Бюро за разследващи репортажи и данни

Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за @published 2020-05-20 намери 1020 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
3 БИ АЙ СИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ
203918072
БИ АЙ СИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ БИ АЙ СИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.“ Патриарх Евтимий“ 44 БИ АЙ СИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ООД РОМАН ИТЕЛМАН 934AE1AF39B0[..](ПМС55|ТР) АШЕР ТВИЛИ ...
БИ АЙ СИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ БИ АЙ СИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.“ Патриарх Евтимий“ 44 БИ АЙ СИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ООД РОМАН ИТЕЛМАН 934AE1AF39B01D73EA739E06F082F91F АШЕР ТВИЛИ 9F44A1FD624F37B74EBE0BE777BEFD19 БИ АЙ СИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул.“ Оборище“ 8 БИ АЙ СИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Лагера 80 Б БИ АЙ СИ ИНТЕРНЕШЪНАЛ BI AY SI INTERNESHANAL 203918072
1 1 660 лв./ BGN 996 лв./ BGN 2020-05-20
4 РОМАРТ ПЛЮС
204017084
РомАрт Плюс РомАрт Плюс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 България 5 РомАрт Плюс ЕООД Юлия Дзюбайло D0B813D8A8F8[..](ПМС55|ТР) РомАрт Плюс RomArt Plyus 204017084(ПМС55|ТР)
РомАрт Плюс РомАрт Плюс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 България 5 РомАрт Плюс ЕООД Юлия Дзюбайло D0B813D8A8F8AE5F342196330DBA3D73 РомАрт Плюс RomArt Plyus 204017084
3 551 лв./ BGN 991 лв./ BGN 2020-05-20
4 РЕНЕСАНС КОМЕРС
202135415
РЕНЕСАНС КОМЕРС РЕНЕСАНС КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул. „Цар Борис I” 5 РЕНЕСАНС КОМЕРС ЕООД АТАНАС ПЕНЧЕВ КОЛЕГОВ AC2B6A5C9FE9[..](ПМС55|ТР) ...
РЕНЕСАНС КОМЕРС РЕНЕСАНС КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул. „Цар Борис I” 5 РЕНЕСАНС КОМЕРС ЕООД АТАНАС ПЕНЧЕВ КОЛЕГОВ AC2B6A5C9FE9162EA7DF975B7E7544739EAD80576FE372F05EBB8E8ABF86A843 РЕНЕСАНС КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студенски град ЯНА 4 РЕНЕСАНС КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Яна 4 А РЕНЕСАНС КОМЕРС RENESANS KOMERS 202135415
4 413 лв./ BGN 990 лв./ BGN 2020-05-20
3 АНИ-ГАБИ 2004
200410292
АНИ-ГАБИ 2004 АНИ-ГАБИ 2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ЗДРАВЕЦ ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 5 81 А АНИ-ГАБИ 2004 ЕООД КРИКОР ГАРАБЕТ ЛЕЗЕТЯН ...
АНИ-ГАБИ 2004 АНИ-ГАБИ 2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ЗДРАВЕЦ ул. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 5 81 А АНИ-ГАБИ 2004 ЕООД КРИКОР ГАРАБЕТ ЛЕЗЕТЯН C817FBD10670C0D14E539B6C89B650E9FFF11F2336742EACF917986AE526FC32 АНИ-ГАБИ 2004 ANI-GABI 2004 200410292
5 330 лв./ BGN 990 лв./ BGN 2020-05-20
4 БЕКАР 4000
203411838
БЕКАР 4000 БЕКАР 4000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ПОБЕДА 65 БЕКАР 4000 ООД СТИЛИЯН СТАНКОВ ИЛИЕВ 0A9E15A48967[..](ПМС55|ТР) ЕВЕЛИН ГЮРОВ ДЕМИРЕВ ...
БЕКАР 4000 БЕКАР 4000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ПОБЕДА 65 БЕКАР 4000 ООД СТИЛИЯН СТАНКОВ ИЛИЕВ 0A9E15A48967C827D85FD732117CDFF29DAD28F7D8FD7157EAEB54E0096FCDD7 ЕВЕЛИН ГЮРОВ ДЕМИРЕВ 094C8F04A3451DC0DF4386BB0A5AACB297B97BC8DD7FC3FCFF8ED28A61F9E4B3 ДИАНА ВЕЛИЧКОВА ГАДЖОНОВА FDC617707B76C14706A9E616E81A2EDB71A13672357E47CFA3043E9E5C865440 КОЛЬО ХРИСТОВ КОЛЕВ F79ABF55A4B83A5766E66EE07D488A9F4171865D80779AF3FC6A26C2981774FD ИЛИЯН КОЛЕВ КОЛЕВ 309272341FB6D83BF59D142574FE62D6C85526E61D8AF2DA62C502185A4984EB БЕКАР 4000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 СТЕФАН И ОБРЕЙКО ОБРЕЙКОВИ 39 БЕКАР 4000 BEKAR 4000 203411838
4 411 лв./ BGN 985 лв./ BGN 2020-05-20
3 АЛЛЮРЕ
200121858
АЛЛЮРЕ АЛЛЮРЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 45 АЛЛЮРЕ ООД ЮЛИЯ ПЕТРОВА МИТРЕВА 501B0701D900[..](ПМС55|ТР) АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА ...
АЛЛЮРЕ АЛЛЮРЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 45 АЛЛЮРЕ ООД ЮЛИЯ ПЕТРОВА МИТРЕВА 501B0701D9000E12D2AE3839584674E337446ABB1102986D435123DC1DBC82C7 АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА 8CF7B6CCB720F6EEB85A1E89683072E8C8FA48404BEFD8CC13FC1B6A34B6BAEF БИЛЯНА ХРИСТОВА ГАДЖЕВА 9CC7802D7DEF97ED6F57240466482259FAFCA2D701F6F156C6A475063842AA78 НОРД ХОЛДИНГ ООД 831712758 ЮЛИЯ ПЕТРОВА МИТРЕВА - АЛБЕНА АЛЕКСАНДРОВА 1300 ЛЕВА 8CF7B6CCB720F6EEB85A1E89683072E8C8FA48404BEFD8CC13FC1B6A34B6BAEF НОРД ХОЛДИНГ АД 200376038 Христо Стайков Гаджев 30BC2F1BED49F91F0F67951BE0D36A34374C64DC3601E199E2A8F06885AEB8E5 АЛЛЮРЕ ALLYURE 200121858
6 270 лв./ BGN 971 лв./ BGN 2020-05-20
3 ХРИСТО СИМЕОНОВ - НИСТА-93
113027757
ХРИСТО СИМЕОНОВ - НИСТА-93 ХРИСТО СИМЕОНОВ - НИСТА-93 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ВАРДАР 8 А ХРИСТО СИМЕОНОВ - НИСТА-93 ЕТ ХРИСТО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ ...
ХРИСТО СИМЕОНОВ - НИСТА-93 ХРИСТО СИМЕОНОВ - НИСТА-93 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ВАРДАР 8 А ХРИСТО СИМЕОНОВ - НИСТА-93 ЕТ ХРИСТО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ BEA1430FF941595D183B36418D837D209D7659F8C456D9FF1696ABA91C6FC1FE ХРИСТО СИМЕОНОВ - НИСТА-93 HRISTO SIMEONOV - NISTA-93 113027757
3 532 лв./ BGN 957 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДЕМЕТРА
104059755
ДЕМЕТРА ДЕМЕТРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЪЛГАРИЯ 70 ДЕМЕТРА ООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ 628A9A7D5D92[..](ПМС55|ТР) ВЕСКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА ...
ДЕМЕТРА ДЕМЕТРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 БЪЛГАРИЯ 70 ДЕМЕТРА ООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ 628A9A7D5D92863B4400E43AA0641F0392FAC135F0DFB94DE5557687E2E55E36 ВЕСКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА B9848261F96F42EF80A1C4FEB954D82EE05770724C748C2802FDA19B1E90B6B8 ДЕМЕТРА DEMETRA 104059755
4 392 лв./ BGN 940 лв./ BGN 2020-05-20
3 ЕМВИЕМ ИНВЕСТ
205344135
3 521 лв./ BGN 937 лв./ BGN 2020-05-20
4 СЛОВЕСНОСТ
200543913
СЛОВЕСНОСТ СЛОВЕСНОСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 45, ОФИС 4 СЛОВЕСНОСТ ООД ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ШУЛИКОВ D3EFEC8F7FC1[..](ПМС55|ТР) ИРИНА ...
СЛОВЕСНОСТ СЛОВЕСНОСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ 45, ОФИС 4 СЛОВЕСНОСТ ООД ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ШУЛИКОВ D3EFEC8F7FC1CEA2526B303CE7C6B9FA459281FD6A625E964925C084BFB76208 ИРИНА ПЛАМЕНОВА ШУЛИКОВА F6A4FB806CDDF30C464210F7D1B5C87F05FCE9940B779351B79126F640304C55 СЛОВЕСНОСТ SLOVESNOST 200543913
3 514 лв./ BGN 926 лв./ BGN 2020-05-20
4 РЕТРО СПОРТ
175002685
РЕТРО СПОРТ РЕТРО СПОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 26 РЕТРО СПОРТ ЕООД ВАСИЛ ИЛИЕВ ВЕЛКОВ 19101F4956BC[..](ПМС55|ТР) РЕТРО СПОРТ RETRO SPORT ...
РЕТРО СПОРТ РЕТРО СПОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 26 РЕТРО СПОРТ ЕООД ВАСИЛ ИЛИЕВ ВЕЛКОВ 19101F4956BC5857631284B41BF281F51A7802B720C38668B15B7B8D15D6E3DA РЕТРО СПОРТ RETRO SPORT 175002685
2 763 лв./ BGN 916 лв./ BGN 2020-05-20
4 НОВА РЕМ
203710025
НОВА РЕМ НОВА РЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Георги Сава Раковски 107 В НОВА РЕМ ЕООД ЕВГЕНИЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА 345F3F30515C[..](ПМС55|ТР) НОВА РЕМ NOVA ...
НОВА РЕМ НОВА РЕМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Георги Сава Раковски 107 В НОВА РЕМ ЕООД ЕВГЕНИЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА 345F3F30515C59BDED3E1D8C92E660A3C46BA4176A4B3F19D9B28F33D7A6F11B НОВА РЕМ NOVA REM 203710025
3 503 лв./ BGN 906 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЕМ-МИ
202172926
ЕМ-МИ ЕМ-МИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4701 ул.Кирил и Методий 7 ЕМ-МИ ЕООД ЕМИЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА СИРАКОВА 3EE6562A9148[..](ПМС55|ТР) МИРОСЛАВ РУСЕВ ТОМАШОВ ...
