Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за @published 2020-04-15 намери 68 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
3 ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ
203850598
Шишеджам Аутомотив България Шишеджам Аутомотив България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Шишеджам Аутомотив България ЕАД Реха Акчакая 459E6F2F44DE[..](ПМС55|ТР) Бейза ...
Шишеджам Аутомотив България Шишеджам Аутомотив България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Шишеджам Аутомотив България ЕАД Реха Акчакая 459E6F2F44DE82A5A5C77C6A7561A489 Бейза Генч 8B2BD58AB09FDEEBD35DC0DDE419F99F Гьокчен Турал B200DAC3B2B0DBBFF74358294353FBA5 Лидия Сантова Шулева 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. AB6D9F346C1EB827A84C1310296C8C07 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Илкер Аггюл DCBA8B6694158DE4FD521FA9CACDB872 Тракия Аутоглас Холдинг Б.В. EEBE0C7B14C989D179B1F3C55E84ECE3 Анъл Караджа DD625586FBF2A1C907C205DFF472576E Тракия Инвестмънт Б.В. C4EBA77E5B26FC95405B9BEFAC68F77E Картал Каймакчъ 99D4FF779DE7255DC8F1EEBA98E7DD5A Мухсин Мироглу E63EF89D95D89E8325630A272359ACF5 Хюсеин Хасанов Хорозов 89473DE446855C4E86D4F69D65B1C5BB5D50C2C1650C39A1B11852FA672C248C Сечкин Баш 36822BAE8A8C39FF4C2D7DCA58FC018D Йозгюр Ходжаоглу 2060FDEDA0E8E3B9BB59052059009FDC Шишеджам Аутомотив България SHishedzham Automotiv Balgariya 203850598
391 266 лв./ BGN 62 487 лв./ BGN 2020-04-15
3 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС
131084307
... АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, ... СИЙ ПАЛАС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 Борис Зимин, 1, издадена в Лефкозия на 21.09. ...
АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 16 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД КЕРКО БЪЛГАРИЯ ЕООД 130910883 ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ 7860B87241793D80DD8F48E60BE55D2F35030646691521091B49259FA41DC7E4 ЛАЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ 75EE5666A159C98C9769810418D1B89B2DBC9879C3A88BD6CD9A8681895BF512 ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА EB00CAD27E640CE8DEC9C5F9E38B28B5F57A31EEF8583C9E5CF7AEF4D4CE0FF3 РУМЕН ГОРАНОВ РАДЕВ 04F7649D14B3FEF6F41425FA4462459BEA13E28C58239A3D849C818D836B36AA БАНКА ДСК, УНГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА ОТП 7B3E1329B6BAE17FE3A69CBD2B72716C БАНКА ДСКЕАД , УНГАРСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА ОТП 6D74B3262789A8DA0BF405960853D3A6 ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ/ОТП БАНК/ И БАНКА ДСК ЕАД C4A9ACE34A5BB05C1AF97C0B921235DF БАНКА ДСК ЕАД И ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ(ОТП БАНК) 8C413E5B5FFE063BF83068E7D6E99134 АГЛИКА РУМЕНОВА КОСТОВА-РАЗВИГОРОВА FA42B923087DC713E2C52840DEBEFF28B7465E43A6AAB68D5CE097B46138EF79 Андрей Христофоров Панайотов 1174384ED8832B43AFC24B09741BBB71295C8B915FDB49534C335166B650B167 Академика 2011 ЕАД 201745141 Академика Сий Палас АД 131084307 Банка ДСК ЕАД 121830616 Съни Травел ЕООД 131065520 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, Хъчинс Драйв KY1-1111 Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид F29919E8C9A5302B1793CF3F8ED1EE48 Кевин Бътлър 0D83EA731D74E720E5B0F09614B5547B Крейг Фултън 56D0D22034A6F9B0E36EDB3F47DAD755 Ричард Фиър 4F325FFC29F298D49E4B0AEA7F4D1A25 Алек Рос Андерсън D8D6D1ADCC9133AC05A0E8DBA368514B АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД КИПЪР Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3 Борис Зимин 8D17425FB60E8AE51288988971D80FA9 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД КИПЪР Марина Лемесу В31-В32 Юлия Прохорова C382495BD39997EE55A12B73ABB60F22 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 Борис Зимин, 1, издадена в Лефкозия на 21.09.2015г. A07DC5A48EDBC08C44DA1A9EDC3D49E1 ОТП Банк Плс 93344F35006425FC051D51592C90EE6C Съни Травел Клуб ЕООД 131088088 Сандроуз Холидейз ЕООД 131065627 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС AKADEMIKA SIY PALAS 131084307
100 662 лв./ BGN 39 700 лв./ BGN 2020-04-15
3 СЪНИ ТРАВЕЛ
131065520
... БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 ОТП Банк Плс 93344F350064[..](ПМС55|ТР) Банка ДСК ЕАД ... ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД ПОРТУГАЛИЯ Естрада до Ломбо ...
СЪНИ ТРАВЕЛ СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ 16 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ 344527B0E49DBDEBB0C12E21B60F2DBC1ADB1F284C0CBFB11F61B30E6E33C4C4 СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД - ЛЮКСЕМБУРГ 765147BE1195A14CB073F6750186DC88 ЛАЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ 75EE5666A159C98C9769810418D1B89B2DBC9879C3A88BD6CD9A8681895BF512 СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД 6FB75767343F6335614C3D0813F823E2 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД 131065520 ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ ,БАНКА ДСК ЕАД 121830616 СЪНИ ТРАВЕЛ 131065520 ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ, БАНКА ДСК ЕАД 121830616 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД 131088088 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД 131084307 САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД 131065627 ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ 7860B87241793D80DD8F48E60BE55D2F35030646691521091B49259FA41DC7E4 Артьом Николаевич Болотин E9A195F04311716E1518F8FBD698640B ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД A5A85D5B909869599C869840E4EC2731 ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД B9B4683DD65380BEBE0849187D27D733 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 ОТП Банк Плс 93344F35006425FC051D51592C90EE6C Банка ДСК ЕАД 121830616 Либена Резортс Лимитед B855DCD183F3C9D2F85085A3BA3607F9 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, Хъчинс Драйв KY1 - 1111 Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид A577B0D0B54ACADBFAB33B9D7DACEF4B Кевин С. Бътлър 712C50A495BB6A5701909EAAF65E339A Крейг Фултън 56D0D22034A6F9B0E36EDB3F47DAD755 Ричард Фиър 4F325FFC29F298D49E4B0AEA7F4D1A25 Алек Р. Андерсън 36C66CED35F12881554E8711F6074125 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3 Борис Зимин 8D17425FB60E8AE51288988971D80FA9 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31-В32 Юлия Прохорова C382495BD39997EE55A12B73ABB60F22 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В-31-В32 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД ПОРТУГАЛИЯ Естрада до Ломбо 56 Борис Зимин, притежаващ 1, издадена в Лефкозия на 21.09.2015г. 48F9F83282AE3D4C8D7EFA4BE74CB78F СЪНИ ТРАВЕЛ SANI TRAVEL 131065520
65 727 лв./ BGN 28 349 лв./ BGN 2020-04-15
3 АМСТАН ХОТЕЛИ
107047669
АМСТАН ХОТЕЛИ АМСТАН ХОТЕЛИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 пл. СВОБОДА 6 АМСТАН ХОТЕЛИ АД ДОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 033AB53C6E5F[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ КЪНЕВ НЕДЯЛКОВ ...
АМСТАН ХОТЕЛИ АМСТАН ХОТЕЛИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 пл. СВОБОДА 6 АМСТАН ХОТЕЛИ АД ДОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 033AB53C6E5FBCC3E890F3AB339C71DEA2BC4E3A234EBC0235FD281A81488BB4 ВАСИЛ КЪНЕВ НЕДЯЛКОВ 330E24CF9F27D981813EF3AE997B806CF3C113141091B9BEEDABFB0FF6F60925 ТОДОРКА ГАНЧЕВА ЙОВКОВА 14803FC5611FA1B49507B4B210FB7FA13B5009C9D24AA983BB2419CB893B979B КРАСИМИР ХРИСТОВ КОПЧЕВ A460C30851FF56E6E25B34461CC071A25C9BB8D51DB2132B09E7BF31626D1733 ХРИСТО ГУНЧЕВ ХРИСТОВ 1A58D31504EF1B880C7F6C9C793E98F9FFBAF4BA2E4E06E1EF1BF74FFD4BCAA1 Ярослав Дончев Дончев A5F721C6C8E78FC2FAC074647916776C23B66F902C04A3369BDFE0D572C78D6F Валентин Атанасов Ганев 4B2DDF458261718000DA42CD0ACA67CCCE3C62C37A6C16B2E22EECA20500753D Емил Данаилов Гатев 18B7510E5A1A65FD5F22E4AA1683B2ED3C5B4DFFC2AA856053978807168CE123 АМСТАН ХОТЕЛИ AMSTAN HOTELI 107047669
37 703 лв./ BGN 15 604 лв./ BGN 2020-04-15
3 ЕФЕКТ-3
831432514
ЕФЕКТ-3 ЕФЕКТ-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София СИМЕОНОВО ул. 193 2 ЕФЕКТ-3 ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦУРЕВ AFC93D41D24C[..](ПМС55|ТР) РОСЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ ...
