Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за @published 2020-05-05 намери 7623 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ
123633222
СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 18 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ФРАНК АЛБРЕХТ, Германия 7486ED9CDF1B[..](ПМС55|ТР) МАНФРЕД КОЛВИЦ, ...
СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 18 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ФРАНК АЛБРЕХТ, Германия 7486ED9CDF1B37602403FF119F9E7391 МАНФРЕД КОЛВИЦ, Германия C3B9AE1819DE1B2AEFBD33BD434A245C СУМИТОМО ЕЛЕКТРИК БОРДНЕТЦЕ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ 7A5879B497C5163542B55B4A08700BBB ВЕДАТ СЕЙМЕН 1241FBE29103F12E57C9FD95DF467CCA ЕЛЕНА ДИМОВА БАЙКУШЕВА 6281BCE6018553A81847E7FA0331F7F06011348AF9144ED7742EA66E8D94B5DF АПМИН БАУЕР FDF6B253FDAAEEFAD6D9FC516A7D470D АРМИН БАУЕР 6B8404ADE7143705FB884586A7CC379C ХЕНИНГ ФОН ДЕМ ХАГЕН 1880A84242AC9476592F6274CACD8025 Йошинори Мицутани 7C60856D34D7D6272EF9172B72C66926 Хитоши Кобаяши F04DC681037B742812B84890BC8D419A Буркхард Гезенхюс- Хюбентал 7314D29B46396D299FE9788D7430D62E Йозеф Маркус Корстен DB688B6F8B3034C5221E317B1CAD5B3A Оливър Шахт 7B0F5B45864B4CA17821EDA6FA05A628 Михал Мариан Любик 7CC5FB02C8F80CFD5C0E545356467125 Гюлай Татлъдил 20319290197AED46BD90E56D7587160D ВУРАЛ СЕИС E8921EFA81D6B5AC8BDEDD7CDCDE6247 МЕТИН ЕЛБЕЛИ 89D0FFBAF6551C0E6D94FB03AC27F2BB Месут Юксел 97DBC867B2FDEFC4A740928C43840680 Танер Рамадан Мутлу 50A49FC5F9DE0A5B6F832A9DB81D4BAB42DD48E253FE2D60281A604C86F687F0 Пьотр Сатурнин Павлина BB796A0393BD936825F44D28813D8C35 Сумитомо Електрик Борднетце СЕ C1416CA839219A968696578C04A928D4 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ SE BORDNETTSE-BALGARIYA 123633222
2495 1 063 лв./ BGN 1 590 737 лв./ BGN 2020-05-18
4 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА
107021444
ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. МАРИН ПОПОВ 53 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД КРАСИМИР ХРИСТОВ КОПЧЕВ ...
ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. МАРИН ПОПОВ 53 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД КРАСИМИР ХРИСТОВ КОПЧЕВ A460C30851FF56E6E25B34461CC071A25C9BB8D51DB2132B09E7BF31626D1733 ВАСИЛ КЪНЕВ НЕДЯЛКОВ 330E24CF9F27D981813EF3AE997B806CF3C113141091B9BEEDABFB0FF6F60925 КЛАУДИЯ КРЕШЦЕНЦИ 38985898D90B6E3D37C1C8E4228A3D6E ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АКУИЗИШЪН САРЛ, B131161, Люксембург, Мунбах, L5365, Парк дАктивит Сидрал 9А; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ САРЛ, В131260, Люксембург, Мунсбах, L5365, Парк дАктивит Сидрал 9А; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ФРАНЦИЯ САС,5000 ADAD40096183F2492690F93DFBDC115D БАНК ЪФ АМЕРИКА СЕКЮРИТИС ЛИМИТИД, 01009248 62B5800E3445F2FBE89192F42BA90903 ИДЕАЛ СТАНДАРТ БК БЪЛГАРИЯ ЕАД 175374461 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД 107021444 Валентин Атанасов Ганев 4B2DDF458261718000DA42CD0ACA67CCCE3C62C37A6C16B2E22EECA20500753D Милена Петкова Богданова DC1B4220BD7B37F0C8B010DD3FB576E5 Ярослав Дончев Дончев A5F721C6C8E78FC2FAC074647916776C23B66F902C04A3369BDFE0D572C78D6F ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ 107017737 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА 107021444 Милена Петкова Богданова 2AAD9526303E92B2FB648AD11FCEE89AF51E576600E50722CE8C3DAB044E85F7 Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по долу в поле 305, включително, без ограничение, всеки Заемополучател (Borrower), измежду който ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШНЪЛ ХОЛДИНГС С.А.Р.Л. (Ideal Standard Intern 000000000 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 8DE0572520A2A560EB8EDDABE9BB41A1 ВЕРА ТОДОРОВА ЙОВЕВА 235513A174FEF7A2E0E72624E23DDA714ED640D5B238D1DB40D4FC48FD8361A6 ЛАЗАР БОЧЕВ ЛАЗАРОВ D99F0ACD350AD0AA407BE4CAFDFAAF4D56E9485CDDD64B28C0E57E9BBC806E6B Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по-долу в поле 305, включително, без ограничение, Емитента (Issuer) на Привилегировани обезпечени облигации – ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А. (Ideal Standard Inte 000000000 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 000000000 Емил Данаилов Гатев 18B7510E5A1A65FD5F22E4AA1683B2ED3C5B4DFFC2AA856053978807168CE123 Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по-долу в поле 305, включително, без ограничение, Емитента (Issuer) на Серия ААА облигации – ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А. (Ideal Standard International S.A.) и C1A2CE03CBD3AA58596C8E5EAE129F75 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 1C8D8B1F760EB326C40B8D2BCFF539C9 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА IDEAL STANDART-VIDIMA 107021444
2704 823 лв./ BGN 1 334 934 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ
108574585
ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ЮГ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД МОРДО ДАНОН FB9739873774[..](ПМС55|ТР) МОРИС ДАНОН ...
ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ЮГ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД МОРДО ДАНОН FB9739873774A1E5FCAC5564790BCC07 МОРИС ДАНОН F1794D5EFF2BF31019911B267EE6E7D8 РАУЛ ДАНОН 1A80C64F6DAFE08926B58D7C3563C9CB МОРИС ДАНОН D763DE187AE0D71E0E13590B530C63A1 НЕБИ АНИЛ 41F7E1A8BA5D69141AE14FBB3D3C406F МОРДО ДАНОН 457F5EB17A40B4E12FB24EAEB3E4D42A ХАМИДЕ ЮНЛЮЕР 0890A273359726C74913D6562ABD17D6 САЛИХ БЕКИР СЬОНМЕЗ 67C4B3CAD54B40C774BEBDCC4F39A5C6 РАУЛ ДАНОН F16C7EC6702D15E501A0ADD62346398C ШЕФИК ГЕЛИРГИДЕР 56A0C3EA1865612A1ED747589D65A42E СЕРКАН ЧАГЛАР ЮНАЛ A61086D916FAE070CE7A1A52A1830C67 ГЬОКСЕЛ СУБАШИ DF6227D120CFFF4835A2A7DBB96B657A ФИКРЕТ АЙНИБАЛ 834D7760391A2DDF995064F88FBF7115 Теклас каучук санаи ве тиджарет 965A0CC42C907680DA6FB03AF88E8812 ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ TEKLAS - BALGARIYA 108574585
2486 793 лв./ BGN 1 182 585 лв./ BGN 2020-05-20
4 ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ
122055826
ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД ЖИЛ ДЖОРДЖ ЛУСИЕН БЕРНАР ...
ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД ЖИЛ ДЖОРДЖ ЛУСИЕН БЕРНАР DD2AD51B1B87BCF6894B1709A894681E ЕПИК АД, БЕЛГИЯ ED5977F8257A80A77E35E19C0F323DDE ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ 122055826 СЕНЗОР-НАЙТ ИНДАСТРИЪЛ 131018307 ДЖЕРОМ СУ ТАН 57A6C8A4073ED111E8B215889C7ADDD6 КООПЕРАТИВ ИМИ ЮРЪП У.А. FD4272289227C1D038BC94E43BB69F16 ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ 122055826 СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ 131018307 ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ EPIK ELEKTRONIK ASEMBLI 122055826
2072 722 лв./ BGN 897 794 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
202218735
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 Княгиня Мария Луиза 84 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Симеон Константинов Арнаудов ...
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 Княгиня Мария Луиза 84 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Симеон Константинов Арнаудов C45BC2647C42843B83EC0E71B7F3FF974BBA20F33EDE0DC721385E0816F8EABB Свилен Стефанов Кръстев 3B0D45F858CA127D096F82500D8FB4C1276FD7624742EEEFBCBD7BA07EDEF063 Емил Руменов Савов 28190C00FFCF15BB244FDCF8A49174B6F91297880A442C8F10AFEB277A5949B0 Надя Иванова Маринова 3D9B33E0B2135F365E5026958D54D3DB8D5ABC01542C19234AE39BCB96E12A89 Тодор Тодоров Тодоров CE7473136BFC56B68581BB68AE456ABEE5CEA25D0AA80C4B279297F2F4896466 Столична община 000696327 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 121696640 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ 202218735 РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ 213CA5D1F5F4A6B76BFF5CBB677704FD10E627730F94A3D798F19BC574777714 Христиан Иванов Петров 6043409C1363D824CA3B56ABD5B84B19EF2A069638E2B7E27B713601418B1558 Румяна Маринова Милова 7534E4D430E71A189C2205C40E848973B9BEFC06F69F54922B2097E43CEDDB13 Никола Димитров Рогачев 77037137B249A6A1409EA60EAFD4A552CEB6D396698ED4B12B57A37D769945C7 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ TSENTAR ZA GRADSKA MOBILNOST 202218735
1184 1 017 лв./ BGN 722 504 лв./ BGN 2020-05-29
4 МОНТЮПЕ
131429080
МОНТЮПЕ МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК МОНТЮПЕ ЕООД ДИДИЕ КРОЗЕ 3A5AAF7E99B0[..](ПМС55|ТР) ФИЛИП ВАНДЕКАСТЕЛ F467A20DBD85[..](ПМС55|ТР) МАРК ...
МОНТЮПЕ МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК МОНТЮПЕ ЕООД ДИДИЕ КРОЗЕ 3A5AAF7E99B01F1F7D015A7F689C06FC ФИЛИП ВАНДЕКАСТЕЛ F467A20DBD859C7456E516EBBD03712D МАРК МАЖЮС 2EE426C51556BA98902FE3110686DFB5 ФИЛИП МОДЮИ 0F7C7DCA09E210934624B243A8527D80 МОНТЮПЕ С.А. - ФРАНЦИЯ 601BD541D638A9E657E9B4AF03300DFB СТЕФАН МАНЯН 1EB1F2E833FC57D6587236C7F90CDFF9 МОНТЮПЕ С.А. 13D14F42EF0DFAECC7121FE3631601D5 МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. „Цар Освободител“ 8A МИКАЕЛ ИВ БРИЗОН 1D9A8684C2516CC2786F889A2A6B897C СИЛВЕН ГОТИЕ 7D76851A9EC019A2A361A1B697B7CE10 МОНТЮПЕ САС 95006E595435F0E38C65C764BE9D1949 МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Цар Освободител 8A МОНТЮПЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 Източна промишлена зона, Индустриален парк Дейл Шнайдер 511EEB22E223F32A43FE34227C855960 Франк Гате 6D2BCC362E7FB7979C07CE5A2EA6FA04 Роджър Брент Фултън F2C4087535DF2A1C8544FB8D6D3C0079 МОНТЮПЕ MONTYUPE 131429080
697 1 533 лв./ BGN 640 931 лв./ BGN 2020-05-29
4 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ
148045472
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЛЕТИЩЕ ВАРНА ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД АНДРЕАС АЛФРЕД ХЕЛФЕР ...
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЛЕТИЩЕ ВАРНА ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД АНДРЕАС АЛФРЕД ХЕЛФЕР A911FC7AC7CD36019667E54DB93A83A2 ТИХОМИР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ 63F7C21F2F4928C273E69C7B3B7FA0874CD4F4BEA3DACA2970A9016659B80C5B КАРЛ РИЧАРД МАЙ 948420F21A63125A241B1343E8879C9D АНДРЕА-ДИАНА ПАЛ 7D23384161BC52101408045716DA752E БМ СТАР ЕООД 131320120 ФОЛКЕР ВЕНДЕФОЙЕР 26DA7CB228B1CFE5444C20E6B39BECCC АНДРЕЯ НИКОЛОВ АНДРЕЕВ 1319D5B814151E7020B113C9B1A773F61ADF9B67A656D114C853B98E571E81D6 КАЛИН ИВАНОВ БАРЗОВ 2F067DE6E6394476D1BA0C50E9F4B6ECA1DE60331AEF5FD38ED5360BC706A435 ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ 74FCA15F299BE6A5AF9FBE1C7B03C920493246B3AE78BC45788F7EE00A98D99D РОСЕН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ 7EB3F7FAFAC2A7A739A588F18B0E9D0D0CA99CA0DA5858A66A3F3F6F1A8181D0 АЛЕКСАНДЪР ПАУЛ ЗИНЕЛ 1DA569FD9740ADB18B315BB3B11FE30D ДИРК ШУСДЗИАРА BEDF7AD2BACE204DF61AA6A000C9DF54 ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ 131320120 ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ 2DEE0390E0B58FE66CC8B48CEEDB6AAFBA45FBEA1D68769ACC1580AFEA3D812B УИНФРИД МАКС ГЛЕЕЗЕР 41236FBAED70FD13CC4FAB38BD1B61B3 ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 175386403 НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СЕКАЛОВ 3246693333B0D390E4A5790A0EFC5D715D7486AB3403B9271F685AC5BE9BBC53 АЛЕТА ФРЕЙН ФОН МАСЕНБАХ 47D691483D057E3F6888F3BD189CDD80 ТОРСТЕН ХЕЛМУТ КОРФ E3DF18DD05BD933535B1F4F167DDC0B3 ХОЛГЪР ШЕФЕРС 291090B67E4C7CE5B45DE2BB8B37F9EA УЛРИХ ХАЙНЦ ЙОРГ ХЕППЕ A2BB7B66EEC48F32D35A9E5B48D87361 БАБЕТ ЩАПЕЛ EC649B22090B31C684A6809F35E8505A ДЕНИЦА ЛЮБОМИЛОВА ВАЙСМАНТЕЛ 9083FC0FBB096E8EF2BC02C88FA628D4 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ FRAPORT TUIN STAR EARPORT MENIDZHMANT 148045472
455 2 146 лв./ BGN 585 852 лв./ BGN 2020-05-27
4 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ
200292065
ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ул.ИВАН ВЕДЪР 1 БИЗНЕС СГРАДА АВКО ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД ТОМАШ ЙИНДРА 9D2CCAE26CC4[..](ПМС55|ТР) ВИТТЕ ...
ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ул.ИВАН ВЕДЪР 1 БИЗНЕС СГРАДА АВКО ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД ТОМАШ ЙИНДРА 9D2CCAE26CC42B1DC635770D68BB184B ВИТТЕ АУТОМОТИВ ГМБХ/ФР ГЕРМАНИЯ/ A207619992C58BE43611E3429F855332 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ДУНАВСКИ КЪТ 7 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК 813071350 ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ 0B879C5DF79CB61A32269A2F6CAB4A42D939EADA887641C8301E0FD421C67C33 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД 200292065 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ 200292065 ВИТТЕ Аутомотив ГмбХ 353E5EC2A63D6FC261306C92280C1505 Сосиете Женерал Експресбанк АД 813071350 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 м. Слатина Индустриален парк 19 ВСТ Кинематикс България 204957053 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ VITTE AUTOMOTIV BALGARIYA 200292065
873 1 054 лв./ BGN 552 334 лв./ BGN 2020-05-18
4 ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ
203850582
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2[..](ПМС55|ТР) Назлъ Зейнеп Онурсал ...
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2F34F5683B02F7D02820F Назлъ Зейнеп Онурсал 1BBEB7DBDF3A9D1D5C1256E77D66C52B Ахмет Окан 0BB23B442C6348E88B233FC4126E1561 Лидия Сантова Шулева 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. AB6D9F346C1EB827A84C1310296C8C07 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Хакан Шахин 06132AF46EFAE83C222DBBFB0D0D3E46 Пашабахче Инвестмънт Б.В. 3179AEEC96A187A9D0CD7713646B9DC2 Илкер Айген B68D640B88ABB4997DB429102B625664 Хасан Деря CA81DC3813F97F8F787B401AFA89B826598B52A1C9D074FE0B01AB8B73D21AC7 Осман Йозтюрк 1AFF10E3172D988714AA9458B5B940B85037933B9B61552FE2ACD5B34D1D29F2 Муаммер Аквиран 7E14CD35E5B50261F7611C854E955C80 Серкан Индже 99207BE59532D3EA6AA8D2A71563B6C6 Бюлент Куджа A9A1D0CE730BFB44DCD250C3A0626EAFC7CD60D55EA8E49A1F010F46537E421F Хасан Нутфиев Шабанов 5D496D4C279CCC0814A9FBBA84D7AA80EF57260D4D833E0E90C72B9FF31470C6 Джошкун Гюнери 1E5607754C5D9DC8C431DB5EC284AB44 Пашабахче България Pashabahche Balgariya 203850582
1548 589 лв./ BGN 546 809 лв./ BGN 2020-05-20
3 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ
123633222
СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 18 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ФРАНК АЛБРЕХТ, Германия 7486ED9CDF1B[..](ПМС55|ТР) МАНФРЕД КОЛВИЦ, ...
СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 18 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ФРАНК АЛБРЕХТ, Германия 7486ED9CDF1B37602403FF119F9E7391 МАНФРЕД КОЛВИЦ, Германия C3B9AE1819DE1B2AEFBD33BD434A245C СУМИТОМО ЕЛЕКТРИК БОРДНЕТЦЕ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ 7A5879B497C5163542B55B4A08700BBB ВЕДАТ СЕЙМЕН 1241FBE29103F12E57C9FD95DF467CCA ЕЛЕНА ДИМОВА БАЙКУШЕВА 6281BCE6018553A81847E7FA0331F7F06011348AF9144ED7742EA66E8D94B5DF АПМИН БАУЕР FDF6B253FDAAEEFAD6D9FC516A7D470D АРМИН БАУЕР 6B8404ADE7143705FB884586A7CC379C ХЕНИНГ ФОН ДЕМ ХАГЕН 1880A84242AC9476592F6274CACD8025 Йошинори Мицутани 7C60856D34D7D6272EF9172B72C66926 Хитоши Кобаяши F04DC681037B742812B84890BC8D419A Буркхард Гезенхюс- Хюбентал 7314D29B46396D299FE9788D7430D62E Йозеф Маркус Корстен DB688B6F8B3034C5221E317B1CAD5B3A Оливър Шахт 7B0F5B45864B4CA17821EDA6FA05A628 Михал Мариан Любик 7CC5FB02C8F80CFD5C0E545356467125 Гюлай Татлъдил 20319290197AED46BD90E56D7587160D ВУРАЛ СЕИС E8921EFA81D6B5AC8BDEDD7CDCDE6247 МЕТИН ЕЛБЕЛИ 89D0FFBAF6551C0E6D94FB03AC27F2BB Месут Юксел 97DBC867B2FDEFC4A740928C43840680 Танер Рамадан Мутлу 50A49FC5F9DE0A5B6F832A9DB81D4BAB42DD48E253FE2D60281A604C86F687F0 Пьотр Сатурнин Павлина BB796A0393BD936825F44D28813D8C35 Сумитомо Електрик Борднетце СЕ C1416CA839219A968696578C04A928D4 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ SE BORDNETTSE-BALGARIYA 123633222
2289 389 лв./ BGN 533 888 лв./ BGN 2020-05-12
4 НУРСАН ОТОМОТИВ
102812802
НУРСАН ОТОМОТИВ НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БУЛАЙР 9 НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД ЕРОЛ ЯВАШ 91379DEBD5D2[..](ПМС55|ТР) НУРСАНЛАР ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ ...
НУРСАН ОТОМОТИВ НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 БУЛАЙР 9 НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД ЕРОЛ ЯВАШ 91379DEBD5D2CF55CAE9E294186CC8DC78A6FA541953503411A9A2E3CDC07C81 НУРСАНЛАР ХОЛДИНГ АНОНИМ ШИРКЕТИ АД -ТУРЦИЯ 838BE9DDBB94BEF86751D9C567557921 НУРСАН ОТОМОТИВ NURSAN OTOMOTIV 102812802
1007 834 лв./ BGN 504 087 лв./ BGN 2020-05-14
4 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ
123666763
СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. НИКОЛА ПЕТКОВ 12 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД РЪФАТ КАМХИ 78E6D8124168[..](ПМС55|ТР) ХАЛИМ ГЮЛГЬОНЮЛ ...
СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. НИКОЛА ПЕТКОВ 12 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД РЪФАТ КАМХИ 78E6D8124168174669D31A7F8543D5EA ХАЛИМ ГЮЛГЬОНЮЛ 8B58D5BC1556E588944EB766D08BA6A0 ОКАН ЙЪЛМАЗ C904418135F698640FD0349BBCCFC176 МОРДО ДАНОН FB9739873774A1E5FCAC5564790BCC07 ЕРОЛ ЙЪЛМАЗ DAF3622A820AA9289DAE12C06DAF2331 ПЕТЪР РАЙКОВ АНГЕЛОВ FA5637B39EB55F2CF9ABC6234F3660EC94C116D1AE8834A07CB7C9C54DB626DB ФЕТХИ АКДЕМИР 60219286A3481EF9957C19505DC44BEE СИНАН ДАЛЛЪ 362B05A7BDC11F9D81D55C7C1B42C2EB АНДРЕАС АЛФРЕД ЕНГЕЛ B23DA2115DEE833767551FAF584C0275 „Стандард Профил Отомотив Синайи ве Тиджарет Аноним Ширкети” 885EFBCF5CE717A9816D62BF51AEC257 Стандард Профил Отомотив Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети, търговски регистрационен номер 145236, Търговска палата Истанбул DD995B0A55A6A42BA62869D61F078BF9 Акбанк Тюрк Аноним Ширкети, търговски регистрационен номер 90418, Търговска палата Истанбул 7A95EFA5F7889C3F8B5FC8F73885692F Дейв Уилям Дорнер 9EED8FDD29D28947B5D56F725EC30254 Турхан Семизер 63311D8FBC8592302BB0060043891374 Джем Кабак 496EFDA4A3A05B5D1C359F7D916AACE3 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ STANDARD PROFIL BALGARIYA 123666763
771 1 061 лв./ BGN 490 621 лв./ BGN 2020-05-27
4 ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ
203850598
Шишеджам Аутомотив България Шишеджам Аутомотив България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Шишеджам Аутомотив България ЕАД Реха Акчакая 459E6F2F44DE[..](ПМС55|ТР) Бейза ...
