Коронасубсидии

Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм

Собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за панама намери 18 резултата

Мярка
Measure
Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия
Subvention
Публикувано на
Published
ПМС 151 7 ОПТИМАКС ТУР
130087089
... ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА 69D35BC24825[..](ПМС55|ТР) КОРПОРАЦИЯ ПРИМАРТ КОРП., РЕПУБЛИКА ПАНАМА E664440A98E6[..](ПМС55|ТР) ОПТИМАКС ТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
ОПТИМАКС ТУР ОПТИМАКС ТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР СИМЕОН І 59 1 ОПТИМАКС ТУР ООД ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА 69D35BC248258C933D77F2B11B534C956349298BAA6E1EE04E16353B6BCDB11C КОРПОРАЦИЯ ПРИМАРТ КОРП., РЕПУБЛИКА ПАНАМА E664440A98E6C7A407431CCB7222519D ОПТИМАКС ТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Южен парк 124 Б ТЕОДОРА РУМЕНОВА БОРИСЛАВОВА 6EC570954E8361D7C7433C7005A4C80AA30DE85580DF5CBC9AB905C5F9410165 ОПТИМАКС ТУР OPTIMAKS TUR 130087089
47 906 лв./ BGN 25 542 лв./ BGN 2020-09-17
Микро и малки 102871996 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД
102871996
... СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55B[..](ПМС55|ТР) ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CC[..](ПМС55|ТР) ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР СИМЕОН I 59 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55BC7F4CBF26DCAB406773451FFC4F0DCF6960B622EBDBE2808046E ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CCE7792875DEAE4628519D ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Южен Парк 124 Б ФОРУМ ХОЛИДЕЙ FORUM HOLIDEY 102871996
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 151 7 ПАКПЕЙПЪР
121048635
... НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ 415F10C894FF[..](ПМС55|ТР) АМТЕК ГРУП ИНКАД,ПАНАМА BF057331E8F7[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТАПАРОВ ...
ПАКПЕЙПЪР ПАКПЕЙПЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул.КОКИЧЕ 5 ПАКПЕЙПЪР ООД ЙОРДАН РАЙЧЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ 45E8866758BCC5986C7609B2D83CBB282EE043A2F74049AE9A81BE1E242F2EB7 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ 415F10C894FF5F67A9A3EEE136CA4907CFC52292D8CDD76F76E26D3381007922 АМТЕК ГРУП ИНКАД,ПАНАМА BF057331E8F7B4863BC06EE0744C28C8 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТАПАРОВ 8B21E58D5640EB4B39471D0EF6ECF6471CD72CADE93E84218EFF3405F17715F9 АМТЕК ГРУП ИНКАД ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ 415F10C894FF5F67A9A3EEE136CA4907CFC52292D8CDD76F76E26D3381007922 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТАПАРОВ ; ЙОРДАН РАЙЧЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ 45E8866758BCC5986C7609B2D83CBB282EE043A2F74049AE9A81BE1E242F2EB7 ПАКПЕЙПЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ул. ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ 6 ПАКПЕЙПЪР ООД БЪЛГАРИЯ с. Костенец 2030 ул.КОКИЧЕ 5 ПАКПЕЙПЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ул.Поручик Неделчо Бончев 6 Стефка Маринова Младенова 5BA32091B7AB767ED9BCF78615134F94C7D62692F9D66973D0BE5D9C54347014 Радослав Йорданов Воденичарски EED57883F761261E6B602ED5FB50124EADF6D147487491F5CB0CF5A9D63E8A03 Валентин Ангелов Тодоров B119EB067EF3808B4037D49678A42AFA7C18E1CB3B1A3B102EE84588E938E533 Пейпър Консултинг ООД 202299560 ПАКПЕЙПЪР PAKPEYPAR 121048635
16 511 лв./ BGN 4 907 лв./ BGN 2020-09-15
Микро и малки 160104855 МИА КОНТАБИЛИТА ООД
160104855
... ЕООД ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ТУНЕВ 50E3ED823FAB[..](ПМС55|ТР) ФОНДАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА МОРЕТО, ПАНАМА C5511B16E4EF[..](ПМС55|ТР) РЕ ДЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул ...