ЕМ-МИ ЕМ-МИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4701 ул.Кирил и Методий 7 ЕМ-МИ ЕООД ЕМИЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА СИРАКОВА 3EE6562A91487A4E9125B7DEE2F35908A131016BAD7014E4742C8D786681CD8A МИРОСЛАВ РУСЕВ ТОМАШОВ BDCE1298B27F84A1B8925FB13508CF76ADBAEAE3F74B4CF977EFCDFF808F3D2E ЕМИЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА ТОМАШОВА 3EE6562A91487A4E9125B7DEE2F35908A131016BAD7014E4742C8D786681CD8A ЕМ-МИ EM-MI 202172926
4 376 лв./ BGN 902 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПЕТОЛИНИ - ПЕТКО ПЕТКОВ
040563273
ПЕТОЛИНИ - ПЕТКО ПЕТКОВ ПЕТОЛИНИ - ПЕТКО ПЕТКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. ХАН АСПАРУХ 2в ПЕТОЛИНИ - ПЕТКО ПЕТКОВ ЕТ ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ ...
ПЕТОЛИНИ - ПЕТКО ПЕТКОВ ПЕТОЛИНИ - ПЕТКО ПЕТКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. ХАН АСПАРУХ 2в ПЕТОЛИНИ - ПЕТКО ПЕТКОВ ЕТ ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ D1722B05CD09BC919F2F83231BE856ECD61FB46B4107E54A7F48A51FF0E1CF3A ПЕТОЛИНИ - ПЕТКО ПЕТКОВ PETOLINI - PETKO PETKOV 040563273
5 300 лв./ BGN 899 лв./ BGN 2020-05-20
4 ФАТМА КИЧУКОВА - 2008
200165406
ФАТМА КИЧУКОВА - 2008 ФАТМА КИЧУКОВА - 2008 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Ореше 2943 ФАТМА КИЧУКОВА - 2008 ЕТ ФАТМА АБДУЛОВА КИЧУКОВА E03B86C6451A[..](ПМС55|ТР) ФАТМА ...
ФАТМА КИЧУКОВА - 2008 ФАТМА КИЧУКОВА - 2008 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Ореше 2943 ФАТМА КИЧУКОВА - 2008 ЕТ ФАТМА АБДУЛОВА КИЧУКОВА E03B86C6451A2680C44E0A181FCB19AA8660AF381967110544605A80C68DDBDC ФАТМА КИЧУКОВА - 2008 FATMA KICHUKOVA - 2008 200165406
2 747 лв./ BGN 897 лв./ BGN 2020-05-20
4 КЛУБ ФИГУРА
205436719
3 496 лв./ BGN 893 лв./ BGN 2020-05-20
4 ГАЛИНА НИКОЛОВА - ИВАНОВА-АДЕЛ
113591351
ГАЛИНА НИКОЛОВА - ИВАНОВА-АДЕЛ ГАЛИНА НИКОЛОВА - ИВАНОВА-АДЕЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ЦАНЕ ГИНЧЕВ 24 ГАЛИНА НИКОЛОВА - ИВАНОВА-АДЕЛ ЕТ ГАЛИНА МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА-ИВАНОВА ...
ГАЛИНА НИКОЛОВА - ИВАНОВА-АДЕЛ ГАЛИНА НИКОЛОВА - ИВАНОВА-АДЕЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ЦАНЕ ГИНЧЕВ 24 ГАЛИНА НИКОЛОВА - ИВАНОВА-АДЕЛ ЕТ ГАЛИНА МЕТОДИЕВА НИКОЛОВА-ИВАНОВА 6735F07D1E60FF9FBAEE4D1C5986FAB615BB9C1BEAB2042F07FAA18B0E7090E5 ГАЛИНА НИКОЛОВА - ИВАНОВА-АДЕЛ GALINA NIKOLOVA - IVANOVA-ADEL 113591351
2 739 лв./ BGN 887 лв./ BGN 2020-05-20
4 МОНИК
109573365
МОНИК МОНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. ЖИВА ВОДА 39 МОНИК ЕООД МОНИКА ЕМИЛОВА БОРИСОВА E84227525D9C[..](ПМС55|ТР) МОНИК MONIK 109573365(ПМС55|ТР)
МОНИК МОНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. ЖИВА ВОДА 39 МОНИК ЕООД МОНИКА ЕМИЛОВА БОРИСОВА E84227525D9C772F3C54B8A20DA8632A6D7E39B6B5D5CCB39575A08EC5A54974 МОНИК MONIK 109573365
2 737 лв./ BGN 885 лв./ BGN 2020-05-20
4 БАТМАЗЯН
102731204
БАТМАЗЯН БАТМАЗЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Меден рудник 6 Б БАТМАЗЯН ЕООД МАРДИРОС ХАЧИК БАТМАЗЯН 9472129800D3[..](ПМС55|ТР) БАТМАЗЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
БАТМАЗЯН БАТМАЗЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Меден рудник 6 Б БАТМАЗЯН ЕООД МАРДИРОС ХАЧИК БАТМАЗЯН 9472129800D3ACA7E970293EBCE27DE1818F25970355720CCD1BBDAE8F727167 БАТМАЗЯН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 55 10 ХАЧИК МАРДИРОС ОВАГЕМЯН 5787F0BCE30209A107CCE0A8913E5376F85A6A9385577DC571950DD8DD17D776 БАТМАЗЯН BATMAZYAN 102731204
2 735 лв./ BGN 882 лв./ BGN 2020-05-20
3 ОГИ-3 - ОГНЯН ХРИСТОВ
811061445
ОГИ-3 - ОГНЯН ХРИСТОВ ОГИ-3 - ОГНЯН ХРИСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Борис Тошев 4 ОГИ-3 - ОГНЯН ХРИСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Полковник Димов 4 ОГИ-3 - ОГНЯН ...
ОГИ-3 - ОГНЯН ХРИСТОВ ОГИ-3 - ОГНЯН ХРИСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Борис Тошев 4 ОГИ-3 - ОГНЯН ХРИСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Полковник Димов 4 ОГИ-3 - ОГНЯН ХРИСТОВ ЕТ ОГНЯН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ DF09D8071893D2BDAC9E7803D4DC0B65FEC676A11DE99EE9E751AA4C63F30192 ОГИ-3 - ОГНЯН ХРИСТОВ OGI-3 - OGNYAN HRISTOV 811061445
4 367 лв./ BGN 880 лв./ BGN 2020-05-20
3 ХАУС ЪФ ДЖОБС БЪЛГАРИЯ
205452680
2 733 лв./ BGN 880 лв./ BGN 2020-05-20
3 БИЗНЕС ТРАВЪЛ МЕНИДЖМЪНТ
203580231
Бизнес Травъл Мениджмънт Бизнес Травъл Мениджмънт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул.Златен Рог 22 Бизнес Травъл Мениджмънт ЕООД Антоанета Атанасова Пашова ...
Бизнес Травъл Мениджмънт Бизнес Травъл Мениджмънт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул.Златен Рог 22 Бизнес Травъл Мениджмънт ЕООД Антоанета Атанасова Пашова BC67DCCBABCFD6F1EEC83514F574FFCF14E191351DD1EC39FD6DB55F83B0426E Валентина Петрова Димова C4863B09FC65E634A48D272B68D2616A8C4057B1B65506CC463B26C0DECBF172 Бизнес Травъл Мениджмънт Biznes Traval Menidzhmant 203580231
2 729 лв./ BGN 875 лв./ BGN 2020-05-20
4 СПОРТЕН КЛУБ ПО СКОКОВЕ БАТУТ "ЕНЧО КЕРЯЗОВ"
128014245
2 728 лв./ BGN 873 лв./ BGN 2020-05-20
3 ДЖИАННИ – 2000
201497991
ДЖИАННИ – 2000 ДЖИАННИ – 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Княз Александър І Батенберг 24 ДЖИАННИ – 2000 ООД Алисе Мустафа Исмаил 97C74183CC7A[..](ПМС55|ТР) ...
ДЖИАННИ – 2000 ДЖИАННИ – 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Княз Александър І Батенберг 24 ДЖИАННИ – 2000 ООД Алисе Мустафа Исмаил 97C74183CC7A2B620685D756C13FF1A23825468B4C081F183BD35CE10D6E1BFE Юксел Емин Исмаил E387F45BEA6E4C6F7460FE18497247A60932592581408F935417CFCA040EDA82 ДЖИАННИ – 2000 DZHIANNI – 2000 201497991
3 484 лв./ BGN 871 лв./ BGN 2020-05-20
4 КА ЕНД ДИ
101714999
КА ЕНД ДИ КА ЕНД ДИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. АРДА 5 КА ЕНД ДИ ООД РУМЕН КОСТАДИНОВ КОТУШЕВ 8C3F07FE3E72[..](ПМС55|ТР) КОНСТАНТИН РУМЕНОВ КОТУШЕВ ...
КА ЕНД ДИ КА ЕНД ДИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. АРДА 5 КА ЕНД ДИ ООД РУМЕН КОСТАДИНОВ КОТУШЕВ 8C3F07FE3E721001242A95D8686621B6314C637A52F9E1DDFC919B199E9CC0A0 КОНСТАНТИН РУМЕНОВ КОТУШЕВ 5A555FC0CD885D826A1BAC8CCFC8BC773E2A934617E5A31DA8D5B0F69C04B510 ДИМИТЪР РУМЕНОВ КОТУШЕВ 61DC6C0FCB3B9F349C58C35B4C9E5D7F7E5FC1E1B04BFACC376FD8E66EC2A731 КА ЕНД ДИ KA END DI 101714999
4 363 лв./ BGN 871 лв./ BGN 2020-05-20
3 СТРОЙКОНТРОЛ КК
175194100
СТРОЙКОНТРОЛ КК СТРОЙКОНТРОЛ КК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ИВАН РИЛСКИ 26 СТРОЙКОНТРОЛ КК ЕООД КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ КРАХТОВ 577495716499[..](ПМС55|ТР) ВЛАДИМИР ...