Шишеджам Аутомотив България Шишеджам Аутомотив България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Шишеджам Аутомотив България ЕАД Реха Акчакая 459E6F2F44DE82A5A5C77C6A7561A489 Бейза Генч 8B2BD58AB09FDEEBD35DC0DDE419F99F Гьокчен Турал B200DAC3B2B0DBBFF74358294353FBA5 Лидия Сантова Шулева 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. AB6D9F346C1EB827A84C1310296C8C07 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Илкер Аггюл DCBA8B6694158DE4FD521FA9CACDB872 Тракия Аутоглас Холдинг Б.В. EEBE0C7B14C989D179B1F3C55E84ECE3 Анъл Караджа DD625586FBF2A1C907C205DFF472576E Тракия Инвестмънт Б.В. C4EBA77E5B26FC95405B9BEFAC68F77E Картал Каймакчъ 99D4FF779DE7255DC8F1EEBA98E7DD5A Мухсин Мироглу E63EF89D95D89E8325630A272359ACF5 Хюсеин Хасанов Хорозов 89473DE446855C4E86D4F69D65B1C5BB5D50C2C1650C39A1B11852FA672C248C Сечкин Баш 36822BAE8A8C39FF4C2D7DCA58FC018D Йозгюр Ходжаоглу 2060FDEDA0E8E3B9BB59052059009FDC Шишеджам Аутомотив България SHishedzham Automotiv Balgariya 203850598
631 1 037 лв./ BGN 392 593 лв./ BGN 2020-05-18
4 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ
831507493
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C[..](ПМС55|ТР) ...
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C26A0C0E067FF774308B2154E11381716AAE5970B6D76F605638D Зоран Матлиевски 688216E7B2855F03E8AC91BF53327243 „СЪНФУУДС ХОЛДИНГ” БИ ВИ 2FA6EBA79DFD4C2F44BC4B7006368788 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 бул. Проф. Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ SANFUDS BALGARIYA 831507493
567 1 045 лв./ BGN 355 511 лв./ BGN 2020-05-20
4 СЕРТА БЪЛГАРИЯ
000223291
ПНЕВМАТИКА - СЕРТА ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 110 ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД ВЪЛЧО КИРИЛОВ ПЕТКОВ 6BA557C2B846[..](ПМС55|ТР) ...
ПНЕВМАТИКА - СЕРТА ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 110 ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД ВЪЛЧО КИРИЛОВ ПЕТКОВ 6BA557C2B846B3CA10D8467F5356AB63DE7ACEDC9C46D22AD8E3D124CB6301FB ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД 000223291 ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ 24D1098D2BE6D461C5FE6A65873D9ED0 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ FE93DD7C6D36308EAB545690DF1CDE91163F0E68C99CB8FBA5FF59C2C045ACDA ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШАКЕВ A2D2B4275643BA13CCD9AF087B86A88F99164C33D54ECAE104499CB513E49A26 ЖАН - ЕРИК ПОЛ НУБЛАНШ 51E93BE073587CE39080DAB6873657D3 ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ, Идентификация 4800007803 CF66F81E2F6A79547E6C2D701F8AB6C6 ЖАН - ЕРИК ПОЛ НУБЛАНШ 9DC995AC2900C35D8963A0FBD7DFC5BC АРНО ЛЬО БУФАН 987B0322E9D4D9D1303D43F8B930B700 КОСТАДИН ПЛАМЕНОВ ПАСКАЛЕВ 0102D3F048A308BA2366941B5A7970F052F03168E63F96378139023B8E707342 ГИ МАКСИМ ЛАРЮ 0332CA8FA491351A20CECBE95587A94D ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ CC7B1748361038E4ADBD8DAEFD0AA566 КРАСИМИР ПЛАМЕНОВ ПАСКАЛЕВ 0102D3F048A308BA2366941B5A7970F052F03168E63F96378139023B8E707342 ОПЪН ГЛОУБ 5C47E0308E51E855DE1B276F069A916A КСАВИЕ ВИНСЕНТ МАЖУРЕЛ 2125BB667615F82BF134E9B9FC18D612 БОГДАН АТАНАСОВ КОСТОВ 4C64A1F6C91C990ECC25004AA4B48D7BBDC18FEE212705F422F41D807AA16CEE ПНЕВМАТИКА - СЕРТА PNEVMATIKA - SERTA 000223291
579 984 лв./ BGN 341 924 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДЗАЛЛИ
107526203
Дзалли Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 Никола Войновски 10 Дзалли ООД Сандро Веронези F1999F8B41B2[..](ПМС55|ТР) КАЛЦЕДОНИЯ АД A7E53CDEA43E[..](ПМС55|ТР) КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ ...
Дзалли Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 Никола Войновски 10 Дзалли ООД Сандро Веронези F1999F8B41B24B508BC60B175036C9BC КАЛЦЕДОНИЯ АД A7E53CDEA43EB4F803DC67A6BE1CBEAE КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ ЛЮКСЕМБУРГ АД 1B7C1422438BED0396E7592BD1F00D93 КАЛЦЕДОНИЯ АД , Италия 36363BFC355A213F67DF3CFAA7ED8029 КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ АД, Люксембург 7785DCF6D93308B560043F9411014DB5 Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 местност Айвузов копак 1 ДАМИР РОГИНА 4AF8D3311F31481AB7BA609A257D483D Дзалли Dzalli 107526203
947 576 лв./ BGN 327 104 лв./ BGN 2020-05-18
3 ХИДРОСТРОЙ
103029862
ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 1 ХИДРОСТРОЙ АД НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ 3EAD94B5F2B5[..](ПМС55|ТР) АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ЕНЕВА ...
ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 1 ХИДРОСТРОЙ АД НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ 3EAD94B5F2B5E79285B1476FFEB6C97901885FAE30E241DD1B7E4E3CC3B749D4 АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ЕНЕВА C74C8D944004830D25C7813C5189ABA4FF69D3DB4BF080944C52ECABC3822195 ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 682E78D70B4DEE12D9FE98ADD5F85CB5D1FCCF2D4EB85CE771BB5AB4E2410469 АННА ПЕТРОВА ЦОНЕВА CCD577AF9B2BC2558C03D03C98B7643DD671B17D8B87F0D7C4AF7B52BF34AC2A ГЕРГАНА КОЙЧЕВА АТАНАСОВА 12298A815D6B1F822053B4FD400286AB9A8B4A79BF7E7A55DF8DC5496D87BD57 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ХРИСТО И ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВИ 117 МИЛОШ АЛЕКСАНДРОВ ПОЦКОВ 962E16D075AB8A2895172B2E8BD3537B777A4FAF2F43BE98C234142DFFA3B442 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Константин Фотинов 19 А НЕДЬО НЕДЯЛКОВ ПЛАЧКОВ B6A648F704BCFFD96AA661333408AB26AB3649D49A57107F196BB46C84E1E98A ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Евлоги и Христо Георгиеви 117 НАЙДЕН ПЕНЕВ КОСТАДИНОВ 0ABF59BD031083CD73CF87702112404038CD02AE742031E0F5550F83C4BC8F9C ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Андрей Сахаров 1 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 9173B83AB3D65F89836D8792AE571D2725C2077999BAADFC04B3348F6EA16BAF ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 37C1C519DA219040ACDBFEA277636D7500E2657E27F89052CC421535616EE75B ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 66701860675C2BA0C6311B6FBB836D5C72267F3CCE6410E2212F7DC60F45DC07 МАЯ ВЕСКОВА ЖЕЛЕВА 49BC260F2F052F58702CDCA06B649FA26151DD0ECC575D60DDDE5BC9D1CE4E4D Живко Илиев Недев 3723C57A9127ACCDE211609C8048539B7A54FD6C600B00679B5BD6346F6B7E9B ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Шандор Петьофи 13-15 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Сливница 201 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 103029862
495 999 лв./ BGN 296 836 лв./ BGN 2020-05-18
4 ГРАММЕР
122004792
ГРАММЕР ГРАММЕР АД БЪЛГАРИЯ с. Трудовец 2160 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 2 ГРАММЕР АД ГЕОРГ ЙОЗЕФ ФЛОР 63D15C71455F[..](ПМС55|ТР) АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ГРАММЕР АГ,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РОБЕРТ ЙОАКИМ ШУЛЦ ...
ГРАММЕР ГРАММЕР АД БЪЛГАРИЯ с. Трудовец 2160 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 2 ГРАММЕР АД ГЕОРГ ЙОЗЕФ ФЛОР 63D15C71455F5B8948F217B5614CE519 АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ГРАММЕР АГ,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ РОБЕРТ ЙОАКИМ ШУЛЦ 5B3FCC57AB39567308C7333B41BE843D ДАВИД ХОЛЕЦ A4C75CB40FFD3F6D161F1F271F0EA365 ХАРТМУТ МЮЛЕР E10AA23C13F21049FCBF124BF42BB919 АЛОИС ПОННАТ 33B7CD5E458ABB97D02E4905C13CEA96 УВЕ ВЬОНЕР 1FEDACAD53C479D7022B8577316D0C27 ВЕЛКХАРТ ХЕРМАН МЕЙДЕР 1CA8FB21808F401D46C6413CF47071D4 ГРАММЕР АГ АД, представлявано от СУЗАНА ФИЛИПАНЧИЧ 056B608A7F15037B9FBFAFC5751F718F ВОЛКХАРТ ХЕРМАН МАЙДЕР 96F245570F674130926CA3F7FB60301A ДИТЕР ЛОРЕНЦ ПФАЙФЕР 510378CE0C9F94F98DDC9CF28E3DF390 Ертугрул Туна Аринчи B14806CBA219D250BC363C1139AD6927 Диетер Еммерт DF90859EC06D764EF7332756356ACFF9 Александер Кремер B6ACCC4920926A166FF7C4E219BD4C51 Рене Рикардо Йеоманс Масиас EFF8275431DAAE3FE9411F9372FE13AE Фредерик Флори A4FE6C9431F16F88F0BCA1430DE9F7EB Манфред Валентин Претчер 73D63CA45E4BDA2DE70EA66977450DF6 Щефан Фихт D08E4722390EDA3885308A3B246994B4 Саша Петер Франц 7EF0A6598883D7AB75E79A7FC4D7F053 Петер Томас Барбиан DE0F59AEE93380ECE97B6DEF70FE9A03 Цецка Пенчева Иванова-Велчева DEFA85CE86D6C978774E07AC1BA68096967AF7BAE208A147AA14D0E564388CC6 Ивелин Николов Георгиев A6A9CCEC4E4E27DF8EC82FDC91DF7591325E4F12AF9FCA916FEBDF00ED49DDDD Йозеф Третенбах 7F7E5BB1DB743D5C7A6EF32A54E07F27 Ивалина Дончова Бозаджиева 78670EFDDF3246979661A8EA6FD2841F72E134C08EF7D856D3634E779991F75E Кристиан Хаупт 345481C12DD1E4F1C6D3FC511BA9009E Д-р Клаус Бьоз EB53781B9F00F094A65D81259BB4736F ГРАММЕР GRAMMER 122004792
491 958 лв./ BGN 282 081 лв./ BGN 2020-05-14
4 ХАНОН СИСТЕМС ПЛОВДИВ
175425233
ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АЛАБИН 56 ет.3 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД Йорн Нойберт AFE567106E47[..](ПМС55|ТР) ИКСЕТИК ГМБХ 61D71233BD8D[..](ПМС55|ТР) ИКСЕТИК ...
ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АЛАБИН 56 ет.3 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД Йорн Нойберт AFE567106E47FB03354713652C187B34 ИКСЕТИК ГМБХ 61D71233BD8DBE7E45BAB7556E3E8B8C ИКСЕТИК ГМБХ 82B79775E6D623EF01512E0AA9121C3E БАЙЕРИШЕ ХИПО-УНД ФЕРАЙНСБАНК АГ - КЛОН ЛОНДОН C3FCF47D47E523E90CCF30ABA0F49925 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стряма 4142 р-н ИНДУСТРИАЛНА ЗОНАРАКОВСКИ-ЗАВОД ИКСЕТИК ЙОРН НОЙБЕРТ 3DDA49DFA0E4B7ED523ACECFFA501DD8 ИКСЕТИК ГМБХ ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ 506C160FE540540E1408B9047C4FA44BD43612A9783158A22401A7B5FCC50F87 ИКСЕТИК ГМБХ 3194C2AAE2ECC5AE871CEA9D2A07A237 Норберт Готфрийд Грубер DFC10FA686D843E980954E3C4D617BA2 ИКСЕТИК ГМБХ A300187A768F45046A257822BC60BDD4 Георг Хуго Волф 09319C78DD3EABF01DBCC52DEF035039 иксетик Пловдив ЕООД 175425233 Уникредит Банк АГ, Клон Лондон, 2A982398138272946C743659D5F24306 Франсоа Адриан Бартел 6E81E1C98A6A57BEEDB8EAF0FCD93FE0 Уте Ингеборг Зайберт 850CA003727E1CEC1360EA64FD3315C6 Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стряма 4142 р-н ИНДУСТРИАЛНА ЗОНАРАКОВСКИ-ЗАВОД МАГНА ПАУЪРТРЕЙН Магна Пауъртрейн ГмбХ (Magna Powertrain GmbH) C697E9AD7AA03FF7F7DF19100F3692D2 Маргарита Цветанова Стоичкова A2633F1DEC77CDF0F0223CF3710340595FEC338DE440393D8E798839E9BFB7AD СТЕФКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА 47637A0D4DFC3815ACF69AB09BF3D1DB7130DE9E9BD27C1CC9F84A4C5C5DE4A1 Матиас Оршийт 3247DEC4E35D65A5491036E9905236EB Джузепе Вона 9F497147AA6ADF009C89BDDFC02F7496 Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД Славея Христозова Петева F03DA53457C2BE7BE8EAE4976DD69666E1B6E5B6812B3797A917EF17E39A5051 ИКСЕТИК ПЛОВДИВ IKSETIK PLOVDIV 175425233
413 1 085 лв./ BGN 268 806 лв./ BGN 2020-05-29
3 СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС
203478623
СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец Черни връх 32А СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД Дойко Чонов Дънев 611DA810C063[..](ПМС55|ТР) Христо ...
СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец Черни връх 32А СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД Дойко Чонов Дънев 611DA810C06310DBB7CC93E89E85D24D081E00D2509BA219552FCC99086567C5 Христо Йорданов Христов 5BCE89718D84FE5006D68380530109C2DF24CA02466B4A3692EB47278B2440FF Чоно Дойков Дънев 347C9D57102AAE3CED8E4E631EF576905D948721D48E2942274E8D6C606E7420 СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС SEYDZH TEHNOLODZHIS 203478623
425 1 051 лв./ BGN 267 943 лв./ BGN 2020-05-27
4 РОКА БЪЛГАРИЯ
837066162
РОКА БЪЛГАРИЯ РОКА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 ул. МАДАРСКИ КОННИК 48 РОКА БЪЛГАРИЯ АД КАРЛОС ВЕЛАСКЕС ВЕГА 2A8F04A48F71[..](ПМС55|ТР) КЕРАМИК ХОЛДИНГ АГ ЛАУФЕН ...
РОКА БЪЛГАРИЯ РОКА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 ул. МАДАРСКИ КОННИК 48 РОКА БЪЛГАРИЯ АД КАРЛОС ВЕЛАСКЕС ВЕГА 2A8F04A48F71D4197B5F8E17E48A61D9 КЕРАМИК ХОЛДИНГ АГ ЛАУФЕН 6A04AA3EEE0090BDAF3F340B1E459B6A ЛУИС САБАНЕС 98984CF069933798EF4B8E0F82350FE2 ЮРА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА-ВЛАДИМИРОВА 5C4EDB539E8A0C5F92615C1933A9E867073CFDAB0C6FDE00F6811A156C7B3F8F ЛУИС СЕРХИО КАСТРО ЛАНДА 87403BEC98BA698E21C8CC344BE80C55 ХОСЕ САЛВАДОР КОМЕС 12F96E85A0C15F707468D87D11EBD37B ЕЛИСАВЕТА ПАНАЙОТОВА СОФТОВА B7A4C26BFA7055CDFF405789A9939A91441F63FB17B6270B28D199F04E31CD37 ДОМИНГО КОЛОМО ПРАДОС 02998E95F41342D1C02E6AD0A8CF9032 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ СИМОВ 967AAB515E76C42975BA4BB910D1AE3E359E2F7496F09C3191B3BF7F3867C260 ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ДОЙНОВ D310DAC6D00CB47876326845CC450CE3A117C004121DE2C95BEE5203FF41B418 РАМОН АСЕНСИО АСЕНСИО 4BF5A1C759AA45C198063BD8BB36B719 ЖУАН ЖОРДА СЕГУРА 5526636DF1A83027967EF53F98592BF9 РОКА БЪЛГАРИЯ ROKA BALGARIYA 837066162
340 1 245 лв./ BGN 254 007 лв./ BGN 2020-05-27
4 СРЕДНА ГОРА
833067174
СРЕДНА ГОРА СРЕДНА ГОРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Калояновско шосе 2 СРЕДНА ГОРА АД Александър Любенов Палешутски 71B645DD8E4B[..](ПМС55|ТР) Вяра Василева ...
СРЕДНА ГОРА СРЕДНА ГОРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Калояновско шосе 2 СРЕДНА ГОРА АД Александър Любенов Палешутски 71B645DD8E4B6F9E2C9C222A174D931AE6BDA7CA30F46F5383CC409E3722D8DC Вяра Василева Кръстева-Колева B94E6BFBF08F46D7C44BE83BFD69D5EFB6149471F27F79D680A41596AF51C69C Борислав Василев Динев 00D575E3B4DFCA1C8394842EC2C4CB2F45C3865D387C807226B22FD712D32367 Иван Димитров Вангелов E58E0185A28C98C63FA671CA528D72F2365E3A4518F578D1D22B3716596E8F80 СРЕДНА ГОРА SREDNA GORA 833067174
315 1 200 лв./ BGN 226 792 лв./ BGN 2020-05-18
4 ЕЛДОМИНВЕСТ
103004396
ЕЛДОМИНВЕСТ ЕЛДОМИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 275 вх.А ЕЛДОМИНВЕСТ ООД ЦВЕТАН ЙОНЧЕВ ВЕЛКОВСКИ 5FB64CFDF38D[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИ ...
