Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"Ц*" намери 7277 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
415882 Цветко Тодоров Цветков Директор 2020 Годишна КПКОНПИ
416203 Цанко Игнатов Цанков Директор 2020 Освобождаване КПКОНПИ
416780 Цветелин Руменов Цолов Генерален консул 2020 Годишна КПКОНПИ
419854 Цецка Цачева Данговска Министър 2020 Освобождаване КПКОНПИ
403203 Цветко Тодоров Цветков Директор 2019 Годишна КПКОНПИ
403463 Цанко Игнатов Цанков Директор 2019 Годишна КПКОНПИ
403597 Цветомир Илиев Цеков Упълномощено лице по ЗОП 2019 Годишна КПКОНПИ
404012 Цветелин Руменов Цолов Генерален консул 2019 Годишна КПКОНПИ
404948 Цветелин Петков Цоков Заместник кмет 2019 Годишна КПКОНПИ
406598 Цецка Цачева Данговска Министър 2019 Годишна КПКОНПИ
388716 Цветомир Илиев Цеков Упълномощено лице по ЗОП 2018 Постъпване КПКОНПИ
388914 Цветко Тодоров Цветков Директор 2018 Постъпване КПКОНПИ
389104 Цанко Игнатов Цанков Директор 2018 Постъпване КПКОНПИ
389378 Цветелин Руменов Цолов Генерален консул 2018 Годишна КПКОНПИ
390171 Цветелин Петков Цоков Заместник кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
391597 Цецка Цачева Данговска Министър 2018 Годишна КПКОНПИ
391923 Цветомир Цаков Цветанов Районен съдия- адм.ръководител 2018 ИВСС
391929 Цветомила Цветанова Събинска Районен прокурор 2018 ИВСС
391987 Цанко Ганчев Цанев Зам.-районен прокурор 2018 ИВСС
385713 Цветелин Цанов Кънчев член на ръководен орган на политическа партия 2017 Освобождаване КПКОНПИ
385759 Цветелин Руменов Цолов генерален консул 2017 Годишна КПКОНПИ
387602 Цецка Цачева Данговска министър 2017 Годишна КПКОНПИ
387661 Цветомир Цвятков Михов народен представител 2017 Годишна КПКОНПИ
397542 Цветомир Цаков Цветанов Районен съдия 2017 ИВСС
397546 Цветомила Цветанова Събинска Районен прокурор 2017 ИВСС
397605 Цанко Ганчев Цанев Зам.-Районен прокурор 2017 ИВСС
406947 Цанко Ганчев Цанев 2017 ИВСС2
407273 Цветомила Цветанова Събинска 2017 ИВСС2
407299 Цветомир Цаков Цветанов 2017 ИВСС2
380480 Цветелин Цанов Кънчев член на ръководен орган на политическа партия 2016 Годишна Сметна палата
381143 Цветомила Цветанова Събинска Прокурор 2016 Годишна Сметна палата
381993 Цветомир Цаков Цветанов Съдия 2016 Годишна Сметна палата
383505 Цветелин Петков Цоков Заместник кмет 2016 Годишна Сметна палата
384559 Цецка Цачева Данговска народен представител 2016 Годишна Сметна палата
384563 Цветомир Цвятков Михов народен представител 2016 Годишна Сметна палата
315124 Цветомила Цветанова Събинска Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
325448 Цветомила Цветанова Събинска Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
349804 Цанко Николов Цанов Кмет 2015 Освобождаване Сметна палата
351864 Цветелин Петков Цоков Заместник кмет 2015 Годишна Сметна палата
358249 Цанко Николов Цанов Заместник кмет 2015 Годишна Сметна палата
362840 Цветелин Петков Цоков Заместник кмет 2015 Годишна Сметна палата
364704 Цветелин Христов Цветанов изп. директор 2015 Постъпване Сметна палата
367823 Цанко Николов Цанов Заместник кмет 2015 Годишна Сметна палата
371839 Цветомир Цвятков Михов народен представител 2015 Годишна Сметна палата
371841 Цецка Цачева Данговска народен представител 2015 Годишна Сметна палата
372791 Цветелин Христов Цветанов изп. директор 2015 Постъпване Сметна палата
376497 Цветомир Цвятков Михов народен представител 2015 Годишна Сметна палата
376498 Цецка Цачева Данговска народен представител 2015 Годишна Сметна палата
310222 Цвятко Николаев Цветков член на ръководен орган на политическа партия 2014 Постъпване Сметна палата
332716 Цветан Кръстев Ценков Съдия 2014 Освобождаване Сметна палата
333714 Цветомир Цаков Цветанов Съдия 2014 Годишна Сметна палата
337975 Цветан Кръстев Ценков Съдия 2014 Освобождаване Сметна палата
