Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за @published 2020 намери 13427 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 КРЕПОСТ
1286171610017
2389 1 127 лв./ BGN 1 615 175 лв./ BGN 2020-06-04
4 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ
123633222
СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 18 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ФРАНК АЛБРЕХТ, Германия 7486ED9CDF1B[..](ПМС55|ТР) МАНФРЕД КОЛВИЦ, ...
СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 18 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ФРАНК АЛБРЕХТ, Германия 7486ED9CDF1B37602403FF119F9E7391 МАНФРЕД КОЛВИЦ, Германия C3B9AE1819DE1B2AEFBD33BD434A245C СУМИТОМО ЕЛЕКТРИК БОРДНЕТЦЕ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ 7A5879B497C5163542B55B4A08700BBB ВЕДАТ СЕЙМЕН 1241FBE29103F12E57C9FD95DF467CCA ЕЛЕНА ДИМОВА БАЙКУШЕВА 6281BCE6018553A81847E7FA0331F7F06011348AF9144ED7742EA66E8D94B5DF АПМИН БАУЕР FDF6B253FDAAEEFAD6D9FC516A7D470D АРМИН БАУЕР 6B8404ADE7143705FB884586A7CC379C ХЕНИНГ ФОН ДЕМ ХАГЕН 1880A84242AC9476592F6274CACD8025 Йошинори Мицутани 7C60856D34D7D6272EF9172B72C66926 Хитоши Кобаяши F04DC681037B742812B84890BC8D419A Буркхард Гезенхюс- Хюбентал 7314D29B46396D299FE9788D7430D62E Йозеф Маркус Корстен DB688B6F8B3034C5221E317B1CAD5B3A Оливър Шахт 7B0F5B45864B4CA17821EDA6FA05A628 Михал Мариан Любик 7CC5FB02C8F80CFD5C0E545356467125 Гюлай Татлъдил 20319290197AED46BD90E56D7587160D ВУРАЛ СЕИС E8921EFA81D6B5AC8BDEDD7CDCDE6247 МЕТИН ЕЛБЕЛИ 89D0FFBAF6551C0E6D94FB03AC27F2BB Месут Юксел 97DBC867B2FDEFC4A740928C43840680 Танер Рамадан Мутлу 50A49FC5F9DE0A5B6F832A9DB81D4BAB42DD48E253FE2D60281A604C86F687F0 Пьотр Сатурнин Павлина BB796A0393BD936825F44D28813D8C35 Сумитомо Електрик Борднетце СЕ C1416CA839219A968696578C04A928D4 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ SE BORDNETTSE-BALGARIYA 123633222
2495 1 063 лв./ BGN 1 590 737 лв./ BGN 2020-05-18
4 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА
107021444
ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. МАРИН ПОПОВ 53 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД КРАСИМИР ХРИСТОВ КОПЧЕВ ...
ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. МАРИН ПОПОВ 53 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД КРАСИМИР ХРИСТОВ КОПЧЕВ A460C30851FF56E6E25B34461CC071A25C9BB8D51DB2132B09E7BF31626D1733 ВАСИЛ КЪНЕВ НЕДЯЛКОВ 330E24CF9F27D981813EF3AE997B806CF3C113141091B9BEEDABFB0FF6F60925 КЛАУДИЯ КРЕШЦЕНЦИ 38985898D90B6E3D37C1C8E4228A3D6E ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АКУИЗИШЪН САРЛ, B131161, Люксембург, Мунбах, L5365, Парк дАктивит Сидрал 9А; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ САРЛ, В131260, Люксембург, Мунсбах, L5365, Парк дАктивит Сидрал 9А; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ФРАНЦИЯ САС,5000 ADAD40096183F2492690F93DFBDC115D БАНК ЪФ АМЕРИКА СЕКЮРИТИС ЛИМИТИД, 01009248 62B5800E3445F2FBE89192F42BA90903 ИДЕАЛ СТАНДАРТ БК БЪЛГАРИЯ ЕАД 175374461 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД 107021444 Валентин Атанасов Ганев 4B2DDF458261718000DA42CD0ACA67CCCE3C62C37A6C16B2E22EECA20500753D Милена Петкова Богданова DC1B4220BD7B37F0C8B010DD3FB576E5 Ярослав Дончев Дончев A5F721C6C8E78FC2FAC074647916776C23B66F902C04A3369BDFE0D572C78D6F ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ 107017737 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА 107021444 Милена Петкова Богданова 2AAD9526303E92B2FB648AD11FCEE89AF51E576600E50722CE8C3DAB044E85F7 Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по долу в поле 305, включително, без ограничение, всеки Заемополучател (Borrower), измежду който ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШНЪЛ ХОЛДИНГС С.А.Р.Л. (Ideal Standard Intern 000000000 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 8DE0572520A2A560EB8EDDABE9BB41A1 ВЕРА ТОДОРОВА ЙОВЕВА 235513A174FEF7A2E0E72624E23DDA714ED640D5B238D1DB40D4FC48FD8361A6 ЛАЗАР БОЧЕВ ЛАЗАРОВ D99F0ACD350AD0AA407BE4CAFDFAAF4D56E9485CDDD64B28C0E57E9BBC806E6B Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по-долу в поле 305, включително, без ограничение, Емитента (Issuer) на Привилегировани обезпечени облигации – ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А. (Ideal Standard Inte 000000000 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 000000000 Емил Данаилов Гатев 18B7510E5A1A65FD5F22E4AA1683B2ED3C5B4DFFC2AA856053978807168CE123 Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по-долу в поле 305, включително, без ограничение, Емитента (Issuer) на Серия ААА облигации – ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А. (Ideal Standard International S.A.) и C1A2CE03CBD3AA58596C8E5EAE129F75 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 1C8D8B1F760EB326C40B8D2BCFF539C9 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА IDEAL STANDART-VIDIMA 107021444
2704 823 лв./ BGN 1 334 934 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ
108574585
ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ЮГ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД МОРДО ДАНОН FB9739873774[..](ПМС55|ТР) МОРИС ДАНОН ...
ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ЮГ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД МОРДО ДАНОН FB9739873774A1E5FCAC5564790BCC07 МОРИС ДАНОН F1794D5EFF2BF31019911B267EE6E7D8 РАУЛ ДАНОН 1A80C64F6DAFE08926B58D7C3563C9CB МОРИС ДАНОН D763DE187AE0D71E0E13590B530C63A1 НЕБИ АНИЛ 41F7E1A8BA5D69141AE14FBB3D3C406F МОРДО ДАНОН 457F5EB17A40B4E12FB24EAEB3E4D42A ХАМИДЕ ЮНЛЮЕР 0890A273359726C74913D6562ABD17D6 САЛИХ БЕКИР СЬОНМЕЗ 67C4B3CAD54B40C774BEBDCC4F39A5C6 РАУЛ ДАНОН F16C7EC6702D15E501A0ADD62346398C ШЕФИК ГЕЛИРГИДЕР 56A0C3EA1865612A1ED747589D65A42E СЕРКАН ЧАГЛАР ЮНАЛ A61086D916FAE070CE7A1A52A1830C67 ГЬОКСЕЛ СУБАШИ DF6227D120CFFF4835A2A7DBB96B657A ФИКРЕТ АЙНИБАЛ 834D7760391A2DDF995064F88FBF7115 Теклас каучук санаи ве тиджарет 965A0CC42C907680DA6FB03AF88E8812 ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ TEKLAS - BALGARIYA 108574585
2486 793 лв./ BGN 1 182 585 лв./ BGN 2020-05-20
4 ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ
122055826
ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД ЖИЛ ДЖОРДЖ ЛУСИЕН БЕРНАР ...
ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД ЖИЛ ДЖОРДЖ ЛУСИЕН БЕРНАР DD2AD51B1B87BCF6894B1709A894681E ЕПИК АД, БЕЛГИЯ ED5977F8257A80A77E35E19C0F323DDE ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ 122055826 СЕНЗОР-НАЙТ ИНДАСТРИЪЛ 131018307 ДЖЕРОМ СУ ТАН 57A6C8A4073ED111E8B215889C7ADDD6 КООПЕРАТИВ ИМИ ЮРЪП У.А. FD4272289227C1D038BC94E43BB69F16 ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ 122055826 СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ 131018307 ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ EPIK ELEKTRONIK ASEMBLI 122055826
2072 722 лв./ BGN 897 794 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
130947038
ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Лозенец ул. Зорница 2 - - ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ДОКОВ ...
ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Лозенец ул. Зорница 2 - - ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ДОКОВ 04027A771CBE069F80900D9E22EAFDFDA2561934FA780ABE6A847C83FAE04A26 МАРИЯ КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА 51DBE67B84732BFA6256BD15A5F3F9245E56925E155C2196202E7DB84933F8A4 ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Лозенец ул.Зорница 2 ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1151 местност Враня - Лозен - Триъгълника ул.Марица 4 - - ИВЕЛИНА ПЕТРОВА МИХАЛЕВА EB31AA32243DB81BF5A1DDBD3DE70052 ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ EVRO GEYMS TEHNOLODZHI 130947038
709 2 024 лв./ BGN 860 906 лв./ BGN 2020-06-02
4 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
202218735
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 Княгиня Мария Луиза 84 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Симеон Константинов Арнаудов ...
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 Княгиня Мария Луиза 84 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Симеон Константинов Арнаудов C45BC2647C42843B83EC0E71B7F3FF974BBA20F33EDE0DC721385E0816F8EABB Свилен Стефанов Кръстев 3B0D45F858CA127D096F82500D8FB4C1276FD7624742EEEFBCBD7BA07EDEF063 Емил Руменов Савов 28190C00FFCF15BB244FDCF8A49174B6F91297880A442C8F10AFEB277A5949B0 Надя Иванова Маринова 3D9B33E0B2135F365E5026958D54D3DB8D5ABC01542C19234AE39BCB96E12A89 Тодор Тодоров Тодоров CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 Столична община 000696327 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 121696640 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 202218735 РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ 213CA5D1F5F4A6B76BFF5CBB677704FD10E627730F94A3D798F19BC574777714 Христиан Иванов Петров 6043409C1363D824CA3B56ABD5B84B19EF2A069638E2B7E27B713601418B1558 Румяна Маринова Милова 7534E4D430E71A189C2205C40E848973B9BEFC06F69F54922B2097E43CEDDB13 Никола Димитров Рогачев 77037137B249A6A1409EA60EAFD4A552CEB6D396698ED4B12B57A37D769945C7 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ TSENTAR ZA GRADSKA MOBILNOST 202218735
1184 1 017 лв./ BGN 722 504 лв./ BGN 2020-05-29
4 МОНТЮПЕ
131429080
МОНТЮПЕ МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК МОНТЮПЕ ЕООД ДИДИЕ КРОЗЕ 3A5AAF7E99B0[..](ПМС55|ТР) ФИЛИП ВАНДЕКАСТЕЛ F467A20DBD85[..](ПМС55|ТР) МАРК ...
МОНТЮПЕ МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК МОНТЮПЕ ЕООД ДИДИЕ КРОЗЕ 3A5AAF7E99B01F1F7D015A7F689C06FC ФИЛИП ВАНДЕКАСТЕЛ F467A20DBD859C7456E516EBBD03712D МАРК МАЖЮС 2EE426C51556BA98902FE3110686DFB5 ФИЛИП МОДЮИ 0F7C7DCA09E210934624B243A8527D80 МОНТЮПЕ С.А. - ФРАНЦИЯ 601BD541D638A9E657E9B4AF03300DFB СТЕФАН МАНЯН 1EB1F2E833FC57D6587236C7F90CDFF9 МОНТЮПЕ С.А. 13D14F42EF0DFAECC7121FE3631601D5 МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. „Цар Освободител“ 8A МИКАЕЛ ИВ БРИЗОН 1D9A8684C2516CC2786F889A2A6B897C СИЛВЕН ГОТИЕ 7D76851A9EC019A2A361A1B697B7CE10 МОНТЮПЕ САС 95006E595435F0E38C65C764BE9D1949 МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Цар Освободител 8A МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 Източна промишлена зона, Индустриален парк Дейл Шнайдер 511EEB22E223F32A43FE34227C855960 Франк Гате 6D2BCC362E7FB7979C07CE5A2EA6FA04 Роджър Брент Фултън F2C4087535DF2A1C8544FB8D6D3C0079 МОНТЮПЕ MONTYUPE 131429080
697 1 533 лв./ BGN 640 931 лв./ BGN 2020-05-29
4 БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР
204830885
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Горубляне Павел Красов 35 БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР АД Дмитри Музика F41E9B30E5AA[..](ПМС55|ТР) Апик Едуард Гарабедян ...
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Горубляне Павел Красов 35 БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР АД Дмитри Музика F41E9B30E5AABF60856B103393A0FF9E Апик Едуард Гарабедян EBC614F33C822D45F079A7ADC4E97AAF840596E686FC12A40117EBF24C450EA8 Евгений Исаевич Музика 9EA04D5942043422B5FEA174FE24718B6188C8BB5DB79188A1AAC48EE439C09F БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР 130317121 БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР 204830885 БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР BALGARIAN EAR CHARTAR 204830885
415 2 564 лв./ BGN 638 497 лв./ BGN 2020-06-09
4 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ
148045472
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЛЕТИЩЕ ВАРНА ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД АНДРЕАС АЛФРЕД ХЕЛФЕР ...
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЛЕТИЩЕ ВАРНА ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД АНДРЕАС АЛФРЕД ХЕЛФЕР A911FC7AC7CD36019667E54DB93A83A2 ТИХОМИР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ 63F7C21F2F4928C273E69C7B3B7FA0874CD4F4BEA3DACA2970A9016659B80C5B КАРЛ РИЧАРД МАЙ 948420F21A63125A241B1343E8879C9D АНДРЕА-ДИАНА ПАЛ 7D23384161BC52101408045716DA752E БМ СТАР ЕООД 131320120 ФОЛКЕР ВЕНДЕФОЙЕР 26DA7CB228B1CFE5444C20E6B39BECCC АНДРЕЯ НИКОЛОВ АНДРЕЕВ 1319D5B814151E7020B113C9B1A773F61ADF9B67A656D114C853B98E571E81D6 КАЛИН ИВАНОВ БАРЗОВ 2F067DE6E6394476D1BA0C50E9F4B6ECA1DE60331AEF5FD38ED5360BC706A435 ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ 74FCA15F299BE6A5AF9FBE1C7B03C920493246B3AE78BC45788F7EE00A98D99D РОСЕН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ 7EB3F7FAFAC2A7A739A588F18B0E9D0D0CA99CA0DA5858A66A3F3F6F1A8181D0 АЛЕКСАНДЪР ПАУЛ ЗИНЕЛ 1DA569FD9740ADB18B315BB3B11FE30D ДИРК ШУСДЗИАРА BEDF7AD2BACE204DF61AA6A000C9DF54 ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ 131320120 ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ 2DEE0390E0B58FE66CC8B48CEEDB6AAFBA45FBEA1D68769ACC1580AFEA3D812B УИНФРИД МАКС ГЛЕЕЗЕР 41236FBAED70FD13CC4FAB38BD1B61B3 ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 175386403 НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СЕКАЛОВ 3246693333B0D390E4A5790A0EFC5D715D7486AB3403B9271F685AC5BE9BBC53 АЛЕТА ФРЕЙН ФОН МАСЕНБАХ 47D691483D057E3F6888F3BD189CDD80 ТОРСТЕН ХЕЛМУТ КОРФ E3DF18DD05BD933535B1F4F167DDC0B3 ХОЛГЪР ШЕФЕРС 291090B67E4C7CE5B45DE2BB8B37F9EA УЛРИХ ХАЙНЦ ЙОРГ ХЕППЕ A2BB7B66EEC48F32D35A9E5B48D87361 БАБЕТ ЩАПЕЛ EC649B22090B31C684A6809F35E8505A ДЕНИЦА ЛЮБОМИЛОВА ВАЙСМАНТЕЛ 9083FC0FBB096E8EF2BC02C88FA628D4 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ FRAPORT TUIN STAR EARPORT MENIDZHMANT 148045472
455 2 146 лв./ BGN 585 852 лв./ BGN 2020-05-27
5 БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР
204830885
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Горубляне Павел Красов 35 БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР АД Дмитри Музика F41E9B30E5AA[..](ПМС55|ТР) Апик Едуард Гарабедян ...
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Горубляне Павел Красов 35 БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР АД Дмитри Музика F41E9B30E5AABF60856B103393A0FF9E Апик Едуард Гарабедян EBC614F33C822D45F079A7ADC4E97AAF840596E686FC12A40117EBF24C450EA8 Евгений Исаевич Музика 9EA04D5942043422B5FEA174FE24718B6188C8BB5DB79188A1AAC48EE439C09F БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР 130317121 БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР 204830885 БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР BALGARIAN EAR CHARTAR 204830885
413 2 334 лв./ BGN 578 285 лв./ BGN 2020-06-12
4 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ
200292065
ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ул.ИВАН ВЕДЪР 1 БИЗНЕС СГРАДА АВКО ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД ТОМАШ ЙИНДРА 9D2CCAE26CC4[..](ПМС55|ТР) ВИТТЕ ...
ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ул.ИВАН ВЕДЪР 1 БИЗНЕС СГРАДА АВКО ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД ТОМАШ ЙИНДРА 9D2CCAE26CC42B1DC635770D68BB184B ВИТТЕ АУТОМОТИВ ГМБХ/ФР ГЕРМАНИЯ/ A207619992C58BE43611E3429F855332 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ДУНАВСКИ КЪТ 7 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК 813071350 ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ 0B879C5DF79CB61A32269A2F6CAB4A42D939EADA887641C8301E0FD421C67C33 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД 200292065 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ 200292065 ВИТТЕ Аутомотив ГмбХ 353E5EC2A63D6FC261306C92280C1505 Сосиете Женерал Експресбанк АД 813071350 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 м. Слатина Индустриален парк 19 ВСТ Кинематикс България 204957053 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ VITTE AUTOMOTIV BALGARIYA 200292065
873 1 054 лв./ BGN 552 334 лв./ BGN 2020-05-18
4 ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ
203850582
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2[..](ПМС55|ТР) Назлъ Зейнеп Онурсал ...
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2F34F5683B02F7D02820F Назлъ Зейнеп Онурсал 1BBEB7DBDF3A9D1D5C1256E77D66C52B Ахмет Окан 0BB23B442C6348E88B233FC4126E1561 Лидия Сантова Шулева 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. AB6D9F346C1EB827A84C1310296C8C07 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Хакан Шахин 06132AF46EFAE83C222DBBFB0D0D3E46 Пашабахче Инвестмънт Б.В. 3179AEEC96A187A9D0CD7713646B9DC2 Илкер Айген B68D640B88ABB4997DB429102B625664 Хасан Деря CA81DC3813F97F8F787B401AFA89B826598B52A1C9D074FE0B01AB8B73D21AC7 Осман Йозтюрк 1AFF10E3172D988714AA9458B5B940B85037933B9B61552FE2ACD5B34D1D29F2 Муаммер Аквиран 7E14CD35E5B50261F7611C854E955C80 Серкан Индже 99207BE59532D3EA6AA8D2A71563B6C6 Бюлент Куджа A9A1D0CE730BFB44DCD250C3A0626EAFC7CD60D55EA8E49A1F010F46537E421F Хасан Нутфиев Шабанов 5D496D4C279CCC0814A9FBBA84D7AA80EF57260D4D833E0E90C72B9FF31470C6 Джошкун Гюнери 1E5607754C5D9DC8C431DB5EC284AB44 Пашабахче България Pashabahche Balgariya 203850582
1548 589 лв./ BGN 546 809 лв./ BGN 2020-05-20
3 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ
123633222
СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 18 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ФРАНК АЛБРЕХТ, Германия 7486ED9CDF1B[..](ПМС55|ТР) МАНФРЕД КОЛВИЦ, ...
СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 18 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ФРАНК АЛБРЕХТ, Германия 7486ED9CDF1B37602403FF119F9E7391 МАНФРЕД КОЛВИЦ, Германия C3B9AE1819DE1B2AEFBD33BD434A245C СУМИТОМО ЕЛЕКТРИК БОРДНЕТЦЕ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ 7A5879B497C5163542B55B4A08700BBB ВЕДАТ СЕЙМЕН 1241FBE29103F12E57C9FD95DF467CCA ЕЛЕНА ДИМОВА БАЙКУШЕВА 6281BCE6018553A81847E7FA0331F7F06011348AF9144ED7742EA66E8D94B5DF АПМИН БАУЕР FDF6B253FDAAEEFAD6D9FC516A7D470D АРМИН БАУЕР 6B8404ADE7143705FB884586A7CC379C ХЕНИНГ ФОН ДЕМ ХАГЕН 1880A84242AC9476592F6274CACD8025 Йошинори Мицутани 7C60856D34D7D6272EF9172B72C66926 Хитоши Кобаяши F04DC681037B742812B84890BC8D419A Буркхард Гезенхюс- Хюбентал 7314D29B46396D299FE9788D7430D62E Йозеф Маркус Корстен DB688B6F8B3034C5221E317B1CAD5B3A Оливър Шахт 7B0F5B45864B4CA17821EDA6FA05A628 Михал Мариан Любик 7CC5FB02C8F80CFD5C0E545356467125 Гюлай Татлъдил 20319290197AED46BD90E56D7587160D ВУРАЛ СЕИС E8921EFA81D6B5AC8BDEDD7CDCDE6247 МЕТИН ЕЛБЕЛИ 89D0FFBAF6551C0E6D94FB03AC27F2BB Месут Юксел 97DBC867B2FDEFC4A740928C43840680 Танер Рамадан Мутлу 50A49FC5F9DE0A5B6F832A9DB81D4BAB42DD48E253FE2D60281A604C86F687F0 Пьотр Сатурнин Павлина BB796A0393BD936825F44D28813D8C35 Сумитомо Електрик Борднетце СЕ C1416CA839219A968696578C04A928D4 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ SE BORDNETTSE-BALGARIYA 123633222
2289 389 лв./ BGN 533 888 лв./ BGN 2020-05-12
4 НУРСАН ОТОМОТИВ
102812802
НУРСАН ОТОМОТИВ НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БУЛАЙР 9 НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД ЕРОЛ ЯВАШ 91379DEBD5D2[..](ПМС55|ТР) НУРСАНЛАР ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ ...
НУРСАН ОТОМОТИВ НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БУЛАЙР 9 НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД ЕРОЛ ЯВАШ 91379DEBD5D2CF55CAE9E294186CC8DC78A6FA541953503411A9A2E3CDC07C81 НУРСАНЛАР ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ АД -ТУРЦИЯ 838BE9DDBB94BEF86751D9C567557921 НУРСАН ОТОМОТИВ NURSAN OTOMOTIV 102812802
1007 834 лв./ BGN 504 087 лв./ BGN 2020-05-14
4 ХИДРОСТРОЙ
103029862
ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 1 ХИДРОСТРОЙ АД НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ 3EAD94B5F2B5[..](ПМС55|ТР) АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ЕНЕВА ...
ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 1 ХИДРОСТРОЙ АД НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ 3EAD94B5F2B5E79285B1476FFEB6C97901885FAE30E241DD1B7E4E3CC3B749D4 АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ЕНЕВА C74C8D944004830D25C7813C5189ABA4FF69D3DB4BF080944C52ECABC3822195 ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 682E78D70B4DEE12D9FE98ADD5F85CB5D1FCCF2D4EB85CE771BB5AB4E2410469 АННА ПЕТРОВА ЦОНЕВА CCD577AF9B2BC2558C03D03C98B7643DD671B17D8B87F0D7C4AF7B52BF34AC2A ГЕРГАНА КОЙЧЕВА АТАНАСОВА 12298A815D6B1F822053B4FD400286AB9A8B4A79BF7E7A55DF8DC5496D87BD57 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ХРИСТО И ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВИ 117 МИЛОШ АЛЕКСАНДРОВ ПОЦКОВ 962E16D075AB8A2895172B2E8BD3537B777A4FAF2F43BE98C234142DFFA3B442 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Константин Фотинов 19 А НЕДЬО НЕДЯЛКОВ ПЛАЧКОВ B6A648F704BCFFD96AA661333408AB26AB3649D49A57107F196BB46C84E1E98A ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Евлоги и Христо Георгиеви 117 НАЙДЕН ПЕНЕВ КОСТАДИНОВ 0ABF59BD031083CD73CF87702112404038CD02AE742031E0F5550F83C4BC8F9C ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Андрей Сахаров 1 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 9173B83AB3D65F89836D8792AE571D2725C2077999BAADFC04B3348F6EA16BAF ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 37C1C519DA219040ACDBFEA277636D7500E2657E27F89052CC421535616EE75B ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 66701860675C2BA0C6311B6FBB836D5C72267F3CCE6410E2212F7DC60F45DC07 МАЯ ВЕСКОВА ЖЕЛЕВА 49BC260F2F052F58702CDCA06B649FA26151DD0ECC575D60DDDE5BC9D1CE4E4D Живко Илиев Недев 3723C57A9127ACCDE211609C8048539B7A54FD6C600B00679B5BD6346F6B7E9B ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Шандор Петьофи 13-15 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Сливница 201 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 103029862
493 1 683 лв./ BGN 497 841 лв./ BGN 2020-06-04
4 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ
123666763
СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. НИКОЛА ПЕТКОВ 12 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД РЪФАТ КАМХИ 78E6D8124168[..](ПМС55|ТР) ХАЛИМ ГЮЛГЬОНЮЛ ...
СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. НИКОЛА ПЕТКОВ 12 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД РЪФАТ КАМХИ 78E6D8124168174669D31A7F8543D5EA ХАЛИМ ГЮЛГЬОНЮЛ 8B58D5BC1556E588944EB766D08BA6A0 ОКАН ЙЪЛМАЗ C904418135F698640FD0349BBCCFC176 МОРДО ДАНОН FB9739873774A1E5FCAC5564790BCC07 ЕРОЛ ЙЪЛМАЗ DAF3622A820AA9289DAE12C06DAF2331 ПЕТЪР РАЙКОВ АНГЕЛОВ FA5637B39EB55F2CF9ABC6234F3660EC94C116D1AE8834A07CB7C9C54DB626DB ФЕТХИ АКДЕМИР 60219286A3481EF9957C19505DC44BEE СИНАН ДАЛЛЪ 362B05A7BDC11F9D81D55C7C1B42C2EB АНДРЕАС АЛФРЕД ЕНГЕЛ B23DA2115DEE833767551FAF584C0275 „Стандард Профил Отомотив Синайи ве Тиджарет Аноним Ширкети” 885EFBCF5CE717A9816D62BF51AEC257 Стандард Профил Отомотив Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети, търговски регистрационен номер 145236, Търговска палата Истанбул DD995B0A55A6A42BA62869D61F078BF9 Акбанк Тюрк Аноним Ширкети, търговски регистрационен номер 90418, Търговска палата Истанбул 7A95EFA5F7889C3F8B5FC8F73885692F Дейв Уилям Дорнер 9EED8FDD29D28947B5D56F725EC30254 Турхан Семизер 63311D8FBC8592302BB0060043891374 Джем Кабак 496EFDA4A3A05B5D1C359F7D916AACE3 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ STANDARD PROFIL BALGARIYA 123666763
771 1 061 лв./ BGN 490 621 лв./ BGN 2020-05-27
5 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ
148045472
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЛЕТИЩЕ ВАРНА ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД АНДРЕАС АЛФРЕД ХЕЛФЕР ...
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЛЕТИЩЕ ВАРНА ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД АНДРЕАС АЛФРЕД ХЕЛФЕР A911FC7AC7CD36019667E54DB93A83A2 ТИХОМИР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ 63F7C21F2F4928C273E69C7B3B7FA0874CD4F4BEA3DACA2970A9016659B80C5B КАРЛ РИЧАРД МАЙ 948420F21A63125A241B1343E8879C9D АНДРЕА-ДИАНА ПАЛ 7D23384161BC52101408045716DA752E БМ СТАР ЕООД 131320120 ФОЛКЕР ВЕНДЕФОЙЕР 26DA7CB228B1CFE5444C20E6B39BECCC АНДРЕЯ НИКОЛОВ АНДРЕЕВ 1319D5B814151E7020B113C9B1A773F61ADF9B67A656D114C853B98E571E81D6 КАЛИН ИВАНОВ БАРЗОВ 2F067DE6E6394476D1BA0C50E9F4B6ECA1DE60331AEF5FD38ED5360BC706A435 ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ 74FCA15F299BE6A5AF9FBE1C7B03C920493246B3AE78BC45788F7EE00A98D99D РОСЕН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ 7EB3F7FAFAC2A7A739A588F18B0E9D0D0CA99CA0DA5858A66A3F3F6F1A8181D0 АЛЕКСАНДЪР ПАУЛ ЗИНЕЛ 1DA569FD9740ADB18B315BB3B11FE30D ДИРК ШУСДЗИАРА BEDF7AD2BACE204DF61AA6A000C9DF54 ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ 131320120 ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ 2DEE0390E0B58FE66CC8B48CEEDB6AAFBA45FBEA1D68769ACC1580AFEA3D812B УИНФРИД МАКС ГЛЕЕЗЕР 41236FBAED70FD13CC4FAB38BD1B61B3 ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 175386403 НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СЕКАЛОВ 3246693333B0D390E4A5790A0EFC5D715D7486AB3403B9271F685AC5BE9BBC53 АЛЕТА ФРЕЙН ФОН МАСЕНБАХ 47D691483D057E3F6888F3BD189CDD80 ТОРСТЕН ХЕЛМУТ КОРФ E3DF18DD05BD933535B1F4F167DDC0B3 ХОЛГЪР ШЕФЕРС 291090B67E4C7CE5B45DE2BB8B37F9EA УЛРИХ ХАЙНЦ ЙОРГ ХЕППЕ A2BB7B66EEC48F32D35A9E5B48D87361 БАБЕТ ЩАПЕЛ EC649B22090B31C684A6809F35E8505A ДЕНИЦА ЛЮБОМИЛОВА ВАЙСМАНТЕЛ 9083FC0FBB096E8EF2BC02C88FA628D4 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ FRAPORT TUIN STAR EARPORT MENIDZHMANT 148045472
493 1 654 лв./ BGN 489 288 лв./ BGN 2020-06-12
5 НУРСАН ОТОМОТИВ
102812802
НУРСАН ОТОМОТИВ НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БУЛАЙР 9 НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД ЕРОЛ ЯВАШ 91379DEBD5D2[..](ПМС55|ТР) НУРСАНЛАР ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ ...
НУРСАН ОТОМОТИВ НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БУЛАЙР 9 НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД ЕРОЛ ЯВАШ 91379DEBD5D2CF55CAE9E294186CC8DC78A6FA541953503411A9A2E3CDC07C81 НУРСАНЛАР ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ АД -ТУРЦИЯ 838BE9DDBB94BEF86751D9C567557921 НУРСАН ОТОМОТИВ NURSAN OTOMOTIV 102812802
1003 704 лв./ BGN 423 541 лв./ BGN 2020-06-12
4 ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ
203850598
Шишеджам Аутомотив България Шишеджам Аутомотив България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Шишеджам Аутомотив България ЕАД Реха Акчакая 459E6F2F44DE[..](ПМС55|ТР) Бейза ...
Шишеджам Аутомотив България Шишеджам Аутомотив България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Шишеджам Аутомотив България ЕАД Реха Акчакая 459E6F2F44DE82A5A5C77C6A7561A489 Бейза Генч 8B2BD58AB09FDEEBD35DC0DDE419F99F Гьокчен Турал B200DAC3B2B0DBBFF74358294353FBA5 Лидия Сантова Шулева 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. AB6D9F346C1EB827A84C1310296C8C07 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Илкер Аггюл DCBA8B6694158DE4FD521FA9CACDB872 Тракия Аутоглас Холдинг Б.В. EEBE0C7B14C989D179B1F3C55E84ECE3 Анъл Караджа DD625586FBF2A1C907C205DFF472576E Тракия Инвестмънт Б.В. C4EBA77E5B26FC95405B9BEFAC68F77E Картал Каймакчъ 99D4FF779DE7255DC8F1EEBA98E7DD5A Мухсин Мироглу E63EF89D95D89E8325630A272359ACF5 Хюсеин Хасанов Хорозов 89473DE446855C4E86D4F69D65B1C5BB5D50C2C1650C39A1B11852FA672C248C Сечкин Баш 36822BAE8A8C39FF4C2D7DCA58FC018D Йозгюр Ходжаоглу 2060FDEDA0E8E3B9BB59052059009FDC Шишеджам Аутомотив България SHishedzham Automotiv Balgariya 203850598
631 1 037 лв./ BGN 392 593 лв./ BGN 2020-05-18
4 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
175072185
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ E703183812AA[..](ПМС55|ТР) САУТ- ...
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ E703183812AA2DE14EDDF130AD5ACEA0DCF74D6A11D5B1215062DBD94D56B464 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ЛИХТЕНЩАЙН 6018F72C0503A8D74284E02707556818 СОЛОФИН АД, ЛИХТЕНЩАЙН 6F6711FD7CDBFEF97B8C3D0557D50DE0 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН F04086BBE4F65A98DF691FEAC5D036B5 БАЛКАНТУРИСТ АД , чрез НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, чрез КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 131098851 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД, чрез БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, чрез ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Хотел Интернационал АД 175072185 Първа Инвестиционна Банка АД 831094393 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. НИКОЛА ТЕСЛА 3 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА A620168A206DB0AD4944ABB9C6CB91CA АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ HOTEL INTERNATSIONAL 175072185
349 1 811 лв./ BGN 379 289 лв./ BGN 2020-06-02
3 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
202218735
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 Княгиня Мария Луиза 84 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Симеон Константинов Арнаудов ...
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 Княгиня Мария Луиза 84 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Симеон Константинов Арнаудов C45BC2647C42843B83EC0E71B7F3FF974BBA20F33EDE0DC721385E0816F8EABB Свилен Стефанов Кръстев 3B0D45F858CA127D096F82500D8FB4C1276FD7624742EEEFBCBD7BA07EDEF063 Емил Руменов Савов 28190C00FFCF15BB244FDCF8A49174B6F91297880A442C8F10AFEB277A5949B0 Надя Иванова Маринова 3D9B33E0B2135F365E5026958D54D3DB8D5ABC01542C19234AE39BCB96E12A89 Тодор Тодоров Тодоров CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 Столична община 000696327 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 121696640 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 202218735 РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ 213CA5D1F5F4A6B76BFF5CBB677704FD10E627730F94A3D798F19BC574777714 Христиан Иванов Петров 6043409C1363D824CA3B56ABD5B84B19EF2A069638E2B7E27B713601418B1558 Румяна Маринова Милова 7534E4D430E71A189C2205C40E848973B9BEFC06F69F54922B2097E43CEDDB13 Никола Димитров Рогачев 77037137B249A6A1409EA60EAFD4A552CEB6D396698ED4B12B57A37D769945C7 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ TSENTAR ZA GRADSKA MOBILNOST 202218735
952 636 лв./ BGN 363 547 лв./ BGN 2020-04-28
4 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ
831507493
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C[..](ПМС55|ТР) ...
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C26A0C0E067FF774308B2154E11381716AAE5970B6D76F605638D Зоран Матлиевски 688216E7B2855F03E8AC91BF53327243 „СЪНФУУДС ХОЛДИНГ” БИ ВИ 2FA6EBA79DFD4C2F44BC4B7006368788 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 бул. Проф. Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ SANFUDS BALGARIYA 831507493
567 1 045 лв./ BGN 355 511 лв./ BGN 2020-05-20
5 КАЛИНЕЛ
110549817
КАЛИНЕЛ КАЛИНЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул.ЛАКАРИЦА 2 КАЛИНЕЛ ЕООД МАРИН КОЛЕВ РАДЕВСКИ 69A86B660DDA[..](ПМС55|ТР) КАЛИНЕЛ KALINEL 110549817(ПМС55|ТР)
КАЛИНЕЛ КАЛИНЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул.ЛАКАРИЦА 2 КАЛИНЕЛ ЕООД МАРИН КОЛЕВ РАДЕВСКИ 69A86B660DDAEEF2824660B1093B06F1D5EA539CA8B1CD8A1789320334D4130B КАЛИНЕЛ KALINEL 110549817
432 1 322 лв./ BGN 342 671 лв./ BGN 2020-06-12
4 СЕРТА БЪЛГАРИЯ
000223291
ПНЕВМАТИКА - СЕРТА ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 110 ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД ВЪЛЧО КИРИЛОВ ПЕТКОВ 6BA557C2B846[..](ПМС55|ТР) ...
ПНЕВМАТИКА - СЕРТА ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 110 ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД ВЪЛЧО КИРИЛОВ ПЕТКОВ 6BA557C2B846B3CA10D8467F5356AB63DE7ACEDC9C46D22AD8E3D124CB6301FB ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД 000223291 ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ 24D1098D2BE6D461C5FE6A65873D9ED0 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ FE93DD7C6D36308EAB545690DF1CDE91163F0E68C99CB8FBA5FF59C2C045ACDA ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШАКЕВ A2D2B4275643BA13CCD9AF087B86A88F99164C33D54ECAE104499CB513E49A26 ЖАН - ЕРИК ПОЛ НУБЛАНШ 51E93BE073587CE39080DAB6873657D3 ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ, Идентификация 4800007803 CF66F81E2F6A79547E6C2D701F8AB6C6 ЖАН - ЕРИК ПОЛ НУБЛАНШ 9DC995AC2900C35D8963A0FBD7DFC5BC АРНО ЛЬО БУФАН 987B0322E9D4D9D1303D43F8B930B700 КОСТАДИН ПЛАМЕНОВ ПАСКАЛЕВ 0102D3F048A308BA2366941B5A7970F052F03168E63F96378139023B8E707342 ГИ МАКСИМ ЛАРЮ 0332CA8FA491351A20CECBE95587A94D ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ CC7B1748361038E4ADBD8DAEFD0AA566 КРАСИМИР ПЛАМЕНОВ ПАСКАЛЕВ 0102D3F048A308BA2366941B5A7970F052F03168E63F96378139023B8E707342 ОПЪН ГЛОУБ 5C47E0308E51E855DE1B276F069A916A КСАВИЕ ВИНСЕНТ МАЖУРЕЛ 2125BB667615F82BF134E9B9FC18D612 БОГДАН АТАНАСОВ КОСТОВ 4C64A1F6C91C990ECC25004AA4B48D7BBDC18FEE212705F422F41D807AA16CEE ПНЕВМАТИКА - СЕРТА PNEVMATIKA - SERTA 000223291
579 984 лв./ BGN 341 924 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЮНИОН ИВКОНИ
121444454
ЮНИОН ИВКОНИ ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН 17 ЮНИОН ИВКОНИ ООД ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ 24CE1450B242[..](ПМС55|ТР) СВЕТЛОЗАР ...
ЮНИОН ИВКОНИ ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН 17 ЮНИОН ИВКОНИ ООД ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ 24CE1450B242D0B2815F9B59AC9E43835BEF163E930123149C85E30D4031D1BC СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ CC1FDC7E548846A6C8FB7AB5B98F000BEA24BBF346C2893BBD65DF135BF933ED ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР 54 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ВЪЗРАЖДАНЕ 2 Б ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 239 149 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 БАЛИК 18 Б ПЕТКО ТРИФОНОВ ПЕТКОВ 714E648E87D29276117B39545A3BC591608CD29925B652B5336B1077D519A752 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ЯМБОЛЕН 18 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 АВТОГАРА СЕРДИКА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ет.2 КМ. МАРИЯ ЛУИЗА 102 ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРИЛОВА D913B49EA278391939EF4198D4225C319B3A5BB98CB2067803B155D2257A4557 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Цар Иван Шишман 7А ИВАН ИВАНОВ ДОБРЕВ B752B9559B4EC2E46361F785651DF388B3F8924D49149D54E27DD7A946678012 СКАРЛЕТ ВАРТКЕС НЕШЕВА B486711904A389DB961A7589AC154B83F0064535C324B577EEAF558E7021B233 СИНТЕТИКА АД 201188219 ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД 131289899 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 АДИНКО 203343084 ЮНИОН ИВКОНИ 121444454 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 8F1DC674813A5CEDE7AE545D230FE870EA73D0D68225FE2C9110D7BD1D847656 ЮНИОН ИВКОНИ ООД 121444454 НИКОЛАЙ БЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ B481FB724697CCE45643A50FD97D294ACF2AF5A9BA2E919C536E02E3DF9FE648 ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ 50F8EC0F64477DAEF8A910BDB861F5C47F481F89A1A0C2D2ECF59059F75118EF ЮНИОН ИВКОНИ YUNION IVKONI 121444454
588 940 лв./ BGN 331 549 лв./ BGN 2020-06-02
4 ДЗАЛЛИ
107526203
Дзалли Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 Никола Войновски 10 Дзалли ООД Сандро Веронези F1999F8B41B2[..](ПМС55|ТР) КАЛЦЕДОНИЯ АД A7E53CDEA43E[..](ПМС55|ТР) КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ ...
Дзалли Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 Никола Войновски 10 Дзалли ООД Сандро Веронези F1999F8B41B24B508BC60B175036C9BC КАЛЦЕДОНИЯ АД A7E53CDEA43EB4F803DC67A6BE1CBEAE КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ ЛЮКСЕМБУРГ АД 1B7C1422438BED0396E7592BD1F00D93 КАЛЦЕДОНИЯ АД , Италия 36363BFC355A213F67DF3CFAA7ED8029 КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ АД, Люксембург 7785DCF6D93308B560043F9411014DB5 Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 местност Айвузов копак 1 ДАМИР РОГИНА 4AF8D3311F31481AB7BA609A257D483D Дзалли Dzalli 107526203
947 576 лв./ BGN 327 104 лв./ BGN 2020-05-18
4 СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС
203478623
СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец Черни връх 32А СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД Дойко Чонов Дънев 611DA810C063[..](ПМС55|ТР) Христо ...
СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец Черни връх 32А СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД Дойко Чонов Дънев 611DA810C06310DBB7CC93E89E85D24D081E00D2509BA219552FCC99086567C5 Христо Йорданов Христов 5BCE89718D84FE5006D68380530109C2DF24CA02466B4A3692EB47278B2440FF Чоно Дойков Дънев 347C9D57102AAE3CED8E4E631EF576905D948721D48E2942274E8D6C606E7420 СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС SEYDZH TEHNOLODZHIS 203478623
421 1 202 лв./ BGN 303 724 лв./ BGN 2020-06-09
5 СЕРТА БЪЛГАРИЯ
000223291
ПНЕВМАТИКА - СЕРТА ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 110 ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД ВЪЛЧО КИРИЛОВ ПЕТКОВ 6BA557C2B846[..](ПМС55|ТР) ...
ПНЕВМАТИКА - СЕРТА ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 110 ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД ВЪЛЧО КИРИЛОВ ПЕТКОВ 6BA557C2B846B3CA10D8467F5356AB63DE7ACEDC9C46D22AD8E3D124CB6301FB ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД 000223291 ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ 24D1098D2BE6D461C5FE6A65873D9ED0 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ FE93DD7C6D36308EAB545690DF1CDE91163F0E68C99CB8FBA5FF59C2C045ACDA ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШАКЕВ A2D2B4275643BA13CCD9AF087B86A88F99164C33D54ECAE104499CB513E49A26 ЖАН - ЕРИК ПОЛ НУБЛАНШ 51E93BE073587CE39080DAB6873657D3 ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ, Идентификация 4800007803 CF66F81E2F6A79547E6C2D701F8AB6C6 ЖАН - ЕРИК ПОЛ НУБЛАНШ 9DC995AC2900C35D8963A0FBD7DFC5BC АРНО ЛЬО БУФАН 987B0322E9D4D9D1303D43F8B930B700 КОСТАДИН ПЛАМЕНОВ ПАСКАЛЕВ 0102D3F048A308BA2366941B5A7970F052F03168E63F96378139023B8E707342 ГИ МАКСИМ ЛАРЮ 0332CA8FA491351A20CECBE95587A94D ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ CC7B1748361038E4ADBD8DAEFD0AA566 КРАСИМИР ПЛАМЕНОВ ПАСКАЛЕВ 0102D3F048A308BA2366941B5A7970F052F03168E63F96378139023B8E707342 ОПЪН ГЛОУБ 5C47E0308E51E855DE1B276F069A916A КСАВИЕ ВИНСЕНТ МАЖУРЕЛ 2125BB667615F82BF134E9B9FC18D612 БОГДАН АТАНАСОВ КОСТОВ 4C64A1F6C91C990ECC25004AA4B48D7BBDC18FEE212705F422F41D807AA16CEE ПНЕВМАТИКА - СЕРТА PNEVMATIKA - SERTA 000223291
563 883 лв./ BGN 298 269 лв./ BGN 2020-06-12
3 ХИДРОСТРОЙ
103029862
ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 1 ХИДРОСТРОЙ АД НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ 3EAD94B5F2B5[..](ПМС55|ТР) АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ЕНЕВА ...
ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 1 ХИДРОСТРОЙ АД НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ 3EAD94B5F2B5E79285B1476FFEB6C97901885FAE30E241DD1B7E4E3CC3B749D4 АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ЕНЕВА C74C8D944004830D25C7813C5189ABA4FF69D3DB4BF080944C52ECABC3822195 ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 682E78D70B4DEE12D9FE98ADD5F85CB5D1FCCF2D4EB85CE771BB5AB4E2410469 АННА ПЕТРОВА ЦОНЕВА CCD577AF9B2BC2558C03D03C98B7643DD671B17D8B87F0D7C4AF7B52BF34AC2A ГЕРГАНА КОЙЧЕВА АТАНАСОВА 12298A815D6B1F822053B4FD400286AB9A8B4A79BF7E7A55DF8DC5496D87BD57 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ХРИСТО И ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВИ 117 МИЛОШ АЛЕКСАНДРОВ ПОЦКОВ 962E16D075AB8A2895172B2E8BD3537B777A4FAF2F43BE98C234142DFFA3B442 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Константин Фотинов 19 А НЕДЬО НЕДЯЛКОВ ПЛАЧКОВ B6A648F704BCFFD96AA661333408AB26AB3649D49A57107F196BB46C84E1E98A ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Евлоги и Христо Георгиеви 117 НАЙДЕН ПЕНЕВ КОСТАДИНОВ 0ABF59BD031083CD73CF87702112404038CD02AE742031E0F5550F83C4BC8F9C ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Андрей Сахаров 1 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 9173B83AB3D65F89836D8792AE571D2725C2077999BAADFC04B3348F6EA16BAF ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 37C1C519DA219040ACDBFEA277636D7500E2657E27F89052CC421535616EE75B ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 66701860675C2BA0C6311B6FBB836D5C72267F3CCE6410E2212F7DC60F45DC07 МАЯ ВЕСКОВА ЖЕЛЕВА 49BC260F2F052F58702CDCA06B649FA26151DD0ECC575D60DDDE5BC9D1CE4E4D Живко Илиев Недев 3723C57A9127ACCDE211609C8048539B7A54FD6C600B00679B5BD6346F6B7E9B ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Шандор Петьофи 13-15 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Сливница 201 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 103029862
495 999 лв./ BGN 296 836 лв./ BGN 2020-05-18
4 ГРАММЕР
122004792
ГРАММЕР ГРАММЕР АД БЪЛГАРИЯ с. Трудовец 2160 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 2 ГРАММЕР АД ГЕОРГ ЙОЗЕФ ФЛОР 63D15C71455F[..](ПМС55|ТР) АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ГРАММЕР АГ,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РОБЕРТ ЙОАКИМ ШУЛЦ ...
ГРАММЕР ГРАММЕР АД БЪЛГАРИЯ с. Трудовец 2160 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 2 ГРАММЕР АД ГЕОРГ ЙОЗЕФ ФЛОР 63D15C71455F5B8948F217B5614CE519 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ГРАММЕР АГ,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РОБЕРТ ЙОАКИМ ШУЛЦ 5B3FCC57AB39567308C7333B41BE843D ДАВИД ХОЛЕЦ A4C75CB40FFD3F6D161F1F271F0EA365 ХАРТМУТ МЮЛЕР E10AA23C13F21049FCBF124BF42BB919 АЛОИС ПОННАТ 33B7CD5E458ABB97D02E4905C13CEA96 УВЕ ВЬОНЕР 1FEDACAD53C479D7022B8577316D0C27 ВЕЛКХАРТ ХЕРМАН МЕЙДЕР 1CA8FB21808F401D46C6413CF47071D4 ГРАММЕР АГ АД, представлявано от СУЗАНА ФИЛИПАНЧИЧ 056B608A7F15037B9FBFAFC5751F718F ВОЛКХАРТ ХЕРМАН МАЙДЕР 96F245570F674130926CA3F7FB60301A ДИТЕР ЛОРЕНЦ ПФАЙФЕР 510378CE0C9F94F98DDC9CF28E3DF390 Ертугрул Туна Аринчи B14806CBA219D250BC363C1139AD6927 Диетер Еммерт DF90859EC06D764EF7332756356ACFF9 Александер Кремер B6ACCC4920926A166FF7C4E219BD4C51 Рене Рикардо Йеоманс Масиас EFF8275431DAAE3FE9411F9372FE13AE Фредерик Флори A4FE6C9431F16F88F0BCA1430DE9F7EB Манфред Валентин Претчер 73D63CA45E4BDA2DE70EA66977450DF6 Щефан Фихт D08E4722390EDA3885308A3B246994B4 Саша Петер Франц 7EF0A6598883D7AB75E79A7FC4D7F053 Петер Томас Барбиан DE0F59AEE93380ECE97B6DEF70FE9A03 Цецка Пенчева Иванова-Велчева DEFA85CE86D6C978774E07AC1BA68096967AF7BAE208A147AA14D0E564388CC6 Ивелин Николов Георгиев A6A9CCEC4E4E27DF8EC82FDC91DF7591325E4F12AF9FCA916FEBDF00ED49DDDD Йозеф Третенбах 7F7E5BB1DB743D5C7A6EF32A54E07F27 Ивалина Дончова Бозаджиева 78670EFDDF3246979661A8EA6FD2841F72E134C08EF7D856D3634E779991F75E Кристиан Хаупт 345481C12DD1E4F1C6D3FC511BA9009E Д-р Клаус Бьоз EB53781B9F00F094A65D81259BB4736F ГРАММЕР GRAMMER 122004792
491 958 лв./ BGN 282 081 лв./ BGN 2020-05-14
4 ИНФРА ЕКСПЕРТ
204342601
ИНФРА ЕКСПЕРТ ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Велико Търново 27 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД Стефан Иванов Радев A0B9507B8D12[..](ПМС55|ТР) Иван Владимиров ...
ИНФРА ЕКСПЕРТ ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Велико Търново 27 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД Стефан Иванов Радев A0B9507B8D1273E9E7D3091462F7EAD541B64ACC401780E13C227A1998105521 Иван Владимиров Владимиров 352FF95C8775C7559499A43D9D478529653A1819581F6083C7228C37EB8BA981 Недьо Недялков Плачков B6A648F704BCFFD96AA661333408AB26AB3649D49A57107F196BB46C84E1E98A Любомир Василев Славов 16A976E7CB9C329F4F7980F7A6457A550FE242090A4D0024436DB698C8AF241F Иво Крумов Михайлов BEC63B7123F7429815660B4A8C28A45CD1782D25FD7448B79659C0CFCB05ED4F ИНФРА ЕКСПЕРТ 201435908 ИНФРА ЕКСПЕРТ 204342601 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Възраждане ул. Иван Янев 1 ИНФРА ЕКСПЕРТ АД Антония Емилова Енева - Димитрова C74C8D944004830D25C7813C5189ABA4FF69D3DB4BF080944C52ECABC3822195 ИНФРА ЕКСПЕРТ INFRA EKSPERT 204342601
266 1 686 лв./ BGN 269 121 лв./ BGN 2020-06-02
4 ХАНОН СИСТЕМС ПЛОВДИВ
175425233
ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АЛАБИН 56 ет.3 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД Йорн Нойберт AFE567106E47[..](ПМС55|ТР) ИКСЕТИК ГМБХ 61D71233BD8D[..](ПМС55|ТР) ИКСЕТИК ...
ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АЛАБИН 56 ет.3 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД Йорн Нойберт AFE567106E47FB03354713652C187B34 ИКСЕТИК ГМБХ 61D71233BD8DBE7E45BAB7556E3E8B8C ИКСЕТИК ГМБХ 82B79775E6D623EF01512E0AA9121C3E БАЙЕРИШЕ ХИПО-УНД ФЕРАЙНСБАНК АГ - КЛОН ЛОНДОН C3FCF47D47E523E90CCF30ABA0F49925 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стряма 4142 р-н ИНДУСТРИАЛНА ЗОНАРАКОВСКИ-ЗАВОД ИКСЕТИК ЙОРН НОЙБЕРТ 3DDA49DFA0E4B7ED523ACECFFA501DD8 ИКСЕТИК ГМБХ ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ 506C160FE540540E1408B9047C4FA44BD43612A9783158A22401A7B5FCC50F87 ИКСЕТИК ГМБХ 3194C2AAE2ECC5AE871CEA9D2A07A237 Норберт Готфрийд Грубер DFC10FA686D843E980954E3C4D617BA2 ИКСЕТИК ГМБХ A300187A768F45046A257822BC60BDD4 Георг Хуго Волф 09319C78DD3EABF01DBCC52DEF035039 иксетик Пловдив ЕООД 175425233 Уникредит Банк АГ, Клон Лондон, 2A982398138272946C743659D5F24306 Франсоа Адриан Бартел 6E81E1C98A6A57BEEDB8EAF0FCD93FE0 Уте Ингеборг Зайберт 850CA003727E1CEC1360EA64FD3315C6 Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стряма 4142 р-н ИНДУСТРИАЛНА ЗОНАРАКОВСКИ-ЗАВОД МАГНА ПАУЪРТРЕЙН Магна Пауъртрейн ГмбХ (Magna Powertrain GmbH) C697E9AD7AA03FF7F7DF19100F3692D2 Маргарита Цветанова Стоичкова A2633F1DEC77CDF0F0223CF3710340595FEC338DE440393D8E798839E9BFB7AD СТЕФКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА 47637A0D4DFC3815ACF69AB09BF3D1DB7130DE9E9BD27C1CC9F84A4C5C5DE4A1 Матиас Оршийт 3247DEC4E35D65A5491036E9905236EB Джузепе Вона 9F497147AA6ADF009C89BDDFC02F7496 Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД Славея Христозова Петева F03DA53457C2BE7BE8EAE4976DD69666E1B6E5B6812B3797A917EF17E39A5051 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ IKSETIK PLOVDIV 175425233
413 1 085 лв./ BGN 268 806 лв./ BGN 2020-05-29
3 СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС
203478623
СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец Черни връх 32А СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД Дойко Чонов Дънев 611DA810C063[..](ПМС55|ТР) Христо ...
СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец Черни връх 32А СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД Дойко Чонов Дънев 611DA810C06310DBB7CC93E89E85D24D081E00D2509BA219552FCC99086567C5 Христо Йорданов Христов 5BCE89718D84FE5006D68380530109C2DF24CA02466B4A3692EB47278B2440FF Чоно Дойков Дънев 347C9D57102AAE3CED8E4E631EF576905D948721D48E2942274E8D6C606E7420 СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС SEYDZH TEHNOLODZHIS 203478623
425 1 051 лв./ BGN 267 943 лв./ BGN 2020-05-27
4 РОКА БЪЛГАРИЯ
837066162
РОКА БЪЛГАРИЯ РОКА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 ул. МАДАРСКИ КОННИК 48 РОКА БЪЛГАРИЯ АД КАРЛОС ВЕЛАСКЕС ВЕГА 2A8F04A48F71[..](ПМС55|ТР) КЕРАМИК ХОЛДИНГ АГ ЛАУФЕН ...
РОКА БЪЛГАРИЯ РОКА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 ул. МАДАРСКИ КОННИК 48 РОКА БЪЛГАРИЯ АД КАРЛОС ВЕЛАСКЕС ВЕГА 2A8F04A48F71D4197B5F8E17E48A61D9 КЕРАМИК ХОЛДИНГ АГ ЛАУФЕН 6A04AA3EEE0090BDAF3F340B1E459B6A ЛУИС САБАНЕС 98984CF069933798EF4B8E0F82350FE2 ЮРА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА-ВЛАДИМИРОВА 5C4EDB539E8A0C5F92615C1933A9E867073CFDAB0C6FDE00F6811A156C7B3F8F ЛУИС СЕРХИО КАСТРО ЛАНДА 87403BEC98BA698E21C8CC344BE80C55 ХОСЕ САЛВАДОР КОМЕС 12F96E85A0C15F707468D87D11EBD37B ЕЛИСАВЕТА ПАНАЙОТОВА СОФТОВА B7A4C26BFA7055CDFF405789A9939A91441F63FB17B6270B28D199F04E31CD37 ДОМИНГО КОЛОМО ПРАДОС 02998E95F41342D1C02E6AD0A8CF9032 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ СИМОВ 967AAB515E76C42975BA4BB910D1AE3E359E2F7496F09C3191B3BF7F3867C260 ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ДОЙНОВ D310DAC6D00CB47876326845CC450CE3A117C004121DE2C95BEE5203FF41B418 РАМОН АСЕНСИО АСЕНСИО 4BF5A1C759AA45C198063BD8BB36B719 ЖУАН ЖОРДА СЕГУРА 5526636DF1A83027967EF53F98592BF9 РОКА БЪЛГАРИЯ ROKA BALGARIYA 837066162
340 1 245 лв./ BGN 254 007 лв./ BGN 2020-05-27
4 ВИЛОКС ГРУП
040348114
ВИЛОКС ГРУП ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ЦАР БОРИС ІІІ 136 ВИЛОКС ГРУП ЕООД СТОЙЧЕВИЧ СНЕЖАНА 7DB9F2EF28FF[..](ПМС55|ТР) ГРАСИЛИС ХОЛДИНГ ЛИМИТИД, КИПЪР ...
ВИЛОКС ГРУП ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ЦАР БОРИС ІІІ 136 ВИЛОКС ГРУП ЕООД СТОЙЧЕВИЧ СНЕЖАНА 7DB9F2EF28FF87060D028F7E8D2776E6 ГРАСИЛИС ХОЛДИНГ ЛИМИТИД, КИПЪР CA94E4B72F8174B3EFA18FA91C6A4DB9 ВЕРНЕР КЛАЙН 24D5480F11C2E218F199C15B6F078C31 ЕРВИН КРЕЧМАР 70F1F3713534B2873A57EC8304010B6B НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 175309766 НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 175309766 ТОМАШ МАЧИЙ ПЕТРИКОВСКИ 675B69900C73C489F8F2BC7AF8C5B6B2 ВЕРНЕР КЛАЙН DBD3700690F045F5BBFAB486E93A261E ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. Цар Борис ІІІ 136 Гьорги Дамяновски 64ED11030F26D91576E258D5E5C97E9CD1AF0B5765298C51ECBBE65C233ED926 НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ 175309766 Деян Барач B0505B207F93E37A5FECEF1F8867040A Живко Ковачевич D1266F4169EBF8DC9D0ADA5A35FC3DBF Томаш Мачий Петриковски 18B30C371970D13B2FB20BB71BFF94B5 Сашо Белевски 47D8D9A9AF7F43A2AA23967165FCA235 ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър ул.Резбарска 5 ВИЛОКС ГРУП VILOKS GRUP 040348114
286 1 351 лв./ BGN 231 835 лв./ BGN 2020-06-02
5 ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ
203850598
Шишеджам Аутомотив България Шишеджам Аутомотив България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Шишеджам Аутомотив България ЕАД Реха Акчакая 459E6F2F44DE[..](ПМС55|ТР) Бейза ...
Шишеджам Аутомотив България Шишеджам Аутомотив България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Шишеджам Аутомотив България ЕАД Реха Акчакая 459E6F2F44DE82A5A5C77C6A7561A489 Бейза Генч 8B2BD58AB09FDEEBD35DC0DDE419F99F Гьокчен Турал B200DAC3B2B0DBBFF74358294353FBA5 Лидия Сантова Шулева 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. AB6D9F346C1EB827A84C1310296C8C07 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Илкер Аггюл DCBA8B6694158DE4FD521FA9CACDB872 Тракия Аутоглас Холдинг Б.В. EEBE0C7B14C989D179B1F3C55E84ECE3 Анъл Караджа DD625586FBF2A1C907C205DFF472576E Тракия Инвестмънт Б.В. C4EBA77E5B26FC95405B9BEFAC68F77E Картал Каймакчъ 99D4FF779DE7255DC8F1EEBA98E7DD5A Мухсин Мироглу E63EF89D95D89E8325630A272359ACF5 Хюсеин Хасанов Хорозов 89473DE446855C4E86D4F69D65B1C5BB5D50C2C1650C39A1B11852FA672C248C Сечкин Баш 36822BAE8A8C39FF4C2D7DCA58FC018D Йозгюр Ходжаоглу 2060FDEDA0E8E3B9BB59052059009FDC Шишеджам Аутомотив България SHishedzham Automotiv Balgariya 203850598
604 628 лв./ BGN 227 754 лв./ BGN 2020-06-12
4 ЮЛЕН
101156430
ЮЛЕН ЮЛЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ ...
ЮЛЕН ЮЛЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175703EFA18F93A3C1F593C5486EA83F8B8AC9698D901AF87492432 ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ DC35A2657C5777EE1DF94EA4351B06F39A4B57FA073F699C3671FD56B8A6E247 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 6791EDF44E10548ADB6CF0EAD3104357AB23754E500005C4C077EF8263BE8D51 Мая Веселинова Христоскова 7F9886F16DEA34033369D96970C6BB2F650951B23C426DE3FD51450512964457 ЮЛЕН YULEN 101156430
270 1 405 лв./ BGN 227 552 лв./ BGN 2020-06-09
4 СРЕДНА ГОРА
833067174
СРЕДНА ГОРА СРЕДНА ГОРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Калояновско шосе 2 СРЕДНА ГОРА АД Александър Любенов Палешутски 71B645DD8E4B[..](ПМС55|ТР) Вяра Василева ...
СРЕДНА ГОРА СРЕДНА ГОРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Калояновско шосе 2 СРЕДНА ГОРА АД Александър Любенов Палешутски 71B645DD8E4B6F9E2C9C222A174D931AE6BDA7CA30F46F5383CC409E3722D8DC Вяра Василева Кръстева-Колева B94E6BFBF08F46D7C44BE83BFD69D5EFB6149471F27F79D680A41596AF51C69C Борислав Василев Динев 00D575E3B4DFCA1C8394842EC2C4CB2F45C3865D387C807226B22FD712D32367 Иван Димитров Вангелов E58E0185A28C98C63FA671CA528D72F2365E3A4518F578D1D22B3716596E8F80 СРЕДНА ГОРА SREDNA GORA 833067174
315 1 200 лв./ BGN 226 792 лв./ BGN 2020-05-18
3 АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ
200195560
АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 БУЛ.МАРИЯ ЛУИЗА 9-11 АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД МИРЯ КРИСТИИНА ХУТТУНЕН 2AA3BCFACB40[..](ПМС55|ТР) КАЙ ТАПАНИ ТИХИЛЕ ...
АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 БУЛ.МАРИЯ ЛУИЗА 9-11 АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД МИРЯ КРИСТИИНА ХУТТУНЕН 2AA3BCFACB403E9BA0F703FEDAAF0B1B КАЙ ТАПАНИ ТИХИЛЕ EF2001F8EFF321A80126C401910B0831 АМЕР СПОРТС ХОЛДИНГ ГМБХ, Австрия, № FN 254311 m AFCB677DA17B071BEE26E0D38D521386 АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 Чая 7 АМЕР СПОРТС ХОЛДИНГ ГМБХ, Австрия 9661BC8E170E82C5D3D6FE238A1159F6 АМЕР СПОРТС ХОЛДИНГ ГМБХ, Австрия 30876841626A184D6C0E468D5D310B73 Пампорово Ски АД 120559845 Амер Спортс България ЕООД 200195560 Кръстьо Георгиев Вангелов AF64195A96C9BCE0ED7910434D4316BAF0D5D62974DEEE40F2FE73750E560E8D Хари Тапани Мелгин 8BD091C99E2AACD6897483C03957C0CB Вилхелм Инго Керл AC9D10C5A6A2E441BBDEEF09277C80A9 Амер Спортс Холдинг ГмбХ, Австрия 2371F8437066E6753BD3E16DC8A40265 Ренатус Чапек E3263105E973A64080DA671E7BD44D38 МИРЯ КРИСТИИНА КЕМЕТЕР EC799C8C100B361A360E1FBAEAEE3268 Гордън Андерсън МакДоналд 3D54F19163B3AC55231E0EE3409E1457 Амер Спортс Холдинг ГмбХ, Австрия 70B8C55AAD396D7CF17A6F78F4BAEBCC АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 Чая 3 Стефан Лебербауер 2CE83366A08907B4B2DE613EAA5C1061 Юха Марко Вере 34C382296A4286320B4DE0EC472F0AC9 Йордан Атанасов Ламбрев 479CB9736E7A248AE7EC9E0531EE590083D718545F0592AA0EC24ADAD5C807EC Амер Спортс Холдинг ГмбХ, Австрия 605EB233A9EE558B1DC80A520E2F22DD МАРИЯ ИВАНОВА ЕНЕВА C7BD9EDCBC5933547D4F6C8220E8F9E8A54F1FB0A3BF062BB46559246F5A5E12 Михаел Абсмайер FF93C4A17A40AC66605B33F1CE411B3E АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ AMER SPORTS BALGARIYA 200195560
587 638 лв./ BGN 224 837 лв./ BGN 2020-04-30
4 ЕЛДОМИНВЕСТ
103004396
ЕЛДОМИНВЕСТ ЕЛДОМИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 275 вх.А ЕЛДОМИНВЕСТ ООД ЦВЕТАН ЙОНЧЕВ ВЕЛКОВСКИ 5FB64CFDF38D[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИ ...