ЕЛДОМИНВЕСТ ЕЛДОМИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 275 вх.А ЕЛДОМИНВЕСТ ООД ЦВЕТАН ЙОНЧЕВ ВЕЛКОВСКИ 5FB64CFDF38D7B9CAD38837CBF0184D78BD8C8F5A444166A42E432BE696527D3 ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 2AE633E28EBBB86FA41EDA1BECAD3F7A00441FF705846D2369C5ED0D6F415477 РАДКА НИКОЛОВА ИВАНОВА F34AD00D97D71CB2EA4D053EE0CC94B1A9C022D8BDEE099219766EAAE634AB6B ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 71376C514ED74B18C2AC714E2623297349FBA8F4D3176FA3DDD78F8B7A2E02F5 ДОБРИНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА 83D937275C1609BAD1BD6139DC3134A2C9F67D50B2F762C856FFF5FE9E4C8FD3 АТАНАСКА СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА 5887FF0C473B7FDF3D37ACF32F393685BAE10172F24B0C2CAB229569E815EE8B МАРИЙКА ИВАНОВА ВУГРИНЧЕВА D9C88C7040758AA0C7C07C129A0AE97C4CF376BBFB9324D1C22214B1544895DB ПАРАСКЕВА НИКОЛОВА ПЕТРОВА A59D1FC24CC717EE4AA09E7133993E73CA165901F6D384AD40C49B6131E22884 ИЛИЯ ЙОНКОВ СТЕФАНОВ CD62AA5CEB87F68648FE1B8D2FB0187B5EAFF2559A408253ADAA15712D8D8F68 ВЪЛКА ГЕРГОВА ИВАНОВА 9B938B962B7086ED42FE2EA98A6F053C50D46239D75FC04A9826AC6025AE18BC СТЕФКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА D53EAA9F9D4AED36C7F615894A0B654D9716FCB2C23092DD1369ECFF140BEC33 СИЛВА ЕРВАНТ ЕХИЯН 4DD15D2D7FFC9D35ECF594C69C718A9D0911F66746B0D909A5048F163F523473 МИРОСЛАВА МАНЕВА ХРИСТОВА 89F46EE2D851A45D88A53C3CF2F8EF531E236C2CC4204D20A4D9229B8EA22E40 НЕВЯНКА ЗЛАТЕВА ИВАНОВА C4F10BDE5F51D6ED07EF59D9AE097A9A0F1CCDFFDAC8D926C42379DE3B21CD82 МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 2EC04A8720978F071BC442E59340ED5149439D8A3E25AA71FD88D661AA58EECD БЛАГОЙ МАРИНОВ ВИТОВ 4405AEFE3ADBFAA8D199E8B23466140D7211B053BB9C3059BC60473B4F221C08 ЙОАННА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА A2F38787044AD463751950BC33BF07F8D494E253C2869247F9D8439F61E2DAAE ЯНКА МИРЧЕВА ГУБАТОВА 74408D4E88EE88B0CA6D9980666FA4460EBB8AD3982D6D6CB4E9E3164838A3DD ДОРА ПЕТРОВА ЦОЧЕВА 2FADFDE7FD252BD860927EFE4D83422F720AEB19AFE7E6FA8725445E48C09CAC АНАСТАСИЯ НЕШКОВА ПАВЛОВА 9FF340DB0687240C338F18596608763FD5CB749D8D42B8EB62AE2D4D20E281C8 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БОРИСОВ 561056D645661272B8D76E170FCCE528B63BBC328FCA2A17BC6E172FC70AEED3 РОСИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 1187DD7BF69BC6C3A2001AE9A8A5E6525B23CB1E22B4507890FB3FF2FDF5D8FC ХАРИ МИЛАДИНОВ КИРИЛОВ 8EB28193ADC632561BEA7DA04EAF56348A11177282C35062860B4A24E9FFC1DB ВИОЛЕТКА РАЙКОВА ДОБРЕВА B2D0840A63A4A553F727D5D92D6F965F6261F6F07CD3FDEC5872122315B3E809 ДОБРОМИРА ДОБРЕВА ГРАДИНАРОВА 5AC557DEF755BD5BFEF0027291612BADBE778A940AD91A670AB69882F0C1F53C ВЕЛИЧКА ВЪЛЧЕВА СТОЯНОВА 85C7FFB66BE386E9540D65502313BC44B2C0D3CB649685184D18745DB2B8E1EC СТЕФКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА D9D38D8909D774E70278E1627050A99A8BB3F7F0E09933B689A4CC6D8514957F АНКА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА 23CC268B9B13D003449C5E8F57E6023FC8C0B0E1080264CC517D8E4C1F108A52 САРКИС НЕРСЕС ХОВСЕПЯН C8C48B4498C3712BFA714B98208BD0E611224FC05220B89666B08A49B7699967 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ 6637E85EDA93901C411B50A33D9BD13A8BE24B4DF6FF2DDA22B238D25DF40DA3 ПЕНКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВПИСАНИ КАТО СЪДРУЖНИЦИ ПРИТЕЖАВАТ ОБЩ ДЯЛ 0EDC90D770DEDE2010CFDD8B366391CA500B9B40F0CF15180F6BD1E0F1CC7184 СВЕТОСЛАВА ДОБРИНОВА ТОДОРОВА BE957CF1AA5B5B6A9F286122368A50F4110F072A4E3D67C3FB16BAA89AE5400A ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 0388A67E3CCC8E906E54F03705B7A9FD18AFF10016D054C1497582278F702B8C РОСЕН ЙОРДАНОВ РАЙНОВ 8958282E49809DF7FB591719D4CC5251EA5C61F9A369430AEA3EB7533849570E ДИЯН ТОШКОВ ТОДОРОВ 3B2C6B79F6E8158515A60884C827CDACD5C34BEB07712466F908AC46EE4B1F5A ИВАН ДИМИТРОВ ГЕТОВ DD5A41FECC37B72B407F66FB7051FE65B78B2099F20933E8527E13963F9CFBE9 ЙОРДАН СТОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ 2FB0390B428E51C6DF61A922B45E66A7DB695BDF3B2C9213F07416782B9B112D ИВАНКА ВЕЛИКОВА МИТЕВА 617EAE54A9A9AD323BC70B650521F4F85D16349358539E5524A541E368EDA0D6 ЕЛДОМИНВЕСТ 1 АД 103087470 РАДКА МИРКОВА ТОЧЕВА B18176BDD2E41CFCC33A3C022B1EE613DF0A3B23658A987F4488D1E96A456A2D ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА 2605A244C1A5B6714C104EEE0CE526AE7818028B348927D40D6EBC889B984539 МАРИЯНА КЪНЧЕВА МИРЧЕВА C84D8E162CE1FEB46616EF6CC0E8EF7D5F407C111639E3863C1A9C3F19DD0ABE ЮЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА 9C109E6CA03730A27FB929ED3BB2E0E465981A72D243EE0B04CD6996E74F1FEF ЙОВА НИКОЛОВА ДОЧЕВА FF622A17424512E07F15B5120765E5B1DBAB08F1ABD1C91026C4906C10B796B1 ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ 536AD760744110CB516B0D392D45E49E321292C0F2E5CB5170988A3D9BC559CA ОГНЯН ИЛИЕВ ОПРЕВ 822C1C2C84D6860D2931B6D5C8D8304E6C49DADBB12FE42BEDF0C9F6DC2D6513 ВЪРБАН ДОЙЧЕВ ДОБРЕВ 62E375E575B02FC81F7A68C7F0E1DC4B9F05E25AA9A91CDB815677AB84EB1EF9 ДОБРИ КОЛЕВ ГИНКОВ 427841648319A4FC50FB925F834C53FCEFEE2F9BC9052066453EB7F90FA36223 ИВАН ЙОРДАНОВ ГРОЗДЕВ DC1340F9E3B82F00799FDF1DA2DBDC2B79E72C81D8174A01D793CF1978C0683A ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ B602E09BC5D9A82C02D5C4E45C38BDD86DF0D889ED4416137F4D0A6EDADEFC9D ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ 5562EDC4891F2B8FD625098FFDEC62A0F633CB2B92C24AEF5BCA103EB4008AE6 АТАНАСКА СТОЙКОВА ЯНЕВА 7812BEA229ACF34F1014D6539FB12344516760D04B2AA57D76B3758FA8AAD0D7 АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ВИКУЛОВА EBB53E53B2FA08B3F42BF5522F618942847CDC6EA4D18DD5FD27A541ADCDB730 ЙОРДАНКА ИВАНОВА ХАРИПЯН 7D34B430BA01FF895D022ADA671ED79E965E58BE4C2905B791868A014FF3B4B4 СОФКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА 5F0E562BCE33B6E3B336444DA9AD96643AC9A3FF3044A93D54E474C6590556A4 АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 1F6E944600C7DC737A2B6DFFC1CE10B9893064FF9C5C11DEDD9208C60345FC6A ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕНКОВ AAA0450888A9CF5B1FCFF12F26311B45470990085D79E8DC87C7CECDD5F08825 КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА D3076FFE0779766028BD59E264F84DF3CFBC78A0F5437506FF2F3FFF7F93C8E3 ИВАНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА 0D17A0F2D2D9716A16189F16BC44E6AB4CAFDBE27023784D6FA7AA8BF09A1669 ДОНЬО ТОДОРОВ ДОНЕВ 63E0C4A914091681A6A4418D6DEA343FF42EA7B19FB69A5F09AB7B86D26B2D0A СТОЯ ВАСИЛЕВА ТЪМНЕВА A8D9FFAB93FF7BBE5F466C99CF1C8528D73B21FD5F29101572C00EF15B6E9BE0 СВЕТЛА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА E1A2D1CCE1A3F8A5BF87D7F7D26D3ED3C13F94C9D26DB14F653CAC82C856C1BA БОРЯНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА 6D01D0F58DB59B81F1C14B785C024B0AC96671516DDD9D4409FEABCE2BDE5C6E ПЕТЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА 56E230E9C906D773A69D6C2A54C607D8078A7B8B18AB0A510A2163AA95EDFB59 ЛЮБА ИВАНОВА ЙОШКОВА E6B3B46F6476676258F4B2767CDE64C99628FA10A9C3F83FC78FB80A6A1CB22E ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ИВАНОВА A7174EA82D4A1722763964585D6F778033F54634A5263D2DC5068BDC189FE332 СТАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА 19E047C30CAF7463DE1B0423B1972526974AE95E6F99CF435356BEE0FE40B72D РАДОСЛАВ МИЛЧЕВ САВОВ D74D9E400C3B4831A71CC5A30C901E00BDFC96A276D023740E637643AE21123C ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ 2E71DB6A822DB56808EBBB6A6E81AE29A36989E4713CCB069504299A14A7F9E8 ЖИВКО НИКОЛОВ МАРИНОВ 1B8E93C75A1D7409FFAB27BD32A0E950CF54B547BD0D6D571AA7673BAC0E2BE2 ВИКТОР ИЛИЕВ КАПИТАНОВ 05AD517A30ED26C9A17BCC8286C07827218926EC90C2F1344888B82AA84069C5 ЛАЛО СТЕФАНОВ ЛАЛОВ 4AA288E725E74100556B8873EE635B0461C792831F8097EDE8DCB3EDF7225E69 МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ 2874E842F0343FF95B10D5F043899C3D0D82841C2DEE99FD28DDF4D144A7AC11 НИКОЛАЙ АСПАРУХОВ БОГДАНОВ D35FD09876507D0695D9A30D0A690A8371BB5D441871A65A9774B49975AABBC1 ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 627D49E5420B8D1D051063D74732D50D8A1F82B780BDA7A3BB7BAC3A46BC736A ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА D7A41CA56FB09F3A70E504C83DDD88B7AD20772AF9F53C54CE54F6F99EB76592 ТИХОМИР ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ D4EED69031D0DACCC3720211370D8344B51678FAC461F02DF76C6C9EE983CA59 ИВАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ 2E3F66266DFC7D3DE2FBB7D9FC16A01E9D7E35142D062CF06DB321186C97CA3D ДИМИТЪР ЕЛИСЕЕВ ГОЛОДОВ C9AE73258E2C4EDCC9D6E277B12F7425DE71E7E2AA0C1607263074D04780BB5B ПАРЕСКЕВА НИКОЛОВА ПЕТРОВА A59D1FC24CC717EE4AA09E7133993E73CA165901F6D384AD40C49B6131E22884 ЮЛИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА 9C109E6CA03730A27FB929ED3BB2E0E465981A72D243EE0B04CD6996E74F1FEF СТЕФКА КОСТАДИНОВА СТОЙНЕВА D53EAA9F9D4AED36C7F615894A0B654D9716FCB2C23092DD1369ECFF140BEC33 ВЕСКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА 71376C514ED74B18C2AC714E2623297349FBA8F4D3176FA3DDD78F8B7A2E02F5 ДОБРОМИРА ДОБРЕВА КЕРЕФЕЙСКА 5AC557DEF755BD5BFEF0027291612BADBE778A940AD91A670AB69882F0C1F53C ЕЛДОМИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул.Владислав Варненчик 275 А ЕЛДОМИНВЕСТ 1 103087470 АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА БОЮКЛИЕВА EBB53E53B2FA08B3F42BF5522F618942847CDC6EA4D18DD5FD27A541ADCDB730 ЦВЕТАН ЙОНЧЕВ ВЕЛКОВСКИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВПИСАНИ КАТО СЪДРУЖНИЦИ ПРИТЕЖАВАТ ОБЩ ДЯЛ 5FB64CFDF38D7B9CAD38837CBF0184D78BD8C8F5A444166A42E432BE696527D3 Георги Иавнов Георгиев 2AE633E28EBBB86FA41EDA1BECAD3F7A00441FF705846D2369C5ED0D6F415477 ЙОНКА ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВСКА-ГЕОРГИЕВА 8296BAE8D68533C1295981370C9670A350450D4BC30463D8A79EC4390ADD37B3 ЙОНКА ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВСКА - ГЕОРГИЕВА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВПИСАНИ КАТО СЪДРУЖНИЦИ ПРИТЕЖАВАТ ОБЩ ДЯЛ 8296BAE8D68533C1295981370C9670A350450D4BC30463D8A79EC4390ADD37B3 Йонка Цветанова Велковска - Георгиева 8296BAE8D68533C1295981370C9670A350450D4BC30463D8A79EC4390ADD37B3 ЕЛДОМИНВЕСТ ELDOMINVEST 103004396
464 808 лв./ BGN 224 821 лв./ BGN 2020-05-27
3 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
175072185
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ E703183812AA[..](ПМС55|ТР) САУТ- ...
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ E703183812AA2DE14EDDF130AD5ACEA0DCF74D6A11D5B1215062DBD94D56B464 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ЛИХТЕНЩАЙН 6018F72C0503A8D74284E02707556818 СОЛОФИН АД, ЛИХТЕНЩАЙН 6F6711FD7CDBFEF97B8C3D0557D50DE0 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН F04086BBE4F65A98DF691FEAC5D036B5 БАЛКАНТУРИСТ АД , чрез НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, чрез КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 131098851 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД, чрез БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, чрез ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Хотел Интернационал АД 175072185 Първа Инвестиционна Банка АД 831094393 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. НИКОЛА ТЕСЛА 3 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА A620168A206DB0AD4944ABB9C6CB91CA АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ HOTEL INTERNATSIONAL 175072185
349 1 056 лв./ BGN 221 173 лв./ BGN 2020-05-27
4 БИ ЕЙЧ ЕЪР
130540291
БИ ЕЙЧ ЕЪР БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ 7 БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД ЯНКО СТАНЧЕВ ИВАНОВ 7C1BCD6C7F29[..](ПМС55|ТР) БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС ООД ...
БИ ЕЙЧ ЕЪР БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ 7 БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД ЯНКО СТАНЧЕВ ИВАНОВ 7C1BCD6C7F29D90EE0831E067F0F49B3D03B4222CA5922E333E543A28021EC32 БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС ООД 130256088 ВИЛКАНИЯ ЛИМИТЕД, КИПЪР, НИКОЗИЯ DD0F1EDF5EE4A67974E51EFC85D50BED ВИЛКАНИЯ ЛИМИТИД 521B6D82FA4DDAD4BA529861F75A95F6 ВНС АНЩАЛТ 3FAA74558C38BC595E9125CA2E68FACC САНТА МАРТА 166F24F756F040460E8083CA04F314CF БИ ЕЙЧ ЕЪР BI EYCH EAR 130540291
176 2 043 лв./ BGN 215 759 лв./ BGN 2020-05-27
4 ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ
102886234
ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ябълчево 8542 Индустриална зона ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД МЮСЛЮМ ЙЪЛДЪЗ 6872484B83D3[..](ПМС55|ТР) АХМЕТ НЕЗИХ РОДОП ...
ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Ябълчево 8542 Индустриална зона ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД МЮСЛЮМ ЙЪЛДЪЗ 6872484B83D3839E4BFD7DD288379003 АХМЕТ НЕЗИХ РОДОП 2D163D8DB1924539DB43CD9BDA48BFD8 МЕХМЕТ АЛЕНДАРОГЛУ 33405140F2C6207F8CDE3CE00104FC2C САМИ САКАЛЛЪ 540A6CE96C3DC20F7934B5BC1996F44F ЛЕВЕНТ АЛТЪНЪСЪК F54D3949EE3CE159F55CC65AA366A4B4 Тамер Гюлтекин 5D7216F87559A7E375F959E22740A9E8 Левент Алтънъшък, Турция, C90F0110898887DF96CCA4D742B9B75D ДЖЕВАТ ЙЕНИЛМЕЗ BAC8F01A5B1CD6601E823775ED342D35 МЕХМЕТ АЛЕМДАРОГЛУ 9FCC2CDE5157A08A3A4DF2EE7A45A231 КЕМАЛ ЙЪЛДЪЗ 8510BB05D7799FEECD009C57458FE16E ЕМИР БЕДИ АКЮЗ 0B4E5BA3B87BF1E8D78F67BF4AA40F58 ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Зайчар 8557 ДИНАТЕКС БЪЛГАРИЯ DINATEKS BALGARIYA 102886234
485 709 лв./ BGN 206 461 лв./ BGN 2020-05-14
4 ЕМКО
040474262
ЕМКО ЕМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 76 ЕМКО ЕООД ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ 061C0EAC463B[..](ПМС55|ТР) ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ ...
ЕМКО ЕМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 76 ЕМКО ЕООД ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ 061C0EAC463B3E87F175B2E8EE5D95D478880C5A82C6B01F785AACF3910CB6E2 ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ E1187667F9885BC2477B8F045DA4FFEB7422DA19C6593798EBEFCA93F3784346 МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА РАДОМИРЛИЕВА - БУКОРТ 3CF0C0F50B472EB47860B11094D5BE1B52948AB5A4C57DCAFBD8E0DA1BAF5413 „ЕМКО Груп“ АД 204843352 ЕМКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул.Цариградско шосе 121 ЕМКО EMKO 040474262
302 1 091 лв./ BGN 197 753 лв./ BGN 2020-05-29
4 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
811047831
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. АНТОН ЧЕХОВ 3 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД АНГЕЛ ПАВЛОВ СТОЯНОВ ...
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. АНТОН ЧЕХОВ 3 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД АНГЕЛ ПАВЛОВ СТОЯНОВ F127AA59B58AE90A74580CFE4F32E527ACD560E3D01F5B441AE2EE1A6E0FCD5C МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 831661388 БОЖИДАР ЙОРДАНОВ СПАСОВ C3B1A50B3A0D71C2871AF905067FAF325FD7DC7456A1C7F7BC67E314DC250DA6 ПЕТЪР ИВАНОВ ТУНЕВ 5518CD2F461B689814F97D6968D3D085AA1630ABB6779DFC9CF69371C7BBAF95 РОСИЦА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА 32EC5528DF6458230D8CE544C12B74CC6C1FA3FDF43D99E88D49BD4B2599C346 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA 811047831
430 739 лв./ BGN 190 556 лв./ BGN 2020-05-20
4 ГАЗТРЕЙД
121847398
ГАЗТРЕЙД ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 180 ГАЗТРЕЙД АД МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F35489CEF15[..](ПМС55|ТР) ДАНАИЛ АНГЕЛОВ КОЛОВ ...
ГАЗТРЕЙД ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 180 ГАЗТРЕЙД АД МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F35489CEF15122E4EF613FC674A5168B5A51F9A3001B15D151FE67C175C6328 ДАНАИЛ АНГЕЛОВ КОЛОВ DD5C1CF9C2ED023413605A23D818699E2E075EFA2B8C1FE68FB685C1D3D6AD4F ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ТОСЕВ 8B5375F9D324A58C3CE1083CF0FB18A00F206D193CB7E9E27C0ADF46F41617CE ПЕТЪР СВЕТОЗАРОВ ДИМИТРОВ 5AC572AD7E7FB8D2D5D819EDA73F76ACBFCE3CD56AA34955EED3A7401DE4E468 СИЛВИЯ СТОИЛОВА СТОЕВА 422D28F27AEA68368159EE56F43FFEE6E5A8EEF9395C67B1F3D3A9854DF869DE ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 62 ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 62 ГАЗТРЕЙД GAZTREYD 121847398
204 1 520 лв./ BGN 186 040 лв./ BGN 2020-05-29
4 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ
117606893
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД АЛЕВ ЯРАМАН 1CE24662A1BB[..](ПМС55|ТР) АХМЕТ ДОГАН АРАКАН ...
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД АЛЕВ ЯРАМАН 1CE24662A1BBC901521E2F6A7773E1EC АХМЕТ ДОГАН АРАКАН 82F1694D3D8CDEC6F51A794FF0B1D1B3 УЛУКАН ЙИПОН B74A017F4E845DB8AEF6BB1B3A01AC58 ГЮЛСЮМ АЗЕРИ A52E28111C6AC700DBC7CD3FBB6CF13B ЕМИН ЙОМЕР БОЯКИОГЛУ EF2099F16E077B114DB98AA7CC123D39 РАТИП ОКТАЙ ОРМАНДЖИОГЛУ 6B7D756DB0AEDD6E6F25F4B6DCDC998A АЗМИ ТАНЕР УЗ 7B5E4CAD8C6D4C9BA3CD0B3A8D5A35CB МУСТАФА АКИФ СЙОЗЕН B6C0E78F490AEF8A2B2D08AB773D1315 ДЖАВИТ УСТАОГЛУ E6A97B02F36C4D80A2848B505C994CE9 УЛУКАН ИЙПОН B0ECC23EE7A47217B3381C6330455EFB ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В., ХОЛАНДИЯ 435F69551DA19D411652295EC971A59C ХАСАН ДЕРЯ E087637E2C3A4C94A6F9B6C0D09D5B80 УЛУКАН ЙИГЮН D804B22507394AA5D1E6602D70FE870E СЕЛЧУК ДЕМИРКЪРАН BCDB02683A9E68C1129BEA7FF808653B ШЕФКЕТ АСИЛКАЗАНДЖЪ 3B3172C5D5172D43CAFC35C48CD0AAA2 АХМЕТ КЪРМАН DFA49341F40A94A530CFA489612C384C ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв.ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА АЙТАЧ САНИЙЕ МУТЛУГЮЛЛЕР 81920225BCE24222EF29AA7A2F1D5860 МЮФИТ ЙОЗКАРА BE696F99F51CAA0DBBECE939AA371207 СЕРКАН ШАХИН 5219FE2A75A8B7C81AF855DEAD22070E ТЕОМАН ЙЕНИГЮН 3DE8DDF3791FCA05E46B82FCBE33160A СЮЛЕЙМАН КОЧ 07395154B51B0B605D566714A9B47843 АХМЕТ ОКАН EF63780B2E7E41B6D2559B6EF2A447E9 ДЖЕМАЛ МЕЛИХ ЧОБАНЛЪ 084FCE86F32AD05DAB02A2C3D3BE4C90 ТРАКИЯ ГЛАС ЛОДЖИСТИКС 125573642 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 МУСТАФА ГЬОРКЕМ ЕЛВЕРИДЖИ 4C7CC2A6F4FC36A99AF696F11266B8A7 МУСТАФА ЙОЗГЮР ПИШИРИДЖИ 81A1965754F761C69BC22C7D8936BF54 РЕХА АКЧАКАЯ E3C85C4CDBE8A4D28F730CF0849956E3 ДЖЕМИЛ ТОКЕЛ EBD3310D30D086A4F5627D64A7978F27 ГЮЛТЕКИН ШИМШЕК E3505247972583BE55CC0484F2A99841C5939DE45CE9864B2EFECCF0F67614D9 КАРТАЛ КАЙМАКЧЪ BA141B7A5A69F9575D6B27B17399487E БЕЙЗА ГЕНЧ 1E15C5984F2BEB9E643236268ECC601C ХАКАН ШАХИН 32EC0E0735DFC6ADEC1DB0A94D010EFE АХМЕТ АЛПЕР ДЖАН 8AD5904674E91A753EBC4D03F8753D5C ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Бейза Генч 8B2BD58AB09FDEEBD35DC0DDE419F99F Гьокхан Атикан 2F56DCB9350B7443533D690BA11DC94C ТРАКИЯ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. 7A0DAC9BEDC87E592109DA824537C1CB Гьокхан Атиккан CACFC23BCA7F58DBB5A39BE77593E9C6 Анъл Караджа DD625586FBF2A1C907C205DFF472576E Шишеджам Флат Глас Холдинг Б.В. DDB2E4D68BF6F9170F2AA5629DC27E65 ОНУР АЯЗ 5B6CF675EED81D8436A02CF53B2BFD6F Зеки Будак 47380C1F7477D86EA74FD4194527A986 Бейхан Ридван Иляз 05AF5E7F97CD22329F0CBEDB3EED240694294B8CE6A3D51F25167EF6FD2184F9 ОРХАН ДЖУМХУР МЕРДЖАН BF816F3EC5C2BA2E627B51CBC7B7BAAC ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ TRAKIYA GLAS BALGARIYA 117606893
522 584 лв./ BGN 183 016 лв./ BGN 2020-05-20
4 АБ
836014515
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E[..](ПМС55|ТР) ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ ...