РЕ ДЕ РЕ ДЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ИВАН ВАЗОВ 42 РЕ ДЕ ЕООД ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ТУНЕВ 50E3ED823FAB6FE449D8CD455EC921A91BEEEBA2E5FD4F569B02ABA7EABFD3D3 ФОНДАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА МОРЕТО, ПАНАМА C5511B16E4EF4A42993D7116A4ECE1E3 РЕ ДЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.ГУСТАВ ВАЙГАНД 14 ДИМИТЪР РУМЕНОВ ПЕТРУНОВ D3CF5D65DB1A9D8D42D4426EAFDAE91E99D41D6562F57F7160940D6B447F0E4E Кравис Холдинг 84B19AF4EE07CB621D3D1E47DA369F73 Анелия Георгиева Балабанова 321901874610AD3ADB1D73E65D226976D5DAEFA6788D20DEB5C67AFB1EB4B3FD Мария Андреева Ефтимова BC86990BAF16C6F0D85D3BB870B1AD65AB305428A0946EDFBF9CFFD3F8BCA9B2 РЕ ДЕ ООД РЕ ДЕ RE DE 160104855
inf лв./ BGN 4 800 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 151 8 ПАКПЕЙПЪР
121048635
... НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ 415F10C894FF[..](ПМС55|ТР) АМТЕК ГРУП ИНКАД,ПАНАМА BF057331E8F7[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТАПАРОВ ...
ПАКПЕЙПЪР ПАКПЕЙПЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул.КОКИЧЕ 5 ПАКПЕЙПЪР ООД ЙОРДАН РАЙЧЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ 45E8866758BCC5986C7609B2D83CBB282EE043A2F74049AE9A81BE1E242F2EB7 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ 415F10C894FF5F67A9A3EEE136CA4907CFC52292D8CDD76F76E26D3381007922 АМТЕК ГРУП ИНКАД,ПАНАМА BF057331E8F7B4863BC06EE0744C28C8 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТАПАРОВ 8B21E58D5640EB4B39471D0EF6ECF6471CD72CADE93E84218EFF3405F17715F9 АМТЕК ГРУП ИНКАД ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦОНЕВ 415F10C894FF5F67A9A3EEE136CA4907CFC52292D8CDD76F76E26D3381007922 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТАПАРОВ ; ЙОРДАН РАЙЧЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ 45E8866758BCC5986C7609B2D83CBB282EE043A2F74049AE9A81BE1E242F2EB7 ПАКПЕЙПЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ул. ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ 6 ПАКПЕЙПЪР ООД БЪЛГАРИЯ с. Костенец 2030 ул.КОКИЧЕ 5 ПАКПЕЙПЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ул.Поручик Неделчо Бончев 6 Стефка Маринова Младенова 5BA32091B7AB767ED9BCF78615134F94C7D62692F9D66973D0BE5D9C54347014 Радослав Йорданов Воденичарски EED57883F761261E6B602ED5FB50124EADF6D147487491F5CB0CF5A9D63E8A03 Валентин Ангелов Тодоров B119EB067EF3808B4037D49678A42AFA7C18E1CB3B1A3B102EE84588E938E533 Пейпър Консултинг ООД 202299560 ПАКПЕЙПЪР PAKPEYPAR 121048635
16 481 лв./ BGN 4 613 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 151 7 ВИНТЕХПРОМ
112033856
... 94BA13162545[..](ПМС55|ТР) ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFF[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ ...
