Бюро за разследващи репортажи и данни

Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за @published 2020-05-22 намери 1205 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 ФАСТ - ЕКСПРЕС
201059719
ФАСТ - ЕКСПРЕС ФАСТ - ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. Владимир Димитров Майстора 12 ФАСТ - ЕКСПРЕС ЕООД СВЕТЛА БЛАГОЕВА ТРАЙКОВА ...
ФАСТ - ЕКСПРЕС ФАСТ - ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. Владимир Димитров Майстора 12 ФАСТ - ЕКСПРЕС ЕООД СВЕТЛА БЛАГОЕВА ТРАЙКОВА F90C17A8AD6B162CEC4D4FA3E20525C254965F9FA8E0367DA54C79125227477B ФАСТ - ЕКСПРЕС FAST - EKSPRES 201059719
3 555 лв./ BGN 999 лв./ BGN 2020-05-22
4 ВАЗ-10-ВАСИЛ ЗАРКОВ
122055044
ВАЗ-10-ВАСИЛ ЗАРКОВ ВАЗ-10-ВАСИЛ ЗАРКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Алдомировци 2222 ВАЗ-10-ВАСИЛ ЗАРКОВ ЕТ ВАСИЛ АСЕНОВ ЗАРКОВ D6FA3CC7592C[..](ПМС55|ТР) ВАЗ-10-ВАСИЛ ...
ВАЗ-10-ВАСИЛ ЗАРКОВ ВАЗ-10-ВАСИЛ ЗАРКОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Алдомировци 2222 ВАЗ-10-ВАСИЛ ЗАРКОВ ЕТ ВАСИЛ АСЕНОВ ЗАРКОВ D6FA3CC7592C4AD844F0352B332D6F7EED47E91D153195F1B21F3FC8C69CBAA8 ВАЗ-10-ВАСИЛ ЗАРКОВ VAZ-10-VASIL ZARKOV 122055044
3 554 лв./ BGN 997 лв./ BGN 2020-05-22
4 ДИМБОР - ДИМИТЪР БОРИСОВ 12
202074784
ДИМБОР - ДИМИТЪР БОРИСОВ 12 ДИМБОР - ДИМИТЪР БОРИСОВ 12 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Поповица 4127 ул. І-ВА 8 ДИМБОР - ДИМИТЪР БОРИСОВ 12 ЕООД ДИМИТЪР МИЛУШЕВ БОРИСОВ ...
ДИМБОР - ДИМИТЪР БОРИСОВ 12 ДИМБОР - ДИМИТЪР БОРИСОВ 12 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Поповица 4127 ул. І-ВА 8 ДИМБОР - ДИМИТЪР БОРИСОВ 12 ЕООД ДИМИТЪР МИЛУШЕВ БОРИСОВ AB6CA4DC05FDB9275F441776933BA2240D57187936DB89AA7B8BC2A452B7DF2A ДИМБОР - ДИМИТЪР БОРИСОВ 12 DIMBOR - DIMITAR BORISOV 12 202074784
3 553 лв./ BGN 996 лв./ BGN 2020-05-22
4 ИМПЕРИЯ
107550581
ИМПЕРИЯ ИМПЕРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. ХРИСТО БОТЕВ 25 ИМПЕРИЯ ООД СИЛЯН ГЕОРГИЕВ СИЛЯНОВ 6D46799A2873[..](ПМС55|ТР) ГАЛЯ ДИМИТРОВА ПАШОВА - СИЛЯНОВА ...
ИМПЕРИЯ ИМПЕРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. ХРИСТО БОТЕВ 25 ИМПЕРИЯ ООД СИЛЯН ГЕОРГИЕВ СИЛЯНОВ 6D46799A287338394561AB50FFBD390AE5927D3E3E9A8D61FCAFC3C5B6EFACF4 ГАЛЯ ДИМИТРОВА ПАШОВА - СИЛЯНОВА 43CB9E202ADB983114C4780822ABD2C52DD4906D98366178C866E26768C06374 ИМПЕРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул.Люлякова градина 11 Б ИМПЕРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул.Васил Сърбенов 20 ИМПЕРИЯ IMPERIYA 107550581
4 415 лв./ BGN 995 лв./ BGN 2020-05-22
4 МОРАКИ
201694519
МОРАКИ МОРАКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 43 МОРАКИ ЕООД ИВАНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА 0C53C2EC69B3[..](ПМС55|ТР) МОРАКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ...
МОРАКИ МОРАКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ 43 МОРАКИ ЕООД ИВАНКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА 0C53C2EC69B3ED8AC4EF3380DECB9602A78F74FA9FE7AB0A5FBCAE998F0E97AB МОРАКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ХАДЖИ ДИМИТЪР 174 ДИАНА КРАСИМИРОВА МАРКОВА E94DA5948F36CAB23853B55277C59C4CC7248E13DFB1F17BB74716006B211BC3 МОРАКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 СТУДЕНСКИ ГРАД 7 АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛИНОВА ВРАЧАНСКА C70163EA0987528CE84B1075E6F667E3A07367188165872907E7B28F43AC605E МОРАКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 2 258 ед. ЦВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ DCD30AEA5F188994D38F7CCA30D4E0F36E6023D055A5C1F243CB7D800A18B525 МОРАКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Крум Попов 51 А РОСТИСЛАВ МЛАДЕНОВ НЕДКОВ F708FA3DF959779F03E77875C03B433A019B5DEC1D622D7DEC9B8034A91FF26A МОРАКИ MORAKI 201694519
3 551 лв./ BGN 992 лв./ BGN 2020-05-22
4 КИПАРИС - 2013
202759998
КИПАРИС - 2013 КИПАРИС - 2013 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 КАЛКАС ул. ЗАХАРИ ЗОГРАФ 60 КИПАРИС - 2013 ЕООД ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ДИМИТРОВ 9552D92BD7B1[..](ПМС55|ТР) ...
КИПАРИС - 2013 КИПАРИС - 2013 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 КАЛКАС ул. ЗАХАРИ ЗОГРАФ 60 КИПАРИС - 2013 ЕООД ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ДИМИТРОВ 9552D92BD7B1230AFFE970AD1E39E789466574FA0534EDF3195C273BB7876EB1 КИПАРИС - 2013 KIPARIS - 2013 202759998
3 550 лв./ BGN 991 лв./ BGN 2020-05-22
3 ЮНИКОМС КОМПЮТРИ
148076172
ЮНИКОМС КОМПЮТРИ ЮНИКОМС КОМПЮТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ДУНАВСКИ ЛЕБЕД 12 ЮНИКОМС КОМПЮТРИ ЕООД ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ DD98AE386213[..](ПМС55|ТР) СММ ...
ЮНИКОМС КОМПЮТРИ ЮНИКОМС КОМПЮТРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ДУНАВСКИ ЛЕБЕД 12 ЮНИКОМС КОМПЮТРИ ЕООД ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ DD98AE38621325F29E126A11271FAE77271CE4E6EB72B8326CA5550945A47FC5 СММ 97 121488372 ЮНИКОМС КОМПЮТРИ YUNIKOMS KOMPYUTRI 148076172
4 413 лв./ BGN 991 лв./ BGN 2020-05-22
4 ДС ПЛЕЙ
205337112
4 412 лв./ BGN 990 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЕЛ МИКЕЛЕ
205555612
3 550 лв./ BGN 989 лв./ BGN 2020-05-22
4 ТРАВЕЛИСИМО
201321616
Травелисимо Травелисимо ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Панагюрище 4 Травелисимо ООД Ирина Петкова Петкова D2038277FBE5[..](ПМС55|ТР) Теодора Стоянова Петкова ...
Травелисимо Травелисимо ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Панагюрище 4 Травелисимо ООД Ирина Петкова Петкова D2038277FBE5DE9AD38D1DCD709514EEC328CD573562F0E707C973E4E6D04143 Теодора Стоянова Петкова F22EF08D798F63C1CFFAD43A3C53B8D3671794B04CD8985C250731214E97637C ДАФИНКА ТАНОВА ДИМИТРОВА CCF06D6556BA32B458B02E3D8B5D080DEC2320699980FF77ABADD0EE1EBE44D7 ТРАВЕЛИСИМО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 Любен Каравелов 13 Травелисимо Travelisimo 201321616
2 823 лв./ BGN 988 лв./ BGN 2020-05-22
3 ДУМАНОВ БРАДЪРС
205529381
6 273 лв./ BGN 984 лв./ BGN 2020-05-22
3 КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ
103069351
КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ 12 КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ ЕООД ТИХОМИР ИВАНОВ ВЪЛКОВ 90103BE1434C[..](ПМС55|ТР) БГ ...
КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ 12 КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ ЕООД ТИХОМИР ИВАНОВ ВЪЛКОВ 90103BE1434CC97B955574A8C02A77EB32961BBA1A75A6B8294F11DF86A0B454 БГ АГРО АД 148111353 ЮРИЙ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ F064D741F95097D1EADF890F473B5E6474E0C57FEC840E58477C123766850D8A ПЕТЬО КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ 6D9025290D9A15EF997F645035402F18B3947F36BB2FBC407F499E6EFE484A4F КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ KANOPUS PROTSESING 103069351
1 1 638 лв./ BGN 983 лв./ BGN 2020-05-22
4 БАХОВИЦА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК
204860654
БАХОВИЦА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК БАХОВИЦА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Лъчезар Станчев 3 БАХОВИЦА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕАД Андон Радославов Димитров ...
БАХОВИЦА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК БАХОВИЦА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Лъчезар Станчев 3 БАХОВИЦА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЕАД Андон Радославов Димитров 0979A43E722221526E098BEBB34457A39AB91B4143D60352AA4483EC15D406B1 Валентина Пеева Радкова-Иванова 4D5AAF49139E828B0F7DE33F8C49DCC55A2B5EA2B0F19D687CAA0D76F997AB53 Мая Николова Танева-Стойчева 05FB9A0DC8808F5D7497814B08DFDFC762581E92B8B2AFFFF2FEEEED81416640 БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ 201955499 БАХОВИЦА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК BAHOVITSA INDUSTRIALEN PARK 204860654
1 1 631 лв./ BGN 979 лв./ BGN 2020-05-22
4 БУРГАС ТЕРМ
147137779
БУРГАС ТЕРМ БУРГАС ТЕРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 1 Б БУРГАС ТЕРМ ЕООД ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ БОБЕВ 22C7CA61188B[..](ПМС55|ТР) БУРГАС ТЕРМ BURGAS ...
БУРГАС ТЕРМ БУРГАС ТЕРМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 1 Б БУРГАС ТЕРМ ЕООД ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ БОБЕВ 22C7CA61188BE5A109FF2A60AD5C16947972AE174EF1C61236B9FE638054BD70 БУРГАС ТЕРМ BURGAS TERM 147137779
4 401 лв./ BGN 961 лв./ BGN 2020-05-22
3 ББСС - БГ
175367100
ББСС - БГ ББСС - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 23 ББСС - БГ ООД АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ 3B101FB5AE91[..](ПМС55|ТР) КЪНЧО МАРКОВ СТОЙЧЕВ ...
