Коронасубсидии

Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм

Собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за първа инвестиционна банка намери 74 резултата

Мярка
Measure
Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия
Subvention
Публикувано на
Published
ПМС 151 7 ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964
175122414
... ОРИНДЖ ДИЗАЙН ЕООД 175078505(ПМС55|ТР) БАРАНКО СПОРТ ЦЕНТЪР 175122414(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
БАРАНКО СПОРТ ЦЕНТЪР БАРАНКО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. УЗУНДЖОВСКА 13 БАРАНКО СПОРТ ЦЕНТЪР ЕООД ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ 179166EA60E774123DAB55106223376845A9B77115450856773C28831B3F5984 БАРАНКО ЕООД 175098283 ВЛАДИМИР АСЕНОВ БОНЕВ 078F7DE7E6A0482574AEEE053B623A8DCA2CA98D5DF3797717F3917AF629C85D ОРИНДЖ ДИЗАЙН ЕООД 175078505 БАРАНКО СПОРТ ЦЕНТЪР 175122414 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Лъчезар Станчев 3 ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТКОВ 7323595BD18A6174B7FB71D6BC3C469EAE6973C04B1B95B7DAC25B3FC0A5225C БГ БРЮ ЕООД 201953384 ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964 175122414 ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964 ЕООД 175122414 УНИКРЕДИТ БЪЛБАНК АД 831919536 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 ЛЕДЕНИКА БЪЛГАРИЯ 1964 ЛИТЕКС КОМЕРС АД 000288549 ЛИДИЯ НИКОЛОВА СТАВРЕВА E433E5B13D5E5544F350B72E03B0C45C0C8A0775CA7D22603D090B1BADA88753 БАРАНКО СПОРТ ЦЕНТЪР BARANKO SPORT TSENTAR 175122414
77 1 881 лв./ BGN 86 915 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 151 7 ДИНАМО СЛИВЕН
200775263
... 200775263(ПМС55|ТР) съдлъжник ДИНАМО СЛИВЕН АД 200775263(ПМС55|ТР) НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ 4D218EF0AA25[..](ПМС55|ТР) ДИНАМО СЛИВЕН АД 200775263(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) СИБАНК АД 831686320(ПМС55|ТР) ДИНАМО ...
ДИНАМО СЛИВЕН ДИНАМО СЛИВЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 Завод Динамо ул. Софийско шосе 1 ДИНАМО СЛИВЕН АД ДИМИТЪР ПАУНКОВ КОЛЕВ CA787E29066BC374A9789AA910462EE6CA6705B7AA013156BF7482A64B346516 ТОНИ ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ C0126CACF2E3972CE954E761F75A9F5C ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 978EF01F65C815A1CDB983C547A7D4210C61F797C2CB1A346C603B1973746178 ДИНАМО АД 123652030 ДИНАМО СЛИВЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 СОФИЙСКО ШОСЕ №1, ЗАВОД ДИНАМО ТОНИ ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ 99E41A17F98AA9EA01589E63B33F7508E38EF4D8C715F5C057805DD06A648D2E ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ-ЧРЕЗ КЛОН ЛОНДОН B58DE096E0A0C138C7AF1D6F03841510 ДИНАМО АД кредитополучател 123652030 ДИНАМО АД-кредитополучател 123652030 ДИНАМО АД- Кредитополучател 123652030 Динамо Сливен АД-Съдлъжник 200775263 ДИНАМО СЛИВЕН АД- Съдлъжник 200775263 съдлъжник ДИНАМО СЛИВЕН АД 200775263 НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ 4D218EF0AA254BC5E3147F172FFF804D ДИНАМО СЛИВЕН АД 200775263 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 СИБАНК АД 831686320 ДИНАМО СЛИВЕН DINAMO SLIVEN 200775263
245 460 лв./ BGN 67 639 лв./ BGN 2020-09-01
ПМС 151 7 ТРУД МЕДИА
203021560
... 4D1A18890A35[..](ПМС55|ТР) БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104(ПМС55|ТР) МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ...
ТРУД МЕДИА ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 47 ТРУД МЕДИА ЕООД ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА B9DF6A01862CD6156B46E62419FFEC1957117E910762BC672F2046865B4C90DE МЕДИА ХОЛДИНГ 040098365 ПЕТЬО ХРИСТОВ БЛЪСКОВ 4D1A18890A352494148D0540BAF15248A078F23CD62BB290548237259E3FB150 БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104 МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Изток ул. Лъчезар Станчев 7 ТРУД МЕДИА TRUD MEDIA 203021560
64 1 482 лв./ BGN 56 918 лв./ BGN 2020-09-11
ПМС 151 8 ТРУД МЕДИА
203021560
... 4D1A18890A35[..](ПМС55|ТР) БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104(ПМС55|ТР) МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ...
ТРУД МЕДИА ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 47 ТРУД МЕДИА ЕООД ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА B9DF6A01862CD6156B46E62419FFEC1957117E910762BC672F2046865B4C90DE МЕДИА ХОЛДИНГ 040098365 ПЕТЬО ХРИСТОВ БЛЪСКОВ 4D1A18890A352494148D0540BAF15248A078F23CD62BB290548237259E3FB150 БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104 МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Изток ул. Лъчезар Станчев 7 ТРУД МЕДИА TRUD MEDIA 203021560
63 1 376 лв./ BGN 52 017 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 9 ТРУД МЕДИА
203021560
... 4D1A18890A35[..](ПМС55|ТР) БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104(ПМС55|ТР) МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ...
ТРУД МЕДИА ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 47 ТРУД МЕДИА ЕООД ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА B9DF6A01862CD6156B46E62419FFEC1957117E910762BC672F2046865B4C90DE МЕДИА ХОЛДИНГ 040098365 ПЕТЬО ХРИСТОВ БЛЪСКОВ 4D1A18890A352494148D0540BAF15248A078F23CD62BB290548237259E3FB150 БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104 МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Изток ул. Лъчезар Станчев 7 ТРУД МЕДИА TRUD MEDIA 203021560
63 1 319 лв./ BGN 49 846 лв./ BGN 2020-10-22
ПМС 151 7 ДАЙКИРИ
202557676
... ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯКОВА 97FC10F68BC6[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ДАЙКИРИ ООД ...
ДАЙКИРИ ДАЙКИРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Топра Хисар 8 ДАЙКИРИ ЕООД ИРИНА ТАНЧЕВА ТАНЕВА-РАДИЧКОВА FCD0704263B7CFC78D4B46A52CF30B9ECCB3658ADCA72D53A4F8123A9A8FA844 ДАЙКИРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Чайка 63 ПОЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА-МИХАЙЛОВА 4FA301ED33A00F71DBA3A14C601278F58025413FD384A3E9F9F079EE76F7DD03 ИРИНА ЛЕЧЕВА ЛЕЧЕВА 0C0408B3531AD8888C0318ACD1105F104E781D4CB171327CEE705343323F23A2 ПОЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА - МИХАЙЛОВА 4FA301ED33A00F71DBA3A14C601278F58025413FD384A3E9F9F079EE76F7DD03 ИРИНА ТАНЧЕВА ТАНЕВА - РАДИЧКОВА FCD0704263B7CFC78D4B46A52CF30B9ECCB3658ADCA72D53A4F8123A9A8FA844 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯКОВА 97FC10F68BC618482EF11213BCCB60C4DE98734723D04302BC384DCC685D77FD ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ДАЙКИРИ ООД ДАЙКИРИ DAYKIRI 202557676
65 1 037 лв./ BGN 40 429 лв./ BGN 2020-09-03
ПМС 151 7 ВИТОША СКИ
175230799
... ПЕТРОВ 6791EDF44E10[..](ПМС55|ТР) ВИТОША СКИ АД 175230799(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) МЕРИ ДЖОЙ МАГПАНТАЙ ГУЪРИНГ 7BE05236EF83[..](ПМС55|ТР) ...
ВИТОША СКИ ВИТОША СКИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ВИТОША СКИ АД КОСТАДИН ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ D909A493E1032A8AE0F40E5FE06A185600D4A696E278460E7DDCBCAC3310EED5 ГЕОРГИ ДРАГАНОВ БОБЕВ E6F703542862CB9DDEDB9A4B30585281FB425DECE7276D3FAB819FEDD499C824 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 6791EDF44E10548ADB6CF0EAD3104357AB23754E500005C4C077EF8263BE8D51 ВИТОША СКИ АД 175230799 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 МЕРИ ДЖОЙ МАГПАНТАЙ ГУЪРИНГ 7BE05236EF83AF9E91F9DB8596E94402 ДЖОАНА МАРИ АЛБИЙЕР ХЮИТ 514718239A2A3BE3A2F30DAFE363E638 ВИТОША СКИ VITOSHA SKI 175230799
24 2 038 лв./ BGN 29 345 лв./ BGN 2020-09-17
ПМС 151 7 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА
813109305
... 2B775872CF02[..](ПМС55|ТР) АНТОН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ DDFD8640BF49[..](ПМС55|ТР) РЕЛАКС КЛУБ 103090461(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЖИВКА СТОЯНОВА МИХОВА ...
