Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за първа инвестиционна банка намери 44 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
175072185
... ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF9816[..](ПМС55|ТР) Хотел Интернационал АД 175072185(ПМС55|ТР) Първа Инвестиционна Банка АД 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр ...
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ E703183812AA2DE14EDDF130AD5ACEA0DCF74D6A11D5B1215062DBD94D56B464 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ЛИХТЕНЩАЙН 6018F72C0503A8D74284E02707556818 СОЛОФИН АД, ЛИХТЕНЩАЙН 6F6711FD7CDBFEF97B8C3D0557D50DE0 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН F04086BBE4F65A98DF691FEAC5D036B5 БАЛКАНТУРИСТ АД , чрез НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, чрез КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 131098851 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД, чрез БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, чрез ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Хотел Интернационал АД 175072185 Първа Инвестиционна Банка АД 831094393 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. НИКОЛА ТЕСЛА 3 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА A620168A206DB0AD4944ABB9C6CB91CA АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ HOTEL INTERNATSIONAL 175072185
349 1 811 лв./ BGN 379 289 лв./ BGN 2020-06-02
3 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
175072185
... ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF9816[..](ПМС55|ТР) Хотел Интернационал АД 175072185(ПМС55|ТР) Първа Инвестиционна Банка АД 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр ...
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ E703183812AA2DE14EDDF130AD5ACEA0DCF74D6A11D5B1215062DBD94D56B464 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ЛИХТЕНЩАЙН 6018F72C0503A8D74284E02707556818 СОЛОФИН АД, ЛИХТЕНЩАЙН 6F6711FD7CDBFEF97B8C3D0557D50DE0 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН F04086BBE4F65A98DF691FEAC5D036B5 БАЛКАНТУРИСТ АД , чрез НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, чрез КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 131098851 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД, чрез БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, чрез ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Хотел Интернационал АД 175072185 Първа Инвестиционна Банка АД 831094393 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. НИКОЛА ТЕСЛА 3 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА A620168A206DB0AD4944ABB9C6CB91CA АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ HOTEL INTERNATSIONAL 175072185
349 1 056 лв./ BGN 221 173 лв./ BGN 2020-05-27
4 РИЛА - БОРОВЕЦ
832048438
... ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2[..](ПМС55|ТР) РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438(ПМС55|ТР)
РИЛА - БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 к.к. БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА 4679A01929922615064C17527D56FDFB0DB3AEC40EFBD8910BF15D5B03638DE6 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА - ГЕНКОВА 831652492 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 К.К. БОРОВЕЦ ХОТЕЛ РИЛА БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА, 2B3BEAA2C7F8C75693E28D9D094B5412 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 БАЛКАНТУРИСТ АД 831652492 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД 5039A11A330D1437C4D86066E0B052EA ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Стефан Светославов Кемилев B198A684AAFF7A6920D8BD22C18A453181730197D2DFD07FE26E88EDCDC144D6 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 СТАНИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КОТЕВ 501D5CFCC943D59C28062211AB15959F812B7076B6CD55583E89D07D30DF0422 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 НЕВЕНА ИВАНОВА КИТОВА 1083C485634674AAAEDCA61D16D92038199364D6E124196AE2AA57A273756A33 ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ИХТИМАНСКА D544D0D536EC27FF2D7D03BB290F7D55BC7BF64A4826E7E1AADE8082F0146268 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2DC0433CF2623C6EF349B79388DC126A040BB32B0DD134A3D4813 РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438
191 1 073 лв./ BGN 122 995 лв./ BGN 2020-05-14
4 БОРОСПОРТ
122002603
... , ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851(ПМС55|ТР) БОРОСПОРТ АД 122002603(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) БОРОСПОРТ 122002603(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ...
БОРОСПОРТ БОРОСПОРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 K.K.БОРОВЕЦ БОРОСПОРТ АД ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 5063DD2D2A896D5CC30EF477A71D2EF047D2062BD4FAC81F29F83C8268CDE43D РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЕФРЕМОВ DF7FE278A318C498D2B32484B54BEF730C3657D7D4EF13CEFE66FDB83B52A7F5 НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851 БОРОСПОРТ АД 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 БОРОСПОРТ 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 131098851 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА, 15755BDF86B81C6A872F8A8CAB3ED6C8 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 ЙОРДАНКА КРУМОВА БРЕЙЧЕВА 5FAEB92F75285EC558503732E53893FAF874C49E7A6A295D4A3B260CCAAD1D2B ДЕЯН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ E5C154AAD27ABFFC3C9AD9A68062533481AD9F7B4406DC45E3FD87B36DC0306C ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКААД 831094393 ВАСИЛИЯ ДУЧЕВА КОНСТАНТИНОВА EC9CC212925B0AB38392AC61A8EDAE91BDCF558EE3FE588B646DB38A9CC35AC9 РУМЕН ДЕЯНОВ СТОИЧКОВ E1893D3DE5229978DC34C6828EA356AA936A8FB593EC37CCDFEBDBFDF988B239 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОЧОВ 582AFBEE033DEE3894D7107511111A0BC24F1C8257CCF1E067CF0C018BE68530 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗЕАД, чрез упълном.представител НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез упълномощен представител ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 131290015 БОРОСПОРТ BOROSPORT 122002603
109 1 871 лв./ BGN 122 351 лв./ BGN 2020-05-20
5 БОРОСПОРТ
122002603
... , ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851(ПМС55|ТР) БОРОСПОРТ АД 122002603(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) БОРОСПОРТ 122002603(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ...
