Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за @published 2020-05-08 намери 516 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
3 БУРГАСБУС
812114464
БУРГАСБУС БУРГАСБУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИНДУСТРИАЛНА 1 БУРГАСБУС ЕООД ПЕТКО ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ A9A51978DD85[..](ПМС55|ТР) ОБЩИНА БУРГАС 000056814(ПМС55|ТР) ...
БУРГАСБУС БУРГАСБУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИНДУСТРИАЛНА 1 БУРГАСБУС ЕООД ПЕТКО ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ A9A51978DD8525893E0BEB80A0A615A7B8DC32B90E825F9A644BF02A2100BCB8 ОБЩИНА БУРГАС 000056814 БУРГАСБУС BURGASBUS 812114464
173 549 лв./ BGN 57 015 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЕЛТРЕЙД
832076302
ЕЛТРЕЙД ЕЛТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕЛТРЕЙД ООД НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПРОДАНОВ DA2B3590D346[..](ПМС55|ТР) ГЕО МАНОЛОВ ...
ЕЛТРЕЙД ЕЛТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕЛТРЕЙД ООД НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПРОДАНОВ DA2B3590D346891815A993DC7AA4C33A6C9ABE055F5A8A03A84C0C746E4650EB ГЕО МАНОЛОВ КАЛФОВ EE836305AEAF785D58AE84C539FBD450AF16D9E39BF725E3A4996517E77762D6 ПАВЛИН ИВАНОВ КОСТОВ 12D28373D8F9CF7F257A2903E28240884F01239221C69625B357527BD4CB80CE ЕЛТРЕЙД ООД 832076302 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД 000694959 ЕЛТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул.Гоце Делчев 102 ЕЛТРЕЙД ELTREYD 832076302
88 1 066 лв./ BGN 56 269 лв./ BGN 2020-05-08
3 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ
831507493
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C[..](ПМС55|ТР) ...
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C26A0C0E067FF774308B2154E11381716AAE5970B6D76F605638D Зоран Матлиевски 688216E7B2855F03E8AC91BF53327243 „СЪНФУУДС ХОЛДИНГ” БИ ВИ 2FA6EBA79DFD4C2F44BC4B7006368788 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 бул. Проф. Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ SANFUDS BALGARIYA 831507493
162 558 лв./ BGN 54 273 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЕЛЕКТРОИНВЕНТ
205966361
63 1 378 лв./ BGN 52 072 лв./ BGN 2020-05-08
3 ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ
203290703
ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Дамян Груев 10-12 ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пьотр Виктор Новиялис ED07177C4237[..](ПМС55|ТР) ССС АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО (CCC ...
ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Дамян Груев 10-12 ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пьотр Виктор Новиялис ED07177C4237183CA30F396AABC63DE3 ССС АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО (CCC SPOLKA AKCYJNA) 7554A66F90B3DF17167CFCC202F36356 Венцислав Руменов Огнянов 2DC6A1994FBBF08A49673E4B2D22CA2C7A23076C07FC93DC040120F6B6683310 ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул. Ситняково 48, Сердика Офиси ССС ОБУВКИ БЪЛГАРИЯ SSS OBUVKI BALGARIYA 203290703
123 614 лв./ BGN 45 302 лв./ BGN 2020-05-08
3 МОНБАТ
111028849
МОНБАТ МОНБАТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ГОЛО БЪРДО 4 МОНБАТ АД ВАЛЕНТИН БОРИСОВ МИТОВ BA5A36A43DA1[..](ПМС55|ТР) ИВАН ПЕТРОВ КАРАГЕОРГИЕВ ...
МОНБАТ МОНБАТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ГОЛО БЪРДО 4 МОНБАТ АД ВАЛЕНТИН БОРИСОВ МИТОВ BA5A36A43DA1C5BB8A43D20B2C44C291696C060A816EA3340BF592BA21636F43 ИВАН ПЕТРОВ КАРАГЕОРГИЕВ 377A809DB24080FB4EAACEE2517272EB13E7FB1EC7A8007A15B7324B7F649712 АТАНАС СТОИЛОВ БОБОКОВ B0813705EE1A3F4FF136E84AB1CB9D0542FF2B2BC8E56A87EC462A9F648E889A ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ 35494A303104C072B32C5D478009F323EEFFF5429A9E85F592CC5660DFF9170B ЧАВДАР ДОЧЕВ ДАНЕВ 7EC78B74D42521EAA9F97C0EB182131B3ED2B4DDEA30EE6F8F2C739AE679D237 ПЛАМЕН СТОИЛОВ БОБОКОВ 79F8D77C9B1D5A03FF44310124C84370E714259B4C0263BF2092C3A6C6491026 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ЧАУШЕВ F8A6C2EC1CC6F5F3524C41E9496B9D38AA5BD559D682309EC4B2A7A92404ABAE НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТРЕНЧЕВ 7D00859938BC5506115CA9641157F4076EB8C49F2F932E99C61EFE591747A72B КРАСИМИР СТОЯНОВ КРЪЛЕВ 2E8A955832BF8D7EA7255201774BA645302E8EDE14F6E0634BF030A04CB6F12C СТОЯН ЖИВКОВ СТАЛЕВ C98584F8096579D3B177B2891746F32FE70D2A59206538C983C392FFD981A6A0 КАМЕН ЗАХАРИЕВ 050B6ED3D3AED11C55C63E783F2EA858 ПЛАМЕН СОИЛОВ БОБОКОВ 79F8D77C9B1D5A03FF44310124C84370E714259B4C0263BF2092C3A6C6491026 ФЛОРИАН ХЮТ 52F38D363DF9254112E9B967D26D7AE7 МОНБАТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.ЧЕРНИ ВРЪХ 32А ОЙГЕН ГЕОРГ ПЕТЕРХАНС B37D6269F3624468AFC3BEE89086F19A ЙОРДАН АТАНАСОВ КАРАБИНОВ 190B9AC8B1B1E49CDC307C1C8017EFDDB4A384A07A912B518D909ADC4BDEFE11 ПЕТЪР НИКОЛОВ БОЗАДЖИЕВ A7E0911A652D02425A1D01A17C513F622CC1B190357D93B75380889B9DAB3551 ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА СЛАВЧЕВА CDFDAB61BE08BB3987474EA4B708BA5552DD23DE33BD66F337A362E9D1244DC4 МОНБАТ MONBAT 111028849
118 550 лв./ BGN 38 941 лв./ BGN 2020-05-08
3 САПИР БЪЛГАРИЯ
201010280
АЛ - ФУРАТ ТРЕЙДИНГ АЛ - ФУРАТ ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 22 А ( вход от страната на гара Север ) АЛ - ФУРАТ ТРЕЙДИНГ ЕООД ФАЛАХ ДАХЕР АЛИ АЛ ХАУАТИ ...
АЛ - ФУРАТ ТРЕЙДИНГ АЛ - ФУРАТ ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. РОЖЕН 22 А ( вход от страната на гара Север ) АЛ - ФУРАТ ТРЕЙДИНГ ЕООД ФАЛАХ ДАХЕР АЛИ АЛ ХАУАТИ 7313ACE8DA1E83D1AB59A704C4E41968CAF6BA5AD2B2CA33E2FBA21299FF261E АЛ - ФУРАТ ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Рожен 2 ЙОСИФ ЯКОВЛЕВИЧ ЦВЕНИАШВИЛИ 345E7FE4BCF39126ED8A7EECE098B0E894E0D480DCEE3B93C416600640FDCAA1 ФАЛАХ ДАХЕР АЛИ АЛ - ХАУАТИ 7313ACE8DA1E83D1AB59A704C4E41968CAF6BA5AD2B2CA33E2FBA21299FF261E Сапир България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. Рожен 2 Сапир България Шалом Бен-Зви 980C9A7C4A4DC82EF840FDF346D2FDB3 АЛ - ФУРАТ ТРЕЙДИНГ AL - FURAT TREYDING 201010280
56 990 лв./ BGN 33 255 лв./ BGN 2020-05-08
3 ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ
831660763
ЮБН АУТО ЮБН АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. ИЛИЯНЦИ 16 ЮБН АУТО ООД ВАСИЛ АНАСТАСОВ КАЛЕВ D05099DDA6C5[..](ПМС55|ТР) ПИЙТ ПОЛ КРИСТИАН ВАУТЕРС ...
ЮБН АУТО ЮБН АУТО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 бул. ИЛИЯНЦИ 16 ЮБН АУТО ООД ВАСИЛ АНАСТАСОВ КАЛЕВ D05099DDA6C552F2DD5F0E90F0663DA6C428BB47AAFD6DBFB0C6036EE2FDA4EB ПИЙТ ПОЛ КРИСТИАН ВАУТЕРС 7B25182F2D25220907B656D99AFE801D ЛЪЧЕЗАР КОСТОВ ЛАЧЕВ DF6E108A5301729E29E66A9877C43689E37EE08B7566FEB306F104EC86685481 ХЮТ ТРЪКИНГ ЕНД РЕНТИНГ Н.В. БЕЛГИЯ D6983FEE2C6D35B6572CD6FE75D9DD1D КОНТРАКТ ЛИЗИНГ 121912275 СУНАЙ ФЕИМ ЧОБАНОВ 1851742AEEABAD04778646D3E410C61AAD4D8505C5153010070735C1794D0FA0 ХЮТ ТРЪКИНГ ЕНД РЕНТИНГ 730C36EB68AB38BB4F17F964BFECC867 ТУРБОС ХЮТ ГРУП 5E685CBB01516B8D0129BF5B888056F6 ТАМАТО ПРОПЕРТИЕЗ ЕООД 200057537 ЮБН АУТО ООД 831660763 ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ 831660763 ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ЗАГОРОВ 60C6B6EF431F92B7E14E2A42E7C316F754064756EB63D0B59AF8F43516688F38 ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Горни Богров 1806 бул.Ботевградско шосе 420 ЮБН АУТО YUBN AUTO 831660763
57 947 лв./ BGN 32 403 лв./ BGN 2020-05-08
3 ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
103783378
ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9007 к.к. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИЛА ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД ЕЛЕНА ДОБРЕВА ПЕТКОВА ...
ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9007 к.к. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИЛА ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД ЕЛЕНА ДОБРЕВА ПЕТКОВА D7F06836FC51E2710EF7A73C98ABF6A9B7489E13AD284BABDC07CD72F59EC9E5 ВЕСЕЛИН БОРИСЛАВОВ РУСЕВ 30759EF54270D87C14E3440FAF80AD63DB44BD4D7906D0619C137C3EE9A0267C ЗЛАТНИ АД 130152844 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД 813095472 ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ 77318E7C63337A4C3BCE4B796CD583AED181E6A53F39CD16A1CD6FA0D7FB9877 ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ VIK-ZLATNI PYASATSI 103783378
44 1 139 лв./ BGN 30 060 лв./ BGN 2020-05-08
3 ПАРК МАРКОВО
204619678
ПАРК МАРКОВО ПАРК МАРКОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 Местност „Исака“ 44А ПАРК МАРКОВО ЕООД ИВАН ТОДОРОВ КЕСОВ B23AADB3F085[..](ПМС55|ТР) «ВАНИЧИ 2008» ЕООД ...
ПАРК МАРКОВО ПАРК МАРКОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 Местност „Исака“ 44А ПАРК МАРКОВО ЕООД ИВАН ТОДОРОВ КЕСОВ B23AADB3F0850DD09F3D48565468C5A22D933A487CDE00DFCE495C39E5469223 «ВАНИЧИ 2008» ЕООД 200178097 ПАРК МАРКОВО PARK MARKOVO 204619678
90 487 лв./ BGN 26 281 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011
201567621
ТУТИ 2011 ТУТИ 2011 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЧЕРВЕНА СТЕНА 28 ТУТИ 2011 ООД КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА-МАЧКОВА 7A8C360979F7[..](ПМС55|ТР) ДЕСИСЛАВА КРУМОВА ...
ТУТИ 2011 ТУТИ 2011 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЧЕРВЕНА СТЕНА 28 ТУТИ 2011 ООД КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА-МАЧКОВА 7A8C360979F7520CB3F76A580F5602388752881CC8386E605D744D7A31CC11A4 ДЕСИСЛАВА КРУМОВА НИКОЛОВА A4282AD60BA800D3D2E8A7C37A0FFC86D807DA828F8222D5C967DD8F52BCB415 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МАЧКОВ D05776BABB31E0FE02C73EC4923770582AFF8FCE66A74472D2C7F0C8B6097C5A ДЕА-2004 ЕООД 131190082 ТУТИ - СД ООД 121322386 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011 ООД ТУТИ 2011 TUTI 2011 201567621
42 1 007 лв./ BGN 25 370 лв./ BGN 2020-05-08
3 ИМС- ФОРИНВЕСТ
112588548
ИМС- ФОРИНВЕСТ ИМС- ФОРИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Огняново 4417 завод ПАНЕЛИ ИМС- ФОРИНВЕСТ ООД ГЕОРГИОС ГРИГОРИОС ВЕРГОС 0A62937DFC90[..](ПМС55|ТР) ПЕТКО СТОЙЧЕВ КАЦАРОВ ...
ИМС- ФОРИНВЕСТ ИМС- ФОРИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Огняново 4417 завод ПАНЕЛИ ИМС- ФОРИНВЕСТ ООД ГЕОРГИОС ГРИГОРИОС ВЕРГОС 0A62937DFC9084770C3A1F9FD26AC295 ПЕТКО СТОЙЧЕВ КАЦАРОВ 62EFD3ABD053C4904C4446E759FBACDED7580E47CAC892F9E057ECF34F669192 ЕРИКА ПАВАН C881B0BDD391D38FF517564B822488A1 ДИМИТРИОС ПЕРИКЛИС ПАНТАЗОПУЛОС 0BCD14E26AD5FFF0DD7BE801A36E9357 ГЕОРГИЯ ПАНАЙОТИС КУЦОПУЛУ CF94CD17C88B27F7CA822AD1FBF5D35C ГЕОРГИЯ ПАНАЙОТИС КУЦОПУЛУ D3DDAB9AED8BFB7B608140B013893059 ЛАЙМ ФЛОЙД ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТИД C662D02992FDE47008A141373E19DD5B ГЕОРГИОС ГРИГОРИОС ВЕРГОС C32A1A9FF30FC2D1FA26400B89A6140F ИМС- ФОРИНВЕСТ IMS- FORINVEST 112588548
94 407 лв./ BGN 22 980 лв./ BGN 2020-05-08
3 СЕЛЕНА ЕС
115851239
СЕЛЕНА ЕС СЕЛЕНА ЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ПЕТКО Д.ПЕТКОВ 38 Г СЕЛЕНА ЕС ООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 9DEB42245142[..](ПМС55|ТР) ВЕРА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА ...
