Коронасубсидии

Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм

Собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за люксембург намери 14 резултата

Мярка
Measure
Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия
Subvention
Публикувано на
Published
ПМС 151 7 МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ
131347046
... РИЖАР ЖЕРБОВСКИ 79EA488FE9D1[..](ПМС55|ТР) КЕЙУЕЪР ХОЛДИНГ С.А. ЛЮКСЕМБУРГ 7D7F64AF1D55[..](ПМС55|ТР) НИМРОД ШАЛОМ ХАИМ 190C71318E1F[..](ПМС55|ТР) ФИЛИП ...
КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 бул. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 46 ет.2 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД ЧАРЛИ ДАХАН 6806BE8164F0E2DB6691159B8EF674DE РИЖАР ЖЕРБОВСКИ 79EA488FE9D1FB81CA3C5279707E39D8 КЕЙУЕЪР ХОЛДИНГ С.А. ЛЮКСЕМБУРГ 7D7F64AF1D55CE141C1F4DF14CBC9F0C НИМРОД ШАЛОМ ХАИМ 190C71318E1F860EAB23DE8591185326 ФИЛИП БЕЗАДУ 078FF8558C0504899C5417262EF5EA15 КЕНВЕЛО ХОЛДИНГ А.С., идентификационен номер 285 13 347 AE8D2B64B14A1550F5DAA2EC81898AB0 КЕНВЕЛО ХОЛДИНГ А.С. 7BEC79DEA050A07DE17D333D5E34AC9B УНИКРЕДИТ КОРПОРЪТ БАНКИНГ С.П.А., РЕГ И ДАН N:03656170960 9A34CAEDACA54C639869B55D4B845281 Стефан Александров Башев 1AE8924473E5B740CF1BEDD024C63EE867F5E8323D1E142237C6849877E6A9B1 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Площад Позитано №2, Перформ Бизнес Център „МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ РО” ООД /MONTECRISTO RETAIL RO S.R.L./ 6634FE8C22062386BCA55CE92A86F5EE ЛИЙ КУПЪР БЪЛГАРИЯ 202197724 ТАЙМ АУТ ФЕШЪН БГ 202698253 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ 131347046 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ KENVELO BALGARIYA 131347046
91 1 740 лв./ BGN 95 027 лв./ BGN 2020-09-11
ПМС 151 8 МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ
131347046
... РИЖАР ЖЕРБОВСКИ 79EA488FE9D1[..](ПМС55|ТР) КЕЙУЕЪР ХОЛДИНГ С.А. ЛЮКСЕМБУРГ 7D7F64AF1D55[..](ПМС55|ТР) НИМРОД ШАЛОМ ХАИМ 190C71318E1F[..](ПМС55|ТР) ФИЛИП ...
КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 бул. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 46 ет.2 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД ЧАРЛИ ДАХАН 6806BE8164F0E2DB6691159B8EF674DE РИЖАР ЖЕРБОВСКИ 79EA488FE9D1FB81CA3C5279707E39D8 КЕЙУЕЪР ХОЛДИНГ С.А. ЛЮКСЕМБУРГ 7D7F64AF1D55CE141C1F4DF14CBC9F0C НИМРОД ШАЛОМ ХАИМ 190C71318E1F860EAB23DE8591185326 ФИЛИП БЕЗАДУ 078FF8558C0504899C5417262EF5EA15 КЕНВЕЛО ХОЛДИНГ А.С., идентификационен номер 285 13 347 AE8D2B64B14A1550F5DAA2EC81898AB0 КЕНВЕЛО ХОЛДИНГ А.С. 7BEC79DEA050A07DE17D333D5E34AC9B УНИКРЕДИТ КОРПОРЪТ БАНКИНГ С.П.А., РЕГ И ДАН N:03656170960 9A34CAEDACA54C639869B55D4B845281 Стефан Александров Башев 1AE8924473E5B740CF1BEDD024C63EE867F5E8323D1E142237C6849877E6A9B1 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Площад Позитано №2, Перформ Бизнес Център „МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ РО” ООД /MONTECRISTO RETAIL RO S.R.L./ 6634FE8C22062386BCA55CE92A86F5EE ЛИЙ КУПЪР БЪЛГАРИЯ 202197724 ТАЙМ АУТ ФЕШЪН БГ 202698253 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ 131347046 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ KENVELO BALGARIYA 131347046
89 1 575 лв./ BGN 84 082 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 151 9 МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ БГ
131347046
... РИЖАР ЖЕРБОВСКИ 79EA488FE9D1[..](ПМС55|ТР) КЕЙУЕЪР ХОЛДИНГ С.А. ЛЮКСЕМБУРГ 7D7F64AF1D55[..](ПМС55|ТР) НИМРОД ШАЛОМ ХАИМ 190C71318E1F[..](ПМС55|ТР) ФИЛИП ...
КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 бул. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 46 ет.2 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД ЧАРЛИ ДАХАН 6806BE8164F0E2DB6691159B8EF674DE РИЖАР ЖЕРБОВСКИ 79EA488FE9D1FB81CA3C5279707E39D8 КЕЙУЕЪР ХОЛДИНГ С.А. ЛЮКСЕМБУРГ 7D7F64AF1D55CE141C1F4DF14CBC9F0C НИМРОД ШАЛОМ ХАИМ 190C71318E1F860EAB23DE8591185326 ФИЛИП БЕЗАДУ 078FF8558C0504899C5417262EF5EA15 КЕНВЕЛО ХОЛДИНГ А.С., идентификационен номер 285 13 347 AE8D2B64B14A1550F5DAA2EC81898AB0 КЕНВЕЛО ХОЛДИНГ А.С. 7BEC79DEA050A07DE17D333D5E34AC9B УНИКРЕДИТ КОРПОРЪТ БАНКИНГ С.П.А., РЕГ И ДАН N:03656170960 9A34CAEDACA54C639869B55D4B845281 Стефан Александров Башев 1AE8924473E5B740CF1BEDD024C63EE867F5E8323D1E142237C6849877E6A9B1 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Площад Позитано №2, Перформ Бизнес Център „МОНТЕКРИСТО РИТЕЙЛ РО” ООД /MONTECRISTO RETAIL RO S.R.L./ 6634FE8C22062386BCA55CE92A86F5EE ЛИЙ КУПЪР БЪЛГАРИЯ 202197724 ТАЙМ АУТ ФЕШЪН БГ 202698253 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ 131347046 КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ KENVELO BALGARIYA 131347046
88 1 524 лв./ BGN 80 483 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 151 7 Е-СКАЙ
200231863
... 1 Е-СКАЙ ПЛ. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО E6535A1F624C[..](ПМС55|ТР) Синтаксис II Люксембург Кепитъл С.А. Р.Л. D547166ECDE8[..](ПМС55|ТР) Пьотър Михал Вош E643E8FBD938[..](ПМС55|ТР) Е-СКАЙ ...
Е-СКАЙ Е-СКАЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ХРИСТО БЕЛЧЕВ 21 Е-СКАЙ ЕООД ЛУКОШ ТАДЕУШ ХАБАЙ 8BE334B10F720A4AF834E4EFBE2CC94D ДОНЬО ПЕТРОВ МАРКОВ DED45BD7EBD95727D1745B88219C8D08382E1495E6340D725EBCF3D7CB3151CA ЕСКАЙ C3001BA15269C8276BF44D2C4136633C Е-СКАЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София КРАСНО СЕЛО ПИРИНСКИ ПРОХОД 27 - 29 Е-СКАЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ХАН АСПАРУХ 2 Е-СКАЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 2 Е-СКАЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЪЛГАРИЯ 58 С Е - СКАЙ SP.ZOO C633531F08381F4067FEABD935214EF4 Е-СКАЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХАН АСПАРУХ 2 Е-СКАЙ ПЛ. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 6AEF3C51FDA200605D89E1EDE23F4583 Е-СКАЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Полковник Борис Дрангов 8 Е-СКАЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 1 Е-СКАЙ ПЛ. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО E6535A1F624CECCAECC21FEBCBB0114C Синтаксис II Люксембург Кепитъл С.А. Р.Л. D547166ECDE867DFBDCBF5A14C7B4649 Пьотър Михал Вош E643E8FBD93894A23DD837AC21CD4CA2 Е-СКАЙ E-SKAY 200231863
42 2 818 лв./ BGN 71 007 лв./ BGN 2020-09-03
ПМС 151 8 Е-СКАЙ
200231863
... 1 Е-СКАЙ ПЛ. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО E6535A1F624C[..](ПМС55|ТР) Синтаксис II Люксембург Кепитъл С.А. Р.Л. D547166ECDE8[..](ПМС55|ТР) Пьотър Михал Вош E643E8FBD938[..](ПМС55|ТР) Е-СКАЙ ...
