Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"К*" намери 29525 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
419816 Красен Кирилов Кралев Министър 2020 Годишна КПКОНПИ
405887 Калоян Костадинов Калоянов Директор 2019 Годишна КПКОНПИ
406553 Красен Кирилов Кралев Министър 2019 Годишна КПКОНПИ
390984 Калоян Костадинов Калоянов Директор 2018 Годишна КПКОНПИ
394443 Кръстин Димов Кацаров прокурор 2018 ИВСС
394580 Красимир Костов Коларов Съдия 2018 ИВСС
394647 Кичка Василева Пеева-Казакова Прокурор 2018 ИВСС
394648 Кичка Василева Пеева-Казакова Прокурор 2018 ИВСС
385064 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2017 Годишна КПКОНПИ
387557 Красен Кирилов Кралев министър 2017 Освобождаване КПКОНПИ
387798 Кирчо Георгиев Карагьозов народен представител 2017 Освобождаване КПКОНПИ
400250 Кръстин Димов Кацаров прокурор 2017 ИВСС
400400 Кичка Василева Пеева - Казакова Прокурор 2017 ИВСС
412057 Кичка Василева Пеева - Казакова 2017 ИВСС2
412648 Красимир Костов Коларов 2017 ИВСС2
413447 Кръстин Димов Кацаров 2017 ИВСС2
377771 Красен Кирилов Кралев министър 2016 Годишна Сметна палата
381101 Кръстин Димов Кацаров Заместник районен прокурор 2016 Годишна Сметна палата
383860 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2016 Годишна Сметна палата
282870 Красимир Костов Коларов Съдия 2015 Сметна палата
287116 Красимир Костов Коларов Съдия 2015 Сметна палата
306444 Костадин Ташев Коджабашев извънреден и пълномощен посланик 2015 Годишна Сметна палата
311444 Кънчо Киров Крумов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
321352 Кънчо Киров Крумов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
354823 Костадин Крумов Костадинов Председател на ОбС 2015 Годишна Сметна палата
360893 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2015 Годишна Сметна палата
365117 Костадин Крумов Костадинов Председател на ОбС 2015 Годишна Сметна палата
369827 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2015 Годишна Сметна палата
276204 Кирил Красимиров Колев народен представител 2014 Сметна палата
277585 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2014 Сметна палата
279055 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2014 Сметна палата
282600 Красимир Костов Коларов Съдия 2014 Сметна палата
284783 Красимир Костов Коларов Съдия 2014 Сметна палата
316534 Кънчо Киров Крумов Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
321435 Кънчо Киров Крумов Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
360333 Костадин Крумов Костадинов Председател на ОбС 2014 Постъпване Сметна палата
375062 Красен Кирилов Кралев министър 2014 Постъпване Сметна палата
284276 Красимир Костов Коларов Съдия 2013 Сметна палата
287033 Красимир Костов Коларов Съдия 2013 Сметна палата
311829 Кънчо Киров Крумов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
317712 Кънчо Киров Крумов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
322786 Красимир Кирилов Кожухаров Прокурор 2013 Освобождаване Сметна палата
329528 Красимир Кирилов Кожухаров Прокурор 2013 Освобождаване Сметна палата
359374 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2013 Годишна Сметна палата
367489 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2013 Годишна Сметна палата
277158 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2012 Сметна палата
278483 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2012 Сметна палата
282132 Красимир Костов Коларов Съдия 2012 Сметна палата
284245 Красимир Костов Коларов Съдия 2012 Сметна палата
296438 Кънчо Киров Крумов Прокурор 2012 Сметна палата
299469 Кънчо Киров Крумов Прокурор 2012 Сметна палата
279783 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2011 Сметна палата
281379 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2011 Сметна палата
