Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за @published 2020-05-18 намери 1059 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ
123633222
... СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 18 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ФРАНК АЛБРЕХТ, Германия 7486ED9CDF1B[..](ПМС55|ТР) МАНФРЕД КОЛВИЦ ...
СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 18 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ФРАНК АЛБРЕХТ, Германия 7486ED9CDF1B37602403FF119F9E7391 МАНФРЕД КОЛВИЦ, Германия C3B9AE1819DE1B2AEFBD33BD434A245C СУМИТОМО ЕЛЕКТРИК БОРДНЕТЦЕ ГМБХ, ГЕРМАНИЯ 7A5879B497C5163542B55B4A08700BBB ВЕДАТ СЕЙМЕН 1241FBE29103F12E57C9FD95DF467CCA ЕЛЕНА ДИМОВА БАЙКУШЕВА 6281BCE6018553A81847E7FA0331F7F06011348AF9144ED7742EA66E8D94B5DF АПМИН БАУЕР FDF6B253FDAAEEFAD6D9FC516A7D470D АРМИН БАУЕР 6B8404ADE7143705FB884586A7CC379C ХЕНИНГ ФОН ДЕМ ХАГЕН 1880A84242AC9476592F6274CACD8025 Йошинори Мицутани 7C60856D34D7D6272EF9172B72C66926 Хитоши Кобаяши F04DC681037B742812B84890BC8D419A Буркхард Гезенхюс- Хюбентал 7314D29B46396D299FE9788D7430D62E Йозеф Маркус Корстен DB688B6F8B3034C5221E317B1CAD5B3A Оливър Шахт 7B0F5B45864B4CA17821EDA6FA05A628 Михал Мариан Любик 7CC5FB02C8F80CFD5C0E545356467125 Гюлай Татлъдил 20319290197AED46BD90E56D7587160D ВУРАЛ СЕИС E8921EFA81D6B5AC8BDEDD7CDCDE6247 МЕТИН ЕЛБЕЛИ 89D0FFBAF6551C0E6D94FB03AC27F2BB Месут Юксел 97DBC867B2FDEFC4A740928C43840680 Танер Рамадан Мутлу 50A49FC5F9DE0A5B6F832A9DB81D4BAB42DD48E253FE2D60281A604C86F687F0 Пьотр Сатурнин Павлина BB796A0393BD936825F44D28813D8C35 Сумитомо Електрик Борднетце СЕ C1416CA839219A968696578C04A928D4 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ SE BORDNETTSE-BALGARIYA 123633222
2495 1 063 лв./ BGN 1 590 737 лв./ BGN 2020-05-18
4 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ
200292065
ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ул.ИВАН ВЕДЪР 1 БИЗНЕС СГРАДА АВКО ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД ТОМАШ ЙИНДРА 9D2CCAE26CC4[..](ПМС55|ТР) ВИТТЕ ...
ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ул.ИВАН ВЕДЪР 1 БИЗНЕС СГРАДА АВКО ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД ТОМАШ ЙИНДРА 9D2CCAE26CC42B1DC635770D68BB184B ВИТТЕ АУТОМОТИВ ГМБХ/ФР ГЕРМАНИЯ/ A207619992C58BE43611E3429F855332 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7013 ДУНАВСКИ КЪТ 7 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК 813071350 ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ 0B879C5DF79CB61A32269A2F6CAB4A42D939EADA887641C8301E0FD421C67C33 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД 200292065 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ 200292065 ВИТТЕ Аутомотив ГмбХ 353E5EC2A63D6FC261306C92280C1505 Сосиете Женерал Експресбанк АД 813071350 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 м. Слатина Индустриален парк 19 ВСТ Кинематикс България 204957053 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ VITTE AUTOMOTIV BALGARIYA 200292065
873 1 054 лв./ BGN 552 334 лв./ BGN 2020-05-18
4 ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ
203850598
Шишеджам Аутомотив България Шишеджам Аутомотив България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Шишеджам Аутомотив България ЕАД Реха Акчакая 459E6F2F44DE[..](ПМС55|ТР) Бейза ...
Шишеджам Аутомотив България Шишеджам Аутомотив България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Шишеджам Аутомотив България ЕАД Реха Акчакая 459E6F2F44DE82A5A5C77C6A7561A489 Бейза Генч 8B2BD58AB09FDEEBD35DC0DDE419F99F Гьокчен Турал B200DAC3B2B0DBBFF74358294353FBA5 Лидия Сантова Шулева 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. AB6D9F346C1EB827A84C1310296C8C07 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Илкер Аггюл DCBA8B6694158DE4FD521FA9CACDB872 Тракия Аутоглас Холдинг Б.В. EEBE0C7B14C989D179B1F3C55E84ECE3 Анъл Караджа DD625586FBF2A1C907C205DFF472576E Тракия Инвестмънт Б.В. C4EBA77E5B26FC95405B9BEFAC68F77E Картал Каймакчъ 99D4FF779DE7255DC8F1EEBA98E7DD5A Мухсин Мироглу E63EF89D95D89E8325630A272359ACF5 Хюсеин Хасанов Хорозов 89473DE446855C4E86D4F69D65B1C5BB5D50C2C1650C39A1B11852FA672C248C Сечкин Баш 36822BAE8A8C39FF4C2D7DCA58FC018D Йозгюр Ходжаоглу 2060FDEDA0E8E3B9BB59052059009FDC Шишеджам Аутомотив България SHishedzham Automotiv Balgariya 203850598
631 1 037 лв./ BGN 392 593 лв./ BGN 2020-05-18
4 ДЗАЛЛИ
107526203
Дзалли Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 Никола Войновски 10 Дзалли ООД Сандро Веронези F1999F8B41B2[..](ПМС55|ТР) КАЛЦЕДОНИЯ АД A7E53CDEA43E[..](ПМС55|ТР) КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ ...
Дзалли Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 Никола Войновски 10 Дзалли ООД Сандро Веронези F1999F8B41B24B508BC60B175036C9BC КАЛЦЕДОНИЯ АД A7E53CDEA43EB4F803DC67A6BE1CBEAE КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ ЛЮКСЕМБУРГ АД 1B7C1422438BED0396E7592BD1F00D93 КАЛЦЕДОНИЯ АД , Италия 36363BFC355A213F67DF3CFAA7ED8029 КАЛЦЕДОНИЯ ФИНАНЦИАРИЯ АД, Люксембург 7785DCF6D93308B560043F9411014DB5 Дзалли ООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 местност Айвузов копак 1 ДАМИР РОГИНА 4AF8D3311F31481AB7BA609A257D483D Дзалли Dzalli 107526203
947 576 лв./ BGN 327 104 лв./ BGN 2020-05-18
3 ХИДРОСТРОЙ
103029862
ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 1 ХИДРОСТРОЙ АД НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ 3EAD94B5F2B5[..](ПМС55|ТР) АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ЕНЕВА ...
ХИДРОСТРОЙ ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 1 ХИДРОСТРОЙ АД НИКОЛАЙ КУПЕНОВ ПАШОВ 3EAD94B5F2B5E79285B1476FFEB6C97901885FAE30E241DD1B7E4E3CC3B749D4 АНТОНИЯ ЕМИЛОВА ЕНЕВА C74C8D944004830D25C7813C5189ABA4FF69D3DB4BF080944C52ECABC3822195 ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 682E78D70B4DEE12D9FE98ADD5F85CB5D1FCCF2D4EB85CE771BB5AB4E2410469 АННА ПЕТРОВА ЦОНЕВА CCD577AF9B2BC2558C03D03C98B7643DD671B17D8B87F0D7C4AF7B52BF34AC2A ГЕРГАНА КОЙЧЕВА АТАНАСОВА 12298A815D6B1F822053B4FD400286AB9A8B4A79BF7E7A55DF8DC5496D87BD57 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ХРИСТО И ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВИ 117 МИЛОШ АЛЕКСАНДРОВ ПОЦКОВ 962E16D075AB8A2895172B2E8BD3537B777A4FAF2F43BE98C234142DFFA3B442 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Константин Фотинов 19 А НЕДЬО НЕДЯЛКОВ ПЛАЧКОВ B6A648F704BCFFD96AA661333408AB26AB3649D49A57107F196BB46C84E1E98A ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Евлоги и Христо Георгиеви 117 НАЙДЕН ПЕНЕВ КОСТАДИНОВ 0ABF59BD031083CD73CF87702112404038CD02AE742031E0F5550F83C4BC8F9C ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Андрей Сахаров 1 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 9173B83AB3D65F89836D8792AE571D2725C2077999BAADFC04B3348F6EA16BAF ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 37C1C519DA219040ACDBFEA277636D7500E2657E27F89052CC421535616EE75B ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ 66701860675C2BA0C6311B6FBB836D5C72267F3CCE6410E2212F7DC60F45DC07 МАЯ ВЕСКОВА ЖЕЛЕВА 49BC260F2F052F58702CDCA06B649FA26151DD0ECC575D60DDDE5BC9D1CE4E4D Живко Илиев Недев 3723C57A9127ACCDE211609C8048539B7A54FD6C600B00679B5BD6346F6B7E9B ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул.Шандор Петьофи 13-15 ХИДРОСТРОЙ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Сливница 201 ХИДРОСТРОЙ HIDROSTROY 103029862
495 999 лв./ BGN 296 836 лв./ BGN 2020-05-18
4 СРЕДНА ГОРА
833067174
СРЕДНА ГОРА СРЕДНА ГОРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Калояновско шосе 2 СРЕДНА ГОРА АД Александър Любенов Палешутски 71B645DD8E4B[..](ПМС55|ТР) Вяра Василева ...
СРЕДНА ГОРА СРЕДНА ГОРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Калояновско шосе 2 СРЕДНА ГОРА АД Александър Любенов Палешутски 71B645DD8E4B6F9E2C9C222A174D931AE6BDA7CA30F46F5383CC409E3722D8DC Вяра Василева Кръстева-Колева B94E6BFBF08F46D7C44BE83BFD69D5EFB6149471F27F79D680A41596AF51C69C Борислав Василев Динев 00D575E3B4DFCA1C8394842EC2C4CB2F45C3865D387C807226B22FD712D32367 Иван Димитров Вангелов E58E0185A28C98C63FA671CA528D72F2365E3A4518F578D1D22B3716596E8F80 СРЕДНА ГОРА SREDNA GORA 833067174
315 1 200 лв./ BGN 226 792 лв./ BGN 2020-05-18
4 КАЛИНЕЛ
110549817
КАЛИНЕЛ КАЛИНЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул.ЛАКАРИЦА 2 КАЛИНЕЛ ЕООД МАРИН КОЛЕВ РАДЕВСКИ 69A86B660DDA[..](ПМС55|ТР) КАЛИНЕЛ KALINEL 110549817(ПМС55|ТР)
КАЛИНЕЛ КАЛИНЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Троян 5600 ул.ЛАКАРИЦА 2 КАЛИНЕЛ ЕООД МАРИН КОЛЕВ РАДЕВСКИ 69A86B660DDAEEF2824660B1093B06F1D5EA539CA8B1CD8A1789320334D4130B КАЛИНЕЛ KALINEL 110549817
190 1 564 лв./ BGN 178 285 лв./ BGN 2020-05-18
4 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО
175192081
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ул. КУКУШ 7 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД ИЛИЯ КАРАМФИЛОВ КАЛИБРАДОВ ...
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ул. КУКУШ 7 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ АД ИЛИЯ КАРАМФИЛОВ КАЛИБРАДОВ 8BDA0C98A0A55C4E8D3F80C3616C63A6CA398CCFBD3D1D6833E5182797DAEE48 АНГЕЛ АНДОНОВ ИРИБОЗОВ 5CCFF3BAA31079A6701517E72364BF6BBA3344ED36D09EC95B5AFB5A13C22645 ПЕТЕР ЕМИЛ АМЛИНГ D2D2D3413A17603C92742C5AFC6B55AB АРНД ТУШИНСКИ E0E2C20809511EBFB140798F7AB2470A РОЛФ ГЮНТЕР ФАЛКЕ 1D64E272F06914F31BE237450DFA90A9 НЕВЕНА ЩЕРИОНОВА АЛЕКСИЕВА F6556E5191505EB9780044277DAB4B0C761B1C2A199365E494BBDFDFCEFFFEE8 ПЕТЕР ЕМИЛ АМЛИНГ 7B48B2EB0AA73C23F6F0B99BFD9C1881 ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ 6337F9937FB164043A5289B1E170DDBE53A12D339B921924C4ECA18FE12F6498 АРНД ТУШИНСКИ 8CA63D011F4C1250F75D466907BD603D РОЛФ ГЮНТЕР ФАЛКЕ C60C58223349489AEEC2311E017E30C4 ДИТЕР ФРИДРИХ КУЛМАН 1FE67B564609E03294D8EF30A5AEB3AD Антон Георгиев Михов 0027161B6D3CA351F08DD2B9F22F506A488B19435C5907687B8AB27B89F54E1B Флориан Шилинг 48FD8BC1E3E3AE54EFEC87DD3B656C04 Боян Николов Боянов EE27775A7DB6B0D1BA654D7D533970EF4073AF9C43B2D76683621B031974A9DA Майк Зеленрик AE4B05E431A40AB64B5DB56FBEDDB6B7 БАРГЕЙМ 131196110 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН 121425308 ПАЛМС ПЕТРИЧ 200876376 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛЕЙЖЪР ПРОДЖЕКТ INTERNESHANAL LEYZHAR PRODZHEKT 175192081
149 1 886 лв./ BGN 168 639 лв./ BGN 2020-05-18
3 ИНФРА ЕКСПЕРТ
204342601
ИНФРА ЕКСПЕРТ ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Велико Търново 27 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД Стефан Иванов Радев A0B9507B8D12[..](ПМС55|ТР) Иван Владимиров ...
ИНФРА ЕКСПЕРТ ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Велико Търново 27 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД Стефан Иванов Радев A0B9507B8D1273E9E7D3091462F7EAD541B64ACC401780E13C227A1998105521 Иван Владимиров Владимиров 352FF95C8775C7559499A43D9D478529653A1819581F6083C7228C37EB8BA981 Недьо Недялков Плачков B6A648F704BCFFD96AA661333408AB26AB3649D49A57107F196BB46C84E1E98A Любомир Василев Славов 16A976E7CB9C329F4F7980F7A6457A550FE242090A4D0024436DB698C8AF241F Иво Крумов Михайлов BEC63B7123F7429815660B4A8C28A45CD1782D25FD7448B79659C0CFCB05ED4F ИНФРА ЕКСПЕРТ 201435908 ИНФРА ЕКСПЕРТ 204342601 ИНФРА ЕКСПЕРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Възраждане ул. Иван Янев 1 ИНФРА ЕКСПЕРТ АД Антония Емилова Енева - Димитрова C74C8D944004830D25C7813C5189ABA4FF69D3DB4BF080944C52ECABC3822195 ИНФРА ЕКСПЕРТ INFRA EKSPERT 204342601
265 1 002 лв./ BGN 159 341 лв./ BGN 2020-05-18
3 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ
200204065
ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 82 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ВАСИЛИС ГУДЕС B4820F1A0CB9[..](ПМС55|ТР) АЛЕКСАНДРОС ФУРИЛИС ...
ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 82 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД ВАСИЛИС ГУДЕС B4820F1A0CB97706E16EF3F1C26FEB7C АЛЕКСАНДРОС ФУРИЛИС 5AEBBE027460E301BA3943ACEA2D0107 АПОСТОЛОС ПЕТАЛАС BD3E154FE1DE1C462DE1376ACABA5A20 ЙОАННИС ЗАКОПУЛОС AE88AAA6ECB21876B881035BFF6614D2 ДАФНИ ФУРЛИ 54C89CCE3A131586F5BC8B774477CBEF ХАУСМАРКЕТ ЕС.ЕЙ 204EF80CB6784E8195D51EFBFA8D9038 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 - бул. Княз Александър Дондуков 82 - - ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 - ул. Околовръстен път 216 - - Александрос Фурлис 912E6CC648B2FD8D97F5D62F2F831F73 Апостолос Петалас 20300EF718A8A84A7E273C9F10B82EB6 Йоаннис Закопулос DC42571CE62845905E893A842D1005D1 Дафни Фурли 8AEA233D6C931786E8CC850783AEE17E Георгиос Василакис 92CEF65AA471729754D04FB7DC43455C Панагиотис Катифорис 41770BAC2925EDC0E5310AFFE4468BAD Теодорос Муратидис 558C1E51B6E39D73599B3733BD38670C Георгиос Алевизос 67D780A7961530CD14AD99B9C736E63E Николаос Ифантидис 3954A36C411B3977412844146DFF8290 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД Николаос Сфироерас C54F0D04F58A7E3E46863C4ACA56D729 „ХАУСМАРКЕТ Ес. Ей” C6CF39EE3BF048B8CF521C40C8F83D90 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ HAUS MARKET BALGARIYA 200204065
275 793 лв./ BGN 130 872 лв./ BGN 2020-05-18
4 КАПРОНИ
833067822
КАПРОНИ КАПРОНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ГЕН.СТОЛЕТОВ 45 КАПРОНИ АД ЛЮБОМИР ДЯНКОВ ИВАНОВ 7DA10454AB56[..](ПМС55|ТР) РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ ...