339013 Цветомир Цаков Цветанов Съдия 2014 Годишна Сметна палата
356304 Цанко Николов Цанов Кмет 2014 Годишна Сметна палата
357974 Цветелин Петков Цоков Заместник кмет 2014 Годишна Сметна палата
362447 Цанко Николов Цанов Кмет 2014 Годишна Сметна палата
363925 Цветелин Петков Цоков Заместник кмет 2014 Годишна Сметна палата
375613 Цецка Цачева Данговска народен представител 2014 Годишна Сметна палата
375615 Цветомир Цвятков Михов народен представител 2014 Годишна Сметна палата
377225 Цецка Цачева Данговска народен представител 2014 Годишна Сметна палата
377230 Цветомир Цвятков Михов народен представител 2014 Годишна Сметна палата
327858 Цветомир Цаков Цветанов Съдия 2013 Годишна Сметна палата
334833 Цветомир Цаков Цветанов Съдия 2013 Годишна Сметна палата
349137 Цанко Николов Цанов Кмет 2013 Годишна Сметна палата
350933 Цветелин Петков Цоков Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
356367 Цанко Николов Цанов Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
357681 Цанко Николов Цанов Кмет 2013 Годишна Сметна палата
359373 Цветелин Петков Цоков Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
364554 Цанко Николов Цанов Заместник кмет 2013 Годишна Сметна палата
371397 Цветомир Цвятков Михов народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
371399 Цецка Цачева Данговска народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
375699 Цецка Цачева Данговска народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
375700 Цветомир Цвятков Михов народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
312197 Цветан Петров Ценков член на ръководен орган на политическа партия 2012 Освобождаване Сметна палата
361432 Цонко Здравков Цонев Кмет 2012 Годишна Сметна палата
365096 Цанко Николов Цанов Заместник кмет 2012 Годишна Сметна палата
367732 Цонко Здравков Цонев Кмет 2012 Годишна Сметна палата
371124 Цанко Николов Цанов Заместник кмет 2012 Годишна Сметна палата
374995 Цецка Цачева Данговска народен представител 2012 Годишна Сметна палата
377300 Цецка Цачева Данговска народен представител 2012 Годишна Сметна палата
325032 Цветомир Цаков Цветанов Съдия 2011 Годишна Сметна палата
347131 Цанко Николов Цанов Кмет 2011 Постъпване Сметна палата
349194 ЦВЕТЕЛИН ПЕТКОВ ЦОКОВ Заместник кмет 2011 Постъпване Сметна палата
354190 Цветан Петров Ценков Заместник кмет 2011 Постъпване Сметна палата
368810 Цецка Цачева Данговска народен представител 2011 Годишна Сметна палата
372770 Цецка Цачева Данговска народен представител 2011 Годишна Сметна палата
364848 Цветомир Цвятков Михов народен представител 2010 Годишна Сметна палата
364849 ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА народен представител 2010 Годишна Сметна палата
372264 ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА народен представител 2010 Годишна Сметна палата
372269 Цветомир Цвятков Михов народен представител 2010 Годишна Сметна палата
306222 Цветелин Цанов Кънчев Член на политическа партия 2009 Годишна Сметна палата
312332 Цанко Ганчев Цанев Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
367465 ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ДАНГОВСКА народен представител 2009 Постъпване Сметна палата
367466 Цветомир Цвятков Михов народен представител 2009 Постъпване Сметна палата
309698 Цветелин Цанов Кънчев Член на политическа партия 2008 Годишна Сметна палата
331578 Цветомир Цаков Цветанов Съдия 2008 Годишна Сметна палата
355415 Цанко Николов Цанов Заместник кмет 2008 Постъпване Сметна палата
305809 Цветелин Цанов Кънчев Член на политическа партия 2007 Постъпване Сметна палата
311534 Цанко Ганчев Цанев Прокурор 2007 Годишна Сметна палата
343997 Цанко Николов Цанов Кмет 2007 Освобождаване Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)