Коронасубсидии

Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм

Собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за казино намери 23 резултата

Мярка
Measure
Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия
Subvention
Публикувано на
Published
ПМС 55 4 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО
175192081
149 1 886 лв./ BGN 168 639 лв./ BGN 2020-05-18
ПМС 55 5 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО
175192081
150 1 688 лв./ BGN 151 936 лв./ BGN 2020-06-16
ПМС 55 3 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО
175192081
150 1 217 лв./ BGN 109 521 лв./ BGN 2020-04-28
ПМС 151 7 ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ
203805555
Казино Империал Казино Империал АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 61 Казино Империал АД Размиг Керопе Чакърян 3A5906641E77[..](ПМС55|ТР) Иван Душков Лалов ...
Казино Империал Казино Империал АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 61 Казино Империал АД Размиг Керопе Чакърян 3A5906641E771A00FB4BB4C4485AB1B6AA2D6FFF5E4E3FCBB58708EBB3C1C242 Иван Душков Лалов C81E6D6E460BE2B2CCFB317426F80CFE21305546491730B30642FE014757A139 Нури Билгеч 0119000AF6796EBDF22D3A6DD734F256EDFC636D89CBE4AA3E0EEE63836294A2 Империал туризъм АД Империал туризъм АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 79 . . Прогресив бизнес дивелъпмънт ЕООД 202192793 Казино Империал Kazino Imperial 203805555
170 906 лв./ BGN 92 453 лв./ BGN 2020-09-01
ПМС 151 8 ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ
203805555
Казино Империал Казино Империал АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 61 Казино Империал АД Размиг Керопе Чакърян 3A5906641E77[..](ПМС55|ТР) Иван Душков Лалов ...
Казино Империал Казино Империал АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 61 Казино Империал АД Размиг Керопе Чакърян 3A5906641E771A00FB4BB4C4485AB1B6AA2D6FFF5E4E3FCBB58708EBB3C1C242 Иван Душков Лалов C81E6D6E460BE2B2CCFB317426F80CFE21305546491730B30642FE014757A139 Нури Билгеч 0119000AF6796EBDF22D3A6DD734F256EDFC636D89CBE4AA3E0EEE63836294A2 Империал туризъм АД Империал туризъм АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 79 . . Прогресив бизнес дивелъпмънт ЕООД 202192793 Казино Империал Kazino Imperial 203805555
158 799 лв./ BGN 75 741 лв./ BGN 2020-09-25
ПМС 151 8 ХОТЕЛ РИВА
115830088
... ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. 11-ТИ АВГУСТ 5 КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ СТОЙКОВ 612FF115AD67[..](ПМС55|ТР) ПЕТЪР КРЪСТЕВ ХАРИЗАНОВ ...
КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. 11-ТИ АВГУСТ 5 КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ СТОЙКОВ 612FF115AD6796878E7C747837C982A52F897597BFAC8256A3DA000E15E4AC37 ПЕТЪР КРЪСТЕВ ХАРИЗАНОВ 84A29A779BD1B9D44DE9BD485B3AF7B6EFD7C0E071EC9CB397C6427CD7292F14 НЕВА КОМЕРСИАЛ АД 115856535 КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Полковник Бонев 8 КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Васил Левски № 11, казино Риц КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 KAZINO FLAMINGO 1 115830088
47 808 лв./ BGN 22 799 лв./ BGN 2020-10-08
ПМС 151 7 ЦЕЗАР
106045373
... 51DBE67B8473[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ 0A5FDEF60E21[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО РЕШЕНИЯЕООД 131496606(ПМС55|ТР) МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ ...
ЦЕЗАР ЦЕЗАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.ВАСИЛ КЪНЧЕВ 76 ЦЕЗАР ООД РОСЕН МИХАЙЛОВ ВИДЕНОВ 210BBED8DEF3F6713F4BAFFD05FCB10F6203EBB8CC926C76414A84521B6687AF СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ САЛАБАШЕВ EEABD54C05CC04BCD489EBCF35F6459019FED67A212A2EA6454CFAD566136794 ДАНАИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ EC0AAAB28F9059FBF725FB4094613A0654E1A22A1958EF87FB932FE89361E325 ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ CBFD83F78935A39C29028B370B5E27FDE8966D2E3F40F8B5F52F70510C4274AF МАРИЯ КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА 51DBE67B84732BFA6256BD15A5F3F9245E56925E155C2196202E7DB84933F8A4 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ 0A5FDEF60E210045DB141E8BD83C454C38B6CAC4262D1AA0C60DC2EE3FCC873D КАЗИНО РЕШЕНИЯЕООД 131496606 МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНЧЕВ 0AA2BA505D28938E4FE579C4060A3E4C9B0C95C1FB84ADBBEFC139FD2819295F ЦЕЗАР TSEZAR 106045373
35 1 042 лв./ BGN 21 875 лв./ BGN 2020-09-11
ПМС 151 7 ХОТЕЛ РИВА
115830088
... ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. 11-ТИ АВГУСТ 5 КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ СТОЙКОВ 612FF115AD67[..](ПМС55|ТР) ПЕТЪР КРЪСТЕВ ХАРИЗАНОВ ...
КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. 11-ТИ АВГУСТ 5 КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЛАГОВЕСТ ИВАНОВ СТОЙКОВ 612FF115AD6796878E7C747837C982A52F897597BFAC8256A3DA000E15E4AC37 ПЕТЪР КРЪСТЕВ ХАРИЗАНОВ 84A29A779BD1B9D44DE9BD485B3AF7B6EFD7C0E071EC9CB397C6427CD7292F14 НЕВА КОМЕРСИАЛ АД 115856535 КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Полковник Бонев 8 КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Васил Левски № 11, казино Риц КАЗИНО ФЛАМИНГО 1 KAZINO FLAMINGO 1 115830088
44 811 лв./ BGN 21 420 лв./ BGN 2020-09-09
ПМС 151 8 ЦЕЗАР
106045373
... 51DBE67B8473[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ 0A5FDEF60E21[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО РЕШЕНИЯЕООД 131496606(ПМС55|ТР) МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ ...
ЦЕЗАР ЦЕЗАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.ВАСИЛ КЪНЧЕВ 76 ЦЕЗАР ООД РОСЕН МИХАЙЛОВ ВИДЕНОВ 210BBED8DEF3F6713F4BAFFD05FCB10F6203EBB8CC926C76414A84521B6687AF СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ САЛАБАШЕВ EEABD54C05CC04BCD489EBCF35F6459019FED67A212A2EA6454CFAD566136794 ДАНАИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ EC0AAAB28F9059FBF725FB4094613A0654E1A22A1958EF87FB932FE89361E325 ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ CBFD83F78935A39C29028B370B5E27FDE8966D2E3F40F8B5F52F70510C4274AF МАРИЯ КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА 51DBE67B84732BFA6256BD15A5F3F9245E56925E155C2196202E7DB84933F8A4 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ 0A5FDEF60E210045DB141E8BD83C454C38B6CAC4262D1AA0C60DC2EE3FCC873D КАЗИНО РЕШЕНИЯЕООД 131496606 МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНЧЕВ 0AA2BA505D28938E4FE579C4060A3E4C9B0C95C1FB84ADBBEFC139FD2819295F ЦЕЗАР TSEZAR 106045373
23 996 лв./ BGN 13 744 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 151 9 ЦЕЗАР
106045373
... 51DBE67B8473[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ 0A5FDEF60E21[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО РЕШЕНИЯЕООД 131496606(ПМС55|ТР) МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ ...
ЦЕЗАР ЦЕЗАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.ВАСИЛ КЪНЧЕВ 76 ЦЕЗАР ООД РОСЕН МИХАЙЛОВ ВИДЕНОВ 210BBED8DEF3F6713F4BAFFD05FCB10F6203EBB8CC926C76414A84521B6687AF СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ САЛАБАШЕВ EEABD54C05CC04BCD489EBCF35F6459019FED67A212A2EA6454CFAD566136794 ДАНАИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ EC0AAAB28F9059FBF725FB4094613A0654E1A22A1958EF87FB932FE89361E325 ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ CBFD83F78935A39C29028B370B5E27FDE8966D2E3F40F8B5F52F70510C4274AF МАРИЯ КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА 51DBE67B84732BFA6256BD15A5F3F9245E56925E155C2196202E7DB84933F8A4 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ 0A5FDEF60E210045DB141E8BD83C454C38B6CAC4262D1AA0C60DC2EE3FCC873D КАЗИНО РЕШЕНИЯЕООД 131496606 МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНЧЕВ 0AA2BA505D28938E4FE579C4060A3E4C9B0C95C1FB84ADBBEFC139FD2819295F ЦЕЗАР TSEZAR 106045373
23 949 лв./ BGN 13 089 лв./ BGN 2020-10-22
Микро и малки 113582181 КАЗИНО ГЕЙМС 1 ООД
113582181
... 65 вх.Б ап.23 КАЗИНО ГЕЙМС 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 КРАКРА 65 Б КАЗИНО ГЕЙМС 1 ООД ПЛАМЕН ... СТЕФАНОВ СИМОВ F56CC4D871E0[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО ГЕЙМС 1 ООД ...