ВИНТЕХПРОМ ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ВИНТЕХПРОМ АД КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ 7D0978EF3A92352365A798242D3F6283A59B3530593ADA594A312A2B5ECF9A04 БОРИСЛАВ САШКОВ ПАНОВ 5A9A8EC8D08EF3B16A28B13346AEE21BBFC819EB472A3BFAB0B51F4C36CD112A СТОЯНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА-СИМОНОВА 3D7F9EE2DD084995D3D0D18C4D52FA357AEFCA0B8B2B85139A9FF85F338A58B4 МИРЧО ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ 94BA131625457E10740A512231193A602265AE9FD18093C04F6DAB244B979093 ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFFE83BFAA1FB8D16A41AEBBEC8096B57B473AF0ECD68E014EB7B6C ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОШКОВ 8E7562881714E0EC9E653697953F4680D3C49E3B1877D60021A2386C1903606D ВИКТОР МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4F8370FB8914A41FCE0D00D6254052F995CB86A5DA9DB136BFA79D61C6F57C98 ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ F3D156E2E30E85875CA585C08BD0BA87EBA93D569D567CAA3BA4B25718F6A6F7 ДЕСИСЛАВА ВЕЛКОВА МИРЧЕВА 0EFD7B5CE7BF3B3E3D9E4CD4BCB43D4471EF781B79CA7A4B899EBE50FE56619D ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4FAF7B014D9391280238216D266168F2DEDB01AF419CD8FFA3BD413AE6A7941E ВИНТЕХПРОМ VINTEHPROM 112033856
6 1 232 лв./ BGN 4 435 лв./ BGN 2020-08-27
ПМС 151 8 ВИНТЕХПРОМ
112033856
... 94BA13162545[..](ПМС55|ТР) ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFF[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ ...
ВИНТЕХПРОМ ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ВИНТЕХПРОМ АД КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ 7D0978EF3A92352365A798242D3F6283A59B3530593ADA594A312A2B5ECF9A04 БОРИСЛАВ САШКОВ ПАНОВ 5A9A8EC8D08EF3B16A28B13346AEE21BBFC819EB472A3BFAB0B51F4C36CD112A СТОЯНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА-СИМОНОВА 3D7F9EE2DD084995D3D0D18C4D52FA357AEFCA0B8B2B85139A9FF85F338A58B4 МИРЧО ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ 94BA131625457E10740A512231193A602265AE9FD18093C04F6DAB244B979093 ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFFE83BFAA1FB8D16A41AEBBEC8096B57B473AF0ECD68E014EB7B6C ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОШКОВ 8E7562881714E0EC9E653697953F4680D3C49E3B1877D60021A2386C1903606D ВИКТОР МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4F8370FB8914A41FCE0D00D6254052F995CB86A5DA9DB136BFA79D61C6F57C98 ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ F3D156E2E30E85875CA585C08BD0BA87EBA93D569D567CAA3BA4B25718F6A6F7 ДЕСИСЛАВА ВЕЛКОВА МИРЧЕВА 0EFD7B5CE7BF3B3E3D9E4CD4BCB43D4471EF781B79CA7A4B899EBE50FE56619D ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4FAF7B014D9391280238216D266168F2DEDB01AF419CD8FFA3BD413AE6A7941E ВИНТЕХПРОМ VINTEHPROM 112033856
6 1 125 лв./ BGN 4 049 лв./ BGN 2020-09-15
ПМС 151 9 ВИНТЕХПРОМ
112033856
... 94BA13162545[..](ПМС55|ТР) ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFF[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ ...