СТРОЙКОНТРОЛ КК СТРОЙКОНТРОЛ КК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ИВАН РИЛСКИ 26 СТРОЙКОНТРОЛ КК ЕООД КОНСТАНТИН ЛЮБЕНОВ КРАХТОВ 57749571649967E4DC6B4EFCA4B689A729CA2920A1A6AB2086D7E14B4B361C3B ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ КРАХТОВ DC4C0165A937F521DD65F7968C765F4097D9A1532A06C8ACF75DEDA4AF02184D СТРОЙКОНТРОЛ КК STROYKONTROL KK 175194100
4 363 лв./ BGN 870 лв./ BGN 2020-05-20
4 РИЛА ТРАВЕЛ
201091250
РИЛА ТРАВЕЛ РИЛА ТРАВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 113 Б РИЛА ТРАВЕЛ ООД ПЕТЯ ХРИСТОВА ДОНЧЕВА B70658CBE33E[..](ПМС55|ТР) ЛАРИСА БОРИСОВА ФИЛИПОВА ...
РИЛА ТРАВЕЛ РИЛА ТРАВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА 113 Б РИЛА ТРАВЕЛ ООД ПЕТЯ ХРИСТОВА ДОНЧЕВА B70658CBE33EE7F451B1071F71BC7E9EA98876ECCA2F747604A25F1A56197708 ЛАРИСА БОРИСОВА ФИЛИПОВА 16184C3CDBBDBF806AAA5BB0ECCD6EF437F20591115EEB9216B7EA0E3EAACC1C РИЛА ТРАВЕЛ RILA TRAVEL 201091250
1 1 447 лв./ BGN 869 лв./ BGN 2020-05-20
3 АЛЕГРИА
201668271
АЛЕГРИА АЛЕГРИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. РОЗА 20 А АЛЕГРИА ЕООД СНЕЖАНА ВЕЛЧЕВА КАЗАКОВА F49FA8E9585A[..](ПМС55|ТР) АЛЕГРИА ALEGRIA 201668271(ПМС55|ТР)
АЛЕГРИА АЛЕГРИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. РОЗА 20 А АЛЕГРИА ЕООД СНЕЖАНА ВЕЛЧЕВА КАЗАКОВА F49FA8E9585AF5CDB05F17E1B72647584AC68169557F416E973D66B529E2D49E АЛЕГРИА ALEGRIA 201668271
4 362 лв./ BGN 868 лв./ BGN 2020-05-20
3 ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА
200089638
ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ПОП ХАРИТОН 5 А ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ БУКОВСКИ ...
ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ПОП ХАРИТОН 5 А ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА ЕООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ БУКОВСКИ 2D3F6D65CC5A30E4C05DC71BEF1F7B458814C3A1E2D9EFDDF5893FED5B6A185F ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЛАГЕРА 50 В ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ПОП ХАРИТОН 2 МАРИНА АНГЕЛОВА БУКОВСКА D6B5C454FC80E5274584D7460D2BD1F7FFDCF8E289CBFE87CAEBB410DA50583C ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ПОП ХАРИТОН 4 ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА INDUSTRIALNA TEHNIKA 200089638
4 362 лв./ BGN 868 лв./ BGN 2020-05-20
4 МАСИВ - ИЛИНА
123672353
МАСИВ - ИЛИНА МАСИВ - ИЛИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. СТАРА ПЛАНИНА 5 вх.В ет.1 ап.51 МАСИВ - ИЛИНА ООД ИЛИЯ ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ ...
МАСИВ - ИЛИНА МАСИВ - ИЛИНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. СТАРА ПЛАНИНА 5 вх.В ет.1 ап.51 МАСИВ - ИЛИНА ООД ИЛИЯ ВЛАДИМИРОВ ИЛИЕВ 9756751815B364F68EEFF0FCE01CE0F2325CDFDF6A40B80F1D3BAE2835ECC04A ВЛАДО ИЛИЕВ ВЛАДИМИРОВ 26E4C1F57B38F5657215EC7A1D6DFF795129D90B2C6A8BAFCF92FF05868AE7F8 МАСИВ - ИЛИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.” Атанас Кожухаров” 2 МАСИВ - ИЛИНА MASIV - ILINA 123672353
2 723 лв./ BGN 868 лв./ BGN 2020-05-20
4 КУПАНДОЛСКИ МОТО
203751132
КУПАНДОЛСКИ МОТО КУПАНДОЛСКИ МОТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. НИКОЛАЕВСКА 55А КУПАНДОЛСКИ МОТО ООД СЛАВЧО ГРИГОРОВ КУПАНДОЛСКИ 29D3B1FBAC24[..](ПМС55|ТР) ...
КУПАНДОЛСКИ МОТО КУПАНДОЛСКИ МОТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. НИКОЛАЕВСКА 55А КУПАНДОЛСКИ МОТО ООД СЛАВЧО ГРИГОРОВ КУПАНДОЛСКИ 29D3B1FBAC243F82BB4E5BB8E8411FED73A06EBFDE75A82855193A7E0205510F ДИМИТЪР ГРИГОРОВ КУПАНДОЛСКИ 9D95501CB805A99A8DF73E6F2556E2E9BEDA0DC75C0CE8927B222F78DD197069 ГРИГОР СЛАВЕВ КУПАНДОЛСКИ 5F1D5D0206D970FEA64898547796D54FDF791D150D34BCF7BAF42DA7E15090BD КУПАНДОЛСКИ МОТО KUPANDOLSKI MOTO 203751132
2 721 лв./ BGN 866 лв./ BGN 2020-05-20
4 САУНД МОБИЛ
202108464
САУНД МОБИЛ САУНД МОБИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4016 ул. ЕЛА 14 САУНД МОБИЛ ЕООД АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ГРОЗЕВА CB84123145E7[..](ПМС55|ТР) САУНД МОБИЛ SAUND MOBIL ...
САУНД МОБИЛ САУНД МОБИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4016 ул. ЕЛА 14 САУНД МОБИЛ ЕООД АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ГРОЗЕВА CB84123145E78F17BF0CF91FC3FEC7C58BCD073D20F6BE8D704F8E1ADCB7DE6A САУНД МОБИЛ SAUND MOBIL 202108464
2 717 лв./ BGN 861 лв./ BGN 2020-05-20
4 БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ
202660651
БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 39 Б БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Юлияна Боянова Томова - Тодорова ...
БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Яворов 39 Б БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Юлияна Боянова Томова - Тодорова 0EF79597F46D2A3497DB979293666E7762B5BA4E7D1FC5A8589BF4CC88A25691 БОЯН БОЯНОВ ТОМОВ 9C9C285FCCD770CE1CDEE0DA4D27E59C88E760BA079F22778BDC51B42B6549B3 ЮЛИЯНА БОЯНОВА ТОМОВА-ТОДОРОВА B79F311F051AABCF704C757760AC20127B1862A254446B18AFF613EE0D51875B БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ BRAND MEDIYA BALGARIYA 202660651
2 712 лв./ BGN 855 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДЕЯКОМ
201426930
ДЕЯКОМ ДЕЯКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 41 1 ДЕЯКОМ ЕООД ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА МАРИНОВА 77D47DADE915[..](ПМС55|ТР) ДЕЯКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ...
ДЕЯКОМ ДЕЯКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 41 1 ДЕЯКОМ ЕООД ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА МАРИНОВА 77D47DADE915CC239DE6F5BBF0734733AA0588E0693C87950FD0716579C31E31 ДЕЯКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Работнически жилища 4 2 СТОЯНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА E75B6924578946CDD515E386474518BCD12CCABA719BF6CA83AF85036B156A33 ДЕЯКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Желязово 8106 МУСТАФА РИЗА ХАЛИЛ 4180B40521D0EC15AB365CAE0A7955B3D6ED1026A9ADDC32D02EEC0D5AABF820 ДЕЯКОМ DEYAKOM 201426930
2 712 лв./ BGN 855 лв./ BGN 2020-05-20
4 ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА
118024910
ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ДРЪСТЪР 35 ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА АД ЦАНКА ГЕНОВА АТАНАСОВА ...
ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ДРЪСТЪР 35 ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА АД ЦАНКА ГЕНОВА АТАНАСОВА 3B879C2EA7DE084A6C2FE28512D787E7DE26978552D423017508191436DFA66B ИВАН ВАСИЛЕВ БЕРБЕРОВ 2243920FE1AD41BB1D160AA4A2E07FFD55018C5ACF9C90EA4E691F4E5D52D45E ЧЕРНИКО МАРИНОВ ЧЕРНИКОВ 9C6A48B168BC5978EC0CB31D8AB991B6A3E97687270318805C56DB2EEE92F5B9 ДИМИТЪР ИВАНОВ АТАНАСОВ 99A91F95BCA3815B7BB80E07462DBF362D419BA603B1A9F2461C65A7F32D1C08 ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА VODNO STROITELSTVO-SILISTRA 118024910
2 711 лв./ BGN 853 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЕМДЖИ-ГРУП 2016
204053963
ЕМДЖИ-ГРУП 2016 ЕМДЖИ-ГРУП 2016 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 „Кеворк Арабаджян“ 36 ЕМДЖИ-ГРУП 2016 ЕООД Атанас Христов Христов 6A2DF460EB66[..](ПМС55|ТР) ...
ЕМДЖИ-ГРУП 2016 ЕМДЖИ-ГРУП 2016 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 „Кеворк Арабаджян“ 36 ЕМДЖИ-ГРУП 2016 ЕООД Атанас Христов Христов 6A2DF460EB667ADB92A8F36FF7CE5A540353D5F9A0B851EEA241EF71812DA74A ЕМДЖИ-ГРУП 2016 EMDZHI-GRUP 2016 204053963
2 709 лв./ BGN 851 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЗИКО И СИН
204962118
ЗИКО И СИН ЗИКО И СИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 БЕЛИ БРЕЗИ 17 А ЗИКО И СИН ООД ЗЕКИ МЮМЮН АПТИКАДИР D5D7953F5960[..](ПМС55|ТР) СЕВГИ ЗЕКИ АПТИКАДИР ...
ЗИКО И СИН ЗИКО И СИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ардино 6750 БЕЛИ БРЕЗИ 17 А ЗИКО И СИН ООД ЗЕКИ МЮМЮН АПТИКАДИР D5D7953F5960A8B9CA4DAC12B35E8D838A334E000F3E25A7A8ECD216400CC9BC СЕВГИ ЗЕКИ АПТИКАДИР F84EAD99E03C67498B8A4E705464327725DA79825A66BBBB752E92F4126F8E38 ЗИКО И СИН ZIKO I SIN 204962118
2 709 лв./ BGN 851 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЗАТА
203235945
ЗАТА ЗАТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 ул. КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА 10 ЗАТА ЕООД АНДРЕЯНА АНДРЕЕВА АРНАУДОВА 5553037D800B[..](ПМС55|ТР) ЗАТА ZATA 203235945(ПМС55|ТР)
ЗАТА ЗАТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 ул. КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА 10 ЗАТА ЕООД АНДРЕЯНА АНДРЕЕВА АРНАУДОВА 5553037D800BC30AEA82CC0475380523EF55CE6F031E17F939999F5C8C829C08 ЗАТА ZATA 203235945
2 709 лв./ BGN 850 лв./ BGN 2020-05-20
4 ГАРСОН - МЮМЮН ЕМИН
102037087
ГАРСОН - МЮМЮН ЕМИН ГАРСОН - МЮМЮН ЕМИН ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул. ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 77 ГАРСОН - МЮМЮН ЕМИН ЕТ МЮМЮН ЕМИН МУСТАФА F31D7DDEBE2B[..](ПМС55|ТР) ...