КАПРОНИ КАПРОНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 ГЕН.СТОЛЕТОВ 45 КАПРОНИ АД ЛЮБОМИР ДЯНКОВ ИВАНОВ 7DA10454AB566B956599163001869D682B85F4F584D3300642B8BBBC458529F6 РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ 37ABC917DA1420D0A8C73E18A916A4F6FCB216AA856B8AED027BB50F9C4955F3 РАЙНА ТОТЕВА ПЕЕВА 5E616BD1A5C5F3D9DF9E1471FACCC40A4A05287E60BE4FCB7751ECCCA0D50C07 ВАЛЕНТИНА НЕНОВА ИВАНОВА CE54FA0BE8D49F9F82821AA0815D3ECDBC692246C685987736A304CA6A0688EF ИВАН ГЕОРГИЕВ ЙОСИФОВ F89F4EA9641B3107AFB00DFC4FF0E2C5C5DD453E600D23A10E17880B2D0DFEA1 ПЕТКО КОСТОВ ПЕТКОВ 5768EE33ABC08EAA14F0FC62A05D3E6880BD066A38ACE04DB46EA8F8AC051B66 ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ 62087B1F9C7799C0101601ABA9BE09DAA04ABD64198F85EB32B7942CD213C839 РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ A6AA57031CD9805B0E2951720AF772A7 КАПРОНИ KAPRONI 833067822
241 778 лв./ BGN 112 444 лв./ BGN 2020-05-18
4 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ
117589846
ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.ТУТРАКАН 44 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД РУБЕН ДЕНКБЕРГ EC043792EE26[..](ПМС55|ТР) ДЖОУЗЕФ СААР ...
ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.ТУТРАКАН 44 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД РУБЕН ДЕНКБЕРГ EC043792EE26795C58FE013638BA113D ДЖОУЗЕФ СААР 1ED58490FB3003A28F1DA7775735547F ДЕЛТА ГАЛИЛ ХОЛАНДИЯ ООД D588932A814542AD9B6FCBFBDE6C048B ИГАЛ ХЕРЕТЦ A88CDC022FC0B3CE9B1F34DDBFF5786AEDF4B38C2763252789DD8E33186175E3 МИХАЕЛ ЛАКСЕР E2B15C5E9E109C601E1BD984963DC08C ДЕЛТА ГАЛИЛ ХОЛАНДИЯ ООД FA190F97810709D3782034881D0F9DC4 ПЕСАХ ПИСАХОВ 4C7284D30C53364CD98FA4BA666FEA94 ХАИМ НАВОН 61CD17B4E04A805A20F5C31690F322AA ПЕДРО ЛУИС КРУЗ ДА СИЛВА РЕГАДО 233B8347998CF322E192E8B972289C73 ИГАЛ ХЕРЕТЦ AC5AE6E83E2A6B8F180433DAD846F1A9 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ DELTA TEKSTIL-BALGARIYA 117589846
397 423 лв./ BGN 100 838 лв./ BGN 2020-05-18
3 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ
117589846
ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.ТУТРАКАН 44 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД РУБЕН ДЕНКБЕРГ EC043792EE26[..](ПМС55|ТР) ДЖОУЗЕФ СААР ...
ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 бул.ТУТРАКАН 44 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД РУБЕН ДЕНКБЕРГ EC043792EE26795C58FE013638BA113D ДЖОУЗЕФ СААР 1ED58490FB3003A28F1DA7775735547F ДЕЛТА ГАЛИЛ ХОЛАНДИЯ ООД D588932A814542AD9B6FCBFBDE6C048B ИГАЛ ХЕРЕТЦ A88CDC022FC0B3CE9B1F34DDBFF5786AEDF4B38C2763252789DD8E33186175E3 МИХАЕЛ ЛАКСЕР E2B15C5E9E109C601E1BD984963DC08C ДЕЛТА ГАЛИЛ ХОЛАНДИЯ ООД FA190F97810709D3782034881D0F9DC4 ПЕСАХ ПИСАХОВ 4C7284D30C53364CD98FA4BA666FEA94 ХАИМ НАВОН 61CD17B4E04A805A20F5C31690F322AA ПЕДРО ЛУИС КРУЗ ДА СИЛВА РЕГАДО 233B8347998CF322E192E8B972289C73 ИГАЛ ХЕРЕТЦ AC5AE6E83E2A6B8F180433DAD846F1A9 ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ DELTA TEKSTIL-BALGARIYA 117589846
455 344 лв./ BGN 93 860 лв./ BGN 2020-05-18
3 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА
831635354
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 38 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД ДАНАИЛ РУСЕВ ДИМОВ ...
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 38 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД ДАНАИЛ РУСЕВ ДИМОВ 426EE0278FDF02032B0CA49EBA19810DBD5452DB8BBDF67EBEB971876E50141A ПРОДАН СТОЙКОВ ПРОДАНОВ 00F2351EE25AAE30EE485AD2873F18E64F5F5F5BF43E71F14A5702C0CCECF8E5 ЕФРЕМ ЕФРЕМОВ КАРАНФИЛОВ E1927B5A5EB15FA81B5913FA76E4B053F1B9ACA398A175B0423A446FCC5E172F ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЧЕРНЕВА-МАРКОВА 59E732EBC2FC491385DB45D85931B1431DD2A63950058530FB639DC9BDBD4EF4 ИВАН ДИМИТРОВ КАРАБАТАКОВ 3A303C9A3989DA8EC747C4EB7C5A2064E5F2BEB3DE7FABAF47F96945FF4571E2 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 121320570 МАРГАРИТА БОЖАНОВА РУСАНОВА E805A53B57BBFE437CB9DA7C5DDF7E017A3DDB4232DE15D77D384C6B3AD57F7F НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 район СРЕДЕЦ, бул.ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 38 КОМПЛЕКС СЕРДИКА ГРУП 131116720 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА 831635354 ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖИЛОВ 7E39D13D6D465419EF20E8104B6EC7720336BAA67E108586B1FC38F50A250560 ДАНАИЛ ЙОРДАНОВ ДАНАИЛОВ EC5F919BFA45C4C5C5371E3DC9CAFB1E7AE4B5E65488CFE525CBD81FB5A46BD5 ЮРИЙ БОЯНОВ СТАНКОВ CFC1BF528498783BAE15FA428A62471486F6E482BCFF8A10EF81693A4E15F9DC ТЕНЬО ГОЧЕВ ТЕНЕВ 77DC69D1C914F039F740698591DC976B3835E4803B9DD004177D418604EDB371 РАДОСЛАВ ИВАНОВ РАНГЕЛОВ 369DF50777AD7313BE6D2438912ED50D95B7DB3D506B7DC5790810D98FB4E423 МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 8D160BD32527230EA648E9706CF348BE ВЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БЪЧВАРОВА 734109F9C544B0FDBEB165FC3AD7D04D5BD723F62D2E0AA7AEF1B8076D6A3B76 МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 175745920 Велина Валентинова Божилова 734109F9C544B0FDBEB165FC3AD7D04D5BD723F62D2E0AA7AEF1B8076D6A3B76 Виктор Нейков Михайлов E02BE3EBDD2DDB7106BDFA724F0BAC4F27CC41C90146441C8DC0AE266EAD5B73 Миглена Боянова Николова - Трайкова 39A91D207B50BC15A2E95895FEB28EB20F910FF57162E9416DA6F046F452AE23 Марио Кузманов Примджанов 31C560044AEBFB2DDDE61670424E7EB6E6FE1E335508FC3FF72CB6D38C448F3D Николай Ангелов Боршуков 369D4AECD488ADE4FA556FA743AE1D26BD6A7AA85AC33CB47077EDB1C549211A Цветко Петров Начев BF1FB94F197BE14A1E80F329B427D393319D61C19AB405790C4D21914E2EE880 Антон Николов Попов AAAEC2140BA983FE0A6C74D729766640DA35A13ECE42F717D89CB0E83134C4A1 Деница Вергилова Узунова 8E7B8BE792E27A0B14A28B8FFE4FAB2FA5B637B22E90D31BCE564C55BB090C12 Цветелин Василев Братанов 6353EDBA7A1D64143F50503FBC10D7BFC3B866573E61F03BB332D402FED7134E Пламен Цветков Манолов 5586718EB2E661C25B5F662856831B9DD6DDE5A89023CFF725FA00B1E5969F40 Георги Борисов Сеизов 7688FDF09FFE1C821EF37E4FB095104C637A129D9C26764EA95331F962758A09 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 175745920 Красимир Здравков Керезов 5C6A62B8F7F93A02996A79E6A5AD61437C1A000852F510CBA12212F021E2B84C Емилия Асенова Груева 732157E10A1A3A675872821BB904D259CBA25FE3B3EF9BFEEC499B122A3EF02B Стоян Траянов Танев FF5B8945DDF225B2482BCC52BA1FABFA0F34D6FEA91A87B2A85FC197E2BB4E7B НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Евлоги и Христо Георгиеви 38 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА NATSIONALNA SPORTNA BAZA 831635354
228 678 лв./ BGN 92 795 лв./ BGN 2020-05-18
4 РЕФАН БЪЛГАРИЯ
115344296
РЕФАН БЪЛГАРИЯ РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул. КАРЛОВСКО ШОСЕ 52 РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД СТЕФАН АНГЕЛОВ ПОПОВ 3CCFF28A894A[..](ПМС55|ТР) РЕНИ АСЕНОВА ...
РЕФАН БЪЛГАРИЯ РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ с. Труд 4199 ул. КАРЛОВСКО ШОСЕ 52 РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД СТЕФАН АНГЕЛОВ ПОПОВ 3CCFF28A894A9CF3C76E50967AFE69222C66686D9B8FD37EBECD2707D6137CD7 РЕНИ АСЕНОВА ПОПОВА 560748297F377C51BCEB6D2050C0C6F75921CE424AA99797CFA4EDF95601C03D ЯНА СТЕФАНОВА ПОПОВА 53220214349C3BC8A51F4169EC03BB470FFEE847EF735A6C1E93131EBE404A47 АНГЕЛ СТЕФАНОВ ПОПОВ 4C45A1A36A087C199F069F0CC8B3787C5EE3DD613A748E60650B7C976EE2A646 РЕФАН БЪЛГАРИЯ REFAN BALGARIYA 115344296
133 1 009 лв./ BGN 80 522 лв./ BGN 2020-05-18
4 ЕМ ЕЙЧ КЮ
201246042
ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 „Младост” „Околовръстен път” 257 ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕООД Борислав Стоянов Спасов 1E30E725BE0A[..](ПМС55|ТР) Валентин ...
ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 „Младост” „Околовръстен път” 257 ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕООД Борислав Стоянов Спасов 1E30E725BE0A9CDB46D4437E957265112BD8D86CAF4EE07681C0130D2E6108C5 Валентин Славчов Каназирев A9D2D9FA437190A1DA7BEE253B138A68160269DAAC031626DD0739D9B4D165E0 „МАРКАН” ООД 122018233 Маркан ООД 122018233 Ем Ейч Кю 201246042 УниКредит Булбанк АД 831919536 МАРКАН КОНСУЛТ 201835707 Ем Ейч Кю ЕООД 201246042 ЕМ ЕЙЧ КЮ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. „Цариградско шосе“ 115-Н МАРКАН ХОЛДИНГ 203277983 МАРКАН 122018233 Маркан Холдинг АД 203277983 ЕМ ЕЙЧ КЮ EM EYCH KYU 201246042
59 2 214 лв./ BGN 78 391 лв./ BGN 2020-05-18
4 ЕЛХИМ-ИСКРА
112013939
ЕЛХИМ-ИСКРА ЕЛХИМ-ИСКРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.ИСКРА 9 ЕЛХИМ-ИСКРА АД ГАРАНТ - 5 ООД 115149855(ПМС55|ТР) ГЕОРГИ МИЛЧОВ РУСКОВ C60E250F06AF[..](ПМС55|ТР) БМП ...
ЕЛХИМ-ИСКРА ЕЛХИМ-ИСКРА АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.ИСКРА 9 ЕЛХИМ-ИСКРА АД ГАРАНТ - 5 ООД 115149855 ГЕОРГИ МИЛЧОВ РУСКОВ C60E250F06AF0FCDD901B356DBDDA0A39120E46B05EB1B4115DC0F91EB5B0322 БМП ООД 115147199 СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД 121227995 ЛОМА ЕООД 121684645 ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ 5EF3C209A27E49C5214B86895E9DB08F83E12C70BBBBEFAAD7B811278083745B СОСТРА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 175183709 ГАРАНТ 5 ООД 115149855 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЕЛХИМ-ИСКРА ELHIM-ISKRA 112013939
242 526 лв./ BGN 76 313 лв./ BGN 2020-05-18
3 БИТУМИНА ГМБХ - БЪЛГАРИЯ
204053454
БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Симеоновско шосе 110Б БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ХЕНРИ ЕДГАР МАКС БАЛЦЕР 819D99FA1262[..](ПМС55|ТР) БИТУМИНА ...
БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Симеоновско шосе 110Б БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ХЕНРИ ЕДГАР МАКС БАЛЦЕР 819D99FA1262F40EB2F0F725DA782F1C БИТУМИНА ГмбХ 9745AAA126598AE0DD427D3EC3CB6B61 ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ 2A7DF06F4FB72EB6E7F0A8591EF5D845359EF7DAC0503D4B9CA55179F7BF6A3A СТОЯН ВЪЛОВ ГОРАНОВ 6F2B74106FBECDE4B04F6248D4F86DF6158A12FD17BBCBA6A6B4FDD84CB30DBD БИТУМИНА ГмбХ - БЪЛГАРИЯ BITUMINA GmbH - BALGARIYA 204053454
108 1 092 лв./ BGN 70 778 лв./ BGN 2020-05-18
4 ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ
101511550
ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД ДЖОВАНА 121232215(ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОМОВ ...
ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД ДЖОВАНА 121232215 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОМОВ 5104EBA3D4A1050EED92E3CB937A20B52825E879A4E2D2A9013CE606076AEF47 ЕЙЧ ЕМ СИ ХОТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 130922693 ДИЯНА ДИМИТРОВА ДОНКОВА 50342E1176236D0E2536613DD82D502BAE19D106760D50C1358DC6890B9FCFD6 БОНЕЛ ЕООД 121232177 РОКОЛ ТУР ОПЕРАТОР ЛИМИТЕД, КИПЪР 23EC76E17B40CF3D8A78C8E1F1D93BD4 ЕЙЧ ЕМ СИ ХОТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД 130922693 ДЖОВАНА ЕООД 121232215 ОГНЯН АТАНАСОВ ДИЛОВ 1E87EFC16FFA6DFE40D061AC42D5E58AA608FDE875D53CF38A2B9037846EC77B ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ТОТЕВА 6DC97FB287A0DE3AA83E5C08C878679860FE0ADA90E82966635C8C89664AA98F ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА 8CADBBD6705EE0A16EEADCE49059249A65C76E339633C5702E849BAFB60079E1 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БЕРКОВ 4CFE49EA5B71E0BFDEE80E0FDECD7DF5CFA907744C5FE95706B3747DD0CB3E42 Р & С ТУРИЗЪМ ЛИМИТИД 9AC6CD12DCBB7EEA45287126F44A7F7F ИЛИЯНА МИРЧОВА БАЧОВСКА 69E4655A370814C9524DABFAD04540F51F05C00F7D327FD5457B0E1C6E044ABA АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ B7A04FE6F54052E6623A7BD81F9FA90E75791CCFF1699826742F3A5B0D528E6C P & С ТУРИЗЪМ ЛИМИТИД 84EAEAA72D3D8597D05D45D93D4C3ACB БР Консулт ЕООД 130829659 Даниел Събчев Събев F9153B02AA1D64F996D66A409D7BD9971481C17CFEA7F1579D72FD1A89E55850 Аекс АД 130829659 Весела Огнянова Кюлева 2FD7C6F09E0E991F20D631C7F42E0E16270F4A3C9C4F21802FF1F9D2207AE92F ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Кърниградска 19 „Аекс” АД 103168506 Йоана Петьова Георгиева 6DE2C84B3F1CFEE470AA69F5E543FFA40E88F1D1B65F84AFDB92C75FFB8CB3D3 “БР Консулт” ЕООД 130829659 Весела Огнянова Кюлева-Станкова 2FD7C6F09E0E991F20D631C7F42E0E16270F4A3C9C4F21802FF1F9D2207AE92F Галя Николаева Георгиева 9BC8DEE6213F48BA09A75FC96DADE99EE12C112C637BC2865216EC7DD1A2CD6C ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ INTERHOTEL-SANDANSKI - BALGARIYA 101511550
168 699 лв./ BGN 70 414 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТРЕМОЛ
104593442
ТРЕМОЛ ТРЕМОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 АСТИ 10 ТРЕМОЛ ООД ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ B68CBB15817A[..](ПМС55|ТР) РАЛИЦА ТРЕМОЛ КОЛЕВА ...
ТРЕМОЛ ТРЕМОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 АСТИ 10 ТРЕМОЛ ООД ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ B68CBB15817A13439B300A3C0FFA29616CAC5A17C1D22E2329B571464C1BA0D1 РАЛИЦА ТРЕМОЛ КОЛЕВА 1AE3CEBD3326707B782687237B4643D0E829BC4E79762FBD753EBE6AD8421783 ТРЕМОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. Асти 10 ТРЕМОЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.Толедо 6 ТРЕМОЛ TREMOL 104593442
105 1 033 лв./ BGN 65 097 лв./ BGN 2020-05-18
4 СТОУН КОМПЮТЪРС
121442617
СТОУН КОМПЮТЪРС СТОУН КОМПЮТЪРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ 2 СТОУН КОМПЮТЪРС АД АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ AB63103E2735[..](ПМС55|ТР) ...