КАЗИНО ГЕЙМС 1 КАЗИНО ГЕЙМС 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. КРАКРА бл. 65 вх.Б ап.23 КАЗИНО ГЕЙМС 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 КРАКРА 65 Б КАЗИНО ГЕЙМС 1 ООД ПЛАМЕН ЖИВКОВ БОЯНОВ 290B781606F200D8B6A71915C7912F0CC58F283D6331703CE9BBAFD92EC0C898 ВЕСЕЛИН ЖИВКОВ БОЯНОВ 0DA9451D4A5517A40D133A477F3A9D0DFDBA2C64E616B5DC47303EC7854FD06D БИСЕР ГЕОРГИЕВ СТРАХИЛОВ 9210CED30438B7B284AEEA2D1994483FF5E30EDE8100D81A9DBA83AC5D595B53 РУМЕН СТЕФАНОВ СИМОВ F56CC4D871E09964DDAEC82619DCE916861A5A3571BA78F25D3927D51FBB985F КАЗИНО ГЕЙМС 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ 98 А АНТОН ПЛАМЕНОВ ЖИВКОВ 88E2B9961F21FF0251F24C7DD17AA0FC56CD7C44C35CBCC02F56816282C8B65E КАЗИНО ГЕЙМС 1 KAZINO GEYMS 1 113582181
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 147144364 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД
147144364
... гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 ...
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДОЛНО ЕЗЕРОВО ул.ГЕОРГИ ДЪЛБОШКИ 25 25 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА 8AFC547B5507181233C9B833B62206E42E0A75F7186A0F4B84F9127A14D24CC0 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901287531A0A0F4E846730800377855B5CD8AE98181FA1E57573461 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 Б МАРГАРИТА СТАЙКОВА КРЪСТЕВА C3FDD7D17F5F5391CBEF8E9A05062F388D4D526F7A309B7316538E413D256F7B МИЛЕН ГЕНОВ ТОТЕВ 9FF5094E3E43D8F20B90F323C3B78ECBC2CA5D9D5C6784EB42B48C031C1197E3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 166 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ KAZINO IGRI I INOVATSII 147144364
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 55 4 КАЗИНО САЛОН
201230223
20 630 лв./ BGN 7 563 лв./ BGN 2020-05-27
ПМС 55 5 КАЗИНО САЛОН
201230223
20 588 лв./ BGN 7 056 лв./ BGN 2020-07-03
ПМС 55 3 КАЗИНО САЛОН
201230223
20 393 лв./ BGN 4 718 лв./ BGN 2020-05-14
ПМС 151 7 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ
147144364
... гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 ...
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДОЛНО ЕЗЕРОВО ул.ГЕОРГИ ДЪЛБОШКИ 25 25 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА 8AFC547B5507181233C9B833B62206E42E0A75F7186A0F4B84F9127A14D24CC0 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901287531A0A0F4E846730800377855B5CD8AE98181FA1E57573461 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 Б МАРГАРИТА СТАЙКОВА КРЪСТЕВА C3FDD7D17F5F5391CBEF8E9A05062F388D4D526F7A309B7316538E413D256F7B МИЛЕН ГЕНОВ ТОТЕВ 9FF5094E3E43D8F20B90F323C3B78ECBC2CA5D9D5C6784EB42B48C031C1197E3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 166 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ KAZINO IGRI I INOVATSII 147144364
6 953 лв./ BGN 3 430 лв./ BGN 2020-08-25
ПМС 151 9 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ
147144364
... гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 ...
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДОЛНО ЕЗЕРОВО ул.ГЕОРГИ ДЪЛБОШКИ 25 25 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА 8AFC547B5507181233C9B833B62206E42E0A75F7186A0F4B84F9127A14D24CC0 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901287531A0A0F4E846730800377855B5CD8AE98181FA1E57573461 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 Б МАРГАРИТА СТАЙКОВА КРЪСТЕВА C3FDD7D17F5F5391CBEF8E9A05062F388D4D526F7A309B7316538E413D256F7B МИЛЕН ГЕНОВ ТОТЕВ 9FF5094E3E43D8F20B90F323C3B78ECBC2CA5D9D5C6784EB42B48C031C1197E3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 166 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ KAZINO IGRI I INOVATSII 147144364
6 829 лв./ BGN 2 983 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 151 8 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ
147144364
... гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 ...
