Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за панама намери 7 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 ОПТИМАКС ТУР
130087089
... ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА 69D35BC24825[..](ПМС55|ТР) КОРПОРАЦИЯ ПРИМАРТ КОРП., РЕПУБЛИКА ПАНАМА E664440A98E6[..](ПМС55|ТР) ОПТИМАКС ТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
ОПТИМАКС ТУР ОПТИМАКС ТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР СИМЕОН І 59 1 ОПТИМАКС ТУР ООД ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА 69D35BC248258C933D77F2B11B534C956349298BAA6E1EE04E16353B6BCDB11C КОРПОРАЦИЯ ПРИМАРТ КОРП., РЕПУБЛИКА ПАНАМА E664440A98E6C7A407431CCB7222519D ОПТИМАКС ТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Южен парк 124 Б ТЕОДОРА РУМЕНОВА БОРИСЛАВОВА 6EC570954E8361D7C7433C7005A4C80AA30DE85580DF5CBC9AB905C5F9410165 ОПТИМАКС ТУР OPTIMAKS TUR 130087089
32 743 лв./ BGN 14 262 лв./ BGN 2020-06-02
3 ОПТИМАКС ТУР
130087089
... ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА 69D35BC24825[..](ПМС55|ТР) КОРПОРАЦИЯ ПРИМАРТ КОРП., РЕПУБЛИКА ПАНАМА E664440A98E6[..](ПМС55|ТР) ОПТИМАКС ТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
ОПТИМАКС ТУР ОПТИМАКС ТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР СИМЕОН І 59 1 ОПТИМАКС ТУР ООД ЕЛЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА 69D35BC248258C933D77F2B11B534C956349298BAA6E1EE04E16353B6BCDB11C КОРПОРАЦИЯ ПРИМАРТ КОРП., РЕПУБЛИКА ПАНАМА E664440A98E6C7A407431CCB7222519D ОПТИМАКС ТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Южен парк 124 Б ТЕОДОРА РУМЕНОВА БОРИСЛАВОВА 6EC570954E8361D7C7433C7005A4C80AA30DE85580DF5CBC9AB905C5F9410165 ОПТИМАКС ТУР OPTIMAKS TUR 130087089
32 476 лв./ BGN 9 143 лв./ BGN 2020-05-14
3 МИЛИТА
121180086
... БУКИТЕ 9 МИЛИТА ЕООД МАРИАНА ВЛАДИМИРОВА КАРАНОВА FFD478F64485[..](ПМС55|ТР) ДЕЛМАРО СЪРВИСИС ИНК, ПАНАМА 8714F59B8164[..](ПМС55|ТР) САШКО ЛЮБОМИРОВ КАРАНОВ ...
МИЛИТА МИЛИТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ул. БУКИТЕ 9 МИЛИТА ЕООД МАРИАНА ВЛАДИМИРОВА КАРАНОВА FFD478F64485D402F7FA4E976E6002769B745F4809B684E9D705C27C0BEC9EAF ДЕЛМАРО СЪРВИСИС ИНК, ПАНАМА 8714F59B8164442027BA8B5C02D417F4 САШКО ЛЮБОМИРОВ КАРАНОВ 6CB002A15D0316664AB1C4FE425A3DFC883885E28E749C7EDA1F2C13FD18C575 МИЛИТА MILITA 121180086
20 383 лв./ BGN 4 590 лв./ BGN 2020-06-02
4 ВИНТЕХПРОМ
112033856
... 94BA13162545[..](ПМС55|ТР) ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFF[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ ...