СЕЛЕНА ЕС СЕЛЕНА ЕС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ПЕТКО Д.ПЕТКОВ 38 Г СЕЛЕНА ЕС ООД СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 9DEB42245142DFD937A4CA9CD06A152BF39A0C9F21E219B8DE1DF60B3F4D18A8 ВЕРА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА 4BCE88F142DFA3B395E0F679CF2EE70AACC479CCD65FCD8463D0C32C3E069022 СЕЛЕНА ЕС SELENA ES 115851239
47 808 лв./ BGN 22 781 лв./ BGN 2020-05-08
3 СЛАДКА ВЕСТ 5
203592961
Сладка вест 5 Сладка вест 5 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.Блага вест 5 Сладка вест 5 ЕООД Радослава Здравкова Минчева 1E28DFBD6171[..](ПМС55|ТР) Сладка вест 5 ...
Сладка вест 5 Сладка вест 5 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.Блага вест 5 Сладка вест 5 ЕООД Радослава Здравкова Минчева 1E28DFBD6171FB47BAA0BA78DA5AD5FE3E196F019B42EE88880F7E05D5675BA2 Сладка вест 5 Sladka vest 5 203592961
77 475 лв./ BGN 21 945 лв./ BGN 2020-05-08
3 ГАЛЕНИТ
108077964
ГАЛЕНИТ ГАЛЕНИТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. РЕПУБЛИКАНСКА 83 ГАЛЕНИТ АД ЖИВКА ТАШКОВА КОВАЧЕВА-ГЪЛБАЧЕВА 2A0DE2D4B9B9[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ ...
ГАЛЕНИТ ГАЛЕНИТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул. РЕПУБЛИКАНСКА 83 ГАЛЕНИТ АД ЖИВКА ТАШКОВА КОВАЧЕВА-ГЪЛБАЧЕВА 2A0DE2D4B9B99D084B6B844E7E64EBA4577BF6A8F9AE1B97A3976A4F649DA66B ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ D084A52A9EDA3DF56EC438BA331F731347218A6CFA170C98A18A80EFC7CDCDA4 ЦАНКА ИВАНОВА ЛУКАНОВА-БОНЧЕВА 51BBBD276C21710D06ED7D620EBF01CF4E1648A6C020DB0FA2EBA9552C043B42 ГАЛЕНИТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 1 ВЕСЕЛА КИРИЛОВА ГЪЛБАЧЕВА 9572B9F13B3E38744F182C1D74D15F5E45A68F8697502BA2D5E535420974777C ГАЛЕНИТ GALENIT 108077964
55 629 лв./ BGN 20 754 лв./ BGN 2020-05-08
3 НОТОС БЪЛГАРИЯ
831381226
НОТОС БЪЛГАРИЯ НОТОС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КАЛОЯН 5 НОТОС БЪЛГАРИЯ ЕООД ГЕОРГИОС КОНСТАНТИНУ ПАПАЗОГЛУ 27087D2871BD[..](ПМС55|ТР) ОГНЯН ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ ...
НОТОС БЪЛГАРИЯ НОТОС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. КАЛОЯН 5 НОТОС БЪЛГАРИЯ ЕООД ГЕОРГИОС КОНСТАНТИНУ ПАПАЗОГЛУ 27087D2871BDC522C10F042F19E0A7B7 ОГНЯН ЕМИЛОВ МЛАДЕНОВ 588EA85D1F0F960FAB2D6DAA907EDBE725F70F74F741475172EFCA358F8E3C95 АНТОНИОС ЛОРЕНТЗОС МАРАНГОС 5DCFDC5EA488F5CC64015942F9158A80 КОНСТАНТИНОС ДИМИТРИОС ПАСХОС D3DC5EA5A28F27B901AA838D2E9DDFD9 НОТОС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД 5D64291684B5FDACF8CCE836885C0D85 МИХАЛИС ПАНАЕЛИНАС 0C9EDD18D70EC2EB38793DBBCB19418E КОНСТАНТИНОС ДИМИТРИОС ПАСХОС DB69F719253B9825C616D81556AF0F48 МИПАЛ ЛИМИТЕД 2642A7D22D0D80EF4808A2F67F7DEDF8 НОТОС БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Уилям Гладстон 34 НОТОС БЪЛГАРИЯ NOTOS BALGARIYA 831381226
35 960 лв./ BGN 20 167 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЕВРОТЕКСТИЛС
115768487
ЕВРОТЕКСТИЛС ЕВРОТЕКСТИЛС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Станянци 9877 ул. ПИРИН 3 ЕВРОТЕКСТИЛС ЕООД АТАНАСИОС ГЕОРГИОС ДИМОВЕЛИС 384140550760[..](ПМС55|ТР) ЕВРОТЕКСТИЛС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Величка 7941 ул. ...
ЕВРОТЕКСТИЛС ЕВРОТЕКСТИЛС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Станянци 9877 ул. ПИРИН 3 ЕВРОТЕКСТИЛС ЕООД АТАНАСИОС ГЕОРГИОС ДИМОВЕЛИС 384140550760B0EBA9AF74DDBFAC0488 ЕВРОТЕКСТИЛС ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Величка 7941 ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР 2 ЕКАТИРИНИ ДИМОВЕЛИ C1566A261A7CCC5A2CA84B6E659E1C3D ЕКАТЕРИНИ ДИМОВЕЛИ 79F3ECE0D56F740347750E2D6D5BFA8C АТАНАСИОС ДИМОВЕЛИС F7302BF2FAE2A813F7CCBFBD4940EC8F ЕВРОТЕКСТИЛС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Върбица 9870 ул. ГЕРИЛА 1 ЕВРОТЕКСТИЛС EVROTEKSTILS 115768487
75 388 лв./ BGN 17 466 лв./ BGN 2020-05-08
3 ТАСИ
824136415
ТАСИ ТАСИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долни Дъбник 5870 ул. ИЛИЯ БЕШКОВ 24 ТАСИ ООД АНКА ЗЛАТЕВА ПЕТКОВА 0C56EA516322[..](ПМС55|ТР) ТАСИ - ДД - ПЕТКОВИ И СИЕ СД 040056245(ПМС55|ТР) ...
ТАСИ ТАСИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долни Дъбник 5870 ул. ИЛИЯ БЕШКОВ 24 ТАСИ ООД АНКА ЗЛАТЕВА ПЕТКОВА 0C56EA516322BE4E2A0814034F48D74296C104CF9ED756A5686577A70888F50C ТАСИ - ДД - ПЕТКОВИ И СИЕ СД 040056245 СВЕТЛОЗАР МИТЕВ ДИМИТРОВ 9892A1D39624669677FD20864339D08AA3FF52F88506FAA94666E6B9140C6B98 ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ 645BC16A8A95DD5E9D2EB16A9895F1BC2B64FE0F2ED9D033CA107224CAA0366C ТАСИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долни Дъбник 5870 СТОЯН ЗАИМОВ 39 ТАСИ ДД ООД 202276298 ТАСИ TASI 824136415
25 1 053 лв./ BGN 15 798 лв./ BGN 2020-05-08
3 ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА
103156991
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 бул. КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ 115 ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД СИМЕОН НАНЕВ ВАРЧЕВ ...
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 бул. КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ 115 ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД СИМЕОН НАНЕВ ВАРЧЕВ B3915E2D1A012F9135450D799942B0C005975C4306C18370DAC79BCD17259862 БЛАГОЙ КУЗМАНОВ КАЛФОВ A7FD0DE26F4F5FDAE0055C454893D8EAA5F1C934F02FA567716E431D0FDB6071 БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЛЮЦКАНОВ 48903CFF41DEB09D2E359F015A9A7189C91ACF0B06D0F6830C76FEE2C66EFB40 ВЕСЕЛИНА ТОМОВА ЗАХАРИЕВА 5132CD74F9E63EEDCE983EEDB776F0056D047158205C41840CF46A9EAD50D8A6 НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА ДОНЧЕВА 543BA979CA00065C83E162AE0DB1AB1F1F0DB8B08FEE8959C1C38990BDB25AE8 СТЕФАН СТАЙКОВ ХРЕЛЕВ 38067A181C9463E727E407244BCD75C140146F104FE993D7231B333001D3855B ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН A7F5E938CD4235F4B727B901B45CAC0A5891AE23F9E0B57738CF32E6A5980735 ОБЩИНА ВАРНА 000093442 БОРИСЛАВ СВЕТЛОМИРОВ ЗЛАТЕВ 8B67242B5BBE3D05D23B11B498958DBCDDD4FB6F231F64CF388389BA30452034 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ 2BF9EEA19AE0033C65403EC13B830110D5963DE36A904B1F74D22543F94BD7E5 СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ТРАЙКОВ 6E4EC5E4497FB1E2654C26B4550C61B8200FE2BEE4A18A7BFE42A0AC2A400051 МИНКО НЕЙКОВ ХРИСТОВ 7F5FD1237058B82FFAB4823D9F8679B7B2696F5ED79C7207A3B92F00FF1FFAA3 ДРАГОМИР ДЕМИРОВ ДОНЧЕВ 9586DB7C8BA0F73573875A9E2C4AFB853923F79A72B9C946ECA9576355F9F42A НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ БИНЕВ F87E82AFA74EDDEB8554A08E5B3E420D1855D5BA986F02D392B30DEC7ACB890B Дарина Павлова Павлова 772119117D22C58CFAF1145BC4C2D6CA14699E369C79641084A28B247A5EB254 СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 31FF5781F800007CCECB941BA1C3DF4C6E5B919D61E255B0A06C892A2369CEFA ГЕНАДИЙ ХРИСТОВ АТАНАСОВ CC7EBD75B0C647E7C26F26D82301DDB41FA45BF13A437170035DAB8E163F500D ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА DVORETS NA KULTURATA I SPORTA 103156991
39 670 лв./ BGN 15 681 лв./ BGN 2020-05-08
3 КАЛОЯН ВТ
104690966
КАЛОЯН ВТ КАЛОЯН ВТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 бул. НИШ 5 КАЛОЯН ВТ ООД КРИСТИЯН АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ E3F38817DF41[..](ПМС55|ТР) ГАЛИН АНАСТАСОВ ...
КАЛОЯН ВТ КАЛОЯН ВТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 бул. НИШ 5 КАЛОЯН ВТ ООД КРИСТИЯН АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ E3F38817DF4192E1291F504330CD76F784D9D9C64A359512E2352B6DC93F3F02 ГАЛИН АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ 5BE038C11F6A1391297A335DAD05933B8107110E3D7E44C30B54636EF5CC0FDF ХИЛЕНДАР СТОЯНОВ ТОДОРОВ 768CA4AC1D746A86F15C83582042F59601C78FF95026024234458973AEABEBA9 КАЛОЯН ВТ KALOYAN VT 104690966
75 347 лв./ BGN 15 597 лв./ BGN 2020-05-08
3 БЕРАТ
201312396
БЕРАТ БЕРАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стремци 6680 ул. АЛЕН МАК 34 БЕРАТ ЕООД РАИМ МАДЕНДЖИ A71D0E9B6F51[..](ПМС55|ТР) МЕРТ МАДЕНДЖИ 833DC5EF87F7[..](ПМС55|ТР) РАИМ МАДЕНДЖИ ...
БЕРАТ БЕРАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стремци 6680 ул. АЛЕН МАК 34 БЕРАТ ЕООД РАИМ МАДЕНДЖИ A71D0E9B6F51209C825C15AA683E8419 МЕРТ МАДЕНДЖИ 833DC5EF87F7E800B2246FC155DA79B7 РАИМ МАДЕНДЖИ 753A1D646E7E43C46CA7FC78CB8D5239 РАИФ ЕФЕНДИ AB4CBBEE789F60412707EB7BCC0335F1 ЯЛЧИН ЙОЗТЮРК A89BEA238C11D1D6B6DFD7A2C90EFD1D БЕРК МАДЕНДЖИ 56050D7B498AFCE088AE76E4473821F6BA5DA85380B207A3A1CDCF09DD0585A1 РАИМ МАДЕНДЖИ D9249419DDC28F072D686743C81704399413635F4F9D03638245B5F68670FAA2 МЕРТ МАДЕНДЖИ 4C5FF2192B524C8D12247EDB56BB4996C67B78A7B7644EF088933002E5F884FD РАИМ МАДЕНДЖИ D9249419DDC28F072D686743C81704399413635F4F9D03638245B5F68670FAA2 БЕРАТ BERAT 201312396
49 511 лв./ BGN 15 013 лв./ BGN 2020-05-08
3 РЕЙТ Р8
202887019
РЕЙТ Р8 РЕЙТ Р8 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Върбица 9870 ул. Герила 1 РЕЙТ Р8 ЕООД АТАНАСИОС ДИМОВЕЛИС F7302BF2FAE2[..](ПМС55|ТР) ЕКАТЕРИНИ АТАНАСИОС ДИМОВЕЛИ E78CCE60AF51[..](ПМС55|ТР) РЕЙТ Р8 REYT ...
РЕЙТ Р8 РЕЙТ Р8 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Върбица 9870 ул. Герила 1 РЕЙТ Р8 ЕООД АТАНАСИОС ДИМОВЕЛИС F7302BF2FAE2A813F7CCBFBD4940EC8F ЕКАТЕРИНИ АТАНАСИОС ДИМОВЕЛИ E78CCE60AF516895834C8CBC66E2CF23 РЕЙТ Р8 REYT R8 202887019
56 418 лв./ BGN 14 036 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ
123636791
ЕНЧЕВ КОМЕРС ЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Майор Кавалджиев 152 А ЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД ЮЛИЯН ТОТЕВ ЕНЧЕВ 11C23006073D[..](ПМС55|ТР) ЕКОМЕДИАНА ...
ЕНЧЕВ КОМЕРС ЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Майор Кавалджиев 152 А ЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД ЮЛИЯН ТОТЕВ ЕНЧЕВ 11C23006073D0C49287059035F4348A0FC929004F93CCD1DBEA3A54182B8EED9 ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ ООД БЪЛГАРИЯ с. Хрищени 6050 ул. Новозагорско шосе 1 ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Христо Ботев 123 А ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ ООД ИЛИАНА ИВАНОВА ПАНЧОВА BD893811D364E9B1DF30152BE6739C2C3EC100CAC979FB1230D2250A02850569 ДИАНА ТОДОРОВА ЯРЪМОВА 8553C2C5B8829524ABEA06F9E49609C2A71A36AFFBEE5D5FEF8779C57ADC27DD АНКА КОСТАДИНОВА ЯРЪМОВА 080C66F4630AE14942342A70516051F04AE28F7DDA6BC9207BFB7DE5142701F1 ЮЛИЯН ТО C60C864FE0344B56AC8348A1B04A305A ЕКОМЕДИАНА 200101813 ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ 123636791 МИТКО ТОДОРОВ ЯРЪМОВ DA1ACA6E324271D17827539EADD23818D72FFACE8F326EF49FD82CD51E56C227 ИВЕЛИН ИВАНОВ ПАНЧОВ 3569E2EB1194F18E7C5F48697C6A9685F1E0FD9E0837615E9A32DF8BBC2DB89F МЕДИНА МЕД 123737210 МЕДИНА МЕД ООД 123737210 ЕНЧЕВ КОМЕРС ENCHEV KOMERS 123636791
24 959 лв./ BGN 13 813 лв./ BGN 2020-05-08
3 НОУБЪЛ ГРАФИКС
126557114
НОУБЪЛ ГРАФИКС ООД НОУБЪЛ ГРАФИКС ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ВТОРИ СЕПТЕМВРИ 4 НОУБЪЛ ГРАФИКС ООД ООД СВЕТЛИН ЙОРДАНОВ СТОЕВ ...
