Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"Й*" намери 7350 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
415904 Йордан Йосифов Йончев Директор 2020 Годишна КПКОНПИ
416126 Йовчо Петков Йовчев Изпълнителен директор 2020 Годишна КПКОНПИ
416653 Йордан Георгиев Йорданов Ръководител проект 2020 Годишна КПКОНПИ
418117 ЙОВЧО ДИМИТРОВ ЙОВЧЕВ Заместник кмет 2020 Постъпване КПКОНПИ
418329 Йордан Тошков Йорданов Кмет 2020 Годишна КПКОНПИ
403168 Йовчо Петков Йовчев Изпълнителен директор 2019 Годишна КПКОНПИ
403218 Йордан Йосифов Йончев Директор 2019 Годишна КПКОНПИ
403861 Йордан Георгиев Йорданов Ръководител проект 2019 Годишна КПКОНПИ
404269 Йорданка Иванова Стоева - Йорданова Председател на ОбС 2019 Годишна КПКОНПИ
404391 Йордан Неделчев Йорданов Председател на ОбС 2019 Постъпване КПКОНПИ
405234 Йордан Тошков Йорданов Кмет 2019 Годишна КПКОНПИ
409443 Йордан Георгиев Йорданов 2019 ИВСС2
409454 Йордан Георгиев Йорданов 2019 ИВСС2
409672 Йорданка Йовкова Йовева 2019 ИВСС2
388200 Йордан Тошков Йорданов Кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
388528 Йордан Георгиев Йорданов Ръководител проект 2018 Постъпване КПКОНПИ
388849 Йовчо Петков Йовчев Изпълнителен директор 2018 Постъпване КПКОНПИ
388936 Йордан Йосифов Йончев Директор 2018 Постъпване КПКОНПИ
389423 Йорданка Йорданова Чобанова Извънреден и пълномощен посланик 2018 Годишна КПКОНПИ
391055 Йордан Димитров Йорданов Началник на затвор 2018 Постъпване КПКОНПИ
394824 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2018 ИВСС
394852 Йордан Георгиев Йорданов Прокурор 2018 ИВСС
394857 Йоланда Мильова Цекова съдия 2018 ИВСС
394860 Йоланда Мильова Цекова съдия 2018 ИВСС
400535 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2017 ИВСС
400554 Йордан Георгиев Йорданов прокурор 2017 ИВСС
379912 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2016 Сметна палата
383212 Йордан Петров Йорданов Заместник кмет 2016 Постъпване Сметна палата
383644 Йордан Тошков Йорданов Кмет 2016 Годишна Сметна палата
309576 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2015 Годишна Сметна палата
318760 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2015 Годишна Сметна палата
319655 Йордан Георгиев Йорданов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
330146 Йордан Георгиев Йорданов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
343646 Йорданка Иванова Стоева - Йорданова Председател на ОбС 2015 Постъпване Сметна палата
345315 Йордан Неделчев Йорданов Заместник кмет 2015 Освобождаване Сметна палата
314027 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2014 Годишна Сметна палата
318629 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2014 Годишна Сметна палата
372111 Йордан Тошков Йорданов зам. обл. управител 2014 Постъпване Сметна палата
374959 Йорданка Йорданова Чобанова служебен заместник-министър 2014 Постъпване Сметна палата
375066 Йордан Йовчев Йовчев заместник-министър 2014 Годишна Сметна палата
376412 Йорданка Колева Йорданова народен представител 2014 Освобождаване Сметна палата
376959 Йордан Йовчев Йовчев заместник-министър 2014 Годишна Сметна палата
307666 Йонко Миладинов Грозев член на ръководен орган на политическа партия 2013 Постъпване Сметна палата
309852 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2013 Годишна Сметна палата
311599 Йонко Миладинов Грозев член на ръководен орган на политическа партия 2013 Постъпване Сметна палата
315084 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2013 Годишна Сметна палата
353240 Йордан Илиев Йорданов Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
358623 Йорданка Йорданова Чобанова началник кабинет - МРРБ 2013 Постъпване Сметна палата
361526 Йордан Илиев Йорданов Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
366729 Йорданка Йорданова Чобанова началник кабинет - МРРБ 2013 Постъпване Сметна палата
370341 Йордан Йовчев Йовчев заместник-министър 2013 Постъпване Сметна палата
372745 Йорданка Колева Йорданова народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