ГАРСОН - МЮМЮН ЕМИН ГАРСОН - МЮМЮН ЕМИН ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул. ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 77 ГАРСОН - МЮМЮН ЕМИН ЕТ МЮМЮН ЕМИН МУСТАФА F31D7DDEBE2B6D3A288B63E2425C00363EBC4CAA128418A751014F57AAB2216C ГАРСОН - МЮМЮН ЕМИН GARSON - MYUMYUN EMIN 102037087
2 704 лв./ BGN 844 лв./ BGN 2020-05-20
4 СВЕТЛИНА - ХАМИДЕ ХАЛИЛ
108566058
СВЕТЛИНА - ХАМИДЕ ХАЛИЛ СВЕТЛИНА - ХАМИДЕ ХАЛИЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Крумовград 6900 ЗАПАД 5 В СВЕТЛИНА - ХАМИДЕ ХАЛИЛ ЕТ ХАМИДЕ ЮСЕИН ХАЛИЛ ...
СВЕТЛИНА - ХАМИДЕ ХАЛИЛ СВЕТЛИНА - ХАМИДЕ ХАЛИЛ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Крумовград 6900 ЗАПАД 5 В СВЕТЛИНА - ХАМИДЕ ХАЛИЛ ЕТ ХАМИДЕ ЮСЕИН ХАЛИЛ 90CDDF2ACCDAAAF6E230DFCE99B18FB3715AE55AB967712B54D200D821F3854C СВЕТЛИНА - ХАМИДЕ ХАЛИЛ SVETLINA - HAMIDE HALIL 108566058
2 704 лв./ BGN 844 лв./ BGN 2020-05-20
4 КУЛЧО КУЛЧЕВ
020099844
КУЛЧО КУЛЧЕВ КУЛЧО КУЛЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 ул. ПЛИСКА 66А КУЛЧО КУЛЧЕВ ЕТ КУЛЧО КЪНЧЕВ КУЛЧЕВ 7B84F3030615[..](ПМС55|ТР) КУЛЧО КУЛЧЕВ KULCHO ...
КУЛЧО КУЛЧЕВ КУЛЧО КУЛЧЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 ул. ПЛИСКА 66А КУЛЧО КУЛЧЕВ ЕТ КУЛЧО КЪНЧЕВ КУЛЧЕВ 7B84F303061581EA6B49D383BC63F9F988E7761559E83F782F5D2A80D28F09A5 КУЛЧО КУЛЧЕВ KULCHO KULCHEV 020099844
2 703 лв./ BGN 844 лв./ BGN 2020-05-20
4 КОНКУРЕНТ-61
201914417
КОНКУРЕНТ-61 КОНКУРЕНТ-61 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ЛЪЧЕЗАРНА 11 КОНКУРЕНТ-61 ЕООД ИВАЙЛО СПАСОВ ЙОТОВ 6D9B47A3AAF6[..](ПМС55|ТР) КОНКУРЕНТ-61 ...
КОНКУРЕНТ-61 КОНКУРЕНТ-61 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ЛЪЧЕЗАРНА 11 КОНКУРЕНТ-61 ЕООД ИВАЙЛО СПАСОВ ЙОТОВ 6D9B47A3AAF6E0F6A29621EFE3029096485D50BF3789601579D6BCFFEB8B3840 КОНКУРЕНТ-61 KONKURENT-61 201914417
2 700 лв./ BGN 840 лв./ BGN 2020-05-20
4 КА ЕНД ДЕ ПАУЪР
202248384
КА ЕНД ДЕ ПАУЪР КА ЕНД ДЕ ПАУЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 10 А КА ЕНД ДЕ ПАУЪР ООД КАМЕН КРАСИМИРОВ ПОПОВ 8F7CF5A4CBBA[..](ПМС55|ТР) ...
КА ЕНД ДЕ ПАУЪР КА ЕНД ДЕ ПАУЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 10 А КА ЕНД ДЕ ПАУЪР ООД КАМЕН КРАСИМИРОВ ПОПОВ 8F7CF5A4CBBA526CF12FE69ECF09EFD9491D81B0005CB73531808093B3966E36 ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА EF0A83476628CBE4F17028A5148F206B750F1C17F327DB021E50B3A30782A1CD КА ЕНД ДЕ ПАУЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.Любен Каравелов 10 А КРАСИМИР ГАНЧЕВ ПОПОВ FE691FB84AE2EC5B6190DE6F93D0566E5C31C7E16EE7C5FDD399FE61757FB553 КА ЕНД ДЕ ПАУЪР KA END DE PAUAR 202248384
4 347 лв./ BGN 833 лв./ BGN 2020-05-20
4 СЛАВЕЙ 64
102866757
СЛАВЕЙ 64 СЛАВЕЙ 64 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЗОРНИЦА 27 2 СЛАВЕЙ 64 ЕООД СЛАВЕЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 8C2BED48EBF1[..](ПМС55|ТР) СЛАВЕЙ 64 SLAVEY 64 102866757(ПМС55|ТР)
СЛАВЕЙ 64 СЛАВЕЙ 64 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЗОРНИЦА 27 2 СЛАВЕЙ 64 ЕООД СЛАВЕЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 8C2BED48EBF15FFC8C7EB508217C43A8AB95A929960FE7CB5A73F50E98A538A0 СЛАВЕЙ 64 SLAVEY 64 102866757
2 693 лв./ BGN 832 лв./ BGN 2020-05-20
4 ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА
109020884
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул. БУЗЛУДЖА 1 вх.А ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ЕТ ВАСИЛКА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА ...
ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул. БУЗЛУДЖА 1 вх.А ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ЕТ ВАСИЛКА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА A8F20BFEF52C8A3FD2C07AEB527AAF810C93E64A2DE01C83F67AA40ABB6CF08C ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА VASILKA KOSTADINOVA 109020884
2 693 лв./ BGN 832 лв./ BGN 2020-05-20
4 МАНИС 18
201815586
МАНИС 18 МАНИС 18 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Малина 2131 Двадесета 1 МАНИС 18 ЕООД МАРИАНА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА A644FC3F38C7[..](ПМС55|ТР) ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ЙОРДАНОВА ...
МАНИС 18 МАНИС 18 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Горна Малина 2131 Двадесета 1 МАНИС 18 ЕООД МАРИАНА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА A644FC3F38C71368562AC2FC43FB62D7056AF070B9B09CF563A8ACCFB9B1ED2A ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ЙОРДАНОВА E46828247DF5AC7B7EA8EABE25364402D0A8E0FD746A2D145BEB03F469509D0F МАНИС 18 MANIS 18 201815586
2 692 лв./ BGN 830 лв./ BGN 2020-05-20
4 БУЛМАТ
102110667
БУЛМАТ БУЛМАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ПОБЕДА СТОПАНСКИ ДВОР-ДАРАКА БУЛМАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ 19 БУЛМАТ ООД ТОДОР АТАНАСОВ ЯНЕВ ...
БУЛМАТ БУЛМАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ПОБЕДА СТОПАНСКИ ДВОР-ДАРАКА БУЛМАТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ 19 БУЛМАТ ООД ТОДОР АТАНАСОВ ЯНЕВ DCB4F53ACF4ED8646D78276E506A7B2AEE4F35203EEAAF3531986CCEAC8CAEA9 МАРТИН АТАНАСОВ ЯНЕВ E6F38714187930AC6407FFCDA4EFF40C683B9DCD47C71BA499A139071EB6C311 БУЛМАТ BULMAT 102110667
2 690 лв./ BGN 828 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДЕСО-ТРАНС
201651076
ДЕСО-ТРАНС ДЕСО-ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Туховища 2939 - - ДЕСО-ТРАНС ООД ДЕСИСЛАВ АНДРЕЕВ САНДЕВ 5305C18C5C46[..](ПМС55|ТР) МИРОСЛАВ АНДРЕЕВ САНДЕВ ...
ДЕСО-ТРАНС ДЕСО-ТРАНС ООД БЪЛГАРИЯ с. Туховища 2939 - - ДЕСО-ТРАНС ООД ДЕСИСЛАВ АНДРЕЕВ САНДЕВ 5305C18C5C465ECDF7A341B02564356A43D8738BA97FF6B11625A5FCFD644982 МИРОСЛАВ АНДРЕЕВ САНДЕВ 77CA8543418A1332529E24A9D703F75969BEE01C10354055CF2D5002CF1BB70C ДЕСО-ТРАНС DESO-TRANS 201651076
2 688 лв./ BGN 826 лв./ BGN 2020-05-20
4 АЙ-М
103899347
АЙ-М АЙ-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9003 ДРУЖБА-АСПАРУХОВО 3 А АЙ-М ООД МАРГАРИТА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА 6EDEA5C39D5D[..](ПМС55|ТР) ШУКРИ ШЕРИФ МЮСТЕДЖЕБ ...
АЙ-М АЙ-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9003 ДРУЖБА-АСПАРУХОВО 3 А АЙ-М ООД МАРГАРИТА КРАСИМИРОВА ДИМИТРОВА 6EDEA5C39D5D5C70F458B278C3D0D874C297F06B8F02FC53D2E0C2C04A4898F2 ШУКРИ ШЕРИФ МЮСТЕДЖЕБ CCCF2DD3BEB283F2DEA00439B7178F2618D07209A4FE3EAC541C7E0B75D1B5C3 АЙ-М AY-M 103899347
2 688 лв./ BGN 825 лв./ BGN 2020-05-20
3 ОПТИКА ЛАЗЕР
131113431
ОПТИКА ЛАЗЕР ОПТИКА ЛАЗЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ул. 3020 34 ОПТИКА ЛАЗЕР ООД Димитър Станков Рошкев D4BA8AF1935B[..](ПМС55|ТР) Петър Тодоров Тодоров ...
