Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за @published 2020-04-21 намери 210 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
3 ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ
203850582
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2[..](ПМС55|ТР) Назлъ Зейнеп Онурсал ...
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2F34F5683B02F7D02820F Назлъ Зейнеп Онурсал 1BBEB7DBDF3A9D1D5C1256E77D66C52B Ахмет Окан 0BB23B442C6348E88B233FC4126E1561 Лидия Сантова Шулева 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. AB6D9F346C1EB827A84C1310296C8C07 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Хакан Шахин 06132AF46EFAE83C222DBBFB0D0D3E46 Пашабахче Инвестмънт Б.В. 3179AEEC96A187A9D0CD7713646B9DC2 Илкер Айген B68D640B88ABB4997DB429102B625664 Хасан Деря CA81DC3813F97F8F787B401AFA89B826598B52A1C9D074FE0B01AB8B73D21AC7 Осман Йозтюрк 1AFF10E3172D988714AA9458B5B940B85037933B9B61552FE2ACD5B34D1D29F2 Муаммер Аквиран 7E14CD35E5B50261F7611C854E955C80 Серкан Индже 99207BE59532D3EA6AA8D2A71563B6C6 Бюлент Куджа A9A1D0CE730BFB44DCD250C3A0626EAFC7CD60D55EA8E49A1F010F46537E421F Хасан Нутфиев Шабанов 5D496D4C279CCC0814A9FBBA84D7AA80EF57260D4D833E0E90C72B9FF31470C6 Джошкун Гюнери 1E5607754C5D9DC8C431DB5EC284AB44 Пашабахче България Pashabahche Balgariya 203850582
1120 286 лв./ BGN 192 052 лв./ BGN 2020-04-21
3 АЛБЕНА
834025872
АЛБЕНА АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 ККАЛБЕНА - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА АЛБЕНА АД КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ CDC1A575AA39[..](ПМС55|ТР) ИВЕЛИНА НЕНКОВА ...
АЛБЕНА АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 ККАЛБЕНА - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА АЛБЕНА АД КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ CDC1A575AA39A197FD8FF07584725BE6775577591AF91DC9EA42C0391C97CF8F ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА 921D5C3C224219BE9CC27CCB01AE642C27298DAE7E102196F18E33BB19E97838 ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ 994B97B6B84BBA875785BCD1D878C328DC06E6BD2D790AA482635BC989AA55CB ЖЕЛЬО СТАЙКОВ ЖЕЛЕВ C9B170BADADF4FBBE6B93C679821C3703A2E5A91F22095C713A43EE1BE3121D4 РАДОСВЕТ КРУМОВ РАДЕВ BD12CE28B91D2B7E2E0B55153C0462ACC5EBF40EC16107E9731075D4D910BA21 МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 10FF97093F84FAEEE369D246ED06809AE784D9D634292CAF4D3BCE5DC721C91B АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Приморско 8290 ММЦ ПРИМОРСКО АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НИКОЛА АНГЕЛОВ ВЪЛЧАНОВ 8C0966E129147D41F0FA790355ECCACB2A68E1B4CB2EEB302F989D50AB1D8B2E АЛБЕНА 834025872 Приморско клуб 201795176 ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА 45C8B137B834661BA8BC391939C7F4A7B4AC51363179D04EA945AEFF904426AF ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ ЕООД 131211320 АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ 124044376 АЛБЕНА ALBENA 834025872
158 1 117 лв./ BGN 105 868 лв./ BGN 2020-04-21
3 АТЕС
123552044
АТЕС АТЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул. 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 114 АТЕС ЕООД Окан Ерюрек FEF34668E3F5[..](ПМС55|ТР) Есра Ерюрек Пабуччу ...
АТЕС АТЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул. 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 114 АТЕС ЕООД Окан Ерюрек FEF34668E3F529FBE9FDFB6E47AF15A7CFEF796EBF877F9CF3A8C263D86695FF Есра Ерюрек Пабуччу 16EBBAD9F66E237F0E0C8888C399142F АТЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул.Стефан Караджа 38 Д, Индустриална зона АТЕС ATES 123552044
539 321 лв./ BGN 103 691 лв./ BGN 2020-04-21
3 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ
117606893
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД АЛЕВ ЯРАМАН 1CE24662A1BB[..](ПМС55|ТР) АХМЕТ ДОГАН АРАКАН ...
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД АЛЕВ ЯРАМАН 1CE24662A1BBC901521E2F6A7773E1EC АХМЕТ ДОГАН АРАКАН 82F1694D3D8CDEC6F51A794FF0B1D1B3 УЛУКАН ЙИПОН B74A017F4E845DB8AEF6BB1B3A01AC58 ГЮЛСЮМ АЗЕРИ A52E28111C6AC700DBC7CD3FBB6CF13B ЕМИН ЙОМЕР БОЯКИОГЛУ EF2099F16E077B114DB98AA7CC123D39 РАТИП ОКТАЙ ОРМАНДЖИОГЛУ 6B7D756DB0AEDD6E6F25F4B6DCDC998A АЗМИ ТАНЕР УЗ 7B5E4CAD8C6D4C9BA3CD0B3A8D5A35CB МУСТАФА АКИФ СЙОЗЕН B6C0E78F490AEF8A2B2D08AB773D1315 ДЖАВИТ УСТАОГЛУ E6A97B02F36C4D80A2848B505C994CE9 УЛУКАН ИЙПОН B0ECC23EE7A47217B3381C6330455EFB ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В., ХОЛАНДИЯ 435F69551DA19D411652295EC971A59C ХАСАН ДЕРЯ E087637E2C3A4C94A6F9B6C0D09D5B80 УЛУКАН ЙИГЮН D804B22507394AA5D1E6602D70FE870E СЕЛЧУК ДЕМИРКЪРАН BCDB02683A9E68C1129BEA7FF808653B ШЕФКЕТ АСИЛКАЗАНДЖЪ 3B3172C5D5172D43CAFC35C48CD0AAA2 АХМЕТ КЪРМАН DFA49341F40A94A530CFA489612C384C ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв.ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА АЙТАЧ САНИЙЕ МУТЛУГЮЛЛЕР 81920225BCE24222EF29AA7A2F1D5860 МЮФИТ ЙОЗКАРА BE696F99F51CAA0DBBECE939AA371207 СЕРКАН ШАХИН 5219FE2A75A8B7C81AF855DEAD22070E ТЕОМАН ЙЕНИГЮН 3DE8DDF3791FCA05E46B82FCBE33160A СЮЛЕЙМАН КОЧ 07395154B51B0B605D566714A9B47843 АХМЕТ ОКАН EF63780B2E7E41B6D2559B6EF2A447E9 ДЖЕМАЛ МЕЛИХ ЧОБАНЛЪ 084FCE86F32AD05DAB02A2C3D3BE4C90 ТРАКИЯ ГЛАС ЛОДЖИСТИКС 125573642 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 МУСТАФА ГЬОРКЕМ ЕЛВЕРИДЖИ 4C7CC2A6F4FC36A99AF696F11266B8A7 МУСТАФА ЙОЗГЮР ПИШИРИДЖИ 81A1965754F761C69BC22C7D8936BF54 РЕХА АКЧАКАЯ E3C85C4CDBE8A4D28F730CF0849956E3 ДЖЕМИЛ ТОКЕЛ EBD3310D30D086A4F5627D64A7978F27 ГЮЛТЕКИН ШИМШЕК E3505247972583BE55CC0484F2A99841C5939DE45CE9864B2EFECCF0F67614D9 КАРТАЛ КАЙМАКЧЪ BA141B7A5A69F9575D6B27B17399487E БЕЙЗА ГЕНЧ 1E15C5984F2BEB9E643236268ECC601C ХАКАН ШАХИН 32EC0E0735DFC6ADEC1DB0A94D010EFE АХМЕТ АЛПЕР ДЖАН 8AD5904674E91A753EBC4D03F8753D5C ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Бейза Генч 8B2BD58AB09FDEEBD35DC0DDE419F99F Гьокхан Атикан 2F56DCB9350B7443533D690BA11DC94C ТРАКИЯ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. 7A0DAC9BEDC87E592109DA824537C1CB Гьокхан Атиккан CACFC23BCA7F58DBB5A39BE77593E9C6 Анъл Караджа DD625586FBF2A1C907C205DFF472576E Шишеджам Флат Глас Холдинг Б.В. DDB2E4D68BF6F9170F2AA5629DC27E65 ОНУР АЯЗ 5B6CF675EED81D8436A02CF53B2BFD6F Зеки Будак 47380C1F7477D86EA74FD4194527A986 Бейхан Ридван Иляз 05AF5E7F97CD22329F0CBEDB3EED240694294B8CE6A3D51F25167EF6FD2184F9 ОРХАН ДЖУМХУР МЕРДЖАН BF816F3EC5C2BA2E627B51CBC7B7BAAC ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ TRAKIYA GLAS BALGARIYA 117606893
440 356 лв./ BGN 94 002 лв./ BGN 2020-04-21
3 ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА
131138511
ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ЦАР СИМЕОН 82 ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА АД ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОЛЧАКОВ ...
ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ЦАР СИМЕОН 82 ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА АД ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КОЛЧАКОВ 4FF82F9FA88A67CD4A7462FEB35F1BA83AE2D5129554717CC937C31BA6ECF3DF МАРГАРИТА МАРИНОВА РУСЕВА 9631A2189D61CED55DC658FF3CC4030D219917EF433240D6A0ED94FB4AB69570 ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ 67F89E7824D6A4BA6FE8F6384505A4893F214F9AAA03C6AC5EAAD72F50858466 СПАС БОРИСОВ СТОЙЧЕВ 92571FECB2FE1E6AD99266E2413A87ED446925BBEEBD18A6F6114254984D98B4 ЙОРДАН ЛУКОВ КОВАЧЕВ BE0229441FF62C7C3C1FB056797DF0AC7FCE33C7291C3B9D9159D25FD86A1B79 ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ ТАКОВ 60AD2E6BC6CBA0CDE5CC24A068CD82165DF98DA3F0D0F09AD618AAA46AE43FB4 ПЕТЪР ТАНКОВ A80F738AA87EF0CDD212B7613ADE6DC2 ЯВОР АСЕНОВ КАМЕНОВ 1AEB3C8DA6EC448857A884AB1C67DA96560F455FFD3B2812F414CDBA38EA47B7 МАЛКЪЛМ ЖЕРАЛД ДЖОРДЖ БРУС EAE1DEEF428F855E7B9D32D4F21A8A20 ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ ГЪЛЪБОВ BB16EBD66CD2C2EE0DE2695A8A33E5E121D4584494BB7BC12AEA7C5D96B1AAB4 НЕДЯЛКО МИТЕВ ДИНЕВ 55D469FA7B4618644029060C4FDFC5B7951B58F46FC62A8A23453CEE997CFCFF ПЕТЪР ТАНКОВ 92F53AA3DF140558634EB7825DA8CAEC ПЕТЪР ИЛИЕВ ГОРАНОВ 3D3FE72AE5DAF76F16E93D4D2ECB6784E3E871DA90B412BAD8925166899B37C5 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ХАДЖИСТОЯНОВ F81F113B6748F71DC20D82803A68B880D42E133D538482AD8BB869A1EBB85C9C АГП ДИВЕЛОПМЪНТ АД 121053199 ЕЛЕКТРОНИКА - СОФИЯ АД 831647837 ЛЮДМИЛА ТАНОВА ТАНКОВА AE4BA05BBDA3A058736B4B0580765B3343CBBB0DD3EFF134FF885F1880FEF7EA ДЕЛТА СЪРВИЗ ПРОВАЙДЪР 203566105 ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА ZAVOD ZA TELEFONNA APARATURA 131138511
176 607 лв./ BGN 64 146 лв./ BGN 2020-04-21
3 МИКРОИНВЕСТ
831826092
МИКРОИНВЕСТ МИКРОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. ЦАР БОРИС III, 215, сгр.ГЕОПЛАНПРОЕКТ МИКРОИНВЕСТ ООД ЕЛЕНА ПАСКАЛЕВА ШИРКОВА 649CE6E47216[..](ПМС55|ТР) ...
МИКРОИНВЕСТ МИКРОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. ЦАР БОРИС III, 215, сгр.ГЕОПЛАНПРОЕКТ МИКРОИНВЕСТ ООД ЕЛЕНА ПАСКАЛЕВА ШИРКОВА 649CE6E472161B03D88961208295AC13701863E3F335FFCDB5C6D8DEB5EA9C76 ВИКТОР ЛЮБЧЕВ ПАВЛОВ 6AF0E707FD7D2FD41E8B4399D5B18582BD9C86199F85670D37FAB35EBAF9AC1B МИКРОИНВЕСТ MIKROINVEST 831826092
68 1 260 лв./ BGN 51 392 лв./ BGN 2020-04-21
3 СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА
204830611
СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Марица 154 А СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА ЕАД КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ КЪНЧЕВ ...
СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Марица 154 А СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА ЕАД КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ КЪНЧЕВ F928DC93909910A14267336EC6E0B0EDC1BC05F6CAAFBC68DAF35FF1C1B26A9A ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА КЪНЧЕВА 8B51FE25E65B575A67AB8289F59C809348CD2A9C7A21E11C102E4D0D03144BB2 СИФЕР КЪНСТРАКШЪН ГРУП ЕООД 203593312 ЕКОЕНЕРДЖИ ДИВЕЛЪПМЪНТ 200796439 Сиенит Строителна Група 202358806 СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА 204830611 СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА SIENIT STROITELNA GRUPA 204830611
56 1 519 лв./ BGN 51 052 лв./ BGN 2020-04-21
3 ХАНОН СИСТЕМС ПЛОВДИВ
175425233
ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АЛАБИН 56 ет.3 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД Йорн Нойберт AFE567106E47[..](ПМС55|ТР) ИКСЕТИК ГМБХ 61D71233BD8D[..](ПМС55|ТР) ИКСЕТИК ...
ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АЛАБИН 56 ет.3 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД Йорн Нойберт AFE567106E47FB03354713652C187B34 ИКСЕТИК ГМБХ 61D71233BD8DBE7E45BAB7556E3E8B8C ИКСЕТИК ГМБХ 82B79775E6D623EF01512E0AA9121C3E БАЙЕРИШЕ ХИПО-УНД ФЕРАЙНСБАНК АГ - КЛОН ЛОНДОН C3FCF47D47E523E90CCF30ABA0F49925 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стряма 4142 р-н ИНДУСТРИАЛНА ЗОНАРАКОВСКИ-ЗАВОД ИКСЕТИК ЙОРН НОЙБЕРТ 3DDA49DFA0E4B7ED523ACECFFA501DD8 ИКСЕТИК ГМБХ ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ 506C160FE540540E1408B9047C4FA44BD43612A9783158A22401A7B5FCC50F87 ИКСЕТИК ГМБХ 3194C2AAE2ECC5AE871CEA9D2A07A237 Норберт Готфрийд Грубер DFC10FA686D843E980954E3C4D617BA2 ИКСЕТИК ГМБХ A300187A768F45046A257822BC60BDD4 Георг Хуго Волф 09319C78DD3EABF01DBCC52DEF035039 иксетик Пловдив ЕООД 175425233 Уникредит Банк АГ, Клон Лондон, 2A982398138272946C743659D5F24306 Франсоа Адриан Бартел 6E81E1C98A6A57BEEDB8EAF0FCD93FE0 Уте Ингеборг Зайберт 850CA003727E1CEC1360EA64FD3315C6 Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стряма 4142 р-н ИНДУСТРИАЛНА ЗОНАРАКОВСКИ-ЗАВОД МАГНА ПАУЪРТРЕЙН Магна Пауъртрейн ГмбХ (Magna Powertrain GmbH) C697E9AD7AA03FF7F7DF19100F3692D2 Маргарита Цветанова Стоичкова A2633F1DEC77CDF0F0223CF3710340595FEC338DE440393D8E798839E9BFB7AD СТЕФКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА 47637A0D4DFC3815ACF69AB09BF3D1DB7130DE9E9BD27C1CC9F84A4C5C5DE4A1 Матиас Оршийт 3247DEC4E35D65A5491036E9905236EB Джузепе Вона 9F497147AA6ADF009C89BDDFC02F7496 Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД Славея Христозова Петева F03DA53457C2BE7BE8EAE4976DD69666E1B6E5B6812B3797A917EF17E39A5051 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ IKSETIK PLOVDIV 175425233
383 208 лв./ BGN 47 767 лв./ BGN 2020-04-21
3 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ
831507493
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C[..](ПМС55|ТР) ...
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C26A0C0E067FF774308B2154E11381716AAE5970B6D76F605638D Зоран Матлиевски 688216E7B2855F03E8AC91BF53327243 „СЪНФУУДС ХОЛДИНГ” БИ ВИ 2FA6EBA79DFD4C2F44BC4B7006368788 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 бул. Проф. Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ SANFUDS BALGARIYA 831507493
77 1 015 лв./ BGN 46 885 лв./ BGN 2020-04-21
3 ГРАДИ
119606803
ГРАДИ ГРАДИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 97 ГРАДИ ЕООД ДИМИТЪР БОРИСОВ ШЕЙРЕТОВ AE2EA8352357[..](ПМС55|ТР) ГРАДИ GRADI 119606803(ПМС55|ТР)
ГРАДИ ГРАДИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. ПАНАЙОТ ХИТОВ 97 ГРАДИ ЕООД ДИМИТЪР БОРИСОВ ШЕЙРЕТОВ AE2EA835235786783956432A641805ECCF4B745D677084EAB38590E05EB0FD19 ГРАДИ GRADI 119606803
105 541 лв./ BGN 34 073 лв./ BGN 2020-04-21
3 ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ
201265808
ТТ БЕТА ТТ БЕТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Витоша 146Б ТТ БЕТА ЕООД Марко Бенда 9B8D45CDD1E7[..](ПМС55|ТР) СПОРТИНА ЕООД 200206963(ПМС55|ТР) ТОМ ТЕЙЛЪР Саут Истърн Юръп Холдинг ООД ...
ТТ БЕТА ТТ БЕТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Витоша 146Б ТТ БЕТА ЕООД Марко Бенда 9B8D45CDD1E70BB9D9EB1CE6F075E761 СПОРТИНА ЕООД 200206963 ТОМ ТЕЙЛЪР Саут Истърн Юръп Холдинг ООД E25244A9F2994547904E987B8CDEE4AD ГОРАН КРИСТАН 8BC55192E4893FB2218345C1189C079A ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ул. Михаил Тенев 6 ДАНИЕЛА БОЙКОВА СИРАКОВА 6918C6667B9A79DD9CE927E0A18950A8E037EC69AEB06F2913D871A17D01E331 ТТ БЕТА TT BETA 201265808
65 734 лв./ BGN 28 638 лв./ BGN 2020-04-21
3 БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-"КАМЕНА"
112013405
БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул.ЕДЕЛВАЙС 4 БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА ЕАД Георги Борисов Михайлов ...
БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул.ЕДЕЛВАЙС 4 БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА ЕАД Георги Борисов Михайлов 19749432AC28816A4C285FFC84955350AF4C44167D94F275FE06936444C29CB0 Евгени Весков Душков BF15CDCE34CA21899C9C7B12A1DA88D0E8D9A269107E425155406F0A38EE66FC Ванина Велизар Антонова CA6EAA32C2C3B0F165D6F3D2519183A2BA8951AE8BF92644669C5131EFA9FB47 Министерство на здравеопазването 000695317 НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ЕФРЕМОВА 5AC4FFDD989D06791E216E4A3796458C03F6B0536E452AB3C31FFFE11E7DE34A Александра Ангелова Стойкова CBFC517B78A27B5B5F21ACFAAFD764D1AD0EEA8F6F41FC7767CB709A0708B916 Борислав Кирилов Попов 5399C3F71E832247A17012877F3370DEC830FF6F4961A6084350C908E813FC25 Димитър Петров Димитров 9645975161EA503BA1114D3359063E8E69750521960BF1D71049DB4F1B242ADD Пенка Иванова Белева - Тасева 61B4CBA5A8B6D6EAB9AB6C82D5150E9292B814F95EFD2CC31AAF86DA99B9E35E ФИЛИП АНДРЕЕВ ВАСИЛЕВ B13BF97C1D889CF897D2D80C885E3E284203CDE1E7D34F52A62FB6FE9A94B236 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ 4171B59B4B83F46E8F58C0D19675FDD51F197108BEFCF94340EBE594B816BDB5 НЕВЕНА ДИМИТРОВА ЦАНКОВА F1068714549BC8BD125FA6B190CA15AEE1FD7B6B25A5E47737406000F44CFB82 ВАСКА АЛЕКСАНДРОВА МИЛУШЕВА C5CA1CE51F26FF54065AEB15886AB4D7A6F8ED21571077CED0518D3A501ECA2F Росица Антонова Иванова 5BAA04002E65BF1380198462ED51F0B6E01EF8023E6A7B899B9E7B8ADDA89E76 Ася Ангелова Данчева-Атанасова 4EE1BC625B20FE68C571586A8F1F42FC29C56A6B7DB23A064CF85A16C1E27C49 Ирина Томова Шумарова 6DE19DF5583C5333CD562D9C356FA66647A51C8BB9F669D3A6DEC0ACACBB6F49 Марин Станиславов Василев DBD8A97D1FE1BA541AD302C3F39C79DD18858FB07261B3F83EA88480546CF09F Таня Борисова Беличенова 572E3767F6F4EB3C94F7D4F3943A26BEAEE7FCAD9013336243AA3E50CEB5DACF Радослава Венелинова Дерменджиева - Павлова CE7EBB03A4E62C805EC1C161E3D323C07481AF534C4F140F115894C4AB3CBDCA ИВО ИВАНОВ КЬОСЕВ D10F9FEC7D203CD33AB52E1F44B8CAD97EC23D19EDE65F9B5E4A05656811D2FC АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ E79573C9934ED036087E03C5E6C5919B6748800605189021E24285887ABF43F6 БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА BALNEOLOGICHEN TSENTAR-KAMENA 112013405
73 532 лв./ BGN 23 287 лв./ BGN 2020-04-21
3 СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ
130573398
СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 101 СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕРЕЗ ОВЕД 7BA68F525E0C[..](ПМС55|ТР) ИГАЛ ЛЕРНЕР ...
СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 101 СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕРЕЗ ОВЕД 7BA68F525E0C8A5DB032AAFE62941DDE ИГАЛ ЛЕРНЕР 384ADA48F675F92856457BE1B9FF588C СИНЕМА СИТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ N.V., ХОЛАНДИЯ C38B367833A64EE89F2B6E75FA8CDE44 СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130573398 Банка ДСК ЕАД 121830616 ВЛАСТИМИЛ БРЮХА BB64BCF113004CF4297AB6717A0BFAB2 СИНЕМА СИТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ N.V., ХОЛАНДИЯ 3A1C2398ECAF118C6528833A5A6DD95B ОДЕД РАХАМИМ 97184258CDF63FF21C8045BCA61605B8 СИНЕМА СИТИ ХОЛДИНГ, Б.В. 5946FAAACEF63829E952B30A7BE244F5 ЕЛИАС ЯНИВ ЗАЧИ 4A59194C479354B39093353277347C24 СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Брегалница 45 МАКСИМ РОНКИН DDD073F20D0AE9F9B5750B65CC1A46D6 ШАЙ БАРУХ 3EB1F5C4963E18BFEA2CBFFC08332BDC ЯКОВ БОРОВЪР F6B8B8184143A819F0FA726F6EFD86FC СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ SINEMA SITI BALGARIYA 130573398
22 1 711 лв./ BGN 22 591 лв./ BGN 2020-04-21
3 ХИДКОМ
106009053
ХИДКОМ ХИДКОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Оряхово 3300 ул. ШОСЕТО ЗА ЛЕСКОВЕЦ 4 ХИДКОМ АД ДЕТЕЛИН МИНКОВ АНГЕЛОВ 1192FC6682F3[..](ПМС55|ТР) ОЛЕГ ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ ...
ХИДКОМ ХИДКОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Оряхово 3300 ул. ШОСЕТО ЗА ЛЕСКОВЕЦ 4 ХИДКОМ АД ДЕТЕЛИН МИНКОВ АНГЕЛОВ 1192FC6682F349696B670E3CEDA629378501F24BB87ED91CF08471B4B2635098 ОЛЕГ ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ 07B9D689B8AD2685EDA93CBDFB8DAF36579251AB25965E4EA88D4E263F8AD8A6 ГОШО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ 4733A1AB59A311A612406B4C156DB5FA116714121E04112CC9E9B42760FF3A19 КИРИЛКА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА 2601AC9B2AF68034FAB79EBF0DD916E950EF57C903758EE1C6D537AB7F1FD49C ЛЪЧЕЗАР ОЛЕГ ПРОКОПИЕВ AF916AEE8208100435904DA7BEF59E84A8964B0931DFFE92862D752DC1632CF2 ХИДКОМ HIDKOM 106009053
49 723 лв./ BGN 21 264 лв./ BGN 2020-04-21
3 РАЛИЦА ЕКСПОРТ
203815791
РАЛИЦА ЕКСПОРТ РАЛИЦА ЕКСПОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велики Преслав 9850 ул. Иван Ан. Момов 2 РАЛИЦА ЕКСПОРТ ЕООД РАЛИЦА ИВАНОВА АНТОНОВА-ХРИСТОВА ...
РАЛИЦА ЕКСПОРТ РАЛИЦА ЕКСПОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велики Преслав 9850 ул. Иван Ан. Момов 2 РАЛИЦА ЕКСПОРТ ЕООД РАЛИЦА ИВАНОВА АНТОНОВА-ХРИСТОВА 898815FAED5C8347D3CC1C763443508B82AAA2E8E0544C4FA495860F91A98450 РАЛИЦА ЕКСПОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велики Преслав 9850 ул. Борис Спиров 116 РАЛИЦА ЕКСПОРТ RALITSA EKSPORT 203815791
73 432 лв./ BGN 18 905 лв./ BGN 2020-04-21
3 ЕСТЕ ПРОПЪРТИС
175015316
ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 236 вх.4 ап.18 ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БОРИС ВАСИЛЕВ БАЛЕВ 2D5DF26482AD[..](ПМС55|ТР) ...
ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 236 вх.4 ап.18 ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БОРИС ВАСИЛЕВ БАЛЕВ 2D5DF26482AD38C4FC962F7D29005B9F631DE5283F002F31395036D806EF28CB АДВАНС ПРОПЪРТИС ООД 131159471 ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 Г. М. Димитров 10 ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Николай Хайтов 3А ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ESTE PROPARTIS 175015316
21 1 344 лв./ BGN 16 936 лв./ BGN 2020-04-21
3 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА
813109305
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к. СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД ПОРТНИХ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ...
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к. СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД ПОРТНИХ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 4B705679A98F3BC6297A7D6821703E785431987B531D9E0F2B03CE1139CF9417 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131290015 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА 1DFAC60DA9D3E539E89A573AF22EEE47 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 10DE9C241EBAD9FD74BF77C7A305E39E ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, чрез Недялка Стоева Сандалска-Генкова 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД чрез Емил Цветков Василев 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ВАДУЦ ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА A9A08E957944BE9AE65A31FE586BC24C ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к.Св.Св.Константин и Елена ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ 4B705679A98F3BC6297A7D6821703E785431987B531D9E0F2B03CE1139CF9417 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД 813109305 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС 65483DC9549E81E534821C660A16DBA0 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА 813109305 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 128001319 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 АНТОН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ DDFD8640BF4965A1FF03D4E29180C0EC648B84DB53ED0BE8B6402C81C33D5D94 РЕЛАКС КЛУБ 103090461 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЖИВКА СТОЯНОВА МИХОВА 64E7C3A53D6FD0BF7DA5126A582B7A529CDE3DC6043E4155C55401C819DA2CA4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА GRAND HOTEL VARNA 813109305
24 1 110 лв./ BGN 15 980 лв./ BGN 2020-04-21
3 ВИТАФОУМ БЪЛГАРИЯ
201135177
ВИТАФОУМ БЪЛГАРИЯ ВИТАФОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ 55 ВИТАФОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ПИТЪР ДЖОН ДЕВИД 6B6929F77F13[..](ПМС55|ТР) ГРЕЪМ ЛОЙД МОНДРЕЛ ...
