Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"Г*" намери 26657 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
415790 Грета Димитрова Ганчева Ръководител проект 2020 Годишна КПКОНПИ
416552 Галин Димитров Грудев Упълномощено лице по ЗОП 2020 Годишна КПКОНПИ
418618 Габриела Тошева Генчева - Николова Председател на ОбС 2020 Годишна КПКОНПИ
403426 Генади Иванов Генадиев Управител 2019 Годишна КПКОНПИ
403760 Галин Димитров Грудев Упълномощено лице по ЗОП 2019 Годишна КПКОНПИ
403896 Грета Димитрова Ганчева Ръководител проект 2019 Постъпване КПКОНПИ
405483 Габриела Тошева Генчева - Николова Председател на ОбС 2019 Годишна КПКОНПИ
406474 Горица Николова Грънчарова - Кожарева Заместник-председател 2019 Годишна КПКОНПИ
389227 Галин Димитров Грудев Упълномощено лице по ЗОП 2018 Постъпване КПКОНПИ
390616 Габриела Тошева Генчева - Николова Председател на ОбС 2018 Годишна КПКОНПИ
391362 Григор Игнатиев Гогов Изпълнителен директор 2018 Годишна КПКОНПИ
391487 Горица Николова Грънчарова - Кожарева Заместник-председател 2018 Годишна КПКОНПИ
396156 Гроздан Бончев Грозев съдия 2018 ИВСС
396329 Георги Гочев Георгиев съдия 2018 ИВСС
396330 Георги Гочев Георгиев съдия 2018 ИВСС
396381 Галя Господинова Георгиева следовател 2018 ИВСС
396426 Галина Георгиева Господинова-Стефанова съдия 2018 ИВСС
396435 Галин Петров Гавраилов Зам. Окръжен прокурор 2018 ИВСС2
396440 Галин Илиев Гавраилов  РАЙОНЕН ПРОКУРОР 2018 ИВСС2
410181 Галина Георгиева Господинова-Стефанова 2018 ИВСС2
410606 Галя Господинова Георгиева 2018 ИВСС2
411033 Георги Гочев Георгиев 2018 ИВСС2
411041 Георги Гочев Георгиев 2018 ИВСС2
412362 Гроздан Бончев Грозев 2018 ИВСС2
387272 Григор Игнатиев Гогов изп. директор 2017 Постъпване КПКОНПИ
387349 Горица Николова Грънчарова - Кожарева член на СП 2017 Годишна КПКОНПИ
401633 Гроздан Бончев Грозев съдия 2017 ИВСС
401643 Гергана Стоянова Илиева-Гешева прокурор 2017 ИВСС
401752 Георги Гочев Георгиев съдия 2017 ИВСС
401799 Галя Господинова Георгиева следовател 2017 ИВСС
401846 Галин Петров Гавраилов Зам. Окръжен прокурор 2017 ИВСС
401851 Галин Илиев Гавраилов Районен прокурор 2017 ИВСС
378493 Генчо Божинов Генчев Кмет 2016 Годишна Сметна палата
380422 Григор Младенов Григоров член на контролен орган на политическа партия 2016 Освобождаване Сметна палата
381741 Гроздан Бончев Грозев Съдия 2016 Годишна Сметна палата
384153 Горица Николова Грънчарова - Кожарева член на СП 2016 Годишна Сметна палата
307399 Галин Николаев Ганчев член на ръководен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
308138 Генчо Тенев Гочев член на ръководен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
310637 Галя Господинова Георгиева Следовател 2015 Годишна Сметна палата
314433 Галин Илиев Гавраилов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
316223 Генчо Тенев Гочев член на ръководен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
320381 Галя Господинова Георгиева Следовател 2015 Годишна Сметна палата
323251 Гроздан Бончев Грозев Съдия 2015 Годишна Сметна палата
324717 Галин Илиев Гавраилов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
333854 Гроздан Бончев Грозев Съдия 2015 Годишна Сметна палата
347842 Генчо Божинов Генчев Кмет 2015 Постъпване Сметна палата
312074 Генчо Тенев Гочев член на ръководен орган на политическа партия 2014 Годишна Сметна палата
316473 Генчо Тенев Гочев член на ръководен орган на политическа партия 2014 Годишна Сметна палата
329191 Гроздан Бончев Грозев Съдия 2014 Годишна Сметна палата
334357 Гроздан Бончев Грозев Съдия 2014 Годишна Сметна палата
369695 Григор Игнатиев Гогов изп. директор 2014 Освобождаване Сметна палата
371093 Горица Николова Грънчарова - Кожарева член на СП 2014 Постъпване Сметна палата
307699 Георги Дамянов Гочев член на ръководен орган на политическа партия 2013 Постъпване Сметна палата