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к. СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД ПОРТНИХ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 4B705679A98F3BC6297A7D6821703E785431987B531D9E0F2B03CE1139CF9417 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131290015 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА 1DFAC60DA9D3E539E89A573AF22EEE47 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 10DE9C241EBAD9FD74BF77C7A305E39E ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, чрез Недялка Стоева Сандалска-Генкова 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД чрез Емил Цветков Василев 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ВАДУЦ ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА A9A08E957944BE9AE65A31FE586BC24C ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к.Св.Св.Константин и Елена ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ 4B705679A98F3BC6297A7D6821703E785431987B531D9E0F2B03CE1139CF9417 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД 813109305 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС 65483DC9549E81E534821C660A16DBA0 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА 813109305 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 128001319 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 АНТОН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ DDFD8640BF4965A1FF03D4E29180C0EC648B84DB53ED0BE8B6402C81C33D5D94 РЕЛАКС КЛУБ 103090461 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЖИВКА СТОЯНОВА МИХОВА 64E7C3A53D6FD0BF7DA5126A582B7A529CDE3DC6043E4155C55401C819DA2CA4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА GRAND HOTEL VARNA 813109305
19 2 544 лв./ BGN 28 999 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 7 ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ
102004607
... 825385501(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 943930025(ПМС55|ТР) НИКДОНАЛД - 95 825385501(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ... ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД 102004607(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ ...
М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ 145А М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ПИРОНКОВ 54DCB68C32BD70E3D9449939945ED449B2442F59B036F3762880287935A71BEE ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ BE6C112B758C92AFD7AFEAB676F1A66373987C12787C8EAD73A310DE25FBEE7A СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА 83ED80483DB9BAF0615C5A04ED4B1AE6F6BCDD369356AD7B5E9F2EA6A763C5E3 НИКДОНАЛД-95 ООД 825385501 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 943930025 НИКДОНАЛД - 95 825385501 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 943930025 ПЛАМЕНА ГЕНЧЕВА ДИМОВА 23F7F526F5D0D854082AC7BCF85B5B112EEF0675118B478FA2F62053E91CF930 КРАСИМИР ТОТЕВ КЪНЧЕВ 6D8D5C62A1E6CEEF3088D8E599707C117A4A57655E9D001552856379B1504D76 КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГРОЦЕВА 56D194FB454CCC6288E7BC8FDE78780CB48AB1F8F6504D3B0432E53455D96347 ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД 102004607 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ 145А МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА EA35907BD08C4AF32ABECF514069B7CA644ACBEADDDD34D657365D59E6AF4BBF АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 128001319 ГЕРГАНА ЖЕКОВА БОЖИЛОВА F5A42884B925D78C9F9CA139D16D15AA6CF45F9A0DCC26A75112E8966A7B9D5A ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 121884560 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЗАГОРСКИ 56BC1F2E5B33C41E3740F508D05229A2F9C58DFEFF96F9C21B9CAFEF5E02E245 АЛЕКО ХРИСТОВ АНДРЕЕВ EA850C75B05014C49ABD837D090BA7007975CA600B2CEFBDB1399B739C686D95 СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 3DEABECC56F5E27EF27D11198377C79A9BFD5F87F7C1578A46FC9040FF91803E М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ M - CHERNOMORSKI SOLNITSI 102004607
42 1 050 лв./ BGN 26 469 лв./ BGN 2020-09-11
ПМС 151 8 ВИТОША СКИ
175230799
... ПЕТРОВ 6791EDF44E10[..](ПМС55|ТР) ВИТОША СКИ АД 175230799(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) МЕРИ ДЖОЙ МАГПАНТАЙ ГУЪРИНГ 7BE05236EF83[..](ПМС55|ТР) ...
ВИТОША СКИ ВИТОША СКИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ВИТОША СКИ АД КОСТАДИН ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ D909A493E1032A8AE0F40E5FE06A185600D4A696E278460E7DDCBCAC3310EED5 ГЕОРГИ ДРАГАНОВ БОБЕВ E6F703542862CB9DDEDB9A4B30585281FB425DECE7276D3FAB819FEDD499C824 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 6791EDF44E10548ADB6CF0EAD3104357AB23754E500005C4C077EF8263BE8D51 ВИТОША СКИ АД 175230799 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 МЕРИ ДЖОЙ МАГПАНТАЙ ГУЪРИНГ 7BE05236EF83AF9E91F9DB8596E94402 ДЖОАНА МАРИ АЛБИЙЕР ХЮИТ 514718239A2A3BE3A2F30DAFE363E638 ВИТОША СКИ VITOSHA SKI 175230799
24 1 749 лв./ BGN 25 184 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 8 РАДИО 1
115071933
... РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(ПМС55|ТР) Р-22 ...
РАДИО 1 РАДИО 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС III-ти 23 РАДИО 1 ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС, САЩ A1B7A8528EB381F4363F8A8FDCC411A5 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕТРОРАДИО 121887866 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС DE99E412C2A16F63EB6E34C94794444A РАДИО 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Рикардо Вакарини 6 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС 055397F0D58685E37D1225B69F2C2FD5 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 РАДИО 1 RADIO 1 115071933
27 1 507 лв./ BGN 24 417 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 8 ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ
102004607
... 825385501(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 943930025(ПМС55|ТР) НИКДОНАЛД - 95 825385501(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ... ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД 102004607(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ ...
М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ 145А М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ПИРОНКОВ 54DCB68C32BD70E3D9449939945ED449B2442F59B036F3762880287935A71BEE ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ BE6C112B758C92AFD7AFEAB676F1A66373987C12787C8EAD73A310DE25FBEE7A СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА 83ED80483DB9BAF0615C5A04ED4B1AE6F6BCDD369356AD7B5E9F2EA6A763C5E3 НИКДОНАЛД-95 ООД 825385501 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 943930025 НИКДОНАЛД - 95 825385501 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 943930025 ПЛАМЕНА ГЕНЧЕВА ДИМОВА 23F7F526F5D0D854082AC7BCF85B5B112EEF0675118B478FA2F62053E91CF930 КРАСИМИР ТОТЕВ КЪНЧЕВ 6D8D5C62A1E6CEEF3088D8E599707C117A4A57655E9D001552856379B1504D76 КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГРОЦЕВА 56D194FB454CCC6288E7BC8FDE78780CB48AB1F8F6504D3B0432E53455D96347 ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД 102004607 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ 145А МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА EA35907BD08C4AF32ABECF514069B7CA644ACBEADDDD34D657365D59E6AF4BBF АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 128001319 ГЕРГАНА ЖЕКОВА БОЖИЛОВА F5A42884B925D78C9F9CA139D16D15AA6CF45F9A0DCC26A75112E8966A7B9D5A ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 121884560 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЗАГОРСКИ 56BC1F2E5B33C41E3740F508D05229A2F9C58DFEFF96F9C21B9CAFEF5E02E245 АЛЕКО ХРИСТОВ АНДРЕЕВ EA850C75B05014C49ABD837D090BA7007975CA600B2CEFBDB1399B739C686D95 СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 3DEABECC56F5E27EF27D11198377C79A9BFD5F87F7C1578A46FC9040FF91803E М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ M - CHERNOMORSKI SOLNITSI 102004607
42 966 лв./ BGN 24 339 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 7 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ
130849448
... МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ 4BFBCC4F0C87[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ПМС55|ТР) ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ...
ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 180 ет.2 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ЕООД МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F35489CEF15122E4EF613FC674A5168B5A51F9A3001B15D151FE67C175C6328 МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ 4BFBCC4F0C877A87CDF3250CE5F750728389F77DE4803B9DD9BCDF7E5ABA061C ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ GAZTREYD-SEKYURITI 130849448
37 1 058 лв./ BGN 23 488 лв./ BGN 2020-08-27
ПМС 151 9 ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ
102004607
... 825385501(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 943930025(ПМС55|ТР) НИКДОНАЛД - 95 825385501(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ... ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД 102004607(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ ...
М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ 145А М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ПИРОНКОВ 54DCB68C32BD70E3D9449939945ED449B2442F59B036F3762880287935A71BEE ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ BE6C112B758C92AFD7AFEAB676F1A66373987C12787C8EAD73A310DE25FBEE7A СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА 83ED80483DB9BAF0615C5A04ED4B1AE6F6BCDD369356AD7B5E9F2EA6A763C5E3 НИКДОНАЛД-95 ООД 825385501 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 943930025 НИКДОНАЛД - 95 825385501 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 943930025 ПЛАМЕНА ГЕНЧЕВА ДИМОВА 23F7F526F5D0D854082AC7BCF85B5B112EEF0675118B478FA2F62053E91CF930 КРАСИМИР ТОТЕВ КЪНЧЕВ 6D8D5C62A1E6CEEF3088D8E599707C117A4A57655E9D001552856379B1504D76 КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГРОЦЕВА 56D194FB454CCC6288E7BC8FDE78780CB48AB1F8F6504D3B0432E53455D96347 ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД 102004607 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ 145А МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА EA35907BD08C4AF32ABECF514069B7CA644ACBEADDDD34D657365D59E6AF4BBF АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 128001319 ГЕРГАНА ЖЕКОВА БОЖИЛОВА F5A42884B925D78C9F9CA139D16D15AA6CF45F9A0DCC26A75112E8966A7B9D5A ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 121884560 ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЗАГОРСКИ 56BC1F2E5B33C41E3740F508D05229A2F9C58DFEFF96F9C21B9CAFEF5E02E245 АЛЕКО ХРИСТОВ АНДРЕЕВ EA850C75B05014C49ABD837D090BA7007975CA600B2CEFBDB1399B739C686D95 СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 3DEABECC56F5E27EF27D11198377C79A9BFD5F87F7C1578A46FC9040FF91803E М - ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ M - CHERNOMORSKI SOLNITSI 102004607
42 913 лв./ BGN 23 005 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 151 8 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ
130849448
... МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ 4BFBCC4F0C87[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ПМС55|ТР) ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ...
ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 180 ет.2 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ЕООД МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F35489CEF15122E4EF613FC674A5168B5A51F9A3001B15D151FE67C175C6328 МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ 4BFBCC4F0C877A87CDF3250CE5F750728389F77DE4803B9DD9BCDF7E5ABA061C ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ GAZTREYD-SEKYURITI 130849448
36 965 лв./ BGN 20 844 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 7 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС
110571347
... ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F589069[..](ПМС55|ТР) ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM ...
ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул. ТЪРГОВСКА 53 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД РАДОСЛАВ АНТОНОВ ДИМИТРОВ AC168A833FD2C85715FB84F5339EB374FECB9D637DB7C3FF330346097E07636C ЛИТЕКС КОМЕРС АД 000288549 ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F58906917C2885A34D985C94765816FEF63901862EF79C36C94925F4FBA ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM PALAS 110571347
30 1 111 лв./ BGN 20 003 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 8 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС
110571347
... ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F589069[..](ПМС55|ТР) ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM ...
ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул. ТЪРГОВСКА 53 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД РАДОСЛАВ АНТОНОВ ДИМИТРОВ AC168A833FD2C85715FB84F5339EB374FECB9D637DB7C3FF330346097E07636C ЛИТЕКС КОМЕРС АД 000288549 ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F58906917C2885A34D985C94765816FEF63901862EF79C36C94925F4FBA ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM PALAS 110571347
31 965 лв./ BGN 17 952 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 9 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС
110571347
... ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F589069[..](ПМС55|ТР) ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM ...
ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул. ТЪРГОВСКА 53 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД РАДОСЛАВ АНТОНОВ ДИМИТРОВ AC168A833FD2C85715FB84F5339EB374FECB9D637DB7C3FF330346097E07636C ЛИТЕКС КОМЕРС АД 000288549 ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F58906917C2885A34D985C94765816FEF63901862EF79C36C94925F4FBA ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM PALAS 110571347
31 907 лв./ BGN 16 863 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 151 7 Р-22
121319504
... ЕООД 130274951(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Атанас Иванов Генов E6336F9A8526[..](ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) Р-22 R-22 121319504(ПМС55|ТР)
Р-22 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. РЕКА ОСЪМ 2 Р-22 ЕООД ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA ДАКС-МЕДИЯ АД 121499212 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. НИКОЛАЙ В. ГОГОЛ 6 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул. Рикардо Вакарини 6 - - Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 РАДИО 1 ООД 115071933 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Атанас Иванов Генов E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 Р-22 R-22 121319504
14 1 839 лв./ BGN 15 447 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 151 9 Р-22
121319504
... ЕООД 130274951(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Атанас Иванов Генов E6336F9A8526[..](ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) Р-22 R-22 121319504(ПМС55|ТР)
Р-22 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. РЕКА ОСЪМ 2 Р-22 ЕООД ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA ДАКС-МЕДИЯ АД 121499212 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. НИКОЛАЙ В. ГОГОЛ 6 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул. Рикардо Вакарини 6 - - Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 РАДИО 1 ООД 115071933 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Атанас Иванов Генов E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 Р-22 R-22 121319504
14 1 761 лв./ BGN 14 792 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 151 8 Р-22
121319504
... ЕООД 130274951(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Атанас Иванов Генов E6336F9A8526[..](ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) Р-22 R-22 121319504(ПМС55|ТР)
Р-22 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. РЕКА ОСЪМ 2 Р-22 ЕООД ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA ДАКС-МЕДИЯ АД 121499212 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. НИКОЛАЙ В. ГОГОЛ 6 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул. Рикардо Вакарини 6 - - Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 РАДИО 1 ООД 115071933 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Атанас Иванов Генов E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 Р-22 R-22 121319504
14 1 728 лв./ BGN 14 512 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 151 7 НЕТ ФМ
130500020
... МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910(ПМС55|ТР) МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866(ПМС55|ТР) РАДИО 1 ООД 115071933(ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) НЕТ ФМ NET FM 130500020(ПМС55|ТР)
НЕТ ФМ НЕТ ФМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11-ТИ АВГУСТ 1 НЕТ ФМ ЕООД ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 НЕТ ФМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. СОФИЙСКИ ГЕРОИ 3 А НЕТ ФМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев ул. Рикардо Вакарини 6 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 Атанас Иванов Генов E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 Р-22 ЕООД 121319504 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 РАДИО 1 ООД 115071933 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 НЕТ ФМ NET FM 130500020
11 2 020 лв./ BGN 13 333 лв./ BGN 2020-09-17
ПМС 151 8 НЕТ ФМ
130500020
... МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910(ПМС55|ТР) МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866(ПМС55|ТР) РАДИО 1 ООД 115071933(ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) НЕТ ФМ NET FM 130500020(ПМС55|ТР)
НЕТ ФМ НЕТ ФМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11-ТИ АВГУСТ 1 НЕТ ФМ ЕООД ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 НЕТ ФМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. СОФИЙСКИ ГЕРОИ 3 А НЕТ ФМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев ул. Рикардо Вакарини 6 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 Атанас Иванов Генов E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 Р-22 ЕООД 121319504 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 РАДИО 1 ООД 115071933 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 НЕТ ФМ NET FM 130500020
11 1 961 лв./ BGN 12 945 лв./ BGN 2020-10-06
ПМС 151 7 ТАЙРЕКО
201110380
... ГРИЙН ХИЙТИНГ ЕООД 131453505(ПМС55|ТР) ГЛОБЪЛ РЕСУРС 201901462(ПМС55|ТР) ТАЙРЕКО ООД 201110380(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ТАЙРЕКО ООД ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ ООД 202475542(ПМС55|ТР) ТАЙРЕКО TAYREKO ...
ТАЙРЕКО ТАЙРЕКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 18 ТАЙРЕКО ЕООД КРАСИМИР БОТЕВ РАЙКОВ 786DA10D54DB9A8DA967BF47EB89AAEB0F4AF40B76502FEFA9D6CF8908EAB249 ИНВЕСТА БГ ГРУП АД 200380241 Глобъл Ресурс ЕООД 201901462 Ралица Литвинова Котова 8DBA01C93317194565A77965C3BAA785B4E6DC4468399F8B2671568D79448F16 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИЛЧЕВ 2946E357BBB653C2F5DFA717510C3E4446221CCB4D10236FA57A112BA7450175 ГРИЙН ХИЙТИНГ 131453505 ГРИЙН ХИЙТИНГ ЕООД 131453505 ГЛОБЪЛ РЕСУРС 201901462 ТАЙРЕКО ООД 201110380 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ТАЙРЕКО ООД ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ ООД 202475542 ТАЙРЕКО TAYREKO 201110380
12 1 713 лв./ BGN 12 332 лв./ BGN 2020-09-23
ПМС 151 7 ЮГОПЛОД
126653123
... ЮГОПЛОД АД 126653123(ПМС55|ТР) БАНКА ДСК ЕАД 121830616(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЮГОПЛОД 126653123(ПМС55|ТР) КРАЛЕКС 020701425(ПМС55|ТР) Банка ДСК 121830616(ПМС55|ТР) ЮГОПЛОД ...
ЮГОПЛОД ЮГОПЛОД АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 2 ЮГОПЛОД АД АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ПАНДОВ 360BD4ADA5606EAAEFE7120A827CD2AF2DE8696861D6A5FA17A98172B88A76AD КРАСИМИР ДИМИТРОВ БОЙНОВСКИ 20FFF612D47B5EB6EF27E50F9A2212C745C0CD7EAF2B1A424BC7ACEE56F1480C САВА НИКОЛАЕВ ПОПСАВОВ 048AEDCA6F1B588E62183B7F16E3901979615EB4C2AE8AA49D1F7B5B1DC28B70 РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА ПАНДОВА B2B2D9960815DA0D87465498389FBF46EE983F0A9C79851B65753C19CA85147F ЮГОПЛОД АД 126653123 БАНКА ДСК ЕАД 121830616 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЮГОПЛОД 126653123 КРАЛЕКС 020701425 Банка ДСК 121830616 ЮГОПЛОД YUGOPLOD 126653123
22 914 лв./ BGN 12 071 лв./ BGN 2020-10-06
Микро и малки 121134174 ПАЙП-3 ООД
121134174
... КИРИЛ ЗДРАВКОВ ВЛАДИМИРОВ A36092DFB407[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ПАЙП-3 ООД ...
ПАЙП-3 ПАЙП-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 РАЗСАДНИКА 129-130 ПАЙП-3 ООД НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЦАЧЕВ BC5CCA4D21DF342D56D21C99C3EE60714A20646A091AB4EFA5305C101FFCAE0D КИРИЛ ЗДРАВКОВ ВЛАДИМИРОВ A36092DFB40783DF9D6A157A9C5500386FFCD4600EEFA05B99AFF65FF8DCD555 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ПАЙП-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София РАЗСАДНИКА 129-130 ВИОЛЕТА ДРАГОМИРОВА ВЛАДИМИРОВА 66B2BD1131040EF97441867E1A93073435EF512C57A97784A836C586AF0EC67B ПАЙП-3 PAYP-3 121134174
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 201336568 СЕЛМАТ ООД
201336568
... гр. Пловдив 4023 Тракия бул. Шипка, Търговски и офис център САНИ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) СЕЛМАТ SELMAT 201336568(ПМС55|ТР)
СЕЛМАТ СЕЛМАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 109 Г СЕЛМАТ ООД Бисер Ценков Салапатев A7133DC3353D99263AB3E3AD63DB428EDCBADB136E90B127AA64B0112301DD3B Владимир Бисеров Салапатев 8F34866E842040135BA5594DF3428FCC6E36B6ED34B5D4EBA6D313EE1F939004 СЕЛМАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия бул. Шипка, Търговски и офис център САНИ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 СЕЛМАТ SELMAT 201336568
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 101781923 ИС- ТРАНСПОРТ ЕООД
101781923
... СТОЙКО АНГЕЛОВ КАМОВ 78FF16FDF7C3[..](ПМС55|ТР) АД ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ИС- ТРАНСПОРТ IS- TRANSPORT ...