БОРОСПОРТ БОРОСПОРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 K.K.БОРОВЕЦ БОРОСПОРТ АД ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 5063DD2D2A896D5CC30EF477A71D2EF047D2062BD4FAC81F29F83C8268CDE43D РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЕФРЕМОВ DF7FE278A318C498D2B32484B54BEF730C3657D7D4EF13CEFE66FDB83B52A7F5 НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851 БОРОСПОРТ АД 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 БОРОСПОРТ 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 131098851 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА, 15755BDF86B81C6A872F8A8CAB3ED6C8 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 ЙОРДАНКА КРУМОВА БРЕЙЧЕВА 5FAEB92F75285EC558503732E53893FAF874C49E7A6A295D4A3B260CCAAD1D2B ДЕЯН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ E5C154AAD27ABFFC3C9AD9A68062533481AD9F7B4406DC45E3FD87B36DC0306C ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКААД 831094393 ВАСИЛИЯ ДУЧЕВА КОНСТАНТИНОВА EC9CC212925B0AB38392AC61A8EDAE91BDCF558EE3FE588B646DB38A9CC35AC9 РУМЕН ДЕЯНОВ СТОИЧКОВ E1893D3DE5229978DC34C6828EA356AA936A8FB593EC37CCDFEBDBFDF988B239 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОЧОВ 582AFBEE033DEE3894D7107511111A0BC24F1C8257CCF1E067CF0C018BE68530 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗЕАД, чрез упълном.представител НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез упълномощен представител ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 131290015 БОРОСПОРТ BOROSPORT 122002603
109 1 660 лв./ BGN 108 540 лв./ BGN 2020-06-12
3 РИЛА - БОРОВЕЦ
832048438
... ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2[..](ПМС55|ТР) РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438(ПМС55|ТР)
РИЛА - БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 к.к. БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА 4679A01929922615064C17527D56FDFB0DB3AEC40EFBD8910BF15D5B03638DE6 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА - ГЕНКОВА 831652492 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 К.К. БОРОВЕЦ ХОТЕЛ РИЛА БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА, 2B3BEAA2C7F8C75693E28D9D094B5412 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 БАЛКАНТУРИСТ АД 831652492 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД 5039A11A330D1437C4D86066E0B052EA ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Стефан Светославов Кемилев B198A684AAFF7A6920D8BD22C18A453181730197D2DFD07FE26E88EDCDC144D6 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 СТАНИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КОТЕВ 501D5CFCC943D59C28062211AB15959F812B7076B6CD55583E89D07D30DF0422 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 НЕВЕНА ИВАНОВА КИТОВА 1083C485634674AAAEDCA61D16D92038199364D6E124196AE2AA57A273756A33 ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ИХТИМАНСКА D544D0D536EC27FF2D7D03BB290F7D55BC7BF64A4826E7E1AADE8082F0146268 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2DC0433CF2623C6EF349B79388DC126A040BB32B0DD134A3D4813 РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438
210 597 лв./ BGN 75 263 лв./ BGN 2020-04-24
4 НАДИН ХОЛД
201693513
... ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) Николай Георгиев Бинев BC8C140DB4C0[..](ПМС55|ТР) Надин Холд ЕООД 201693513(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ...
НАДИН ХОЛД НАДИН ХОЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1281 ж.к. СЛАВОВЦИ, ул. ПОБЕДА 35 НАДИН ХОЛД ЕООД РАДОСЛАВ ЙОСИФОВ БОСИЛКОВ 47562172935F33DC77E5B6B1024E24C639B8871F5478A8CAF2E3CC8702794773 НАДИН-МЕТАЛ ЕООД 130734855 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИНЧЕВ 462BE420011B416E24C183D123C1E055EF6505A28824D46CDF175F1A7F8D61F7 НАДИН ХОЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Бояна ул. Маринковица 2Б - - ВИКТОР ИВАНОВ МЕЧКАРОВ 59A3FD5BC1F8CD5FBE247BFFE952707AF763501A62A259D0C2F1681A66143F48 ЕВТИМ СТОЙЧЕВ ОРМАНОВ 27E3D0D3FD6B845133D79C6670964ED3BCB7A0D26D14B6EC64CC7C591C23066E Ана Михайлова Братанова 5AB8CD28D1318F1FA8D41FB974372B783ACE76415A4C46556C1578B4E41ADFA3 Фрийжън Кънсалтънтс Лимитид 7851FF1425C49D9E00474440D9239864 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 Николай Георгиев Бинев BC8C140DB4C0B211BAA3913082AE277A9A45C7C26D95D5C340522D6261083A2B Надин Холд ЕООД 201693513 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 НАДИН ХОЛД NADIN HOLD 201693513
86 1 437 лв./ BGN 74 172 лв./ BGN 2020-05-29
4 АСТРА БИОПЛАНТ
117650594
... ЕООД 117531113(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - гр. София 22BEB381877C[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - гр. София 86FF2DB494EA[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - гр ...
АСТРА БИОПЛАНТ АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 ул. БЪЛГАРИЯ 23 АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД ТЕМЕНУГА ДИМИТРОВА СТАНКОВА B1F2E8428B13D60F9C6F296A209962ED47B9AB47A6DB953B2D80E219AC5E282F АСТРА-ФИНАНС - ЕООД 117531113 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - гр. София 22BEB381877C745BAC9BB9096479DF62 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - гр. София 86FF2DB494EA7ECAF30269596265F376 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - гр. София A969A27CFE1622AFCD92008156788AD0 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД 117650594 МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА A09DF363A996BE857DEA2B61F517B7248632ED99E83506C86FC23057869A6C01 Димитър Филипов Минчев A99BAD115EA17F683720FF8FD8AB580CC61FBB5193319102C36C9042769992A1 АСТРА-ФИНАНС ЕООД 117531113 АСТРА БИОПЛАНТ 117650594 АСТРА-ФИНАНС 117531113 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 АСТРА ФИНАНС ЕООД 117531113 СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ B5C546B8548A490DC906D510D3E3A74D3244306EF3796B98C46DDA9C403BD4DC АСТРА-ФИНАНС ЕАД 205004198 АСТРА БИОПЛАНТ ASTRA BIOPLANT 117650594
109 1 126 лв./ BGN 73 643 лв./ BGN 2020-06-04
4 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
175404883
... ИВАНОВ СТАНЧЕВ 10162B50B285[..](ПМС55|ТР) ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД 175404883(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД БЪЛГАРИЯ гр ...
ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЗЛАТЕН РОГ 20-22 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД МАРГАРИТ СЛАВОВ ТОДОРОВ 4225A6E26492613E04BA2BC996C3FE67CF3ECB51C83F86C4679FBA56A4412D49 ЕВГЕНИ ВИДИНОВ ХАРАМЛИЙСКИ 25D54FA1D81087689BF33D63AF9216AAEFC3DAE9A437240AE207BA74C0AC7F4A ЦАНКО ИВАНОВ СТАНЧЕВ 10162B50B28565AADF75FB1C56C8069CE4BCC919BAE5C004717CC8C2BCEAFD50 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД 175404883 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. МАРИНКОВИЦА 2Б ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София Маринковица 2Б Илко Розенталов Илков 2336E9D11BF41D471760C49420B73EF4EA9F323D9F39BAFD8478B2242B96E9D2 Владислав Борисов Танчев A64024CAB9DE3BD77C2B10AF6D9C8DF9A537A16B237C95149107865F2765F59A САНТА АННА ВЕНЧЪРС ЛТД. CB0A637BED34EFB134A8988CA67D7F27 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Маринковица 2Б Владимир Любенов Влъчков B370824671B5C394D75F4E795166EDEC794560191FE710AC18EF4A4A6D3E633C Маубара Сървисиз Лимитид D125D08800146B4D4FBA57CF3659E8B2 Красимир Тодоров Костов 2F3CD55930899549FB9B14FB586CF85449CEA2D14429D74D62FCE2A9A8297C39 Домейн Бойар Интернешънъл ЕАД 175404883 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ DOMEYN BOYAR INTERNESHANAL 175404883
85 1 357 лв./ BGN 69 190 лв./ BGN 2020-05-14
3 БОРОСПОРТ
122002603
... , ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851(ПМС55|ТР) БОРОСПОРТ АД 122002603(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) БОРОСПОРТ 122002603(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ...