ББСС - БГ ББСС - БГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 23 ББСС - БГ ООД АНДРЕЙ ВЕНЦЕЛОВ РАЙЧЕВ 3B101FB5AE91C9C0CC7CA1AF3DE3BEDA1485E21DBCA348ECA520084B50F61E90 КЪНЧО МАРКОВ СТОЙЧЕВ 39C1E4D725A46AE066FD6E56BB8115A94720BB6676539B470A34E172C43B9703 МАРЧЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА CF2202D811B4BE1A69C0AC8AC51F18B7871753A1028AE4D1B4B1680B3F028BE2 МАРЧЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ЖЕЛЕВА, 750ЛВ CF2202D811B4BE1A69C0AC8AC51F18B7871753A1028AE4D1B4B1680B3F028BE2 ББСС - БГ BBSS - BG 175367100
4 400 лв./ BGN 959 лв./ BGN 2020-05-22
3 СМИЛЕНОВИ ОМ
204146008
СМИЛЕНОВИ ОМ СМИЛЕНОВИ ОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул.Княз Александър Батенберг 7 СМИЛЕНОВИ ОМ ЕООД БОРИС ДИМИТРОВ СМИЛЕНОВ 4F7DB0204381[..](ПМС55|ТР) ...
СМИЛЕНОВИ ОМ СМИЛЕНОВИ ОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул.Княз Александър Батенберг 7 СМИЛЕНОВИ ОМ ЕООД БОРИС ДИМИТРОВ СМИЛЕНОВ 4F7DB02043811FE42481B0C888730C28465F9D579AC6696DE8B5BD0B2BB1A3D1 СМИЛЕНОВИ ОМ SMILENOVI OM 204146008
4 398 лв./ BGN 955 лв./ BGN 2020-05-22
4 ТЕРМОПЛАСТ ПЛОВДИВ
204974985
Термопласт Пловдив Термопласт Пловдив ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 Брезовско шосе 180 Термопласт Пловдив ЕООД Николай Спасов Гаров B1D537CBCA3A[..](ПМС55|ТР) ...
Термопласт Пловдив Термопласт Пловдив ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 Брезовско шосе 180 Термопласт Пловдив ЕООД Николай Спасов Гаров B1D537CBCA3AA631EAA65EC1574A5744BC4FDC41C6E86C54537ADA1F1285BAEE Термопласт Пловдив Termoplast Plovdiv 204974985
2 796 лв./ BGN 955 лв./ BGN 2020-05-22
3 СИНДЕКС 2016
204280822
СИНДЕКС 2016 СИНДЕКС 2016 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Ф. ДЗЕРДЖИНСКИ 5 СИНДЕКС 2016 ЕООД ИВАН ДИМИТРОВ ЦАНКОВ 14CC71D7DD7D[..](ПМС55|ТР) СИНДЕКС 2016 SINDEKS ...
СИНДЕКС 2016 СИНДЕКС 2016 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 Ф. ДЗЕРДЖИНСКИ 5 СИНДЕКС 2016 ЕООД ИВАН ДИМИТРОВ ЦАНКОВ 14CC71D7DD7DF00E8D4D1A6AAA2A91F89D10DA24ABB86F90990444DAAAEEC26F СИНДЕКС 2016 SINDEKS 2016 204280822
4 398 лв./ BGN 955 лв./ BGN 2020-05-22
4 ИКО АСИСТ
107586990
ИКО АСИСТ ИКО АСИСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. БАБА ЗАРА 1 ИКО АСИСТ ЕООД АЛБЕНА БОЖИДАРОВА БОШНАКОВА B5253DD8793F[..](ПМС55|ТР) ИКО АСИСТ IKO ASIST ...
ИКО АСИСТ ИКО АСИСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. БАБА ЗАРА 1 ИКО АСИСТ ЕООД АЛБЕНА БОЖИДАРОВА БОШНАКОВА B5253DD8793F1C02D05CDE428A2B9C72A113B93795CA1ACF257E66D26C4C012E ИКО АСИСТ IKO ASIST 107586990
2 795 лв./ BGN 954 лв./ BGN 2020-05-22
4 ТОМА ПРОДАНОВ - ХЕНИТОМ
101076952
ТОМА ПРОДАНОВ - ХЕНИТОМ ТОМА ПРОДАНОВ - ХЕНИТОМ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. ИВАН РИЛСКИ 6 ТОМА ПРОДАНОВ - ХЕНИТОМ ЕТ ТОМА КОСТАДИНОВ ПРОДАНОВ ...
ТОМА ПРОДАНОВ - ХЕНИТОМ ТОМА ПРОДАНОВ - ХЕНИТОМ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. ИВАН РИЛСКИ 6 ТОМА ПРОДАНОВ - ХЕНИТОМ ЕТ ТОМА КОСТАДИНОВ ПРОДАНОВ 942AED527E1A9ECAF2F72828A01A9BF52A0EDE73EA4A0A4FC48923A5DB9D20DD ТОМА ПРОДАНОВ - ХЕНИТОМ TOMA PRODANOV - HENITOM 101076952
2 794 лв./ BGN 952 лв./ BGN 2020-05-22
4 ТЕНОР
102748666
ТЕНОР ТЕНОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Г.С.РАКОВСКИ 63 ТЕНОР ЕООД Теню Генчев Георгиев 1AC29F9EDE0B[..](ПМС55|ТР) ТЕНОР TENOR 102748666(ПМС55|ТР)
ТЕНОР ТЕНОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Г.С.РАКОВСКИ 63 ТЕНОР ЕООД Теню Генчев Георгиев 1AC29F9EDE0BC9488734EE9BCBABA2838451D973FA9A5C65C09B7BD32BD051F7 ТЕНОР TENOR 102748666
2 790 лв./ BGN 949 лв./ BGN 2020-05-22
4 ФОРЕСТ СКУУЛ
204406712
ФОРЕСТ СКУУЛ ФОРЕСТ СКУУЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. Пряпорец 1 ФОРЕСТ СКУУЛ ЕООД Румен Иванов Баланджиев 285357749D1B[..](ПМС55|ТР) ФОРЕСТ СКУУЛ FOREST ...
ФОРЕСТ СКУУЛ ФОРЕСТ СКУУЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. Пряпорец 1 ФОРЕСТ СКУУЛ ЕООД Румен Иванов Баланджиев 285357749D1B3DD710E803737D9470C17E17223CE80C977586BC41FC58A52A21 ФОРЕСТ СКУУЛ FOREST SKUUL 204406712
3 526 лв./ BGN 947 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЛИДИКАР
147015017
ЛИДИКАР ЛИДИКАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 87 ЛИДИКАР ООД ЛЮБА КОЕВА КАРАЧОРБАДЖИЕВА A00870BD3D0E[..](ПМС55|ТР) КАТЯ ИВАНОВА КАРАЧОРБАДЖИЕВА ...
ЛИДИКАР ЛИДИКАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 87 ЛИДИКАР ООД ЛЮБА КОЕВА КАРАЧОРБАДЖИЕВА A00870BD3D0E42DFD02DC24A0B07069D9A25DBE66375B34C695E0BE2FDBC35F2 КАТЯ ИВАНОВА КАРАЧОРБАДЖИЕВА B79283F32C62B196B7889FAC0AAFA10155B381EBDBBD7067DE3BE80218D3B832 ЛИДИКАР LIDIKAR 147015017
1 1 574 лв./ BGN 945 лв./ BGN 2020-05-22
4 АКУМУ ПЛЮС
160061973
АКУМУ ПЛЮС АКУМУ ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. НИКОЛА ВОЙВОДОВ 20 АКУМУ ПЛЮС ЕООД АНГЕЛ ИВАНОВ ТОРОМАНОВ 78BC98591569[..](ПМС55|ТР) ЕТ АКУМУ - РУМЯНА ...
АКУМУ ПЛЮС АКУМУ ПЛЮС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. НИКОЛА ВОЙВОДОВ 20 АКУМУ ПЛЮС ЕООД АНГЕЛ ИВАНОВ ТОРОМАНОВ 78BC98591569121A8D3AF940D1957DEDC95846E71AA36C26ED4DB66EB57A6953 ЕТ АКУМУ - РУМЯНА ТОРОМАНОВА 825018882 АКУМУ ПЛЮС ЕООД 160061973 ПЕНКА АНГЕЛОВА ТОРОМАНОВА 33F41F780666406459D3A1BAAF78384A0A8D71EABD6A3A0051EA5A4605DC9434 РУМЯНА СТОЯНОВА ТОРОМАНОВА C5F63E818B6CA8839CC68E597C62B1FED5766D466CECDC83AB3F04D8F26BB1D9 АКУМУ ПЛЮС AKUMU PLYUS 160061973
3 508 лв./ BGN 915 лв./ BGN 2020-05-22
4 ДЪГА 123
203105325
ДЪГА 123 ДЪГА 123 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 70 ДЪГА 123 ЕООД БИСТРА НИКОЛОВА БЕДРОВА 8E4A53712B36[..](ПМС55|ТР) ДЪГА 123 DAGA 123 ...
ДЪГА 123 ДЪГА 123 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 70 ДЪГА 123 ЕООД БИСТРА НИКОЛОВА БЕДРОВА 8E4A53712B36C1236588FA7D21610F5749DCB21CB58BB1887DFA7007A05BB8A0 ДЪГА 123 DAGA 123 203105325
2 762 лв./ BGN 915 лв./ BGN 2020-05-22
4 СТАНКОВИ
103596923
СТАНКОВИ СТАНКОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ТОДОР ИКОНОМОВ 3 СТАНКОВИ ООД ВЛАДИМИР ИВАНОВ СТАНКОВ 55246CD1E787[..](ПМС55|ТР) ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ СТАНКОВ ...
СТАНКОВИ СТАНКОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. ТОДОР ИКОНОМОВ 3 СТАНКОВИ ООД ВЛАДИМИР ИВАНОВ СТАНКОВ 55246CD1E7875380C08BEE99036AC9C3C6C2AC226A23B9C049BFF4D3DD24C31C ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ СТАНКОВ E1E03AACFA45ED329B847C46108FF48A22B84D59EA4596779BC7359D61009019 СТАНКОВИ STANKOVI 103596923
2 758 лв./ BGN 910 лв./ BGN 2020-05-22
4 БАЛКАН - МИЯН - ЯНЕВ, ЯНЕВА И СИЕ
040139488
БАЛКАН - МИЯН - ЯНЕВ, МИЛАНОВ И СИЕ БАЛКАН - МИЯН - ЯНЕВ, МИЛАНОВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 АТАНАС ИЛИЕВ 38 запад БАЛКАН - МИЯН - ЯНЕВ, МИЛАНОВ И СИЕ СД ЯНКО ДИНЕВ ЯНЕВ ...
