Коронасубсидии

Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм

Собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за Швейцария намери 6 резултата

Мярка
Measure
Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия
Subvention
Публикувано на
Published
ПМС 151 7 ТЕКСИМП
131231515
... БОРНАТИКО 7A07FD502AAC[..](ПМС55|ТР) ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A6[..](ПМС55|ТР) ТЕКСИМП ... ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC[..](ПМС55|ТР) ...
ТЕКСИМП ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. ГОЛАШ ТЕКСИМП ЕООД ИВАН БОРНАТИКО 7A07FD502AACDD964EA02F5C81F0D662 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A67FD6F9E01F533AC161DD ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул.ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC308BA84025DEA5C83F92 ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ГОРУБЛЯНЕ бул.САМОКОВСКО ШОСЕ 1 ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 КРЕМИКОВСКО ШОСЕ 15 ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ГОРУБЛЯНЕ бул.САМОКОВСКО ШОСЕ 2л ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ D158150141B6B4B9033D723321998F78 ТЕКСИМП TEKSIMP 131231515
6 3 458 лв./ BGN 12 449 лв./ BGN 2020-09-11
ПМС 151 8 ТЕКСИМП
131231515
... БОРНАТИКО 7A07FD502AAC[..](ПМС55|ТР) ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A6[..](ПМС55|ТР) ТЕКСИМП ... ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC[..](ПМС55|ТР) ...
ТЕКСИМП ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. ГОЛАШ ТЕКСИМП ЕООД ИВАН БОРНАТИКО 7A07FD502AACDD964EA02F5C81F0D662 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A67FD6F9E01F533AC161DD ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул.ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC308BA84025DEA5C83F92 ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ГОРУБЛЯНЕ бул.САМОКОВСКО ШОСЕ 1 ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 КРЕМИКОВСКО ШОСЕ 15 ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ГОРУБЛЯНЕ бул.САМОКОВСКО ШОСЕ 2л ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ D158150141B6B4B9033D723321998F78 ТЕКСИМП TEKSIMP 131231515
6 3 456 лв./ BGN 12 440 лв./ BGN 2020-09-23
Микро и малки 131231515 ТЕКСИМП ЕООД
131231515
... БОРНАТИКО 7A07FD502AAC[..](ПМС55|ТР) ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A6[..](ПМС55|ТР) ТЕКСИМП ... ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC[..](ПМС55|ТР) ...
ТЕКСИМП ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. ГОЛАШ ТЕКСИМП ЕООД ИВАН БОРНАТИКО 7A07FD502AACDD964EA02F5C81F0D662 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНОН ЦЮРИХ F162E06F92A67FD6F9E01F533AC161DD ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул.ГОЛАШ 23 ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ 74F8A7F6CBDC308BA84025DEA5C83F92 ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ГОРУБЛЯНЕ бул.САМОКОВСКО ШОСЕ 1 ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 КРЕМИКОВСКО ШОСЕ 15 ТЕКСИМП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 ГОРУБЛЯНЕ бул.САМОКОВСКО ШОСЕ 2л ТЕКСИМП АД , ШВЕЙЦАРИЯ , КАНТОН ЦЮРИХ D158150141B6B4B9033D723321998F78 ТЕКСИМП TEKSIMP 131231515
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 55 5 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ
40525852
