Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за петя славова намери 8 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО
102036786
... МАРИО ВАНЕВ ПОПОВ EFE30752C04B[..](ПМС55|ТР) ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F1[..](ПМС55|ТР) ФЕСТА ХОЛДИНГ АД ...
ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ 6847EA0B8189D9CA587923749AA42A0E4556855CCC1EBD6397DE6CD6F0B824B0 РАДКА ДИМОВА КОЕВА A41B36EF472859668A40EDF42D272DDE5FCC3AD11E6C8D595A43F604BE989E0A ХРИСТО ЯНКОВ ЯНКОВ 5515E5E7BC8A271D147DC80B5889092D3EA10B1AEB06B5ACFB97DE0D34422D6D ДОНКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА FFBD910835751E5CFEC6B89B76A2713FBDE4A3403A1C931A2435739BB6B955AD ДЖЕНДО ГЕОРГИЕВ ДЖЕНДОВ 9AA522B74383302C756054A4A8A7CCDD2778B164AE12DE2B801414DB09D601BC ФЕСТА УАЙН КЪМПАНИ 183D2A50100272DCAED08EE9A265E66D МАРИО ВАНЕВ ПОПОВ EFE30752C04B93DA246B5E29A47E76D159445E136468CAB76B9422F35086FA9F ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ФЕСТА ХОЛДИНГ АД 103123984 ФЕСТА ХОТЕЛИ ЕАД 175286794 ДИМИТЪР СВЕТЛОЗАРОВ ГРУДОВ 7E20CD992BE2E387C852FC65D565D12EC0FCF9B66FA81A21B1F54850BA2A5B98 Черноморско злато АД 102036786 Уникредит Булбанк АД 831919536 Маринела Сталинова Тодорова 822520F99E78244EDBDE0895A15F6633BDC97B364A1C6C159D225AB8EAF69147 Коста Златков Попов 3D6C1100C438E639B822161082BBF636BC618C76839105F2BDB5E19546A99E8E Васил Господинов Господинов D0526A449045DEB022645A1F78E99F6799637BE18A2DFC92D3DF894D8732B08A ГРИИН НЮЗ 203002866 ЧАЛИС 200323062 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО CHERNOMORSKO ZLATO 102036786
193 1 125 лв./ BGN 130 248 лв./ BGN 2020-05-20
3 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО
102036786
... МАРИО ВАНЕВ ПОПОВ EFE30752C04B[..](ПМС55|ТР) ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F1[..](ПМС55|ТР) ФЕСТА ХОЛДИНГ АД ...
ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ 6847EA0B8189D9CA587923749AA42A0E4556855CCC1EBD6397DE6CD6F0B824B0 РАДКА ДИМОВА КОЕВА A41B36EF472859668A40EDF42D272DDE5FCC3AD11E6C8D595A43F604BE989E0A ХРИСТО ЯНКОВ ЯНКОВ 5515E5E7BC8A271D147DC80B5889092D3EA10B1AEB06B5ACFB97DE0D34422D6D ДОНКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА FFBD910835751E5CFEC6B89B76A2713FBDE4A3403A1C931A2435739BB6B955AD ДЖЕНДО ГЕОРГИЕВ ДЖЕНДОВ 9AA522B74383302C756054A4A8A7CCDD2778B164AE12DE2B801414DB09D601BC ФЕСТА УАЙН КЪМПАНИ 183D2A50100272DCAED08EE9A265E66D МАРИО ВАНЕВ ПОПОВ EFE30752C04B93DA246B5E29A47E76D159445E136468CAB76B9422F35086FA9F ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ФЕСТА ХОЛДИНГ АД 103123984 ФЕСТА ХОТЕЛИ ЕАД 175286794 ДИМИТЪР СВЕТЛОЗАРОВ ГРУДОВ 7E20CD992BE2E387C852FC65D565D12EC0FCF9B66FA81A21B1F54850BA2A5B98 Черноморско злато АД 102036786 Уникредит Булбанк АД 831919536 Маринела Сталинова Тодорова 822520F99E78244EDBDE0895A15F6633BDC97B364A1C6C159D225AB8EAF69147 Коста Златков Попов 3D6C1100C438E639B822161082BBF636BC618C76839105F2BDB5E19546A99E8E Васил Господинов Господинов D0526A449045DEB022645A1F78E99F6799637BE18A2DFC92D3DF894D8732B08A ГРИИН НЮЗ 203002866 ЧАЛИС 200323062 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО CHERNOMORSKO ZLATO 102036786
190 671 лв./ BGN 76 473 лв./ BGN 2020-04-24
4 ФЕСТА ХОТЕЛИ
175286794
... ФЕСТА ХОТЕЛИ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F1[..](ПМС55|ТР) ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА ... ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА ...