НОУБЪЛ ГРАФИКС ООД НОУБЪЛ ГРАФИКС ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ВТОРИ СЕПТЕМВРИ 4 НОУБЪЛ ГРАФИКС ООД ООД СВЕТЛИН ЙОРДАНОВ СТОЕВ 97C1A279AF25D8BD6099E2CA37688E00867D8BD1C9ED8E1375AD4D26938C21E1 ЧАВДАР ИВАНОВ КЕРАНОВ 787E3FEAAF6732ABA0951A494FB8016D652138E3BB29F0CF8A04795FDF73BF1F ЧАВДАР ИВАНОВ КЕНАРОВ 787E3FEAAF6732ABA0951A494FB8016D652138E3BB29F0CF8A04795FDF73BF1F ИВО ГЕОРГИЕВ АЛТЪНОВ AF4552852F24808333A4F557BB34175843E551094598B329D888EFD50B685D37 СИЛВИЯ ЗДРАВКОВА ЗЛАТКОВА EAE4E3A55AD422E6E369F7E98993053417F4094B0C19576375C0128DD866DD50 МАРСЕЛ ЕМИЛ ЛЕВИ 775FB6EBF4D20A2ECBE6EEEB7D7E0AD07B57F685DE878D7E0AF4F6D451D831FA НОУБЪЛ ГРАФИКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Червена стена 4 Мария Димитрова Милушева 97D007955C49A87C9D0BED69EFB9FCFBB868C57B3C630DCA1BA3A1B68D8865F0 Желез Димов Атанасов 6E1B5462E2351B02E565C014AE94F15976202C8AA791DF2811B6C2E0510FB084 НОУБЪЛ ГРАФИКС ООД NOUBAL GRAFIKS OOD 126557114
29 770 лв./ BGN 13 403 лв./ BGN 2020-05-08
3 ИВЕНТ ПРО
203352012
ИВЕНТ ПРО ИВЕНТ ПРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Шипченски проход 9 ИВЕНТ ПРО ООД МИХАЕЛА АНДРЕЕВА МАНОЛОВА 540F0F31604A[..](ПМС55|ТР) ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ ...
ИВЕНТ ПРО ИВЕНТ ПРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Шипченски проход 9 ИВЕНТ ПРО ООД МИХАЕЛА АНДРЕЕВА МАНОЛОВА 540F0F31604AB0C362E4A4C8385149B38415A3157B3C87B3EB9C34927FFC1ECB ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ 6E9D92873EB20154838624BDA1CE463F553E28AEC9561CC13DC646646990FDB4 “АМБАСАДОР МЕНИДЖМЪНТ” ООД 202162818 ВЕРСО ХЮМАН РЕСУРСИС ООД 201528764 Ем Би Ви Компани 203247805 АМБАСАДОР МЕНИДЖМЪНТ 202162818 ВЕРСО ХЮМАН РЕСУРСИС 201528764 ИВЕНТ ПРО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Борово 52 Г ИВАН АСЕНОВ ИВАНОВ 3F9D30CEAD8C7BD181C1ED4F1BD6DB0A30A72E708BCE9562D1B7BC7CE768578D ЕМ БИ ВИ КОМПАНИ ЕООД 203247805 ИВЕНТ ПРО IVENT PRO 203352012
43 499 лв./ BGN 12 880 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЛАКИ - 99
201425497
ЛАКИ - 99 ЛАКИ - 99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХРИСТО БОТЕВ 39 ЛАКИ - 99 ЕООД ЛИ ЦЗЮН 9D3B514D2B56[..](ПМС55|ТР) СУН КСЯОЮАН ...
ЛАКИ - 99 ЛАКИ - 99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХРИСТО БОТЕВ 39 ЛАКИ - 99 ЕООД ЛИ ЦЗЮН 9D3B514D2B5694CB7341B2F4834334BB44DD5333A5842CEAEDB849480883DA57 СУН КСЯОЮАН 7D613365E53D9EE21AE2252893854F7F ЛИ РЕНШАН F6C521064EFD75DC3AB3DA5CD049645A ЛАКИ - 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. АСЕН ХРИСТОФОРОВ 6 СУН СИАОЮЕН F82DE852230A7D07C15D47C75F9F1AF5 ВУ ФУДЖИ 7EDD0EBBC31239B162949873B903EC3A ЛИ ЖЕНШАН 5B0C3CECFB96F94A71BF15E2B3B9623F ВУ ФУДЖИ EFB1E88795745E0A4DA16011E0DE4662 СУН СИЯОЮЕН A3E7D4B22BC6C8D2D76F1CEA5CEC4244 ЛИН СЯОХУ 059A4A4D3ABEA68B4D3D5DF7F5ABDFD2 ЧЕН АНДЗИЕ 6C4E34E1996A8415F00788E880D9C26F ЛЮ ХУИ 7553F5AD42CEFC4A54800D08186412AD ХУАНГ ХАОМИНГ 8FF978A55795230279F450F1E8BF2CED ЛАКИ - 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. Цариградско шосе 2 КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734 ЛАКИ - 99 ООД ЦЗЮН ЛИ 9D3B514D2B5694CB7341B2F4834334BB44DD5333A5842CEAEDB849480883DA57 ЛАКИ - 99 LAKI - 99 201425497
49 424 лв./ BGN 12 472 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЗММ-СЛИВЕН
119002557
ЗММ-СЛИВЕН ЗММ-СЛИВЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. БАНСКО ШОСЕ 16 ЗММ-СЛИВЕН АД ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ 3C43C4A55276[..](ПМС55|ТР) ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ ...
ЗММ-СЛИВЕН ЗММ-СЛИВЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. БАНСКО ШОСЕ 16 ЗММ-СЛИВЕН АД ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ 3C43C4A55276EAC580E45F8A17286EE71F65DF03A48BCEA1C6EE7D05CD8BB2BC ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ C4B0B249D550F82988CAFC89B3C535BC9A59FA2B71568CD7B5DFF70441EC3E14 БОРЯНА ВЛАДИМИРОВА ДИМОВА E4D17B4F74410CE097693A16CC6CBA5BB999367D9D38599E00B095A801C1CABE ИВАН ЦВЕТАНОВ РАШКОВ E9419C50E17719A615ACF9BB97CB009C643061E8CC9AE0BDCA29A9CE7FA565D0 Емилиян Емилов Абаджиев 15CB71AAA5495B70AAB7DB15D8FAE951869C6E2DB67E07C282D6406288F41A1B Георги Вълков Вълков 71582F1311A314D3CAFF5582E9EE17E4166CF7B8FA33CC90D9863EB2E0B01A8C Тодорка Василева Айранова 5BBAF256125BA387DCA999818BB55C811524744B452E3F97FD78FFF2C445D680 ЗММ-СЛИВЕН ZMM-SLIVEN 119002557
90 219 лв./ BGN 11 841 лв./ BGN 2020-05-08
3 ПЕН Д'ОР
121675386
ПЕН ДОР ПЕН ДОР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1387 ул. ОБЕЛСКО ШОСЕ 11 ПЕН ДОР АД АНТОАН БЕРМАНС ИСКАНДАР 41E266BF8FBB[..](ПМС55|ТР) КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА-ТОРБОВА ...
ПЕН ДОР ПЕН ДОР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1387 ул. ОБЕЛСКО ШОСЕ 11 ПЕН ДОР АД АНТОАН БЕРМАНС ИСКАНДАР 41E266BF8FBB130B3D5186A220E8087B1614FF56BE04ABB37C2E49D3D9CC3C24 КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА-ТОРБОВА 2CBB1220ADB43F83816AFC2A82A2D6CACA639BC35C7A320280C2A8BCCD7FC680 ИРЕНА АСЕНОВА БУДИНОВА-ХЕРУВИМОВА 0E2EDB77D3AD53730D2069710E586EA487F350C6C933A75A98FC62BC2EBFE86F ПЕН ДОР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. „Любляна” 53 - - КРИСТИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА - ТОРБОВА 2CBB1220ADB43F83816AFC2A82A2D6CACA639BC35C7A320280C2A8BCCD7FC680 ПЕН ДОР PEN DOR 121675386
22 869 лв./ BGN 11 465 лв./ BGN 2020-05-08
3 А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ
200681383
А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 150 А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ ООД РАЯ АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА 94D5EA024C85[..](ПМС55|ТР) АТГ АД ...
А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 150 А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ ООД РАЯ АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА 94D5EA024C85D7EBD8DCA756E4480F47FD6D30B7841B5B92DAF27826F41B6AC8 АТГ АД 175004818 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПОПОВ 80449E5C0382EA7D5BC3301CE2D3AE7F8673EF2F24516E0B64750C31C52E0328 А.Р.ХОЛДИНГ АД 203837001 А.Т.Г.ЛАЙФСТАЙЛ A.T.G.LAYFSTAYL 200681383
25 747 лв./ BGN 11 206 лв./ BGN 2020-05-08
3 ВАРОК ЛАЙТИНГ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД
203834182
СА - БА БЪЛГАРИЯ СА - БА БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ ХРИСТО БОТЕВ 46 СА - БА БЪЛГАРИЯ ООД ХЮСЕЙИН ТУНЧ ЙОЗЛЮ 6AD363A300EF[..](ПМС55|ТР) МАХМУТ БЮЛЕНТ ЙОЗЛЮ ...
СА - БА БЪЛГАРИЯ СА - БА БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ ХРИСТО БОТЕВ 46 СА - БА БЪЛГАРИЯ ООД ХЮСЕЙИН ТУНЧ ЙОЗЛЮ 6AD363A300EF8E8797B68DB4670E5BAD МАХМУТ БЮЛЕНТ ЙОЗЛЮ 97AA4E87239DE4A40659D4E49467F646 СЕРКАН КУРУОГЛУ 631C361198634B8C1D5C5E1F5E224C1C Са-ба Ендустрийел юрюнлер ималат ве тиджарет аноним ширтеки 66B936E27DB57D7131FCA73938B1EF18 Са-Ба Ендустрийел Юрюнлер Ималят Ве Тиджарет Аноним Ширкети АД EEA347C16E42752F7D8917AE98CFD9D2 Хюсейин Тунч ЙОЗЛЮ C345D1E157280E13E832D1499A29E8CC Махмут Бюлент ЙОЗЛЮ 392D1D00B6E89E702A94526A88F3893A Серкан КУРУОГЛУ 7D81C8FF229F82A134B5AF4EDFF0A9C0 СА - БА БЪЛГАРИЯ SA - BA BALGARIYA 203834182
41 455 лв./ BGN 11 204 лв./ BGN 2020-05-08
3 ИФЕЛОУС
131335001
ИФЕЛОУС ИФЕЛОУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1610 РЕЗБАРСКА 5 ИФЕЛОУС ООД ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ E2433CA58AC9[..](ПМС55|ТР) РОСТИСЛАВ ИВАНОВ РУСЕВ ...
ИФЕЛОУС ИФЕЛОУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1610 РЕЗБАРСКА 5 ИФЕЛОУС ООД ИВАН ПАВЛОВ ПАВЛОВ E2433CA58AC99D3AD34E0C7C812EDD5DC0427E1739062A487E1A9845DBD60DEC РОСТИСЛАВ ИВАНОВ РУСЕВ CDE653273F112A6F0FA0C60F0125764D6AA9B5D13C6A1F61A703F73FA8457DD4 ГАЛИНА АВРАМОВА СТЕФАНОВА 6038C44645EA338C66D90420F4362D3CD945FE39A800719D9BE3501B125B3D45 ИФЕЛОУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1704 ХЛАДИЛНИКА КОЗЯК 21А А БОРИСЛАВ БОЯНОВ ЛАЗАРОВ 4BFFBAE846B97DFCFCB3D4CCC562410D51330103843FD8E6A1AA0065D5E5C75D ИФЕЛОУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ХЛАДИЛНИКА КОЗЯК 41 ИФЕЛОУС IFELOUS 131335001
10 1 866 лв./ BGN 11 194 лв./ BGN 2020-05-08
3 СИНИ ГРАНД
201720608
СИНИ ГРАНД СИНИ ГРАНД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СЪБОРНА 2А СИНИ ГРАНД ЕООД РАНДЖЕЕТ ПРАКАШ ТАКУР 03E957FC5B59[..](ПМС55|ТР) ИНСПАЙЪР МУЛТИПЛЕКС Б.В. 16F0CBCB5E58[..](ПМС55|ТР) АМИТАБХ ...
СИНИ ГРАНД СИНИ ГРАНД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СЪБОРНА 2А СИНИ ГРАНД ЕООД РАНДЖЕЕТ ПРАКАШ ТАКУР 03E957FC5B597D0FF749AA18CC93B170 ИНСПАЙЪР МУЛТИПЛЕКС Б.В. 16F0CBCB5E5854A94682173BC6589653 АМИТАБХ ВАРТХАН 8D96C39F722BC8EF24B252ECE0E6C7BD СИНИ ГРАНД Б.В. 7DF6ED1BCC257AF9718D74C930F0B2FE СИНИ ГРАНД SINI GRAND 201720608
27 674 лв./ BGN 10 913 лв./ BGN 2020-05-08
3 РОМБ
000553862
РОМБ РОМБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул.ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 РОМБ ООД ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ САВОВ 43A4C6E2DE2A[..](ПМС55|ТР) ДБС АД 121119083(ПМС55|ТР) ВНИИ СИНТЕЗБЕПОК, ...
РОМБ РОМБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул.ДРАГАН ЦАНКОВ 46 1 РОМБ ООД ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ САВОВ 43A4C6E2DE2A2D42C2A2636B4F97B8089E6772742249D22FA73A2800710FB174 ДБС АД 121119083 ВНИИ СИНТЕЗБЕПОК, РУСИЯ F1B7E2B871C7B4B563E9911297569452 САЙБЪРТРОНИКС ИНКОРПОРЕЙТЕД ,САЩ 75B977518B492D01BC34CC7540C828E0 РОМБ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 р-н Красто село, ул. АБОБА 1 РОМБ ROMB 000553862
26 682 лв./ BGN 10 641 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЕЛ БАТ
175407160
ЕЛ БАТ ЕЛ БАТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 181 ЕЛ БАТ АД БУЛМЕТ ЕООД 131432653(ПМС55|ТР) ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПОПОВ 7675171CCB8A[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ...