ВИТАФОУМ БЪЛГАРИЯ ВИТАФОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ 55 ВИТАФОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ПИТЪР ДЖОН ДЕВИД 6B6929F77F13CFD3F72534FAAA002A09 ГРЕЪМ ЛОЙД МОНДРЕЛ C2762E08191D6874D9CC15A080C95C50 ХЕНДРИК ЯН МАРИУС ХЕНИНК 9E39B1E99A9B2D9FBB32461F0F141C82 ВИТА ИНТЪРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТЕД, вписано в Търговския регистър под No 00472253 9C53F8894B6D951E124516799DF43480 ВИТАФОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 172 ВИТАФОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 172 Джонатан Марк Чийли 122E78D660A713F910A6288E0D46EEBF Вита Интернешънъл Лимитед F0E369760CAD08768654FC1FA5910D5B ВИТАФОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 бул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 13 Томаш Роланд Стачура 7E3861E4AAF9268E15EA0BBC58AE75FB ВИТАФОУМ БЪЛГАРИЯ VITAFOUM BALGARIYA 201135177
24 1 027 лв./ BGN 14 789 лв./ BGN 2020-04-21
3 СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ
114586930
СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Червен бряг 5980 ул. СТАРА ПЛАНИНА 7 СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ СД ПЕШО ИВАНОВ ПЕШЕВ ...
СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ СД БЪЛГАРИЯ гр. Червен бряг 5980 ул. СТАРА ПЛАНИНА 7 СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ СД ПЕШО ИВАНОВ ПЕШЕВ 3EC730CE76F5369CB721016EC0E9B575DB198ACA2EE325C986AFA8B9874D44F3 СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ SIRENA - PESHEV I S-IE 114586930
29 698 лв./ BGN 12 149 лв./ BGN 2020-04-21
3 ИНИТЕКС ИНДЪСТРИ
205299843
49 408 лв./ BGN 11 982 лв./ BGN 2020-04-21
3 МАЙ ХОУМ 1
204355068
МАЙ ХОУМ 1 МАЙ ХОУМ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 122 А МАЙ ХОУМ 1 ЕООД СВИЛЕН СПАСОВ КОСЕВ C67590E39F13[..](ПМС55|ТР) МАЙ ХОУМ 1 ЕООД ...
МАЙ ХОУМ 1 МАЙ ХОУМ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 122 А МАЙ ХОУМ 1 ЕООД СВИЛЕН СПАСОВ КОСЕВ C67590E39F13AD8B26695089DD637D798F009E76736A5A86C23B6E23EE0CB22D МАЙ ХОУМ 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ДЕБЪР 18 ЛИЛЯНА МАРИНЧЕВА РАЙКОВА 5369FB0CB8BD99B319A88FFC315FFEFB248E493FFD2CE6A917BB05D7E91F0806 БУЛ ГРУП 1 ЕООД 203995955 ВИКТОР ВЕЛИКОВ ЖЕЛЕВ FC74503A8D9EAB1FE10E723FB11C72231489B270A4AAC97B5B1A138DE45009DC ХИДРОСТРОЙ АД 103029862 МАВЕЛИ АД 200348813 „ХИДРОСТРОЙ” АД 103029862 МАЙ ХОУМ 1 ООД 204355068 МАЙ ХОУМ 1 ООД АСТОРИЯ БИЙЧ ООД 200242685 „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД 000694749 БУЛ ГРУП 1ЕООД 203995955 МАЙ ХОУМ 1 MAY HOUM 1 204355068
15 1 263 лв./ BGN 11 367 лв./ BGN 2020-04-21
3 КЕРКО БЪЛГАРИЯ
130910883
... Естрада до Ломбо 56 Борис Зимин, 1, издадена в Лефкозия - Кипър на 21.09.2015г. D036162169AE[..](ПМС55|ТР) Керко България Kerko Balgariya 130910883(ПМС55|ТР)
Керко България Керко България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Никола Вапцаров 16 Керко България ЕООД Веселин Божидаров Данев 7860B87241793D80DD8F48E60BE55D2F35030646691521091B49259FA41DC7E4 Сигма Кепитъл Инвестмънтс АД 1A371EE8CD494749D3B9D5DFEDC10B87 ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД 95162130541A3B3FBAE050A77A92E717 ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД A5A85D5B909869599C869840E4EC2731 Аглика Руменова Костова - Развигорова FA42B923087DC713E2C52840DEBEFF28B7465E43A6AAB68D5CE097B46138EF79 Керко България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 Керко България ЕООД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, Хъчинс Драйв KY 1-1111 Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид F29919E8C9A5302B1793CF3F8ED1EE48 Кевин Бътлър 0D83EA731D74E720E5B0F09614B5547B Крейг Фултън 56D0D22034A6F9B0E36EDB3F47DAD755 Ричард Фиър 4F325FFC29F298D49E4B0AEA7F4D1A25 Алек Рос Андерсън D8D6D1ADCC9133AC05A0E8DBA368514B Керко България ЕООД КИПЪР Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3 Борис Зимин 8D17425FB60E8AE51288988971D80FA9 Керко България ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31-В 32 Юлия Прохорова C382495BD39997EE55A12B73ABB60F22 Керко България ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31-В32 Керко България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 Керко България ЕООД ПОРТУГАЛИЯ Естрада до Ломбо 56 Борис Зимин, 1, издадена в Лефкозия - Кипър на 21.09.2015г. D036162169AE5CA2F3F03ADDAAE4E47C Керко България Kerko Balgariya 130910883
14 1 260 лв./ BGN 10 584 лв./ BGN 2020-04-21
3 РОЕЛ-98
121798467
РОЕЛ-98 РОЕЛ-98 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 53 РОЕЛ-98 ООД РОБЕРТ АВРАМОВ ЛЕВИЕВ 3A3BABD77DAB[..](ПМС55|ТР) ЕЛЕНА ЗЛАТКОВА ПИЛОСОФ ...
РОЕЛ-98 РОЕЛ-98 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 53 РОЕЛ-98 ООД РОБЕРТ АВРАМОВ ЛЕВИЕВ 3A3BABD77DABD30BA12F5638D20879DE87CACEB950B4CDEC9988DCC5441449AA ЕЛЕНА ЗЛАТКОВА ПИЛОСОФ D07C34C46DDEC9247D0C12C0D3990CA4849716D228DFDA2C0D9DD9DFE30304B6 РОЕЛ-98 ROEL-98 121798467
15 1 172 лв./ BGN 10 544 лв./ BGN 2020-04-21
3 БАНКЯ ПАЛАС
130560504
БАНКЯ ПАЛАС БАНКЯ ПАЛАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя 1320 ул. ВАРНА 70 БАНКЯ ПАЛАС ООД ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА C053106085D9[..](ПМС55|ТР) РИЧЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕАД ...
БАНКЯ ПАЛАС БАНКЯ ПАЛАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя 1320 ул. ВАРНА 70 БАНКЯ ПАЛАС ООД ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА C053106085D9D76040191FF6C58876FF628FB728D19BEE1BB9719AD9AD7511E9 РИЧЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕАД 130555927 СЕДИАН КЪМЪРШАЛ ЛИМИТЕД КИПЪР 169D2E1C9EAA5A550C2F5ABD5282D814 СЕДИАН КЪМЪРШЪЛ ЛИМИТЕД 16C355EB974679A1540A74D8200B7CC4 Здравка Георгиева Баткова 793536498DDA0C382F99574B0B4B38BDCBFD262B77CB6062A30AE119D204F270 БАНКЯ ПАЛАС BANKYA PALAS 130560504
23 725 лв./ BGN 10 005 лв./ BGN 2020-04-21
3 БОРОВЕЦ ХИЛС
175410427
БОРОВЕЦ ХИЛС БОРОВЕЦ ХИЛС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 172 172 БОРОВЕЦ ХИЛС ЕООД МАРИНА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА-КАРАСАЛИ E9ED22FA1DE5[..](ПМС55|ТР) ...
БОРОВЕЦ ХИЛС БОРОВЕЦ ХИЛС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 172 172 БОРОВЕЦ ХИЛС ЕООД МАРИНА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА-КАРАСАЛИ E9ED22FA1DE5E62429700E00695E1968A767A430F247DC1126238C75DE108D1C БЪЛГЕРИЪН ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕАД 131548597 БОРОВЕЦ ХИЛС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Д-Р Г.М. ДИМИТРОВ 57 БОРОВЕЦ ХИЛС BOROVETS HILS 175410427
17 804 лв./ BGN 8 202 лв./ BGN 2020-04-21
3 ПОП КОМЕРС 1
200006119
ПОП КОМЕРС 1 ПОП КОМЕРС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул Вардар 51 ПОП КОМЕРС 1 ЕООД ИЛИЯ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ C8F2B2AAAC93[..](ПМС55|ТР) АНГЕЛ КОСТОВ ПОПОВ ...
ПОП КОМЕРС 1 ПОП КОМЕРС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул Вардар 51 ПОП КОМЕРС 1 ЕООД ИЛИЯ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ C8F2B2AAAC93205151EFF47514A39E0B292A75C7ED35A3E59EE422258EBB8B6A АНГЕЛ КОСТОВ ПОПОВ 4F0C4F8FB5709724A9B134C3C7428E2122D95B7FBC0E2B44D70A1C561356BBD7 ПОП КОМЕРС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Местност Хайлъка 5-и километър Офис Поп Комерс 1 ПОП КОМЕРС 1 POP KOMERS 1 200006119
18 729 лв./ BGN 7 872 лв./ BGN 2020-04-21
3 БИЛЯНА НИТУЕЪР
202370769
Биляна Нитуеър Биляна Нитуеър ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. Г.С.Раковски 152 Биляна Нитуеър ЕООД Христина Георгиева Стамова 2F4CEA881F05[..](ПМС55|ТР) „БИЛЯНА ...
Биляна Нитуеър Биляна Нитуеър ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. Г.С.Раковски 152 Биляна Нитуеър ЕООД Христина Георгиева Стамова 2F4CEA881F055E4EBD3A1E4A0E13304D34ABEEEF7C8BD80FD338D44B4678F866 „БИЛЯНА ТРЕЙДИНГ” АД 202361122 Биляна Нитуеър ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 ул. Цар Симеон 70 Биляна Нитуеър Bilyana Nituear 202370769
45 290 лв./ BGN 7 843 лв./ BGN 2020-04-21
3 САНИТАПЛАСТ
127045533
САНИТАПЛАСТ САНИТАПЛАСТ АД БЪЛГАРИЯ с. Драгоево 9860 ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 35 САНИТАПЛАСТ АД СТЕФКА ИВАНОВА НОНЕВА 0CF0F5B54B07[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР ЯНКОВ МИТЕВ ...
САНИТАПЛАСТ САНИТАПЛАСТ АД БЪЛГАРИЯ с. Драгоево 9860 ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 35 САНИТАПЛАСТ АД СТЕФКА ИВАНОВА НОНЕВА 0CF0F5B54B076B3BA091B0E489C4B0A9A4A28A5292B9BB820D772D4FA682E3D7 ДИМИТЪР ЯНКОВ МИТЕВ B8D433BAE58EDBEC1723D8F9A7EF1FDA779FEA82A2BC16C19926D128E08D8971 АТАНАС КИРИЛОВ АТАНАСОВ 3B9FB3115E89F288F9E37C1C900E9403A5783AC9866D603A7493E90F84DA67F2 ИВАЙЛО СТОЯНОВ КОЛАРОВ 4D9DCCAB5A5C5AE085B29F65403020330B5C1AC49E991470616CD2722294D4BD САНИТАПЛАСТ SANITAPLAST 127045533
50 256 лв./ BGN 7 680 лв./ BGN 2020-04-21
3 ГОЧЕВ СТИЛ
200436836
ГОЧЕВ СТИЛ ГОЧЕВ СТИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Неделино 4990 ул.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 13А ГОЧЕВ СТИЛ ЕООД СТАМЕН ДРАГОМИРОВ ГОЧЕВ 5FF489850FEF[..](ПМС55|ТР) ГОЧЕВ СТИЛ ...
ГОЧЕВ СТИЛ ГОЧЕВ СТИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Неделино 4990 ул.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 13А ГОЧЕВ СТИЛ ЕООД СТАМЕН ДРАГОМИРОВ ГОЧЕВ 5FF489850FEFD0955EA688A638905C2C9B3A49521DF0DFA47D8DC47AFDE112BA ГОЧЕВ СТИЛ GOCHEV STIL 200436836
16 774 лв./ BGN 7 432 лв./ BGN 2020-04-21
3 ТОТАЛ ЕЛЕКТРОНИК
104119857
ТОТАЛ ЕЛЕКТРОНИК ТОТАЛ ЕЛЕКТРОНИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 3-ТИ МАРТ 93 ТОТАЛ ЕЛЕКТРОНИК ООД ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ B68CBB15817A[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР ...
ТОТАЛ ЕЛЕКТРОНИК ТОТАЛ ЕЛЕКТРОНИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 3-ТИ МАРТ 93 ТОТАЛ ЕЛЕКТРОНИК ООД ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ B68CBB15817A13439B300A3C0FFA29616CAC5A17C1D22E2329B571464C1BA0D1 ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГРАМАТИКОВ 7A2F096E17CC295A32E09944F63EA0FB4B86B055460BD1DD0D5C3596638D3DFA ТОТАЛ ЕЛЕКТРОНИК TOTAL ELEKTRONIK 104119857
25 421 лв./ BGN 6 312 лв./ BGN 2020-04-21
3 ЕБРОС
102703831
ЕБРОС ЕБРОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР ул.ПЕРУЩИЦА 19 ЕБРОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 бул.МАРИЯ ЛУИЗА 19 4 ЕБРОС ООД ХРИСТО ДОБРЕВ ДОБРЕВ ...
