Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"П*" намери 28122 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
307328 Павел Димитров Паунов член на ръководен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
307954 Пенко Найденов Пенков член на ръководен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
309897 Пламен Христов Проданов Следовател 2015 Освобождаване Сметна палата
310353 Петьо Велков Петров Следовател 2015 Освобождаване Сметна палата
311569 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2015 Освобождаване Сметна палата
314749 Павел Димитров Паунов член на ръководен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
314965 Пламена Петкова Дичева-Атанасова Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
315766 Пенко Найденов Пенков член на ръководен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
317036 Петя Любомирова Пешева - Манолова Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
317037 Павел Емилов Панов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
319926 Петьо Велков Петров Следовател 2015 Освобождаване Сметна палата
321497 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2015 Освобождаване Сметна палата
322894 Петранка Панайотова Кирова Съдия 2015 Годишна Сметна палата
324883 Павел Тодоров Павлов Съдия 2015 Годишна Сметна палата
325370 Пламена Петкова Дичева-Атанасова Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
326182 Пенка Петкова Петрова Съдия 2015 Годишна Сметна палата
327458 Петя Любомирова Пешева - Манолова Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
327470 Павлина Нейчева Паскалева Съдия 2015 Годишна Сметна палата
327528 Павел Емилов Панов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
309320 Павлина Велчева Попова член на ръководен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
310564 Павел Димитров Паунов член на ръководен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
311219 Петьо Борисов Петков член на ръководен орган на политическа партия 2014 Освобождаване Сметна палата
312813 Петко Митрев Петков Следовател 2014 Освобождаване Сметна палата
315087 Петя Пенчева Василева Следовател 2014 Годишна Сметна палата
315187 Павел Димитров Паунов член на ръководен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
315925 Петьо Борисов Петков член на ръководен орган на политическа партия 2014 Освобождаване Сметна палата
316702 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
319927 Петя Пенчева Василева Следовател 2014 Годишна Сметна палата
321594 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
323370 Павел Емилов Панов Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
327954 Павел Емилов Панов Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
307756 Павел Петков Кировски член на ръководен орган на политическа партия 2013 Освобождаване Сметна палата
310167 Пламен Христов Проданов Следовател 2013 Годишна Сметна палата
310330 Пенка Петкова Потапова Следовател 2013 Годишна Сметна палата
310614 Петя Пенчева Василева Следовател 2013 Годишна Сметна палата
311811 Павел Петков Кировски член на ръководен орган на политическа партия 2013 Освобождаване Сметна палата
312013 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
314863 Петя Пенчева Радева Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
315512 Пламен Христов Проданов Следовател 2013 Годишна Сметна палата
315735 Пенка Петкова Потапова Следовател 2013 Годишна Сметна палата
316199 Петя Пенчева Василева Следовател 2013 Годишна Сметна палата
317721 Петя Любомирова Пешева - Манолова Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
317867 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
321393 Петя Пенчева Радева Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
323285 Петранка Панайотова Кирова Съдия 2013 Годишна Сметна палата
324265 Петя Любомирова Пешева - Манолова Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
325432 Павел Тодоров Павлов Съдия 2013 Годишна Сметна палата
326810 Пенка Петкова Петрова Съдия 2013 Годишна Сметна палата
317542 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
322883 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
308315 Пенка Петкова Потапова Следовател 2011 Годишна Сметна палата
308538 Петьо Велков Петров Следовател 2011 Годишна Сметна палата
309687 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
315352 Петя Любомирова Пешева - Манолова Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
320545 Петранка Панайотова Кирова Съдия 2011 Годишна Сметна палата
324086 Пенка Петкова Петрова Съдия 2011 Годишна Сметна палата
325466 Павлина Нейчева Паскалева Съдия 2011 Годишна Сметна палата
306544 Пейчо Стойнов Пеев Следовател 2010 Освобождаване Сметна палата
307715 Петьо Велков Петров Следовател 2010 Годишна Сметна палата
308606 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
312673 Петьо Велков Петров Следовател 2010 Годишна Сметна палата
314050 Петя Любомирова Пешева - Манолова Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
314118 Павел Емилов Панов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
314228 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
319174 Петранка Панайотова Кирова Съдия 2010 Годишна Сметна палата
321046 Петя Любомирова Пешева Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
321049 Павел Емилов Панов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
322623 Пенка Петкова Петрова Съдия 2010 Годишна Сметна палата
324027 Павлина Нейчева Паскалева Съдия 2010 Годишна Сметна палата
326168 Петранка Панайотова Кирова Съдия 2010 Годишна Сметна палата
305971 Петьо Борисов Петков Член на политическа партия 2009 Постъпване Сметна палата
306048 Пламен Панчев Коцев Член на политическа партия 2009 Освобождаване Сметна палата
306049 Пламен Михайлов Първанов Член на политическа партия 2009 Освобождаване Сметна палата
306353 Пенчо Ванев Пенев Член на политическа партия 2009 Годишна Сметна палата
306843 Пейчо Стойнов Пеев Следовател 2009 Годишна Сметна палата
307898 Пенка Петкова Потапова Следовател 2009 Годишна Сметна палата
307984 Петко Стефанов Петков Следовател директор 2009 Годишна Сметна палата
309111 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
314635 Павел Емилов Панов Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
314654 Петя Любомирова Пешева Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
315710 Павел Пенчев Иванов Окръжен прокурор 2009 Освобождаване Сметна палата
319727 Петранка Панайотова Кирова Съдия 2009 Годишна Сметна палата
321890 Павел Тодоров Павлов Съдия 2009 Годишна Сметна палата
323272 Пенка Петкова Петрова Съдия 2009 Годишна Сметна палата
324550 Павлина Нейчева Паскалева Съдия 2009 Годишна Сметна палата
309318 Пламен Панчев Коцев Член на политическа партия 2008 Годишна Сметна палата
309322 Пламен Михайлов Първанов Член на политическа партия 2008 Годишна Сметна палата
309971 Пенчо Ванев Пенев Член на политическа партия 2008 Годишна Сметна палата
311387 Павел Николаев Пенчев Следовател 2008 Годишна Сметна палата
313268 Петко Стефанов Петков Следовател директор 2008 Годишна Сметна палата
313503 Петьо Велков Петров Следовател 2008 Годишна Сметна палата
315139 Пламен Драганов Пейчев Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
318793 Петя Пенчева Радева Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
323169 Павел Пенчев Иванов Окръжен прокурор 2008 Годишна Сметна палата
327085 Петранка Панайотова Кирова Съдия 2008 Годишна Сметна палата
305749 Пламен Панчев Коцев Член на политическа партия 2007 Постъпване Сметна палата
307346 Пламен Христов Проданов Следовател 2007 Годишна Сметна палата
313767 Петя Любомирова Пешева Прокурор 2007 Постъпване Сметна палата
313825 Павел Емилов Панов Прокурор 2007 Годишна Сметна палата
322204 Пенка Петкова Петрова Съдия 2007 Годишна Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)