Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за @published 2020-04-24 намери 455 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
3 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО
102036786
ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ 6847EA0B8189[..](ПМС55|ТР) РАДКА ...
ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ 6847EA0B8189D9CA587923749AA42A0E4556855CCC1EBD6397DE6CD6F0B824B0 РАДКА ДИМОВА КОЕВА A41B36EF472859668A40EDF42D272DDE5FCC3AD11E6C8D595A43F604BE989E0A ХРИСТО ЯНКОВ ЯНКОВ 5515E5E7BC8A271D147DC80B5889092D3EA10B1AEB06B5ACFB97DE0D34422D6D ДОНКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА FFBD910835751E5CFEC6B89B76A2713FBDE4A3403A1C931A2435739BB6B955AD ДЖЕНДО ГЕОРГИЕВ ДЖЕНДОВ 9AA522B74383302C756054A4A8A7CCDD2778B164AE12DE2B801414DB09D601BC ФЕСТА УАЙН КЪМПАНИ 183D2A50100272DCAED08EE9A265E66D МАРИО ВАНЕВ ПОПОВ EFE30752C04B93DA246B5E29A47E76D159445E136468CAB76B9422F35086FA9F ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ФЕСТА ХОЛДИНГ АД 103123984 ФЕСТА ХОТЕЛИ ЕАД 175286794 ДИМИТЪР СВЕТЛОЗАРОВ ГРУДОВ 7E20CD992BE2E387C852FC65D565D12EC0FCF9B66FA81A21B1F54850BA2A5B98 Черноморско злато АД 102036786 Уникредит Булбанк АД 831919536 Маринела Сталинова Тодорова 822520F99E78244EDBDE0895A15F6633BDC97B364A1C6C159D225AB8EAF69147 Коста Златков Попов 3D6C1100C438E639B822161082BBF636BC618C76839105F2BDB5E19546A99E8E Васил Господинов Господинов D0526A449045DEB022645A1F78E99F6799637BE18A2DFC92D3DF894D8732B08A ГРИИН НЮЗ 203002866 ЧАЛИС 200323062 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО CHERNOMORSKO ZLATO 102036786
190 671 лв./ BGN 76 473 лв./ BGN 2020-04-24
3 РИЛА - БОРОВЕЦ
832048438
РИЛА - БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 к.к. БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА 4679A0192992[..](ПМС55|ТР) БАЛКАНТУРИСТ ...
РИЛА - БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 к.к. БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА 4679A01929922615064C17527D56FDFB0DB3AEC40EFBD8910BF15D5B03638DE6 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА - ГЕНКОВА 831652492 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 К.К. БОРОВЕЦ ХОТЕЛ РИЛА БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА, 2B3BEAA2C7F8C75693E28D9D094B5412 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 БАЛКАНТУРИСТ АД 831652492 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД 5039A11A330D1437C4D86066E0B052EA ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Стефан Светославов Кемилев B198A684AAFF7A6920D8BD22C18A453181730197D2DFD07FE26E88EDCDC144D6 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 СТАНИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КОТЕВ 501D5CFCC943D59C28062211AB15959F812B7076B6CD55583E89D07D30DF0422 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 НЕВЕНА ИВАНОВА КИТОВА 1083C485634674AAAEDCA61D16D92038199364D6E124196AE2AA57A273756A33 ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ИХТИМАНСКА D544D0D536EC27FF2D7D03BB290F7D55BC7BF64A4826E7E1AADE8082F0146268 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2DC0433CF2623C6EF349B79388DC126A040BB32B0DD134A3D4813 РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438
210 597 лв./ BGN 75 263 лв./ BGN 2020-04-24
3 ПЪТСТРОЙ БУРГАС
102659979
ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Москва 26 ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД Райко Дамянов Калпачков 4DCF440893BC[..](ПМС55|ТР) ...
ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Москва 26 ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД Райко Дамянов Калпачков 4DCF440893BCD947332975BD215D864D3A860346B266BBEFE98BACC4BD7A9009 РАИСТРОЙ ЕООД 104677029 ХИДРОСТОЙ АД 103029862 ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Константин Фотинов 19 А ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Константин Фотинов 19А НЕДЬО НЕДЯЛКОВ ПЛАЧКОВ B6A648F704BCFFD96AA661333408AB26AB3649D49A57107F196BB46C84E1E98A Иван Николаев Иванов 837A9B422AE7E33A0C67343BC7F8163E6EA67191E6CEEA44AE5F26E0E84A1FF6 Живко Илиев Недев 3723C57A9127ACCDE211609C8048539B7A54FD6C600B00679B5BD6346F6B7E9B ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ PATSTROY - KARNOBAT 102659979
112 829 лв./ BGN 55 693 лв./ BGN 2020-04-24
3 ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР
200114269
ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 УЛ.ХАН КУБРАТ 14 ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД ВИДЬО ВЪЛКОВ ВИДЕВ 2C553C0E4E13[..](ПМС55|ТР) АЛЬОША ГЕОРГИЕВ ...
ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 УЛ.ХАН КУБРАТ 14 ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД ВИДЬО ВЪЛКОВ ВИДЕВ 2C553C0E4E13F69DFC933EB29018C90920AD13EFBBDD26CB9BA651A70C25F39D АЛЬОША ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ 9D786C7751ABD5F93547DAEE0945BE4EEC159AAFC39E785F6D4FCBDBE19D2428 ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ E85DE1E5715707FDA4BDB46DB6A53357BD5140369C484242119CF2CF8C956AE1 Екопласт файбър АД 200114269 Наталия Ивановна Видева 5B3A5D6369518D7BA28DC528AFF11202C33E9F241CC01C5253E85569BD75345F Българо-американска кредитна банка АД 121246419 ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР 200114269 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА 121246419 Марин Колев Радевски 69A86B660DDAEEF2824660B1093B06F1D5EA539CA8B1CD8A1789320334D4130B ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР EKOPLAST FAYBAR 200114269
125 565 лв./ BGN 42 362 лв./ BGN 2020-04-24
3 СФК-ТРАК
175356641
СФК-ТРАК СФК-ТРАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ОРЛАНДАВЦИ ул. 202-ра 4 СФК-ТРАК ООД МАРИЯН ВЛАДИМИРОВ СИНАБОВ C1B6D8808ABE[..](ПМС55|ТР) БИМАР ЕООД 104598037(ПМС55|ТР) ...
СФК-ТРАК СФК-ТРАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ОРЛАНДАВЦИ ул. 202-ра 4 СФК-ТРАК ООД МАРИЯН ВЛАДИМИРОВ СИНАБОВ C1B6D8808ABEC21348E5D47D61BBED279D9C93D9C241486356CBE98DB8813366 БИМАР ЕООД 104598037 ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ВОДЕНИЧАРОВ A5A6E342C5CFCE2FC741A22C3B5BBC0B73D9E7A62B3699278F2CB7D8B18348D4 БОРИСЛАВ ЕЗЕКИЛОВ БОРИСОВ 18B1AE4D0D72D7F79EC00BBF412632A1279962E1D1AA5FD9FC507CCE97F2A560 СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА B6A4C797133992E14B5123E6D93BF247BAF164604BB6613DAFA7FF458F7DB8EA ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА CE0E69653B8932C18215DFD44E74E5956B7BDFCE050FA1D578B973E7A83A11F0 СФК-ТРАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ОРЛАНДОВЦИ бул. История Славянобългарска 4 ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА CE0E69653B8932C18215DFD44E74E5956B7BDFCE050FA1D578B973E7A83A11F0 СФК-ТРАК SFK-TRAK 175356641
43 1 525 лв./ BGN 39 346 лв./ BGN 2020-04-24
3 ТРЕМОЛ
104593442
ТРЕМОЛ ТРЕМОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 АСТИ 10 ТРЕМОЛ ООД ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ B68CBB15817A[..](ПМС55|ТР) РАЛИЦА ТРЕМОЛ КОЛЕВА ...
ТРЕМОЛ ТРЕМОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 АСТИ 10 ТРЕМОЛ ООД ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ B68CBB15817A13439B300A3C0FFA29616CAC5A17C1D22E2329B571464C1BA0D1 РАЛИЦА ТРЕМОЛ КОЛЕВА 1AE3CEBD3326707B782687237B4643D0E829BC4E79762FBD753EBE6AD8421783 ТРЕМОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. Асти 10 ТРЕМОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.Толедо 6 ТРЕМОЛ TREMOL 104593442
90 630 лв./ BGN 34 039 лв./ BGN 2020-04-24
3 СДРУЖЕНИЕ "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ-БОТЕВ-ВРАЦА"
106596394
СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ-БОТЕВ-ВРАЦА СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ-БОТЕВ-ВРАЦА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 СТАДИОН ХРИСТО БОТЕВ КАЛИН АНГЕЛОВ КАМЕНОВ ...
СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ-БОТЕВ-ВРАЦА СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ-БОТЕВ-ВРАЦА ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 СТАДИОН ХРИСТО БОТЕВ КАЛИН АНГЕЛОВ КАМЕНОВ 64F1231896D32B53E6A79F7721B4F6CC69B304BE1D21D7CE5183F712CED1A9F5 ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ 2B2352A19A9C20D0BDB908364510412B4D2A33398945126D3ACB1CC1737D7AB8 ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ КАМЕНОВ 582F07715EB27C2256BD485EF0C9D9B7DAADF1B622BFA0A2B449AB863B91AD5A СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ-БОТЕВ-ВРАЦА SDRUZHENIE PROFESIONALEN OBSHTINSKI FUTBOLEN KLUB-BOTEV-VRATSA 106596394
41 1 380 лв./ BGN 33 957 лв./ BGN 2020-04-24
3 АВТОКОМЕРС 93
101662883
АВТОКОМЕРС 93 АВТОКОМЕРС 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН 18 АВТОКОМЕРС 93 ООД ТОДОР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ 2AC699B44688[..](ПМС55|ТР) ХРИСТО ...
АВТОКОМЕРС 93 АВТОКОМЕРС 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН 18 АВТОКОМЕРС 93 ООД ТОДОР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ 2AC699B44688D2E2B353ABA0ED05FEFA55DB5F1DC6AA850BE8D1B30AF3133FAB ХРИСТО КИРИЛОВ ТАСЕВ C9AEA030E24EE01AA68F4E928FF2B432D81FAA87CB5A3C8B7E9A201CD2656EBB АВТОКОМЕРС 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.Васил Коритаров 4 АВТОКОМЕРС 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.Стефан Стамболов 1 АВТОКОМЕРС 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. Софийско шосе 6 АВТОКОМЕРС 93 AVTOKOMERS 93 101662883
100 498 лв./ BGN 29 905 лв./ BGN 2020-04-24
3 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ
831507493
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C[..](ПМС55|ТР) ...
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C26A0C0E067FF774308B2154E11381716AAE5970B6D76F605638D Зоран Матлиевски 688216E7B2855F03E8AC91BF53327243 „СЪНФУУДС ХОЛДИНГ” БИ ВИ 2FA6EBA79DFD4C2F44BC4B7006368788 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 бул. Проф. Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ SANFUDS BALGARIYA 831507493
118 420 лв./ BGN 29 761 лв./ BGN 2020-04-24
3 КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ
204650474
Киа Моторс България - София Киа Моторс България - София ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. Цариградско шосе 144 Киа Моторс България - София ООД Храбрин Иванов Иванчев ...
Киа Моторс България - София Киа Моторс България - София ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. Цариградско шосе 144 Киа Моторс България - София ООД Храбрин Иванов Иванчев 6161F00376BC02CDF821A9CEF982B94E1E46A63BAC0638A7B061BAFC17FFF828 Цветан Рашков Рашков D0E4EE9380E0A65DE052E470424BDEBBD2B310F656D3E89A5A8E5F252A96C444 КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ ООД 204650474 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 Киа Моторс България - София Kia Motors Balgariya - Sofiya 204650474
29 1 682 лв./ BGN 29 259 лв./ BGN 2020-04-24
3 СТОУН ТЕКСТАЙЛ
205718889
113 369 лв./ BGN 25 035 лв./ BGN 2020-04-24
3 М - БУС
102638045
М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ 14 РАДОСТИН АНГЕЛОВ РАДИЧЕВ A22895263649[..](ПМС55|ТР) М - БУС М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул ...
М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ 14 РАДОСТИН АНГЕЛОВ РАДИЧЕВ A22895263649D965278499635C76F9E9D1883576EA3DE1883A83D06669610453 М - БУС М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. АЛЕКСАНДРОВСКА 17 М - БУС ООД РУМЕН АТАНАСОВ ХРИСТОВ CE9570AFC7F088990D6D0365FF6818A4F9112CD1220E1B8C0B058BD9D19D663F МИХАИЛ ТОДОРОВ КИРОВ 3FA540C7190C1CC1991B0F0A785E71780D5420C1D68E6EC968F67524829099D9 ПЛАМЕН ХРИСТОВ КЮЛБАСАНОВ D715B0E97B4213F55E446F5B6006A61C9B8155E95B5178A8BB96AE56E428D369 СОНЯ ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА 3CFAFDBD7E2C785395DD53B82473E61B40C2BDB648551169E5316B0A7A586EE7 АТАНАС ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ CE670A4076265F4BD0B64A5D2E000B518C80A6514CF7EE5CF28B8083F129337D ГЕРГАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА F7C9E1FF9EC31E6548FA1A273E350004FFD60FD64F948ED603E0E3E4B9D36950 М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Созопол 8130 ул. КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА 21 А ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ CA1EBBA18E81BBDDC360E0A90FBA416946F71D9F116CDD4EA4F8747663D5597D М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 8 СЛАВЧО ЯНКОВ ЯНЧЕВ 5DAC583DDFF892E058532EF31212ECE8C8A8D1FE6F9F7FAB522A367F93EF54EC М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. БУЛАИР 1 М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 „Крайезерна” 113 М - БУС M - BUS 102638045
100 398 лв./ BGN 23 858 лв./ BGN 2020-04-24
3 ТЕКРА
030432222
ТЕЛЕТЕК ТЕЛЕТЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА 1, бул. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 35 ТЕЛЕТЕК ЕООД ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ СТОИЦЕВ 5B77ACF1C23B[..](ПМС55|ТР) ПЕТЪР СТЕФАНОВ ...
ТЕЛЕТЕК ТЕЛЕТЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА 1, бул. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 35 ТЕЛЕТЕК ЕООД ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ СТОИЦЕВ 5B77ACF1C23B3985F33B5D099E5C2B8FD1DA13BAA611FC5BAEC8B020C214DCB8 ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПОЛИЛЕЕВ AFFA9B23833F9ABD9838374AFCF61A9B23162D5091D6C2FE6673594D08A959FC ТЕЛЕТЕК ГРУП АД 175140444 ТЕЛЕТЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА 1 бул. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 35 35 Анелия Георгиева Стоянова E52D60B40AF6AAF261E58B30B2B27147525CEC5A40114FD8BD07CAC94E6EEC25 ТЕЛЕТЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 Дружба 1 бул. Цветан Лазаров 35 Владимир Петров Наков 62528EFFAD85AC89CDC75B5D8709B9081E30030939F5D315380E728D68A142A4 АНТОНИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 481DD563A0BF2DFF7C8FA74881944D4CC3B30A57326A68B6C8E5D1F7DD398E0F ТЕЛЕТЕК TELETEK 030432222
33 1 180 лв./ BGN 23 360 лв./ BGN 2020-04-24
3 БЕЛЧИН ПАРК
175286562
БЕЛЧИН ПАРК БЕЛЧИН ПАРК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул. ДАМЯНИЦА 3-5 БЕЛЧИН ПАРК ЕООД КАМЕН СИМЕОНОВ ПЕШОВ 82B0703AF1D4[..](ПМС55|ТР) АНДРЕЙ ИВАНОВ ЦЕКОВ ...