ЕЛДОМИНВЕСТ ЕЛДОМИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 275 вх.А ЕЛДОМИНВЕСТ ООД ЦВЕТАН ЙОНЧЕВ ВЕЛКОВСКИ 5FB64CFDF38D7B9CAD38837CBF0184D78BD8C8F5A444166A42E432BE696527D3 ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 2AE633E28EBBB86FA41EDA1BECAD3F7A00441FF705846D2369C5ED0D6F415477 РАДКА НИКОЛОВА ИВАНОВА F34AD00D97D71CB2EA4D053EE0CC94B1A9C022D8BDEE099219766EAAE634AB6B ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 71376C514ED74B18C2AC714E2623297349FBA8F4D3176FA3DDD78F8B7A2E02F5 ДОБРИНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА 83D937275C1609BAD1BD6139DC3134A2C9F67D50B2F762C856FFF5FE9E4C8FD3 АТАНАСКА СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА 5887FF0C473B7FDF3D37ACF32F393685BAE10172F24B0C2CAB229569E815EE8B МАРИЙКА ИВАНОВА ВУГРИНЧЕВА D9C88C7040758AA0C7C07C129A0AE97C4CF376BBFB9324D1C22214B1544895DB ПАРАСКЕВА НИКОЛОВА ПЕТРОВА A59D1FC24CC717EE4AA09E7133993E73CA165901F6D384AD40C49B6131E22884 ИЛИЯ ЙОНКОВ СТЕФАНОВ CD62AA5CEB87F68648FE1B8D2FB0187B5EAFF2559A408253ADAA15712D8D8F68 ВЪЛКА ГЕРГОВА ИВАНОВА 9B938B962B7086ED42FE2EA98A6F053C50D46239D75FC04A9826AC6025AE18BC СТЕФКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА D53EAA9F9D4AED36C7F615894A0B654D9716FCB2C23092DD1369ECFF140BEC33 СИЛВА ЕРВАНТ ЕХИЯН 4DD15D2D7FFC9D35ECF594C69C718A9D0911F66746B0D909A5048F163F523473 МИРОСЛАВА МАНЕВА ХРИСТОВА 89F46EE2D851A45D88A53C3CF2F8EF531E236C2CC4204D20A4D9229B8EA22E40 НЕВЯНКА ЗЛАТЕВА ИВАНОВА C4F10BDE5F51D6ED07EF59D9AE097A9A0F1CCDFFDAC8D926C42379DE3B21CD82 МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 2EC04A8720978F071BC442E59340ED5149439D8A3E25AA71FD88D661AA58EECD БЛАГОЙ МАРИНОВ ВИТОВ 4405AEFE3ADBFAA8D199E8B23466140D7211B053BB9C3059BC60473B4F221C08 ЙОАННА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА A2F38787044AD463751950BC33BF07F8D494E253C2869247F9D8439F61E2DAAE ЯНКА МИРЧЕВА ГУБАТОВА 74408D4E88EE88B0CA6D9980666FA4460EBB8AD3982D6D6CB4E9E3164838A3DD ДОРА ПЕТРОВА ЦОЧЕВА 2FADFDE7FD252BD860927EFE4D83422F720AEB19AFE7E6FA8725445E48C09CAC АНАСТАСИЯ НЕШКОВА ПАВЛОВА 9FF340DB0687240C338F18596608763FD5CB749D8D42B8EB62AE2D4D20E281C8 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БОРИСОВ 561056D645661272B8D76E170FCCE528B63BBC328FCA2A17BC6E172FC70AEED3 РОСИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 1187DD7BF69BC6C3A2001AE9A8A5E6525B23CB1E22B4507890FB3FF2FDF5D8FC ХАРИ МИЛАДИНОВ КИРИЛОВ 8EB28193ADC632561BEA7DA04EAF56348A11177282C35062860B4A24E9FFC1DB ВИОЛЕТКА РАЙКОВА ДОБРЕВА B2D0840A63A4A553F727D5D92D6F965F6261F6F07CD3FDEC5872122315B3E809 ДОБРОМИРА ДОБРЕВА ГРАДИНАРОВА 5AC557DEF755BD5BFEF0027291612BADBE778A940AD91A670AB69882F0C1F53C ВЕЛИЧКА ВЪЛЧЕВА СТОЯНОВА 85C7FFB66BE386E9540D65502313BC44B2C0D3CB649685184D18745DB2B8E1EC СТЕФКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА D9D38D8909D774E70278E1627050A99A8BB3F7F0E09933B689A4CC6D8514957F АНКА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА 23CC268B9B13D003449C5E8F57E6023FC8C0B0E1080264CC517D8E4C1F108A52 САРКИС НЕРСЕС ХОВСЕПЯН C8C48B4498C3712BFA714B98208BD0E611224FC05220B89666B08A49B7699967 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ 6637E85EDA93901C411B50A33D9BD13A8BE24B4DF6FF2DDA22B238D25DF40DA3 ПЕНКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВПИСАНИ КАТО СЪДРУЖНИЦИ ПРИТЕЖАВАТ ОБЩ ДЯЛ 0EDC90D770DEDE2010CFDD8B366391CA500B9B40F0CF15180F6BD1E0F1CC7184 СВЕТОСЛАВА ДОБРИНОВА ТОДОРОВА BE957CF1AA5B5B6A9F286122368A50F4110F072A4E3D67C3FB16BAA89AE5400A ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 0388A67E3CCC8E906E54F03705B7A9FD18AFF10016D054C1497582278F702B8C РОСЕН ЙОРДАНОВ РАЙНОВ 8958282E49809DF7FB591719D4CC5251EA5C61F9A369430AEA3EB7533849570E ДИЯН ТОШКОВ ТОДОРОВ 3B2C6B79F6E8158515A60884C827CDACD5C34BEB07712466F908AC46EE4B1F5A ИВАН ДИМИТРОВ ГЕТОВ DD5A41FECC37B72B407F66FB7051FE65B78B2099F20933E8527E13963F9CFBE9 ЙОРДАН СТОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ 2FB0390B428E51C6DF61A922B45E66A7DB695BDF3B2C9213F07416782B9B112D ИВАНКА ВЕЛИКОВА МИТЕВА 617EAE54A9A9AD323BC70B650521F4F85D16349358539E5524A541E368EDA0D6 ЕЛДОМИНВЕСТ 1 АД 103087470 РАДКА МИРКОВА ТОЧЕВА B18176BDD2E41CFCC33A3C022B1EE613DF0A3B23658A987F4488D1E96A456A2D ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА 2605A244C1A5B6714C104EEE0CE526AE7818028B348927D40D6EBC889B984539 МАРИЯНА КЪНЧЕВА МИРЧЕВА C84D8E162CE1FEB46616EF6CC0E8EF7D5F407C111639E3863C1A9C3F19DD0ABE ЮЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА 9C109E6CA03730A27FB929ED3BB2E0E465981A72D243EE0B04CD6996E74F1FEF ЙОВА НИКОЛОВА ДОЧЕВА FF622A17424512E07F15B5120765E5B1DBAB08F1ABD1C91026C4906C10B796B1 ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ 536AD760744110CB516B0D392D45E49E321292C0F2E5CB5170988A3D9BC559CA ОГНЯН ИЛИЕВ ОПРЕВ 822C1C2C84D6860D2931B6D5C8D8304E6C49DADBB12FE42BEDF0C9F6DC2D6513 ВЪРБАН ДОЙЧЕВ ДОБРЕВ 62E375E575B02FC81F7A68C7F0E1DC4B9F05E25AA9A91CDB815677AB84EB1EF9 ДОБРИ КОЛЕВ ГИНКОВ 427841648319A4FC50FB925F834C53FCEFEE2F9BC9052066453EB7F90FA36223 ИВАН ЙОРДАНОВ ГРОЗДЕВ DC1340F9E3B82F00799FDF1DA2DBDC2B79E72C81D8174A01D793CF1978C0683A ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ B602E09BC5D9A82C02D5C4E45C38BDD86DF0D889ED4416137F4D0A6EDADEFC9D ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ 5562EDC4891F2B8FD625098FFDEC62A0F633CB2B92C24AEF5BCA103EB4008AE6 АТАНАСКА СТОЙКОВА ЯНЕВА 7812BEA229ACF34F1014D6539FB12344516760D04B2AA57D76B3758FA8AAD0D7 АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ВИКУЛОВА EBB53E53B2FA08B3F42BF5522F618942847CDC6EA4D18DD5FD27A541ADCDB730 ЙОРДАНКА ИВАНОВА ХАРИПЯН 7D34B430BA01FF895D022ADA671ED79E965E58BE4C2905B791868A014FF3B4B4 СОФКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА 5F0E562BCE33B6E3B336444DA9AD96643AC9A3FF3044A93D54E474C6590556A4 АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 1F6E944600C7DC737A2B6DFFC1CE10B9893064FF9C5C11DEDD9208C60345FC6A ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕНКОВ AAA0450888A9CF5B1FCFF12F26311B45470990085D79E8DC87C7CECDD5F08825 КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА D3076FFE0779766028BD59E264F84DF3CFBC78A0F5437506FF2F3FFF7F93C8E3 ИВАНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА 0D17A0F2D2D9716A16189F16BC44E6AB4CAFDBE27023784D6FA7AA8BF09A1669 ДОНЬО ТОДОРОВ ДОНЕВ 63E0C4A914091681A6A4418D6DEA343FF42EA7B19FB69A5F09AB7B86D26B2D0A СТОЯ ВАСИЛЕВА ТЪМНЕВА A8D9FFAB93FF7BBE5F466C99CF1C8528D73B21FD5F29101572C00EF15B6E9BE0 СВЕТЛА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА E1A2D1CCE1A3F8A5BF87D7F7D26D3ED3C13F94C9D26DB14F653CAC82C856C1BA БОРЯНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА 6D01D0F58DB59B81F1C14B785C024B0AC96671516DDD9D4409FEABCE2BDE5C6E ПЕТЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА 56E230E9C906D773A69D6C2A54C607D8078A7B8B18AB0A510A2163AA95EDFB59 ЛЮБА ИВАНОВА ЙОШКОВА E6B3B46F6476676258F4B2767CDE64C99628FA10A9C3F83FC78FB80A6A1CB22E ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ИВАНОВА A7174EA82D4A1722763964585D6F778033F54634A5263D2DC5068BDC189FE332 СТАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА 19E047C30CAF7463DE1B0423B1972526974AE95E6F99CF435356BEE0FE40B72D РАДОСЛАВ МИЛЧЕВ САВОВ D74D9E400C3B4831A71CC5A30C901E00BDFC96A276D023740E637643AE21123C ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ 2E71DB6A822DB56808EBBB6A6E81AE29A36989E4713CCB069504299A14A7F9E8 ЖИВКО НИКОЛОВ МАРИНОВ 1B8E93C75A1D7409FFAB27BD32A0E950CF54B547BD0D6D571AA7673BAC0E2BE2 ВИКТОР ИЛИЕВ КАПИТАНОВ 05AD517A30ED26C9A17BCC8286C07827218926EC90C2F1344888B82AA84069C5 ЛАЛО СТЕФАНОВ ЛАЛОВ 4AA288E725E74100556B8873EE635B0461C792831F8097EDE8DCB3EDF7225E69 МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ 2874E842F0343FF95B10D5F043899C3D0D82841C2DEE99FD28DDF4D144A7AC11 НИКОЛАЙ АСПАРУХОВ БОГДАНОВ D35FD09876507D0695D9A30D0A690A8371BB5D441871A65A9774B49975AABBC1 ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 627D49E5420B8D1D051063D74732D50D8A1F82B780BDA7A3BB7BAC3A46BC736A ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА D7A41CA56FB09F3A70E504C83DDD88B7AD20772AF9F53C54CE54F6F99EB76592 ТИХОМИР ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ D4EED69031D0DACCC3720211370D8344B51678FAC461F02DF76C6C9EE983CA59 ИВАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ 2E3F66266DFC7D3DE2FBB7D9FC16A01E9D7E35142D062CF06DB321186C97CA3D ДИМИТЪР ЕЛИСЕЕВ ГОЛОДОВ C9AE73258E2C4EDCC9D6E277B12F7425DE71E7E2AA0C1607263074D04780BB5B ПАРЕСКЕВА НИКОЛОВА ПЕТРОВА A59D1FC24CC717EE4AA09E7133993E73CA165901F6D384AD40C49B6131E22884 ЮЛИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА 9C109E6CA03730A27FB929ED3BB2E0E465981A72D243EE0B04CD6996E74F1FEF СТЕФКА КОСТАДИНОВА СТОЙНЕВА D53EAA9F9D4AED36C7F615894A0B654D9716FCB2C23092DD1369ECFF140BEC33 ВЕСКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА 71376C514ED74B18C2AC714E2623297349FBA8F4D3176FA3DDD78F8B7A2E02F5 ДОБРОМИРА ДОБРЕВА КЕРЕФЕЙСКА 5AC557DEF755BD5BFEF0027291612BADBE778A940AD91A670AB69882F0C1F53C ЕЛДОМИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул.Владислав Варненчик 275 А ЕЛДОМИНВЕСТ 1 103087470 АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА БОЮКЛИЕВА EBB53E53B2FA08B3F42BF5522F618942847CDC6EA4D18DD5FD27A541ADCDB730 ЦВЕТАН ЙОНЧЕВ ВЕЛКОВСКИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВПИСАНИ КАТО СЪДРУЖНИЦИ ПРИТЕЖАВАТ ОБЩ ДЯЛ 5FB64CFDF38D7B9CAD38837CBF0184D78BD8C8F5A444166A42E432BE696527D3 Георги Иавнов Георгиев 2AE633E28EBBB86FA41EDA1BECAD3F7A00441FF705846D2369C5ED0D6F415477 ЙОНКА ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВСКА-ГЕОРГИЕВА 8296BAE8D68533C1295981370C9670A350450D4BC30463D8A79EC4390ADD37B3 ЙОНКА ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВСКА - ГЕОРГИЕВА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВПИСАНИ КАТО СЪДРУЖНИЦИ ПРИТЕЖАВАТ ОБЩ ДЯЛ 8296BAE8D68533C1295981370C9670A350450D4BC30463D8A79EC4390ADD37B3 Йонка Цветанова Велковска - Георгиева 8296BAE8D68533C1295981370C9670A350450D4BC30463D8A79EC4390ADD37B3 ЕЛДОМИНВЕСТ ELDOMINVEST 103004396
464 808 лв./ BGN 224 821 лв./ BGN 2020-05-27
3 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
175072185
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ E703183812AA[..](ПМС55|ТР) САУТ- ...
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ E703183812AA2DE14EDDF130AD5ACEA0DCF74D6A11D5B1215062DBD94D56B464 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ЛИХТЕНЩАЙН 6018F72C0503A8D74284E02707556818 СОЛОФИН АД, ЛИХТЕНЩАЙН 6F6711FD7CDBFEF97B8C3D0557D50DE0 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН F04086BBE4F65A98DF691FEAC5D036B5 БАЛКАНТУРИСТ АД , чрез НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, чрез КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 131098851 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД, чрез БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, чрез ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Хотел Интернационал АД 175072185 Първа Инвестиционна Банка АД 831094393 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. НИКОЛА ТЕСЛА 3 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА A620168A206DB0AD4944ABB9C6CB91CA АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ HOTEL INTERNATSIONAL 175072185
349 1 056 лв./ BGN 221 173 лв./ BGN 2020-05-27
4 БИ ЕЙЧ ЕЪР
130540291
БИ ЕЙЧ ЕЪР БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ 7 БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД ЯНКО СТАНЧЕВ ИВАНОВ 7C1BCD6C7F29[..](ПМС55|ТР) БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС ООД ...
БИ ЕЙЧ ЕЪР БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ 7 БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД ЯНКО СТАНЧЕВ ИВАНОВ 7C1BCD6C7F29D90EE0831E067F0F49B3D03B4222CA5922E333E543A28021EC32 БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС ООД 130256088 ВИЛКАНИЯ ЛИМИТЕД, КИПЪР, НИКОЗИЯ DD0F1EDF5EE4A67974E51EFC85D50BED ВИЛКАНИЯ ЛИМИТИД 521B6D82FA4DDAD4BA529861F75A95F6 ВНС АНЩАЛТ 3FAA74558C38BC595E9125CA2E68FACC САНТА МАРТА 166F24F756F040460E8083CA04F314CF БИ ЕЙЧ ЕЪР BI EYCH EAR 130540291
176 2 043 лв./ BGN 215 759 лв./ BGN 2020-05-27
3 ЮНИОН ИВКОНИ
121444454
ЮНИОН ИВКОНИ ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН 17 ЮНИОН ИВКОНИ ООД ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ 24CE1450B242[..](ПМС55|ТР) СВЕТЛОЗАР ...
ЮНИОН ИВКОНИ ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН 17 ЮНИОН ИВКОНИ ООД ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ 24CE1450B242D0B2815F9B59AC9E43835BEF163E930123149C85E30D4031D1BC СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ CC1FDC7E548846A6C8FB7AB5B98F000BEA24BBF346C2893BBD65DF135BF933ED ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР 54 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ВЪЗРАЖДАНЕ 2 Б ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 239 149 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 БАЛИК 18 Б ПЕТКО ТРИФОНОВ ПЕТКОВ 714E648E87D29276117B39545A3BC591608CD29925B652B5336B1077D519A752 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ЯМБОЛЕН 18 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 АВТОГАРА СЕРДИКА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ет.2 КМ. МАРИЯ ЛУИЗА 102 ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРИЛОВА D913B49EA278391939EF4198D4225C319B3A5BB98CB2067803B155D2257A4557 ЮНИОН ИВКОНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Цар Иван Шишман 7А ИВАН ИВАНОВ ДОБРЕВ B752B9559B4EC2E46361F785651DF388B3F8924D49149D54E27DD7A946678012 СКАРЛЕТ ВАРТКЕС НЕШЕВА B486711904A389DB961A7589AC154B83F0064535C324B577EEAF558E7021B233 СИНТЕТИКА АД 201188219 ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД 131289899 ОБЩИНСКА БАНКА АД 121086224 АДИНКО 203343084 ЮНИОН ИВКОНИ 121444454 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 8F1DC674813A5CEDE7AE545D230FE870EA73D0D68225FE2C9110D7BD1D847656 ЮНИОН ИВКОНИ ООД 121444454 НИКОЛАЙ БЕЛИНОВ ПАНАЙОТОВ B481FB724697CCE45643A50FD97D294ACF2AF5A9BA2E919C536E02E3DF9FE648 ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ АТАНАСОВ 50F8EC0F64477DAEF8A910BDB861F5C47F481F89A1A0C2D2ECF59059F75118EF ЮНИОН ИВКОНИ YUNION IVKONI 121444454
595 594 лв./ BGN 212 101 лв./ BGN 2020-04-28
4 ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ
102886234
ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ябълчево 8542 Индустриална зона ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД МЮСЛЮМ ЙЪЛДЪЗ 6872484B83D3[..](ПМС55|ТР) АХМЕТ НЕЗИХ РОДОП ...
ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ябълчево 8542 Индустриална зона ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД МЮСЛЮМ ЙЪЛДЪЗ 6872484B83D3839E4BFD7DD288379003 АХМЕТ НЕЗИХ РОДОП 2D163D8DB1924539DB43CD9BDA48BFD8 МЕХМЕТ АЛЕНДАРОГЛУ 33405140F2C6207F8CDE3CE00104FC2C САМИ САКАЛЛЪ 540A6CE96C3DC20F7934B5BC1996F44F ЛЕВЕНТ АЛТЪНЪСЪК F54D3949EE3CE159F55CC65AA366A4B4 Тамер Гюлтекин 5D7216F87559A7E375F959E22740A9E8 Левент Алтънъшък, Турция, C90F0110898887DF96CCA4D742B9B75D ДЖЕВАТ ЙЕНИЛМЕЗ BAC8F01A5B1CD6601E823775ED342D35 МЕХМЕТ АЛЕМДАРОГЛУ 9FCC2CDE5157A08A3A4DF2EE7A45A231 КЕМАЛ ЙЪЛДЪЗ 8510BB05D7799FEECD009C57458FE16E ЕМИР БЕДИ АКЮЗ 0B4E5BA3B87BF1E8D78F67BF4AA40F58 ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Зайчар 8557 ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ DINATEKS BALGARIYA 102886234
485 709 лв./ BGN 206 461 лв./ BGN 2020-05-14
4 ЕМКО
040474262
ЕМКО ЕМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 76 ЕМКО ЕООД ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ 061C0EAC463B[..](ПМС55|ТР) ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ ...
ЕМКО ЕМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 76 ЕМКО ЕООД ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ 061C0EAC463B3E87F175B2E8EE5D95D478880C5A82C6B01F785AACF3910CB6E2 ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ E1187667F9885BC2477B8F045DA4FFEB7422DA19C6593798EBEFCA93F3784346 МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА РАДОМИРЛИЕВА - БУКОРТ 3CF0C0F50B472EB47860B11094D5BE1B52948AB5A4C57DCAFBD8E0DA1BAF5413 „ЕМКО Груп“ АД 204843352 ЕМКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул.Цариградско шосе 121 ЕМКО EMKO 040474262
302 1 091 лв./ BGN 197 753 лв./ BGN 2020-05-29
3 ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ
203850582
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2[..](ПМС55|ТР) Назлъ Зейнеп Онурсал ...
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2F34F5683B02F7D02820F Назлъ Зейнеп Онурсал 1BBEB7DBDF3A9D1D5C1256E77D66C52B Ахмет Окан 0BB23B442C6348E88B233FC4126E1561 Лидия Сантова Шулева 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. AB6D9F346C1EB827A84C1310296C8C07 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Хакан Шахин 06132AF46EFAE83C222DBBFB0D0D3E46 Пашабахче Инвестмънт Б.В. 3179AEEC96A187A9D0CD7713646B9DC2 Илкер Айген B68D640B88ABB4997DB429102B625664 Хасан Деря CA81DC3813F97F8F787B401AFA89B826598B52A1C9D074FE0B01AB8B73D21AC7 Осман Йозтюрк 1AFF10E3172D988714AA9458B5B940B85037933B9B61552FE2ACD5B34D1D29F2 Муаммер Аквиран 7E14CD35E5B50261F7611C854E955C80 Серкан Индже 99207BE59532D3EA6AA8D2A71563B6C6 Бюлент Куджа A9A1D0CE730BFB44DCD250C3A0626EAFC7CD60D55EA8E49A1F010F46537E421F Хасан Нутфиев Шабанов 5D496D4C279CCC0814A9FBBA84D7AA80EF57260D4D833E0E90C72B9FF31470C6 Джошкун Гюнери 1E5607754C5D9DC8C431DB5EC284AB44 Пашабахче България Pashabahche Balgariya 203850582
1120 286 лв./ BGN 192 052 лв./ BGN 2020-04-21
4 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
811047831
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. АНТОН ЧЕХОВ 3 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД АНГЕЛ ПАВЛОВ СТОЯНОВ ...
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. АНТОН ЧЕХОВ 3 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД АНГЕЛ ПАВЛОВ СТОЯНОВ F127AA59B58AE90A74580CFE4F32E527ACD560E3D01F5B441AE2EE1A6E0FCD5C МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 831661388 БОЖИДАР ЙОРДАНОВ СПАСОВ C3B1A50B3A0D71C2871AF905067FAF325FD7DC7456A1C7F7BC67E314DC250DA6 ПЕТЪР ИВАНОВ ТУНЕВ 5518CD2F461B689814F97D6968D3D085AA1630ABB6779DFC9CF69371C7BBAF95 РОСИЦА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА 32EC5528DF6458230D8CE544C12B74CC6C1FA3FDF43D99E88D49BD4B2599C346 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA 811047831
430 739 лв./ BGN 190 556 лв./ BGN 2020-05-20
5 ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ
102886234
ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ябълчево 8542 Индустриална зона ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД МЮСЛЮМ ЙЪЛДЪЗ 6872484B83D3[..](ПМС55|ТР) АХМЕТ НЕЗИХ РОДОП ...
ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ябълчево 8542 Индустриална зона ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД МЮСЛЮМ ЙЪЛДЪЗ 6872484B83D3839E4BFD7DD288379003 АХМЕТ НЕЗИХ РОДОП 2D163D8DB1924539DB43CD9BDA48BFD8 МЕХМЕТ АЛЕНДАРОГЛУ 33405140F2C6207F8CDE3CE00104FC2C САМИ САКАЛЛЪ 540A6CE96C3DC20F7934B5BC1996F44F ЛЕВЕНТ АЛТЪНЪСЪК F54D3949EE3CE159F55CC65AA366A4B4 Тамер Гюлтекин 5D7216F87559A7E375F959E22740A9E8 Левент Алтънъшък, Турция, C90F0110898887DF96CCA4D742B9B75D ДЖЕВАТ ЙЕНИЛМЕЗ BAC8F01A5B1CD6601E823775ED342D35 МЕХМЕТ АЛЕМДАРОГЛУ 9FCC2CDE5157A08A3A4DF2EE7A45A231 КЕМАЛ ЙЪЛДЪЗ 8510BB05D7799FEECD009C57458FE16E ЕМИР БЕДИ АКЮЗ 0B4E5BA3B87BF1E8D78F67BF4AA40F58 ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Зайчар 8557 ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ DINATEKS BALGARIYA 102886234
479 652 лв./ BGN 187 362 лв./ BGN 2020-06-09
4 ЕЛ ПИ ПИ ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ
201589895
ЕЛ ПИ ПИ ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ ЕЛ ПИ ПИ ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул.България 58 А ЕЛ ПИ ПИ ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД Гжегож Яроцки 38478599E028[..](ПМС55|ТР) „Ел Пи Пи” СА ...