СТОУН КОМПЮТЪРС СТОУН КОМПЮТЪРС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ДИАНАБАД АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ 2 СТОУН КОМПЮТЪРС АД АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ AB63103E2735F937114C0BB1D143C3A987BE92421557BFBCF22959BA8DDB8202 БОЙКА ИВАНОВА БОНЧЕВА 59A096AD60361341785E6D96826A36A62A3602A6D6EE7CB571854003807A449C ЕЛЕНКА ЕНЧЕВА ПЕТКОВА 18B12E6F0FB561B9503977D19A8AED8DAA8C89960392E92B4800C98F66A6E869 МАНОЛИНА НИКОЛОВА ДРАГИЕВА 96D4399AF0696114878590695757120BAC1C0F9D846EF3D271E1FF0DD676F7AB ДОНА ДЕНЕВА ДИМИТРОВА 6A55E59E765E1966D6C98A8643979AA670DA1F1A2C24D5DEF2E736B03A03E682 СВЕТЛИН ЗДРАВЧОВ НИКОЛОВ B24BEBEA28E112B5942FA09606CB816D8022680661266DA3E8EC2B05C43E811C СТЕФАН СТЕФАНОВ САВОВ 3FDD53C99D0B937AC31ED66B5299AD27C8CB7574E46EA97090363C6EE6015D63 СТОУН КОМПЮТЪРС STOUN KOMPYUTARS 121442617
39 2 763 лв./ BGN 64 665 лв./ BGN 2020-05-18
4 КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ
102063228
КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД МАРКУС ХАБЕГЕР D239230838AB[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ БАНКОВ ...
КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД МАРКУС ХАБЕГЕР D239230838AB2B7EA47BA299253F464B НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ БАНКОВ 8ADF31EF94294D2F35328E43C7E6466ADB05F7DC631E9C3CC47EEFCD43E120AC РАДОВАН ЦАХА 8AC5E38271A8FDE517A8AFABFF0B6B8A АСЕН МИХАЙЛОВ НИКОВ D254632AFC23B822B78303AA3C91173B42E87F35BBD08EB636F1A3911078C8BB КРОНОШПАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 5D081D165D2F029CAEE6E66F4C4DE708 ПАСКУАЛИНА АТАНАСОВА ВЛАСАКИЕВА 020217E548BA358EF9FC4785101025186C72E05778A3DF447658CB3C96723F46 МЕЖДУНАРОДНА ФИНАНСОВА КОРПОРАЦИЯ 821B0AC673996A095C727B256B42AFDF МЕНАДАЙЛ ХОЛДИНГС КО. ЛИМИТЕД 1A5C388B40DFB6B0FCF7049595025880 КРОНОШПАН БГ ЕООД 147120114 Коникато Холдингс Лимитид 16EAE35DA8E175804E561C0A7CCEED83 КРОНОШПАН БГ 147120114 КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ 102063228 КОНИКАТО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 851B8BE60FDA7A1B4D1F20E3E33B7CCC КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД 102063228 МЕЖДУНАРОДНА ФИНАНСОВА КОРПОРАЦИЯ 21CE8E6197DC98D400829DB862E42095 Коникато Холдингс Лимитид 729E7A2C95873E4205101E4E33A29578 Кроношпан Холдингс ПЛС AFB717BFACFA5031FCF2F28627DAEB17 „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД 831558413 „Уникредит Булбанк“ АД 831919536 Райфайзенландесбанк Оберостерайх Акциенгезелшафт 0CC996AEB95FEF5F5A63C64BAE84F848 „Райфайзенбанк /България“ ЕАД 831558413 Уникредит Булбанк АД 831919536 КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ KRONOSHPAN BALGARIYA 102063228
94 1 090 лв./ BGN 61 455 лв./ BGN 2020-05-18
3 ИНТЕРКОМ ГРУП
103238730
ИНТЕРКОМ ГРУП ИНТЕРКОМ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КРЪСТЮ МИРСКИ 17 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ 644B50B7F583[..](ПМС55|ТР) СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ ...
ИНТЕРКОМ ГРУП ИНТЕРКОМ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КРЪСТЮ МИРСКИ 17 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ 644B50B7F58358F6D296A4F828E956CC82CB8D215BF40DB17965FEF498CC2D84 СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ 40FA3FE7CC01CC06998A87B95BCEF61447BE8AEBCA9C25221B5ACB8A5BD89963 ИНТЕРКОМ ОЙЛ ООД 103613212 ЗАВОД ЗА АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА 130195112 ИНТЕРКОМ ГРУП 103238730 ИНТЕРКОМ ОЙЛ ЕООД 103613212 ВОДНО СТОПАНСТВО ЕАД 831641752 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД 103238730 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЗПЗ-1 359 ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ИНТЕРКОМ РОУД 102659922 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ЗПЗ - 1 359 ТРАКИЯ РЕСУРС ЧЕРНО МОРЕ 115010663 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ЗПЗ ул.инж. Павлин Николов 11 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД 831633691 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ЗПЗ ул. инж. Павлин Николов 11 ИНТЕРХОЛИДЕЙ-БГ 201314415 ИНТЕРКОМ ГРУП INTERKOM GRUP 103238730
88 1 149 лв./ BGN 60 689 лв./ BGN 2020-05-18
4 МИЛАДОМ
201980972
ТЕКСТАР 2012 ТЕКСТАР 2012 ООД БЪЛГАРИЯ с. Старцево 4987 ул. Васил Левски 2 ТЕКСТАР 2012 ООД ХАСАН УГУРЛУ 65EEDC3E83EA[..](ПМС55|ТР) МЕХМЕТ ДЕГЕР EAD2755E74D8[..](ПМС55|ТР) ЙЪЛМАЗ КУРНАЗ ...
ТЕКСТАР 2012 ТЕКСТАР 2012 ООД БЪЛГАРИЯ с. Старцево 4987 ул. Васил Левски 2 ТЕКСТАР 2012 ООД ХАСАН УГУРЛУ 65EEDC3E83EA756768BC49DCFC28C50F МЕХМЕТ ДЕГЕР EAD2755E74D8F7EE5D0EFC6FF1CD0B41 ЙЪЛМАЗ КУРНАЗ 81E2C77CB9A73E69D1956D3D184D669A ЙЪЛМАЗ КУРНАЗ A2187D0887E674B2AC1661D2D043C910 АЙЛЯ НАИТ ШАИБ 55EC4D6E17D4A972DB718AD8CEA495CAF30470C83749AAD0B15146723384A733 ХАСАН УГУРЛУ 4E28959D1EEA7B31F2E7880CEBDE84A3 ТЕКСТАР 2012 TEKSTAR 2012 201980972
146 680 лв./ BGN 59 546 лв./ BGN 2020-05-18
4 ЕКС ПИ ЕЛ
202158606
ЕКС ПИ ЕЛ ЕКС ПИ ЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Стрелбище ул. Котленски проход 100 - Б ЕКС ПИ ЕЛ ЕООД ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ПЕТКОВ - ПАШОВ 4051C445D9DB[..](ПМС55|ТР) ...
ЕКС ПИ ЕЛ ЕКС ПИ ЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Стрелбище ул. Котленски проход 100 - Б ЕКС ПИ ЕЛ ЕООД ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ПЕТКОВ - ПАШОВ 4051C445D9DB2F7BA9E7407FCBB7DFE368CB412C79B7B5BB12853E0C3F76C70C ЕКС ПИ ЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 ул.Витошка Зорница, сгр. ПЛ и Ко 5 ЕКС ПИ ЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1415 ДРАГАЛЕВЦИ ул.Витошка Зорница 5, сграда ПЛ и КО ЕКС ПИ ЕЛ EKS PI EL 202158606
70 1 307 лв./ BGN 54 890 лв./ BGN 2020-05-18
3 ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ
101511550
ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД ДЖОВАНА 121232215(ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОМОВ ...
ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Сандански 2800 ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД ДЖОВАНА 121232215 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТОМОВ 5104EBA3D4A1050EED92E3CB937A20B52825E879A4E2D2A9013CE606076AEF47 ЕЙЧ ЕМ СИ ХОТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 130922693 ДИЯНА ДИМИТРОВА ДОНКОВА 50342E1176236D0E2536613DD82D502BAE19D106760D50C1358DC6890B9FCFD6 БОНЕЛ ЕООД 121232177 РОКОЛ ТУР ОПЕРАТОР ЛИМИТЕД, КИПЪР 23EC76E17B40CF3D8A78C8E1F1D93BD4 ЕЙЧ ЕМ СИ ХОТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД 130922693 ДЖОВАНА ЕООД 121232215 ОГНЯН АТАНАСОВ ДИЛОВ 1E87EFC16FFA6DFE40D061AC42D5E58AA608FDE875D53CF38A2B9037846EC77B ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ТОТЕВА 6DC97FB287A0DE3AA83E5C08C878679860FE0ADA90E82966635C8C89664AA98F ИГЛИКА ДИМИТРОВА ЛОГОФЕТОВА 8CADBBD6705EE0A16EEADCE49059249A65C76E339633C5702E849BAFB60079E1 ДИМИТЪР СТЕФАНОВ БЕРКОВ 4CFE49EA5B71E0BFDEE80E0FDECD7DF5CFA907744C5FE95706B3747DD0CB3E42 Р & С ТУРИЗЪМ ЛИМИТИД 9AC6CD12DCBB7EEA45287126F44A7F7F ИЛИЯНА МИРЧОВА БАЧОВСКА 69E4655A370814C9524DABFAD04540F51F05C00F7D327FD5457B0E1C6E044ABA АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ B7A04FE6F54052E6623A7BD81F9FA90E75791CCFF1699826742F3A5B0D528E6C P & С ТУРИЗЪМ ЛИМИТИД 84EAEAA72D3D8597D05D45D93D4C3ACB БР Консулт ЕООД 130829659 Даниел Събчев Събев F9153B02AA1D64F996D66A409D7BD9971481C17CFEA7F1579D72FD1A89E55850 Аекс АД 130829659 Весела Огнянова Кюлева 2FD7C6F09E0E991F20D631C7F42E0E16270F4A3C9C4F21802FF1F9D2207AE92F ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Кърниградска 19 „Аекс” АД 103168506 Йоана Петьова Георгиева 6DE2C84B3F1CFEE470AA69F5E543FFA40E88F1D1B65F84AFDB92C75FFB8CB3D3 “БР Консулт” ЕООД 130829659 Весела Огнянова Кюлева-Станкова 2FD7C6F09E0E991F20D631C7F42E0E16270F4A3C9C4F21802FF1F9D2207AE92F Галя Николаева Георгиева 9BC8DEE6213F48BA09A75FC96DADE99EE12C112C637BC2865216EC7DD1A2CD6C ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ - БЪЛГАРИЯ INTERHOTEL-SANDANSKI - BALGARIYA 101511550
172 528 лв./ BGN 54 483 лв./ BGN 2020-05-18
4 МИХАЛКОВО
200277095
МИХАЛКОВО МИХАЛКОВО АД БЪЛГАРИЯ с. Михалково 4820 МИХАЛКОВО АД ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЪЛГЪЧЕВ D976D2D5D595[..](ПМС55|ТР) ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА ...
МИХАЛКОВО МИХАЛКОВО АД БЪЛГАРИЯ с. Михалково 4820 МИХАЛКОВО АД ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЪЛГЪЧЕВ D976D2D5D5953CE685269586AB1AEB7BD3170ACCBDF981A790CBEEB64F791090 ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА 2E0D57184E5C1BC7698569CCCDF3D0E68EE869907DFA60D538D939613DC65907 СОФКА АНГЕЛОВА ВОЙВОДОВА D7FBCC3FAE14288A1DEC471DC7BA7992CB79A1D4683A3DB5E90AD3DBF1753999 Атанас Тодоров Бочуков 02B27788F8A01FB7478D019F607E624FA31B73092F67E6432950BC3C1118F279 Рангел Богданов Башев 4467C7A9CE2760359B329A4FDA8AE82FCF6931B433BE3E5F44C2DA3D86BA9192 Георги Анастасов Златарев 80A05BA9B98A2367F47FE4F94DFB3C9F8B92452318B83FAB072A718CF5EA2A87 Бисер Альошев Младенов 5B85EFFB7A571503E767F1F19AEBB8D6E5034DB83616BC9F2423CC39FB43160F Пламен Бориславов Събев 1B86CD63DF4814DF8B7D51E70ADB5195C2FBEEC1C934F1A192739242382EE2BA МИХАЛКОВО MIHALKOVO 200277095
62 1 434 лв./ BGN 53 330 лв./ BGN 2020-05-18
4 ПРЕСКОВ
833067555
ПРЕСКОВ ПРЕСКОВ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ИНДУСТРИАЛЕН ПРЕСКОВ АД МИТКО ТОДОРОВ ДИНЕВ E2FE24C0B26B[..](ПМС55|ТР) СТОЙЧО ТОНЕВ СТОЕВ ...
ПРЕСКОВ ПРЕСКОВ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ИНДУСТРИАЛЕН ПРЕСКОВ АД МИТКО ТОДОРОВ ДИНЕВ E2FE24C0B26BC06C7C288B1700D744A4067A3FF832DAD0B6257928AD18F5F224 СТОЙЧО ТОНЕВ СТОЕВ 8DD8527E76FD97C9BE2A41051BD96A695CDD7375A6398A87FF8A50B186E9B295 АНТОН СТОЯНОВ АНДРОНОВ 0ECB04C8797D0DC9B48CB5527C8EDF5E0787136A0809F140FB9D5D818528D29F ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 4131DB1FF5D6DDF8ED93D1EA9E94D5BBB335C68C3593B0D0DB877714FC51DBAC ХОЛДИНГ ЗАГОРА ООД 123090869 БАНКА ДСК ЕАД 121830616 ИРИНА ВАСИЛЕВНА ДИНЕВА D7387484E2FCDA1735A138ECB0BB441E22023266EEEE670042886AC4C11AA4CF ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ 2812A96662FE791B70E64858AB60CFCE7147BC0635D92DD3A3B7DF04727C342A СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД 123738757 ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА AFB303E4CE5D5219D1D34DF38F211E6C99481671B215D0B89D58642D6694E4DD ПРЕСКОВ АД 833067555 Дива 90 040203250 БАНКА ДСК АЕД 121830616 ПРЕСКОВ PRESKOV 833067555
185 474 лв./ BGN 52 616 лв./ BGN 2020-05-18
4 М - БУС
102638045
М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ 14 РАДОСТИН АНГЕЛОВ РАДИЧЕВ A22895263649[..](ПМС55|ТР) М - БУС М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул ...
М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 ул. АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ 14 РАДОСТИН АНГЕЛОВ РАДИЧЕВ A22895263649D965278499635C76F9E9D1883576EA3DE1883A83D06669610453 М - БУС М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. АЛЕКСАНДРОВСКА 17 М - БУС ООД РУМЕН АТАНАСОВ ХРИСТОВ CE9570AFC7F088990D6D0365FF6818A4F9112CD1220E1B8C0B058BD9D19D663F МИХАИЛ ТОДОРОВ КИРОВ 3FA540C7190C1CC1991B0F0A785E71780D5420C1D68E6EC968F67524829099D9 ПЛАМЕН ХРИСТОВ КЮЛБАСАНОВ D715B0E97B4213F55E446F5B6006A61C9B8155E95B5178A8BB96AE56E428D369 СОНЯ ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА 3CFAFDBD7E2C785395DD53B82473E61B40C2BDB648551169E5316B0A7A586EE7 АТАНАС ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ CE670A4076265F4BD0B64A5D2E000B518C80A6514CF7EE5CF28B8083F129337D ГЕРГАНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА F7C9E1FF9EC31E6548FA1A273E350004FFD60FD64F948ED603E0E3E4B9D36950 М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Созопол 8130 ул. КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА 21 А ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ CA1EBBA18E81BBDDC360E0A90FBA416946F71D9F116CDD4EA4F8747663D5597D М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ 8 СЛАВЧО ЯНКОВ ЯНЧЕВ 5DAC583DDFF892E058532EF31212ECE8C8A8D1FE6F9F7FAB522A367F93EF54EC М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. БУЛАИР 1 М - БУС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 „Крайезерна” 113 М - БУС M - BUS 102638045
116 723 лв./ BGN 50 330 лв./ BGN 2020-05-18
4 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ
124708749
ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.АНГЕЛ СТОЯНОВ 2 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД ДИЯН ПАСКАЛЕВ ГОСПОДИНОВ ...
ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.АНГЕЛ СТОЯНОВ 2 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД ДИЯН ПАСКАЛЕВ ГОСПОДИНОВ 24A89ABAE72A6A397E6D6D0CA3A8C3EEDEA9017D1AC86F7BF05FCA740A6CF271 ГАЛИН ПАСКАЛЕВ ГОСПОДИНОВ 5E1F504EF18455BBB121E021E2097FF32FC12CF5C59F607986956188DE52A82C ГОСПОДИНОВ И СИНОВЕ 124024154 ГОСПОДИНОВИ КОМЕРС 124075496 ТРЪБНА МЕБЕЛ 124708756 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ 124708749 ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС 124024154 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ GOSPODINOVI STROYMARKET 124708749
152 540 лв./ BGN 49 232 лв./ BGN 2020-05-18
4 БОШНАКОВ
102082965
БОШНАКОВ БОШНАКОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ СПЗ ХИПЕРМАРКЕТ МАСТЕРХАУС БОШНАКОВ ЕООД ПАВЕЛ НИКОЛОВ БОШНАКОВ C34B4E9535D9[..](ПМС55|ТР) БОШНАКОВ ...