ЕЛ БАТ ЕЛ БАТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ 181 ЕЛ БАТ АД БУЛМЕТ ЕООД 131432653 ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПОПОВ 7675171CCB8A69E61EB425193F1FB3EC91AEA44F5D1E3960EE6ED61A9BDE029D НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ БАЖЛЕКОВ 0AC10B4C3A4F29C2E8AE71490F686564A6939D58EBC5BB511CC2B8A2B17A9AE9 ВИОЛЕТА МИЛЧЕВА ЙОТОВА 4B058BBCFBEF691C2D3BA01204B26B8AC51E3F3C10FFC334695F6E970ECD4964 СТОИЦА СПАСОВ ИЛИЕВ 42D147B3C826A9028175D90FED567C76AE2C973FD53EBCE3A176C67014C39485 ЕЛ БАТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Долна баня 2040 м.СЪРЪМЕШЕ, кв..121, УПИ I, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА БУЛМЕТ ТРЕЙДИНГ ЕООД 175429694 ЕЛ БАТ 175407160 Банка ДСК ЕАД 121830616 БУЛМЕТ 131432653 ЕЛ БАТ EL BAT 175407160
18 979 лв./ BGN 10 571 лв./ BGN 2020-05-08
3 АТА-СПА
203851289
АТА-СПА АТА-СПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Вършец 3540 ул. „д-р Константин Пенев № 1А, хотел „АТА-СПА“ АТА-СПА ООД ЕМИЛ МИЛКОВ ИВАНОВ 6521A31B37BB[..](ПМС55|ТР) ...
АТА-СПА АТА-СПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Вършец 3540 ул. „д-р Константин Пенев № 1А, хотел „АТА-СПА“ АТА-СПА ООД ЕМИЛ МИЛКОВ ИВАНОВ 6521A31B37BB92A41A5CAC5C21B21155B7DC352FFFEE66A4459FF384343CBB3A ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВА СТАНОЕВА E4E21CC1D656BE974D99F331101AC0C14FC2519C4BA3C07E3ED31CF32A3A786E МАРИАН ИВАНОВ РИМПЕВ 3BCD67193B9A25B0A3286C0481C1ECCE3BF155DEABF6A9B29CADB6DB35E42928 „ЕС ЕС ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТИНГ” ЕООД 201734974 ИВО ДИМИТРОВ ГИГОВ 83809C61F8CF45F23AEF779DD97C4D5DBE3121009A26D09BE198411A11DEAA99 АТА 111562949 АТА-СПА 203851289 АТА-СПА ATA-SPA 203851289
39 433 лв./ BGN 10 144 лв./ BGN 2020-05-08
3 ХОЛДИНГ КИМКООП
130531417
ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ОВЧА КУПЕЛ 1 411 Г ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ООД ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ ...
ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ОВЧА КУПЕЛ 1 411 Г ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ООД ГЕОРГИ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ 9EC8A1C8FA56347E0FC4089F40E300713EDAFFFD7D2950EF35FAD672265ABC47 СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 185E5DE02ADF2E22C05FEC583DABFDA5FCC20C4A985D30CEF9483DBB319DF34B ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Бъкстон Братя Бъкстон 40 ХОЛДИНГ КИМКООП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 Горна баня Каменист път 13А Калин Георгиев Георгиев EF13CDD0B74AE764EC8BBFFDD502407CC1BECF1104E5F81D9CA555104E88F9EA ЮБИ ОПТИКАЛ ООД 200848245 ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ HOLDING KIMKOOP TREYDING 130531417
51 325 лв./ BGN 9 938 лв./ BGN 2020-05-08
3 НЮ МЕДИА ПРЕС
204889247
НЮ МЕДИА ПРЕС НЮ МЕДИА ПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 бул.Шипченски проход 63 НЮ МЕДИА ПРЕС ЕООД БИСТРА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА 44FACA2D7193[..](ПМС55|ТР) НЮ МЕДИА ...
НЮ МЕДИА ПРЕС НЮ МЕДИА ПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 бул.Шипченски проход 63 НЮ МЕДИА ПРЕС ЕООД БИСТРА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА 44FACA2D7193E6762CC6BD51B1BC21FB426D440265AAECB36746A12B4B220ACC НЮ МЕДИА ПРЕС NYU MEDIA PRES 204889247
48 341 лв./ BGN 9 820 лв./ BGN 2020-05-08
3 БИТ 2009
200650391
БИТ 2009 БИТ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 2А БИТ 2009 ЕООД ДИРК ДЕ ВИНТЕР 352DC85DF4D2[..](ПМС55|ТР) БИТ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ЦАР АСЕН 68 БИТ 2009 ЕООД ...
БИТ 2009 БИТ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 УЛ.СТАРА ПЛАНИНА 2А БИТ 2009 ЕООД ДИРК ДЕ ВИНТЕР 352DC85DF4D25D3BD4500D3F9C3D757F БИТ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ.ЦАР АСЕН 68 БИТ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. ЦАР АСЕН 68 БИТ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 ул. П.К. ЯВОРОВ 18а БИТ 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Балчик 9600 ул.П.К.ЯВОРОВ 18а ЙОРДАН КИРИЛОВ ТОДОРОВ 609C6A529861E0155FF4FF22EFF7EEB6E1EA60621940AC02F2D948B5DC59B1D5 КИРИЛ ЙОРДАНОВ КИРЕВ 91C39DF4A51F2E82B542D08A208BCD4630C536BA8585D41B68FBFA59A9F8D7D5 БИТ 2009 BIT 2009 200650391
11 1 399 лв./ BGN 9 235 лв./ BGN 2020-05-08
3 ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ
202093553
ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.Добри Войников 19 ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ ЕООД Томас Схимел 1DF7D9FE1A54[..](ПМС55|ТР) Ернст Мартинус Людовикус Мария Абен ...
ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.Добри Войников 19 ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ ЕООД Томас Схимел 1DF7D9FE1A544E37B52BD6C81955171A Ернст Мартинус Людовикус Мария Абен D992E5CC4A55FB4FF017D6FEFD66DBCC ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ CVBA 3366F668F8B79466A708BC7AF19EC566 ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. България 81 В ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. Цар Борис III 201 ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул. България 118-ABACUS Бизнес Център ХЕЛИОН МАРКЕТ РИСЪРЧ HELION MARKET RISARCH 202093553
19 792 лв./ BGN 9 029 лв./ BGN 2020-05-08
3 СВЕПОЛ
175210782
СВЕПОЛ СВЕПОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 75 ет.3 ап.10 СВЕПОЛ АД СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ F08FB7CBE08A[..](ПМС55|ТР) МИТКО СТОЕВ ДИНЕВ ...
СВЕПОЛ СВЕПОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 75 ет.3 ап.10 СВЕПОЛ АД СВЕТОЗАР МИТКОВ ДИНЕВ F08FB7CBE08A647806276903F627832E0BD1C4FE3BC98D10457A3EE8710A06DE МИТКО СТОЕВ ДИНЕВ 2CA268B6D89F2F3118FFFAC1E788187F47CB01DAF9C973F855135DD7A6D2FF1E ЮРИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 4F7C998C5F1B27B25D1C3D67247713D9F8D571F30AAC58A384FD1ED2E956433B СВЕПОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 бул. АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 85 ЧАВДАР ВЛАДИМИРОВ РАЙКОВ AF327CE61D1494EAF193FA56C198F5613FF540C1135A6B63783956D61199EFD2 АНТОАНЕТА ГРОЗДАНОВА ДИНЕВА 602841B24ECFE8EFCB05294A5BD3C63F7EC2C8F42FC785CD24B8784468A50A74 СВЕПОЛ ФАЙБЪР 201653821 СВЕПОЛ 175210782 СВЕПОЛ SVEPOL 175210782
12 1 224 лв./ BGN 8 809 лв./ BGN 2020-05-08
3 ГРАНД ХОТЕЛ ХЕБЪР
130116517
ГРАНД ХОТЕЛ ХЕБЪР ГРАНД ХОТЕЛ ХЕБЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ЕСПЕРАНТО 6 ГРАНД ХОТЕЛ ХЕБЪР ЕООД МИХАИЛ НИКОЛОВ ТИКОВ 3543E9A22258[..](ПМС55|ТР) СИМЕОН ...
ГРАНД ХОТЕЛ ХЕБЪР ГРАНД ХОТЕЛ ХЕБЪР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ЕСПЕРАНТО 6 ГРАНД ХОТЕЛ ХЕБЪР ЕООД МИХАИЛ НИКОЛОВ ТИКОВ 3543E9A222582A2886873F601836DDEAE6D51543DB83344CE823CB7434941BF0 СИМЕОН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ 3DF7B5B4314357F47D056A7A83CD3733C416DBBD8DA21F8103A6D97194B69511 НИКОЛА МИХАЙЛОВ ТИКОВ 4C921AE4B2626C80AAFA947C02C04E1F326D5451B2427BA49BD1E5AE8EE021F9 ИВАН МИХАЙЛОВ ТИКОВ 8919AD2DFCA5B2BF58C09EF1810D63E88214E93DDCE8E8A27DFE2DB2F3B15253 ГРАНД ХОТЕЛ ХЕБЪР GRAND HOTEL HEBAR 130116517
22 621 лв./ BGN 8 203 лв./ BGN 2020-05-08
3 АБК СИСТЕМИ
202800473
АБК СИСТЕМИ АБК СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 УЛ. ВИТИНЯ 2Ж АБК СИСТЕМИ ООД МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА-ВЛАДИМИРОВА FF296ED2234D[..](ПМС55|ТР) ИВАН ДИМИТРОВ ...
АБК СИСТЕМИ АБК СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 УЛ. ВИТИНЯ 2Ж АБК СИСТЕМИ ООД МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА-ВЛАДИМИРОВА FF296ED2234D96A0A421CF6EA83170DFB92976AB68CBFE756442D990A95EF786 ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ C17CF45A42A7591126CEB74F60FC95014700B2A1ED94281AE29E15F5239DB9F6 НЕЛИ ДИМИТРОВА ГИГОВА A201A5CEBD397C578F224128CB1F407FCC0AEA718C01B485B27B5121C630EB40 ГЕРГАНА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА 8DD9488A7C7BD53C60D87FDB1DEF93389C216D65B8E66F70C2EAC4475F05BB2D ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ МИТЕВ 744001F89022D390CA1EE3D43F3BB7A5184113077D62259FA51C23ADFD4607E9 ВАЛЕРИ ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ 4AFA3F9E82CE72533AD0851CC9AE05A0CD5D5889C4FCE071B38E4011AAD295B6 ВАСИЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ 693C33D87A43CD68E7159FF7925F9F94A2AC5374172DCA50ED92C92F27C8FE28 ИВО ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ 19E97EA1A54C14BCCDE9C1AA0EB9F9C2DE37D3B96EFEEF346D92E9BB4D848D92 ВЕНЕЛИН КОЛЧЕВ КОНОВ F963BA99759130BCA963EA2D6F107D019C29B5192DFAF1E009775495A099D625 ИВАН ТОНЕВ КОРИТАРСКИ 8F78E985830D993B4AF7FB464D92606042031995D00AFF6839775BF241BB115D САША АЛЕКСОВ ТАШКОВ 65FD0755B49388B26774D815507C0AF3E4833F0314134EF727D31DA3EE470585 СВЕТОЗАР РУМЕНОВ ЛАЗАРОВ A44AB8E3835EBB4192F6DF4650CF0A28F5A720FF6A6148C872039E9A01F8932F ПЕТКО СИМЕОНОВ КРИВОШИЕВ A97B1B86405C25AEEF5197B3333B788FE2C44C8B525FF1D5302C7B106BCBE66A АБК СИСТЕМИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 Витиня 2Ж Цветана Колчева Тошева 6828A94E1F73B4CE25FAC5356C5E6CA3372DEDFDFF63B1A19708E625E55817E0 Нели Колева Грънчарова B07296C4B51693022B37661F8E3F7F6AC2603C60CD5E5E0E07931920290D9650 Димитър Иванов Грънчаров 965E39C704ABADAA96614CA645B650A906A76C2D95AB81326112F0367527C954 Николай Иванов Грънчаров 3DE93752651CC00758D33ADA1D4C8BB205663D23C33017CBF84A31029C58D949 АБК СИСТЕМИ ABK SISTEMI 202800473
17 798 лв./ BGN 8 138 лв./ BGN 2020-05-08
3 Д.СА.Н.
101619002
Д.СА.Н. Д.СА.Н. ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 УЛ. КОЖУХ 17 Д.СА.Н. ЕООД ТСОЛАКИС ТЕОДОРОС АТАНАСИОС 9989DCC7FA09[..](ПМС55|ТР) Цолакис Теодорос Атанасиос 2D70C6724656[..](ПМС55|ТР) Д.СА ...
Д.СА.Н. Д.СА.Н. ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 УЛ. КОЖУХ 17 Д.СА.Н. ЕООД ТСОЛАКИС ТЕОДОРОС АТАНАСИОС 9989DCC7FA09DFE2757CFE4541DD65C6 Цолакис Теодорос Атанасиос 2D70C672465671B9225B3BF47AD83C2E Д.СА.Н. ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СОКОЛОВЕЦ Д.СА.Н. ООД ЦОЛАКИС ТЕОДОРОС АТАНАСИОС AC9F9562C343CF6EB45BC82E3F1AA985 ЦОЛАКИ НИКОЛЕТТА ТЕОДОРОС 14D042D11DBAD662BE5F263C6E6E1DF5 ПАЦИКА ДЕСПИНА НИКОЛАОС 66DF5583D1A54E71321CFB2EDA505BCC Д.СА.Н. D.SA.N. 101619002
30 441 лв./ BGN 7 937 лв./ BGN 2020-05-08
3 БЕЛВИ
101628518
БЕЛВИ БЕЛВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 23 БЕЛВИ ООД Евтим Кирилов Евтимов 89B19C431FDF[..](ПМС55|ТР) Първолета Иванова Евтимова ...
БЕЛВИ БЕЛВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 23 БЕЛВИ ООД Евтим Кирилов Евтимов 89B19C431FDFE4BD4FEF0BF644C5CCD97D9D2A2B167DC12D2762470509F2AF96 Първолета Иванова Евтимова C204BDB55E31EA01D92F426C6D0F2677FD39C43D516751BD0A1B458F8ACA8B8C БЕЛВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Иван Михайлов 2 Йорданка Иванова Галева AECCA191AB3DA808EDB2DF55AEF36B4B035897061D462AFBAD3292F8520DE9BA Евтим Кирилов Евтимов; Йорданка Иванова Галева 89B19C431FDFE4BD4FEF0BF644C5CCD97D9D2A2B167DC12D2762470509F2AF96 Елена Васила Лазова C9A4547D37A93E74E763B13A6DEC82BA9DBC997B3A2471AFA3DC2E3474DE87E7 Елена Василева Лазова C9A4547D37A93E74E763B13A6DEC82BA9DBC997B3A2471AFA3DC2E3474DE87E7 БЕЛВИ ООД БЪЛГАРИЯ БЕЛВИ BELVI 101628518
37 357 лв./ BGN 7 928 лв./ BGN 2020-05-08
3 МАРБРО ТУРС
825391828
МАРБРО ТУРС МАРБРО ТУРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 р-н Централен, ул. ДРАГАН ЦАНКОВ 43 МАРБРО ТУРС ООД ВАНКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ 66C72AE58FE5[..](ПМС55|ТР) ...