ОПТИКА ЛАЗЕР ОПТИКА ЛАЗЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 ул. 3020 34 ОПТИКА ЛАЗЕР ООД Димитър Станков Рошкев D4BA8AF1935B8F9E497AB8C6FE917038ED8F3E086F2740B651299BD21C677AD7 Петър Тодоров Тодоров 98E226254CD2C3D901F7AE5B7014C8E023E85BFEF6A94A5FC33B77B87C08F0F3 Георги Каменов Зартов 78DFC3D926F1A29232CDCEC62093F96B03F7E5751390F93F99534A1706124A5E Александър Кирилов Иванов 60E543D15DD4E29F5DDD36439F0592666E1F3974B151076605921C1E97E2067C Виолета Славчева Величкова 378651E40B8648D317BDAD3E9C7F87BA00127DC70D02D206EE5DB805BE5B762A Иванка Димитрова Ангелова 89FCD8CF1DB9DCD3244EBA19A3628D6F81EDCCFB5A35C9434CC1D49E187B5218 Никола Георгиев Тасев A0E3B7B7DDCC0D9A8F602E3705628020EBD0C62476B2EF706D7662EA0FF57380 ОПТИКА ЛАЗЕР OPTIKA LAZER 131113431
5 274 лв./ BGN 823 лв./ BGN 2020-05-20
3 АХАТ
111556782
АХАТ АХАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 21 А АХАТ ЕООД АНГЕЛ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 97681B498AEE[..](ПМС55|ТР) АХАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ...
АХАТ АХАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ 21 А АХАТ ЕООД АНГЕЛ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 97681B498AEEDD660D10EC57ADFA7CC72CC9F3315ED7A43F3322292F756D9A8A АХАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ РАЛЕВИЦА 84 АХАТ AHAT 111556782
16 86 лв./ BGN 822 лв./ BGN 2020-05-20
4 КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА "ЕТЪР"
176024040
СПОРТЕН КЛУБ ЕТЪР ЕЛИТ СПОРТЕН КЛУБ ЕТЪР ЕЛИТ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ЙОНОВКА 9 АНТОАНЕТА ИВАНОВА ГАНЧЕВА 028ACEC77642[..](ПМС55|ТР) ГИНКА НЕНКОВА ...
СПОРТЕН КЛУБ ЕТЪР ЕЛИТ СПОРТЕН КЛУБ ЕТЪР ЕЛИТ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ЙОНОВКА 9 АНТОАНЕТА ИВАНОВА ГАНЧЕВА 028ACEC77642304E9E5BC4A58B33D2C0F92C173011EB3C09E855BC39EBBA295D ГИНКА НЕНКОВА НЕШКОВА 1941AE7B72244C01B68962685F58F62046A94AEFC8A53ACFB6F3EBC62B0F5693 РОСИЦА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА 3F4FC1302E2DED3354C6C4733A11AE0E115037261A8BBD09AD907A6B6A5A0D7A СПОРТЕН КЛУБ ЕТЪР ЕЛИТ SPORTEN KLUB ETAR ELIT 176024040
2 684 лв./ BGN 821 лв./ BGN 2020-05-20
4 МЕЧО УХО
201467311
МЕЧО УХО МЕЧО УХО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Евридика 6А МЕЧО УХО ЕООД Татяна Савкова Трайчева CCF985F29AE5[..](ПМС55|ТР) МЕЧО УХО MECHO UHO 201467311(ПМС55|ТР)
МЕЧО УХО МЕЧО УХО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Евридика 6А МЕЧО УХО ЕООД Татяна Савкова Трайчева CCF985F29AE52A741B7D1F6FA23766B9AD7E5A348C5D68ABE1E78040A3DCAC08 МЕЧО УХО MECHO UHO 201467311
2 681 лв./ BGN 818 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПЕРФЕКТНА НН
205695344
2 681 лв./ BGN 817 лв./ BGN 2020-05-20
4 БАО 888888
204059770
БАО 888888 БАО 888888 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул.“България 32 БАО 888888 ООД БАО ЯНЛАЙ 918D04F37185[..](ПМС55|ТР) ЙЕ СУБИН ...
БАО 888888 БАО 888888 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 бул.“България 32 БАО 888888 ООД БАО ЯНЛАЙ 918D04F371858C5EA0384A9C8D4D1E2F786334B2D3A3E79BB082DBB7A2BB1636 ЙЕ СУБИН F4A38A36B941DACFDCF82D3A53F63986A5E8F38B0D4774771D05FFB3FE9A2702 ЧЕН ЧИАН 397B94002CB69900BA8FFEECCC33FC8B БАО 888888 BAO 888888 204059770
2 678 лв./ BGN 813 лв./ BGN 2020-05-20
4 МАЙК 2007
112670408
МАЙК 2007 МАЙК 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. БОЛНИЧНА 30 МАЙК 2007 ЕООД МАРИАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА 0BC0BAF33812[..](ПМС55|ТР) МАЙК 2007 MAYK 2007 ...
МАЙК 2007 МАЙК 2007 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. БОЛНИЧНА 30 МАЙК 2007 ЕООД МАРИАНА ИВАНОВА НИКОЛОВА 0BC0BAF3381266E23C924675195581262C4AB97BFC70D48FA9DD05E906F5E8F7 МАЙК 2007 MAYK 2007 112670408
2 678 лв./ BGN 813 лв./ BGN 2020-05-20
4 СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ
202496604
СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Карамфил 6826 СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград 6800 ул. ТОПОЛИТЕ 17 СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ ШЮКРИЕ СЕЛЯМИ АПТИ ...
СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Карамфил 6826 СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград 6800 ул. ТОПОЛИТЕ 17 СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ ШЮКРИЕ СЕЛЯМИ АПТИ 9E9382071A6D0FA0CABB7C0F452A3AC6677475A74DBE9E4A2E7F3E8D04A8519D СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ SNEZHANKA - SHYUKRIE APTI 202496604
5 271 лв./ BGN 812 лв./ BGN 2020-05-20
3 БАГРА
813109769
БАГРА БАГРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9003 НАРОДНИ БУДИТЕЛИ 10 БАГРА ЕООД Никола Маринов Попов D0313212BE03[..](ПМС55|ТР) НИПО ЕООД 103911486(ПМС55|ТР) БАГРА BAGRA 813109769(ПМС55|ТР)
БАГРА БАГРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9003 НАРОДНИ БУДИТЕЛИ 10 БАГРА ЕООД Никола Маринов Попов D0313212BE0330EC0325D4001A45CEEA0829F36566A4B224F3AE05293C56572F НИПО ЕООД 103911486 БАГРА BAGRA 813109769
5 271 лв./ BGN 812 лв./ BGN 2020-05-20
4 Е.ЕЛЕКТРОНИК
203050262
Е.ЕЛЕКТРОНИК Е.ЕЛЕКТРОНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 УЛ. Оборище 97 Е.ЕЛЕКТРОНИК ЕООД Христо Николов Николов 46E59D75F775[..](ПМС55|ТР) Е.ЕЛЕКТРОНИК E. ...
Е.ЕЛЕКТРОНИК Е.ЕЛЕКТРОНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 УЛ. Оборище 97 Е.ЕЛЕКТРОНИК ЕООД Христо Николов Николов 46E59D75F775090BC66CD6291CBC05E8D59ABA28123C72006A7625B528FB1742 Е.ЕЛЕКТРОНИК E.ELEKTRONIK 203050262
2 676 лв./ BGN 811 лв./ BGN 2020-05-20
4 БЕЙКЪР ХС
203532811
БЕЙКЪР ХС БЕЙКЪР ХС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 бул. Стефан Стамболов 71 БЕЙКЪР ХС ЕООД ИВАНКА ХРИСТОВА МИЛУШЕВА 14FF3913CCA5[..](ПМС55|ТР) БЕЙКЪР ХС BEYKAR HS ...
БЕЙКЪР ХС БЕЙКЪР ХС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 бул. Стефан Стамболов 71 БЕЙКЪР ХС ЕООД ИВАНКА ХРИСТОВА МИЛУШЕВА 14FF3913CCA5A665E15F99BF9780560577F474F373BF8E45E698F23BFD83628B БЕЙКЪР ХС BEYKAR HS 203532811
4 338 лв./ BGN 810 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДОВА - П
111583594
ДОВА - П ДОВА - П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ГОЦО МИТОВ 8 ДОВА - П ООД ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ CE08CA7E2F13[..](ПМС55|ТР) ДОБРИНА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА ...
ДОВА - П ДОВА - П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ГОЦО МИТОВ 8 ДОВА - П ООД ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ CE08CA7E2F13DAD2EBB042A7BFA86E621DAD94770A20A777AF5C18F3D7AEB98D ДОБРИНА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА 8E717E73E43ACF38AFB8715B98DC6D3F44323DC1197BFAFC645283E65EDE33D4 ДОВА - П DOVA - P 111583594
2 674 лв./ BGN 809 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПЕРСИЛ-14
202946065
ПЕРСИЛ-14 ПЕРСИЛ-14 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ГЮРГЕВО 5 Б ПЕРСИЛ-14 ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИТКОВ 6E9E9C5B5353[..](ПМС55|ТР) ПЕРСИЛ-14 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе ...
ПЕРСИЛ-14 ПЕРСИЛ-14 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ГЮРГЕВО 5 Б ПЕРСИЛ-14 ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИТКОВ 6E9E9C5B53536C2444527C3F47E7C9A36460878D6A9675C68C91ABCE84CAEB31 ПЕРСИЛ-14 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе Гюргево 5 Б СТОЙЧО НЕДКОВ ЯНКОВ 6026FA28BF9BA3576D7B354B6F953830F053CF4327DB2E5673F9E05340EDD77E ПЕРСИЛ-14 PERSIL-14 202946065
3 449 лв./ BGN 808 лв./ BGN 2020-05-20
4 НИЯМАРИ
202275851
НИЯМАРИ НИЯМАРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.Адалберт Антонов - Малчика 6 НИЯМАРИ ООД РОСИЦА ИВАНОВА БЯЛКОВА-ПОПОВА 4DFB19BD390F[..](ПМС55|ТР) БОРИС НИКОЛАЕВ ...
