Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за казино намери 17 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО
175192081
... Майк Зеленрик AE4B05E431A4[..](ПМС55|ТР) БАРГЕЙМ 131196110(ПМС55|ТР) ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081(ПМС55|ТР) ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН 121425308(ПМС55|ТР) ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376(ПМС55|ТР) ...
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ул. КУКУШ 7 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД ИЛИЯ КАРАМФИЛОВ КАЛИБРАДОВ 8BDA0C98A0A55C4E8D3F80C3616C63A6CA398CCFBD3D1D6833E5182797DAEE48 АНГЕЛ АНДОНОВ ИРИБОЗОВ 5CCFF3BAA31079A6701517E72364BF6BBA3344ED36D09EC95B5AFB5A13C22645 ПЕТЕР ЕМИЛ АМЛИНГ D2D2D3413A17603C92742C5AFC6B55AB АРНД ТУШИНСКИ E0E2C20809511EBFB140798F7AB2470A РОЛФ ГЮНТЕР ФАЛКЕ 1D64E272F06914F31BE237450DFA90A9 НЕВЕНА ЩЕРИОНОВА АЛЕКСИЕВА F6556E5191505EB9780044277DAB4B0C761B1C2A199365E494BBDFDFCEFFFEE8 ПЕТЕР ЕМИЛ АМЛИНГ 7B48B2EB0AA73C23F6F0B99BFD9C1881 ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ 6337F9937FB164043A5289B1E170DDBE53A12D339B921924C4ECA18FE12F6498 АРНД ТУШИНСКИ 8CA63D011F4C1250F75D466907BD603D РОЛФ ГЮНТЕР ФАЛКЕ C60C58223349489AEEC2311E017E30C4 ДИТЕР ФРИДРИХ КУЛМАН 1FE67B564609E03294D8EF30A5AEB3AD Антон Георгиев Михов 0027161B6D3CA351F08DD2B9F22F506A488B19435C5907687B8AB27B89F54E1B Флориан Шилинг 48FD8BC1E3E3AE54EFEC87DD3B656C04 Боян Николов Боянов EE27775A7DB6B0D1BA654D7D533970EF4073AF9C43B2D76683621B031974A9DA Майк Зеленрик AE4B05E431A40AB64B5DB56FBEDDB6B7 БАРГЕЙМ 131196110 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН 121425308 ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ INTERNESHANAL LEYZHAR PRODZHEKT 175192081
149 1 886 лв./ BGN 168 639 лв./ BGN 2020-05-18
3 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО
175192081
... Майк Зеленрик AE4B05E431A4[..](ПМС55|ТР) БАРГЕЙМ 131196110(ПМС55|ТР) ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081(ПМС55|ТР) ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН 121425308(ПМС55|ТР) ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376(ПМС55|ТР) ...
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ул. КУКУШ 7 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД ИЛИЯ КАРАМФИЛОВ КАЛИБРАДОВ 8BDA0C98A0A55C4E8D3F80C3616C63A6CA398CCFBD3D1D6833E5182797DAEE48 АНГЕЛ АНДОНОВ ИРИБОЗОВ 5CCFF3BAA31079A6701517E72364BF6BBA3344ED36D09EC95B5AFB5A13C22645 ПЕТЕР ЕМИЛ АМЛИНГ D2D2D3413A17603C92742C5AFC6B55AB АРНД ТУШИНСКИ E0E2C20809511EBFB140798F7AB2470A РОЛФ ГЮНТЕР ФАЛКЕ 1D64E272F06914F31BE237450DFA90A9 НЕВЕНА ЩЕРИОНОВА АЛЕКСИЕВА F6556E5191505EB9780044277DAB4B0C761B1C2A199365E494BBDFDFCEFFFEE8 ПЕТЕР ЕМИЛ АМЛИНГ 7B48B2EB0AA73C23F6F0B99BFD9C1881 ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ 6337F9937FB164043A5289B1E170DDBE53A12D339B921924C4ECA18FE12F6498 АРНД ТУШИНСКИ 8CA63D011F4C1250F75D466907BD603D РОЛФ ГЮНТЕР ФАЛКЕ C60C58223349489AEEC2311E017E30C4 ДИТЕР ФРИДРИХ КУЛМАН 1FE67B564609E03294D8EF30A5AEB3AD Антон Георгиев Михов 0027161B6D3CA351F08DD2B9F22F506A488B19435C5907687B8AB27B89F54E1B Флориан Шилинг 48FD8BC1E3E3AE54EFEC87DD3B656C04 Боян Николов Боянов EE27775A7DB6B0D1BA654D7D533970EF4073AF9C43B2D76683621B031974A9DA Майк Зеленрик AE4B05E431A40AB64B5DB56FBEDDB6B7 БАРГЕЙМ 131196110 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН 121425308 ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ INTERNESHANAL LEYZHAR PRODZHEKT 175192081
150 1 217 лв./ BGN 109 521 лв./ BGN 2020-04-28
4 БАРГЕЙМ
131196110
... Десислава Кирилова Кирова E823E76F01DF[..](ПМС55|ТР) БАРГЕЙМ 131196110(ПМС55|ТР) ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081(ПМС55|ТР) БАРГЕЙМ BARGEYM 131196110(ПМС55|ТР)
БАРГЕЙМ БАРГЕЙМ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АЛАБИН 34 БАРГЕЙМ АД КОСТАДИН ИВАНОВ ВЕЛИНОВ, Изпълнителен директор BCBF43CF41DB940264DBBD6B9E41E817F5A5F43FD94C4BD70D827FAC9CE4976A НЕВЕНА ЩЕРИОНОВА АЛЕКСИЕВА, Член на СД F6556E5191505EB9780044277DAB4B0C761B1C2A199365E494BBDFDFCEFFFEE8 КОСТАДИН ИВАНОВ ВЕЛИНОВ, Изпълнителен член BCBF43CF41DB940264DBBD6B9E41E817F5A5F43FD94C4BD70D827FAC9CE4976A ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА-ЙОНЧЕВА, Председател C3A549CCAF9CE1FE80EAC51AA1B0CD6EFD9505B72A7CEB037E48B592C3C1D935 АТАНАС ГОЧЕВ АТАНАСОВ 62FD3457D079843D4E6681797CFB4F48F898A2696951CDE607F018F4348B3814 АНГЕЛ АНДОНОВ ИРИБОЗОВ 5CCFF3BAA31079A6701517E72364BF6BBA3344ED36D09EC95B5AFB5A13C22645 ЦВЕТАН НИНКОВ КОНЯРСКИ E5BF71C72176706DD9690F2809AD699D05F83CE228C6198A9E7059E07E4B545F ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА СТРАШНИКОВА 965DD1BD10A7BE64C7AEE44611AAAA4B1BBDA7E877C6C01835FDEA288B837069 БАРГЕЙМ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ЗАХАРНА ФАБРИКА ул. Кукуш 7 Десислава Миладинова Евстатиева 72C123EFFBDA32909C9BC95756A627DF89A3C97318402234848CCFF610C8DE16 Руди Христов Баков FBAFE08618783AFB4332A775E4405F0653EFDF3A0F9C6A66DF3427306D11C04E Десислава Кирилова Кирова E823E76F01DFC067C273077C64D0F94C2DE54DFB448E61E9699A77FE5B9768E9 БАРГЕЙМ 131196110 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 БАРГЕЙМ BARGEYM 131196110
58 1 429 лв./ BGN 49 717 лв./ BGN 2020-06-04
3 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН
121425308
... 70B7FB586ED2[..](ПМС55|ТР) ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН 121425308(ПМС55|ТР) ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081(ПМС55|ТР) Ирина Генадиевна Яковлева 51A1C02D6123[..](ПМС55|ТР) ЕЛДОРАДО ...
ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АЛАБИН 34 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД РУМЕН МИТКОВ ТЕРЗИЙСКИ ECD83779FDA2B0869A821C9D58A43A669B532D6F015F8693F7CBF90B0D91BE21 ИЛИЯ ГРАДОЕВ ИЛИЕВ 1EFF1E78E80EC71B402C939B45DED1DEC26B1249BF355EF530C113D55EAA72F7 ИВАЙЛО СТОЙЧЕВ ЯНКОВ 8390DC67A9E65C97B7C11A9FB881116B68D073495C9BDB1D0D85E70F046BBC4D БОЯН НИКОЛОВ БОЯНОВ EE27775A7DB6B0D1BA654D7D533970EF4073AF9C43B2D76683621B031974A9DA ПЕНКО ИВАНОВ КУЛЕНСКИ C4DB99EE9809FDCF959069CC955D7218CD0972840BCB137F2419D6E64373C872 ЕЛИЦА НИКОЛОВА НИКОЛОВА D646F2489594398859F1A5730FEDBAE9FB98689CBB5593D5074D67216BBB1C44 АНТОН ГЕОРГИЕВ МИХОВ 0027161B6D3CA351F08DD2B9F22F506A488B19435C5907687B8AB27B89F54E1B ИВО СВЕТОСЛАВОВ ДИМИТРОВ F7BB5E8AE21E4151B8C80F66A624523F4926CDA2AD67CE1F60D3D87E285D1523 РУДИ ХРИСТОВ БАКОВ FBAFE08618783AFB4332A775E4405F0653EFDF3A0F9C6A66DF3427306D11C04E АТАНАС ГОЧЕВ АТАНАСОВ 62FD3457D079843D4E6681797CFB4F48F898A2696951CDE607F018F4348B3814 ЯВОР БОРИСОВ МИЛКОВ 6C53C85BE10988517FB4BC19B78DA30E0B2C2C6162547028B073456555384399 РОСИНА СТРАТИЕВА БОРИСОВА 80D4EAC029A569E67B35B86C5DB7AFDF1F90F12BD204742C051F444A47D2D286 МИЛО СТРАТИЕВ БОРИСОВ A59091276059F7BA679B678BC532331EE09C7A5493BA1943C7FC4E59E5FB1D33 Димитър Николаев Муховски 8A8AA515AA16BE0E876CC2F5271DE6D54B04A3307385A4863D17F362836525ED Силвия Цветанова Дончева 4167909606CE7403B3C11D4FAF063B7D958266B45B4A2C4DA4C32B03CD3010E7 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ул. Кукуш 7 Магдалена Юриева Гаргова 70B7FB586ED264AE25808AF2326CFD4F35F096778973276EFD5877D7EF02D785 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН 121425308 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 Ирина Генадиевна Яковлева 51A1C02D6123A78F27AEAEE2F53BC8C8 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН ELDORADO KORPOREYSHAN 121425308
55 985 лв./ BGN 32 506 лв./ BGN 2020-05-27
3 БАРГЕЙМ
131196110
... Десислава Кирилова Кирова E823E76F01DF[..](ПМС55|ТР) БАРГЕЙМ 131196110(ПМС55|ТР) ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081(ПМС55|ТР) БАРГЕЙМ BARGEYM 131196110(ПМС55|ТР)
БАРГЕЙМ БАРГЕЙМ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АЛАБИН 34 БАРГЕЙМ АД КОСТАДИН ИВАНОВ ВЕЛИНОВ, Изпълнителен директор BCBF43CF41DB940264DBBD6B9E41E817F5A5F43FD94C4BD70D827FAC9CE4976A НЕВЕНА ЩЕРИОНОВА АЛЕКСИЕВА, Член на СД F6556E5191505EB9780044277DAB4B0C761B1C2A199365E494BBDFDFCEFFFEE8 КОСТАДИН ИВАНОВ ВЕЛИНОВ, Изпълнителен член BCBF43CF41DB940264DBBD6B9E41E817F5A5F43FD94C4BD70D827FAC9CE4976A ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛОВА-ЙОНЧЕВА, Председател C3A549CCAF9CE1FE80EAC51AA1B0CD6EFD9505B72A7CEB037E48B592C3C1D935 АТАНАС ГОЧЕВ АТАНАСОВ 62FD3457D079843D4E6681797CFB4F48F898A2696951CDE607F018F4348B3814 АНГЕЛ АНДОНОВ ИРИБОЗОВ 5CCFF3BAA31079A6701517E72364BF6BBA3344ED36D09EC95B5AFB5A13C22645 ЦВЕТАН НИНКОВ КОНЯРСКИ E5BF71C72176706DD9690F2809AD699D05F83CE228C6198A9E7059E07E4B545F ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА СТРАШНИКОВА 965DD1BD10A7BE64C7AEE44611AAAA4B1BBDA7E877C6C01835FDEA288B837069 БАРГЕЙМ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ЗАХАРНА ФАБРИКА ул. Кукуш 7 Десислава Миладинова Евстатиева 72C123EFFBDA32909C9BC95756A627DF89A3C97318402234848CCFF610C8DE16 Руди Христов Баков FBAFE08618783AFB4332A775E4405F0653EFDF3A0F9C6A66DF3427306D11C04E Десислава Кирилова Кирова E823E76F01DFC067C273077C64D0F94C2DE54DFB448E61E9699A77FE5B9768E9 БАРГЕЙМ 131196110 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 БАРГЕЙМ BARGEYM 131196110
45 1 122 лв./ BGN 30 306 лв./ BGN 2020-05-14
4 ЦЕЗАР
106045373
... 51DBE67B8473[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ 0A5FDEF60E21[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО РЕШЕНИЯЕООД 131496606(ПМС55|ТР) МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ ...
