Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"Х*" намери 10282 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
417647 Хасан Халилов Хасанов Общински съветник 2020 Годишна КПКОНПИ
417812 Хари Николов Харалампиев Председател на ОбС 2020 Годишна КПКОНПИ
417987 Христина Стефанова Христова Председател на ОбС 2020 Годишна КПКОНПИ
418839 Христина Христова Велчева Началник кабинет 2020 Постъпване КПКОНПИ
419885 Хамид Бари Хамид Народен представител 2020 Годишна КПКОНПИ
404820 Хари Николов Харалампиев Председател на ОбС 2019 Годишна КПКОНПИ
406621 Хамид Бари Хамид Народен представител 2019 Годишна КПКОНПИ
390069 Хари Николов Харалампиев Председател на ОбС 2018 Годишна КПКОНПИ
391621 Хамид Бари Хамид Народен представител 2018 Годишна КПКОНПИ
392045 Христинка Колева Христова-Божкова Съдия 2018 ИВСС
392046 Христинка Колева Христова-Божкова Съдия 2018 ИВСС
392049 Христина Христова Ангелова-Владимирова .Зам.председател на Районен съд-гр.Перник 2018 ИВСС
392051 Христина Христова Ангелова-Владимирова .Зам.председател на Районен съд-гр.Перник 2018 ИВСС
392058 Христина Иванова Христова прокурор 2018 ИВСС
410527 Христина Иванова Христова 2018 ИВСС2
410595 Христина Христова Ангелова-Владимирова 2018 ИВСС2
410604 Христина Христова Ангелова-Владимирова 2018 ИВСС2
410630 Христинка Колева Христова-Божкова 2018 ИВСС2
410638 Христинка Колева Христова-Божкова 2018 ИВСС2
386087 Христина Маринчева Хараламбиева член на контролен орган на политическа партия 2017 Годишна КПКОНПИ
386640 Хари Николов Харалампиев Председател на ОбС 2017 Годишна КПКОНПИ
387656 Хюсеин Хасан Хафъзов народен представител 2017 Годишна КПКОНПИ
387665 Хамид Бари Хамид народен представител 2017 Постъпване КПКОНПИ
397671 Христинка Колева Христова-Божкова Съдия 2017 ИВСС
397672 Христинка Колева Христова-Божкова Съдия 2017 ИВСС
397673 Христина Христова Ангелова-Владимирова Съдия 2017 ИВСС
407040 Христина Иванова Христова 2017 ИВСС2
407074 Христина Христова Ангелова-Владимирова 2017 ИВСС2
407080 Христина Христова Ангелова-Владимирова 2017 ИВСС2
407095 Христинка Колева Христова-Божкова 2017 ИВСС2
407100 Христинка Колева Христова-Божкова 2017 ИВСС2
407104 Христинка Колева Христова-Божкова 2017 ИВСС2
377999 Хюсеин Халил Исмаил зам. омбудсман 2016 Освобождаване Сметна палата
381894 Христина Христова Ангелова Съдия 2016 Годишна Сметна палата
383427 Хари Николов Харалампиев Председател на ОбС 2016 Годишна Сметна палата
384565 Хюсеин Хасан Хафъзов народен представител 2016 Годишна Сметна палата
384569 Хамид Бари Хамид народен представител 2016 Годишна Сметна палата
276391 Хюсеин Хасан Хафъзов народен представител 2015 Сметна палата
277468 Хюсеин Хасан Хафъзов народен представител 2015 Сметна палата
314512 Христо Ценов Христов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
320543 Христина Иванова Христова Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
324003 Христо Николов Христов Съдия 2015 Годишна Сметна палата
339216 Христинка Колева Христова Съдия 2015 Годишна Сметна палата
348859 Хасан Халилов Хасанов Заместник кмет 2015 Годишна Сметна палата
351748 Христинка Колева Христова Съдия 2015 Годишна Сметна палата
360366 Хасан Халилов Хасанов Заместник кмет 2015 Годишна Сметна палата
363933 Хюсеин Халил Исмаил зам. омбудсман 2015 Годишна Сметна палата
371916 Хамид Бари Хамид народен представител 2015 Годишна Сметна палата
372277 Хюсеин Халил Исмаил зам. омбудсман 2015 Годишна Сметна палата
376507 Хамид Бари Хамид народен представител 2015 Годишна Сметна палата
276268 Хюсеин Хасан Хафъзов народен представител 2014 Сметна палата
280473 Хасан Халилов Хасанов Заместник кмет 2014 Сметна палата
282462 Хасан Халилов Хасанов Заместник кмет 2014 Сметна палата
