Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"Ч*" намери 3487 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
391901 Чавдар Иванов Чавдаров Заместник районен прокурор 2018 ИВСС
386094 Чавдар Стоянов Чавдаров член на ръководен орган на политическа партия 2017 Годишна КПКОНПИ
397512 Чавдар Иванов Чавдаров Заместник районен прокурор 2017 ИВСС
406948 Чавдар Иванов Чавдаров 2017 ИВСС2
406953 Чавдар Иванов Чавдаров 2017 ИВСС2
380549 ЧАВДАР СТОЯНОВ ЧАВДАРОВ член на ръководен орган на политическа партия 2016 Годишна Сметна палата
381088 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2016 Годишна Сметна палата
307896 ЧАВДАР СТОЯНОВ ЧАВДАРОВ член на ръководен орган на политическа партия 2015 Постъпване Сметна палата
308217 Чавдар Асенов Сутински член на ръководен орган на политическа партия 2015 Освобождаване Сметна палата
309097 Чавдар Кирилов Киров Следовател 2015 Годишна Сметна палата
313932 Чавдар Александров Шолев мл.прокурор 2015 Годишна Сметна палата
314105 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
316802 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
317896 Чавдар Кирилов Киров Следовател 2015 Годишна Сметна палата
320986 Чавдар Веселинов Пастованов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
324069 Чавдар Александров Шолев мл.прокурор 2015 Годишна Сметна палата
324364 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
327203 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
331466 Чавдар Веселинов Пастованов Прокурор 2015 Годишна Сметна палата
332927 Чавдар Димитров Димитров Съдия 2015 Годишна Сметна палата
344450 Чавдар Димитров Димитров Съдия 2015 Годишна Сметна палата
295236 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2014 Сметна палата
298012 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2014 Сметна палата
308767 Чавдар Младенов Николов извънреден и пълномощен посланик 2014 Освобождаване Сметна палата
319772 Чавдар Александров Шолев мл.прокурор 2014 Годишна Сметна палата
323040 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
324379 Чавдар Александров Шолев мл.прокурор 2014 Годишна Сметна палата
327632 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2014 Годишна Сметна палата
339617 Чавдар Димитров Димитров Съдия 2014 Годишна Сметна палата
345628 Чавдар Димитров Димитров Съдия 2014 Годишна Сметна палата
307351 Чавдар Младенов Николов извънреден и пълномощен посланик 2013 Постъпване Сметна палата
311068 Чавдар Младенов Николов извънреден и пълномощен посланик 2013 Постъпване Сметна палата
314396 Чавдар Александров Шолев мл.прокурор 2013 Постъпване Сметна палата
314608 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
317388 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
317391 Чавдар Стоянов Ангелов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
320829 Чавдар Александров Шолев мл.прокурор 2013 Постъпване Сметна палата
321092 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
324033 Чавдар Стоянов Ангелов Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
324034 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2013 Годишна Сметна палата
333212 Чавдар Димитров Димитров Съдия 2013 Годишна Сметна палата
340654 Чавдар Димитров Димитров Съдия 2013 Годишна Сметна палата
359712 Чавдар Борисов Божурски директор областна дирекция на МВР 2013 Постъпване Сметна палата
321040 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
324270 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
324273 Чавдар Стоянов Ангелов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
326176 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
329323 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
329326 Чавдар Стоянов Ангелов Прокурор 2012 Годишна Сметна палата
332713 Чавдар Иванов Попов Съдия 2012 Годишна Сметна палата
334175 Чавдар Андреев Тодоров Съдия 2012 Годишна Сметна палата
337967 Чавдар Иванов Попов Съдия 2012 Годишна Сметна палата
339431 Чавдар Андреев Тодоров Съдия 2012 Годишна Сметна палата
340872 Чавдар Димитров Димитров Съдия 2012 Годишна Сметна палата
346784 Чавдар Димитров Димитров Съдия 2012 Годишна Сметна палата
307087 Чавдар Асенов Сутински член на ръководен орган на политическа партия 2011 Годишна Сметна палата
312237 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
314963 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
315033 Чавдар Веселинов Пастованов Прокурор 2011 Годишна Сметна палата
324381 Чавдар Андреев Тодоров Съдия 2011 Годишна Сметна палата
359142 Чавдар Борисов Божурски директор областна дирекция на МВР 2011 Освобождаване Сметна палата
307966 Чавдар Димитров Герасимов Следовател 2010 Освобождаване Сметна палата
310808 Чавдар Любенов Мънев Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
310932 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
313185 Чавдар Димитров Герасимов Следовател 2010 Освобождаване Сметна палата
313763 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
313819 Чавдар Стоянов Ангелов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
317183 Чавдар Любенов Мънев Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
317406 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
320604 Чавдар Стоянов Ангелов Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
320605 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2010 Годишна Сметна палата
354220 Чавдар Борисов Божурски директор областна дирекция на МВР 2010 Годишна Сметна палата
302933 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2009 Сметна палата
306670 Чавдар Асенов Сутински Член на политическа партия 2009 Годишна Сметна палата
314318 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
314324 Чавдар Веселинов Пастованов Прокурор 2009 Годишна Сметна палата
322259 Чавдар Иванов Попов Съдия 2009 Годишна Сметна палата
323570 Чавдар Андреев Тодоров Съдия 2009 Годишна Сметна палата
325912 Чавдар Димитров Димитров Съдия 2009 Годишна Сметна палата
326580 Чавдар Александров Костов Съдия 2009 Годишна Сметна палата
353210 Чавдар Ценов Георгиев ръководител на звено"Връзки с обществеността"-МДААР" 2009 Освобождаване Сметна палата
354846 Чавдар Борисов Божурски директор областна дирекция на МВР 2009 Годишна Сметна палата
354847 Чавдар Асенов Караджов директор областна дирекция на МВР 2009 Постъпване Сметна палата
355726 Чавдар Асенов Караджов директор на ОД "Полиция" 2009 Освобождаване Сметна палата
356680 Чавдар Димов Пенков директор 2009 Годишна Сметна палата
309866 Чайка Илиева Каракашева Член на политическа партия 2008 Освобождаване Сметна палата
311319 Чавдар Кирилов Киров Следовател 2008 Годишна Сметна палата
318300 Чавдар Любенов Мънев Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
318450 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
321451 Чавдар Тонев Железчев Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
321529 Чавдар Стоянов Ангелов Прокурор 2008 Годишна Сметна палата
329569 Чавдар Иванов Попов Съдия 2008 Годишна Сметна палата
333327 Чавдар Димитров Димитров Съдия 2008 Годишна Сметна палата
357496 Чавдар Борисов Божурски директор областна дирекция на МВР 2008 Постъпване Сметна палата
358448 Чавдар Асенов Караджов директор на ОД "Полиция" 2008 Годишна Сметна палата
358781 Чавдар Георгиев Митов директор 2008 Постъпване Сметна палата
359157 Чавдар Димов Пенков директор 2008 Годишна Сметна палата
305895 Чайка Илиева Каракашева Член на политическа партия 2007 Постъпване Сметна палата
310867 Чавдар Иванов Чавдаров Прокурор 2007 Годишна Сметна палата
356439 Чавдар Димов Пенков директор 2007 Годишна Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)