ВИНТЕХПРОМ ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ВИНТЕХПРОМ АД КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ 7D0978EF3A92352365A798242D3F6283A59B3530593ADA594A312A2B5ECF9A04 БОРИСЛАВ САШКОВ ПАНОВ 5A9A8EC8D08EF3B16A28B13346AEE21BBFC819EB472A3BFAB0B51F4C36CD112A СТОЯНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА-СИМОНОВА 3D7F9EE2DD084995D3D0D18C4D52FA357AEFCA0B8B2B85139A9FF85F338A58B4 МИРЧО ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ 94BA131625457E10740A512231193A602265AE9FD18093C04F6DAB244B979093 ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFFE83BFAA1FB8D16A41AEBBEC8096B57B473AF0ECD68E014EB7B6C ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОШКОВ 8E7562881714E0EC9E653697953F4680D3C49E3B1877D60021A2386C1903606D ВИКТОР МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4F8370FB8914A41FCE0D00D6254052F995CB86A5DA9DB136BFA79D61C6F57C98 ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ F3D156E2E30E85875CA585C08BD0BA87EBA93D569D567CAA3BA4B25718F6A6F7 ДЕСИСЛАВА ВЕЛКОВА МИРЧЕВА 0EFD7B5CE7BF3B3E3D9E4CD4BCB43D4471EF781B79CA7A4B899EBE50FE56619D ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4FAF7B014D9391280238216D266168F2DEDB01AF419CD8FFA3BD413AE6A7941E ВИНТЕХПРОМ VINTEHPROM 112033856
6 1 071 лв./ BGN 3 856 лв./ BGN 2020-10-20
Микро и малки 202207640 "Ди Ди Ви"ЕООД ЕООД
202207640
... Василев Тасев 5C7EB3CF3463[..](ПМС55|ТР) Келгрин инкдружество учредено и регистрирано в Панама 05915AADE625[..](ПМС55|ТР) Ди Ди ВиЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ...
Ди Ди ВиЕООД Ди Ди ВиЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул.Башлийца 16 Ди Ди ВиЕООД ЕООД Стоян Василев Тасев 5C7EB3CF34636573798F93F2A822B8D0BAB0AFA99CC3873ADFB9B07A5BEF3A26 Келгрин инкдружество учредено и регистрирано в Панама 05915AADE62555263715EC0FBFE1C78B Ди Ди ВиЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост-1А 505А 2 Ди Ди ВиЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост -1А 505А 2 Ди Ди ВиЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. Скопие 26 Стоян Димитров Вангелов 4DDE291B48607C019E4D074357A66412690355E46C763AD87B9D7397340CDA72 КРАСИМИР СТОЯНОВ ВАНГЕЛОВ F21145D01A6C31241A2AD7A57149BDFA13A9E209111036B148610E8D21F93967 Ди Ди ВиЕООД Di Di ViEOOD 202207640
inf лв./ BGN 3 700 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 55 4 ВИНТЕХПРОМ
112033856
... 94BA13162545[..](ПМС55|ТР) ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFF[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ ...
ВИНТЕХПРОМ ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ВИНТЕХПРОМ АД КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ 7D0978EF3A92352365A798242D3F6283A59B3530593ADA594A312A2B5ECF9A04 БОРИСЛАВ САШКОВ ПАНОВ 5A9A8EC8D08EF3B16A28B13346AEE21BBFC819EB472A3BFAB0B51F4C36CD112A СТОЯНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА-СИМОНОВА 3D7F9EE2DD084995D3D0D18C4D52FA357AEFCA0B8B2B85139A9FF85F338A58B4 МИРЧО ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ 94BA131625457E10740A512231193A602265AE9FD18093C04F6DAB244B979093 ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFFE83BFAA1FB8D16A41AEBBEC8096B57B473AF0ECD68E014EB7B6C ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОШКОВ 8E7562881714E0EC9E653697953F4680D3C49E3B1877D60021A2386C1903606D ВИКТОР МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4F8370FB8914A41FCE0D00D6254052F995CB86A5DA9DB136BFA79D61C6F57C98 ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ F3D156E2E30E85875CA585C08BD0BA87EBA93D569D567CAA3BA4B25718F6A6F7 ДЕСИСЛАВА ВЕЛКОВА МИРЧЕВА 0EFD7B5CE7BF3B3E3D9E4CD4BCB43D4471EF781B79CA7A4B899EBE50FE56619D ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4FAF7B014D9391280238216D266168F2DEDB01AF419CD8FFA3BD413AE6A7941E ВИНТЕХПРОМ VINTEHPROM 112033856
6 635 лв./ BGN 2 285 лв./ BGN 2020-05-22
ПМС 55 5 ВИНТЕХПРОМ
112033856
... 94BA13162545[..](ПМС55|ТР) ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFF[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ ...