ЦЕЗАР ЦЕЗАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.ВАСИЛ КЪНЧЕВ 76 ЦЕЗАР ООД РОСЕН МИХАЙЛОВ ВИДЕНОВ 210BBED8DEF3F6713F4BAFFD05FCB10F6203EBB8CC926C76414A84521B6687AF СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ САЛАБАШЕВ EEABD54C05CC04BCD489EBCF35F6459019FED67A212A2EA6454CFAD566136794 ДАНАИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ EC0AAAB28F9059FBF725FB4094613A0654E1A22A1958EF87FB932FE89361E325 ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ CBFD83F78935A39C29028B370B5E27FDE8966D2E3F40F8B5F52F70510C4274AF МАРИЯ КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА 51DBE67B84732BFA6256BD15A5F3F9245E56925E155C2196202E7DB84933F8A4 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ 0A5FDEF60E210045DB141E8BD83C454C38B6CAC4262D1AA0C60DC2EE3FCC873D КАЗИНО РЕШЕНИЯЕООД 131496606 МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНЧЕВ 0AA2BA505D28938E4FE579C4060A3E4C9B0C95C1FB84ADBBEFC139FD2819295F ЦЕЗАР TSEZAR 106045373
34 708 лв./ BGN 14 435 лв./ BGN 2020-05-22
4 Д И Д
106032597
... МИТКО ИВАНОВ АВРАМОВ B5BC7C80740F[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО РЕШЕНИЯ ЕООД 131496606(ПМС55|ТР) Д И Д D I D 106032597(ПМС55|ТР)
Д И Д Д И Д ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ДЪБНИКА-СУПЕР 25 Д И Д ООД ЦВЕТАН СТОЯНОВ ГЬОНОВ CAA93B31BC1EF2FE7B47BCEBF5293E9FEB922B8D4A2E6DF9EF12D5A688870A32 ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ CBFD83F78935A39C29028B370B5E27FDE8966D2E3F40F8B5F52F70510C4274AF ДАНАИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ EC0AAAB28F9059FBF725FB4094613A0654E1A22A1958EF87FB932FE89361E325 МАРИЯ КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА 51DBE67B84732BFA6256BD15A5F3F9245E56925E155C2196202E7DB84933F8A4 МИТКО ИВАНОВ АВРАМОВ B5BC7C80740F501E08C3E5E852F741762568EBB092E097F9DF5D0CCF2008DA67 КАЗИНО РЕШЕНИЯ ЕООД 131496606 Д И Д D I D 106032597
21 821 лв./ BGN 10 348 лв./ BGN 2020-05-27
3 ЦЕЗАР
106045373
... 51DBE67B8473[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ 0A5FDEF60E21[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО РЕШЕНИЯЕООД 131496606(ПМС55|ТР) МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ ...
ЦЕЗАР ЦЕЗАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.ВАСИЛ КЪНЧЕВ 76 ЦЕЗАР ООД РОСЕН МИХАЙЛОВ ВИДЕНОВ 210BBED8DEF3F6713F4BAFFD05FCB10F6203EBB8CC926C76414A84521B6687AF СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ САЛАБАШЕВ EEABD54C05CC04BCD489EBCF35F6459019FED67A212A2EA6454CFAD566136794 ДАНАИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ EC0AAAB28F9059FBF725FB4094613A0654E1A22A1958EF87FB932FE89361E325 ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ CBFD83F78935A39C29028B370B5E27FDE8966D2E3F40F8B5F52F70510C4274AF МАРИЯ КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА 51DBE67B84732BFA6256BD15A5F3F9245E56925E155C2196202E7DB84933F8A4 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ИВАНОВ 0A5FDEF60E210045DB141E8BD83C454C38B6CAC4262D1AA0C60DC2EE3FCC873D КАЗИНО РЕШЕНИЯЕООД 131496606 МОМЧИЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНЧЕВ 0AA2BA505D28938E4FE579C4060A3E4C9B0C95C1FB84ADBBEFC139FD2819295F ЦЕЗАР TSEZAR 106045373
37 454 лв./ BGN 10 070 лв./ BGN 2020-04-30
4 КАЗИНО САЛОН
201230223
КАЗИНО САЛОН КАЗИНО САЛОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Мадрид 2А КАЗИНО САЛОН ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ КАРАГЬОЗОВ FCFDB46516FA[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО САЛОН KAZINO SALON ...