БОРОСПОРТ БОРОСПОРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 K.K.БОРОВЕЦ БОРОСПОРТ АД ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 5063DD2D2A896D5CC30EF477A71D2EF047D2062BD4FAC81F29F83C8268CDE43D РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЕФРЕМОВ DF7FE278A318C498D2B32484B54BEF730C3657D7D4EF13CEFE66FDB83B52A7F5 НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851 БОРОСПОРТ АД 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 БОРОСПОРТ 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 131098851 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА, 15755BDF86B81C6A872F8A8CAB3ED6C8 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 ЙОРДАНКА КРУМОВА БРЕЙЧЕВА 5FAEB92F75285EC558503732E53893FAF874C49E7A6A295D4A3B260CCAAD1D2B ДЕЯН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ E5C154AAD27ABFFC3C9AD9A68062533481AD9F7B4406DC45E3FD87B36DC0306C ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКААД 831094393 ВАСИЛИЯ ДУЧЕВА КОНСТАНТИНОВА EC9CC212925B0AB38392AC61A8EDAE91BDCF558EE3FE588B646DB38A9CC35AC9 РУМЕН ДЕЯНОВ СТОИЧКОВ E1893D3DE5229978DC34C6828EA356AA936A8FB593EC37CCDFEBDBFDF988B239 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОЧОВ 582AFBEE033DEE3894D7107511111A0BC24F1C8257CCF1E067CF0C018BE68530 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗЕАД, чрез упълном.представител НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез упълномощен представител ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 131290015 БОРОСПОРТ BOROSPORT 122002603
110 1 022 лв./ BGN 67 437 лв./ BGN 2020-04-28
5 АМС ИМОТИ
201146049
... БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 бул. Драган Цанков 37 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) Божидар Димитров Дачев 17B474159A57[..](ПМС55|ТР) Кирил Димитров Георгиев ...
МКБ ЮНИОН ИМОТИ МКБ ЮНИОН ИМОТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ГЕН. Е.И.ТОТЛЕБЕН 30-32 МКБ ЮНИОН ИМОТИ ЕООД ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ВАТАШКИ 593193E97EECC1F0C9F06DE4B7FB3D951638681E366E8E640F1CF8345932EFCE МКБ Юнионбанк АД 831596033 ВИКТОР ВАСИЛЕВ КРУМОВ F4053AA646FF71286E17968A147EDF2343B6735EF9FEEF67101443F7F05AD153 СТЕФАН ВЕСЕЛИНОВ КАРПУЗОВ AAA5CBFB2B770ADA58C8D0A5F45319157BFDB1C9CDEA4F0161E174D9585D4F05 ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КЮРКЧИЕВА 8C0DF2BC74B22EEDD9265E942F4C82947393341D99CAFA365CC152CB57CB3351 Юнионбанк 831596033 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОТЛАРСКИ 9A0BFEED2B84ACAF1A23174D5942107E05B3D9279C0EE8937ECAEA529D9A1859 АМС ИМОТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 бул. Драган Цанков 37 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 Божидар Димитров Дачев 17B474159A573C54C700A3DF216CE858E5F165E86DF5483B47380EE48406E83F Кирил Димитров Георгиев E55979D1322054423E6209A75473DDD3B1FE7FA59EAEED3D64C106F58968B8CC Анелия Михайлова Крушкова 4EF4DFB3E3B76D049D9C38B2FD0CCC6E93F4FE085491C575FA8021BD54C9AFD0 МКБ ЮНИОН ИМОТИ MKB YUNION IMOTI 201146049
60 963 лв./ BGN 34 675 лв./ BGN 2020-06-12
4 БУЛМАРКЕТ ДМ
124077052
... ВЕКТРА КОНСУЛТ ЕООД 130980173(ПМС55|ТР) БУЛМАРКЕТ ДМ ООД 124077052(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) БУЛМАРКЕТ ДМ 124077052(ПМС55|ТР) БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ 202891576(ПМС55|ТР) ...
БУЛМАРКЕТ ДМ БУЛМАРКЕТ ДМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7003 бул.ТУТРАКАН 100 БУЛМАРКЕТ ДМ ООД СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ B5C546B8548A490DC906D510D3E3A74D3244306EF3796B98C46DDA9C403BD4DC ВЕКТРА КОНСУЛТ ЕООД 130980173 БУЛМАРКЕТ ДМ ООД 124077052 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 БУЛМАРКЕТ ДМ 124077052 БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ 202891576 ОЛЕО ПРОТЕИН 202891583 ПОРТ БУЛМАРКЕТ 202891569 Вектра консулт 130980173 ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 72F56CA355433BF39C25012517E416FE БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД 124077052 ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД 203683208 „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД 121246419 БУЛМАРКЕТ ДМ BULMARKET DM 124077052
57 961 лв./ BGN 32 859 лв./ BGN 2020-06-02
4 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА
813109305
... 2B775872CF02[..](ПМС55|ТР) АНТОН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ DDFD8640BF49[..](ПМС55|ТР) РЕЛАКС КЛУБ 103090461(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЖИВКА СТОЯНОВА МИХОВА ...
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к. СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД ПОРТНИХ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 4B705679A98F3BC6297A7D6821703E785431987B531D9E0F2B03CE1139CF9417 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131290015 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА 1DFAC60DA9D3E539E89A573AF22EEE47 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 10DE9C241EBAD9FD74BF77C7A305E39E ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, чрез Недялка Стоева Сандалска-Генкова 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД чрез Емил Цветков Василев 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ВАДУЦ ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА A9A08E957944BE9AE65A31FE586BC24C ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к.Св.Св.Константин и Елена ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ 4B705679A98F3BC6297A7D6821703E785431987B531D9E0F2B03CE1139CF9417 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД 813109305 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС 65483DC9549E81E534821C660A16DBA0 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА 813109305 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 128001319 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 АНТОН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ DDFD8640BF4965A1FF03D4E29180C0EC648B84DB53ED0BE8B6402C81C33D5D94 РЕЛАКС КЛУБ 103090461 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЖИВКА СТОЯНОВА МИХОВА 64E7C3A53D6FD0BF7DA5126A582B7A529CDE3DC6043E4155C55401C819DA2CA4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА GRAND HOTEL VARNA 813109305
25 1 997 лв./ BGN 29 962 лв./ BGN 2020-05-27
4 ТРУД МЕДИА
203021560
... 4D1A18890A35[..](ПМС55|ТР) БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104(ПМС55|ТР) МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ...