БОШНАКОВ БОШНАКОВ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ СПЗ ХИПЕРМАРКЕТ МАСТЕРХАУС БОШНАКОВ ЕООД ПАВЕЛ НИКОЛОВ БОШНАКОВ C34B4E9535D9E8D2CAA5231ACE638FD70DA1F77F51257A5BD183640A268553EC БОШНАКОВ BOSHNAKOV 102082965
204 395 лв./ BGN 48 363 лв./ BGN 2020-05-18
4 ЕЙ ЕС ПИ
121078722
АСО-ПИРЕЛИ АСО-ПИРЕЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ПИРИН 6 АСО-ПИРЕЛИ ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИЛАНОВ 9A990FF36F72[..](ПМС55|ТР) АСО-ПИРЕЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
АСО-ПИРЕЛИ АСО-ПИРЕЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ПИРИН 6 АСО-ПИРЕЛИ ЕООД ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИЛАНОВ 9A990FF36F72562D33C708DB32610C326652785B99CD5D254FDE6ED3BA5A1C6C АСО-ПИРЕЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 120 МИРОСЛАВ БОГДАНОВ БОРИСОВ 79AB57481BCE5FE637C138260AA3C3377B97BCFFE10A81B472368E77D622CE66 АСО-ПИРЕЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР ул. АБОБА 9 КИРЧО КОСТОВ КИРОВ 637A10E1A05EF9001E4F92DFCA96DE87348456C495935308F7CB57C29BCF37EE АСО-ПИРЕЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ЦАРИБРОД 45 ГЕОРГИ ЖЕКОВ ВЛАЕВ BAB9227EA1719CFB7E8B0685C91CF9AD517EA960D13B08988CEDA1DA5C047A80 БОЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ E3405049EC1F0825DBA35A713BE395ACEEB73A3BDAEB1B0A629AA3E97D743B80 АСО-ПИРЕЛИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.МАРНО ПОЛЕ 9Г ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ 9C2BCD840B770E2329DE290D228104DF3C9DBB0EF1FEB9FADE4EA84212956628 Драгомир Тихомиров Куртев 0C3A7E9E67297DB862911509CD9954698284AEB3E4B2019EF97A36B43D7F45D9 Владо Петров Калоянов 09D626D2E65293FA84AB1C99EE8CDB8C46166270F814A334CB5863CB8DA69DD3 Ей Ес Пи ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър Ей Ес Пи ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ПАВЛОВО ПИРИН 6 АСО-ПИРЕЛИ ASO-PIRELI 121078722
77 1 046 лв./ BGN 48 335 лв./ BGN 2020-05-18
4 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ
824033568
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ ...
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ EAB26046368F0D131D2DEAE2C51932A74237A9371E341BDFD03F704D7AE41627 ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ 8A552BC88D61742CC9C01E01623A5D5F9548B3E2406CCD5F000DAD554C3C2097 АСЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 727B39E0342082955A7F0B2F945A88CA65099984627808BC2C72AC6B23EBD855 ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ 71795911482100FB5D31338F1617B1ECB54A9D275936DBF149178F77EC6511E8 ИСАЙ ДАНАИЛОВ ЛАЗАРОВ A8565CB44BE854805594BFCE7609BC8A810CB007268526E9F13D52192A7735FF ХИМИМПОРТ АД 000627519 ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД 831541734 РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗМОВА 657441FDAD79368667863E67A69B7F1430BF86B5CA6124526086254865C17E4C МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ 6948F5626DD90E2404BEC2B75EB7DA0B08B3B38664923D164BF77BDF09DC3922 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД 824033568 ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД 000694749 ПЕТРО ГАЗ АНТИКА 041066776 ПДНГ ОЙЛ 175248509 БЪЛГАРСКА СОНДАЖНА КОМПАНИЯ 131185053 ГЕОФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 131184994 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ 824033568 РОСЕН РАЙЧЕВ ТОДОРОВ 99D06AC4ADDDBF4B8AE62445C9DA085778DCC42F4A848630E3F6EEBDF29FD078 ПЕТЪР МИХАЙЛОВ АНГЕЛОВ FE9E1EB2763E1F44A281DFF055BABC1BDC26BDFC3D5BACF52C27F2B6C55591B9 МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ - Председател на УС 5EFFAD6899840B7AC94B3EA10BA4E4D100641B0FFB5D203541D6C0CDD253D637 Стоян Любомиров Малкочев - Председател на УС 457EA6242D05B44B37D3657212D5FBF595906A897BF7BD0969EAB76246D0DE23 МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ 5EFFAD6899840B7AC94B3EA10BA4E4D100641B0FFB5D203541D6C0CDD253D637 Любомир Костов Ненков 2553173EA62C1C1848353043966D46F421F5FFD073BF765B6422B1FCE45601C3 Мария Илиева Владимирова B94CCAA1EC6CFFAD5C4A950E46F2907ED9E21D3903128F4FF82D0F3C4DEFF7AD ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДРАГАНОВА 95CDF6F2EE834042FE3C4E2CE4F04892C3527263BF2F88F92DD5CFFC463F2358 ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ PROUCHVANE I DOBIV NA NEFT I GAZ 824033568
64 1 243 лв./ BGN 47 749 лв./ BGN 2020-05-18
4 МАТ - СТАР БГ
201181107
МАТ - СТАР БГ МАТ - СТАР БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мировяне Стопански двор МАТ - СТАР БГ ЕООД САМИР ХАМАДИ МЕЗИАД 011A0B846EC6[..](ПМС55|ТР) ФАЙЕЗ АЛ АЛУАН ...
МАТ - СТАР БГ МАТ - СТАР БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мировяне Стопански двор МАТ - СТАР БГ ЕООД САМИР ХАМАДИ МЕЗИАД 011A0B846EC6F1DB3934BDE70B9CF68F6485E8E65F857B2397A2E529D71C3B43 ФАЙЕЗ АЛ АЛУАН 93B2D2E2D153637BB7D73A05BF439857 РАМИ ХАММАДИ МЕЗИАД 39DB0B197E78546855EB77FEBF9636EAC9EAE433490A42FD8A18EE0E0BED6B8C МАТ - СТАР БГ MAT - STAR BG 201181107
72 1 033 лв./ BGN 44 616 лв./ BGN 2020-05-18
4 ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П
123674548
ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ 83 вх.А ет.3 ап.6 83 А ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П ООД ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ ...
ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ 83 вх.А ет.3 ап.6 83 А ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П ООД ПЛАМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ 6F62559C4374C7E62FC9F5BF25EFC4AF6DFF7AD7F4E6121D052C0A66D2C1FA2D РУМЕН ТЕНЕВ РАЙКОВ B5052E980F354E741284146547DBA86B1EC1A4901A962CA5BE7C92A7FBD8F0EE ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.Господин Михайловски 64 ПЛАМЕН ПЕТРОВ-П PLAMEN PETROV-P 123674548
105 704 лв./ BGN 44 336 лв./ BGN 2020-05-18
4 АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА
107051831
АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 22 АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД СТЕФАН КОЛЕВ ДЕЕВСКИ ...
АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 22 АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД СТЕФАН КОЛЕВ ДЕЕВСКИ 576F6B1C50802EDDE2A9CE98254954FE4FCE2D31A5FB8D1DDA969D7CC631D974 АРНОЛД МЮЛЕР D9DFEFC97703CC49A7CA2DC8C16865B8 АРНОЛД МЮЛЕР ГМ6Х И КО, КГ- Германия 27538F3CBA271C2FB15B3F468E2B7256 АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ГЕНЕРАЛ НИКОЛОВ 1 ЕБЕРХАРД АРНОЛД МЮЛЕР 4B79E47A2FD03C0B2BFDC9C44CCCEC46 Алфред Гаусе 955468EC02BBD0670F3D5978E2ADB75D Манфред Павлик BAEF77DD5BBF15EA168CAC94BFD01BCB АРНОЛД МЮЛЕР ГМ6Х И КО, КГ- Германия F745FED5098848B0B870260D574DC4D4 Николай Димитров Марков 0CEEBA2F00C0D4A4B38D187EC2447E75E051A8A6565A49B678FCFC4CF4C0FE3E Калоян Пенчев Иванов 910C09BDE8E9BEE1617B54811E56C1391651FFC337599DCE41AC589CCFA0F5A9 АМК-ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ 200416748 АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА 107051831 АМК ЗАДВИЖВАЩА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА AMK ZADVIZHVASHTA I UPRAVLYAVASHTA TEHNIKA 107051831
99 725 лв./ BGN 43 063 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ
131220693
ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 172 ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 703340CD1B59[..](ПМС55|ТР) ...
ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 172 ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 703340CD1B59D8B7C07AE446FC8ECB64C2313691F6557C72B3CD273F3B782263 РОСЕН ГЕОРГИЕВ МИЛКОВ 796B489310B928C614DFAC16997BEF3AAEC949913BFF6DA67ED98A254DCE943E БЛУ МАУНТИН ВЕНЧЪРС АД, САЩ, ЩАТ ДЕЛАУЕЪР A559ED5568933225B01D6186198B6E9D РУМЕН ДЕЯНОВ СТОИЧКОВ E1893D3DE5229978DC34C6828EA356AA936A8FB593EC37CCDFEBDBFDF988B239 ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 СТРЕЛБИЩЕ ул. ЕНОС 2 МЕДЛАНД ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЕНТ AEDAF1CFABEB1BF7633693F3EBCD7303 ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. НИКОЛА ТЕСЛА 3 ТРЕНД ИНВЕСТАД 15C00306FF8E7F736469D2C803F19513 НАДЕЖДА КОЛЧОВА ПЕТРОВА 01F4F008852603FD7C193F71F6A42D1196D55CB6DCF4C8894F439240262247DA ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ TTRAST INZHENERING 131220693
32 2 192 лв./ BGN 42 092 лв./ BGN 2020-05-18
4 БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-"КАМЕНА"
112013405
БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул.ЕДЕЛВАЙС 4 БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА ЕАД Георги Борисов Михайлов ...
БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Велинград 4600 ул.ЕДЕЛВАЙС 4 БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА ЕАД Георги Борисов Михайлов 19749432AC28816A4C285FFC84955350AF4C44167D94F275FE06936444C29CB0 Евгени Весков Душков BF15CDCE34CA21899C9C7B12A1DA88D0E8D9A269107E425155406F0A38EE66FC Ванина Велизар Антонова CA6EAA32C2C3B0F165D6F3D2519183A2BA8951AE8BF92644669C5131EFA9FB47 Министерство на здравеопазването 000695317 НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ЕФРЕМОВА 5AC4FFDD989D06791E216E4A3796458C03F6B0536E452AB3C31FFFE11E7DE34A Александра Ангелова Стойкова CBFC517B78A27B5B5F21ACFAAFD764D1AD0EEA8F6F41FC7767CB709A0708B916 Борислав Кирилов Попов 5399C3F71E832247A17012877F3370DEC830FF6F4961A6084350C908E813FC25 Димитър Петров Димитров 9645975161EA503BA1114D3359063E8E69750521960BF1D71049DB4F1B242ADD Пенка Иванова Белева - Тасева 61B4CBA5A8B6D6EAB9AB6C82D5150E9292B814F95EFD2CC31AAF86DA99B9E35E ФИЛИП АНДРЕЕВ ВАСИЛЕВ B13BF97C1D889CF897D2D80C885E3E284203CDE1E7D34F52A62FB6FE9A94B236 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ 4171B59B4B83F46E8F58C0D19675FDD51F197108BEFCF94340EBE594B816BDB5 НЕВЕНА ДИМИТРОВА ЦАНКОВА F1068714549BC8BD125FA6B190CA15AEE1FD7B6B25A5E47737406000F44CFB82 ВАСКА АЛЕКСАНДРОВА МИЛУШЕВА C5CA1CE51F26FF54065AEB15886AB4D7A6F8ED21571077CED0518D3A501ECA2F Росица Антонова Иванова 5BAA04002E65BF1380198462ED51F0B6E01EF8023E6A7B899B9E7B8ADDA89E76 Ася Ангелова Данчева-Атанасова 4EE1BC625B20FE68C571586A8F1F42FC29C56A6B7DB23A064CF85A16C1E27C49 Ирина Томова Шумарова 6DE19DF5583C5333CD562D9C356FA66647A51C8BB9F669D3A6DEC0ACACBB6F49 Марин Станиславов Василев DBD8A97D1FE1BA541AD302C3F39C79DD18858FB07261B3F83EA88480546CF09F Таня Борисова Беличенова 572E3767F6F4EB3C94F7D4F3943A26BEAEE7FCAD9013336243AA3E50CEB5DACF Радослава Венелинова Дерменджиева - Павлова CE7EBB03A4E62C805EC1C161E3D323C07481AF534C4F140F115894C4AB3CBDCA ИВО ИВАНОВ КЬОСЕВ D10F9FEC7D203CD33AB52E1F44B8CAD97EC23D19EDE65F9B5E4A05656811D2FC АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ E79573C9934ED036087E03C5E6C5919B6748800605189021E24285887ABF43F6 БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-КАМЕНА BALNEOLOGICHEN TSENTAR-KAMENA 112013405
75 918 лв./ BGN 41 292 лв./ BGN 2020-05-18
4 ХИДКОМ
106009053
ХИДКОМ ХИДКОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Оряхово 3300 ул. ШОСЕТО ЗА ЛЕСКОВЕЦ 4 ХИДКОМ АД ДЕТЕЛИН МИНКОВ АНГЕЛОВ 1192FC6682F3[..](ПМС55|ТР) ОЛЕГ ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ ...
ХИДКОМ ХИДКОМ АД БЪЛГАРИЯ гр. Оряхово 3300 ул. ШОСЕТО ЗА ЛЕСКОВЕЦ 4 ХИДКОМ АД ДЕТЕЛИН МИНКОВ АНГЕЛОВ 1192FC6682F349696B670E3CEDA629378501F24BB87ED91CF08471B4B2635098 ОЛЕГ ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ 07B9D689B8AD2685EDA93CBDFB8DAF36579251AB25965E4EA88D4E263F8AD8A6 ГОШО ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ 4733A1AB59A311A612406B4C156DB5FA116714121E04112CC9E9B42760FF3A19 КИРИЛКА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА 2601AC9B2AF68034FAB79EBF0DD916E950EF57C903758EE1C6D537AB7F1FD49C ЛЪЧЕЗАР ОЛЕГ ПРОКОПИЕВ AF916AEE8208100435904DA7BEF59E84A8964B0931DFFE92862D752DC1632CF2 ХИДКОМ HIDKOM 106009053
56 1 229 лв./ BGN 41 278 лв./ BGN 2020-05-18
4 САКАРА 2011
201512144
САКАРА 2011 САКАРА 2011 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Житница 4172 ул. 29 - ТА 13 САКАРА 2011 ЕООД ИВАН АТАНАСОВ АНТОНОВ 1B88717C28F8[..](ПМС55|ТР) ДЕЛИКАТЕС-2 115088441(ПМС55|ТР) ...
САКАРА 2011 САКАРА 2011 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Житница 4172 ул. 29 - ТА 13 САКАРА 2011 ЕООД ИВАН АТАНАСОВ АНТОНОВ 1B88717C28F8030CE74919E59A38041068C3B1D159675C3D05770E48A4557A76 ДЕЛИКАТЕС-2 115088441 САКАРА 2011 201512144 САКАРА 2011 SAKARA 2011 201512144
91 688 лв./ BGN 37 548 лв./ BGN 2020-05-18
4 ЙОГИ 5
123687992
ЙОГИ 5 ЙОГИ 5 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6200 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 9 ЙОГИ 5 ООД МАРИАН НЕДКОВ АВРАМОВ D7B989A77E57[..](ПМС55|ТР) ПЕНЧО ЙОВЧЕВ ЙОНКОВ ...
ЙОГИ 5 ЙОГИ 5 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6200 ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 9 ЙОГИ 5 ООД МАРИАН НЕДКОВ АВРАМОВ D7B989A77E575F3034257225492C330EA27F093E89B849F4633B098CAA53693E ПЕНЧО ЙОВЧЕВ ЙОНКОВ AAF6E09553395CB40DADAB84604776C6F82D5BCA88DBD5BE51C6B23237C08D77 ЙОГИ 5 YOGI 5 123687992
77 811 лв./ BGN 37 468 лв./ BGN 2020-05-18
4 БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН
102691400
БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 2 х-л Приморски БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАРАНЕНОВ ...
БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 2 х-л Приморски БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАРАНЕНОВ A9645B535BF525FFBB6B4B7C42108143734AA93E6810C3DD0DD2273FF4DA2806 МИРОСЛАВ ЯНКОВ НИКОЛОВ DA993D66E24C521822A3A223FB6550771FC40FE6BB75602D2D650415F72AA0AC БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Княз Александър Батенберг 2, хотел Приморец БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.Княз Александър Батенберг 2, хотел Приморец СТОЯН ДИМИТРОВ КАРАНЕНОВ 909980E403010DF30468BA4347B6E59CC314B41BDF6011AB7BD8DBBFE01FB840 БУЛГАРИЕН ДИРЕКТ РАЙЗЕН BULGARIEN DIREKT RAYZEN 102691400
83 749 лв./ BGN 37 319 лв./ BGN 2020-05-18
4 МГ ШУС
203504370
МГ ШУС МГ ШУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 Южен 30 МГ ШУС ЕООД ГЕРГАНА РУМЕНОВА ВЕЛИНОВА EAE6D8AF5C06[..](ПМС55|ТР) МГ ШУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул ...
