Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"О*" намери 2125 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
402977 Олга Андонова Берберова Главен архитект 2019 Постъпване КПКОНПИ
406059 Орлин Цветанов Димитров Директор на РЗИ 2019 Годишна КПКОНПИ
406178 Оля Величкова Бонева Началник на митническо бюро 2019 Годишна КПКОНПИ
406442 Орлин Димитров Колев Член 2019 Годишна КПКОНПИ
412048 Олга Велиславова Кадънкова-Тончева 2019 ИВСС2
412054 Олга Иванова Златева 2019 ИВСС2
388029 Орлин Димитров Колев Член 2018 Постъпване КПКОНПИ
388431 Орлин Мирчев Николов Представител 2018 Постъпване КПКОНПИ
389072 ОРЛИН БОРИСОВ ФИЛИПОВ Управител 2018 Постъпване КПКОНПИ
391130 Орлин Цветанов Димитров Директор на РЗИ 2018 Постъпване КПКОНПИ
391229 Оля Величкова Бонева Началник на митническо бюро 2018 Постъпване КПКОНПИ
391287 Орлин Вилхелм Иванов Член на Надзорен съвет 2018 Годишна КПКОНПИ
391553 Олег Милчев Петков Заместник-министър 2018 Годишна КПКОНПИ
393335 Орлин Руменов Чаракчиев младши съдия 2018 ИВСС2
393336 Орлин Димитров Куздов Заместник окръжен прокурор 2018 ИВСС2
393337 Орлин Димитров Куздов Заместник окръжен прокурор 2018 ИВСС2
393338 Оля Петрова Антонова следовател 2018 ИВСС2
393339 Оля Петрова Антонова следовател 2018 ИВСС2
393340 Олег Софрониев Спиров СЪДИЯ 2018 ИВСС2
393341 Оля Борисова Туечка-Станева прокурор 2018 ИВСС
393342 Олег Иванов Димитров прокурор 2018 ИВСС2
393343 Олег Александров Янев прокурор 2018 ИВСС2
393344 Олга Иванова Златева съдия 2018 ИВСС2
393345 Олга Йорданова Смилянова Прокурор 2018 ИВСС2
393346 Олга Иванова Златева  съдия 2018 ИВСС2
393347 Олга Зафирова Керелска член 2018 ИВСС2
410355 Оля Борисова Туечка-Станева 2018 ИВСС2
399294 Олга Зафирова Керелска съдия 2017  ИВСС2
384971 Орлин Христов Якимов директор 2017 Годишна КПКОНПИ
399283 Орлин Руменов Чаракчиев младши съдия 2017 ИВСС
399284 Орлин Димитров Куздов Прокурор 2017 ИВСС2
399285 Оля Петрова Антонова следовател 2017 ИВСС
399286 Оля Борисова Туечка-Станева прокурор 2017 ИВСС
399287 Олег Софрониев Спиров СЪДИЯ 2017 ИВСС
399288 Олег Иванов Димитров прокурор в ОП Монтана 2017 ИВСС2
399289 Олег Софрониев Спиров СЪДИЯ 2017 ИВСС2
399290 Олга Иванова Златева Съдия 2017 ИВСС2
399292 Олег Александров Янев прокурор 2017 ИВСС
407263 Орлин Руменов Чаракчиев 2017 ИВСС2
407251 Оля Петрова Антонова 2017 ИВСС2
407189 Олга Зафирова Керелска 2017 ИВСС2
407202 Олга Иванова Златева 2017 ИВСС2
407208 Олга Йорданова Смилянова 2017 ИВСС2
407214 Олег Александров Янев 2017 ИВСС2
407225 Олег Иванов Димитров 2017 ИВСС2
407238 Олег Софрониев Спиров 2017 ИВСС2
407244 Оля Борисова Туечка-Станева 2017 ИВСС2
383949 ОРЛИН ХРИСТОВ ЯКИМОВ директор 2016 Постъпване Сметна палата
384286 Оля Борисова Туечка-Станева прокурор 2016 Годишна Сметна палата
307210 Олег Илиев Петков член на ръководен орган на политическа партия 2015 Освобождаване Сметна палата
314488 Олег Илиев Петков член на ръководен орган на политическа партия 2015 Освобождаване Сметна палата
318216 Орлин Димитров Куздов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
328641 Орлин Димитров Куздов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
368479 Оля Борисова Туечка-Станева прокурор 2015 Годишна Сметна палата
374771 Оля Борисова Туечка-Станева прокурор 2015 Годишна Сметна палата
310338 Олег Илиев Петков член на ръководен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