ИС- ТРАНСПОРТ ИС- ТРАНСПОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. ПОЛКОВНИК БОРИС ДРАНГОВ 34 Г ИС- ТРАНСПОРТ ЕООД ИВАН АНГЕЛОВ ЛИНДАРЕВ 5CC7D5B442A44216C510C0F3EF03062083CB8735E7933363116D6F53C65E0BDA СТОЙКО АНГЕЛОВ КАМОВ 78FF16FDF7C3696305A5A28D39A2599D0BDC8AC611EACB7819DB1C1A942A3023 АД ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ИС- ТРАНСПОРТ IS- TRANSPORT 101781923
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 203116446 РОУДУЕЙС ЕООД
203116446
... УЛ. ПЕТЪР БЕРОН 15 РОУДУЕЙС ЕООД СЛАВ ЙОРДАНОВ ПАРПАРОВ 1C9D48D93B02[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) РОУДУЕЙС ROUDUEYS 203116446(ПМС55|ТР)
РОУДУЕЙС РОУДУЕЙС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Първенец 4110 УЛ. ПЕТЪР БЕРОН 15 РОУДУЕЙС ЕООД СЛАВ ЙОРДАНОВ ПАРПАРОВ 1C9D48D93B0258D79C106380815E50F3A0E1955B6A223F5F9E928DD1F8F4B05B ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 РОУДУЕЙС ROUDUEYS 203116446
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 202076970 АЙВИО ООД
202076970
... ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА НИНОВА 0997D5698112[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) АЙВИО 202076970(ПМС55|ТР) ОБЩИНСКА БАНКА 121086224(ПМС55|ТР) АЙВИО ООД БЪЛГАРИЯ ...
АЙВИО АЙВИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ЕДИСОН 43 АЙВИО ЕООД БОЯН ОГНЯНОВ СИМЕОНОВ DD55DA090F43D8AF34E504512B20B8631C4B8C56682259BAB2AF297CE204A9FE ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА НИНОВА 0997D5698112044BE94365F980E70F8D60986B232F749A9A45EAD001D805B427 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 АЙВИО 202076970 ОБЩИНСКА БАНКА 121086224 АЙВИО ООД БЪЛГАРИЯ с. Баня 2778 хотел Аспа Вила, офис 1 Никола Йонков Нинов A257FA25CAB9A7E62888827DD9A61BEE4A92C0EA1102901326D544E25242A3FC АЙВИО AYVIO 202076970
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 202557676 ДАЙКИРИ ООД
202557676
... ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯКОВА 97FC10F68BC6[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ДАЙКИРИ ООД ...
ДАЙКИРИ ДАЙКИРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Топра Хисар 8 ДАЙКИРИ ЕООД ИРИНА ТАНЧЕВА ТАНЕВА-РАДИЧКОВА FCD0704263B7CFC78D4B46A52CF30B9ECCB3658ADCA72D53A4F8123A9A8FA844 ДАЙКИРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Чайка 63 ПОЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА-МИХАЙЛОВА 4FA301ED33A00F71DBA3A14C601278F58025413FD384A3E9F9F079EE76F7DD03 ИРИНА ЛЕЧЕВА ЛЕЧЕВА 0C0408B3531AD8888C0318ACD1105F104E781D4CB171327CEE705343323F23A2 ПОЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА - МИХАЙЛОВА 4FA301ED33A00F71DBA3A14C601278F58025413FD384A3E9F9F079EE76F7DD03 ИРИНА ТАНЧЕВА ТАНЕВА - РАДИЧКОВА FCD0704263B7CFC78D4B46A52CF30B9ECCB3658ADCA72D53A4F8123A9A8FA844 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯКОВА 97FC10F68BC618482EF11213BCCB60C4DE98734723D04302BC384DCC685D77FD ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ДАЙКИРИ ООД ДАЙКИРИ DAYKIRI 202557676
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД
831746447
... 6CCD37E560B8[..](ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ЕАД 122055616(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ...
ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД МАРТА ЕМИЛОВА ПАНАГОНОВА 6CCD37E560B8DBF86578844E6D86438715DD223ECF9EFD2C36F2EC28E3B4B3F2 ЛИБЕРО ЕАД 122055616 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЛИБЕРО 122055616 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС 831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС TRAVAL ES EKSPRES 831746447
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 115619162 ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА ЕООД
115619162
... ЕООД 200354830(ПМС55|ТР) БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 121856059(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ... Опълченска 24 ЕР ВИА ООД 831632746(ПМС55|ТР) БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 121856059(ПМС55|ТР) ВИА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС 200354830(ПМС55|ТР) ...
ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. РЕПУБЛИКАНСКА 46 46 ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА ЕООД ДЕНИС АНАСТАСОВ БАРЕКОВ EC9C7A6CD151170F0C8CBA23E7A7E0A17A4FD6533F7C3D41AA1D9581F63889BF ВИА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС ЕООД 200354830 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД 121856059 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Арсеналски 11 ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Опълченска 24 ЕР ВИА ООД 831632746 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 121856059 ВИА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС 200354830 ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Дякон Игнатий 1 Димитър Илиев Апостолов 4FEAC6EA7D0C37F437E33824BD34241264A25FC3AFDDCBE0DABBD12A3BC03A7F ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР МАРИЦА TARGOVSKI TSENTAR MARITSA 115619162
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 175105952 АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС
175105952
... СОЛЮШЪНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 85 И Б ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ИГЪЛС ФЛАЙТ БЪЛГАРИЯ IGALS FLAYT BALGARIYA 175105952(ПМС55|ТР)
ИГЪЛС ФЛАЙТ БЪЛГАРИЯ ИГЪЛС ФЛАЙТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 РЕДУТА ул. ГЕОРГИ МИНЧЕВ 1 ИГЪЛС ФЛАЙТ БЪЛГАРИЯ ООД СВЕТЛИН НИКОЛОВ ИВАНОВ 1C9C621F28D1DAE57029C4473E4AECCF9C53D3F3E2A0322F384967EE852D983B ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАНОВ 71124ADBE6FF20846DFD03D61DCD5937429C0FA779828EA857670B64FF2995BC ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД 131464680 ВЕРОНИКА СТЕФАНОВА ДУФЕВА-ИВАНОВА 0F8CC8A405A3BCAB91EC8DFCA0BA3FEDEF0D5B6F73958526C2E7DEF6C63A62F5 АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Христо Смирненски 70 Б АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС ООД АДЖЕНДА ТРЕНИНГ СОЛЮШЪНС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 85 И Б ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ИГЪЛС ФЛАЙТ БЪЛГАРИЯ IGALS FLAYT BALGARIYA 175105952
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
Микро и малки 104596787 КИМ ПЛАСТ ООД
104596787
... КАЛИН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ E7A1F23E6BDE[..](ПМС55|ТР) КИМ ПЛАСТ ООД 104596787(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) КИМ 2004 ООД 104628249(ПМС55|ТР) МАРТИНА ВЛАДИМИРОВА ...
КИМ ПЛАСТ КИМ ПЛАСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 УЛ.МАРМАРЛИЙСКА 6 КИМ ПЛАСТ ООД ВЛАДИМИР КОЛЕВ АНГЕЛОВ E3EB31935E941691A515D322A0E047A614AC9D409A645FED0FAF6D60E30357EE КАЛИН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ E7A1F23E6BDEE5F9158B7C2B924C20F773806426B9BF870749F57B5F3A3E3BB6 КИМ ПЛАСТ ООД 104596787 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 КИМ 2004 ООД 104628249 МАРТИНА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛОВА 04A806D83B43C2409E419B69551C8238ABC772139E890F0AD3FB47BF5C7DCF45 КИМ 2004 104628249 КИМ ПЛАСТ 104596787 ВЕСКА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА 897E769FC1D3DA7B0981F034FC43878647D750C95F506BA5CD6EA3E2DCE25895 ИВЕЛИН ЙОРДАНОВ ДИМОВ A3BBA449ACD3295DFF076A4F75383BFB5EF6EDC2E2E8CE2946062A708080F715 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 КИМ ПЛАСТ KIM PLAST 104596787
inf лв./ BGN 10 000 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 151 8 ТАЙРЕКО
201110380
... ГРИЙН ХИЙТИНГ ЕООД 131453505(ПМС55|ТР) ГЛОБЪЛ РЕСУРС 201901462(ПМС55|ТР) ТАЙРЕКО ООД 201110380(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ТАЙРЕКО ООД ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ ООД 202475542(ПМС55|ТР) ТАЙРЕКО TAYREKO ...