ЕЛ ПИ ПИ ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ ЕЛ ПИ ПИ ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул.България 58 А ЕЛ ПИ ПИ ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД Гжегож Яроцки 38478599E0289FA60FE5B4BA42194F2D „Ел Пи Пи” СА 4E0619770D13244E67CD79047DCC96F9 Тамаш Гьорги Франковшки 328B467948A47B5F52CCA8519915C2C6 ЕЛ ПИ ПИ БЪЛГАРИЯ 200285925 ЕЛ ПИ ПИ ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ 201589895 ЕЛ ПИ ПИ ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. „Николай Хайтов“ 12 Асен Викторов Динолов 1F8CD4A094DDAB265BD6E630213C421587E2AA24ACD651938AF290ADB983480C ЕЛ ПИ ПИ ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ EL PI PI FESHAN BALGARIYA 201589895
228 1 362 лв./ BGN 186 381 лв./ BGN 2020-06-12
4 ГАЗТРЕЙД
121847398
ГАЗТРЕЙД ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 180 ГАЗТРЕЙД АД МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F35489CEF15[..](ПМС55|ТР) ДАНАИЛ АНГЕЛОВ КОЛОВ ...
ГАЗТРЕЙД ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 180 ГАЗТРЕЙД АД МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F35489CEF15122E4EF613FC674A5168B5A51F9A3001B15D151FE67C175C6328 ДАНАИЛ АНГЕЛОВ КОЛОВ DD5C1CF9C2ED023413605A23D818699E2E075EFA2B8C1FE68FB685C1D3D6AD4F ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ТОСЕВ 8B5375F9D324A58C3CE1083CF0FB18A00F206D193CB7E9E27C0ADF46F41617CE ПЕТЪР СВЕТОЗАРОВ ДИМИТРОВ 5AC572AD7E7FB8D2D5D819EDA73F76ACBFCE3CD56AA34955EED3A7401DE4E468 СИЛВИЯ СТОИЛОВА СТОЕВА 422D28F27AEA68368159EE56F43FFEE6E5A8EEF9395C67B1F3D3A9854DF869DE ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 62 ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 62 ГАЗТРЕЙД GAZTREYD 121847398
204 1 520 лв./ BGN 186 040 лв./ BGN 2020-05-29
4 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ
117606893
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД АЛЕВ ЯРАМАН 1CE24662A1BB[..](ПМС55|ТР) АХМЕТ ДОГАН АРАКАН ...
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД АЛЕВ ЯРАМАН 1CE24662A1BBC901521E2F6A7773E1EC АХМЕТ ДОГАН АРАКАН 82F1694D3D8CDEC6F51A794FF0B1D1B3 УЛУКАН ЙИПОН B74A017F4E845DB8AEF6BB1B3A01AC58 ГЮЛСЮМ АЗЕРИ A52E28111C6AC700DBC7CD3FBB6CF13B ЕМИН ЙОМЕР БОЯКИОГЛУ EF2099F16E077B114DB98AA7CC123D39 РАТИП ОКТАЙ ОРМАНДЖИОГЛУ 6B7D756DB0AEDD6E6F25F4B6DCDC998A АЗМИ ТАНЕР УЗ 7B5E4CAD8C6D4C9BA3CD0B3A8D5A35CB МУСТАФА АКИФ СЙОЗЕН B6C0E78F490AEF8A2B2D08AB773D1315 ДЖАВИТ УСТАОГЛУ E6A97B02F36C4D80A2848B505C994CE9 УЛУКАН ИЙПОН B0ECC23EE7A47217B3381C6330455EFB ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В., ХОЛАНДИЯ 435F69551DA19D411652295EC971A59C ХАСАН ДЕРЯ E087637E2C3A4C94A6F9B6C0D09D5B80 УЛУКАН ЙИГЮН D804B22507394AA5D1E6602D70FE870E СЕЛЧУК ДЕМИРКЪРАН BCDB02683A9E68C1129BEA7FF808653B ШЕФКЕТ АСИЛКАЗАНДЖЪ 3B3172C5D5172D43CAFC35C48CD0AAA2 АХМЕТ КЪРМАН DFA49341F40A94A530CFA489612C384C ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв.ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА АЙТАЧ САНИЙЕ МУТЛУГЮЛЛЕР 81920225BCE24222EF29AA7A2F1D5860 МЮФИТ ЙОЗКАРА BE696F99F51CAA0DBBECE939AA371207 СЕРКАН ШАХИН 5219FE2A75A8B7C81AF855DEAD22070E ТЕОМАН ЙЕНИГЮН 3DE8DDF3791FCA05E46B82FCBE33160A СЮЛЕЙМАН КОЧ 07395154B51B0B605D566714A9B47843 АХМЕТ ОКАН EF63780B2E7E41B6D2559B6EF2A447E9 ДЖЕМАЛ МЕЛИХ ЧОБАНЛЪ 084FCE86F32AD05DAB02A2C3D3BE4C90 ТРАКИЯ ГЛАС ЛОДЖИСТИКС 125573642 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 МУСТАФА ГЬОРКЕМ ЕЛВЕРИДЖИ 4C7CC2A6F4FC36A99AF696F11266B8A7 МУСТАФА ЙОЗГЮР ПИШИРИДЖИ 81A1965754F761C69BC22C7D8936BF54 РЕХА АКЧАКАЯ E3C85C4CDBE8A4D28F730CF0849956E3 ДЖЕМИЛ ТОКЕЛ EBD3310D30D086A4F5627D64A7978F27 ГЮЛТЕКИН ШИМШЕК E3505247972583BE55CC0484F2A99841C5939DE45CE9864B2EFECCF0F67614D9 КАРТАЛ КАЙМАКЧЪ BA141B7A5A69F9575D6B27B17399487E БЕЙЗА ГЕНЧ 1E15C5984F2BEB9E643236268ECC601C ХАКАН ШАХИН 32EC0E0735DFC6ADEC1DB0A94D010EFE АХМЕТ АЛПЕР ДЖАН 8AD5904674E91A753EBC4D03F8753D5C ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Бейза Генч 8B2BD58AB09FDEEBD35DC0DDE419F99F Гьокхан Атикан 2F56DCB9350B7443533D690BA11DC94C ТРАКИЯ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. 7A0DAC9BEDC87E592109DA824537C1CB Гьокхан Атиккан CACFC23BCA7F58DBB5A39BE77593E9C6 Анъл Караджа DD625586FBF2A1C907C205DFF472576E Шишеджам Флат Глас Холдинг Б.В. DDB2E4D68BF6F9170F2AA5629DC27E65 ОНУР АЯЗ 5B6CF675EED81D8436A02CF53B2BFD6F Зеки Будак 47380C1F7477D86EA74FD4194527A986 Бейхан Ридван Иляз 05AF5E7F97CD22329F0CBEDB3EED240694294B8CE6A3D51F25167EF6FD2184F9 ОРХАН ДЖУМХУР МЕРДЖАН BF816F3EC5C2BA2E627B51CBC7B7BAAC ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ TRAKIYA GLAS BALGARIYA 117606893
522 584 лв./ BGN 183 016 лв./ BGN 2020-05-20
4 АБ
836014515
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E[..](ПМС55|ТР) ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ ...
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E27C89624725B365568CC79A15F4FBE1517E515ABB7E8BBC61412 ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ 526BF75258204E5E011A9ED145036E7BFD1BF3F47DAA454BACB7398016AF1851 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ A10D7F5B903D2AFA9B989B15CB6B25F451203313BE5739F227B82C948F6DC465 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ D71B23B13A9CE5341437E76F2B91F62CFCE835CCBCC3EB9DBFE3D59EC610A742 ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ E2D8636878606F11735F4B257FE802AA7D7DD753C11FFAE8CD75F6E27115B384 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖАНОВ 69DBF971228A1F44EF216A7285B8286D75CEC29522E9EBC8506A4CD8C24AC514 МИТКО ТОНЧЕВ ЦВЕТКОВ 3E703A58687D2DCF0F9B36687F1D675016E8ED1613C9271CB4F171424D6C0716 СТАНИМИР РУСИНОВ МИЛЕВ B99E9C9535D2AB6CFA24A2F8251C3908F557D33603478CC44D85DBDD455CC2DA ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН 640B96E6F5AA1892101E9D38CAFA4F2095D84A6918534AD859AD490BB55C61BB ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ 7F8E152A6ED3C2ABCE630EE404A7FA8C70CF610E6824D3DB255B62442B67C4E3 ГРИША ВЕЛЧЕВ ГРОЗЕВ F15E9932B4247B03A6AD7C5115D21835BBAB5C5FE3C96673B4EE8445CC7B9DE1 ВАСИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ 0DD0EB714992548A6B5310869C340882E74F3E1B1C5033D647AEEAE22063325C РОСИЦА СТАНИМИРОВА МИЛЕВА CEC321D92E63A0829FE7CB8065A383670222317F58AC492C18F0230013C6EC51 Расим Фикретов Ферхадов CBFACB3E4285A00B14A0BB2A1A20C6AD98CC8E88768B19855CADD31E6851CF45 Красен Володя Оханян 395BAD6553ED28542231D6523E31AA29390C0B6A884204F280A6B0671484645E Георги Христозов Теоргиев E2D8636878606F11735F4B257FE802AA7D7DD753C11FFAE8CD75F6E27115B384 Трифон Бонев Трифонов 99CE57CB994A66C55125394ADD229FCB7F6FEC9DD7CEEE363E1065398EEE92EA Тенчо Пасков Пасков 4BDA68E47708DBE03F007F6B39D01A002002E63063E795E105D4C0218B62D53F АБ АД 836014515 Българска банка за развитие АД 121856059 ПСК Детелина ЕООД 126627299 Радостина Йорданова Николова 769ACC59C8CFF6F135D4ED9AB7CF828568486DE0900CC9380DDFDE1E3E492FCB Димитър Адриянов Петков 5555110932E0B88B93B2EC1EFC87F159462A5D5D32174623C080DDDFCE418A60 АБ AB 836014515
254 1 198 лв./ BGN 182 620 лв./ BGN 2020-05-20
4 СПОРТ ВИЖЪН
202391866
СПОРТ ВИЖЪН СПОРТ ВИЖЪН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 АЛЕКСАНДРОВСКА 75 СПОРТ ВИЖЪН ЕАД ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ДАКОВ 17A98FEF46A3[..](ПМС55|ТР) МАРИНЕЛА МИТКОВА ДАКОВА ...
СПОРТ ВИЖЪН СПОРТ ВИЖЪН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 АЛЕКСАНДРОВСКА 75 СПОРТ ВИЖЪН ЕАД ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ДАКОВ 17A98FEF46A331BFA3C6E0C353C583EFD7C5941E3B43B60AD7D5BA34243FAD74 МАРИНЕЛА МИТКОВА ДАКОВА A69F2FBA278ACEBD48BD00985BC899FBF4317E834AE15BD449F8C2BFFB28B885 СТЕЛА СТАНЧЕВА НЕНКОВА 9C206D02928AB9A0F2CDA0238099F8858F6AC8685CE2F26907ECF58B4188DADB СПОРТ ВИЖЪН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Черни връх 100 Парадайс Център Дарио Йевтич E48162F39EE6E8809EDD898DC9BA3493 Драган Станойлович C5D9284ED2A5FD6B037E8AEE5118DAE5 Борислав Станойлович EA1C6B0516D6FF30D15A3E570ED48E48 Би Ди Ес Спорт Груп Лимитед 3E394DB3C2CD74C386A114723363BB7F Воислав Глигич 938BB28EC14397F4B9967C6E20BD5096 СПОРТ ВИЖЪН SPORT VIZHAN 202391866
186 1 622 лв./ BGN 181 062 лв./ BGN 2020-06-02
4 КАЛИНЕЛ
110549817
КАЛИНЕЛ КАЛИНЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул.ЛАКАРИЦА 2 КАЛИНЕЛ ЕООД МАРИН КОЛЕВ РАДЕВСКИ 69A86B660DDA[..](ПМС55|ТР) КАЛИНЕЛ KALINEL 110549817(ПМС55|ТР)
КАЛИНЕЛ КАЛИНЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул.ЛАКАРИЦА 2 КАЛИНЕЛ ЕООД МАРИН КОЛЕВ РАДЕВСКИ 69A86B660DDAEEF2824660B1093B06F1D5EA539CA8B1CD8A1789320334D4130B КАЛИНЕЛ KALINEL 110549817
190 1 564 лв./ BGN 178 285 лв./ BGN 2020-05-18
5 ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ
114141414
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Червен бряг 5980 КОМПЛЕКС БЕТА ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД МАРТИН ЦЕНДЕР ...
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Червен бряг 5980 КОМПЛЕКС БЕТА ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД МАРТИН ЦЕНДЕР AC0B61156B73CB9ACF9513DED0800BE6 ПАЛФИНГЕР СЕРВИС УНД БЕТАЙЛИГУНГС - ГМБХ АВСТРИЯ D2CE7C4C50B9C5BFB0B7E6195B0B1DE1 СТАРЧЕВИЧ ГОРАН 4E1F7903A952383D0F3927A9F06B482D ЗИГФРИД БАУЕР 9957690144BE7002380EA1043DEF8016 ГОРАН СТАРЧЕВИЧ B1BDD822998C3A0B97D17A5EF6CD8531 ХОЛХЕР ХАРИ КЛИМАШЕВСКИ 2A37B6CB8B6CD658486569CF49D11E02 Андреас Юрген Щраух EA62D5E668A5A8A9A3DE2C8C634F35DA Бернхард Йохан Фишингер 0F7E26D96789FA34402E9D475AB487E2 ПАЛФИНГЕР СЪРВИС - УНД БЕТАЙЛИГУНГС -Гмбх FF4EDD1F3F76DBF28DABF818E040ECC3 ПАЛФИНГЕР МАРИНЕ - УНД БЕТАЙЛИГУНГС -Гмбх 888E621A69C90D0B6B505A0A2CA822A8 Райнхарт Натер 0B84E825442FC4163EB886F921DF25E0 Радостина Павлова Начева 3BE2A55E886A5D3C4D05BA5A3743F300BC872E79B92C3B96E5E2A0DC3BC5F697 Метин Юсеин Дениз C9A25A0E3BF42A06A34E6FFFEC344A6C4D11BAEBC44AF2E685BB228C43CD8330 Палфингер ЕМЕА ГмбХ CA605DB8D71D07B1D0206174F2C0C86D Петер Хорст Шулце DCA2588A7A9092BD223BAF8EAD957E48 Радославка Петкова Кръстева A96AA4B2D4EA43077B75E0A903FAB7692F0A1D54635EC056325C0E9F7B31A1B9 Филип Гръгич CB82E765B61F643A1952D7E4C229C6E2 ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ PALFINGER PRODUKTSIONSTEHNIK BALGARIYA 114141414
478 620 лв./ BGN 177 849 лв./ BGN 2020-06-12
4 БУРГАСБУС
812114464
БУРГАСБУС БУРГАСБУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИНДУСТРИАЛНА 1 БУРГАСБУС ЕООД ПЕТКО ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ A9A51978DD85[..](ПМС55|ТР) ОБЩИНА БУРГАС 000056814(ПМС55|ТР) ...
БУРГАСБУС БУРГАСБУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИНДУСТРИАЛНА 1 БУРГАСБУС ЕООД ПЕТКО ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ A9A51978DD8525893E0BEB80A0A615A7B8DC32B90E825F9A644BF02A2100BCB8 ОБЩИНА БУРГАС 000056814 БУРГАСБУС BURGASBUS 812114464
505 570 лв./ BGN 172 820 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945
201280347
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 68А ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД АЛЕКСАНДЪР ...
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 68А ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ 0A3DCE3F13ED26F1A1F897019E12B0D6D71BCDF17776FDE3D1EBF184D621438D ТЕМЕНУГА ИВАНОВА ГАЗДОВА 2B5BE7C337040C8E184A645CFB9F3F8AA1F72A67897BC5A0C13A349084F6979A СВИЛЕН ВЕНЕЛИНОВ ИВАНОВ AFE9C65C3DA2E45794172E1A94EA86E197A64D527A31246FA4B7AD4607E16B1F Станчо Тотев Стефанов F774FCCC1BFCDC258E42CF765DE9A0A64F720DFFB7FFF4929E112C66ECD8B12F БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009 АД 200509597 АНГЕЛ ХРИСТОВ ПЕТРИЧЕВ BEB9023F1444FA9297F2A99E60A8378AB791DE57DB4C92AC10787DA4CBC296FD Добромир Димитров Филипов 09AAEB2234CB131E42599A8A40207B82D11CC6D97CA83E1FC3C9E8A511F0E064 Даниела Асенова Славчева 3074D9332501BF19AEAE7881CB78834D0DE879DE27E34AC7BCE0261EC50836A6 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB LUDOGORETS 1945 201280347
134 2 136 лв./ BGN 171 698 лв./ BGN 2020-05-14
4 ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ
204232489
ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Патриарх Евтимий 21 В ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Oливие Тиери КЕРЮЕЛ 546455A0DB7B[..](ПМС55|ТР) ЛАТЕКОЕР СА ...
ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Патриарх Евтимий 21 В ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Oливие Тиери КЕРЮЕЛ 546455A0DB7BAA56545048FB8CE9E11C ЛАТЕКОЕР СА 217A8B2C4832EE4358B64BC3322483D2 ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 местност Кривата нива, Индустриална зона, завод Латекоер ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ LATEKOER BALGARIYA 204232489
206 1 381 лв./ BGN 170 710 лв./ BGN 2020-05-22
4 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО
175192081
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ул. КУКУШ 7 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД ИЛИЯ КАРАМФИЛОВ КАЛИБРАДОВ ...
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ул. КУКУШ 7 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД ИЛИЯ КАРАМФИЛОВ КАЛИБРАДОВ 8BDA0C98A0A55C4E8D3F80C3616C63A6CA398CCFBD3D1D6833E5182797DAEE48 АНГЕЛ АНДОНОВ ИРИБОЗОВ 5CCFF3BAA31079A6701517E72364BF6BBA3344ED36D09EC95B5AFB5A13C22645 ПЕТЕР ЕМИЛ АМЛИНГ D2D2D3413A17603C92742C5AFC6B55AB АРНД ТУШИНСКИ E0E2C20809511EBFB140798F7AB2470A РОЛФ ГЮНТЕР ФАЛКЕ 1D64E272F06914F31BE237450DFA90A9 НЕВЕНА ЩЕРИОНОВА АЛЕКСИЕВА F6556E5191505EB9780044277DAB4B0C761B1C2A199365E494BBDFDFCEFFFEE8 ПЕТЕР ЕМИЛ АМЛИНГ 7B48B2EB0AA73C23F6F0B99BFD9C1881 ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ 6337F9937FB164043A5289B1E170DDBE53A12D339B921924C4ECA18FE12F6498 АРНД ТУШИНСКИ 8CA63D011F4C1250F75D466907BD603D РОЛФ ГЮНТЕР ФАЛКЕ C60C58223349489AEEC2311E017E30C4 ДИТЕР ФРИДРИХ КУЛМАН 1FE67B564609E03294D8EF30A5AEB3AD Антон Георгиев Михов 0027161B6D3CA351F08DD2B9F22F506A488B19435C5907687B8AB27B89F54E1B Флориан Шилинг 48FD8BC1E3E3AE54EFEC87DD3B656C04 Боян Николов Боянов EE27775A7DB6B0D1BA654D7D533970EF4073AF9C43B2D76683621B031974A9DA Майк Зеленрик AE4B05E431A40AB64B5DB56FBEDDB6B7 БАРГЕЙМ 131196110 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН 121425308 ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ INTERNESHANAL LEYZHAR PRODZHEKT 175192081
149 1 886 лв./ BGN 168 639 лв./ BGN 2020-05-18
3 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ
121683408
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ЖИТНИЦА 21 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД АСЕН ЛЮБОМИРОВ ДОБРАНОВ ...
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ЖИТНИЦА 21 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД АСЕН ЛЮБОМИРОВ ДОБРАНОВ CDF0BEC444D2BC24E04812B1FA0B22A449723C77F0B2591EDE940BB68643A9BE ВАСИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ 122A359B73DBD236A63C304E0555038EFEB06A4F44BA69000FE1F425C65D3BEF ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕНКОВ 063DAEFEE696DF7125C7CB791BA59803F697A5648159B8DAF12C2007B7117930 ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ МАНОВ 5A5E7EDFE26B08E26B67420E39B7BDE2CEF3F897728ADD829AA013C20B22A00C СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 АННА НЕДЯЛКОВА КОЛУШЕВА-МАНАХОВА EB4AAE11BA0E77DA50026F19A7C0D9471D722C6FFB09751B18F5258119083135 ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВУТОВ 0A703AC8B07002ADDF920994EA828722956E40C68E377B955BDC2736C3BCA9BF КРАСИМИРА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА 7436C09B8C4D36D580497DF488C2CA90F145D11F9757F44B968393735DD5BFF9 Слав Йорданов Монов 616E560CC666602785A23F945C84954BB575F211F013F5400C17E9F459E42345 Илия Добромиров Гътовски E3C7E6E7F258B6CC6E95B107E16AA25470F912303BAD79101C4AD935F175E5BD СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Житница 21 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ STOLICHEN AVTOTRANSPORT 121683408
534 524 лв./ BGN 168 029 лв./ BGN 2020-05-27
4 БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ
202442446
Бер-Хелла Термоконтрол Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Верила 5 Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД Андреас Щефан Тойнер D4A7BD6B9D20[..](ПМС55|ТР) Бер-Хелла Термоконтрол ...
Бер-Хелла Термоконтрол Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Верила 5 Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД Андреас Щефан Тойнер D4A7BD6B9D2017096350053EACFD9F2E Бер-Хелла Термоконтрол ГмбХ 6B36A191B068ACE5DD659C423DDA2097 Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 128 Христо Иванов Ненов ECE4975CCC0A493E3122FDD2DA0FBAC4FF0951E4F77096860A0652A5E6FB90F7 КРАФТ УЛРИХ CED1D4187138E3785E62FD34AEDA932C Михаел Нолте 0CF53025C181FEBAF4F39DEDB590274B Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 Индустриална зона София - Божурище, ул. Райна Касабова 8 Мартин Йоханес Ниланд 38DEA1AFAF3559E4BD41F841EBF3CE52 Юрген Нойберт F18F752031BA85B8E7D8508247FF58EA Томас Шулте 408F6F15E04B72858080D6F85A706603 Матиас Хелмут Кьолер B37D672B4E50E8EF7F949844B6F630E2 Бер-Хелла Термоконтрол Ber-Hella Termokontrol 202442446
483 577 лв./ BGN 167 233 лв./ BGN 2020-05-22
4 АЛАДИН ФУУДС
115271421
АЛАДИН - ТЕХНОКЛИМА АЛАДИН - ТЕХНОКЛИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ 180 АЛАДИН - ТЕХНОКЛИМА ООД МАХМУД ФАРЕС 096EB2D1ADEA[..](ПМС55|ТР) ...
