Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"И*" намери 28510 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
418513 Ивайло Илков Маринов Кмет 2020 Годишна КПКОНПИ
418722 Исмаил Халилов Ибрямов Заместник кмет 2020 Годишна КПКОНПИ
402900 Исмаил Халилов Ибрямов Заместник кмет 2019 Годишна КПКОНПИ
405371 Ивайло Илков Маринов Заместник кмет 2019 Годишна КПКОНПИ
413779 Ивелина Петрова Йорданова-Игнатова 2019 ИВСС2
414377 Ирена Илкова Янкова 2019 ИВСС2
390524 Ивайло Илков Маринов Заместник кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
390690 Исмаил Халилов Ибрямов Заместник кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
394929 Ирена Илкова Янкова съдия 2018 ИВСС
394930 Ирена Илкова Янкова съдия 2018 ИВСС
395055 Ивелина Петрова Йорданова-Игнатова съдия 2018 ИВСС
395056 Ивелина Петрова Йорданова-Игнатова съдия 2018 ИВСС
387002 Исмаил Халилов Ибрямов Заместник кмет 2017 Годишна КПКОНПИ
400613 Ирена Илкова Янкова съдия 2017 ИВСС
400704 Ивелина Петрова Йорданова-Игнатова Съдия 2017 ИВСС
409308 Ирена Илкова Янкова 2017 ИВСС2
408500 Ивелина Петрова Йорданова-Игнатова 2017 ИВСС2
382272 Ирена Илкова Янкова Съдия 2016 Годишна Сметна палата
383631 Ивайло Илков Маринов Заместник кмет 2016 Постъпване Сметна палата
300503 Исмет Исмаил Исмаил член на ръководен орган на политическа партия 2015 Сметна палата
304853 Исмет Исмаил Исмаил член на ръководен орган на политическа партия 2015 Сметна палата
309736 Илия Иванов Илиев Следовател 2015 Освобождаване Сметна палата
309947 Илия Димитров Илиев Следовател 2015 Годишна Сметна палата
310517 Ирена Илиева Величкова Следовател 2015 Годишна Сметна палата
310967 Илия Станков Илиев Следовател 2015 Годишна Сметна палата
314628 Ивайло Володиев Илиев Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
315197 Илиян Димитров Иванов мл.прокурор 2015 Постъпване Сметна палата
316653 Иво Валентинов Илиев мл.прокурор 2015 Годишна Сметна палата
317428 Ирина Георгиева Илиева Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
368155 Иво Ангелов Игнатов прокурор 2015 Освобождаване Сметна палата
374625 Иво Ангелов Игнатов прокурор 2015 Освобождаване Сметна палата
309221 Ирена Йорданова Иванова член на контролен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
311024 Искра Фидосова Искренова член на ръководен орган на политическа партия 2014 Годишна Сметна палата
311367 Исмет Исмаил Исмаил член на ръководен орган на политическа партия 2014 Годишна Сметна палата
312205 Ива Петрова Иванова член на ръководен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
314225 Илия Иванов Илиев Следовател 2014 Годишна Сметна палата
314553 Илия Димитров Илиев Следовател 2014 Годишна Сметна палата
315322 Ирен Миткова Георгиева Следовател 2014 Годишна Сметна палата
315323 Ирена Илиева Величкова Следовател 2014 Годишна Сметна палата
315694 Искра Фидосова Искренова член на ръководен орган на политическа партия 2014 Годишна Сметна палата
315909 Илия Станков Илиев Следовател 2014 Годишна Сметна палата
316092 Исмет Исмаил Исмаил член на ръководен орган на политическа партия 2014 Годишна Сметна палата
318857 Илия Иванов Илиев Следовател 2014 Годишна Сметна палата
308209 Исмет Исмаил Исмаил член на ръководен орган на политическа партия 2013 Постъпване Сметна палата
308577 Иглика Димитрова Иванова член на ръководен орган на политическа партия 2013 Годишна Сметна палата
308665 Ирина Иванова Аврамова член на контролен орган на политическа партия 2013 Постъпване Сметна палата
310217 Илия Димитров Илиев Следовател 2013 Годишна Сметна палата
310828 Ирен Миткова Георгиева Следовател 2013 Годишна Сметна палата
310831 Ирена Илиева Величкова Следовател 2013 Годишна Сметна палата
311361 Илия Станков Илиев Следовател 2013 Годишна Сметна палата
312720 Исмет Исмаил Исмаил член на ръководен орган на политическа партия 2013 Постъпване Сметна палата
313417 Иглика Димитрова Иванова член на ръководен орган на политическа партия 2013 Годишна Сметна палата