ТРУД МЕДИА ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 47 ТРУД МЕДИА ЕООД ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА B9DF6A01862CD6156B46E62419FFEC1957117E910762BC672F2046865B4C90DE МЕДИА ХОЛДИНГ 040098365 ПЕТЬО ХРИСТОВ БЛЪСКОВ 4D1A18890A352494148D0540BAF15248A078F23CD62BB290548237259E3FB150 БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104 МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Изток ул. Лъчезар Станчев 7 ТРУД МЕДИА TRUD MEDIA 203021560
40 1 226 лв./ BGN 29 430 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДИНАМО СЛИВЕН
200775263
... 200775263(ПМС55|ТР) съдлъжник ДИНАМО СЛИВЕН АД 200775263(ПМС55|ТР) НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ 4D218EF0AA25[..](ПМС55|ТР) ДИНАМО СЛИВЕН АД 200775263(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) СИБАНК АД 831686320(ПМС55|ТР) ДИНАМО ...
ДИНАМО СЛИВЕН ДИНАМО СЛИВЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 Завод Динамо ул. Софийско шосе 1 ДИНАМО СЛИВЕН АД ДИМИТЪР ПАУНКОВ КОЛЕВ CA787E29066BC374A9789AA910462EE6CA6705B7AA013156BF7482A64B346516 ТОНИ ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ C0126CACF2E3972CE954E761F75A9F5C ГЕОРГИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ 978EF01F65C815A1CDB983C547A7D4210C61F797C2CB1A346C603B1973746178 ДИНАМО АД 123652030 ДИНАМО СЛИВЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 СОФИЙСКО ШОСЕ №1, ЗАВОД ДИНАМО ТОНИ ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ 99E41A17F98AA9EA01589E63B33F7508E38EF4D8C715F5C057805DD06A648D2E ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ-ЧРЕЗ КЛОН ЛОНДОН B58DE096E0A0C138C7AF1D6F03841510 ДИНАМО АД кредитополучател 123652030 ДИНАМО АД-кредитополучател 123652030 ДИНАМО АД- Кредитополучател 123652030 Динамо Сливен АД-Съдлъжник 200775263 ДИНАМО СЛИВЕН АД- Съдлъжник 200775263 съдлъжник ДИНАМО СЛИВЕН АД 200775263 НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ 4D218EF0AA254BC5E3147F172FFF804D ДИНАМО СЛИВЕН АД 200775263 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 СИБАНК АД 831686320 ДИНАМО СЛИВЕН DINAMO SLIVEN 200775263
114 363 лв./ BGN 24 804 лв./ BGN 2020-05-14
4 ВИТОША СКИ
175230799
... ПЕТРОВ 6791EDF44E10[..](ПМС55|ТР) ВИТОША СКИ АД 175230799(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) МЕРИ ДЖОЙ МАГПАНТАЙ ГУЪРИНГ 7BE05236EF83[..](ПМС55|ТР) ...
ВИТОША СКИ ВИТОША СКИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ВИТОША СКИ АД КОСТАДИН ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ D909A493E1032A8AE0F40E5FE06A185600D4A696E278460E7DDCBCAC3310EED5 ГЕОРГИ ДРАГАНОВ БОБЕВ E6F703542862CB9DDEDB9A4B30585281FB425DECE7276D3FAB819FEDD499C824 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 6791EDF44E10548ADB6CF0EAD3104357AB23754E500005C4C077EF8263BE8D51 ВИТОША СКИ АД 175230799 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 МЕРИ ДЖОЙ МАГПАНТАЙ ГУЪРИНГ 7BE05236EF83AF9E91F9DB8596E94402 ДЖОАНА МАРИ АЛБИЙЕР ХЮИТ 514718239A2A3BE3A2F30DAFE363E638 ВИТОША СКИ VITOSHA SKI 175230799
25 1 441 лв./ BGN 21 611 лв./ BGN 2020-05-22
4 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ
130849448
... МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ 4BFBCC4F0C87[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ПМС55|ТР) ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ...
ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 180 ет.2 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ЕООД МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F35489CEF15122E4EF613FC674A5168B5A51F9A3001B15D151FE67C175C6328 МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ 4BFBCC4F0C877A87CDF3250CE5F750728389F77DE4803B9DD9BCDF7E5ABA061C ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ GAZTREYD-SEKYURITI 130849448
37 787 лв./ BGN 17 471 лв./ BGN 2020-05-29
3 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА
813109305
... 2B775872CF02[..](ПМС55|ТР) АНТОН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ DDFD8640BF49[..](ПМС55|ТР) РЕЛАКС КЛУБ 103090461(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЖИВКА СТОЯНОВА МИХОВА ...
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к. СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД ПОРТНИХ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 4B705679A98F3BC6297A7D6821703E785431987B531D9E0F2B03CE1139CF9417 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131290015 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА 1DFAC60DA9D3E539E89A573AF22EEE47 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 10DE9C241EBAD9FD74BF77C7A305E39E ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, чрез Недялка Стоева Сандалска-Генкова 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД чрез Емил Цветков Василев 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ВАДУЦ ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА A9A08E957944BE9AE65A31FE586BC24C ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к.Св.Св.Константин и Елена ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ 4B705679A98F3BC6297A7D6821703E785431987B531D9E0F2B03CE1139CF9417 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД 813109305 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС 65483DC9549E81E534821C660A16DBA0 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА 813109305 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 128001319 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 АНТОН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ DDFD8640BF4965A1FF03D4E29180C0EC648B84DB53ED0BE8B6402C81C33D5D94 РЕЛАКС КЛУБ 103090461 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЖИВКА СТОЯНОВА МИХОВА 64E7C3A53D6FD0BF7DA5126A582B7A529CDE3DC6043E4155C55401C819DA2CA4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА GRAND HOTEL VARNA 813109305
24 1 110 лв./ BGN 15 980 лв./ BGN 2020-04-21
4 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС
110571347
... ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F589069[..](ПМС55|ТР) ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM ...
ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул. ТЪРГОВСКА 53 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД РАДОСЛАВ АНТОНОВ ДИМИТРОВ AC168A833FD2C85715FB84F5339EB374FECB9D637DB7C3FF330346097E07636C ЛИТЕКС КОМЕРС АД 000288549 ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F58906917C2885A34D985C94765816FEF63901862EF79C36C94925F4FBA ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM PALAS 110571347
27 864 лв./ BGN 14 001 лв./ BGN 2020-05-14
3 ТРУД МЕДИА
203021560
... 4D1A18890A35[..](ПМС55|ТР) БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104(ПМС55|ТР) МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ...
ТРУД МЕДИА ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 47 ТРУД МЕДИА ЕООД ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА B9DF6A01862CD6156B46E62419FFEC1957117E910762BC672F2046865B4C90DE МЕДИА ХОЛДИНГ 040098365 ПЕТЬО ХРИСТОВ БЛЪСКОВ 4D1A18890A352494148D0540BAF15248A078F23CD62BB290548237259E3FB150 БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104 МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Изток ул. Лъчезар Станчев 7 ТРУД МЕДИА TRUD MEDIA 203021560
66 321 лв./ BGN 12 718 лв./ BGN 2020-04-24
3 ВИТОША СКИ
175230799
... ПЕТРОВ 6791EDF44E10[..](ПМС55|ТР) ВИТОША СКИ АД 175230799(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) МЕРИ ДЖОЙ МАГПАНТАЙ ГУЪРИНГ 7BE05236EF83[..](ПМС55|ТР) ...
ВИТОША СКИ ВИТОША СКИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ВИТОША СКИ АД КОСТАДИН ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ D909A493E1032A8AE0F40E5FE06A185600D4A696E278460E7DDCBCAC3310EED5 ГЕОРГИ ДРАГАНОВ БОБЕВ E6F703542862CB9DDEDB9A4B30585281FB425DECE7276D3FAB819FEDD499C824 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 6791EDF44E10548ADB6CF0EAD3104357AB23754E500005C4C077EF8263BE8D51 ВИТОША СКИ АД 175230799 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 МЕРИ ДЖОЙ МАГПАНТАЙ ГУЪРИНГ 7BE05236EF83AF9E91F9DB8596E94402 ДЖОАНА МАРИ АЛБИЙЕР ХЮИТ 514718239A2A3BE3A2F30DAFE363E638 ВИТОША СКИ VITOSHA SKI 175230799
24 820 лв./ BGN 11 809 лв./ BGN 2020-05-05
4 РИЛА - БОРОВЕЦ
832048438
... ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2[..](ПМС55|ТР) РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438(ПМС55|ТР)
РИЛА - БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 к.к. БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА 4679A01929922615064C17527D56FDFB0DB3AEC40EFBD8910BF15D5B03638DE6 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА - ГЕНКОВА 831652492 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 К.К. БОРОВЕЦ ХОТЕЛ РИЛА БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА, 2B3BEAA2C7F8C75693E28D9D094B5412 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 БАЛКАНТУРИСТ АД 831652492 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД 5039A11A330D1437C4D86066E0B052EA ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Стефан Светославов Кемилев B198A684AAFF7A6920D8BD22C18A453181730197D2DFD07FE26E88EDCDC144D6 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 СТАНИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КОТЕВ 501D5CFCC943D59C28062211AB15959F812B7076B6CD55583E89D07D30DF0422 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 НЕВЕНА ИВАНОВА КИТОВА 1083C485634674AAAEDCA61D16D92038199364D6E124196AE2AA57A273756A33 ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ИХТИМАНСКА D544D0D536EC27FF2D7D03BB290F7D55BC7BF64A4826E7E1AADE8082F0146268 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2DC0433CF2623C6EF349B79388DC126A040BB32B0DD134A3D4813 РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438
25 764 лв./ BGN 11 456 лв./ BGN 2020-06-02
5 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС
110571347
... ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F589069[..](ПМС55|ТР) ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM ...
ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул. ТЪРГОВСКА 53 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД РАДОСЛАВ АНТОНОВ ДИМИТРОВ AC168A833FD2C85715FB84F5339EB374FECB9D637DB7C3FF330346097E07636C ЛИТЕКС КОМЕРС АД 000288549 ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F58906917C2885A34D985C94765816FEF63901862EF79C36C94925F4FBA ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM PALAS 110571347
27 638 лв./ BGN 10 330 лв./ BGN 2020-06-12
4 РАДИО 1
115071933
... РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(ПМС55|ТР) Р-22 ...
РАДИО 1 РАДИО 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС III-ти 23 РАДИО 1 ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС, САЩ A1B7A8528EB381F4363F8A8FDCC411A5 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕТРОРАДИО 121887866 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС DE99E412C2A16F63EB6E34C94794444A РАДИО 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Рикардо Вакарини 6 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС 055397F0D58685E37D1225B69F2C2FD5 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 РАДИО 1 RADIO 1 115071933
27 635 лв./ BGN 10 285 лв./ BGN 2020-06-04
4 ЮГОПЛОД
126653123
... ЮГОПЛОД АД 126653123(ПМС55|ТР) БАНКА ДСК ЕАД 121830616(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЮГОПЛОД 126653123(ПМС55|ТР) КРАЛЕКС 020701425(ПМС55|ТР) Банка ДСК 121830616(ПМС55|ТР) ЮГОПЛОД ...
ЮГОПЛОД ЮГОПЛОД АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 2 ЮГОПЛОД АД АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ПАНДОВ 360BD4ADA5606EAAEFE7120A827CD2AF2DE8696861D6A5FA17A98172B88A76AD КРАСИМИР ДИМИТРОВ БОЙНОВСКИ 20FFF612D47B5EB6EF27E50F9A2212C745C0CD7EAF2B1A424BC7ACEE56F1480C САВА НИКОЛАЕВ ПОПСАВОВ 048AEDCA6F1B588E62183B7F16E3901979615EB4C2AE8AA49D1F7B5B1DC28B70 РОСИЦА АЛЕКСАНДРОВА ПАНДОВА B2B2D9960815DA0D87465498389FBF46EE983F0A9C79851B65753C19CA85147F ЮГОПЛОД АД 126653123 БАНКА ДСК ЕАД 121830616 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЮГОПЛОД 126653123 КРАЛЕКС 020701425 Банка ДСК 121830616 ЮГОПЛОД YUGOPLOD 126653123
25 669 лв./ BGN 10 031 лв./ BGN 2020-05-22
3 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС
110571347
... ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F589069[..](ПМС55|ТР) ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM ...
ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ул. ТЪРГОВСКА 53 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС ЕООД РАДОСЛАВ АНТОНОВ ДИМИТРОВ AC168A833FD2C85715FB84F5339EB374FECB9D637DB7C3FF330346097E07636C ЛИТЕКС КОМЕРС АД 000288549 ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ДИХОНОВ BD4A6F58906917C2885A34D985C94765816FEF63901862EF79C36C94925F4FBA ЛИТЕКС ПРОПЪРТИ ЕАД 200627211 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ХОТЕЛ ПРЕЗИДИУМ ПАЛАС HOTEL PREZIDIUM PALAS 110571347
28 542 лв./ BGN 9 103 лв./ BGN 2020-04-28
4 ВИА ИНТЕРКАР - 2007
114682522
... МИРЧЕВ E8897CFB08BB[..](ПМС55|ТР) М КАР ГРУП АД 203384266(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ПМС55|ТР) ВИА ИНТЕРКАР - 2007 VIA ...
ВИА ИНТЕРКАР - 2007 ВИА ИНТЕРКАР - 2007 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДРУЖБА АВТОКОМПЛЕКС ТОЙОТА 1 ВИА ИНТЕРКАР - 2007 ООД НОРА ДИМИТРОВА ХАДЖИЙСКА 95A289495C83C9D3A5D2920193F5983FAC96C0D3EA880354E8C56A78CB61BE7D АСЕН БОРИСЛАВОВ ИЛИЕВ 9AE236EA7AA8AF5A299C1E54667364A7CA747BE72004A2E8FC0595BE92D1350E ЮЛИЯН ИВАНОВ ГЕНОВ 17A8D10A298D726A63BFC25AD4E30FE490CBCC810CD2604F9F70AD35F660C797 РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ 131206120 ДЕСИСЛАВА ПЕТЕВА ДИНКОВА DFD572EB59341A2422D2255D1728180DB0A520CB76B974B3BB1A30941A490782 ТОЙОТА БАЛКАНС ЕООД 130106252 Васил Петров Славов D8AA62441D11B53082953E2C327244F14A41C8E1414B64457180257953DBBE20 ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД 831541734 Юлиян Иванов Генчев 17A8D10A298D726A63BFC25AD4E30FE490CBCC810CD2604F9F70AD35F660C797 ПЛАМЕН СПАСОВ СПАСОВ 7143D27BA6359A276EA0D2FAB4BE0D09BB4C4D2CE35BC61408FD4CB4BD70A4ED ВЕСЕЛИН ВАЛЕНТИНОВ МЪРЗАКОВ 0A6AAD3A1EA66CCB1013BBD36FF8282B0E890E2EC60B63C1F80702F376A5F17E ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ 831541734 КИРИЛ НИКОЛАЕВ МИРЧЕВ E8897CFB08BB171F1160C7602ABCF64DB563FBC153C63AFCB1A83387E222A036 М КАР ГРУП АД 203384266 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ВИА ИНТЕРКАР - 2007 VIA INTERKAR - 2007 114682522
11 1 133 лв./ BGN 7 480 лв./ BGN 2020-05-27
3 МЕТРОРАДИО
121887866
... РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(ПМС55|ТР) Р-22 ...
МЕТРОРАДИО МЕТРОРАДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. БЕНКОВСКИ 4А МЕТРОРАДИО ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС., САЩ DCB3111EF90DD4992550C605C87245F8 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС. 4CA3E5526FB08C9DDA392A4F9C7C8CD1 МЕТРОРАДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Рикардо Вакарини 6 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС 055397F0D58685E37D1225B69F2C2FD5 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 Атанас Иванов Генов E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 МЕТРОРАДИО METRORADIO 121887866
29 412 лв./ BGN 7 168 лв./ BGN 2020-05-27
3 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ
130849448
... МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ 4BFBCC4F0C87[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959(ПМС55|ТР) ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ...
ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 180 ет.2 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ ЕООД МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F35489CEF15122E4EF613FC674A5168B5A51F9A3001B15D151FE67C175C6328 МИХАИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ 4BFBCC4F0C877A87CDF3250CE5F750728389F77DE4803B9DD9BCDF7E5ABA061C ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ГАЗТРЕЙД-СЕКЮРИТИ GAZTREYD-SEKYURITI 130849448
37 315 лв./ BGN 6 988 лв./ BGN 2020-05-22
4 ТРУД МЕДИА
203021560
... 4D1A18890A35[..](ПМС55|ТР) БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104(ПМС55|ТР) МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ...
ТРУД МЕДИА ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 47 ТРУД МЕДИА ЕООД ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА B9DF6A01862CD6156B46E62419FFEC1957117E910762BC672F2046865B4C90DE МЕДИА ХОЛДИНГ 040098365 ПЕТЬО ХРИСТОВ БЛЪСКОВ 4D1A18890A352494148D0540BAF15248A078F23CD62BB290548237259E3FB150 БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104 МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Изток ул. Лъчезар Станчев 7 ТРУД МЕДИА TRUD MEDIA 203021560
25 452 лв./ BGN 6 782 лв./ BGN 2020-05-18
3 РАДИО 1
115071933
... РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(ПМС55|ТР) Р-22 ...
РАДИО 1 РАДИО 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС III-ти 23 РАДИО 1 ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС, САЩ A1B7A8528EB381F4363F8A8FDCC411A5 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕТРОРАДИО 121887866 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС DE99E412C2A16F63EB6E34C94794444A РАДИО 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Рикардо Вакарини 6 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС 055397F0D58685E37D1225B69F2C2FD5 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 РАДИО 1 RADIO 1 115071933
26 390 лв./ BGN 6 082 лв./ BGN 2020-04-30
4 ДАЙКИРИ
202557676
... ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯКОВА 97FC10F68BC6[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ДАЙКИРИ ООД ...
ДАЙКИРИ ДАЙКИРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Топра Хисар 8 ДАЙКИРИ ЕООД ИРИНА ТАНЧЕВА ТАНЕВА-РАДИЧКОВА FCD0704263B7CFC78D4B46A52CF30B9ECCB3658ADCA72D53A4F8123A9A8FA844 ДАЙКИРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Чайка 63 ПОЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА-МИХАЙЛОВА 4FA301ED33A00F71DBA3A14C601278F58025413FD384A3E9F9F079EE76F7DD03 ИРИНА ЛЕЧЕВА ЛЕЧЕВА 0C0408B3531AD8888C0318ACD1105F104E781D4CB171327CEE705343323F23A2 ПОЛИНА КОЛЕВА ДИМИТРОВА - МИХАЙЛОВА 4FA301ED33A00F71DBA3A14C601278F58025413FD384A3E9F9F079EE76F7DD03 ИРИНА ТАНЧЕВА ТАНЕВА - РАДИЧКОВА FCD0704263B7CFC78D4B46A52CF30B9ECCB3658ADCA72D53A4F8123A9A8FA844 ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КИРЯКОВА 97FC10F68BC618482EF11213BCCB60C4DE98734723D04302BC384DCC685D77FD ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ДАЙКИРИ ООД ДАЙКИРИ DAYKIRI 202557676
3 3 246 лв./ BGN 5 843 лв./ BGN 2020-05-22
4 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС
831746447
... 6CCD37E560B8[..](ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ЕАД 122055616(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ...
ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД МАРТА ЕМИЛОВА ПАНАГОНОВА 6CCD37E560B8DBF86578844E6D86438715DD223ECF9EFD2C36F2EC28E3B4B3F2 ЛИБЕРО ЕАД 122055616 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЛИБЕРО 122055616 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС 831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС TRAVAL ES EKSPRES 831746447
5 1 399 лв./ BGN 4 196 лв./ BGN 2020-06-02
3 НЕТ ФМ
130500020
... МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910(ПМС55|ТР) МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866(ПМС55|ТР) РАДИО 1 ООД 115071933(ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) НЕТ ФМ NET FM 130500020(ПМС55|ТР)
НЕТ ФМ НЕТ ФМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11-ТИ АВГУСТ 1 НЕТ ФМ ЕООД ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 НЕТ ФМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. СОФИЙСКИ ГЕРОИ 3 А НЕТ ФМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев ул. Рикардо Вакарини 6 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 Атанас Иванов Генов E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 Р-22 ЕООД 121319504 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 РАДИО 1 ООД 115071933 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 НЕТ ФМ NET FM 130500020
12 551 лв./ BGN 3 968 лв./ BGN 2020-04-30
3 Р-22
121319504
... ЕООД 130274951(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Атанас Иванов Генов E6336F9A8526[..](ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) Р-22 R-22 121319504(ПМС55|ТР)
Р-22 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. РЕКА ОСЪМ 2 Р-22 ЕООД ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA ДАКС-МЕДИЯ АД 121499212 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. НИКОЛАЙ В. ГОГОЛ 6 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 Р-22 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул. Рикардо Вакарини 6 - - Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 РАДИО 1 ООД 115071933 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Атанас Иванов Генов E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 Р-22 R-22 121319504
14 450 лв./ BGN 3 780 лв./ BGN 2020-05-27
4 АЙВИО
202076970
... ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА НИНОВА 0997D5698112[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) АЙВИО 202076970(ПМС55|ТР) ОБЩИНСКА БАНКА 121086224(ПМС55|ТР) АЙВИО ООД БЪЛГАРИЯ ...
АЙВИО АЙВИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ЕДИСОН 43 АЙВИО ЕООД БОЯН ОГНЯНОВ СИМЕОНОВ DD55DA090F43D8AF34E504512B20B8631C4B8C56682259BAB2AF297CE204A9FE ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА НИНОВА 0997D5698112044BE94365F980E70F8D60986B232F749A9A45EAD001D805B427 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 АЙВИО 202076970 ОБЩИНСКА БАНКА 121086224 АЙВИО ООД БЪЛГАРИЯ с. Баня 2778 хотел Аспа Вила, офис 1 Никола Йонков Нинов A257FA25CAB9A7E62888827DD9A61BEE4A92C0EA1102901326D544E25242A3FC АЙВИО AYVIO 202076970
11 425 лв./ BGN 2 804 лв./ BGN 2020-05-29
4 МАРИЯ РОС 2015
203658653
... НАДКА СТОЯНОВА ВЪТОВА 9B8290F6BE70[..](ПМС55|ТР) МАРИЯ РОС 200016444(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) МАРИЯ РОС 2015 203658653(ПМС55|ТР) МАРИЯ ЙОТОВА ...
МАРИЯ РОС 2015 МАРИЯ РОС 2015 ООД БЪЛГАРИЯ с. Лесидрен 5520 ХР.БОТЕВ 10 МАРИЯ РОС 2015 ООД СТАНИМИР ЙОТОВ ПЕТКОВ 05573C8CD9EA9A3F7A9C1FCC1A3C9B7BC5577CD4DB6943436C46C85CB01FB239 НАДКА СТОЯНОВА ВЪТОВА 9B8290F6BE70BAAE59A3CA8902310F2E1F7B213264EFEDAFB9D705A4073ACC4E МАРИЯ РОС 200016444 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 МАРИЯ РОС 2015 203658653 МАРИЯ ЙОТОВА ПЕТКОВА FC0B9B4F8A52F71529F5D63AB18829ED528D56249492FE4C8E0B69EDB64F3B03 МАРИЯ РОС 2015 MARIYA ROS 2015 203658653
6 695 лв./ BGN 2 501 лв./ BGN 2020-06-04
3 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС
831746447
... 6CCD37E560B8[..](ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ЕАД 122055616(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ЛИБЕРО ...
ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 4 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД МАРТА ЕМИЛОВА ПАНАГОНОВА 6CCD37E560B8DBF86578844E6D86438715DD223ECF9EFD2C36F2EC28E3B4B3F2 ЛИБЕРО ЕАД 122055616 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС ЕООД 831746447 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЛИБЕРО 122055616 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС 831746447 ТРАВЪЛ ЕС ЕКСПРЕС TRAVAL ES EKSPRES 831746447
5 769 лв./ BGN 2 308 лв./ BGN 2020-04-30
3 МАРИЯ РОС 2015
203658653
... НАДКА СТОЯНОВА ВЪТОВА 9B8290F6BE70[..](ПМС55|ТР) МАРИЯ РОС 200016444(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) МАРИЯ РОС 2015 203658653(ПМС55|ТР) МАРИЯ ЙОТОВА ...
МАРИЯ РОС 2015 МАРИЯ РОС 2015 ООД БЪЛГАРИЯ с. Лесидрен 5520 ХР.БОТЕВ 10 МАРИЯ РОС 2015 ООД СТАНИМИР ЙОТОВ ПЕТКОВ 05573C8CD9EA9A3F7A9C1FCC1A3C9B7BC5577CD4DB6943436C46C85CB01FB239 НАДКА СТОЯНОВА ВЪТОВА 9B8290F6BE70BAAE59A3CA8902310F2E1F7B213264EFEDAFB9D705A4073ACC4E МАРИЯ РОС 200016444 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 МАРИЯ РОС 2015 203658653 МАРИЯ ЙОТОВА ПЕТКОВА FC0B9B4F8A52F71529F5D63AB18829ED528D56249492FE4C8E0B69EDB64F3B03 МАРИЯ РОС 2015 MARIYA ROS 2015 203658653
6 417 лв./ BGN 1 501 лв./ BGN 2020-04-28
3 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ
130274951
... РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР) Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(ПМС55|ТР) Р-22 ...
