Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"Ф*" намери 1553 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
416703 Филип Нинов Филипов Заместник-председател 2020 Годишна КПКОНПИ
416889 Фани Михайлова Василева Представител 2020 Годишна КПКОНПИ
417678 Филчо Кръстев Филев Общински съветник 2020 Годишна КПКОНПИ
417962 ФИЛИП ЦВЕТКОВ ФИЛИПОВ Главен архитект 2020 Годишна КПКОНПИ
418154 Филип Евгениев Филипов Главен архитект 2020 Постъпване КПКОНПИ
419261 Фани Георгиева Петрова Директор на РЗИ 2020 Годишна КПКОНПИ
403935 Филип Нинов Филипов Заместник-председател 2019 Годишна КПКОНПИ
404094 Фани Михайлова Василева Представител 2019 Годишна КПКОНПИ
404717 Филчо Кръстев Филев Кмет 2019 Годишна КПКОНПИ
404928 ФИЛИП ЦВЕТКОВ ФИЛИПОВ Главен архитект 2019 Годишна КПКОНПИ
404933 Фахри Адемов Молайсенов Кмет 2019 Годишна КПКОНПИ
406058 Фани Георгиева Петрова Директор на РЗИ 2019 Годишна КПКОНПИ
389329 Филип Нинов Филипов Заместник-председател 2018 Годишна КПКОНПИ
389979 Филчо Кръстев Филев Кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
390157 ФИЛИП ЦВЕТКОВ ФИЛИПОВ Главен архитект 2018 Постъпване КПКОНПИ
390166 Фахри Адемов Молайсенов Кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
391119 Фани Георгиева Петрова Директор на РЗИ 2018 Постъпване КПКОНПИ
392079 Филип Желязков Филипов съдия 2018 ИВСС
392083 Фани Йорданова Тенева-Найденова съдия 2018 ИВСС
407685 Фани Йорданова Тенева-Найденова 2018 ИВСС2
407721 Филип Желязков Филипов 2018 ИВСС2
386566 Филчо Кръстев Филев Кмет 2017 Годишна КПКОНПИ
386725 Фахри Адемов Молайсенов Кмет 2017 Годишна КПКОНПИ
386983 Ферад Рюстем Емин Заместник кмет 2017 Освобождаване КПКОНПИ
397705 Филип Желязков Филипов съдия 2017 ИВСС
397706 Филип Желязков Филипов съдия 2017 ИВСС
397711 Фани Йорданова Тенева - Найденова съдия 2017 ИВСС
406983 Фани Йорданова Тенева-Найденова 2017 ИВСС2
407014 Филип Желязков Филипов 2017 ИВСС2
407019 Филип Желязков Филипов 2017 ИВСС2
377856 Фани Йорданова Тенева -Найденова съдия 2016 Годишна Сметна палата
382472 Филип Желязков Филипов Съдия 2016 Годишна Сметна палата
383364 Филчо Кръстев Филев Кмет 2016 Годишна Сметна палата
383502 Фахри Адемов Молайсенов Кмет 2016 Годишна Сметна палата
307262 Филип Иванов Тошев член на ръководен орган на политическа партия 2015 Годишна Сметна палата
333803 Филип Желязков Филипов Съдия 2015 Годишна Сметна палата
345607 Филип Желязков Филипов Съдия 2015 Годишна Сметна палата
349082 Филчо Кръстев Филев Кмет 2015 Годишна Сметна палата
350877 Фахри Салиев Алиев Председател на ОбС 2015 Годишна Сметна палата
351713 Фахри Адемов Молайсенов Кмет 2015 Годишна Сметна палата
360657 Филчо Кръстев Филев Кмет 2015 Годишна Сметна палата
362009 Фахри Салиев Алиев Председател на ОбС 2015 Годишна Сметна палата
362759 Фахри Адемов Молайсенов Кмет 2015 Годишна Сметна палата
309514 Филип Александров Александров член на ръководен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
340586 Филип Желязков Филипов Съдия 2014 Годишна Сметна палата
346671 Филип Желязков Филипов Съдия 2014 Годишна Сметна палата
355667 Филчо Кръстев Филев Кмет 2014 Годишна Сметна палата
361795 Филчо Кръстев Филев Кмет 2014 Годишна Сметна палата
307353 Филип Георгиев Боков извънреден и пълномощен посланик 2013 Годишна Сметна палата
311073 Филип Георгиев Боков извънреден и пълномощен посланик 2013 Годишна Сметна палата
334099 Филип Желязков Филипов Съдия 2013 Годишна Сметна палата