ЕБРОС ЕБРОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР ул.ПЕРУЩИЦА 19 ЕБРОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 бул.МАРИЯ ЛУИЗА 19 4 ЕБРОС ООД ХРИСТО ДОБРЕВ ДОБРЕВ 4E6E19540D5EA2484A287B725D0FFFC29A11CD061C1409FC57D5A6DD609B6C4E ДОБРИ ХРИСТОВ ДОБРЕВ E083EEF2097179681F5EAABD394A92107201053997FA683251C0B981C16F6A63 ЕБРОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 МЕДЕН РУДНИК 308 3 ЕБРОС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 КИРИЛ ЙОРДАНОВ ТРИФОНОВ 6207FD9BB1526E23965FFBFC10892B8AF5BCF43C8E1F4158E8E9308F3B63D119 СНЕЖАНА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА 7DBCE0CEF6B6926FB4B22F4451EA70868D829BE2A9C2EE1FC98518D84C02950C ЕБРОС EBROS 102703831
24 394 лв./ BGN 5 680 лв./ BGN 2020-04-21
3 М.К.Д.
122003530
М.К.Д. М.К.Д. ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 СТОПАНСКИ ДВОР ЗАБИНИЦА. М.К.Д. ЕООД МАСИМО АЦОЛИНИ 17C4564267D5[..](ПМС55|ТР) М.К.Д. ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Черногорово 4455 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ МОНИКА ЧАРФУЛЯ ...
М.К.Д. М.К.Д. ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 СТОПАНСКИ ДВОР ЗАБИНИЦА. М.К.Д. ЕООД МАСИМО АЦОЛИНИ 17C4564267D5B377C51EBBC63BF56E79 М.К.Д. ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Черногорово 4455 ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ МОНИКА ЧАРФУЛЯ 2E98A12EF6E565DFF46B4BD398BCA014 МАСИМО АЦОЛИНИ 0B591234BA9D1F797826B33AE127C93D ЕЛМА 2004 101666515 М.К.Д. 122003530 М.К.Д. M.K.D. 122003530
17 546 лв./ BGN 5 574 лв./ BGN 2020-04-21
3 БАЛАНС ЕЛИТ
103837541
БАЛАНС ЕЛИТ БАЛАНС ЕЛИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ 31 ет.3 БАЛАНС ЕЛИТ ЕООД ТЕОДОРА АНГЕЛОВА РЯЗКОВА 3386FB24D858[..](ПМС55|ТР) ТИМ КЛУБ ...
БАЛАНС ЕЛИТ БАЛАНС ЕЛИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ 31 ет.3 БАЛАНС ЕЛИТ ЕООД ТЕОДОРА АНГЕЛОВА РЯЗКОВА 3386FB24D8581E9093CCB44843618E3AD748E37096DCF891852B79A915CFA63D ТИМ КЛУБ ООД 103045368 ТЕОДОРА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА 3386FB24D8581E9093CCB44843618E3AD748E37096DCF891852B79A915CFA63D АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ 258AF9A23247CE526E1C850D42EE54B76EB53D8FEDA4ACEE58CD92AA11339769 ИНВЕСТ КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ 103045368 БАЛАНС ЕЛИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 - бул.Княз Борис І 65 - - БАЛАНС ЕЛИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. Княз Борис І 65 БАЛАНС ЕЛИТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 к.к.Свети Свети Константин и Елена, Административна сграда МИЛЧО ПЕТКОВ БЛИЗНАКОВ 917BC5450D5F1E4DD22D32285514852A47C4CC4B9466A0F7E0AD8A24B92B4206 ХОЛДИНГ ВАРНА АД 103249584 Инвест кепитал мениджмънт” 103045368 ХОЛДИНГ ВАРНА АД 103249584 БАЛАНС ЕЛИТ BALANS ELIT 103837541
10 926 лв./ BGN 5 555 лв./ BGN 2020-04-21
3 УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО
2147483647
15 611 лв./ BGN 5 498 лв./ BGN 2020-04-21
3 ФОРУМ ФИЛМ БЪЛГАРИЯ
200522737
Форум Филм България Форум Филм България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 Александър Стамболийски 101 Форум Филм България ЕООД Ерез Овед 2EB9297B8744[..](ПМС55|ТР) Синема Сити Интернешънъл Н.В., ...
Форум Филм България Форум Филм България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 Александър Стамболийски 101 Форум Филм България ЕООД Ерез Овед 2EB9297B874416538E834969C545A0A7 Синема Сити Интернешънъл Н.В., Холандия F068A01FE167213FC1CEE527C437D016 Дона Неделчева Цветкова D1020A20CAEA7CC3E4D460B47EB4E46DE25DDB428734594AB5C3E1C6CC96DCD3 Одед Рахамим 516E40B57FFFF6A7EED432D110A8F689 Синема Сити Холдинг Б.В. 2BA33F924EEC2C37F7B8D60E0D5C3FD1 Елиас Янив Зачи 56967592B5CB569CF35C5C406A16AC5A Форум Филм България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. Брегалница 45 Дора Петрова Полилеева 218933929369A03E9AECED53357F243E084F92BCA6B3EA01702D697810E20E6B Шай Барух 67F7ABBB5D16D9CA57ADBA23E11D85AE Виктория Николова Богданова 143A7DACC8357EA521EAB65CFB87DC40A5A141C99989ED2D11F84AFE4776D055 Форум Филм България Forum Film Balgariya 200522737
7 1 213 лв./ BGN 5 095 лв./ BGN 2020-04-21
3 КОНТО-М
200642149
КОНТО-М КОНТО-М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул.ВИТОША 4 КОНТО-М ЕООД МАРИЯ КОЛЕВА ЦОНКОВА 02B908EDAEA8[..](ПМС55|ТР) КОНТО-М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево ...
КОНТО-М КОНТО-М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул.ВИТОША 4 КОНТО-М ЕООД МАРИЯ КОЛЕВА ЦОНКОВА 02B908EDAEA8CAA76AD086AC374771EF0106027F9A5BC14A227B65FDB94BF9E5 КОНТО-М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул.Стефан Пешев 50 КОНТО-М KONTO-M 200642149
18 413 лв./ BGN 4 463 лв./ BGN 2020-04-21
3 ПРОГРАМА КОНСУЛТ
205871283
11 656 лв./ BGN 4 329 лв./ BGN 2020-04-21
3 ВИП ОФЕРТА БГ
201585103
ВИП ОФЕРТА ДЖИ ПИ ЕС ВИП ОФЕРТА ДЖИ ПИ ЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Булаир 33 ВИП ОФЕРТА ДЖИ ПИ ЕС ЕООД ФИДАНКА СИМЕОНОВА КЪНЕВА 6A38C560AAE4[..](ПМС55|ТР) ...
ВИП ОФЕРТА ДЖИ ПИ ЕС ВИП ОФЕРТА ДЖИ ПИ ЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Булаир 33 ВИП ОФЕРТА ДЖИ ПИ ЕС ЕООД ФИДАНКА СИМЕОНОВА КЪНЕВА 6A38C560AAE44DBD85C2D37BD184559E3005174D4111B7B1633082CDABC2173F ВИП ОФЕРТА ДЖИ ПИ ЕС ООД СИМЕОН ПЕТРОВ КЪНЕВ 2CA35392BD767D968D9D3D84BF4776165575F514C422FB88080E854418AC0E3E ПЕТЪР ПЕТРОВ ЛИМОНОВ 8F6851FE5469A98D6B7C0D06597147BDBF6E4A63FAD7A83F14248F14913B3841 ГАЛИН ПАВЛОВ КАМБУРОВ C6436600546EA9BCC691894E94B642F39C85171CA7FE60C7F391C35CF5FAAE2D ВИП ОФЕРТА ДЖИ ПИ ЕС VIP OFERTA DZHI PI ES 201585103
14 475 лв./ BGN 3 990 лв./ BGN 2020-04-21
3 КОКОЛАНДИЯ
203161936
КОКОЛАНДИЯ КОКОЛАНДИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ АЛЕКСАНДЪР ГЕРОВ 15 КОКОЛАНДИЯ ООД МАЯ ЛЮБЕНОВА АПОСТОЛОВА C8154A1E97D8[..](ПМС55|ТР) АУТДОР БИЗНЕС ...
КОКОЛАНДИЯ КОКОЛАНДИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 ОВЧА КУПЕЛ АЛЕКСАНДЪР ГЕРОВ 15 КОКОЛАНДИЯ ООД МАЯ ЛЮБЕНОВА АПОСТОЛОВА C8154A1E97D81FD767CA4E1E8259B01F88A71A6B436BEF181CA39C367EB8303A АУТДОР БИЗНЕС ГРУП 131260844 КОКОЛАНДИЯ KOKOLANDIYA 203161936
6 1 071 лв./ BGN 3 856 лв./ BGN 2020-04-21
3 АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ АРКУС
104693193
АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ АРКУС АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ АРКУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ДРАГОМАН 16 АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ АРКУС АД ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ ...
АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ АРКУС АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ АРКУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ДРАГОМАН 16 АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ АРКУС АД ТРИФОН ВЕЛКОВ ТРИФОНОВ 16B80759B984C3C005C46BA60E36CF08665CCC2788393FA4499308743C7B3495 ПЕТЪР ЕНЧЕВ ИВАНОВ DB7F8FD7683248DFB73278EC70AF6F7F59F059F54ED99D6B6CADA0433E05E8C3 КРЪСТИНКА МАРИНОВА ДОСЕВА 1B44F731E0FF29594CBFD6F33AF54F801B397C15C116C69BF445E10B5A8FC2F0 АРКУС АД 129007079 ДОЧО ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ DEF835DADF85CCF1EDE46D7438C8BB7FC51E16D22961F4B5DE9E90CB17498DF1 АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ АРКУС AMERIKANSKI KOLEZH ARKUS 104693193
9 698 лв./ BGN 3 769 лв./ BGN 2020-04-21
3 КАФЕНЕТО
201419944
КАФЕНЕТО КАФЕНЕТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ВАРДАР 51 А КАФЕНЕТО ООД ЙОВЧО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ 332623FEEBF1[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИ ЕНЧЕВ ФИЛИПОВ ...
КАФЕНЕТО КАФЕНЕТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ВАРДАР 51 А КАФЕНЕТО ООД ЙОВЧО ПЕТРОВ ЖЕЛЕВ 332623FEEBF1ED842C56E5DC504A5C8C0924AE17BA0A93070BB99AECFDC67C11 ГЕОРГИ ЕНЧЕВ ФИЛИПОВ B8AE18D3B08C53508A42DED315DB1C3D445B437FA3DD519FE2FCEFDE85C183F1 КАФЕНЕТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ”Независимост” 5, офис 301 Тодорка Драганова Филипова EF6C13100B9606CFBFF9C7426B07BC083002139E42A4CABCCDD64C44CF27788D КАФЕНЕТО KAFENETO 201419944
14 446 лв./ BGN 3 745 лв./ BGN 2020-04-21
3 НОСТОС
128010503
НОСТОС НОСТОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. КОСТА ВОЙВОДА 14 НОСТОС ЕООД ТРАХАЛАКИС ЙОАНИС 823938DAABCA[..](ПМС55|ТР) МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТРАХАЛАКИ ...
НОСТОС НОСТОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. КОСТА ВОЙВОДА 14 НОСТОС ЕООД ТРАХАЛАКИС ЙОАНИС 823938DAABCA6AB3D8C698E42CF8B5CD247CE8BBFD96885DC3FAEF5F6EFBA36B МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТРАХАЛАКИ 350707957E0D1A71AD184D0EEE9461F1F810511AFA3D207CF0D260D5C45D522B НОСТОС NOSTOS 128010503
16 384 лв./ BGN 3 684 лв./ BGN 2020-04-21
3 ЕЛПРОМ-АНН
101015052
ЕЛПРОМ-АНН ЕЛПРОМ-АНН АД БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 ул. ВАРНА 1 ЕЛПРОМ-АНН АД ПИРИН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ 2A52C4920FB6[..](ПМС55|ТР) БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО- ...
ЕЛПРОМ-АНН ЕЛПРОМ-АНН АД БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 ул. ВАРНА 1 ЕЛПРОМ-АНН АД ПИРИН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ 2A52C4920FB6F4A5BD3FF504134EABFFE5EBD97770B278CEBB0BB5D78DD094FD БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА АД 121682765 БЪЛГАРСКА ВЪНШНОТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ АД 121682701 Аугуста - 91АД 825302377 Аугуста 99 ЕООД 115301722 Българска импресарско - рекламна агенцияАД 130973435 Аугуста 91АД 825302377 ХАРАЛАМБИ БОРИСОВ АНЧЕВ 47552B7025638885D11EB72670187BAD8BB9124ACA0E2853F7176F816F90CAF4 АУГУСТА 99ЕООД 115301722 КРУМ АНАКИЕВ КРУМОВ F006EA9B5991CDBB6F429DD6421CF949C74CBB510FA691D882980947BE41B937 ЕЛПРОМ-АНН ELPROM-ANN 101015052
12 485 лв./ BGN 3 495 лв./ BGN 2020-04-21
3 МОСТ МЕДИА
106599344
МОСТ МЕДИА МОСТ МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 пл.ХРИСТО БОТЕВ 2 МОСТ МЕДИА ЕООД ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА 475ECB33839A[..](ПМС55|ТР) ИВО ТОШКОВ СИМЕОНОВ ...
МОСТ МЕДИА МОСТ МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 пл.ХРИСТО БОТЕВ 2 МОСТ МЕДИА ЕООД ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА РАШКОВА 475ECB33839A324DD8C34B8EA0D618CE952159FAB232B4400A8234043A9D8197 ИВО ТОШКОВ СИМЕОНОВ 2B909489322374CB001B7F666BDC869E6ACA632DEEDA4951EF36B2A98EC27856 МОСТ МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 Отец Паисий 4 МОСТ МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. ДИМИТРАКИ ХАДЖИТОШЕВ 19 ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА НИКОЛОВА D0C07DED1B90B13DBBEF4A7DC19D79ED5A3C78BD8EBE8216B3BB6CEE58DB8751 МОСТ МЕДИА MOST MEDIA 106599344
13 443 лв./ BGN 3 453 лв./ BGN 2020-04-21
3 ВИ ЕМ СИ ПИРИН
101639863
ВИ ЕМ СИ ПИРИН ВИ ЕМ СИ ПИРИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 128 ВИ ЕМ СИ ПИРИН ООД ВАРНА МЕНИДЖМЪНТ И КОНСУЛТИНГ АД 103102716(ПМС55|ТР) ЖИВКА ВАСИЛЕВА КАМБУРОВА ...