ФЕСТА ХОТЕЛИ ФЕСТА ХОТЕЛИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 83а ФЕСТА ХОТЕЛИ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА 2ED176790CC5C61BF38D7B1208C616DF303D22A2BACF0933B61A5C0849E4D094 ФЕСТА ХОЛДИНГ АД 103123984 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 ДАРИНА ТОДОРОВА СУЛЕВА 07708CAEC8BF3CAAF6970E637594A8DCA678E5E79A8B36D79EE676C68471F51E МАГДАЛЕНА НАНЕВА КОРСАКОВА E97DE29D5945B844226F50B382A64EB03150E113F860541369CD4CF1C96EC8A4 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА- НОВИЦКИ 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА - НОВИЦКИ 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 МИГЛЕНА ЯНАКИЕВА ТАЧЕВА F9A91134649DB654337479B9A61AC2216C56B38070824BEFB56D4D80D9A1761B ДЖОБ С.Р.Л. D089653052EF9138012CF34A6A6C4394 Наташа Николова Попова F7BD1136604CC7ACC67ED87EE0AD7C0F91CA739066E396E0F8BEDB262F60E2E0 Станимир Смилков Смилков DDD20E281E17EA78C1C999C8DBCA9842F5F908C5342CCD666A89241B006D1864 Ивелина Пламенова Гацева A1CB39BD440CDA21DA87D9BA3969F0D6BD2AF5AA36AB859834E3078CAA707C23 Христо Иванова Христов DFA9FAF1930AB29DE0470E1F142E56B748923F2109527819F608007BA24251E2 Христо Иванов Христов DFA9FAF1930AB29DE0470E1F142E56B748923F2109527819F608007BA24251E2 Анка Йорданова Арнаутска A419E4DEBBC179EB5E40876689751E563FAA569EC3B91BCCD9F2CF741E6E48B0 ФЕСТА ХОТЕЛИ FESTA HOTELI 175286794
61 1 112 лв./ BGN 40 691 лв./ BGN 2020-05-27
3 ФЕСТА ХОТЕЛИ
175286794
... ФЕСТА ХОТЕЛИ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F1[..](ПМС55|ТР) ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА ... ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА ...
ФЕСТА ХОТЕЛИ ФЕСТА ХОТЕЛИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 83а ФЕСТА ХОТЕЛИ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА 2ED176790CC5C61BF38D7B1208C616DF303D22A2BACF0933B61A5C0849E4D094 ФЕСТА ХОЛДИНГ АД 103123984 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 ДАРИНА ТОДОРОВА СУЛЕВА 07708CAEC8BF3CAAF6970E637594A8DCA678E5E79A8B36D79EE676C68471F51E МАГДАЛЕНА НАНЕВА КОРСАКОВА E97DE29D5945B844226F50B382A64EB03150E113F860541369CD4CF1C96EC8A4 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА- НОВИЦКИ 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА - НОВИЦКИ 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 МИГЛЕНА ЯНАКИЕВА ТАЧЕВА F9A91134649DB654337479B9A61AC2216C56B38070824BEFB56D4D80D9A1761B ДЖОБ С.Р.Л. D089653052EF9138012CF34A6A6C4394 Наташа Николова Попова F7BD1136604CC7ACC67ED87EE0AD7C0F91CA739066E396E0F8BEDB262F60E2E0 Станимир Смилков Смилков DDD20E281E17EA78C1C999C8DBCA9842F5F908C5342CCD666A89241B006D1864 Ивелина Пламенова Гацева A1CB39BD440CDA21DA87D9BA3969F0D6BD2AF5AA36AB859834E3078CAA707C23 Христо Иванова Христов DFA9FAF1930AB29DE0470E1F142E56B748923F2109527819F608007BA24251E2 Христо Иванов Христов DFA9FAF1930AB29DE0470E1F142E56B748923F2109527819F608007BA24251E2 Анка Йорданова Арнаутска A419E4DEBBC179EB5E40876689751E563FAA569EC3B91BCCD9F2CF741E6E48B0 ФЕСТА ХОТЕЛИ FESTA HOTELI 175286794
83 747 лв./ BGN 37 201 лв./ BGN 2020-04-30
4 ФЕСТА ХОЛДИНГ
103123984
... 83-А ФЕСТА ХОЛДИНГ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F1[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ ... Минка Славова Киркова ...