ЕФЕКТ-3 ЕФЕКТ-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София СИМЕОНОВО ул. 193 2 ЕФЕКТ-3 ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦУРЕВ AFC93D41D24CDF3143E826465CD332AF8BAA7AD224BFE61E4E17FB491BE8F508 РОСЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ 764001BF9D1D0CAF72AF3E2EB2CDCED1B8617A0AC6C7DAD97A918436C7F6D621 ЕФЕКТ-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КНЯГИНЯ МЯРИЯ ЛУИЗА 29 КРАСИМИРА ТОДОРОВА МАРЕКОВА E87511919FF52101A6C96F758535B6A5F0C0C56E3D56F1C4585794053E31DA9A ВАЛТРЕКС-КОМЕРС 831262827 ЕФЕКТ-3 831432514 Носетра Лимитид 27CD7B348850FF4D5E55625BBD108268 ЕФЕКТ ТРАНСПОРТ 131038523 Носетра Лимитид 5B43A8F3D0684ECC33C09741143E99C6 Куулгрей Трейдинг Лтд 64D36A544D929FDFFD89000333D100E8 ЕФЕКТ-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 17 2 АНГУС КЕТЪРИНГ 204653431 ЕФЕКТ-3 EFEKT-3 831432514
25 732 лв./ BGN 10 986 лв./ BGN 2020-04-15
3 СТАНБИ
201490744
СТАНБИ СТАНБИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 Герена 171 . СТАНБИ ЕООД СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 70B3DCF0769D[..](ПМС55|ТР) СТАНБИ STANBI 201490744(ПМС55|ТР)
СТАНБИ СТАНБИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 Герена 171 . СТАНБИ ЕООД СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 70B3DCF0769DC7A9B173CE8821D6D6EE8403DEF185C733F78D2FA392D1F4ED46 СТАНБИ STANBI 201490744
45 371 лв./ BGN 10 013 лв./ BGN 2020-04-15
3 ХОТ СПРИНГС - БАНЯ
131199081
БАНЕ БАНСКО БАНЕ БАНСКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 3 БАНЕ БАНСКО ООД РУМЕН СТАНЧОВ БЕРЕМСКИ 6E46EC893CC8[..](ПМС55|ТР) ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ...
БАНЕ БАНСКО БАНЕ БАНСКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 3 БАНЕ БАНСКО ООД РУМЕН СТАНЧОВ БЕРЕМСКИ 6E46EC893CC82B4066B76BFB182E33B1C43D2544D868540A68AE0D94978DF85D ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ A9672B05939178399F742A28849369E8AC78E9F307DB065FD3893DC1AE659A7D КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕРГОВ A3FFC84C31DC2D5C7171F83F70D82289CE4EEDB0B36E649B48D772F22DB57A2A ИНТЕРАСЕТ ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД 175098689 БАНЕ БАНСКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. Златен рог 22 ЯВОР ДИМИТРОВ КАПИТАНОВ 5C77ED8BB5802CC5701878FB8E92A3AA63AB140A5ADE26823D10F7BFE35E53B6 СИТИ ДЖЕНЕРАЛ - 1 131273350 СИТИ ДЖЕНЕРАЛ - 1 ЕООД 131273350 ХОТ СПРИНГС - БАНЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Баня 2778 ул. Двадесет и четвърта 1 ХОТ СПРИНГС - БАНЯ ЕООД ХОТ СПРИНГС - БАНЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Баня 2778 ул. Втора 43 БАНЕ БАНСКО BANE BANSKO 131199081
40 385 лв./ BGN 9 243 лв./ BGN 2020-04-15
3 КРАСИ-М
119591867
КРАСИ-М КРАСИ-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул.ИРЕЧЕК 12 КРАСИ-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА 31 КРАСИ-М ООД РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ ...
КРАСИ-М КРАСИ-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул.ИРЕЧЕК 12 КРАСИ-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА 31 КРАСИ-М ООД РАДОСТИН АТАНАСОВ БОЗУКОВ 340EF9F9AB2BAA61A93A7737A6E6F7E77019A1F609563DD0D09089B57ED43604 АСИ СТОЙЧЕВА БОЗУКОВА 19089D8E8696D4F3F0F8663F6DF9559F1FF715A288075EA3C4B5862776F7BB6F КРАСИ-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 УЛ.ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА 31 КРАСИ-М KRASI-M 119591867
36 414 лв./ BGN 8 949 лв./ BGN 2020-04-15
3 СЪНИ ХИЛС - ЕЛЕНА СПА
204373874
СЪНИ ХИЛС - ЕЛЕНА СПА СЪНИ ХИЛС - ЕЛЕНА СПА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 0000 ул. СТАРА ПЛАНИНА 17 СЪНИ ХИЛС - ЕЛЕНА СПА ЕООД ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ САВОВ ...
СЪНИ ХИЛС - ЕЛЕНА СПА СЪНИ ХИЛС - ЕЛЕНА СПА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 0000 ул. СТАРА ПЛАНИНА 17 СЪНИ ХИЛС - ЕЛЕНА СПА ЕООД ДАНИЕЛ КОСТАДИНОВ САВОВ 4CC0AF4AF08320A319C87FEDD38C4971A4E174C97F9299AFFF42ADA53972295E СЪНИ ХИЛС - ЕЛЕНА СПА SANI HILS - ELENA SPA 204373874
33 419 лв./ BGN 8 300 лв./ BGN 2020-04-15
3 МАРТИНОВ 08
111573326
... МАРТИНОВ 08 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул.Г.С.РАКОВСКИ 15 ЛЮБЕН СТАНКОВ МАРТИНОВ 1655782869E9[..](ПМС55|ТР) МАРТИНОВ 08 MARTINOV 08 111573326(ПМС55|ТР)
МАРТИНОВ 08 МАРТИНОВ 08 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 39 МАРТИНОВ 08 ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 6B3063CA9A6D7CF06D4BEE982DE58FB872E090EC27A609ED0373C6C7B0B1D51D ВАЛЕРИЯ АСЕНОВА МАРТИНОВА 2F6C043246A6CCD95988AF188A842306C5F81EFAB8E77F68E46715ACF9BF6501 ЖАКЛИН РУМЕНОВА ДИМИТРОВА 552E31904B70EFEDDFE282EAFF8A6BD6A71E7F1EF765B78BB76328844C656DB4 МАРТИНОВ 08 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул.Г.С.РАКОВСКИ 15 ЛЮБЕН СТАНКОВ МАРТИНОВ 1655782869E90C4A5B13805371E419894A5A1A2B995A500ADAD0824F3292CB8E МАРТИНОВ 08 MARTINOV 08 111573326
29 410 лв./ BGN 7 129 лв./ BGN 2020-04-15
3 ВИКТОРИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ
202362007
Виктори Пропърти Мениджмънт Виктори Пропърти Мениджмънт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 Кралев двор 5 Виктори Пропърти Мениджмънт ЕООД Мариана Иванова Нанчева ...
Виктори Пропърти Мениджмънт Виктори Пропърти Мениджмънт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 Кралев двор 5 Виктори Пропърти Мениджмънт ЕООД Мариана Иванова Нанчева 06115A8886D05CEC0202CEB1F38FD69743684E9290705BCC4ACBC1D545508C26 Милка Матева Чолакова 1189477793D4CC0A2A9906F7DAA7CD1CA124C9627A4F631272560B9457E74457 Виктори Пропърти Мениджмънт Viktori Proparti Menidzhmant 202362007
15 517 лв./ BGN 4 652 лв./ BGN 2020-04-15
3 ЕКОГРУП
124121723
ЕКОГРУП ЕКОГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. НЕЗАВИСИМОСТ 2 ЕКОГРУП ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАЛДЖИЕВ F787998960DF[..](ПМС55|ТР) ЕКОГРУП EKOGRUP 124121723(ПМС55|ТР)
ЕКОГРУП ЕКОГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. НЕЗАВИСИМОСТ 2 ЕКОГРУП ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ МАЛДЖИЕВ F787998960DF7914472A05CA67F956EF607EFA9774A0C23BA20DE42F1B857B6D ЕКОГРУП EKOGRUP 124121723
11 606 лв./ BGN 3 997 лв./ BGN 2020-04-15
3 ДЪЛБОКОВИ-2008
200367571
ДЪЛБОКОВИ-2008 ДЪЛБОКОВИ-2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тутракан 7600 ул.Боровец 1 ДЪЛБОКОВИ-2008 ЕООД НЕЛО ДОБРЕВ ДЪЛБОКОВ C6071816ABAA[..](ПМС55|ТР) ПЕТРАНКА ПЕТКОВА ...