ТАЙРЕКО ТАЙРЕКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 18 ТАЙРЕКО ЕООД КРАСИМИР БОТЕВ РАЙКОВ 786DA10D54DB9A8DA967BF47EB89AAEB0F4AF40B76502FEFA9D6CF8908EAB249 ИНВЕСТА БГ ГРУП АД 200380241 Глобъл Ресурс ЕООД 201901462 Ралица Литвинова Котова 8DBA01C93317194565A77965C3BAA785B4E6DC4468399F8B2671568D79448F16 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИЛЧЕВ 2946E357BBB653C2F5DFA717510C3E4446221CCB4D10236FA57A112BA7450175 ГРИЙН ХИЙТИНГ 131453505 ГРИЙН ХИЙТИНГ ЕООД 131453505 ГЛОБЪЛ РЕСУРС 201901462 ТАЙРЕКО ООД 201110380 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ТАЙРЕКО ООД ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ ООД 202475542 ТАЙРЕКО TAYREKO 201110380
13 1 237 лв./ BGN 9 648 лв./ BGN 2020-09-29
ПМС 151 8 СТРАТОС
109559465
... АНТОНИЯ СЛАВЧОВА ЗЛАТКОВА 321430960CA7[..](ПМС55|ТР) СТРАТОС ЕООД 109559465(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) СТРАТОС STRATOS 109559465(ПМС55|ТР)
СТРАТОС СТРАТОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул. КОНСТАНТИН НИКОЛОВ 4 СТРАТОС ООД СТРАТИМИР АНГЕЛОВ БОЯНОВ DBB29E040AB7DE31B3C6302EE7311F3915F0EC648967F0943603B35DB71A9D3F АНТОНИЯ СЛАВЧОВА ЗЛАТКОВА 321430960CA765DDE65E3EB0E9FF49662FE1682B44370A504AA3BBE638C61144 СТРАТОС ЕООД 109559465 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 СТРАТОС STRATOS 109559465
27 495 лв./ BGN 8 021 лв./ BGN 2020-10-06
Микро и малки 202257718 АЛПИН СКИ ХОЛИДЕЙ ЕООД
202257718
... 4850 ул.СЛАВЕЙ 3 СИМЕОН ВАСИЛЕВ ПИЩАЛОВ 63E8633B3DA3[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ 000694749(ПМС55|ТР) НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ...
АЛПИН СКИ ХОЛИДЕЙ АЛПИН СКИ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 ул. Славей 3 АЛПИН СКИ ХОЛИДЕЙ ЕООД ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ПИЩАЛОВА C29A51FEE89B85E6C3F9E28D073FB6F277D350B99DC14ACD1EFAE846508DC6DA АЛПИН СКИ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 ул.СЛАВЕЙ 3 СИМЕОН ВАСИЛЕВ ПИЩАЛОВ 63E8633B3DA34C166286FA36FC7DA44C10356F6D5A0AB444FA4E85C0E3BC0B23 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ 000694749 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 АЛПИН СКИ ХОЛИДЕЙ ALPIN SKI HOLIDEY 202257718
inf лв./ BGN 6 300 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 151 7 ЛЕГА САЛЮШЪНС
202541316
... Сава Христов Арабаджиев C273634FB777[..](ПМС55|ТР) Първа инвестиционна банка АД 831094393(ПМС55|ТР) Божидар Димитров ...
Лега Салюшънс Лега Салюшънс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2 Лега Салюшънс ЕООД Милка Димитрова Тодорова B1F128CC6E4AB516FAB90A1F7BBD3A7D7DD803EE57D0BA22884EC6D1250344E1 Сава Христов Арабаджиев C273634FB777D099770FE8AA0E2473E84E1A17922F00275B12B27DDA41937776 Първа инвестиционна банка АД 831094393 Божидар Димитров Дачев 17B474159A573C54C700A3DF216CE858E5F165E86DF5483B47380EE48406E83F Лега Салюшънс Lega Salyushans 202541316
6 1 728 лв./ BGN 6 219 лв./ BGN 2020-09-23
Микро и малки 203606051 ЕС КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД
203606051
... ГРОЗДАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА F106F538AECA[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ЕС КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ...
ЕС КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕС КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. Детелин Войвода 29 ЕС КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ООД СИЛВИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА 5BA4A7DDD28AA98AB468075D472E0895969FEFB012139DBB13AE552CA20026AF ГРОЗДАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА F106F538AECA1700D21CB538DD268BE934FDD2395EB771C3CCA79EB48D4ED051 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ЕС КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ES KONSULT BALGARIYA 203606051
inf лв./ BGN 5 600 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 151 7 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС
831746447
... 6CCD37E560B8[..](ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ЕАД 122055616(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ...
ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД МАРТА ЕМИЛОВА ПАНАГОНОВА 6CCD37E560B8DBF86578844E6D86438715DD223ECF9EFD2C36F2EC28E3B4B3F2 ЛИБЕРО ЕАД 122055616 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЛИБЕРО 122055616 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС 831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС TRAVAL ES EKSPRES 831746447
4 1 963 лв./ BGN 4 712 лв./ BGN 2020-09-11
Микро и малки 131355114 ДЖИ-Л ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД
131355114
... ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД 131355114(ПМС55|ТР) ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД 000694329(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) Стефанка Георгиева Георгиева 33E852DAFF35[..](ПМС55|ТР) ДЖИ ...
ДЖИ-Л ЕВРОКОНСУЛТ ДЖИ-Л ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1231 ж.к. ВРЪБНИЦА 2 бл. 603 вх.В ет.5 ап.87 ДЖИ-Л ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ 310A98BC5B107E544F4EBE98C7D49AEB35B695DA140E8EC1838D2318A1CEB250 ИВАЙЛО СЕРГЕЕВ ГЕОРГИЕВ BBC0BD92B28C3697DF2D6109A742B26BF57A8BEEED04401E2925BA9D936B50FE ДЖИ-Л ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Грозден 8464 ДЖИ-Л ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД 131355114 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД 000694329 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 Стефанка Георгиева Георгиева 33E852DAFF351C71C3557AA03398DB261E5E7A09AD9D6FA6FB14CC572104A303 ДЖИ-Л ЕВРОКОНСУЛТ DZHI-L EVROKONSULT 131355114
inf лв./ BGN 4 500 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 151 8 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС
831746447
... 6CCD37E560B8[..](ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ЕАД 122055616(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ...
ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД МАРТА ЕМИЛОВА ПАНАГОНОВА 6CCD37E560B8DBF86578844E6D86438715DD223ECF9EFD2C36F2EC28E3B4B3F2 ЛИБЕРО ЕАД 122055616 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЛИБЕРО 122055616 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС 831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС TRAVAL ES EKSPRES 831746447
4 1 793 лв./ BGN 4 303 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 151 7 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ
130274951
... РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(ПМС55|ТР) Р-22 ...
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11 АВГУСТ 1 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДРУМЕВА 0F2CDADCA4E9A39D136A9AA70C4B609647A39BCF11FB73A78378A217688AD860 КЪМЮНИКОРП ГРУП - ИРЛАНДИЯ 85F3A9DE006AC751FF2A705FB50A971B ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯ ЕООД 130529359 МЕДИЯ ТИЙМ ЕООД 121888879 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А МЕДИЯ ТИЙМЕООД 121888879 ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯЕООД 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП 271F357FFA3B0F75CC78CF7DCE6DEBEC БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул.Рикардо Вакарини 6 ДАРИК АКАДЕМИЯ 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД 2E8834FCCE24AFE136AE4518C315D5C3 ДАРИК АКАДЕМИЯ ЕООД 130529359 КОМЮНИКОРП ГРУП ЛИМИТИД EDA887A991EED21FDC3F1014F063732D БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ BALGARSKA RADIOKOMPANIYA 130274951
3 2 365 лв./ BGN 4 257 лв./ BGN 2020-09-17
ПМС 151 8 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ
130274951
... РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(ПМС55|ТР) Р-22 ...
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11 АВГУСТ 1 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДРУМЕВА 0F2CDADCA4E9A39D136A9AA70C4B609647A39BCF11FB73A78378A217688AD860 КЪМЮНИКОРП ГРУП - ИРЛАНДИЯ 85F3A9DE006AC751FF2A705FB50A971B ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯ ЕООД 130529359 МЕДИЯ ТИЙМ ЕООД 121888879 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А МЕДИЯ ТИЙМЕООД 121888879 ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯЕООД 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП 271F357FFA3B0F75CC78CF7DCE6DEBEC БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул.Рикардо Вакарини 6 ДАРИК АКАДЕМИЯ 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД 2E8834FCCE24AFE136AE4518C315D5C3 ДАРИК АКАДЕМИЯ ЕООД 130529359 КОМЮНИКОРП ГРУП ЛИМИТИД EDA887A991EED21FDC3F1014F063732D БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ BALGARSKA RADIOKOMPANIYA 130274951
3 2 263 лв./ BGN 4 073 лв./ BGN 2020-10-06
Микро и малки 175410879 ВИ БИ КАР ЕКСТРАС ЕООД
175410879
... ВИКТОР ЛЮБЕНОВ РАНГЕЛОВ F555218DA41B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ ...
ВИ БИ КАР ЕКСТРАС ВИ БИ КАР ЕКСТРАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София Хиподрума 12 ВИ БИ КАР ЕКСТРАС ООД БОРЯНА РУМЕНОВА МИЛУШЕВА 1EBDBD46392E357E186B0A6CBAE7A34EFEC6606D982C71030C3D7F1CD236D06E ВИКТОР ЛЮБЕНОВ РАНГЕЛОВ F555218DA41B4AD90432AC625613CE68443397D36883C9A241697D47968FFA52 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ 121230735 ВИКТОР ЛЮБЕНОВ ТОДОРОВ F555218DA41B4AD90432AC625613CE68443397D36883C9A241697D47968FFA52 ВИ БИ КАР ЕКСТРАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 ул.ЦАР ШИШМАН 17 ВИ БИ КАР ЕКСТРАС VI BI KAR EKSTRAS 175410879
inf лв./ BGN 3 700 лв./ BGN 2020-10-16
ПМС 151 7 РАДИО ТАНГРА
40426876
... БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876(ПМС55|ТР)
РАДИО ТАНГРА РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11-ти август 1 РАДИО ТАНГРА ЕАД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ХРИСТО ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ 2682F36B560E7929EE5F40C82E753667948FEE4D08CF16D587D4D941600B7D4E ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ B9039C5792898447AF09B53A91D0D4CC0FC18CEAE0FEB767C8308C39F4131CD8 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1625 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД, Ирландия C17DF2D8518478717083CF08C7632D32 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул. Рикардо Варакирини 6 - - Николай Дедев Бороджиев 8910AB773AABE649D509717ECF0779E09B00CC211747E420DE571EECFAA16F7C РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ 121804856 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 РАДИО 1 ООД 115071933 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД, ЕИК 130500020 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876
4 1 268 лв./ BGN 3 043 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 55 3 ЛЕГА САЛЮШЪНС
202541316
... Сава Христов Арабаджиев C273634FB777[..](ПМС55|ТР) Първа инвестиционна банка АД 831094393(ПМС55|ТР) Божидар Димитров ...