308475 Генчо Тенев Гочев член на ръководен орган на политическа партия 2013 Годишна Сметна палата
308812 Господин Димитров Герджиков Следовател 2013 Годишна Сметна палата
313289 Генчо Тенев Гочев член на ръководен орган на политическа партия 2013 Годишна Сметна палата
313770 Господин Димитров Герджиков Следовател 2013 Годишна Сметна палата
314999 Галин Илиев Гавраилов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
321471 Галин Илиев Гавраилов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
323661 Гроздан Бончев Грозев Съдия 2013 Годишна Сметна палата
330494 Гроздан Бончев Грозев Съдия 2013 Годишна Сметна палата
363122 Григор Игнатиев Гогов изп. директор 2013 Постъпване Сметна палата
370543 Григор Игнатиев Гогов изп. директор 2013 Постъпване Сметна палата
312962 Генчо Тенев Гочев член на ръководен орган на политическа партия 2012 Постъпване Сметна палата
313301 Господин Димитров Герджиков Следовател 2012 Годишна Сметна палата
317824 Генчо Тенев Гочев член на ръководен орган на политическа партия 2012 Постъпване Сметна палата
318151 Господин Димитров Герджиков Следовател 2012 Годишна Сметна палата
326668 Галин Петров Гавраилов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
331927 Галин Петров Гавраилов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
306640 Галин Николаев Ганчев член на ръководен орган на политическа партия 2011 Постъпване Сметна палата
307170 Галя Господинова Казакова Следовател 2011 Годишна Сметна палата
307172 Господин Димитров Герджиков Следовател 2011 Годишна Сметна палата
313554 Галина Васкова Герасимова мл.прокурор 2011 Годишна Сметна палата
317514 Галин Петров Гавраилов Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
320935 Гроздан Бончев Грозев Съдия 2011 Годишна Сметна палата
348450 ГОСПОДИН АНТОНОВ ГОСПОДИНОВ Кмет 2011 Постъпване Сметна палата
362866 Горица Николова Грънчарова - Кожарева член на СП 2011 Освобождаване Сметна палата
367626 Горица Николова Грънчарова - Кожарева член на СП 2011 Освобождаване Сметна палата
306423 Господин Димитров Герджиков Следовател 2010 Годишна Сметна палата
307179 Георги Анастасов Гогов Следовател 2010 Годишна Сметна палата
312250 Галина Васкова Герасимова мл.прокурор 2010 Годишна Сметна палата
318842 Галина Васкова Герасимова мл.прокурор 2010 Годишна Сметна палата
358694 Горица Николова Грънчарова - Кожарева член на СП 2010 Годишна Сметна палата
366765 Горица Николова Грънчарова - Кожарева член на СП 2010 Годишна Сметна палата
306724 Ганчо Тодоров Ганчев Член на политическа партия 2009 Годишна Сметна палата
307566 Георги Анастасов Гогов Следовател 2009 Годишна Сметна палата
311927 Галин Илиев Гавраилов Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
315357 Гроздан Георгиев Грозев Прокурор 2009 Освобождаване Сметна палата
320192 Гроздан Бончев Грозев Съдия 2009 Годишна Сметна палата
354114 Ганчо Неделчев Ганев парл. секретар на МВнР 2009 Освобождаване Сметна палата
310587 Господин Димитров Герджиков Следовател 2008 Годишна Сметна палата
314970 Гроздан Бончев Грозев Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
351002 Георги Ганчев Григоров Заместник кмет 2008 Освобождаване Сметна палата
357150 Ганчо Неделчев Ганев парл. секретар на МВнР 2008 Постъпване Сметна палата
361938 Горица Николова Грънчарова - Кожарева член на СП 2008 Годишна Сметна палата
306249 Ганчо Тодоров Ганчев Член на политическа партия 2007 Постъпване Сметна палата
306279 Господин Димитров Герджиков Следовател 2007 Годишна Сметна палата
343882 Георги Ганчев Григоров Заместник кмет 2007 Постъпване Сметна палата
357362 Гиньо Гочев Ганев омбудсман 2007 Годишна Сметна палата
359052 Горица Николова Грънчарова - Кожарева член на СП 2007 Годишна Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)