ДЪЛБОКОВИ-2008 ДЪЛБОКОВИ-2008 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тутракан 7600 ул.Боровец 1 ДЪЛБОКОВИ-2008 ЕООД НЕЛО ДОБРЕВ ДЪЛБОКОВ C6071816ABAA20A6F7639423A0E396187CADB0D57A355012B7B9513DC5523B2D ПЕТРАНКА ПЕТКОВА ДЪЛБОКОВА C2B1AA0E9D802787B16CEFA027C637B4E0CD7DEC1FD2B7A7CA73A59CCFCA5450 ДЪЛБОКОВИ-2008 DALBOKOVI-2008 200367571
13 493 лв./ BGN 3 849 лв./ BGN 2020-04-15
3 ДЕС-2
119032454
ДЕС-2 ДЕС-2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 Сини камъни 7 В ДЕС-2 ЕООД Маргарита Лазарова Славова 3C2DC23A8F27[..](ПМС55|ТР) ЕТ ЕКСПЕРТ - МАРГАРИТА СЛАВОВА ...
ДЕС-2 ДЕС-2 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 Сини камъни 7 В ДЕС-2 ЕООД Маргарита Лазарова Славова 3C2DC23A8F274E8AF3E8C1BB71D2F00044F9C75801FA00AFAE8BDA589C31C582 ЕТ ЕКСПЕРТ - МАРГАРИТА СЛАВОВА 119001836 ДЕС-2 ЕООД 119032454 ДЕС-2 DES-2 119032454
8 763 лв./ BGN 3 664 лв./ BGN 2020-04-15
3 АЙ ДИ ЕС БЪЛГАРИЯ
204306181
Ай Ди Ес България Ай Ди Ес България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 10 А Ай Ди Ес България ЕООД ДИМИТЪР СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ E88B46D1A013[..](ПМС55|ТР) ...
Ай Ди Ес България Ай Ди Ес България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 10 А Ай Ди Ес България ЕООД ДИМИТЪР СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ E88B46D1A01394939885B0D4697D93E5F40B08823ECFD2DBD604535141C59BCF ЕКАТЕРИНА ГРИГОРИЕВА МАНОЛОВА EA7484D8631CC0FAAC62301BFA8E14302D4F0FB648860329AD503CEE145E12D0 Ай Ди Ес България ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Любен Каравелов 12 2 МИХАИЛ САШКОВ ГЕРЧЕВ 349A10FECA24F1F46CD23935993556E956C3AFF4F7C5C98BF880BD2ECA6B3435 Ай Ди Ес България Ay Di Es Balgariya 204306181
8 740 лв./ BGN 3 551 лв./ BGN 2020-04-15
3 СТАЛИД
110529024
СТАЛИД СТАЛИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ОСЪМСКА 9 СТАЛИД ЕООД СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ БЕШКОВ 4ADBDCDD2CC8[..](ПМС55|ТР) ХЕРМЕС КОМЕРС Р ООД 010999230(ПМС55|ТР) СТАЛИД STALID ...
СТАЛИД СТАЛИД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 ОСЪМСКА 9 СТАЛИД ЕООД СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ БЕШКОВ 4ADBDCDD2CC874613D39EEAE57695929C06EB000F8D26692E1523E431E61E8E0 ХЕРМЕС КОМЕРС Р ООД 010999230 СТАЛИД STALID 110529024
9 618 лв./ BGN 3 338 лв./ BGN 2020-04-15
3 ДИГ - 77
202402590
ДИГ - 77 ДИГ - 77 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 УЛ. ДОБРОТИЦА 33 В ДИГ - 77 ЕООД ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА CDB30C3BBC24[..](ПМС55|ТР) ДИГ - 77 DIG - 77 ...
ДИГ - 77 ДИГ - 77 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 УЛ. ДОБРОТИЦА 33 В ДИГ - 77 ЕООД ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА CDB30C3BBC2450E5910AD85D946E54CD6395BB9651ED35D21871789A0D793513 ДИГ - 77 DIG - 77 202402590
10 516 лв./ BGN 3 099 лв./ BGN 2020-04-15
3 ЕВИС
040509934
ЕВИС ЕВИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7001 ул. СТ.СТАМБОЛОВ 57 ЗЛАТИЦА Б ЕВИС ООД ЕВГЕНИ НИКОЛАЕВ СЕВОВ 9056F21C997C[..](ПМС55|ТР) ИСКРЕН СТЕФАНОВ СЕВОВ ...
ЕВИС ЕВИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7001 ул. СТ.СТАМБОЛОВ 57 ЗЛАТИЦА Б ЕВИС ООД ЕВГЕНИ НИКОЛАЕВ СЕВОВ 9056F21C997C5BF9D7A9E9FD5F843AC636C602A8ADA64FFA56CC654C7A3A8E11 ИСКРЕН СТЕФАНОВ СЕВОВ 43E7075C58B261A344629C87F296794773B8624F450251BAED3D350C7FF04908 КРАСИМИР СПАСОВ СПАСОВ 1407A90044BEE26FBDEDFB3B5422FE32684C262C3582B62424100AF5CE533F87 ЕВИС EVIS 040509934
9 453 лв./ BGN 2 445 лв./ BGN 2020-04-15
3 ГАРАД-2
200456931
ГАРАД-2 ГАРАД-2 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 УЛ.ЗДРАВЕЦ 4 НАПРЕДЪК ГАРАД-2 ООД РАДОСТИН СЪБЕВ АТАНАСОВ 131E86153C13[..](ПМС55|ТР) ГАЛИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ ...
ГАРАД-2 ГАРАД-2 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 УЛ.ЗДРАВЕЦ 4 НАПРЕДЪК ГАРАД-2 ООД РАДОСТИН СЪБЕВ АТАНАСОВ 131E86153C1336FC7AA5CE753D5283D719BD7FA67FE2DADEC1D5CAD7D6AC82A3 ГАЛИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 9BC3270E7378C2BBB3FA154A8527BB53F553F15F14F318C3AE3E3A69B3FDAC7C ГАРАД-2 GARAD-2 200456931
10 401 лв./ BGN 2 406 лв./ BGN 2020-04-15
3 ХУНКАР
203673705
ХУНКАР ХУНКАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53 ХУНКАР ООД МАХМУТ АКЮЗ 7BA63F99D2C8[..](ПМС55|ТР) МУРАТ КАЛАЙДЖИ 7AB07909EF37[..](ПМС55|ТР) НИДА ИЛХАН ...
ХУНКАР ХУНКАР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 53 ХУНКАР ООД МАХМУТ АКЮЗ 7BA63F99D2C8736DDC3008DAE3DBC7D9 МУРАТ КАЛАЙДЖИ 7AB07909EF37511490D3632559327162 НИДА ИЛХАН 70E1E04EC9B94F9A5BDB47E8132A0A86 ОСМАН ТАПАН 5715B36E8ED592B204ECE650ABEFCCCE ЕРОЛ УСТА 665E7B3283327D86498486E38EE27740 ХУНКАР HUNKAR 203673705
8 437 лв./ BGN 2 099 лв./ BGN 2020-04-15
3 КАВАРНА 2016
204034564
КАВАРНА 2016 КАВАРНА 2016 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул.САВА ГАНЧЕВ 24 КАВАРНА 2016 ООД ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ FA893C2AA92B[..](ПМС55|ТР) ЙОРДАН ПЕТРОВ ...
КАВАРНА 2016 КАВАРНА 2016 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул.САВА ГАНЧЕВ 24 КАВАРНА 2016 ООД ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ FA893C2AA92B35255FC5736D68316723DCD8B4254A598E3EECD0000DD0EF1C93 ЙОРДАН ПЕТРОВ ТИНЕВ 34017681F2F5A01AE3CB9C517B21CD8DB03DAD45C931AB740B36DD45B8AC4B03 КАВАРНА 2016 KAVARNA 2016 204034564
8 430 лв./ BGN 2 063 лв./ BGN 2020-04-15
3 ЖЕНИ-98 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
123131955
ЖЕНИ-98 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЖЕНИ-98 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 СВ. КНЯЗ БОРИС I 140 ЖЕНИ-98 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЕТ НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ ...
ЖЕНИ-98 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЖЕНИ-98 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 СВ. КНЯЗ БОРИС I 140 ЖЕНИ-98 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЕТ НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 1603FE61E1784440D98084D8AD3CA1432DB764A3A07A025FD47BE08136F1AED1 ВАНЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА 8BC7767F858A7A7CFE690A035605BB99140F85B55133D9A6B2647758D084A8A1 ЖЕНИ-98 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ZHENI-98 - NIKOLAY GEORGIEV 123131955
6 494 лв./ BGN 1 778 лв./ BGN 2020-04-15
3 КАТЕРИНА КИРИЛОВА - 2005
101692969
КАТЕРИНА КИРИЛОВА - 2005 КАТЕРИНА КИРИЛОВА - 2005 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. МАКЕДОНИЯ 61 КАТЕРИНА КИРИЛОВА - 2005 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 МАКЕДОНИЯ 61 КАТЕРИНА КИРИЛОВА - 2005 ЕТ ...