МАРБРО ТУРС МАРБРО ТУРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 р-н Централен, ул. ДРАГАН ЦАНКОВ 43 МАРБРО ТУРС ООД ВАНКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ 66C72AE58FE510CB1890C2E3139A6722B474483D45649A98DFFE294EE76EE8C4 ДИМИТЪР ВАНКОВ ДИМИТРОВ A0A815CBF8B69BCDC6BA564AA68E42A62387F18EDAE0E599D4D623E965D4D43B СВЕТЛА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА 01A6D98C6A3C0128337C28A9995B69FF915B91005FC3B774365060D244579DEC МАРБРО ТУРС MARBRO TURS 825391828
21 615 лв./ BGN 7 754 лв./ BGN 2020-05-08
3 АРТАН ПРОИЗВОДСТВО
205412262
20 635 лв./ BGN 7 614 лв./ BGN 2020-05-08
3 ФОРЕСТ
831546464
ФОРЕСТ ФОРЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД ул. 132-ра 15 ФОРЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Струмица 3 ФОРЕСТ ООД ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ БОЙЧЕВ ...
ФОРЕСТ ФОРЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД ул. 132-ра 15 ФОРЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Струмица 3 ФОРЕСТ ООД ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ БОЙЧЕВ 15985CD59888453DED3FCE0D6E12971B04E25409A11921925571B84404C46D93 РОСИЦА ТОМЧЕВА ТОМОВА DBB1C80B179F885BFD347253F1886557B3C179FB2C1A3A54981814629299A21A ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 95F328ED54DE02A077D33521AD70710311585A42AEE94F5D659653F19D15411A ФОРЕСТ FOREST 831546464
24 511 лв./ BGN 7 352 лв./ BGN 2020-05-08
3 РИЛА МЕГАТУР
200010555
Рила Мегатур Рила Мегатур ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Славище 1 Рила Мегатур ООД БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОГДАНОВ 1C517A5C1FD2[..](ПМС55|ТР) ИВАН КИРИЛОВ ИЛЧЕВ ...
Рила Мегатур Рила Мегатур ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Славище 1 Рила Мегатур ООД БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОГДАНОВ 1C517A5C1FD240C55B7CB4338384A7FBC18ED466D9CE4E9D2FC745552F555DD1 ИВАН КИРИЛОВ ИЛЧЕВ 905A9E8FE44445EDEFAEB27CBA469331969E8E86294A15270FD929EA2F114CE5 Рила Мегатур ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Южен парк ул.Славище 1, партер Рила Мегатур Rila Megatur 200010555
33 369 лв./ BGN 7 297 лв./ BGN 2020-05-08
3 РЕЗИДЪНС СИТИ ГАРДЪН
205243257
15 809 лв./ BGN 7 278 лв./ BGN 2020-05-08
3 ГК БЪЛГАРИЯ
202380539
ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ. ТРИАДИЦА 5 Б ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ ЕАД МЕХМЕТ ШЮКРЮ ИЛКЕЛ FC765675D0AD[..](ПМС55|ТР) АХМЕТ МУРАТ БИНАРК ...
ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ. ТРИАДИЦА 5 Б ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ ЕАД МЕХМЕТ ШЮКРЮ ИЛКЕЛ FC765675D0AD24FF1AC30476DCB9821E АХМЕТ МУРАТ БИНАРК F470C22F1DC9CD4F354698BCE2308FBB ОСМАН ЕРДЕН БИЛГИНЕР F151425F18C216DE7940F2C5252027E6 СЕРХАН БАЙКАЛ 55B55E65B26F19AE7D00F459F784C2A1 ГАРАНТИ-КОЗА ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ 5328F5897D9B495E27394696AD409F43 ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ ЕАД 202380539 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 ЯВУЗ СЕЛЕК CDB3727401DA5992B11D4A82005B2A4F ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ПОЗИТАНО 9 Б ГАРАНТИ-КОЗА ХОЛДИНГ Н.В. 62D3787DB750361D45E0E969C0EFA2E9 МУСТАФА БЮЙЮКСАНДАЛЯДЖЪ 27792C738552CBFA95DA3479E92D5F16 ЕРГЮЛ ХАДЖЪМ CB6AF23A8AEB607FABFFF767753F37D5 ГАРАНТИ-КОЗА БЪЛГАРИЯ GARANTI-KOZA BALGARIYA 202380539
8 1 504 лв./ BGN 7 220 лв./ BGN 2020-05-08
3 БИЖУ БРИГИТЕ
200835714
БИЖУ БРИГИТЕ БИЖУ БРИГИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 28 БИЖУ БРИГИТЕ ЕООД Марк Габриел 5CA0EFFE0ED6[..](ПМС55|ТР) Роланд Вернер 72F8050ABF15[..](ПМС55|ТР) Бижу Бригите Модише ...
БИЖУ БРИГИТЕ БИЖУ БРИГИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 28 БИЖУ БРИГИТЕ ЕООД Марк Габриел 5CA0EFFE0ED6757A198C772DA304CD43 Роланд Вернер 72F8050ABF15C9185F6E1FF23D3875BC Бижу Бригите Модише Аксесоарс АГ C4CFDBE8B7E96BD3A6FFBAAAEA35CCFE БИЖУ БРИГИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Позитано 5 Хариет Шийле 8DCB92F702527D50FA261990BBA0FA8B БИЖУ БРИГИТЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Позитано 7 БИЖУ БРИГИТЕ BIZHU BRIGITE 200835714
20 599 лв./ BGN 7 184 лв./ BGN 2020-05-08
3 БОМИ ФУУДС
205005487
БоМи Фуудс БоМи Фуудс ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Зорница 1 БоМи Фуудс ООД СТОЯН ИВАНОВ БОЗОВ F61141FDCD39[..](ПМС55|ТР) ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ МИНЧЕВ ...
БоМи Фуудс БоМи Фуудс ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Зорница 1 БоМи Фуудс ООД СТОЯН ИВАНОВ БОЗОВ F61141FDCD39105E88078588F8E812A5FF464726345558679B5AEE8BEDCC5F48 ЦВЕТАН НЕДЯЛКОВ МИНЧЕВ CB9D8A63CF828A3B461FEA690F84EFC709999EE31069F86F04BE1AEACEFD2B96 БоМи Фуудс BoMi Fuuds 205005487
31 381 лв./ BGN 7 090 лв./ BGN 2020-05-08
3 САРКОС
203079880
САРКОС САРКОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 40 1 САРКОС ЕООД Керанка Кирова Гюлазян 8372718794F8[..](ПМС55|ТР) Саркис Магърдич Гюлазян ...
САРКОС САРКОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Славейков 40 1 САРКОС ЕООД Керанка Кирова Гюлазян 8372718794F889BFE267FE60736523587FC6B346A8D82D6B901C1DCA0CC1EFAD Саркис Магърдич Гюлазян BE467E93CA57140A38206BFE486E9B7023B941F8963DAFB58E5904D1A1548BA3 САРКОС SARKOS 203079880
31 381 лв./ BGN 7 084 лв./ BGN 2020-05-08
3 ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ
201811997
ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Манастирски ливади ул. „Пирин” 54 15 - ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Оливие ДЬО ФИЛИПИС 16C880B80905[..](ПМС55|ТР) „ДЕКАТЛОН” АД ...
ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 Манастирски ливади ул. „Пирин” 54 15 - ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Оливие ДЬО ФИЛИПИС 16C880B809054ACE6CD979182575EACA „ДЕКАТЛОН” АД 55E59A23649637068F8434041A875B0F Алекс Джоло 68376B99B0FCC24CDC24C7BB65F6BDAB ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади бул. „България” 111 А Марек Анджей МАЧИОНГА F15242682E523838CCFBB7E0B6B18DEF ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 в.з. Малинова долина ул. „Олимпийска” 4 Оливия Мариеску 2EA25B3B9B9E4A48DEC42225244A050E Димитрина Валериева Микова EE47ED0BBBFA2C81D51CDEF208888953C600AE2106200E71757A422AF1622C5A Мигел Анхел Санчес Кандон E9F5B576F20FB201DC989E2F13F69920 ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ DEKATLON BALGARIYA 201811997
18 654 лв./ BGN 7 066 лв./ BGN 2020-05-08
3 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ
131313550
БАУМАКС БЪЛГАРИЯ БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ 6 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД АЛОИС ПЕНИНГЕР, Австрия FF5E23819A07[..](ПМС55|ТР) ВЕРНЕР НОЙВИРТ - РИЙДЪЛ, Австрия ...
БАУМАКС БЪЛГАРИЯ БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ 6 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД АЛОИС ПЕНИНГЕР, Австрия FF5E23819A07D67E8374530501DE5AFC ВЕРНЕР НОЙВИРТ - РИЙДЪЛ, Австрия B3F06B782DFB2064758282374C5818D6 АНДРАШ ШИМОНИ, Унгария AF94B543E228E299D426013824B4FF51 БАУМАКС АД , АВСТРИЯ, 3400 гр.КЛОСТЕРНОЙБУРГ C5A119D6E6B489DEDB8B2752E7E6EF41 ЕВДОКИЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА 37A110C6C6FB6BBD83A2AD0D7B98C16F23C81D5AED699AF15F416F994872637D НИКОЛА СЕКАЙ 2771AD88B4310BFB9FF667F2A33AAB6A ЖУЛИЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ЕНЕВА 54ADACD4E3B0688E22AF549A0B0FF0AD6037564CE5ECEBDCDEE9153FF1203D8E БАУМАКС АД 31B7334067AC1A38258ED858AAB964C7 ХАНС-ЙОРГ ГРАЙМЕЛ EC8BCC3A13808A4E70244B4238B815A8 МАРКУС ДУЛЕ 69C1E30811F44FD15D24FA46E7BE2090 МАРКУС ДУЛЕ 3CEB45608A3581CCB22A6B55317E50A8 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД Кристиан Щрасер FDAD3BA2B066E727E1AE18F92172BE6D БАУМАКС АД 6E73A0EC0C4F24798B3EE9B0E852E572 ФРИТЦ ШЬОМЕР ООД 55DDF7E009CA392F2C4EC22B45C30FD8 ПВН СОФИЯ 131279879 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ 131313550 БАУМАКС АД 5DEAE7FC65CCB5CF8D0E7AE9BC93B1B8 Хайнрих Куглер 0B61BDEEFA1255F2FA729174F2D07981 Андраш Шимони 53F2B80108119B8715CD5E98A0C4C206 Мирослав Хучек 3B08B5AAEA4718B53920804BCFC6DFFD Баумакс АГ 7B87AF7D901557C34151425488ACCF65 бауМакс АГ, акционерно дружество, Австрия, идентификация 113712z, както и всички Дъщерни Дружества на Залогодателя - БауМакс АГ, както са описани в Приложение 3 към Договора за разсрочване, рамково преструктуриране и обединяване на обезпечения (Договор за 21FE396634F2B210798E62DE78587387 РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АГ, идентификация 122119m 8D4498E82EB939B2DA43077C07B7B15E бауМакс АГ FE61628903008F25EF37386497A30151 бауМакс АГ, акционерно дружество, учредено по законите на Австрия, с регистриран адрес на ул. „Ауфелдщрасе” №17-23, 3403 Клостернойбург, Австрия, вписано в регистъра на дружествата към Регионалния съд на Корнойбург под номер FN 113712 z, както и всички Д DCC5F108955A664A7FE9943FF592CA2E РАЙФАЙЗЕН БАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АГ, като Агент, Агент по Обезпеченията и кредитор, и други кредитни институции като участници; 0D8B6494D2B44BDF32A02D1884E8BB48 Вилфрид Гол CBBD1CB37D8070A56F0890F00A96F23E ПЕЙО ИВАНОВ НИКОЛОВ 0536F40A1B42E0AA53DCC34E6F311744B117276B0E1C8FFDFC007D9936FDC87B ЗАХАРИ ВАСИЛЕВ ЗАНЕВ BBF721395FBB41D5EAE89598BB92D55AC729E589103BF25541CD68649338E28E ХЕДУС АД 202632659 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1839 бул. Владимир Вазов 83 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1836 бул. Владимир Вазов 83 ХЕДУС 202632659 КАРТЕКС П 175260739 СИ БИ СИ 131402261 ЦВЕТА ИВАНЧЕВА КЪНЧЕВА 7D031EBE64054D846178A629BB296E524EE122F271242C69617CB31262EC21FC БАУМАКС БЪЛГАРИЯ BAUMAKS BALGARIYA 131313550
49 233 лв./ BGN 6 860 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА СЛАВЕЙЧЕ
201119931
БОГОЯ СЕРВИЗИ БОГОЯ СЕРВИЗИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тетевен 5700 Пеновото 6 В БОГОЯ СЕРВИЗИ ЕООД БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ РАДУЛОВ EE712C624CA7[..](ПМС55|ТР) БОГОЯ СЕРВИЗИ ЕООД ...
БОГОЯ СЕРВИЗИ БОГОЯ СЕРВИЗИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Тетевен 5700 Пеновото 6 В БОГОЯ СЕРВИЗИ ЕООД БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ РАДУЛОВ EE712C624CA77A4B2CC667EDD350FD662F5B0EEF900618258FAD9629E00CC3EC БОГОЯ СЕРВИЗИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ОПЪЛЧЕНСКА 76 ИРЕНА ГЕОРГИЕВА РАДУЛОВА F22A85905B0FBDA26D37044956B3E500443FAA10E2699D25FAA6F5FF58BC265B Частна детска градина Славейче ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Росица 12 Частна детска градина Славейче ЕООД БОГОЯ СЕРВИЗИ BOGOYA SERVIZI 201119931
29 388 лв./ BGN 6 754 лв./ BGN 2020-05-08
3 МЕБЕЛЛУКС
119020085
МЕБЕЛЛУКС МЕБЕЛЛУКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. БАНСКО ШОСЕ 3 МЕБЕЛЛУКС АД ЮГОИЗТОЧЕН ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД АД 119034409(ПМС55|ТР) КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ...
МЕБЕЛЛУКС МЕБЕЛЛУКС АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. БАНСКО ШОСЕ 3 МЕБЕЛЛУКС АД ЮГОИЗТОЧЕН ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД АД 119034409 КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 499202A344E5AEA79421DA1EB3258C3BC0D2B1330DFED2FCCBDA1428A416B00A ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ 879D09475E761ABBDD80750A6D9BE8EC5734652AED375FCF035989FED6991660 ВЕСКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА C46E8AA5CD6C2F69CF4718FCDA9BB578D33ADE419CDDC6032120B182DF055E21 ПЛАМЕННА КИРЧОВА ДИМИТРОВА EEC77D99B23E5C882716D327BD94590D0778B0AA0FF0E0115C36A0FCFC05A06B EЛЕНА ИВАНОВА СИМОВА E7518C56C92BAD33C138B9019C68E5B00E8A6E72A627F11AC24910A8522E6B98 МЕБЕЛЛУКС MEBELLUKS 119020085
22 506 лв./ BGN 6 685 лв./ BGN 2020-05-08
3 ГРЪЦКИ СТИЛ
040306186
ГРЪЦКИ СТИЛ ГРЪЦКИ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , ПЛОЩАДКА СОКОЛОВЕЦ ГРЪЦКИ СТИЛ ООД ЦУЛАКИС ТЕОДОРОС АТАНАСИОС B56098BEA9DC[..](ПМС55|ТР) ...