АЛАДИН - ТЕХНОКЛИМА АЛАДИН - ТЕХНОКЛИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ 180 АЛАДИН - ТЕХНОКЛИМА ООД МАХМУД ФАРЕС 096EB2D1ADEA7416B6294B31A15FAD7EA2F74714A0D622736087A452FBAC0497 АЛАЕДИН ХАРФАН D57921F426C385C455EC895712F8378A1F4A91315CEE5B2BD56BF02B13A97EEA ФАРЕС МАХМУД 096EB2D1ADEA7416B6294B31A15FAD7EA2F74714A0D622736087A452FBAC0497 АЛАДИН - ТЕХНОКЛИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 район Северен, ул. БРЕЗОВСКО ШОСЕ 180 ЖАР-45 - ВИОЛЕТА ХРИСТОВА 114030054 АЛАДИН - ТЕХНОКЛИМА 115271421 АЛАДИН - ТЕХНОКЛИМА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Съединение 4190 ул.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 6 КАЛЕД АЛ ХАРФАН 713E1585FD3AFF58F4292F0C9A879199768D5ED4D729ADD1BB946844F450E2BB АЛАДИН ФУУДС 115271421 ТАРЕК АЛ ХАРФАН 26DC9955C1B65A44EC339093ED0F4D42A47589B2C00EA420C0064228A21EE142 УАЕЛ АЛ КАСМ CC63D3C3882C1E81866413DFDE6906B774F5AE60DC3D0518FF32BA9DF5F3281F Аладин Фуудс ООД 115271421 Банка Пиреос България АД 831633691 АЛАДИН ФУУДС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин бул.Европа 119 МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДСТОМ 115238318 АЛАДИН ПРОПЪРТИ 115238318 АЛАДИН ПРОПЪРТИ ЕООД 115238318 АЛАДИН - ТЕХНОКЛИМА ALADIN - TEHNOKLIMA 115271421
404 661 лв./ BGN 160 238 лв./ BGN 2020-06-02
3 ИНФРА ЕКСПЕРТ
204342601
ИНФРА ЕКСПЕРТ ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Велико Търново 27 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД Стефан Иванов Радев A0B9507B8D12[..](ПМС55|ТР) Иван Владимиров ...
ИНФРА ЕКСПЕРТ ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Велико Търново 27 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД Стефан Иванов Радев A0B9507B8D1273E9E7D3091462F7EAD541B64ACC401780E13C227A1998105521 Иван Владимиров Владимиров 352FF95C8775C7559499A43D9D478529653A1819581F6083C7228C37EB8BA981 Недьо Недялков Плачков B6A648F704BCFFD96AA661333408AB26AB3649D49A57107F196BB46C84E1E98A Любомир Василев Славов 16A976E7CB9C329F4F7980F7A6457A550FE242090A4D0024436DB698C8AF241F Иво Крумов Михайлов BEC63B7123F7429815660B4A8C28A45CD1782D25FD7448B79659C0CFCB05ED4F ИНФРА ЕКСПЕРТ 201435908 ИНФРА ЕКСПЕРТ 204342601 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Възраждане ул. Иван Янев 1 ИНФРА ЕКСПЕРТ АД Антония Емилова Енева - Димитрова C74C8D944004830D25C7813C5189ABA4FF69D3DB4BF080944C52ECABC3822195 ИНФРА ЕКСПЕРТ INFRA EKSPERT 204342601
265 1 002 лв./ BGN 159 341 лв./ BGN 2020-05-18
4 АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС
203117854
АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. КОЛЬО ФИЧЕТО 6 В АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС ЕООД ИРЖИ ЩИКА A05AEA03094E[..](ПМС55|ТР) АРИЕТЕ ГРУПЕООД F1707102B1AA[..](ПМС55|ТР) ...
АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. КОЛЬО ФИЧЕТО 6 В АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС ЕООД ИРЖИ ЩИКА A05AEA03094E7842DA8D463B5C523938 АРИЕТЕ ГРУПЕООД F1707102B1AA6CE1DECBD2E5B23B24BA ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ E533911AC246A8879217173731D6DEA169478ACB2FFD249541E5438DB4DF96EE АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. Тракия 12 АРИЕТЕ ЛОГИСТИКС ARIETE LOGISTIKS 203117854
308 845 лв./ BGN 156 239 лв./ BGN 2020-06-09
4 ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА
107538312
ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дряново 5370 ул. ШИПКА 1 ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ЕООД МАРИАНА ГАРАБЕД ПЕЧЕЯН-КРЪСТЕВА ...
ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дряново 5370 ул. ШИПКА 1 ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ЕООД МАРИАНА ГАРАБЕД ПЕЧЕЯН-КРЪСТЕВА 227BE21B9DC4B1BD13990284179FF2422EE0DB8880CB217AD451A83B2CAAB387 ВЕСЕЛИН СТОИМЕНОВ КРЪСТЕВ 07432D4C3BF12CC9BC38CA2A9AFB507F8F454AA9A24C36A7A53D0293E2EF2BBD ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА VSK KENTAVAR-IZ DINAMIKA 107538312
259 1 002 лв./ BGN 155 767 лв./ BGN 2020-06-02
4 ХЕБРОС БУС
204719212
ХЕБРОС БУС ХЕБРОС БУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 бул. Македония 1 Автогара Родопи ХЕБРОС БУС АД ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДОШКОВ 4D6B5A317061[..](ПМС55|ТР) ИВАНКА ...
ХЕБРОС БУС ХЕБРОС БУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 бул. Македония 1 Автогара Родопи ХЕБРОС БУС АД ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДОШКОВ 4D6B5A317061C651CB665E8C015AFE7F5F9F369F37F79EBABD4FB0723BFA447B ИВАНКА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА 442BBFCB8EE3C6B8DDE092A364807662110B4FC3FBCCD7DD4AD46DF4DA5069F3 СТАНКА СПАСОВА ФИТНЕВА E341AC9253DF5ADBD046951DD9A80E9CF7B3497E86563B7A44F8AAA97E51DB57 ХЕБРОС БУС 115008465 ХЕБРОС БУС 204719212 ХЕБРОС БУС HEBROS BUS 204719212
464 539 лв./ BGN 150 139 лв./ BGN 2020-06-12
4 УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ
115801815
УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Стряма 4142 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - РАКОВСКИ УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ ООД МАКС ИВО АРТЪР ХЮЗ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Л.П.№202790226(ПМС55|ТР) ...
УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Стряма 4142 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - РАКОВСКИ УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ ООД МАКС ИВО АРТЪР ХЮЗ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Л.П.№202790226 BA3022B5C6F0F0B9FD91571F0E98D5F0 ЕМА ПЕНЕЛОПЕ БЪРГЪН - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Л.П.№204762322 8AEF557AB065FB4F2AD1D2DB8A873068 ДЖЕЙМС ИВО АРТЪР ХЮЗ - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Л.П.№704722585 A05BF0A04D7F1785D66117AE8AAEE830 МАКС ИВО АРТЪР ХЮЗ CCD12FA4147787B8E32EEBDD8083A27C ЕМА ПЕНЕЛОПЕ БЪРГЪН F037A57B5A21271BB9887384BBF9DBEF ДЖЕЙМС ИВО АРТЪР ХЮЗ 40F0E3E6C9434FC36E9D769220F175D5 МАКС ИВО АРТЪР ХЮЗ DA5731CEA33509078D6C35C41B651152 ДЖЕЙМС ИВО АРТЪР ХЮЗ-100; ЕМА ПЕНЕЛОПЕ БЪРГЪН-2900 2BE3FB38819D64433E07012346CF5514 Уилям Хюз България ООД 115801815 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД 813071350 УИЛЯМ ХЮЗ БЪЛГАРИЯ UILYAM HYUZ BALGARIYA 115801815
187 1 325 лв./ BGN 148 651 лв./ BGN 2020-06-02
4 БТБ БЪЛГАРИЯ
117671567
БТБ БЪЛГАРИЯ БТБ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.БЪЛГАРИЯ 125 БТБ БЪЛГАРИЯ АД АХИМ НИКОЛАЙ БАЙЕРЛ 80ED0A89D188[..](ПМС55|ТР) КАЛИНКА ПЕТКОВА КИРОВА ...
БТБ БЪЛГАРИЯ БТБ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.БЪЛГАРИЯ 125 БТБ БЪЛГАРИЯ АД АХИМ НИКОЛАЙ БАЙЕРЛ 80ED0A89D188FAFA5665CFD12427F28D56FAAD74593A5A2AFFBC5237AA68078E КАЛИНКА ПЕТКОВА КИРОВА 321B6F050FCC43D4D5E1C0C8E571281747D5301A49A7EC34A04D127B70853EAB БОНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА 918B210762556E52A547C82E3B58CDF8D559AFB94D0A2D115D1E47DE17B1C677 АХИМ НИКОЛАЙ БАЙЕРЛ 670A5EF3E1FA328FEE5E686BA278283A БЕЛОСЛАВА 101101028 БТБ БЪЛГАРИЯ 117671567 Дийпак Кумар A0F7BE56E7780FC10145D116C842C3D3 БТБ БЪЛГАРИЯ BTB BALGARIYA 117671567
252 958 лв./ BGN 144 782 лв./ BGN 2020-05-29
4 ЕВРОТЕКС
126531386
ЕВРОТЕКС ЕВРОТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 бул.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 29 Б ЕВРОТЕКС ЕООД ЯВОР ЕВГЕНИЕВ ПАНДОВ 53D714D136E3[..](ПМС55|ТР) ЕВРОТЕКС EVROTEKS ...
ЕВРОТЕКС ЕВРОТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 бул.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 29 Б ЕВРОТЕКС ЕООД ЯВОР ЕВГЕНИЕВ ПАНДОВ 53D714D136E3FD5A59687DF5D5D8FB654E1552068CC1B4A812AC1330214B5808 ЕВРОТЕКС EVROTEKS 126531386
219 1 066 лв./ BGN 140 125 лв./ BGN 2020-05-27
3 ВИЛОКС ГРУП
040348114
ВИЛОКС ГРУП ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ЦАР БОРИС ІІІ 136 ВИЛОКС ГРУП ЕООД СТОЙЧЕВИЧ СНЕЖАНА 7DB9F2EF28FF[..](ПМС55|ТР) ГРАСИЛИС ХОЛДИНГ ЛИМИТИД, КИПЪР ...
ВИЛОКС ГРУП ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ЦАР БОРИС ІІІ 136 ВИЛОКС ГРУП ЕООД СТОЙЧЕВИЧ СНЕЖАНА 7DB9F2EF28FF87060D028F7E8D2776E6 ГРАСИЛИС ХОЛДИНГ ЛИМИТИД, КИПЪР CA94E4B72F8174B3EFA18FA91C6A4DB9 ВЕРНЕР КЛАЙН 24D5480F11C2E218F199C15B6F078C31 ЕРВИН КРЕЧМАР 70F1F3713534B2873A57EC8304010B6B НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 175309766 НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 175309766 ТОМАШ МАЧИЙ ПЕТРИКОВСКИ 675B69900C73C489F8F2BC7AF8C5B6B2 ВЕРНЕР КЛАЙН DBD3700690F045F5BBFAB486E93A261E ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. Цар Борис ІІІ 136 Гьорги Дамяновски 64ED11030F26D91576E258D5E5C97E9CD1AF0B5765298C51ECBBE65C233ED926 НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ 175309766 Деян Барач B0505B207F93E37A5FECEF1F8867040A Живко Ковачевич D1266F4169EBF8DC9D0ADA5A35FC3DBF Томаш Мачий Петриковски 18B30C371970D13B2FB20BB71BFF94B5 Сашо Белевски 47D8D9A9AF7F43A2AA23967165FCA235 ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър ул.Резбарска 5 ВИЛОКС ГРУП VILOKS GRUP 040348114
284 800 лв./ BGN 136 310 лв./ BGN 2020-05-05
4 ПАМПОРОВО
830166943
ПАМПОРОВО ПАМПОРОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДУНАВ 3 ПАМПОРОВО АД НИКОЛАЙ САШЕВ ИЛИЕВ FA1BEDE46A2E[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КАЛИМАНОВ ...
ПАМПОРОВО ПАМПОРОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДУНАВ 3 ПАМПОРОВО АД НИКОЛАЙ САШЕВ ИЛИЕВ FA1BEDE46A2EC23A1D85F4E5822CAF49065319B56B23BEB2601AD9EA1F2F72E0 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КАЛИМАНОВ 994194FF2B9F40786179780E55A40548B2AF3DDC4E98E4B5803CCAE1D827CCFD СОФИЯ ЦВЕТАНОВА ЦАНКОВА A8292C35C5EECB08B1293594918C8610D1715653B54AFC8695A70589B9D420B1 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АЛЕКСАНДРОВ 60871E0053B053CDC2A7A3BFD15A134414873A9EB922704E1DC2241FBAF7E9C7 ДИМИТРИНА ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-СИМЕОНОВА 66F0E3B67FFFEF8773D57B0988679E75EDF7611FBC74724A6B563D7BCF2BF79A ПЕТЯ ПАНАЙОТОВА СЛАВЧЕВА A01F0084D4A384354520B861BEC52AC13755856A02641522BFAEB5886CB2FA02 ПАМПОРОВО АД 830166943 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД 831184677 ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД 831663282 АЛБЕНА ПАВЛОВА ЗАМФИРОВА 7A40F8C999A4931113EDCA7D5347B2227FCCD5ADFE0CA4180078738363E47A10 РУМЕН ТАШКОВ ДИКАНЧЕВ A48E17C51DC3701F082968509F3BAF77D99F3BB06B041357CDEC5200C2C7E3F2 ПАМПОРОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 к.к. Пампорово хотел Орловец МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ БЕЛЯКОВ 6A45610F4E22E993CF0E296A141F1D80E1777EF98C26F05AF7A02FDCFEDE5222 ПАМПОРОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 к.к. Пампорово, хотел Орловец ИНВЕСТБАНК 831663282 ПАМПОРОВО-ХОТЕЛИ 120551688 ПАМПОРОВО 830166943 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413 ПАМПОРОВО PAMPOROVO 830166943
157 1 433 лв./ BGN 135 002 лв./ BGN 2020-05-22
3 ХЕБРОС БУС
204719212
ХЕБРОС БУС ХЕБРОС БУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 бул. Македония 1 Автогара Родопи ХЕБРОС БУС АД ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДОШКОВ 4D6B5A317061[..](ПМС55|ТР) ИВАНКА ...
ХЕБРОС БУС ХЕБРОС БУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 бул. Македония 1 Автогара Родопи ХЕБРОС БУС АД ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДОШКОВ 4D6B5A317061C651CB665E8C015AFE7F5F9F369F37F79EBABD4FB0723BFA447B ИВАНКА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА 442BBFCB8EE3C6B8DDE092A364807662110B4FC3FBCCD7DD4AD46DF4DA5069F3 СТАНКА СПАСОВА ФИТНЕВА E341AC9253DF5ADBD046951DD9A80E9CF7B3497E86563B7A44F8AAA97E51DB57 ХЕБРОС БУС 115008465 ХЕБРОС БУС 204719212 ХЕБРОС БУС HEBROS BUS 204719212
466 480 лв./ BGN 134 106 лв./ BGN 2020-05-12
3 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
121683785
СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 193 193 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД ХРИСТО МИХАЙЛОВ ДРЯНОВСКИ ...
СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 193 193 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД ХРИСТО МИХАЙЛОВ ДРЯНОВСКИ 98668F3CB2322364D89219CDB37BA222FA8EEF7828E0A6C0B17A8C0780AB9E95 ЯНКО ЦВЕТАНОВ ЦАНЕВ 9CB97A57071633BA29A13A64AA4B57355C84B69B7510A191ED118EFDEC3D031B СЛАВЧО ЙОРДАНОВ ДОНГОВ 16C61787A9970037D7868B9F3E125DC421EFE5C3CBE2AC728127FF84B0A82A2D ЙОРДАН ГРИГОРОВ ВАСИЛЕВ 0FCFB22A61B43CB4846BDB616535FC1629C494CECEEB074A51FC99F6ACD6EF46 ТОДОР ЗЛАТЕВ ИВАНОВ C6AD0E1B4741CF914FF7B7D10AD0196433D9C733CDA92D70BDF5F33D7495CEF2 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 ЕВГЕНИЙ МАНОЛОВ ГАНЧЕВ D2924044238CEA750BE10589CE28C7425C87F465F49DFD9867B378B8E45349BD СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ 760BCCEB1E080BDE9A1A4CFCA272EE5325EC8922297B89C1131AEBFF7D884B1A ТОМИСЛАВ БОРИСОВ ИВАНЧЕВ 65F273659A1CAD6601DE72CF4182AA63F29D3C887A8FB8EE2E1ED93BBD2FC161 ТРАМКАР 121683721 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ 121683785 ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ 8610A3C5AFA9DB83E2ABBACACEF953FE61E2DB9A049F6642C0EFB091E9090E39 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. МАРИЯ ЛУИЗА 193 Десислава Костова Пачева - Чомпалова B36A7F6E150FCA775A844A6429FB6A12CB8ECB128BCF7A4D63993D382718705C Асен Ириней Тасев BE42FC36C08FB57481834649984D15C0714E137EE5714A3B0035075134343962 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 ул. Подполковник Калитин 30 СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ STOLICHEN ELEKTROTRANSPORT 121683785
483 457 лв./ BGN 132 499 лв./ BGN 2020-06-02
4 ЛЕГИЯ
115257184
ЛЕГИЯ ЛЕГИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 бул. Г.С. РАКОВСКИ 47 ЛЕГИЯ АД ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ 39436EF7BDDD[..](ПМС55|ТР) АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ - БЕЛГИЯ ...
ЛЕГИЯ ЛЕГИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 бул. Г.С. РАКОВСКИ 47 ЛЕГИЯ АД ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ 39436EF7BDDD7BA3D3412E249DA947CE АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ - БЕЛГИЯ E25B610EB0761F1BDA993651C57466CF МАТО АД - БЕЛГИЯ 559B48F883B7B9895F84F35F1A019E39 БАРД ГЕРД САЛЕН - БЕЛГИЯ 8DC65009D5FC2CC02F59AF88402A123E ВАЛИММО АД - ГР. АСЕНОВГРАД 115749679 ПЕТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА-КАРАБЕЛОВА 6F6E6C6BDB63AB7FDB488BFA3C34CDBB25657563766965C82843641E08C930FF ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ FE38E93988C719A5EB95F3871BF5A65A МАТО АД - БЕЛГИЯ A874A9CA9ACE641C42EFD88ABB139A97 ВАЛИММО АД 115749679 СТЕФАН ПЕТРОВ ХРИСТЕВ 1C43DCA37F97AFAAA41761A32A9AF92BAD64920905F98DD962DBAEB48796C07C КАРОЛИН АД 2D42BECC6EB230D157819E22A2DDC7EE ЛИМАКО АД, БЕЛГИЯ чрез АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ 77F501F39EAAC6C1B2EDFB0BA70B2FDF ВАЛИММО 115749679 МАТО АД 9541C1944DAEC509434F3F0F1ED6AE0B БАРТ ГЕРД САЛЕН 8AE47966FFADF9E0ACDA47AA6AC22E6C ГЕРГАНА ИВАНОВА ХАЧМАНЯН 94939BD59A4FF66A523542A8A93CE2A712187A4C2E81A88E74BF2556EA61F879 ТИЛЛАНКО ООД, Идентификация 0885488155 чрез АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ 156168ACF57E8AED5FA9C787E7FAB7C5 ЛЕГИЯ LEGIYA 115257184
301 732 лв./ BGN 132 240 лв./ BGN 2020-05-27
5 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ
117606893
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД АЛЕВ ЯРАМАН 1CE24662A1BB[..](ПМС55|ТР) АХМЕТ ДОГАН АРАКАН ...
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД АЛЕВ ЯРАМАН 1CE24662A1BBC901521E2F6A7773E1EC АХМЕТ ДОГАН АРАКАН 82F1694D3D8CDEC6F51A794FF0B1D1B3 УЛУКАН ЙИПОН B74A017F4E845DB8AEF6BB1B3A01AC58 ГЮЛСЮМ АЗЕРИ A52E28111C6AC700DBC7CD3FBB6CF13B ЕМИН ЙОМЕР БОЯКИОГЛУ EF2099F16E077B114DB98AA7CC123D39 РАТИП ОКТАЙ ОРМАНДЖИОГЛУ 6B7D756DB0AEDD6E6F25F4B6DCDC998A АЗМИ ТАНЕР УЗ 7B5E4CAD8C6D4C9BA3CD0B3A8D5A35CB МУСТАФА АКИФ СЙОЗЕН B6C0E78F490AEF8A2B2D08AB773D1315 ДЖАВИТ УСТАОГЛУ E6A97B02F36C4D80A2848B505C994CE9 УЛУКАН ИЙПОН B0ECC23EE7A47217B3381C6330455EFB ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В., ХОЛАНДИЯ 435F69551DA19D411652295EC971A59C ХАСАН ДЕРЯ E087637E2C3A4C94A6F9B6C0D09D5B80 УЛУКАН ЙИГЮН D804B22507394AA5D1E6602D70FE870E СЕЛЧУК ДЕМИРКЪРАН BCDB02683A9E68C1129BEA7FF808653B ШЕФКЕТ АСИЛКАЗАНДЖЪ 3B3172C5D5172D43CAFC35C48CD0AAA2 АХМЕТ КЪРМАН DFA49341F40A94A530CFA489612C384C ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв.ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА АЙТАЧ САНИЙЕ МУТЛУГЮЛЛЕР 81920225BCE24222EF29AA7A2F1D5860 МЮФИТ ЙОЗКАРА BE696F99F51CAA0DBBECE939AA371207 СЕРКАН ШАХИН 5219FE2A75A8B7C81AF855DEAD22070E ТЕОМАН ЙЕНИГЮН 3DE8DDF3791FCA05E46B82FCBE33160A СЮЛЕЙМАН КОЧ 07395154B51B0B605D566714A9B47843 АХМЕТ ОКАН EF63780B2E7E41B6D2559B6EF2A447E9 ДЖЕМАЛ МЕЛИХ ЧОБАНЛЪ 084FCE86F32AD05DAB02A2C3D3BE4C90 ТРАКИЯ ГЛАС ЛОДЖИСТИКС 125573642 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 МУСТАФА ГЬОРКЕМ ЕЛВЕРИДЖИ 4C7CC2A6F4FC36A99AF696F11266B8A7 МУСТАФА ЙОЗГЮР ПИШИРИДЖИ 81A1965754F761C69BC22C7D8936BF54 РЕХА АКЧАКАЯ E3C85C4CDBE8A4D28F730CF0849956E3 ДЖЕМИЛ ТОКЕЛ EBD3310D30D086A4F5627D64A7978F27 ГЮЛТЕКИН ШИМШЕК E3505247972583BE55CC0484F2A99841C5939DE45CE9864B2EFECCF0F67614D9 КАРТАЛ КАЙМАКЧЪ BA141B7A5A69F9575D6B27B17399487E БЕЙЗА ГЕНЧ 1E15C5984F2BEB9E643236268ECC601C ХАКАН ШАХИН 32EC0E0735DFC6ADEC1DB0A94D010EFE АХМЕТ АЛПЕР ДЖАН 8AD5904674E91A753EBC4D03F8753D5C ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Бейза Генч 8B2BD58AB09FDEEBD35DC0DDE419F99F Гьокхан Атикан 2F56DCB9350B7443533D690BA11DC94C ТРАКИЯ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. 7A0DAC9BEDC87E592109DA824537C1CB Гьокхан Атиккан CACFC23BCA7F58DBB5A39BE77593E9C6 Анъл Караджа DD625586FBF2A1C907C205DFF472576E Шишеджам Флат Глас Холдинг Б.В. DDB2E4D68BF6F9170F2AA5629DC27E65 ОНУР АЯЗ 5B6CF675EED81D8436A02CF53B2BFD6F Зеки Будак 47380C1F7477D86EA74FD4194527A986 Бейхан Ридван Иляз 05AF5E7F97CD22329F0CBEDB3EED240694294B8CE6A3D51F25167EF6FD2184F9 ОРХАН ДЖУМХУР МЕРДЖАН BF816F3EC5C2BA2E627B51CBC7B7BAAC ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ TRAKIYA GLAS BALGARIYA 117606893
486 449 лв./ BGN 130 872 лв./ BGN 2020-06-12
3 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ
200204065
ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 82 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ВАСИЛИС ГУДЕС B4820F1A0CB9[..](ПМС55|ТР) АЛЕКСАНДРОС ФУРИЛИС ...
ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 82 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ВАСИЛИС ГУДЕС B4820F1A0CB97706E16EF3F1C26FEB7C АЛЕКСАНДРОС ФУРИЛИС 5AEBBE027460E301BA3943ACEA2D0107 АПОСТОЛОС ПЕТАЛАС BD3E154FE1DE1C462DE1376ACABA5A20 ЙОАННИС ЗАКОПУЛОС AE88AAA6ECB21876B881035BFF6614D2 ДАФНИ ФУРЛИ 54C89CCE3A131586F5BC8B774477CBEF ХАУСМАРКЕТ ЕС.ЕЙ 204EF80CB6784E8195D51EFBFA8D9038 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 - бул. Княз Александър Дондуков 82 - - ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 - ул. Околовръстен път 216 - - Александрос Фурлис 912E6CC648B2FD8D97F5D62F2F831F73 Апостолос Петалас 20300EF718A8A84A7E273C9F10B82EB6 Йоаннис Закопулос DC42571CE62845905E893A842D1005D1 Дафни Фурли 8AEA233D6C931786E8CC850783AEE17E Георгиос Василакис 92CEF65AA471729754D04FB7DC43455C Панагиотис Катифорис 41770BAC2925EDC0E5310AFFE4468BAD Теодорос Муратидис 558C1E51B6E39D73599B3733BD38670C Георгиос Алевизос 67D780A7961530CD14AD99B9C736E63E Николаос Ифантидис 3954A36C411B3977412844146DFF8290 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД Николаос Сфироерас C54F0D04F58A7E3E46863C4ACA56D729 „ХАУСМАРКЕТ Ес. Ей” C6CF39EE3BF048B8CF521C40C8F83D90 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ HAUS MARKET BALGARIYA 200204065
275 793 лв./ BGN 130 872 лв./ BGN 2020-05-18
4 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО
102036786
ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ 6847EA0B8189[..](ПМС55|ТР) РАДКА ...
ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ 6847EA0B8189D9CA587923749AA42A0E4556855CCC1EBD6397DE6CD6F0B824B0 РАДКА ДИМОВА КОЕВА A41B36EF472859668A40EDF42D272DDE5FCC3AD11E6C8D595A43F604BE989E0A ХРИСТО ЯНКОВ ЯНКОВ 5515E5E7BC8A271D147DC80B5889092D3EA10B1AEB06B5ACFB97DE0D34422D6D ДОНКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА FFBD910835751E5CFEC6B89B76A2713FBDE4A3403A1C931A2435739BB6B955AD ДЖЕНДО ГЕОРГИЕВ ДЖЕНДОВ 9AA522B74383302C756054A4A8A7CCDD2778B164AE12DE2B801414DB09D601BC ФЕСТА УАЙН КЪМПАНИ 183D2A50100272DCAED08EE9A265E66D МАРИО ВАНЕВ ПОПОВ EFE30752C04B93DA246B5E29A47E76D159445E136468CAB76B9422F35086FA9F ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ФЕСТА ХОЛДИНГ АД 103123984 ФЕСТА ХОТЕЛИ ЕАД 175286794 ДИМИТЪР СВЕТЛОЗАРОВ ГРУДОВ 7E20CD992BE2E387C852FC65D565D12EC0FCF9B66FA81A21B1F54850BA2A5B98 Черноморско злато АД 102036786 Уникредит Булбанк АД 831919536 Маринела Сталинова Тодорова 822520F99E78244EDBDE0895A15F6633BDC97B364A1C6C159D225AB8EAF69147 Коста Златков Попов 3D6C1100C438E639B822161082BBF636BC618C76839105F2BDB5E19546A99E8E Васил Господинов Господинов D0526A449045DEB022645A1F78E99F6799637BE18A2DFC92D3DF894D8732B08A ГРИИН НЮЗ 203002866 ЧАЛИС 200323062 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО CHERNOMORSKO ZLATO 102036786
193 1 125 лв./ BGN 130 248 лв./ BGN 2020-05-20
5 КУШ МОДА
102684167
КУШ МОДА КУШ МОДА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 55 П КУШ МОДА ООД ФАТМЕ АЛИ КУШ 8DDD63BC76DD[..](ПМС55|ТР) ХАСАН ДЖАН 543E8C1B508B[..](ПМС55|ТР) ...
КУШ МОДА КУШ МОДА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 55 П КУШ МОДА ООД ФАТМЕ АЛИ КУШ 8DDD63BC76DD50C126F256A5AB5BEF773091C45BA97179E05D50ABB62F3A051F ХАСАН ДЖАН 543E8C1B508B34D8D226B8E5FD9F0ADC КУШ МОДА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 пл.ЦАРИЦА ЙОАННА 11-13 КУШ МОДА KUSH MODA 102684167
448 479 лв./ BGN 128 769 лв./ BGN 2020-06-12
3 БИ ЕЙЧ ЕЪР
130540291
БИ ЕЙЧ ЕЪР БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ 7 БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД ЯНКО СТАНЧЕВ ИВАНОВ 7C1BCD6C7F29[..](ПМС55|ТР) БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС ООД ...
БИ ЕЙЧ ЕЪР БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ 7 БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД ЯНКО СТАНЧЕВ ИВАНОВ 7C1BCD6C7F29D90EE0831E067F0F49B3D03B4222CA5922E333E543A28021EC32 БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС ООД 130256088 ВИЛКАНИЯ ЛИМИТЕД, КИПЪР, НИКОЗИЯ DD0F1EDF5EE4A67974E51EFC85D50BED ВИЛКАНИЯ ЛИМИТИД 521B6D82FA4DDAD4BA529861F75A95F6 ВНС АНЩАЛТ 3FAA74558C38BC595E9125CA2E68FACC САНТА МАРТА 166F24F756F040460E8083CA04F314CF БИ ЕЙЧ ЕЪР BI EYCH EAR 130540291
177 1 189 лв./ BGN 126 241 лв./ BGN 2020-04-28
4 ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ
131507508
ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 кв. ИЗТОК бул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 7-Търговски център ЕВРОПА ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ООД НИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА ...
ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 кв. ИЗТОК бул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 7-Търговски център ЕВРОПА ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ООД НИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА AD578626C99F7567BB8369ADF5F05B199DD4794423DFE22856321330ED50C9B0 КОЗМЕТИК ПЛЮС ЕООД 832046273 ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Изток ул.Искърско шосе №7-търговски център ЕВРОПА РОЛАНД САЛАЙ 13BCC306FEE3599392596454DC107C75 ДЪГЛАС ИНВЕСТМЪНТ Б.В. 7A0F8424DCA2E1FCEB90496138DDEE79 КЪРК БЮТИ НЕДЕРЛАНДС ХОЛДИНГ Б.В. F012B0622FC7C9E1DA5146918D28FACF ЙОРГ МИНГЕРС B5E5F406A549E28119486E0B62523875 ЙОХАНЕС ШУЛТЕ C8376C687CA6A7570E7477530E6980B6 АГНЬЕШКА ВИОЛЕТА МОЗУРЕК-ЗАВА 3E1D67D27DC120E5FA32E47867F65098 ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ PARFYUMERI DAGLAS BALGARIYA 131507508
80 2 619 лв./ BGN 125 715 лв./ BGN 2020-06-04
3 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ
201570119
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България 1, Административна сграда НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ ...
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България 1, Административна сграда НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България 1 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД ТОДОР ВЛАЙЧЕВ ВЛАЙЧЕВ 6BD6EA7E0A28F654209A394DA0DF996387E5F55408A58560713EFDF1CDCC6D74 ДЕСИСЛАВА БИНЕВА БИНЕВА 824CB242C7A986B44C3D4FA3B980D05CFCB6BA4E9351163F4C489A6CB892BC19 МАРИАНА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА FCC69D7A9FF6DF2079925FD72679A0F5CBAFCC1A8F9E2F094F017129B5C9C71A МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 000695406 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. СЛИВНИЦА 2-6 ТОШКО ДИМИТРОВ ГЯУРОВ EC2F8919147BC8A343428ABBE4B586405930AD198E5ABA894F1258373290726B ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 856DA75397C8C743A2B705521E476C0EEB15AC2E24B9CDFC91AC20FF14CF7DD2 МИТКО СТЕФАНОВ ТОДОРОВ 256D4A7FA3DCC5D36D558610DFDD821B83C0CF447163DA6F4DE9B2D868A799D1 РАДКА МАНОЛОВА ПЕТРОВА D87E85F70F1E93ED5C5177B9E15F3644AA3FBCCF6FFE6EFD799CABCFF1E269FB СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ 15AFB1C4C31C42EBF135C98311A8D19961AEE6E8493F343E5DFB07FA873C59ED МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 000695160 ПЕНИ ПЕТРОВА РАЕВА ED018949E188B0870CBD69FCE0E0D0BF40D013FE23D2BAA0CEFF4D00DF91E133 ОЛГА ЕМИЛОВА МАНОЛОВА 4C380269FFD67C9A0CF1D66E8D77E3E6185FA4712354E0246131CE6592A3F0C3 ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА МИНЧЕВА 557E1AE9CB6C7B2011919933B72BB0058E536FEADCD3D8A5CE8331A35741936F АНТОАНЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 0E31FB25190ED0F18C5CD78F5535815C3CB73CC9CD5816F108E4BCF91B230ECA ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА 726BFD5FD9DB709890F8DDF62E5645E2BD4D08338B61432594E959A5CF724BF3 ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА МИНЧЕВА - изпълнителен член 557E1AE9CB6C7B2011919933B72BB0058E536FEADCD3D8A5CE8331A35741936F АНТОАНЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЯЗКОВА - втори изпълнителен член 0E31FB25190ED0F18C5CD78F5535815C3CB73CC9CD5816F108E4BCF91B230ECA КАМЕН СТОЯНОВ КИРИЛОВ - изпълнителен член C753B9316E99865248EADBC39826011DEA97343A334A32640F89B95FAB1253E2 ОЛИ СИМЕОНОВА ГРУЕВА - втори изпълнителен член B6B9EF7ABE83F8415C77C49146E821F59DDB869CAD3EFAB87C04C6841A67A551 ДИАНА ТАХСИН РУСАНОВА C22F12439BF9DBCF2820AF7B739378720D5B3B25C2D8225E9DA88591C264723D РАЙНА ТОШЕВА ГЕГОВА D34F91C6EC7C1BAE7375BEBEFA384E9BF05474D3BD02A41562B113F331E37FA8 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ КРЪСТЕВ 88C710EDE2C4F7028CD72533390AD0DDF7E6A485D8FBCAFEAE19F01932FE447C КАМЕН СТОЯНОВ КИРИЛОВ C753B9316E99865248EADBC39826011DEA97343A334A32640F89B95FAB1253E2 ОЛИ СИМЕОНОВА ГРУЕВА B6B9EF7ABE83F8415C77C49146E821F59DDB869CAD3EFAB87C04C6841A67A551 МИРОСЛАВ ЛАСЛО БОРШОШ - изпълнителен член 597DBD383ADBF1C19F848F50FF84C46C53175335AE2B78B6F9E69F09D8192E96 ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ 0EFE9C0EC5DA30040B202B092D93C4E4269EDAAEFBE16BB42E30C08A41D2B370 МИРОСЛАВ ЛАСЛО БОРШОШ 597DBD383ADBF1C19F848F50FF84C46C53175335AE2B78B6F9E69F09D8192E96 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България 1, Главна сграда на НКД Държавата, представлявана от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика 000695025 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България No 1, Главна сграда на НДК МАРИО БЛАГОЕВ АНАСТАСОВ 41EEF255724EDCFE2ADE48186B22C9DA1165DEAB3482BE0D5941CBE98EA7468D СВЕТЛОДАРА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА 18AF9566E80C02F532A2FEAD8D0B697F866B51E092DAAB9BDE27BEC611EFAF68 Държавата, представлявана от заместник министър-председателя по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС - 2018 000695025 БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЕЛКОВ 3548DEBEC8CC2A3C1A2F892D1FA9F8014935A6392245F371810EE6F8F8219D80 ЛАЗАРИНКА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА C0B079D1B8CC2B90263E2FAEF6A19BDD3BE9E7B387678B119D0C018E104E471C Държавата, представлявана от министъра за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 000695025 АНГЕЛ ИВАНОВ МИТЕВ 0F3AF38E5DFD29D0B7BBA8DDE3DF50E19B8166E8F65EBA7851B0FF9CB8F13D3D КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ A8CED567DCD40AD71ECF5525F566DD3F829CB2ABD2DC714429AC05912DFD410C РОСИЦА ИСТАЛИЯНОВА БАЧЕВА - ЦВЕТАНОВА A6ECE2EDDB5750F8EC3AD64B75734347E1104C72BA40904365352769E1A27853 ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ЦЕНОВСКА 24379EE5BCA195CDC0F363D46C367584333421035E4852BB80452CE7947451B1 Държавата, представлявана от министъра на културата, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 000695160 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ NATSIONALEN DVORETS NA KULTURATA - KONGRESEN TSENTAR SOFIYA 201570119
253 822 лв./ BGN 124 853 лв./ BGN 2020-05-14
5 БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ
202442446
Бер-Хелла Термоконтрол Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Верила 5 Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД Андреас Щефан Тойнер D4A7BD6B9D20[..](ПМС55|ТР) Бер-Хелла Термоконтрол ...
Бер-Хелла Термоконтрол Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Верила 5 Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД Андреас Щефан Тойнер D4A7BD6B9D2017096350053EACFD9F2E Бер-Хелла Термоконтрол ГмбХ 6B36A191B068ACE5DD659C423DDA2097 Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 128 Христо Иванов Ненов ECE4975CCC0A493E3122FDD2DA0FBAC4FF0951E4F77096860A0652A5E6FB90F7 КРАФТ УЛРИХ CED1D4187138E3785E62FD34AEDA932C Михаел Нолте 0CF53025C181FEBAF4F39DEDB590274B Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 Индустриална зона София - Божурище, ул. Райна Касабова 8 Мартин Йоханес Ниланд 38DEA1AFAF3559E4BD41F841EBF3CE52 Юрген Нойберт F18F752031BA85B8E7D8508247FF58EA Томас Шулте 408F6F15E04B72858080D6F85A706603 Матиас Хелмут Кьолер B37D672B4E50E8EF7F949844B6F630E2 Бер-Хелла Термоконтрол Ber-Hella Termokontrol 202442446
431 479 лв./ BGN 123 930 лв./ BGN 2020-06-12
3 БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ
821159088
БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД ИЛОНКА АПОСТОЛОВА СЛАВКОВА ...
БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД ИЛОНКА АПОСТОЛОВА СЛАВКОВА 1A997998956B758F76EEDA6028AC8B7A3008D2A890615D795FA01C392952E748 БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА 795ADAD3B54D7BDC4D5C6BC4BFA1EF20 ДИЕГО АРИАРАН ВИЛАР CB5FB6B057A1D6A736C818CAC05A4CFA ХАВИЕР ГИЛБЕРТ АСКУЕ 249F65C52AF232D4321DBF4833D9AA4C АЧЕСОРИОС ДЕ ТУБЕРИЯ /АТУСА/ АД 4298ACC9B9F9C2C4C12B69B44D16530C БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА, DDED4433941A42508D33D7154AD118EF ХАВИЕР ГИБЕРТ АСКУЕ 44B2C16F6114D654F0FED182688BC0DA ХОРХЕ ВИЛИС ДИЕЗ 6D2E0DB36B02ED1052F41A90169BFF42 ХОРХЕ ВИЛEС ДИЕЗ 59280C2DE71A4060EB92D8DD02C1A56E БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА 869BDFF0EB902F1316439C125D9B991E БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ BERG MONTANA FITINGI 821159088
483 426 лв./ BGN 123 585 лв./ BGN 2020-05-27
4 РИЛА - БОРОВЕЦ
832048438
РИЛА - БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 к.к. БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА 4679A0192992[..](ПМС55|ТР) БАЛКАНТУРИСТ ...
РИЛА - БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 к.к. БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА 4679A01929922615064C17527D56FDFB0DB3AEC40EFBD8910BF15D5B03638DE6 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА - ГЕНКОВА 831652492 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 К.К. БОРОВЕЦ ХОТЕЛ РИЛА БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА, 2B3BEAA2C7F8C75693E28D9D094B5412 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 БАЛКАНТУРИСТ АД 831652492 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД 5039A11A330D1437C4D86066E0B052EA ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Стефан Светославов Кемилев B198A684AAFF7A6920D8BD22C18A453181730197D2DFD07FE26E88EDCDC144D6 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 СТАНИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КОТЕВ 501D5CFCC943D59C28062211AB15959F812B7076B6CD55583E89D07D30DF0422 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 НЕВЕНА ИВАНОВА КИТОВА 1083C485634674AAAEDCA61D16D92038199364D6E124196AE2AA57A273756A33 ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ИХТИМАНСКА D544D0D536EC27FF2D7D03BB290F7D55BC7BF64A4826E7E1AADE8082F0146268 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2DC0433CF2623C6EF349B79388DC126A040BB32B0DD134A3D4813 РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438
191 1 073 лв./ BGN 122 995 лв./ BGN 2020-05-14
4 БОРОСПОРТ
122002603
БОРОСПОРТ БОРОСПОРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 K.K.БОРОВЕЦ БОРОСПОРТ АД ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 5063DD2D2A89[..](ПМС55|ТР) РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЕФРЕМОВ ...
БОРОСПОРТ БОРОСПОРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 K.K.БОРОВЕЦ БОРОСПОРТ АД ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 5063DD2D2A896D5CC30EF477A71D2EF047D2062BD4FAC81F29F83C8268CDE43D РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЕФРЕМОВ DF7FE278A318C498D2B32484B54BEF730C3657D7D4EF13CEFE66FDB83B52A7F5 НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851 БОРОСПОРТ АД 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 БОРОСПОРТ 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 131098851 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА, 15755BDF86B81C6A872F8A8CAB3ED6C8 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 ЙОРДАНКА КРУМОВА БРЕЙЧЕВА 5FAEB92F75285EC558503732E53893FAF874C49E7A6A295D4A3B260CCAAD1D2B ДЕЯН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ E5C154AAD27ABFFC3C9AD9A68062533481AD9F7B4406DC45E3FD87B36DC0306C ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКААД 831094393 ВАСИЛИЯ ДУЧЕВА КОНСТАНТИНОВА EC9CC212925B0AB38392AC61A8EDAE91BDCF558EE3FE588B646DB38A9CC35AC9 РУМЕН ДЕЯНОВ СТОИЧКОВ E1893D3DE5229978DC34C6828EA356AA936A8FB593EC37CCDFEBDBFDF988B239 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОЧОВ 582AFBEE033DEE3894D7107511111A0BC24F1C8257CCF1E067CF0C018BE68530 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗЕАД, чрез упълном.представител НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез упълномощен представител ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 131290015 БОРОСПОРТ BOROSPORT 122002603
109 1 871 лв./ BGN 122 351 лв./ BGN 2020-05-20
3 ЛЕГИЯ
115257184
ЛЕГИЯ ЛЕГИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 бул. Г.С. РАКОВСКИ 47 ЛЕГИЯ АД ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ 39436EF7BDDD[..](ПМС55|ТР) АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ - БЕЛГИЯ ...
ЛЕГИЯ ЛЕГИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 бул. Г.С. РАКОВСКИ 47 ЛЕГИЯ АД ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ 39436EF7BDDD7BA3D3412E249DA947CE АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ - БЕЛГИЯ E25B610EB0761F1BDA993651C57466CF МАТО АД - БЕЛГИЯ 559B48F883B7B9895F84F35F1A019E39 БАРД ГЕРД САЛЕН - БЕЛГИЯ 8DC65009D5FC2CC02F59AF88402A123E ВАЛИММО АД - ГР. АСЕНОВГРАД 115749679 ПЕТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА-КАРАБЕЛОВА 6F6E6C6BDB63AB7FDB488BFA3C34CDBB25657563766965C82843641E08C930FF ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ FE38E93988C719A5EB95F3871BF5A65A МАТО АД - БЕЛГИЯ A874A9CA9ACE641C42EFD88ABB139A97 ВАЛИММО АД 115749679 СТЕФАН ПЕТРОВ ХРИСТЕВ 1C43DCA37F97AFAAA41761A32A9AF92BAD64920905F98DD962DBAEB48796C07C КАРОЛИН АД 2D42BECC6EB230D157819E22A2DDC7EE ЛИМАКО АД, БЕЛГИЯ чрез АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ 77F501F39EAAC6C1B2EDFB0BA70B2FDF ВАЛИММО 115749679 МАТО АД 9541C1944DAEC509434F3F0F1ED6AE0B БАРТ ГЕРД САЛЕН 8AE47966FFADF9E0ACDA47AA6AC22E6C ГЕРГАНА ИВАНОВА ХАЧМАНЯН 94939BD59A4FF66A523542A8A93CE2A712187A4C2E81A88E74BF2556EA61F879 ТИЛЛАНКО ООД, Идентификация 0885488155 чрез АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ 156168ACF57E8AED5FA9C787E7FAB7C5 ЛЕГИЯ LEGIYA 115257184
300 668 лв./ BGN 120 209 лв./ BGN 2020-05-14
5 М + С ХИДРАВЛИК
123028180
М + С ХИДРАВЛИК М + С ХИДРАВЛИК АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 КОЗЛОДУЙ 68 М + С ХИДРАВЛИК АД СТОИЛ СТОЯНОВ КОЛЕВ 8E5BC03DA541[..](ПМС55|ТР) МАНГ ООД 130024809(ПМС55|ТР) ...