КАТЕРИНА КИРИЛОВА - 2005 КАТЕРИНА КИРИЛОВА - 2005 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. МАКЕДОНИЯ 61 КАТЕРИНА КИРИЛОВА - 2005 ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 МАКЕДОНИЯ 61 КАТЕРИНА КИРИЛОВА - 2005 ЕТ КАТЕРИНА КИРИЛОВА ЛУМПАРОВА ED300E1F2749F746EA3FE35B234932641325CD348899D429F6CE43785024480A КАТЕРИНА КИРИЛОВА - 2005 KATERINA KIRILOVA - 2005 101692969
8 359 лв./ BGN 1 725 лв./ BGN 2020-04-15
3 ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ
101157984
ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул.СОЛУН 30 ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАТАЛОВ 01892FED09A2[..](ПМС55|ТР) ОБЩИНА ГОЦЕ ...
ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул.СОЛУН 30 ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ БАТАЛОВ 01892FED09A2166AADA9723CF6006EE701540DEB370EEC5221837A8ACBCD0409 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 000024745 ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ OBSHTINSKI PAZARI 101157984
6 465 лв./ BGN 1 673 лв./ BGN 2020-04-15
3 СВЕТИ ГЕОРГИ-РИЗОРТ ЕНД СПА
131560674
СВЕТИ ГЕОРГИ-РИЗОРТ ЕНД СПА СВЕТИ ГЕОРГИ-РИЗОРТ ЕНД СПА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. НЕОФИТ РИЛСКИ 19 СВЕТИ ГЕОРГИ-РИЗОРТ ЕНД СПА АД ГЕОРГИ ИВАНОВ КРУМОВ ...
СВЕТИ ГЕОРГИ-РИЗОРТ ЕНД СПА СВЕТИ ГЕОРГИ-РИЗОРТ ЕНД СПА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. НЕОФИТ РИЛСКИ 19 СВЕТИ ГЕОРГИ-РИЗОРТ ЕНД СПА АД ГЕОРГИ ИВАНОВ КРУМОВ 4F524C79CE2F92B4907E0B4FB5C58549EC389FE83C0481E553344926007B465B ИВАН ЯНЧОВ ТАКОВ 992F919CB82133138B70294EE44523DF2506DBBD539B6E01828D4348CC17931E ИВАН КИРИЛОВ НИКОЛОВ 3A009B7C0D8B5D86C06F85A7FC92F9EFA787B75AA5EDD4A924E0F2F12B9351B7 ОГНЯН ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ 588EA85D1F0F960FAB2D6DAA907EDBE725F70F74F741475172EFCA358F8E3C95 ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ ПАНАЙОТОВ 5EDFA451DD6F83D34534BD2AF3FB2C1013CB8157D9AA3ED5DB242D45F5508643 ИВАН ГЕОРГИЕВ КРУМОВ 78374C18BD2C67427F0AF9C50C53885F35EFE0D70A64015AAAAEACEFC04C21FC СВЕТИ ГЕОРГИ-РИЗОРТ ЕНД СПА АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 СТРЕЛБИЩЕ ТУЛЧА 112 А СВЕТИ ГЕОРГИ-РИЗОРТ ЕНД СПА SVETI GEORGI-RIZORT END SPA 131560674
3 876 лв./ BGN 1 577 лв./ BGN 2020-04-15
3 ВЕНЕРА ТУР - НЕВЯНА ЖЕЛЕВА
202280122
ВЕНЕРА ТУР - НЕВЯНА ЖЕЛЕВА ВЕНЕРА ТУР - НЕВЯНА ЖЕЛЕВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул. ДОБРОТИЦА 32 ВЕНЕРА ТУР - НЕВЯНА ЖЕЛЕВА ЕООД НЕВЯНА НИКОЛАЕВА ЖЕЛЕВА ...
ВЕНЕРА ТУР - НЕВЯНА ЖЕЛЕВА ВЕНЕРА ТУР - НЕВЯНА ЖЕЛЕВА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул. ДОБРОТИЦА 32 ВЕНЕРА ТУР - НЕВЯНА ЖЕЛЕВА ЕООД НЕВЯНА НИКОЛАЕВА ЖЕЛЕВА DDD15DDF1EFCBE7E98B16B224EFB985AFA6E39F244DE64E8EBA9A2FF5E6342F0 СВЕТЛАНА ВЕЛИКОВА ЦВЕТАНОВА 7441217403D468107196B4049E83783EF88BDFC30C976B31E8FF660D818D34A4 ВЕНЕРА ТУР - НЕВЯНА ЖЕЛЕВА VENERA TUR - NEVYANA ZHELEVA 202280122
5 497 лв./ BGN 1 491 лв./ BGN 2020-04-15
3 ХЕПИ ГРУП 1
203313098
ХЕПИ ГРУП 1 ХЕПИ ГРУП 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ДРУЖБА ИСКЪРСКО ШОСЕ 4 ХЕПИ ГРУП 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ 36 ХЕПИ ГРУП 1 ЕООД ДОЙЧИН ВАСКОВ ДОЧЕВ ...
ХЕПИ ГРУП 1 ХЕПИ ГРУП 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 ДРУЖБА ИСКЪРСКО ШОСЕ 4 ХЕПИ ГРУП 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ 36 ХЕПИ ГРУП 1 ЕООД ДОЙЧИН ВАСКОВ ДОЧЕВ 8BF350B1483A500FA073C2848B8E98DFC99B75C49B24297C11901B382957941E ХЕПИ ГРУП 1 HEPI GRUP 1 203313098
6 401 лв./ BGN 1 443 лв./ BGN 2020-04-15
3 МАД РООСТЕР
201509109
МАД РООСТЕР МАД РООСТЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. П.Р.СЛАВЕЙКОВ 41 МАД РООСТЕР ЕООД СВЕТЛИН БОРИСОВ НИКОЛОВ AA715D7B2307[..](ПМС55|ТР) МАД РООСТЕР ЕООД ...
МАД РООСТЕР МАД РООСТЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. П.Р.СЛАВЕЙКОВ 41 МАД РООСТЕР ЕООД СВЕТЛИН БОРИСОВ НИКОЛОВ AA715D7B23074103B2EB668C8D59466A7D1062E6C6514CAA22D0CEC173C580A7 МАД РООСТЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ДРУЖБА-2 418 Б ОГНЯН МИЛЕВ МОЛЛОВ 955835BE84563E0C603120346549CD8F258C666443431A8B40D3A7058951D472 МАД РООСТЕР MAD ROOSTER 201509109
5 467 лв./ BGN 1 400 лв./ BGN 2020-04-15
3 НОВА ФИРМА 1
203129550
НОВА ФИРМА 1 НОВА ФИРМА 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.ВАСИЛ КЪНЧОВ НОВА ФИРМА 1 ЕООД АСЕН ИВАНОВ ЛОЗАНОВ CA36D22CBB7E[..](ПМС55|ТР) НОВА ФИРМА 1 NOVA FIRMA 1 ...
НОВА ФИРМА 1 НОВА ФИРМА 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул.ВАСИЛ КЪНЧОВ НОВА ФИРМА 1 ЕООД АСЕН ИВАНОВ ЛОЗАНОВ CA36D22CBB7EC2AB7A9503E6D46BD0AA2948CF1F8CCA94460684273BCA4554BA НОВА ФИРМА 1 NOVA FIRMA 1 203129550
6 373 лв./ BGN 1 341 лв./ BGN 2020-04-15
3 ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НЕДА
124134553
ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НЕДА ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НЕДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 2 Б ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НЕДА ЕООД НАДКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА ...
ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НЕДА ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НЕДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 бул.ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 2 Б ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НЕДА ЕООД НАДКА АТАНАСОВА ВЪЛКОВА 6B1B21359907E84E7B577E05C6428D09C04CE2352775D8A97B864FDEA6C8CD25 ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НЕДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9620 К.К. АЛБЕНА, ХОТЕЛ БРИГАНТИНА, СТАЯ 118 ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НЕДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.Цар Петър 2 Е ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НЕДА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич ул.Цар Петър 2 Е ЗДРАВНО ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НЕДА ZDRAVNO TURISTICHESKI TSENTAR NEDA 124134553
4 547 лв./ BGN 1 313 лв./ BGN 2020-04-15
3 ХЕПИ ФУУД 1
203313618
ХЕПИ ФУУД 1 ХЕПИ ФУУД 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА РЕПУБЛИКА 67 ХЕПИ ФУУД 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ 36 ХЕПИ ФУУД 1 ЕООД ВАЛЕРИ ДУШКОВ ПЕТРОВ ...