КАЗИНО САЛОН КАЗИНО САЛОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Мадрид 2А КАЗИНО САЛОН ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ КАРАГЬОЗОВ FCFDB46516FA7A0A8E830F13BA40C8EA91A331A8A84595F714020ACA51F417BD КАЗИНО САЛОН KAZINO SALON 201230223
20 630 лв./ BGN 7 563 лв./ BGN 2020-05-27
3 Д И Д
106032597
... МИТКО ИВАНОВ АВРАМОВ B5BC7C80740F[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО РЕШЕНИЯ ЕООД 131496606(ПМС55|ТР) Д И Д D I D 106032597(ПМС55|ТР)
Д И Д Д И Д ООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ДЪБНИКА-СУПЕР 25 Д И Д ООД ЦВЕТАН СТОЯНОВ ГЬОНОВ CAA93B31BC1EF2FE7B47BCEBF5293E9FEB922B8D4A2E6DF9EF12D5A688870A32 ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ CBFD83F78935A39C29028B370B5E27FDE8966D2E3F40F8B5F52F70510C4274AF ДАНАИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ EC0AAAB28F9059FBF725FB4094613A0654E1A22A1958EF87FB932FE89361E325 МАРИЯ КРАСИМИРОВА КАМЕНОВА 51DBE67B84732BFA6256BD15A5F3F9245E56925E155C2196202E7DB84933F8A4 МИТКО ИВАНОВ АВРАМОВ B5BC7C80740F501E08C3E5E852F741762568EBB092E097F9DF5D0CCF2008DA67 КАЗИНО РЕШЕНИЯ ЕООД 131496606 Д И Д D I D 106032597
22 538 лв./ BGN 7 108 лв./ BGN 2020-04-30
3 КАЗИНО САЛОН
201230223
КАЗИНО САЛОН КАЗИНО САЛОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Мадрид 2А КАЗИНО САЛОН ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ КАРАГЬОЗОВ FCFDB46516FA[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО САЛОН KAZINO SALON ...
КАЗИНО САЛОН КАЗИНО САЛОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Мадрид 2А КАЗИНО САЛОН ЕООД ГЕОРГИ ПЕТКОВ КАРАГЬОЗОВ FCFDB46516FA7A0A8E830F13BA40C8EA91A331A8A84595F714020ACA51F417BD КАЗИНО САЛОН KAZINO SALON 201230223
20 393 лв./ BGN 4 718 лв./ BGN 2020-05-14
5 ПАЛМС ПЕТРИЧ
200876376
... ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376(ПМС55|ТР) ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081(ПМС55|ТР) СТЕФАН РАЙЧЕВ ЙОНЧЕВ E8B80E272FA5[..](ПМС55|ТР) ...
ПАЛМС ПЕТРИЧ ПАЛМС ПЕТРИЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 Захарна фабрика Кукуш 7 ПАЛМС ПЕТРИЧ ЕООД Руди Христов Баков FBAFE08618783AFB4332A775E4405F0653EFDF3A0F9C6A66DF3427306D11C04E Баргейм АД 131196110 Ивайло Георгиев Иванов 45C48CD25D5B7C70035D72AD71F614B92A259E139E35F09EEB7917700B84C239 ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 СТЕФАН РАЙЧЕВ ЙОНЧЕВ E8B80E272FA5CEA6CE4909A0F4A9DE18F4F7F91B3251820F3EC9A0A4B5D503EE ПАЛМС ПЕТРИЧ PALMS PETRICH 200876376
6 1 277 лв./ BGN 4 598 лв./ BGN 2020-06-12
4 ПАЛМС ПЕТРИЧ
200876376
... ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376(ПМС55|ТР) ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081(ПМС55|ТР) СТЕФАН РАЙЧЕВ ЙОНЧЕВ E8B80E272FA5[..](ПМС55|ТР) ...
