Коронасубсидии

Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм

Собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за петя славова намери 7 резултата

Мярка
Measure
Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия
Subvention
Публикувано на
Published
ПМС 151 7 ФЕСТА ХОЛДИНГ
103123984
... 83-А ФЕСТА ХОЛДИНГ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F1[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ ... Минка Славова Киркова ...
ФЕСТА ХОЛДИНГ ФЕСТА ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 83-А ФЕСТА ХОЛДИНГ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ F60A662F6B91355E7C996211A080797C349B7F4FFF44B2555E1277CE8F4B300C ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА 7B94F569D2C42A037C4CCE4B6A3BD36D66B24552ACC63DD00DDC881AE9B2B363 СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ C750BB0A0E7C571831E640E849B82C0C700D74065F38252DAA8361C7E2C74CF0 МАГДАЛЕНА НАНЕВА КОРСАКОВА E97DE29D5945B844226F50B382A64EB03150E113F860541369CD4CF1C96EC8A4 МИГЛЕНА ЯНАКИЕВА ТАЧЕВА F9A91134649DB654337479B9A61AC2216C56B38070824BEFB56D4D80D9A1761B Станимир Смилков Смилков DDD20E281E17EA78C1C999C8DBCA9842F5F908C5342CCD666A89241B006D1864 Ивайло Митков Василев 9D7A8CE54E1DDDBD1D4B39D4D2F24C151DB156F75E1BD38FA576E28AF137A993 Минка Славова Киркова 4E8B438ADA5ED3FE93D9E17F4A29F8D1A6BA7CC7F639FA30EE9ED420339301DB Васил Господинов Василев 063911305EEE31479BD85156E84C971B3315EBF8FAA9F52807349F508FEB4DFB Златомир Куманов Димитров 29CDCFD299F06C41A0A671022638BA43D86EB975999C58072E3C7C2DCCE2E3BC ФЕСТА ХОЛДИНГ FESTA HOLDING 103123984
10 2 725 лв./ BGN 16 353 лв./ BGN 2020-09-17
Микро и малки 200323062 ЧАЛИС ЕООД
200323062
... ЙОРДАНОВА АРНАУТСКА A419E4DEBBC1[..](ПМС55|ТР) ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F1[..](ПМС55|ТР) РАДОСЛАВ КОЙНОВ ...
АЙ ЕЙ ЕМ АДВЪРТАЙЗИНГ АЙ ЕЙ ЕМ АДВЪРТАЙЗИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 БУЛ.БЪЛГАРИЯ 83А АЙ ЕЙ ЕМ АДВЪРТАЙЗИНГ ООД АНКА ЙОРДАНОВА АРНАУТСКА A419E4DEBBC179EB5E40876689751E563FAA569EC3B91BCCD9F2CF741E6E48B0 ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 РАДОСЛАВ КОЙНОВ ДИНЕВ BDC8E48B3F9CE9B9001E7F4A19E1F4B0C7BBF4BB5A8480B8D0020456597950A8 ИВАЙЛО МИТКОВ ВАСИЛЕВ 9D7A8CE54E1DDDBD1D4B39D4D2F24C151DB156F75E1BD38FA576E28AF137A993 АЙ ЕЙ ЕМ АДВЪРТАЙЗИНГ AY EY EM ADVARTAYZING 200323062
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 101531738 КАРОЛ ЕООД
101531738
... ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 6101040023(ПМС55|ТР), ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА , ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА 7FE87FFB598E[..](ПМС55|ТР) ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА ...
КАРОЛ КАРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ЦАР КАЛОЯН 21 КАРОЛ ООД ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 7FE87FFB598EFFB89654B1384D398EE315693C9E597EADC84F59E3D99C4E9A6C ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА D8C73A90412153C6CCFF69B7FE2E50F140FD3AA9C9C3580641D61F547D954993 ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 6101040023, ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА , ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА 7FE87FFB598EFFB89654B1384D398EE315693C9E597EADC84F59E3D99C4E9A6C ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА 64A5B78B0299743A5291723598D38DD6234DBE62D66C4C01FAED9AD4D4AE0359 КАРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Якубица 7 А КАРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 Пере Тошев 4 КАРОЛ KAROL 101531738
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 151 7 ФЕСТА ХОТЕЛИ
175286794
... ФЕСТА ХОТЕЛИ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F1[..](ПМС55|ТР) ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА ... ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА ...