Лега Салюшънс Лега Салюшънс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2 Лега Салюшънс ЕООД Милка Димитрова Тодорова B1F128CC6E4AB516FAB90A1F7BBD3A7D7DD803EE57D0BA22884EC6D1250344E1 Сава Христов Арабаджиев C273634FB777D099770FE8AA0E2473E84E1A17922F00275B12B27DDA41937776 Първа инвестиционна банка АД 831094393 Божидар Димитров Дачев 17B474159A573C54C700A3DF216CE858E5F165E86DF5483B47380EE48406E83F Лега Салюшънс Lega Salyushans 202541316
5 929 лв./ BGN 2 786 лв./ BGN 2020-06-26
ПМС 151 8 РАДИО ТАНГРА
40426876
... БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876(ПМС55|ТР)
РАДИО ТАНГРА РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11-ти август 1 РАДИО ТАНГРА ЕАД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ХРИСТО ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ 2682F36B560E7929EE5F40C82E753667948FEE4D08CF16D587D4D941600B7D4E ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ B9039C5792898447AF09B53A91D0D4CC0FC18CEAE0FEB767C8308C39F4131CD8 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1625 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД, Ирландия C17DF2D8518478717083CF08C7632D32 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул. Рикардо Варакирини 6 - - Николай Дедев Бороджиев 8910AB773AABE649D509717ECF0779E09B00CC211747E420DE571EECFAA16F7C РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ 121804856 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 РАДИО 1 ООД 115071933 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД, ЕИК 130500020 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876
4 1 121 лв./ BGN 2 691 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 151 9 РАДИО ТАНГРА
40426876
... БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876(ПМС55|ТР)
РАДИО ТАНГРА РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11-ти август 1 РАДИО ТАНГРА ЕАД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ХРИСТО ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ 2682F36B560E7929EE5F40C82E753667948FEE4D08CF16D587D4D941600B7D4E ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ B9039C5792898447AF09B53A91D0D4CC0FC18CEAE0FEB767C8308C39F4131CD8 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1625 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД, Ирландия C17DF2D8518478717083CF08C7632D32 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул. Рикардо Варакирини 6 - - Николай Дедев Бороджиев 8910AB773AABE649D509717ECF0779E09B00CC211747E420DE571EECFAA16F7C РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ 121804856 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 РАДИО 1 ООД 115071933 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД, ЕИК 130500020 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876
4 1 111 лв./ BGN 2 667 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 55 4 МАРИЯ РОС 2015
203658653
... НАДКА СТОЯНОВА ВЪТОВА 9B8290F6BE70[..](ПМС55|ТР) МАРИЯ РОС 200016444(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) МАРИЯ РОС 2015 203658653(ПМС55|ТР) МАРИЯ ЙОТОВА ...
МАРИЯ РОС 2015 МАРИЯ РОС 2015 ООД БЪЛГАРИЯ с. Лесидрен 5520 ХР.БОТЕВ 10 МАРИЯ РОС 2015 ООД СТАНИМИР ЙОТОВ ПЕТКОВ 05573C8CD9EA9A3F7A9C1FCC1A3C9B7BC5577CD4DB6943436C46C85CB01FB239 НАДКА СТОЯНОВА ВЪТОВА 9B8290F6BE70BAAE59A3CA8902310F2E1F7B213264EFEDAFB9D705A4073ACC4E МАРИЯ РОС 200016444 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 МАРИЯ РОС 2015 203658653 МАРИЯ ЙОТОВА ПЕТКОВА FC0B9B4F8A52F71529F5D63AB18829ED528D56249492FE4C8E0B69EDB64F3B03 МАРИЯ РОС 2015 MARIYA ROS 2015 203658653
6 695 лв./ BGN 2 501 лв./ BGN 2020-06-04
ПМС 55 3 КРИЕЙТИВ ИНВЕСТМЪНТ
202476159
... САВА ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ C273634FB777[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) Криейтив Инвестмънт ...
КРИЕЙТИВ ИНВЕСТМЪНТ КРИЕЙТИВ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 КРИЕЙТИВ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД ЖИВКА ЗЛАТАНОВА КОЛЕВА 883FCF05F0A339A4A586C0C05B617C1EBA5E896EE64F878118A955AC70DBF4BB САВА ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ C273634FB777D099770FE8AA0E2473E84E1A17922F00275B12B27DDA41937776 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 Криейтив Инвестмънт ЕООД 202476159 КРИЕЙТИВ ИНВЕСТМЪНТ KRIEYTIV INVESTMANT 202476159
7 589 лв./ BGN 2 474 лв./ BGN 2020-07-14
ПМС 55 3 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС
831746447
... 6CCD37E560B8[..](ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ЕАД 122055616(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ...
ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД МАРТА ЕМИЛОВА ПАНАГОНОВА 6CCD37E560B8DBF86578844E6D86438715DD223ECF9EFD2C36F2EC28E3B4B3F2 ЛИБЕРО ЕАД 122055616 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЛИБЕРО 122055616 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС 831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС TRAVAL ES EKSPRES 831746447
5 769 лв./ BGN 2 308 лв./ BGN 2020-04-30
ПМС 151 8 АРБАНАСИ ПАЛАС
204187193
... ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 104634729(ПМС55|ТР) АРБАНАСИ ПАЛАС 204187193(ПМС55|ТР) БОРОСПОРТ 122002603(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 175072185(ПМС55|ТР) АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319(ПМС55|ТР) ...
АРБАНАСИ ПАЛАС АРБАНАСИ ПАЛАС ООД БЪЛГАРИЯ с. Арбанаси 5029 КАПИТАНСКА 2, ХОТЕЛ АРБАНАСИ ПАЛАС АРБАНАСИ ПАЛАС ООД МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 703340CD1B59D8B7C07AE446FC8ECB64C2313691F6557C72B3CD273F3B782263 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД FA799BF73111D7A2DFFBA0B80EC265D5 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС 65483DC9549E81E534821C660A16DBA0 ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 104634729 АРБАНАСИ ПАЛАС 204187193 БОРОСПОРТ 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 175072185 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 МЕТУ АД D984310C10C8B3F10A6B67A2CA19F3F8 АРБАНАСИ ПАЛАС ARBANASI PALAS 204187193
5 645 лв./ BGN 1 935 лв./ BGN 2020-09-23
ПМС 55 5 МАРИЯ РОС 2015
203658653
... НАДКА СТОЯНОВА ВЪТОВА 9B8290F6BE70[..](ПМС55|ТР) МАРИЯ РОС 200016444(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) МАРИЯ РОС 2015 203658653(ПМС55|ТР) МАРИЯ ЙОТОВА ...
МАРИЯ РОС 2015 МАРИЯ РОС 2015 ООД БЪЛГАРИЯ с. Лесидрен 5520 ХР.БОТЕВ 10 МАРИЯ РОС 2015 ООД СТАНИМИР ЙОТОВ ПЕТКОВ 05573C8CD9EA9A3F7A9C1FCC1A3C9B7BC5577CD4DB6943436C46C85CB01FB239 НАДКА СТОЯНОВА ВЪТОВА 9B8290F6BE70BAAE59A3CA8902310F2E1F7B213264EFEDAFB9D705A4073ACC4E МАРИЯ РОС 200016444 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 МАРИЯ РОС 2015 203658653 МАРИЯ ЙОТОВА ПЕТКОВА FC0B9B4F8A52F71529F5D63AB18829ED528D56249492FE4C8E0B69EDB64F3B03 МАРИЯ РОС 2015 MARIYA ROS 2015 203658653
6 521 лв./ BGN 1 876 лв./ BGN 2020-07-03
ПМС 55 6 ВИА ИНТЕРКАР - 2007
114682522
... МИРЧЕВ E8897CFB08BB[..](ПМС55|ТР) М КАР ГРУП АД 203384266(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ПМС55|ТР) ВИА ИНТЕРКАР - 2007 VIA ...