ПАЛМС ПЕТРИЧ ПАЛМС ПЕТРИЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 Захарна фабрика Кукуш 7 ПАЛМС ПЕТРИЧ ЕООД Руди Христов Баков FBAFE08618783AFB4332A775E4405F0653EFDF3A0F9C6A66DF3427306D11C04E Баргейм АД 131196110 Ивайло Георгиев Иванов 45C48CD25D5B7C70035D72AD71F614B92A259E139E35F09EEB7917700B84C239 ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 СТЕФАН РАЙЧЕВ ЙОНЧЕВ E8B80E272FA5CEA6CE4909A0F4A9DE18F4F7F91B3251820F3EC9A0A4B5D503EE ПАЛМС ПЕТРИЧ PALMS PETRICH 200876376
5 1 335 лв./ BGN 4 004 лв./ BGN 2020-05-22
3 ПАЛМС ПЕТРИЧ
200876376
... ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376(ПМС55|ТР) ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081(ПМС55|ТР) СТЕФАН РАЙЧЕВ ЙОНЧЕВ E8B80E272FA5[..](ПМС55|ТР) ...
ПАЛМС ПЕТРИЧ ПАЛМС ПЕТРИЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 Захарна фабрика Кукуш 7 ПАЛМС ПЕТРИЧ ЕООД Руди Христов Баков FBAFE08618783AFB4332A775E4405F0653EFDF3A0F9C6A66DF3427306D11C04E Баргейм АД 131196110 Ивайло Георгиев Иванов 45C48CD25D5B7C70035D72AD71F614B92A259E139E35F09EEB7917700B84C239 ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 СТЕФАН РАЙЧЕВ ЙОНЧЕВ E8B80E272FA5CEA6CE4909A0F4A9DE18F4F7F91B3251820F3EC9A0A4B5D503EE ПАЛМС ПЕТРИЧ PALMS PETRICH 200876376
7 889 лв./ BGN 3 735 лв./ BGN 2020-05-05
4 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ
147144364
... гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 ...
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДОЛНО ЕЗЕРОВО ул.ГЕОРГИ ДЪЛБОШКИ 25 25 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА 8AFC547B5507181233C9B833B62206E42E0A75F7186A0F4B84F9127A14D24CC0 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901287531A0A0F4E846730800377855B5CD8AE98181FA1E57573461 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 Б МАРГАРИТА СТАЙКОВА КРЪСТЕВА C3FDD7D17F5F5391CBEF8E9A05062F388D4D526F7A309B7316538E413D256F7B МИЛЕН ГЕНОВ ТОТЕВ 9FF5094E3E43D8F20B90F323C3B78ECBC2CA5D9D5C6784EB42B48C031C1197E3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 166 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ KAZINO IGRI I INOVATSII 147144364
6 670 лв./ BGN 2 413 лв./ BGN 2020-05-22
5 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ
147144364
... гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 ...
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДОЛНО ЕЗЕРОВО ул.ГЕОРГИ ДЪЛБОШКИ 25 25 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА 8AFC547B5507181233C9B833B62206E42E0A75F7186A0F4B84F9127A14D24CC0 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901287531A0A0F4E846730800377855B5CD8AE98181FA1E57573461 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 Б МАРГАРИТА СТАЙКОВА КРЪСТЕВА C3FDD7D17F5F5391CBEF8E9A05062F388D4D526F7A309B7316538E413D256F7B МИЛЕН ГЕНОВ ТОТЕВ 9FF5094E3E43D8F20B90F323C3B78ECBC2CA5D9D5C6784EB42B48C031C1197E3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 166 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ KAZINO IGRI I INOVATSII 147144364
6 603 лв./ BGN 2 172 лв./ BGN 2020-06-12
3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ
147144364
... гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901[..](ПМС55|ТР) КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 ...
КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДОЛНО ЕЗЕРОВО ул.ГЕОРГИ ДЪЛБОШКИ 25 25 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕВА 8AFC547B5507181233C9B833B62206E42E0A75F7186A0F4B84F9127A14D24CC0 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 112 1 БИЛЯНА АТАНАСОВА АРАБАДЖИЕВА-ТОТЕВА 693020E48901287531A0A0F4E846730800377855B5CD8AE98181FA1E57573461 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 154 Б МАРГАРИТА СТАЙКОВА КРЪСТЕВА C3FDD7D17F5F5391CBEF8E9A05062F388D4D526F7A309B7316538E413D256F7B МИЛЕН ГЕНОВ ТОТЕВ 9FF5094E3E43D8F20B90F323C3B78ECBC2CA5D9D5C6784EB42B48C031C1197E3 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 166 КАЗИНО ИГРИ И ИНОВАЦИИ KAZINO IGRI I INOVATSII 147144364
6 402 лв./ BGN 1 448 лв./ BGN 2020-05-08

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 463 300 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More