БАЛКАН - МИЯН - ЯНЕВ, МИЛАНОВ И СИЕ БАЛКАН - МИЯН - ЯНЕВ, МИЛАНОВ И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 АТАНАС ИЛИЕВ 38 запад БАЛКАН - МИЯН - ЯНЕВ, МИЛАНОВ И СИЕ СД ЯНКО ДИНЕВ ЯНЕВ 5155096B7D8EC1A28882A393114FE1109789ADAA6014366C543A3593D40D0673 МИЛАН ЙОВКОВ МИЛАНОВ B8F483E5571E1A8336E740B85B60F71B7589E6CBFE44174A0F4DCB14DB14833C ОС-Стара Загора 549E90748785DC5D7C92DC372940DC26 БАЛКАН - МИЯН - ЯНЕВ, ЯНЕВА И СИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.МАЙОР КАВАЛДЖИЕВ 38 запад РАДКА ГОСПОДИНОВА ЯНЕВА 367415D84A8D13F1A1543E76BB9AA88C8024B88E2C527380B1ECF74AB634E09E БАЛКАН - МИЯН - ЯНЕВ, МИЛАНОВ И СИЕ BALKAN - MIYAN - YANEV, MILANOV I SIE 040139488
1 1 501 лв./ BGN 900 лв./ BGN 2020-05-22
4 ФОТОГРАФСКА КЪЩА-ЕРДОАН УЗУНОВ
817024661
ФОТОГРАФСКА КЪЩА-ЕРДОАН УЗУНОВ ФОТОГРАФСКА КЪЩА-ЕРДОАН УЗУНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ЮГ МИТКО ПАЛАУЗОВ 3 Г ФОТОГРАФСКА КЪЩА-ЕРДОАН УЗУНОВ ЕТ ЕРДОАН МЕХМЕД УЗУНОВ ...
ФОТОГРАФСКА КЪЩА-ЕРДОАН УЗУНОВ ФОТОГРАФСКА КЪЩА-ЕРДОАН УЗУНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ЮГ МИТКО ПАЛАУЗОВ 3 Г ФОТОГРАФСКА КЪЩА-ЕРДОАН УЗУНОВ ЕТ ЕРДОАН МЕХМЕД УЗУНОВ 579F460A7B4BFF46FC09A65DCC204640FFB69A391160D84D5C580AB961302CA2 ФОТОГРАФСКА КЪЩА-ЕРДОАН УЗУНОВ FOTOGRAFSKA KASHTA-ERDOAN UZUNOV 817024661
2 748 лв./ BGN 898 лв./ BGN 2020-05-22
4 ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ
122055826
ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД ЖИЛ ДЖОРДЖ ЛУСИЕН БЕРНАР ...
ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД ЖИЛ ДЖОРДЖ ЛУСИЕН БЕРНАР DD2AD51B1B87BCF6894B1709A894681E ЕПИК АД, БЕЛГИЯ ED5977F8257A80A77E35E19C0F323DDE ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ 122055826 СЕНЗОР-НАЙТ ИНДАСТРИЪЛ 131018307 ДЖЕРОМ СУ ТАН 57A6C8A4073ED111E8B215889C7ADDD6 КООПЕРАТИВ ИМИ ЮРЪП У.А. FD4272289227C1D038BC94E43BB69F16 ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ 122055826 СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ 131018307 ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ EPIK ELEKTRONIK ASEMBLI 122055826
2072 1 лв./ BGN 897 лв./ BGN 2020-05-22
4 ГРИЙН РОУД 7
204562405
ГРИЙН РОУД 7 ГРИЙН РОУД 7 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 бул. Никола Вапцаров 145 ГРИЙН РОУД 7 ЕООД НЕВЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА МИНЧЕВА 572B4D0AD7E7[..](ПМС55|ТР) ГРИЙН ...
ГРИЙН РОУД 7 ГРИЙН РОУД 7 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 бул. Никола Вапцаров 145 ГРИЙН РОУД 7 ЕООД НЕВЕНА ВЕНЦИСЛАВОВА МИНЧЕВА 572B4D0AD7E7B7CDF312C953DDA606221DF8203303E8A682322891EC447A467B ГРИЙН РОУД 7 GRIYN ROUD 7 204562405
3 498 лв./ BGN 897 лв./ BGN 2020-05-22
4 ОНИКС СТОР
204967204
ОНИКС СТОР ОНИКС СТОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Гладстон 107 В ОНИКС СТОР ООД Ангел Савов Русев 8C4A2728B543[..](ПМС55|ТР) Белослава Николаева Русева ...
ОНИКС СТОР ОНИКС СТОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Гладстон 107 В ОНИКС СТОР ООД Ангел Савов Русев 8C4A2728B543485ED438A29F478882585A408D871B3C1FEC355FCA5DFC65F21F Белослава Николаева Русева 7C87CC54A220DC4D450CFCAF37886A26C8A439B66969C6FED2F408E2C82595F2 ОНИКС СТОР ONIKS STOR 204967204
2 747 лв./ BGN 896 лв./ BGN 2020-05-22
3 ГРАУТЕК ИНЖЕНЕРИНГ
175211051
ЛИЙФ ГРУПА СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЛИЙФ ГРУПА СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛУИ АЙЕР 59 ЛИЙФ ГРУПА СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЕООД КАМЕН ОГНЯНОВ ЛАЗАРОВ ...
ЛИЙФ ГРУПА СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЛИЙФ ГРУПА СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЛУИ АЙЕР 59 ЛИЙФ ГРУПА СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЕООД КАМЕН ОГНЯНОВ ЛАЗАРОВ 08233071A043B4C87BC9FEFD5B45729FCB3DBAA04D43F96A4B18435C69B28146 ЛИЙФ ГРУПА СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бадемова гора 69 1 ЛИЙФ ГРУПА СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Св. Климент Охридски 148 ЛИЙФ ГРУПА СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ LIYF GRUPA STROITELNA HIMIYA 175211051
2 746 лв./ BGN 895 лв./ BGN 2020-05-22
4 ОВК ЕКСПРЕС
120549630
... ЕКСПРЕС ОВК ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул. ПЕРЕЛИК 22 ОВК ЕКСПРЕС ЕООД ОРЛИН ВЕСЕЛИНОВ КАРАМФИЛОВ B565FDABE14B[..](ПМС55|ТР) ОВК ЕКСПРЕС OVK ...
ОВК ЕКСПРЕС ОВК ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул. ПЕРЕЛИК 22 ОВК ЕКСПРЕС ЕООД ОРЛИН ВЕСЕЛИНОВ КАРАМФИЛОВ B565FDABE14BBFCD2392B2EA12EB9D6E8701B1251B7E401A987EF492424B25BF ОВК ЕКСПРЕС OVK EKSPRES 120549630
3 495 лв./ BGN 891 лв./ BGN 2020-05-22
4 СЛАВКА ЗАРЕВА - РАДО - 86
200636139
СЛАВКА ЗАРЕВА - РАДО - 86 СЛАВКА ЗАРЕВА - РАДО - 86 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. НИКОЛА КАРЕВ 5 СЛАВКА ЗАРЕВА - РАДО - 86 ЕООД МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА ...
СЛАВКА ЗАРЕВА - РАДО - 86 СЛАВКА ЗАРЕВА - РАДО - 86 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. НИКОЛА КАРЕВ 5 СЛАВКА ЗАРЕВА - РАДО - 86 ЕООД МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ЦВЕТКОВА 85D37910068688822A0381622E307FDF40BAFF2670A08AE42A363AA6D523B9BB ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ЦАНКОВА 52806AB49AF2F1A6BC696C1D5580D27470B4DF9DC554A8D947BB6A35A6D92E4F РАДОСЛАВ ИВАНОВ ПЕТРОВ 758877050A6CA489E40812D92A3E1824BC6ECABB24FE2DFD857D454B1FC78010 СЛАВКА ЗАРЕВА - РАДО - 86 SLAVKA ZAREVA - RADO - 86 200636139
4 370 лв./ BGN 888 лв./ BGN 2020-05-22
3 ХИ ТИ
123541642
ХИ ТИ ХИ ТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 6 ХИ ТИ ЕООД ИВАН ХРИСТОВ ДАЧЕВ BCCCB990F684[..](ПМС55|ТР) ХИ ТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул. ...
ХИ ТИ ХИ ТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 6 ХИ ТИ ЕООД ИВАН ХРИСТОВ ДАЧЕВ BCCCB990F684B390682362217D211294FEA2517375A8875815D73E2822165306 ХИ ТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул. Тачо Даскалов 4 ПЕТЪР ВАСИЛЕВ САВОВ 7BCBED3FA6ABC91195F114B6F6E03534A583816D68CA96CEC70A6B5E6B38F6D6 ХИ ТИ HI TI 123541642
2 740 лв./ BGN 888 лв./ BGN 2020-05-22
4 САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ
203212188
САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Вранско 6912 мах.Чемерика 35 САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ ЕООД ЙОСИФ АСЕНОВ САРЪЕВ ...
САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Вранско 6912 мах.Чемерика 35 САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ ЕООД ЙОСИФ АСЕНОВ САРЪЕВ E6D3D756B1FA9D63DB945F8F10A7643268BEA73CF31B7574B45CA3D425CCB037 САРА - ЙОСИФ САРЪЕВ 108020582 САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ 203212188 АСЕН ЙОСИФОВ САРЪЕВ 7E91D29A00855D7950E5E6ABCC2846724014ABA8474E1681C506518EAE2F2B1E САРА - АВ - ЙОСИФ САРЪЕВ SARA - AV - YOSIF SARAEV 203212188
2 737 лв./ BGN 884 лв./ BGN 2020-05-22
4 ТИТАН - СЕЗГИН БАСРИ
102667068
ТИТАН - СЕЗГИН БАСРИ ТИТАН - СЕЗГИН БАСРИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Искра 8481 ТИТАН - СЕЗГИН БАСРИ ЕТ СЕЗГИН БАСРИ МЕХМЕД DDE065FB93C4[..](ПМС55|ТР) ТИТАН - СЕЗГИН ...
ТИТАН - СЕЗГИН БАСРИ ТИТАН - СЕЗГИН БАСРИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Искра 8481 ТИТАН - СЕЗГИН БАСРИ ЕТ СЕЗГИН БАСРИ МЕХМЕД DDE065FB93C48BA521E0AEDC42AF3B56E0122AE18B6520063F7A53FC6959FEA2 ТИТАН - СЕЗГИН БАСРИ TITAN - SEZGIN BASRI 102667068
2 737 лв./ BGN 884 лв./ BGN 2020-05-22
4 ТЕЙЛОР-АУТО ГЛАС
119623464
ТЕЙЛОР-АУТО ГЛАС ТЕЙЛОР-АУТО ГЛАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул.ПАНАЙОТ ХИТОВ 29 ТЕЙЛОР-АУТО ГЛАС ЕООД ТЕОДОРА ЯНЕВА СТОЯНОВА 811225396CB5[..](ПМС55|ТР) ...