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E27C89624725B365568CC79A15F4FBE1517E515ABB7E8BBC61412 ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ 526BF75258204E5E011A9ED145036E7BFD1BF3F47DAA454BACB7398016AF1851 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ A10D7F5B903D2AFA9B989B15CB6B25F451203313BE5739F227B82C948F6DC465 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ D71B23B13A9CE5341437E76F2B91F62CFCE835CCBCC3EB9DBFE3D59EC610A742 ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ E2D8636878606F11735F4B257FE802AA7D7DD753C11FFAE8CD75F6E27115B384 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖАНОВ 69DBF971228A1F44EF216A7285B8286D75CEC29522E9EBC8506A4CD8C24AC514 МИТКО ТОНЧЕВ ЦВЕТКОВ 3E703A58687D2DCF0F9B36687F1D675016E8ED1613C9271CB4F171424D6C0716 СТАНИМИР РУСИНОВ МИЛЕВ B99E9C9535D2AB6CFA24A2F8251C3908F557D33603478CC44D85DBDD455CC2DA ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН 640B96E6F5AA1892101E9D38CAFA4F2095D84A6918534AD859AD490BB55C61BB ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ 7F8E152A6ED3C2ABCE630EE404A7FA8C70CF610E6824D3DB255B62442B67C4E3 ГРИША ВЕЛЧЕВ ГРОЗЕВ F15E9932B4247B03A6AD7C5115D21835BBAB5C5FE3C96673B4EE8445CC7B9DE1 ВАСИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ 0DD0EB714992548A6B5310869C340882E74F3E1B1C5033D647AEEAE22063325C РОСИЦА СТАНИМИРОВА МИЛЕВА CEC321D92E63A0829FE7CB8065A383670222317F58AC492C18F0230013C6EC51 Расим Фикретов Ферхадов CBFACB3E4285A00B14A0BB2A1A20C6AD98CC8E88768B19855CADD31E6851CF45 Красен Володя Оханян 395BAD6553ED28542231D6523E31AA29390C0B6A884204F280A6B0671484645E Георги Христозов Теоргиев E2D8636878606F11735F4B257FE802AA7D7DD753C11FFAE8CD75F6E27115B384 Трифон Бонев Трифонов 99CE57CB994A66C55125394ADD229FCB7F6FEC9DD7CEEE363E1065398EEE92EA Тенчо Пасков Пасков 4BDA68E47708DBE03F007F6B39D01A002002E63063E795E105D4C0218B62D53F АБ АД 836014515 Българска банка за развитие АД 121856059 ПСК Детелина ЕООД 126627299 Радостина Йорданова Николова 769ACC59C8CFF6F135D4ED9AB7CF828568486DE0900CC9380DDFDE1E3E492FCB Димитър Адриянов Петков 5555110932E0B88B93B2EC1EFC87F159462A5D5D32174623C080DDDFCE418A60 АБ AB 836014515
254 1 198 лв./ BGN 182 620 лв./ BGN 2020-05-20
4 КАЛИНЕЛ
110549817
КАЛИНЕЛ КАЛИНЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул.ЛАКАРИЦА 2 КАЛИНЕЛ ЕООД МАРИН КОЛЕВ РАДЕВСКИ 69A86B660DDA[..](ПМС55|ТР) КАЛИНЕЛ KALINEL 110549817(ПМС55|ТР)
КАЛИНЕЛ КАЛИНЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул.ЛАКАРИЦА 2 КАЛИНЕЛ ЕООД МАРИН КОЛЕВ РАДЕВСКИ 69A86B660DDAEEF2824660B1093B06F1D5EA539CA8B1CD8A1789320334D4130B КАЛИНЕЛ KALINEL 110549817
190 1 564 лв./ BGN 178 285 лв./ BGN 2020-05-18
4 БУРГАСБУС
812114464
БУРГАСБУС БУРГАСБУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИНДУСТРИАЛНА 1 БУРГАСБУС ЕООД ПЕТКО ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ A9A51978DD85[..](ПМС55|ТР) ОБЩИНА БУРГАС 000056814(ПМС55|ТР) ...
БУРГАСБУС БУРГАСБУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИНДУСТРИАЛНА 1 БУРГАСБУС ЕООД ПЕТКО ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ A9A51978DD8525893E0BEB80A0A615A7B8DC32B90E825F9A644BF02A2100BCB8 ОБЩИНА БУРГАС 000056814 БУРГАСБУС BURGASBUS 812114464
505 570 лв./ BGN 172 820 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945
201280347
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 68А ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД АЛЕКСАНДЪР ...
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ 68А ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 АД АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ 0A3DCE3F13ED26F1A1F897019E12B0D6D71BCDF17776FDE3D1EBF184D621438D ТЕМЕНУГА ИВАНОВА ГАЗДОВА 2B5BE7C337040C8E184A645CFB9F3F8AA1F72A67897BC5A0C13A349084F6979A СВИЛЕН ВЕНЕЛИНОВ ИВАНОВ AFE9C65C3DA2E45794172E1A94EA86E197A64D527A31246FA4B7AD4607E16B1F Станчо Тотев Стефанов F774FCCC1BFCDC258E42CF765DE9A0A64F720DFFB7FFF4929E112C66ECD8B12F БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009 АД 200509597 АНГЕЛ ХРИСТОВ ПЕТРИЧЕВ BEB9023F1444FA9297F2A99E60A8378AB791DE57DB4C92AC10787DA4CBC296FD Добромир Димитров Филипов 09AAEB2234CB131E42599A8A40207B82D11CC6D97CA83E1FC3C9E8A511F0E064 Даниела Асенова Славчева 3074D9332501BF19AEAE7881CB78834D0DE879DE27E34AC7BCE0261EC50836A6 ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945 PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB LUDOGORETS 1945 201280347
134 2 136 лв./ BGN 171 698 лв./ BGN 2020-05-14
4 ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ
204232489
ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Патриарх Евтимий 21 В ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Oливие Тиери КЕРЮЕЛ 546455A0DB7B[..](ПМС55|ТР) ЛАТЕКОЕР СА ...
ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Патриарх Евтимий 21 В ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Oливие Тиери КЕРЮЕЛ 546455A0DB7BAA56545048FB8CE9E11C ЛАТЕКОЕР СА 217A8B2C4832EE4358B64BC3322483D2 ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Радиново 4202 местност Кривата нива, Индустриална зона, завод Латекоер ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ LATEKOER BALGARIYA 204232489
206 1 381 лв./ BGN 170 710 лв./ BGN 2020-05-22
4 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО
175192081
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ул. КУКУШ 7 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД ИЛИЯ КАРАМФИЛОВ КАЛИБРАДОВ ...
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ул. КУКУШ 7 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД ИЛИЯ КАРАМФИЛОВ КАЛИБРАДОВ 8BDA0C98A0A55C4E8D3F80C3616C63A6CA398CCFBD3D1D6833E5182797DAEE48 АНГЕЛ АНДОНОВ ИРИБОЗОВ 5CCFF3BAA31079A6701517E72364BF6BBA3344ED36D09EC95B5AFB5A13C22645 ПЕТЕР ЕМИЛ АМЛИНГ D2D2D3413A17603C92742C5AFC6B55AB АРНД ТУШИНСКИ E0E2C20809511EBFB140798F7AB2470A РОЛФ ГЮНТЕР ФАЛКЕ 1D64E272F06914F31BE237450DFA90A9 НЕВЕНА ЩЕРИОНОВА АЛЕКСИЕВА F6556E5191505EB9780044277DAB4B0C761B1C2A199365E494BBDFDFCEFFFEE8 ПЕТЕР ЕМИЛ АМЛИНГ 7B48B2EB0AA73C23F6F0B99BFD9C1881 ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ 6337F9937FB164043A5289B1E170DDBE53A12D339B921924C4ECA18FE12F6498 АРНД ТУШИНСКИ 8CA63D011F4C1250F75D466907BD603D РОЛФ ГЮНТЕР ФАЛКЕ C60C58223349489AEEC2311E017E30C4 ДИТЕР ФРИДРИХ КУЛМАН 1FE67B564609E03294D8EF30A5AEB3AD Антон Георгиев Михов 0027161B6D3CA351F08DD2B9F22F506A488B19435C5907687B8AB27B89F54E1B Флориан Шилинг 48FD8BC1E3E3AE54EFEC87DD3B656C04 Боян Николов Боянов EE27775A7DB6B0D1BA654D7D533970EF4073AF9C43B2D76683621B031974A9DA Майк Зеленрик AE4B05E431A40AB64B5DB56FBEDDB6B7 БАРГЕЙМ 131196110 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН 121425308 ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ INTERNESHANAL LEYZHAR PRODZHEKT 175192081
149 1 886 лв./ BGN 168 639 лв./ BGN 2020-05-18
3 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ
121683408
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ЖИТНИЦА 21 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД АСЕН ЛЮБОМИРОВ ДОБРАНОВ ...
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ЖИТНИЦА 21 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД АСЕН ЛЮБОМИРОВ ДОБРАНОВ CDF0BEC444D2BC24E04812B1FA0B22A449723C77F0B2591EDE940BB68643A9BE ВАСИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ 122A359B73DBD236A63C304E0555038EFEB06A4F44BA69000FE1F425C65D3BEF ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕНКОВ 063DAEFEE696DF7125C7CB791BA59803F697A5648159B8DAF12C2007B7117930 ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ МАНОВ 5A5E7EDFE26B08E26B67420E39B7BDE2CEF3F897728ADD829AA013C20B22A00C СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 АННА НЕДЯЛКОВА КОЛУШЕВА-МАНАХОВА EB4AAE11BA0E77DA50026F19A7C0D9471D722C6FFB09751B18F5258119083135 ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВУТОВ 0A703AC8B07002ADDF920994EA828722956E40C68E377B955BDC2736C3BCA9BF КРАСИМИРА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА 7436C09B8C4D36D580497DF488C2CA90F145D11F9757F44B968393735DD5BFF9 Слав Йорданов Монов 616E560CC666602785A23F945C84954BB575F211F013F5400C17E9F459E42345 Илия Добромиров Гътовски E3C7E6E7F258B6CC6E95B107E16AA25470F912303BAD79101C4AD935F175E5BD СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Житница 21 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ STOLICHEN AVTOTRANSPORT 121683408
534 524 лв./ BGN 168 029 лв./ BGN 2020-05-27
4 БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ
202442446
Бер-Хелла Термоконтрол Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Верила 5 Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД Андреас Щефан Тойнер D4A7BD6B9D20[..](ПМС55|ТР) Бер-Хелла Термоконтрол ...
Бер-Хелла Термоконтрол Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. Верила 5 Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД Андреас Щефан Тойнер D4A7BD6B9D2017096350053EACFD9F2E Бер-Хелла Термоконтрол ГмбХ 6B36A191B068ACE5DD659C423DDA2097 Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 128 Христо Иванов Ненов ECE4975CCC0A493E3122FDD2DA0FBAC4FF0951E4F77096860A0652A5E6FB90F7 КРАФТ УЛРИХ CED1D4187138E3785E62FD34AEDA932C Михаел Нолте 0CF53025C181FEBAF4F39DEDB590274B Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Божурище 2227 Индустриална зона София - Божурище, ул. Райна Касабова 8 Мартин Йоханес Ниланд 38DEA1AFAF3559E4BD41F841EBF3CE52 Юрген Нойберт F18F752031BA85B8E7D8508247FF58EA Томас Шулте 408F6F15E04B72858080D6F85A706603 Матиас Хелмут Кьолер B37D672B4E50E8EF7F949844B6F630E2 Бер-Хелла Термоконтрол Ber-Hella Termokontrol 202442446
483 577 лв./ BGN 167 233 лв./ BGN 2020-05-22
3 ИНФРА ЕКСПЕРТ
204342601
ИНФРА ЕКСПЕРТ ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Велико Търново 27 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД Стефан Иванов Радев A0B9507B8D12[..](ПМС55|ТР) Иван Владимиров ...
ИНФРА ЕКСПЕРТ ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Велико Търново 27 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД Стефан Иванов Радев A0B9507B8D1273E9E7D3091462F7EAD541B64ACC401780E13C227A1998105521 Иван Владимиров Владимиров 352FF95C8775C7559499A43D9D478529653A1819581F6083C7228C37EB8BA981 Недьо Недялков Плачков B6A648F704BCFFD96AA661333408AB26AB3649D49A57107F196BB46C84E1E98A Любомир Василев Славов 16A976E7CB9C329F4F7980F7A6457A550FE242090A4D0024436DB698C8AF241F Иво Крумов Михайлов BEC63B7123F7429815660B4A8C28A45CD1782D25FD7448B79659C0CFCB05ED4F ИНФРА ЕКСПЕРТ 201435908 ИНФРА ЕКСПЕРТ 204342601 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Възраждане ул. Иван Янев 1 ИНФРА ЕКСПЕРТ АД Антония Емилова Енева - Димитрова C74C8D944004830D25C7813C5189ABA4FF69D3DB4BF080944C52ECABC3822195 ИНФРА ЕКСПЕРТ INFRA EKSPERT 204342601
265 1 002 лв./ BGN 159 341 лв./ BGN 2020-05-18
4 БТБ БЪЛГАРИЯ
117671567
БТБ БЪЛГАРИЯ БТБ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.БЪЛГАРИЯ 125 БТБ БЪЛГАРИЯ АД АХИМ НИКОЛАЙ БАЙЕРЛ 80ED0A89D188[..](ПМС55|ТР) КАЛИНКА ПЕТКОВА КИРОВА ...
БТБ БЪЛГАРИЯ БТБ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.БЪЛГАРИЯ 125 БТБ БЪЛГАРИЯ АД АХИМ НИКОЛАЙ БАЙЕРЛ 80ED0A89D188FAFA5665CFD12427F28D56FAAD74593A5A2AFFBC5237AA68078E КАЛИНКА ПЕТКОВА КИРОВА 321B6F050FCC43D4D5E1C0C8E571281747D5301A49A7EC34A04D127B70853EAB БОНКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА 918B210762556E52A547C82E3B58CDF8D559AFB94D0A2D115D1E47DE17B1C677 АХИМ НИКОЛАЙ БАЙЕРЛ 670A5EF3E1FA328FEE5E686BA278283A БЕЛОСЛАВА 101101028 БТБ БЪЛГАРИЯ 117671567 Дийпак Кумар A0F7BE56E7780FC10145D116C842C3D3 БТБ БЪЛГАРИЯ BTB BALGARIYA 117671567
252 958 лв./ BGN 144 782 лв./ BGN 2020-05-29
4 ЕВРОТЕКС
126531386
ЕВРОТЕКС ЕВРОТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 бул.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 29 Б ЕВРОТЕКС ЕООД ЯВОР ЕВГЕНИЕВ ПАНДОВ 53D714D136E3[..](ПМС55|ТР) ЕВРОТЕКС EVROTEKS ...
ЕВРОТЕКС ЕВРОТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 бул.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 29 Б ЕВРОТЕКС ЕООД ЯВОР ЕВГЕНИЕВ ПАНДОВ 53D714D136E3FD5A59687DF5D5D8FB654E1552068CC1B4A812AC1330214B5808 ЕВРОТЕКС EVROTEKS 126531386
219 1 066 лв./ BGN 140 125 лв./ BGN 2020-05-27
3 ВИЛОКС ГРУП
040348114
ВИЛОКС ГРУП ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ЦАР БОРИС ІІІ 136 ВИЛОКС ГРУП ЕООД СТОЙЧЕВИЧ СНЕЖАНА 7DB9F2EF28FF[..](ПМС55|ТР) ГРАСИЛИС ХОЛДИНГ ЛИМИТИД, КИПЪР ...
ВИЛОКС ГРУП ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ЦАР БОРИС ІІІ 136 ВИЛОКС ГРУП ЕООД СТОЙЧЕВИЧ СНЕЖАНА 7DB9F2EF28FF87060D028F7E8D2776E6 ГРАСИЛИС ХОЛДИНГ ЛИМИТИД, КИПЪР CA94E4B72F8174B3EFA18FA91C6A4DB9 ВЕРНЕР КЛАЙН 24D5480F11C2E218F199C15B6F078C31 ЕРВИН КРЕЧМАР 70F1F3713534B2873A57EC8304010B6B НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 175309766 НОВО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 175309766 ТОМАШ МАЧИЙ ПЕТРИКОВСКИ 675B69900C73C489F8F2BC7AF8C5B6B2 ВЕРНЕР КЛАЙН DBD3700690F045F5BBFAB486E93A261E ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. Цар Борис ІІІ 136 Гьорги Дамяновски 64ED11030F26D91576E258D5E5C97E9CD1AF0B5765298C51ECBBE65C233ED926 НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ 175309766 Деян Барач B0505B207F93E37A5FECEF1F8867040A Живко Ковачевич D1266F4169EBF8DC9D0ADA5A35FC3DBF Томаш Мачий Петриковски 18B30C371970D13B2FB20BB71BFF94B5 Сашо Белевски 47D8D9A9AF7F43A2AA23967165FCA235 ВИЛОКС ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър ул.Резбарска 5 ВИЛОКС ГРУП VILOKS GRUP 040348114
284 800 лв./ BGN 136 310 лв./ BGN 2020-05-05
4 ПАМПОРОВО
830166943
ПАМПОРОВО ПАМПОРОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДУНАВ 3 ПАМПОРОВО АД НИКОЛАЙ САШЕВ ИЛИЕВ FA1BEDE46A2E[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КАЛИМАНОВ ...
ПАМПОРОВО ПАМПОРОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. ДУНАВ 3 ПАМПОРОВО АД НИКОЛАЙ САШЕВ ИЛИЕВ FA1BEDE46A2EC23A1D85F4E5822CAF49065319B56B23BEB2601AD9EA1F2F72E0 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КАЛИМАНОВ 994194FF2B9F40786179780E55A40548B2AF3DDC4E98E4B5803CCAE1D827CCFD СОФИЯ ЦВЕТАНОВА ЦАНКОВА A8292C35C5EECB08B1293594918C8610D1715653B54AFC8695A70589B9D420B1 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ АЛЕКСАНДРОВ 60871E0053B053CDC2A7A3BFD15A134414873A9EB922704E1DC2241FBAF7E9C7 ДИМИТРИНА ЖИВКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-СИМЕОНОВА 66F0E3B67FFFEF8773D57B0988679E75EDF7611FBC74724A6B563D7BCF2BF79A ПЕТЯ ПАНАЙОТОВА СЛАВЧЕВА A01F0084D4A384354520B861BEC52AC13755856A02641522BFAEB5886CB2FA02 ПАМПОРОВО АД 830166943 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД 831184677 ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК АД 831663282 АЛБЕНА ПАВЛОВА ЗАМФИРОВА 7A40F8C999A4931113EDCA7D5347B2227FCCD5ADFE0CA4180078738363E47A10 РУМЕН ТАШКОВ ДИКАНЧЕВ A48E17C51DC3701F082968509F3BAF77D99F3BB06B041357CDEC5200C2C7E3F2 ПАМПОРОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 к.к. Пампорово хотел Орловец МАРИЯН ВЕСЕЛИНОВ БЕЛЯКОВ 6A45610F4E22E993CF0E296A141F1D80E1777EF98C26F05AF7A02FDCFEDE5222 ПАМПОРОВО АД БЪЛГАРИЯ гр. Чепеларе 4850 к.к. Пампорово, хотел Орловец ИНВЕСТБАНК 831663282 ПАМПОРОВО-ХОТЕЛИ 120551688 ПАМПОРОВО 830166943 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 831558413 ПАМПОРОВО PAMPOROVO 830166943
157 1 433 лв./ BGN 135 002 лв./ BGN 2020-05-22
3 ХЕБРОС БУС
204719212
ХЕБРОС БУС ХЕБРОС БУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 бул. Македония 1 Автогара Родопи ХЕБРОС БУС АД ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДОШКОВ 4D6B5A317061[..](ПМС55|ТР) ИВАНКА ...
ХЕБРОС БУС ХЕБРОС БУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 бул. Македония 1 Автогара Родопи ХЕБРОС БУС АД ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ДОШКОВ 4D6B5A317061C651CB665E8C015AFE7F5F9F369F37F79EBABD4FB0723BFA447B ИВАНКА ХРИСТОВА ГАНЧЕВА 442BBFCB8EE3C6B8DDE092A364807662110B4FC3FBCCD7DD4AD46DF4DA5069F3 СТАНКА СПАСОВА ФИТНЕВА E341AC9253DF5ADBD046951DD9A80E9CF7B3497E86563B7A44F8AAA97E51DB57 ХЕБРОС БУС 115008465 ХЕБРОС БУС 204719212 ХЕБРОС БУС HEBROS BUS 204719212
466 480 лв./ BGN 134 106 лв./ BGN 2020-05-12
4 ЛЕГИЯ
115257184
ЛЕГИЯ ЛЕГИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 бул. Г.С. РАКОВСКИ 47 ЛЕГИЯ АД ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ 39436EF7BDDD[..](ПМС55|ТР) АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ - БЕЛГИЯ ...