ФЕСТА ХОЛДИНГ ФЕСТА ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 83-А ФЕСТА ХОЛДИНГ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ F60A662F6B91355E7C996211A080797C349B7F4FFF44B2555E1277CE8F4B300C ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА 7B94F569D2C42A037C4CCE4B6A3BD36D66B24552ACC63DD00DDC881AE9B2B363 СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ C750BB0A0E7C571831E640E849B82C0C700D74065F38252DAA8361C7E2C74CF0 МАГДАЛЕНА НАНЕВА КОРСАКОВА E97DE29D5945B844226F50B382A64EB03150E113F860541369CD4CF1C96EC8A4 МИГЛЕНА ЯНАКИЕВА ТАЧЕВА F9A91134649DB654337479B9A61AC2216C56B38070824BEFB56D4D80D9A1761B Станимир Смилков Смилков DDD20E281E17EA78C1C999C8DBCA9842F5F908C5342CCD666A89241B006D1864 Ивайло Митков Василев 9D7A8CE54E1DDDBD1D4B39D4D2F24C151DB156F75E1BD38FA576E28AF137A993 Минка Славова Киркова 4E8B438ADA5ED3FE93D9E17F4A29F8D1A6BA7CC7F639FA30EE9ED420339301DB Васил Господинов Василев 063911305EEE31479BD85156E84C971B3315EBF8FAA9F52807349F508FEB4DFB Златомир Куманов Димитров 29CDCFD299F06C41A0A671022638BA43D86EB975999C58072E3C7C2DCCE2E3BC ФЕСТА ХОЛДИНГ FESTA HOLDING 103123984
14 2 003 лв./ BGN 16 828 лв./ BGN 2020-06-09
4 КАРОЛ
101531738
... ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 6101040023(ПМС55|ТР), ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА , ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА 7FE87FFB598E[..](ПМС55|ТР) ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА ...
КАРОЛ КАРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ЦАР КАЛОЯН 21 КАРОЛ ООД ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 7FE87FFB598EFFB89654B1384D398EE315693C9E597EADC84F59E3D99C4E9A6C ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА D8C73A90412153C6CCFF69B7FE2E50F140FD3AA9C9C3580641D61F547D954993 ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 6101040023, ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА , ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА 7FE87FFB598EFFB89654B1384D398EE315693C9E597EADC84F59E3D99C4E9A6C ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА 64A5B78B0299743A5291723598D38DD6234DBE62D66C4C01FAED9AD4D4AE0359 КАРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Якубица 7 А КАРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 Пере Тошев 4 КАРОЛ KAROL 101531738
11 516 лв./ BGN 3 406 лв./ BGN 2020-05-29
3 КАРОЛ
101531738
... ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 6101040023(ПМС55|ТР), ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА , ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА 7FE87FFB598E[..](ПМС55|ТР) ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА ...
КАРОЛ КАРОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ЦАР КАЛОЯН 21 КАРОЛ ООД ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 7FE87FFB598EFFB89654B1384D398EE315693C9E597EADC84F59E3D99C4E9A6C ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА D8C73A90412153C6CCFF69B7FE2E50F140FD3AA9C9C3580641D61F547D954993 ТОДОР НИКОЛОВ НАКОВ 6101040023, ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА , ТОНКА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА 7FE87FFB598EFFB89654B1384D398EE315693C9E597EADC84F59E3D99C4E9A6C ПЕТЯ СЛАВОВА ИВАНОВА 64A5B78B0299743A5291723598D38DD6234DBE62D66C4C01FAED9AD4D4AE0359 КАРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Якубица 7 А КАРОЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 Пере Тошев 4 КАРОЛ KAROL 101531738
11 335 лв./ BGN 2 214 лв./ BGN 2020-05-29
3 ГОГИКА
204182050
... ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Свети Наум 39 ГОГИКА ООД Петя Божидарова Славова-Господинова B5133F7EEB38[..](ПМС55|ТР) Борислав Иванов Господинов ...
ГОГИКА ГОГИКА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Свети Наум 39 ГОГИКА ООД Петя Божидарова Славова-Господинова B5133F7EEB38BFB57D36E5A51140F3369F3E79ECEAE61708383DC28616EA6896 Борислав Иванов Господинов 1B42212FD53FF298A1EEFBE6E29CF51FEAEB0B589D1512982DA8F784B87185B4 ГОГИКА GOGIKA 204182050
2 400 лв./ BGN 481 лв./ BGN 2020-05-20

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 307 541 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More