БЕЛЧИН ПАРК БЕЛЧИН ПАРК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул. ДАМЯНИЦА 3-5 БЕЛЧИН ПАРК ЕООД КАМЕН СИМЕОНОВ ПЕШОВ 82B0703AF1D4223313964D347EA0B939E7097B023B1FF666E61C45E48C44D200 АНДРЕЙ ИВАНОВ ЦЕКОВ 1210DE60F4EB0457908EA3E5E0E04051F9CE789D4A2B32FB7BEB5392630AE6FA ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 175020797 БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ГЪНГОВ 8C1534E1BC551E0AEBA986A0387F752D23722326DCCCD4D72A51FE126C9AF48A БЕЛЧИН ПАРК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 Дамяница 3-5 СИМЕОН СТОИЛКОВ ПЕШОВ F7B5CEF8B2B8FF0933238BCCE10F02D8AF129B325D30B043DA4C2F3A8D873EF4 БЕЛЧИН ПАРК BELCHIN PARK 175286562
55 670 лв./ BGN 22 096 лв./ BGN 2020-04-24
3 БЪДЕЩНОСТ
833067014
БЪДЕЩНОСТ БЪДЕЩНОСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ИНДУСТРИАЛЕН БЪДЕЩНОСТ АД ПАВЕЛ ХРИСТОВ АТАНАСОВ E2099F81A7D3[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗЪБЧЕВ ...
БЪДЕЩНОСТ БЪДЕЩНОСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ИНДУСТРИАЛЕН БЪДЕЩНОСТ АД ПАВЕЛ ХРИСТОВ АТАНАСОВ E2099F81A7D3CA82B79BDE9AE2D7F3778557C1672C6785746E5E5002445F8632 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗЪБЧЕВ 316A5CF0BFD94EBBE4C602A199EC690502429122079E5769FF032A4C14CA7BC1 РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ГОЧЕВ E4824D7C89537384F51B177600B6DF31531BDB97B485E0B5D40C4EB35F07CA9B ВАНЯ ИЛИЕВА ПЕЧИКАМЪКОВА - ЗЪБЧЕВА 85AB4978F038F47915F8D3F008E7CEE02959B177F772CCA6922D22AD2AEE5637 ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИЗИЕВ 3A8294A9BDC5CF320E3923DC835DAF982F86DF074718640577203642907BDA2D БЪДЕЩНОСТ АД 833067014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 831919536 БЪДЕЩНОСТ BADESHTNOST 833067014
77 463 лв./ BGN 21 391 лв./ BGN 2020-04-24
3 ОБНОВА
820180973
ОБНОВА-КООПЕРАЦИЯ ОБНОВА-КООПЕРАЦИЯ К БЪЛГАРИЯ с. Черни Осъм 5620 ул. ПЪРВИ МАЙ 75 ОБНОВА-КООПЕРАЦИЯ К АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ FBCB86A133BF[..](ПМС55|ТР) ...
ОБНОВА-КООПЕРАЦИЯ ОБНОВА-КООПЕРАЦИЯ К БЪЛГАРИЯ с. Черни Осъм 5620 ул. ПЪРВИ МАЙ 75 ОБНОВА-КООПЕРАЦИЯ К АНДРЕЙ ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ FBCB86A133BF6075412A31D1BFA3268939AA6BBAF5492ECBAEFE5E383ED4B9A0 НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ МАЛЧЕВ 7515D6CD307446962647D9983281A1BCCC2DED2F38E7038D95BA16DD1E346E44 АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ИВАНОВ F123E845899E41E8C2BEF05D049552CFE36A8C462B7438DBAAB7567417750D8C ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЛАТНИКОВ 8D88811660EB266856837F5FE5BDBBB9DEE9AD16BAD13560A47C96C07665EE8E НИКОЛА ДУЛЕВ ПЕНЧЕВ 09E0507AF2C5F109AEB81B58FF1EF6A26059697C31A4A206360132A61FAA4488 МАРГАРИТА КЪНЕВА ХАСЪМСКА DF11B2094FC6F4EE324F89C8A856DBEF8A7746666237AFBD83988034B54273C3 НИНУШ ЦАНКОВ НИНУШЕВ 54843723059FAD524F3F6D8220D5A9D975CE401B373B32968F54BD9DD4B5C1CD МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕНКИНА 0F91750F14947014D31D59A54C2DF14E090C12CF1099CC46ABC369AA868ED891 ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВ КАРДАШИМОВ C4BA5529F176A1A5F287599422F683F8F27126219FFF262527030D7663F76289 ИВАН ХРИСТОВ ТОТКОВСКИ 7C8321650FED33C1BB56499F2CC9D28998DF1CF19061F3FF6AEE6AC84F081EED СТАНКА МАРИНОВА ЗАНКОВСКА FDEDBFB318FBDAA7F5DCA99D9C6DEAB1D4CA0B11C21858C80CD5386ACF505C3A ВЕЛИКА КОЛЕВА ЛАЧЕВА A5875E415546281856826D275D70A07D35E9AF82559672B11F94FF03A3424217 АНГЕЛ ХРИСТОВ НАНОВСКИ 81DCE78E4D21EE7404639D9467BFA14783616D26ECA6617DD8EE054B9CD3AE28 МАРИН ЯНКОВ АТАНАСОВ FFB7A5A7DC22EC3145C4C600A6084C6F9F720C16BE7B069D827668087D997FC4 МИНКО СПАСОВ МИНКОВ 8BD8CAD48A639B779F025EB6ECD10AB6461230D070431087B6692504A3E9E097 НЕДКА ДИМОВА ТОПАЛОВА 3C0291C17AF4B0078443AEFB685593967CFFD4EF8864B3324BD2C81FB0A69124 ПЕТРАНА МИТЕВА ВОЛОВА 2B07A5383486C5C691728F07C4B2F71199757F88E4E0A5CA2B8C57E3D703629E КРАСИМИРА МАРИНОВА ГАНЕКОВА CC48A8EA51E0247F768FFD021B35A1435554466B7A0572F29991FC9DEAAC2846 СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ КРЪСТЕВСКИ 53A2F95177A4E05EDF898F98065E04D6EEDA6363F1B74FBED9D8EF40D7BF64CF ПЛАМЕН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ 20ED8B59FC5EE4767AFD54FF3E00E5E5CD96DC8ACE3D33B6C965396575754991 ОБНОВА-КООПЕРАЦИЯ OBNOVA-KOOPERATSIYA 820180973
127 276 лв./ BGN 21 030 лв./ BGN 2020-04-24
3 МАЯК М
201205106
МАЯК М МАЯК М АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8005 СЛАВЕЙКОВ 126 Б МАЯК М АД ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ C31007209BA5[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ЧЕНКОВ ИВАНОВ ...
МАЯК М МАЯК М АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8005 СЛАВЕЙКОВ 126 Б МАЯК М АД ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ C31007209BA53F8C52B914BE9370537F1F3896F4D929BCBE1F81AEBB99B0FFBC НИКОЛАЙ ЧЕНКОВ ИВАНОВ 59A747B6A3D001171C2D4E8C0FED0414A8118ED413412AC8FB60FE9114CDEDAA СТАФКА КОСТОВА ЛОЛОВА-МАРИНОВА D04C1A1D001ADEC1D4E1F8ED0C0B6D0712D09EC8A18A3DCA141663A00A9F5A12 МАЯК М 102819394 МАЯК М 201205106 СТЕФКА КОСТОВА ЛОЛОВА-МАРИНОВА D04C1A1D001ADEC1D4E1F8ED0C0B6D0712D09EC8A18A3DCA141663A00A9F5A12 ГЕОРГИ ТОДОРОВ КОНАРОВ BDE611C24AA34D69E2AD5C52DEBA3E0EB8730A43CC451BDA854BF4AE78CB0B9B Десислава Иванова Сотирова 958B182349674EF82119899BB91D2704F91FB91F08CEAF0C2DD7E2B8244ADB78 МАЯК М MAYAK M 201205106
52 667 лв./ BGN 20 823 лв./ BGN 2020-04-24
3 МЕТАЛИК БИСИПИ
200866186
МЕТАЛИК БИСИПИ МЕТАЛИК БИСИПИ АД БЪЛГАРИЯ с. Гъбене 5333 МЕТАЛИК БИСИПИ АД РАДОСЛАВ ИВАНОВ САВЕКОВ 31FA30178CB3[..](ПМС55|ТР) ПЕТКО МОСКОВ БУЗОВ ...
МЕТАЛИК БИСИПИ МЕТАЛИК БИСИПИ АД БЪЛГАРИЯ с. Гъбене 5333 МЕТАЛИК БИСИПИ АД РАДОСЛАВ ИВАНОВ САВЕКОВ 31FA30178CB3E1806F5BF0236FF610783EE6FBA46594E0A2AAD2ADD78FDDD56A ПЕТКО МОСКОВ БУЗОВ CA7E3237C38C0DE573D13B633544DFD5B18EC5D15770A71E256A0EFA6C6D62E9 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАВАЛОВ 714B739DFB8A7584BD6238DAC70A2E9AD425B7389B3816788FCEE6E238CDDCBE СТОЯН КИРИЛОВ МИЛЕВ 6C90C7D65C451ACD8ED239C4DA26363D3098027ABCA3C069C7239B7A15C95F66 МЕТАЛИК БИСИПИ 106578987 МЕТАЛИК БИСИПИ 200866186 МЕТАЛИК БИСИПИ METALIK BISIPI 200866186
40 843 лв./ BGN 20 230 лв./ BGN 2020-04-24
3 ГБС-ТУРС
175126398
ГБС-ТУРС ГБС-ТУРС ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 район ВИТОША, ул.ДАМЯНИЦА 3-5 ГБС-ТУРС ЕАД СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЛЮБОМИРОВ 0431739681D1[..](ПМС55|ТР) ПЕТЪР АТАНАСОВ ...
ГБС-ТУРС ГБС-ТУРС ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 район ВИТОША, ул.ДАМЯНИЦА 3-5 ГБС-ТУРС ЕАД СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЛЮБОМИРОВ 0431739681D119B1DB62ED75ADF2CF51C761548FBF2A317966826F4362D1F50E ПЕТЪР АТАНАСОВ СТОИЛОВ F3B7F8FE8CFAFF5FC614BACCC0094F4C35E73FE68EBA96E4A29EA18B966F2F97 КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ C0858495377DD8E207497BF8A276C4464025DBE7860A93FBA9C75CEA871A20CF АНДРЕЙ ИВАНОВ ЦЕКОВ 1210DE60F4EB0457908EA3E5E0E04051F9CE789D4A2B32FB7BEB5392630AE6FA ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 175020797 ГБС-ТУРС ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ШЕЙНОВО 3 ПЕНЧО ТОШЕВ АНДРЕЕВ DE5700BE72BB10BE7EB87D6C0D7A2FD2CFE9949CE3C9E1E03D46B8E2A59195ED ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА НЕНКОВА DC805F02AE3008BAEEEAB6C98BD67E69D38DDEB796F687D1DF986D2E5B69BAC9 ГБС-ТУРС ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул. Дамяница 3-5 МАЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА КАЙМАКАНОВА 9FE327A8CF35AF5814045B255A8F0212AFF2972343103CD86DC8C31E6B8F286A ЛЮБОСЛАВА ХРИСТОВА ЯРЛОВСКА C0EF59468AD39FC4FA6A39974C48F1CA579C60E2CA6E226678F4F01F5FFD8212 РАДОСЛАВ АНТОНОВ КОТЛАРОВ 20EA284355D15FCD649575E1941F36F016816C3EE5FBB72423D3A70BB84720C0 НИНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА 21B23401BB4878C38FBED13F8D23CED3DF860AD517F362F3233CC9BA543D1D64 ГБС-ТУРС GBS-TURS 175126398
41 819 лв./ BGN 20 143 лв./ BGN 2020-04-24
3 МЕРКАРИ - БЪЛГАРИЯ
201297033
меркари - българия меркари - българия ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 кукленско шосе 17 меркари - българия ООД Шнайдер Андреас Ханс-Йорг 480C42EFE6B6[..](ПМС55|ТР) д-р Шизик Райнхард ...
меркари - българия меркари - българия ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 кукленско шосе 17 меркари - българия ООД Шнайдер Андреас Ханс-Йорг 480C42EFE6B6EB7C1D76B9348D1FC3C4 д-р Шизик Райнхард 2645CD602BCBD695DB9779D2A375B101 меркари - българия ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Брезовско шосе 147 ТЦ Тракия АД Меркари - България ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Санкт Петербург 48 сутерен Меркари - България ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 бул.Свобода 20 меркари - българия merkari - balgariya 201297033
80 416 лв./ BGN 19 976 лв./ BGN 2020-04-24
3 ХОТЕЛИ ЛИОН
130223309
КАТИ - М КАТИ - М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ГОЛО БЪРДО 4 КАТИ - М ЕООД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СПИРОВА 44A36D1EBF2D[..](ПМС55|ТР) ТРАНСКАПИТАЛ ЕООД 831160046(ПМС55|ТР) ...
КАТИ - М КАТИ - М ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ГОЛО БЪРДО 4 КАТИ - М ЕООД ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА СПИРОВА 44A36D1EBF2D9AF044824B0B891E459238932DBCCD4273BD98903C60559DCEBD ТРАНСКАПИТАЛ ЕООД 831160046 СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ 4AAA3FDCBBF18D56551CCAF7F5AF8A9BC6366D2327EA4C676FCD75DDBE44A49A ХОТЕЛИ ЛИОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 бул. Ботевградско шосе 247, административна сграда ВАНГЕЛ ВЕЛЕВ ИВАНОВ 63DE489FC14C1B150C26FE700B0D763F8D5E863899875D6A61688486778FBB94 КАТИ - М KATI - M 130223309
87 382 лв./ BGN 19 921 лв./ BGN 2020-04-24
3 ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ
175409608
ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БОЯНА ПРОХЛАДА 15А ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР ЕАД СТОЯН ИВАНОВ ДОКОВ 36DA48BF5A99[..](ПМС55|ТР) КАМЕН ...
ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БОЯНА ПРОХЛАДА 15А ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР ЕАД СТОЯН ИВАНОВ ДОКОВ 36DA48BF5A992F2FA27EEE36BDF4B624B486D75F6986F4BE2248C745276113B4 КАМЕН ПРОЛЕТСИНОВ МАЛИНЧЕВ D8E14B9E24D2B53F19D17253E60E365B5166A3D866473BA92924E156FAF97D3B ВИХЪР ВАСИЛЕВ ТОШКОВ 3348335AA0CBA1F2FFF99CDFCEC4C3EB03B3C233DB50AA83C71E730B916A8525 ОГНЯН ИВАНОВ ИВАНОВ A1269A77962A056B14F940548D577BA2896B801A26807389257A0130BEC69F1C РОСИЦА РУСЕВА ГЕОРГИЕВА 2E966F9295FED53648DFA2ED4906379C123AAB4ECA056EA569A3686F24C7BFC7 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ 5403147BF0875E8D42A1F11FACFAF20A8F89AAA02C5E76933D4F4B467D77164A РОСЕН ТОМОВ ХРИСТОВ 3FFB3688E65246FE06C9D3B744D467003E55C9A7D4376DA7169F0B2E175477C3 АТАНАС ДИМИТРОВ МАСЛЕВ EF8A0B54AE1272E80CC2BD34FE85F03DE2D38B174ED88EA1C712E0EC22979EB4 ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 кв. Бояна, ул. Прохлада 15А ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ ЕАД Люси Хари Дерижанова 0E3D5945329D82499E3838411D479B357B295E2D98A1117D896F67EE684C887E Александър Сашов Димитров F62581878CA4703064D6ED946E92939B9911FD463470DFE907D1A6E265D94BBD ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР EVROSERVIZ TANDER 175409608
118 278 лв./ BGN 19 705 лв./ BGN 2020-04-24
3 ДЖЕНЕРЪС АУТО
202648072
ДЖЕНЕРЪС АУТО ДЖЕНЕРЪС АУТО ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. БЯЛО ПОЛЕ 8Д ДЖЕНЕРЪС АУТО ЕАД СИМОНА БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА 398113D851F9[..](ПМС55|ТР) МИРА ИВАНОВА ...
