Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"Ж*" намери 3746 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
415669 Жеко Маринов Жеков Общински съветник 2020 Годишна КПКОНПИ
416511 Живко Драгомиров Живков Упълномощено лице по ЗОП 2020 Годишна КПКОНПИ
416657 Жанета Иванова Желязкова Ръководител проект 2020 Освобождаване КПКОНПИ
418817 Живко Николов Желязков Заместник-областен управител 2020 Годишна КПКОНПИ
418876 Живко Денчев Жеков Ръководител 2020 Годишна КПКОНПИ
415089 Жеко Маринов Жеков Председател 2019f1 Годишна КПКОНПИ
403733 Живко Драгомиров Живков Упълномощено лице по ЗОП 2019 Годишна КПКОНПИ
403876 Жанета Иванова Желязкова Ръководител проект 2019 Годишна КПКОНПИ
404829 Жеко Жеков Иванов Председател на ОбС 2019 Освобождаване КПКОНПИ
405203 Жеко Маринов Жеков Председател на ОбС 2019 Годишна КПКОНПИ
405640 Живко Николов Желязков Заместник-областен управител 2019 Годишна КПКОНПИ
409184 Живка Кирилова Желязкова-Спирова 2019 ИВСС2
409193 Живка Кирилова Желязкова-Спирова 2019 ИВСС2
409201 Живка Кирилова Желязкова-Спирова 2019 ИВСС2
409255 Живко Иванов Желязков 2019 ИВСС2
409303 Живко Стоянов Желев 2019 ИВСС2
409312 Живко Стоянов Желев 2019 ИВСС2
388040 Жулиета Желева Здравкова Директор на районна здравноосигурителна каса 2018 Годишна КПКОНПИ
389204 Живко Драгомиров Живков Упълномощено лице по ЗОП 2018 Постъпване КПКОНПИ
389291 Жанета Иванова Желязкова Ръководител проект 2018 Постъпване КПКОНПИ
389671 Живко Жеков Георгиев Кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
390071 Жеко Жеков Иванов Председател на ОбС 2018 Годишна КПКОНПИ
390368 Жеко Маринов Жеков Председател на ОбС 2018 Годишна КПКОНПИ
390829 Живко Денчев Жеков Ръководител 2018 Постъпване КПКОНПИ
391315 Живко Тодоров Живков Изпълнителен директор 2018 Годишна КПКОНПИ
395344 Живко Стоянов Желев съдия 2018 ИВСС
395348 Живко Иванов Желязков и.ф. адм.ръководител, районен прокурор 2018 ИВСС
395357 Живка Кирилова Желязкова-Спирова Председател 2018 ИВСС
410336 Живка Кирилова Желязкова-Спирова 2018 ИВСС2
410414 Живко Иванов Желязков 2018 ИВСС2
410465 Живко Стоянов Желев 2018 ИВСС2
385253 Жеко Маринов Жеков Председател на ОбС 2017 Годишна КПКОНПИ
387239 Живко Тодоров Живков зам.изп. директор 2017 Годишна КПКОНПИ
387354 ЖИВКО ВЕЛИЧКОВ ЖЕЧЕВ зам. обл. управител 2017 Постъпване КПКОНПИ
400927 Живко Стоянов Желев районен съдия 2017 ИВСС
400928 Живко Стоянов Желев СЪДИЯ 2017 ИВСС
400932 Живко Иванов Желязков и.ф. адм.ръководител, районен прокурор 2017 ИВСС
400933 Живко Иванов Желязков и.ф., административен ръководител 2017 ИВСС
400940 Живка Кирилова Желязкова-Спирова Председател 2017 ИВСС
400941 Живка Кирилова Желязкова-Спирова Председател 2017 ИВСС
407601 Живко Стоянов Желев 2017 ИВСС2
407572 Живко Иванов Желязков 2017 ИВСС2
407505 Живка Кирилова Желязкова-Спирова 2017 ИВСС2
407514 Живка Кирилова Желязкова-Спирова 2017 ИВСС2
407567 Живко Иванов Желязков 2017 ИВСС2
407611 Живко Стоянов Желев 2017 ИВСС2
383627 Жеко Маринов Жеков Председател на ОбС 2016 Годишна Сметна палата
384028 Живко Тодоров Живков зам.изп. директор 2016 Годишна Сметна палата
323915 Живка Кирилова Желязкова Съдия 2015 Годишна Сметна палата
334571 Живка Кирилова Желязкова Съдия 2015 Годишна Сметна палата
345096 Живко Жеков Георгиев Кмет 2015 Годишна Сметна палата
355122 Жеко Маринов Жеков Председател на ОбС 2015 Постъпване Сметна палата
357327 Желез Славев Железов Председател на ОбС 2015 Постъпване Сметна палата