ТЕЙЛОР-АУТО ГЛАС ТЕЙЛОР-АУТО ГЛАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул.ПАНАЙОТ ХИТОВ 29 ТЕЙЛОР-АУТО ГЛАС ЕООД ТЕОДОРА ЯНЕВА СТОЯНОВА 811225396CB519F8A9153874FF9B722E373DFD5358CE59BD6DF672D67152D9F2 ТЕЙЛОР-АУТО ГЛАС TEYLOR-AUTO GLAS 119623464
2 735 лв./ BGN 882 лв./ BGN 2020-05-22
4 ГЕРГАНА КЕЙК 2016
204136890
ГЕРГАНА КЕЙК 2016 ГЕРГАНА КЕЙК 2016 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велики Преслав 9850 ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 26 ГЕРГАНА КЕЙК 2016 ООД ХРИСТО РУМЕНОВ ХРИСТОВ ...
ГЕРГАНА КЕЙК 2016 ГЕРГАНА КЕЙК 2016 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велики Преслав 9850 ул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 26 ГЕРГАНА КЕЙК 2016 ООД ХРИСТО РУМЕНОВ ХРИСТОВ 4ED46818252562F6C1F48D1054535BDAAE7373A5D5D81F512EFF00ECE884717C ЦВЕТЕЛИНА БОНЧЕВА ЙОРДАНОВА DB685F2A1672F5BF98FE1DD9F1A87633D878C17D7E5A9C80D6310783F91EBEFC ГЕРГАНА КЕЙК 2016 GERGANA KEYK 2016 204136890
2 732 лв./ BGN 878 лв./ BGN 2020-05-22
3 АНТАРАС
203171389
ДЛ 77 ДЛ 77 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А ДЛ 77 ООД ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АЯНДЕЛЕВ 5E99CFFB5E8D[..](ПМС55|ТР) ЛЮБОСЛАВ МАТЕЕВ МАТЕЕВ ...
ДЛ 77 ДЛ 77 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ХИПОДРУМА ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А ДЛ 77 ООД ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ АЯНДЕЛЕВ 5E99CFFB5E8DA89721706D9002A343521588CC9EB960190DC9A96DFB238F8D94 ЛЮБОСЛАВ МАТЕЕВ МАТЕЕВ 4D0BEF6C86B6769A3FA02ABABDA9FC7986A8BBD07CF6EF58E44759ED84A695BD АНТАРАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2304 БЛАГОЙ ГЕБРЕВ 62 Г АНТАРАС ООД МАРИО ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ 9CF1B0FAB55B7926A3878EA08A9108339203B9ADDD481764608E94FF9D7F6B5F АНТАРАС АНТАРАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2304 Младен Стоянов 2 Б ДЛ 77 DL 77 203171389
4 366 лв./ BGN 877 лв./ BGN 2020-05-22
4 АНГЕЛОВ ОДИТИНГ
111018844
АНГЕЛОВ ОДИТИНГ АНГЕЛОВ ОДИТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 1 Б АНГЕЛОВ ОДИТИНГ ООД ПЛАМЕН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ D259B5A8875D[..](ПМС55|ТР) ГАЛЯ ...
АНГЕЛОВ ОДИТИНГ АНГЕЛОВ ОДИТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 1 Б АНГЕЛОВ ОДИТИНГ ООД ПЛАМЕН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ D259B5A8875D47E12060D3370152FBBF2AE6D99BFB58AF716061F8E13C619128 ГАЛЯ ХРИСТОВА АНГЕЛОВА DD59452C30AE519B1D79547317B5A06BB23937A8A888933CBFBBE387ECF588C3 АНГЕЛОВ ОДИТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 146 АНГЕЛОВ ОДИТИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул. Пристанищна 13 ВИКТОР ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ DC23CCE9A161B3EB1C1A2E24815B7D389162C63FA6B8A074163CB3846FECD517 АНТОНИЯ ЕМИЛОВА СЪМЕНОВА AD36F730CB1CE880D51FF0FE2CD01DDA6ABC286C9460BA6D78B3DD607156B46B АНГЕЛОВ ОДИТИНГ ANGELOV ODITING 111018844
4 363 лв./ BGN 872 лв./ BGN 2020-05-22
3 ЕРТАНКОМ
101072605
ЕРТАНКОМ ЕРТАНКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. СВ.ИВАН РИЛСКИ 10 ЕРТАНКОМ ООД ДИМИТЪР ИВАНОВ АНДРЕЕВ 43857D146108[..](ПМС55|ТР) СМИЛЕН ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ ...
ЕРТАНКОМ ЕРТАНКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. СВ.ИВАН РИЛСКИ 10 ЕРТАНКОМ ООД ДИМИТЪР ИВАНОВ АНДРЕЕВ 43857D146108541E55E2915FE4130A4CD34B0E8C9C805426C5051EA864578FD7 СМИЛЕН ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ 490C762B76A8E339D3FA412E52BFD2570B949826AF2C1EDC32725AB984F70D01 МАРЯН ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ 56734207C19855C4800753C2181B1309CF2C12D39384A9CA0CF102BD3CFAEA6C ЕРТАНКОМ ERTANKOM 101072605
4 363 лв./ BGN 870 лв./ BGN 2020-05-22
4 Х.И.Г. БЪЛГАРИЯ
121530704
Х.И.Г. БЪЛГАРИЯ Х.И.Г. БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ 18 Х.И.Г. БЪЛГАРИЯ ЕООД НЕДКО СТОЯНОВ ЗАДГОРСКИ 5E6AA396B0D1[..](ПМС55|ТР) ...
Х.И.Г. БЪЛГАРИЯ Х.И.Г. БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ 18 Х.И.Г. БЪЛГАРИЯ ЕООД НЕДКО СТОЯНОВ ЗАДГОРСКИ 5E6AA396B0D16E3BD177169D0C155E7454006921AB73A5FB75A635779A30537E Х.И.Г. БЪЛГАРИЯ H.I.G. BALGARIYA 121530704
2 725 лв./ BGN 870 лв./ BGN 2020-05-22
4 КЕРУС
200497223
КЕРУС КЕРУС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ОПЪЛЧЕНСКА 117 37 В КЕРУС АД АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ЯНАЧКОВА 274C6C459D42[..](ПМС55|ТР) ПАНАЙОТ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ ...
КЕРУС КЕРУС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ОПЪЛЧЕНСКА 117 37 В КЕРУС АД АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ЯНАЧКОВА 274C6C459D42ECA875BA785D89A241C1C5E46E5E07CB2E120CB0E30F04F534F5 ПАНАЙОТ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ F515188FF243A1D6E36CB16E3DAD4FE6A5160996E7765023DC5A9E5221DE8EB0 РУМЯНА ПАНАЙОТОВА ГЕОРГИЕВА 955A9E6AA26D825EF2D100478094366C234B15B0D9A58E4ED6DADC6D4C77C043 МАЙЕБЬО-ГЕОРГИЕВ ИЗАБЕЛ ОРТОНС СОЛАНЖ 397FDEB6B6BCEC0B084CC5D6B1E3967F КЕРУС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Васил Левски 82 В КЕРУС KERUS 200497223
1 1 442 лв./ BGN 865 лв./ BGN 2020-05-22
4 МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ
103034391
МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ПОБЕДА 8 В МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ ЕТ МИЛЕН ИЛИЕВ НИКОЛОВ ...
МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ПОБЕДА 8 В МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ ЕТ МИЛЕН ИЛИЕВ НИКОЛОВ F3F49919D4E0748069B052007471F782165201DF9A56639303449788A7C9ED75 МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 115 43 В МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. Владислав Варненчик 115 43 В МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕЙО ЯВОРОВ 39 МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Дюлино 9108 МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ПОБЕДА 8 В МИЛЕН НИКОЛОВ - ГАРАНТКОПИ MILEN NIKOLOV - GARANTKOPI 103034391
4 360 лв./ BGN 863 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЕЛМАШ ИНЖЕНЕРИНГ
200054441
ЕЛМАШ ИНЖЕНЕРИНГ ЕЛМАШ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 45 А ЕЛМАШ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГЕНЧО ЙОРДАНОВ ГЕНЕВ F706A84DF0EA[..](ПМС55|ТР) ЕЛМАШ ...
ЕЛМАШ ИНЖЕНЕРИНГ ЕЛМАШ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 45 А ЕЛМАШ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ГЕНЧО ЙОРДАНОВ ГЕНЕВ F706A84DF0EA33022F3F72D1F59120357E7562F56D16DDE6AF4A33CB353CA36D ЕЛМАШ ИНЖЕНЕРИНГ ELMASH INZHENERING 200054441
2 719 лв./ BGN 863 лв./ BGN 2020-05-22
4 КЛИМА ИНТЕРИОР
200267756
КЛИМА ИНТЕРИОР КЛИМА ИНТЕРИОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БР. МИЛАДИНОВИ 117 11 КЛИМА ИНТЕРИОР ООД ЕМИЛКА МАНЧЕВА КОВАЧЕВА 57BF7AF48363[..](ПМС55|ТР) РУСКО ...
КЛИМА ИНТЕРИОР КЛИМА ИНТЕРИОР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БР. МИЛАДИНОВИ 117 11 КЛИМА ИНТЕРИОР ООД ЕМИЛКА МАНЧЕВА КОВАЧЕВА 57BF7AF48363BEAFC63B48B8C01D531F1A32FF7DA096BBEBCB33DF69AB9895EB РУСКО МАТЕЕВ РУСКОВ A7EB09FB8C012678749E23EAD80688F10C7A30B3B4E021EDD00E794CB67E4D2F КЛИМА ИНТЕРИОР KLIMA INTERIOR 200267756
2 717 лв./ BGN 860 лв./ BGN 2020-05-22
4 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-2006
117671211
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-2006 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 ул.ДАВИД 16 - 2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-2006 ЕООД ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ ...
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-2006 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-2006 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 ул.ДАВИД 16 - 2 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-2006 ЕООД ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ 06CDE2BF40CD3617B7B4A90B7C1B7E970A203DF330567669AB367DC1699D0308 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-2006 GEORGI GEORGIEV-2006 117671211
2 713 лв./ BGN 856 лв./ BGN 2020-05-22
4 РОДОПАСТРОЙ
108074904
РОДОПАСТРОЙ РОДОПАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград 6800 ул. ГЮМЮРДЖИНСКА 45 РОДОПАСТРОЙ ООД ФАТМЕГЮЛ АХМЕД ЮСУФ 5FC9BD1A3011[..](ПМС55|ТР) ОРХАН ИСМАИЛ ИБРАХИМ ...
РОДОПАСТРОЙ РОДОПАСТРОЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград 6800 ул. ГЮМЮРДЖИНСКА 45 РОДОПАСТРОЙ ООД ФАТМЕГЮЛ АХМЕД ЮСУФ 5FC9BD1A3011BE728720018A8531ACD9CCE728952E9DCF0F903969C4692B38DC ОРХАН ИСМАИЛ ИБРАХИМ F5111443D05FD9D12549299826C9D66B2B21D15BCC5797E255DA0BE12BBE84F5 ЮЗЕЙМЕ МЕХМЕД САЛИФ 78269C3241A47831C72515421E2EB7DB9D66BA1D1E38D652480A84AEBADB3A25 ИСМАИЛ ИБРАХИМ ИБРАХИМ D3D5CAF6CF7467C34ABC5CD29E255C7FBB361F1E2577934F95DCDACA9B7301EA РОДОПАСТРОЙ RODOPASTROY 108074904
2 711 лв./ BGN 854 лв./ BGN 2020-05-22
4 АВТО-БОЙС
130921417
АВТО-БОЙС АВТО-БОЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ж.к. ХАДЖИ ДИМИТЪР бл. 107 вх.1 ет.4 ап.10 АВТО-БОЙС ООД ХРИСТО ТОМОВ ПЕНКОВ F16E4BA6BAD7[..](ПМС55|ТР) БОЙЧО ...