НИЯМАРИ НИЯМАРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул.Адалберт Антонов - Малчика 6 НИЯМАРИ ООД РОСИЦА ИВАНОВА БЯЛКОВА-ПОПОВА 4DFB19BD390F49A0CA72B819C21B4EE389072BD0357BBB0DE9283DB1A44D6CE7 БОРИС НИКОЛАЕВ ПОПОВ D6C1016176C3F65C7657A426485C684D4F1A6E0EA923BB747A79BA5C2E853641 НИЯМАРИ NIYAMARI 202275851
4 336 лв./ BGN 806 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДЕНИС - 1
201691900
ДЕНИС - 1 ДЕНИС - 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Млечино 6781 ул. ПЪРВА 61 ДЕНИС - 1 ЕООД СЕЛЯХТИН РАИФ МУСА 2FAE0769F1FC[..](ПМС55|ТР) ДЕНИС - 1 DENIS - 1 201691900(ПМС55|ТР)
ДЕНИС - 1 ДЕНИС - 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Млечино 6781 ул. ПЪРВА 61 ДЕНИС - 1 ЕООД СЕЛЯХТИН РАИФ МУСА 2FAE0769F1FC1921DDE33C1767F34D6E65A8E10DB1B1AC7E7FFAF1785FF911CE ДЕНИС - 1 DENIS - 1 201691900
2 671 лв./ BGN 806 лв./ BGN 2020-05-20
4 БИСТРА
102810267
БИСТРА БИСТРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул. ИВАН ВАЗОВ 13 1 БИСТРА ООД ИВАН ЯНЕВ КАИШЕВ 0F957E704DB9[..](ПМС55|ТР) БИСТРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул. Хаджи ...
БИСТРА БИСТРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул. ИВАН ВАЗОВ 13 1 БИСТРА ООД ИВАН ЯНЕВ КАИШЕВ 0F957E704DB901D178799F6E73786B093C163864C0B6141F55445735732ABA42 БИСТРА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул. Хаджи Димитър 26 1 ЛЮБОМИР ДРАЖЕВ МОМЧИЛОВ 99865E039153A0180D564186917E271749A0C13229CDB7C68CCE8D5E496BD9FB БИСТРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ресторант ВОДОПАДА БИСТРА BISTRA 102810267
2 670 лв./ BGN 804 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДАРИО 18
204935854
ДАРИО 18 ДАРИО 18 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 442 4 ДАРИО 18 ЕООД ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА МИЛЕНОВА DEAC736A047A[..](ПМС55|ТР) ДАРИО 18 DARIO 18 204935854(ПМС55|ТР)
ДАРИО 18 ДАРИО 18 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 442 4 ДАРИО 18 ЕООД ДАНИЕЛА НИКИФОРОВА МИЛЕНОВА DEAC736A047A17CE7706CD501322A3A98805FE9493823A58902B7CCF36A9D559 ДАРИО 18 DARIO 18 204935854
4 334 лв./ BGN 801 лв./ BGN 2020-05-20
4 КАТЕРИНИ 13
205453533
2 668 лв./ BGN 801 лв./ BGN 2020-05-20
4 ГЕОРГИЕВИ - 82
205078600
ГЕОРГИЕВИ - 82 ГЕОРГИЕВИ - 82 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Светослав 7554 ул. 6-та 18 ГЕОРГИЕВИ - 82 ЕООД ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ 6D59770D1E98[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИЕВИ - 82 ...
ГЕОРГИЕВИ - 82 ГЕОРГИЕВИ - 82 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Светослав 7554 ул. 6-та 18 ГЕОРГИЕВИ - 82 ЕООД ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ 6D59770D1E9807C64B3387A4C9D362CE4245393AEF302FE7DEDD53116F4F816E ГЕОРГИЕВИ - 82 GEORGIEVI - 82 205078600
2 667 лв./ BGN 800 лв./ BGN 2020-05-20
4 ГАНЧО ГИКОВ - ДИАНА
203840823
ГАНЧО ГИКОВ - ДИАНА ГАНЧО ГИКОВ - ДИАНА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 В ГАНЧО ГИКОВ - ДИАНА ЕТ ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ГИКОВ ...
ГАНЧО ГИКОВ - ДИАНА ГАНЧО ГИКОВ - ДИАНА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 В ГАНЧО ГИКОВ - ДИАНА ЕТ ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ГИКОВ 2577A0FBE722022F58BCBF99FC67D5CF99400EF420CBDFBC65B977A02293C588 ГАНЧО ГИКОВ - ДИАНА GANCHO GIKOV - DIANA 203840823
2 667 лв./ BGN 800 лв./ BGN 2020-05-20
4 БРАТЯ САНДЕВИ - 2017
204423722
Братя Сандеви - 2017 Братя Сандеви - 2017 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 Ю.ГАГАРИН 1 Б Братя Сандеви - 2017 ООД БИСЕР АНТОНОВ САНДЕВ 9A83BFA4B275[..](ПМС55|ТР) ...
Братя Сандеви - 2017 Братя Сандеви - 2017 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 Ю.ГАГАРИН 1 Б Братя Сандеви - 2017 ООД БИСЕР АНТОНОВ САНДЕВ 9A83BFA4B275DBF01BCAB8ACAA2B4B4E27B338091CB635FE1AFBDA557FCE0D95 АНТОН САНДЕВ ОЦЕТАРСКИ C6ADE5CB2F99D36D922BC8C6E9AB317923CA7CCFFBB12D4D6A2EFDAE9A6B3383 КРАСИМИР АНТОНОВ САНДЕВ 8B6295AFC0BD8FBF44CAB48A53429BDDBC4FF2811F8BEBE79AACDE6E30DABAE5 Братя Сандеви - 2017 Bratya Sandevi - 2017 204423722
3 444 лв./ BGN 798 лв./ BGN 2020-05-20
3 ДЖИ - МАКС 2014
203065635
ДЖИ - МАКС 2014 ДЖИ - МАКС 2014 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Приморско 8180 ул.ЛЮЛЯК 7 ДЖИ - МАКС 2014 ООД ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМОВ 75B5A0EACF57[..](ПМС55|ТР) МАКСИМ ЦВЕТКОВ ...
ДЖИ - МАКС 2014 ДЖИ - МАКС 2014 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Приморско 8180 ул.ЛЮЛЯК 7 ДЖИ - МАКС 2014 ООД ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМОВ 75B5A0EACF57AB39A88F246AFDDF8B029F87931515BE32F86F108408495C9E0A МАКСИМ ЦВЕТКОВ ПОПОВ F3E6F15A93CC566C2CAB2D484F905D6396B1C069750EECF8F2D3D4BA295E261E ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМОВ 203065635 МАКСИМ ЦВЕТКОВ ПОПОВ 203065635 ДЖИ - МАКС 2014 DZHI - MAKS 2014 203065635
6 221 лв./ BGN 797 лв./ BGN 2020-05-20
4 БАХЧЕР - БИСЕР ЧЕРНАРЕВ
030163665
БАХЧЕР - БИСЕР ЧЕРНАРЕВ БАХЧЕР - БИСЕР ЧЕРНАРЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Елховец 4970 БАХЧЕР - БИСЕР ЧЕРНАРЕВ ЕТ БИСЕР БОЙКОВ ЧЕРНАРЕВ 70B4001F0A92[..](ПМС55|ТР) БАХЧЕР ...
БАХЧЕР - БИСЕР ЧЕРНАРЕВ БАХЧЕР - БИСЕР ЧЕРНАРЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Елховец 4970 БАХЧЕР - БИСЕР ЧЕРНАРЕВ ЕТ БИСЕР БОЙКОВ ЧЕРНАРЕВ 70B4001F0A92ADB0970D608BA8739CFD556CCD944E8D848A3738F534498F2C33 БАХЧЕР - БИСЕР ЧЕРНАРЕВ BAHCHER - BISER CHERNAREV 030163665
2 663 лв./ BGN 796 лв./ BGN 2020-05-20
4 БЕСТ ГЕСТ
205192243
2 663 лв./ BGN 796 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА
204700945
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. „Ветрушка” № 5а ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА ЕООД МАГДЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА ...
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. „Ветрушка” № 5а ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА ЕООД МАГДЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА 904C7E8B701CD2DB75EBFFF4B8EF1175EC2D8BDD347DCF302F8AB458B40A076B СТЕФАНИ ВИКТОРОВА НЕДЕЛЧЕВА 9622A1EF71CA0AA9DE497E2351ECE23C3E3E6BFC4D2B6506E8E539D5CD02DE4E ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА CHASTNA DETSKA GRADINA ZVEZDICHKA 204700945
2 663 лв./ BGN 796 лв./ BGN 2020-05-20
3 ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
6911163467
3 441 лв./ BGN 794 лв./ BGN 2020-05-20
4 ВЕЛКО УШЕВ
811079505
ВЕЛКО УШЕВ ВЕЛКО УШЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Кочан 2955 _ _ ВЕЛКО УШЕВ ЕТ Велко Илиев Ушев 0DED865A6955[..](ПМС55|ТР) ВЕЛКО УШЕВ VELKO USHEV 811079505(ПМС55|ТР)
ВЕЛКО УШЕВ ВЕЛКО УШЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Кочан 2955 _ _ ВЕЛКО УШЕВ ЕТ Велко Илиев Ушев 0DED865A69555B0F3E8929807B0F543A5F1E1D781D10940B4B72B04446A6C7FD ВЕЛКО УШЕВ VELKO USHEV 811079505
2 662 лв./ BGN 794 лв./ BGN 2020-05-20
3 АНДРЮС ПЛАТИНУМ
202615762
АНДРЮС ПЛАТИНУМ АНДРЮС ПЛАТИНУМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 бул. “Черни Връх” 183А АНДРЮС ПЛАТИНУМ ЕООД Павлин Стоянов Андреев CAE2366D89DA[..](ПМС55|ТР) АНДРЮС ...
АНДРЮС ПЛАТИНУМ АНДРЮС ПЛАТИНУМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 бул. “Черни Връх” 183А АНДРЮС ПЛАТИНУМ ЕООД Павлин Стоянов Андреев CAE2366D89DA63D9C4671C85066CFA3FF796125E572B9B2A9B297F8687831BAC АНДРЮС ПЛАТИНУМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 бул. “Ситняково” 47А АНДРЮС ПЛАТИНУМ ANDRYUS PLATINUM 202615762
3 441 лв./ BGN 794 лв./ BGN 2020-05-20
4 АГЛАЯ-03
103833646
АГЛАЯ-03 АГЛАЯ-03 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. РУЖА 43 А АГЛАЯ-03 ЕООД Дияна Василева Белчева 8BFD06B838BA[..](ПМС55|ТР) АГЛАЯ-03 AGLAYA-03 103833646(ПМС55|ТР)
АГЛАЯ-03 АГЛАЯ-03 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. РУЖА 43 А АГЛАЯ-03 ЕООД Дияна Василева Белчева 8BFD06B838BA6ADA34FDB22E5F9099BE59C48AF23B1A911B20CF8D69E4374C0C АГЛАЯ-03 AGLAYA-03 103833646
2 661 лв./ BGN 794 лв./ BGN 2020-05-20
4 РЕДЖЕП АДЕМОВ
120014930
РЕДЖЕП АДЕМОВ РЕДЖЕП АДЕМОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Шаренска 4916 РЕДЖЕП АДЕМОВ ЕТ РЕДЖЕП РУФАТОВ АДЕМОВ 8197499DB04C[..](ПМС55|ТР) РЕДЖЕП АДЕМОВ REDZHEP ADEMOV 120014930(ПМС55|ТР)
РЕДЖЕП АДЕМОВ РЕДЖЕП АДЕМОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Шаренска 4916 РЕДЖЕП АДЕМОВ ЕТ РЕДЖЕП РУФАТОВ АДЕМОВ 8197499DB04C4D4D2761690D176301F7F16C43D67A9150FF5D5401D1F2E61C16 РЕДЖЕП АДЕМОВ REDZHEP ADEMOV 120014930
2 660 лв./ BGN 792 лв./ BGN 2020-05-20
4 МАНОВ-ЕН
200112343
МАНОВ-ЕН МАНОВ-ЕН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ЦАР САМУИЛ 10 МАНОВ-ЕН ООД БОРИС МАНОВ БОРИСОВ DC2E10C545C0[..](ПМС55|ТР) НЕВЕНА БОРИСОВА БОРИСОВА ...