М + С ХИДРАВЛИК М + С ХИДРАВЛИК АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 КОЗЛОДУЙ 68 М + С ХИДРАВЛИК АД СТОИЛ СТОЯНОВ КОЛЕВ 8E5BC03DA5413002629FD5DEC34913910194CE3D29D380051898A4D69F0C34A5 МАНГ ООД 130024809 МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 89E0C9282B28EE3C76E9E77497852583BC8D3A6CFC85B20EFF8F0E9734180A71 ТОДОР ТАНЕВ СЛАВОВ, прокурист 5383B3168DF660EEA09F51A873F6A8ACC16A10123AF6EB774FF12FBE5EAD3957 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ОБРЕТЕНОВ, прокурист C088B076FB87341D4D5A850A611976CE154323E2D9C06605DEDEBD33B5E443BF ПРОФИ Т ООД 130015468 ВЕЛЕВ ИНВЕСТ ЕООД 175064007 ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 ДЕНИДЕ ООД 130274403 ТОДОР ТАНЕВ СЛАВОВ 5383B3168DF660EEA09F51A873F6A8ACC16A10123AF6EB774FF12FBE5EAD3957 ЛОМА ЕООД 121684645 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ОБРЕТЕНОВ C088B076FB87341D4D5A850A611976CE154323E2D9C06605DEDEBD33B5E443BF Владимир Валентинов Спасов 38DB43FC3C03C315A061B469E9AC8977F51CEC5CC4747D015892E183913422B7 ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ 006FAD21EDA3E01F60CB0D7873FF0E1FBC29C220D0EB46FFB7CC739A533A932F ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ F00C5311A9A7BD52E73F86C9F3B03026F6DCD58341742A7953BEA2461EDCFC84 М + С ХИДРАВЛИК M + S HIDRAVLIK 123028180
1080 181 лв./ BGN 117 389 лв./ BGN 2020-06-12
5 ТОПЛИВО
831924394
ТОПЛИВО ТОПЛИВО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СОЛУНСКА 2 ТОПЛИВО АД ЩИЛИЯН ЙОВЧЕВ СТОЯНОВ 3A18BDC5AD09[..](ПМС55|ТР) БЕДО БОХОС ДОГАНЯН ...
ТОПЛИВО ТОПЛИВО АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СОЛУНСКА 2 ТОПЛИВО АД ЩИЛИЯН ЙОВЧЕВ СТОЯНОВ 3A18BDC5AD093E08B134034CC702EF0B147814549CFFFA64F964DD739399AF07 БЕДО БОХОС ДОГАНЯН 69711A3C77C519139F4F869F0CB852FA87BEB7AAACE1F7ED3C54B197710C6BC5 ПЕТЪР ПЕЕВ ЦАНОВ 97A5C8B2334BEE2B345CF981C3C993FC3446378EF04D70DFDDDD141AD01BF4E2 ТОПЛИВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЛЮДМИЛ МАЛИНОВ ЕЛЕНКОВ 9D4DB1F57D27CD830B8AE8D71AF8B9B17662A32403310C944A4246079E2E38C3 ТОПЛИВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 Пл. Дунав 2 Асен Димитров Стойнев 4242734C2DF5C600872979BCAAED69E3006C539EF3347B1C16DA294A5C194FCE ТОПЛИВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Западна промишлена зона НЕДЕЛЧО КОЛЕВ ГРОЗДЕВ 474C47BE08AC419C63E0A3BC264CCC8507AA224669FA09EDEE41E2B0490DBBB0 ТОПЛИВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.”Васил Левски” 48 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ DBFD30146890981770B5D8E29B47ED27C0EBDB37EF05F418A3470C5744AB7171 ТОПЛИВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 кв.Лозенец АТАНАС ДРАГОМИРОВ ЛАЗАРОВ 51766F273E5E40AE89991D2E8322C3CD854BC6F7A2E3092500DD07165989DDE3 ТОПЛИВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.”Климент Охридски” ИВАН ЯНЕВ РИЗОВ CCEEA93A512F455F3FBAE26BDC8025D2E0D21B62AD52C42B211C20DA5902D7F5 ТОПЛИВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 бул.”Васил Левски” 3 АТАНАСКА ДИМИТРОВА ПЕШЕВА 442AD844D58463BEA4EEC43BCE027948FDCED2374DEE45232B8FC2FF00DB0F6D ТОПЛИВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.”Марица” 1 МАРИЯНА ИВАНОВА СТАНЕВА 511E823614D5A9C5C4FF943EBE52FC4B1365E22A34669BE7F378D4699F3ECF59 Илиян Николов Грънчаров B004167F2F9875C2BE56EA70004955EDC8081C8F1473ED774D207CF4EA9BCE99 ВИОЛЕТА МИНЧЕВА ИЛИЕВА E4F1B36C62210CFD8A6ACB0DFB257EE37C62EE73460E799494D51BF7F82321C7 ЖЕНЯ ВАСИЛЕВА ФЕОДОТОВА D477D6BA1B9B5FB866BEF002AC4499E0C8FC2915C2C568A3C09DBA67DB1DCA72 Гинка Иванова Михайлова 5154CB81AC10B28052D5F38ED5E6DF7A68870440DA59A0504AF29708CCC8192E ТОПЛИВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 13 А Златко Александров Шекеров D998DC1538C087AA346DE2918351A1AC60843F03FDCDBABDBFE1A73AA406A037 Бисерка Георгиева Николова 4872A13362D2EAB1F4BEE11E184C23A9E39087D9E3C4DF17B7774C25D6994C87 Румен Валери Панайотов DBF4CA7FE69FF5575E2CA6ADC6FE0F271990543FE43D9EF1791B26F6A222095B Преслав Красимиров Козовски F82A93ADA1C66D82251536ECDCA5045ED824E1E5219EF8CA0738E1A5DD796E7D Людмила Викторовна Стамова 3F3C59DD744F0CAAFDBF189EFD0F645AF631730354EE902CFB8E4D8AE9AEDDF3 Мария Борисова Сипкова 1CA12FF382C4E85EF599260052D688DFE8271DB2BE6179C4EC077F50BE4C1AC0 ТОПЛИВО TOPLIVO 831924394
468 416 лв./ BGN 116 746 лв./ BGN 2020-06-09
4 БИТУМИНА ГМБХ - БЪЛГАРИЯ
204053454
БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Симеоновско шосе 110Б БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ХЕНРИ ЕДГАР МАКС БАЛЦЕР 819D99FA1262[..](ПМС55|ТР) БИТУМИНА ...
БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Симеоновско шосе 110Б БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ХЕНРИ ЕДГАР МАКС БАЛЦЕР 819D99FA1262F40EB2F0F725DA782F1C БИТУМИНА ГмбХ 9745AAA126598AE0DD427D3EC3CB6B61 ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ 2A7DF06F4FB72EB6E7F0A8591EF5D845359EF7DAC0503D4B9CA55179F7BF6A3A СТОЯН ВЪЛОВ ГОРАНОВ 6F2B74106FBECDE4B04F6248D4F86DF6158A12FD17BBCBA6A6B4FDD84CB30DBD БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ BITUMINA GmbH - BALGARIYA 204053454
108 1 794 лв./ BGN 116 263 лв./ BGN 2020-06-04
4 ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА
200953851
ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА ЕООД Кристиан Раушер ...
ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА ЕООД Кристиан Раушер C2DCD92C09354CD4DF0C649CBF0DE969 ЛИБХЕР - АЕРОСПЕЙС ЕНД ТРАНСПОРТЕЙШЪН САС 9F93CF943E7105743490CD90DE63C994 ЛИБХЕР - АЕРОСПЕЙС ЕНД ТРАНСПОРТЕЙШЪН САС 61417AB20A37FDC26B682F84025D6C20 Христо Георгиев 5B883EF776C3205F53FE4E8B76D96B36 ЛИБХЕР - АЕРОСПЕЙС ЕНД ТРАНСПОРТЕЙШЪН САС 89ED497F8FB06CAC92DE55B2F7D72242 Адриан Гуниш EEF155B30BFCF13F3824395680E6FFC9 ЛИБХЕР - ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА LIBHER - TRANSPORTEYSHAN SISTEMS MARITSA 200953851
260 740 лв./ BGN 115 415 лв./ BGN 2020-06-04
4 ГЕХАРД
115851709
ГЕХАРД ГЕХАРД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЗУНДЖОВСКА 13 ГЕХАРД ЕООД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175[..](ПМС55|ТР) КАТАЛИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД, КИПЪР, НИКОЗИЯ ...
ГЕХАРД ГЕХАРД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЗУНДЖОВСКА 13 ГЕХАРД ЕООД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175703EFA18F93A3C1F593C5486EA83F8B8AC9698D901AF87492432 КАТАЛИНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД, КИПЪР, НИКОЗИЯ 2A1D50F53F99BCF3C71880ECB50D3E7E ГЕХАРД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ПИРИН 96 СТЕФАНИ ОРЛАНДО 7E9AB5C9D246F6FAAEB527DCAB642FDD ГРАНД ХОТЕЛ АРЕНА 131338307 ГЕХАРД 115851709 МАНОС АТАНАСИОС 06B03867FABF22AC2D16BC0989964213 ДЖАЙЛ ВЕЛЕНА ДАЛАНГИН C782840839293F1E8AC3A608AE9D23DF Евдокия Костадинова Аврамова 776172419A7B7FBA5BFB013EE9D1F9EC935959C9C49C8356B47DE417A68C5246 КАРСТЕН МИХАЕЛ ЗОЙБЕРТ 9F5A51775F35609A6F5EA98C5412A048 ДАРИО НУКИ БЕРНАРДО D2F6D913E180C8AF1473CED012EBB837 НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА КИШИРСКАЯ 4A6331F13C0307CDABD5322A2E404CD0 ТЕРЕЗИТА САНТЯГО ХЮИТ 9C3CF4B68D2725F78733CC151D5E2FCF НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА КАШИРСКАЯ 4FD7FA1C0E95C4BB6C0669FF4D7AF803 ГЕХАРД GEHARD 115851709
118 1 623 лв./ BGN 114 914 лв./ BGN 2020-06-09
3 АБ
836014515
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E[..](ПМС55|ТР) ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ ...
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E27C89624725B365568CC79A15F4FBE1517E515ABB7E8BBC61412 ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ 526BF75258204E5E011A9ED145036E7BFD1BF3F47DAA454BACB7398016AF1851 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ A10D7F5B903D2AFA9B989B15CB6B25F451203313BE5739F227B82C948F6DC465 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ D71B23B13A9CE5341437E76F2B91F62CFCE835CCBCC3EB9DBFE3D59EC610A742 ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ E2D8636878606F11735F4B257FE802AA7D7DD753C11FFAE8CD75F6E27115B384 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖАНОВ 69DBF971228A1F44EF216A7285B8286D75CEC29522E9EBC8506A4CD8C24AC514 МИТКО ТОНЧЕВ ЦВЕТКОВ 3E703A58687D2DCF0F9B36687F1D675016E8ED1613C9271CB4F171424D6C0716 СТАНИМИР РУСИНОВ МИЛЕВ B99E9C9535D2AB6CFA24A2F8251C3908F557D33603478CC44D85DBDD455CC2DA ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН 640B96E6F5AA1892101E9D38CAFA4F2095D84A6918534AD859AD490BB55C61BB ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ 7F8E152A6ED3C2ABCE630EE404A7FA8C70CF610E6824D3DB255B62442B67C4E3 ГРИША ВЕЛЧЕВ ГРОЗЕВ F15E9932B4247B03A6AD7C5115D21835BBAB5C5FE3C96673B4EE8445CC7B9DE1 ВАСИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ 0DD0EB714992548A6B5310869C340882E74F3E1B1C5033D647AEEAE22063325C РОСИЦА СТАНИМИРОВА МИЛЕВА CEC321D92E63A0829FE7CB8065A383670222317F58AC492C18F0230013C6EC51 Расим Фикретов Ферхадов CBFACB3E4285A00B14A0BB2A1A20C6AD98CC8E88768B19855CADD31E6851CF45 Красен Володя Оханян 395BAD6553ED28542231D6523E31AA29390C0B6A884204F280A6B0671484645E Георги Христозов Теоргиев E2D8636878606F11735F4B257FE802AA7D7DD753C11FFAE8CD75F6E27115B384 Трифон Бонев Трифонов 99CE57CB994A66C55125394ADD229FCB7F6FEC9DD7CEEE363E1065398EEE92EA Тенчо Пасков Пасков 4BDA68E47708DBE03F007F6B39D01A002002E63063E795E105D4C0218B62D53F АБ АД 836014515 Българска банка за развитие АД 121856059 ПСК Детелина ЕООД 126627299 Радостина Йорданова Николова 769ACC59C8CFF6F135D4ED9AB7CF828568486DE0900CC9380DDFDE1E3E492FCB Димитър Адриянов Петков 5555110932E0B88B93B2EC1EFC87F159462A5D5D32174623C080DDDFCE418A60 АБ AB 836014515
258 741 лв./ BGN 114 657 лв./ BGN 2020-05-12
4 ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС
205105154
ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Летищен комплекс София - северен район ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД ВИКТОР ПАВЛОВ МИХАЙЛОВ ...
ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Летищен комплекс София - северен район ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД ВИКТОР ПАВЛОВ МИХАЙЛОВ C03E4BD1C9E3BB1D4B1954B9B3F22399A7139C36AA27EDBE7FBDE956DF6C5616 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ МУСТАКОВ C0AC78E1F55E7A0E74CA8F2CBD6B1B401369FE027D3355DF84DD83628E921B1F ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ FEFC52F5F367E4577A4B1A480CABC0FA1C76C2E9C96F85301C2D0AE0391D2324 ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС PLEYN KEAR SOLYUSHANS 205105154
65 2 916 лв./ BGN 113 720 лв./ BGN 2020-05-27
4 КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ
131032463
КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул. ОХРИД 1 КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД НАЙДЖЪЛ ФИЛИП ...
КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ул. ОХРИД 1 КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД НАЙДЖЪЛ ФИЛИП АНТЪНИ ДЕЙВИС 32D00AF4390824BC29CC45498E150B40 ЗЛАТКА ПЕТКОВА ДАМОВА 162EA24E89C43BA178B72408A30DCCD8C1DC2354E5FA70F79898EDE84F546296 ПЕРИКЛЕС ГЕОРГИОС ВЕНИЕРИС FBD4F23243D1B360B3B5C6BE26457A2A КОНСТАНТИНОС ЕМАНУИЛ СФАКАКИС 0409156A9E7DE71422A325ED5AF28B89 ТОДОР МИХАЙЛОВ БУРГУДЖИЕВ 2AB99D3C6D911E24B428C66E697BE01A4CF1469E79778B846BA97A350F054183 ГРАНТ УИЛЯМ МИЛАРД 33141BA557BFBE5536B4F46B3B2827A9 ЯН СУНЕ ГУСТАВСОН 1C36AF1A79C4C9CFBCB92A9E466B920C ГЕОРГИ ЯКИМОВ СОКОЛОВ 02E6CD1B71A7C33544A689826CA6339B9DD00F4251F2A8E892F0B3AD2D42AC43 БИСЕР ЙОРДАНОВ СЛАВКОВ 1DBDECE575880859EE6D69727F0AF215CD628BCD16B080510C9758F37233A1A4 ДИМИТРИС ЛОЙС B63B7239FF303EE4C13F906F74F41740 ЕРИКИАН ФРАНК ХИНЕН 4335136E46FF6031F319EDE317E19AFF ВИДЕН ДИМИТРОВ ВИДЕНОВ DF01E735E1441B86DE6267FFE85974775A0457865AE1C71B374153E856523743 КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. СРЕБЪРНА 21 НИКОЛАОС КАЛАЙТЗИДАКИС 19DDEB4363BA1B77F7B11CE29EEF4B07 ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА СТРУМЕНЛИЕВА 4D8F13146F287A44ADCC8899F4D17E2345E27C94FD5AB7392F8B9DD7B03D34F5 НИКОЛАОС МАМУЛИС 6CB8846C5429F0C30A260C254BC7D365 КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 ул. Рачо Петков Казанджията 8 Ален Бруар BE6AD116FBDA48ED161A070DBA69141B Спирос Мело 805D4CA13F4515857B415A8711781996 КИРИЛ ХРИСТОВ ПЕТРОВ DE5E15EA21E542FA78A8DC6E5B42F0F8CA871CBD8E3E46FE315FA38B2A1ED228 СВЕТОСЛАВ МАРИНОВ АТАНАСОВ F0E1A34ACD0761A1E91F21E5E21BB9207C2D40158472BE71C920E3DA5ECCA19E Минас Ангелидис 3E7646EE05340BA4B7D6A68AAF3CFBCC Зоран Богданович 58C7FDB25689F12EC3D339FE4FE284FD Гарифалиа Спириоуни 69E8221CC65C03B3361F39BF6BFAC4BF Анастасиос Стамулис 94E94F1A82EB11A7EE9195FAC15BFAF0 БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ МИНЕРАЛНИ ВОДИ-БАНКЯ 010267927 КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ 131032463 Андреас Пелекану F5E0BF73AFB0EA8DD022DDA763B4A0D9 Константин Александров Атанасов E2C6F7A65EA0F0D644A40205DE876254513668DF790DC8D3999ACE6F04310C19 Кристоф Мартин Шпек 68C7E80A47A22ED8CD829951EE222AC1 Йордан Станиславов Славов 3BF8AFFE66BB6F6714D1DAFE35E432324B560318A4C4A37DAB8AB45031BFD66C Кристиана Димитрова Чакърова B8E42C0495ABAC20C5CAA8B5CA5A6CCD074E796791DBE2A3F71E0F08D7AF2223 Боян Иванов Антов 0ED61B2B2548EBA58828E2D0DFB467F2BD06202968CB66176229E2EA0A44F921 КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ KOKA-KOLA HELENIK BOTALING KAMPANI BALGARIYA 131032463
156 1 215 лв./ BGN 113 688 лв./ BGN 2020-06-02
3 ЮЛЕН
101156430
ЮЛЕН ЮЛЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ ...
ЮЛЕН ЮЛЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175703EFA18F93A3C1F593C5486EA83F8B8AC9698D901AF87492432 ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ DC35A2657C5777EE1DF94EA4351B06F39A4B57FA073F699C3671FD56B8A6E247 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 6791EDF44E10548ADB6CF0EAD3104357AB23754E500005C4C077EF8263BE8D51 Мая Веселинова Христоскова 7F9886F16DEA34033369D96970C6BB2F650951B23C426DE3FD51450512964457 ЮЛЕН YULEN 101156430
267 705 лв./ BGN 112 918 лв./ BGN 2020-05-14
4 КАПРОНИ
833067822
КАПРОНИ КАПРОНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ГЕН.СТОЛЕТОВ 45 КАПРОНИ АД ЛЮБОМИР ДЯНКОВ ИВАНОВ 7DA10454AB56[..](ПМС55|ТР) РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ ...
КАПРОНИ КАПРОНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ГЕН.СТОЛЕТОВ 45 КАПРОНИ АД ЛЮБОМИР ДЯНКОВ ИВАНОВ 7DA10454AB566B956599163001869D682B85F4F584D3300642B8BBBC458529F6 РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ 37ABC917DA1420D0A8C73E18A916A4F6FCB216AA856B8AED027BB50F9C4955F3 РАЙНА ТОТЕВА ПЕЕВА 5E616BD1A5C5F3D9DF9E1471FACCC40A4A05287E60BE4FCB7751ECCCA0D50C07 ВАЛЕНТИНА НЕНОВА ИВАНОВА CE54FA0BE8D49F9F82821AA0815D3ECDBC692246C685987736A304CA6A0688EF ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОСИФОВ F89F4EA9641B3107AFB00DFC4FF0E2C5C5DD453E600D23A10E17880B2D0DFEA1 ПЕТКО КОСТОВ ПЕТКОВ 5768EE33ABC08EAA14F0FC62A05D3E6880BD066A38ACE04DB46EA8F8AC051B66 ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ 62087B1F9C7799C0101601ABA9BE09DAA04ABD64198F85EB32B7942CD213C839 РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ A6AA57031CD9805B0E2951720AF772A7 КАПРОНИ KAPRONI 833067822
241 778 лв./ BGN 112 444 лв./ BGN 2020-05-18
4 БКК - 95
821177595
БКК - 95 БКК - 95 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ИВАН ДАВИДКОВ 2 БКК - 95 ООД ЕМИЛ ЯНКОВ СИМОНСКИ 67F6E454FED2[..](ПМС55|ТР) КРАСИМИРА КРУМОВА ПЕТРОВА ...
БКК - 95 БКК - 95 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ИВАН ДАВИДКОВ 2 БКК - 95 ООД ЕМИЛ ЯНКОВ СИМОНСКИ 67F6E454FED2967A9BFBBC69FA5E241CE970EA0ED74D694DD4297A175FB5AB88 КРАСИМИРА КРУМОВА ПЕТРОВА D59662D6CE1BCAF9051AD510DEB0A3BDCE25AA5CB93B5E6799467512B57FEEC4 КРУМ ПЕТРОВ ХРИСТОВ AFB74CC89619A6E680D1EF8DAF0D0924E672A233049FBA853CB49F064743F24D БКК - 95 BKK - 95 821177595
163 1 140 лв./ BGN 111 522 лв./ BGN 2020-05-29
4 ЕУРАТЕК АУТО
175190739
ЕУРАТЕК АУТО ЕУРАТЕК АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ул. ХАН КУБРАТ 27 ЕУРАТЕК АУТО ООД ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ 037F6E90EC20[..](ПМС55|ТР) ЛЮДМИЛ НЕДЕВ НЕДЕВ ...
ЕУРАТЕК АУТО ЕУРАТЕК АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ул. ХАН КУБРАТ 27 ЕУРАТЕК АУТО ООД ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ 037F6E90EC2035F0E853389661743DF4962336F91755851F7CD83AF445F00EE9 ЛЮДМИЛ НЕДЕВ НЕДЕВ EA86742E4AE374A63A258A2DF7F7A8DB70C4F803F30B1F51ED31C713D3C59982 РОМАН ПОЛАК 88645165CFFB414C807032BC634EC4B5 ЕУРАТЕК АУТО EURATEK AUTO 175190739
179 1 028 лв./ BGN 110 423 лв./ BGN 2020-06-04
3 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945
201280347
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 68А ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД АЛЕКСАНДЪР ...
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 68А ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ 0A3DCE3F13ED26F1A1F897019E12B0D6D71BCDF17776FDE3D1EBF184D621438D ТЕМЕНУГА ИВАНОВА ГАЗДОВА 2B5BE7C337040C8E184A645CFB9F3F8AA1F72A67897BC5A0C13A349084F6979A СВИЛЕН ВЕНЕЛИНОВ ИВАНОВ AFE9C65C3DA2E45794172E1A94EA86E197A64D527A31246FA4B7AD4607E16B1F Станчо Тотев Стефанов F774FCCC1BFCDC258E42CF765DE9A0A64F720DFFB7FFF4929E112C66ECD8B12F БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009 АД 200509597 АНГЕЛ ХРИСТОВ ПЕТРИЧЕВ BEB9023F1444FA9297F2A99E60A8378AB791DE57DB4C92AC10787DA4CBC296FD Добромир Димитров Филипов 09AAEB2234CB131E42599A8A40207B82D11CC6D97CA83E1FC3C9E8A511F0E064 Даниела Асенова Славчева 3074D9332501BF19AEAE7881CB78834D0DE879DE27E34AC7BCE0261EC50836A6 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB LUDOGORETS 1945 201280347
134 1 373 лв./ BGN 110 407 лв./ BGN 2020-04-28

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 88 778 192 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More