Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"В*" намери 26237 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
414469 Веселин Викторов Вътов 2019 ИВСС2
396637 Веселин Викторов Вътов прокурор 2018 ИВСС
402022 Веселин Викторов Вътов прокурор 2017 ИВСС
409789 Веселин Викторов Вътов 2017 ИВСС2
306484 Веселин Петров Вълканов извънреден и пълномощен посланик 2015 Годишна Сметна палата
312979 Веселин Петров Вълканов извънреден и пълномощен посланик 2015 Годишна Сметна палата
319794 Веселин Василев Вичев Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
319946 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
322524 Вичо Колев Вичев Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
330285 Веселин Василев Вичев Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
330445 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
333088 Вичо Колев Вичев Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
350873 Вълчо Нейков Вълчев Председател на ОбС 2015 Годишна Сметна палата
362008 Вълчо Нейков Вълчев Председател на ОбС 2015 Годишна Сметна палата
367850 Васил Василев Върбанов зам.председател 2015 Годишна Сметна палата
371526 Веселин Бориславов Вучков министър 2015 Освобождаване Сметна палата
374475 Васил Василев Върбанов зам.председател 2015 Годишна Сметна палата
309022 Веселин Петров Вълканов извънреден и пълномощен посланик 2014 Годишна Сметна палата
309444 Веселка Кузманова Вачева член на ръководен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
314832 Веселин Петров Вълканов извънреден и пълномощен посланик 2014 Годишна Сметна палата
320842 Веселин Василев Вичев Районен прокурор 2014 Годишна Сметна палата
325518 Веселин Василев Вичев Районен прокурор 2014 Годишна Сметна палата
326160 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
328472 Вичо Колев Вичев Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
331107 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
333576 Вичо Колев Вичев Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
347711 Величка Захариева Иванова-Влашева Съдия 2014 Годишна Сметна палата
350309 Виолина Веселинова Панайотова главен секретар - ДА за метрологичен и технически надзор 2014 Освобождаване Сметна палата
354001 Величка Захариева Иванова-Влашева Съдия 2014 Годишна Сметна палата
356554 Виолина Веселинова Панайотова главен секретар - ДА за метрологичен и технически надзор 2014 Освобождаване Сметна палата
366268 Владимир Василев Васев зам. директор на областна дирекция на МВР 2014 Годишна Сметна палата
371445 Владимир Василев Васев зам. директор на областна дирекция на МВР 2014 Годишна Сметна палата
373738 Вельо Борисов Велев прокурор 2014 Годишна Сметна палата
307492 Веселин Петров Вълканов извънреден и пълномощен посланик 2013 Постъпване Сметна палата
307702 Велислав Величков Минеков член на ръководен орган на политическа партия 2013 Постъпване Сметна палата
311265 Веселин Петров Вълканов извънреден и пълномощен посланик 2013 Постъпване Сметна палата
311660 Велислав Величков Минеков член на ръководен орган на политическа партия 2013 Постъпване Сметна палата
315456 Веселин Василев Вичев Районен прокурор 2013 Годишна Сметна палата
320665 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
322055 Веселин Василев Вичев Районен прокурор 2013 Годишна Сметна палата
322861 Вичо Колев Вичев Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
327258 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
329666 Вичо Колев Вичев Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
340868 Величка Захариева Иванова-Влашева Съдия 2013 Годишна Сметна палата
349129 Величка Захариева Иванова-Влашева Съдия 2013 Годишна Сметна палата
365812 Венцислав Велков Василев областен управител 2013 Постъпване Сметна палата
366624 Васил Василев Върбанов зам.председател 2013 Постъпване Сметна палата
367904 Вельо Борисов Велев прокурор 2013 Годишна Сметна палата
371075 Веселин Бориславов Вучков заместник-министър 2013 Освобождаване Сметна палата