МАНОВ-ЕН МАНОВ-ЕН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ЦАР САМУИЛ 10 МАНОВ-ЕН ООД БОРИС МАНОВ БОРИСОВ DC2E10C545C0A2EEA83BBF5911B650CF561AE2481D044B0C5746DCCD7567DAD3 НЕВЕНА БОРИСОВА БОРИСОВА 87F2514C9AA49042ED22A9E6661A5489DF093B77675766484B7F3E08CEF651BE ТАНЯ АНГЕЛОВА МИЛОВА F5A12A02C7FDB590FE69B488B013EFCD9D86C46FC54CACCA37C192453E6FBEDF МАНОВ-ЕН MANOV-EN 200112343
2 660 лв./ BGN 792 лв./ BGN 2020-05-20
4 ВАДОН - КЖ
200116786
ВАДОН - Кж ВАДОН - Кж ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ 105 В ВАДОН - Кж ЕООД ВАСИЛ ТОМОВ ДОНЧЕВ BC072393DE89[..](ПМС55|ТР) ЕТ ВАДОН - ВАСИЛ ДОНЧЕВ ...
ВАДОН - Кж ВАДОН - Кж ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ 105 В ВАДОН - Кж ЕООД ВАСИЛ ТОМОВ ДОНЧЕВ BC072393DE89B8F174D721DEFA0B73C24EBFF17C0B6C89716D04233FBCD2F17C ЕТ ВАДОН - ВАСИЛ ДОНЧЕВ 108036316 ВАДОН - Кж ЕООД 200116786 ВАДОН - Кж VADON - Kzh 200116786
2 660 лв./ BGN 792 лв./ BGN 2020-05-20
4 СТЕЛДИ 2020
205886118
3 440 лв./ BGN 792 лв./ BGN 2020-05-20
4 ИВАТОМ - ИВАН МАРЧОКОВ
825133991
ИВАТОМ - ИВАН МАРЧОКОВ ИВАТОМ - ИВАН МАРЧОКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 83 ИВАТОМ - ИВАН МАРЧОКОВ ЕТ ИВАН ТОМОВ МАРЧОКОВ ...
ИВАТОМ - ИВАН МАРЧОКОВ ИВАТОМ - ИВАН МАРЧОКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 83 ИВАТОМ - ИВАН МАРЧОКОВ ЕТ ИВАН ТОМОВ МАРЧОКОВ F9B056A522F72ADA0451F3DE54AA126DCF051E93F8427E20CE9B755BAFD9C892 ИВАТОМ - ИВАН МАРЧОКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул.6-ти януари 1А ИВАТОМ - ИВАН МАРЧОКОВ IVATOM - IVAN MARCHOKOV 825133991
2 660 лв./ BGN 792 лв./ BGN 2020-05-20
3 ИДЕАЛ ТРЕЙДИНГ
112665471
ИДЕАЛ ТРЕЙДИНГ ИДЕАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ЙОРДАН НЕНОВ 14 ИДЕАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД ПЕТЯ КОСТАДИНОВА ДЕЛЧЕВА D8990C78B612[..](ПМС55|ТР) ИДЕАЛ ...
ИДЕАЛ ТРЕЙДИНГ ИДЕАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ЙОРДАН НЕНОВ 14 ИДЕАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД ПЕТЯ КОСТАДИНОВА ДЕЛЧЕВА D8990C78B612E805CE36B0D1CC0100B37B88B60545F0117396D6394B0866C693 ИДЕАЛ ТРЕЙДИНГ IDEAL TREYDING 112665471
4 330 лв./ BGN 792 лв./ BGN 2020-05-20
4 КАЛИФОРНИЯ Н - МИЛКО ХРИСТОВ
115646914
... ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Калофер 4370 ул. МАРА-ГИДИК 20 КАЛИФОРНИЯ Н - МИЛКО ХРИСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Калофер ... 4370 УЛ. МАРИН ПРОХОД 20 КАЛИФОРНИЯ Н - МИЛКО ХРИСТОВ ЕТ МИЛКО ДЕЛЕВ ...
КАЛИФОРНИЯ Н - МИЛКО ХРИСТОВ КАЛИФОРНИЯ Н - МИЛКО ХРИСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Калофер 4370 ул. МАРА-ГИДИК 20 КАЛИФОРНИЯ Н - МИЛКО ХРИСТОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Калофер 4370 УЛ. МАРИН ПРОХОД 20 КАЛИФОРНИЯ Н - МИЛКО ХРИСТОВ ЕТ МИЛКО ДЕЛЕВ ХРИСТОВ C903AB6F37E682A041331A6BF2F1E69D312657591D23F3D1B0D4CF3496D96B97 КАЛИФОРНИЯ Н - МИЛКО ХРИСТОВ KALIFORNIYA N - MILKO HRISTOV 115646914
2 660 лв./ BGN 791 лв./ BGN 2020-05-20
3 НИКИ - ТА 1
205083379
НИКИ - ТА 1 НИКИ - ТА 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ул. Княз Борис I 9 НИКИ - ТА 1 ЕООД ТАТЯНА ПАВЛИК FA0D5CA51FF9[..](ПМС55|ТР) НИКИ - ТА 1 NIKI - TA 1 205083379(ПМС55|ТР)
НИКИ - ТА 1 НИКИ - ТА 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ул. Княз Борис I 9 НИКИ - ТА 1 ЕООД ТАТЯНА ПАВЛИК FA0D5CA51FF94EB665EDF8CCF30E7FC9 НИКИ - ТА 1 NIKI - TA 1 205083379
3 439 лв./ BGN 791 лв./ BGN 2020-05-20
3 ЗЕНИТ 2011
201452252
ЗЕНИТ 2011 ЗЕНИТ 2011 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.НИКОЛА ГАБРОВСКИ 43 ЗЕНИТ 2011 ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОЕВ 41B944BD28D1[..](ПМС55|ТР) КРАСИМИР НИКОЛОВ ...
ЗЕНИТ 2011 ЗЕНИТ 2011 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.НИКОЛА ГАБРОВСКИ 43 ЗЕНИТ 2011 ООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОЕВ 41B944BD28D1986F8B9C75C4E142630C0873136B8D120B37F550972BEE684C0B КРАСИМИР НИКОЛОВ РАДОВ ABA3394ECFC3A1204AFF7433A7AC6FE384CA07D5338E470C2045076C54304C50 ПроКредит Банк (България) 130598160 ЗЕНИТ 2011 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 2 ТЕРЕЗА ЙОРДАНОВА ГАНЧЕВА 1A9D64B13B08BEF47B6CCEA731E2745CD8FFF6B76894F9F0BA1735D5B7BF941D КРАСИМИРА ЦАНЕВА ИЛИЕВА EDED3015040853F3CF0D5F99DA537B72B343717FCF99A31B5EF99845338AAEC8 ЗЕНИТ 2011 ZENIT 2011 201452252
4 329 лв./ BGN 790 лв./ BGN 2020-05-20
4 ХЪРТАРСКИ-БУТИК - РАДКА ДЕНЕВА
040263393
ХЪРТАРСКИ-БУТИК - РАДКА ДЕНЕВА ХЪРТАРСКИ-БУТИК - РАДКА ДЕНЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ТЪРГОВСКА 28А ХЪРТАРСКИ-БУТИК - РАДКА ДЕНЕВА ЕТ РАДКА ДЕНЕВА ХЪРТАРСКА ...
ХЪРТАРСКИ-БУТИК - РАДКА ДЕНЕВА ХЪРТАРСКИ-БУТИК - РАДКА ДЕНЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ТЪРГОВСКА 28А ХЪРТАРСКИ-БУТИК - РАДКА ДЕНЕВА ЕТ РАДКА ДЕНЕВА ХЪРТАРСКА 44354EC59DF836EE6B12E491D76D55F894500EF4434AF1927439E4DA4D7700C3 ХЪРТАРСКИ-БУТИК - РАДКА ДЕНЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Слатина ул. Каймакчалан 25 ХЪРТАРСКИ-БУТИК - РАДКА ДЕНЕВА HARTARSKI-BUTIK - RADKA DENEVA 040263393
2 657 лв./ BGN 789 лв./ BGN 2020-05-20
3 БИЛДИНГ СЪЛЮШЪНС
203226387
Билдинг Сълюшънс Билдинг Сълюшънс ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Лагера ул. Плиска 2 А Билдинг Сълюшънс ООД Искрен Иванов Младенов 5B7087051B01[..](ПМС55|ТР) ...
Билдинг Сълюшънс Билдинг Сълюшънс ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Лагера ул. Плиска 2 А Билдинг Сълюшънс ООД Искрен Иванов Младенов 5B7087051B01908ECA2391BD28C7C5A5F6184EEEBC75A11BC5B9CB388FC0FCEA Константин Божидаров Стoилов 79009860052DE1FE48ED8A81DB9380B8369C26BCFA298CDC99D2150F5CDB12C8 Билдинг Сълюшънс Bilding Salyushans 203226387
2 655 лв./ BGN 786 лв./ BGN 2020-05-20
3 КЮД ДИЗАЙН
201786889
ЕВЪРГРИЙН - ИНОВЕЙШЪН ХОТЕЛС ЕВЪРГРИЙН - ИНОВЕЙШЪН ХОТЕЛС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 БЯЛО ПОЛЕ1 12 ЕВЪРГРИЙН - ИНОВЕЙШЪН ХОТЕЛС ООД ЕЛЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА ...