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДОЛНО ЕЗЕРОВО ул.ГЕОРГИ ДЪЛБОШКИ 25 25 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА 8AFC547B5507181233C9B833B62206E42E0A75F7186A0F4B84F9127A14D24CC0 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901287531A0A0F4E846730800377855B5CD8AE98181FA1E57573461 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 Б МАРГАРИТА СТАЙКОВА КРЪСТЕВА C3FDD7D17F5F5391CBEF8E9A05062F388D4D526F7A309B7316538E413D256F7B МИЛЕН ГЕНОВ ТОТЕВ 9FF5094E3E43D8F20B90F323C3B78ECBC2CA5D9D5C6784EB42B48C031C1197E3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 166 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ KAZINO IGRI I INOVATSII 147144364
6 796 лв./ BGN 2 865 лв./ BGN 2020-09-23
ПМС 55 4 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ
147144364
... гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 ...
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДОЛНО ЕЗЕРОВО ул.ГЕОРГИ ДЪЛБОШКИ 25 25 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА 8AFC547B5507181233C9B833B62206E42E0A75F7186A0F4B84F9127A14D24CC0 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901287531A0A0F4E846730800377855B5CD8AE98181FA1E57573461 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 Б МАРГАРИТА СТАЙКОВА КРЪСТЕВА C3FDD7D17F5F5391CBEF8E9A05062F388D4D526F7A309B7316538E413D256F7B МИЛЕН ГЕНОВ ТОТЕВ 9FF5094E3E43D8F20B90F323C3B78ECBC2CA5D9D5C6784EB42B48C031C1197E3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 166 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ KAZINO IGRI I INOVATSII 147144364
6 670 лв./ BGN 2 413 лв./ BGN 2020-05-22
ПМС 55 5 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ
147144364
... гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 ...
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДОЛНО ЕЗЕРОВО ул.ГЕОРГИ ДЪЛБОШКИ 25 25 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА 8AFC547B5507181233C9B833B62206E42E0A75F7186A0F4B84F9127A14D24CC0 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901287531A0A0F4E846730800377855B5CD8AE98181FA1E57573461 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 Б МАРГАРИТА СТАЙКОВА КРЪСТЕВА C3FDD7D17F5F5391CBEF8E9A05062F388D4D526F7A309B7316538E413D256F7B МИЛЕН ГЕНОВ ТОТЕВ 9FF5094E3E43D8F20B90F323C3B78ECBC2CA5D9D5C6784EB42B48C031C1197E3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 166 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ KAZINO IGRI I INOVATSII 147144364
6 603 лв./ BGN 2 172 лв./ BGN 2020-06-12
ПМС 55 3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ
147144364
... гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 ...
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДОЛНО ЕЗЕРОВО ул.ГЕОРГИ ДЪЛБОШКИ 25 25 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА 8AFC547B5507181233C9B833B62206E42E0A75F7186A0F4B84F9127A14D24CC0 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901287531A0A0F4E846730800377855B5CD8AE98181FA1E57573461 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 Б МАРГАРИТА СТАЙКОВА КРЪСТЕВА C3FDD7D17F5F5391CBEF8E9A05062F388D4D526F7A309B7316538E413D256F7B МИЛЕН ГЕНОВ ТОТЕВ 9FF5094E3E43D8F20B90F323C3B78ECBC2CA5D9D5C6784EB42B48C031C1197E3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 166 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ KAZINO IGRI I INOVATSII 147144364
6 402 лв./ BGN 1 448 лв./ BGN 2020-05-08
ПМС 151 8 ИМПЕРИАЛ ТУРИЗЪМ
203805555
Казино Империал Казино Империал АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 61 Казино Империал АД Размиг Керопе Чакърян 3A5906641E77[..](ПМС55|ТР) Иван Душков Лалов ...
Казино Империал Казино Империал АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 61 Казино Империал АД Размиг Керопе Чакърян 3A5906641E771A00FB4BB4C4485AB1B6AA2D6FFF5E4E3FCBB58708EBB3C1C242 Иван Душков Лалов C81E6D6E460BE2B2CCFB317426F80CFE21305546491730B30642FE014757A139 Нури Билгеч 0119000AF6796EBDF22D3A6DD734F256EDFC636D89CBE4AA3E0EEE63836294A2 Империал туризъм АД Империал туризъм АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 Цар Асен 79 . . Прогресив бизнес дивелъпмънт ЕООД 202192793 Казино Империал Kazino Imperial 203805555
1 846 лв./ BGN 508 лв./ BGN 2020-09-29
ПМС 55 6 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ
147144364
6 34 лв./ BGN 121 лв./ BGN 2020-07-24

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 746 493 BGN