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11 АВГУСТ 1 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДРУМЕВА 0F2CDADCA4E9A39D136A9AA70C4B609647A39BCF11FB73A78378A217688AD860 КЪМЮНИКОРП ГРУП - ИРЛАНДИЯ 85F3A9DE006AC751FF2A705FB50A971B ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯ ЕООД 130529359 МЕДИЯ ТИЙМ ЕООД 121888879 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А МЕДИЯ ТИЙМЕООД 121888879 ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯЕООД 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП 271F357FFA3B0F75CC78CF7DCE6DEBEC БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул.Рикардо Вакарини 6 ДАРИК АКАДЕМИЯ 130529359 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД 2E8834FCCE24AFE136AE4518C315D5C3 ДАРИК АКАДЕМИЯ ЕООД 130529359 КОМЮНИКОРП ГРУП ЛИМИТИД EDA887A991EED21FDC3F1014F063732D БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ BALGARSKA RADIOKOMPANIYA 130274951
3 530 лв./ BGN 955 лв./ BGN 2020-04-30
3 РАДИО ТАНГРА
040426876
... БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(ПМС55|ТР)ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(ПМС55|ТР) РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876(ПМС55|ТР)
РАДИО ТАНГРА РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11-ти август 1 РАДИО ТАНГРА ЕАД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B ХРИСТО ГРОЗЕВ ГРОЗЕВ 2682F36B560E7929EE5F40C82E753667948FEE4D08CF16D587D4D941600B7D4E ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ B9039C5792898447AF09B53A91D0D4CC0FC18CEAE0FEB767C8308C39F4131CD8 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1625 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА B058093F556DAB7C0DF16B1593F8100472BF875BD5442FA25D52D4D4BFEC42BA НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД, Ирландия C17DF2D8518478717083CF08C7632D32 РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А РАДИО ТАНГРА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул. Рикардо Варакирини 6 - - Николай Дедев Бороджиев 8910AB773AABE649D509717ECF0779E09B00CC211747E420DE571EECFAA16F7C РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ 121804856 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 РАДИО 1 ООД 115071933 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД, ЕИК 130500020 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 РАДИО ТАНГРА RADIO TANGRA 040426876
4 244 лв./ BGN 586 лв./ BGN 2020-04-30
4 БОРОСПОРТ
122002603
... , ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851(ПМС55|ТР) БОРОСПОРТ АД 122002603(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) БОРОСПОРТ 122002603(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ...
БОРОСПОРТ БОРОСПОРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 K.K.БОРОВЕЦ БОРОСПОРТ АД ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 5063DD2D2A896D5CC30EF477A71D2EF047D2062BD4FAC81F29F83C8268CDE43D РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЕФРЕМОВ DF7FE278A318C498D2B32484B54BEF730C3657D7D4EF13CEFE66FDB83B52A7F5 НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851 БОРОСПОРТ АД 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 БОРОСПОРТ 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 131098851 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА, 15755BDF86B81C6A872F8A8CAB3ED6C8 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 ЙОРДАНКА КРУМОВА БРЕЙЧЕВА 5FAEB92F75285EC558503732E53893FAF874C49E7A6A295D4A3B260CCAAD1D2B ДЕЯН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ E5C154AAD27ABFFC3C9AD9A68062533481AD9F7B4406DC45E3FD87B36DC0306C ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКААД 831094393 ВАСИЛИЯ ДУЧЕВА КОНСТАНТИНОВА EC9CC212925B0AB38392AC61A8EDAE91BDCF558EE3FE588B646DB38A9CC35AC9 РУМЕН ДЕЯНОВ СТОИЧКОВ E1893D3DE5229978DC34C6828EA356AA936A8FB593EC37CCDFEBDBFDF988B239 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОЧОВ 582AFBEE033DEE3894D7107511111A0BC24F1C8257CCF1E067CF0C018BE68530 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗЕАД, чрез упълном.представител НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез упълномощен представител ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 131290015 БОРОСПОРТ BOROSPORT 122002603
1 726 лв./ BGN 436 лв./ BGN 2020-05-27
3 РИЛА - БОРОВЕЦ
832048438
... ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2[..](ПМС55|ТР) РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(ПМС55|ТР) РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438(ПМС55|ТР)
РИЛА - БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 к.к. БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА 4679A01929922615064C17527D56FDFB0DB3AEC40EFBD8910BF15D5B03638DE6 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА - ГЕНКОВА 831652492 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 К.К. БОРОВЕЦ ХОТЕЛ РИЛА БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА, 2B3BEAA2C7F8C75693E28D9D094B5412 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 БАЛКАНТУРИСТ АД 831652492 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД 5039A11A330D1437C4D86066E0B052EA ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Стефан Светославов Кемилев B198A684AAFF7A6920D8BD22C18A453181730197D2DFD07FE26E88EDCDC144D6 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 СТАНИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КОТЕВ 501D5CFCC943D59C28062211AB15959F812B7076B6CD55583E89D07D30DF0422 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 НЕВЕНА ИВАНОВА КИТОВА 1083C485634674AAAEDCA61D16D92038199364D6E124196AE2AA57A273756A33 ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ИХТИМАНСКА D544D0D536EC27FF2D7D03BB290F7D55BC7BF64A4826E7E1AADE8082F0146268 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2DC0433CF2623C6EF349B79388DC126A040BB32B0DD134A3D4813 РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438
1 398 лв./ BGN 239 лв./ BGN 2020-05-05
3 ДЕЖАВИ
175179760
... ДАФИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ 4BAA5F48229A[..](ПМС55|ТР) ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959(ПМС55|ТР) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(ПМС55|ТР) ДЕЖАВИ DEZHAVI 175179760(ПМС55|ТР)
ДЕЖАВИ ДЕЖАВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район ЛЮЛИН, ж.к.ЛЮЛИН III част, БИВШ БИТОВ КОМБИНАТ ДЕЖАВИ ООД ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ВЪЛКОВ 621D25659CCABE6459BCE019E8383ECBF86FC60C40BCB831DC237BDF58637F3E ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ СТЕФАНОВ E0AA43F74803EACD060A5D27CF01F83F46E62D5587DC9E0AD25E8D4DAE59B8DC ДАФИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ 4BAA5F48229A9061EBC16AB6E07BA6398D584973D98D06EF211A25AB51D78E07 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ДЕЖАВИ DEZHAVI 175179760
1 315 лв./ BGN 189 лв./ BGN 2020-05-05

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 1 674 383 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More