ЕВЪРГРИЙН - ИНОВЕЙШЪН ХОТЕЛС ЕВЪРГРИЙН - ИНОВЕЙШЪН ХОТЕЛС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 БЯЛО ПОЛЕ1 12 ЕВЪРГРИЙН - ИНОВЕЙШЪН ХОТЕЛС ООД ЕЛЕНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА 8A62522CD40BA40E097B03007BFB219AA3032A22E27E1F35D16B0CB714F83F56 ДЕСИСЛАВА ДРУМЕВА ДИМИТРОВА D3675A89531FD6FF8DE74698B4338BD78BBD3F7C88813C3AD5601174465080B0 ВИОЛЕТА ЯНКОВА КАРАКАЧАНОВА FBF8799A9CFD022AD3869F0FC8725DF6620ADEB05A55C4F58968A04EF0632C3E КЮД ДИЗАЙН КЮД ДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.БЯЛО ПОЛЕ1 12, офис2 КЮД ДИЗАЙН ЕООД ЕВЪРГРИЙН - ИНОВЕЙШЪН ХОТЕЛС EVARGRIYN - INOVEYSHAN HOTELS 201786889
3 437 лв./ BGN 786 лв./ BGN 2020-05-20
3 АНИС 27
202714009
АНИС 27 АНИС 27 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Христо Смирненски 27 АНИС 27 ЕООД АННА ИВАНОВА ДРАГОМИРОВА 3A7EFB7880AD[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ПРОКОПОВ ...
АНИС 27 АНИС 27 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Христо Смирненски 27 АНИС 27 ЕООД АННА ИВАНОВА ДРАГОМИРОВА 3A7EFB7880AD44EEC45A27FCB95BB11F97C99997596CCE3C66FEA5A8213EB520 ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ПРОКОПОВ A910BEC1E56F39435E3F7C1E5CB838C134CC17896AC70F20C9E704BEB8EE6A0B АНИС 27 ANIS 27 202714009
4 326 лв./ BGN 783 лв./ BGN 2020-05-20
3 ФАЙН ДАЙНИНГ
202304598
ФАЙН ДАЙНИНГ ФАЙН ДАЙНИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. АМБАРИЦА 5 В ФАЙН ДАЙНИНГ ООД НИКОЛАЙ ПЪРВАНОВ ПЪРВОВ 8B238C70F3A5[..](ПМС55|ТР) ЕЛКА НИКОЛАЕВА ...
ФАЙН ДАЙНИНГ ФАЙН ДАЙНИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. АМБАРИЦА 5 В ФАЙН ДАЙНИНГ ООД НИКОЛАЙ ПЪРВАНОВ ПЪРВОВ 8B238C70F3A5BEB5B12ACC9ABC5DF719362601CCF82572867D6EA124799EBA3B ЕЛКА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА 411D062A4EFA4B29D0329DF0C5C3BF685DE244F9C26D158C1C2FFDE3A7A110BF ФАЙН ДАЙНИНГ FAYN DAYNING 202304598
3 434 лв./ BGN 782 лв./ BGN 2020-05-20
3 РА БРАВО
201034185
РА БРАВО РА БРАВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 УЛ. САМУИЛ 22 РА БРАВО ЕООД ВЕНЕТА ВЕЛИКОВА ПЕНЧЕВА CFFFC0C90B89[..](ПМС55|ТР) РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ...
РА БРАВО РА БРАВО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 УЛ. САМУИЛ 22 РА БРАВО ЕООД ВЕНЕТА ВЕЛИКОВА ПЕНЧЕВА CFFFC0C90B890E0254BBAE766D1D7C2EB216B0867CF1EAFD205A41B067A28352 РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413 ПРОКРЕДИТ КЪМПАНИ ЕАД 175066684 РА БРАВО RA BRAVO 201034185
3 430 лв./ BGN 775 лв./ BGN 2020-05-20
3 ЦИРК АРЕНА
202636636
ЦИРК АРЕНА ЦИРК АРЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул.Княз Борис I 65 ЦИРК АРЕНА ЕООД СВИЛЕН МИХАЙЛОВ КЕХАЙОВ 3234DA2CF8ED[..](ПМС55|ТР) ЦИРК АРЕНА TSIRK ARENA ...
ЦИРК АРЕНА ЦИРК АРЕНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул.Княз Борис I 65 ЦИРК АРЕНА ЕООД СВИЛЕН МИХАЙЛОВ КЕХАЙОВ 3234DA2CF8EDD8A0854CDBED5F7310FF9277B2C6DC11E51C8A8B1637F23408E5 ЦИРК АРЕНА TSIRK ARENA 202636636
3 430 лв./ BGN 774 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПАВЛОВ - АВТО
115751915
ПАВЛОВ - АВТО ПАВЛОВ - АВТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 МАКЕДОНИЯ 50 ПАВЛОВ - АВТО ЕООД СТОЯН НИКОЛОВ ПАВЛОВ 977A388FBC8F[..](ПМС55|ТР) ПАВЛОВ - АВТО ...
ПАВЛОВ - АВТО ПАВЛОВ - АВТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 МАКЕДОНИЯ 50 ПАВЛОВ - АВТО ЕООД СТОЯН НИКОЛОВ ПАВЛОВ 977A388FBC8F85C49FCF24333B5C21E31E6EDC58828769BE76A3ABE544287C02 ПАВЛОВ - АВТО PAVLOV - AVTO 115751915
4 322 лв./ BGN 773 лв./ BGN 2020-05-20
4 ОМД
113567642
ОМД ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. НАЙЧО ЦАНОВ бл. 26 вх.А ОМД ООД ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ 405E5450FCD1[..](ПМС55|ТР) ОЛЕГ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ ...
ОМД ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. НАЙЧО ЦАНОВ бл. 26 вх.А ОМД ООД ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ 405E5450FCD159D3538AFBF6AA330F2B108B536FE82C27B93E31B7D8BCDD2471 ОЛЕГ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ 77641EBF6C273EBC5E0D1B0EB8A4188CD6BF921C03DAB2A18EAAE2DDDDED9FB4 МАРТИН ДИМИТРОВ ЖИВКОВ 0F191A2772A0C5D0B92C2953AF240AED906CC267439E4920EA4E7DA77C96C81B ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Земен 2440 ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 17 ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 НАЙЧО ЦАНОВ 26 А ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 7 ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Земен 2440 ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 22 ОМД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 РАЙКО ДАСКАЛОВ №1 БИЗНЕС ЦЕНТЪР ОМД OMD 113567642
3 429 лв./ BGN 772 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДАР-КА - АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОВ
108018898
ДАР-КА - АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОВ ДАР-КА - АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Кирково 6884 ДАР-КА - АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Кирково 6800 ДАР-КА - АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОВ ЕТ АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ...
ДАР-КА - АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОВ ДАР-КА - АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Кирково 6884 ДАР-КА - АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Кирково 6800 ДАР-КА - АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОВ ЕТ АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КАРАДЖОВ 74DAC93B396B01D2330F79EB816A6A202BCD4AFAD8E2867877622174B536AE49 ДАР-КА - АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОВ DAR-KA - ALEKSANDAR KARADZHOV 108018898
3 426 лв./ BGN 766 лв./ BGN 2020-05-20
3 КРОСЛАЙФ
203164423
КРОСЛАЙФ КРОСЛАЙФ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДИМИТЪР ИКОНОМОВ 36 А КРОСЛАЙФ ООД БОРИС СВИЛЕНОВ ТРЕНДАФИЛОВ 604878A32422[..](ПМС55|ТР) МИРОСЛАВ ИВАНОВ ГОЧЕВ ...
КРОСЛАЙФ КРОСЛАЙФ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ДИМИТЪР ИКОНОМОВ 36 А КРОСЛАЙФ ООД БОРИС СВИЛЕНОВ ТРЕНДАФИЛОВ 604878A324229240184761E25AF8B3A2EC0C5499D625323C34E89C1B339135B2 МИРОСЛАВ ИВАНОВ ГОЧЕВ DBFB425D8FB1208A6901BA5916039C7A3128BD65A910EF3635AA1131E68EDAE1 ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА 2AEF3689D218CAE919438B1771D71C1BCFA036756ABA54B30DA484F63CD4408F КРОСЛАЙФ KROSLAYF 203164423
3 425 лв./ BGN 765 лв./ BGN 2020-05-20
3 ФИНТРА
131004510
ФИНТРА ФИНТРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЛОЗЕНЕЦ 36 ФИНТРА ЕООД ДАНЧО ЙОНКОВ ДАНЧЕВ 42A7CD55E30A[..](ПМС55|ТР) КЛАНКО КОМУНИКАЦИОНС - АНЩАЛТ, ЛИХТЕНЩАЙН ...
ФИНТРА ФИНТРА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЛОЗЕНЕЦ 36 ФИНТРА ЕООД ДАНЧО ЙОНКОВ ДАНЧЕВ 42A7CD55E30AFAA64ECA86CC92636F2F683448DB8DFEF4DED938FCD39A56EDB9 КЛАНКО КОМУНИКАЦИОНС - АНЩАЛТ, ЛИХТЕНЩАЙН 2AC7C07783CAC4F40B091BCDA8E802D8 КРАСИМИР АТАНАСОВ РУСЕВ 5B9920C893646C20128F58336884EACB71E04B067AD245314B0D9CE57E800B15 КЛАНКО КОМУНИКАЦИОНС - АНЩАЛТ 8DBE9C13EB0159793B95C93A83BA560D ДЕС ПРОЕКТ 131319627 ЕВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА КОСТАДИНОВА 6792EA9BE52E8046886DDA32ABF332AA35400D4E25FE73237B80C59B456EE8B8 РУМЕН ПЕНЧЕВ ДАНЧЕВ 931B0B5283BA8CE9F29627BC0439CC9A3EFB51162B78718A93AD3181E0FA42AF ДЕС ПРОЕКТ ЕООД 131319627 ФИНТРА FINTRA 131004510
2 637 лв./ BGN 764 лв./ BGN 2020-05-20
3 ВПМ
130878600
ВПМ ВПМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ОВЧА КУПЕЛ 2 ул. ОБИКОЛНА 18 ВПМ ЕООД ВЕЛИСЛАВА ПЕТКОВА МИНКОВСКА 96688A043ED8[..](ПМС55|ТР) ВПМ VPM 130878600(ПМС55|ТР)
ВПМ ВПМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ОВЧА КУПЕЛ 2 ул. ОБИКОЛНА 18 ВПМ ЕООД ВЕЛИСЛАВА ПЕТКОВА МИНКОВСКА 96688A043ED85BEA90229DA517A8D1682137AC57C3DC0EB939160AF06AA1FAD1 ВПМ VPM 130878600
4 317 лв./ BGN 762 лв./ BGN 2020-05-20

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 235 338 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More