309268 Христо Стоянов Христов член на ръководен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
310505 Христо Христов Ангеличин член на ръководен орган на политическа партия 2014 Годишна Сметна палата
315113 Христо Христов Ангеличин член на ръководен орган на политическа партия 2014 Годишна Сметна палата
369126 Хюсеин Халил Исмаил зам. омбудсман 2014 Годишна Сметна палата
373413 Хюсеин Халил Исмаил зам. омбудсман 2014 Годишна Сметна палата
375665 Хюсеин Хасан Хафъзов народен представител 2014 Освобождаване Сметна палата
307612 Христо Христов Ангеличин член на ръководен орган на политическа партия 2013 Постъпване Сметна палата
311538 Христо Христов Ангеличин член на ръководен орган на политическа партия 2013 Постъпване Сметна палата
315081 Христо Ценов Христов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
321102 Христина Иванова Христова Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
321625 Христо Ценов Христов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
348203 Хасан Халилов Хасанов Заместник кмет 2013 Постъпване Сметна палата
362398 Хюсеин Халил Исмаил зам. омбудсман 2013 Годишна Сметна палата
369968 Хюсеин Халил Исмаил зам. омбудсман 2013 Годишна Сметна палата
371462 Хюсеин Хасан Хафъзов народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
371538 Хамид Бари Хамид народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
375747 Хюсеин Хасан Хафъзов народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
375764 Хамид Бари Хамид народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
327939 Христина Иванова Христова Прокурор 2012 Постъпване Сметна палата
333138 Христина Христова Ангелова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
338355 Христина Христова Ангелова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
347712 Христинка Колева Христова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
354074 Христинка Колева Христова Съдия 2012 Годишна Сметна палата
369794 Хюсеин Халил Исмаил зам. омбудсман 2012 Годишна Сметна палата
374283 Хюсеин Халил Исмаил зам. омбудсман 2012 Годишна Сметна палата
317842 Христо Стойков Христов Прокурор 2011 Освобождаване Сметна палата
323482 Христина Христова Ангелова Съдия 2011 Годишна Сметна палата
347577 Хари Николов Харалампиев Председател на ОбС 2011 Постъпване Сметна палата
353199 Хасан Шукри Хаджийски Заместник кмет 2011 Освобождаване Сметна палата
353650 Хюсеин Муталиб Хамди Кмет 2011 Постъпване Сметна палата
361177 Хюсеин Халил Исмаил зам. омбудсман 2011 Постъпване Сметна палата
365965 Хюсеин Халил Исмаил зам. омбудсман 2011 Постъпване Сметна палата
368912 Хамид Бари Хамид народен представител 2011 Постъпване Сметна палата
311472 Христо Ценов Христов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
316245 Христо Стойков Христов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
318017 Христо Ценов Христов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
323379 Христо Стойков Христов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
312043 Христо Ценов Христов Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
360048 Хюсеин Хасан Енгер зам. обл. управител 2009 Годишна Сметна палата
367576 Хюсеин Муталиб Хамди народен представител 2009 Освобождаване Сметна палата
324320 Христо Стойков Христов Окръжен прокурор 2008 Годишна Сметна палата
343372 Христинка Колева Христова Съдия 2008 Годишна Сметна палата
354106 Хасан Шукри Хаджийски Заместник кмет 2008 Постъпване Сметна палата
362156 Хюсеин Хасан Енгер зам. обл. управител 2008 Годишна Сметна палата
316048 Христо Стойков Христов Окръжен прокурор 2007 Годишна Сметна палата
334145 Христинка Колева Христова Съдия 2007 Годишна Сметна палата
359361 Хюсеин Хасан Енгер зам. обл. управител 2007 Годишна Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)