Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за сащ намери 23 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 СИЕЛА НОРМА
130199580
... ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО АД 121718812(ПМС55|ТР) ВАШИНГТОН ПАБЛИШИНГ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЩ AB93823E1270[..](ПМС55|ТР) СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ...
СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 80А СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ АД ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ F0BAE0B204889846759BFED87B96B7D6DEEC2685C626D4F09F4D30F0CB4B4402 ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО АД 121718812 ВАШИНГТОН ПАБЛИШИНГ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЩ AB93823E127010722F1F6A2F0CC64964 СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър бул.Владимир Вазов 9 БОЙЧО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ D794491A5346CD2E4E3E69B26521AB8897A974B98B8AFC406F6AF1BD9E01EC03 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ И Ко 131437426 НОРМА 131345789 СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ 130199580 СИЕЛА НОРМА 130199580 СИЕЛА ПРАДАКШЪН 202261200 Иван Тодоров Тодоров 01DDB2D76C80543CAA57AAAB4F86B8A037A5C27AD1093CA329561792B2B51C03 Владимир Иванов Димитров 7FD8A584E61441C938EFFFCEB2F3061856372B3DCB646161BCE535E80FC3CCA5 СИЕЛА НОРМА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 бул.Владимир Вазов 9 СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ SIELA SOFT END PABLISHING 130199580
155 774 лв./ BGN 72 008 лв./ BGN 2020-06-09
4 ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ
131220693
... РОСЕН ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ 796B489310B9[..](ПМС55|ТР) БЛУ МАУНТИН ВЕНЧЪРС АД, САЩ, ЩАТ ДЕЛАУЕЪР A559ED556893[..](ПМС55|ТР) РУМЕН ДЕЯНОВ СТОИЧКОВ ...
ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 172 ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 703340CD1B59D8B7C07AE446FC8ECB64C2313691F6557C72B3CD273F3B782263 РОСЕН ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ 796B489310B928C614DFAC16997BEF3AAEC949913BFF6DA67ED98A254DCE943E БЛУ МАУНТИН ВЕНЧЪРС АД, САЩ, ЩАТ ДЕЛАУЕЪР A559ED5568933225B01D6186198B6E9D РУМЕН ДЕЯНОВ СТОИЧКОВ E1893D3DE5229978DC34C6828EA356AA936A8FB593EC37CCDFEBDBFDF988B239 ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ ул. ЕНОС 2 МЕДЛАНД ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЕНТ AEDAF1CFABEB1BF7633693F3EBCD7303 ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. НИКОЛА ТЕСЛА 3 ТРЕНД ИНВЕСТАД 15C00306FF8E7F736469D2C803F19513 НАДЕЖДА КОЛЧОВА ПЕТРОВА 01F4F008852603FD7C193F71F6A42D1196D55CB6DCF4C8894F439240262247DA ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ TTRAST INZHENERING 131220693
32 2 192 лв./ BGN 42 092 лв./ BGN 2020-05-18
4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ
131290015
... НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EF[..](ПМС55|ТР) БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F[..](ПМС55|ТР) БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН ...
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ГЕРХАРД РУДОЛФ БАУМ, ГЕРМАНИЯ 2B0DD2D2BD2302792D0CC0956AE6A678 БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F7804F4F13C102EC900B9 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН 50F592BB46E121B290591D4BB512319B ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИНС 78367ED122C236788E4A1C7215267297 ЗАЙТГАЙС ВЕНЧЪРС, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ 2D05A00E72AE50F1959F71E9F766F1A39888C9980BC8D0D452F7EF4EC2EEA16E ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА F867EDAD94D74ACD5CAD9A394337D5AA ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД FA799BF73111D7A2DFFBA0B80EC265D5 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул.Никола Тесла №3, ет.9, бизнес център София 1 ДЕСИСЛАВА КИНОВА КИНОВА 9B2D1BD72FEB4D14083612EEB1DAF0174F02F6F96C9A1A36E4424B99BA547D95 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ BI TI DEVELOPMENT SARVISIZ 131290015
18 2 382 лв./ BGN 25 729 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТУРИСТ ТРЪСТ СЕКЮРИТИ
131570483
... ЕООД АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ 9223E9EEE354[..](ПМС55|ТР) БЛУ МАУНТИН ВЕНЧЪРС ИНК - САЩ 1A3B3C0C4D56[..](ПМС55|ТР) ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ...
ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ЕООД АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ 9223E9EEE354D89245244EE90A31970CD39F6DDECB85AEF2064D6F1CA422012E БЛУ МАУНТИН ВЕНЧЪРС ИНК - САЩ 1A3B3C0C4D56CBDF88BB0D9086BD56C0 ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ЕНОС 2 МЕДЛАНД ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЕНТ AEDAF1CFABEB1BF7633693F3EBCD7303 ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 НИКОЛА ТЕСЛА 3 ТРЕНД ИНВЕСТАД 15C00306FF8E7F736469D2C803F19513 ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ TURIST TRAST SOFIYA 131570483
32 1 196 лв./ BGN 22 965 лв./ BGN 2020-05-14
5 ТУРИСТ ТРЪСТ СЕКЮРИТИ
131570483
... ЕООД АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ 9223E9EEE354[..](ПМС55|ТР) БЛУ МАУНТИН ВЕНЧЪРС ИНК - САЩ 1A3B3C0C4D56[..](ПМС55|ТР) ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ...
ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ЕООД АСЕН ИВАНОВ АСЕНОВ 9223E9EEE354D89245244EE90A31970CD39F6DDECB85AEF2064D6F1CA422012E БЛУ МАУНТИН ВЕНЧЪРС ИНК - САЩ 1A3B3C0C4D56CBDF88BB0D9086BD56C0 ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ЕНОС 2 МЕДЛАНД ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЕНТ AEDAF1CFABEB1BF7633693F3EBCD7303 ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 НИКОЛА ТЕСЛА 3 ТРЕНД ИНВЕСТАД 15C00306FF8E7F736469D2C803F19513 ТУРИСТ ТРЪСТ СОФИЯ TURIST TRAST SOFIYA 131570483
32 1 064 лв./ BGN 20 420 лв./ BGN 2020-06-09
4 РОМБ
000553862
... ДБС АД 121119083(ПМС55|ТР) ВНИИ СИНТЕЗБЕПОК, РУСИЯ F1B7E2B871C7[..](ПМС55|ТР) САЙБЪРТРОНИКС ИНКОРПОРЕЙТЕД ,САЩ 75B977518B49[..](ПМС55|ТР) РОМБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 р-н Красто село ...
РОМБ РОМБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул.ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 РОМБ ООД ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ САВОВ 43A4C6E2DE2A2D42C2A2636B4F97B8089E6772742249D22FA73A2800710FB174 ДБС АД 121119083 ВНИИ СИНТЕЗБЕПОК, РУСИЯ F1B7E2B871C7B4B563E9911297569452 САЙБЪРТРОНИКС ИНКОРПОРЕЙТЕД ,САЩ 75B977518B492D01BC34CC7540C828E0 РОМБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 р-н Красто село, ул. АБОБА 1 РОМБ ROMB 000553862
25 1 260 лв./ BGN 18 905 лв./ BGN 2020-06-12
3 ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ
121682886
... ЕВТИМОВ ДИМИТРОВ A1DED2560BF3[..](ПМС55|ТР) РОДЖЪР ХАРОЛД ПРАЛ -САЩ, РОДЕН НА 02.11.1937 Г., ... ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ 9 РОДЖЪР ХАРОЛД ПРАЛ - САЩ, РОДЕН НА 02.11.1937 Г., ...
ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 99 А ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ ООД НИКОЛА ЕВТИМОВ ДИМИТРОВ A1DED2560BF3578EBC1771E3EA3C079594E0F6323974E1848AAFE50AC984B7F9 РОДЖЪР ХАРОЛД ПРАЛ -САЩ, РОДЕН НА 02.11.1937 Г., С ПАСПОРТ ИЗД. НА 09.01.2008 60442301BCDC14359DBE67221E0C9590 ГИНКА ЙОРДАНОВА СОЛЕНКОВА D61722BD4F5DAAE78A0A3DBAD626EAE9F28B657CB0644907CD02B8A195A4EBA8 ОПТИКО КОМЕРЦ ООД - ЙЕНА, ГЕРМАНИЯ, ВПИСАНО В СЪДА В ГР. ГЕРА, ПОД НОМЕР: 262FD52FD74F1E0366A51E8FD12C3E91 ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ул.ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ 9 РОДЖЪР ХАРОЛД ПРАЛ - САЩ, РОДЕН НА 02.11.1937 Г., С ПАСПОРТ ИЗД. НА 9.01.2008 CEB23844302198A3958D44DAAD913388 ОПТЕКО КОМЕРЦ ООД - ЙЕНА, ГЕРМАНИЯ, ВПИСАНО В СЪДА В ГР. ГЕРА, ПОД НОМЕР: 0BF74BB885B9D52F77F556EA7A69EF35 ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СОЛЕНКОВ 42A36F06599B596BC66C04EE92D1FD46FD1E74CE40B34AA8C9498245F63E0F2B АНДРЕЙ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ 520B4ED1AFC2911F152A6C96EE814DE705386BD7B12740E95A606A9497126D8C ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ OPTEKO I PARTNYORI 121682886
22 881 лв./ BGN 11 635 лв./ BGN 2020-04-30
3 РОМБ
000553862
... ДБС АД 121119083(ПМС55|ТР) ВНИИ СИНТЕЗБЕПОК, РУСИЯ F1B7E2B871C7[..](ПМС55|ТР) САЙБЪРТРОНИКС ИНКОРПОРЕЙТЕД ,САЩ 75B977518B49[..](ПМС55|ТР) РОМБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 р-н Красто село ...
РОМБ РОМБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул.ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 РОМБ ООД ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ САВОВ 43A4C6E2DE2A2D42C2A2636B4F97B8089E6772742249D22FA73A2800710FB174 ДБС АД 121119083 ВНИИ СИНТЕЗБЕПОК, РУСИЯ F1B7E2B871C7B4B563E9911297569452 САЙБЪРТРОНИКС ИНКОРПОРЕЙТЕД ,САЩ 75B977518B492D01BC34CC7540C828E0 РОМБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 р-н Красто село, ул. АБОБА 1 РОМБ ROMB 000553862
26 682 лв./ BGN 10 641 лв./ BGN 2020-05-08
4 РАДИО 1
115071933
... ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A8526[..](ПМС55|ТР) МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС, САЩ A1B7A8528EB3[..](ПМС55|ТР) МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866(ПМС55|ТР) МЕТРОРАДИО 121887866(ПМС55|ТР) МЕТРО ...
РАДИО 1 РАДИО 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС III-ти 23 РАДИО 1 ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС, САЩ A1B7A8528EB381F4363F8A8FDCC411A5 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕТРОРАДИО 121887866 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС DE99E412C2A16F63EB6E34C94794444A РАДИО 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Рикардо Вакарини 6 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС 055397F0D58685E37D1225B69F2C2FD5 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 РАДИО 1 RADIO 1 115071933
27 635 лв./ BGN 10 285 лв./ BGN 2020-06-04
4 ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ
121682886
... ЕВТИМОВ ДИМИТРОВ A1DED2560BF3[..](ПМС55|ТР) РОДЖЪР ХАРОЛД ПРАЛ -САЩ, РОДЕН НА 02.11.1937 Г., ... ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ 9 РОДЖЪР ХАРОЛД ПРАЛ - САЩ, РОДЕН НА 02.11.1937 Г., ...
ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 99 А ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ ООД НИКОЛА ЕВТИМОВ ДИМИТРОВ A1DED2560BF3578EBC1771E3EA3C079594E0F6323974E1848AAFE50AC984B7F9 РОДЖЪР ХАРОЛД ПРАЛ -САЩ, РОДЕН НА 02.11.1937 Г., С ПАСПОРТ ИЗД. НА 09.01.2008 60442301BCDC14359DBE67221E0C9590 ГИНКА ЙОРДАНОВА СОЛЕНКОВА D61722BD4F5DAAE78A0A3DBAD626EAE9F28B657CB0644907CD02B8A195A4EBA8 ОПТИКО КОМЕРЦ ООД - ЙЕНА, ГЕРМАНИЯ, ВПИСАНО В СЪДА В ГР. ГЕРА, ПОД НОМЕР: 262FD52FD74F1E0366A51E8FD12C3E91 ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ул.ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ 9 РОДЖЪР ХАРОЛД ПРАЛ - САЩ, РОДЕН НА 02.11.1937 Г., С ПАСПОРТ ИЗД. НА 9.01.2008 CEB23844302198A3958D44DAAD913388 ОПТЕКО КОМЕРЦ ООД - ЙЕНА, ГЕРМАНИЯ, ВПИСАНО В СЪДА В ГР. ГЕРА, ПОД НОМЕР: 0BF74BB885B9D52F77F556EA7A69EF35 ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ СОЛЕНКОВ 42A36F06599B596BC66C04EE92D1FD46FD1E74CE40B34AA8C9498245F63E0F2B АНДРЕЙ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ 520B4ED1AFC2911F152A6C96EE814DE705386BD7B12740E95A606A9497126D8C ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ OPTEKO I PARTNYORI 121682886
19 877 лв./ BGN 9 994 лв./ BGN 2020-05-29
4 ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ БГ
130540409
... ВАСИЛЕВ ЧАКЪРОВ 0D6D67F56A3B[..](ПМС55|ТР) ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ ИНК САЩ BA5B1540C2C1[..](ПМС55|ТР) Хоокун Холст A5876A8A60DE[..](ПМС55|ТР) Пиер Андари ...
ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ БГ ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 бул. ДОНДУКОВ 129 ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ БГ ЕООД ЧАВДАР ВАСИЛЕВ ЧАКЪРОВ 0D6D67F56A3B6AAF2F8E20EFB508B48B06DD29E5E94755190B51DEB78F58AFF1 ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ ИНК САЩ BA5B1540C2C116DB683B26FBF6938571 Хоокун Холст A5876A8A60DEB63E411215FF53232125 Пиер Андари 64E5E57C7BECF1FD07F59602D2045C42 Даймънд Туул Съплай Инк. B1CE1BFE892DBCF5DAFF1EE298510220 Хускварна Холдинг АБ 106FDE4484393834C1143E7CB7920694 АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ СН 101799070 ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ БГ 130540409 ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ БГ DAYMAND TUUL SAPLAY BG 130540409
41 327 лв./ BGN 8 037 лв./ BGN 2020-05-22
3 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ
131290015
... НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EF[..](ПМС55|ТР) БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F[..](ПМС55|ТР) БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН ...
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ГЕРХАРД РУДОЛФ БАУМ, ГЕРМАНИЯ 2B0DD2D2BD2302792D0CC0956AE6A678 БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F7804F4F13C102EC900B9 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН 50F592BB46E121B290591D4BB512319B ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИНС 78367ED122C236788E4A1C7215267297 ЗАЙТГАЙС ВЕНЧЪРС, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ 2D05A00E72AE50F1959F71E9F766F1A39888C9980BC8D0D452F7EF4EC2EEA16E ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА F867EDAD94D74ACD5CAD9A394337D5AA ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД FA799BF73111D7A2DFFBA0B80EC265D5 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул.Никола Тесла №3, ет.9, бизнес център София 1 ДЕСИСЛАВА КИНОВА КИНОВА 9B2D1BD72FEB4D14083612EEB1DAF0174F02F6F96C9A1A36E4424B99BA547D95 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ BI TI DEVELOPMENT SARVISIZ 131290015
18 704 лв./ BGN 7 599 лв./ BGN 2020-05-29
3 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ
131290015
... НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EF[..](ПМС55|ТР) БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F[..](ПМС55|ТР) БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН ...
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ГЕРХАРД РУДОЛФ БАУМ, ГЕРМАНИЯ 2B0DD2D2BD2302792D0CC0956AE6A678 БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F7804F4F13C102EC900B9 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН 50F592BB46E121B290591D4BB512319B ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИНС 78367ED122C236788E4A1C7215267297 ЗАЙТГАЙС ВЕНЧЪРС, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ 2D05A00E72AE50F1959F71E9F766F1A39888C9980BC8D0D452F7EF4EC2EEA16E ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА F867EDAD94D74ACD5CAD9A394337D5AA ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД FA799BF73111D7A2DFFBA0B80EC265D5 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул.Никола Тесла №3, ет.9, бизнес център София 1 ДЕСИСЛАВА КИНОВА КИНОВА 9B2D1BD72FEB4D14083612EEB1DAF0174F02F6F96C9A1A36E4424B99BA547D95 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ BI TI DEVELOPMENT SARVISIZ 131290015
18 704 лв./ BGN 7 599 лв./ BGN 2020-04-24
3 МЕТРОРАДИО
121887866
... 83FD0E797AF2[..](ПМС55|ТР) МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС., САЩ DCB3111EF90D[..](ПМС55|ТР) МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС. 4CA3E5526FB0[..](ПМС55|ТР) ...