ХЕПИ ФУУД 1 ХЕПИ ФУУД 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА РЕПУБЛИКА 67 ХЕПИ ФУУД 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ 36 ХЕПИ ФУУД 1 ЕООД ВАЛЕРИ ДУШКОВ ПЕТРОВ 58676FB2A1099BAD427A3A73FBD83738FA33D0BB9936490A11EE30FC0A4B0EE0 ХЕПИ ФУУД 1 HEPI FUUD 1 203313618
3 666 лв./ BGN 1 198 лв./ BGN 2020-04-15
3 АЛЕКС АУТО - 2012
203802915
АЛЕКС АУТО - 2012 АЛЕКС АУТО - 2012 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. Михаил Греков 24а АЛЕКС АУТО - 2012 ЕООД КОСТА АПОСТОЛОВ ЗАФИРОВ ...
АЛЕКС АУТО - 2012 АЛЕКС АУТО - 2012 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. Михаил Греков 24а АЛЕКС АУТО - 2012 ЕООД КОСТА АПОСТОЛОВ ЗАФИРОВ 92205D2A12006AD62C3D7BD18D969F56AD2AC8666ACF8F007367496B597C91DB АЛЕКС АУТО - 2012 ALEKS AUTO - 2012 203802915
8 242 лв./ BGN 1 160 лв./ BGN 2020-04-15
3 СИ ТРЕЙД АГРОКЕМИКЪЛ
118573542
СИ ТРЕЙД АГРОКЕМИКЪЛ СИ ТРЕЙД АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.СЕДМИ СЕПТЕМВРИ 29 А СИ ТРЕЙД АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД КАЛИНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА ...
СИ ТРЕЙД АГРОКЕМИКЪЛ СИ ТРЕЙД АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.СЕДМИ СЕПТЕМВРИ 29 А СИ ТРЕЙД АГРОКЕМИКЪЛ ЕООД КАЛИНА РУМЕНОВА НИКОЛОВА BE987A07446503E7ADCC64CE06ACA51ED3833C0E3D01D4D54E63E9B77B66B696 КАЛИНА РУМЕНОВА АТАНАСОВА BE987A07446503E7ADCC64CE06ACA51ED3833C0E3D01D4D54E63E9B77B66B696 СИ ТРЕЙД АГРОКЕМИКЪЛ SI TREYD AGROKEMIKAL 118573542
4 469 лв./ BGN 1 126 лв./ BGN 2020-04-15
3 ФИТНЕС ФЛАЙС КОРПОРЕЙШЪН
204418337
ФИТНЕС ФЛАЙС КОРПОРЕЙШЪН ФИТНЕС ФЛАЙС КОРПОРЕЙШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. ПИРИН 56 ФИТНЕС ФЛАЙС КОРПОРЕЙШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ 56 ФИТНЕС ФЛАЙС КОРПОРЕЙШЪН ...
ФИТНЕС ФЛАЙС КОРПОРЕЙШЪН ФИТНЕС ФЛАЙС КОРПОРЕЙШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ ул. ПИРИН 56 ФИТНЕС ФЛАЙС КОРПОРЕЙШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ 56 ФИТНЕС ФЛАЙС КОРПОРЕЙШЪН ООД ВАЛЕРИ ДУШКОВ ПЕТРОВ 58676FB2A1099BAD427A3A73FBD83738FA33D0BB9936490A11EE30FC0A4B0EE0 ДОЙЧИН ВАСКОВ ДОЧЕВ 8BF350B1483A500FA073C2848B8E98DFC99B75C49B24297C11901B382957941E ФИТНЕС ФЛАЙС КОРПОРЕЙШЪН FITNES FLAYS KORPOREYSHAN 204418337
4 448 лв./ BGN 1 075 лв./ BGN 2020-04-15
3 ТИМС ТУР 09
200868178
ТИМС ТУР 09 ТИМС ТУР 09 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. КОЛЕДНИЦА 7 - 1 ТИМС ТУР 09 ЕООД ИЛИЯН ТОДОРОВ КОЛЕВ 9E59EF84CDB7[..](ПМС55|ТР) ТИМС ТУР 09 ООД ИВАЙЛО ...
ТИМС ТУР 09 ТИМС ТУР 09 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. КОЛЕДНИЦА 7 - 1 ТИМС ТУР 09 ЕООД ИЛИЯН ТОДОРОВ КОЛЕВ 9E59EF84CDB7A8F2690827F94D9FCB2CB68C27B765E5414704E36264ACD06950 ТИМС ТУР 09 ООД ИВАЙЛО РАДНЕВ РАДНЕВ 43447F7CB6C7C02F2168D056E4D72B9AB0C7826D9B8FCD4DD80CC206D38E19C0 ТИМС ТУР 09 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.Райко Даскалов 16-партер ТИМС ТУР 09 TIMS TUR 09 200868178
3 555 лв./ BGN 998 лв./ BGN 2020-04-15
3 ФИТСМАРТ
203389384
... ФитСмарт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Дианабад ул. „Крум Кюлявков“ 15 0 0 ФитСмарт ООД Мирослав Божидаров Шишков F4BC30F84DCF[..](ПМС55|ТР) Иван Михайлов Михайлов ...
ФитСмарт ФитСмарт ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 Дианабад ул. „Крум Кюлявков“ 15 0 0 ФитСмарт ООД Мирослав Божидаров Шишков F4BC30F84DCF35EAB07284B8F28F0A5795358FAF804130090EE8DE05A1B62B29 Иван Михайлов Михайлов 9435CFB1B5080FBB5FA1E26D99CD60A27BDD3477087A1BCAC9680AB185B18B91 ФитСмарт FitSmart 203389384
4 407 лв./ BGN 976 лв./ BGN 2020-04-15
3 ХЕПИ ФИТ ГРУП
202718649
ХЕПИ ФИТ ГРУП ХЕПИ ФИТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 УЛ. ШЕЙНОВО 16 ХЕПИ ФИТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 УЛ. БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ 36 ХЕПИ ФИТ ГРУП ЕООД ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА БЕРБЕРСКА ...
ХЕПИ ФИТ ГРУП ХЕПИ ФИТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 УЛ. ШЕЙНОВО 16 ХЕПИ ФИТ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 УЛ. БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ 36 ХЕПИ ФИТ ГРУП ЕООД ДЕНИЦА ВАСИЛЕВА БЕРБЕРСКА EE31EEE0286E4A51CCF70DD2F758EFBD05EFA7D14A43E205C9BD1FA05DE35316 ХЕПИ ФИТ ГРУП HEPI FIT GRUP 202718649
3 541 лв./ BGN 973 лв./ BGN 2020-04-15
3 ИВИ-ТУР
201678582
ИВИ-ТУР ИВИ-ТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 „Г. С. Раковски” 10 З ИВИ-ТУР ЕООД ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ B4D5A1F92370[..](ПМС55|ТР) ИВИ - ИВАН ИВАНОВ ...
ИВИ-ТУР ИВИ-ТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 „Г. С. Раковски” 10 З ИВИ-ТУР ЕООД ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ B4D5A1F9237092EEB724ADDD497F3D51179DFD9596B584D56885D9A2F1F6ECE6 ИВИ - ИВАН ИВАНОВ 836015987 ИВИ-ТУР 201678582 ИВИ-ТУР IVI-TUR 201678582
3 524 лв./ BGN 943 лв./ BGN 2020-04-15
3 ДОБРОВАСТ
202209997
ДОБРОВАСТ ДОБРОВАСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 бул. СТОЛЕТОВ 193 ДОБРОВАСТ ООД ДОБРОМИР СТИЛИЯНОВ ГАДЖЕВ 0277F930DA89[..](ПМС55|ТР) СТЕФАН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ ...
ДОБРОВАСТ ДОБРОВАСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 бул. СТОЛЕТОВ 193 ДОБРОВАСТ ООД ДОБРОМИР СТИЛИЯНОВ ГАДЖЕВ 0277F930DA890F0DB23F0DABF3FCA1E5A2FDD67DD324FBBAB928FDC6311CBFAF СТЕФАН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ C7B985D44F6183D21E780434F1474E03F95FCBDC6A844A58C8527D0AF80BC934 ВАСИЛ ДЯНКОВ ВАСИЛЕВ EE0E5B672B771D03075E39C313F400F103AA35BEE1678F7E2DDD6CF0297E367A ХРИСТИНА КОНГ НГУЕН 12B636306CB1A2B1C1FA1F5039A02F935A61BC1EF10BDAF00DA4D510831B6719 КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734 ДОБРОВАСТ DOBROVAST 202209997
5 305 лв./ BGN 914 лв./ BGN 2020-04-15
3 ВЕКТРА-П.ЖЕЛЕВ
124697295
ВЕКТРА-П.ЖЕЛЕВ ВЕКТРА-П.ЖЕЛЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул.ДОБРОТИЦА 21 ВЕКТРА-П.ЖЕЛЕВ ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ E0D27EE7FD7B[..](ПМС55|ТР) ВЕКТРА-П. ...
