Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"М*" намери 31570 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
388649 Младен Драганов Манев Упълномощено лице по ЗОП 2018 Постъпване КПКОНПИ
388838 МАКСИМ ЦАНКОВ МАЛИНОВ Управител 2018 Постъпване КПКОНПИ
388869 МАЯ МЕТОДИЕВА МИКОВА Управител 2018 Постъпване КПКОНПИ
389286 Мариан Митков Маринов Ръководител проект 2018 Постъпване КПКОНПИ
390124 Методи Михайлов Марков Заместник кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
390689 Младен Максимов Пелов Кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
391333 Маноела Методиева Манова-Овчарова Член 2018 Годишна КПКОНПИ
391689 Маноил Минчев Манев Народен представител 2018 Годишна КПКОНПИ
393679 Моника Цветанова Михайлова-Митова Прокурор 2018 ИВСС
393680 Моника Цветанова Михайлова-Митова Прокурор 2018 ИВСС
393681 Моника Цветанова Михайлова-Митова Прокурор 2018 ИВСС
393682 Моника Цветанова Михайлова-Митова Прокурор 2018 ИВСС
393747 Мирослав Минчев Маринов Заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Русе 2018 ИВСС
393773 Мира Симеонова Мирчева съдия 2018 ИВСС
393779 Минко Недялков Минков административен ръководител-председател 2018 ИВСС
393780 Минко Недялков Минков административен ръководител-председател 2018 ИВСС
393880 Миглена Кирилова Митрева-Тодорова прокурор 2018 ИВСС
393967 Мариян Дамянов Малчев ВОЕНЕН СЛЕДОВАТЕЛ 2018 ИВСС
393968 Мариян Дамянов Малчев ВОЕНЕН СЛЕДОВАТЕЛ 2018 ИВСС
394137 Маринела Иванова Марчева прокурор 2018 ИВСС
394138 Маринела Иванова Марчева прокурор 2018 ИВСС
394152 Марина Иванова Мавродиева Младши съдия 2018 ИВСС
394175 Мариета Милкова Милева съдия 2018 ИВСС
394196 Мариана Митева Маркова районен съдия 2018 ИВСС
394197 Мариана Митева Маркова районен съдия 2018 ИВСС
394228 Мариан Митов Маринов следовател 2018 ИВСС
386329 Милен Милков Маринов Заместник кмет 2017 Годишна КПКОНПИ
386693 Методи Михайлов Марков Заместник кмет 2017 Годишна КПКОНПИ
386996 Младен Максимов Пелов Кмет 2017 Годишна КПКОНПИ
387776 Маноил Минчев Манев народен представител 2017 Постъпване КПКОНПИ
399612 Моника Цветанова Михайлова - Митова Прокурор 2017 ИВСС
399681 Мирослав Минчев Маринов Зам. на адм. ръководител, Зам.-окръжен прокурор 2017 ИВСС
399702 Мира Симеонова Мирчева съдия 2017 ИВСС
380863 Мариан Митов Маринов Следовател 2016 Годишна Сметна палата
381783 Мариана Митева Маркова Съдия 2016 Годишна Сметна палата
383474 Методи Михайлов Марков Заместник кмет 2016 Годишна Сметна палата
383790 Младен Максимов Пелов Кмет 2016 Годишна Сметна палата
384345 Мариета Милкова Милева съдия 2016 Годишна Сметна палата
313665 Миглена Кирилова Митрева-Тодорова Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
321233 Мариан Митов Маринов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
323836 Миглена Кирилова Митрева-Тодорова Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
331768 Мариан Митов Маринов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
351082 Методи Михайлов Марков Заместник кмет 2015 Годишна Сметна палата
359420 Младен Максимов Пелов Кмет 2015 Постъпване Сметна палата
362227 Методи Михайлов Марков Заместник кмет 2015 Годишна Сметна палата
368596 Матей Кръстев Матев прокурор 2015 Освобождаване Сметна палата
369438 Мариета Милкова Милева съдия 2015 Годишна Сметна палата
375254 Мариета Милкова Милева съдия 2015 Годишна Сметна палата
327282 Мариан Митов Маринов Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
329841 Мариана Митева Маркова Съдия 2014 Годишна Сметна палата
332306 Мариан Митов Маринов Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
334928 Мариана Митева Маркова Съдия 2014 Годишна Сметна палата