АВТО-БОЙС АВТО-БОЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ж.к. ХАДЖИ ДИМИТЪР бл. 107 вх.1 ет.4 ап.10 АВТО-БОЙС ООД ХРИСТО ТОМОВ ПЕНКОВ F16E4BA6BAD7D80D8269CF1B3A778B586D0C0A305E3A376ACB7CCDBA907826D3 БОЙЧО МИЛУШЕВ МИЛУШЕВ 3D9DB7C4981F808698B371BC4CDE3AE25EF45CE6CF42A35E9B690978AE70C4D0 ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ ДУДОВ 9703B1E228B633DD7C51278B31A3DBDABD58B0667C79DBBA5CB00604EBA7E181 СТЕФАН ВАСИЛЕВ ПЕНЕВ 365D2D13A03F7FF47D2D9CE0B7D653D1A6113092065BD2F7DA2B81F22F6A9EE1 ЕВЕЛИНА ЗДРАВКОВА ЙОРДАНОВА 4301F2281B696691F909355C744FAC85C55E09C9676353035F95066183E8A0D4 ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ 249F0E9CE1E87EFF080536328F428C4035A9E134676540CBAE5B1354F3084853 АВТО-БОЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър 107А 1 АВТО-БОЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин-център ул. Добри Немиров 5 АВТО-БОЙС AVTO-BOYS 130921417
2 709 лв./ BGN 851 лв./ BGN 2020-05-22
4 ГРАДЕВ
103007321
ГРАДЕВ ГРАДЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Г.С.РАКОВСКИ 24 ГРАДЕВ ООД ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГРАДЕВ 0C7988045005[..](ПМС55|ТР) ТЕОДОРА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА ...
ГРАДЕВ ГРАДЕВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Г.С.РАКОВСКИ 24 ГРАДЕВ ООД ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГРАДЕВ 0C79880450051977934C825AFBCA8F3643614F677557A39F1BB7AFCA7425B555 ТЕОДОРА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА ACA78D3D21EC40E34FBEEB0AB73E26418B446C164FE5EE2E0BF0CCACBDC37665 Ивайло Валентинов Градев EF80D9C7CBB989E5554B64BFE287C6E3885BAFFC474E63FDECE92BD5D8CCE416 ГРАДЕВ GRADEV 103007321
2 709 лв./ BGN 851 лв./ BGN 2020-05-22
4 БАНИЧКА
176819658
2 707 лв./ BGN 848 лв./ BGN 2020-05-22
4 МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА
000282813
2 704 лв./ BGN 845 лв./ BGN 2020-05-22
4 РЕМ
101678706
РЕМ РЕМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ПЕРЕ ТОШЕВ 5 ет.1 РЕМ ООД РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ ABC5AD660B8B[..](ПМС55|ТР) РАДКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА ...
РЕМ РЕМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ПЕРЕ ТОШЕВ 5 ет.1 РЕМ ООД РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ ABC5AD660B8B95512C3C34485B23F067B95A6D3C2FA94C4DBC941F5D3BCCE648 РАДКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА A6B1617F251048AB92B03917598AEBE47606346F8B2D2252BD713BFCC722BC3F НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ХРИСТОВ 26D2A36E275C944115A8296C2688CE1B737A8DCF48F32FA81E941E0A6E292E72 РЕМ REM 101678706
4 349 лв./ BGN 839 лв./ BGN 2020-05-22
3 ЛЕССЪР
201361436
ЛЕССЪР ЛЕССЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 Княз Александър Батенберг 24 ЛЕССЪР ЕООД Петър Димитров Сърбов E6B40B218015[..](ПМС55|ТР) БОРИС ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ ...
ЛЕССЪР ЛЕССЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 Княз Александър Батенберг 24 ЛЕССЪР ЕООД Петър Димитров Сърбов E6B40B2180156BED2DCC9FA591C08049EB78051D4AA4BA6DFF2668D9AC55CF21 БОРИС ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ A9E4767CF91E739CB279D598F753A081D71013EB33EDA602C313169968CBB09F БЛАГОЕВСТ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ 4D9852C8B1641922946AF816B5AEF0EAF5245F80E09CB5628FCE22770FD6B409 БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ 4D9852C8B1641922946AF816B5AEF0EAF5245F80E09CB5628FCE22770FD6B409 ЛЕССЪР LESSAR 201361436
4 349 лв./ BGN 838 лв./ BGN 2020-05-22
4 БРАТЯ-СТОЯНОВИ
117621564
2 697 лв./ BGN 836 лв./ BGN 2020-05-22
4 МЗ - 82
203314403
МЗ - 82 МЗ - 82 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.СЕЛИОЛУ 23 МЗ - 82 ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ 63D589F7DEA8[..](ПМС55|ТР) МЕХМЕД ИБРАИМ МАДЖАР ...
МЗ - 82 МЗ - 82 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.СЕЛИОЛУ 23 МЗ - 82 ЕООД ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ 63D589F7DEA86C208423E022145DE5DEA9CF0767F635447268EFE4D9D7524525 МЕХМЕД ИБРАИМ МАДЖАР AAE29EB4F45EF9EE7DB33BA57411315FCEDFEC17D7A7D337D7F9429A8AC1E51E САЛИФ ФАХРИ ИСМАИЛ F59411F75D77EE232D268E8A5AD25C73AA7C5F6B69D0B2BFC35D90771D6713D3 МЗ - 82 MZ - 82 203314403
2 694 лв./ BGN 833 лв./ BGN 2020-05-22
4 СОШЪЛ ФЮЧЪР
177206633
2 694 лв./ BGN 833 лв./ BGN 2020-05-22
4 МАНАСТИРА-СВИЩОВ
104667451
МАНАСТИРА-СВИЩОВ МАНАСТИРА-СВИЩОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 ул. ГЕНЕРАЛ ПАШИНОВ 1 МАНАСТИРА-СВИЩОВ ООД РУМЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ DF188956A5DB[..](ПМС55|ТР) ...
МАНАСТИРА-СВИЩОВ МАНАСТИРА-СВИЩОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 ул. ГЕНЕРАЛ ПАШИНОВ 1 МАНАСТИРА-СВИЩОВ ООД РУМЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ DF188956A5DBE5972D197E4D1ACBCFD7DFC1F19778E9E5FD2478D940F08851A2 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КЪНЧЕВ 8D09FA22555940F34414FA6150D5A538C23977350BA687143C41BA8FA4B702F9 МАНАСТИРА-СВИЩОВ MANASTIRA-SVISHTOV 104667451
2 693 лв./ BGN 832 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЛОКИ
102086698
ЛОКИ ЛОКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР 17 А ЛОКИ ЕООД ФИЛИП ИЛИЕВ ЧЕРНЕВ C92D7847139C[..](ПМС55|ТР) ЛОКИ LOKI 102086698(ПМС55|ТР)
ЛОКИ ЛОКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР 17 А ЛОКИ ЕООД ФИЛИП ИЛИЕВ ЧЕРНЕВ C92D7847139C70C3FACFA791A14840DFCCB79CCD592F0299AEF51C0FC7467CD2 ЛОКИ LOKI 102086698
3 462 лв./ BGN 831 лв./ BGN 2020-05-22
4 РОТА ТРЕЙД
200450362
РОТА ТРЕЙД РОТА ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 207 Б РОТА ТРЕЙД ООД ДИМИТЪР АТАНАСОВ БАЛАБАНОВ 9DED9FD6114E[..](ПМС55|ТР) ЗЛАТКО АТАНАСОВ БАЛАБАНОВ ...
РОТА ТРЕЙД РОТА ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 207 Б РОТА ТРЕЙД ООД ДИМИТЪР АТАНАСОВ БАЛАБАНОВ 9DED9FD6114E64055837A71B459FF3E66EF022B04436A677526B4F6A794B6160 ЗЛАТКО АТАНАСОВ БАЛАБАНОВ ED695FD3EC902B47DF44AAF2F35AF2E58044069EE9B274815FE40FA6FE6EB652 ЕТ ЕКЛИПТИКА - ЗЛАТКО БАЛАБАНОВ 126661928 РОТА ТРЕЙД ООД 200450362 Таня Георгиева Балабанова 3EE85DC5FFE8069E853888FC1ED62ADE04AB9FBD5799EDFE4F9F95C94FF580E1 РОТА ТРЕЙД ROTA TREYD 200450362
5 277 лв./ BGN 831 лв./ BGN 2020-05-22
4 ВАЛЕРИЯ
127627373
ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ЦАР АСЕН 8 ет.2 ап.5 ВАЛЕРИЯ ЕООД КРАСИМИРА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА F93940A1A413[..](ПМС55|ТР) ВАЛЕРИЯ VALERIYA ...
ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ЦАР АСЕН 8 ет.2 ап.5 ВАЛЕРИЯ ЕООД КРАСИМИРА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА F93940A1A413EC01AAE7F4549552A7240A9526975AB323955A8A7CC1D445356F ВАЛЕРИЯ VALERIYA 127627373
2 692 лв./ BGN 830 лв./ BGN 2020-05-22
4 БЕСИ - ЦАНКО ПИЛЬОЕВ
101544187
БЕСИ - ЦАНКО ПИЛЬОЕВ БЕСИ - ЦАНКО ПИЛЬОЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 БЕСИ - ЦАНКО ПИЛЬОЕВ ЕТ ЦАНКО ЛИЛКОВ ПИЛЬОЕВ 7CF290ABEB05[..](ПМС55|ТР) БЕСИ - ЦАНКО ...
БЕСИ - ЦАНКО ПИЛЬОЕВ БЕСИ - ЦАНКО ПИЛЬОЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 БЕСИ - ЦАНКО ПИЛЬОЕВ ЕТ ЦАНКО ЛИЛКОВ ПИЛЬОЕВ 7CF290ABEB05F89D5CBB3E51A5B7350726E082C8DD6A1A80E5335FB3505B764C БЕСИ - ЦАНКО ПИЛЬОЕВ BESI - TSANKO PILYOEV 101544187
2 691 лв./ BGN 829 лв./ BGN 2020-05-22
3 ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР
103969219
ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ВАРДАР 3 ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ЕООД ВАЛЕРИ ЖИВКОВ ПЕТРОВ C27B7E197C83[..](ПМС55|ТР) БОН ...
ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ВАРДАР 3 ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ЕООД ВАЛЕРИ ЖИВКОВ ПЕТРОВ C27B7E197C83903B1B0FB753FBDF72D47815A482D5527113B08B713513D475D3 БОН МАРИН АГЕНЦИЯ ООД 103612886 БОН МАРИН ХОЛДИНГ 200674450 БОН МАРИН ХОЛДИНГ АД 200674450 ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР TERMINALEN OPERATOR 103969219
3 460 лв./ BGN 829 лв./ BGN 2020-05-22
4 МАРИЯ 76 - МАРИЯ ДИМИТРОВА
114684545
МАРИЯ 76 - МАРИЯ ДИМИТРОВА МАРИЯ 76 - МАРИЯ ДИМИТРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Червен бряг 5980 УЛ.КНЯЗ БОРИС I 27 Б МАРИЯ 76 - МАРИЯ ДИМИТРОВА ЕТ МАРИЯ ДИМИТРОВА БЕНИНСКА ...
МАРИЯ 76 - МАРИЯ ДИМИТРОВА МАРИЯ 76 - МАРИЯ ДИМИТРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Червен бряг 5980 УЛ.КНЯЗ БОРИС I 27 Б МАРИЯ 76 - МАРИЯ ДИМИТРОВА ЕТ МАРИЯ ДИМИТРОВА БЕНИНСКА 613A5F7EA0D061C35FEA05CF9B01887C4C78B434E747C62117AB840B64AB4DC7 МАРИЯ 76 - МАРИЯ ДИМИТРОВА MARIYA 76 - MARIYA DIMITROVA 114684545
2 690 лв./ BGN 828 лв./ BGN 2020-05-22
4 СТЕФАН КОСТЕНАРОВ
811119227
СТЕФАН КОСТЕНАРОВ СТЕФАН КОСТЕНАРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ЮГ 8 Б СТЕФАН КОСТЕНАРОВ ЕТ СТЕФАН АДАЛБЕРТОВ КОСТЕНАРОВ 80C3765EAD41[..](ПМС55|ТР) СТЕФАН ...
СТЕФАН КОСТЕНАРОВ СТЕФАН КОСТЕНАРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ЮГ 8 Б СТЕФАН КОСТЕНАРОВ ЕТ СТЕФАН АДАЛБЕРТОВ КОСТЕНАРОВ 80C3765EAD41AD6A6BA4E3D0AF46B54A8A13C9B4F4A5ACA38060896C7ABAEC04 СТЕФАН КОСТЕНАРОВ STEFAN KOSTENAROV 811119227
2 688 лв./ BGN 825 лв./ BGN 2020-05-22
4 АРЕЯ 52
203031063
АРЕЯ 52 АРЕЯ 52 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8008 Изгрев 51 4 АРЕЯ 52 ЕООД ИВАН СЛАВОВ ТОДОРОВ 88174667A959[..](ПМС55|ТР) АРЕЯ 52 AREYA 52 203031063(ПМС55|ТР)
АРЕЯ 52 АРЕЯ 52 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8008 Изгрев 51 4 АРЕЯ 52 ЕООД ИВАН СЛАВОВ ТОДОРОВ 88174667A9595DCE176E5EA585A509DDD72FF56DAA9F038F7AD052256A249F68 АРЕЯ 52 AREYA 52 203031063
2 688 лв./ BGN 825 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЕЛИ ЯНАКИЕВА-ДУШАНКИТЕ-566
203066089
... -ДУШАНКИТЕ-566 ЕЛИ ЯНАКИЕВА-ДУШАНКИТЕ-566 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Говедарци 2020 ЕЛИ ЯНАКИЕВА-ДУШАНКИТЕ-566 ЕТ ЕЛИ ЛАЗАРОВА ЯНАКИЕВА D4F67AE6AA33[..](ПМС55|ТР) МАРИЯ ...
ЕЛИ ЯНАКИЕВА-ДУШАНКИТЕ-566 ЕЛИ ЯНАКИЕВА-ДУШАНКИТЕ-566 ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Говедарци 2020 ЕЛИ ЯНАКИЕВА-ДУШАНКИТЕ-566 ЕТ ЕЛИ ЛАЗАРОВА ЯНАКИЕВА D4F67AE6AA331AC9642693F42204D0D0C6984AFCEEC404AC5F62E274106CEE1C МАРИЯ ЯНАКИЕВА - ДУШАНКИТЕ-566 122090243 ЕЛИ ЯНАКИЕВА-ДУШАНКИТЕ-566 203066089 ЕЛИ ЯНАКИЕВА-ДУШАНКИТЕ-566 ELI YANAKIEVA-DUSHANKITE-566 203066089
2 686 лв./ BGN 823 лв./ BGN 2020-05-22
4 ИНТЕРВАЗ В-ВЪРБАН ТОДОРОВ
205669292
2 686 лв./ BGN 823 лв./ BGN 2020-05-22
3 ГОЛЕМАНОВ
102864610
ГОЛЕМАНОВ ГОЛЕМАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ВЪЗРАЖДАНЕ 32 2 ГОЛЕМАНОВ ЕООД ДОНЧО ГЕОРГИЕВ ГОЛЕМАНОВ 02E5ED3B943B[..](ПМС55|ТР) ГОЛЕМАНОВ GOLEMANOV 102864610(ПМС55|ТР)
ГОЛЕМАНОВ ГОЛЕМАНОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ВЪЗРАЖДАНЕ 32 2 ГОЛЕМАНОВ ЕООД ДОНЧО ГЕОРГИЕВ ГОЛЕМАНОВ 02E5ED3B943B6DE002B4CA3961C0D8DA458567623BDE5BB473F7130C908DCE46 ГОЛЕМАНОВ GOLEMANOV 102864610
3 456 лв./ BGN 821 лв./ BGN 2020-05-22
4 САНАТА 99 - АТАНАС ЧАНЕВ
102851698
САНАТА 99 - АТАНАС ЧАНЕВ САНАТА 99 - АТАНАС ЧАНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Стара планина 124 САНАТА 99 - АТАНАС ЧАНЕВ ЕТ АТАНАС ЯНКОВ ЧАНЕВ ...
САНАТА 99 - АТАНАС ЧАНЕВ САНАТА 99 - АТАНАС ЧАНЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. Стара планина 124 САНАТА 99 - АТАНАС ЧАНЕВ ЕТ АТАНАС ЯНКОВ ЧАНЕВ BA04A36D65566C9A5975342EEC023FD223282128E6E221651A70946B5E8CFE9C САНАТА 99 - АТАНАС ЧАНЕВ SANATA 99 - ATANAS CHANEV 102851698
4 342 лв./ BGN 821 лв./ BGN 2020-05-22
4 М-ТВ
106517105
М-ТВ М-ТВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Мездра 3100 Г. ДИМИТРОВ 8 М-ТВ ООД ГАЛИНА ВЕНЧЕВА БУКОВСКА C3DC871A2B25[..](ПМС55|ТР) ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА ...
М-ТВ М-ТВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Мездра 3100 Г. ДИМИТРОВ 8 М-ТВ ООД ГАЛИНА ВЕНЧЕВА БУКОВСКА C3DC871A2B2577F0EC66E5A826B2017CD04C1667283FA58F4EF25ACE1D50B95F ЦВЕТОМИЛА ПЕТРОВА МИХАЙЛОВА 98911F72132136995C8349D8DDF97581E22B68A291886C60A296B82711170D2B РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 831558413 Иво Георгиев Иванов 3389AD7F5C42555230E9B1F6A1FEDEAD5AF51DF02E1DD9D9D3EBAE42D40AE805 М-ТВ M-TV 106517105
2 684 лв./ BGN 821 лв./ BGN 2020-05-22
4 ГЕС 09
200559333
ГЕС 09 ГЕС 09 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Крумовград 6900 ул. ЕМИЛ КОЛЕВ 17 ГЕС 09 ЕООД ГЮЛДАНЕ АЛИ ХАЛИЛЕФЕНДИ E0347CC93854[..](ПМС55|ТР) ГЕС 09 GES 09 200559333(ПМС55|ТР)
ГЕС 09 ГЕС 09 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Крумовград 6900 ул. ЕМИЛ КОЛЕВ 17 ГЕС 09 ЕООД ГЮЛДАНЕ АЛИ ХАЛИЛЕФЕНДИ E0347CC93854CE8CE085CCF7B43EAC5FB2E5EEA247E133980977027B41DE0601 ГЕС 09 GES 09 200559333
2 682 лв./ BGN 818 лв./ BGN 2020-05-22
4 РОСЕН СЛАВЧОВ - ОРИЕНТ - МАРИЯ АСЕНОВА
113559115
РОСЕН СЛАВЧОВ - ОРИЕНТ - МАРИЯ АСЕНОВА РОСЕН СЛАВЧОВ - ОРИЕНТ - МАРИЯ АСЕНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 ул. Д-Р ЙОРДАН СТЕФАНОВ 4 РОСЕН СЛАВЧОВ - ОРИЕНТ - МАРИЯ АСЕНОВА ЕТ МАРИЯ МИХАЙЛОВА ...
РОСЕН СЛАВЧОВ - ОРИЕНТ - МАРИЯ АСЕНОВА РОСЕН СЛАВЧОВ - ОРИЕНТ - МАРИЯ АСЕНОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Брезник 2360 ул. Д-Р ЙОРДАН СТЕФАНОВ 4 РОСЕН СЛАВЧОВ - ОРИЕНТ - МАРИЯ АСЕНОВА ЕТ МАРИЯ МИХАЙЛОВА АСЕНОВА 1136864F9940A6D6B91F277AFC9E5B55FB26210A5B0867C3B0FABF8C522F3A0D РОСЕН СЛАВЧОВ - ОРИЕНТ - МАРИЯ АСЕНОВА ROSEN SLAVCHOV - ORIENT - MARIYA ASENOVA 113559115
2 682 лв./ BGN 818 лв./ BGN 2020-05-22
3 РОЯЛИТА
131452296
РОЯЛИТА РОЯЛИТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 114 РОЯЛИТА ЕООД АНГЕЛ ИВАНОВ ТОНЕВ 27EB42F19176[..](ПМС55|ТР) АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ БОНЕВ ...
РОЯЛИТА РОЯЛИТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 114 РОЯЛИТА ЕООД АНГЕЛ ИВАНОВ ТОНЕВ 27EB42F191763F3F125B2096B8B5E3E939DE8A9528931EE238BC6CD04D44859F АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ БОНЕВ 75AF18C54385639CE4B02BF7A6E58DC57D99C90D785839CCA3C828876B575FD4 РОЯЛИТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 бул.ПРОФ.ЦВ.ЛАЗАРОВ 13 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ 54D770EFFEF8DF9F20B8EA5F9060A57F41F4123AD9D862D0EF88CE8F4A942669 РОЯЛИТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 бул.ПРОФ.ЦВ.ЛАЗАРОВ 13 ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЕВ 9324BF0D6418529CA9B08BCC3623A60FB0E01E3B2B53669C57A784F310BE11C5 КРИСТИС ООД 121178313 РОЯЛИТА ROYALITA 131452296
3 454 лв./ BGN 817 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЕРОСКАР
205091529
ЕРОСКАР ЕРОСКАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 Стефан Стамболов 65 ЕРОСКАР ЕООД Любомир Стоянов Георгиев 02178447767C[..](ПМС55|ТР) ЕРОСКАР EROSKAR 205091529(ПМС55|ТР)
ЕРОСКАР ЕРОСКАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 Стефан Стамболов 65 ЕРОСКАР ЕООД Любомир Стоянов Георгиев 02178447767C4EF4AB7E48FC52BEB91B2BBCFA46B3B2A220D4454735433DEAB6 ЕРОСКАР EROSKAR 205091529
4 338 лв./ BGN 812 лв./ BGN 2020-05-22
4 АВРАЗИЯ 360
205313504
3 450 лв./ BGN 810 лв./ BGN 2020-05-22
3 ПОЛИКОЛОР 2003
201923035
ПОЛИКОЛОР 2003 ПОЛИКОЛОР 2003 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 Княз Борис | 7 ПОЛИКОЛОР 2003 ООД СТЕФАНОС ЕРМИС КАЛОГЕРАС 1316031C366A[..](ПМС55|ТР) ХРИСТОС КОНСТАНТИНОС НИКОЛАИДИС ...