МГ ШУС МГ ШУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 Южен 30 МГ ШУС ЕООД ГЕРГАНА РУМЕНОВА ВЕЛИНОВА EAE6D8AF5C063D9DA571862D87302C8D2C13731D51334313CB5443027E48FAAC МГ ШУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Пере Тошев 8 МГ ШУС MG SHUS 203504370
123 501 лв./ BGN 37 008 лв./ BGN 2020-05-18
4 АМСТАН ХОТЕЛИ
107047669
АМСТАН ХОТЕЛИ АМСТАН ХОТЕЛИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 пл. СВОБОДА 6 АМСТАН ХОТЕЛИ АД ДОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 033AB53C6E5F[..](ПМС55|ТР) ВАСИЛ КЪНЕВ НЕДЯЛКОВ ...
АМСТАН ХОТЕЛИ АМСТАН ХОТЕЛИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 пл. СВОБОДА 6 АМСТАН ХОТЕЛИ АД ДОНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 033AB53C6E5FBCC3E890F3AB339C71DEA2BC4E3A234EBC0235FD281A81488BB4 ВАСИЛ КЪНЕВ НЕДЯЛКОВ 330E24CF9F27D981813EF3AE997B806CF3C113141091B9BEEDABFB0FF6F60925 ТОДОРКА ГАНЧЕВА ЙОВКОВА 14803FC5611FA1B49507B4B210FB7FA13B5009C9D24AA983BB2419CB893B979B КРАСИМИР ХРИСТОВ КОПЧЕВ A460C30851FF56E6E25B34461CC071A25C9BB8D51DB2132B09E7BF31626D1733 ХРИСТО ГУНЧЕВ ХРИСТОВ 1A58D31504EF1B880C7F6C9C793E98F9FFBAF4BA2E4E06E1EF1BF74FFD4BCAA1 Ярослав Дончев Дончев A5F721C6C8E78FC2FAC074647916776C23B66F902C04A3369BDFE0D572C78D6F Валентин Атанасов Ганев 4B2DDF458261718000DA42CD0ACA67CCCE3C62C37A6C16B2E22EECA20500753D Емил Данаилов Гатев 18B7510E5A1A65FD5F22E4AA1683B2ED3C5B4DFFC2AA856053978807168CE123 АМСТАН ХОТЕЛИ AMSTAN HOTELI 107047669
54 1 101 лв./ BGN 35 660 лв./ BGN 2020-05-18
3 ИНТЕРКОМ РЕСУРС
103874098
ИНТЕРКОМ РЕСУРС ИНТЕРКОМ РЕСУРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КРЪСТЮ МИРСКИ 17 ИНТЕРКОМ РЕСУРС ООД ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ 644B50B7F583[..](ПМС55|ТР) СВЕТОСЛАВ ...
ИНТЕРКОМ РЕСУРС ИНТЕРКОМ РЕСУРС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КРЪСТЮ МИРСКИ 17 ИНТЕРКОМ РЕСУРС ООД ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ 644B50B7F58358F6D296A4F828E956CC82CB8D215BF40DB17965FEF498CC2D84 СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ 40FA3FE7CC01CC06998A87B95BCEF61447BE8AEBCA9C25221B5ACB8A5BD89963 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД 103238730 ИНТЕРКОМ ГРУПООД 103238730 ИНТЕРКОМ РЕСУРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ЗПЗ - 1 . 359 . . ИНТЕРКОМ РЕСУРС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ЗПЗ ул.инж.Павлин Николов 11 ИНТЕРКОМ РЕСУРС INTERKOM RESURS 103874098
43 1 329 лв./ BGN 34 277 лв./ BGN 2020-05-18
4 ГБС-ТУРС
175126398
ГБС-ТУРС ГБС-ТУРС ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 район ВИТОША, ул.ДАМЯНИЦА 3-5 ГБС-ТУРС ЕАД СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЛЮБОМИРОВ 0431739681D1[..](ПМС55|ТР) ПЕТЪР АТАНАСОВ ...
ГБС-ТУРС ГБС-ТУРС ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 район ВИТОША, ул.ДАМЯНИЦА 3-5 ГБС-ТУРС ЕАД СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЛЮБОМИРОВ 0431739681D119B1DB62ED75ADF2CF51C761548FBF2A317966826F4362D1F50E ПЕТЪР АТАНАСОВ СТОИЛОВ F3B7F8FE8CFAFF5FC614BACCC0094F4C35E73FE68EBA96E4A29EA18B966F2F97 КАЛИН СИМЕОНОВ ПЕШОВ C0858495377DD8E207497BF8A276C4464025DBE7860A93FBA9C75CEA871A20CF АНДРЕЙ ИВАНОВ ЦЕКОВ 1210DE60F4EB0457908EA3E5E0E04051F9CE789D4A2B32FB7BEB5392630AE6FA ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 175020797 ГБС-ТУРС ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ШЕЙНОВО 3 ПЕНЧО ТОШЕВ АНДРЕЕВ DE5700BE72BB10BE7EB87D6C0D7A2FD2CFE9949CE3C9E1E03D46B8E2A59195ED ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА НЕНКОВА DC805F02AE3008BAEEEAB6C98BD67E69D38DDEB796F687D1DF986D2E5B69BAC9 ГБС-ТУРС ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул. Дамяница 3-5 МАЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА КАЙМАКАНОВА 9FE327A8CF35AF5814045B255A8F0212AFF2972343103CD86DC8C31E6B8F286A ЛЮБОСЛАВА ХРИСТОВА ЯРЛОВСКА C0EF59468AD39FC4FA6A39974C48F1CA579C60E2CA6E226678F4F01F5FFD8212 РАДОСЛАВ АНТОНОВ КОТЛАРОВ 20EA284355D15FCD649575E1941F36F016816C3EE5FBB72423D3A70BB84720C0 НИНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА 21B23401BB4878C38FBED13F8D23CED3DF860AD517F362F3233CC9BA543D1D64 ГБС-ТУРС GBS-TURS 175126398
43 1 296 лв./ BGN 33 432 лв./ BGN 2020-05-18
4 ВАРОК ЛАЙТИНГ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ЕООД
203834182
СА - БА БЪЛГАРИЯ СА - БА БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ ХРИСТО БОТЕВ 46 СА - БА БЪЛГАРИЯ ООД ХЮСЕЙИН ТУНЧ ЙОЗЛЮ 6AD363A300EF[..](ПМС55|ТР) МАХМУТ БЮЛЕНТ ЙОЗЛЮ ...
СА - БА БЪЛГАРИЯ СА - БА БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ВЪЗРОЖДЕНЦИ ХРИСТО БОТЕВ 46 СА - БА БЪЛГАРИЯ ООД ХЮСЕЙИН ТУНЧ ЙОЗЛЮ 6AD363A300EF8E8797B68DB4670E5BAD МАХМУТ БЮЛЕНТ ЙОЗЛЮ 97AA4E87239DE4A40659D4E49467F646 СЕРКАН КУРУОГЛУ 631C361198634B8C1D5C5E1F5E224C1C Са-ба Ендустрийел юрюнлер ималат ве тиджарет аноним ширтеки 66B936E27DB57D7131FCA73938B1EF18 Са-Ба Ендустрийел Юрюнлер Ималят Ве Тиджарет Аноним Ширкети АД EEA347C16E42752F7D8917AE98CFD9D2 Хюсейин Тунч ЙОЗЛЮ C345D1E157280E13E832D1499A29E8CC Махмут Бюлент ЙОЗЛЮ 392D1D00B6E89E702A94526A88F3893A Серкан КУРУОГЛУ 7D81C8FF229F82A134B5AF4EDFF0A9C0 СА - БА БЪЛГАРИЯ SA - BA BALGARIYA 203834182
41 1 355 лв./ BGN 33 338 лв./ BGN 2020-05-18
4 ДЖОДИ
106528125
ДЖОДИ ДЖОДИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Оряхово 3300 ул. 22-РИ СЕПТЕМВРИ 36 ДЖОДИ ООД ГЕОРГИ ДИКОВ ДИКОВ 14ED5EA3C776[..](ПМС55|ТР) ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИКОВА ...
ДЖОДИ ДЖОДИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Оряхово 3300 ул. 22-РИ СЕПТЕМВРИ 36 ДЖОДИ ООД ГЕОРГИ ДИКОВ ДИКОВ 14ED5EA3C776E4A9CB7F9D6F852C84AC9B00296E801779611E2213CFD6C02C53 ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИКОВА F9F43D27D458EEEAA2A77202BB4A1C195BD916F6C61AD78C3AD5820EDFD56054 ДИКО ИЛИЕВ ДИКОВ 47C9089A72AB23611CFC65036351C78DB529881C066D280E76676D02BF06514B ДЖОДИ DZHODI 106528125
52 1 050 лв./ BGN 32 763 лв./ BGN 2020-05-18
4 ЗММ-СЛИВЕН
119002557
ЗММ-СЛИВЕН ЗММ-СЛИВЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. БАНСКО ШОСЕ 16 ЗММ-СЛИВЕН АД ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ 3C43C4A55276[..](ПМС55|ТР) ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ ...
ЗММ-СЛИВЕН ЗММ-СЛИВЕН АД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 ул. БАНСКО ШОСЕ 16 ЗММ-СЛИВЕН АД ГЕОРГИ ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ 3C43C4A55276EAC580E45F8A17286EE71F65DF03A48BCEA1C6EE7D05CD8BB2BC ДОБРОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ C4B0B249D550F82988CAFC89B3C535BC9A59FA2B71568CD7B5DFF70441EC3E14 БОРЯНА ВЛАДИМИРОВА ДИМОВА E4D17B4F74410CE097693A16CC6CBA5BB999367D9D38599E00B095A801C1CABE ИВАН ЦВЕТАНОВ РАШКОВ E9419C50E17719A615ACF9BB97CB009C643061E8CC9AE0BDCA29A9CE7FA565D0 Емилиян Емилов Абаджиев 15CB71AAA5495B70AAB7DB15D8FAE951869C6E2DB67E07C282D6406288F41A1B Георги Вълков Вълков 71582F1311A314D3CAFF5582E9EE17E4166CF7B8FA33CC90D9863EB2E0B01A8C Тодорка Василева Айранова 5BBAF256125BA387DCA999818BB55C811524744B452E3F97FD78FFF2C445D680 ЗММ-СЛИВЕН ZMM-SLIVEN 119002557
182 292 лв./ BGN 31 845 лв./ BGN 2020-05-18
4 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛИТЕКС ЛОВЕЧ
110501078
44 1 191 лв./ BGN 31 455 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТОЙОТА - ТИКСИМ
112048000
ТОЙОТА - ТИКСИМ ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.ПЛОВДИВСКА 5 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД ТРИФОН ИВАНОВ КОЕВ D04D4DB0176B[..](ПМС55|ТР) ТОЙОТА - ...
ТОЙОТА - ТИКСИМ ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.ПЛОВДИВСКА 5 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД ТРИФОН ИВАНОВ КОЕВ D04D4DB0176BB93D8E9D0A28DF0E26239DA3413B6FC1364E39B09412C9B1DBA4 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ХРИСТО ЧАРНОПЕЕВ 22А ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ХАЙДУША ПОЛЯНА 24 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София КРИВА РЕКА РАЙКО ЖИНЗИФОВ 11 Д ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ВАСИЛ ЛЕВСКИ 125 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 38 ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 Мюнхен 14 ТОЙОТА - ТИКСИМ TOYOTA - TIKSIM 112048000
142 359 лв./ BGN 30 586 лв./ BGN 2020-05-18
3 ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ
121177930
ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 РОЖЕН 101 ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕМАНУИЛ ДИМОСТЕНИС МАНУСАКИС C61CE13DC4AD[..](ПМС55|ТР) ФУЛИС АКЦИОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ...
ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 РОЖЕН 101 ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕМАНУИЛ ДИМОСТЕНИС МАНУСАКИС C61CE13DC4ADAA7FD9AEE18E43A07BE3 ФУЛИС АКЦИОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ F315AA73CCBEFB7BDAB6432CFE63EE67 ЕМАНУИЛ ХИМОСТЕНИС МАНУСАКИС 3F8959FFD24E5BC13A3A675E74B74925 ЙОАНИС ПРОВЕТАКИС 892409258EAC9E4CADBAD7DAC734E877 ЙОАНИС ПРОВАТАКИС 3407ABCE11B6AE0D1046B3C384160C87 ФУРЛИС АКЦИОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ 1626A8D01FFACCCD2D49305EEF36C17B Интерспорт Атлетикс С.А. 18231219BCE00524FF45D4E5F52F02F0 ФУРЛИС АКЦИОНЕРНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ED94B83167C388CD1772E0BE83443A6C ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 - ул. „Околовръстен път” 216 - - Георгиос Алевизос 67D780A7961530CD14AD99B9C736E63E Георгиос Василакис 92CEF65AA471729754D04FB7DC43455C ДЖЕНКО-БЪЛГАРИЯ DZHENKO-BALGARIYA 121177930
85 593 лв./ BGN 30 243 лв./ BGN 2020-05-18
4 БИЛЯНА НИТУЕЪР
202370769
Биляна Нитуеър Биляна Нитуеър ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. Г.С.Раковски 152 Биляна Нитуеър ЕООД Христина Георгиева Стамова 2F4CEA881F05[..](ПМС55|ТР) „БИЛЯНА ...
Биляна Нитуеър Биляна Нитуеър ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. Г.С.Раковски 152 Биляна Нитуеър ЕООД Христина Георгиева Стамова 2F4CEA881F055E4EBD3A1E4A0E13304D34ABEEEF7C8BD80FD338D44B4678F866 „БИЛЯНА ТРЕЙДИНГ” АД 202361122 Биляна Нитуеър ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Петрич 2850 ул. Цар Симеон 70 Биляна Нитуеър Bilyana Nituear 202370769
55 876 лв./ BGN 28 893 лв./ BGN 2020-05-18
4 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА МАЛКИ СТЪПКИ - ЛИТЪЛ СТЕПС
203092431
ЛИТЪЛ СТЕПС КИНДЕРГАРДЕН ЛИТЪЛ СТЕПС КИНДЕРГАРДЕН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ул.„Проф. арх. Станчо Белковски” 1 ЛИТЪЛ СТЕПС КИНДЕРГАРДЕН ООД КРЪСТЬО ДИМИТРОВ МУХОВСКИ ...
ЛИТЪЛ СТЕПС КИНДЕРГАРДЕН ЛИТЪЛ СТЕПС КИНДЕРГАРДЕН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ул.„Проф. арх. Станчо Белковски” 1 ЛИТЪЛ СТЕПС КИНДЕРГАРДЕН ООД КРЪСТЬО ДИМИТРОВ МУХОВСКИ 1EE1E628350AC7724625062948D779482FAED8386A746520F6DBA3B3E2F27BBF ЛИЛЯНА КОСТОВА МУХОВСКА C2E4198B7C77E7F508A95A7A80E8193F6CEBF59F47D56C6E34EA3CAF52857215 ТАТЯНА КРЪСТЕВА НАНЧЕВА B15DD046FAABAEDCA200CB4C2E58FC7EC1EC6ED5D3DC962C022D5627DB090574 КРАСИНА КРЪСТЕВА МУХОВСКА 430AE318F00A347887629B66ECF27B0E53790F2941EBC73A735DFFC708E1C6DE ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА МАЛКИ СТЪПКИ - ЛИТЪЛ СТЕПС ООД ЛИТЪЛ СТЕПС КИНДЕРГАРДЕН LITAL STEPS KINDERGARDEN 203092431
32 1 493 лв./ BGN 28 657 лв./ BGN 2020-05-18
4 КАЛОЯН ВТ
104690966
КАЛОЯН ВТ КАЛОЯН ВТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 бул. НИШ 5 КАЛОЯН ВТ ООД КРИСТИЯН АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ E3F38817DF41[..](ПМС55|ТР) ГАЛИН АНАСТАСОВ ...
КАЛОЯН ВТ КАЛОЯН ВТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 бул. НИШ 5 КАЛОЯН ВТ ООД КРИСТИЯН АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ E3F38817DF4192E1291F504330CD76F784D9D9C64A359512E2352B6DC93F3F02 ГАЛИН АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ 5BE038C11F6A1391297A335DAD05933B8107110E3D7E44C30B54636EF5CC0FDF ХИЛЕНДАР СТОЯНОВ ТОДОРОВ 768CA4AC1D746A86F15C83582042F59601C78FF95026024234458973AEABEBA9 КАЛОЯН ВТ KALOYAN VT 104690966
75 603 лв./ BGN 27 157 лв./ BGN 2020-05-18
4 МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК
000796825
МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул.ТАЧО ДАСКАЛОВ 10 МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД ИВАН КИРИЛОВ РУСЕНОВ, изп.директор ...
МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул.ТАЧО ДАСКАЛОВ 10 МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД ИВАН КИРИЛОВ РУСЕНОВ, изп.директор D89A167A78B5F0C0D2298B358661B2B48AC64D3C8077F460C657B256DAC75A81 НЕДЕЛЧО АСПАРУХОВ БОНЕВ, зам.председател на СД 925D7ADFA8D4F0C6F372DA34299AB7A3469D9D335F2A84092D6144CF42410F74 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ, председател на СД A9E9B72B825ECA0822B2AB3E025E2D5E27EF6EAF798D93A90353A66D44C2A834 ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ, изп.директор 9392AD577B5301E8EBEA6768A50BE649180F2DED501F965A188861A96D0A16FF НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ A9E9B72B825ECA0822B2AB3E025E2D5E27EF6EAF798D93A90353A66D44C2A834 НЕДЕЛЧО АСПАРУХОВ БОНЕВ 925D7ADFA8D4F0C6F372DA34299AB7A3469D9D335F2A84092D6144CF42410F74 ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ ДОНЧЕВ 9392AD577B5301E8EBEA6768A50BE649180F2DED501F965A188861A96D0A16FF ИВАН КИРИЛОВ РУСЕНОВ D89A167A78B5F0C0D2298B358661B2B48AC64D3C8077F460C657B256DAC75A81 МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 831493848 ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 130546814 ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕИК 130546814 представлявано от НЕДЕЛЧО АСПАРУХОВ БОНЕВ МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД ЕИК 831493848 представлявано от НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЪЛКАНОВ 0B745C0A3149C2C65AAB119E754D762119F8E6A7C3CBA99E5F142E5C0DD74BC5 МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК MINSTROY MARITSA IZTOK 000796825
34 1 284 лв./ BGN 26 190 лв./ BGN 2020-05-18
4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ
131290015
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ ...
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF30D09B3AD185F7D045884EA25D769817D85E7178CD8551CC563B0 ГЕРХАРД РУДОЛФ БАУМ, ГЕРМАНИЯ 2B0DD2D2BD2302792D0CC0956AE6A678 БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИС, САЩ 80AC71AC3F9F7804F4F13C102EC900B9 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН 50F592BB46E121B290591D4BB512319B ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 БРАЯН МАЙКЪЛ ДЖЕНКИНС 78367ED122C236788E4A1C7215267297 ЗАЙТГАЙС ВЕНЧЪРС, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF370859FF49D2E41F78B49B4E5B45A852BF8B580B169DC916D8EC2CF64 ИВАЙЛО СТАНИСЛАВОВ ЦВЕТКОВ 2D05A00E72AE50F1959F71E9F766F1A39888C9980BC8D0D452F7EF4EC2EEA16E ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА F867EDAD94D74ACD5CAD9A394337D5AA ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД FA799BF73111D7A2DFFBA0B80EC265D5 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул.Никола Тесла №3, ет.9, бизнес център София 1 ДЕСИСЛАВА КИНОВА КИНОВА 9B2D1BD72FEB4D14083612EEB1DAF0174F02F6F96C9A1A36E4424B99BA547D95 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ BI TI DEVELOPMENT SARVISIZ 131290015
18 2 382 лв./ BGN 25 729 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТОКАШ
115157535
ТОКАШ ТОКАШ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 1 Б ТОКАШ ООД ВАСИЛ ЛЮБОМИРОВ КАШИЛСКИ 9B91BA0FAB66[..](ПМС55|ТР) ТОДОР ЛЮБОМИРОВ КАШИЛСКИ ...
ТОКАШ ТОКАШ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ТРАКИЯ 1 Б ТОКАШ ООД ВАСИЛ ЛЮБОМИРОВ КАШИЛСКИ 9B91BA0FAB666B0F7055E27A0816BF5118C6101962AB1D12D1598497F49E72C4 ТОДОР ЛЮБОМИРОВ КАШИЛСКИ EA6A23B4E8A975C8028510C18BEA89F9D833AC34EE970ECE6276100C1B9885D2 ТОКАШ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 ул. Дилянка 2А ТОКАШ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ул. Дилянка 2А ТОКАШ TOKASH 115157535
57 748 лв./ BGN 25 598 лв./ BGN 2020-05-18
4 РИКИ ШУС
203418946
РИКИ ШУС РИКИ ШУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. Волак 6 РИКИ ШУС ЕООД РИКАРДО АГОСТИНИ F999111ACD91[..](ПМС55|ТР) РИКАРДО АГОСТИНИ 840DB89CEBA9[..](ПМС55|ТР) РИКИ ШУС RIKI SHUS ...
РИКИ ШУС РИКИ ШУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 ул. Волак 6 РИКИ ШУС ЕООД РИКАРДО АГОСТИНИ F999111ACD911817548E3D3D894213D6 РИКАРДО АГОСТИНИ 840DB89CEBA92E18453DA30C18966065 РИКИ ШУС RIKI SHUS 203418946
88 470 лв./ BGN 24 799 лв./ BGN 2020-05-18
4 БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС
202648955
БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Витоша 62 Б БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС ЕООД Пламен Цветанов Паскалев ...
БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Витоша 62 Б БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС ЕООД Пламен Цветанов Паскалев 0296D32C8E34FC673A961821D080A87BF993AA9B9B8D312DF93B313E3089C409 БУЛТРАВЕЛ ЛИЗИНГ КО ООД 131135207 БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Радомир 2400 Индустриална зона Корпус 7 БУЛТРАВЕЛ ЛИЗИНГ ЕООД 131253127 „Ханора” ЕООД 202777042 ХМ Радомир 202777042 БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС BULMASHINARI ENTERPRAYSIS 202648955
46 894 лв./ BGN 24 679 лв./ BGN 2020-05-18
3 МАТ - СТАР БГ
201181107
МАТ - СТАР БГ МАТ - СТАР БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мировяне Стопански двор МАТ - СТАР БГ ЕООД САМИР ХАМАДИ МЕЗИАД 011A0B846EC6[..](ПМС55|ТР) ФАЙЕЗ АЛ АЛУАН ...
МАТ - СТАР БГ МАТ - СТАР БГ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Мировяне Стопански двор МАТ - СТАР БГ ЕООД САМИР ХАМАДИ МЕЗИАД 011A0B846EC6F1DB3934BDE70B9CF68F6485E8E65F857B2397A2E529D71C3B43 ФАЙЕЗ АЛ АЛУАН 93B2D2E2D153637BB7D73A05BF439857 РАМИ ХАММАДИ МЕЗИАД 39DB0B197E78546855EB77FEBF9636EAC9EAE433490A42FD8A18EE0E0BED6B8C МАТ - СТАР БГ MAT - STAR BG 201181107
73 558 лв./ BGN 24 451 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "МИХАЛКОВО"
000600649
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ МИХАЛКОВО ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ МИХАЛКОВО К БЪЛГАРИЯ с. Михалково 4820 ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ МИХАЛКОВО К ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЪЛГЪЧЕВ ...
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ МИХАЛКОВО ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ МИХАЛКОВО К БЪЛГАРИЯ с. Михалково 4820 ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ МИХАЛКОВО К ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЪЛГЪЧЕВ D976D2D5D5953CE685269586AB1AEB7BD3170ACCBDF981A790CBEEB64F791090 СОФКА АНГЕЛОВА ВОЙВОДОВА D7FBCC3FAE14288A1DEC471DC7BA7992CB79A1D4683A3DB5E90AD3DBF1753999 ПЛАМЕН БОРИСЛАВОВ СЪБЕВ 1B86CD63DF4814DF8B7D51E70ADB5195C2FBEEC1C934F1A192739242382EE2BA НИКОЛА ДИМИТРОВ БОДУРОВ 2D8A2FDBAD2280BB9595D5D2B2D55A177032D93CC82E209E027BD26CD31CEDA8 ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА 2E0D57184E5C1BC7698569CCCDF3D0E68EE869907DFA60D538D939613DC65907 НЕВЕНА ФИДАНОВА КЪНЕВА 2A6AE2369851C8F418B38C78B75A1078A09E0EC818FD2A915D7A3ECF07D89F7D АТАНАС ТОДОРОВ БОЧУКОВ 02B27788F8A01FB7478D019F607E624FA31B73092F67E6432950BC3C1118F279 МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА БОЯДЖИЕВА 47F2EAE7C20E0D6EE04BCAF3364F83EABC5F877D7CCDEB4FF7C721C1F964BE80 ТОДОР ВАСИЛЕВ БОДУРОВ 340988D4A85206AF5F4F24D048182A742FDEF6CB816C364DA84B22741ED390D7 ГЕОРГИ АНАСТАСОВ ЗЛАТАРЕВ 80A05BA9B98A2367F47FE4F94DFB3C9F8B92452318B83FAB072A718CF5EA2A87 ДАНЧО ЙОРДАНОВ КУРТЕВ DF1AD0B71BF88BE21314B0433E9FB890AEF3C30010FBDBB172F52AAE5A674BD6 ПЛАМЕН ВЕЛИНОВ КОЛАРОВ 88ECCEDFF65B2753E6EED714AD703D3FF2ACBEC79CA26116526EE422ADF74CE5 РУМЯНА КАМЕНОВА БАЛАБАНОВА 83E248DFA93CFF3C888005201533A74AF3E8DAD3DEB041F452AB8FFD43A7A111 РУМЕН РУМЕНОВ БУРОКЧИЕВ 234A8DE69A582033F5C8394E56908FB275094E3752F77FFED33D9721B04BE0C6 МАРИЯ ИВАНОВА ВИТАНОВА 5E16F2253977B89D0C732F29F3B428DAE8E749BF6C9B93F18B56ED51A4AD6FBE РАНГЕЛ БОГДАНОВ БАШЕВ 4467C7A9CE2760359B329A4FDA8AE82FCF6931B433BE3E5F44C2DA3D86BA9192 БИСЕР АЛЬОШЕВ МЛАДЕНОВ 5B85EFFB7A571503E767F1F19AEBB8D6E5034DB83616BC9F2423CC39FB43160F ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БОЧУКОВ BFC75EF15114920AEFF93E1206EA4F597241646ECE11363E521430492A5F38E5 КОСТАДИН ИВАНОВ МИТРЕВ B443B797E98AD0E71DF33D555142BE747C2AC740958ECC249F227CF7064D85F1 АНАСТАС ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ 3A844F0696137DC050D7104AB57538FDA5E18BA4F96C9087951B3E3F9D4CFE85 ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ МИХАЛКОВО TRUDOVO-PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA MIHALKOVO 000600649
38 1 071 лв./ BGN 24 415 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТЕРМОПЛАСТ
102680806
ТЕРМОПЛАСТ ТЕРМОПЛАСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ИНДУСТРИАЛНА 33 ТЕРМОПЛАСТ АД ПЕШО ИВАНОВ ИВАНОВ 30EDAC930F0D[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ ...
ТЕРМОПЛАСТ ТЕРМОПЛАСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ИНДУСТРИАЛНА 33 ТЕРМОПЛАСТ АД ПЕШО ИВАНОВ ИВАНОВ 30EDAC930F0DCBB9641F261B755A07D16DE42B13C335EF229CC8FA3DD1818D0A ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЯНАКИЕВ 1F1C559A6A5699DD6B9F2A7711D9777ABA31C35B13F1E610E240ED56FB090CF6 ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ШИПКОВ DE99A106AD8641FB832052F1D9662871A4FA04E09881EB6E267F615278DA9E93 МИЛА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА-ОВЧАРОВА F32EDEC7CFD008EF274A67108A9DCCCFE4F5B77115E152C5ADD0238FFADDC521 САШО ТОДОРОВ ВЪЛКАНОВ 00E23C2D03EA4AF6B50231C17009F6C45648DAEB879A122410BA331CBE178A14 ТЕРМОПЛАСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 местност ОНИКИЛИКА , 10-ти км. база ТЕРМОПЛАСТ Жана Пешева Иванова 7A915BB401701A00B01D5BF554173B9CA4AF9DC0984482865169588E2963E909 Йорданка Дойнова Янакиева AA0AEBA2EF61594029EF004B0A39D2F65D6E48944478317D643F11602E0C52AD Пейо Тодоров Стоянов C6384B5AFC7CF232F5A7BA6C6B9623E521C8836D55C7CE32DBEDFC543ECB9CE1 ТЕРМОПЛАСТ TERMOPLAST 102680806
72 559 лв./ BGN 24 133 лв./ BGN 2020-05-18
3 ПУЛ ЕНД БЕЪР БЪЛГАРИЯ
200772897
ПУЛ ЕНД БЕЪР България ПУЛ ЕНД БЕЪР България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 19А ПУЛ ЕНД БЕЪР България ЕООД АДАЛФО АРАНДА ВАСЕРОТ 7CC4B73BDC4B[..](ПМС55|ТР) ХАСЕ ПАБЛО ДЕЛ БАДО ...
ПУЛ ЕНД БЕЪР България ПУЛ ЕНД БЕЪР България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 19А ПУЛ ЕНД БЕЪР България ЕООД АДАЛФО АРАНДА ВАСЕРОТ 7CC4B73BDC4BED3FF4EBAEA9F5D22862 ХАСЕ ПАБЛО ДЕЛ БАДО РИВАС E318000D43726E7E0FF7FF5DB553B4B9 ФЕРНАНДО РЕЙ ФИГЕЙРАС AB1E8E8FEDAE07B90A694FB8D8387426 ПУЛ ЕНД БЕЪР Испания АД CD70FC8BB0B695215781E1C1C4D81D4A АДОЛФО АРАНДА ВАСЕРОТ 1D9139584E53AA89BBEFB4EE3BC2EBAF ПУЛ ЕНД БЕЪР България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско Шосе 115К офис сграда В ПУЛ ЕНД БЕЪР Испания АД 8A97BCEEA0A4C193E5BBD17F970BF32C ПУЛ ЕНД БЕЪР България PUL END BEAR Balgariya 200772897
47 845 лв./ BGN 23 818 лв./ BGN 2020-05-18
3 ХЕБЪРБУС
201309208
ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 97 ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ АД РУМЕН ПЕТРОВ МИТЕВ ...
ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 97 ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ АД РУМЕН ПЕТРОВ МИТЕВ 008B4CCBC73A42107D20E051B7E033F184892FA1FD3837624FE590B37202338E ГАЛЕНА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА F4DF6D1318234B2E9B07C5BB74D400A7A6F3AB510D78C72DBC541E5D19D4C990 ДИНЧО ГЕНЕВ ГЕНЕВ 92671908E974DFE24EBD2488A6BEA32FD49251F72E080AF950EC3733BDB3F5E0 НИКОЛА МИХАЙЛОВ ТИКОВ 4C921AE4B2626C80AAFA947C02C04E1F326D5451B2427BA49BD1E5AE8EE021F9 КАТЯ ИВАНОВА БОЕВА 7C4973A9AD34A401547EAECB3738BB1E886EE5B7693ABBA2333C5DC842B4D274 ИВАН МИХАЙЛОВ ТИКОВ 8919AD2DFCA5B2BF58C09EF1810D63E88214E93DDCE8E8A27DFE2DB2F3B15253 Михаил Янков Фолев 2C1018434DA2CCC0B7AE9FCBB3EF0AD6DD0A865988B2DA4A028681237B9B70F6 ХЕБЪРБУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.Цар Иван Шишман 7А ХЕБЪРБУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Христо Касапвелев 5 ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ TRANSPORT INVESTMANT 201309208
66 595 лв./ BGN 23 555 лв./ BGN 2020-05-18
3 ДЕСПРЕД
121018593
ДЕСПРЕД ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. ВЕСЛЕЦ 84 ДЕСПРЕД АД ЛЮБКА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА 90FC310FE85C[..](ПМС55|ТР) МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ ...
ДЕСПРЕД ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ул. ВЕСЛЕЦ 84 ДЕСПРЕД АД ЛЮБКА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА 90FC310FE85C827FBAF3C2ABD8B445B580CC1431FA67A48380A4FDA004EAB920 МАРТИН БОЙЧЕВ ГАНЕВ 867F24AA74F187A67B1DBA6741D555F7690A2FB0D90702F9CFD718F2B2738A1A ЛЮДМИЛ ПЕТРОВ ТАСКОВ 7CCB5A3A7791E88211BB6BB9A0CB6F9BEC9117BD26914B9E1F89869F1496F53C ДЕСПРЕД 121018593 ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК 831663282 ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ЦАР БОРИС ІІІ 37 РАДКА ДОБРЕВА МИНЧЕВА ADFD384E41AC37E586EDA9C8191A8A32D40860A5C4869CC60034B90061FABE7D ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ с. Кулата 2868 АТАНАС СТЕФАНОВ КОСТОВ 5DE5D9130A54B5E0FD7CB5D161D864B16A8F1DF685D2800B92296DD9E9E569BD ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 ул.СЪЕДИНЕНИЕ 1 А ГЕОРГИ ЖЕКОВ ДЕЛЧЕВ 567B3E9AFA7C58AF0329A3A6CEF673F3733982F344455F728085DDBF7E65B299 ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 1 МАРЕНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА 4B1B9925EC2D1F1B9DA8810553F13D1A68C2C4A984E67D5ADE4FE9D8A68F2306 ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ 7CAD8ED81C789B4DDBE9AB0741BCAFD4190BC9374444BE737AF5E8E2915EA24D ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.ДЕВНЯ 8 НЕЛИ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА-ПЕТРОВА 66E50BDEAF5A2580D4A789AAF206E3515D09FCA6250F64C30ABF3A50BA89C135 ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул.НЕЧАЕВ РОСЕН ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ 525EC01F0A7F71478332EA1525F7C70EB0EE5A54D4713753DE26CF93AA8953CB ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6517 КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА ул.АСЕН ИЛИЕВ 4 МАРИЕЛА АНДОНОВА КИРИЗИЕВА 41D2F3CA8C220EE831A2EA364BC5B02DC90D41A45D9B8232EA4F6E038AF7A752 ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. Драгоман 2210 ул.СТАРА ПЛАНИНА 3 ХРИСТО КРУМОВ ПЕТРОВ ACF9EAABEDE1350C643A92609ED1CE4D3F761D8F4CBF081E75D86A50C26B4320 ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.ХАН АСПАРУХ 31 АНЕЛИЯ ДЯКОВА ДИМИТРОВА 44F55C232F91A9439F6F8A904B1B29F904BC9D93B1BD1020371C7E47C06CB0B8 СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ E0B2AD82A20B3AFE15B3CB6B80D09E3A2197DB27996F092D4EA75E6F1F6796F9 ВАНЯ ЖИВКОВА СТАНЧЕВА 0A9A90430148C93F7BBBAF2623254A1CAD7709EDB1F5354D9B3F0293C63F7B5F КАРАМФИЛА ИВАНОВА НИКОЛАКИЕВА E7029514D34FF257A41119CDAFEA472190928759017A75E0BE00E75743B17BDC ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ с. Марино поле ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ФЕРДИНАНДОВА 57 АНАТОЛИ ПЕТРОВ МИЛАНОВ 5593BCE733B1713C0018F984C8A7B89CB5B4D381E2A5A837EBF4897A501816CB ДЕСПРЕД АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул.КУКЛЕНСКО ШОСЕ 32А ДЕНЧО ИВАНОВ АНГЕЛОВ ED1DBDBB4EA162EA9C42CAC9D398B82F98E5676E2063A29E64B622CECF5BD9CA РУЖА ИГНАТОВА CD7110381B65459EEE09A8CEE03F3FA4 АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПАШАПУЛОВА 2662793653ADE94646D5AF8E84DABEC79DAD418B46C7158640F927CC0696369B АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА 2662793653ADE94646D5AF8E84DABEC79DAD418B46C7158640F927CC0696369B ИВАН ЙОРДАНОВ ДОБРЕВСКИ E9535623B36C407D0D34DB9B35EF2699C6031B903E815C30D351B23947EEC3E8 МАРИЕЛА АНДОНОВА КИРИЗИЕВА 41D2F3CA8C220EE831A2EA364BC5B02DC90D41A45D9B8232EA4F6E038AF7A752 ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ ГОСПОДИНОВ 056958E889DDD74F64BDD245828116BE6A433A84AA3F1BE98AA0A352A11FD2A4 ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ 86122570C7DDA332B968419EECE5B26A814A33ADB3E82F20197EC290B7F1701D ЮЛИАНА БОГОМИЛОВА ИВАНОВА 95F390C4C89F187C3B93C8BD6B97FBAE4497BAA8F3C1B260BD5F09F901606E7D ДЕСПРЕД АД 121018593 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 ОЛГА ПЕТРОВА ЙОВКОВА 3D542651747F27EBF69DDF08961304B84FB54977F68A9CC07B33CBBC3CDB0314 ДЕСПРЕД DESPRED 121018593
80 487 лв./ BGN 23 398 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТРАНСГЕО
040248911
ТРАНСГЕО ТРАНСГЕО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 14 ет.3 ТРАНСГЕО ООД ИЛИЯ САВОВ ИЛИЕВ FCC603CEF920[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР АНТОНОВ ЗЯПКОВ ...