ВИ ЕМ СИ ПИРИН ВИ ЕМ СИ ПИРИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 бул. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 128 ВИ ЕМ СИ ПИРИН ООД ВАРНА МЕНИДЖМЪНТ И КОНСУЛТИНГ АД 103102716 ЖИВКА ВАСИЛЕВА КАМБУРОВА AF66B0A4ED61FFA0D7FF2DBA81FEAC65705B58111632416665C213C319A7A2D9 ИВАН ЛАЗАРОВ СТОЯНОВ AC2A3D1F134115E306350FB15F880268EDFA42EEE360C60522FFAEA3CBCD0BC2 МЛАДЕН БОЯНОВ ПОПОВ D953CE8A3E2351F80CFC8E4653D6655E3AB006F1CA11CE7982952B097974C569 ВЕЛИКО ГОРАНОВ ВЕЛИКОВ CF779435552233F3AD9DA7D3193C30000C4977828036F8644A04CF89BACAF7DE ЖИВКО ДРАЖЕВ ИВАНОВ 52F24215F86A847ABCB7E585C635E92B34AFEA6FAEE6F279997B3E94F922328D ВИ ЕМ СИ ПИРИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЛЕТИЩЕ ВАРНА, сграда Кетъринг ВИ ЕМ СИ ПИРИН VI EM SI PIRIN 101639863
5 1 108 лв./ BGN 3 323 лв./ BGN 2020-04-21
3 ТРЕНД КОД
202959155
ТРЕНД КОД ТРЕНД КОД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИ БРЕЗИ 28 ТРЕНД КОД ЕООД ЛЮБЕН ТЕМЕЛКОВ ПОПОВ 344A163D3F2D[..](ПМС55|ТР) Валери Любенов Попов ...
ТРЕНД КОД ТРЕНД КОД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИ БРЕЗИ 28 ТРЕНД КОД ЕООД ЛЮБЕН ТЕМЕЛКОВ ПОПОВ 344A163D3F2DD140F2A6339B82DE5968594F71B62273DFADCB965BDE0A7F26D7 Валери Любенов Попов 9920EDC0565D5E26518291AEF3D0DD4F8D90BAA1D2DCCEA5CA1914A6C5CC8F4E ТРЕНД КОД TREND KOD 202959155
6 915 лв./ BGN 3 295 лв./ BGN 2020-04-21
3 ТОП ЕЛАНА
131555677
ТОП ЕЛАНА ТОП ЕЛАНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Лозенец бул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 47 ТОП ЕЛАНА ООД ЕЛЕНА ЗЛАТКОВА ПИЛОСОФ D07C34C46DDE[..](ПМС55|ТР) РОБЕРТ АВРАМОВ ...
ТОП ЕЛАНА ТОП ЕЛАНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 Лозенец бул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 47 ТОП ЕЛАНА ООД ЕЛЕНА ЗЛАТКОВА ПИЛОСОФ D07C34C46DDEC9247D0C12C0D3990CA4849716D228DFDA2C0D9DD9DFE30304B6 РОБЕРТ АВРАМОВ ЛЕВИЕВ 3A3BABD77DABD30BA12F5638D20879DE87CACEB950B4CDEC9988DCC5441449AA ТОП ЕЛАНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. Г. С. Раковски 145А ТОП ЕЛАНА TOP ELANA 131555677
6 834 лв./ BGN 3 003 лв./ BGN 2020-04-21
3 МИРАМАР ФИЛМ
130552767
Мирамар филм Мирамар филм ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. Евлоги Георгиев 40 Мирамар филм ООД Матей Константинов Еленков 5BDE599DBAB0[..](ПМС55|ТР) СВЕТЛАНА ...
Мирамар филм Мирамар филм ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. Евлоги Георгиев 40 Мирамар филм ООД Матей Константинов Еленков 5BDE599DBAB0BDB69C78BBF6FD3755364CF81BC95733756BF0565695FB3CCA8B СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ТАНЕВА 5ED97765686E6FD666265F31DEFA865A3F486F857B408E2D4EDD09D0F1E37F1A ИЛИЯН ДИМИТРОВ ДЖЕВЕЛЕКОВ F0CA78F3BB0FCBB3F9667A3A3982FB1C7CA11664B8700E3548383A168F2F9751 ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ 9BEFE665807F47FDDD5A0F6DE7783069 МАТЕЙ КОНСТАНТИНОВ ЕЛЕНКОВ ИЛИЯН ДИМИТРОВ ДЖЕВЕЛЕКОВ -1700ЛВ, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ, 1600ЛВ ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ 000D894D75340CE822197459E5A8CD206EB3432A5C186915AA0142C641568996 Мирамар филм ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. Йордан Йовков 14 Б Мирамар филм ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул.Мадрид 38 Мирамар филм Miramar film 130552767
7 711 лв./ BGN 2 987 лв./ BGN 2020-04-21
3 ТК ФУУТ
203440971
ТК ФУУТ ТК ФУУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Слокощица 2533 Осоговска 10 ТК ФУУТ ЕООД Елка Василева Петрушева CBEB50B71EA7[..](ПМС55|ТР) ПЕТЪР ДАНЧОВ ПЕТРУШЕВ ...
ТК ФУУТ ТК ФУУТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Слокощица 2533 Осоговска 10 ТК ФУУТ ЕООД Елка Василева Петрушева CBEB50B71EA7B27FBCA8A4ECD6EB0E7ADC21615884AEE98969684D6D801EE550 ПЕТЪР ДАНЧОВ ПЕТРУШЕВ 7E485C66721481BA00FCFF563CA4885036A194F02FD9E0799A9C5578416A9B17 ТК ФУУТ TK FUUT 203440971
12 409 лв./ BGN 2 942 лв./ BGN 2020-04-21
3 РИВАКОММЕРС
127534392
РИВАКОММЕРС РИВАКОММЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 8 А РИВАКОММЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 59 РИВАКОММЕРС ЕООД РАЛИЦА ИВАНОВА АНТОНОВА ...
РИВАКОММЕРС РИВАКОММЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 8 А РИВАКОММЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 59 РИВАКОММЕРС ЕООД РАЛИЦА ИВАНОВА АНТОНОВА 898815FAED5C8347D3CC1C763443508B82AAA2E8E0544C4FA495860F91A98450 РИВАКОММЕРС RIVAKOMMERS 127534392
11 434 лв./ BGN 2 867 лв./ BGN 2020-04-21
3 ВЕРКА
120592165
ВЕРКА ВЕРКА ООД БЪЛГАРИЯ с. Любча 4833 ВЕРКА ООД АНТОН НЕДКОВ ЗАИМОВ F04B816B2720[..](ПМС55|ТР) АЛЬОША РАЙЧЕВ КАЦАРОВ ...
ВЕРКА ВЕРКА ООД БЪЛГАРИЯ с. Любча 4833 ВЕРКА ООД АНТОН НЕДКОВ ЗАИМОВ F04B816B27204B91427F427EE8FB483EBFAE4BB9706E4EF0C5E89FFDA3645981 АЛЬОША РАЙЧЕВ КАЦАРОВ 496941EF05AB03181E5783EA1A118048AE690DEBDD0E6779FA895402518D4ACE ВЕРКА ООД БЪЛГАРИЯ с. Осина 2953 Румен Иванов Синанов E34E50CA04219095FCD283AE399198CD88FF4C911B01DA611950A55BF21FA841 ВЕРКА VERKA 120592165
12 397 лв./ BGN 2 857 лв./ BGN 2020-04-21
3 ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ
104612914
ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул.Иларион Макариополски 32 ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕООД НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА ...
ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Елена 5070 ул.Иларион Макариополски 32 ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕООД НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА C1A02A9606ADDA2722BF72CCBF209286CEBD6FD2BFC97B75AC1F1B798C95838D НЕНКО ЕООД 826006267 ГИФТА АД 103097653 ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ 12 ЕЛИ ПАНЧЕВА НЕНКОВА 55451B34B34478B885FDADDD7B2F47EBAB55C8E5CC8AF6C7D21875B0AA1107A8 ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ TURISTICHESKA KOMPANIYA 104612914
10 476 лв./ BGN 2 856 лв./ BGN 2020-04-21
3 КИНЕТИК ТРЕЙД
203077281
КИНЕТИК ТРЕЙД КИНЕТИК ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БЪРЗИЯ 14 КИНЕТИК ТРЕЙД ЕООД ПЕТЕР РАМААТ 5AC7342D3463[..](ПМС55|ТР) ПЕТЕР РААМАТ AF7ABCDF7D25[..](ПМС55|ТР) КИНЕТИК ТРЕЙД ...
КИНЕТИК ТРЕЙД КИНЕТИК ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БЪРЗИЯ 14 КИНЕТИК ТРЕЙД ЕООД ПЕТЕР РАМААТ 5AC7342D3463B0F1232E00C7AC4A88DF ПЕТЕР РААМАТ AF7ABCDF7D25767B57B944E8A9BBE9FF КИНЕТИК ТРЕЙД KINETIK TREYD 203077281
5 942 лв./ BGN 2 827 лв./ BGN 2020-04-21
3 УИН ТРАВЪЛ
200352676
УИН ТРАВЪЛ УИН ТРАВЪЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9007 К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Х-Л ИНТЕРНАЦИОНАЛ УИН ТРАВЪЛ ЕООД ЕМИЛИЯН КОЛЕВ СТАНЕВ 6E877E48F9C0[..](ПМС55|ТР) ХОТЕЛ ...
УИН ТРАВЪЛ УИН ТРАВЪЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9007 К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ Х-Л ИНТЕРНАЦИОНАЛ УИН ТРАВЪЛ ЕООД ЕМИЛИЯН КОЛЕВ СТАНЕВ 6E877E48F9C0AFD93A76EF4622EFDEDA0D09426D20247D9CC77C5F563FFC54DF ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕАД 175072185 УИН ТРАВЪЛ UIN TRAVAL 200352676
5 924 лв./ BGN 2 773 лв./ BGN 2020-04-21
3 ЕЛДИЗАЙН
131437928
ЕЛДИЗАЙН ЕЛДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 602 1 ЕЛДИЗАЙН ЕООД РУМЕН ИВАНОВ РАДУЛОВ B6F3E3392328[..](ПМС55|ТР) ЕЛДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул ...
ЕЛДИЗАЙН ЕЛДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 602 1 ЕЛДИЗАЙН ЕООД РУМЕН ИВАНОВ РАДУЛОВ B6F3E3392328AB6EC29D2038B74A5E49CFCB82A93C4961900FF38C6F2049B1B2 ЕЛДИЗАЙН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. Александър Стамболийски 239, офис 2 ЕЛДИЗАЙН ELDIZAYN 131437928
7 658 лв./ BGN 2 765 лв./ BGN 2020-04-21
3 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОНЕН СПОРТ
000715093
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОНЕН СПОРТ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОНЕН СПОРТ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ ...
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОНЕН СПОРТ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОНЕН СПОРТ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. София 1040 бул. Васил Левски 75 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ 31EB8EDF3F19211D5EDC5702455016EAC976F8BDDA9C37C022413F887C1E5196 КРУМ ГЕНКОВ РАШКОВ 24DD94E52B1BE374C449658E8E005FEF8E4DC75B286C322CFB8900C4992E0F1F ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БЪРЗЕВ 4119DEE8DFEA230549A7247904B5EE8CA491007DCDC12CB9DADB70B8E7106A9C ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 1FE1E07694880AC897A0F027B754BA8B9D025FC378F9250250CCD6835CD3075D ГАЛИН САВОВ ТОДОРОВ 9EAF86D9D12B8EAA456BC8C3A9B8E9E06570ADF91456520B4A558EB43216DA85 ЮРИ ДИНЕВ ВЪЛЕВ 70B09311AB76D0012AB33FAF9B56914DFDC5BC5DE93668B2C6A9960E74F7CCFF НИКОЛАЙ СЛАВОВ ДИНЕВ 0E5806D40B14EDFCC5DEF8E000B5E364462230EC46F0C1D4071E2D9F39F40324 МИХАИЛ КОСТОВ ХРИСТОВ 5427BAA25BBF6CCC6B911F58B5BA5A51A8FB21565C26045AB448B20A6DBC0AFE ВЕСЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА СОКОЛОВА-ДАЛАКОВА C092707C455C475E09B5B368B3C133157B48B3EFD2943C9F30772156A9AB9EF8 АСПАРУХ ТРУФЧЕВ АТАНАСОВ 96FFCBA29A01F113A63B1B7A3E52A1EB2650BC70AF046027B72D3ACE76F9D443 ОГНЯН ЛЮБЕНОВ КРАЧУНОВ 8516C2E4AABB2FCCA2CEB89573981642A85E68D83319E0648FD1D9CF70505031 ХРИСТО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ BB5022A323FFAD283834C0DDDEC41CB5D2BF6427BB85BF6A98675AC80F5145D6 ИВАН КИРИЛОВ СТОЙЧЕВ 46F3F07DB5AA51BBB6137F1FBE1C26FFDADD5428519AD30F14B7E44E6B04AB8D ЯНИ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ 16A73529DABE4A09C3A7F619B485F1EB0046F5DC691C63A3334A2EEFADDFCA5B АНГЕЛ ДИНЕВ НЯГОЛОВ AD40FA29B38F45D73206329E84DE6FA1F9629BE395D1EB0D8F30FEFC7B517AFE 715093D525A0993662FB52792A3A9FE3F9B46FE57419B01E2F20666F0A0E07D6 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОНЕН СПОРТ BALGARSKA FEDERATSIYA PO KONEN SPORT 000715093
3 1 480 лв./ BGN 2 665 лв./ BGN 2020-04-21
3 ПАСТИЛИ
203827288
МАТЕЕВ БИО МАТЕЕВ БИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 кв.ЕТЪРА; ул.ГЕН.ДЕРОЖИНСКИ 127 МАТЕЕВ БИО ЕООД СВЕТОСЛАВ РОСИМИРОВ МАТЕЕВ 4E24C2446D90[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР ...