ПОЛИКОЛОР 2003 ПОЛИКОЛОР 2003 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 Княз Борис | 7 ПОЛИКОЛОР 2003 ООД СТЕФАНОС ЕРМИС КАЛОГЕРАС 1316031C366A57E9830E61E294CB3B65 ХРИСТОС КОНСТАНТИНОС НИКОЛАИДИС 0D112C51AC6C7043CCD18B1495E1B53A КИРИЛ ДАМЯНОВ ПОПОВСКИ 1BA168D471751B5DF107AF1CED283805B148BAD3A7BAC4929B40DA1F349D1227 АНАСТАСИОС ВАСИЛИОС МАНИАТИС 0D1E89307789DDE9B93E1B71D777D0E8 СТЕФАНОС ЕРМИС КАЛОГЕРАС и АНАСТАСИОС ВАСИЛИОС МАНИАТИС, A3A8B9D8D2C728E6F76854BF0770BD52 ГЕОРГИОС МИКЕС ГЕОРГАНДИС 3B9911800AD5FFF2EF9308C80B58CE13 ХРИСТОС КОНСТАНТИНОС НИКОЛАИДИС и ГЕОРГИОС МИКЕС ГЕОРГАНДИС, A6B126E19E776FD86BA002AB27DC5F63 ХРИСТОС КОНСАТНТИНОС НИКОЛАИДИС 33362A112C915D4BFA15703C1942A82B ПОЛИКОЛОР 2003 POLIKOLOR 2003 201923035
6 225 лв./ BGN 810 лв./ BGN 2020-05-22
3 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ
175322361
ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 12 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ООД КАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА AC5FC6BB20CC[..](ПМС55|ТР) БОЙКА ...
ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ 12 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ООД КАЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА AC5FC6BB20CC29D60AD73F71D24C87FABB0EE5F5520255883151F8E8973BA43B БОЙКА АНДРЕЕВА МИХАЙЛОВА ECF01893F118DB2F37717FC6D3B89E57B8589A7AA3F83BDFE88D9FC26D35F7FC ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ YUNAYTED TRAVAL 175322361
2 674 лв./ BGN 809 лв./ BGN 2020-05-22
4 ДИ ДЖЕЙ ЮНИВЪРС
107590608
ДИ ДЖЕЙ ЮНИВЪРС ДИ ДЖЕЙ ЮНИВЪРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дряново 5370 АПРИЛЦИ 6 ДИ ДЖЕЙ ЮНИВЪРС ЕООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ 5B26AB359308[..](ПМС55|ТР) ДИ ДЖЕЙ ЮНИВЪРС DI ...
ДИ ДЖЕЙ ЮНИВЪРС ДИ ДЖЕЙ ЮНИВЪРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дряново 5370 АПРИЛЦИ 6 ДИ ДЖЕЙ ЮНИВЪРС ЕООД ТОДОР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ 5B26AB359308F6C787F56F27445461D70E78C461043A620DAE96FACA1E4C580D ДИ ДЖЕЙ ЮНИВЪРС DI DZHEY YUNIVARS 107590608
3 449 лв./ BGN 809 лв./ BGN 2020-05-22
4 ШПУЛЕР
201932543
Шпулер Шпулер ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Хан Крум 21 Шпулер ЕООД Ангелина Тодорова Попова 8726FBDCCA86[..](ПМС55|ТР) Шпулер ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ...
Шпулер Шпулер ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Хан Крум 21 Шпулер ЕООД Ангелина Тодорова Попова 8726FBDCCA86E247DB06D68A83EADFEFE2B19F7D4CCA11BDB90E5940B7009792 Шпулер ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Одрин 17 МАРГАРИТА СТЕФАНОВА КАРАИВАНОВА 52598C3FD6F2E4CF3174EFCACE667AA3FF6107AACA247D60C422B1E627348D72 ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ ПЕЙЧЕВ 725E26A11F3F754C9798E29FE4C988E2073066FBF8556B8E2A26153557274E08 МИЛЕНА ДИМИТРОВА МИНКОВА 45AC24DFCD87D89DB0CF24CB60A2034E3789E43ED98490F8EB1D23DC4C7809A1 МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ E6CBEA81A24B3455B83E4684060DB9574B0E0ECC38AC2C7C43F1D05C75AE3CE1 Шпулер SHpuler 201932543
1 1 347 лв./ BGN 808 лв./ BGN 2020-05-22
4 МОДИЗ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ
200393979
МОДИЗ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ МОДИЗ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул.ТОТЬО ИВАНОВ 14 МОДИЗ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ООД МОМЧИЛ РУМЕНОВ КРЪСТЕВ 883882F7781F[..](ПМС55|ТР) ...
МОДИЗ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ МОДИЗ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул.ТОТЬО ИВАНОВ 14 МОДИЗ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ООД МОМЧИЛ РУМЕНОВ КРЪСТЕВ 883882F7781F20DC9FA7D170F13C4A6234953C2F88FAB24DAFFC5347778DF018 РАДЕНА ДИНЕВА ПЕНЧЕВА-ТЮРКМЕНОГЛУ E2DF336CDD69FF87475F959860DF27FAEA47DFDB4F921D6472B2C5CC4A41698D ПЕТЯ ХРИСТОВА КРЪСТЕВА 4489767F5891270BF7C9A4BC90D1EF8418C4C3E8AF122DB04A1EA5517F14E61A ТЮРКМЕНОГЛУ ЕДИЗ CE2CDFEA7AD61ADCE74B3467C5EED5A7C8F10156A1E205E91437B56C114F647D МОДИЗ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ MODIZ ENTARTEYMANT 200393979
2 673 лв./ BGN 808 лв./ BGN 2020-05-22
3 ЦИЦЕРОН - 13
202059031
ЦИЦЕРОН - 13 ЦИЦЕРОН - 13 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Правец 2161 СЕВЕР ДИМИТЪР ГРЪНЧАРОВ 301 А ЦИЦЕРОН - 13 ЕООД ЛЮБОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ DD1B23782A6C[..](ПМС55|ТР) ...
ЦИЦЕРОН - 13 ЦИЦЕРОН - 13 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Правец 2161 СЕВЕР ДИМИТЪР ГРЪНЧАРОВ 301 А ЦИЦЕРОН - 13 ЕООД ЛЮБОМИР ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ DD1B23782A6C4A745C12B1A66BAB811F60B133373C96E18432579FDF7729C3E0 ЦИЦЕРОН - 13 TSITSERON - 13 202059031
2 673 лв./ BGN 807 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЧАКЪРОВ 77
202016304
ЧАКЪРОВ 77 ЧАКЪРОВ 77 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 Кирил и Методий 8 - - ЧАКЪРОВ 77 ЕООД Мехмед Юмер Ереджеб 1A7D2CF18B49[..](ПМС55|ТР) ЧАКЪРОВ 77 CHAKAROV 77 ...
ЧАКЪРОВ 77 ЧАКЪРОВ 77 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 Кирил и Методий 8 - - ЧАКЪРОВ 77 ЕООД Мехмед Юмер Ереджеб 1A7D2CF18B49BCF97906486716ED3283D450F55D7F363BA6C6E20482BA8F29A6 ЧАКЪРОВ 77 CHAKAROV 77 202016304
2 672 лв./ BGN 807 лв./ BGN 2020-05-22
4 ГЕРИ 81
202177122
ГЕРИ 81 ГЕРИ 81 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 СТУДЕНТСКИ ГРАД АКАД. БОРИС СТЕФАНОВ 35 А ГЕРИ 81 ЕООД ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА ЙОТОВА C0BD7C752724[..](ПМС55|ТР) ГЕРИ 81 ...
ГЕРИ 81 ГЕРИ 81 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 СТУДЕНТСКИ ГРАД АКАД. БОРИС СТЕФАНОВ 35 А ГЕРИ 81 ЕООД ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА ЙОТОВА C0BD7C75272422C7DE752D42865237184E37EC31B0832F9D0F82C89291C73699 ГЕРИ 81 GERI 81 202177122
2 672 лв./ BGN 806 лв./ BGN 2020-05-22
4 СТАРАТА ВЪРБА 1998
203915286
СТАРАТА ВЪРБА 1998 СТАРАТА ВЪРБА 1998 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 Вардар 3 СТАРАТА ВЪРБА 1998 ЕООД ДИМИТЪР РОСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ 2ADD6A9F1D77[..](ПМС55|ТР) ...
СТАРАТА ВЪРБА 1998 СТАРАТА ВЪРБА 1998 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 Вардар 3 СТАРАТА ВЪРБА 1998 ЕООД ДИМИТЪР РОСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ 2ADD6A9F1D77059CD52E424FECFFB09DB26AC3E0838056B2ABE09D88BD4349A3 СТАРАТА ВЪРБА 1998 STARATA VARBA 1998 203915286
2 672 лв./ BGN 806 лв./ BGN 2020-05-22
4 ШЮКРЮ ХАЛИЛЕФЕНДИ
108066067
ШЮКРЮ ХАЛИЛЕФЕНДИ ШЮКРЮ ХАЛИЛЕФЕНДИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Крумовград 6900 ул. ЕМИЛ КОЛЕВ 17 ШЮКРЮ ХАЛИЛЕФЕНДИ ЕТ ШЮКРЮ ЕМИН ХАЛИЛЕФЕНДИ E64B19E665C5[..](ПМС55|ТР) ШЮКРЮ ...
ШЮКРЮ ХАЛИЛЕФЕНДИ ШЮКРЮ ХАЛИЛЕФЕНДИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Крумовград 6900 ул. ЕМИЛ КОЛЕВ 17 ШЮКРЮ ХАЛИЛЕФЕНДИ ЕТ ШЮКРЮ ЕМИН ХАЛИЛЕФЕНДИ E64B19E665C58DD7DA5F7F92930B67F1D00C5F78D9825338645D5D4891A75E09 ШЮКРЮ ХАЛИЛЕФЕНДИ SHYUKRYU HALILEFENDI 108066067
2 672 лв./ BGN 806 лв./ BGN 2020-05-22
4 МАРСЕЛ - Н
203449162
МАРСЕЛ - Н МАРСЕЛ - Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Борова гора 38 МАРСЕЛ - Н ЕООД ЕЛЕНА МАРИЯНОВА НИКОЛОВА 0D886B8ACA24[..](ПМС55|ТР) МАРСЕЛ - Н - ...