ГРЪЦКИ СТИЛ ГРЪЦКИ СТИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , ПЛОЩАДКА СОКОЛОВЕЦ ГРЪЦКИ СТИЛ ООД ЦУЛАКИС ТЕОДОРОС АТАНАСИОС B56098BEA9DC3B848100E51024DF0198DE2032CE736B5BB5C699FF19AF38C230 ПАЦИКА ДЕСПИНА НИКОЛАОС 5DADF440351812053F30FF7A397BF1E4 ЦОЛАКИС ТЕОДОРОС АТАНАСИОС AC9F9562C343CF6EB45BC82E3F1AA985 ГРЪЦКИ СТИЛ GRATSKI STIL 040306186
24 463 лв./ BGN 6 672 лв./ BGN 2020-05-08
3 АРКУС - СТРОЙ
104609900
АРКУС - СТРОЙ АРКУС - СТРОЙ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. НИКОЛА ПИКОЛО 8 АРКУС - СТРОЙ ЕАД ЙОРДАН ДЕНЕВ МИНЧЕВ 9FD3E2370930[..](ПМС55|ТР) ГАЛИНА ...
АРКУС - СТРОЙ АРКУС - СТРОЙ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. НИКОЛА ПИКОЛО 8 АРКУС - СТРОЙ ЕАД ЙОРДАН ДЕНЕВ МИНЧЕВ 9FD3E2370930F4FEC1B89DC7F0E5A92C2A31EF705DEB153EAC5F01E1D8892D91 ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА БАНКОВА 922649CF892CC8DE80B8665C1CDD897192FC6367F33CA0AD9ECEFCB1EA34646A БАНКО ГЕОРГИЕВ БАНКОВ F8A34CF7AFBE0EFF509C07CFE57A8D6FE782176AC9CB4D0BE3EB9B9352A2CFBE НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ КОВАЧЕВ 39862A902F127DED8AECA1152A48710910A9F2BB9C548D8E4AE2CA50E245F283 АРКУС - СТРОЙ ARKUS - STROY 104609900
24 461 лв./ BGN 6 631 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТСКА КЪЩА МОНТЕСОРИ"
175369699
Детска къща МОНТЕСОРИ Детска къща МОНТЕСОРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 кв.ВИТОША, ул.Проф.Георги Златарски 34 Детска къща МОНТЕСОРИ ООД ДИАНА СТОЙКОВА МАНОВА ...
Детска къща МОНТЕСОРИ Детска къща МОНТЕСОРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 кв.ВИТОША, ул.Проф.Георги Златарски 34 Детска къща МОНТЕСОРИ ООД ДИАНА СТОЙКОВА МАНОВА 285D3268401A6606B9C7903F3F381226834D9A347BA67FA3CFA1F09220E5F7B1 КАТЛИЙН АНН ЛИНЧ 525A72292A8AF252E9B6B12D544CE536 Детска къща МОНТЕСОРИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ВИТОША ПРОФ. ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ 34 СТОЙКО МЛАДЕНОВ МАНОВ 4F4F12C577B6B6714B0163B9177527A4C9891D890EBF69DB77B5868DB820C178 Симеонка Стойкова Манова 5C6F15D1D89F4CE0B895B34942F58D70CEF8330DC433C774DED9DDFD62E7B018 Частна детска градина Детска къща Монтесори ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ВИТОША ул.ЯНА ВАЗОВА 6 Частна детска градина Детска къща Монтесори ООД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ВИТОША ул. Проф. ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ 34 Частна детска градина Детска къща Монтесори ООД ООД Частна детска градина Детска къща Монтесори ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ВИТОША ул.ЯНА ЯЗОВА 6 Детска къща МОНТЕСОРИ Detska kashta MONTESORI 175369699
11 1 000 лв./ BGN 6 597 лв./ BGN 2020-05-08
3 БУЛДЕЗА
114634161
БУЛДЕЗА БУЛДЕЗА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ИСКЪР 1 БУЛДЕЗА ЕООД ГОНЗАЛО ЛОПЕС БРУЛЕТУТ 8703EFAED53A[..](ПМС55|ТР) ХАВИЕР ВИЛА ТРАСЕРА 2E17EAB8715B[..](ПМС55|ТР) МАНУЕЛ ХОСЕ МОНТОТО ...
БУЛДЕЗА БУЛДЕЗА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ИСКЪР 1 БУЛДЕЗА ЕООД ГОНЗАЛО ЛОПЕС БРУЛЕТУТ 8703EFAED53AC109707D649DDA8B4DD2 ХАВИЕР ВИЛА ТРАСЕРА 2E17EAB8715BAED2C359AB19F62C2729 МАНУЕЛ ХОСЕ МОНТОТО РОДРИГЕС CDE385DD3270B0FE06020310D29C34A2 ХЕНЕРОС ДЕ ПУНТО МОНТОТО - АД A3C2F2B75D457C1196D791E0AC208BE7 БУЛДЕЗА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ГРИВИШКО ШОСЕ, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА АНТОНИ РУИС ГАРСИЯ 566FBCEC910AF275D290C52298EA8143 АНТОНИО МОНТОТО РОДРИГЕС CB3C51B0460DE238473A368C92076665 ГОНЗАЛО БРУЛЕТУТ ЛОПЕС DD3A5FB76729D0C3F10BD22864C24010 Хосе Антонио Аруфе Родригес 60BFD1AD23C8BB925516735D69ECB2D9 „БЕСТ ТРИКОТООД 76C1E3E18C67ADA2C5D5EBBAE19FC603 БУЛДЕЗА BULDEZA 114634161
40 270 лв./ BGN 6 488 лв./ BGN 2020-05-08
3 ТЕДИ - КАМ
202798442
ТЕДИ - КАМ ТЕДИ - КАМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 153 А ТЕДИ - КАМ ЕООД Тодор Енчев Камарашев 96D268EE64F0[..](ПМС55|ТР) ТЕДИ-КАМ - ТОДОР КАМАРАШЕВ ...
ТЕДИ - КАМ ТЕДИ - КАМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 153 А ТЕДИ - КАМ ЕООД Тодор Енчев Камарашев 96D268EE64F09ECC3ECE8014F9F5D94B69CAE6AA1E888E139159CBEB0600CF4E ТЕДИ-КАМ - ТОДОР КАМАРАШЕВ 202866053 ТЕДИ - КАМ 202798442 ТЕДИ - КАМ TEDI - KAM 202798442
21 513 лв./ BGN 6 469 лв./ BGN 2020-05-08
3 МЕЙЛБОКС
202824652
МЕЙЛБОКС МЕЙЛБОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 - ул. Родопски извор 60 - - МЕЙЛБОКС ЕООД Димитър Доситеев Цветанов AFF0F1A47F12[..](ПМС55|ТР) МЕЙЛБОКС ЕООД ...
МЕЙЛБОКС МЕЙЛБОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 - ул. Родопски извор 60 - - МЕЙЛБОКС ЕООД Димитър Доситеев Цветанов AFF0F1A47F1262490EAFFD449C091C9529DCD8191ADA50CEE7BA42058F4A08A9 МЕЙЛБОКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 60, офис 3 МЕЙЛБОКС MEYLBOKS 202824652
20 526 лв./ BGN 6 312 лв./ BGN 2020-05-08
3 БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ
201375699
БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 ДРАГАЛЕВЦИ ул. СВЕТУЛКА 2 БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ ООД СТЕФАН КОЙЧЕВ СТЕФАНОВ 1B74664578FD[..](ПМС55|ТР) ...
БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 ДРАГАЛЕВЦИ ул. СВЕТУЛКА 2 БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ ООД СТЕФАН КОЙЧЕВ СТЕФАНОВ 1B74664578FDA26DC5FA8B61A20D912432DF8C0B0A908518A95153EB7403F72A АНТОНИЯ ГРУДЕВА ГРУДЕВА 381A46C80C09DBAC3C74DC65F049E9D820A6D287CCA75F40B73EFEA2E1B55B8C КАЛОЯН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ FE1197DB7FE7543F8B42C372C4592C9173BE49090D1AAEF18D65C4613297BCED БЕЛАДЖИО ГЕЙМИНГ BELADZHIO GEYMING 201375699
23 433 лв./ BGN 5 969 лв./ BGN 2020-05-08
3 МЕЛИСА-88
101736586
МЕЛИСА-88 МЕЛИСА-88 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Слащен 2937 Димчо Дебелянов 7 МЕЛИСА-88 ЕООД ЗАТИЕН МЕХМЕД НЕЙЗИР FF4EE3C798FC[..](ПМС55|ТР) МЕЛИСА-88 MELISA-88 ...
МЕЛИСА-88 МЕЛИСА-88 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Слащен 2937 Димчо Дебелянов 7 МЕЛИСА-88 ЕООД ЗАТИЕН МЕХМЕД НЕЙЗИР FF4EE3C798FCA1E92CE63D155EF75F54F3D27651330C282FAAB9559CF4525C53 МЕЛИСА-88 MELISA-88 101736586
24 369 лв./ BGN 5 318 лв./ BGN 2020-05-08
3 СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "МАРИЦА" - ГР. ПЛОВДИВ
115098827
27 322 лв./ BGN 5 222 лв./ BGN 2020-05-08
3 МЕТРОПОЛИТЪН ГРУП
201362940
МЕТРОПОЛИТЪН ГРУП МЕТРОПОЛИТЪН ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 УЛ.АНТОН П. ЧЕХОВ 51 МЕТРОПОЛИТЪН ГРУП ЕООД КОСТАДИН СИМЕОНОВ БАЛАБАНОВ ...
МЕТРОПОЛИТЪН ГРУП МЕТРОПОЛИТЪН ГРУП ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 УЛ.АНТОН П. ЧЕХОВ 51 МЕТРОПОЛИТЪН ГРУП ЕООД КОСТАДИН СИМЕОНОВ БАЛАБАНОВ E0F0949700DC04C23303AA49C933F94FBD00CFFE9832F9F5F4102AB603DEF307 Николай Николаев Арсов 1D1A4F6CAB766FC83A76AD60ABFB75273E96405EDDF5B4E82AB25396A0CF27AF Ивайло Любомиров Цанев 8D17D904439B06CFAD06BB0483AC10C7545B5D3A87CB4F5243D0C223BE1301B6 Стоян Николаев Арсов 61CDDD796E7246D299D949F5BBABCB438A2E767F8CA70BB9E899FCBE6153C9A5 МЕТРОПОЛИТЪН ГРУП METROPOLITAN GRUP 201362940
28 310 лв./ BGN 5 203 лв./ BGN 2020-05-08
3 АРОН БЪЛГАРИЯ
101674330
АРОН БЪЛГАРИЯ АРОН БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 12 АРОН БЪЛГАРИЯ ЕАД ИВАН ТЕНЕВ ГОЧЕВ 2D46BB7005AF[..](ПМС55|ТР) ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ...
АРОН БЪЛГАРИЯ АРОН БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. КУКЛЕНСКО ШОСЕ 12 АРОН БЪЛГАРИЯ ЕАД ИВАН ТЕНЕВ ГОЧЕВ 2D46BB7005AFA9536E39EE2AABA771A70EBB1A8C679A241BA7FE3A4986949F9A ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ПАЗВАНСКИ 7FE6E45EF991F5EAA2229EBF28A37C1398B7C0AB3F819BC27D4D2D5DD30EE470 ТЕНЧО ЛОЗЕВ ГОЧЕВ 9FAFFC8CCF3EEF300963645803868C07985C6F6BF7257AF25FE83490E6C4A8B2 АРОН РАЙХ 70F16C7B6D937B745723496A3A698119 АРОН БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КУКЛЕНСКО ШОСЕ 12 СТОЯН ИВАНОВ ГОЧЕВ F1F8AD50F57B3F70F770C34DCB8604CC8C3C3FA59909608C7B391F5B768A7E7F ИВАНКА ЗАПРЯНОВА ГОЧЕВА 36085A3D548E95A7A723AD28C800DF6A423E16D1DD43A0383D2E5B6602FB6F4C ПЛАМЕН ИВАНОВ ГОЧЕВ E17F8B822CDEB71703BB0FB1FD4CEF84AC244C5B245EB0C3F28450A8D6041C22 АРОН БЪЛГАРИЯ ARON BALGARIYA 101674330
20 432 лв./ BGN 5 188 лв./ BGN 2020-05-08
3 АТГ
175004818
АТГ АТГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул.ЕЛИН ВРЪХ 2А АТГ АД АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПОПОВ 80449E5C0382[..](ПМС55|ТР) РАДОСВЕТА ЗАФИРОВА ПОПОВА ...
АТГ АТГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул.ЕЛИН ВРЪХ 2А АТГ АД АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ПОПОВ 80449E5C0382EA7D5BC3301CE2D3AE7F8673EF2F24516E0B64750C31C52E0328 РАДОСВЕТА ЗАФИРОВА ПОПОВА 6F911EA55E20F0C1895ADE3F80CF434DAB821D02146AE695FD5BFD0C5D994884 РАЯ АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА 94D5EA024C85D7EBD8DCA756E4480F47FD6D30B7841B5B92DAF27826F41B6AC8 АТГ 175004818 А.Р.Холдинг 203837001 АТГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул.СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 150 АТГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1754 бул.СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 150 АТГ ATG 175004818
13 662 лв./ BGN 5 162 лв./ BGN 2020-05-08
3 А.Р.ХОЛДИНГ
203837001
А.Р.Холдинг А.Р.Холдинг АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Свети Климент Охридски 150 А.Р.Холдинг АД Александър Иванов Попов 80449E5C0382[..](ПМС55|ТР) Зоя Иванова ...
А.Р.Холдинг А.Р.Холдинг АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Свети Климент Охридски 150 А.Р.Холдинг АД Александър Иванов Попов 80449E5C0382EA7D5BC3301CE2D3AE7F8673EF2F24516E0B64750C31C52E0328 Зоя Иванова Грунева 0B7AE040218E648500EF47F5C156DDF9EA6739F350DE034D0682E0F508CB91A8 Радосвета Зафирова Попова 6F911EA55E20F0C1895ADE3F80CF434DAB821D02146AE695FD5BFD0C5D994884 ЕЙ.ПИ.ЕЙ. 030439409 А.Р.Холдинг 203837001 АТГ 175004818 А.Р.Холдинг A.R.Holding 203837001
9 951 лв./ BGN 5 137 лв./ BGN 2020-05-08
3 ИСА ИНЖЕНЕРИНГ
130389551
ИСА ИНЖЕНЕРИНГ ИСА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 Мария Луиза 57 ИСА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Иван Вазов Ярослав Вешин 29 А ИСА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Румен Стоилов Асенов ...
ИСА ИНЖЕНЕРИНГ ИСА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 Мария Луиза 57 ИСА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Иван Вазов Ярослав Вешин 29 А ИСА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Румен Стоилов Асенов 8DB776091AC4334B34986F64A11F8C74BEE139C3AF314D8C31E8A936671CBDBD ИСА ИНЖЕНЕРИНГ ISA INZHENERING 130389551
18 473 лв./ BGN 5 109 лв./ BGN 2020-05-08
3 ТРАНССЕРВИЗ
112029579
ТРАНССЕРВИЗ ТРАНССЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул. МИХАИЛ ТАКЕВ 158 ТРАНССЕРВИЗ ЕООД ВАСИЛКА ПЕТРОВА ДИНЧЕВА F30241C56998[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ...