... РАДОЙКА ВЕСЕЛИНОВИЧ FA803ECBA884[..](ПМС55|ТР) ЦЕПТЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ХОЛДИНГ А.Г., ШВЕЙЦАРИЯ C92DE2675181[..](ПМС55|ТР) ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ 6 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД НЕБОЙША ВЕЙНОВИЧ D49E6B37822697D61AA23E93FF6AD5D93FA09809441A3CB5D15D442040488307 РАДОЙКА ВЕСЕЛИНОВИЧ FA803ECBA884EC283B21581A30D20E14 ЦЕПТЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ХОЛДИНГ А.Г., ШВЕЙЦАРИЯ C92DE2675181616E4EEA6364301423B9 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1040 СЪБОРНА 11А ПОЛИНА ИВАНОВА АЛ - БИТАР 5EFA6B01B8BFBEC7155F7F292310968DE940C278F9423BFC83125217425E068B ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 28 ЮБА ЮНАЙТЕД БИЗНЕС АКТИВИТИС ХОЛДИНГ АГ 08F3EFBC4C30C1BD973EBE4A5B4D6EA0 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 МАРИЯ - ЛУИЗА 47 НИКОЛА СТОЯКОВИЧ CFA3F7375BF914A6E91D6886B61770EF ЮБА ЮНАЙТЕД БИЗНЕС АКТИВИТИС ХОЛДИНГ АГ 12D98EB7DB3479BBE3177FF2E09A8D5E ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. Черковна 38 МАРИЙКА КОНСТАНТИНОВА КРЪСТЕВА 437B276873651A543FCE73020E5B9D57270491A396BA964E02BD18B283A8869B АНДРЕЙ ХОРВАТ 4EDD14D890F25997805A2E757265965B ДАНИЕЛ РАДУЛОВИЧ 014BE00EC8F7FE09F5383DFD66F1525B ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ TSEPTER- BALGARIYA 040525852
10 347 лв./ BGN 2 084 лв./ BGN 2020-07-30
ПМС 55 6 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ
40525852
... РАДОЙКА ВЕСЕЛИНОВИЧ FA803ECBA884[..](ПМС55|ТР) ЦЕПТЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ХОЛДИНГ А.Г., ШВЕЙЦАРИЯ C92DE2675181[..](ПМС55|ТР) ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ 6 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД НЕБОЙША ВЕЙНОВИЧ D49E6B37822697D61AA23E93FF6AD5D93FA09809441A3CB5D15D442040488307 РАДОЙКА ВЕСЕЛИНОВИЧ FA803ECBA884EC283B21581A30D20E14 ЦЕПТЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ХОЛДИНГ А.Г., ШВЕЙЦАРИЯ C92DE2675181616E4EEA6364301423B9 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1040 СЪБОРНА 11А ПОЛИНА ИВАНОВА АЛ - БИТАР 5EFA6B01B8BFBEC7155F7F292310968DE940C278F9423BFC83125217425E068B ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 28 ЮБА ЮНАЙТЕД БИЗНЕС АКТИВИТИС ХОЛДИНГ АГ 08F3EFBC4C30C1BD973EBE4A5B4D6EA0 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 МАРИЯ - ЛУИЗА 47 НИКОЛА СТОЯКОВИЧ CFA3F7375BF914A6E91D6886B61770EF ЮБА ЮНАЙТЕД БИЗНЕС АКТИВИТИС ХОЛДИНГ АГ 12D98EB7DB3479BBE3177FF2E09A8D5E ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. Черковна 38 МАРИЙКА КОНСТАНТИНОВА КРЪСТЕВА 437B276873651A543FCE73020E5B9D57270491A396BA964E02BD18B283A8869B АНДРЕЙ ХОРВАТ 4EDD14D890F25997805A2E757265965B ДАНИЕЛ РАДУЛОВИЧ 014BE00EC8F7FE09F5383DFD66F1525B ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ TSEPTER- BALGARIYA 040525852
9 197 лв./ BGN 1 065 лв./ BGN 2020-07-30
ПМС 55 3 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ
40525852
... РАДОЙКА ВЕСЕЛИНОВИЧ FA803ECBA884[..](ПМС55|ТР) ЦЕПТЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ХОЛДИНГ А.Г., ШВЕЙЦАРИЯ C92DE2675181[..](ПМС55|ТР) ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ 6 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД НЕБОЙША ВЕЙНОВИЧ D49E6B37822697D61AA23E93FF6AD5D93FA09809441A3CB5D15D442040488307 РАДОЙКА ВЕСЕЛИНОВИЧ FA803ECBA884EC283B21581A30D20E14 ЦЕПТЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРЕЙДИНГ ХОЛДИНГ А.Г., ШВЕЙЦАРИЯ C92DE2675181616E4EEA6364301423B9 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1040 СЪБОРНА 11А ПОЛИНА ИВАНОВА АЛ - БИТАР 5EFA6B01B8BFBEC7155F7F292310968DE940C278F9423BFC83125217425E068B ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 28 ЮБА ЮНАЙТЕД БИЗНЕС АКТИВИТИС ХОЛДИНГ АГ 08F3EFBC4C30C1BD973EBE4A5B4D6EA0 ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 МАРИЯ - ЛУИЗА 47 НИКОЛА СТОЯКОВИЧ CFA3F7375BF914A6E91D6886B61770EF ЮБА ЮНАЙТЕД БИЗНЕС АКТИВИТИС ХОЛДИНГ АГ 12D98EB7DB3479BBE3177FF2E09A8D5E ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. Черковна 38 МАРИЙКА КОНСТАНТИНОВА КРЪСТЕВА 437B276873651A543FCE73020E5B9D57270491A396BA964E02BD18B283A8869B АНДРЕЙ ХОРВАТ 4EDD14D890F25997805A2E757265965B ДАНИЕЛ РАДУЛОВИЧ 014BE00EC8F7FE09F5383DFD66F1525B ЦЕПТЕР- БЪЛГАРИЯ TSEPTER- BALGARIYA 040525852
10 128 лв./ BGN 771 лв./ BGN 2020-06-04

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 38 810 BGN