МАРСЕЛ - Н МАРСЕЛ - Н ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Борова гора 38 МАРСЕЛ - Н ЕООД ЕЛЕНА МАРИЯНОВА НИКОЛОВА 0D886B8ACA2478D404F1C4CDADC462C16434FB367E312FF113F21C7211CCADA3 МАРСЕЛ - Н - МАРИЯН НИКОЛОВ 830114590 МАРСЕЛ - Н 203449162 МАРСЕЛ - Н MARSEL - N 203449162
2 670 лв./ BGN 804 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЕДНОРОГ 2014
202953120
ЕДНОРОГ 2014 ЕДНОРОГ 2014 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул. Стефан Караджа 28 ЕДНОРОГ 2014 ООД СТОЙЧО СТОЯНОВ КЮЧУКОВ 64EBFAF6B83B[..](ПМС55|ТР) СОНЯ АТАНАСОВА ...
ЕДНОРОГ 2014 ЕДНОРОГ 2014 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул. Стефан Караджа 28 ЕДНОРОГ 2014 ООД СТОЙЧО СТОЯНОВ КЮЧУКОВ 64EBFAF6B83B257F3222D7F8FDBA735BA23CF9A7AFE6E81211EE237502895A5A СОНЯ АТАНАСОВА КЮЧУКОВА B462269B4743D99802EEC0EE59E1DF6C8D9D4B6DCE5ECBEC0AB82B2B7FDD8916 ЕДНОРОГ 2014 EDNOROG 2014 202953120
2 670 лв./ BGN 804 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЛЕС - ДИКЧАН
200372440
ЛЕС - ДИКЧАН ЛЕС - ДИКЧАН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ЕДЕЛВАЙС 1 ЛЕС - ДИКЧАН ЕООД РУМЕН ВЕЖИНОВ РУШИДОВ 2B50748AB12C[..](ПМС55|ТР) ЛЕС - ДИКЧАН LES - ...
ЛЕС - ДИКЧАН ЛЕС - ДИКЧАН ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Сатовча 2950 ЕДЕЛВАЙС 1 ЛЕС - ДИКЧАН ЕООД РУМЕН ВЕЖИНОВ РУШИДОВ 2B50748AB12C24BF4B824105387493D6549C1860FF2219FA417C09D6D48C9B87 ЛЕС - ДИКЧАН LES - DIKCHAN 200372440
3 447 лв./ BGN 804 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЮПИТЕР 777
202684677
ЮПИТЕР 777 ЮПИТЕР 777 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 бул. Съединение 95 ЮПИТЕР 777 ЕООД Георги Стоянов Минков 465341435A55[..](ПМС55|ТР) ЮПИТЕР 777 YUPITER 777 ...
ЮПИТЕР 777 ЮПИТЕР 777 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 бул. Съединение 95 ЮПИТЕР 777 ЕООД Георги Стоянов Минков 465341435A55884B92490006A5F7EF61077FD058BAC58BF8416E90BEB609AB54 ЮПИТЕР 777 YUPITER 777 202684677
2 670 лв./ BGN 804 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЦВЕТИ АУТО1
203427301
ЦВЕТИ АУТО1 ЦВЕТИ АУТО1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. Аракчийски мост 35А ЦВЕТИ АУТО1 ЕООД ЦВЕТОМИР ВАСИЛЕВ ВАСЕВ B70D9CDE6F98[..](ПМС55|ТР) ЦВЕТИ АУТО1 ...
ЦВЕТИ АУТО1 ЦВЕТИ АУТО1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. Аракчийски мост 35А ЦВЕТИ АУТО1 ЕООД ЦВЕТОМИР ВАСИЛЕВ ВАСЕВ B70D9CDE6F98817C0D06586708AF2CE79432B180AC7F6E0DC1AF715C58C35265 ЦВЕТИ АУТО1 TSVETI AUTO1 203427301
3 446 лв./ BGN 802 лв./ BGN 2020-05-22
4 ХЕЛИЯ-ТУР
200588527
ХЕЛИЯ-ТУР ХЕЛИЯ-ТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Омуртаг 7900 ул. РАКОВСКА 16 Б ХЕЛИЯ-ТУР ЕООД ХЮЛИЯ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА 14A23C089153[..](ПМС55|ТР) ХЕЛИЯ-ТУР HELIYA-TUR ...
ХЕЛИЯ-ТУР ХЕЛИЯ-ТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Омуртаг 7900 ул. РАКОВСКА 16 Б ХЕЛИЯ-ТУР ЕООД ХЮЛИЯ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА 14A23C0891537DFD9ADBD17BC35E25DC49703914244740206E74A7A97A3B86C1 ХЕЛИЯ-ТУР HELIYA-TUR 200588527
2 668 лв./ BGN 802 лв./ BGN 2020-05-22
4 Г В К 2913
202800765
Г В К 2913 Г В К 2913 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ИВАН РИЛСКИ 2 Г В К 2913 ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КАЧУЛЕВ 21F62BDE9DC5[..](ПМС55|ТР) Г В К 2913 G V K 2913 ...
Г В К 2913 Г В К 2913 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. ИВАН РИЛСКИ 2 Г В К 2913 ЕООД ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КАЧУЛЕВ 21F62BDE9DC5D7738AB9857AFDFF94A813911F056BDDB4A1EC0076DC14B36629 Г В К 2913 G V K 2913 202800765
3 445 лв./ BGN 801 лв./ BGN 2020-05-22
4 МЕБЕЛ ФАНТАСТИКО
123761001
МЕБЕЛ ФАНТАСТИКО МЕБЕЛ ФАНТАСТИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 СТАРОЗАГОРСКА 8 МЕБЕЛ ФАНТАСТИКО ЕООД СТЕФАН ПЕЙЧЕВ СТАЙКОВ DF12E73BCB32[..](ПМС55|ТР) МЕБЕЛ ...
МЕБЕЛ ФАНТАСТИКО МЕБЕЛ ФАНТАСТИКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 СТАРОЗАГОРСКА 8 МЕБЕЛ ФАНТАСТИКО ЕООД СТЕФАН ПЕЙЧЕВ СТАЙКОВ DF12E73BCB32448FCB07D9A30D8BB005180FB5CDF802E61C86F9F61907A9A393 МЕБЕЛ ФАНТАСТИКО MEBEL FANTASTIKO 123761001
2 668 лв./ BGN 801 лв./ BGN 2020-05-22
4 ДАРИ - 2004
131341050
ДАРИ - 2004 ДАРИ - 2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нови Искър 1280 ул.ГИНА КУНЧЕВА 17 ДАРИ - 2004 ЕООД ТАНЯ КРЪСТАНОВА ЗАНКОВА 1AB72150723D[..](ПМС55|ТР) ДАРИЯ ...
ДАРИ - 2004 ДАРИ - 2004 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нови Искър 1280 ул.ГИНА КУНЧЕВА 17 ДАРИ - 2004 ЕООД ТАНЯ КРЪСТАНОВА ЗАНКОВА 1AB72150723DC534C7A6048F4DB026BCE5D4A77E2FE106CBD4F90205BCFA09AD ДАРИЯ БОРИСЛАВОВА ВЕЛИЧКОВА 3020698776849117D81AFCFF942AE381736676477645CDF582AFC1E1CA5FC8DD ДАРИ - 2004 DARI - 2004 131341050
2 666 лв./ BGN 800 лв./ BGN 2020-05-22
4 КИРОВ-ГРУП-71
201502545
КИРОВ-ГРУП-71 КИРОВ-ГРУП-71 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ВЪСТАННИЧЕСКА 2А КИРОВ-ГРУП-71 ЕООД НИКОЛАЙ КОЛЕВ КИРОВ A53C45DE76E0[..](ПМС55|ТР) КИРОВ-ГРУП ...
КИРОВ-ГРУП-71 КИРОВ-ГРУП-71 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ВЪСТАННИЧЕСКА 2А КИРОВ-ГРУП-71 ЕООД НИКОЛАЙ КОЛЕВ КИРОВ A53C45DE76E0E4F7DE26A6089151BE28030A0D32245D9F9532A8A393FE9120D7 КИРОВ-ГРУП-71 KIROV-GRUP-71 201502545
2 666 лв./ BGN 799 лв./ BGN 2020-05-22
4 ВИА ОРБИТА - ПЛОВДИВ
204683517
ВИА ОРБИТА - ПЛОВДИВ ВИА ОРБИТА - ПЛОВДИВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Христо Ботев 82 партер ВИА ОРБИТА - ПЛОВДИВ ООД Валентин Георгиев Георгиев ...
ВИА ОРБИТА - ПЛОВДИВ ВИА ОРБИТА - ПЛОВДИВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Христо Ботев 82 партер ВИА ОРБИТА - ПЛОВДИВ ООД Валентин Георгиев Георгиев F4B7327A05B790C09695498E12DDC2AAA836D56F7E26C0E1B48AF2B88409B46D Ралица Гуркова Арнаудова-Георгиева 2F13AB0752DE8B22051F518EDC8B703942BA190FD2F3BBAB140A1D54E3D179E5 Кръстина Атанасова Мавродиева CC91118F573D9E94D03A821D8EBCFDE574999EC0C4E7C95ACB16AA94F5A99DB9 ВИА ОРБИТА - ПЛОВДИВ VIA ORBITA - PLOVDIV 204683517
2 666 лв./ BGN 799 лв./ BGN 2020-05-22
3 ЛАЛЕМА
203138834
ЛАЛЕМА ЛАЛЕМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ 4 ЛАЛЕМА ЕООД МАРИАНА ДИМИТРОВА ШОПОВА 6B045749FD00[..](ПМС55|ТР) ЛАЛЕМА LALEMA 203138834(ПМС55|ТР)
ЛАЛЕМА ЛАЛЕМА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ 4 ЛАЛЕМА ЕООД МАРИАНА ДИМИТРОВА ШОПОВА 6B045749FD001988977DF4E4603AD4A1F60DA0AAC39EFDDE579203BF4EB4BDCA ЛАЛЕМА LALEMA 203138834
3 444 лв./ BGN 799 лв./ BGN 2020-05-22
4 МАГИС-ЕМ ДЖИ
203795351
МАГИС-ЕМ ДЖИ МАГИС-ЕМ ДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Брегалница 3 А МАГИС-ЕМ ДЖИ ЕООД Симеон Костадинов Пачеманов CCD26AC47E9B[..](ПМС55|ТР) МАГИС-ЕМ ДЖИ ...
МАГИС-ЕМ ДЖИ МАГИС-ЕМ ДЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Брегалница 3 А МАГИС-ЕМ ДЖИ ЕООД Симеон Костадинов Пачеманов CCD26AC47E9B91EE2E29072C7670CB245D63901F73791E7A9DA61FF917D12A56 МАГИС-ЕМ ДЖИ MAGIS-EM DZHI 203795351
2 665 лв./ BGN 799 лв./ BGN 2020-05-22

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 265 455 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More