ДЖЕНЕРЪС АУТО ДЖЕНЕРЪС АУТО ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. БЯЛО ПОЛЕ 8Д ДЖЕНЕРЪС АУТО ЕАД СИМОНА БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА 398113D851F96D43F6E0DE60A2436DD4B4353C174263A6941E7BAD44D5839A18 МИРА ИВАНОВА ЯНКОВА 350930FFCEC8B17B4B83183312BCA93A631CD0FDDC44B537D5248B9426CA0AD4 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ СИМЕОНОВ 3A239C0DDAA1D9FCAE2ABE5897D76C83183822277FFC0F4923D019B1BD1AB4EF ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР ЕАД 175409608 ДЖЕНЕРЪС АУТО ЕООД 130919416 ДЖЕНЕРЪС АУТО 202648072 Хари Емилов Агайн 100F0018EA4606E16A68F9E1F42C5FEC28BDB25302B93C6C57AC91B89F53DF53 ТАНДЕР КОРПОРАЦИЯ 175409608 ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА-ГАРФАЛСКА 09317186C7A65123704405B3B95FD03B17558B01CD0DB3C92CBAEEE87294DA5B ДЖЕНЕРЪС АУТО DZHENERAS AUTO 202648072
69 359 лв./ BGN 14 843 лв./ BGN 2020-04-24
3 РЕФАН БЪЛГАРИЯ
115344296
РЕФАН БЪЛГАРИЯ РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул. КАРЛОВСКО ШОСЕ 52 РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД СТЕФАН АНГЕЛОВ ПОПОВ 3CCFF28A894A[..](ПМС55|ТР) РЕНИ АСЕНОВА ...
РЕФАН БЪЛГАРИЯ РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул. КАРЛОВСКО ШОСЕ 52 РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД СТЕФАН АНГЕЛОВ ПОПОВ 3CCFF28A894A9CF3C76E50967AFE69222C66686D9B8FD37EBECD2707D6137CD7 РЕНИ АСЕНОВА ПОПОВА 560748297F377C51BCEB6D2050C0C6F75921CE424AA99797CFA4EDF95601C03D ЯНА СТЕФАНОВА ПОПОВА 53220214349C3BC8A51F4169EC03BB470FFEE847EF735A6C1E93131EBE404A47 АНГЕЛ СТЕФАНОВ ПОПОВ 4C45A1A36A087C199F069F0CC8B3787C5EE3DD613A748E60650B7C976EE2A646 РЕФАН БЪЛГАРИЯ REFAN BALGARIYA 115344296
63 359 лв./ BGN 13 559 лв./ BGN 2020-04-24
3 С.Б.М.Д.
110046285
С.Б.М.Д. С.Б.М.Д. ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 к.к. Слънчев бряг, х-л Кубан С.Б.М.Д. ООД АЛЕКСАНДР БУХОЛЬЦ A231C715CD4A[..](ПМС55|ТР) АЛИАНС 102889930(ПМС55|ТР) ЯН 102890345(ПМС55|ТР) ДОМАЕВ ДМИТРИЙ ...
С.Б.М.Д. С.Б.М.Д. ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 к.к. Слънчев бряг, х-л Кубан С.Б.М.Д. ООД АЛЕКСАНДР БУХОЛЬЦ A231C715CD4AB521C48D691DD11BE50F АЛИАНС 102889930 ЯН 102890345 ДОМАЕВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 01E91278548F075E288599A75BD27D68 КУЛИКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА E16785386285B7825F957B70DA1E5A9D ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА БУХОЛЬЦ E93A59520A5BF0785BA9A6B6F786D4D5 С.Б.М.Д. S.B.M.D. 110046285
27 829 лв./ BGN 13 430 лв./ BGN 2020-04-24
3 ТРУД МЕДИА
203021560
ТРУД МЕДИА ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 47 ТРУД МЕДИА ЕООД ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА B9DF6A01862C[..](ПМС55|ТР) МЕДИА ХОЛДИНГ ...
ТРУД МЕДИА ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 47 ТРУД МЕДИА ЕООД ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА B9DF6A01862CD6156B46E62419FFEC1957117E910762BC672F2046865B4C90DE МЕДИА ХОЛДИНГ 040098365 ПЕТЬО ХРИСТОВ БЛЪСКОВ 4D1A18890A352494148D0540BAF15248A078F23CD62BB290548237259E3FB150 БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104 МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Изток ул. Лъчезар Станчев 7 ТРУД МЕДИА TRUD MEDIA 203021560
66 321 лв./ BGN 12 718 лв./ BGN 2020-04-24
3 ВИЛАЗ ГРУП
175102842
ВИЛАЗ ГРУП ВИЛАЗ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ПИРОТСКА 18 ВИЛАЗ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 бул. ЦАРИЦА ЙОАННА 158 ВИЛАЗ ГРУП ООД ВАСИЛ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ ...
ВИЛАЗ ГРУП ВИЛАЗ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ПИРОТСКА 18 ВИЛАЗ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 бул. ЦАРИЦА ЙОАННА 158 ВИЛАЗ ГРУП ООД ВАСИЛ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ 264476DE39F072A559A0CB9DD22EEDDC8726BB6488FBD68AC5EF01C4288E58E5 МАЯ ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА 3EAD6EF0894B8CA9EC382F340B0E05DF931851DA127AC2B26909E6E9900DE9D6 ВИЛАЗ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 бул. ЦАРИЦА ЙОАННА 168 ВИЛАЗ ГРУП VILAZ GRUP 175102842
44 454 лв./ BGN 11 976 лв./ BGN 2020-04-24
3 ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР
104054085
ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 ДУНАВ 12 ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД РУМЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ DF188956A5DB[..](ПМС55|ТР) ...
ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 ДУНАВ 12 ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД РУМЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ DF188956A5DBE5972D197E4D1ACBCFD7DFC1F19778E9E5FD2478D940F08851A2 ГАНЧО ИВАНОВ КАНГАЛОВ C06D750D867F5E99EBDFD498F0E4942B536A2BEC0DC7D12E0FC9CDBFA322516E ЦЕЦА СТОЯНОВА СТОЯНОВА FD4B6B8E3F1F9E0FF92945377FF003AD10E97A94ED44986BD381043B1D3D44D8 БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА D9E92FC92B9C5C141F1B6104B00224D2A9151BA82AEDB8248EFDED86456DE30F ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 ул. Дунав 12 БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ЕКСНЕР D9E92FC92B9C5C141F1B6104B00224D2A9151BA82AEDB8248EFDED86456DE30F ПЛАМЕН ГАНЧЕВ КАНГАЛОВ A2AC9D13E65D437F6F0384FB56B2421AAD88F9C956339A72672CE1EFF0938644 ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР DRAGAZHEN FLOT - ISTAR 104054085
31 624 лв./ BGN 11 604 лв./ BGN 2020-04-24
3 ПАНДЖИ 2000
130150117
ПАНДЖИ 2000 ПАНДЖИ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ДУНАВ 5 ПАНДЖИ 2000 ООД КАЛОЯН ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ 753EA3F1FCDC[..](ПМС55|ТР) НОВА СВЕТЛИНА ООД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ...
ПАНДЖИ 2000 ПАНДЖИ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ДУНАВ 5 ПАНДЖИ 2000 ООД КАЛОЯН ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ 753EA3F1FCDCDA9E3D34E332F0440741778CFED8EEAA11FEEE8EC6F1B8CFB7BB НОВА СВЕТЛИНА ООД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП 102227923 ПАНДЖИ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Одрин 15 ПАНДЖИ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Сарафово ул.Комсомолска 5 Г ПАНДЖИ 2000 PANDZHI 2000 130150117
24 799 лв./ BGN 11 501 лв./ BGN 2020-04-24
3 АЛБЕНА ТУР
124507696
АЛБЕНА ТУР АЛБЕНА ТУР АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 К.К. АЛБЕНА КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР стая 203 АЛБЕНА ТУР АД ДИАНА ПЕТРОВА ТИЛКОВА-ПАВЛОВА ...
АЛБЕНА ТУР АЛБЕНА ТУР АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 К.К. АЛБЕНА КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР стая 203 АЛБЕНА ТУР АД ДИАНА ПЕТРОВА ТИЛКОВА-ПАВЛОВА 2ECACCF3ED561AF9C94144023449C2C5644BBD6116C7F8E3DB05237FFAC19A51 КРАСИМИРА ИВАНОВА ВЪТКОВА E479ED54A6067E4481352FE581C04B85920D6CBBD9A9574CEB2315FD7F5CCFEA СОНЯ СТЕФАНОВА СТОЙЧЕВА CBFBB5492B2429B4772C802DFC45248F8707900D645717CDB58082580B15EC17 НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА 71E699F6737E594DE043B82C89BBC212559299680E9FC44EB75AF874984373F6 ЙОВКА СТЕФАНОВА СТРАШИЛОВА 13F4FC75F6012D8C907FB4188FCDF2E096D4656543D0A95ACEDFA05BB08E58B0 АЛБЕНА ТУР ЕАД АЛБЕНА АД 834025872 АЛБЕНА КАР 124538602 АЛБЕНА ТУР 124507696 МАТЕЙ РУСЕВ РУСЕВ B28C68CF53ED85808A2C9B1115C32594F1FF4962A99F23412D0C70A42CE14993 КРАСИМИРА ИВАНОВА СТОЯНОВА E479ED54A6067E4481352FE581C04B85920D6CBBD9A9574CEB2315FD7F5CCFEA НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА - ДЕМИРЕВА 71E699F6737E594DE043B82C89BBC212559299680E9FC44EB75AF874984373F6 ПЕТЪР РАДОЕВ БЕЛЕВСКИ 6068DCFE197B87E2C2241F4AA2E359C539C0805706267E50D01B59765FA6F5BE АЛБЕНА АД, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИКА КРАСИМИРА ИВАНОВА СТОЯНОВА 834025872 АЛБЕНА АД ЕИК 834025872, чрез пълномощник РУСЛАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА CFB617864A678F563CDAE526B21A5B654344E432CC7F4285316339584D52E5B1 НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЛАМБРЕВ 27A3AA6B5F438D866AD1F4A0680C8811E6E27A8C49E95804EC0C57F9CDB6E5F5 ГЕОРГИ ВЕНИАМИНОВ МИНЕВ 1E5EE0194FBF97B30E2FADDF8AA1419B4A7A41564BAF256DF0CA055CE4D6C1FD АЛБЕНА ТУР ALBENA TUR 124507696
21 876 лв./ BGN 11 035 лв./ BGN 2020-04-24
3 МЕТАЛТЕХНИК
106010269
АГРОТЕХЧАСТ АГРОТЕХЧАСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Оряхово 3300 ул.ВРАЧАНСКО ШОСЕ АГРОТЕХЧАСТ АД САШКО ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ FE94F1156B5D[..](ПМС55|ТР) ВАЛЕРИ ГОРАНОВ МАРИНОВ ...
АГРОТЕХЧАСТ АГРОТЕХЧАСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Оряхово 3300 ул.ВРАЧАНСКО ШОСЕ АГРОТЕХЧАСТ АД САШКО ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ FE94F1156B5DD99EBF06AB9FE774A2BFF3D9295FA83EC1CBB0894B258B1A771F ВАЛЕРИ ГОРАНОВ МАРИНОВ D1A67F1F0F1B7384D226B855F628A097F7C79C0F98E22B9357EC9D17A3A3812E ДИМИТРИНА ПАСКАЛЕВА ДИМИТРОВА 7FADD9BC55162AE6107E21B891FAA90512D11551B3D534BC7B921773ADE730AE ЦЕЦКА ТИХОМИРОВА ЦВЕТКОВА E400C9F463656119F877B072E140F35D98D244D0BA89DBA248F804969D5AC44A СТЕФАН ПЕТКОВ ЛАЗАРОВ A3C9C382F91FE38B767CB3D72F610D8AC529C118866F9DE2E451A288E4FF55F4 ТОДОР КРЪСТЕВ ТОПАЛСКИ 1075FAFE3D1A718ACC4BC4ADDEBD6122590D274EE3016F15B610D9A20D078744 КОСАНЯ ЕООД 106506297 ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ДУНАВ АД 106042644 ЕС ПИ ЕЛ АД 200084580 ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЛАЗАРОВ 8E366263EB929605A6D7AC49AAA0E291FA0B8E5FEA4DE9033CD85E16545C2548 АГРОТЕХЧАСТ AGROTEHCHAST 106010269
58 313 лв./ BGN 10 887 лв./ BGN 2020-04-24
3 НОТИНО С.Р.О. КЛОН БЪЛГАРИЯ
205142596
Нотино С.Р.О. Клон България Нотино С.Р.О. Клон България КЧТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Николай Хайтов 2 Г Нотино С.Р.О. Клон България КЧТ Михал Замец F6C5C2E9A2FC[..](ПМС55|ТР) Нотино С.Р.О. Клон ...
Нотино С.Р.О. Клон България Нотино С.Р.О. Клон България КЧТ БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Николай Хайтов 2 Г Нотино С.Р.О. Клон България КЧТ Михал Замец F6C5C2E9A2FCE1C6D07C41230EC2FC15 Нотино С.Р.О. Клон България Notino S.R.O. Klon Balgariya 205142596
14 1 269 лв./ BGN 10 657 лв./ BGN 2020-04-24
3 ОРФЕЙ ХОТЕЛ
120604938
ОРФЕЙ ХОТЕЛ ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул. ЦВЕТАН ЗАНГОВ 14 ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ A9E9B72B825E[..](ПМС55|ТР) МАРИНА НИКОЛОВА ...
ОРФЕЙ ХОТЕЛ ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул. ЦВЕТАН ЗАНГОВ 14 ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ A9E9B72B825ECA0822B2AB3E025E2D5E27EF6EAF798D93A90353A66D44C2A834 МАРИНА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА-КАРАСАЛИ E9ED22FA1DE5E62429700E00695E1968A767A430F247DC1126238C75DE108D1C СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ 0D8ADCD3ACF4C3986F25F3FE660CF32578D9368C5E23F6B9ECEBD17AB5F7E0E7 СТОЯН ВАСИЛЕВ ЧАЛЕВ 4AEC5C11FB58F114C4146CADC0C4B45211371373C93F173D8A26C8EC143F9ABE КРАСИМИР ДИМИТРОВ БЕЧЕВ CA3644CD46EB11489B0C83EB4EC25583E9262913FDFEAF8EA562FB851BF409C2 ДАНИЕЛА СПАСОВА ПЕТРОВА 08598CBF26C0420945AF9A7C2BA25FBDE802160AC677DDF177F2A33494A9C7FD НЕДЕЛЧО АСПАРУХОВ БОНЕВ 925D7ADFA8D4F0C6F372DA34299AB7A3469D9D335F2A84092D6144CF42410F74 ОРФЕЙ ХОТЕЛ ORFEY HOTEL 120604938
42 383 лв./ BGN 9 648 лв./ BGN 2020-04-24
3 ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ
102848894
ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ № 10 ет. 4 офис 5 ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ ЕООД СТОЙЧО ПЕТРОВ СТОЕВ ...
ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ № 10 ет. 4 офис 5 ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ ЕООД СТОЙЧО ПЕТРОВ СТОЕВ C07CAEEB46B82C2AB4F34C873F9B54A51544288646A68B7251C47713111697CF ПЛАМЕН КИРИЛОВ ДЕШКОВ 829A3F163C06E9D4AA540A3C0B831558F7CD68EF129151C4D0525BE0DEABDCB9 НИКОЛАЙ ЩЕРИОНОВ НИКОЛОВ 670298A914F1629E852632DD64EC991CD01FF80A9DF08E7073DDD4A6AB46443D САМОРА АД 147174432 ЯНКО КОСТОВ ЛОЛОВ 089CF1D1532A944CCEE58C84BC9B2A301877D576182194B930791C3CAC0E70F1 ПЕНЕЛОПА ЕООД 102686798 ПЕНЕЛОПА ГРУП 102686798 ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 2А ПЕНЕЛОПА БИЛДИНГ PENELOPA BILDING 102848894
30 524 лв./ BGN 9 429 лв./ BGN 2020-04-24
3 БОРИ
108692651
БОРИ БОРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Чакаларово 6870 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 52 БОРИ ЕООД ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРЧЕВА 1BE346684390[..](ПМС55|ТР) БОРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кирково 6884 ...
БОРИ БОРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Чакаларово 6870 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 52 БОРИ ЕООД ИРЕНА ЗДРАВКОВА КИРЧЕВА 1BE3466843905DCC37FA54CBE1B55DB157C17B226AEE50D60FC0966335F62027 БОРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кирково 6884 БОРИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград 6800 ул. Сан Стефано 10 Б БОРИ BORI 108692651
32 485 лв./ BGN 9 310 лв./ BGN 2020-04-24
3 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ФЪНКИ МЪНКИ
200761160
ФЪНКИ МЪНКИ КИНДЕРГАРДЪН ФЪНКИ МЪНКИ КИНДЕРГАРДЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец Вапцаров 47 ФЪНКИ МЪНКИ КИНДЕРГАРДЪН ООД Лиляна Георгиева Атанасова ...
ФЪНКИ МЪНКИ КИНДЕРГАРДЪН ФЪНКИ МЪНКИ КИНДЕРГАРДЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец Вапцаров 47 ФЪНКИ МЪНКИ КИНДЕРГАРДЪН ООД Лиляна Георгиева Атанасова 8470D669BC1CCA5E538F387DC2A73A501292D42FBA690901B506386450B6DE98 ПИПЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД 175400956 МАБЕРО ООД 130998100 Лиляна Георгиева Николова 8470D669BC1CCA5E538F387DC2A73A501292D42FBA690901B506386450B6DE98 ФЪНКИ МЪНКИ КИНДЕРГАРДЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ул. Кукуш 1 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ФЪНКИ МЪНКИ ООД ФЪНКИ МЪНКИ КИНДЕРГАРДЪН FANKI MANKI KINDERGARDAN 200761160
25 592 лв./ BGN 8 882 лв./ BGN 2020-04-24
3 ВЕЛА ТУРС
204465116
ВЕЛА ТУРС ВЕЛА ТУРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ЦВЕТАН ЗАНГОВ 5 ВЕЛА ТУРС ООД ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ 08C5E1204976[..](ПМС55|ТР) ВЕЛА ТУР ООД 127554808(ПМС55|ТР) ВЕЛА ...
ВЕЛА ТУРС ВЕЛА ТУРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. ЦВЕТАН ЗАНГОВ 5 ВЕЛА ТУРС ООД ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ 08C5E120497636DDDAE23D9AF475DD70ABC49ABBB9A96667011DDDA96693957A ВЕЛА ТУР ООД 127554808 ВЕЛА ТУРС VELA TURS 204465116
17 851 лв./ BGN 8 680 лв./ BGN 2020-04-24
3 МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ
175158218
МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ. АКСАКОВ 7А МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ ...
МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ. АКСАКОВ 7А МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ ЕООД ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ 48CD197DF47783107836E5E90F5E2F297CE1C623393450366FE2A70B6AF9A50A НИКОЛАЙ РОСЕНОВ ХАНДЖИЕВ 503EE1020275B565DEC9CAE16B86054BA086290CF630857561367BF2B81E8FB3 ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ 131397743 ИРИНА ФЬОДОРОВНА БАЙРАМОВА, РУСИЯ BD0A31C7ED76BD3CDE1CBA23F61C1376 ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ 131397743 ДЖАНЕТ БРЕДИ 7DC5819017FB4447AEF7498D33D1A9CA БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691 СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ЗАХАРОВА 7877B453248AECD04F906C7D28A75E32 ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОТЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ 131397743 Радостина Кралева Пантелеева 8DEE09013F594163FB7991BE4C902CC7BF56F5BD6C1189127F29172F8C0A804B Недялко Зафиров Динев DBE5A2ABF8A9B043E876339771FF2246EAAF61B9D0CC2C501B42A6153BD69C90 МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ MARINA KEYP MENIDZHMANT 175158218
38 375 лв./ BGN 8 548 лв./ BGN 2020-04-24
3 ЕЛИМЕКС - ИВАН РАДЕВСКИ
820191236
ЕЛИМЕКС - ИВАН РАДЕВСКИ ЕЛИМЕКС - ИВАН РАДЕВСКИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 СИМЕОН ВЕЛИКИ 108 ЕЛИМЕКС - ИВАН РАДЕВСКИ ЕТ ИВАН КОЛЕВ РАДЕВСКИ ...
ЕЛИМЕКС - ИВАН РАДЕВСКИ ЕЛИМЕКС - ИВАН РАДЕВСКИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 СИМЕОН ВЕЛИКИ 108 ЕЛИМЕКС - ИВАН РАДЕВСКИ ЕТ ИВАН КОЛЕВ РАДЕВСКИ 93EE5331124C279A7DF2BC58E23530BAC4D1189A47C5581A90DB793C57B1CF32 ЕЛИМЕКС - ИВАН РАДЕВСКИ ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 МАКЕДОНИЯ 44 ЕЛИМЕКС - ИВАН РАДЕВСКИ ELIMEKS - IVAN RADEVSKI 820191236
33 430 лв./ BGN 8 517 лв./ BGN 2020-04-24
3 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ
175216595
М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D[..](ПМС55|ТР) ЛУДЕК ПФАЙФЕР ...
М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. АКАЦИЯ 14 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД МАРИЯ ЩЕПАНКОВА 43E44D3A688D66CC64E1545C530DDD87 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 3B514AA325686B5D4C3F801A800C5369 ПАВЕЛ ВОСОБА 33498630AC856D6B6782A7B374C19E6E РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 23AA7B5EA89E10BD52B4D0E0BF0F1D78 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 КРАСНО СЕЛО ул.ЯКОВ КРАЙКОВ 21 ЗДЕНЕК ШВАНДА 231D617F10C4E0692464B0FDAE0FBB80 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 39 М.С. ТРИТОН, СПОЛ.С Р.О. 6AB2B55059BE7A99629486B01F0685FE БОРИСЛАВ ДОБРЕВ СТОЯНОВ 6F50F373BB769A0D0083DF62D52B2F5E91E913C7E69F881C4EA3BB30923736A4 ДОЙЧИН АЛЬОШЕВ СТОЯНОВ D311509C1854D72CD03CF5B8BDC654D7786EFE1A2ED01BCCC9A15A4E463AAEB4 М.С. ТРИТОН, СПОЛ СР. О. 90156F9C26769BC2993FFE80AD9EE9CB ЛУДЕК ПФАЙФЕР B8AFE06F529A8F29850C23D78FC03224 ПАВЕЛ ВОСОБА 57C363EE9EB241C871EE0C2DAB858B9A РАДОСЛАВ ТЕСАРЖ 2AD606F6A52568AB839BE558CD526FC5 ЛУДЕК ПФАЙФЕР 71C84D4142ACE5468C0C06FA120F3843 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98 ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Княз Борис I 98А Венета Валериева Мишовска ECA42EA221DC89EE5830712A94EA4252FDF169C5B67766FB1A5619BA651702F5 М.С. ТРИТОН БЪЛГАРИЯ M.S. TRITON BALGARIYA 175216595
22 630 лв./ BGN 8 310 лв./ BGN 2020-04-24
3 СМАРТИМАКС
204174580
СМАРТИМАКС СМАРТИМАКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. Криволак 9 СМАРТИМАКС ООД Мартин Николаев Петров B2C64A488AEB[..](ПМС55|ТР) Максим Владимирович Макаров ...
СМАРТИМАКС СМАРТИМАКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. Криволак 9 СМАРТИМАКС ООД Мартин Николаев Петров B2C64A488AEB5CDC623706193C3C6178628CFAEEE339998BFD2369F41A153C0E Максим Владимирович Макаров 6ABE8DAF6E0CAC348B88C9B45CA83109 СМАРТИМАКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БУЛ. БЪЛГАРИЯ 118 СМАРТИМАКС SMARTIMAKS 204174580
11 1 258 лв./ BGN 8 301 лв./ BGN 2020-04-24
3 ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - БЛАГОЕВГРАД
200181086
ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - БЛАГОЕВГРАД ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - БЛАГОЕВГРАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 пл.ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 1 ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - БЛАГОЕВГРАД ЕООД АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ ...
ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - БЛАГОЕВГРАД ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - БЛАГОЕВГРАД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 пл.ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 1 ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - БЛАГОЕВГРАД ЕООД АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВ ПЕТРОВ 99C089AD9292C6B9073E881BA570DCDFDDEC5262807DABF71BFA0E685AE3C32D ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 000024695 ВАСИЛ ВЕНКОВ АТАНАСОВ 779E512DF3824966B3FBB0EEAFA3D6D3219BFE4C49A6AF5767B853207BF197EC ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - БЛАГОЕВГРАД PARKINGI I GARAZHI - BLAGOEVGRAD 200181086
34 391 лв./ BGN 7 983 лв./ BGN 2020-04-24
3 ИНДУСТРИАЛ МУВИНГ
202384886
ИНДУСТРИАЛ МУВИНГ ИНДУСТРИАЛ МУВИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Павел Калпакчиев 41 ИНДУСТРИАЛ МУВИНГ ООД Георги Величков Величков 25846278570E[..](ПМС55|ТР) ...
ИНДУСТРИАЛ МУВИНГ ИНДУСТРИАЛ МУВИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.Павел Калпакчиев 41 ИНДУСТРИАЛ МУВИНГ ООД Георги Величков Величков 25846278570E853E8A643AFE6715F34BD42C1103CF8463B92E03F09B358CC6AB Христо Илиев Арабестанов 3BD1DD8C8692F550E732239A87C186ACF72689E6FBC327D8C1C0D73BBAB1CE6F ИНДУСТРИАЛ МУВИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.Руски 5 ИНДУСТРИАЛ МУВИНГ INDUSTRIAL MUVING 202384886
13 1 009 лв./ BGN 7 872 лв./ BGN 2020-04-24
3 ДЖАМАДВАЙС-ТРАВЕЛ
831726058
ДЖАМАДВАЙС-ТРАВЕЛ ДЖАМАДВАЙС-ТРАВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. АСЕН ЗЛАТАРОВ 10 ДЖАМАДВАЙС-ТРАВЕЛ ООД РИЧАРД МАРК ТОМАС 683C74D5872A[..](ПМС55|ТР) ЯКОВОС ХАДЖИХРИСАНТУ ...
ДЖАМАДВАЙС-ТРАВЕЛ ДЖАМАДВАЙС-ТРАВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. АСЕН ЗЛАТАРОВ 10 ДЖАМАДВАЙС-ТРАВЕЛ ООД РИЧАРД МАРК ТОМАС 683C74D5872A2DA8F24E892D747CDBD6 ЯКОВОС ХАДЖИХРИСАНТУ C380AB478CB772CC8C44467C97136496 ДЖАМАДВАЙС-ТРАВЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. АСЕН ЗЛАТАРОВ 5 КИРИАКИ КОМОДРОМУ ХАДЖИХРИСАНТУ B33F7C336CC9195D4E203B96C47B1FD9 ЕЛЕНА ХАДЖИХРИСАНТУ C7AA6BEA6AC902E422B768E66BB78BA4 КИРИАКИ КОМОДРОМУ ХАДЖИХРИСАНТУ и ГЕОРГИОС ХАДЖИХРИСАНТУ 9C7A168BF842EC7A220759B24B8754F4 ЕЛЕНА ХАДЖИХРИСАНТУ и МАРИНА ХАДЖИХРИСАНТУ A7546D05FD3132F71E9FF8D9AC201AA7 МАРИНА ХАДЖИХРИСАНТУ A879113C46751E19E73D5E06CD30E878 ГЕОРГИОС ХАДЖИХРИСАНТУ 3DA0FD96DD25F52F20F61438D940E77A ДЖАМАДВАЙС-ТРАВЕЛ DZHAMADVAYS-TRAVEL 831726058
14 923 лв./ BGN 7 753 лв./ BGN 2020-04-24
3 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ
131290015
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ ...
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ГЕРХАРД РУДОЛФ БАУМ, ГЕРМАНИЯ 2B0DD2D2BD2302792D0CC0956AE6A678 БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F7804F4F13C102EC900B9 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН 50F592BB46E121B290591D4BB512319B ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИНС 78367ED122C236788E4A1C7215267297 ЗАЙТГАЙС ВЕНЧЪРС, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ 2D05A00E72AE50F1959F71E9F766F1A39888C9980BC8D0D452F7EF4EC2EEA16E ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА F867EDAD94D74ACD5CAD9A394337D5AA ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД FA799BF73111D7A2DFFBA0B80EC265D5 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул.Никола Тесла №3, ет.9, бизнес център София 1 ДЕСИСЛАВА КИНОВА КИНОВА 9B2D1BD72FEB4D14083612EEB1DAF0174F02F6F96C9A1A36E4424B99BA547D95 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ BI TI DEVELOPMENT SARVISIZ 131290015
18 704 лв./ BGN 7 599 лв./ BGN 2020-04-24
3 ВИСТА ОЙЛ
124140887
ВИСТА ОЙЛ ВИСТА ОЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ИВАН ХАДЖИВЪЛКОВ 6 ВИСТА ОЙЛ ЕООД ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ЧЕРКЕЗОВ 19F5936E3C4D[..](ПМС55|ТР) ВИСТА ОЙЛ VISTA OYL ...
ВИСТА ОЙЛ ВИСТА ОЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.ИВАН ХАДЖИВЪЛКОВ 6 ВИСТА ОЙЛ ЕООД ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ЧЕРКЕЗОВ 19F5936E3C4D82DDC7ABEA5BACA61476CE4C7CFFE0E1CDDECBCEBC91F7481319 ВИСТА ОЙЛ VISTA OYL 124140887
29 431 лв./ BGN 7 503 лв./ BGN 2020-04-24
3 ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ
103071039
ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 9 ап.4 ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ ...
ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 9 ап.4 ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ 46E8385DE7A8701F33917F34BB4DDD93FCE84775AC9CC428185C64B01704D2F0 СТЕФАН ИЛИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ 1F92F9ED0BA381C6D63AC764336F3FF14E8268CDA4469B5E0758F6222A230FD1 ЕТ ЖЕЛЯЗКОВ ИНЖЕНЕРИНГ - ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ 813000190 ЕТ ХЕЛИОС-90 - СТЕФАН ЖЕЛЯЗКОВ 103163391 ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. Д-Р ПЮСКЮЛИЕВ 1 ЖЕЛЯЗКОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ZHELYAZKOV-INZHENERING 103071039
25 497 лв./ BGN 7 460 лв./ BGN 2020-04-24
3 ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ
203850582
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2[..](ПМС55|ТР) Назлъ Зейнеп Онурсал ...
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2F34F5683B02F7D02820F Назлъ Зейнеп Онурсал 1BBEB7DBDF3A9D1D5C1256E77D66C52B Ахмет Окан 0BB23B442C6348E88B233FC4126E1561 Лидия Сантова Шулева 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. AB6D9F346C1EB827A84C1310296C8C07 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Хакан Шахин 06132AF46EFAE83C222DBBFB0D0D3E46 Пашабахче Инвестмънт Б.В. 3179AEEC96A187A9D0CD7713646B9DC2 Илкер Айген B68D640B88ABB4997DB429102B625664 Хасан Деря CA81DC3813F97F8F787B401AFA89B826598B52A1C9D074FE0B01AB8B73D21AC7 Осман Йозтюрк 1AFF10E3172D988714AA9458B5B940B85037933B9B61552FE2ACD5B34D1D29F2 Муаммер Аквиран 7E14CD35E5B50261F7611C854E955C80 Серкан Индже 99207BE59532D3EA6AA8D2A71563B6C6 Бюлент Куджа A9A1D0CE730BFB44DCD250C3A0626EAFC7CD60D55EA8E49A1F010F46537E421F Хасан Нутфиев Шабанов 5D496D4C279CCC0814A9FBBA84D7AA80EF57260D4D833E0E90C72B9FF31470C6 Джошкун Гюнери 1E5607754C5D9DC8C431DB5EC284AB44 Пашабахче България Pashabahche Balgariya 203850582
63 194 лв./ BGN 7 329 лв./ BGN 2020-04-24
3 КЪРДЖАЛИ-ТАБАК
108024351
КЪРДЖАЛИ-ТАБАК КЪРДЖАЛИ-ТАБАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. РЕПУБЛИКАНСКА 1 КЪРДЖАЛИ-ТАБАК АД ЮМЕР ЮСЕИН ЮМЕР 7C501A8D7DA4[..](ПМС55|ТР) КРАСИМИРА СЛАВЧОВА ...
КЪРДЖАЛИ-ТАБАК КЪРДЖАЛИ-ТАБАК АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. РЕПУБЛИКАНСКА 1 КЪРДЖАЛИ-ТАБАК АД ЮМЕР ЮСЕИН ЮМЕР 7C501A8D7DA4F63DBFB0516F8A9581E987A7148C2BCA4991E1BCC03BB567C2DE КРАСИМИРА СЛАВЧОВА БОЖАНОВА 02AC5B89AF8EE36D7EB1D8097E5C6AC62527D4BB352820D5D2E21F592559DA4C ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КАРАПАУНОВА 224318B878ADEEBC726C0180F8D0E02135DBC3094007CC7D3CE7797DAA71FDE8 ИВАН ГРИГОРОВ ПИТЕКОВ 767C00FC2DAF5AAF080E72B2C67F6FD98620119675DFDDFECF11226ED1A0A8B5 ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ D60B5A71706B01F0BD3D6ABD7205DCA511ACB08E71407E8A95E7EDC611C5729C МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА-ДИМОВА 5C46915FF5157E5C7B6417F5CCF374EED51257ABB062070F4592EBA241CAE185 ФУАТ ГЮВЕН 27CD5A1ADE5A1C4D3283925296F9CF74 ДЖАН ХАСАН КИРАЗЛЪ 4CB64AAE388EC2DBD6FC0B83DB2EA09E1AF956DBD907A5F37C2EA17C7CBCE149 КЪРДЖАЛИ-ТАБАК KARDZHALI-TABAK 108024351
13 898 лв./ BGN 7 007 лв./ BGN 2020-04-24
3 ВИП 2002 ВИДИН
205514751
26 448 лв./ BGN 6 986 лв./ BGN 2020-04-24
3 УЛТРА БИЛД
204796422
ПИ СИ БИЛД ПИ СИ БИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 Ален мак 34 ПИ СИ БИЛД ЕООД ГИНА ХРИСТОВА ПАНАЙОТОВА 32EB1B4405DD[..](ПМС55|ТР) УЛТРА БИЛД КРАСИМИР КОСТАДИНОВ ...
ПИ СИ БИЛД ПИ СИ БИЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 Ален мак 34 ПИ СИ БИЛД ЕООД ГИНА ХРИСТОВА ПАНАЙОТОВА 32EB1B4405DD0A2ED6CCB4DB6C7D855271A6F36A7D20D0AE1BC6FAB8037A0E08 УЛТРА БИЛД КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КИРОВ 8B2E71E50F7320140C1945E9095DA1368EA3324D8DBEC9AF83EC828CE87DD97A СТАНИМИР ИВАНОВ КОСТАДИНОВ 08E9CEFAE5C0CA169F8258DF5C2BAEFF283D8FC8FBC39EFC2CB23B4FB9FEF6ED ПИ СИ БИЛД PI SI BILD 204796422
16 693 лв./ BGN 6 653 лв./ BGN 2020-04-24
3 ЕВРО-89-ДОБРОМИР - МУСТАФОВИ СИЕ
102138225
ЕВРО-89-ДОБРОМИР - МУСТАФОВИ СИЕ ЕВРО-89-ДОБРОМИР - МУСТАФОВИ СИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Добромир 8552 ЕВРО-89-ДОБРОМИР - МУСТАФОВИ СИЕ СД ХЮСЕИН ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ ...
ЕВРО-89-ДОБРОМИР - МУСТАФОВИ СИЕ ЕВРО-89-ДОБРОМИР - МУСТАФОВИ СИЕ СД БЪЛГАРИЯ с. Добромир 8552 ЕВРО-89-ДОБРОМИР - МУСТАФОВИ СИЕ СД ХЮСЕИН ИСМАИЛОВ МУСТАФОВ 20B817C534F1BECE49BEFB9C611AE03ACE0D1D043E50C263D7EEAD30113EDB8C МУСТАФА ИСМАИЛ МУСТАФА 87595D5186E5BC48578EBD498875A79FD5830D05A643BC40BEFF795D10761C31 ЕВРО-89-ДОБРОМИР - МУСТАФОВИ СИЕ EVRO-89-DOBROMIR - MUSTAFOVI SIE 102138225
24 452 лв./ BGN 6 516 лв./ BGN 2020-04-24
3 ТЕЛЕСПРИНТ-90
121286189
ТЕЛЕСПРИНТ-90 ТЕЛЕСПРИНТ-90 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 кв. ЗОНА Б-5 бл. 11 вх.Б ет.16 ап.160 ТЕЛЕСПРИНТ-90 ООД ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ B0503CEED198[..](ПМС55|ТР) ...
ТЕЛЕСПРИНТ-90 ТЕЛЕСПРИНТ-90 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 кв. ЗОНА Б-5 бл. 11 вх.Б ет.16 ап.160 ТЕЛЕСПРИНТ-90 ООД ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ B0503CEED1989E37E32A8F9AF57CC248D8DEFB4E268C0366E9BE4BF0D1B6385C ЕМИЛ МАНОЛОВ ИВАНОВ 89BABCBF8807A0865A33959AF622E05EA64697605761E42F69A6872EB7A2DE60 Даниела Емилова Иванова 3C021044C01BF7DAA1868BC7FCD951A03A013A8EE509788E1008209032F30DC8 РОСИЦА ЕМИЛОВА ИВАНОВА D4924F049BBE1C70BD39299526BD25F83AFF78FAFC16785580C64C44E9E22A47 АНЕЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА FD92E3DDDF41E5B5247AF33FB42CA085F48EB9DD5F0BF92905F09A5EFF165028 НИНА ИВАНОВА БОЙЧЕВА D58AABA3E49E21445E1D13EE00A0C3BB7DD3EA58BBB2FEA633EB2DAB092C7839 ТЕЛЕСПРИНТ-90 TELESPRINT-90 121286189
8 1 357 лв./ BGN 6 514 лв./ BGN 2020-04-24
3 САРКК БЪЛГАРИЯ
203286263
САРКК БЪЛГАРИЯ САРКК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 бул. Ботевградско шосе 247 САРКК БЪЛГАРИЯ ЕООД Григориос Сарантис DCDF6AD28BB3[..](ПМС55|ТР) Георгиос Бетхавас ...
САРКК БЪЛГАРИЯ САРКК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 бул. Ботевградско шосе 247 САРКК БЪЛГАРИЯ ЕООД Григориос Сарантис DCDF6AD28BB3EC4E8B60B6B022005B2D Георгиос Бетхавас 5D3ED007BBFBCA260317A6845119DA43 САРКК АКЦИОНЕРНО ПРОМИШЛЕНО И ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ОБЛЕКЛА И ОБУВКИ /САРКК АД/ 4F4B8C8938CE5ADBFA56F66908924D2E САРКК БЪЛГАРИЯ SARKK BALGARIYA 203286263
19 559 лв./ BGN 6 377 лв./ BGN 2020-04-24
3 ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ
202650109
ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ул. „Суходолска” 195 ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ СЪБЕВ 865659C18EA2[..](ПМС55|ТР) ...
ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1330 ул. „Суходолска” 195 ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ СЪБЕВ 865659C18EA294B46197E35BE7CE7017B8359DA577DEA6396CFA5E44CA3E9272 ГАНЧО АЛЕКСАНДРОВ ТОДОРОВ A7F2FFFF60A71AE9D78AC4B12B449F710D231D8E998B873A93657F68214A7658 Геник ЕООД 130852348 ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ ООД 202650109 ГЕНИК КАФЕ РЕШЕНИЯ GENIK KAFE RESHENIYA 202650109
45 226 лв./ BGN 6 106 лв./ BGN 2020-04-24
3 ТЕХНОСТАР
115855127
ТЕХНОСТАР ТЕХНОСТАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.ДРАВА 1А ТЕХНОСТАР ЕООД АКСУ ИСМАИЛ 57134D1E9BD3[..](ПМС55|ТР) ТЕХНОСТАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ...
ТЕХНОСТАР ТЕХНОСТАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.ДРАВА 1А ТЕХНОСТАР ЕООД АКСУ ИСМАИЛ 57134D1E9BD3E2377A071AA9FA1CC84D03C5641BAC51B9D4BA04340A20331DE9 ТЕХНОСТАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 Пазарджишко шосе 120 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Държавна агенция 131063188 ИСМАИЛ АКСУ 57134D1E9BD3E2377A071AA9FA1CC84D03C5641BAC51B9D4BA04340A20331DE9 ТЕХНОСТАР TEHNOSTAR 115855127
8 1 239 лв./ BGN 5 949 лв./ BGN 2020-04-24
3 ПРОКСИМА-3
117023652
ПРОКСИМА-3 ПРОКСИМА-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7004 ул. БИТОЛЯ 13 ПРОКСИМА-3 ООД ВЕНЦИСЛАВ САВЧЕВ СТАНЕВ 8EA2EE98520D[..](ПМС55|ТР) ПЛАМЕН СИМЕОНОВ АНТОНОВ ...
ПРОКСИМА-3 ПРОКСИМА-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7004 ул. БИТОЛЯ 13 ПРОКСИМА-3 ООД ВЕНЦИСЛАВ САВЧЕВ СТАНЕВ 8EA2EE98520D728CC91C9E047B800CBCA98F9001E704B11661D3190B0256548A ПЛАМЕН СИМЕОНОВ АНТОНОВ AA64F5DAD29E9D1D3E6C002DA8F6E34D3997FA8333519229C7E5330B71AEA7E6 ПРОКСИМА-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7020 ул. ВОДЕН 11 2 ОРЛИН ИВАНОВ СТЕФАНОВ 0D75569B88F0FBAC8A09FD1AB5BA66439C8FFB8F8BAEC6FC5443DD8B13A30179 ПРОКСИМА-3 PROKSIMA-3 117023652
21 471 лв./ BGN 5 934 лв./ BGN 2020-04-24
3 ПС ИНЖЕНЕРИНГ
147178459
ВИ - ДЕЙ ВИ - ДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ГУРКО 8 ВИ - ДЕЙ ООД ВЪЛКО МИЛКОВ МИЛКОВ AE374F80D245[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИ МИЛКОВ МИЛКОВ ...
ВИ - ДЕЙ ВИ - ДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ГУРКО 8 ВИ - ДЕЙ ООД ВЪЛКО МИЛКОВ МИЛКОВ AE374F80D245DB4758B1362B9C8E998902D09DF6EF3AC8679E4ACB0AB3882A51 ГЕОРГИ МИЛКОВ МИЛКОВ 1FAC89AA53FCB8BD437A4915129F6F272FC8668B02F706DAF7BF66151FCA4E5B ВИ - ДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 9 ВИ - ДЕЙ ООД БЪЛГАРИЯ АЛЕКСАНДЪР САШЕВ БОЖДЕРМЕНОВ B1F534727E55669D0AAD8B7E76FCB08B0960E471795D584DBCF041674CD2BF6F РАЯ ГЕОРГИЕВА МИТЕВА 3A2CA27DC32000BC04F9C5518A3A2E8540CA2552FE04835BA078BE22E8429CBE ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИЛКОВА D01D6F488E1324FEC8DCD407574C8A3135BEFAFC7E94C469200E8D0A53A9A0F1 ВИ - ДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ул. Чаталджа 3 ЙОАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА 1017372DC2FFFF9DD3417EE3F40F5EE7FECCC6152949C7A586FBF4419D74545A ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ АЛЕКСАНДРОВ F45074505A9891BC7DFD434300B1F19760FF0FCCFD2C2C4A2E58044F24EB3B2A ВИ - ДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1616 ул. Околовръстен път 4 ВИ - ДЕЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 УЛ. БОРОВО 52 Г ВИ - ДЕЙ VI - DEY 147178459
7 1 402 лв./ BGN 5 887 лв./ BGN 2020-04-24
3 КОНТИНЕНТ
102695879
КОНТИНЕНТ КОНТИНЕНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Созопол 8130 ул.РЕПУБЛИКАНСКА 39 КОНТИНЕНТ ЕООД НАТАЛИЯ ВЕНИАМИНОВНА КАРПИКОВА 619408DA66BA[..](ПМС55|ТР) АЛЕН МАК ООД ...
КОНТИНЕНТ КОНТИНЕНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Созопол 8130 ул.РЕПУБЛИКАНСКА 39 КОНТИНЕНТ ЕООД НАТАЛИЯ ВЕНИАМИНОВНА КАРПИКОВА 619408DA66BA15B0E807072A73E79B452D92901D01DB815043B99A77D6ED5AAB АЛЕН МАК ООД 103968149 КОНТИНЕНТ ООД 102695879 Михаил Александрович Корогодский F77144FAF1E8EE6FC5CE1A8CF5DFB5C76DEC0152165F8A218AD9F06BFC691FF0 ФАБИА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТЕД 79BDF61364604B0F606C990A76A37ED5 АЛЕН МАК 103968149 КОНТИНЕНТ KONTINENT 102695879
7 1 369 лв./ BGN 5 749 лв./ BGN 2020-04-24
3 ЕМЕРАЛД ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ
130161302
... гр. София ул.Доспат 24 ЕМЕРАЛД 21 ООД БЪЛГАРИЯ 1463 Триадица ул.Доспат 24 - - ЕМЕРАЛД 21 ООД ... БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул.Доспат 24 ЕМЕРАЛД 21 EMERALD ...