МАТЕЕВ БИО МАТЕЕВ БИО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 кв.ЕТЪРА; ул.ГЕН.ДЕРОЖИНСКИ 127 МАТЕЕВ БИО ЕООД СВЕТОСЛАВ РОСИМИРОВ МАТЕЕВ 4E24C2446D90A1E2CD29B4551622C8C3E2F867A1623372DA46827B4A1AB99CAF ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ПЕНЕВ 9B7361E4741ED04D1E330CEA6085305723DF025C574D848E18797A47A5661E11 Нели Вълкова Тодорова - Ангелова C0D711F06B17D4BD50C8B521A75DDA9CA493F187FED7C25954FBD3A1FF58DB68 Деян Вълков Тодоров 83C33EDE4CE25C91055607EF3F5AC4034D94EE2B3E0B4D9CB2C7F6DEE0F924CF Мирослав Иванов Хинков 6F449121FF2B78752C80A355E22F6DD3E0A43F6A5D9C340AA45DC6DD76039DBA Нели Вълкова Тодорова – Ангелова C0D711F06B17D4BD50C8B521A75DDA9CA493F187FED7C25954FBD3A1FF58DB68 МАТЕЕВ БИО MATEEV BIO 203827288
9 458 лв./ BGN 2 475 лв./ BGN 2020-04-21
3 ВЕСТА
111566278
ВЕСТА ВЕСТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ИНДУСТРИАЛНА 79 ВЕСТА ООД КРАСИМИР СТОЯНОВ КРЪЛЕВ 2E8A955832BF[..](ПМС55|ТР) ВАНЬО МИНЧЕВ ИВАНОВ ...
ВЕСТА ВЕСТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ИНДУСТРИАЛНА 79 ВЕСТА ООД КРАСИМИР СТОЯНОВ КРЪЛЕВ 2E8A955832BF8D7EA7255201774BA645302E8EDE14F6E0634BF030A04CB6F12C ВАНЬО МИНЧЕВ ИВАНОВ E11F26A5A5A79150A4992CCB95A5AC0F8C46179F15A39E266690F5DC817F6556 НЕВЕНА ДИМИТРОВА СЪЛОВА 432FA988A1C8DDB809E346DBFFA26A3237593E389B8CD8DB2F483FC9DDBB8828 ВЕСТА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ЦАР САМУИЛ 10 ДАНИЕЛА АТАНАСОВА КЕНДРЮ 32FDCA849BA359BB3F3F005CEC9B08683143C98869C7434B65AF9E9EFFEBCD96 ПОЛ КЕНДРЮ A3445E094BE7150BBA92A838F03851F3 ПОЛ КЕНДРЮ 6CA117E103263BF1C8C556059DA4020F ВЕСТА VESTA 111566278
9 445 лв./ BGN 2 401 лв./ BGN 2020-04-21
3 ФЕЙСИНГ ДЪ СЪН
202042441
ФЕЙСИНГ ДЪ СЪН ФЕЙСИНГ ДЪ СЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 Княз Борис I 121 ФЕЙСИНГ ДЪ СЪН ООД ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ СЕЙЧЕВ 5F02011CF68F[..](ПМС55|ТР) ЪПСУРТ ООД ...
ФЕЙСИНГ ДЪ СЪН ФЕЙСИНГ ДЪ СЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 Княз Борис I 121 ФЕЙСИНГ ДЪ СЪН ООД ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ СЕЙЧЕВ 5F02011CF68FFF6031E0058E34C0A1A38A9DAB727A2E72BD120137F892193D4D ЪПСУРТ ООД 201091987 ИНТЕРНЕШАНАЛ МИДИЯ СОЛИУШЪНС ГРОУП ЕООД 201749257 Петър Петров Денев 1B06E53CDE48F09BF0D78890181B383538F79F513D3A67A78489B344A2084DC8 ФЕЙСИНГ ДЪ СЪН FEYSING DA SAN 202042441
3 1 301 лв./ BGN 2 342 лв./ BGN 2020-04-21
3 ВВС ЛУКС 2020
205969343
9 433 лв./ BGN 2 340 лв./ BGN 2020-04-21
3 СТАКОМ
040203784
СТАКОМ СТАКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 2 СТАКОМ ООД СТАМЕН ИВАНОВ СТАМЕНОВ CB7CC629E393[..](ПМС55|ТР) ЦОЛО ПЕТРОВ КОТАРАНСКИ ...
СТАКОМ СТАКОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 2 СТАКОМ ООД СТАМЕН ИВАНОВ СТАМЕНОВ CB7CC629E393D4B9B943EBEB98B1CA72F81A3A9D85282FBCB8322A0E09E7938D ЦОЛО ПЕТРОВ КОТАРАНСКИ 809360C51203816B9C9AE23EE97754C3C989A8A8295AC40AAAAD9054B16C9F78 ЖОРИ ИВАНОВ СТАМЕНОВ 7DAA90E7399157AF9F6885D23CA046982F8CC96A95DC5049EBDBE113E2506873 СТАКОМ STAKOM 040203784
11 352 лв./ BGN 2 324 лв./ BGN 2020-04-21
3 ДАНА ИНЖЕНЕРИНГ
205601327
7 553 лв./ BGN 2 322 лв./ BGN 2020-04-21
3 МИТРОН
829105690
МИТРОН МИТРОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 31 МИТРОН ООД МИХАИЛ ДИНЕВ ДИНЕВ 0C69DB4930DA[..](ПМС55|ТР) ДИНЬО МИХАЛЕВ ДИНЕВ ...
МИТРОН МИТРОН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 31 МИТРОН ООД МИХАИЛ ДИНЕВ ДИНЕВ 0C69DB4930DA7C6F2D485B3FF7F9C1005DB11B29A0AB10C5C69B3094A5AC0643 ДИНЬО МИХАЛЕВ ДИНЕВ DC4C4C1FB3A909602B43F44250578DE0C418ADAD58A735EFE10E303E3D39B6A7 МИТРОН MITRON 829105690
9 420 лв./ BGN 2 268 лв./ BGN 2020-04-21
3 АЛЕКСАНДЪР ФЮЖЪН
200011707
Александър фюжън Александър фюжън ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Волуяк 1346 Кокиче 8 Александър фюжън ЕООД АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ ВАСИЛЕВ 51E20D199F98[..](ПМС55|ТР) Александър ...
Александър фюжън Александър фюжън ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Волуяк 1346 Кокиче 8 Александър фюжън ЕООД АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ ВАСИЛЕВ 51E20D199F98FBF8D9E8160B3C19C0E0818D84922CA8EAABB0805BD911EF19C9 Александър фюжън Aleksandar fyuzhan 200011707
7 521 лв./ BGN 2 190 лв./ BGN 2020-04-21
3 СПОРТИСТ - СКАЛА
130929225
СПОРТИСТ - СКАЛА СПОРТИСТ - СКАЛА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Своге 2260 ГРАДСКИ СТАДИОН СПОРТИСТ - СКАЛА ЕООД АТАНАС ЛАЗАРОВ ИВАНОВ 2A63D7C7F8CB[..](ПМС55|ТР) ОБЩИНА ...
СПОРТИСТ - СКАЛА СПОРТИСТ - СКАЛА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Своге 2260 ГРАДСКИ СТАДИОН СПОРТИСТ - СКАЛА ЕООД АТАНАС ЛАЗАРОВ ИВАНОВ 2A63D7C7F8CB8ED1F786E5A995B21AC342BC0190C507B8BBEB5C79760CB7BACE ОБЩИНА СВОГЕ 000776502 КИРИЛ ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ 14263A4CD3656EE34ECF74565304F5774394F4E45395579DD3C6439B5AA262B9 ЕНЕРГОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СВОГЕ 131049644 СПОРТИСТ - СКАЛА 130929225 СПОРТИСТ - СКАЛА SPORTIST - SKALA 130929225
6 593 лв./ BGN 2 135 лв./ BGN 2020-04-21
3 БУЛХОЛИДЕЙ
103816522
БУЛХОЛИДЕЙ БУЛХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Генерал Колев 12 БУЛХОЛИДЕЙ ЕООД ЕЛИ ПАНЧЕВА НЕНКОВА 55451B34B344[..](ПМС55|ТР) НЕНКО ЕООД 826006267(ПМС55|ТР) ...
БУЛХОЛИДЕЙ БУЛХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Генерал Колев 12 БУЛХОЛИДЕЙ ЕООД ЕЛИ ПАНЧЕВА НЕНКОВА 55451B34B34478B885FDADDD7B2F47EBAB55C8E5CC8AF6C7D21875B0AA1107A8 НЕНКО ЕООД 826006267 БУЛХОЛИДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул.Позитано №7, офис 5 и 6 НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ 9B3E881C6C7339249D0313220A48AA1798AB27CB6A114C826D5211D38659FAB3 ИВАЙЛО НЕНКО НЕНКОВ 001BEB3CA3E0A4EB0D5E28F025CF4FF5373D783045A7AAE3A0F70628D30A449C БУЛХОЛИДЕЙ BULHOLIDEY 103816522
8 431 лв./ BGN 2 068 лв./ BGN 2020-04-21
3 ЕЛИЦА ТУР
101620674
ЕЛИЦА ТУР ЕЛИЦА ТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.ИЛИНДЕН 14 Б ЕЛИЦА ТУР ЕООД ИВАЙЛО МИРЧЕВ КАРАБЕЛЬОВ 67C041847AA0[..](ПМС55|ТР) ЕЛИЦА ТУР ELITSA TUR ...
ЕЛИЦА ТУР ЕЛИЦА ТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.ИЛИНДЕН 14 Б ЕЛИЦА ТУР ЕООД ИВАЙЛО МИРЧЕВ КАРАБЕЛЬОВ 67C041847AA0CD5E9D1A3D88BA6DDFB8D241DC5581A3295CD9A0050E881A7895 ЕЛИЦА ТУР ELITSA TUR 101620674
7 465 лв./ BGN 1 952 лв./ BGN 2020-04-21
3 МОДЕРН ПРОПЪРТИ
200874852
МОДЕРН ПРОПЪРТИ МОДЕРН ПРОПЪРТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Цар Самуил 24 МОДЕРН ПРОПЪРТИ ООД Апостол Янков Киров 33472240CC04[..](ПМС55|ТР) Красимир Стоянов ...
МОДЕРН ПРОПЪРТИ МОДЕРН ПРОПЪРТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Цар Самуил 24 МОДЕРН ПРОПЪРТИ ООД Апостол Янков Киров 33472240CC04858CEC1FEA5A762CFC8361098567D168C029DD4925AB2181AB5E Красимир Стоянов Димитров 4AD2113140D1BAE610B136BDB807A6F9F1B1E031253B4F41E3326D563AE35674 МОДЕРН ПРОПЪРТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ТРАЙКО КИТАНЧЕВ 22 МОДЕРН ПРОПЪРТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Трайко Китанчев 22 МОДЕРН ПРОПЪРТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Цар Самуил 24 МОДЕРН ПРОПЪРТИ MODERN PROPARTI 200874852
7 444 лв./ BGN 1 863 лв./ BGN 2020-04-21
3 ВЕЛИСА - 1
130127524
ВЕЛИСА - 1 ВЕЛИСА - 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1162 кв. СУХОДОЛ ул. ТРАЯН ТАНЕВ 14А ВЕЛИСА - 1 ЕООД БОЙКА СЛАВЕЙЧОВА ВЕЛИЧКОВА 32680F1F19A5[..](ПМС55|ТР) ВЕЛИСА ...
ВЕЛИСА - 1 ВЕЛИСА - 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1162 кв. СУХОДОЛ ул. ТРАЯН ТАНЕВ 14А ВЕЛИСА - 1 ЕООД БОЙКА СЛАВЕЙЧОВА ВЕЛИЧКОВА 32680F1F19A5899A7F489CB863919FDE58A2EAEB5F30F7CACA64AC4CA37E23C0 ВЕЛИСА - 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ВЕСЛЕЦ 65 2 ВЕЛИСА - 1 VELISA - 1 130127524
5 621 лв./ BGN 1 862 лв./ BGN 2020-04-21
3 СТРОЙКО
114062917
СТРОЙКО СТРОЙКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 12 СТРОЙКО ООД РУМЕН ТЕОФАНОВ ДОШЕВ 0103007BECBA[..](ПМС55|ТР) ТИХОМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ ...
СТРОЙКО СТРОЙКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 12 СТРОЙКО ООД РУМЕН ТЕОФАНОВ ДОШЕВ 0103007BECBACBE8255CADC2BFE1D124E4A4D1CA4003AB141E85BABAE8624B86 ТИХОМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ B4D2BDA69B679250B041C446CAFC5B0F0702B1590F6F0A5F93C4FB90516CBAFC СТРОЙКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 181 СТРОЙКО STROYKO 114062917
7 442 лв./ BGN 1 857 лв./ BGN 2020-04-21
3 ВЕРЕЯ
114679701
ВЕРЕЯ ВЕРЕЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 12 ВЕРЕЯ ООД РУМЕН ТЕОФАНОВ ДОШЕВ 0103007BECBA[..](ПМС55|ТР) ГЕРГАНА ГЕТОВА ДОШЕВА ...
ВЕРЕЯ ВЕРЕЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул.ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 12 ВЕРЕЯ ООД РУМЕН ТЕОФАНОВ ДОШЕВ 0103007BECBACBE8255CADC2BFE1D124E4A4D1CA4003AB141E85BABAE8624B86 ГЕРГАНА ГЕТОВА ДОШЕВА EDF7ADA5B1A223D3C1B557EDB4B6E3D55A8A34CCEEF5F26A8C4311922126DE28 ВЕРЕЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 181 ВЕРЕЯ VEREYA 114679701
7 436 лв./ BGN 1 832 лв./ BGN 2020-04-21
3 ДИА ТУР
102911113
ДИА ТУР ДИА ТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 К.К.СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОТЕЛ ЯВОР ДИА ТУР ООД ИВАНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА 659C44C216A8[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ...