ФЕСТА ХОТЕЛИ ФЕСТА ХОТЕЛИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 83а ФЕСТА ХОТЕЛИ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА 2ED176790CC5C61BF38D7B1208C616DF303D22A2BACF0933B61A5C0849E4D094 ФЕСТА ХОЛДИНГ АД 103123984 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 ДАРИНА ТОДОРОВА СУЛЕВА 07708CAEC8BF3CAAF6970E637594A8DCA678E5E79A8B36D79EE676C68471F51E МАГДАЛЕНА НАНЕВА КОРСАКОВА E97DE29D5945B844226F50B382A64EB03150E113F860541369CD4CF1C96EC8A4 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА- НОВИЦКИ 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА - НОВИЦКИ 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 МИГЛЕНА ЯНАКИЕВА ТАЧЕВА F9A91134649DB654337479B9A61AC2216C56B38070824BEFB56D4D80D9A1761B ДЖОБ С.Р.Л. D089653052EF9138012CF34A6A6C4394 Наташа Николова Попова F7BD1136604CC7ACC67ED87EE0AD7C0F91CA739066E396E0F8BEDB262F60E2E0 Станимир Смилков Смилков DDD20E281E17EA78C1C999C8DBCA9842F5F908C5342CCD666A89241B006D1864 Ивелина Пламенова Гацева A1CB39BD440CDA21DA87D9BA3969F0D6BD2AF5AA36AB859834E3078CAA707C23 Христо Иванова Христов DFA9FAF1930AB29DE0470E1F142E56B748923F2109527819F608007BA24251E2 Христо Иванов Христов DFA9FAF1930AB29DE0470E1F142E56B748923F2109527819F608007BA24251E2 Анка Йорданова Арнаутска A419E4DEBBC179EB5E40876689751E563FAA569EC3B91BCCD9F2CF741E6E48B0 ФЕСТА ХОТЕЛИ FESTA HOTELI 175286794
6 927 лв./ BGN 3 336 лв./ BGN 2020-09-11
ПМС 55 3 КАРОЛ
101531738
... ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 6101040023(ПМС55|ТР), ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА , ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА 7FE87FFB598E[..](ПМС55|ТР) ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА ...
КАРОЛ КАРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ЦАР КАЛОЯН 21 КАРОЛ ООД ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 7FE87FFB598EFFB89654B1384D398EE315693C9E597EADC84F59E3D99C4E9A6C ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА D8C73A90412153C6CCFF69B7FE2E50F140FD3AA9C9C3580641D61F547D954993 ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 6101040023, ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА , ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА 7FE87FFB598EFFB89654B1384D398EE315693C9E597EADC84F59E3D99C4E9A6C ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА 64A5B78B0299743A5291723598D38DD6234DBE62D66C4C01FAED9AD4D4AE0359 КАРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Якубица 7 А КАРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 Пере Тошев 4 КАРОЛ KAROL 101531738
11 335 лв./ BGN 2 214 лв./ BGN 2020-05-29
ПМС 55 4 ГОГИКА
204182050
... ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Свети Наум 39 ГОГИКА ООД Петя Божидарова Славова-Господинова B5133F7EEB38[..](ПМС55|ТР) Борислав Иванов Господинов ...
ГОГИКА ГОГИКА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Свети Наум 39 ГОГИКА ООД Петя Божидарова Славова-Господинова B5133F7EEB38BFB57D36E5A51140F3369F3E79ECEAE61708383DC28616EA6896 Борислав Иванов Господинов 1B42212FD53FF298A1EEFBE6E29CF51FEAEB0B589D1512982DA8F784B87185B4 ГОГИКА GOGIKA 204182050
2 667 лв./ BGN 801 лв./ BGN 2020-07-03
ПМС 55 5 ГОГИКА
204182050
... ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Свети Наум 39 ГОГИКА ООД Петя Божидарова Славова-Господинова B5133F7EEB38[..](ПМС55|ТР) Борислав Иванов Господинов ...
ГОГИКА ГОГИКА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Свети Наум 39 ГОГИКА ООД Петя Божидарова Славова-Господинова B5133F7EEB38BFB57D36E5A51140F3369F3E79ECEAE61708383DC28616EA6896 Борислав Иванов Господинов 1B42212FD53FF298A1EEFBE6E29CF51FEAEB0B589D1512982DA8F784B87185B4 ГОГИКА GOGIKA 204182050
2 601 лв./ BGN 721 лв./ BGN 2020-07-30

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 43 425 BGN