МЕТРОРАДИО МЕТРОРАДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. БЕНКОВСКИ 4А МЕТРОРАДИО ЕООД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЯНЧОВИЧИН 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС., САЩ DCB3111EF90DD4992550C605C87245F8 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС. 4CA3E5526FB08C9DDA392A4F9C7C8CD1 МЕТРОРАДИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Рикардо Вакарини 6 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС 055397F0D58685E37D1225B69F2C2FD5 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 Атанас Иванов Генов E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 МЕТРОРАДИО METRORADIO 121887866
29 412 лв./ BGN 7 168 лв./ BGN 2020-05-27
3 РАДИО 1
115071933
... ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A8526[..](ПМС55|ТР) МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС, САЩ A1B7A8528EB3[..](ПМС55|ТР) МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866(ПМС55|ТР) МЕТРОРАДИО 121887866(ПМС55|ТР) МЕТРО ...
РАДИО 1 РАДИО 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. ЦАР БОРИС III-ти 23 РАДИО 1 ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A85262241762E40482784216092EDC59DCCBC10A78BF2724816B4682B МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС, САЩ A1B7A8528EB381F4363F8A8FDCC411A5 МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866 МЕТРОРАДИО 121887866 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС DE99E412C2A16F63EB6E34C94794444A РАДИО 1 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ул. Рикардо Вакарини 6 МЕТРО РАДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЛС 055397F0D58685E37D1225B69F2C2FD5 МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910 РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856 МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368 РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114 НЕТ ФМ ЕООД 130500020 РАДИО 1 ООД 115071933 Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2508DCD48EF3A51C9EFE9986C416F9DF4572C501D4453A98D3FA2 ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085 Р-22 ООД 121319504 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951 РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876 Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B22267D2A854B727AA8336E3B6D48CBC6544975CDB3CE0CC785C8 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 “ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085 Р-22 ЕООД 121319504 „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393 РАДИО 1 RADIO 1 115071933
26 390 лв./ BGN 6 082 лв./ BGN 2020-04-30
4 БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ
131387731
... 2040 местност Герена 8 Румен Николов Митов 6196D8EC4B5E[..](ПМС55|ТР) Юникон Инвестмънтс Лимитед, САЩ БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ BYALA VODA- DOLNA BANYA 131387731(ПМС55|ТР)
БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна баня 2040 ул. Димитър Благоев 4 БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ ЕООД Димитър Чавдаров Герасимов 5F9875B8BD422A54806CC293425C48ED928B96BFF484CAAC2C664A09E6FF2749 Юникон Инвестмънтс Лимитед АД 9F7903EE978256B06DF3FD09D3A18025 МЛАДЕН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ 4A6A001E8430A6C3A207E2A3F1EF99030DE5774A4B25BD966EB05332543875B6 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ 5EA1735077E18F05538E83B8BF5F43CBF7D17750442C1DC6ABA4424505FC5E65 БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна баня 2040 местност Герена 8 Румен Николов Митов 6196D8EC4B5E934688D27404E01D54F9BD83862F88B58495FA408B20A683BDCE Юникон Инвестмънтс Лимитед, САЩ БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ BYALA VODA- DOLNA BANYA 131387731
11 666 лв./ BGN 4 398 лв./ BGN 2020-05-20
4 ФОМУС
831152722
... 605B006A1425[..](ПМС55|ТР) КОРИНА КЪМПАНИ САЩ C8F8692D1057[..](ПМС55|ТР) ИВО МИХАЙЛОВ ХАДЖИМИШЕВ ... 121303418(ПМС55|ТР) КОРИНА КЪМПАНИ САЩ, ИВО МИХАЙЛОВ ХАДЖИМИШЕВ ...