364007 Живко Тодоров Живков зам.изп. директор 2015 Годишна Сметна палата
366990 Желез Славев Железов Председател на ОбС 2015 Постъпване Сметна палата
372280 Живко Тодоров Живков зам.изп. директор 2015 Годишна Сметна палата
329610 Живко Стоянов Желев Съдия 2014 Годишна Сметна палата
330002 Живка Кирилова Желязкова Съдия 2014 Годишна Сметна палата
334800 Живко Стоянов Желев Съдия 2014 Годишна Сметна палата
335097 Живка Кирилова Желязкова Съдия 2014 Годишна Сметна палата
352113 Живко Жеков Георгиев Кмет 2014 Годишна Сметна палата
358335 Живко Жеков Георгиев Кмет 2014 Годишна Сметна палата
369200 Живко Тодоров Живков зам.изп. директор 2014 Постъпване Сметна палата
312120 Живко Иванов Желязков Районен прокурор 2013 Годишна Сметна палата
318002 Живко Иванов Желязков Районен прокурор 2013 Годишна Сметна палата
345250 Живко Жеков Георгиев Кмет 2013 Годишна Сметна палата
353514 Живко Жеков Георгиев Кмет 2013 Годишна Сметна палата
353608 Жеко Маринов Жеков Председател на ОбС 2013 Годишна Сметна палата
361960 Жеко Маринов Жеков Председател на ОбС 2013 Годишна Сметна палата
365679 Желязко Иванов Желязков областен управител 2013 Годишна Сметна палата
372431 Желязко Иванов Желязков областен управител 2013 Годишна Сметна палата
331155 Живка Кирилова Желязкова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
336343 Живка Кирилова Желязкова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
362407 Жеко Маринов Жеков Председател на ОбС 2012 Постъпване Сметна палата
371939 Желязко Иванов Желязков областен управител 2012 Годишна Сметна палата
375315 Желязко Иванов Желязков областен управител 2012 Годишна Сметна палата
321673 Живка Кирилова Желязкова Съдия 2011 Годишна Сметна палата
342008 Живко Жеков Георгиев Кмет 2011 Годишна Сметна палата
355984 Жельо Стойков Желев Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
361138 Жельо Стойков Желев Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
363749 Желязко Иванов Желязков областен управител 2011 Годишна Сметна палата
368445 Желязко Иванов Желязков областен управител 2011 Годишна Сметна палата
320053 Живко Стоянов Желев Съдия 2010 Годишна Сметна палата
326980 Живко Стоянов Желев Съдия 2010 Годишна Сметна палата
340386 Живко Жеков Георгиев Кмет 2010 Годишна Сметна палата
348517 Живко Жеков Георгиев Кмет 2010 Годишна Сметна палата
351375 Жельо Стойков Желев Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
359526 Желязко Иванов Желязков областен управител 2010 Годишна Сметна палата
359924 Жельо Стойков Желев Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
367529 Желязко Иванов Желязков областен управител 2010 Годишна Сметна палата
309194 Живко Иванов Желязков Районен прокурор 2009 Годишна Сметна палата
340545 Живко Жеков Георгиев Кмет 2009 Годишна Сметна палата
351721 Жельо Стойков Желев Заместник кмет 2009 Годишна Сметна палата
354486 Живко Христов Живков главен директор 2009 Освобождаване Сметна палата
361103 Желязко Иванов Желязков областен управител 2009 Постъпване Сметна палата
315282 Живко Иванов Желязков Районен прокурор 2008 Годишна Сметна палата
328185 Живка Кирилова Желязкова Съдия 2008 Годишна Сметна палата
355429 Жельо Стойков Желев Заместник кмет 2008 Годишна Сметна палата
319604 Живко Стоянов Желев Съдия 2007 Годишна Сметна палата
349213 Живко Русев Желев Кмет 2007 Освобождаване Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)