ВЕКТРА-П.ЖЕЛЕВ ВЕКТРА-П.ЖЕЛЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул.ДОБРОТИЦА 21 ВЕКТРА-П.ЖЕЛЕВ ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ E0D27EE7FD7B083E53C3C5FA3CD79BFBDF1FFA7A27D4AC228B4441D8E6611291 ВЕКТРА-П.ЖЕЛЕВ VEKTRA-P.ZHELEV 124697295
3 492 лв./ BGN 885 лв./ BGN 2020-04-15
3 СПОРТЕН КЛУБ ПО СКОКОВЕ НА БАТУТ ИМИДЖ-РУСЕ
117695949
3 488 лв./ BGN 879 лв./ BGN 2020-04-15
3 СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА И БАТУТ АКРО АРТ
107033694
3 476 лв./ BGN 857 лв./ BGN 2020-04-15
3 СПОРТЕН КЛУБ ПО ГИМНАСТИКА "ВЕЛБЪЖД""
109061169
СПОРТЕН КЛУБ ПО ГИМНАСТИКА ВЕЛБЪЖД СПОРТЕН КЛУБ ПО ГИМНАСТИКА ВЕЛБЪЖД ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 19 ВАЛЯ ИВАНОВА МАШОВА ...
СПОРТЕН КЛУБ ПО ГИМНАСТИКА ВЕЛБЪЖД СПОРТЕН КЛУБ ПО ГИМНАСТИКА ВЕЛБЪЖД ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 19 ВАЛЯ ИВАНОВА МАШОВА 02BC36E521A0C2A4495E4A04F1CD5FC53AF9E8A3BD02F73B1E9D278D22A17D66 ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ПЕТРОВА DA0871C74BEC4F55305BCB7A8858902A9E333C6B123F04165F96462818CACE89 ВЕСЕЛА ПЕТРОВА НИКОЛЧОВА F79C1BC086550152F4663488403581E601005935E29A9DEB719C93B01964BDFA ДАНИЕЛА ПЕТРОВА МИХАЛКОВА CE49997329503CB11E28796708DB24B8424CF603F5D95EADE74819DD5CB442C6 ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ГАМИНЧЕВА 649B3AA7A395F80CE4BE9F757405D52BA6B7E867E4C3E8F50ABD68BF97D0F8AD РАЙНА ВЛАДИМИРОВА АФИОНЛИЕВА 65395DBA58C9202DD479EF6195966D864C88F851AA2C43605CBE7420DB134106 БЛАГА ИВАНОВА ШИШКОВА 391E5E5D8DE4AAAC293F7A6BCFC0D427B4FC7DDCA5AEE42B2D6B86306ABC714B КАМЕЛИЯ АСЕНОВА ДЖИНОВСКА 9F20D4E4DF8ABE5F119B6D5654C1821F6A097B1E905D19CF4689B8426648F06F ГАБРИЕЛА ИВАНОВА БУРНАЗКА 419861732A299B6AE24556443345FE33C3B31436240D10C27F418FA19D339D30 СПОРТЕН КЛУБ ПО ГИМНАСТИКА ВЕЛБЪЖД SPORTEN KLUB PO GIMNASTIKA VELBAZHD 109061169
4 350 лв./ BGN 840 лв./ BGN 2020-04-15
3 НИК-НИКОЛАЙ МАРИНОВ
117670846
НИК-Никлоай Маринов НИК-Никлоай Маринов ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7004 Възраждане Доростол 30 Стрела 1 НИК-Никлоай Маринов ЕТ Николай Маринов Маринов ...
НИК-Никлоай Маринов НИК-Никлоай Маринов ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7004 Възраждане Доростол 30 Стрела 1 НИК-Никлоай Маринов ЕТ Николай Маринов Маринов 0B93EF7B92E8DBB1B00D3E44C03C100F3CDA184594BB4C546AA58081E7209723 НИК-Никлоай Маринов NIK-Nikloay Marinov 117670846
2 692 лв./ BGN 831 лв./ BGN 2020-04-15
3 СПРИНТ СПАСОВ 91
105575924
СПРИНТ СПАСОВ 91 СПРИНТ СПАСОВ 91 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. БДИН 60 вх.А ет.1 ап.1 СПРИНТ СПАСОВ 91 ООД СИМЕОН ЦВЕТКОВ СПАСОВ 701E20566CDF[..](ПМС55|ТР) ...
СПРИНТ СПАСОВ 91 СПРИНТ СПАСОВ 91 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. БДИН 60 вх.А ет.1 ап.1 СПРИНТ СПАСОВ 91 ООД СИМЕОН ЦВЕТКОВ СПАСОВ 701E20566CDFEC2CF099B6A0A625E8AADFE09908F4C2B691E734E5763AD177C4 ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ЦВЕТКОВ 399737FC4B7AD03E1A0A98F8666C90D3634273871DFF522DCA2C1F2D5FA99945 ОРЛИН СИМЕОНОВ ЦВЕТКОВ F497FB5976C463DF3902139CBB3C792C50D49D7645EDBD26B61E7A641C418934 РОСИЦА АНГЕЛОВА СПАСОВА A31102BACB55AB04F5AB5044ADE9A715BF53A8D2131E1A571EFFF1A3389A37AC ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ЦВЕТКОВ ; ОРЛИН СИМЕОНОВ ЦВЕТКОВ F497FB5976C463DF3902139CBB3C792C50D49D7645EDBD26B61E7A641C418934 СПРИНТ СПАСОВ 91 SPRINT SPASOV 91 105575924
3 428 лв./ BGN 770 лв./ BGN 2020-04-15
3 БОЖИ ДАР-97-БОЖИДАР НИКОЛОВ
101063321
БОЖИ ДАР-97-БОЖИДАР НИКОЛОВ БОЖИ ДАР-97-БОЖИДАР НИКОЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 бул. СВОБОДА 22 БОЖИ ДАР-97-БОЖИДАР НИКОЛОВ ЕТ БОЖИДАР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ...
БОЖИ ДАР-97-БОЖИДАР НИКОЛОВ БОЖИ ДАР-97-БОЖИДАР НИКОЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 бул. СВОБОДА 22 БОЖИ ДАР-97-БОЖИДАР НИКОЛОВ ЕТ БОЖИДАР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ F4415A8C2AA90D4F83857DA23827278D54127238842F7C5E4B8A2C4CB50973FA БОЖИ ДАР-97-БОЖИДАР НИКОЛОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ул. СПАНО ПОЛЕ 14 БОЖИ ДАР-97-БОЖИДАР НИКОЛОВ BOZHI DAR-97-BOZHIDAR NIKOLOV 101063321
3 400 лв./ BGN 720 лв./ BGN 2020-04-15
3 МИМ-2001 - МИТКО МЕТОДИЕВ
105518332
МиМ-2001 - МИТКО МЕТОДИЕВ МиМ-2001 - МИТКО МЕТОДИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ПАНОНИЯ 7 В МиМ-2001 - МИТКО МЕТОДИЕВ ЕТ МИТКО ВЛАДИМИРОВ МЕТОДИЕВ ...
МиМ-2001 - МИТКО МЕТОДИЕВ МиМ-2001 - МИТКО МЕТОДИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ПАНОНИЯ 7 В МиМ-2001 - МИТКО МЕТОДИЕВ ЕТ МИТКО ВЛАДИМИРОВ МЕТОДИЕВ E8CFCD32ED19ABA00C39609B2592E13C1B074A426E00A70F9F76B55399E858C7 МиМ-2001 - МИТКО МЕТОДИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3702 ПАНОНИЯ 7 В МиМ-2001 - МИТКО МЕТОДИЕВ MiM-2001 - MITKO METODIEV 105518332
2 556 лв./ BGN 667 лв./ BGN 2020-04-15
3 РУСАЛИИТЕ
200513161
РУСАЛИИТЕ РУСАЛИИТЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2670 ул. Г. Скрижовски 5 РУСАЛИИТЕ ООД ФИЛИП ИВАНОВ ПОПОВ ECF017AE2F5B[..](ПМС55|ТР) СТЕФКА ХАРИТОНОВА ПОПОВА ...
РУСАЛИИТЕ РУСАЛИИТЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2670 ул. Г. Скрижовски 5 РУСАЛИИТЕ ООД ФИЛИП ИВАНОВ ПОПОВ ECF017AE2F5BDCCCBA5D704C44E7887D23F4D292AA3E9143E10FC0291BB59999 СТЕФКА ХАРИТОНОВА ПОПОВА 54E26E5D7F947A689A2CF11B579CE8854A7A030483CCC90E98D462AD90E08A84 РУСАЛИИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Бачево 2769 ул. Александър Стамболийски 28 РУСАЛИИТЕ RUSALIITE 200513161
3 357 лв./ BGN 643 лв./ BGN 2020-04-15
3 ВЪЛНА ИДЕИ
203063876
ВЪЛНА ИДЕИ ВЪЛНА ИДЕИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Кранево хотел ДСК ВЪЛНА ИДЕИ ООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ 201D86C5D605[..](ПМС55|ТР) ЛЮЦКАН ПЕТРОВ МАЛДЖИЕВ ...
