Български политически лица

Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н.

Търсенето за @name ^"Ш*" намери 1812 резултата

IDИмеПозицияГодинаТипИзточник
416593 Шенка Йорданова Рупчева Ръководител проект 2020 Годишна КПКОНПИ
417432 Шериф Мустафа Шериф Заместник кмет 2020 Годишна КПКОНПИ
417819 Шендоан Ремзи Халит Общински съветник 2020 Годишна КПКОНПИ
417844 Шюкрю Мустафов Хасанов Общински съветник 2020 Годишна КПКОНПИ
417968 Шебан Хилмиев Билянов Общински съветник 2020 Годишна КПКОНПИ
417994 Шаиб Айхан Шаиб Общински съветник 2020 Годишна КПКОНПИ
418097 Шериф Исмаил Куванджъ Заместник кмет 2020 Годишна КПКОНПИ
418135 Шинаси Мехмед Сюлейман Кмет 2020 Годишна КПКОНПИ
418346 ШАБАН РЕДЖЕБ ХАСАН Общински съветник 2020 Годишна КПКОНПИ
418753 Ширин Шефкъ Вели Заместник-областен управител 2020 Годишна КПКОНПИ
402796 Адлен Шукри Шевкед Народен представител 2019 Годишна КПКОНПИ
403072 Шенка Йорданова Рупчева Ръководител проект 2019 Годишна КПКОНПИ
404525 Шериф Мустафа Шериф Заместник кмет 2019 Годишна КПКОНПИ
404825 Шендоан Ремзи Халит Председател на ОбС 2019 Годишна КПКОНПИ
405036 Шериф Исмаил Куванджъ Заместник кмет 2019 Годишна КПКОНПИ
405063 Шинаси Мехмед Сюлейман Кмет 2019 Годишна КПКОНПИ
405578 Ширин Шефкъ Вели Заместник-областен управител 2019 Годишна КПКОНПИ
409742 Шахин Фикретов Музаферов 2019 ИВСС2
388231 Шинаси Мехмед Сюлейман Кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
388241 Шериф Исмаил Куванджъ Заместник кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
388350 Шериф Мустафа Шериф Заместник кмет 2018 Годишна КПКОНПИ
389250 Шенка Йорданова Рупчева Ръководител проект 2018 Постъпване КПКОНПИ
390073 Шендоан Ремзи Халит Председател на ОбС 2018 Годишна КПКОНПИ
390719 Ширин Шефкъ Вели Заместник-областен управител 2018 Годишна КПКОНПИ
411309 Шахин Фикретов Музаферов 2018 ИВСС2
384759 Адлен Шукри Шевкед народен представител 2017 Постъпване КПКОНПИ
384854 Ширин Шефкъ Вели зам. обл. управител 2017 Постъпване КПКОНПИ
385286 Шинаси Мехмед Сюлейман Кмет 2017 КПКОНПИ
385308 Шериф Исмаил Куванджъ Заместник кмет 2017 КПКОНПИ
386441 Шериф Мустафа Шериф Заместник кмет 2017 Годишна КПКОНПИ
386648 Шендоан Ремзи Халит Председател на ОбС 2017 Годишна КПКОНПИ
387654 Шабанали Ахмед Дурмуш народен представител 2017 Годишна КПКОНПИ
397503 Шахин Фикретов Музаферов следовател 2017 ИВСС
406896 Шахин Фикретов Музаферов 2017 ИВСС2
378215 Шинаси Мехмед Сюлейман Кмет 2016 Сметна палата
378226 Шериф Исмаил Куванджъ Заместник кмет 2016 Сметна палата
379979 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2016 Сметна палата
383433 Шендоан Ремзи Халит Председател на ОбС 2016 Годишна Сметна палата
384553 Шабанали Ахмед Дурмуш народен представител 2016 Годишна Сметна палата
308629 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2015 Годишна Сметна палата
317189 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2015 Годишна Сметна палата
350346 Шендоан Ремзи Халит Председател на ОбС 2015 Постъпване Сметна палата
352922 Шериф Исмаил Куванджъ Заместник кмет 2015 Постъпване Сметна палата
353373 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2015 Годишна Сметна палата
364003 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2015 Годишна Сметна палата
365985 Ширин Сабри Исмаил член на СП 2015 Годишна Сметна палата
371756 Шабанали Ахмед Дурмуш народен представител 2015 Годишна Сметна палата
373551 Ширин Сабри Исмаил член на СП 2015 Годишна Сметна палата
376464 Шабанали Ахмед Дурмуш народен представител 2015 Годишна Сметна палата
279285 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2014 Сметна палата
281265 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2014 Сметна палата
