Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"Л*" намери 8521 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
416115 Людмил Симеонов Личев Управител 2020 Годишна КПКОНПИ
415340 ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ КМЕТ 2019f1 Годишна КПКОНПИ
404449 Люба Бойкова Лукова Главен архитект 2019 Годишна КПКОНПИ
405243 Лозан Георгиев Лозанов Кмет 2019 Годишна КПКОНПИ
389054 Людмил Симеонов Личев Управител 2018 Постъпване КПКОНПИ
389744 Люба Бойкова Лукова Главен архитект 2018 Постъпване КПКОНПИ
400193 Люба Румянова Лазарова-Маринова следовател 2017 ИВСС
307819 Лозан Ангелов Лозанов член на контролен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
315544 Лозан Ангелов Лозанов член на контролен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
332157 Любомира Любенова Кръстева Съдия 2015 Годишна Сметна палата
332926 Любомир Луканов Луканов Съдия 2015 Годишна Сметна палата
335431 Людмила Людмилова Митрева Съдия 2015 Годишна Сметна палата
337341 Люлин Венелинов Лозанов Съдия 2015 Годишна Сметна палата
343623 Любомира Любенова Кръстева Съдия 2015 Годишна Сметна палата
344551 Любомир Луканов Луканов Съдия 2015 Годишна Сметна палата
347545 Людмила Людмилова Митрева Съдия 2015 Годишна Сметна палата
349565 Люлин Венелинов Лозанов Съдия 2015 Годишна Сметна палата
350976 Лазар Любенов Япаджиев Заместник кмет 2015 Годишна Сметна палата
355603 Лозан Георгиев Лозанов Кмет 2015 Годишна Сметна палата
362108 Лазар Любенов Япаджиев Заместник кмет 2015 Годишна Сметна палата
364191 Лазар Асенов Лазаров Председател на УС 2015 Годишна Сметна палата
365612 Лозан Георгиев Лозанов Кмет 2015 Годишна Сметна палата
369434 Любомира Петрова Мотова-Любомирова съдия 2015 Годишна Сметна палата
311433 Лозан Ангелов Лозанов член на контролен орган на политическа партия 2014 Годишна Сметна палата
311852 Любен Любенов Дилов член на ръководен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
315830 Лъчезар Георгиев Лазаров Следовател 2014 Годишна Сметна палата
316099 Лозан Ангелов Лозанов член на контролен орган на политическа партия 2014 Годишна Сметна палата
320786 Лъчезар Георгиев Лазаров Следовател 2014 Годишна Сметна палата
337043 Любомир Луканов Луканов Съдия 2014 Годишна Сметна палата
338870 Любомира Любенова Кръстева Съдия 2014 Годишна Сметна палата
342832 Любомир Луканов Луканов Съдия 2014 Годишна Сметна палата
344783 Любомира Любенова Кръстева Съдия 2014 Годишна Сметна палата
352977 Лидия Костадинова Лазарова Заместник кмет 2014 Освобождаване Сметна палата
357205 Лазар Любенов Япаджиев Заместник кмет 2014 Годишна Сметна палата
359222 Лидия Костадинова Лазарова Заместник кмет 2014 Освобождаване Сметна палата
360961 Лозан Георгиев Лозанов Кмет 2014 Годишна Сметна палата
363168 Лазар Любенов Япаджиев Заместник кмет 2014 Годишна Сметна палата
364579 Лилия Лалова Маринова ръководител на звеното за връзки с общественоста на МТСП 2014 Годишна Сметна палата
366993 Лозан Георгиев Лозанов Кмет 2014 Годишна Сметна палата
369394 Лазар Асенов Лазаров Председател на УС 2014 Постъпване Сметна палата
370393 Лилия Лалова Маринова ръководител на звеното за връзки с общественоста на МТСП 2014 Годишна Сметна палата
310067 Люба Румянова Лазарова Следовател 2013 Годишна Сметна палата
315452 Люба Румянова Лазарова Следовател 2013 Годишна Сметна палата
330900 Любомир Луканов Луканов Съдия 2013 Годишна Сметна палата
332460 Любомира Любенова Кръстева Съдия 2013 Годишна Сметна палата
338025 Любомир Луканов Луканов Съдия 2013 Годишна Сметна палата
339870 Любомира Любенова Кръстева Съдия 2013 Годишна Сметна палата
346099 Лидия Костадинова Лазарова Заместник кмет 2013 Постъпване Сметна палата
350063 Лазар Любенов Япаджиев Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
353957 Лозан Георгиев Лозанов Кмет 2013 Годишна Сметна палата