ВЪЛНА ИДЕИ ВЪЛНА ИДЕИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Кранево хотел ДСК ВЪЛНА ИДЕИ ООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ 201D86C5D605812AA346DB1789DE6B22DBE321380C0DA7009FEE1DFB866AC1C6 ЛЮЦКАН ПЕТРОВ МАЛДЖИЕВ A4B5F2AF268534DCF42E0151928E26B62F5FD6648DB01C7BC8B6949E390D0F73 НЕЛИ КИРЧЕВА ТОДОРОВА E00A6E5D3F6917AF1362ABD6C496B9E0F5E53D428E3139E6CA9E0C072E27D472 ВЪЛНА ИДЕИ ООД БЪЛГАРИЯ с. Кранево 9649 хотел ДСК ВЪЛНА ИДЕИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. НЕЗАВИСИМОСТ 2 ДИМИТЪР ПЕТРОВ МАЛДЖИЕВ 885EDF13A13E87ACCD4D523C9256F70425D357CA331FA727769791F9A1124764 ВЪЛНА ИДЕИ VALNA IDEI 203063876
1 1 054 лв./ BGN 632 лв./ BGN 2020-04-15
3 ИРИНА ВЛАЕВА - ВИСТ
114038916
ИРИНА ВЛАЕВА - ВИСТ ИРИНА ВЛАЕВА - ВИСТ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ПАНЕГА 19 ЖЕЛЕЗНИЧАР Е ИРИНА ВЛАЕВА - ВИСТ ЕТ ИРИНА ДИМИТРОВА ВЛАЕВА ...
ИРИНА ВЛАЕВА - ВИСТ ИРИНА ВЛАЕВА - ВИСТ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ПАНЕГА 19 ЖЕЛЕЗНИЧАР Е ИРИНА ВЛАЕВА - ВИСТ ЕТ ИРИНА ДИМИТРОВА ВЛАЕВА 07E0771E4E69549747FD839649E60959F2A0DD129FE69FCEC1F52AFDB0AC9F56 ИРИНА ВЛАЕВА - ВИСТ IRINA VLAEVA - VIST 114038916
2 525 лв./ BGN 630 лв./ BGN 2020-04-15
3 ЗЛАТЕН ПЛОД-В
125545237
ЗЛАТЕН ПЛОД-В ЗЛАТЕН ПЛОД-В ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 76 ЗЛАТЕН ПЛОД-В ЕООД ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ 21FF6F037289[..](ПМС55|ТР) ЗЛАТЕН ПЛОД ...
ЗЛАТЕН ПЛОД-В ЗЛАТЕН ПЛОД-В ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ 76 ЗЛАТЕН ПЛОД-В ЕООД ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ 21FF6F037289A1A8C5E03241E7418241CD63455C2182BF941C2400A45FE95A27 ЗЛАТЕН ПЛОД-В ZLATEN PLOD-V 125545237
2 521 лв./ BGN 625 лв./ BGN 2020-04-15
3 ИКО АСИСТ
107586990
ИКО АСИСТ ИКО АСИСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. БАБА ЗАРА 1 ИКО АСИСТ ЕООД АЛБЕНА БОЖИДАРОВА БОШНАКОВА B5253DD8793F[..](ПМС55|ТР) ИКО АСИСТ IKO ASIST ...
ИКО АСИСТ ИКО АСИСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. БАБА ЗАРА 1 ИКО АСИСТ ЕООД АЛБЕНА БОЖИДАРОВА БОШНАКОВА B5253DD8793F1C02D05CDE428A2B9C72A113B93795CA1ACF257E66D26C4C012E ИКО АСИСТ IKO ASIST 107586990
2 517 лв./ BGN 620 лв./ BGN 2020-04-15
3 ЛОТОС-БАНЧЕВ
131168285
ЛОТОС-БАНЧЕВ ЛОТОС-БАНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Костенец 2042 СЛАВЕЙ 5 ЛОТОС-БАНЧЕВ ЕООД ИВАН ЙОРДАНОВ БАНЧЕВ 07A8883042EB[..](ПМС55|ТР) ЛОТОС-БАНЧЕВ LOTOS- ...
ЛОТОС-БАНЧЕВ ЛОТОС-БАНЧЕВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Костенец 2042 СЛАВЕЙ 5 ЛОТОС-БАНЧЕВ ЕООД ИВАН ЙОРДАНОВ БАНЧЕВ 07A8883042EBBA7B683A628FE8E98FA8B8890778E202C1A0F34F63E671005F7D ЛОТОС-БАНЧЕВ LOTOS-BANCHEV 131168285
13 69 лв./ BGN 541 лв./ BGN 2020-04-15
3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ-СВ
201925196
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ-СВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ-СВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 Ильо Войвода 14 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ-СВ ЕТ Владимир Иванов Владимиров ...
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ-СВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ-СВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 Ильо Войвода 14 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ-СВ ЕТ Владимир Иванов Владимиров BB58C6111BF21F62C2283E4830ED8CFD1197A9F3F10B8CC4F6764CEA0D4FA213 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ-СВ VLADIMIR VLADIMIROV-SV 201925196
2 436 лв./ BGN 523 лв./ BGN 2020-04-15
3 ВМ МЕНИДЖМЪНТ
203340164
ВМ МЕНИДЖМЪНТ ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Генерал Колев 54 ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД Венета Младенова Михайлова 4D57B3876CB6[..](ПМС55|ТР) Мария ...
ВМ МЕНИДЖМЪНТ ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Генерал Колев 54 ВМ МЕНИДЖМЪНТ ООД Венета Младенова Михайлова 4D57B3876CB67C2B69E61FD423908E5288CC1E4B38778A36F25AD83716FE3641 Мария Серьожева Джелепова EE7EFFBD739C3F81B46A16AFA3AEA56D2C077EDA5E39F53451637339BA00C9D0 ВМ МЕНИДЖМЪНТ VM MENIDZHMANT 203340164
2 421 лв./ BGN 505 лв./ BGN 2020-04-15
3 КАПРИЧИО - 2014
202833199
КАПРИЧИО - 2014 КАПРИЧИО - 2014 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 ул. ВОДЕН 26 КАПРИЧИО - 2014 ООД ГЮНГЬОР ЛЮТФИЕВ РАМАДАНОВ E6587C198EF3[..](ПМС55|ТР) КАДРИЕ ...
КАПРИЧИО - 2014 КАПРИЧИО - 2014 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 ул. ВОДЕН 26 КАПРИЧИО - 2014 ООД ГЮНГЬОР ЛЮТФИЕВ РАМАДАНОВ E6587C198EF3E0B069BBC014B31010935BBC9A5A95ABC8461B42E62426861A82 КАДРИЕ МЕЙМИНОВА РАМАДАНОВА 66E379AAEF609433468F5EBBAB1B915B9927F330E649C5B285571D0EC4F68136 КАПРИЧИО - 2014 KAPRICHIO - 2014 202833199
2 410 лв./ BGN 492 лв./ BGN 2020-04-15
3 ДЖОН И АЛЕКС
124605642
ДЖОН И АЛЕКС ДЖОН И АЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 16А ДЖОН И АЛЕКС ЕООД ИВАН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ AC13A478EACD[..](ПМС55|ТР) ВЕШКА ИВАНОВА ...
ДЖОН И АЛЕКС ДЖОН И АЛЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ПАНАЙОТ ВОЛОВ 16А ДЖОН И АЛЕКС ЕООД ИВАН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ AC13A478EACD8A83231A32AC7C5BEF30C9D25629BFE36A3EE90C1176CF78E0B6 ВЕШКА ИВАНОВА МАРИНЧОВСКА A35E0C1D40C644E319417D12177059AA68FED8DB2EE290D356F0D79A1B240C66 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АНГЕЛОВ D8194FDC11B4234C07022B60A4E3469A2F2068EC7834B116297B7B0B7043AA18 ДЖОН И АЛЕКС DZHON I ALEKS 124605642
2 401 лв./ BGN 482 лв./ BGN 2020-04-15
3 ДД ЮНИОН
205271801
2 396 лв./ BGN 475 лв./ BGN 2020-04-15
3 ПАУЪР РОНИК
204417833
ПАУЪР РОНИК ПАУЪР РОНИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 МАНАСТИРСКИ ЛИВАЦИ ул. ПИРИН 56 ПАУЪР РОНИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ 36 ПАУЪР РОНИК ООД ВАЛЕРИ ДУШКОВ ПЕТРОВ ...