ЛЕГИЯ ЛЕГИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 бул. Г.С. РАКОВСКИ 47 ЛЕГИЯ АД ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ 39436EF7BDDD7BA3D3412E249DA947CE АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ - БЕЛГИЯ E25B610EB0761F1BDA993651C57466CF МАТО АД - БЕЛГИЯ 559B48F883B7B9895F84F35F1A019E39 БАРД ГЕРД САЛЕН - БЕЛГИЯ 8DC65009D5FC2CC02F59AF88402A123E ВАЛИММО АД - ГР. АСЕНОВГРАД 115749679 ПЕТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА-КАРАБЕЛОВА 6F6E6C6BDB63AB7FDB488BFA3C34CDBB25657563766965C82843641E08C930FF ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ FE38E93988C719A5EB95F3871BF5A65A МАТО АД - БЕЛГИЯ A874A9CA9ACE641C42EFD88ABB139A97 ВАЛИММО АД 115749679 СТЕФАН ПЕТРОВ ХРИСТЕВ 1C43DCA37F97AFAAA41761A32A9AF92BAD64920905F98DD962DBAEB48796C07C КАРОЛИН АД 2D42BECC6EB230D157819E22A2DDC7EE ЛИМАКО АД, БЕЛГИЯ чрез АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ 77F501F39EAAC6C1B2EDFB0BA70B2FDF ВАЛИММО 115749679 МАТО АД 9541C1944DAEC509434F3F0F1ED6AE0B БАРТ ГЕРД САЛЕН 8AE47966FFADF9E0ACDA47AA6AC22E6C ГЕРГАНА ИВАНОВА ХАЧМАНЯН 94939BD59A4FF66A523542A8A93CE2A712187A4C2E81A88E74BF2556EA61F879 ТИЛЛАНКО ООД, Идентификация 0885488155 чрез АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ 156168ACF57E8AED5FA9C787E7FAB7C5 ЛЕГИЯ LEGIYA 115257184
301 732 лв./ BGN 132 240 лв./ BGN 2020-05-27
3 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ
200204065
ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 82 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ВАСИЛИС ГУДЕС B4820F1A0CB9[..](ПМС55|ТР) АЛЕКСАНДРОС ФУРИЛИС ...
ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 82 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ВАСИЛИС ГУДЕС B4820F1A0CB97706E16EF3F1C26FEB7C АЛЕКСАНДРОС ФУРИЛИС 5AEBBE027460E301BA3943ACEA2D0107 АПОСТОЛОС ПЕТАЛАС BD3E154FE1DE1C462DE1376ACABA5A20 ЙОАННИС ЗАКОПУЛОС AE88AAA6ECB21876B881035BFF6614D2 ДАФНИ ФУРЛИ 54C89CCE3A131586F5BC8B774477CBEF ХАУСМАРКЕТ ЕС.ЕЙ 204EF80CB6784E8195D51EFBFA8D9038 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 - бул. Княз Александър Дондуков 82 - - ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 - ул. Околовръстен път 216 - - Александрос Фурлис 912E6CC648B2FD8D97F5D62F2F831F73 Апостолос Петалас 20300EF718A8A84A7E273C9F10B82EB6 Йоаннис Закопулос DC42571CE62845905E893A842D1005D1 Дафни Фурли 8AEA233D6C931786E8CC850783AEE17E Георгиос Василакис 92CEF65AA471729754D04FB7DC43455C Панагиотис Катифорис 41770BAC2925EDC0E5310AFFE4468BAD Теодорос Муратидис 558C1E51B6E39D73599B3733BD38670C Георгиос Алевизос 67D780A7961530CD14AD99B9C736E63E Николаос Ифантидис 3954A36C411B3977412844146DFF8290 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД Николаос Сфироерас C54F0D04F58A7E3E46863C4ACA56D729 „ХАУСМАРКЕТ Ес. Ей” C6CF39EE3BF048B8CF521C40C8F83D90 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ HAUS MARKET BALGARIYA 200204065
275 793 лв./ BGN 130 872 лв./ BGN 2020-05-18
4 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО
102036786
ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ 6847EA0B8189[..](ПМС55|ТР) РАДКА ...
ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ 6847EA0B8189D9CA587923749AA42A0E4556855CCC1EBD6397DE6CD6F0B824B0 РАДКА ДИМОВА КОЕВА A41B36EF472859668A40EDF42D272DDE5FCC3AD11E6C8D595A43F604BE989E0A ХРИСТО ЯНКОВ ЯНКОВ 5515E5E7BC8A271D147DC80B5889092D3EA10B1AEB06B5ACFB97DE0D34422D6D ДОНКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА FFBD910835751E5CFEC6B89B76A2713FBDE4A3403A1C931A2435739BB6B955AD ДЖЕНДО ГЕОРГИЕВ ДЖЕНДОВ 9AA522B74383302C756054A4A8A7CCDD2778B164AE12DE2B801414DB09D601BC ФЕСТА УАЙН КЪМПАНИ 183D2A50100272DCAED08EE9A265E66D МАРИО ВАНЕВ ПОПОВ EFE30752C04B93DA246B5E29A47E76D159445E136468CAB76B9422F35086FA9F ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ФЕСТА ХОЛДИНГ АД 103123984 ФЕСТА ХОТЕЛИ ЕАД 175286794 ДИМИТЪР СВЕТЛОЗАРОВ ГРУДОВ 7E20CD992BE2E387C852FC65D565D12EC0FCF9B66FA81A21B1F54850BA2A5B98 Черноморско злато АД 102036786 Уникредит Булбанк АД 831919536 Маринела Сталинова Тодорова 822520F99E78244EDBDE0895A15F6633BDC97B364A1C6C159D225AB8EAF69147 Коста Златков Попов 3D6C1100C438E639B822161082BBF636BC618C76839105F2BDB5E19546A99E8E Васил Господинов Господинов D0526A449045DEB022645A1F78E99F6799637BE18A2DFC92D3DF894D8732B08A ГРИИН НЮЗ 203002866 ЧАЛИС 200323062 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО CHERNOMORSKO ZLATO 102036786
193 1 125 лв./ BGN 130 248 лв./ BGN 2020-05-20
3 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ
201570119
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България 1, Административна сграда НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ ...
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България 1, Административна сграда НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България 1 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД ТОДОР ВЛАЙЧЕВ ВЛАЙЧЕВ 6BD6EA7E0A28F654209A394DA0DF996387E5F55408A58560713EFDF1CDCC6D74 ДЕСИСЛАВА БИНЕВА БИНЕВА 824CB242C7A986B44C3D4FA3B980D05CFCB6BA4E9351163F4C489A6CB892BC19 МАРИАНА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА FCC69D7A9FF6DF2079925FD72679A0F5CBAFCC1A8F9E2F094F017129B5C9C71A МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 000695406 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. СЛИВНИЦА 2-6 ТОШКО ДИМИТРОВ ГЯУРОВ EC2F8919147BC8A343428ABBE4B586405930AD198E5ABA894F1258373290726B ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 856DA75397C8C743A2B705521E476C0EEB15AC2E24B9CDFC91AC20FF14CF7DD2 МИТКО СТЕФАНОВ ТОДОРОВ 256D4A7FA3DCC5D36D558610DFDD821B83C0CF447163DA6F4DE9B2D868A799D1 РАДКА МАНОЛОВА ПЕТРОВА D87E85F70F1E93ED5C5177B9E15F3644AA3FBCCF6FFE6EFD799CABCFF1E269FB СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ 15AFB1C4C31C42EBF135C98311A8D19961AEE6E8493F343E5DFB07FA873C59ED МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 000695160 ПЕНИ ПЕТРОВА РАЕВА ED018949E188B0870CBD69FCE0E0D0BF40D013FE23D2BAA0CEFF4D00DF91E133 ОЛГА ЕМИЛОВА МАНОЛОВА 4C380269FFD67C9A0CF1D66E8D77E3E6185FA4712354E0246131CE6592A3F0C3 ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА МИНЧЕВА 557E1AE9CB6C7B2011919933B72BB0058E536FEADCD3D8A5CE8331A35741936F АНТОАНЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 0E31FB25190ED0F18C5CD78F5535815C3CB73CC9CD5816F108E4BCF91B230ECA ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА 726BFD5FD9DB709890F8DDF62E5645E2BD4D08338B61432594E959A5CF724BF3 ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА МИНЧЕВА - изпълнителен член 557E1AE9CB6C7B2011919933B72BB0058E536FEADCD3D8A5CE8331A35741936F АНТОАНЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЯЗКОВА - втори изпълнителен член 0E31FB25190ED0F18C5CD78F5535815C3CB73CC9CD5816F108E4BCF91B230ECA КАМЕН СТОЯНОВ КИРИЛОВ - изпълнителен член C753B9316E99865248EADBC39826011DEA97343A334A32640F89B95FAB1253E2 ОЛИ СИМЕОНОВА ГРУЕВА - втори изпълнителен член B6B9EF7ABE83F8415C77C49146E821F59DDB869CAD3EFAB87C04C6841A67A551 ДИАНА ТАХСИН РУСАНОВА C22F12439BF9DBCF2820AF7B739378720D5B3B25C2D8225E9DA88591C264723D РАЙНА ТОШЕВА ГЕГОВА D34F91C6EC7C1BAE7375BEBEFA384E9BF05474D3BD02A41562B113F331E37FA8 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ КРЪСТЕВ 88C710EDE2C4F7028CD72533390AD0DDF7E6A485D8FBCAFEAE19F01932FE447C КАМЕН СТОЯНОВ КИРИЛОВ C753B9316E99865248EADBC39826011DEA97343A334A32640F89B95FAB1253E2 ОЛИ СИМЕОНОВА ГРУЕВА B6B9EF7ABE83F8415C77C49146E821F59DDB869CAD3EFAB87C04C6841A67A551 МИРОСЛАВ ЛАСЛО БОРШОШ - изпълнителен член 597DBD383ADBF1C19F848F50FF84C46C53175335AE2B78B6F9E69F09D8192E96 ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ 0EFE9C0EC5DA30040B202B092D93C4E4269EDAAEFBE16BB42E30C08A41D2B370 МИРОСЛАВ ЛАСЛО БОРШОШ 597DBD383ADBF1C19F848F50FF84C46C53175335AE2B78B6F9E69F09D8192E96 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България 1, Главна сграда на НКД Държавата, представлявана от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика 000695025 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България No 1, Главна сграда на НДК МАРИО БЛАГОЕВ АНАСТАСОВ 41EEF255724EDCFE2ADE48186B22C9DA1165DEAB3482BE0D5941CBE98EA7468D СВЕТЛОДАРА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА 18AF9566E80C02F532A2FEAD8D0B697F866B51E092DAAB9BDE27BEC611EFAF68 Държавата, представлявана от заместник министър-председателя по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС - 2018 000695025 БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЕЛКОВ 3548DEBEC8CC2A3C1A2F892D1FA9F8014935A6392245F371810EE6F8F8219D80 ЛАЗАРИНКА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА C0B079D1B8CC2B90263E2FAEF6A19BDD3BE9E7B387678B119D0C018E104E471C Държавата, представлявана от министъра за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 000695025 АНГЕЛ ИВАНОВ МИТЕВ 0F3AF38E5DFD29D0B7BBA8DDE3DF50E19B8166E8F65EBA7851B0FF9CB8F13D3D КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ A8CED567DCD40AD71ECF5525F566DD3F829CB2ABD2DC714429AC05912DFD410C РОСИЦА ИСТАЛИЯНОВА БАЧЕВА - ЦВЕТАНОВА A6ECE2EDDB5750F8EC3AD64B75734347E1104C72BA40904365352769E1A27853 ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ЦЕНОВСКА 24379EE5BCA195CDC0F363D46C367584333421035E4852BB80452CE7947451B1 Държавата, представлявана от министъра на културата, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 000695160 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ NATSIONALEN DVORETS NA KULTURATA - KONGRESEN TSENTAR SOFIYA 201570119
253 822 лв./ BGN 124 853 лв./ BGN 2020-05-14
3 БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ
821159088
БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД ИЛОНКА АПОСТОЛОВА СЛАВКОВА ...
БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД ИЛОНКА АПОСТОЛОВА СЛАВКОВА 1A997998956B758F76EEDA6028AC8B7A3008D2A890615D795FA01C392952E748 БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА 795ADAD3B54D7BDC4D5C6BC4BFA1EF20 ДИЕГО АРИАРАН ВИЛАР CB5FB6B057A1D6A736C818CAC05A4CFA ХАВИЕР ГИЛБЕРТ АСКУЕ 249F65C52AF232D4321DBF4833D9AA4C АЧЕСОРИОС ДЕ ТУБЕРИЯ /АТУСА/ АД 4298ACC9B9F9C2C4C12B69B44D16530C БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА, DDED4433941A42508D33D7154AD118EF ХАВИЕР ГИБЕРТ АСКУЕ 44B2C16F6114D654F0FED182688BC0DA ХОРХЕ ВИЛИС ДИЕЗ 6D2E0DB36B02ED1052F41A90169BFF42 ХОРХЕ ВИЛEС ДИЕЗ 59280C2DE71A4060EB92D8DD02C1A56E БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА 869BDFF0EB902F1316439C125D9B991E БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ BERG MONTANA FITINGI 821159088
483 426 лв./ BGN 123 585 лв./ BGN 2020-05-27
4 РИЛА - БОРОВЕЦ
832048438
РИЛА - БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 к.к. БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА 4679A0192992[..](ПМС55|ТР) БАЛКАНТУРИСТ ...
РИЛА - БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 к.к. БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА 4679A01929922615064C17527D56FDFB0DB3AEC40EFBD8910BF15D5B03638DE6 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА - ГЕНКОВА 831652492 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 К.К. БОРОВЕЦ ХОТЕЛ РИЛА БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА, 2B3BEAA2C7F8C75693E28D9D094B5412 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 БАЛКАНТУРИСТ АД 831652492 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД 5039A11A330D1437C4D86066E0B052EA ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Стефан Светославов Кемилев B198A684AAFF7A6920D8BD22C18A453181730197D2DFD07FE26E88EDCDC144D6 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 СТАНИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КОТЕВ 501D5CFCC943D59C28062211AB15959F812B7076B6CD55583E89D07D30DF0422 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 НЕВЕНА ИВАНОВА КИТОВА 1083C485634674AAAEDCA61D16D92038199364D6E124196AE2AA57A273756A33 ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ИХТИМАНСКА D544D0D536EC27FF2D7D03BB290F7D55BC7BF64A4826E7E1AADE8082F0146268 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2DC0433CF2623C6EF349B79388DC126A040BB32B0DD134A3D4813 РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438
191 1 073 лв./ BGN 122 995 лв./ BGN 2020-05-14
4 БОРОСПОРТ
122002603
БОРОСПОРТ БОРОСПОРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 K.K.БОРОВЕЦ БОРОСПОРТ АД ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 5063DD2D2A89[..](ПМС55|ТР) РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЕФРЕМОВ ...
БОРОСПОРТ БОРОСПОРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 K.K.БОРОВЕЦ БОРОСПОРТ АД ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 5063DD2D2A896D5CC30EF477A71D2EF047D2062BD4FAC81F29F83C8268CDE43D РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЕФРЕМОВ DF7FE278A318C498D2B32484B54BEF730C3657D7D4EF13CEFE66FDB83B52A7F5 НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851 БОРОСПОРТ АД 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 БОРОСПОРТ 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 131098851 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА, 15755BDF86B81C6A872F8A8CAB3ED6C8 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 ЙОРДАНКА КРУМОВА БРЕЙЧЕВА 5FAEB92F75285EC558503732E53893FAF874C49E7A6A295D4A3B260CCAAD1D2B ДЕЯН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ E5C154AAD27ABFFC3C9AD9A68062533481AD9F7B4406DC45E3FD87B36DC0306C ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКААД 831094393 ВАСИЛИЯ ДУЧЕВА КОНСТАНТИНОВА EC9CC212925B0AB38392AC61A8EDAE91BDCF558EE3FE588B646DB38A9CC35AC9 РУМЕН ДЕЯНОВ СТОИЧКОВ E1893D3DE5229978DC34C6828EA356AA936A8FB593EC37CCDFEBDBFDF988B239 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОЧОВ 582AFBEE033DEE3894D7107511111A0BC24F1C8257CCF1E067CF0C018BE68530 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗЕАД, чрез упълном.представител НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез упълномощен представител ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 131290015 БОРОСПОРТ BOROSPORT 122002603
109 1 871 лв./ BGN 122 351 лв./ BGN 2020-05-20
3 ЛЕГИЯ
115257184
ЛЕГИЯ ЛЕГИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 бул. Г.С. РАКОВСКИ 47 ЛЕГИЯ АД ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ 39436EF7BDDD[..](ПМС55|ТР) АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ - БЕЛГИЯ ...
ЛЕГИЯ ЛЕГИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 бул. Г.С. РАКОВСКИ 47 ЛЕГИЯ АД ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ 39436EF7BDDD7BA3D3412E249DA947CE АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ - БЕЛГИЯ E25B610EB0761F1BDA993651C57466CF МАТО АД - БЕЛГИЯ 559B48F883B7B9895F84F35F1A019E39 БАРД ГЕРД САЛЕН - БЕЛГИЯ 8DC65009D5FC2CC02F59AF88402A123E ВАЛИММО АД - ГР. АСЕНОВГРАД 115749679 ПЕТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА-КАРАБЕЛОВА 6F6E6C6BDB63AB7FDB488BFA3C34CDBB25657563766965C82843641E08C930FF ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ FE38E93988C719A5EB95F3871BF5A65A МАТО АД - БЕЛГИЯ A874A9CA9ACE641C42EFD88ABB139A97 ВАЛИММО АД 115749679 СТЕФАН ПЕТРОВ ХРИСТЕВ 1C43DCA37F97AFAAA41761A32A9AF92BAD64920905F98DD962DBAEB48796C07C КАРОЛИН АД 2D42BECC6EB230D157819E22A2DDC7EE ЛИМАКО АД, БЕЛГИЯ чрез АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ 77F501F39EAAC6C1B2EDFB0BA70B2FDF ВАЛИММО 115749679 МАТО АД 9541C1944DAEC509434F3F0F1ED6AE0B БАРТ ГЕРД САЛЕН 8AE47966FFADF9E0ACDA47AA6AC22E6C ГЕРГАНА ИВАНОВА ХАЧМАНЯН 94939BD59A4FF66A523542A8A93CE2A712187A4C2E81A88E74BF2556EA61F879 ТИЛЛАНКО ООД, Идентификация 0885488155 чрез АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ 156168ACF57E8AED5FA9C787E7FAB7C5 ЛЕГИЯ LEGIYA 115257184
300 668 лв./ BGN 120 209 лв./ BGN 2020-05-14
3 АБ
836014515
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E[..](ПМС55|ТР) ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ ...
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E27C89624725B365568CC79A15F4FBE1517E515ABB7E8BBC61412 ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ 526BF75258204E5E011A9ED145036E7BFD1BF3F47DAA454BACB7398016AF1851 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ A10D7F5B903D2AFA9B989B15CB6B25F451203313BE5739F227B82C948F6DC465 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ D71B23B13A9CE5341437E76F2B91F62CFCE835CCBCC3EB9DBFE3D59EC610A742 ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ E2D8636878606F11735F4B257FE802AA7D7DD753C11FFAE8CD75F6E27115B384 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖАНОВ 69DBF971228A1F44EF216A7285B8286D75CEC29522E9EBC8506A4CD8C24AC514 МИТКО ТОНЧЕВ ЦВЕТКОВ 3E703A58687D2DCF0F9B36687F1D675016E8ED1613C9271CB4F171424D6C0716 СТАНИМИР РУСИНОВ МИЛЕВ B99E9C9535D2AB6CFA24A2F8251C3908F557D33603478CC44D85DBDD455CC2DA ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН 640B96E6F5AA1892101E9D38CAFA4F2095D84A6918534AD859AD490BB55C61BB ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ 7F8E152A6ED3C2ABCE630EE404A7FA8C70CF610E6824D3DB255B62442B67C4E3 ГРИША ВЕЛЧЕВ ГРОЗЕВ F15E9932B4247B03A6AD7C5115D21835BBAB5C5FE3C96673B4EE8445CC7B9DE1 ВАСИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ 0DD0EB714992548A6B5310869C340882E74F3E1B1C5033D647AEEAE22063325C РОСИЦА СТАНИМИРОВА МИЛЕВА CEC321D92E63A0829FE7CB8065A383670222317F58AC492C18F0230013C6EC51 Расим Фикретов Ферхадов CBFACB3E4285A00B14A0BB2A1A20C6AD98CC8E88768B19855CADD31E6851CF45 Красен Володя Оханян 395BAD6553ED28542231D6523E31AA29390C0B6A884204F280A6B0671484645E Георги Христозов Теоргиев E2D8636878606F11735F4B257FE802AA7D7DD753C11FFAE8CD75F6E27115B384 Трифон Бонев Трифонов 99CE57CB994A66C55125394ADD229FCB7F6FEC9DD7CEEE363E1065398EEE92EA Тенчо Пасков Пасков 4BDA68E47708DBE03F007F6B39D01A002002E63063E795E105D4C0218B62D53F АБ АД 836014515 Българска банка за развитие АД 121856059 ПСК Детелина ЕООД 126627299 Радостина Йорданова Николова 769ACC59C8CFF6F135D4ED9AB7CF828568486DE0900CC9380DDFDE1E3E492FCB Димитър Адриянов Петков 5555110932E0B88B93B2EC1EFC87F159462A5D5D32174623C080DDDFCE418A60 АБ AB 836014515
258 741 лв./ BGN 114 657 лв./ BGN 2020-05-12
4 ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС
205105154
ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Летищен комплекс София - северен район ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД ВИКТОР ПАВЛОВ МИХАЙЛОВ ...
ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Летищен комплекс София - северен район ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД ВИКТОР ПАВЛОВ МИХАЙЛОВ C03E4BD1C9E3BB1D4B1954B9B3F22399A7139C36AA27EDBE7FBDE956DF6C5616 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ МУСТАКОВ C0AC78E1F55E7A0E74CA8F2CBD6B1B401369FE027D3355DF84DD83628E921B1F ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ FEFC52F5F367E4577A4B1A480CABC0FA1C76C2E9C96F85301C2D0AE0391D2324 ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС PLEYN KEAR SOLYUSHANS 205105154
65 2 916 лв./ BGN 113 720 лв./ BGN 2020-05-27
3 ЮЛЕН
101156430
ЮЛЕН ЮЛЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ ...