371352 Маноил Минчев Манев зам. обл. управител 2014 Постъпване Сметна палата
372466 Маноела Методиева Манова-Овчарова член 2014 Постъпване Сметна палата
374040 Мариета Милкова Милева съдия 2014 Годишна Сметна палата
376165 Мариета Милкова Милева съдия 2014 Годишна Сметна палата
307764 Младен Миленов Маринов член на ръководен орган на политическа партия 2013 Освобождаване Сметна палата
311821 Младен Миленов Маринов член на ръководен орган на политическа партия 2013 Освобождаване Сметна палата
321629 Мариан Митов Маринов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
328291 Мариан Митов Маринов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
350185 Методи Михайлов Марков Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
358702 Методи Михайлов Марков Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
368531 Мариета Милкова Милева съдия 2013 Годишна Сметна палата
374250 Мариета Милкова Милева съдия 2013 Годишна Сметна палата
311281 Младен Миленов Маринов член на ръководен орган на политическа партия 2012 Годишна Сметна палата
316007 Младен Миленов Маринов член на ръководен орган на политическа партия 2012 Годишна Сметна палата
318682 Мирослав Минчев Маринов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
323908 Мирослав Минчев Маринов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
328306 Мариан Митов Маринов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
333568 Мариан Митов Маринов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
373813 Мариета Милкова Милева съдия 2012 Годишна Сметна палата
376505 Мариета Милкова Милева съдия 2012 Годишна Сметна палата
306455 Младен Миленов Маринов член на ръководен орган на политическа партия 2011 Годишна Сметна палата
320043 Мариан Митов Маринов Военни прокурори 2011 Годишна Сметна палата
341511 Милен Милков Маринов Заместник кмет 2011 Постъпване Сметна палата
348443 МЕТОДИ МИХАЙЛОВ МАРКОВ Заместник кмет 2011 Постъпване Сметна палата
357055 Младен Максимов Пелов Кмет 2011 Годишна Сметна палата
361992 Младен Максимов Пелов Кмет 2011 Годишна Сметна палата
366323 Мариета Милкова Милева съдия 2011 Годишна Сметна палата
370781 Мариета Милкова Милева съдия 2011 Годишна Сметна палата
352303 Младен Максимов Пелов Кмет 2010 Годишна Сметна палата
360870 Младен Максимов Пелов Кмет 2010 Годишна Сметна палата
361104 Матей Кръстев Матев прокурор 2010 Годишна Сметна палата
362263 Мариета Милкова Милева съдия 2010 Годишна Сметна палата
369052 Матей Кръстев Матев прокурор 2010 Годишна Сметна палата
370096 Мариета Милкова Милева съдия 2010 Годишна Сметна палата
306625 Младен Миленов Маринов Член на политическа партия 2009 Годишна Сметна палата
318592 Мариян Дамянов Малчев Военни следователи 2009 Годишна Сметна палата
331336 Мира Симеонова Мирчева Съдия 2009 Годишна Сметна палата
341056 Милен Михайлов Миланов Заместник кмет 2009 Годишна Сметна палата
352843 Младен Максимов Пелов Кмет 2009 Годишна Сметна палата
356275 Марин Михайлов Маринов директор 2009 Постъпване Сметна палата
364210 Мариета Милкова Милева съдия 2009 Годишна Сметна палата
368835 Мирослава Малинова Митова народен представител 2009 Постъпване Сметна палата
316116 Мирослав Минчев Маринов Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
326571 Мариан Митов Маринов Военни прокурори 2008 Годишна Сметна палата
355996 МЛАДЕН САВОВ МАРТИНОВ Председател на ОбС 2008 Постъпване Сметна палата
365781 Мариета Милкова Милева съдия 2008 Годишна Сметна палата
306140 Младен Миленов Маринов Член на политическа партия 2007 Годишна Сметна палата
329744 Мариета Милкова Милева Съдия 2007 Годишна Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)