ПАУЪР РОНИК ПАУЪР РОНИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 МАНАСТИРСКИ ЛИВАЦИ ул. ПИРИН 56 ПАУЪР РОНИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ 36 ПАУЪР РОНИК ООД ВАЛЕРИ ДУШКОВ ПЕТРОВ 58676FB2A1099BAD427A3A73FBD83738FA33D0BB9936490A11EE30FC0A4B0EE0 ДОЙЧИН ВАСКОВ ДОЧЕВ 8BF350B1483A500FA073C2848B8E98DFC99B75C49B24297C11901B382957941E ПАУЪР РОНИК PAUAR RONIK 204417833
1 713 лв./ BGN 428 лв./ BGN 2020-04-15
3 РОСИЦА ГАБРОВСКА
826040981
РОСИЦА ГАБРОВСКА РОСИЦА ГАБРОВСКА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. ТИМОК 7 АВРОРА-2 Б РОСИЦА ГАБРОВСКА ЕТ РОСИЦА ЙОРДАНОВА ГАБРОВСКА 1C6376419B63[..](ПМС55|ТР) ...
РОСИЦА ГАБРОВСКА РОСИЦА ГАБРОВСКА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. ТИМОК 7 АВРОРА-2 Б РОСИЦА ГАБРОВСКА ЕТ РОСИЦА ЙОРДАНОВА ГАБРОВСКА 1C6376419B63E98280EF907F8428BE94ADE0A2DA08A4EE746ECF64BDA72EB7C9 ЙОРДАН ДИМИТРОВ ГАБРОВСКИ 9703F68F0E5C62C25BE37C81F296397C404DA2C95D6333910D13F5E2474EBFC1 РОСИЦА ГАБРОВСКА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. ДОБРОВСКА 2 БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА ГАБРОВСКА 3C0C800C1C7D6817A08B2C4364A47DE5FEC3B9EFE9A6FCE5AF6553071B2DD265 РОСИЦА ГАБРОВСКА ROSITSA GABROVSKA 826040981
1 634 лв./ BGN 380 лв./ BGN 2020-04-15
3 АРКСИ
111547790
АРКСИ АРКСИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 15 АРКСИ ООД ФИДОС ИСКРЕНОВ СИМЕОНОВ 3C3D850C30CF[..](ПМС55|ТР) ДИАНА ЦЕНКОВА ТОДОРОВА ...
АРКСИ АРКСИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 15 АРКСИ ООД ФИДОС ИСКРЕНОВ СИМЕОНОВ 3C3D850C30CFCF073D355059891AC65B33F87FFB7351AC28E35BD99F8828047D ДИАНА ЦЕНКОВА ТОДОРОВА 67AC5404AF2CEBA65683D86EC0F5873E4AADF4A04B9336EBF9E0E8932EECC668 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 АРКСИ ARKSI 111547790
2 270 лв./ BGN 325 лв./ BGN 2020-04-15
3 ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ
121893716
ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЦАР САМУИЛ 7а ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЦАР САМУИЛ 7А ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ...
ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЦАР САМУИЛ 7а ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЦАР САМУИЛ 7А ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ЕООД АНТОАНЕТА КРЪСТЕВА НАКОВА 863E2C8E0A9EB0240484EA1BD85761646386F2A55725DAAEB2F988DAF9F8B9DB ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН-8 УЛ. ГОДЕЧ 5 ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ВИКТОРИ PATNICHESKA AGENTSIYA VIKTORI 121893716
1 486 лв./ BGN 292 лв./ BGN 2020-04-15
3 ИВА-ВИ - ГЕОРГИ ИЛИЕВ
105031374
ИВА-ВИ - ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВА-ВИ - ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ПАНОНИЯ 3 В ИВА-ВИ - ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЕТ ГЕОРГИ ИЛИЕВ СТОЯНОВ 6D4B1B5C3308[..](ПМС55|ТР) ...
ИВА-ВИ - ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВА-ВИ - ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ПАНОНИЯ 3 В ИВА-ВИ - ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЕТ ГЕОРГИ ИЛИЕВ СТОЯНОВ 6D4B1B5C3308AD30B3A579F99AFF550CD154E787B1CE85BBBA3E7113CFC1447F ИВА-ВИ - ГЕОРГИ ИЛИЕВ IVA-VI - GEORGI ILIEV 105031374
1 483 лв./ BGN 290 лв./ BGN 2020-04-15
3 ЕМИЛАН -7
204595794
ЕМИЛАН -7 ЕМИЛАН -7 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул: Трифон войвода 5 ЕМИЛАН -7 ЕООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ 02D9AA4C0E9E[..](ПМС55|ТР) ЕМИЛАН -7 EMILAN -7 ...
ЕМИЛАН -7 ЕМИЛАН -7 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул: Трифон войвода 5 ЕМИЛАН -7 ЕООД ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГАНЕВ 02D9AA4C0E9EAB113B3F52368EEC9467598A282666099C22EAC144DDB28614B5 ЕМИЛАН -7 EMILAN -7 204595794
1 431 лв./ BGN 259 лв./ BGN 2020-04-15
3 В, С, Д - ПСИХО ТЕСТ
201844673
... В, С, Д - ПСИХО ТЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.АБРИТУС 15 А В, С, Д - ПСИХО ТЕСТ ООД АНТОН ПЕТРОВ ТОНЕВ DDB81CB9E849[..](ПМС55|ТР) ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА ...
В, С, Д - ПСИХО ТЕСТ В, С, Д - ПСИХО ТЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. АБРИТУС 15 А В, С, Д - ПСИХО ТЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул.АБРИТУС 15 А В, С, Д - ПСИХО ТЕСТ ООД АНТОН ПЕТРОВ ТОНЕВ DDB81CB9E84930246A62D8EA0FE73CEE4C15D1BAA1C7F1CCCC10B3A2AF645BE7 ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА D1F83420CFA44E3A77BE7F985E98A31070856BE15D75D5F6695C26D286351EE8 ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА 7E463A86C1871A447FD873CFFBC26546565765BC4B3AAC84445ADA08079F18C8 ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ 48D9BC3347E4CC270559ECDDE3E6599DF1FC5F031666FFB4A178E18F68379CF5 В, С, Д - ПСИХО ТЕСТ V, S, D - PSIHO TEST 201844673
1 345 лв./ BGN 207 лв./ BGN 2020-04-15
3 ПАПИ-М 94
125542515
ПАПИ-М 94 ПАПИ-М 94 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.СЛАВЕЙКОВ 22 ПАПИ-М 94 ЕООД СТАНИСЛАВ ЖЕЛЕВ ПАПАЗОВ 11AE85C539DF[..](ПМС55|ТР) ПАПИ-М 94 PAPI-M 94 ...
ПАПИ-М 94 ПАПИ-М 94 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 ул.СЛАВЕЙКОВ 22 ПАПИ-М 94 ЕООД СТАНИСЛАВ ЖЕЛЕВ ПАПАЗОВ 11AE85C539DFBCAB32ABABED45604329614999B9C48C67D2CE469B6D603C3EF0 ПАПИ-М 94 PAPI-M 94 125542515
3 99 лв./ BGN 179 лв./ BGN 2020-04-15
3 АФРОДИТА-ТАНЯ ТОДОРОВА
203095335
АФРОДИТА-ТАНЯ ТОДОРОВА АФРОДИТА-ТАНЯ ТОДОРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Калипетрово 7539 НОВ ЖИВОТ 12 АФРОДИТА-ТАНЯ ТОДОРОВА ЕТ ТАНЯ КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА ...
АФРОДИТА-ТАНЯ ТОДОРОВА АФРОДИТА-ТАНЯ ТОДОРОВА ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Калипетрово 7539 НОВ ЖИВОТ 12 АФРОДИТА-ТАНЯ ТОДОРОВА ЕТ ТАНЯ КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА 7076C4B8B950439B8D8D12C83C8934D52E8361BDEA6DA1473360EFAD9220F62C АФРОДИТА-ТАНЯ ТОДОРОВА AFRODITA-TANYA TODOROVA 203095335
1 222 лв./ BGN 133 лв./ BGN 2020-04-15
3 ЖАБ
202008325
ЖАБ ЖАБ ООД БЪЛГАРИЯ с. Жабокрът ЕДЕЛВАЙС 4 ЖАБ ООД ЮЛИЯН ВАЛЕРИЕВ МАКСИМОВ D2C863034886[..](ПМС55|ТР) ВЕНЦИСЛАВ БОЯНОВ КИРИЛОВ ...
ЖАБ ЖАБ ООД БЪЛГАРИЯ с. Жабокрът ЕДЕЛВАЙС 4 ЖАБ ООД ЮЛИЯН ВАЛЕРИЕВ МАКСИМОВ D2C863034886F271F13D57929F2AC6D7DC2B8C27F1AE5EBC73D5FC4770A2CC7E ВЕНЦИСЛАВ БОЯНОВ КИРИЛОВ 0434E128917B9593F3F9E29427282451BFA5E0D6BBCC56600CFFC1BEBE560B89 ЖАБ ZHAB 202008325
1 218 лв./ BGN 131 лв./ BGN 2020-04-15

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 274 274 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More