Бюро за разследващи репортажи и данни

Коронасубсидии по ПМС 55

Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за перла турист намери 8 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 ПЕРЛА ТУРИСТ ИНВЕСТ
204126475
... Дора Георгиева Симеонова 94B1BF59F57A[..](ПМС55|ТР) ПЕРЛА ТУРИСТ 102123255(ПМС55|ТР) Перла турист инвест ЕАД БАНКА ДСК ЕАД 121830616(ПМС55|ТР) Перла турист инвест Perla turist invest ...
ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 7F00A4D49FF1ACF8676A78F3E751D7094A3E683411C2DCE0C8808690FBA8E860 Силвия Илиева Николова EDAB1F1E1AEC5654EE8BD6F0BA26D94639414E14656CB036734AEF9A47D14616 Дора Георгиева Симеонова 94B1BF59F57AA5987363D43B6E773C763D621006FA5DC3D7B3E4C5976D60ECDC ПЕРЛА ТУРИСТ 102123255 Перла турист инвест ЕАД БАНКА ДСК ЕАД 121830616 Перла турист инвест Perla turist invest 204126475
26 1 262 лв./ BGN 19 683 лв./ BGN 2020-05-27
5 ПЕРЛА ТУРИСТ ИНВЕСТ
204126475
... Дора Георгиева Симеонова 94B1BF59F57A[..](ПМС55|ТР) ПЕРЛА ТУРИСТ 102123255(ПМС55|ТР) Перла турист инвест ЕАД БАНКА ДСК ЕАД 121830616(ПМС55|ТР) Перла турист инвест Perla turist invest ...
ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 7F00A4D49FF1ACF8676A78F3E751D7094A3E683411C2DCE0C8808690FBA8E860 Силвия Илиева Николова EDAB1F1E1AEC5654EE8BD6F0BA26D94639414E14656CB036734AEF9A47D14616 Дора Георгиева Симеонова 94B1BF59F57AA5987363D43B6E773C763D621006FA5DC3D7B3E4C5976D60ECDC ПЕРЛА ТУРИСТ 102123255 Перла турист инвест ЕАД БАНКА ДСК ЕАД 121830616 Перла турист инвест Perla turist invest 204126475
27 1 078 лв./ BGN 17 460 лв./ BGN 2020-07-10
6 ПЕРЛА ТУРИСТ ИНВЕСТ
204126475
... Дора Георгиева Симеонова 94B1BF59F57A[..](ПМС55|ТР) ПЕРЛА ТУРИСТ 102123255(ПМС55|ТР) Перла турист инвест ЕАД БАНКА ДСК ЕАД 121830616(ПМС55|ТР) Перла турист инвест Perla turist invest ...
ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 7F00A4D49FF1ACF8676A78F3E751D7094A3E683411C2DCE0C8808690FBA8E860 Силвия Илиева Николова EDAB1F1E1AEC5654EE8BD6F0BA26D94639414E14656CB036734AEF9A47D14616 Дора Георгиева Симеонова 94B1BF59F57AA5987363D43B6E773C763D621006FA5DC3D7B3E4C5976D60ECDC ПЕРЛА ТУРИСТ 102123255 Перла турист инвест ЕАД БАНКА ДСК ЕАД 121830616 Перла турист инвест Perla turist invest 204126475
20 1 047 лв./ BGN 12 558 лв./ BGN 2020-07-10
5 ПЕРЛА ТУРИСТ
102123255
... гр. София 1504 ул. Г.С.РАКОВСКИ 56 ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 67А ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ ...
ПЕРЛА ТУРИСТ ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Г.С. РАКОВСКИ 56 ПЕРЛА ТУРИСТ АД ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 7F00A4D49FF1ACF8676A78F3E751D7094A3E683411C2DCE0C8808690FBA8E860 СИЛВИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА EDAB1F1E1AEC5654EE8BD6F0BA26D94639414E14656CB036734AEF9A47D14616 МИЛЕН ИВАНОВ КОЗАРЕВ 2DAA241C777FA17E010D40117BC49C740C1C055D35C97B311ABF17FCBB1FAB2D ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Г.С.РАКОВСКИ 56 ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 67А ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 67А ДОРА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА 94B1BF59F57AA5987363D43B6E773C763D621006FA5DC3D7B3E4C5976D60ECDC ТЕРЕЗА МИЛЧОВА БОЖИЛОВА B5F5F6A8B8C9700C8DEF2596820E0A21DBED83BF5D33B7F19292E8696DC061B6 ПЕРЛА ТУРИСТ PERLA TURIST 102123255
18 713 лв./ BGN 7 705 лв./ BGN 2020-06-16
4 ПЕРЛА ТУРИСТ
102123255
... гр. София 1504 ул. Г.С.РАКОВСКИ 56 ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 67А ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ ...