357860 Лилия Лалова Маринова ръководител на звеното за връзки с общественоста на МТСП 2013 Постъпване Сметна палата
358608 Лазар Любенов Япаджиев Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
362278 Лозан Георгиев Лозанов Кмет 2013 Годишна Сметна палата
362817 Лазар Асенов Лазаров Председател на УС 2013 Годишна Сметна палата
365928 Лилия Лалова Маринова ръководител на звеното за връзки с общественоста на МТСП 2013 Постъпване Сметна палата
368530 Любомира Петрова Мотова-Любомирова съдия 2013 Годишна Сметна палата
370247 Лазар Асенов Лазаров Председател на УС 2013 Годишна Сметна палата
334484 Люба Румянова Лазарова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
338233 Любомир Луканов Луканов Съдия 2012 Годишна Сметна палата
339725 Люба Румянова Лазарова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
343837 Любомир Луканов Луканов Съдия 2012 Годишна Сметна палата
369115 Людмил Лалев Ангелов зам. директор 2012 Освобождаване Сметна палата
373914 Людмил Лалев Ангелов зам. директор 2012 Освобождаване Сметна палата
309044 Лъчезар Георгиев Лазаров Следовател 2011 Годишна Сметна палата
324603 Люба Румянова Лазарова Съдия 2011 Годишна Сметна палата
328182 Любомир Луканов Луканов Съдия 2011 Годишна Сметна палата
335104 Люлин Венелинов Лозанов Съдия 2011 Годишна Сметна палата
349808 Людмил Йончев Лалов Заместник кмет 2011 Постъпване Сметна палата
352836 ЛОЗАН ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ Кмет 2011 Постъпване Сметна палата
361387 Лазар Асенов Лазаров Председател на УС 2011 Постъпване Сметна палата
366324 Любомира Петрова Мотова-Любомирова съдия 2011 Годишна Сметна палата
323271 Люба Румянова Лазарова Съдия 2010 Годишна Сметна палата
326653 Любомир Луканов Луканов Съдия 2010 Годишна Сметна палата
328360 Любомира Любенова Кръстева Съдия 2010 Годишна Сметна палата
330353 Люба Румянова Лазарова Съдия 2010 Годишна Сметна палата
334046 Любомир Луканов Луканов Съдия 2010 Годишна Сметна палата
335825 Любомира Любенова Кръстева Съдия 2010 Годишна Сметна палата
362268 Любомира Петрова Мотова-Любомирова съдия 2010 Годишна Сметна палата
370097 Любомира Петрова Мотова-Любомирова съдия 2010 Годишна Сметна палата
308501 Лъчезар Георгиев Лазаров Следовател 2009 Годишна Сметна палата
323790 Люба Румянова Лазарова Съдия 2009 Годишна Сметна палата
327081 Любомир Луканов Луканов Съдия 2009 Годишна Сметна палата
329879 Любомира Петрова Мотова-Любомирова Съдия 2009 Годишна Сметна палата
334017 Люлин Венелинов Лозанов Съдия 2009 Годишна Сметна палата
345547 Лазар Любенов Япаджиев Заместник кмет 2009 Годишна Сметна палата
353310 Лора Петрова Лозанова връзки с обществеността на обл. упр. - Перник 2009 Годишна Сметна палата
366225 Лазар Манолов Лазаров заместник-министър 2009 Годишна Сметна палата
369018 Любен Любенов Дилов народен представител 2009 Годишна Сметна палата
314262 Лъчезар Георгиев Лазаров Следовател 2008 Годишна Сметна палата
331120 Люба Румянова Лазарова Съдия 2008 Годишна Сметна палата
334522 Любомир Луканов Луканов Съдия 2008 Годишна Сметна палата
337430 Любомира Петрова Мотова-Любомирова Съдия 2008 Годишна Сметна палата
351662 Лазар Любенов Япаджиев Заместник кмет 2008 Постъпване Сметна палата
356570 Лора Петрова Лозанова връзки с обществеността на обл. упр. - Перник 2008 Годишна Сметна палата
359154 Людмил Лалев Ангелов зам. директор 2008 Годишна Сметна палата
367571 Лазар Манолов Лазаров заместник-министър 2008 Годишна Сметна палата
325945 Любомир Луканов Луканов Съдия 2007 Годишна Сметна палата
327596 Любомира Любенова Кръстева Съдия 2007 Постъпване Сметна палата
332697 Люлин Венелинов Лозанов Съдия 2007 Годишна Сметна палата
345038 Любен Фердинандов Лаков Кмет 2007 Освобождаване Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)