ТРАНССЕРВИЗ ТРАНССЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 ул. МИХАИЛ ТАКЕВ 158 ТРАНССЕРВИЗ ЕООД ВАСИЛКА ПЕТРОВА ДИНЧЕВА F30241C56998B2C240163C2D47EC27C82A2770D69F2F92F44A89C85EA0E72ECA ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ A0515492D5736EFAFDD99BA86DC374E0A3DDE265EEAC0081396B6296002952E6 ТРАНССЕРВИЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пещера 4550 МИХАЙЛ ТАКЕВ 158 ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ СЛАВЕЙКОВ AA2122CAA6C6B8FC480154C178022D3FAF4780FF7ED6093958E6F64DEFBC6AE3 ТРАНССЕРВИЗ TRANSSERVIZ 112029579
16 502 лв./ BGN 4 820 лв./ BGN 2020-05-08
3 БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА
108019701
БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЪЛГАРИЯ 37 51 ПАРТЕР БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА ЕТ БЕХИДЕ МЮМЮН ЧАУШЕВА ...
БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА ЕТ БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЪЛГАРИЯ 37 51 ПАРТЕР БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА ЕТ БЕХИДЕ МЮМЮН ЧАУШЕВА 5EDA515C69F97DDE23EBA6EFEE5F1F97CC9DD215345E9B8FE92F54518F23FE5F БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА BEHI - BEHIDE CHAUSHEVA 108019701
17 452 лв./ BGN 4 606 лв./ BGN 2020-05-08
3 СИКА-99
010678992
СИКА-99 СИКА-99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 ГОРНА БАНЯ ХРИСТО СТЕФЧОВ 1 СИКА-99 ООД ГЪЛЪБИН ХРИСТОВ МИЛЕНКОВ 0FD59F9C65AB[..](ПМС55|ТР) ВАЦО НЕДКОВ ВАЦОВ ...
СИКА-99 СИКА-99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1614 ГОРНА БАНЯ ХРИСТО СТЕФЧОВ 1 СИКА-99 ООД ГЪЛЪБИН ХРИСТОВ МИЛЕНКОВ 0FD59F9C65AB5FBF9F42CFD7D87199D97774D143A92D773A6A1128D5D91134E9 ВАЦО НЕДКОВ ВАЦОВ 6B8A20C064385F217963621F3890227384E764423FBFFA208E39EE88A1B4347B СИКА-99 SIKA-99 010678992
16 479 лв./ BGN 4 595 лв./ BGN 2020-05-08
3 АПИЕС ПРОДУКТ
111563887
АПИЕС ПРОДУКТ АПИЕС ПРОДУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. МАРИЯ ДИМОВА № 20 АПИЕС ПРОДУКТ ЕООД ЕМИЛИЯ АСПАРУХОВА СЕРГИСОВА C19428E006EF[..](ПМС55|ТР) ИВАН ...
АПИЕС ПРОДУКТ АПИЕС ПРОДУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. МАРИЯ ДИМОВА № 20 АПИЕС ПРОДУКТ ЕООД ЕМИЛИЯ АСПАРУХОВА СЕРГИСОВА C19428E006EF7A0A9F754ABEAE6A4EDC201DC10DC1B583E525D2D39293064253 ИВАН ПЕТРОВ СЕРГИСОВ 7A680F941D7E8B50E955E01C88A6AEE59FEBB5BF7AA5270899C00B7C74CB5EA8 АПИЕС ПРОДУКТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ул. МАРИЯ ДИМОВА 20 АПИЕС ПРОДУКТ APIES PRODUKT 111563887
13 582 лв./ BGN 4 542 лв./ BGN 2020-05-08
3 ВИТАНЕА
115796742
ВИТАНЕА ВИТАНЕА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ 20 ВИТАНЕА ООД ХРИСТО ГАНЕВ КРАЧАНОВ 916AB00576AD[..](ПМС55|ТР) БЛАГОВЕСТА ХРИСТОВА ...
ВИТАНЕА ВИТАНЕА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. Д-Р Г. М. ДИМИТРОВ 20 ВИТАНЕА ООД ХРИСТО ГАНЕВ КРАЧАНОВ 916AB00576AD5F0539E6164FEA3BF9E0CB4E584BA8C6277EF6342CAF73AAC369 БЛАГОВЕСТА ХРИСТОВА КРАЧАНОВА 845B8D6C894C71B3CD002B35B7DE9C4B57FB0DBE6A95B369F7FAB1F499E51B29 РОБЕРТО ТОНЕРО 4BBC385B017EA16DD37B939AD12413D9E1B7F0C23B7788360D0ECFCDB260FFCB ВИТАНЕА ООД 115796742 Банка ДСК ЕАД 121830616 ВИТАНЕА VITANEA 115796742
13 574 лв./ BGN 4 476 лв./ BGN 2020-05-08
3 РОДОПСКИ КИЛИМ
115105652
Родопски Килим Родопски Килим АД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 Бялата воденица 9 Родопски Килим АД Димитър Николов Начков 0D999026E48A[..](ПМС55|ТР) Никола ...
Родопски Килим Родопски Килим АД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 Бялата воденица 9 Родопски Килим АД Димитър Николов Начков 0D999026E48ACC45C2BF677D8F269D5BE214773B8A70332F073688CB5C3D468E Никола Димитров Начков DB9B99F7C35CBB6AC46EA5D4914C9FA774E67F1A0EF72331A10C1B5902BDA609 Димитрина Георгиева Колева 496C0F5655786685EE6163245DF492AE412DA0794DE7F7257B46B6B6B6E3D18A Родопски Килим Rodopski Kilim 115105652
17 439 лв./ BGN 4 474 лв./ BGN 2020-05-08
3 АЛЕКСАНДРИЯ ТРАВЕЛ
175225019
Александрия Травел Александрия Травел ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Бъкстон 20 Д Александрия Травел ЕООД Стефан Ружов Гогаджов 557160F0C41E[..](ПМС55|ТР) Петко ...
Александрия Травел Александрия Травел ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Бъкстон 20 Д Александрия Травел ЕООД Стефан Ружов Гогаджов 557160F0C41E51A8E05BDFAAAAACE81D531A9B959A1C6211DCE8DFF96F872EAC Петко Савов Сивчев B9175235F0F53A92BC6550CA4B19244A9BAEBC090F0EBA07D284E2AF0AAB3EA1 Александрия Груп 32DCA6E7DFBCFFA75B98A5191706F752 Антоанета Атанасова Игнатова 760ED75BFFE54EE479BACECD26FF276D0A41A07F0AAA74E75085C4709DE74A14 Владимир Георгиев Маринов 2A57305044A6354D7EE1A07615010B8A494EEA8EFC98FA0301911087861262D3 Александрия Травел Aleksandriya Travel 175225019
9 787 лв./ BGN 4 252 лв./ BGN 2020-05-08
3 БАРИСТА КОФИ ШОП
202355742
БАРИСТА КОФИ ШОП БАРИСТА КОФИ ШОП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.. Бачо Киро 26-30 БАРИСТА КОФИ ШОП ООД НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ ГРИГОРОВ CB35CD191EDC[..](ПМС55|ТР) ...
БАРИСТА КОФИ ШОП БАРИСТА КОФИ ШОП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.. Бачо Киро 26-30 БАРИСТА КОФИ ШОП ООД НИКОЛАЙ ЛЮДМИЛОВ ГРИГОРОВ CB35CD191EDCE6AD22CB0C2C26A3C0AD13D48E4758389C075867C486D2B0A504 СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВ СТОИЛОВ 2E3AD1E99214B442531F0B40555607FAD022E847631F06940052D4E99BFEC83F ВЕСЕЛА ГЪЛЪБОВА КРУМОВА E750E86FA9D1C9F43008C8AA171D714ED68865C9A07D14A94E9EC53A68C55B4B ВЕЛИСЛАВА НИКОЛАЕВА ДОНКОВА BCD714CBBDDBF90B5F6146218DF2E6AD716A963298D3E0AC1FC84A663FEF3C27 БАРИСТА КОФИ ШОП BARISTA KOFI SHOP 202355742
16 436 лв./ BGN 4 182 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЕКО ТУР 2006
108685105
ЕКО ТУР 2006 ЕКО ТУР 2006 ООД БЪЛГАРИЯ с. Чакаларово 6870 ул. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 78 ЕКО ТУР 2006 ООД СВЕТЛИН ЮЛИЯНОВ АЛАДЖОВ 1411D540D9CC[..](ПМС55|ТР) СЕВДА ...
ЕКО ТУР 2006 ЕКО ТУР 2006 ООД БЪЛГАРИЯ с. Чакаларово 6870 ул. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ 78 ЕКО ТУР 2006 ООД СВЕТЛИН ЮЛИЯНОВ АЛАДЖОВ 1411D540D9CCE4891C51AD9F74CB2C9C08040DD6E4CDDE25D844BBDB6661A291 СЕВДА НИКОЛОВА АЛИБАШЕВА 7A8137FF8D1B51698D57A50AAF86C4200BEEB61C5CD73959CB12E6826729F6D8 НИХАТ МЕХМЕДОВ ХОДЖЕВ 6179083574EABD8E7BC7928E576B17C6BBB7069E54CEE92F8DB2B8DEE0A4B0E4 СВЕТЛИН ЮЛИЯНОВ АЛАДЖОВ - 8206242425, СЕВДА НИКОЛОВА АЛИБАШЕВА 7A8137FF8D1B51698D57A50AAF86C4200BEEB61C5CD73959CB12E6826729F6D8 МУСТАФА ЮСЕИНОВ ХОДЖЕВ B60D34C79DCC0C8F86D337F821D50CFBE7117BF04436F000E022609929CFC7E4 ЕКО ТУР 2006 EKO TUR 2006 108685105
16 433 лв./ BGN 4 152 лв./ BGN 2020-05-08
3 МЕРИДИАН ТУРС
131172383
МЕРИДИАН ТУРС МЕРИДИАН ТУРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.Емине 48 МЕРИДИАН ТУРС ООД НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ РАДЕВ F0B30997B1D6[..](ПМС55|ТР) ПЛАМЕН АТАНАСОВ КОПЧЕВ ...
МЕРИДИАН ТУРС МЕРИДИАН ТУРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.Емине 48 МЕРИДИАН ТУРС ООД НИКОЛАЙ РАДОСЛАВОВ РАДЕВ F0B30997B1D67F708F3F9FD43D9CD1D70E9B0F96F0A78AF04B7D6ED05D892C30 ПЛАМЕН АТАНАСОВ КОПЧЕВ 6CE4337280156E5A0CA371A0BDE1361E7AF3D4509FE2CFF54A7C4BE7547B0E6E СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА 8F0312E350852F045200B266448D313EBF0921FDDBA399CA5E5FFC6A970DD9ED ВЕНЦЕСЛАВ ХРИСТОВ ПЕЕВ 58327573E20467C8B65009A4056952474829A4FF3361291CCC082D301524355C МЕРИДИАН ТУРС ООД 131172383 Българо-Американска Кредитна Банка АД 7647AF3C49D0BD724FCC3B6A583F8B5F МЕРИДИАН ТУРС MERIDIAN TURS 131172383
16 429 лв./ BGN 4 121 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЕСИТ
102271040
ЕСИТ ЕСИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 34 ЕСИТ ООД СНЕЖАНКА СТОЯНОВА ЗИКОВСКА E274DD7189AA[..](ПМС55|ТР) ЕСИТ ЕЛЕКТРОНИК СИСТЕМЛЕР ИМАЛЯТ ...
ЕСИТ ЕСИТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 34 ЕСИТ ООД СНЕЖАНКА СТОЯНОВА ЗИКОВСКА E274DD7189AA3BB804FDE05DBC1805FEA25A78E4F8BEBA46C1EB474A1E49EDDB ЕСИТ ЕЛЕКТРОНИК СИСТЕМЛЕР ИМАЛЯТ ВЕ ТИДЖАРЕТ ООД, Република Турция 17B54E2B5792B56AF5F139C50C210DFB ЕСИТ ESIT 102271040
16 427 лв./ BGN 4 097 лв./ BGN 2020-05-08
3 АН-МАРИ БГ
131148674
АН-МАРИ БГ АН-МАРИ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Слатина ул. КОСТА ЛУЛЧЕВ бл. 60 вх.Г ет.7 ап.31 АН-МАРИ БГ ЕООД ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ГИГОВА ...
АН-МАРИ БГ АН-МАРИ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Слатина ул. КОСТА ЛУЛЧЕВ бл. 60 вх.Г ет.7 ап.31 АН-МАРИ БГ ЕООД ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ГИГОВА C817D3270542F56C05B79464370E6A5C58E8B3E816BD7069DD7D815D2039D39E АН-МАРИ БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев ул. Гео Милев 28 Пица - ресторант Джиков СТИЛ - ПЕТЯ ДИМИТРОВА 121756404 АН-МАРИ БГ 131148674 АН-МАРИ БГ AN-MARI BG 131148674
20 340 лв./ BGN 4 076 лв./ BGN 2020-05-08
3 СТАН ФУУДС
204390464
СТАН ФУУДС СТАН ФУУДС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 176 A СТАН ФУУДС ООД АНТОН ТОДОРОВ ПЕТРОВ B373B431C56C[..](ПМС55|ТР) Стоян Иванов Бозов ...
СТАН ФУУДС СТАН ФУУДС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 Тракия 176 A СТАН ФУУДС ООД АНТОН ТОДОРОВ ПЕТРОВ B373B431C56CE41FD4BF9AAFB3AE21216D1D1A1A40DF25B72763CBE1B2D8C9F9 Стоян Иванов Бозов F61141FDCD39105E88078588F8E812A5FF464726345558679B5AEE8BEDCC5F48 СТАН ФУУДС STAN FUUDS 204390464
19 357 лв./ BGN 4 074 лв./ BGN 2020-05-08
3 В И Е - 2009
201463737
В и Е - 2009 В и Е - 2009 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. НИКОЛА КАРЕВ 47 В и Е - 2009 ООД ВАСИЛ АСЕНОВ АСПАРУХОВ 8AD891040FDB[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ АСЕНОВ ...
В и Е - 2009 В и Е - 2009 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. НИКОЛА КАРЕВ 47 В и Е - 2009 ООД ВАСИЛ АСЕНОВ АСПАРУХОВ 8AD891040FDBC1CB6220E872A55ADBB9426A2B2A8D9A608152E6AE410820E718 ВАСИЛ АСЕНОВ АСПАРУХОВ И ЕКАТЕРИНА ТРАЙЧОВА АСПАРУХОВА 865F7AC50A1134A102FE11D653E4A2BDAEF26AF9A9A7BDB5CB92EEEE4DA66AFF ЕМИЛ КОСТОВ КОЕВ 4671A0EF641B080203FEE12C9AD95D4FB38987F795C94A235F76A1AF32B14B64 В и Е - 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.ПЕРЕ ТОШЕВ 26 ВАСИЛ АСЕНОВ АСПАРУХОВ И ЕКАТЕРИНА ТРАЙЧОВА АСПАРУХОВА 865F7AC50A1134A102FE11D653E4A2BDAEF26AF9A9A7BDB5CB92EEEE4DA66AFF В и Е - 2009 V i E - 2009 201463737
20 338 лв./ BGN 4 053 лв./ BGN 2020-05-08
3 СБУ
102956230
СБУ СБУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 23 Славейков Северна Промишлена Зона, срещу бл. 37 СБУ ЕООД Детелин Павлов Пенчев 6FD1C1EE5D21[..](ПМС55|ТР) СБУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ...