374947 Йордан Йовчев Йовчев служебен заместник-министър 2013 Постъпване Сметна палата
376489 Йорданка Колева Йорданова народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
298045 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2012 Сметна палата
301114 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2012 Сметна палата
345265 Йоланда Мильова Цекова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
351514 Йоланда Мильова Цекова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
304763 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2011 Сметна палата
307088 Йордан Атанасов Йорданов член на ръководен орган на политическа партия 2011 Постъпване Сметна палата
317984 Йордан Георгиев Йорданов Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
334596 Йоланда Мильова Цекова Съдия 2011 Годишна Сметна палата
342196 Йордан Неделчев Йорданов Заместник кмет 2011 Постъпване Сметна палата
350421 Йордан Неделчев Йорданов Заместник кмет 2011 Постъпване Сметна палата
351967 Йордан Илиев Йорданов Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
352150 Йордан Христов Йорданов Заместник кмет 2011 Освобождаване Сметна палата
353925 Йорданка Колева Йорданова Председател на ОбС 2011 Годишна Сметна палата
358241 Йордан Илиев Йорданов Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
359332 ЙОРДАН ЙОСИФОВ КОЧЕВ директор областна дирекция на МВР 2011 Освобождаване Сметна палата
359598 Йордан Петков Йорданов зам.директор /ПБС/ на ОД на МВР 2011 Освобождаване Сметна палата
359729 Йорданка Колева Йорданова Председател на ОбС 2011 Годишна Сметна палата
364275 Йордан Петков Йорданов зам.директор /ПБС/ на ОД на МВР 2011 Освобождаване Сметна палата
302984 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2010 Сметна палата
305234 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2010 Сметна палата
340031 Йовчо Желязков Йовчев Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
348114 Йовчо Желязков Йовчев Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
348174 Йордан Илиев Йорданов Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
348280 Йордан Христов Йорданов Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
349826 Йорданка Колева Йорданова Председател на ОбС 2010 Годишна Сметна палата
354403 ЙОРДАН ЙОСИФОВ КОЧЕВ директор областна дирекция на МВР 2010 Постъпване Сметна палата
356830 Йордан Илиев Йорданов Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
356921 Йордан Христов Йорданов Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
358414 Йорданка Колева Йорданова Председател на ОбС 2010 Годишна Сметна палата
362835 ЙОРДАН ЙОСИФОВ КОЧЕВ директор областна дирекция на МВР 2010 Постъпване Сметна палата
305037 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2009 Сметна палата
316980 Йордан Георгиев Йорданов Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
340181 Йовчо Желязков Йовчев Заместник кмет 2009 Годишна Сметна палата
348372 Йордан Илиев Йорданов Заместник кмет 2009 Годишна Сметна палата
348470 Йордан Христов Йорданов Заместник кмет 2009 Годишна Сметна палата
350139 Йорданка Колева Йорданова Председател на ОбС 2009 Годишна Сметна палата
355227 Йордан Владимиров Йорданов зам. директор на ОД “Полиция” 2009 Освобождаване Сметна палата
369360 Йордан Петков Йорданов народен представител 2009 Годишна Сметна палата
312161 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2008 Годишна Сметна палата
319498 Йоланда Веселинова Янева Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
357837 Йордан Владимиров Йорданов зам. директор на ОД “Полиция” 2008 Годишна Сметна палата
369844 Йордан Петков Йорданов народен представител 2008 Годишна Сметна палата
305276 Йорданка Йовкова Йовева Следовател 2007 Сметна палата
338664 Йовчо Желязков Йовчев Заместник кмет 2007 Постъпване Сметна палата
348896 Йордан Христов Йорданов Заместник кмет 2007 Постъпване Сметна палата
364045 Йорданка Йорданова Хаджиенева-Данова съдия 2007 Освобождаване Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)