ЕМЕРАЛД 21 ЕМЕРАЛД 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Неофит Рилски 10 ЕМЕРАЛД 21 ООД ЯНКА ГЕОРГИЕВА ХИТОВА CDCF2BEDECC655B4440FE2516F64C6534E2F1174F2EC51273026D8D60CEC9F85 АСЕН МИХАЙЛОВ ХИТОВ 7C616BEC9C307C54715F8D823E5EB7CD3C5618257254D17D9445700F7DFF878A ЕМЕРАЛД 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул.Доспат 24 ЕМЕРАЛД 21 ООД БЪЛГАРИЯ 1463 Триадица ул.Доспат 24 - - ЕМЕРАЛД 21 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул.Доспат 24 ЕМЕРАЛД 21 EMERALD 21 130161302
13 706 лв./ BGN 5 507 лв./ BGN 2020-04-24
3 ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ
175229722
ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 15 ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БУМБАРОВА 12A41D3A30CD[..](ПМС55|ТР) ИЛИЯН ...
ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 бул. ТОТЛЕБЕН 15 ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЖИВКА ГЕОРГИЕВА БУМБАРОВА 12A41D3A30CDF555CE150F9C78ED4BC16BFDC803C427467A4EB01946BB3819F6 ИЛИЯН ЗАПРЯНОВ СЛАВОВ DE9C8553A1D3AE6F11747B3A48EA8F5A8AABDC6D68853FDFF57BACE681C30786 ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЦАР БОРИС 3 100 ПЕТКО СТЕФАНОВ БАЙЧЕВ AA168A0A8A3E10DD6768FE513B85EA6A4E10997C6298D651C098386416B2E2BA ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София БЕЛИ БРЕЗИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 57 ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИ БРЕЗИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 57 ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ EYCH AY INZHENERING 175229722
12 762 лв./ BGN 5 483 лв./ BGN 2020-04-24
3 ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ
131112094
ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 .АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ 6 ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН КРУМОВ ТРАШЛИЕВ ...
ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 .АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ 6 ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД ВАЛЕНТИН КРУМОВ ТРАШЛИЕВ C94E7A242E70D73B2D826D8E341BAFCA08635B4BE4DF2A439DD5EAD580FBD636 КАТЯ ЯНЧЕВА ПОПОВА F34A3C47CD919C9445F3F38C253052C9A91213ABE9C51F8DD25EBFCC8BC33E15 ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ДОБРЕВ 9CF314A426EC9BC71A7EF7EAD003A4C141825422E7BF0E3917D351A61FFFA806 ЙОРДАН ПАСКАЛЕВ ПЕТКОВ DFF7C0FC10C85B12146C02C39B3487A0E085C6414FFF60B07CECA401BBB10F31 ЕВРО АЛИАНС БИЛДИНГ 200092285 ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ 131112094 ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ 6 КРУМ ВАЛЕНТИНОВ ТРАШЛИЕВ 306EAE4B767805388E4BF1C2716FE96C4CF89671EDFA705C0A317E976EAC207B АЛБЕНА ГОСПОДИНОВА ЯНЕВА A8FD8DA3B7C50B305F674D75CA74FAEFC723AB892079D8C9740BC66C18739932 ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ТРАШЛИЕВ 79662F1586CAD979A3A29267765AB5436FF463D5864B62F769DE3C9088A59926 ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. „Цариградско шосе“ № 90, тяло А, ет. 19. ФИНАНСОВ ДИЗАЙН 175084789 ЕВРО АЛИАНС МЕТАЛ 200058070 НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА МУДОВА 72D3003FC0CA90D81407209CD07C23BD001A5F6E91DF98D5B971A9568ECB3772 ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Александър Жендов №6, ет. 6 Преслав Владимиров Китипов 8F09D7FBB4AEB5E205B20BA53F4E35BE72AAAEC0149F77395B19420B322A8A72 ЕВРО АЛИАНС ИНЖЕНЕРИНГ EVRO ALIANS INZHENERING 131112094
8 1 132 лв./ BGN 5 432 лв./ BGN 2020-04-24
3 РЕКОБА - БЪЛГАРИЯ
102222011
РЕКОБА - БЪЛГАРИЯ РЕКОБА - БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ИНДУСТРИАЛНА 47, СКЛАДОВА БАЗА КОРАЛ 21 РЕКОБА - БЪЛГАРИЯ ООД СИМОНА БАРБАРА ШНЕЛ 08BA47722EB5[..](ПМС55|ТР) ДАНЧО ИЛИЕВ ...
РЕКОБА - БЪЛГАРИЯ РЕКОБА - БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ИНДУСТРИАЛНА 47, СКЛАДОВА БАЗА КОРАЛ 21 РЕКОБА - БЪЛГАРИЯ ООД СИМОНА БАРБАРА ШНЕЛ 08BA47722EB51171A6891A314519B13F ДАНЧО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ C5DF20938D74DE6F842B73976E54707B3600129455762F33DF8D0E755ED092D3 РОБЕРТ ФРИШ 95E1C78FADB3EEBB4B8E2576FE75241F ДИТЕР ВИЛИ ТЕГЕЛЕР A11A51D7E21893F1F5FC4824DD679647 АРЕНД ТОРСТЕН САЛОМОН 27456718CA3825D6919B94C1B1E6125B РЕКОБА - БЪЛГАРИЯ REKOBA - BALGARIYA 102222011
10 901 лв./ BGN 5 407 лв./ BGN 2020-04-24
3 ДКТЕКС
203649519
ДКТЕКС ДКТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ с. Шипково 5663 ул. Георги Димитров 42 ДКТЕКС ООД КОЛЬО ДОЧЕВ КОВАЧЕВ 9BFAF99F185E[..](ПМС55|ТР) БОРИС ДОЧЕВ КОВАЧЕВ ...
ДКТЕКС ДКТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ с. Шипково 5663 ул. Георги Димитров 42 ДКТЕКС ООД КОЛЬО ДОЧЕВ КОВАЧЕВ 9BFAF99F185EA1323B664C64C4275FE45252A6649F9E3723A887937C9EB1B327 БОРИС ДОЧЕВ КОВАЧЕВ 8DF3B352294EDAE5E087C7031D43FE8819DABEA749B62BED6A59565D3708DEC9 ДКТЕКС DKTEKS 203649519
17 523 лв./ BGN 5 337 лв./ BGN 2020-04-24
3 МЕИК-98
121593957
МЕИК-98 МЕИК-98 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 БЪКСТОН КАЗБЕК 12 МЕИК-98 ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ ECFDBB862986[..](ПМС55|ТР) МЕИК-98 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
МЕИК-98 МЕИК-98 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 БЪКСТОН КАЗБЕК 12 МЕИК-98 ЕООД ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ ECFDBB862986539AC5F3E1A663CA85B5335A0373AF967455792A3744ED9B98EB МЕИК-98 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника Филип Кутев 137 * * АЛЕКСАНДЪР ФАДИ МАНДУР F1AE65C22AB4D9CF196174BDD430A0E3752DAF5DD420FA815D1D538B2D348590 ТИНЧО СТОЯНОВ ТИНЧЕВ C853D9D5F8CB6643543912DD010F9E4F6D9852AE76526D4C7D0880C6CF274253 АНЖЕЛА БОЙКОВА КАРАМФИЛОВА 933072DC042154278D030570942434B43238D9B536A8DA969BAA74F5FFED9FEB МЕИК-98 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника ул. Филип Кутев 137 ВИКТОР ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ, , действащ чрез МАРИЯ БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА E045900F188225F4993FF620827B87A65F71D445398F333B33416261B2D982D7 КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734 МЕИК-98 MEIK-98 121593957
67 132 лв./ BGN 5 305 лв./ BGN 2020-04-24
3 ПС ГРУП
102138691
... ПС ГРУП АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХРИСТО БОТЕВ 24, партер ПС ГРУП АД РАДОСТИН ДИМОВ ДАЧЕВ 62FDE3C0CC54[..](ПМС55|ТР) МАРИАННА НЕДЯЛКОВА ...
ПС ГРУП ПС ГРУП АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ХРИСТО БОТЕВ 24, партер ПС ГРУП АД РАДОСТИН ДИМОВ ДАЧЕВ 62FDE3C0CC54BC3C26B466EE24611FFA6CEA69EA914886AB101E51F0B4BA5E87 МАРИАННА НЕДЯЛКОВА ДАЧЕВА 535FE67E399531F9C9DB6E82511A5264566B606BB2F30E35D71E348F9BD04958 КАМЕН ПЕТРОВ КАМЕНОВ 468C4E320D43DC09675D6F03F5E3C93A9A0785B2FF692078D4F767D3381CB16A ПС ГРУП АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район Красно село, ул. ЛАЙОШ КОШУТ 9 А ПС - СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТ 147025513 ПС ГРУП 102138691 ПС ГРУП АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЛАЙОШ КОШУТ 9 А ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ 2013 202803028 ПС СЪРВИЗ 147021903 ПС ТУР 102851310 ПС ГРУП PS GRUP 102138691
8 1 032 лв./ BGN 4 952 лв./ BGN 2020-04-24
3 ВЕСЛЕЦ 37
203741063
Веслец 37 Веслец 37 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Поп Богомил 6 Веслец 37 ООД Ивайло Ефков Патриков 974865A07B98[..](ПМС55|ТР) Росица Йорданова Патрикова ...
Веслец 37 Веслец 37 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 Поп Богомил 6 Веслец 37 ООД Ивайло Ефков Патриков 974865A07B985C286CCDDA5EF3D71B8FF3A391EC7C734BFF23D3B89A97931C00 Росица Йорданова Патрикова 14189160870180F401D6086668929730080597279783A208EA31B518491DF1D9 Букет ЕООД 120612187 Веслец 37 Veslets 37 203741063
13 631 лв./ BGN 4 919 лв./ BGN 2020-04-24
3 ТИХЕРТ
127627003
ТИХЕРТ ТИХЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. АНТИМ I - ви 38 ТИХЕРТ ЕАД АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ ЮЛИЯНОВ 608DE699565E[..](ПМС55|ТР) ЗАХАРИ ГАНЕВ ЗАХАРИЕВ ...
ТИХЕРТ ТИХЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. АНТИМ I - ви 38 ТИХЕРТ ЕАД АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ ЮЛИЯНОВ 608DE699565E07951F13FC44A1A91DA0FF5CC41779F41E3934AEB711FA945FA1 ЗАХАРИ ГАНЕВ ЗАХАРИЕВ 275E8CEAAD5FFE11BBBFCFED93CA48D6E5DA99A6871A845DA641E57A02FB0CA8 ЯНКО МАРИНОВ ПЕТРОВ 095FDA8D25EABFF0DEF9C89B89A7847227F9441FD37C2F5DF98DD2FB5EA360E2 Херти АД 127631592 ТИХЕРТ TIHERT 127627003
22 369 лв./ BGN 4 876 лв./ BGN 2020-04-24
3 БОТЪЛС ТРЕЙДИНГ
201280685
БОТЪЛС ТРЕЙДИНГ БОТЪЛС ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 МАРА ДЕНЧЕВА 25 Б БОТЪЛС ТРЕЙДИНГ ЕООД ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ БОХОТЛИЕВ 53CEEF5AC8CE[..](ПМС55|ТР) БОТЪЛС ...
БОТЪЛС ТРЕЙДИНГ БОТЪЛС ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 МАРА ДЕНЧЕВА 25 Б БОТЪЛС ТРЕЙДИНГ ЕООД ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ БОХОТЛИЕВ 53CEEF5AC8CEA15D5C1307BEDBE4E4838AC9047624E7DB9E8643B36DF59BB980 БОТЪЛС ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София . СТРЕЛБИЩЕ 7Б В НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ BBB02D0957CB00CFAB994955EE75BE26BE1BF65ADC784BC0A514503E23906528 ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ БОХОТЛИЕВ 53CEEF5AC8CEA15D5C1307BEDBE4E4838AC9047624E7DB9E8643B36DF59BB980 БОТЪЛС ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен . АНТИМ І 22 БОТЪЛС ТРЕЙДИНГ BOTALS TREYDING 201280685
11 736 лв./ BGN 4 856 лв./ BGN 2020-04-24
3 РОССИ
830173699
РОССИ РОССИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Доспат 4830 ул. ОРФЕЙ 3 РОССИ ЕООД РАЙЧО ДИМИТРОВ ПАЧЕМАНОВ 81E0D0849ED0[..](ПМС55|ТР) РОССИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Невястата ...
РОССИ РОССИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Доспат 4830 ул. ОРФЕЙ 3 РОССИ ЕООД РАЙЧО ДИМИТРОВ ПАЧЕМАНОВ 81E0D0849ED0E2AB5B1F8CFD1628CD564A1929F0CDB22A07AE310614FE69DA3F РОССИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 Невястата 20 РОССИ ООД Владимир Райчев Пачеманов F6444C003865C300638F09D8B2A2CEFE73DFC6C881805409109357A832AB3B81 РОССИ ROSSI 830173699
11 723 лв./ BGN 4 773 лв./ BGN 2020-04-24
3 АВЕК БЪЛГАРИЯ
201199030
АВЕК БЪЛГАРИЯ АВЕК БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДРУЖБА 3 Г АВЕК БЪЛГАРИЯ ООД ДЕНИС АРИЯН АБЕЛС 65AEF5D82456[..](ПМС55|ТР) РОНАЛД АБЕЛС C62A22251299[..](ПМС55|ТР) ПАТРИК ВАН ХООЛ ...
АВЕК БЪЛГАРИЯ АВЕК БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ДРУЖБА 3 Г АВЕК БЪЛГАРИЯ ООД ДЕНИС АРИЯН АБЕЛС 65AEF5D82456E864CD983C3A4443A0D0 РОНАЛД АБЕЛС C62A22251299E2D9021661EF60CB288B ПАТРИК ВАН ХООЛ 13A3F66B48F3FA5F8FE4510E062DDF27F1D819BC1D58BA26ABD64C86E97D28AF АВЕК НЕДЕРЛАН Б.В. BEE581CA2EB301EE1EB21772445EA709 ИНДЕНЕРО Б.В. 4D09ED895CB9133911B0F11410312D98 АВЕК БЪЛГАРИЯ AVEK BALGARIYA 201199030
18 431 лв./ BGN 4 658 лв./ BGN 2020-04-24
3 КОФИ СТАНДАРТ
131430830
СИ ЕЙЧ АЙ БЪЛГАРИЯ СИ ЕЙЧ АЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 бул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 7 СИ ЕЙЧ АЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД МАЯ КОЙЧЕВА РУСЕВА EF1F8B808FA5[..](ПМС55|ТР) ...