313523 Ирина Иванова Аврамова член на контролен орган на политическа партия 2013 Постъпване Сметна палата
314538 Ивайло Володиев Илиев Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
315660 Илия Димитров Илиев Следовател 2013 Годишна Сметна палата
316429 Ирен Миткова Георгиева Следовател 2013 Годишна Сметна палата
316430 Ирена Илиева Величкова Следовател 2013 Годишна Сметна палата
317063 Илия Станков Илиев Следовател 2013 Годишна Сметна палата
322274 Илчо Димитров Илчев Военни следователи 2013 Годишна Сметна палата
328958 Илчо Димитров Илчев Военни следователи 2013 Годишна Сметна палата
312363 Илчо Георгиев Дуганов член на ръководен орган на политическа партия 2012 Годишна Сметна палата
313108 Иглика Димитрова Иванова член на ръководен орган на политическа партия 2012 Годишна Сметна палата
315240 Илия Димитров Илиев Следовател 2012 Годишна Сметна палата
316066 Ирена Илиева Величкова Следовател 2012 Годишна Сметна палата
317197 Илчо Георгиев Дуганов член на ръководен орган на политическа партия 2012 Годишна Сметна палата
317969 Иглика Димитрова Иванова член на ръководен орган на политическа партия 2012 Годишна Сметна палата
339180 Ирена Илкова Янкова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
344977 Ирена Илкова Янкова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
359639 Илхан Еюбов Ибрямов Заместник кмет 2012 Освобождаване Сметна палата
366089 Илхан Еюбов Ибрямов Заместник кмет 2012 Освобождаване Сметна палата
366391 Исмаил Халилов Ибрямов Заместник кмет 2012 Годишна Сметна палата
371970 Исмаил Халилов Ибрямов Заместник кмет 2012 Годишна Сметна палата
307015 Илия Тодоров Илиев Член на политическа партия 2011 Освобождаване Сметна палата
307117 Иглика Димитрова Иванова член на ръководен орган на политическа партия 2011 Годишна Сметна палата
315785 Ирина Георгиева Илиева Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
319494 Илчо Димитров Илчев Военни следователи 2011 Годишна Сметна палата
364711 Иво Ангелов Игнатов прокурор 2011 Годишна Сметна палата
369300 Иво Ангелов Игнатов прокурор 2011 Годишна Сметна палата
306197 Илия Тодоров Илиев Член на политическа партия 2010 Постъпване Сметна палата
307841 Илиян Иванов Танчев Следовател 2010 Годишна Сметна палата
309681 Илия Тодоров Илиев Член на политическа партия 2010 Постъпване Сметна палата
310862 Ивайло Володиев Илиев Прокурор 2010 Постъпване Сметна палата
312967 Илиян Иванов Танчев Следовател 2010 Годишна Сметна палата
314452 Илияна Иванова Кирилова Прокурор 2010 Постъпване Сметна палата
317923 Илиан Илианов Георгиев Военни прокурори 2010 Годишна Сметна палата
346080 Илхан Еюбов Ибрямов Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
352304 Исмаил Халилов Ибрямов Председател на ОбС 2010 Годишна Сметна палата
354449 Илхан Еюбов Ибрямов Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
360869 Исмаил Халилов Ибрямов Председател на ОбС 2010 Годишна Сметна палата
305994 Игнат Статков Игнатов Член на политическа партия 2009 Освобождаване Сметна палата
308230 Ирена Илиева Величкова Следовател 2009 Годишна Сметна палата
309238 Илчо Петров Петров Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
346376 Илхан Еюбов Ибрямов Заместник кмет 2009 Годишна Сметна палата
352844 Исмаил Халилов Ибрямов Председател на ОбС 2009 Годишна Сметна палата
362692 Иво Ангелов Игнатов прокурор 2009 Годишна Сметна палата
312474 Илия Иванов Илиев Следовател 2008 Годишна Сметна палата
305727 Игнат Статков Игнатов Член на политическа партия 2007 Постъпване Сметна палата
307381 Илия Димитров Илиев Следовател 2007 Годишна Сметна палата
307840 Ирена Илиева Величкова Следовател 2007 Годишна Сметна палата
353762 Исмаил Халилов Ибрямов Председател на ОбС 2007 Постъпване Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 3 декември 2020
MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

This post is also available in: English (Английски)