ВИА ИНТЕРКАР - 2007 ВИА ИНТЕРКАР - 2007 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДРУЖБА АВТОКОМПЛЕКС ТОЙОТА 1 ВИА ИНТЕРКАР - 2007 ООД НОРА ДИМИТРОВА ХАДЖИЙСКА 95A289495C83C9D3A5D2920193F5983FAC96C0D3EA880354E8C56A78CB61BE7D АСЕН БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ 9AE236EA7AA8AF5A299C1E54667364A7CA747BE72004A2E8FC0595BE92D1350E ЮЛИЯН ИВАНОВ ГЕНОВ 17A8D10A298D726A63BFC25AD4E30FE490CBCC810CD2604F9F70AD35F660C797 РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ 131206120 ДЕСИСЛАВА ПЕТЕВА ДИНКОВА DFD572EB59341A2422D2255D1728180DB0A520CB76B974B3BB1A30941A490782 ТОЙОТА БАЛКАНС ЕООД 130106252 Васил Петров Славов D8AA62441D11B53082953E2C327244F14A41C8E1414B64457180257953DBBE20 ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД 831541734 Юлиян Иванов Генчев 17A8D10A298D726A63BFC25AD4E30FE490CBCC810CD2604F9F70AD35F660C797 ПЛАМЕН СПАСОВ СПАСОВ 7143D27BA6359A276EA0D2FAB4BE0D09BB4C4D2CE35BC61408FD4CB4BD70A4ED ВЕСЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ МЪРЗАКОВ 0A6AAD3A1EA66CCB1013BBD36FF8282B0E890E2EC60B63C1F80702F376A5F17E ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ 831541734 КИРИЛ НИКОЛАЕВ МИРЧЕВ E8897CFB08BB171F1160C7602ABCF64DB563FBC153C63AFCB1A83387E222A036 М КАР ГРУП АД 203384266 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ВИА ИНТЕРКАР - 2007 VIA INTERKAR - 2007 114682522
5 600 лв./ BGN 1 799 лв./ BGN 2020-07-28
ПМС 151 9 АРБАНАСИ ПАЛАС
204187193
... ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 104634729(ПМС55|ТР) АРБАНАСИ ПАЛАС 204187193(ПМС55|ТР) БОРОСПОРТ 122002603(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 175072185(ПМС55|ТР) АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319(ПМС55|ТР) ...
АРБАНАСИ ПАЛАС АРБАНАСИ ПАЛАС ООД БЪЛГАРИЯ с. Арбанаси 5029 КАПИТАНСКА 2, ХОТЕЛ АРБАНАСИ ПАЛАС АРБАНАСИ ПАЛАС ООД МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 703340CD1B59D8B7C07AE446FC8ECB64C2313691F6557C72B3CD273F3B782263 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД FA799BF73111D7A2DFFBA0B80EC265D5 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС 65483DC9549E81E534821C660A16DBA0 ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 104634729 АРБАНАСИ ПАЛАС 204187193 БОРОСПОРТ 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 175072185 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 МЕТУ АД D984310C10C8B3F10A6B67A2CA19F3F8 АРБАНАСИ ПАЛАС ARBANASI PALAS 204187193
5 591 лв./ BGN 1 774 лв./ BGN 2020-10-20
ПМС 55 4 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ
130274951
... РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(ПМС55|ТР) Р-22 ...
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11 АВГУСТ 1 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДРУМЕВА 0F2CDADCA4E9A39D136A9AA70C4B609647A39BCF11FB73A78378A217688AD860 КЪМЮНИКОРП ГРУП - ИРЛАНДИЯ 85F3A9DE006AC751FF2A705FB50A971B ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯ ЕООД 130529359 МЕДИЯ ТИЙМ ЕООД 121888879 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А МЕДИЯ ТИЙМЕООД 121888879 ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯЕООД 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП 271F357FFA3B0F75CC78CF7DCE6DEBEC БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул.Рикардо Вакарини 6 ДАРИК АКАДЕМИЯ 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД 2E8834FCCE24AFE136AE4518C315D5C3 ДАРИК АКАДЕМИЯ ЕООД 130529359 КОМЮНИКОРП ГРУП ЛИМИТИД EDA887A991EED21FDC3F1014F063732D БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ BALGARSKA RADIOKOMPANIYA 130274951
3 884 лв./ BGN 1 591 лв./ BGN 2020-06-26
ПМС 55 3 МАРИЯ РОС 2015
203658653
... НАДКА СТОЯНОВА ВЪТОВА 9B8290F6BE70[..](ПМС55|ТР) МАРИЯ РОС 200016444(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) МАРИЯ РОС 2015 203658653(ПМС55|ТР) МАРИЯ ЙОТОВА ...
МАРИЯ РОС 2015 МАРИЯ РОС 2015 ООД БЪЛГАРИЯ с. Лесидрен 5520 ХР.БОТЕВ 10 МАРИЯ РОС 2015 ООД СТАНИМИР ЙОТОВ ПЕТКОВ 05573C8CD9EA9A3F7A9C1FCC1A3C9B7BC5577CD4DB6943436C46C85CB01FB239 НАДКА СТОЯНОВА ВЪТОВА 9B8290F6BE70BAAE59A3CA8902310F2E1F7B213264EFEDAFB9D705A4073ACC4E МАРИЯ РОС 200016444 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 МАРИЯ РОС 2015 203658653 МАРИЯ ЙОТОВА ПЕТКОВА FC0B9B4F8A52F71529F5D63AB18829ED528D56249492FE4C8E0B69EDB64F3B03 МАРИЯ РОС 2015 MARIYA ROS 2015 203658653
6 417 лв./ BGN 1 501 лв./ BGN 2020-04-28
ПМС 55 5 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС
831746447
... 6CCD37E560B8[..](ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ЕАД 122055616(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ...
ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД МАРТА ЕМИЛОВА ПАНАГОНОВА 6CCD37E560B8DBF86578844E6D86438715DD223ECF9EFD2C36F2EC28E3B4B3F2 ЛИБЕРО ЕАД 122055616 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЛИБЕРО 122055616 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС 831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС TRAVAL ES EKSPRES 831746447
5 490 лв./ BGN 1 469 лв./ BGN 2020-07-10
ПМС 55 5 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ
130274951
... РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(ПМС55|ТР) Р-22 ...
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11 АВГУСТ 1 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДРУМЕВА 0F2CDADCA4E9A39D136A9AA70C4B609647A39BCF11FB73A78378A217688AD860 КЪМЮНИКОРП ГРУП - ИРЛАНДИЯ 85F3A9DE006AC751FF2A705FB50A971B ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯ ЕООД 130529359 МЕДИЯ ТИЙМ ЕООД 121888879 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А МЕДИЯ ТИЙМЕООД 121888879 ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯЕООД 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП 271F357FFA3B0F75CC78CF7DCE6DEBEC БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул.Рикардо Вакарини 6 ДАРИК АКАДЕМИЯ 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД 2E8834FCCE24AFE136AE4518C315D5C3 ДАРИК АКАДЕМИЯ ЕООД 130529359 КОМЮНИКОРП ГРУП ЛИМИТИД EDA887A991EED21FDC3F1014F063732D БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ BALGARSKA RADIOKOMPANIYA 130274951
3 796 лв./ BGN 1 432 лв./ BGN 2020-07-30
ПМС 55 5 ЛЕГА САЛЮШЪНС
202541316
... Сава Христов Арабаджиев C273634FB777[..](ПМС55|ТР) Първа инвестиционна банка АД 831094393(ПМС55|ТР) Божидар Димитров ...
Лега Салюшънс Лега Салюшънс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Енос 2 Лега Салюшънс ЕООД Милка Димитрова Тодорова B1F128CC6E4AB516FAB90A1F7BBD3A7D7DD803EE57D0BA22884EC6D1250344E1 Сава Христов Арабаджиев C273634FB777D099770FE8AA0E2473E84E1A17922F00275B12B27DDA41937776 Първа инвестиционна банка АД 831094393 Божидар Димитров Дачев 17B474159A573C54C700A3DF216CE858E5F165E86DF5483B47380EE48406E83F Лега Салюшънс Lega Salyushans 202541316
5 430 лв./ BGN 1 291 лв./ BGN 2020-06-26
ПМС 55 6 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС
831746447
... 6CCD37E560B8[..](ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ЕАД 122055616(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ...
ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД МАРТА ЕМИЛОВА ПАНАГОНОВА 6CCD37E560B8DBF86578844E6D86438715DD223ECF9EFD2C36F2EC28E3B4B3F2 ЛИБЕРО ЕАД 122055616 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЛИБЕРО 122055616 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС 831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС TRAVAL ES EKSPRES 831746447
5 420 лв./ BGN 1 259 лв./ BGN 2020-07-30
ПМС 55 5 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС
831746447
... 6CCD37E560B8[..](ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ЕАД 122055616(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ...
ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД МАРТА ЕМИЛОВА ПАНАГОНОВА 6CCD37E560B8DBF86578844E6D86438715DD223ECF9EFD2C36F2EC28E3B4B3F2 ЛИБЕРО ЕАД 122055616 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЛИБЕРО 122055616 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС 831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС TRAVAL ES EKSPRES 831746447
5 385 лв./ BGN 1 154 лв./ BGN 2020-06-26
ПМС 55 4 РАДИО ТАНГРА
40426876
... БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876(ПМС55|ТР)
РАДИО ТАНГРА РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11-ти август 1 РАДИО ТАНГРА ЕАД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ХРИСТО ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ 2682F36B560E7929EE5F40C82E753667948FEE4D08CF16D587D4D941600B7D4E ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ B9039C5792898447AF09B53A91D0D4CC0FC18CEAE0FEB767C8308C39F4131CD8 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1625 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД, Ирландия C17DF2D8518478717083CF08C7632D32 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул. Рикардо Варакирини 6 - - Николай Дедев Бороджиев 8910AB773AABE649D509717ECF0779E09B00CC211747E420DE571EECFAA16F7C РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ 121804856 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 РАДИО 1 ООД 115071933 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД, ЕИК 130500020 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876
4 478 лв./ BGN 1 147 лв./ BGN 2020-06-26
ПМС 55 5 РАДИО ТАНГРА
40426876
... БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876(ПМС55|ТР)
РАДИО ТАНГРА РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11-ти август 1 РАДИО ТАНГРА ЕАД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ХРИСТО ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ 2682F36B560E7929EE5F40C82E753667948FEE4D08CF16D587D4D941600B7D4E ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ B9039C5792898447AF09B53A91D0D4CC0FC18CEAE0FEB767C8308C39F4131CD8 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1625 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД, Ирландия C17DF2D8518478717083CF08C7632D32 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул. Рикардо Варакирини 6 - - Николай Дедев Бороджиев 8910AB773AABE649D509717ECF0779E09B00CC211747E420DE571EECFAA16F7C РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ 121804856 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 РАДИО 1 ООД 115071933 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД, ЕИК 130500020 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876
4 430 лв./ BGN 1 033 лв./ BGN 2020-07-28
ПМС 55 3 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ
130274951
... РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(ПМС55|ТР) Р-22 ...