288187 Красимир Костов Коларов Съдия 2011 Сметна палата
309474 Кънчо Киров Крумов Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
341610 Кирчо Георгиев Карагьозов Председател на ОбС 2011 Постъпване Сметна палата
359772 Константин Кирилов Казаков председател 2011 Годишна Сметна палата
364585 Константин Кирилов Казаков председател 2011 Годишна Сметна палата
369936 Камен Костов Костадинов народен представител 2011 Годишна Сметна палата
373596 Камен Костов Костадинов народен представител 2011 Годишна Сметна палата
280204 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2010 Сметна палата
282975 Калоян Костадинов Калоянов зам. директор на областна дирекция на МВР 2010 Сметна палата
285848 Красимир Костов Коларов Съдия 2010 Сметна палата
288796 Красимир Костов Коларов Съдия 2010 Сметна палата
301527 Кънчо Киров Крумов Районен прокурор 2010 Сметна палата
304465 Кънчо Киров Крумов Районен прокурор 2010 Сметна палата
305882 Красимир Бойчев Койчев Член на политическа партия 2010 Постъпване Сметна палата
306092 Камелия Методиева Касабова Член на политическа партия 2010 Постъпване Сметна палата
306324 Камен Неделчев Колев Член на политическа партия 2010 Постъпване Сметна палата
306445 Кръстьо Петров Кръстев Следовател директор 2010 Годишна Сметна палата
306470 Коста Василев Костов Следовател 2010 Годишна Сметна палата
306605 Красимира Стефанова Колева Следовател 2010 Годишна Сметна палата
354953 Константин Кирилов Казаков зам. председател 2010 Годишна Сметна палата
363354 Константин Кирилов Казаков зам. председател 2010 Годишна Сметна палата
305954 КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ Член на политическа партия 2009 Постъпване Сметна палата
306088 Красимир Евгениев Казаков Член на политическа партия 2009 Освобождаване Сметна палата
306187 Красен Кирилов Кралев Член на политическа партия 2009 Годишна Сметна палата
306349 Костадин Тодоров Костадинов Член на политическа партия 2009 Освобождаване Сметна палата
306406 Красимира Колева Чахова Член на политическа партия 2009 Годишна Сметна палата
306769 Кръстьо Петров Кръстев Следовател директор 2009 Годишна Сметна палата
308939 Кънчо Киров Крумов Районен прокурор 2009 Годишна Сметна палата
337534 Красимир Костов Коларов Съдия 2009 Годишна Сметна палата
340197 Кирчо Георгиев Карагьозов Председател на ОбС 2009 Освобождаване Сметна палата
356281 Константин Кирилов Казаков директор 2009 Постъпване Сметна палата
360811 Крум Костадинов Крумов зам. обл. управител 2009 Годишна Сметна палата
369271 Камен Костов Костадинов народен представител 2009 Годишна Сметна палата
294032 Красимир Кирилов Кожухаров Прокурор 2008 Сметна палата
309643 Красен Кирилов Кралев Член на политическа партия 2008 Годишна Сметна палата
314905 Кънчо Киров Крумов Районен прокурор 2008 Годишна Сметна палата
362877 Крум Костадинов Крумов зам. обл. управител 2008 Годишна Сметна палата
369762 Камен Костов Костадинов народен представител 2008 Годишна Сметна палата
281008 Крум Костадинов Крумов зам. обл. управител 2007 Сметна палата
298860 Красимир Кирилов Кожухаров Прокурор 2007 Сметна палата
304461 Кънчо Киров Крумов Районен прокурор 2007 Сметна палата
305774 Красимир Евгениев Казаков Член на политическа партия 2007 Постъпване Сметна палата
305797 Красен Кирилов Кралев Член на политическа партия 2007 Постъпване Сметна палата
305946 Красимира Колева Чахова Член на политическа партия 2007 Постъпване Сметна палата
306111 Красимир Божидаров Каменов Член на политическа партия 2007 Освобождаване Сметна палата
306294 Кръстьо Петров Кръстев Следовател директор 2007 Годишна Сметна палата
367255 Камен Костов Костадинов народен представител 2007 Годишна Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)