ВИНТЕХПРОМ ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ВИНТЕХПРОМ АД КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ 7D0978EF3A92352365A798242D3F6283A59B3530593ADA594A312A2B5ECF9A04 БОРИСЛАВ САШКОВ ПАНОВ 5A9A8EC8D08EF3B16A28B13346AEE21BBFC819EB472A3BFAB0B51F4C36CD112A СТОЯНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА-СИМОНОВА 3D7F9EE2DD084995D3D0D18C4D52FA357AEFCA0B8B2B85139A9FF85F338A58B4 МИРЧО ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ 94BA131625457E10740A512231193A602265AE9FD18093C04F6DAB244B979093 ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFFE83BFAA1FB8D16A41AEBBEC8096B57B473AF0ECD68E014EB7B6C ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОШКОВ 8E7562881714E0EC9E653697953F4680D3C49E3B1877D60021A2386C1903606D ВИКТОР МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4F8370FB8914A41FCE0D00D6254052F995CB86A5DA9DB136BFA79D61C6F57C98 ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ F3D156E2E30E85875CA585C08BD0BA87EBA93D569D567CAA3BA4B25718F6A6F7 ДЕСИСЛАВА ВЕЛКОВА МИРЧЕВА 0EFD7B5CE7BF3B3E3D9E4CD4BCB43D4471EF781B79CA7A4B899EBE50FE56619D ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4FAF7B014D9391280238216D266168F2DEDB01AF419CD8FFA3BD413AE6A7941E ВИНТЕХПРОМ VINTEHPROM 112033856
6 571 лв./ BGN 2 057 лв./ BGN 2020-06-16
ПМС 151 7 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ
102871996
... СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55B[..](ПМС55|ТР) ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CC[..](ПМС55|ТР) ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР СИМЕОН I 59 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55BC7F4CBF26DCAB406773451FFC4F0DCF6960B622EBDBE2808046E ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CCE7792875DEAE4628519D ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Южен Парк 124 Б ФОРУМ ХОЛИДЕЙ FORUM HOLIDEY 102871996
3 1 035 лв./ BGN 1 864 лв./ BGN 2020-09-09
ПМС 55 4 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ
102871996
... СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55B[..](ПМС55|ТР) ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CC[..](ПМС55|ТР) ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР СИМЕОН I 59 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55BC7F4CBF26DCAB406773451FFC4F0DCF6960B622EBDBE2808046E ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CCE7792875DEAE4628519D ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Южен Парк 124 Б ФОРУМ ХОЛИДЕЙ FORUM HOLIDEY 102871996
3 814 лв./ BGN 1 465 лв./ BGN 2020-06-02
ПМС 55 3 ВИНТЕХПРОМ
112033856
... 94BA13162545[..](ПМС55|ТР) ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFF[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ ...