ТРАНСГЕО ТРАНСГЕО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 14 ет.3 ТРАНСГЕО ООД ИЛИЯ САВОВ ИЛИЕВ FCC603CEF9203E102776A53BED964327F1BE922EAD4FDC2DFA13565E5D22FC5E ДИМИТЪР АНТОНОВ ЗЯПКОВ FC365128CB57E5048C48D8AB5B5C0D2E01A62DB2F8C0736B19F4DC878FD60029 ХРИСТО НЕДЯЛКОВ ХРИСТОВ F3AD03BBF7B6124F90F63EC1F0CCBC596A59D75E26286BC2504E068F5236FB0E МИЛЕНА ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА 2E985D91582BBB8FC136961C5CF97071CE63718FE8E562BC425BE14B248FC0EE ТРАНСГЕО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Климент Охридски 14 ТРАНСГЕО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 бул.Александър Малинов 80 ДОБРИНА ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА F2C8B104EEF1C48BD7B9B7FFC18B3C99A692E1936A6798361F1CEB9738BBBAFE СТЕФАН ХРИСТОВ НЕДЯЛКОВ D316D8996C43E37A1FE86F04DF7BF0120368E196778E9B82AB595665CA706906 ТРАНСГЕО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1712 бул. Александър Малинов 80А НИКОЛА ПЕТКОВ БАЛТОВ C62CABA6EF35D568901E442232AE3D7C5A318CB676DE086B8ECA6D2F5B1BDF7F ТРАНСГЕО TRANSGEO 040248911
17 2 249 лв./ BGN 22 940 лв./ BGN 2020-05-18
3 СТРАДИВАРИУС БЪЛГАРИЯ
200772160
СТРАДИВАРИУС БЪЛГАРИЯ СТРАДИВАРИУС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 19А СТРАДИВАРИУС БЪЛГАРИЯ ЕООД АЛФОНСО ВАЗКЕС БЕРГАНТИНЬОС EBE67B4495A6[..](ПМС55|ТР) ХОРХЕ ТРИКЕЛ ...
СТРАДИВАРИУС БЪЛГАРИЯ СТРАДИВАРИУС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 19А СТРАДИВАРИУС БЪЛГАРИЯ ЕООД АЛФОНСО ВАЗКЕС БЕРГАНТИНЬОС EBE67B4495A61A214BDAEF1CB0A4A859 ХОРХЕ ТРИКЕЛ ВАЛС 8FA8DFC6DCA93C0CFF2753BC300E637D ФЕРНАНДО РЕЙ ФИГЕЙРАС FEB7E63E7F8DEF0BC39587A1813DFC6F СТРАДИВАРИУС ИСПАНИЯ АД C3820515FF3B0BEDAB32F218ED2E8190 СТРАДИВАРИУС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско Шосе 115К офис сграда В СТРАДИВАРИУС ИСПАНИЯ АД 5ED0A7C747370ECF4D11524F001FB6DE Алберто Варга Гарсия 049D48DF00900B9D2C4343E5FBC7B48D СТРАДИВАРИУС БЪЛГАРИЯ STRADIVARIUS BALGARIYA 200772160
45 832 лв./ BGN 22 451 лв./ BGN 2020-05-18
3 ИНТЕРКОМ СПЕД
103659149
ИНТЕРКОМ СПЕД ИНТЕРКОМ СПЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КРЪСТЮ МИРСКИ 17 ИНТЕРКОМ СПЕД ООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПАТЛИЖАНСКИ F1ED0C300701[..](ПМС55|ТР) СВЕТОСЛАВ ...
ИНТЕРКОМ СПЕД ИНТЕРКОМ СПЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КРЪСТЮ МИРСКИ 17 ИНТЕРКОМ СПЕД ООД ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПАТЛИЖАНСКИ F1ED0C300701984A2346FFF5BFA6FB91A97089379E65FEDD87EE3ACD7DA3FE4D СВЕТОСЛАВ МАРЧЕВ МИЛАДИНОВ 40FA3FE7CC01CC06998A87B95BCEF61447BE8AEBCA9C25221B5ACB8A5BD89963 ПАВЛИН ИВАНОВ НИКОЛОВ 644B50B7F58358F6D296A4F828E956CC82CB8D215BF40DB17965FEF498CC2D84 ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ F06C4F310FC96B0315DCA5B5C3A9FC3EB2181E6CFC5DA62E29FC3F922799AC3D АСЛАН БИЛМЕН D56F784C83EEC6BA696FEF952164CDE1 ИВАН ПОВШИК EB55824E25C6F4BEE7493AE6EAE52159 ГАЛИН ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ 3F9583D6D6543C76607C5D07276E436A1D4D1591D947664F6AF023FA242BE39D ИНТЕРКОМ СПЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ЗПЗ - 1 359 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД 103238730 ИНТЕРКОМ СПЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул.Батова 5 ИНТЕРКОМ СПЕД INTERKOM SPED 103659149
39 957 лв./ BGN 22 389 лв./ BGN 2020-05-18
4 РЕМЕЛМОТОРИ
202992178
РемЕлМотори РемЕлМотори ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. Диньо Нойков 3 РемЕлМотори ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. Диньо Нойков РемЕлМотори ЕООД Доньо Иванов Донев ...
РемЕлМотори РемЕлМотори ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. Диньо Нойков 3 РемЕлМотори ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. Диньо Нойков РемЕлМотори ЕООД Доньо Иванов Донев DE8D3A8BA6547E13270B7524B6D9EC9AA0D9D906FA780085324675B026431F8B РемЕлМотори RemElMotori 202992178
14 2 656 лв./ BGN 22 308 лв./ BGN 2020-05-18
4 ХАВИ ЛОГИСТИКС
831208904
БУЛЛОГ БУЛЛОГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА II ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 48 БУЛЛОГ ЕООД МИХНЕА РАДУ ЙОАН 23295AF69C90[..](ПМС55|ТР) КЕМАЛ ТАЙФУН ГЬОКХАН 57B4D1E944BA[..](ПМС55|ТР) АЛФА ...
БУЛЛОГ БУЛЛОГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 ДРУЖБА II ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 48 БУЛЛОГ ЕООД МИХНЕА РАДУ ЙОАН 23295AF69C90877E0636F4055B4FE5D3 КЕМАЛ ТАЙФУН ГЬОКХАН 57B4D1E944BAC983BBF35A3F5FBE33D6 АЛФА МЕНИДЖМЪНТ Г.м.б.Х. C8DDBC98C7B8FB5D6C260FA55E11E03F ЛЮБОМИР ОГНЯНОВ ИЛИЕВ F747656E247322ED4201C9888BB913812E00294D3374ED7F690BBE9542DAB33E СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ШУБСКИЙ BF4A5F17DDFB368A4895F723C1693893 КРИСТИАН ЙОХАНЕС КЛУМ 7BF406BEA80B86821DDD6E9BF387DD8F ХАВИ Глобал Логистикс Г.м.б.Х. (HAVI Global Logistics GmbH) 847DFAFA8F8E15323A211E0807B69489 АЛДИС ПАЕГЛЕ E5710C45B476D1BD0B1528D8744DF125 Кристиан Новак E51AC9AE6D3F78D95A6EE362A1B86E4F Грета Богданова Шомова FBA929E065B9A51DCA85E2D076634C6334FB3EB0FC82BE34AF6828EA1458307F Михнеа-Раду Йоан F42E0AE11EDB7D278DAAAFB48F3AF208 ХАВИ Логистикс ЕООД Нерио Зурли 86FDD0BD8CB26674DBB65DDDDA26C167 БУЛЛОГ BULLOG 831208904
38 966 лв./ BGN 22 032 лв./ BGN 2020-05-18
4 ИМС- ФОРИНВЕСТ
112588548
ИМС- ФОРИНВЕСТ ИМС- ФОРИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Огняново 4417 завод ПАНЕЛИ ИМС- ФОРИНВЕСТ ООД ГЕОРГИОС ГРИГОРИОС ВЕРГОС 0A62937DFC90[..](ПМС55|ТР) ПЕТКО СТОЙЧЕВ КАЦАРОВ ...
ИМС- ФОРИНВЕСТ ИМС- ФОРИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ с. Огняново 4417 завод ПАНЕЛИ ИМС- ФОРИНВЕСТ ООД ГЕОРГИОС ГРИГОРИОС ВЕРГОС 0A62937DFC9084770C3A1F9FD26AC295 ПЕТКО СТОЙЧЕВ КАЦАРОВ 62EFD3ABD053C4904C4446E759FBACDED7580E47CAC892F9E057ECF34F669192 ЕРИКА ПАВАН C881B0BDD391D38FF517564B822488A1 ДИМИТРИОС ПЕРИКЛИС ПАНТАЗОПУЛОС 0BCD14E26AD5FFF0DD7BE801A36E9357 ГЕОРГИЯ ПАНАЙОТИС КУЦОПУЛУ CF94CD17C88B27F7CA822AD1FBF5D35C ГЕОРГИЯ ПАНАЙОТИС КУЦОПУЛУ D3DDAB9AED8BFB7B608140B013893059 ЛАЙМ ФЛОЙД ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТИД C662D02992FDE47008A141373E19DD5B ГЕОРГИОС ГРИГОРИОС ВЕРГОС C32A1A9FF30FC2D1FA26400B89A6140F ИМС- ФОРИНВЕСТ IMS- FORINVEST 112588548
94 389 лв./ BGN 21 933 лв./ BGN 2020-05-18
4 КОРНЕР
148121361
КОРНЕР КОРНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9005 ЧАЙКА . 195 КОРНЕР ЕООД ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ НИКОЛОВ FEBE675785BD[..](ПМС55|ТР) “АНИДИ” ЕООД 103942791(ПМС55|ТР) “АН И ДИ” ООД ...
КОРНЕР КОРНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9005 ЧАЙКА . 195 КОРНЕР ЕООД ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ НИКОЛОВ FEBE675785BDF2A4B28E7223DDEE06B2CD1461BF20CF7BF0E319BFBC30316B4E “АНИДИ” ЕООД 103942791 “АН И ДИ” ООД 103839446 “ЛАГУНА ИНВЕСТ” ЕООД 148026244 ВАЛДИ ГРУП АД 200594055 „ВАЛДИ ГРУП” АД 200594055 КОРНЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Каварна 9650 ул.Добротица № 28 КОРНЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Вискяр Планина 15-17 КОРНЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 кв. „Чайка“ 195 КОРНЕР ООД КОРНЕР KORNER 148121361
36 1 000 лв./ BGN 21 598 лв./ BGN 2020-05-18
4 ОРФЕЙ ХОТЕЛ
120604938
ОРФЕЙ ХОТЕЛ ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул. ЦВЕТАН ЗАНГОВ 14 ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ A9E9B72B825E[..](ПМС55|ТР) МАРИНА НИКОЛОВА ...
ОРФЕЙ ХОТЕЛ ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Девин 4800 ул. ЦВЕТАН ЗАНГОВ 14 ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ A9E9B72B825ECA0822B2AB3E025E2D5E27EF6EAF798D93A90353A66D44C2A834 МАРИНА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА-КАРАСАЛИ E9ED22FA1DE5E62429700E00695E1968A767A430F247DC1126238C75DE108D1C СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ 0D8ADCD3ACF4C3986F25F3FE660CF32578D9368C5E23F6B9ECEBD17AB5F7E0E7 СТОЯН ВАСИЛЕВ ЧАЛЕВ 4AEC5C11FB58F114C4146CADC0C4B45211371373C93F173D8A26C8EC143F9ABE КРАСИМИР ДИМИТРОВ БЕЧЕВ CA3644CD46EB11489B0C83EB4EC25583E9262913FDFEAF8EA562FB851BF409C2 ДАНИЕЛА СПАСОВА ПЕТРОВА 08598CBF26C0420945AF9A7C2BA25FBDE802160AC677DDF177F2A33494A9C7FD НЕДЕЛЧО АСПАРУХОВ БОНЕВ 925D7ADFA8D4F0C6F372DA34299AB7A3469D9D335F2A84092D6144CF42410F74 ОРФЕЙ ХОТЕЛ ORFEY HOTEL 120604938
43 806 лв./ BGN 20 805 лв./ BGN 2020-05-18
4 КАЗА БОЯНА
175374205
КАЗА БОЯНА КАЗА БОЯНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1271 кв.ИЛИЕНЦИ, бул.Рожен 26 КАЗА БОЯНА ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ 8A6BC881EB75[..](ПМС55|ТР) ДЕ-ДЖОРДЖО ЕООД ЕООД ...
КАЗА БОЯНА КАЗА БОЯНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1271 кв.ИЛИЕНЦИ, бул.Рожен 26 КАЗА БОЯНА ЕООД ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ 8A6BC881EB75FCAFB2BD38A8A405FB8C79F5B399C52CB909EC18DAFC898BD0B6 ДЕ-ДЖОРДЖО ЕООД ЕООД 121135479 СИМЕОН ИВАНОВ СТОИМЕНОВ 8BD36422675A7484D2D97CD5055388519346562C7C2D70CCB179F9AF069F8936 БОРИСЛАВ ВЕЛЧЕВ ВЕЛИНОВ 94DA8D19E381E246CABE58709C6F4E2C246509133377248273C30E93A53EB164 ИЛИЯНА СТОЙКОВА ЯНКОВА 713C1C974B849542440ED977C387B5AECCEC4628E9827C3386EF02907FF7D25A ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 62351E21638FAF8818D304AF87CCD9B9CCA08B50DFE0761586582DBCEF18BD01 ИВО АТАНАСОВ ТОНЕВ 675D06E1F7D7A3C34EBAA987730576E3C2CBE09014EB42BCA4093D81704104EE ДЕ-ДЖОРДЖО ЕООД 121135479 КАЗА БОЯНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град Атанас Манчев 1 Петко Веселинов Димитров DA1E39FAA96CAF69AE82737D92B77DF21EE715825979494C694A3F10A5C13BB1 КАЗА БОЯНА KAZA BOYANA 175374205
47 734 лв./ BGN 20 686 лв./ BGN 2020-05-18
4 ДУНАВ
118004509
ДУНАВ ДУНАВ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 34 ДУНАВ АД КОСТАДИН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ 478FB85D5961[..](ПМС55|ТР) ГЕНАДИ КРЪСТЕВ ИЛИЕВ ...
ДУНАВ ДУНАВ АД БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул. СИМЕОН ВЕЛИКИ 34 ДУНАВ АД КОСТАДИН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ 478FB85D59610BAF47EF55582A1AEA738EFD417E3B1A6B8C6A842AB679DE2FD7 ГЕНАДИ КРЪСТЕВ ИЛИЕВ 8C5750316E6E60F371FBEFB2B0A79BBC06A51CB91BE0E60803EED3CC6838360C ДУНАВ-СТИЛ ООД 118031659 ДУНАВ DUNAV 118004509
100 344 лв./ BGN 20 640 лв./ BGN 2020-05-18
3 ОИШО БЪЛГАРИЯ
201217681
ОИШО България ОИШО България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 115К офис сграда В ОИШО България ЕООД Мария Кармен Севилано Чавес 7C7C8AA97452[..](ПМС55|ТР) Мигел Видал Алонсо ...