СИ ЕЙЧ АЙ БЪЛГАРИЯ СИ ЕЙЧ АЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 бул. ИСКЪРСКО ШОСЕ 7 СИ ЕЙЧ АЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД МАЯ КОЙЧЕВА РУСЕВА EF1F8B808FA547412E931C0D0D7B886CC1F4E421DFFB2AEF68E0E359DD0A3F37 МИРОН ПЕТРОВ ГЕРАСИМОВ 03E6AD93CDF95DFB161DD8E5C42C19BCEB69D7BB9D42BAF8DB10E45761B4B086 НИКОЛАОС БАЛАМОТИС A5FF63C4FF17741979BA7A58FDA7D83F КОФИХЕВЪН ХОЛДИНГ ЛИМИТИД (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 59ACBC78FAF732C4C43396D015E1C3F1 КОФИ СТАНДАРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 33 КУРТИС КЛЕАНТИС 4A7D12724692E5EA89B9206AD1F640FCE996A834F16E8A65F438ABD83A0B0D24 КОФИ ЛАЙФ ЕООД 175087881 СИ ЕЙЧ АЙ БЪЛГАРИЯ SI EYCH AY BALGARIYA 131430830
14 542 лв./ BGN 4 556 лв./ BGN 2020-04-24
3 БЯЛАТА ЛАГУНА
124601487
БЯЛАТА ЛАГУНА БЯЛАТА ЛАГУНА АД БЪЛГАРИЯ с. Топола 9654 К.К. БЯЛАТА ЛАГУНА , АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС БЯЛАТА ЛАГУНА АД ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИТЕВ 8530BCA46A0C[..](ПМС55|ТР) ...
БЯЛАТА ЛАГУНА БЯЛАТА ЛАГУНА АД БЪЛГАРИЯ с. Топола 9654 К.К. БЯЛАТА ЛАГУНА , АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС БЯЛАТА ЛАГУНА АД ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИТЕВ 8530BCA46A0C8DCD516AF89350B9FD867D072B81C242B352FD5C241A8E2D2147 ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА CFB617864A678F563CDAE526B21A5B654344E432CC7F4285316339584D52E5B1 ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 3340C5512B50E053591C6B00EAF4D5693CB1A34D799693D3FD53DE05A8093E0E СВЕТЛАНА СТОЯНОВА РАХНЕВА 6B73543AB804204ABB0DDA45F39A6AF0F5479B5305E3F8DDFB490C1924864227 ПАРАШКЕВ ТЕОДОСИЕВ БУРОВ 9C76D2EF78DB4C3266E91A2316254EED8DCD4341BAE10AF381334776026A5827 ЕЛКА НИКОЛОВА МАРИНОВА 9507A84F8C76BBA24AB484F4D18D163C13989C6FCF4040EAF9D6AF035B7A5FC0 РОСТИСЛАВА ДИМОВА ДИМИТРОВА C12F4FB29D8BD60E128ECD5947777BC5ED60BC69B633EB83FF9EE14AC4F2FB35 Ивелина Ненкова Грозева 921D5C3C224219BE9CC27CCB01AE642C27298DAE7E102196F18E33BB19E97838 КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ CDC1A575AA39A197FD8FF07584725BE6775577591AF91DC9EA42C0391C97CF8F АЛБЕНААД 834025872 Йовка Стефанова Страшилова 13F4FC75F6012D8C907FB4188FCDF2E096D4656543D0A95ACEDFA05BB08E58B0 АЛБЕНА АД 834025872 ВАСИЛ НИКОЛОВ МАЛЧЕВ 14F96183DC680634F081E0C29C951A1D1AB74F99D7B98DA3A4167B7F37416ACB МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 10FF97093F84FAEEE369D246ED06809AE784D9D634292CAF4D3BCE5DC721C91B СВЕТЛИН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ 80F5745B48744D6E9CBDD06AF60F6FE05CC44CCFC403B9BAAEBC5C9B7596534D БЯЛАТА ЛАГУНА BYALATA LAGUNA 124601487
7 1 078 лв./ BGN 4 526 лв./ BGN 2020-04-24
3 АХИРА
160076466
АХИРА АХИРА АД БЪЛГАРИЯ с. Рогош 4140 ул.Възраждане 4 АХИРА АД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЦАНКОВ 36E3FBBEEB5E[..](ПМС55|ТР) НИКОЛА ПЕЕВ ПАНОВ ...
АХИРА АХИРА АД БЪЛГАРИЯ с. Рогош 4140 ул.Възраждане 4 АХИРА АД ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ЦАНКОВ 36E3FBBEEB5EDABB30E4803989F125C5B90BE5D7DD1C31BA3B0FAA9E0F040867 НИКОЛА ПЕЕВ ПАНОВ 1964DEDA083EB2C17FCA8874D2106277467E99C2BFA908F448348BB1096840B5 НИКОЛА ИЛИЕВ НИКОЛОВ 0AC8D67ED48FBF5B92BC15A46E54C91AEA64ED8C4E305DEB9F13873F7D8FB136 ВАЛТЕР ЛАКАРА E2540E77F625825EADE2FDFF61BBFAC7 СТРУМЕН СМИЛОВ ДУЕВ FA799256AC0131A54082F04EC95DF555D65FD692869C8BB6B0DD6B3628F4A05E ВЪЛКО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВСКИ 881790826AB1E4A5F613EACBF7301966E3E51AFC52C86261F95E901ED8E45837 ВЕЛИКА БОЯНОВА КУЗМОВА 766257B08348551D01C451764EAA309597DB75915B9FC3A89D5FABF9E0C3EB06 ГРИГОР ИЛИЕВ МИХОВ 9BA85F5A9B9439635750B0882E9A051DCAA34DFB0B55C2AAA9981DDCA7D4EAE3 БОЯН ГЕОРГИЕВ ЛЕКОВ 28A5B45B9C9C7BE1FFE3D323B5CC03D1B81B514DEDE49128712743B4A0768B7A ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ КОСТАДИНОВ DA9268015F2F5C2A32D4F47CB6AC8EC18DCF0F2A7666C8C843148F165814EDCC КОСТАДИН ДИМИТРОВ МИТЕВ 686160F252C5E6023112A6DA40084294D9E313B8055A5EF91AB2AEF4DB07A03C ТОДОР БЛАГОЕВ ДЕЛИЯНЧЕВ 6943119649BB77BF5F825DE1BB55BB83E8B60FCA2C94297C91F6944CE353A990 АХИРА АД 160076466 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 ЗАПРЯН ИВАНОВ ДАЧЕВ 3669C56D532C8DA160592945674FDA01670B53CB0B44583D57570448210D6754 ИВАЙЛО НИКОЛОВ ИЛИЕВ 361638AC60854E8339182A5A72155CC959A1227D5A6EE8F8F51CFDAD028BCD3B ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ БЕНИН 8A0C2B9B8FFF8E0D57854DE3A4C6249C2C0B48FE3B366E5100002FD3F324B507 ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ D3D393C8889721461E50D17E1BB3107581E9FE314EA1E45E13E210813E996BE1 АХИРА AHIRA 160076466
12 625 лв./ BGN 4 500 лв./ BGN 2020-04-24
3 КАЛИСТО ГРУП
202791857
Калисто Груп Калисто Груп ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Нишава 40 1 Калисто Груп ЕООД АНТОН СИМЕОНОВ АНТОНОВ 3292354D2D77[..](ПМС55|ТР) Калисто Груп ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
Калисто Груп Калисто Груп ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Нишава 40 1 Калисто Груп ЕООД АНТОН СИМЕОНОВ АНТОНОВ 3292354D2D77FF0403EEE5E6D634702D95059698AAF3EAA6FE45682E7B9446CD Калисто Груп ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Хайдушка гора 56 Калисто Груп ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул.Нишава 48 СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ КОЧЕВ C2BD4C20D3EFCB23A1F9DEBC0672A1362E113B14ED328620F136C21DF9D5C48B Калисто Груп Kalisto Grup 202791857
7 1 021 лв./ BGN 4 289 лв./ BGN 2020-04-24
3 АНГЕЛ ТОЙС
101063008
АНГЕЛ ТОЙС АНГЕЛ ТОЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. Христо Смирненски 12 АНГЕЛ ТОЙС ООД ИВАН ДИМИТРОВ АНГЕЛИНИН 9AD8005BB542[..](ПМС55|ТР) ЯНКА КОСТАДИНОВА ...
АНГЕЛ ТОЙС АНГЕЛ ТОЙС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. Христо Смирненски 12 АНГЕЛ ТОЙС ООД ИВАН ДИМИТРОВ АНГЕЛИНИН 9AD8005BB5429C4803FD661077E7BC7D6EB76D544F3EC84DC949661CE6DA1C9E ЯНКА КОСТАДИНОВА АНГЕЛИНИНА 9873B39C5F44D3F6789BCBCD9BCFA3380AADB9883D75EB40EFECC494DE289A98 АНГЕЛ ТОЙС ANGEL TOYS 101063008
21 339 лв./ BGN 4 276 лв./ BGN 2020-04-24
3 АЛЕКСА ГРУП 2016
204001518
АЛЕКСА ГРУП 2016 АЛЕКСА ГРУП 2016 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Тодор Минев 12 АЛЕКСА ГРУП 2016 ЕООД ПАВЕЛ СТЕФАНОВ ПЕНЧЕВ E4DE8877073F[..](ПМС55|ТР) АЛЕКСА ...
АЛЕКСА ГРУП 2016 АЛЕКСА ГРУП 2016 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Тодор Минев 12 АЛЕКСА ГРУП 2016 ЕООД ПАВЕЛ СТЕФАНОВ ПЕНЧЕВ E4DE8877073F769FF4A65DBF50B24FB878728F02AB806AA5B1C900B02A71E6E1 АЛЕКСА ГРУП 2016 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ТОДОР МИНЕВ 12 ИВАН ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ EC3FDF6E507ABE82649F82E53446EFD496070EC7AF35620F8C10E3CEE3641A48 АЛЕКСА ГРУП 2016 ALEKSA GRUP 2016 204001518
20 351 лв./ BGN 4 214 лв./ BGN 2020-04-24
3 ГРАФЛИН КОМЕРС
131305244
ГРАФЛИН КОМЕРС ГРАФЛИН КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Дървеница ул.Андрей Ляпчев 6 ГРАФЛИН КОМЕРС ЕООД ПЕТЪР СПИРИДОНОВ ЛАЗАРОВ 24332606ED5C[..](ПМС55|ТР) ГРАФЛИН ...
ГРАФЛИН КОМЕРС ГРАФЛИН КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София Дървеница ул.Андрей Ляпчев 6 ГРАФЛИН КОМЕРС ЕООД ПЕТЪР СПИРИДОНОВ ЛАЗАРОВ 24332606ED5C994452222C21706F3A56D25C35A7A55C9BECE1BB72B93E34D15E ГРАФЛИН КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 Дървеница ул. Андрей Ляпчев 12 ГРАФЛИН КОМЕРС GRAFLIN KOMERS 131305244
13 534 лв./ BGN 4 168 лв./ BGN 2020-04-24
3 СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ
831712562
СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА Механичен цех СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ ЕООД ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА ...
СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА Механичен цех СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ ЕООД ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА B203326AC0B1707D260E8509C8273A1E67973B121153910A2EFEE8AA293520DF СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ SISTEMNO INTEGRIRANE 831712562
15 449 лв./ BGN 4 044 лв./ BGN 2020-04-24
3 БЪРЗО ХРАНЕНЕ - МЛАДОСТ
200096839
БЪРЗО ХРАНЕНЕ - МЛАДОСТ БЪРЗО ХРАНЕНЕ - МЛАДОСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8001 МИЛИН КАМЪК 1 БЪРЗО ХРАНЕНЕ - МЛАДОСТ ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ...
БЪРЗО ХРАНЕНЕ - МЛАДОСТ БЪРЗО ХРАНЕНЕ - МЛАДОСТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8001 МИЛИН КАМЪК 1 БЪРЗО ХРАНЕНЕ - МЛАДОСТ ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ F3C581644FFC03387DA1647B415B1891F4C0D58C8916D624C3BE230313795F57 СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 70F48CEFFEA473A559CC30B6C4F0C89C9084B3E2F7429141FF6826CDC6698FBE БЪРЗО ХРАНЕНЕ - МЛАДОСТ BARZO HRANENE - MLADOST 200096839
30 219 лв./ BGN 3 951 лв./ BGN 2020-04-24
3 БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО
175293123
ЕУРАТЕК ЕКИПАУТО ЕУРАТЕК ЕКИПАУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул. ХАН КУБРАТ 27 ЕУРАТЕК ЕКИПАУТО ООД ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ 037F6E90EC20[..](ПМС55|ТР) ...
ЕУРАТЕК ЕКИПАУТО ЕУРАТЕК ЕКИПАУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул. ХАН КУБРАТ 27 ЕУРАТЕК ЕКИПАУТО ООД ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ 037F6E90EC2035F0E853389661743DF4962336F91755851F7CD83AF445F00EE9 БОРИСЛАВ МАРИНОВ ЦАКОВ 6770753467BFE4BD2AB0CE1930292E448A48F5E6B249864174927AEF721528F5 ЕУРАТЕК ООД 040341244 ЕКИП АУТО ООД 114624530 Светлин Върбанов Георгиев DEB84E08956FE5F609E929FD579BF129ED26C2711BC6CE55CFB65F9FE0E3D37C Цанко Николов Цанков 4CA6B61D97F267E3BCDF54951F628C09D9898EBF4800F62A106F290EEFFD93C5 БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 ул.Елов дол 1 Автотрансснаб АД 121021194 ЕУРАТЕК ЕКИПАУТО EURATEK EKIPAUTO 175293123
8 809 лв./ BGN 3 885 лв./ BGN 2020-04-24
3 ЕЗЕРОТО - ЖЕЛЯЗКОВИ
130562761
ЕЗЕРОТО - ЖЕЛЯЗКОВИ ЕЗЕРОТО - ЖЕЛЯЗКОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. МАРИЦА 19 ЕЗЕРОТО - ЖЕЛЯЗКОВИ ООД БОРИСЛАВ ДИМОВ ЖЕЛЯЗКОВ CB34EB6D4D33[..](ПМС55|ТР) ...
ЕЗЕРОТО - ЖЕЛЯЗКОВИ ЕЗЕРОТО - ЖЕЛЯЗКОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. МАРИЦА 19 ЕЗЕРОТО - ЖЕЛЯЗКОВИ ООД БОРИСЛАВ ДИМОВ ЖЕЛЯЗКОВ CB34EB6D4D3376BC6EE0FAD1805F2B3655B4AFEE0096D9E6B8571F105BD68BDA НИКОЛАЙ ДИМОВ ЖЕЛЯЗКОВ 5C3432897118DD710AA25A74C2E7D7155CDBA5BA753C1C4A13AC389F16191DB3 ЕЗЕРОТО - ЖЕЛЯЗКОВИ EZEROTO - ZHELYAZKOVI 130562761
16 403 лв./ BGN 3 872 лв./ BGN 2020-04-24
3 АФРОДИТА ВАРНА
103754024
АФРОДИТА ВАРНА АФРОДИТА ВАРНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул.ЛЮЛЯК 12 АФРОДИТА ВАРНА ЕООД ОГНЯН ТАНЕВ КОСТАДИНОВ 214079D23E3A[..](ПМС55|ТР) АФРОДИТА ЕООД ...
АФРОДИТА ВАРНА АФРОДИТА ВАРНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул.ЛЮЛЯК 12 АФРОДИТА ВАРНА ЕООД ОГНЯН ТАНЕВ КОСТАДИНОВ 214079D23E3A22ACD5E96EDD4AE3CCE13064C7089C44CEFC5B6B65F6D0B1A52C АФРОДИТА ЕООД 103754024 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 000694959 АФРОДИТА ВАРНА 103754024 АФРОДИТА ВАРНА AFRODITA VARNA 103754024
13 496 лв./ BGN 3 868 лв./ BGN 2020-04-24
3 КАСТЕЛО
123120216
КАСТЕЛО КАСТЕЛО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Бяло море 1 0 КАСТЕЛО ООД КАЛОЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ DA4CBE2400D2[..](ПМС55|ТР) СТЕФАН МИЛКОВ АТАНАСОВ ...