341632 Филип Желязков Филипов Съдия 2013 Годишна Сметна палата
348487 Филчо Кръстев Филев Кмет 2013 Годишна Сметна палата
350059 Фахри Салиев Алиев Председател на ОбС 2013 Годишна Сметна палата
356986 Филчо Кръстев Филев Кмет 2013 Годишна Сметна палата
357288 Ферад Рюстем Емин Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
358546 Фахри Салиев Алиев Председател на ОбС 2013 Годишна Сметна палата
365307 Ферад Рюстем Емин Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
368103 Фани Йорданова Тенева -Найденова съдия 2013 Годишна Сметна палата
371534 Фани Иванова Христова народен представител 2013 Освобождаване Сметна палата
374070 Фани Йорданова Тенева -Найденова съдия 2013 Годишна Сметна палата
375802 Фани Иванова Христова народен представител 2013 Освобождаване Сметна палата
341763 Филип Желязков Филипов Съдия 2012 Годишна Сметна палата
347825 Филип Желязков Филипов Съдия 2012 Годишна Сметна палата
357100 Филчо Кръстев Филев Кмет 2012 Годишна Сметна палата
358722 Фахри Салиев Алиев Председател на ОбС 2012 Годишна Сметна палата
359380 Фахри Адемов Молайсенов Кмет 2012 Годишна Сметна палата
363454 Филчо Кръстев Филев Кмет 2012 Годишна Сметна палата
365019 Фахри Салиев Алиев Председател на ОбС 2012 Годишна Сметна палата
365741 Фахри Адемов Молайсенов Кмет 2012 Годишна Сметна палата
366057 Ферад Рюстем Емин Заместник кмет 2012 Годишна Сметна палата
371822 Ферад Рюстем Емин Заместник кмет 2012 Годишна Сметна палата
373514 Фани Йорданова Тенева -Найденова съдия 2012 Годишна Сметна палата
376343 Фани Йорданова Тенева -Найденова съдия 2012 Годишна Сметна палата
331566 Филип Желязков Филипов Съдия 2011 Годишна Сметна палата
346166 Филчо Кръстев Филев Кмет 2011 Постъпване Сметна палата
348152 Фахри Салиев Алиев Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
348978 ФАХРИ АДЕМОВ МОЛАЙСЕНОВ Кмет 2011 Постъпване Сметна палата
355084 Фахри Салиев Алиев Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
356769 Ферад Рюстем Емин Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
361770 Ферад Рюстем Емин Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
365893 Фани Йорданова Тенева -Найденова съдия 2011 Годишна Сметна палата
370371 Фани Йорданова Тенева -Найденова съдия 2011 Годишна Сметна палата
288709 Филип Желязков Филипов Съдия 2010 Сметна палата
292395 Филип Желязков Филипов Съдия 2010 Сметна палата
345124 Фахри Салиев Алиев Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
353542 Фахри Салиев Алиев Заместник кмет 2010 Годишна Сметна палата
361834 Фани Йорданова Тенева -Найденова съдия 2010 Годишна Сметна палата
364965 Фани Иванова Христова народен представител 2010 Годишна Сметна палата
369713 Фани Йорданова Тенева -Найденова съдия 2010 Годишна Сметна палата
372337 Фани Иванова Христова народен представител 2010 Годишна Сметна палата
330392 Филип Желязков Филипов Съдия 2009 Годишна Сметна палата
352586 Ферад Рюстем Емин Заместник кмет 2009 Годишна Сметна палата
363855 Фани Йорданова Тенева -Найденова съдия 2009 Годишна Сметна палата
367676 Фани Иванова Христова народен представител 2009 Постъпване Сметна палата
337998 Филип Желязков Филипов Съдия 2008 Годишна Сметна палата
355993 Ферад Рюстем Емин Заместник кмет 2008 Годишна Сметна палата
298438 Филип Желязков Филипов Съдия 2007 Сметна палата
343091 Филчо Кръстев Филев Заместник кмет 2007 Освобождаване Сметна палата
362707 Фани Йорданова Тенева -Найденова съдия 2007 Годишна Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)