312740 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2014 Годишна Сметна палата
317031 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2014 Годишна Сметна палата
370999 Ширин Сабри Исмаил член на СП 2014 Постъпване Сметна палата
375607 Шендоан Ремзи Халит народен представител 2014 Годишна Сметна палата
375609 Шабанали Ахмед Дурмуш народен представител 2014 Постъпване Сметна палата
377224 Шендоан Ремзи Халит народен представител 2014 Годишна Сметна палата
301709 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2013 Сметна палата
304312 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2013 Сметна палата
352179 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2013 Годишна Сметна палата
360519 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2013 Годишна Сметна палата
371390 Шендоан Ремзи Халит народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
375703 Шендоан Ремзи Халит народен представител 2013 Постъпване Сметна палата
278710 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2012 Сметна палата
280698 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2012 Сметна палата
298980 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2012 Сметна палата
302036 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2012 Сметна палата
281957 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2011 Сметна палата
284095 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2011 Сметна палата
305173 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2011 Сметна палата
347751 Шенай Джамал Амиш Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
350771 Шукран Кязим Идриз Кмет 2011 Годишна Сметна палата
354602 Шенай Джамал Амиш Заместник кмет 2011 Годишна Сметна палата
357207 Шукран Кязим Идриз Кмет 2011 Годишна Сметна палата
283226 Шенай Джамал Амиш Заместник кмет 2010 Сметна палата
286032 Шенай Джамал Амиш Заместник кмет 2010 Сметна палата
303639 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2010 Сметна палата
305608 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2010 Сметна палата
347147 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2010 Годишна Сметна палата
347226 Шукран Кязим Идриз Кмет 2010 Годишна Сметна палата
355581 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2010 Годишна Сметна палата
355675 Шукран Кязим Идриз Кмет 2010 Годишна Сметна палата
356286 Адлен Шукри Шевкед директор РЗОК 2010 Освобождаване Сметна палата
285208 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2009 Сметна палата
306765 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2009 Годишна Сметна палата
345031 Шенай Джамал Амиш Заместник кмет 2009 Годишна Сметна палата
347402 Шукран Кязим Идриз Кмет 2009 Годишна Сметна палата
357153 Адлен Шукри Шевкед директор РЗОК 2009 Годишна Сметна палата
362254 Ширин Хасан Местан председател 2009 Освобождаване Сметна палата
283245 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2008 Сметна палата
310586 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2008 Годишна Сметна палата
351363 Шенай Джамал Амиш Заместник кмет 2008 Постъпване Сметна палата
353022 Шукран Кязим Идриз Кмет 2008 Годишна Сметна палата
363945 Ширин Хасан Местан председател 2008 Годишна Сметна палата
280601 Ширин Хасан Местан председател 2007 Сметна палата
285165 Шукран Кязим Идриз Кмет 2007 Сметна палата
285168 Шинаси Мехмедов Сюлейманов Председател на ОбС 2007 Сметна палата
305647 Шахин Фикретов Музаферов Следовател 2007 Сметна палата
345885 Шинка Федява Хаджиева Заместник кмет 2007 Освобождаване Сметна палата
352484 Шабан Шабанов Кастов Председател на ОбС 2007 Освобождаване Сметна палата

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020

This post is also available in: English (Английски)