ФОМУС ФОМУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. САН СТЕФАНО 14Б ФОМУС ООД ЮРИЙ ЕМАНУИЛОВИЧ ТРЕЙМАН 605B006A14259542F8AE17970D8713A40E6E4B3ACDAB4908224750469A5428E4 КОРИНА КЪМПАНИ САЩ C8F8692D10574AD91A6C3F7ECC0BB4DE ИВО МИХАЙЛОВ ХАДЖИМИШЕВ 43A6F8E12D0CBB8C987F6929CBFE8A7B4355DCFD610684D6C6A697852D6FB3C1 ВЕНЕРА ГЕОРГИЕВА КОНСТАНТИНОВА 94463220414BCBA64DACA147C9F2D61354C03A71E8CD03F56077A4623A374D64 КОРЕКСИМ-БГ ООД 121303418 КОРИНА КЪМПАНИ САЩ, ИВО МИХАЙЛОВ ХАДЖИМИШЕВ 43A6F8E12D0CBB8C987F6929CBFE8A7B4355DCFD610684D6C6A697852D6FB3C1 ФОМУС FOMUS 831152722
5 1 428 лв./ BGN 4 283 лв./ BGN 2020-06-09
5 БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ
131387731
... 2040 местност Герена 8 Румен Николов Митов 6196D8EC4B5E[..](ПМС55|ТР) Юникон Инвестмънтс Лимитед, САЩ БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ BYALA VODA- DOLNA BANYA 131387731(ПМС55|ТР)
БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна баня 2040 ул. Димитър Благоев 4 БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ ЕООД Димитър Чавдаров Герасимов 5F9875B8BD422A54806CC293425C48ED928B96BFF484CAAC2C664A09E6FF2749 Юникон Инвестмънтс Лимитед АД 9F7903EE978256B06DF3FD09D3A18025 МЛАДЕН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ 4A6A001E8430A6C3A207E2A3F1EF99030DE5774A4B25BD966EB05332543875B6 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ 5EA1735077E18F05538E83B8BF5F43CBF7D17750442C1DC6ABA4424505FC5E65 БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна баня 2040 местност Герена 8 Румен Николов Митов 6196D8EC4B5E934688D27404E01D54F9BD83862F88B58495FA408B20A683BDCE Юникон Инвестмънтс Лимитед, САЩ БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ BYALA VODA- DOLNA BANYA 131387731
10 589 лв./ BGN 3 532 лв./ BGN 2020-06-12
3 ФОМУС
831152722
... 605B006A1425[..](ПМС55|ТР) КОРИНА КЪМПАНИ САЩ C8F8692D1057[..](ПМС55|ТР) ИВО МИХАЙЛОВ ХАДЖИМИШЕВ ... 121303418(ПМС55|ТР) КОРИНА КЪМПАНИ САЩ, ИВО МИХАЙЛОВ ХАДЖИМИШЕВ ...
ФОМУС ФОМУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. САН СТЕФАНО 14Б ФОМУС ООД ЮРИЙ ЕМАНУИЛОВИЧ ТРЕЙМАН 605B006A14259542F8AE17970D8713A40E6E4B3ACDAB4908224750469A5428E4 КОРИНА КЪМПАНИ САЩ C8F8692D10574AD91A6C3F7ECC0BB4DE ИВО МИХАЙЛОВ ХАДЖИМИШЕВ 43A6F8E12D0CBB8C987F6929CBFE8A7B4355DCFD610684D6C6A697852D6FB3C1 ВЕНЕРА ГЕОРГИЕВА КОНСТАНТИНОВА 94463220414BCBA64DACA147C9F2D61354C03A71E8CD03F56077A4623A374D64 КОРЕКСИМ-БГ ООД 121303418 КОРИНА КЪМПАНИ САЩ, ИВО МИХАЙЛОВ ХАДЖИМИШЕВ 43A6F8E12D0CBB8C987F6929CBFE8A7B4355DCFD610684D6C6A697852D6FB3C1 ФОМУС FOMUS 831152722
5 857 лв./ BGN 2 570 лв./ BGN 2020-05-05
3 БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ
131387731
... 2040 местност Герена 8 Румен Николов Митов 6196D8EC4B5E[..](ПМС55|ТР) Юникон Инвестмънтс Лимитед, САЩ БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ BYALA VODA- DOLNA BANYA 131387731(ПМС55|ТР)
БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна баня 2040 ул. Димитър Благоев 4 БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ ЕООД Димитър Чавдаров Герасимов 5F9875B8BD422A54806CC293425C48ED928B96BFF484CAAC2C664A09E6FF2749 Юникон Инвестмънтс Лимитед АД 9F7903EE978256B06DF3FD09D3A18025 МЛАДЕН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ 4A6A001E8430A6C3A207E2A3F1EF99030DE5774A4B25BD966EB05332543875B6 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ 5EA1735077E18F05538E83B8BF5F43CBF7D17750442C1DC6ABA4424505FC5E65 БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Долна баня 2040 местност Герена 8 Румен Николов Митов 6196D8EC4B5E934688D27404E01D54F9BD83862F88B58495FA408B20A683BDCE Юникон Инвестмънтс Лимитед, САЩ БЯЛА ВОДА- ДОЛНА БАНЯ BYALA VODA- DOLNA BANYA 131387731
11 378 лв./ BGN 2 497 лв./ BGN 2020-05-14
4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ
131290015
... НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EF[..](ПМС55|ТР) БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F[..](ПМС55|ТР) БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН ...