ЮЛЕН ЮЛЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Банско 2770 ул. ПИРИН 94 ЮЛЕН АД БОЯН ДЕЛЧЕВ МАРИЯНОВ CFD896D53175703EFA18F93A3C1F593C5486EA83F8B8AC9698D901AF87492432 ДИМИТЪР БОРИСОВ ЧОБАНОВ DC35A2657C5777EE1DF94EA4351B06F39A4B57FA073F699C3671FD56B8A6E247 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 6791EDF44E10548ADB6CF0EAD3104357AB23754E500005C4C077EF8263BE8D51 Мая Веселинова Христоскова 7F9886F16DEA34033369D96970C6BB2F650951B23C426DE3FD51450512964457 ЮЛЕН YULEN 101156430
267 705 лв./ BGN 112 918 лв./ BGN 2020-05-14
4 КАПРОНИ
833067822
КАПРОНИ КАПРОНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ГЕН.СТОЛЕТОВ 45 КАПРОНИ АД ЛЮБОМИР ДЯНКОВ ИВАНОВ 7DA10454AB56[..](ПМС55|ТР) РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ ...
КАПРОНИ КАПРОНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ГЕН.СТОЛЕТОВ 45 КАПРОНИ АД ЛЮБОМИР ДЯНКОВ ИВАНОВ 7DA10454AB566B956599163001869D682B85F4F584D3300642B8BBBC458529F6 РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ 37ABC917DA1420D0A8C73E18A916A4F6FCB216AA856B8AED027BB50F9C4955F3 РАЙНА ТОТЕВА ПЕЕВА 5E616BD1A5C5F3D9DF9E1471FACCC40A4A05287E60BE4FCB7751ECCCA0D50C07 ВАЛЕНТИНА НЕНОВА ИВАНОВА CE54FA0BE8D49F9F82821AA0815D3ECDBC692246C685987736A304CA6A0688EF ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОСИФОВ F89F4EA9641B3107AFB00DFC4FF0E2C5C5DD453E600D23A10E17880B2D0DFEA1 ПЕТКО КОСТОВ ПЕТКОВ 5768EE33ABC08EAA14F0FC62A05D3E6880BD066A38ACE04DB46EA8F8AC051B66 ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ 62087B1F9C7799C0101601ABA9BE09DAA04ABD64198F85EB32B7942CD213C839 РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ A6AA57031CD9805B0E2951720AF772A7 КАПРОНИ KAPRONI 833067822
241 778 лв./ BGN 112 444 лв./ BGN 2020-05-18
4 БКК - 95
821177595
БКК - 95 БКК - 95 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ИВАН ДАВИДКОВ 2 БКК - 95 ООД ЕМИЛ ЯНКОВ СИМОНСКИ 67F6E454FED2[..](ПМС55|ТР) КРАСИМИРА КРУМОВА ПЕТРОВА ...
БКК - 95 БКК - 95 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. ИВАН ДАВИДКОВ 2 БКК - 95 ООД ЕМИЛ ЯНКОВ СИМОНСКИ 67F6E454FED2967A9BFBBC69FA5E241CE970EA0ED74D694DD4297A175FB5AB88 КРАСИМИРА КРУМОВА ПЕТРОВА D59662D6CE1BCAF9051AD510DEB0A3BDCE25AA5CB93B5E6799467512B57FEEC4 КРУМ ПЕТРОВ ХРИСТОВ AFB74CC89619A6E680D1EF8DAF0D0924E672A233049FBA853CB49F064743F24D БКК - 95 BKK - 95 821177595
163 1 140 лв./ BGN 111 522 лв./ BGN 2020-05-29
3 СПОРТ ВИЖЪН
202391866
СПОРТ ВИЖЪН СПОРТ ВИЖЪН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 АЛЕКСАНДРОВСКА 75 СПОРТ ВИЖЪН ЕАД ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ДАКОВ 17A98FEF46A3[..](ПМС55|ТР) МАРИНЕЛА МИТКОВА ДАКОВА ...
СПОРТ ВИЖЪН СПОРТ ВИЖЪН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 АЛЕКСАНДРОВСКА 75 СПОРТ ВИЖЪН ЕАД ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ДАКОВ 17A98FEF46A331BFA3C6E0C353C583EFD7C5941E3B43B60AD7D5BA34243FAD74 МАРИНЕЛА МИТКОВА ДАКОВА A69F2FBA278ACEBD48BD00985BC899FBF4317E834AE15BD449F8C2BFFB28B885 СТЕЛА СТАНЧЕВА НЕНКОВА 9C206D02928AB9A0F2CDA0238099F8858F6AC8685CE2F26907ECF58B4188DADB СПОРТ ВИЖЪН ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Черни връх 100 Парадайс Център Дарио Йевтич E48162F39EE6E8809EDD898DC9BA3493 Драган Станойлович C5D9284ED2A5FD6B037E8AEE5118DAE5 Борислав Станойлович EA1C6B0516D6FF30D15A3E570ED48E48 Би Ди Ес Спорт Груп Лимитед 3E394DB3C2CD74C386A114723363BB7F Воислав Глигич 938BB28EC14397F4B9967C6E20BD5096 СПОРТ ВИЖЪН SPORT VIZHAN 202391866
186 954 лв./ BGN 106 441 лв./ BGN 2020-05-05
3 ЕМКО
040474262
ЕМКО ЕМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 76 ЕМКО ЕООД ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ 061C0EAC463B[..](ПМС55|ТР) ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ ...
ЕМКО ЕМКО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 76 ЕМКО ЕООД ЕМИЛИЯН ХРИСТОВ ГЕБРЕВ 061C0EAC463B3E87F175B2E8EE5D95D478880C5A82C6B01F785AACF3910CB6E2 ХРИСТО ЕМИЛИЯНОВ ГЕБРЕВ E1187667F9885BC2477B8F045DA4FFEB7422DA19C6593798EBEFCA93F3784346 МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА РАДОМИРЛИЕВА - БУКОРТ 3CF0C0F50B472EB47860B11094D5BE1B52948AB5A4C57DCAFBD8E0DA1BAF5413 „ЕМКО Груп“ АД 204843352 ЕМКО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул.Цариградско шосе 121 ЕМКО EMKO 040474262
224 769 лв./ BGN 103 305 лв./ BGN 2020-05-29
4 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
202311429
ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. Стефан Караджа 3 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ...
ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. Стефан Караджа 3 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА 7CB501908F4DA16CAD43674001EF265B210572BE2C05B160A45D8E7B9FE4625E ОБЩИНА СЛИВЕН 000590654 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 829054071 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 202311429 ЕНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ 3B60559BB3933766F452F56F5483B77EC9E09824634B3D504086A1B4FF079EC6 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 СТЕФАН КАРАДЖА 3 ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ PATNICHESKI PREVOZI 202311429
175 978 лв./ BGN 102 696 лв./ BGN 2020-05-14
3 ГАЗТРЕЙД
121847398
ГАЗТРЕЙД ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 180 ГАЗТРЕЙД АД МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F35489CEF15[..](ПМС55|ТР) ДАНАИЛ АНГЕЛОВ КОЛОВ ...
ГАЗТРЕЙД ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 180 ГАЗТРЕЙД АД МИЛЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ 3F35489CEF15122E4EF613FC674A5168B5A51F9A3001B15D151FE67C175C6328 ДАНАИЛ АНГЕЛОВ КОЛОВ DD5C1CF9C2ED023413605A23D818699E2E075EFA2B8C1FE68FB685C1D3D6AD4F ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ТОСЕВ 8B5375F9D324A58C3CE1083CF0FB18A00F206D193CB7E9E27C0ADF46F41617CE ПЕТЪР СВЕТОЗАРОВ ДИМИТРОВ 5AC572AD7E7FB8D2D5D819EDA73F76ACBFCE3CD56AA34955EED3A7401DE4E468 СИЛВИЯ СТОИЛОВА СТОЕВА 422D28F27AEA68368159EE56F43FFEE6E5A8EEF9395C67B1F3D3A9854DF869DE ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 62 ГАЗТРЕЙД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 62 ГАЗТРЕЙД GAZTREYD 121847398
200 842 лв./ BGN 101 050 лв./ BGN 2020-05-12
4 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ
117589846
ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.ТУТРАКАН 44 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД РУБЕН ДЕНКБЕРГ EC043792EE26[..](ПМС55|ТР) ДЖОУЗЕФ СААР ...
ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.ТУТРАКАН 44 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД РУБЕН ДЕНКБЕРГ EC043792EE26795C58FE013638BA113D ДЖОУЗЕФ СААР 1ED58490FB3003A28F1DA7775735547F ДЕЛТА ГАЛИЛ ХОЛАНДИЯ ООД D588932A814542AD9B6FCBFBDE6C048B ИГАЛ ХЕРЕТЦ A88CDC022FC0B3CE9B1F34DDBFF5786AEDF4B38C2763252789DD8E33186175E3 МИХАЕЛ ЛАКСЕР E2B15C5E9E109C601E1BD984963DC08C ДЕЛТА ГАЛИЛ ХОЛАНДИЯ ООД FA190F97810709D3782034881D0F9DC4 ПЕСАХ ПИСАХОВ 4C7284D30C53364CD98FA4BA666FEA94 ХАИМ НАВОН 61CD17B4E04A805A20F5C31690F322AA ПЕДРО ЛУИС КРУЗ ДА СИЛВА РЕГАДО 233B8347998CF322E192E8B972289C73 ИГАЛ ХЕРЕТЦ AC5AE6E83E2A6B8F180433DAD846F1A9 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ DELTA TEKSTIL-BALGARIYA 117589846
397 423 лв./ BGN 100 838 лв./ BGN 2020-05-18
4 МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ
204730828
МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Васил Левски 52 МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ООД БУРХАН ГЕНЧ 938A2CD0FB9B[..](ПМС55|ТР) РОСЕН ЙОРДАНОВ КИРИШЕВ ...
МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. Васил Левски 52 МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ООД БУРХАН ГЕНЧ 938A2CD0FB9B2FAF3E544D72144746A6 РОСЕН ЙОРДАНОВ КИРИШЕВ 756F9C40590BCBA1E53A9617E01BB9E6FAA2B8065AD7DCE69449298057B14D18 КУРТИ ГЕОРГИЕВ КУРТЕВ 90E439DC9320155CFEEACCAA6A49E28A6D144E48850B6A3F0B69E2A368F6C65B ХАМИТ НЕЖАТ ДЖАНЪТЕЗ 4FEED82D3AB14C8832B07722878C32A5 МЕРИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 204684626 ГЛОБЪЛ ГЕЙМ КЕПИТЪЛ ООД 204619728 МЕРИТ ГЛОБЪЛ ГЕЙМ MERIT GLOBAL GEYM 204730828
188 886 лв./ BGN 99 924 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЕЛТРЕЙД
832076302
ЕЛТРЕЙД ЕЛТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕЛТРЕЙД ООД НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПРОДАНОВ DA2B3590D346[..](ПМС55|ТР) ГЕО МАНОЛОВ ...
ЕЛТРЕЙД ЕЛТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕЛТРЕЙД ООД НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПРОДАНОВ DA2B3590D346891815A993DC7AA4C33A6C9ABE055F5A8A03A84C0C746E4650EB ГЕО МАНОЛОВ КАЛФОВ EE836305AEAF785D58AE84C539FBD450AF16D9E39BF725E3A4996517E77762D6 ПАВЛИН ИВАНОВ КОСТОВ 12D28373D8F9CF7F257A2903E28240884F01239221C69625B357527BD4CB80CE ЕЛТРЕЙД ООД 832076302 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД 000694959 ЕЛТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул.Гоце Делчев 102 ЕЛТРЕЙД ELTREYD 832076302
88 1 863 лв./ BGN 98 373 лв./ BGN 2020-05-27
4 ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/
838168266
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ПИРИН 1 ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД ГАРАНТ - 5 ООД 115149855(ПМС55|ТР) ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ...
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ПИРИН 1 ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД ГАРАНТ - 5 ООД 115149855 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЛОМА ЕООД 121684645 ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД 121227995 ПЕТЪР ДЯНКОВ БЪЧВАРОВ DB52B3DF2047A89768C8D6EC5AAD04023980C1798979FDCC45FB4952016EB100 ВЕЛЕВ ИНВЕСТ ЕООД 175064007 МАЯ-ПЛ ООД 200108608 ВЕЛЕВ ИНВЕСТ ООД 175064007 Георги Атанасов Георгиев 84E82405005FF69014DF8BDF28CE37E72F5C11299E73E93123400847E6EC2EBE СОСТРА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 175183709 ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ HIDRAVLICHNI ELEMENTI I SISTEMI /HES/ 838168266
502 322 лв./ BGN 96 925 лв./ BGN 2020-05-20
4 АЛБЕНА
834025872
АЛБЕНА АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 ККАЛБЕНА - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА АЛБЕНА АД КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ CDC1A575AA39[..](ПМС55|ТР) ИВЕЛИНА НЕНКОВА ...
АЛБЕНА АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 ККАЛБЕНА - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА АЛБЕНА АД КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ CDC1A575AA39A197FD8FF07584725BE6775577591AF91DC9EA42C0391C97CF8F ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА 921D5C3C224219BE9CC27CCB01AE642C27298DAE7E102196F18E33BB19E97838 ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ 994B97B6B84BBA875785BCD1D878C328DC06E6BD2D790AA482635BC989AA55CB ЖЕЛЬО СТАЙКОВ ЖЕЛЕВ C9B170BADADF4FBBE6B93C679821C3703A2E5A91F22095C713A43EE1BE3121D4 РАДОСВЕТ КРУМОВ РАДЕВ BD12CE28B91D2B7E2E0B55153C0462ACC5EBF40EC16107E9731075D4D910BA21 МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 10FF97093F84FAEEE369D246ED06809AE784D9D634292CAF4D3BCE5DC721C91B АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Приморско 8290 ММЦ ПРИМОРСКО АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НИКОЛА АНГЕЛОВ ВЪЛЧАНОВ 8C0966E129147D41F0FA790355ECCACB2A68E1B4CB2EEB302F989D50AB1D8B2E АЛБЕНА 834025872 Приморско клуб 201795176 ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА 45C8B137B834661BA8BC391939C7F4A7B4AC51363179D04EA945AEFF904426AF ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ ЕООД 131211320 АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ 124044376 АЛБЕНА ALBENA 834025872
93 1 729 лв./ BGN 96 469 лв./ BGN 2020-05-22
3 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ
117589846
ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.ТУТРАКАН 44 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД РУБЕН ДЕНКБЕРГ EC043792EE26[..](ПМС55|ТР) ДЖОУЗЕФ СААР ...
ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.ТУТРАКАН 44 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД РУБЕН ДЕНКБЕРГ EC043792EE26795C58FE013638BA113D ДЖОУЗЕФ СААР 1ED58490FB3003A28F1DA7775735547F ДЕЛТА ГАЛИЛ ХОЛАНДИЯ ООД D588932A814542AD9B6FCBFBDE6C048B ИГАЛ ХЕРЕТЦ A88CDC022FC0B3CE9B1F34DDBFF5786AEDF4B38C2763252789DD8E33186175E3 МИХАЕЛ ЛАКСЕР E2B15C5E9E109C601E1BD984963DC08C ДЕЛТА ГАЛИЛ ХОЛАНДИЯ ООД FA190F97810709D3782034881D0F9DC4 ПЕСАХ ПИСАХОВ 4C7284D30C53364CD98FA4BA666FEA94 ХАИМ НАВОН 61CD17B4E04A805A20F5C31690F322AA ПЕДРО ЛУИС КРУЗ ДА СИЛВА РЕГАДО 233B8347998CF322E192E8B972289C73 ИГАЛ ХЕРЕТЦ AC5AE6E83E2A6B8F180433DAD846F1A9 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ DELTA TEKSTIL-BALGARIYA 117589846
455 344 лв./ BGN 93 860 лв./ BGN 2020-05-18
3 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА
831635354
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 38 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД ДАНАИЛ РУСЕВ ДИМОВ ...
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 38 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД ДАНАИЛ РУСЕВ ДИМОВ 426EE0278FDF02032B0CA49EBA19810DBD5452DB8BBDF67EBEB971876E50141A ПРОДАН СТОЙКОВ ПРОДАНОВ 00F2351EE25AAE30EE485AD2873F18E64F5F5F5BF43E71F14A5702C0CCECF8E5 ЕФРЕМ ЕФРЕМОВ КАРАНФИЛОВ E1927B5A5EB15FA81B5913FA76E4B053F1B9ACA398A175B0423A446FCC5E172F ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЧЕРНЕВА-МАРКОВА 59E732EBC2FC491385DB45D85931B1431DD2A63950058530FB639DC9BDBD4EF4 ИВАН ДИМИТРОВ КАРАБАТАКОВ 3A303C9A3989DA8EC747C4EB7C5A2064E5F2BEB3DE7FABAF47F96945FF4571E2 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 121320570 МАРГАРИТА БОЖАНОВА РУСАНОВА E805A53B57BBFE437CB9DA7C5DDF7E017A3DDB4232DE15D77D384C6B3AD57F7F НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, бул.ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 38 КОМПЛЕКС СЕРДИКА ГРУП 131116720 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА 831635354 ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖИЛОВ 7E39D13D6D465419EF20E8104B6EC7720336BAA67E108586B1FC38F50A250560 ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ДАНАИЛОВ EC5F919BFA45C4C5C5371E3DC9CAFB1E7AE4B5E65488CFE525CBD81FB5A46BD5 ЮРИЙ БОЯНОВ СТАНКОВ CFC1BF528498783BAE15FA428A62471486F6E482BCFF8A10EF81693A4E15F9DC ТЕНЬО ГОЧЕВ ТЕНЕВ 77DC69D1C914F039F740698591DC976B3835E4803B9DD004177D418604EDB371 РАДОСЛАВ ИВАНОВ РАНГЕЛОВ 369DF50777AD7313BE6D2438912ED50D95B7DB3D506B7DC5790810D98FB4E423 МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 8D160BD32527230EA648E9706CF348BE ВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БЪЧВАРОВА 734109F9C544B0FDBEB165FC3AD7D04D5BD723F62D2E0AA7AEF1B8076D6A3B76 МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 175745920 Велина Валентинова Божилова 734109F9C544B0FDBEB165FC3AD7D04D5BD723F62D2E0AA7AEF1B8076D6A3B76 Виктор Нейков Михайлов E02BE3EBDD2DDB7106BDFA724F0BAC4F27CC41C90146441C8DC0AE266EAD5B73 Миглена Боянова Николова - Трайкова 39A91D207B50BC15A2E95895FEB28EB20F910FF57162E9416DA6F046F452AE23 Марио Кузманов Примджанов 31C560044AEBFB2DDDE61670424E7EB6E6FE1E335508FC3FF72CB6D38C448F3D Николай Ангелов Боршуков 369D4AECD488ADE4FA556FA743AE1D26BD6A7AA85AC33CB47077EDB1C549211A Цветко Петров Начев BF1FB94F197BE14A1E80F329B427D393319D61C19AB405790C4D21914E2EE880 Антон Николов Попов AAAEC2140BA983FE0A6C74D729766640DA35A13ECE42F717D89CB0E83134C4A1 Деница Вергилова Узунова 8E7B8BE792E27A0B14A28B8FFE4FAB2FA5B637B22E90D31BCE564C55BB090C12 Цветелин Василев Братанов 6353EDBA7A1D64143F50503FBC10D7BFC3B866573E61F03BB332D402FED7134E Пламен Цветков Манолов 5586718EB2E661C25B5F662856831B9DD6DDE5A89023CFF725FA00B1E5969F40 Георги Борисов Сеизов 7688FDF09FFE1C821EF37E4FB095104C637A129D9C26764EA95331F962758A09 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 175745920 Красимир Здравков Керезов 5C6A62B8F7F93A02996A79E6A5AD61437C1A000852F510CBA12212F021E2B84C Емилия Асенова Груева 732157E10A1A3A675872821BB904D259CBA25FE3B3EF9BFEEC499B122A3EF02B Стоян Траянов Танев FF5B8945DDF225B2482BCC52BA1FABFA0F34D6FEA91A87B2A85FC197E2BB4E7B НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Евлоги и Христо Георгиеви 38 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА NATSIONALNA SPORTNA BAZA 831635354
228 678 лв./ BGN 92 795 лв./ BGN 2020-05-18
3 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН
200176203
ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 УЛ. РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД 16-18 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ ПОПОВ ...
ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 УЛ. РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД 16-18 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ ПОПОВ 9920EDC0565D5E26518291AEF3D0DD4F8D90BAA1D2DCCEA5CA1914A6C5CC8F4E ЖИВКА ХРИСТОВА СОТИРОВА 70CDF855C76B21BD4D205A353D08D8BF0655A1056248DCC7BA561EED17BC37F8 МАРИО ВИКТОРОВ ДАВЧЕВ 391E75D1A37D98636B44EFFC7BE1FBEA41634B864F48447CF0DBBA57B0CA0A6B ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Жилищна група Южен парк 122 А КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 2AA5251C27E52DF9E6A95958A877CDD2 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН GLOBAL BRANDS DISTRIBYUSHAN 200176203
197 781 лв./ BGN 92 336 лв./ BGN 2020-05-20
3 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ
200292065
ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ул.ИВАН ВЕДЪР 1 БИЗНЕС СГРАДА АВКО ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД ТОМАШ ЙИНДРА 9D2CCAE26CC4[..](ПМС55|ТР) ВИТТЕ ...
ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ул.ИВАН ВЕДЪР 1 БИЗНЕС СГРАДА АВКО ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД ТОМАШ ЙИНДРА 9D2CCAE26CC42B1DC635770D68BB184B ВИТТЕ АУТОМОТИВ ГМБХ/ФР ГЕРМАНИЯ/ A207619992C58BE43611E3429F855332 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ДУНАВСКИ КЪТ 7 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК 813071350 ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ 0B879C5DF79CB61A32269A2F6CAB4A42D939EADA887641C8301E0FD421C67C33 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД 200292065 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ 200292065 ВИТТЕ Аутомотив ГмбХ 353E5EC2A63D6FC261306C92280C1505 Сосиете Женерал Експресбанк АД 813071350 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 м. Слатина Индустриален парк 19 ВСТ Кинематикс България 204957053 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ VITTE AUTOMOTIV BALGARIYA 200292065
493 310 лв./ BGN 91 673 лв./ BGN 2020-05-05
4 ДУНАВ ТУРС КРУИЗИС
204381141
Дунав Турс Круизис Дунав Турс Круизис ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 Олимпи Панов 5 Дунав Турс Круизис ЕАД Атанас Костадинов Локмаджиев BC0397418442[..](ПМС55|ТР) ...