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11 АВГУСТ 1 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДРУМЕВА 0F2CDADCA4E9A39D136A9AA70C4B609647A39BCF11FB73A78378A217688AD860 КЪМЮНИКОРП ГРУП - ИРЛАНДИЯ 85F3A9DE006AC751FF2A705FB50A971B ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯ ЕООД 130529359 МЕДИЯ ТИЙМ ЕООД 121888879 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А МЕДИЯ ТИЙМЕООД 121888879 ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯЕООД 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП 271F357FFA3B0F75CC78CF7DCE6DEBEC БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул.Рикардо Вакарини 6 ДАРИК АКАДЕМИЯ 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД 2E8834FCCE24AFE136AE4518C315D5C3 ДАРИК АКАДЕМИЯ ЕООД 130529359 КОМЮНИКОРП ГРУП ЛИМИТИД EDA887A991EED21FDC3F1014F063732D БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ BALGARSKA RADIOKOMPANIYA 130274951
3 530 лв./ BGN 955 лв./ BGN 2020-04-30
ПМС 55 6 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ
130274951
... РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(ПМС55|ТР) Р-22 ...
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11 АВГУСТ 1 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДРУМЕВА 0F2CDADCA4E9A39D136A9AA70C4B609647A39BCF11FB73A78378A217688AD860 КЪМЮНИКОРП ГРУП - ИРЛАНДИЯ 85F3A9DE006AC751FF2A705FB50A971B ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯ ЕООД 130529359 МЕДИЯ ТИЙМ ЕООД 121888879 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А МЕДИЯ ТИЙМЕООД 121888879 ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯЕООД 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП 271F357FFA3B0F75CC78CF7DCE6DEBEC БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул.Рикардо Вакарини 6 ДАРИК АКАДЕМИЯ 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД 2E8834FCCE24AFE136AE4518C315D5C3 ДАРИК АКАДЕМИЯ ЕООД 130529359 КОМЮНИКОРП ГРУП ЛИМИТИД EDA887A991EED21FDC3F1014F063732D БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ BALGARSKA RADIOKOMPANIYA 130274951
3 486 лв./ BGN 875 лв./ BGN 2020-07-30
ПМС 151 7 АРБАНАСИ ПАЛАС
204187193
... ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 104634729(ПМС55|ТР) АРБАНАСИ ПАЛАС 204187193(ПМС55|ТР) БОРОСПОРТ 122002603(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 175072185(ПМС55|ТР) АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319(ПМС55|ТР) ...
АРБАНАСИ ПАЛАС АРБАНАСИ ПАЛАС ООД БЪЛГАРИЯ с. Арбанаси 5029 КАПИТАНСКА 2, ХОТЕЛ АРБАНАСИ ПАЛАС АРБАНАСИ ПАЛАС ООД МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 703340CD1B59D8B7C07AE446FC8ECB64C2313691F6557C72B3CD273F3B782263 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД FA799BF73111D7A2DFFBA0B80EC265D5 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС 65483DC9549E81E534821C660A16DBA0 ТТРЪСТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 104634729 АРБАНАСИ ПАЛАС 204187193 БОРОСПОРТ 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 175072185 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 МЕТУ АД D984310C10C8B3F10A6B67A2CA19F3F8 АРБАНАСИ ПАЛАС ARBANASI PALAS 204187193
5 282 лв./ BGN 846 лв./ BGN 2020-08-25
ПМС 55 5 КРИЕЙТИВ ИНВЕСТМЪНТ
202476159
... САВА ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ C273634FB777[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) Криейтив Инвестмънт ...
КРИЕЙТИВ ИНВЕСТМЪНТ КРИЕЙТИВ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 КРИЕЙТИВ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД ЖИВКА ЗЛАТАНОВА КОЛЕВА 883FCF05F0A339A4A586C0C05B617C1EBA5E896EE64F878118A955AC70DBF4BB САВА ХРИСТОВ АРАБАДЖИЕВ C273634FB777D099770FE8AA0E2473E84E1A17922F00275B12B27DDA41937776 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 Криейтив Инвестмънт ЕООД 202476159 КРИЕЙТИВ ИНВЕСТМЪНТ KRIEYTIV INVESTMANT 202476159
4 316 лв./ BGN 759 лв./ BGN 2020-07-14
ПМС 151 7 МОДУЛОР
104602208
... БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ЦЕНТРАЛНА ПОЩА, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 66 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) МОДУЛОР MODULOR 104602208(ПМС55|ТР)
МОДУЛОР МОДУЛОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 33 МОДУЛОР ООД РОСИЦА АТАНАСОВА ЗЛАТЕВА 089FEEF0D4FF6C4473C112E6D9661B6CDD91318E0FCFEC432DC7183E2583C1CC ГЕОРГИ РАЧЕВ АРСОВ 790A6AF6B2043F1D97254C5AEF34736178782080D0712C37E729715AC2EB42FF СТЕФАН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ 6C90249CCE73D2A4574A03FB212239C362B6BC8BA6438B22FC8228D1B2DFE22C РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413 МОДУЛОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Лясковец 5140 ул.ЧУМЕРНА 1 МОДУЛОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ЦЕНТРАЛНА ПОЩА, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 66 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 МОДУЛОР MODULOR 104602208
1 1 028 лв./ BGN 617 лв./ BGN 2020-09-09
ПМС 151 8 МОДУЛОР
104602208
... БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ЦЕНТРАЛНА ПОЩА, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 66 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) МОДУЛОР MODULOR 104602208(ПМС55|ТР)
МОДУЛОР МОДУЛОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 33 МОДУЛОР ООД РОСИЦА АТАНАСОВА ЗЛАТЕВА 089FEEF0D4FF6C4473C112E6D9661B6CDD91318E0FCFEC432DC7183E2583C1CC ГЕОРГИ РАЧЕВ АРСОВ 790A6AF6B2043F1D97254C5AEF34736178782080D0712C37E729715AC2EB42FF СТЕФАН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ 6C90249CCE73D2A4574A03FB212239C362B6BC8BA6438B22FC8228D1B2DFE22C РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413 МОДУЛОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Лясковец 5140 ул.ЧУМЕРНА 1 МОДУЛОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ЦЕНТРАЛНА ПОЩА, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 66 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 МОДУЛОР MODULOR 104602208
1 939 лв./ BGN 563 лв./ BGN 2020-09-23
ПМС 151 8 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
175072185
... ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF9816[..](ПМС55|ТР) Хотел Интернационал АД 175072185(ПМС55|ТР) Първа Инвестиционна Банка АД 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр ...
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ E703183812AA2DE14EDDF130AD5ACEA0DCF74D6A11D5B1215062DBD94D56B464 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ЛИХТЕНЩАЙН 6018F72C0503A8D74284E02707556818 СОЛОФИН АД, ЛИХТЕНЩАЙН 6F6711FD7CDBFEF97B8C3D0557D50DE0 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН F04086BBE4F65A98DF691FEAC5D036B5 БАЛКАНТУРИСТ АД , чрез НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, чрез КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 131098851 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД, чрез БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, чрез ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Хотел Интернационал АД 175072185 Първа Инвестиционна Банка АД 831094393 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. НИКОЛА ТЕСЛА 3 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА A620168A206DB0AD4944ABB9C6CB91CA АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ HOTEL INTERNATSIONAL 175072185
1 680 лв./ BGN 408 лв./ BGN 2020-10-13
ПМС 151 7 ДАЙКИРИ
202557676
... ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯКОВА 97FC10F68BC6[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ДАЙКИРИ ООД ...
ДАЙКИРИ ДАЙКИРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Топра Хисар 8 ДАЙКИРИ ЕООД ИРИНА ТАНЧЕВА ТАНЕВА-РАДИЧКОВА FCD0704263B7CFC78D4B46A52CF30B9ECCB3658ADCA72D53A4F8123A9A8FA844 ДАЙКИРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Чайка 63 ПОЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА-МИХАЙЛОВА 4FA301ED33A00F71DBA3A14C601278F58025413FD384A3E9F9F079EE76F7DD03 ИРИНА ЛЕЧЕВА ЛЕЧЕВА 0C0408B3531AD8888C0318ACD1105F104E781D4CB171327CEE705343323F23A2 ПОЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА - МИХАЙЛОВА 4FA301ED33A00F71DBA3A14C601278F58025413FD384A3E9F9F079EE76F7DD03 ИРИНА ТАНЧЕВА ТАНЕВА - РАДИЧКОВА FCD0704263B7CFC78D4B46A52CF30B9ECCB3658ADCA72D53A4F8123A9A8FA844 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯКОВА 97FC10F68BC618482EF11213BCCB60C4DE98734723D04302BC384DCC685D77FD ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ДАЙКИРИ ООД ДАЙКИРИ DAYKIRI 202557676
1 524 лв./ BGN 314 лв./ BGN 2020-09-11

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 934 503 BGN