Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"З*" намери 4642 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
415852 Звездалин Замфиров Бекяров Директор 2020 Освобождаване КПКОНПИ
417349 Златко Иванов Златков Заместник кмет 2020 Годишна КПКОНПИ
417409 Здравко Симеонов Здравков Главен архитект 2020 Годишна КПКОНПИ
415414 ЗДРАВКО СИМЕОНОВ ЗДРАВКОВ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 2019f1 Годишна КПКОНПИ
403726 Звездалин Замфиров Бекяров Упълномощено лице по ЗОП 2019 Годишна КПКОНПИ
404442 Златко Иванов Златков Заместник кмет 2019 Годишна КПКОНПИ
404508 Здравко Симеонов Здравков Главен архитект 2019 Годишна КПКОНПИ
389206 Звездалин Замфиров Бекяров Упълномощено лице по ЗОП 2018 Постъпване КПКОНПИ
389743 Златко Иванов Златков Заместник кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
389791 Здравко Симеонов Здравков Главен архитект 2018 Постъпване КПКОНПИ
395288 Зорница Захариева Таскова заместник-градски прокурор 2018 ИВСС
395314 Златин Атанасов Златев ПРОКУРОР 2018 ИВСС
395322 Здравка Рафаилова Задгорска прокурор 2018 ИВСС
395323 Здравка Рафаилова Задгорска прокурор 2018 ИВСС
395326 Здравка Иванова Дечева-Запрянова съдия 2018 ИВСС
395335 Захарин Панайотов Захариев съдия 2018 ИВСС
395336 Захарин Панайотов Захариев съдия 2018 ИВСС
407999 Захарин Панайотов Захариев 2018 ИВСС2
408007 Захарин Панайотов Захариев 2018 ИВСС2
408075 Здравка Иванова Дечева-Запрянова 2018 ИВСС2
408114 Здравка Рафаилова Задгорска 2018 ИВСС2
408206 Златин Атанасов Златев 2018 ИВСС2
408474 Зорница Захариева Таскова  2018 ИВСС2
386285 Захарин Иванов Замфиров Заместник кмет 2017 Годишна КПКОНПИ
386399 Златко Иванов Златков Заместник кмет 2017 Годишна КПКОНПИ
386847 Злати Станев Златев Председател на ОбС 2017 Годишна КПКОНПИ
400878 Зорница Захариева Таскова заместник-градски прокурор 2017 ИВСС
400903 Златин Атанасов Златев ПРОКУРОР 2017 ИВСС2
400909 Здравка Рафаилова Задгорска прокурор 2017 ИВСС2
400911 Здравка Иванова Дечева-Запрянова съдия 2017 ИВСС
400917 Захарин Панайотов Захариев съдия Окръжен съд - Бургас 2017 ИВСС
411098 Захарин Панайотов Захариев 2017 ИВСС2
411153 Здравка Иванова Дечева-Запрянова 2017 ИВСС2
411440 Зорница Захариева Таскова 2017 ИВСС2
381515 Златин Атанасов Златев Прокурор 2016 Годишна Сметна палата
381596 Зорница Захариева Таскова Прокурор 2016 Годишна Сметна палата
381955 Здравка Иванова Дечева-Запрянова Съдия 2016 Годишна Сметна палата
383126 Захарин Иванов Замфиров Заместник кмет 2016 Постъпване Сметна палата
383226 Златко Иванов Златков Заместник кмет 2016 Постъпване Сметна палата
384059 Злати Атанасов Златев изп. директор 2016 Освобождаване Сметна палата
321455 Зорница Захариева Таскова Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
326561 Здравка Иванова Дечева-Запрянова Съдия 2015 Годишна Сметна палата
331922 Зорница Захариева Таскова Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
337503 Здравка Иванова Дечева-Запрянова Съдия 2015 Годишна Сметна палата
354731 Злати Станев Златев Председател на ОбС 2015 Постъпване Сметна палата
327442 Зорница Захариева Таскова Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
332488 Зорница Захариева Таскова Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
333074 Здравка Иванова Дечева-Запрянова Съдия 2014 Годишна Сметна палата
338361 Здравка Иванова Дечева-Запрянова Съдия 2014 Годишна Сметна палата
345710 Захарин Панайотов Захариев Съдия 2014 Годишна Сметна палата
352032 Захарин Панайотов Захариев Съдия 2014 Годишна Сметна палата
369595 Злати Атанасов Златев изп. директор 2014 Годишна Сметна палата
373782 Злати Атанасов Златев изп. директор 2014 Годишна Сметна палата
338861 Захарин Панайотов Захариев Съдия 2013 Годишна Сметна палата
