Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"Е*" намери 8958 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
417591 Енчо Илиев Енчев Заместник кмет 2020 Годишна КПКОНПИ
419712 Емил Асенов Евлогиев Член на Сметната палата 2020 Годишна КПКОНПИ
406465 Емил Асенов Евлогиев Член на Сметната палата 2019 Годишна КПКОНПИ
412672 Евтим Иванов Евтимов 2019 ИВСС2
413555 Емануил Иванов Еремиев 2019 ИВСС2
413647 Емил Евстатиев Овчаров 2019 ИВСС2
391484 Емил Асенов Евлогиев Член на Сметната палата 2018 Годишна КПКОНПИ
395463 Емил Евстатиев Овчаров прокурор 2018 ИВСС
395477 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2018 ИВСС
395478 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2018 ИВСС
395576 Евтим Иванов Евтимов Прокурор 2018 ИВСС
408514 Евтим Иванов Евтимов 2018 ИВСС2
409419 Емануил Иванов Еремиев 2018 ИВСС2
409429 Емануил Иванов Еремиев 2018 ИВСС2
409562 Емил Евстатиев Овчаров 2018 ИВСС2
387346 Емил Асенов Евлогиев член на СП 2017 Годишна КПКОНПИ
401041 Емил Евстатиев Овчаров прокурор 2017 ИВСС
401056 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2017 ИВСС
401148 Евтим Иванов Евтимов ПРОКУРОР 2017 ИВСС
378638 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2016 Годишна Сметна палата
384156 Емил Асенов Евлогиев член на СП 2016 Годишна Сметна палата
308017 Емилиян Евгениев Ангелов член на ръководен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
312388 Емил Йорданов Енчев Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
316012 Емилиян Евгениев Ангелов член на ръководен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
321879 Едуард Ерменчов Владимиров Военни прокурори 2015 Годишна Сметна палата
322362 Емил Йорданов Енчев Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
332382 Едуард Ерменчов Владимиров Военни прокурори 2015 Годишна Сметна палата
341694 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2015 Годишна Сметна палата
354457 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2015 Годишна Сметна палата
362957 Евгени Петков Евгениев директор 2015 Годишна Сметна палата
365984 Емил Асенов Евлогиев член на СП 2015 Постъпване Сметна палата
371576 Евгени Петков Евгениев директор 2015 Годишна Сметна палата
373614 Емил Асенов Евлогиев член на СП 2015 Постъпване Сметна палата
319622 Евтим Иванов Евтимов Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
324296 Евтим Иванов Евтимов Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
344018 Енчо Емилов Енчев Съдия 2014 Годишна Сметна палата
348918 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2014 Годишна Сметна палата
350227 Енчо Емилов Енчев Съдия 2014 Годишна Сметна палата
355198 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2014 Годишна Сметна палата
368214 Евгени Петков Евгениев директор 2014 Постъпване Сметна палата
312941 Емил Йорданов Енчев Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
314141 Емил Евстатиев Овчаров Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
318962 Емил Йорданов Енчев Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
320501 Емил Евстатиев Овчаров Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
337222 Енчо Емилов Енчев Съдия 2013 Годишна Сметна палата
340207 Елена Евгениева Маврова Съдия 2013 Годишна Сметна палата
342049 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2013 Годишна Сметна палата
342796 Емил Методиев Емилов главен секретар - обл. Ловеч 2013 Постъпване Сметна палата
345244 Енчо Емилов Енчев Съдия 2013 Годишна Сметна палата
348395 Елена Евгениева Маврова Съдия 2013 Годишна Сметна палата
350389 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2013 Годишна Сметна палата
318748 Емил Йорданов Енчев Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
320672 Евтим Иванов Евтимов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
323988 Емил Йорданов Енчев Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
325727 Евтим Иванов Евтимов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
328829 Едуард Ерменчов Владимиров Военни прокурори 2012 Годишна Сметна палата
333992 Едуард Ерменчов Владимиров Военни прокурори 2012 Годишна Сметна палата
345477 Енчо Емилов Енчев Съдия 2012 Годишна Сметна палата
350407 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2012 Годишна Сметна палата
351711 Енчо Емилов Енчев Съдия 2012 Годишна Сметна палата
356832 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2012 Годишна Сметна палата
311931 Евтим Иванов Евтимов Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
312322 Емил Евстатиев Овчаров мл.прокурор 2011 Годишна Сметна палата
319413 Едуард Ерменчов Владимиров Военни прокурори 2011 Годишна Сметна палата
334666 Енчо Емилов Енчев Съдия 2011 Годишна Сметна палата
338917 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2011 Годишна Сметна палата
341036 ЕЛЕНКА ЕФТИМОВА ТРИФОНОВА Заместник кмет 2011 Постъпване Сметна палата
342585 ЕВТИМ ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ Кмет 2011 Освобождаване Сметна палата
345840 Емилия Ангелова Еленкова Кмет 2011 Годишна Сметна палата
346576 ЕМИЛ ДЕНЧЕВ ЕНЧЕВ Председател на ОбС 2011 Постъпване Сметна палата
353347 Емилия Ангелова Еленкова Кмет 2011 Годишна Сметна палата
309380 Емил Йорданов Енчев Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
310992 Емил Евстатиев Овчаров мл.прокурор 2010 Годишна Сметна палата
315175 Емил Йорданов Енчев Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
317405 Емил Евстатиев Овчаров мл.прокурор 2010 Годишна Сметна палата
320059 Емилия Колева Енчева Съдия 2010 Годишна Сметна палата
326974 Емилия Колева Енчева Съдия 2010 Годишна Сметна палата
333267 Енчо Емелов Енчев Съдия 2010 Годишна Сметна палата
335957 Енчо Енчев Симеонов Съдия 2010 Освобождаване Сметна палата
337554 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2010 Годишна Сметна палата
341003 Енчо Емелов Енчев Съдия 2010 Годишна Сметна палата
343822 Енчо Енчев Симеонов Съдия 2010 Освобождаване Сметна палата
345602 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2010 Годишна Сметна палата
306731 Евгени Иванов Евгениев Член на политическа партия 2009 Освобождаване Сметна палата
309864 Емил Йорданов Енчев Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
311589 Емил Евстатиев Овчаров мл.прокурор 2009 Постъпване Сметна палата
320649 Емилия Колева Енчева Съдия 2009 Годишна Сметна палата
333523 Енчо Емелов Енчев Съдия 2009 Годишна Сметна палата
337731 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2009 Годишна Сметна палата
343568 Емилия Ангелова Еленкова Кмет 2009 Постъпване Сметна палата
287233 Енчо Емелов Енчев Съдия 2008 Сметна палата
327904 Емилия Колева Енчева Съдия 2008 Годишна Сметна палата
344163 Енчо Енчев Симеонов Съдия 2008 Годишна Сметна палата
345766 Емануил Иванов Еремиев Съдия 2008 Постъпване Сметна палата
291196 Енчо Емелов Енчев Съдия 2007 Сметна палата
306132 Ергин Мюмюн Емин Член на политическа партия 2007 Постъпване Сметна палата
306247 Евгени Иванов Евгениев Член на политическа партия 2007 Постъпване Сметна палата
310550 Евтим Иванов Евтимов Прокурор 2007 Годишна Сметна палата
334896 Енчо Енчев Симеонов Съдия 2007 Постъпване Сметна палата
339770 ЕВТИМ ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ Кмет 2007 Постъпване Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)