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ГЕРХАРД РУДОЛФ БАУМ, ГЕРМАНИЯ 2B0DD2D2BD2302792D0CC0956AE6A678 БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F7804F4F13C102EC900B9 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН 50F592BB46E121B290591D4BB512319B ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИНС 78367ED122C236788E4A1C7215267297 ЗАЙТГАЙС ВЕНЧЪРС, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ 2D05A00E72AE50F1959F71E9F766F1A39888C9980BC8D0D452F7EF4EC2EEA16E ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА F867EDAD94D74ACD5CAD9A394337D5AA ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД FA799BF73111D7A2DFFBA0B80EC265D5 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул.Никола Тесла №3, ет.9, бизнес център София 1 ДЕСИСЛАВА КИНОВА КИНОВА 9B2D1BD72FEB4D14083612EEB1DAF0174F02F6F96C9A1A36E4424B99BA547D95 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ BI TI DEVELOPMENT SARVISIZ 131290015
2 1 623 лв./ BGN 1 948 лв./ BGN 2020-05-27
3 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ
131290015
... НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EF[..](ПМС55|ТР) БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F[..](ПМС55|ТР) БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН ...
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ГЕРХАРД РУДОЛФ БАУМ, ГЕРМАНИЯ 2B0DD2D2BD2302792D0CC0956AE6A678 БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F7804F4F13C102EC900B9 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН 50F592BB46E121B290591D4BB512319B ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИНС 78367ED122C236788E4A1C7215267297 ЗАЙТГАЙС ВЕНЧЪРС, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ 2D05A00E72AE50F1959F71E9F766F1A39888C9980BC8D0D452F7EF4EC2EEA16E ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА F867EDAD94D74ACD5CAD9A394337D5AA ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД FA799BF73111D7A2DFFBA0B80EC265D5 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул.Никола Тесла №3, ет.9, бизнес център София 1 ДЕСИСЛАВА КИНОВА КИНОВА 9B2D1BD72FEB4D14083612EEB1DAF0174F02F6F96C9A1A36E4424B99BA547D95 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ BI TI DEVELOPMENT SARVISIZ 131290015
1 2 110 лв./ BGN 1 266 лв./ BGN 2020-04-28
4 СИЕЛА НОРМА
130199580
... ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО АД 121718812(ПМС55|ТР) ВАШИНГТОН ПАБЛИШИНГ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЩ AB93823E1270[..](ПМС55|ТР) СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ...
СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 80А СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ АД ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ F0BAE0B204889846759BFED87B96B7D6DEEC2685C626D4F09F4D30F0CB4B4402 ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО АД 121718812 ВАШИНГТОН ПАБЛИШИНГ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЩ AB93823E127010722F1F6A2F0CC64964 СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър бул.Владимир Вазов 9 БОЙЧО СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ D794491A5346CD2E4E3E69B26521AB8897A974B98B8AFC406F6AF1BD9E01EC03 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ И Ко 131437426 НОРМА 131345789 СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ 130199580 СИЕЛА НОРМА 130199580 СИЕЛА ПРАДАКШЪН 202261200 Иван Тодоров Тодоров 01DDB2D76C80543CAA57AAAB4F86B8A037A5C27AD1093CA329561792B2B51C03 Владимир Иванов Димитров 7FD8A584E61441C938EFFFCEB2F3061856372B3DCB646161BCE535E80FC3CCA5 СИЕЛА НОРМА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 бул.Владимир Вазов 9 СИЕЛА СОФТ ЕНД ПАБЛИШИНГ SIELA SOFT END PABLISHING 130199580
1 358 лв./ BGN 215 лв./ BGN 2020-06-12

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 301 868 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More