Е-СКАЙ Е-СКАЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ХРИСТО БЕЛЧЕВ 21 Е-СКАЙ ЕООД ЛУКОШ ТАДЕУШ ХАБАЙ 8BE334B10F720A4AF834E4EFBE2CC94D ДОНЬО ПЕТРОВ МАРКОВ DED45BD7EBD95727D1745B88219C8D08382E1495E6340D725EBCF3D7CB3151CA ЕСКАЙ C3001BA15269C8276BF44D2C4136633C Е-СКАЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София КРАСНО СЕЛО ПИРИНСКИ ПРОХОД 27 - 29 Е-СКАЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ХАН АСПАРУХ 2 Е-СКАЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 2 Е-СКАЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЪЛГАРИЯ 58 С Е - СКАЙ SP.ZOO C633531F08381F4067FEABD935214EF4 Е-СКАЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ХАН АСПАРУХ 2 Е-СКАЙ ПЛ. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 6AEF3C51FDA200605D89E1EDE23F4583 Е-СКАЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Полковник Борис Дрангов 8 Е-СКАЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 1 Е-СКАЙ ПЛ. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО E6535A1F624CECCAECC21FEBCBB0114C Синтаксис II Люксембург Кепитъл С.А. Р.Л. D547166ECDE867DFBDCBF5A14C7B4649 Пьотър Михал Вош E643E8FBD93894A23DD837AC21CD4CA2 Е-СКАЙ E-SKAY 200231863
40 2 538 лв./ BGN 60 904 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 7 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ
831246157
... АСЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА FD8996DBCA81[..](ПМС55|ТР) ЛАМИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН С.А. , ЛЮКСЕМБУРГ 63AAAEAE6DC2[..](ПМС55|ТР) ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ...
ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 102 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД АСЕН СЛАВЧЕВ ТОМОВ 75E12F39D9986AE8FB4C7EF6897422E9DAA8744B03F81F0DD9ACA7761F3FD7D8 ЛАУРЕНТ УЕЙСТИЙЛС 0068D5ABE2FEF859B250541A6368D0CD УЕСТИЙЛС НЕДЕРЛАНД Н.В. , ХОЛАНДИЯ 0A5F854EB90072BD6D1ED24FA786EB17 ЛАУРЕНТ УЕЙСТИЙЛС 6A5C8834C2C028A9F2E5190C8F5F84FD ВИЛИЯ АСЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА FD8996DBCA81A3E90C53A008361E4430F712CFB1EBE0C147EF95BEA171D2A025 ЛАМИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН С.А. , ЛЮКСЕМБУРГ 63AAAEAE6DC2FBE1AFAC268077A46038 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 44 ЛАМИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН С.А. , ЛЮКСЕМБУРГ D1AE8680B89390531C9E4652B459CAA7 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ VASTELS-BALGARIYA 831246157
13 2 461 лв./ BGN 19 195 лв./ BGN 2020-10-01
ПМС 151 8 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ
831246157
... АСЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА FD8996DBCA81[..](ПМС55|ТР) ЛАМИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН С.А. , ЛЮКСЕМБУРГ 63AAAEAE6DC2[..](ПМС55|ТР) ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ...
ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 102 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД АСЕН СЛАВЧЕВ ТОМОВ 75E12F39D9986AE8FB4C7EF6897422E9DAA8744B03F81F0DD9ACA7761F3FD7D8 ЛАУРЕНТ УЕЙСТИЙЛС 0068D5ABE2FEF859B250541A6368D0CD УЕСТИЙЛС НЕДЕРЛАНД Н.В. , ХОЛАНДИЯ 0A5F854EB90072BD6D1ED24FA786EB17 ЛАУРЕНТ УЕЙСТИЙЛС 6A5C8834C2C028A9F2E5190C8F5F84FD ВИЛИЯ АСЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА FD8996DBCA81A3E90C53A008361E4430F712CFB1EBE0C147EF95BEA171D2A025 ЛАМИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН С.А. , ЛЮКСЕМБУРГ 63AAAEAE6DC2FBE1AFAC268077A46038 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 44 ЛАМИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН С.А. , ЛЮКСЕМБУРГ D1AE8680B89390531C9E4652B459CAA7 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ VASTELS-BALGARIYA 831246157
12 2 390 лв./ BGN 17 211 лв./ BGN 2020-10-01
Микро и малки 831246157 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД
831246157
... АСЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА FD8996DBCA81[..](ПМС55|ТР) ЛАМИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН С.А. , ЛЮКСЕМБУРГ 63AAAEAE6DC2[..](ПМС55|ТР) ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ...
ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 102 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД АСЕН СЛАВЧЕВ ТОМОВ 75E12F39D9986AE8FB4C7EF6897422E9DAA8744B03F81F0DD9ACA7761F3FD7D8 ЛАУРЕНТ УЕЙСТИЙЛС 0068D5ABE2FEF859B250541A6368D0CD УЕСТИЙЛС НЕДЕРЛАНД Н.В. , ХОЛАНДИЯ 0A5F854EB90072BD6D1ED24FA786EB17 ЛАУРЕНТ УЕЙСТИЙЛС 6A5C8834C2C028A9F2E5190C8F5F84FD ВИЛИЯ АСЕНОВА ЖЕЛЯЗКОВА FD8996DBCA81A3E90C53A008361E4430F712CFB1EBE0C147EF95BEA171D2A025 ЛАМИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН С.А. , ЛЮКСЕМБУРГ 63AAAEAE6DC2FBE1AFAC268077A46038 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 44 ЛАМИЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОРПОРЕЙШЪН С.А. , ЛЮКСЕМБУРГ D1AE8680B89390531C9E4652B459CAA7 ВАСТЕЛС-БЪЛГАРИЯ VASTELS-BALGARIYA 831246157
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 131281571 ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ
131281571
... ХЕЛИКС ИНВЕСТМЪНТС С.А., Люксембург 095160AF9BDA[..](ПМС55|ТР) ХЕЛИКС ИНВЕСТМЪНТС С.А., Люксембург 77BFC43A0ADC[..](ПМС55|ТР) Агоп Калуст ...
ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 Мими Балканска 140 комплекс Офиси и складове Транслог, сграда 2 ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД Борислав Димитров Христов 306902B9ECFFC78F5A3ED3A305BF044226B039AAA5F8B265EDA1FFDC18D7FE5D ХЕЛИКС ИНВЕСТМЪНТС С.А., Люксембург 095160AF9BDAC727173AB7022186C368 ХЕЛИКС ИНВЕСТМЪНТС С.А., Люксембург 77BFC43A0ADC2DD20F12915B394C78FC Агоп Калуст Марашлян 70F53EE8DD28D88C61074B8B1B203C63A795E0C65E8DA8DE17DD27A31C4C0C13 ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 Проф. Цветан Лазаров 31 ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ 131281571 БАНКА ДСК ЕАД 121830616 ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД 131281571 ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ FAST SARVISIZ BALGARIYA 131281571
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 204601769 ЛисиКофф ЕООД
204601769
ЛисиКофф ЛисиКофф ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кермен 8870 ул. Роза Люксембург 15 ЛисиКофф ЕООД Велико Динев Великов 52DEAE88C50A[..](ПМС55|ТР) ЛисиКофф LisiKoff 204601769(ПМС55|ТР)
ЛисиКофф ЛисиКофф ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кермен 8870 ул. Роза Люксембург 15 ЛисиКофф ЕООД Велико Динев Великов 52DEAE88C50A2429E5769A0C4407F0A82A4A03BBDB32E666C3EC214C0D3CF117 ЛисиКофф LisiKoff 204601769
inf лв./ BGN 4 500 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 151 8 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА
107021444
... СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АКУИЗИШЪН САРЛ, B131161, Люксембург, Мунбах, L5365, Парк дАктивит Сидрал ... ; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ САРЛ, В131260, Люксембург, Мунсбах, L5365, Парк дАктивит Сидрал 9А; ...
ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. МАРИН ПОПОВ 53 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД КРАСИМИР ХРИСТОВ КОПЧЕВ A460C30851FF56E6E25B34461CC071A25C9BB8D51DB2132B09E7BF31626D1733 ВАСИЛ КЪНЕВ НЕДЯЛКОВ 330E24CF9F27D981813EF3AE997B806CF3C113141091B9BEEDABFB0FF6F60925 КЛАУДИЯ КРЕШЦЕНЦИ 38985898D90B6E3D37C1C8E4228A3D6E ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АКУИЗИШЪН САРЛ, B131161, Люксембург, Мунбах, L5365, Парк дАктивит Сидрал 9А; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ САРЛ, В131260, Люксембург, Мунсбах, L5365, Парк дАктивит Сидрал 9А; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ФРАНЦИЯ САС,5000 ADAD40096183F2492690F93DFBDC115D БАНК ЪФ АМЕРИКА СЕКЮРИТИС ЛИМИТИД, 01009248 62B5800E3445F2FBE89192F42BA90903 ИДЕАЛ СТАНДАРТ БК БЪЛГАРИЯ ЕАД 175374461 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД 107021444 Валентин Атанасов Ганев 4B2DDF458261718000DA42CD0ACA67CCCE3C62C37A6C16B2E22EECA20500753D Милена Петкова Богданова DC1B4220BD7B37F0C8B010DD3FB576E5 Ярослав Дончев Дончев A5F721C6C8E78FC2FAC074647916776C23B66F902C04A3369BDFE0D572C78D6F ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ 107017737 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА 107021444 Милена Петкова Богданова 2AAD9526303E92B2FB648AD11FCEE89AF51E576600E50722CE8C3DAB044E85F7 Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по долу в поле 305, включително, без ограничение, всеки Заемополучател (Borrower), измежду който ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШНЪЛ ХОЛДИНГС С.А.Р.Л. (Ideal Standard Intern 000000000 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 8DE0572520A2A560EB8EDDABE9BB41A1 ВЕРА ТОДОРОВА ЙОВЕВА 235513A174FEF7A2E0E72624E23DDA714ED640D5B238D1DB40D4FC48FD8361A6 ЛАЗАР БОЧЕВ ЛАЗАРОВ D99F0ACD350AD0AA407BE4CAFDFAAF4D56E9485CDDD64B28C0E57E9BBC806E6B Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по-долу в поле 305, включително, без ограничение, Емитента (Issuer) на Привилегировани обезпечени облигации – ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А. (Ideal Standard Inte 000000000 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 000000000 Емил Данаилов Гатев 18B7510E5A1A65FD5F22E4AA1683B2ED3C5B4DFFC2AA856053978807168CE123 Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по-долу в поле 305, включително, без ограничение, Емитента (Issuer) на Серия ААА облигации – ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А. (Ideal Standard International S.A.) и C1A2CE03CBD3AA58596C8E5EAE129F75 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 1C8D8B1F760EB326C40B8D2BCFF539C9 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА IDEAL STANDART-VIDIMA 107021444
11 319 лв./ BGN 2 105 лв./ BGN 2020-09-23
ПМС 55 3 СЪНИ ТРАВЕЛ
131065520
... СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД - ЛЮКСЕМБУРГ 765147BE1195[..](ПМС55|ТР) ЛАЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ 75EE5666A159[..](ПМС55|ТР) ...
СЪНИ ТРАВЕЛ СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ 16 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ 344527B0E49DBDEBB0C12E21B60F2DBC1ADB1F284C0CBFB11F61B30E6E33C4C4 СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД - ЛЮКСЕМБУРГ 765147BE1195A14CB073F6750186DC88 ЛАЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ 75EE5666A159C98C9769810418D1B89B2DBC9879C3A88BD6CD9A8681895BF512 СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД 6FB75767343F6335614C3D0813F823E2 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД 131065520 ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ ,БАНКА ДСК ЕАД 121830616 СЪНИ ТРАВЕЛ 131065520 ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ, БАНКА ДСК ЕАД 121830616 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД 131088088 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД 131084307 САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД 131065627 ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ 7860B87241793D80DD8F48E60BE55D2F35030646691521091B49259FA41DC7E4 Артьом Николаевич Болотин E9A195F04311716E1518F8FBD698640B ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД A5A85D5B909869599C869840E4EC2731 ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД B9B4683DD65380BEBE0849187D27D733 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 ОТП Банк Плс 93344F35006425FC051D51592C90EE6C Банка ДСК ЕАД 121830616 Либена Резортс Лимитед B855DCD183F3C9D2F85085A3BA3607F9 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, Хъчинс Драйв KY1 - 1111 Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид A577B0D0B54ACADBFAB33B9D7DACEF4B Кевин С. Бътлър 712C50A495BB6A5701909EAAF65E339A Крейг Фултън 56D0D22034A6F9B0E36EDB3F47DAD755 Ричард Фиър 4F325FFC29F298D49E4B0AEA7F4D1A25 Алек Р. Андерсън 36C66CED35F12881554E8711F6074125 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3 Борис Зимин 8D17425FB60E8AE51288988971D80FA9 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31-В32 Юлия Прохорова C382495BD39997EE55A12B73ABB60F22 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В-31-В32 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД ПОРТУГАЛИЯ Естрада до Ломбо 56 Борис Зимин, притежаващ 1, издадена в Лефкозия на 21.09.2015г. 48F9F83282AE3D4C8D7EFA4BE74CB78F СЪНИ ТРАВЕЛ SANI TRAVEL 131065520
1 1 258 лв./ BGN 755 лв./ BGN 2020-04-28
ПМС 55 4 ДЗАЛЛИ
107526203
... КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ ЛЮКСЕМБУРГ АД 1B7C1422438B[..](ПМС55|ТР) ... 36363BFC355A[..](ПМС55|ТР) КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ АД, Люксембург 7785DCF6D933[..](ПМС55|ТР) Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр ...