ПЕРЛА ТУРИСТ ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Г.С. РАКОВСКИ 56 ПЕРЛА ТУРИСТ АД ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 7F00A4D49FF1ACF8676A78F3E751D7094A3E683411C2DCE0C8808690FBA8E860 СИЛВИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА EDAB1F1E1AEC5654EE8BD6F0BA26D94639414E14656CB036734AEF9A47D14616 МИЛЕН ИВАНОВ КОЗАРЕВ 2DAA241C777FA17E010D40117BC49C740C1C055D35C97B311ABF17FCBB1FAB2D ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Г.С.РАКОВСКИ 56 ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 67А ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 67А ДОРА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА 94B1BF59F57AA5987363D43B6E773C763D621006FA5DC3D7B3E4C5976D60ECDC ТЕРЕЗА МИЛЧОВА БОЖИЛОВА B5F5F6A8B8C9700C8DEF2596820E0A21DBED83BF5D33B7F19292E8696DC061B6 ПЕРЛА ТУРИСТ PERLA TURIST 102123255
18 680 лв./ BGN 7 342 лв./ BGN 2020-05-29
3 ПЕРЛА ТУРИСТ ИНВЕСТ
204126475
... Дора Георгиева Симеонова 94B1BF59F57A[..](ПМС55|ТР) ПЕРЛА ТУРИСТ 102123255(ПМС55|ТР) Перла турист инвест ЕАД БАНКА ДСК ЕАД 121830616(ПМС55|ТР) Перла турист инвест Perla turist invest ...
ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 7F00A4D49FF1ACF8676A78F3E751D7094A3E683411C2DCE0C8808690FBA8E860 Силвия Илиева Николова EDAB1F1E1AEC5654EE8BD6F0BA26D94639414E14656CB036734AEF9A47D14616 Дора Георгиева Симеонова 94B1BF59F57AA5987363D43B6E773C763D621006FA5DC3D7B3E4C5976D60ECDC ПЕРЛА ТУРИСТ 102123255 Перла турист инвест ЕАД БАНКА ДСК ЕАД 121830616 Перла турист инвест Perla turist invest 204126475
27 452 лв./ BGN 7 325 лв./ BGN 2020-04-28
3 ПЕРЛА ТУРИСТ
102123255
... гр. София 1504 ул. Г.С.РАКОВСКИ 56 ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 67А ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ ...
ПЕРЛА ТУРИСТ ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Г.С. РАКОВСКИ 56 ПЕРЛА ТУРИСТ АД ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 7F00A4D49FF1ACF8676A78F3E751D7094A3E683411C2DCE0C8808690FBA8E860 СИЛВИЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА EDAB1F1E1AEC5654EE8BD6F0BA26D94639414E14656CB036734AEF9A47D14616 МИЛЕН ИВАНОВ КОЗАРЕВ 2DAA241C777FA17E010D40117BC49C740C1C055D35C97B311ABF17FCBB1FAB2D ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Г.С.РАКОВСКИ 56 ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 67А ПЕРЛА ТУРИСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 67А ДОРА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА 94B1BF59F57AA5987363D43B6E773C763D621006FA5DC3D7B3E4C5976D60ECDC ТЕРЕЗА МИЛЧОВА БОЖИЛОВА B5F5F6A8B8C9700C8DEF2596820E0A21DBED83BF5D33B7F19292E8696DC061B6 ПЕРЛА ТУРИСТ PERLA TURIST 102123255
18 436 лв./ BGN 4 709 лв./ BGN 2020-05-05
4 ПЕРЛА ТУРИСТ ИНВЕСТ
204126475
... Дора Георгиева Симеонова 94B1BF59F57A[..](ПМС55|ТР) ПЕРЛА ТУРИСТ 102123255(ПМС55|ТР) Перла турист инвест ЕАД БАНКА ДСК ЕАД 121830616(ПМС55|ТР) Перла турист инвест Perla turist invest ...
ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 7F00A4D49FF1ACF8676A78F3E751D7094A3E683411C2DCE0C8808690FBA8E860 Силвия Илиева Николова EDAB1F1E1AEC5654EE8BD6F0BA26D94639414E14656CB036734AEF9A47D14616 Дора Георгиева Симеонова 94B1BF59F57AA5987363D43B6E773C763D621006FA5DC3D7B3E4C5976D60ECDC ПЕРЛА ТУРИСТ 102123255 Перла турист инвест ЕАД БАНКА ДСК ЕАД 121830616 Перла турист инвест Perla turist invest 204126475
1 1 807 лв./ BGN 1 084 лв./ BGN 2020-06-04

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 77 866 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More