347051 Захарин Панайотов Захариев Съдия 2013 Годишна Сметна палата
359459 Захари Стоянов Захариев зам. директор на областна дирекция на МВР 2013 Годишна Сметна палата
363013 Злати Атанасов Златев изп. директор 2013 Годишна Сметна палата
367600 Захари Стоянов Захариев зам. директор на областна дирекция на МВР 2013 Годишна Сметна палата
370439 Злати Атанасов Златев изп. директор 2013 Годишна Сметна палата
371080 Зинаида Каменова Златанова зам.министър-председател и министър на правосъдието 2013 Постъпване Сметна палата
375501 Зинаида Каменова Златанова зам.министър-председател и министър на правосъдието 2013 Постъпване Сметна палата
277154 Захари Стоянов Захариев зам. директор на областна дирекция на МВР 2012 Сметна палата
317801 Зорница Иванова Захариева-Желева Прокурор 2012 Освобождаване Сметна палата
323239 Зорница Иванова Захариева-Желева Прокурор 2012 Освобождаване Сметна палата
334275 Здравка Иванова Дечева-Запрянова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
339534 Здравка Иванова Дечева-Запрянова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
372252 Захари Иванов Захариев зам.председател 2012 Годишна Сметна палата
375535 Захари Иванов Захариев зам.председател 2012 Годишна Сметна палата
309839 Зорница Иванова Захариева-Желева Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
310866 Зорница Захариева Таскова Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
336210 Захарин Панайотов Захариев Съдия 2011 Годишна Сметна палата
340720 Захарин Иванов Замфиров Кмет 2011 Годишна Сметна палата
342963 Златко Иванов Златков Заместник кмет 2011 Освобождаване Сметна палата
349155 Захарин Иванов Замфиров Кмет 2011 Годишна Сметна палата
354645 Захари Николов Захариев Заместник кмет 2011 Освобождаване Сметна палата
308743 Зорница Иванова Захариева-Желева Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
309800 Зорница Захариева Таскова Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
314415 Зорница Иванова Захариева-Желева Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
315764 Зорница Захариева Таскова Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
323089 Здравка Иванова Дечева-Запрянова Съдия 2010 Годишна Сметна палата
330200 Здравка Иванова Дечева-Запрянова Съдия 2010 Годишна Сметна палата
339329 Захарин Иванов Замфиров Кмет 2010 Годишна Сметна палата
347457 Захарин Иванов Замфиров Кмет 2010 Годишна Сметна палата
309247 Зорница Иванова Захариева-Желева Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
310271 Зорница Захариева Таскова Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
335034 Захарин Панайотов Захариев Съдия 2009 Годишна Сметна палата
339556 Захарин Иванов Замфиров Кмет 2009 Годишна Сметна палата
341340 Златко Иванов Златков Заместник кмет 2009 Годишна Сметна палата
354742 Захари Стоянов Захариев зам. директор на областна дирекция на МВР 2009 Постъпване Сметна палата
361832 Захари Иванов Захариев зам.председател 2009 Годишна Сметна палата
369663 Златко Тонев Златев народен представител 2009 Годишна Сметна палата
277867 Златко Тонев Златев народен представител 2008 Сметна палата
316805 Зорница Захариева Таскова Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
342978 Захарин Панайотов Захариев Съдия 2008 Годишна Сметна палата
354939 Захари Николов Захариев Заместник кмет 2008 Постъпване Сметна палата
337935 Захарин Иванов Замфиров Кмет 2007 Постъпване Сметна палата
339956 Звездомир Ангелов Запрянов Кмет 2007 Освобождаване Сметна палата
343786 Здравко Василев Зафиров Заместник кмет 2007 Годишна Сметна палата
360840 Захари Иванов Захариев зам.председател 2007 Постъпване Сметна палата
408104 Здравка Рафаилова Задгорска ИВСС2

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

This post is also available in: English (Английски)