Дзалли Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 Никола Войновски 10 Дзалли ООД Сандро Веронези F1999F8B41B24B508BC60B175036C9BC КАЛЦЕДОНИЯ АД A7E53CDEA43EB4F803DC67A6BE1CBEAE КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ ЛЮКСЕМБУРГ АД 1B7C1422438BED0396E7592BD1F00D93 КАЛЦЕДОНИЯ АД , Италия 36363BFC355A213F67DF3CFAA7ED8029 КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ АД, Люксембург 7785DCF6D93308B560043F9411014DB5 Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 местност Айвузов копак 1 ДАМИР РОГИНА 4AF8D3311F31481AB7BA609A257D483D Дзалли Dzalli 107526203
2 553 лв./ BGN 663 лв./ BGN 2020-05-20
ПМС 151 7 СЪНИ ТРАВЕЛ
131065520
... СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД - ЛЮКСЕМБУРГ 765147BE1195[..](ПМС55|ТР) ЛАЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ 75EE5666A159[..](ПМС55|ТР) ...
СЪНИ ТРАВЕЛ СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ 16 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ 344527B0E49DBDEBB0C12E21B60F2DBC1ADB1F284C0CBFB11F61B30E6E33C4C4 СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД - ЛЮКСЕМБУРГ 765147BE1195A14CB073F6750186DC88 ЛАЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ 75EE5666A159C98C9769810418D1B89B2DBC9879C3A88BD6CD9A8681895BF512 СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД 6FB75767343F6335614C3D0813F823E2 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД 131065520 ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ ,БАНКА ДСК ЕАД 121830616 СЪНИ ТРАВЕЛ 131065520 ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ, БАНКА ДСК ЕАД 121830616 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД 131088088 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД 131084307 САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД 131065627 ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ 7860B87241793D80DD8F48E60BE55D2F35030646691521091B49259FA41DC7E4 Артьом Николаевич Болотин E9A195F04311716E1518F8FBD698640B ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД A5A85D5B909869599C869840E4EC2731 ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД B9B4683DD65380BEBE0849187D27D733 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 ОТП Банк Плс 93344F35006425FC051D51592C90EE6C Банка ДСК ЕАД 121830616 Либена Резортс Лимитед B855DCD183F3C9D2F85085A3BA3607F9 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, Хъчинс Драйв KY1 - 1111 Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид A577B0D0B54ACADBFAB33B9D7DACEF4B Кевин С. Бътлър 712C50A495BB6A5701909EAAF65E339A Крейг Фултън 56D0D22034A6F9B0E36EDB3F47DAD755 Ричард Фиър 4F325FFC29F298D49E4B0AEA7F4D1A25 Алек Р. Андерсън 36C66CED35F12881554E8711F6074125 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3 Борис Зимин 8D17425FB60E8AE51288988971D80FA9 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31-В32 Юлия Прохорова C382495BD39997EE55A12B73ABB60F22 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В-31-В32 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД ПОРТУГАЛИЯ Естрада до Ломбо 56 Борис Зимин, притежаващ 1, издадена в Лефкозия на 21.09.2015г. 48F9F83282AE3D4C8D7EFA4BE74CB78F СЪНИ ТРАВЕЛ SANI TRAVEL 131065520
1 846 лв./ BGN 508 лв./ BGN 2020-10-13

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 456 440 BGN