372501 Венцислав Велков Василев областен управител 2013 Постъпване Сметна палата
373578 Веселин Бориславов Вучков народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
373580 Веселин Вълев Пенев народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
373977 Вельо Борисов Велев прокурор 2013 Годишна Сметна палата
327522 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
329682 Вичо Колев Вичев Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
332651 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
334864 Вичо Колев Вичев Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
349238 Величка Захариева Иванова-Влашева Съдия 2012 Годишна Сметна палата
351691 Виолина Веселинова Панайотова главен секретар - ДА за метрологичен и технически надзор 2012 Постъпване Сметна палата
355592 Величка Захариева Иванова-Влашева Съдия 2012 Годишна Сметна палата
358074 Виолина Веселинова Панайотова главен секретар - ДА за метрологичен и технически надзор 2012 Постъпване Сметна палата
371086 Вельо Борисов Велев член на ВСС 2012 Годишна Сметна палата
318158 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
337990 Величка Захариева Иванова-Влашева Съдия 2011 Годишна Сметна палата
348164 Вълчо Нейков Вълчев Председател на ОбС 2011 Постъпване Сметна палата
355212 Венцислав Велков Василев Кмет 2011 Годишна Сметна палата
359041 Владимир Василев Васев зам. директор на областна дирекция на МВР 2011 Постъпване Сметна палата
360646 Венцислав Велков Василев Кмет 2011 Годишна Сметна палата
370938 Венцислав Василев Върбанов народен представител 2011 Годишна Сметна палата
374128 Венцислав Василев Върбанов народен представител 2011 Годишна Сметна палата
309546 Валерий Атанасов Велчев Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
315470 Валерий Атанасов Велчев Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
316580 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
318598 Вичо Колев Вичев Апелативен прокурор 2010 Годишна Сметна палата
323675 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
325587 Вичо Колев Вичев Апелативен прокурор 2010 Годишна Сметна палата
350801 Венцислав Велков Василев Кмет 2010 Годишна Сметна палата
359391 Венцислав Велков Василев Кмет 2010 Годишна Сметна палата
364039 Валерий Венциславов Митрев заместник-министър 2010 Освобождаване Сметна палата
367128 Венцислав Василев Върбанов народен представител 2010 Постъпване Сметна палата
371653 Валерий Венциславов Митрев заместник-министър 2010 Освобождаване Сметна палата
373760 Венцислав Василев Върбанов народен представител 2010 Постъпване Сметна палата
317224 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
319230 Вичо Колев Вичев Апелативен прокурор 2009 Годишна Сметна палата
336727 Величка Захариева Иванова-Влашева Съдия 2009 Годишна Сметна палата
351195 Венцислав Велков Василев Кмет 2009 Годишна Сметна палата
353311 Велина Велинова Пейчинова връзки с обществеността на обл. упр. - Перник 2009 Постъпване Сметна палата
366122 Валерий Венциславов Митрев заместник-министър 2009 Постъпване Сметна палата
366919 Веселин Бориславов Вучков заместник-министър 2009 Постъпване Сметна палата
370433 Венцислав Василев Върбанов народен представител 2009 Освобождаване Сметна палата
315049 Валентин Веселинов Василев Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
316416 Валерий Атанасов Велчев Районен прокурор 2008 Годишна Сметна палата
319423 Веселин Василев Вичев Районен прокурор 2008 Годишна Сметна палата
326648 Вичо Колев Вичев Апелативен прокурор 2008 Годишна Сметна палата
355143 Венцислав Велков Василев Кмет 2008 Годишна Сметна палата
361492 Вельо Борисов Велев член на ВСС 2008 Годишна Сметна палата
370529 Венцислав Василев Върбанов народен представител 2008 Годишна Сметна палата
316420 Веселин Викторов Вътов Прокурор 2007 Годишна Сметна палата
358472 Вельо Борисов Велев член на ВСС 2007 Годишна Сметна палата
368082 Венцислав Василев Върбанов народен представител 2007 Годишна Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

This post is also available in: English (Английски)