ДИА ТУР ДИА ТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 К.К.СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОТЕЛ ЯВОР ДИА ТУР ООД ИВАНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА 659C44C216A8537557C3BF089B3E3FB1DD1815A98F9EC94555E21D8803B40AFD ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ EF81B4548389C343B96DF978C6A6F5A313AA3EC48DF470AD4470AA14B615F836 ДИА ТУР DIA TUR 102911113
7 433 лв./ BGN 1 817 лв./ BGN 2020-04-21
3 ИНХОМ
813129266
ИНХОМ ИНХОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Белослав 9150 цех 4 в БЕЛОПАЛ АД ИНХОМ ООД КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА КАЛЧЕВА A61FBFA17E16[..](ПМС55|ТР) ДАНКО ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ ...
ИНХОМ ИНХОМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Белослав 9150 цех 4 в БЕЛОПАЛ АД ИНХОМ ООД КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА КАЛЧЕВА A61FBFA17E16FEAD6B4B8EC5BB198074D7BD036F12C6CE81444C012880E25A65 ДАНКО ГЕОРГИЕВ КАЛЧЕВ 61B4D10DEDAC8A5260D83D85E81F5B9B99D115F758D96038EE8682E9301CBC63 ИНХОМ INHOM 813129266
6 497 лв./ BGN 1 788 лв./ BGN 2020-04-21
3 АЛМА БИЗНЕС СОЛЮШЪНС
202678724
Алма Бизнес Солюшънс Алма Бизнес Солюшънс ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Акад. Иван Евстатиев Гешов 46 а Алма Бизнес Солюшънс ООД Георгиос Даскалакис 397ED9FFE4ED[..](ПМС55|ТР) Михаил Теодоров ...
Алма Бизнес Солюшънс Алма Бизнес Солюшънс ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Акад. Иван Евстатиев Гешов 46 а Алма Бизнес Солюшънс ООД Георгиос Даскалакис 397ED9FFE4ED1FC59235D6A52F98669B Михаил Теодоров Василев 327DB7E2741A63E4B25707ECB316912A5BDEB7B4B294BACDEF3F15FFA708CAF4 Силвия Георгиева Николова DC6828AB9203BFC00C14E6EF1852F5C203424B99B2ABC361CF412D537E43A7E0 Алма Бизнес Солюшънс ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Цар Борис III 15 Алма Бизнес Солюшънс Alma Biznes Solyushans 202678724
2 1 468 лв./ BGN 1 762 лв./ BGN 2020-04-21
3 СИМАДА
205216121
3 935 лв./ BGN 1 683 лв./ BGN 2020-04-21
3 ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС
102968139
ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 16 ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС АД КРЕМЕНА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА-КЕРАНКОВА ...
ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 16 ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС АД КРЕМЕНА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА-КЕРАНКОВА 9BAA9F63FA1A8D9967391562BDD075A86E54863614418DD0C933A6C866EC5A85 АННА СТЕФАНОВА ПЕПЕЛЯРСКА 7493229C366552744522AA4B4342E66E2993A2716E5B797F72F1A7DC813A73D6 АПОСТОЛ КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ B2F4888903736A5171174F659683124C2CAD53B7A3D8FF2CC13BCD31DAEDA250 СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПЕПЕЛЯРСКИ 2E38C1C00E4DD845C76489883197AC0E5E43D9FB7BA7A591FB5860494DE435B2 ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ 685A2C7B67124F002D9255E9EEAA87B7C5A84B4BBAE04823498BDC2297FDDD5A КРЕМЕНА АПОСТОЛОВА ДИМИТРОВА 9BAA9F63FA1A8D9967391562BDD075A86E54863614418DD0C933A6C866EC5A85 АЛЕКСАНДЪР ТИМОФЕЕВИЧ БИЧКОВ 82558F3B200C384237B60E382E1F0845 ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС PRESTIZH HOLIDEYS 102968139
5 559 лв./ BGN 1 678 лв./ BGN 2020-04-21
3 ГЛАРУС Р
040709575
ГЛАРУС Р ГЛАРУС Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 43 3 ГЛАРУС Р ООД КРАСИМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ 4AD2113140D1[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР СЪБКОВ СЪБКОВ ...
ГЛАРУС Р ГЛАРУС Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИЗГРЕВ 43 3 ГЛАРУС Р ООД КРАСИМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ 4AD2113140D1BAE610B136BDB807A6F9F1B1E031253B4F41E3326D563AE35674 ДИМИТЪР СЪБКОВ СЪБКОВ A2A23CE9E90EB12D471EBFAA269FB37653D4B53506569459E38BD6B2FDCE6522 ГЛАРУС Р ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. АДАМ МИЦКЕВИЧ 9 МАРИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА E8A1D50E6FC00E8C6A91851B17BBC386FD82DAFD7419E4CD3797EA57BE2430C0 ГЛАРУС Р GLARUS R 040709575
4 689 лв./ BGN 1 654 лв./ BGN 2020-04-21
3 ДИА ТРАВЕЛ
102607570
ДИА ТРАВЕЛ ДИА ТРАВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 к.к.СЛЪНЧЕВ БРЯГ, хотел ЯВОР ДИА ТРАВЕЛ ООД ИВАНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА 659C44C216A8[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР ...
ДИА ТРАВЕЛ ДИА ТРАВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 к.к.СЛЪНЧЕВ БРЯГ, хотел ЯВОР ДИА ТРАВЕЛ ООД ИВАНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА 659C44C216A8537557C3BF089B3E3FB1DD1815A98F9EC94555E21D8803B40AFD ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ 1F1C559A6A5699DD6B9F2A7711D9777ABA31C35B13F1E610E240ED56FB090CF6 ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ EF81B4548389C343B96DF978C6A6F5A313AA3EC48DF470AD4470AA14B615F836 МИДИЯ ЕООД 102018546 ЙОРДАНКА ДОЙНОВА ЯНАКИЕВА AA0AEBA2EF61594029EF004B0A39D2F65D6E48944478317D643F11602E0C52AD ДИА ТУР ООД 102911113 ДИА ТРАВЕЛ ООД 102607570 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД 121246419 ДИА ТРАВЕЛ DIA TRAVEL 102607570
4 682 лв./ BGN 1 637 лв./ BGN 2020-04-21
3 ЯМАЙКА КОНСУЛТ
202555198
ЯМАЙКА КОНСУЛТ ЯМАЙКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 883 Г ЯМАЙКА КОНСУЛТ ЕООД ТАНЯ СВЕТОСЛАВОВА ЗАХАРИЕВА 390C1581B2C6[..](ПМС55|ТР) ЯМАЙКА КОНСУЛТ ...
ЯМАЙКА КОНСУЛТ ЯМАЙКА КОНСУЛТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 883 Г ЯМАЙКА КОНСУЛТ ЕООД ТАНЯ СВЕТОСЛАВОВА ЗАХАРИЕВА 390C1581B2C6F6E6E47AD5ACB71295099EE9F3A3202E6AE2A625C3CCF4AF1E36 ЯМАЙКА КОНСУЛТ YAMAYKA KONSULT 202555198
7 373 лв./ BGN 1 565 лв./ BGN 2020-04-21
3 ИСКРА-АТ
829054274
ИСКРА-АТ ИСКРА-АТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица 8890 ИСКРА-АТ ООД МАРИЯНА ПАВЛОВА ДЯНКОВА D03F7BD4A052[..](ПМС55|ТР) МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 000695388(ПМС55|ТР) ТВЪРДИЦА ...
ИСКРА-АТ ИСКРА-АТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Твърдица 8890 ИСКРА-АТ ООД МАРИЯНА ПАВЛОВА ДЯНКОВА D03F7BD4A05220EF6AA2FCC0460147F4A7332AAF4425D7445461D1316D119FA8 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА 000695388 ТВЪРДИЦА ТРАНС ООД 119066168 КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ 131463734 ТВЪРДИЦА ТРАНС 119066168 САКИ - М 119660612 ИСКРА-АТ ISKRA-AT 829054274
5 503 лв./ BGN 1 510 лв./ BGN 2020-04-21
3 БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА
200067887
БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 75 БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД БОЖИДАР ПЕТРОВ СТОЯНОВ ...
БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул.БЪЛГАРИЯ 75 БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД БОЖИДАР ПЕТРОВ СТОЯНОВ A463F05D48DB0EE297FAE8509425A6308D7CE00D8C98B28116AC5D363808503F МАРИАНА ЯНЕВА ДИМОВА 7FBF615D11B20DE9F07209F30477904AD1E70921171D99D560D3CFAE1280E5CF АЛИ ЮСЕИН ЮСУФ 93D20B016C4287E527A45B400041C96955E397293306EF0A2445211A7E7A6C31 БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЪЛГАРИЯ 75 9 В БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 Централна поща пощ. кутия 247 ДАНИЕЛ ТОЧЕВ ДЕЛЧЕВ 37A2A6ACE91EFE226B7B470A36EA622E9799E71C52E2CF93ADB1058BA4FD2840 БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА BALGARSKA FINANSOVA GRUPA 200067887
4 615 лв./ BGN 1 476 лв./ BGN 2020-04-21
3 ЦОЛЕТО-51
202130756
ЦОЛЕТО-51 ЦОЛЕТО-51 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Луковит 5770 ИВАН ВАЗОВ 102 ЦОЛЕТО-51 ЕООД ИВАНЧО ЦОЛОВ ИВАНОВ A521BBDC780A[..](ПМС55|ТР) ЦОЛЕТО-51 TSOLETO-51 ...
ЦОЛЕТО-51 ЦОЛЕТО-51 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Луковит 5770 ИВАН ВАЗОВ 102 ЦОЛЕТО-51 ЕООД ИВАНЧО ЦОЛОВ ИВАНОВ A521BBDC780A6D7AFA356B39482940AC71D87E242E222061F82B2D65A8CEE2E3 ЦОЛЕТО-51 TSOLETO-51 202130756
7 351 лв./ BGN 1 475 лв./ BGN 2020-04-21
3 ТЕРМКОМФОРТ
104667298
ТЕРМКОМФОРТ ТЕРМКОМФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ул. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 35 ТЕРМКОМФОРТ ЕООД ЗДРАВКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ 1CDF055D1FC3[..](ПМС55|ТР) ...
ТЕРМКОМФОРТ ТЕРМКОМФОРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ул. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 35 ТЕРМКОМФОРТ ЕООД ЗДРАВКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ 1CDF055D1FC3269CEA711BA1D0BDF83F55B428D02E74BA3499B612AB8922158E ТЕРМКОМФОРТ TERMKOMFORT 104667298
6 410 лв./ BGN 1 475 лв./ BGN 2020-04-21
3 ЧЕРНИЯТ ЩЪРКЕЛ
203345854
ЧЕРНИЯТ ЩЪРКЕЛ ЧЕРНИЯТ ЩЪРКЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Нисово 7079 ГЕО МИЛЕВ 7 ЧЕРНИЯТ ЩЪРКЕЛ ООД ВАЛЕРИЯ ДУЧЕВА СПАСОВА 9B0172E4E5EC[..](ПМС55|ТР) ДРАГОМИР НИКОЛАЕВ ...
ЧЕРНИЯТ ЩЪРКЕЛ ЧЕРНИЯТ ЩЪРКЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Нисово 7079 ГЕО МИЛЕВ 7 ЧЕРНИЯТ ЩЪРКЕЛ ООД ВАЛЕРИЯ ДУЧЕВА СПАСОВА 9B0172E4E5ECB315BF0B9FB18C17EAC73A1DF0D45D437C83E99A7868BC974AF6 ДРАГОМИР НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ 5939CA2FE92B293EF9171FB6F2C7386F8D18DE858443E140CDD99E999F214C42 ДРАГОМИР СТОЯНОВ 827196848 ЧЕРНИЯТ ЩЪРКЕЛ 203345854 ЧЕРНИЯТ ЩЪРКЕЛ CHERNIYAT SHTARKEL 203345854
6 409 лв./ BGN 1 472 лв./ BGN 2020-04-21
3 ФОТО - КАПРИЗ
124109404
ФОТО - КАПРИЗ ФОТО - КАПРИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 3 ФОТО - КАПРИЗ ЕООД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БАХЛОВ DA99128BEC77[..](ПМС55|ТР) ФОТО ...
ФОТО - КАПРИЗ ФОТО - КАПРИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тервел 9450 УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 3 ФОТО - КАПРИЗ ЕООД ПЕТКО ГЕОРГИЕВ БАХЛОВ DA99128BEC775ABC06F62E77186AE1E486A6AC8B68F03446C6DA5520818D0CA3 ФОТО - КАПРИЗ FOTO - KAPRIZ 124109404
4 607 лв./ BGN 1 456 лв./ BGN 2020-04-21
3 ТРАВЕЛ АДВАЙЗЪРС
204687362
Травел Адвайзърс Травел Адвайзърс ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Тинтява 13Б, офис 1-1 Травел Адвайзърс ООД Любомир Райчев Дончев F06D9A70D59C[..](ПМС55|ТР) ...
Травел Адвайзърс Травел Адвайзърс ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Тинтява 13Б, офис 1-1 Травел Адвайзърс ООД Любомир Райчев Дончев F06D9A70D59CDE1992F60AECFEC9AE653D090B27C4BF49523B0030EBD60D277D Ивайло Маринов Иванов 140E22B65AB2F4D23DD01A7091772DA7A4238CB0833E25DF7ECFE1D5555D53C0 Компания за управление на инвестиции 112585751 Травел Адвайзърс Travel Advayzars 204687362
4 604 лв./ BGN 1 451 лв./ BGN 2020-04-21
3 БО ЕНД БО ПРОДЖЕКТ
200036804
Бо енд Бо проджект Бо енд Бо проджект ООД БЪЛГАРИЯ гр. Своге 2260 Страцин 4 Бо енд Бо проджект ООД БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЦЕНЕВА-ИВАНОВА EAC0FD5FCC8C[..](ПМС55|ТР) ...