ВИНТЕХПРОМ ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ВИНТЕХПРОМ АД КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ 7D0978EF3A92352365A798242D3F6283A59B3530593ADA594A312A2B5ECF9A04 БОРИСЛАВ САШКОВ ПАНОВ 5A9A8EC8D08EF3B16A28B13346AEE21BBFC819EB472A3BFAB0B51F4C36CD112A СТОЯНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА-СИМОНОВА 3D7F9EE2DD084995D3D0D18C4D52FA357AEFCA0B8B2B85139A9FF85F338A58B4 МИРЧО ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ 94BA131625457E10740A512231193A602265AE9FD18093C04F6DAB244B979093 ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFFE83BFAA1FB8D16A41AEBBEC8096B57B473AF0ECD68E014EB7B6C ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОШКОВ 8E7562881714E0EC9E653697953F4680D3C49E3B1877D60021A2386C1903606D ВИКТОР МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4F8370FB8914A41FCE0D00D6254052F995CB86A5DA9DB136BFA79D61C6F57C98 ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ F3D156E2E30E85875CA585C08BD0BA87EBA93D569D567CAA3BA4B25718F6A6F7 ДЕСИСЛАВА ВЕЛКОВА МИРЧЕВА 0EFD7B5CE7BF3B3E3D9E4CD4BCB43D4471EF781B79CA7A4B899EBE50FE56619D ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4FAF7B014D9391280238216D266168F2DEDB01AF419CD8FFA3BD413AE6A7941E ВИНТЕХПРОМ VINTEHPROM 112033856
6 635 лв./ BGN 2 285 лв./ BGN 2020-05-22
4 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ
102871996
... СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55B[..](ПМС55|ТР) ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CC[..](ПМС55|ТР) ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР СИМЕОН I 59 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55BC7F4CBF26DCAB406773451FFC4F0DCF6960B622EBDBE2808046E ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CCE7792875DEAE4628519D ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Южен Парк 124 Б ФОРУМ ХОЛИДЕЙ FORUM HOLIDEY 102871996
3 814 лв./ BGN 1 465 лв./ BGN 2020-06-02
3 ВИНТЕХПРОМ
112033856
... 94BA13162545[..](ПМС55|ТР) ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFF[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ ...
ВИНТЕХПРОМ ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ВИНТЕХПРОМ АД КИРИЛ ДЕЛОВ ЧОЛОВ 7D0978EF3A92352365A798242D3F6283A59B3530593ADA594A312A2B5ECF9A04 БОРИСЛАВ САШКОВ ПАНОВ 5A9A8EC8D08EF3B16A28B13346AEE21BBFC819EB472A3BFAB0B51F4C36CD112A СТОЯНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА-СИМОНОВА 3D7F9EE2DD084995D3D0D18C4D52FA357AEFCA0B8B2B85139A9FF85F338A58B4 МИРЧО ВИКТОРОВ ДИМИТРОВ 94BA131625457E10740A512231193A602265AE9FD18093C04F6DAB244B979093 ВИ ЕЙЧ КОРПОРЕЙШЪН, РЕПУБЛИКА ПАНАМА ВЕСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА CCEEABAD9FFFE83BFAA1FB8D16A41AEBBEC8096B57B473AF0ECD68E014EB7B6C ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОШКОВ 8E7562881714E0EC9E653697953F4680D3C49E3B1877D60021A2386C1903606D ВИКТОР МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4F8370FB8914A41FCE0D00D6254052F995CB86A5DA9DB136BFA79D61C6F57C98 ВИНТЕХПРОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 МИЛЬО ВОЙВОДА 6 ЦВЕТАН БЛАГОЕВ ДЖИГАНСКИ F3D156E2E30E85875CA585C08BD0BA87EBA93D569D567CAA3BA4B25718F6A6F7 ДЕСИСЛАВА ВЕЛКОВА МИРЧЕВА 0EFD7B5CE7BF3B3E3D9E4CD4BCB43D4471EF781B79CA7A4B899EBE50FE56619D ВЕСЕЛИН МИРЧЕВ ДИМИТРОВ 4FAF7B014D9391280238216D266168F2DEDB01AF419CD8FFA3BD413AE6A7941E ВИНТЕХПРОМ VINTEHPROM 112033856
6 381 лв./ BGN 1 371 лв./ BGN 2020-05-08
3 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ
102871996
... СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55B[..](ПМС55|ТР) ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CC[..](ПМС55|ТР) ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР СИМЕОН I 59 ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ООД НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ПАНАЙОТОВ 91DFE071B55BC7F4CBF26DCAB406773451FFC4F0DCF6960B622EBDBE2808046E ПРИМАРТ КОРП LTD РЕПУБЛИКА ПАНАМА A5813EBF65CCE7792875DEAE4628519D ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД ФОРУМ ХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Южен Парк 124 Б ФОРУМ ХОЛИДЕЙ FORUM HOLIDEY 102871996
3 529 лв./ BGN 952 лв./ BGN 2020-05-14

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 34 070 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More