370777 Орлин Вилхелм Иванов член на ИС и зам. изп. директор 2014 Годишна Сметна палата
373357 Оля Борисова Туечка-Станева прокурор 2014 Годишна Сметна палата
374350 Орлин Вилхелм Иванов член на ИС и зам. изп. директор 2014 Годишна Сметна палата
375584 Оля Борисова Туечка-Станева прокурор 2014 Годишна Сметна палата
310668 Оля Петрова Антонова Следовател 2013 Годишна Сметна палата
316250 Оля Петрова Антонова Следовател 2013 Годишна Сметна палата
364253 Орлин Вилхелм Иванов член на ИС и зам. изп. директор 2013 Годишна Сметна палата
367277 Оля Борисова Туечка-Станева прокурор 2013 Годишна Сметна палата
371451 Орлин Вилхелм Иванов член на ИС и зам. изп. директор 2013 Годишна Сметна палата
373571 Оля Борисова Туечка-Станева прокурор 2013 Годишна Сметна палата
371260 Орлин Вилхелм Иванов член на ИС и зам. изп. директор 2012 Годишна Сметна палата
371330 Олег Николов Недялков член на УС 2012 Годишна Сметна палата
374923 Орлин Вилхелм Иванов член на ИС и зам. изп. директор 2012 Годишна Сметна палата
374932 Олег Николов Недялков член на УС 2012 Годишна Сметна палата
306781 Орлин Константинов Василев Член на политическа партия 2011 Освобождаване Сметна палата
345207 Орлин Христов Лазаров Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
352804 Орлин Христов Лазаров Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
362560 Орлин Вилхелм Иванов член на ИС и зам. изп. директор 2011 Годишна Сметна палата
362672 Олег Николов Недялков член на УС 2011 Годишна Сметна палата
367398 Орлин Вилхелм Иванов член на ИС и зам. изп. директор 2011 Годишна Сметна палата
367520 Олег Николов Недялков член на УС 2011 Годишна Сметна палата
307747 Оля Петрова Антонова Следовател 2010 Годишна Сметна палата
312743 Оля Петрова Антонова Следовател 2010 Годишна Сметна палата
315146 Орлин Димитров Куздов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
322228 Орлин Димитров Куздов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
342882 Орлин Христов Лазаров Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
351145 Орлин Христов Лазаров Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
358466 Олег Николов Недялков член на УС 2010 Годишна Сметна палата
366537 Олег Николов Недялков член на УС 2010 Годишна Сметна палата
305977 Орлин Константинов Василев Член на политическа партия 2009 Постъпване Сметна палата
338932 Олег Стоилов Златарски главен секретар - ДА за информационни технологии и съобщения 2009 Освобождаване Сметна палата
343183 Орлин Христов Лазаров Заместник кмет 2009 Годишна Сметна палата
354109 Орлин Иванов Иванов началник кабинет - МО 2009 Годишна Сметна палата
359439 Орлин Вилхелм Иванов член на ИС и зам. изп. директор 2009 Постъпване Сметна палата
359613 Олег Николов Недялков член на УС 2009 Годишна Сметна палата
324312 Олег Иванов Димитров Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
350133 Орлин Христов Лазаров Заместник кмет 2008 Годишна Сметна палата
352458 Олег Петров Смолички Председател на ОбС 2008 Постъпване Сметна палата
357065 Орлин Иванов Иванов началник кабинет - МО 2008 Постъпване Сметна палата
361716 Олег Николов Недялков член на УС 2008 Годишна Сметна палата
307758 Оля Петрова Антонова Следовател 2007 Годишна Сметна палата
342312 Орлин Христов Лазаров Заместник кмет 2007 Годишна Сметна палата
356443 Орлин Иванов Иванов директор 2007 Освобождаване Сметна палата
358883 Олег Николов Недялков член на УС 2007 Постъпване Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)