Дунав Турс Круизис Дунав Турс Круизис ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 Олимпи Панов 5 Дунав Турс Круизис ЕАД Атанас Костадинов Локмаджиев BC0397418442FB77279CB5937165D8907A43F74BE3F2BDA3CF2520DDA5500FA0 Катя Христова Стоянова B171643E6E24E3F58E636B142174CB0D44F9B0CD9BC0BD849FBDACDED75CEACB Светослав Стефанов Филев D02F23B7DD7FA5F38CF8EF12CFC277EAEFD79C2F812D4C430F88F821C5DEE687 Тодор Трифонов Александров 78B1003DEB60FDE8D63334447E79D349D72AF5EB101C78BDDA3BC05E36AA3362 Георги Момчилов Момчев 65096C18862564CECC08F0DFE63BD074D241A9FA514EC67241A3129A860B9637 Иван Тотев Радев EC445B056C7247F2436D298F5547E5B8243B2C0269717FB24B17443C54DE63AD Емил Иванов Иванов A61BE77CB25661A1FEF747F17B168E984183B9262209E392A97C982782AD1DB0 Дунав Турс АД 827183726 Дунав Турс Круизис Dunav Turs Kruizis 204381141
128 1 190 лв./ BGN 91 399 лв./ BGN 2020-05-29
4 КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ
040201751
КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ИЛИЕНСКО ШОСЕ 8 КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД ЛИЛИЯ ДОНЧЕВА ГОРАНОВА 2D6EB25E30D3[..](ПМС55|ТР) ИВАН ...
КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ИЛИЕНСКО ШОСЕ 8 КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД ЛИЛИЯ ДОНЧЕВА ГОРАНОВА 2D6EB25E30D33DBD977D781F3D6A0700F46DEC7790DE741E4310EF491A29AD98 ИВАН ПАВЛОВ 1CBDAF3A05A8F4FC1A5C9D5D968BEA79 КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ KAMMARTON BALGARIYA 040201751
213 710 лв./ BGN 90 740 лв./ BGN 2020-05-22
4 ПЪТСТРОЙ БУРГАС
102659979
ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Москва 26 ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД Райко Дамянов Калпачков 4DCF440893BC[..](ПМС55|ТР) ...
ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Москва 26 ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД Райко Дамянов Калпачков 4DCF440893BCD947332975BD215D864D3A860346B266BBEFE98BACC4BD7A9009 РАИСТРОЙ ЕООД 104677029 ХИДРОСТОЙ АД 103029862 ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Константин Фотинов 19 А ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Константин Фотинов 19А НЕДЬО НЕДЯЛКОВ ПЛАЧКОВ B6A648F704BCFFD96AA661333408AB26AB3649D49A57107F196BB46C84E1E98A Иван Николаев Иванов 837A9B422AE7E33A0C67343BC7F8163E6EA67191E6CEEA44AE5F26E0E84A1FF6 Живко Илиев Недев 3723C57A9127ACCDE211609C8048539B7A54FD6C600B00679B5BD6346F6B7E9B ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ PATSTROY - KARNOBAT 102659979
111 1 350 лв./ BGN 89 935 лв./ BGN 2020-05-20
4 БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
000692965
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ЦАР ИВАН АСЕН II-РИ 26 БОРИСЛАВ БИСЕРОВ МИХАЙЛОВ 2B8EDA17BB58[..](ПМС55|ТР) ЙОРДАН ...
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ЦАР ИВАН АСЕН II-РИ 26 БОРИСЛАВ БИСЕРОВ МИХАЙЛОВ 2B8EDA17BB5867B2ECA6D1F7490CA49F81BBAC8133C843DAE24B7E992791C4F1 ЙОРДАН ЛЕЧКОВ ЯНКОВ 392D812394E5D1A0A587C0ACBADB3334184689FCDBE20C5DF9263069EB940C5D ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ A91E0EFBF87F2CBE9F534DD573735AF7A536B58CD1B39C5046FE492A6B021B28 ГРИША ДАНАИЛОВ ГАНЧЕВ 49492134E1BB63D84F470723A832B3B965CF52BB9346B2B3AE25BCB265A9245C ЕМИЛ ЛЮБЧОВ КОСТАДИНОВ 85D231789777EA4FE5ED7F57489A3ABFAB857E5F4E5FE5B76D89EC34AC9CEC6D КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ 30499DB95F2DD34D8CDA01DE115CE4533810BD64A94AE9C392973C5CE30CFC53 АТАНАС ИВАНОВ ФУРНАДЖИЕВ D8AF71F6D38DD03B7E3877E7B446DC9575D521E1F1720413D6664580E5D08487 КИРИЛ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ B11AA9DAF522DC52D004D7E0E0FA141F2E071493EBA2B824E77207124DCB6FA0 НАСКО ПЕТКОВ СИРАКОВ B0D25FBEE79627B98691E9929DF39486B38F7F45DD18FE197D6115D340387C5B ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ 2C6F40075A2770FA175DC7B0BDDF714B6B6FFEBE03FC04800ED87768AA98EE46 ПЕТЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ 958CDBCDB51F62E2A016E2A22A56855034AB330922D2FBFEF90B90E1872676E5 МИХАИЛ ТОДОРОВ КАСАБОВ 2D973022979EF7D66244D09E803E5D5648A8A53AAD6612F30BEA4C550B36296E НИКОЛАЙ БОРИСОВ ГИГОВ 5A0F04B550AED672DBB82DF389D43E24C86B7DDCA4369EA4C39B10D090036515 РУМЯН ЦВЕТАНОВ ВЪЛКОВ BCDC823E6BF2BABB69301F374A688919ED505B03AFA96308FBC7D4FAA39E8D05 МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ 6948F5626DD90E2404BEC2B75EB7DA0B08B3B38664923D164BF77BDF09DC3922 БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. „Витошко лале“ 18 МИХАИЛ НИКОЛАЕВ СТАТЕВ 1ECDF2BB240FD40900F759F958859101E1B4B925CDD7AF29B001053533EA3153 ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ МИХОВ 9BE31353A31BE2AC1E9AE50DE464DB60E7744B59E83951ACC8DC237EE28E7B2D ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ D86936A89630E7E0F7FE9BDCCF741DD9F3AD6C08549760F3F4DDD1F38EA9CF19 СПАС ДИМИТРОВ РУСЕВ 43136C939492829AAA8A7E64A6A1D2CEA2D9E7A27C8C90517754D92FFB13E8E6 БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ BALGARSKI FUTBOLEN SAYUZ 000692965
87 1 721 лв./ BGN 89 829 лв./ BGN 2020-05-20
4 МИКРОИНВЕСТ
831826092
МИКРОИНВЕСТ МИКРОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. ЦАР БОРИС III, 215, сгр.ГЕОПЛАНПРОЕКТ МИКРОИНВЕСТ ООД ЕЛЕНА ПАСКАЛЕВА ШИРКОВА 649CE6E47216[..](ПМС55|ТР) ...
МИКРОИНВЕСТ МИКРОИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. ЦАР БОРИС III, 215, сгр.ГЕОПЛАНПРОЕКТ МИКРОИНВЕСТ ООД ЕЛЕНА ПАСКАЛЕВА ШИРКОВА 649CE6E472161B03D88961208295AC13701863E3F335FFCDB5C6D8DEB5EA9C76 ВИКТОР ЛЮБЧЕВ ПАВЛОВ 6AF0E707FD7D2FD41E8B4399D5B18582BD9C86199F85670D37FAB35EBAF9AC1B МИКРОИНВЕСТ MIKROINVEST 831826092
68 2 072 лв./ BGN 84 518 лв./ BGN 2020-05-22
4 ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР
200114269
ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 УЛ.ХАН КУБРАТ 14 ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД ВИДЬО ВЪЛКОВ ВИДЕВ 2C553C0E4E13[..](ПМС55|ТР) АЛЬОША ГЕОРГИЕВ ...
ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 УЛ.ХАН КУБРАТ 14 ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД ВИДЬО ВЪЛКОВ ВИДЕВ 2C553C0E4E13F69DFC933EB29018C90920AD13EFBBDD26CB9BA651A70C25F39D АЛЬОША ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ 9D786C7751ABD5F93547DAEE0945BE4EEC159AAFC39E785F6D4FCBDBE19D2428 ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ E85DE1E5715707FDA4BDB46DB6A53357BD5140369C484242119CF2CF8C956AE1 Екопласт файбър АД 200114269 Наталия Ивановна Видева 5B3A5D6369518D7BA28DC528AFF11202C33E9F241CC01C5253E85569BD75345F Българо-американска кредитна банка АД 121246419 ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР 200114269 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА 121246419 Марин Колев Радевски 69A86B660DDAEEF2824660B1093B06F1D5EA539CA8B1CD8A1789320334D4130B ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР EKOPLAST FAYBAR 200114269
123 1 130 лв./ BGN 83 430 лв./ BGN 2020-05-22
4 ДОМИНЕКС ПРО
117652734
ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ЕООД НИНА ЙОРДАНОВА КРУШЕВА ...
ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ЕООД НИНА ЙОРДАНОВА КРУШЕВА D2FF879717BD8B625AD21B38E04649C21F963598911DB9D075D99E66B714BFA5 ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД DOMINEKS PRO - EOOD 117652734
117 1 179 лв./ BGN 82 732 лв./ BGN 2020-05-20
4 КУШ ГРУП
102818424
КУШ ГРУП КУШ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 55 П, партер КУШ ГРУП ЕООД НЕЖДЕТ МУРАД КУШ 701628B88738[..](ПМС55|ТР) ФАТМЕ АЛИ КУШ ...
КУШ ГРУП КУШ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 55 П, партер КУШ ГРУП ЕООД НЕЖДЕТ МУРАД КУШ 701628B88738689A4311910D76C178F649F3125AD26348093E5454B2748BEFF2 ФАТМЕ АЛИ КУШ 8DDD63BC76DD50C126F256A5AB5BEF773091C45BA97179E05D50ABB62F3A051F АЛИ НЕЖДЕТ КУШ D9A7B57560C1A00F2EE776C3CBE6545FBFE7ADD8E458F79F4A8A28AE4DBD218F КУШ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 бул. БУЛАИР 9 КУШ ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 пл. Царица Йоана 11-13 КУШ ГРУП KUSH GRUP 102818424
102 1 350 лв./ BGN 82 643 лв./ BGN 2020-05-14
4 ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ
201082027
Гуала Клоужърс България Гуала Клоужърс България АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Западна индустриална зона Гуала Клоужърс България АД Танчо Димитров Михайлов ...
Гуала Клоужърс България Гуала Клоужърс България АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Западна индустриална зона Гуала Клоужърс България АД Танчо Димитров Михайлов D6671AEE0259A0BAE02F69EE14F140E9B4EA1A9D55F5B648005224DEA77C9D6E Николай Илиев Панайотов 0F5AB6960D7254222B83B16E8579694B5CC41EC122ACF72FB51AE870284B5B03 Наталия Анатолиева Михайлова 894B2AA3AB9F22E3C8A6C88577C8BC8626F646E3A09FF50E088862BCA5230E18 Красимира Веселинова Димитрова F7C831173C68AC26A2F782559BE1ED42545A858D9EE5C5F4E4E5346452340068 Георги Събев Събев B28501FD18776AC902C4276FBA0AF26E9ECCDB1A90864F4B63F16BA9F70C23D1 Марко Джованини D35B71266B3F5F64453AE54A891669EE Франческо Бове 8C282CBEB767EB9F6F8A9ECFDEDE4CF5 Анибал Диаз 5C7E5B226D02AAC8E1BF488137479655 Джани Ферари C73080AFA6C7C0F6B7415E3984BDDF75 Валери Борисов Петров B7D7945205E55B99593042DA264F039DF697BF9183EC33BECB8EF3ADDB8D89E1 Деляна Танчева Михайлова 35D987F91DAD7DC77190892994C3DDB77F34DC7D0B19DDC4AB355395BB37B671 Гуала Клоужърс България Guala Klouzhars Balgariya 201082027
231 592 лв./ BGN 82 119 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПРИМЕКС
127033207
ПРИМЕКС ПРИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 УЛ. РОПОТАМО 7 ПРИМЕКС ЕООД ГЕОРГИ КРУМОВ ПЕШЕВ D2C153215DBA[..](ПМС55|ТР) КРУМ ПЕШЕВ ХРИСТОВ ...
ПРИМЕКС ПРИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 УЛ. РОПОТАМО 7 ПРИМЕКС ЕООД ГЕОРГИ КРУМОВ ПЕШЕВ D2C153215DBA072D6E478ACFE536263F576B041DC3076663B718EEEF8A5380BE КРУМ ПЕШЕВ ХРИСТОВ A6608A1A20C9457AC1AA5E8E72651B8D9EC9165EA4B0B9A2BAD7AAEA495CFDCF ПРИМЕКС 127033207 ПРИМЕКС ИМОТИ 202679071 ПРИМЕКС PRIMEKS 127033207
228 592 лв./ BGN 80 927 лв./ BGN 2020-05-27
4 РЕФАН БЪЛГАРИЯ
115344296
РЕФАН БЪЛГАРИЯ РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул. КАРЛОВСКО ШОСЕ 52 РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД СТЕФАН АНГЕЛОВ ПОПОВ 3CCFF28A894A[..](ПМС55|ТР) РЕНИ АСЕНОВА ...
РЕФАН БЪЛГАРИЯ РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул. КАРЛОВСКО ШОСЕ 52 РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД СТЕФАН АНГЕЛОВ ПОПОВ 3CCFF28A894A9CF3C76E50967AFE69222C66686D9B8FD37EBECD2707D6137CD7 РЕНИ АСЕНОВА ПОПОВА 560748297F377C51BCEB6D2050C0C6F75921CE424AA99797CFA4EDF95601C03D ЯНА СТЕФАНОВА ПОПОВА 53220214349C3BC8A51F4169EC03BB470FFEE847EF735A6C1E93131EBE404A47 АНГЕЛ СТЕФАНОВ ПОПОВ 4C45A1A36A087C199F069F0CC8B3787C5EE3DD613A748E60650B7C976EE2A646 РЕФАН БЪЛГАРИЯ REFAN BALGARIYA 115344296
133 1 009 лв./ BGN 80 522 лв./ BGN 2020-05-18
4 КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС
201549160
КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 7 КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС ЕАД РАДИНА МИНКОВА БАНКОВА ...
КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 7 КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС ЕАД РАДИНА МИНКОВА БАНКОВА DC30EB1E2E4BC778C7B5157E072D3F8F782DF884ABB62063B452A125204BEDF5 ТЕОДОРА НИКОЛОВА ЦОНКОВА-ГИБИНСКА 4B209B498B02CEEF407FC71C8A776A8C6A38ED6759C63A20A9213E33C72B944F ИВАН МАРИНОВ БОГДАНОВ A52380E814C216D48942D382AA071BB10CAD7487EEE094A53F46F6E5AB99DD3E КРИС ФЕШЪН АД 814165272 КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС KRIS FESHAN INDASTRIYS 201549160
125 1 069 лв./ BGN 80 191 лв./ BGN 2020-05-22
4 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС
131084307
АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 16 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД КЕРКО БЪЛГАРИЯ ЕООД 130910883(ПМС55|ТР) ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ ...
АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 16 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД КЕРКО БЪЛГАРИЯ ЕООД 130910883 ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ 7860B87241793D80DD8F48E60BE55D2F35030646691521091B49259FA41DC7E4 ЛАЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ 75EE5666A159C98C9769810418D1B89B2DBC9879C3A88BD6CD9A8681895BF512 ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА EB00CAD27E640CE8DEC9C5F9E38B28B5F57A31EEF8583C9E5CF7AEF4D4CE0FF3 РУМЕН ГОРАНОВ РАДЕВ 04F7649D14B3FEF6F41425FA4462459BEA13E28C58239A3D849C818D836B36AA БАНКА ДСК, УНГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА ОТП 7B3E1329B6BAE17FE3A69CBD2B72716C БАНКА ДСКЕАД , УНГАРСКАТА ТЪРГОВСКА БАНКА ОТП 6D74B3262789A8DA0BF405960853D3A6 ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ/ОТП БАНК/ И БАНКА ДСК ЕАД C4A9ACE34A5BB05C1AF97C0B921235DF БАНКА ДСК ЕАД И ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ(ОТП БАНК) 8C413E5B5FFE063BF83068E7D6E99134 АГЛИКА РУМЕНОВА КОСТОВА-РАЗВИГОРОВА FA42B923087DC713E2C52840DEBEFF28B7465E43A6AAB68D5CE097B46138EF79 Андрей Христофоров Панайотов 1174384ED8832B43AFC24B09741BBB71295C8B915FDB49534C335166B650B167 Академика 2011 ЕАД 201745141 Академика Сий Палас АД 131084307 Банка ДСК ЕАД 121830616 Съни Травел ЕООД 131065520 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, Хъчинс Драйв KY1-1111 Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид F29919E8C9A5302B1793CF3F8ED1EE48 Кевин Бътлър 0D83EA731D74E720E5B0F09614B5547B Крейг Фултън 56D0D22034A6F9B0E36EDB3F47DAD755 Ричард Фиър 4F325FFC29F298D49E4B0AEA7F4D1A25 Алек Рос Андерсън D8D6D1ADCC9133AC05A0E8DBA368514B АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД КИПЪР Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3 Борис Зимин 8D17425FB60E8AE51288988971D80FA9 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД КИПЪР Марина Лемесу В31-В32 Юлия Прохорова C382495BD39997EE55A12B73ABB60F22 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 Борис Зимин, 1, издадена в Лефкозия на 21.09.2015г. A07DC5A48EDBC08C44DA1A9EDC3D49E1 ОТП Банк Плс 93344F35006425FC051D51592C90EE6C Съни Травел Клуб ЕООД 131088088 Сандроуз Холидейз ЕООД 131065627 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС AKADEMIKA SIY PALAS 131084307
102 1 303 лв./ BGN 79 742 лв./ BGN 2020-05-22
4 ИТАЛ-ТЕКС
121301214
ИТАЛ-ТЕКС ИТАЛ-ТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 19 ИТАЛ-ТЕКС ООД ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА КУЛИКОВА 2604F6545F43[..](ПМС55|ТР) Т.С.Т. СИСТЕМС АД, САН ...
ИТАЛ-ТЕКС ИТАЛ-ТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 19 ИТАЛ-ТЕКС ООД ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА КУЛИКОВА 2604F6545F43BD340D06AD50ED5CB232E1AE3527C835A7EFCE8F168D26BA1FB9 Т.С.Т. СИСТЕМС АД, САН МАРИНО 377F87B47CC64F863D9D391C37C6CD7D ЛАКИЧЕВИЧ СЛАВИША 18621076B990439FABE5A0C1833CC6687CB740A0CD12F074651A6E97B935BAA9 ТИТАНТЕКС АД 90AA29618B5A9B54B79C5F3BF74929A9 ИТАЛ-ТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 Пиротска 6-8 ТЕДДИ АД BC480231E1A1D27E63EE45D3F832FBA3 ИТАЛ-ТЕКС ITAL-TEKS 121301214
95 1 383 лв./ BGN 78 823 лв./ BGN 2020-05-29
4 ЗАГОРКА
123025273
ЗАГОРКА ЗАГОРКА АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ХАН АСПАРУХ 41 ЗАГОРКА АД ЙОНКХЕЕР ЯН ДЕРК ВАН КАРНЕБЕЕК 9FD90A1F8CC6[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАОС ГЕОРГИОС МАМУЛИС A27E8A5B460D[..](ПМС55|ТР) ...
ЗАГОРКА ЗАГОРКА АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ХАН АСПАРУХ 41 ЗАГОРКА АД ЙОНКХЕЕР ЯН ДЕРК ВАН КАРНЕБЕЕК 9FD90A1F8CC62A213C14D1C7CF194508 НИКОЛАОС ГЕОРГИОС МАМУЛИС A27E8A5B460D8B4B3E35F89D05477F91 КСАВИЕ УИЛЯМ ФЕРНАН БЕЛИСОН 604F4028025051820970DFC797305070 ПЕРИКЛИС ГЕОРГИОС ВЕНИЕРИС 045F6542C3D06B1C6271B6F53B89784E ВЕЛИБРОРДУС ХЕНРИКУС ЙОХАНЕС МАРИЯ РААЙМАКЕРС FFECE4015833695716BD8FEA1C1800EC ЛУКАС ДИМИТРИОС КОМИС AA90C53B9E7E485CC1B61BEC5B8C4AF4 КОРНЕЛИС АДРИАНУС ЙОХАНЕС ВАН ДЕН ЕЙДЕН 99B494738D6E2FF216B075B07BEC4BF7 ПЕР СТЕЙН БРЕЙМИР A5C36FA05FF6A88EC4589A881CA90D01 КОРНЕЛИС АДРИАНУС ЙОХАНЕС ВАН ДЕН ЕЙНДЕН 11BDD21C2D5F4771DE9CEA1F5D4B9785 ЛОРЕНЗО ПОМИНИ 6EE73AB9C17FC865BC397C92B843538E МИХИЙЛ ЕГЕЛЕР B1DB3E3F61C65AAA5B0B8CB5E503B931 НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ 1BAF434D38B32616F931D277FB266B610F46C27682649079FC2DAC475E2135CE ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ ДИМИТРОВ 00B4B3597135404AB375500AAD507B4B7F83BECFF9CF53312183953B5ABBF759 ЛОДЕВАЙК ХЕРМАН БАСТИААН ЛОКФЕЕР F44DE36DCDB5E3A1DD8E75CB89374EDB НИКОЛАОС ФИЛИПОС ЗОИС 7C261F64D62B950A6D7148536B744096 ЗАГОРКА ZAGORKA 123025273
135 969 лв./ BGN 78 505 лв./ BGN 2020-05-14
4 ЕМ ЕЙЧ КЮ
201246042
ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 „Младост” „Околовръстен път” 257 ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕООД Борислав Стоянов Спасов 1E30E725BE0A[..](ПМС55|ТР) Валентин ...
ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 „Младост” „Околовръстен път” 257 ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕООД Борислав Стоянов Спасов 1E30E725BE0A9CDB46D4437E957265112BD8D86CAF4EE07681C0130D2E6108C5 Валентин Славчов Каназирев A9D2D9FA437190A1DA7BEE253B138A68160269DAAC031626DD0739D9B4D165E0 „МАРКАН” ООД 122018233 Маркан ООД 122018233 Ем Ейч Кю 201246042 УниКредит Булбанк АД 831919536 МАРКАН КОНСУЛТ 201835707 Ем Ейч Кю ЕООД 201246042 ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. „Цариградско шосе“ 115-Н МАРКАН ХОЛДИНГ 203277983 МАРКАН 122018233 Маркан Холдинг АД 203277983 ЕМ ЕЙЧ КЮ EM EYCH KYU 201246042
59 2 214 лв./ BGN 78 391 лв./ BGN 2020-05-18
4 КНМ ТЕКСТИЛ
201444615
КНМ ТЕКСТИЛ КНМ ТЕКСТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КНМ ТЕКСТИЛ ООД ГРЕГОАР КРИКОР ЙЪЛДЪРЪМ 1D162F5EB224[..](ПМС55|ТР) ХИГОР ООД 7F56CD11CB26[..](ПМС55|ТР) МАНУЕЛ ХОСЕ ...
КНМ ТЕКСТИЛ КНМ ТЕКСТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА КНМ ТЕКСТИЛ ООД ГРЕГОАР КРИКОР ЙЪЛДЪРЪМ 1D162F5EB224DB7856777B4A86BE03D5 ХИГОР ООД 7F56CD11CB260618A9F4C5C741435520 МАНУЕЛ ХОСЕ ФРАНЦИСКО АГУДО 1F17A65DC22C43FDF8C085DA8BA55DF0 КРИКОР АВ 202566892 КНМ ТЕКСТИЛ 201444615 РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 201834519 МАНУЕЛ ХОСЕ ФРАНЦИСКО АГУДО 7CBDB618E6DB5110D835BFADF8BD6F1B КНМ ТЕКСТИЛ ООД 201444615 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД 813071350 КНМ ТЕКСТИЛ KNM TEKSTIL 201444615
162 802 лв./ BGN 77 945 лв./ BGN 2020-05-29
4 ВАЛИНА
115009084
ВАЛИНА ВАЛИНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ 12 ВАЛИНА АД ПЕТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА-КАРАБЕЛОВА 6F6E6C6BDB63[..](ПМС55|ТР) АН КРИСТИН БУКАРТ, БЕЛГИЯ ...
ВАЛИНА ВАЛИНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ 12 ВАЛИНА АД ПЕТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА-КАРАБЕЛОВА 6F6E6C6BDB63AB7FDB488BFA3C34CDBB25657563766965C82843641E08C930FF АН КРИСТИН БУКАРТ, БЕЛГИЯ 37B9948370DB67BAAAC6032BD3154DE0 БАРТ ГЕРД САЕЛЕН, БЕЛГИЯ B168FE74E42326A257BC6544910212D5 ВАЛИНА VALINA 115009084
150 865 лв./ BGN 77 879 лв./ BGN 2020-05-27
4 ОМНИКАР АУТО
115013855
ОМНИКАР АУТО ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 151 ОМНИКАР АУТО ООД ЗЛАТОМИР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ E7243CEFB8D3[..](ПМС55|ТР) ОМНИКАР - БГ ...
ОМНИКАР АУТО ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 151 ОМНИКАР АУТО ООД ЗЛАТОМИР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ E7243CEFB8D38733FA3FBFBEAFBDAFB99E330A1EF2F0B3B5490ECD881F5F4D18 ОМНИКАР - БГ ЕООД 115816882 ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул.СОМОКОВСКО ШОСЕ 1 - Търговски център БОИЛА ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8008 ИЗГРЕВ УЛ.ТРАНСПОРТНА УПИ ІІІ - 14 ОМНИКАР АУТО ООД 115013855 УниКредит Булбанк АД 831919536 ОМНИКАР ЕООД 115533496 ОМНИКАР-БГ ЕООД 115816882 Валери Харутюн Мектупчиян 481AD15F0EADFEC55D75F7D7EF2549374B27D2D5D88A876EE876D50BFB4C5B50 „ОМНИКАР” ЕООД 115533496 ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Младост 4 441А 1 ЮЛИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ F4EE8827A6170672DC30FA6783ED244DBD00A7F944A15E4ABC54BC9E3CB12D23 ОМНИКАРЕООД 115533496 АЛИАНС АУТО СОФИЯ 202046767 ОМНИКАР АУТО 115013855 ЮЛИАН ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ F4EE8827A6170672DC30FA6783ED244DBD00A7F944A15E4ABC54BC9E3CB12D23 ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул.Карловско шосе 42 ОМНИКАР АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 ул. Околовръстен път 235 ОМНИКАР ЕООД 115533496 ОМНИКАР АУТО OMNIKAR AUTO 115013855
87 1 488 лв./ BGN 77 677 лв./ BGN 2020-05-29
4 КУШ МОДА
102684167
КУШ МОДА КУШ МОДА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 55 П КУШ МОДА ООД ФАТМЕ АЛИ КУШ 8DDD63BC76DD[..](ПМС55|ТР) ХАСАН ДЖАН 543E8C1B508B[..](ПМС55|ТР) ...
КУШ МОДА КУШ МОДА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 55 П КУШ МОДА ООД ФАТМЕ АЛИ КУШ 8DDD63BC76DD50C126F256A5AB5BEF773091C45BA97179E05D50ABB62F3A051F ХАСАН ДЖАН 543E8C1B508B34D8D226B8E5FD9F0ADC КУШ МОДА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 пл.ЦАРИЦА ЙОАННА 11-13 КУШ МОДА KUSH MODA 102684167
457 283 лв./ BGN 77 507 лв./ BGN 2020-05-14
4 АЛБЕНА
834025872
АЛБЕНА АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 ККАЛБЕНА - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА АЛБЕНА АД КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ CDC1A575AA39[..](ПМС55|ТР) ИВЕЛИНА НЕНКОВА ...
АЛБЕНА АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 ККАЛБЕНА - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА АЛБЕНА АД КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ CDC1A575AA39A197FD8FF07584725BE6775577591AF91DC9EA42C0391C97CF8F ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА 921D5C3C224219BE9CC27CCB01AE642C27298DAE7E102196F18E33BB19E97838 ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ 994B97B6B84BBA875785BCD1D878C328DC06E6BD2D790AA482635BC989AA55CB ЖЕЛЬО СТАЙКОВ ЖЕЛЕВ C9B170BADADF4FBBE6B93C679821C3703A2E5A91F22095C713A43EE1BE3121D4 РАДОСВЕТ КРУМОВ РАДЕВ BD12CE28B91D2B7E2E0B55153C0462ACC5EBF40EC16107E9731075D4D910BA21 МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 10FF97093F84FAEEE369D246ED06809AE784D9D634292CAF4D3BCE5DC721C91B АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Приморско 8290 ММЦ ПРИМОРСКО АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НИКОЛА АНГЕЛОВ ВЪЛЧАНОВ 8C0966E129147D41F0FA790355ECCACB2A68E1B4CB2EEB302F989D50AB1D8B2E АЛБЕНА 834025872 Приморско клуб 201795176 ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА 45C8B137B834661BA8BC391939C7F4A7B4AC51363179D04EA945AEFF904426AF ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ ЕООД 131211320 АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ 124044376 АЛБЕНА ALBENA 834025872
71 1 800 лв./ BGN 76 682 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЕЛХИМ-ИСКРА
112013939
ЕЛХИМ-ИСКРА ЕЛХИМ-ИСКРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.ИСКРА 9 ЕЛХИМ-ИСКРА АД ГАРАНТ - 5 ООД 115149855(ПМС55|ТР) ГЕОРГИ МИЛЧОВ РУСКОВ C60E250F06AF[..](ПМС55|ТР) БМП ...
ЕЛХИМ-ИСКРА ЕЛХИМ-ИСКРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.ИСКРА 9 ЕЛХИМ-ИСКРА АД ГАРАНТ - 5 ООД 115149855 ГЕОРГИ МИЛЧОВ РУСКОВ C60E250F06AF0FCDD901B356DBDDA0A39120E46B05EB1B4115DC0F91EB5B0322 БМП ООД 115147199 СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД 121227995 ЛОМА ЕООД 121684645 ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B СОСТРА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 175183709 ГАРАНТ 5 ООД 115149855 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕЛХИМ-ИСКРА ELHIM-ISKRA 112013939
242 526 лв./ BGN 76 313 лв./ BGN 2020-05-18
4 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24
123587426
ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ХРИСТО БОТЕВ 67 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ 7011DDC23D40[..](ПМС55|ТР) ...
ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ХРИСТО БОТЕВ 67 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ 7011DDC23D40B0DBCBCC2A12AFB77780EEFFEEB2F6E75F7C75E54D261E58A654 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул.Тачо Даскалов 5 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул. ТАЧО ДАСКАЛОВ 5 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 PETKO PETKOV - 24 123587426
164 763 лв./ BGN 75 106 лв./ BGN 2020-05-27
4 АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ
123164547
АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул. 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 4 АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД НУРЕДДИН БЕСАВЕН ЙОЗХАН ...
АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул. 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 4 АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД НУРЕДДИН БЕСАВЕН ЙОЗХАН B9A038AB1CDE7D53F38FF23082DB8B91441CF889B0BFC0E4B206383B12BA0EAA ИБРАХИМ КАЛЕАЛП 9731BA06BC8996AF3B5688FF9608B425 СИРУС ЙОЗХАН B58C4FA9BA3B75B3B81C0B67B3B5D95C ЕДИОНА НАЗАЙ 620AE9FC24B79E08B0EC050A99FFF634 МЕВЛЮДЕ ГЮЛ БАЙРАМ FEEAAD5A33D5C37C46B12E6AC09C3C52 НЕДЖИП БИНГЬОЛ D4D7936643AA23CD914E25BAF20CB15B АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ARKOMAT - BALGARIYA 123164547
270 460 лв./ BGN 74 600 лв./ BGN 2020-05-20
4 НАДИН ХОЛД
201693513
НАДИН ХОЛД НАДИН ХОЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1281 ж.к. СЛАВОВЦИ, ул. ПОБЕДА 35 НАДИН ХОЛД ЕООД РАДОСЛАВ ЙОСИФОВ БОСИЛКОВ 47562172935F[..](ПМС55|ТР) НАДИН-МЕТАЛ ...
НАДИН ХОЛД НАДИН ХОЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1281 ж.к. СЛАВОВЦИ, ул. ПОБЕДА 35 НАДИН ХОЛД ЕООД РАДОСЛАВ ЙОСИФОВ БОСИЛКОВ 47562172935F33DC77E5B6B1024E24C639B8871F5478A8CAF2E3CC8702794773 НАДИН-МЕТАЛ ЕООД 130734855 ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИНЧЕВ 462BE420011B416E24C183D123C1E055EF6505A28824D46CDF175F1A7F8D61F7 НАДИН ХОЛД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Бояна ул. Маринковица 2Б - - ВИКТОР ИВАНОВ МЕЧКАРОВ 59A3FD5BC1F8CD5FBE247BFFE952707AF763501A62A259D0C2F1681A66143F48 ЕВТИМ СТОЙЧЕВ ОРМАНОВ 27E3D0D3FD6B845133D79C6670964ED3BCB7A0D26D14B6EC64CC7C591C23066E Ана Михайлова Братанова 5AB8CD28D1318F1FA8D41FB974372B783ACE76415A4C46556C1578B4E41ADFA3 Фрийжън Кънсалтънтс Лимитид 7851FF1425C49D9E00474440D9239864 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 Николай Георгиев Бинев BC8C140DB4C0B211BAA3913082AE277A9A45C7C26D95D5C340522D6261083A2B Надин Холд ЕООД 201693513 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 НАДИН ХОЛД NADIN HOLD 201693513
86 1 437 лв./ BGN 74 172 лв./ BGN 2020-05-29
4 ИРИМ
117623024
ИРИМ ИРИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 ул.КАП.РАЙЧО НИКОЛОВ 1А ИРИМ ЕООД ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 9940030640E9[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ ...
ИРИМ ИРИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 ул.КАП.РАЙЧО НИКОЛОВ 1А ИРИМ ЕООД ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 9940030640E9E959DB1076713ACEA7670A4C16C8C9C379C8CAE689DCD59038C5 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ EF52573629EE7A016CF71D2B07CA6777665D3A6BE9FE936A91C25B44000236DD ИРИМ IRIM 117623024
384 317 лв./ BGN 73 134 лв./ BGN 2020-05-20
3 БИТУМИНА ГМБХ - БЪЛГАРИЯ
204053454
БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Симеоновско шосе 110Б БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ХЕНРИ ЕДГАР МАКС БАЛЦЕР 819D99FA1262[..](ПМС55|ТР) БИТУМИНА ...
БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Симеоновско шосе 110Б БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ХЕНРИ ЕДГАР МАКС БАЛЦЕР 819D99FA1262F40EB2F0F725DA782F1C БИТУМИНА ГмбХ 9745AAA126598AE0DD427D3EC3CB6B61 ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ 2A7DF06F4FB72EB6E7F0A8591EF5D845359EF7DAC0503D4B9CA55179F7BF6A3A СТОЯН ВЪЛОВ ГОРАНОВ 6F2B74106FBECDE4B04F6248D4F86DF6158A12FD17BBCBA6A6B4FDD84CB30DBD БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ BITUMINA GmbH - BALGARIYA 204053454
108 1 092 лв./ BGN 70 778 лв./ BGN 2020-05-18
4 ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ
101511550
ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД ДЖОВАНА 121232215(ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОМОВ ...
ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД ДЖОВАНА 121232215 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОМОВ 5104EBA3D4A1050EED92E3CB937A20B52825E879A4E2D2A9013CE606076AEF47 ЕЙЧ ЕМ СИ ХОТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 130922693 ДИЯНА ДИМИТРОВА ДОНКОВА 50342E1176236D0E2536613DD82D502BAE19D106760D50C1358DC6890B9FCFD6 БОНЕЛ ЕООД 121232177 РОКОЛ ТУР ОПЕРАТОР ЛИМИТЕД, КИПЪР 23EC76E17B40CF3D8A78C8E1F1D93BD4 ЕЙЧ ЕМ СИ ХОТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД 130922693 ДЖОВАНА ЕООД 121232215 ОГНЯН АТАНАСОВ ДИЛОВ 1E87EFC16FFA6DFE40D061AC42D5E58AA608FDE875D53CF38A2B9037846EC77B ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ТОТЕВА 6DC97FB287A0DE3AA83E5C08C878679860FE0ADA90E82966635C8C89664AA98F ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА 8CADBBD6705EE0A16EEADCE49059249A65C76E339633C5702E849BAFB60079E1 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БЕРКОВ 4CFE49EA5B71E0BFDEE80E0FDECD7DF5CFA907744C5FE95706B3747DD0CB3E42 Р & С ТУРИЗЪМ ЛИМИТИД 9AC6CD12DCBB7EEA45287126F44A7F7F ИЛИЯНА МИРЧОВА БАЧОВСКА 69E4655A370814C9524DABFAD04540F51F05C00F7D327FD5457B0E1C6E044ABA АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ B7A04FE6F54052E6623A7BD81F9FA90E75791CCFF1699826742F3A5B0D528E6C P & С ТУРИЗЪМ ЛИМИТИД 84EAEAA72D3D8597D05D45D93D4C3ACB БР Консулт ЕООД 130829659 Даниел Събчев Събев F9153B02AA1D64F996D66A409D7BD9971481C17CFEA7F1579D72FD1A89E55850 Аекс АД 130829659 Весела Огнянова Кюлева 2FD7C6F09E0E991F20D631C7F42E0E16270F4A3C9C4F21802FF1F9D2207AE92F ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Кърниградска 19 „Аекс” АД 103168506 Йоана Петьова Георгиева 6DE2C84B3F1CFEE470AA69F5E543FFA40E88F1D1B65F84AFDB92C75FFB8CB3D3 “БР Консулт” ЕООД 130829659 Весела Огнянова Кюлева-Станкова 2FD7C6F09E0E991F20D631C7F42E0E16270F4A3C9C4F21802FF1F9D2207AE92F Галя Николаева Георгиева 9BC8DEE6213F48BA09A75FC96DADE99EE12C112C637BC2865216EC7DD1A2CD6C ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ INTERHOTEL-SANDANSKI - BALGARIYA 101511550
168 699 лв./ BGN 70 414 лв./ BGN 2020-05-18
4 НОВО СТЪКЛО
127585320
НОВО СТЪКЛО НОВО СТЪКЛО ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 36 НОВО СТЪКЛО ЕАД АРКАДИОС НИКОЛАОС ЦАНТЕКИДИС 0DD4109FA224[..](ПМС55|ТР) СТЕФКО ГЕОРГИЕВ СИВКОВ ...
НОВО СТЪКЛО НОВО СТЪКЛО ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Нови пазар 9900 УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 36 НОВО СТЪКЛО ЕАД АРКАДИОС НИКОЛАОС ЦАНТЕКИДИС 0DD4109FA224C476184FFC1FD481A622 СТЕФКО ГЕОРГИЕВ СИВКОВ A5C80E815A82EA44A8D33FB815CB7DF2ED6613ECA6E0E7D99723A89862D51552 РОМАН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ F3550A5EB3F8881DCE45018AC7BF6AD9B06014B4F559A966E4F237969D16961A ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ D1FAC59A3B335B1E9372CB8901CD1E2C7801088C8E0F9A372FEE1C090346C8A1 ДИМИТЪР РУСАНОВ ХРИСТОВ 569A3C42838A724313A50276FEAA61449A3810A370E1AB56A1277234059D2A95 ИВАГЛАС МЕНФЕКЧЪРЪРС ЛИМИТЕД E50EB5CA02FB7A45530B3DB8009E17CB СЕЛАМИ АТМАР 4669A5D961B80706F3E05008E0124B2F СТАВРОС НИКОЛАОС ХАДЖИСТАВРУ DE8F0470049108D0417B36BAE3D46605 ГЕОРГИОС ПАНТЕЛИС ФРАГУЛИС 28A64DBA126AF6E8E8FAF36B334E2565 КИРЯКОС ЙОАНИС ВУЛГАРАКИС D845CCD1F5CD073E697478E708A7808C ТЕОДОРОС ЕВАНГЕЛОС ЗИТУНИС C946A17C0D20FBFDBDB73DFC661B42CD АДЕМ СЕМЕРДЖИ 25EF2B3A22D479CD1856C663B14FD37F Тургут Танръювер DD56CCFE47C3D2307F1EC7FF065A9866 ХРИСТОС ТРИАНТУЛИС 60B58BA1FC39CFF44D09BBA9C91C4CF1 Филипос Цагаракис F7B4C516DC43368CA5F7297C47AC0DD1 Николаос Барлаянис 851AF7AF5EDAF112CB20DCA5F37500F1 Аркадиос Цантекидис 0D569436BB7FCBFD59C9E8A50A44CEEA Никилаос Барлаянис F64D95FFC8C10263194E7DD30E6DCF48 ОСМАН КУРТУЛМУШ 964608B2A91FA1C461AB2DE9A72289BB АВИК ГЛАС ЛИМИТЕД 953A0CD0CFD3BA44B6775FDF67A8743F Димитър Лазаров Коев 9E80B79341E9F3D0381A2D541598FB1620D16B7871AD9438CC6E5C749DC04F68 Сирма Симеонова Андонова-Георгиева E0CD42F91C963C209F9FA7A1BC82D57D6E9E901B4488F6B18D9F9167414F8101 Кирякос Вулгаракис C466972B5F257F757F714504D85DB037 Анастасиос Вулгаракис FC2D4AB25E0CEF8C1D4E14AB0D29F749 Кирякос Вулгаракис E8D5CD1AD1A03EFAAB69F6867B648615 НОВО СТЪКЛО NOVO STAKLO 127585320
122 954 лв./ BGN 69 859 лв./ BGN 2020-05-14
4 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
175404883
ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЗЛАТЕН РОГ 20-22 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД МАРГАРИТ СЛАВОВ ТОДОРОВ ...
ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ЗЛАТЕН РОГ 20-22 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД МАРГАРИТ СЛАВОВ ТОДОРОВ 4225A6E26492613E04BA2BC996C3FE67CF3ECB51C83F86C4679FBA56A4412D49 ЕВГЕНИ ВИДИНОВ ХАРАМЛИЙСКИ 25D54FA1D81087689BF33D63AF9216AAEFC3DAE9A437240AE207BA74C0AC7F4A ЦАНКО ИВАНОВ СТАНЧЕВ 10162B50B28565AADF75FB1C56C8069CE4BCC919BAE5C004717CC8C2BCEAFD50 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД 175404883 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. МАРИНКОВИЦА 2Б ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София Маринковица 2Б Илко Розенталов Илков 2336E9D11BF41D471760C49420B73EF4EA9F323D9F39BAFD8478B2242B96E9D2 Владислав Борисов Танчев A64024CAB9DE3BD77C2B10AF6D9C8DF9A537A16B237C95149107865F2765F59A САНТА АННА ВЕНЧЪРС ЛТД. CB0A637BED34EFB134A8988CA67D7F27 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Маринковица 2Б Владимир Любенов Влъчков B370824671B5C394D75F4E795166EDEC794560191FE710AC18EF4A4A6D3E633C Маубара Сървисиз Лимитид D125D08800146B4D4FBA57CF3659E8B2 Красимир Тодоров Костов 2F3CD55930899549FB9B14FB586CF85449CEA2D14429D74D62FCE2A9A8297C39 Домейн Бойар Интернешънъл ЕАД 175404883 ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ DOMEYN BOYAR INTERNESHANAL 175404883
85 1 357 лв./ BGN 69 190 лв./ BGN 2020-05-14

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 51 028 884 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More