КАСТЕЛО КАСТЕЛО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Бяло море 1 0 КАСТЕЛО ООД КАЛОЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ DA4CBE2400D24B17232060B3C8681B9A31BA1BC4113937CCCA2109FC2DD6105E СТЕФАН МИЛКОВ АТАНАСОВ C14CAB9CE66BFB29D44AC794509AF1E5D7DD83CE949C9A389B94F2110A2609EA КАСТЕЛО KASTELO 123120216
15 397 лв./ BGN 3 574 лв./ BGN 2020-04-24
3 ИНСАЙТ ИВЕНТС
203679487
Инсайт Ивентс Инсайт Ивентс ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Узунджовска 7-9 Инсайт Ивентс ООД Борислав Александров Йорданов A9F8AD939A64[..](ПМС55|ТР) Елена ...
Инсайт Ивентс Инсайт Ивентс ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Узунджовска 7-9 Инсайт Ивентс ООД Борислав Александров Йорданов A9F8AD939A647363F4E4E197CE62208D02C1690AD848E066A61F4950E993A549 Елена Рачева Рачева - Стоянова C53E0E5416E40CAFE2D3809C48E4B504746DDCE5CE8D29E503BDE241034E14A2 Инсайт Ивентс Insayt Ivents 203679487
8 744 лв./ BGN 3 572 лв./ BGN 2020-04-24
3 ФОНДАЦИЯ "МУЗЕЙ НА ИЛЮЗИИТЕ"
205924031
12 488 лв./ BGN 3 514 лв./ BGN 2020-04-24
3 БРОНЛАЙТ
201206336
Бронлайт Бронлайт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Ген.Стефан Тошев 1-9 Бронлайт ЕООД АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ЧАЛЪКОВ 7148F6831353[..](ПМС55|ТР) Бронлайт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ...
Бронлайт Бронлайт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Ген.Стефан Тошев 1-9 Бронлайт ЕООД АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ЧАЛЪКОВ 7148F6831353B1FBDCD383105AC3593770578072BD5B41F23CC57522A042F6D7 Бронлайт ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.Казбек 57Б Васил Александров Чалъков 5032319D5139DC624657AD1C557E8F8C9427361ACA154145E6F38A9964EFD650 ЦВЯТА ВЪЛЧКОВА ЧАЛЪКОВА D52FA45475BA4119A4AB0027BCD692EF22F4E615F0E35A2C58D5F1345C58AC69 Бронлайт Bronlayt 201206336
3 1 948 лв./ BGN 3 506 лв./ BGN 2020-04-24
3 БЪЛГАРСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ
121716308
5 1 145 лв./ BGN 3 435 лв./ BGN 2020-04-24
3 БИЛД ТРЕЙДИНГ КОМЕРС
200603790
БИЛД ТРЕЙДИНГ КОМЕРС БИЛД ТРЕЙДИНГ КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ 37 Ж БИЛД ТРЕЙДИНГ КОМЕРС ООД ЕРОЛ БЕЙСИМ МЮМЮН B3BD1F599BEE[..](ПМС55|ТР) ...
БИЛД ТРЕЙДИНГ КОМЕРС БИЛД ТРЕЙДИНГ КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ 37 Ж БИЛД ТРЕЙДИНГ КОМЕРС ООД ЕРОЛ БЕЙСИМ МЮМЮН B3BD1F599BEEA9FDDA8BE5A312FA182DE6FC574864149F6DB937D12E6388BD53 РЕМЗИЕ ИБРЯМ МЮМЮН 4DF7FE8C1C810CD9F54D1304CE6C006508C9C57CD6CFBA20C512401DC42304EE БИЛД ТРЕЙДИНГ КОМЕРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 Булаир 27 БИЛД ТРЕЙДИНГ КОМЕРС BILD TREYDING KOMERS 200603790
16 346 лв./ BGN 3 317 лв./ BGN 2020-04-24
3 СД СТРОЙПРОЕКТ
200440560
СД СТРОЙПРОЕКТ СД СТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 2 СД СТРОЙПРОЕКТ ООД СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ BC336CF66028[..](ПМС55|ТР) ...
СД СТРОЙПРОЕКТ СД СТРОЙПРОЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. ХАРАЛАМПИ ДЖАМДЖИЕВ 2 СД СТРОЙПРОЕКТ ООД СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ BC336CF660288C4453357C385829AB68219C3B34C790A7EC6BD6D8F1B64756CB КИЦА ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА 4BCF5034BDA2D4A4B5BF67094596A30251E33D6A1199EF68A1862814CCF93C86 СТРОЙПРОЕКТ - БЪЧВАРОВ И С-ИЕ СД 828014608 СТРОЙПРОЕКТ 200440560 СД СТРОЙПРОЕКТ, ЕИК 200440560 70DC425E26B2DF859C60AAD49F6DE765 СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА СЛАВОВА 5ECCEC9BE461BE9C57F3FDEA6492DA0126A97CAD5209912C3EF6180BB00F35A7 СД СТРОЙПРОЕКТ SD STROYPROEKT 200440560
11 491 лв./ BGN 3 243 лв./ BGN 2020-04-24
3 ПЕЩЕРА ТУРИСТ
160003991
ПЕЩЕРА ТУРИСТ ПЕЩЕРА ТУРИСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул. ХАН ПРЕСИЯН 18 ПЕЩЕРА ТУРИСТ ООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ C7C2F2FADD37[..](ПМС55|ТР) ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД ...
ПЕЩЕРА ТУРИСТ ПЕЩЕРА ТУРИСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул. ХАН ПРЕСИЯН 18 ПЕЩЕРА ТУРИСТ ООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ C7C2F2FADD376E0067A6DD73475938B0889E9FF2902B33F283B271F3C6276429 ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД 825399928 ПЕЩЕРА ТУРИСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 МИХАИЛ ТАКЕВ 177Е ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД 115509755 ПЕЩЕРА ТУРИСТ PESHTERA TURIST 160003991
14 378 лв./ BGN 3 175 лв./ BGN 2020-04-24
3 СУТЕКС ТРЕЙД
202090334
СУТЕКС ТРЕЙД СУТЕКС ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 135 Б СУТЕКС ТРЕЙД ООД ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА ХАДЖИЙСКА 19C7B1580C65[..](ПМС55|ТР) ЙОРДАН ЯНОРОВ СТОЕВ ...
СУТЕКС ТРЕЙД СУТЕКС ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 1 135 Б СУТЕКС ТРЕЙД ООД ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА ХАДЖИЙСКА 19C7B1580C65112B0011E20B9EAB2D38C9BA200B617E72E394C63640979DF814 ЙОРДАН ЯНОРОВ СТОЕВ 35A23DA0D4BE3AFA0C3186D7D309463FF400ECF54AC43C2390733A013B990F0C СУТЕКС ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 Дружба-1 135 Б СУТЕКС ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Крумовград 6900 ул. Съединение 46 ЗЕХРА РАИФ МУСТАФА 15DEA005C80BE4B283402B6D4DE4C6315454B3990507848AA7DF192B0F3286C3 СУТЕКС ТРЕЙД SUTEKS TREYD 202090334
77 68 лв./ BGN 3 150 лв./ BGN 2020-04-24
3 ЕР СОФИЯ
040089262
ЕР СОФИЯ ЕР СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 64 ЕР СОФИЯ ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ 06AFF36374B9[..](ПМС55|ТР) БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ ...
ЕР СОФИЯ ЕР СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 64 ЕР СОФИЯ ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ 06AFF36374B99617D96B17C2F523B3DF1C65FD46155AAF441705FD65F56251F2 БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ 951830368CC4195DAC7DB2076D3EB43BA2AB77A027EA67F99E26822803048850 РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДРАГАНОВ 2BA5C0DF8044F4C662763636AC5416DC027F3FA6D025B40BF32314A4A0A72DBE ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КЪНЧЕВА 639237241404771FABC6B5D41CFAB8377125E1336685861BB1290708FF385605 ФАНИ БОРИСОВА КЪНЧЕВА 51AEE7C1E037DEFD7F6579264B9F6E6E65643AB7197BE4C5BB3FFA3A80F0B3A1 ЛИЛЯН СТОЕВ ТОДОРОВ 309A2C2354811FD22F9A6D9F89CABC07199F7BEDCF24A53F3929BED231A6C8B5 ЕР СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1540 район СЛАТИНА, бул.Брюксел 1, Летище София - Административна сграда на Ер София ООД ЕР СОФИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1540 бул.Брюксел 1, Летище София - Административна сграда на Ер София ООД НИКОЛИНА АТАНАСОВА ТОДОРОВА DF9BFF12948BA21031D9B908190209CC142316C3AA0009FC4781B256EFB800D2 ЮЛИЯ ЛИЛЯНОВА ТОДОРОВА FCE9C3B07A5AF6F634EBC95250AED6FF5D22FE75CDBC4B1A3B92A99DCC1E8363 Иван Георгиев Иванов B2258A2EE06C582AD0F4C2D18700CB73C64B27CD3D72D49BD72836B82CEB2824 СИЛВИЯ БОРИСОВА ДРАГАНОВА E37BE6974D272B3C60763EC93DC79A7E4EF0854BB4FFC99BFA1468B647426A40 РУМЕН РУМЕНОВ ДРАГАНОВ CA00FEDEF32AB5C2F1B4955FD798FC82012F3E82CF243BF7286229830C80ECDE ЕР СОФИЯ ER SOFIYA 040089262
12 429 лв./ BGN 3 087 лв./ BGN 2020-04-24
3 КЛЕА
201718756
КЛЕА КЛЕА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ПОДП.КАЛИТИН 23 КЛЕА ЕООД АТАНАС КИРИЛОВ АНГЕЛОВ 20EC675E33F3[..](ПМС55|ТР) КЛЕА KLEA 201718756(ПМС55|ТР)
КЛЕА КЛЕА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ПОДП.КАЛИТИН 23 КЛЕА ЕООД АТАНАС КИРИЛОВ АНГЕЛОВ 20EC675E33F30E9A9F0495E185D48D6C54F5090BC92F4776FBC61C73BF02EB13 КЛЕА KLEA 201718756
10 514 лв./ BGN 3 082 лв./ BGN 2020-04-24
3 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА 101 ЗАЩО
204564146
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА 101 ЗАЩО ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА 101 ЗАЩО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Красно село ул.656 8 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА 101 ЗАЩО ЕООД Марин Милев Маринов ...
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА 101 ЗАЩО ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА 101 ЗАЩО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Красно село ул.656 8 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА 101 ЗАЩО ЕООД Марин Милев Маринов F8A5C04EAB838A5B2AF766B5062C95C318580B381D77CFC01B5F41D6AEF59E14 Дани Партнърс ЕООД 202029757 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА 101 ЗАЩО CHASTNA DETSKA GRADINA 101 ZASHTO 204564146
12 426 лв./ BGN 3 064 лв./ BGN 2020-04-24
3 РУМ 57
203295554
РУМ 57 РУМ 57 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1326 Обеля-2 239 Б РУМ 57 ЕООД Румен Цветанов Трифонов DF602C09DC51[..](ПМС55|ТР) РУМ 57 RUM 57 203295554(ПМС55|ТР)
РУМ 57 РУМ 57 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1326 Обеля-2 239 Б РУМ 57 ЕООД Румен Цветанов Трифонов DF602C09DC51E0240D99B9DD918F64365AF4F32B4ADCC4FCF108212BA3C13093 РУМ 57 RUM 57 203295554
15 335 лв./ BGN 3 017 лв./ BGN 2020-04-24
3 КОРЕКТ ФАКТОР
200905155
КОРЕКТ ФАКТОР КОРЕКТ ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6 КОРЕКТ ФАКТОР ЕООД ИЛИЯ ГАНЧЕВ ГЕРДЖИКОВ 591A56C34753[..](ПМС55|ТР) КОРЕКТ ФАКТОР ...
КОРЕКТ ФАКТОР КОРЕКТ ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6 КОРЕКТ ФАКТОР ЕООД ИЛИЯ ГАНЧЕВ ГЕРДЖИКОВ 591A56C34753CEFEA9876EFB8993C52360935103560F9258BA7824FCF5DA4D2D КОРЕКТ ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Оборище 38 КОРЕКТ ФАКТОР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Карловска 34, офис 1 КОРЕКТ ФАКТОР KOREKT FAKTOR 200905155
14 359 лв./ BGN 3 016 лв./ BGN 2020-04-24
3 ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ
201265808
ТТ БЕТА ТТ БЕТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Витоша 146Б ТТ БЕТА ЕООД Марко Бенда 9B8D45CDD1E7[..](ПМС55|ТР) СПОРТИНА ЕООД 200206963(ПМС55|ТР) ТОМ ТЕЙЛЪР Саут Истърн Юръп Холдинг ООД ...
ТТ БЕТА ТТ БЕТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Витоша 146Б ТТ БЕТА ЕООД Марко Бенда 9B8D45CDD1E70BB9D9EB1CE6F075E761 СПОРТИНА ЕООД 200206963 ТОМ ТЕЙЛЪР Саут Истърн Юръп Холдинг ООД E25244A9F2994547904E987B8CDEE4AD ГОРАН КРИСТАН 8BC55192E4893FB2218345C1189C079A ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ул. Михаил Тенев 6 ДАНИЕЛА БОЙКОВА СИРАКОВА 6918C6667B9A79DD9CE927E0A18950A8E037EC69AEB06F2913D871A17D01E331 ТТ БЕТА TT BETA 201265808
26 191 лв./ BGN 2 985 лв./ BGN 2020-04-24
3 МАКС-4 ЕМ
175122115
МАКС-4 ЕМ МАКС-4 ЕМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 302 Г МАКС-4 ЕМ ООД КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГРЪНЧАРОВА E17BF884AABA[..](ПМС55|ТР) ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ...
МАКС-4 ЕМ МАКС-4 ЕМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА 2 302 Г МАКС-4 ЕМ ООД КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ГРЪНЧАРОВА E17BF884AABAEBE666F557EC618D3A427265C7CF1711FF2D4CE04A3EDEC0BEB0 ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 50C541E21EA2443418773BA612366BFDDBBF973AFB5421D1BC36267A15CB3F40 СТОЯН АСЕНОВ ГРЪНЧАРОВ 48D49AA4561938919B9A8A110AA38C5DE1BC30E5B4EA59C0CDE82B38CAA758D0 МАКС-4 ЕМ MAKS-4 EM 175122115
12 387 лв./ BGN 2 787 лв./ BGN 2020-04-24
3 СТЕЛМАН
126644416
СТЕЛМАН СТЕЛМАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 УЛ.МАКСИМ ГОРКИ 3 СТЕЛМАН ООД ЕЛЕНА СТОЯНОВА МАНОЛОВА B434B5DF72E5[..](ПМС55|ТР) ДАРИНКА СТОЯНОВА БАКЪРДЖИЕВА ...
СТЕЛМАН СТЕЛМАН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 УЛ.МАКСИМ ГОРКИ 3 СТЕЛМАН ООД ЕЛЕНА СТОЯНОВА МАНОЛОВА B434B5DF72E5FE39DBE20C780AF73AC5AD84E1A05D3C19C1D720EF873FA64A97 ДАРИНКА СТОЯНОВА БАКЪРДЖИЕВА 356BD0763D990185F76BACDEEEFA321682867E4AAE9B3CCD2004530C4D440F3B СТОЯН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ 6FC64B135963C70566AFC649B505EA7AFE945F8C316D23D55F00C7A24E071275 СТЕЛМАН STELMAN 126644416
19 243 лв./ BGN 2 773 лв./ BGN 2020-04-24

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 1 441 015 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More