СБУ СБУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 23 Славейков Северна Промишлена Зона, срещу бл. 37 СБУ ЕООД Детелин Павлов Пенчев 6FD1C1EE5D21D7DD11D6AD5D20FC6054C2770CFC325790329BEB579E949A1430 СБУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8010 Северна Промишлена Зона, срещу бл. 37 в к-с Славейков СБУ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8010 пощенска кутия 23 СБУ SBU 102956230
25 268 лв./ BGN 4 021 лв./ BGN 2020-05-08
3 ТРИШЪР ТАБАК
204481476
ТРИШЪР ТАБАК ТРИШЪР ТАБАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Сарафово Ангел Димитров 54 ТРИШЪР ТАБАК ООД АТАНАС ДАНЧЕВ ДАЧЕВ 5BC418CF6F3E[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ...
ТРИШЪР ТАБАК ТРИШЪР ТАБАК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Сарафово Ангел Димитров 54 ТРИШЪР ТАБАК ООД АТАНАС ДАНЧЕВ ДАЧЕВ 5BC418CF6F3EED7EFDF541C46008B3603F99BBC0E5264C6DE41A67FC38460999 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАРАКЧИЙСКИ 77FF99CFB229453A3820875694810291BF3DC050027F597AF919F2035286FCDE ТРИШЪР ТАБАК TRISHAR TABAK 204481476
17 394 лв./ BGN 4 015 лв./ BGN 2020-05-08
3 ИНТЕРФУД - 97
122066598
ИНТЕРФУД - 97 ИНТЕРФУД - 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ихтиман 2050 Васил Левски 3 ИНТЕРФУД - 97 ЕООД Димитър Стоянов Спасов 929317DCBF77[..](ПМС55|ТР) ИНТЕРФУД - 97 ...
ИНТЕРФУД - 97 ИНТЕРФУД - 97 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ихтиман 2050 Васил Левски 3 ИНТЕРФУД - 97 ЕООД Димитър Стоянов Спасов 929317DCBF77063CD0190E5440956FC219C69304A1A7B7A040E2B6BF8727414F ИНТЕРФУД - 97 INTERFUD - 97 122066598
15 441 лв./ BGN 3 969 лв./ BGN 2020-05-08
3 СТАБИЛ АГРО ТРЕЙД
160116314
МЕГАГРУП РИАЛ ЕСТЕЙТ БЪЛГАРИЯ МЕГАГРУП РИАЛ ЕСТЕЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 53 МЕГАГРУП РИАЛ ЕСТЕЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД БИЛЯНА МИТКОВА КУЦЕВА ...
МЕГАГРУП РИАЛ ЕСТЕЙТ БЪЛГАРИЯ МЕГАГРУП РИАЛ ЕСТЕЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 53 МЕГАГРУП РИАЛ ЕСТЕЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД БИЛЯНА МИТКОВА КУЦЕВА ECB3D9A97CDB6838F8C2217E69791EBF44747F5520C27841721F7FD0053E4379 МЕГАГРУП РЕАЛ ЕСТЕЙТ ХОЛДИНГ ЕАД, ГР. ВЕГХЕЛ, ХОЛАНДИЯ 66759547021FC7337FFE1216A193DEC9 МЕГАГРУП РЕАЛ ЕСТЕЙТ БИ ВИ, ГР. ВЕГХЕЛ, ХОЛАНДИЯ 9833CEB716549279258E7A83AFF6CB46 СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 825268010 МИТКО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ 99481A1137831EAF3155E19FC8076BD6F63E6F5EBD94C951CA7BC7E3373CD8E7 СТАБИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ АД 203782067 МЕГАГРУП РИАЛ ЕСТЕЙТ БЪЛГАРИЯ MEGAGRUP RIAL ESTEYT BALGARIYA 160116314
8 793 лв./ BGN 3 808 лв./ BGN 2020-05-08
3 В. С. ПРИМ
205305495
27 235 лв./ BGN 3 803 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЕМУ-ПЕРНИК
113586094
ЕМУ-ПЕРНИК ЕМУ-ПЕРНИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2304 ул. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1 ЕМУ-ПЕРНИК ООД ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ СТОИЛОВ 2063E9CA3DBD[..](ПМС55|ТР) ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ...
ЕМУ-ПЕРНИК ЕМУ-ПЕРНИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2304 ул. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1 ЕМУ-ПЕРНИК ООД ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ СТОИЛОВ 2063E9CA3DBDF19AEBB2191BC9E25AB1152DC3D5A430DEDFBF85D83FF2810CCB ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ СЛАВЕНИН 143C3B6C433FAF7E98638ACBBE90C0AC7F42827EEC31F349A684B9D1345F2470 КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВЕНИЕВ 98DA00A41ECF13FF76A536D6AF00FDAF034C64F3F7BDCCF0F78EC0BCC16D20A7 ЕМУ-ПЕРНИК EMU-PERNIK 113586094
13 486 лв./ BGN 3 788 лв./ BGN 2020-05-08
3 БУЛАРКОС
126611882
БУЛАРКОС БУЛАРКОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ДУНАВ 6 Б БУЛАРКОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. БЪЛГАРИЯ 150 БУЛАРКОС ЕООД ДИМИТЪР ТОНЕВ ГОЧЕВ ...
БУЛАРКОС БУЛАРКОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. ДУНАВ 6 Б БУЛАРКОС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. БЪЛГАРИЯ 150 БУЛАРКОС ЕООД ДИМИТЪР ТОНЕВ ГОЧЕВ E487453105515A06CAF1B0A54A4E23E74BA7666350CCEE9654E099778993BBBA БУЛАРКОС BULARKOS 126611882
20 302 лв./ BGN 3 619 лв./ BGN 2020-05-08
3 МО НИ ПАРТНЪРС
203430482
МО НИ ПАРТНЪРС МО НИ ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елин Пелин 2100 ул. ИВАН ВАЗОВ 1А МО НИ ПАРТНЪРС ООД СИМЕОН ИВАНОВ ТАНЧЕВ F718741B0095[..](ПМС55|ТР) ВАЛЕНТИН ...
МО НИ ПАРТНЪРС МО НИ ПАРТНЪРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Елин Пелин 2100 ул. ИВАН ВАЗОВ 1А МО НИ ПАРТНЪРС ООД СИМЕОН ИВАНОВ ТАНЧЕВ F718741B00950225D28DB57C90BFE937749C5E0B4893AD11330995D7A9A47709 ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ 390F3B8808283A1A05CDAED8C75691F6D1381CFB3ADF09FF031ECE1FBCC4789A БОНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ 32590753C8DC9FD94486CC6553EF3137CFE08E6A3B009E61E313EE5E26139240 МО НИ ПАРТНЪРС MO NI PARTNARS 203430482
17 354 лв./ BGN 3 616 лв./ BGN 2020-05-08
3 ГЕНОМАКС
131342095
ГЕНОМАКС ГЕНОМАКС ООД БЪЛГАРИЯ с. Замфирово 3530 ул. Васил Левски 12 ГЕНОМАКС ООД МАРИН ГЕНОВ ГЕНОВ 47EA16053A64[..](ПМС55|ТР) РОСЕН ГЕНОВ ГЕНОВ ...
ГЕНОМАКС ГЕНОМАКС ООД БЪЛГАРИЯ с. Замфирово 3530 ул. Васил Левски 12 ГЕНОМАКС ООД МАРИН ГЕНОВ ГЕНОВ 47EA16053A6404639C88811762C24572161334054DE62CAC2229B97923368D01 РОСЕН ГЕНОВ ГЕНОВ 2A17DED971EDCCA6895C17F55A7993724F29397F7E17FD03921CCAC66760F425 ГЕОРГИ МАРИНОВ СИМЕОНОВ A01EFDE010EA599A6F259C4BE0B611461620EEF1369B156F95DAD2A43AD7DAB7 ГЕНОМАКС GENOMAKS 131342095
9 669 лв./ BGN 3 613 лв./ BGN 2020-05-08
3 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЧЕЛНОТО КОШЕРЧЕ
204872051
ДЕТСКИ ЦЕНТЪР БИЙХАЙВ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР БИЙХАЙВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади - Запад Проф. Велизар Велков 33 В ДЕТСКИ ЦЕНТЪР БИЙХАЙВ ООД Николай Станимиров Илиев ...
ДЕТСКИ ЦЕНТЪР БИЙХАЙВ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР БИЙХАЙВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски Ливади - Запад Проф. Велизар Велков 33 В ДЕТСКИ ЦЕНТЪР БИЙХАЙВ ООД Николай Станимиров Илиев D7B0EA2D5EF8E9E9D408D7567B31EBBAA6796F71FCB49D14C4F95CDE4315E3CF Сидер Руменов Сидеров 8D42A2D7A3ABE0C7E152DDE05D34C87D68D6F750BEA60A28B379540011BAF004 ДЕТСКИ ЦЕНТЪР БИЙХАЙВ DETSKI TSENTAR BIYHAYV 204872051
7 837 лв./ BGN 3 516 лв./ BGN 2020-05-08
3 ТИХ ТРУД - БУРГАС
812114919
ТИХ ТРУД - БУРГАС ТИХ ТРУД - БУРГАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ ЯВКО КОМИТОВ 16 ТИХ ТРУД - БУРГАС ЕООД ТЕНКО МАРКОВ ТЕНЕВ ...
ТИХ ТРУД - БУРГАС ТИХ ТРУД - БУРГАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ ЯВКО КОМИТОВ 16 ТИХ ТРУД - БУРГАС ЕООД ТЕНКО МАРКОВ ТЕНЕВ 6DE17FE0A90A610568331C29C42E093238EE4A691DD056B9A2F69EBF6F3737DE СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ 000703130 ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ 65026EBF9721ABBABEF550389063229293494A05B94A2899065EC0E7A75E80B5 РАДОСТИНА ЕМИЛОВА ДАРАКЧИЕВА-ДУКОВА 82EBA1E34A726107993CCBC5A3EE0872AE6378CD45775B01BDFC89C409B1FBBC ИВАН ОБРЕТЕНОВ ЧЕРВЕНЯКОВ 1F953E480AE1CF6A9B897C7C12974E172DA42264CE7D35880C6A7D2B1FF71261 ТИХ ТРУД - БУРГАС TIH TRUD - BURGAS 812114919
28 208 лв./ BGN 3 498 лв./ BGN 2020-05-08
3 ВЕРСО ТРАВЪЛ
200822439
ВЕРСО ТРАВЪЛ ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 ул. ТРАКИЯ 9 ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ 6E9D92873EB2[..](ПМС55|ТР) ИСКРЕН ИВАНОВ ДИНЕВ ...
ВЕРСО ТРАВЪЛ ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 ул. ТРАКИЯ 9 ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ 6E9D92873EB20154838624BDA1CE463F553E28AEC9561CC13DC646646990FDB4 ИСКРЕН ИВАНОВ ДИНЕВ 6BAE5FF2A3F9C4142E2A9139B6A7C60989BF0D0D6272407C920C1FD9CCD728C1 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АВРАМОВ 9CBCA6661CAB20D2008745943F1CE6B0018A6FF02F5D01AFD211BD2F4ACA4C27 ВЕРСО ТРАВЪЛ ООД БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 ул. ПОДЕМ 12 ВЕРСО ТРАВЪЛ VERSO TRAVAL 200822439
8 715 лв./ BGN 3 432 лв./ BGN 2020-05-08
3 МОТО ТОП
104637006
Мото Топ Мото Топ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ВЪЗРОЖДЕНСКА 2А Мото Топ ЕООД ДАНАИЛ ЦОНЕВ ВАСИЛЕВ 4F887B0F131E[..](ПМС55|ТР) ЦВЕТОМИЛ ИВАНОВ МЯНОВ ...
Мото Топ Мото Топ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ВЪЗРОЖДЕНСКА 2А Мото Топ ЕООД ДАНАИЛ ЦОНЕВ ВАСИЛЕВ 4F887B0F131E4E196FAE15D5C5B7016F8DDDB8AADF03CC296CA349AB291E5D11 ЦВЕТОМИЛ ИВАНОВ МЯНОВ BA081EA4F531D580B86DF680A93B24E8C4BE039D65D2E4EC75DB0F1477301D15 Мото Топ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 183-та 16 Мото Топ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 Младост 1 12А 1 Мото Топ Moto Top 104637006
11 512 лв./ BGN 3 381 лв./ BGN 2020-05-08
3 ДЖЕМИ - СТРАТУС
040408636
ДЖЕМИ - СТРАТУС ДЖЕМИ - СТРАТУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ДИМИТЪР КАРАДЖОВ 6 ДЖЕМИ - СТРАТУС ООД ЕМИЛИЯ ПЪРВАНОВА МАНОЛОВА ...
ДЖЕМИ - СТРАТУС ДЖЕМИ - СТРАТУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ДИМИТЪР КАРАДЖОВ 6 ДЖЕМИ - СТРАТУС ООД ЕМИЛИЯ ПЪРВАНОВА МАНОЛОВА A6BDF80F742F74DDF7D563567C2D661EC5791806A7B5A1495B1E450B5920C598 ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ BD03CBBDB43BDF17BC6698C8697E8B6BD13A562613D9A5C3114842BC95B5CDDD ДЖЕНЬО МИНЕВ МАНОЛОВ DD5C468DDDE6ECDFC957938E74545CD51C90242F3B590E8D6909E7280A38BCB8 ДЖЕМИ - СТРАТУС DZHEMI - STRATUS 040408636
16 336 лв./ BGN 3 222 лв./ BGN 2020-05-08
3 ВАЛДЕС 67
160132299
ВАЛДЕС 67 ВАЛДЕС 67 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ПЕТЪР СТОЕВ 94 ВАЛДЕС 67 ООД ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ХРИСТЕВ 4FC5B06B8B84[..](ПМС55|ТР) ЕМИЛ КОСТОВ КОЕВ ...
ВАЛДЕС 67 ВАЛДЕС 67 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ПЕТЪР СТОЕВ 94 ВАЛДЕС 67 ООД ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ХРИСТЕВ 4FC5B06B8B84005BA0C7B2E3C487EAE647203097F728F9B9A0C474853E21C65B ЕМИЛ КОСТОВ КОЕВ 4671A0EF641B080203FEE12C9AD95D4FB38987F795C94A235F76A1AF32B14B64 ВАЛДЕС 67 VALDES 67 160132299
14 375 лв./ BGN 3 148 лв./ BGN 2020-05-08

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 1 526 891 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More