ВИНТЕХПРОМ ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ВИНТЕХПРОМ АД КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ 7D0978EF3A92352365A798242D3F6283A59B3530593ADA594A312A2B5ECF9A04 БОРИСЛАВ САШКОВ ПАНОВ 5A9A8EC8D08EF3B16A28B13346AEE21BBFC819EB472A3BFAB0B51F4C36CD112A СТОЯНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА-СИМОНОВА 3D7F9EE2DD084995D3D0D18C4D52FA357AEFCA0B8B2B85139A9FF85F338A58B4 МИРЧО ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ 94BA131625457E10740A512231193A602265AE9FD18093C04F6DAB244B979093 ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFFE83BFAA1FB8D16A41AEBBEC8096B57B473AF0ECD68E014EB7B6C ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОШКОВ 8E7562881714E0EC9E653697953F4680D3C49E3B1877D60021A2386C1903606D ВИКТОР МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4F8370FB8914A41FCE0D00D6254052F995CB86A5DA9DB136BFA79D61C6F57C98 ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ F3D156E2E30E85875CA585C08BD0BA87EBA93D569D567CAA3BA4B25718F6A6F7 ДЕСИСЛАВА ВЕЛКОВА МИРЧЕВА 0EFD7B5CE7BF3B3E3D9E4CD4BCB43D4471EF781B79CA7A4B899EBE50FE56619D ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4FAF7B014D9391280238216D266168F2DEDB01AF419CD8FFA3BD413AE6A7941E ВИНТЕХПРОМ VINTEHPROM 112033856
6 381 лв./ BGN 1 371 лв./ BGN 2020-05-08
ПМС 55 5 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ
102871996
... СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55B[..](ПМС55|ТР) ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CC[..](ПМС55|ТР) ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР СИМЕОН I 59 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55BC7F4CBF26DCAB406773451FFC4F0DCF6960B622EBDBE2808046E ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CCE7792875DEAE4628519D ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Южен Парк 124 Б ФОРУМ ХОЛИДЕЙ FORUM HOLIDEY 102871996
3 733 лв./ BGN 1 319 лв./ BGN 2020-07-03
ПМС 55 6 ВИНТЕХПРОМ
112033856
... 94BA13162545[..](ПМС55|ТР) ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFF[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ ...
ВИНТЕХПРОМ ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ВИНТЕХПРОМ АД КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ 7D0978EF3A92352365A798242D3F6283A59B3530593ADA594A312A2B5ECF9A04 БОРИСЛАВ САШКОВ ПАНОВ 5A9A8EC8D08EF3B16A28B13346AEE21BBFC819EB472A3BFAB0B51F4C36CD112A СТОЯНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА-СИМОНОВА 3D7F9EE2DD084995D3D0D18C4D52FA357AEFCA0B8B2B85139A9FF85F338A58B4 МИРЧО ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ 94BA131625457E10740A512231193A602265AE9FD18093C04F6DAB244B979093 ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFFE83BFAA1FB8D16A41AEBBEC8096B57B473AF0ECD68E014EB7B6C ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОШКОВ 8E7562881714E0EC9E653697953F4680D3C49E3B1877D60021A2386C1903606D ВИКТОР МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4F8370FB8914A41FCE0D00D6254052F995CB86A5DA9DB136BFA79D61C6F57C98 ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ F3D156E2E30E85875CA585C08BD0BA87EBA93D569D567CAA3BA4B25718F6A6F7 ДЕСИСЛАВА ВЕЛКОВА МИРЧЕВА 0EFD7B5CE7BF3B3E3D9E4CD4BCB43D4471EF781B79CA7A4B899EBE50FE56619D ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4FAF7B014D9391280238216D266168F2DEDB01AF419CD8FFA3BD413AE6A7941E ВИНТЕХПРОМ VINTEHPROM 112033856
6 349 лв./ BGN 1 257 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 55 3 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ
102871996
... СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55B[..](ПМС55|ТР) ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CC[..](ПМС55|ТР) ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР СИМЕОН I 59 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55BC7F4CBF26DCAB406773451FFC4F0DCF6960B622EBDBE2808046E ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CCE7792875DEAE4628519D ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Южен Парк 124 Б ФОРУМ ХОЛИДЕЙ FORUM HOLIDEY 102871996
3 529 лв./ BGN 952 лв./ BGN 2020-05-14
ПМС 55 6 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ
102871996
... СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55B[..](ПМС55|ТР) ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CC[..](ПМС55|ТР) ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР СИМЕОН I 59 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55BC7F4CBF26DCAB406773451FFC4F0DCF6960B622EBDBE2808046E ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CCE7792875DEAE4628519D ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Южен Парк 124 Б ФОРУМ ХОЛИДЕЙ FORUM HOLIDEY 102871996
3 407 лв./ BGN 733 лв./ BGN 2020-07-21

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 79 206 BGN