Бо енд Бо проджект Бо енд Бо проджект ООД БЪЛГАРИЯ гр. Своге 2260 Страцин 4 Бо енд Бо проджект ООД БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЦЕНЕВА-ИВАНОВА EAC0FD5FCC8C56A90F8707732BEEFC57452461F1D7D688BA2E5E495F069860CD БОЙКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ 4CFF0CEECAA83519533C98B1DFE127933A4E88A6CB1B7702BB860475E3344D8F Адвокатско дружество Георгиев и съдружници 175003774 Борислава Георгиева Ценева - Иванова EAC0FD5FCC8C56A90F8707732BEEFC57452461F1D7D688BA2E5E495F069860CD Александър Димитров Иванов 27943CF43BCFB3759863C1EC6E1C9E2523E22481AB6E627EB89B20E55EF73FE3 Бо енд Бо проджект Bo end Bo prodzhekt 200036804
4 603 лв./ BGN 1 446 лв./ BGN 2020-04-21
3 БАЛМЕТ
117653925
БАЛМЕТ БАЛМЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул.МИХАИЛ АРНАУДОВ 6 БАЛМЕТ ООД БАЛЧО ПЕТРОВ БАЛЧЕВ 58FCF5DB3C48[..](ПМС55|ТР) ДАНИЕЛА БОРИСОВА БАЛЧЕВА ...
БАЛМЕТ БАЛМЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 ул.МИХАИЛ АРНАУДОВ 6 БАЛМЕТ ООД БАЛЧО ПЕТРОВ БАЛЧЕВ 58FCF5DB3C486428FB6988D7B7F2A55EB07B9B8BA785A136CEA6E3A4734020B9 ДАНИЕЛА БОРИСОВА БАЛЧЕВА 2F6E09BD51CF1512284BE4C40DC0FFF18E3F42CB345C9B724FBF5ADA66CB990A БАЛМЕТ BALMET 117653925
8 289 лв./ BGN 1 388 лв./ BGN 2020-04-21
3 КЕХАЙОВ - 1
203636906
ЙОСИФ КЕХАЙОВ - 1 ЙОСИФ КЕХАЙОВ - 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул. Христо Ботев 61 ЙОСИФ КЕХАЙОВ - 1 ЕООД ЙОСИФ ГИЗДОВ КЕХАЙОВ 345DA27E5AFB[..](ПМС55|ТР) ...
ЙОСИФ КЕХАЙОВ - 1 ЙОСИФ КЕХАЙОВ - 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул. Христо Ботев 61 ЙОСИФ КЕХАЙОВ - 1 ЕООД ЙОСИФ ГИЗДОВ КЕХАЙОВ 345DA27E5AFB318C5C71CCE6F3DD7F97A7446359175B556545FCEF4D543B91AD ЙОСИФ КЕХАЙОВ 120559973 ЙОСИФ КЕХАЙОВ - 1 203636906 СЕВДАЛИН ЙОСИФОВ КЕХАЙОВ 75F0BE57C61393EFCEB7C9C93FD07759F183E6AEE01CE6F2D4B2ADECC698BC19 ЙОСИФ КЕХАЙОВ - 1 YOSIF KEHAYOV - 1 203636906
5 444 лв./ BGN 1 332 лв./ BGN 2020-04-21
3 МИЛЧО ЛЕФТЕРОВ-МЕЛ - ЕНИ ЛЕФТЕРОВ
202542069
МИЛЧО ЛЕФТЕРОВ-МЕЛ - ЕНИ ЛЕФТЕРОВ МИЛЧО ЛЕФТЕРОВ-МЕЛ - ЕНИ ЛЕФТЕРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ДУПНИЦА 1 МИЛЧО ЛЕФТЕРОВ-МЕЛ - ЕНИ ЛЕФТЕРОВ ЕТ ЕНИ МИЛЧОВ ЛЕФТЕРОВ ...
МИЛЧО ЛЕФТЕРОВ-МЕЛ - ЕНИ ЛЕФТЕРОВ МИЛЧО ЛЕФТЕРОВ-МЕЛ - ЕНИ ЛЕФТЕРОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ДУПНИЦА 1 МИЛЧО ЛЕФТЕРОВ-МЕЛ - ЕНИ ЛЕФТЕРОВ ЕТ ЕНИ МИЛЧОВ ЛЕФТЕРОВ E2DE51D878B7B53F7A621022821935B1B1F110DD4EFAF6049D4FBDF19F91706F МИЛЧО ЛЕФТЕРОВ - МЕЛ 819388350 МИЛЧО ЛЕФТЕРОВ-МЕЛ - ЕНИ ЛЕФТЕРОВ 202542069 МИЛЧО ЛЕФТЕРОВ-МЕЛ - ЕНИ ЛЕФТЕРОВ MILCHO LEFTEROV-MEL - ENI LEFTEROV 202542069
5 441 лв./ BGN 1 323 лв./ BGN 2020-04-21
3 ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ - Р
200059399
ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ - Р ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ - Р ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ КАП.МАРИНОВ БЛОК ТОДОР КОЙНОВ 1 Е ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ - Р ЕООД ХРИСТО ДИМЧЕВ ПЕНЧЕВ ...
ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ - Р ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ - Р ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ КАП.МАРИНОВ БЛОК ТОДОР КОЙНОВ 1 Е ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ - Р ЕООД ХРИСТО ДИМЧЕВ ПЕНЧЕВ 7D2F8AE58F5E0FE8C0BF466C17E0CA2C819EA0FC3260B82C20539B3D3840F612 ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ - Р ELEKTROINZHENERING - R 200059399
10 209 лв./ BGN 1 255 лв./ BGN 2020-04-21
3 ДАНЧЕВ КОМЕРС
200256700
ДАНЧЕВ КОМЕРС ДАНЧЕВ КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 ул. ТРАКИЯ 12 ДАНЧЕВ КОМЕРС ООД КИРИЛ ДАНЧЕВ БАТКАДЖОВ 5432C48C2513[..](ПМС55|ТР) ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ...
ДАНЧЕВ КОМЕРС ДАНЧЕВ КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 ул. ТРАКИЯ 12 ДАНЧЕВ КОМЕРС ООД КИРИЛ ДАНЧЕВ БАТКАДЖОВ 5432C48C25130CF28ED2013343DE42D5017941B7F820FAE6D03B8D9AC4621042 ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ДАНЧЕВ A6E3C7DE25B564D80D61C2D85BFE3142D1D37E8711C2E7777687C6879C486A73 ДАНЧЕВ КОМЕРС DANCHEV KOMERS 200256700
10 209 лв./ BGN 1 254 лв./ BGN 2020-04-21
3 СВЕЖЕСТ
815123237
СВЕЖЕСТ СВЕЖЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Пею Яворов 3 СВЕЖЕСТ ЕООД ПЛАМЕН МИЛЧЕВ КАМЕНОВ 7594B8BB79F4[..](ПМС55|ТР) БДИНТЕКС 105540001(ПМС55|ТР) СВЕЖЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
СВЕЖЕСТ СВЕЖЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Пею Яворов 3 СВЕЖЕСТ ЕООД ПЛАМЕН МИЛЧЕВ КАМЕНОВ 7594B8BB79F413BAED1103683D1665A267AA56E898484F3EFC7551C28C2A2077 БДИНТЕКС 105540001 СВЕЖЕСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул.Теодосий Търновки 85 2 БДИНТЕКС ЕООД 105540001 СВЕЖЕСТ SVEZHEST 815123237
6 345 лв./ BGN 1 242 лв./ BGN 2020-04-21
3 СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67
204819038
СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 47 СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 ЕООД СЕВДАЛИН ЗАРКОВ ПРОФИРОВ ...
СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 47 СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 ЕООД СЕВДАЛИН ЗАРКОВ ПРОФИРОВ D928093AFF5CCE1701D2B65B2361F24732ED47846A372F92ADD55F34EA2BCA22 СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 830142209 СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 204819038 СЕВДАЛИН ПРОФИРОВ 67 SEVDALIN PROFIROV 67 204819038
3 666 лв./ BGN 1 198 лв./ BGN 2020-04-21
3 ЛЮБМАКС - ЛЮБОМИР МАКСИМОВ
118022119
ЛЮБМАКС - ЛЮБОМИР МАКСИМОВ ЛЮБМАКС - ЛЮБОМИР МАКСИМОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ДЕЛЕНКИТЕ ул. СЕВЕР 20 ЛЮБМАКС - ЛЮБОМИР МАКСИМОВ ЕТ ЛЮБОМИР МИХАЛАКИЕВ МАКСИМОВ ...
ЛЮБМАКС - ЛЮБОМИР МАКСИМОВ ЛЮБМАКС - ЛЮБОМИР МАКСИМОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ДЕЛЕНКИТЕ ул. СЕВЕР 20 ЛЮБМАКС - ЛЮБОМИР МАКСИМОВ ЕТ ЛЮБОМИР МИХАЛАКИЕВ МАКСИМОВ 4B2187654F262794D5747AD0D38E29E75AE63797E5F43ED652E47F50E02BAD93 ЛЮБМАКС - ЛЮБОМИР МАКСИМОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 СИМЕОН ВЕЛИКИ 1 ЛЮБМАКС - ЛЮБОМИР МАКСИМОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ДРАГОМАН 3 ЛЮБМАКС - ЛЮБОМИР МАКСИМОВ LYUBMAKS - LYUBOMIR MAKSIMOV 118022119
6 331 лв./ BGN 1 192 лв./ BGN 2020-04-21
3 СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ
202496604
СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Карамфил 6826 СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград 6800 ул. ТОПОЛИТЕ 17 СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ ШЮКРИЕ СЕЛЯМИ АПТИ ...
СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Карамфил 6826 СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград 6800 ул. ТОПОЛИТЕ 17 СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ ЕТ ШЮКРИЕ СЕЛЯМИ АПТИ 9E9382071A6D0FA0CABB7C0F452A3AC6677475A74DBE9E4A2E7F3E8D04A8519D СНЕЖАНКА - ШЮКРИЕ АПТИ SNEZHANKA - SHYUKRIE APTI 202496604
5 395 лв./ BGN 1 184 лв./ BGN 2020-04-21
3 СТАВИО
126643976
... СТАВИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.Панайот Хитов 21 ИВАН СТАТЛЕВ ПАНЕВ BEE1305F6FB5[..](ПМС55|ТР) СТАВИО STAVIO 126643976(ПМС55|ТР)
СТАВИО СТАВИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.ПЕТЪР БЕРОН бл. 5 вх.В ап.2 СТАВИО ООД СТАТЛЮ ПАНЕВ СТАТЛЕВ 9CAE8369FD8733BD6808EF325DE3B0F2C1DDBA8E080E3FAE9DD89D98282F5DB3 ПЛАМЕН СТАТЛЕВ ПАНЕВ 1DB82AF490F80DFE2F6EB5EABA2FDDF2AE7D32B2ADDC1A14502B0233E4B5BF7E СТАВИО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.Панайот Хитов 21 ИВАН СТАТЛЕВ ПАНЕВ BEE1305F6FB54ADC7870DDB4F2264ECC8D67BD368C5AA32AEC7846854BCFD84A СТАВИО STAVIO 126643976
5 376 лв./ BGN 1 128 лв./ BGN 2020-04-21
3 ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ
821102614
ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. СТАМЕН ИЛИЕВ 34 ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ ЕТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ ...
ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. СТАМЕН ИЛИЕВ 34 ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ ЕТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ B2D42AF809C9600D1A969926FC33817EBAE9A9CCBD3E6D5DBC74EAA0123E14A2 ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ с. Копиловци 3467 ЧЕРВЕН БРЯГ 13 ИРКАТУР - ДИМИТЪР ИВАНОВ IRKATUR - DIMITAR IVANOV 821102614
5 374 лв./ BGN 1 122 лв./ BGN 2020-04-21
3 ИВЕНТЗОУН
200393694
ИвентЗоун ИвентЗоун ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 Младост 3 329 5 ИвентЗоун ООД ДАНИЕЛА НЕЙЧЕВА ЖЕЛЕВА BDB861340E63[..](ПМС55|ТР) МАРИНА НЕЙЧЕВА ХРИСТЕВА ...
ИвентЗоун ИвентЗоун ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 Младост 3 329 5 ИвентЗоун ООД ДАНИЕЛА НЕЙЧЕВА ЖЕЛЕВА BDB861340E63468215CA0DF7E6C128D269E41D093A473DA72C6A9C5F9C98C83D МАРИНА НЕЙЧЕВА ХРИСТЕВА 6A9286A5A10D206E110F3EB7FC73C04606DB8560CC0804A32AB4C5A3561E0FD5 Марина Нейчева Христова 6A9286A5A10D206E110F3EB7FC73C04606DB8560CC0804A32AB4C5A3561E0FD5 Кирилка Кирилова Иванова F049AF6119C2127C80375F7672ED00CBAB1BA77C7C950F8CDBA78252B34AA2DA ИвентЗоун IventZoun 200393694
2 904 лв./ BGN 1 084 лв./ BGN 2020-04-21
3 МИЛАНО - МИЛКО МИЛАНОВ
120028378
МИЛАНО - МИЛКО МИЛАНОВ МИЛАНО - МИЛКО МИЛАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Неделино 4990 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 5 МИЛАНО - МИЛКО МИЛАНОВ ЕТ МИЛКО ВЕЛИЧКОВ МИЛАНОВ ...
МИЛАНО - МИЛКО МИЛАНОВ МИЛАНО - МИЛКО МИЛАНОВ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Неделино 4990 ул. ДИЧО ПЕТРОВ 5 МИЛАНО - МИЛКО МИЛАНОВ ЕТ МИЛКО ВЕЛИЧКОВ МИЛАНОВ CD44C78B0207942D8643E5C167BF664569884219F157D695B6BC67CC9FE06489 МИЛАНО - МИЛКО МИЛАНОВ 120028378 МИЛАНО-МИЛКО МИЛАНОВ-ВЕЛИЧКО МИЛАНОВ 201535132 МИЛАНО - МИЛКО МИЛАНОВ MILANO - MILKO MILANOV 120028378
4 444 лв./ BGN 1 065 лв./ BGN 2020-04-21

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 1 291 710 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More