ОИШО България ОИШО България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 115К офис сграда В ОИШО България ЕООД Мария Кармен Севилано Чавес 7C7C8AA97452E7C52FDE91D46EE2BBF6 Мигел Видал Алонсо 426D96269F3D83322D814F5868D3D591 Фернандо Рей Фигейрас DFF26B78B8D1CE0E59C24092AE90D199 ОИШО Испания АД DFE65D09D931F39349D08A2E00EFE239 ОИШО България OISHO Balgariya 201217681
37 916 лв./ BGN 20 346 лв./ BGN 2020-05-18
4 МОУШЪН АРТС
121446455
МОУШЪН АРТС МОУШЪН АРТС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ул. В.КАЛЧЕВ 58 5 МОУШЪН АРТС ООД КАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕНЧЕВ F3DD6115E546[..](ПМС55|ТР) СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГЕНЧЕВ ...
МОУШЪН АРТС МОУШЪН АРТС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ул. В.КАЛЧЕВ 58 5 МОУШЪН АРТС ООД КАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕНЧЕВ F3DD6115E546049950FFADDE70D9DA411E121A99773FB25EB9BE2DD4965E6FFB СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГЕНЧЕВ C0A7E10F8BBAFE5ADFA7EBB50EEDF36074AF7D83B5FD68C75B047DCF51DE640D БИЛБОРД АД 130472125 ЗАРИНА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА 298B47A43CA5D9CE1E52E3BB64D098F151D1721455DFE44A64A6A0DA824337F1 МОУШЪН АРТС MOUSHAN ARTS 121446455
26 1 273 лв./ BGN 19 863 лв./ BGN 2020-05-18
4 БОВА КАР
102640683
БОВА КАР БОВА КАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР КАЛОЯН 24 БОВА КАР ЕООД ВАРТЕРЕС БОХОС ЧУЛУЯН 30266BBFB449[..](ПМС55|ТР) БОВА КАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ...
БОВА КАР БОВА КАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЦАР КАЛОЯН 24 БОВА КАР ЕООД ВАРТЕРЕС БОХОС ЧУЛУЯН 30266BBFB4499341E378DC4BA5D3A4D94D15A0028519E4AE4C9420D693394E73 БОВА КАР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Проф. Якимов 3 БОВА КАР BOVA KAR 102640683
31 1 062 лв./ BGN 19 761 лв./ BGN 2020-05-18
4 МИС ВАНИНИ
124630916
МИС ВАНИНИ МИС ВАНИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 жк ХРИСТО БОТЕВ 8 Г МИС ВАНИНИ ЕООД ИВАЙЛО ВЕНЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ 186AFBBF0E4D[..](ПМС55|ТР) МИС ВАНИНИ MIS VANINI ...
МИС ВАНИНИ МИС ВАНИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 жк ХРИСТО БОТЕВ 8 Г МИС ВАНИНИ ЕООД ИВАЙЛО ВЕНЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ 186AFBBF0E4DA49832476AC92516FAFAD6321AFAEAEB7F5852AB8410726C41BD МИС ВАНИНИ MIS VANINI 124630916
47 699 лв./ BGN 19 721 лв./ BGN 2020-05-18
4 ГОЛФ РЕЗОРТ МЕНИДЖМЪНТ
203941822
Голф Резорт Мениджмънт Голф Резорт Мениджмънт ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 Тодор Икономов 13 Голф Резорт Мениджмънт ЕАД БЪЛГАРИЯ с. Божурец 9656 Трейшън Клифс Голф енд Спа Резорт, жилищна група ...
Голф Резорт Мениджмънт Голф Резорт Мениджмънт ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 Тодор Икономов 13 Голф Резорт Мениджмънт ЕАД БЪЛГАРИЯ с. Божурец 9656 Трейшън Клифс Голф енд Спа Резорт, жилищна група Апартаменти на склона 1 Голф Резорт Мениджмънт ЕАД Светлана Георгиева Стоянова 404C84E04BF9F59F2938541FAF68C98CFE6077A9E4B5503021000496C0E7BE23 Виктория Илиева Илиева 552A4C5E900F104401D1205BD5B28DB1BBF160BA8194A616F3CDBF6C168A5111 Иво Иванов Сеизов 266093A04A936E2FB0E31A206582EE0AD9A74ACABB480E0F840BD4543F74175C Панайот Огнянов Спасов - Каранфилович 437C0F18BA0EC04D8ED567AE3C7E95B03BDAC89301013866987B63158829442D ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ ЕАД 121237306 Голф Резорт Мениджмънт Golf Rezort Menidzhmant 203941822
19 1 710 лв./ BGN 19 493 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТИВИТИ ПАК
116545206
ТИВИТИ ПАК ТИВИТИ ПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ж.к. ОРЕЛ 8 Б ТИВИТИ ПАК ЕООД Ваня Радева Тодорова 2F39F961DB6C[..](ПМС55|ТР) ТИВИТИ ПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ с. ...
ТИВИТИ ПАК ТИВИТИ ПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ж.к. ОРЕЛ 8 Б ТИВИТИ ПАК ЕООД Ваня Радева Тодорова 2F39F961DB6C330B7754B55BE63FCFC2624C2F719A5ED3DC98F109D61941DC62 ТИВИТИ ПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Панчарево 1137 София Вилидж 10 ТИВИТИ ПАК TIVITI PAK 116545206
23 1 336 лв./ BGN 18 441 лв./ BGN 2020-05-18
4 ОРМАК БЪЛГАРИЯ
204520071
ОРМАК БЪЛГАРИЯ ОРМАК БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград 6800 ул.Генерал Генев 5 ОРМАК БЪЛГАРИЯ ООД НЕДЖМЕТТИН ОРМАН 991D408F7BC4[..](ПМС55|ТР) ЙОМЕР ОРМАН EA6E68BB614E[..](ПМС55|ТР) ...
ОРМАК БЪЛГАРИЯ ОРМАК БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Момчилград 6800 ул.Генерал Генев 5 ОРМАК БЪЛГАРИЯ ООД НЕДЖМЕТТИН ОРМАН 991D408F7BC431B2384BCFE8AD229F01 ЙОМЕР ОРМАН EA6E68BB614E2D4E9B682C0EA97C4035 ОРМАК БЪЛГАРИЯ ORMAK BALGARIYA 204520071
27 1 108 лв./ BGN 17 949 лв./ BGN 2020-05-18
4 ПАНДЖИ 2000
130150117
ПАНДЖИ 2000 ПАНДЖИ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ДУНАВ 5 ПАНДЖИ 2000 ООД КАЛОЯН ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ 753EA3F1FCDC[..](ПМС55|ТР) НОВА СВЕТЛИНА ООД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ...
ПАНДЖИ 2000 ПАНДЖИ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ДУНАВ 5 ПАНДЖИ 2000 ООД КАЛОЯН ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ 753EA3F1FCDCDA9E3D34E332F0440741778CFED8EEAA11FEEE8EC6F1B8CFB7BB НОВА СВЕТЛИНА ООД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП 102227923 ПАНДЖИ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Одрин 15 ПАНДЖИ 2000 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Сарафово ул.Комсомолска 5 Г ПАНДЖИ 2000 PANDZHI 2000 130150117
24 1 229 лв./ BGN 17 694 лв./ BGN 2020-05-18
4 ПОП КОМЕРС 1
200006119
ПОП КОМЕРС 1 ПОП КОМЕРС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул Вардар 51 ПОП КОМЕРС 1 ЕООД ИЛИЯ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ C8F2B2AAAC93[..](ПМС55|ТР) АНГЕЛ КОСТОВ ПОПОВ ...
ПОП КОМЕРС 1 ПОП КОМЕРС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул Вардар 51 ПОП КОМЕРС 1 ЕООД ИЛИЯ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ C8F2B2AAAC93205151EFF47514A39E0B292A75C7ED35A3E59EE422258EBB8B6A АНГЕЛ КОСТОВ ПОПОВ 4F0C4F8FB5709724A9B134C3C7428E2122D95B7FBC0E2B44D70A1C561356BBD7 ПОП КОМЕРС 1 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Местност Хайлъка 5-и километър Офис Поп Комерс 1 ПОП КОМЕРС 1 POP KOMERS 1 200006119
25 1 165 лв./ BGN 17 482 лв./ BGN 2020-05-18
4 АЛБЕНА ТУР
124507696
АЛБЕНА ТУР АЛБЕНА ТУР АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 К.К. АЛБЕНА КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР стая 203 АЛБЕНА ТУР АД ДИАНА ПЕТРОВА ТИЛКОВА-ПАВЛОВА ...
АЛБЕНА ТУР АЛБЕНА ТУР АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 К.К. АЛБЕНА КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР стая 203 АЛБЕНА ТУР АД ДИАНА ПЕТРОВА ТИЛКОВА-ПАВЛОВА 2ECACCF3ED561AF9C94144023449C2C5644BBD6116C7F8E3DB05237FFAC19A51 КРАСИМИРА ИВАНОВА ВЪТКОВА E479ED54A6067E4481352FE581C04B85920D6CBBD9A9574CEB2315FD7F5CCFEA СОНЯ СТЕФАНОВА СТОЙЧЕВА CBFBB5492B2429B4772C802DFC45248F8707900D645717CDB58082580B15EC17 НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА-ДЕМИРЕВА 71E699F6737E594DE043B82C89BBC212559299680E9FC44EB75AF874984373F6 ЙОВКА СТЕФАНОВА СТРАШИЛОВА 13F4FC75F6012D8C907FB4188FCDF2E096D4656543D0A95ACEDFA05BB08E58B0 АЛБЕНА ТУР ЕАД АЛБЕНА АД 834025872 АЛБЕНА КАР 124538602 АЛБЕНА ТУР 124507696 МАТЕЙ РУСЕВ РУСЕВ B28C68CF53ED85808A2C9B1115C32594F1FF4962A99F23412D0C70A42CE14993 КРАСИМИРА ИВАНОВА СТОЯНОВА E479ED54A6067E4481352FE581C04B85920D6CBBD9A9574CEB2315FD7F5CCFEA НЕДЯЛКА ПЕТРОВА ВЕЛИКОВА - ДЕМИРЕВА 71E699F6737E594DE043B82C89BBC212559299680E9FC44EB75AF874984373F6 ПЕТЪР РАДОЕВ БЕЛЕВСКИ 6068DCFE197B87E2C2241F4AA2E359C539C0805706267E50D01B59765FA6F5BE АЛБЕНА АД, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИКА КРАСИМИРА ИВАНОВА СТОЯНОВА 834025872 АЛБЕНА АД ЕИК 834025872, чрез пълномощник РУСЛАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ ЕЛЕНКА АНТОНОВА АТАНАСОВА CFB617864A678F563CDAE526B21A5B654344E432CC7F4285316339584D52E5B1 НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ЛАМБРЕВ 27A3AA6B5F438D866AD1F4A0680C8811E6E27A8C49E95804EC0C57F9CDB6E5F5 ГЕОРГИ ВЕНИАМИНОВ МИНЕВ 1E5EE0194FBF97B30E2FADDF8AA1419B4A7A41564BAF256DF0CA055CE4D6C1FD АЛБЕНА ТУР ALBENA TUR 124507696
21 1 356 лв./ BGN 17 090 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТЕХНОФОС
202629378
Технофос Технофос ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Девня 9160 Админ. сграда на Агрополихим АД Технофос ЕАД Мохамед Таким 3A2929B57B72[..](ПМС55|ТР) Галя Иванова Николова ...
Технофос Технофос ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Девня 9160 Админ. сграда на Агрополихим АД Технофос ЕАД Мохамед Таким 3A2929B57B72F8087C1DF169F70E2A9F Галя Иванова Николова 227B42F3E1339CF959C81547AC8DF85E61137374865B8D0DEC948FD9D6D3DF4B Себастиан Берт Ван Дорен FD141E024A0E7402D4BED62C1D813273 Екофос АД E031D7B21638E75EB8934B53400671B9 Венета Георгиева Димитрова BE02D03D96D025543BFA9C034A18C23C86E0034CF50CBD3B3F51E230E89CAC05 Деница Иванова Желязкова FC90F47CC6C22549E872C0D3746DDACCFB917140BA15BA1D5E36ED765BF47774 Технофос ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Девня 9160 Индустриална зона - юг, ПИ 20482.505.548 Административна сграда на ТЕХНОФОС ЕАД Технофос Tehnofos 202629378
30 945 лв./ BGN 17 017 лв./ BGN 2020-05-18
3 ФАКТОР-ТС
131179828
ФАКТОР-ТС ФАКТОР-ТС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ХАН АСПАРУХ 29 ФАКТОР-ТС ЕООД ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ТОДОРОВ 7061859E2820[..](ПМС55|ТР) ФАКТОР-ТС FAKTOR-TS ...
ФАКТОР-ТС ФАКТОР-ТС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ХАН АСПАРУХ 29 ФАКТОР-ТС ЕООД ВЕСЕЛИН МАРИНОВ ТОДОРОВ 7061859E282039724D7E1EF7342CB5B6B061B007ABC4819EEEE45831172B8BF8 ФАКТОР-ТС FAKTOR-TS 131179828
20 1 348 лв./ BGN 16 180 лв./ BGN 2020-05-18
4 МДЛ СЕРВИЗ
131360271
ЮНИВЪРСЪЛ ИМОТИ ЮНИВЪРСЪЛ ИМОТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ж.к. ИЗТОК , ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 16 ет.3 ап.17 ЮНИВЪРСЪЛ ИМОТИ ЕООД ЕЛИЗАР СПАСОВ СПАСОВ ...
ЮНИВЪРСЪЛ ИМОТИ ЮНИВЪРСЪЛ ИМОТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ж.к. ИЗТОК , ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ 16 ет.3 ап.17 ЮНИВЪРСЪЛ ИМОТИ ЕООД ЕЛИЗАР СПАСОВ СПАСОВ 6F8FAFB72E3D54F2C44061DD72C2E8D96A432DCE8BA7124AE9C916ABF01C0004 ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МАНЧОРОВ AF1A4B25134C6AEDFAD00BC0AF94EE9B7E833B6A2597AFA2B7F4ACB749EC023E ЮНИВЪРСЪЛ ООД 130960911 ЮНИВЪРСЪЛ ИМОТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Фр.Ж.Кюри 16 ЮНИВЪРСЪЛ ИМОТИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1373 Западен парк . 54 А ЛЮБОВ ВАЛЕРИЕВА КИСЬОВА 02FC600D6CA43D5595A70BEB9CA1FEC5C754A8869EA3336759CDE25C62C5BCF8 ДРИНКА ПЕТРОВА ПАШОВА 30C475A01EF02AC3DBD56D8815F0D580D4F4B88CB959C9B8831A7032CC34F36C ВЕСЕЛИН САШОВ ВЕСЕЛИНОВ ED8D880A46F4BAECA68716730B7B368F9B818BFE936AA8727F78F21C06A6CA7D МДЛ СЕРВИЗ МИЛА ИЛИЕВА ИЛИЕВА 897F4E0ADDA6E75B5B65760752A0B7699996096F2DFF78901DB129D80B266ABC МДЛ СЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1137 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 425 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД 121246419 МДЛ СЕРВИЗ ООД МДЛ Сервиз ЕООД 131360271 МДЛ СЕРВИЗ ЕООД МДЛ 2015 ЕООД 203519454 МДЛ СЕРВИЗ 131360271 СИТИ ТРЕЙДЪРС 201491732 ЮНИВЪРСЪЛ ИМОТИ YUNIVARSAL IMOTI 131360271
29 919 лв./ BGN 15 994 лв./ BGN 2020-05-18
3 ИНГЛИШ ХОУМ БЪЛГАРИЯ
202446811
ИНГЛИШ ХОУМ БЪЛГАРИЯ ИНГЛИШ ХОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Витоша 86 ИНГЛИШ ХОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Айхан Айдън (Ayhan Aydin) 8F0A7ABE7062[..](ПМС55|ТР) Ердем Гюндюз (Erdem Gunduz ...
ИНГЛИШ ХОУМ БЪЛГАРИЯ ИНГЛИШ ХОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 бул. Витоша 86 ИНГЛИШ ХОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Айхан Айдън (Ayhan Aydin) 8F0A7ABE7062EF2E5376083A42D2CD40 Ердем Гюндюз (Erdem Gunduz) 7184182769498120E7E01DADAA609630 ЕХМ МАГАЗАДЖЪЛЪК САНАЙЪ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш. (EHM MAGAZACILIK SANAYI VE TICARET A.S.) F8FF52E0ACFDE17C8DF5EC07A8312212 Куршад Думан (Kursad Duman) C9646E564E4A5DDCBDEA4E8CAF4BA7F6 Мурат Онур Гювен (Murat Onur Guven) BF26943C6092E5280260BF457B2897C8 Филиз Еврен (Filiz Evren) 7D9B804940A17843F4C68093C07B73BC ЕХМ Интернешънъл Н.В. 8316A4517E8B04F931F08BB6D7223956 ИНГЛИШ ХОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. Емил Берсински 12 Еджегюл Кангалоглу CF38CCFF6EBDC56BAD9FD8F91AD007BF ИНГЛИШ ХОУМ БЪЛГАРИЯ INGLISH HOUM BALGARIYA 202446811
40 664 лв./ BGN 15 927 лв./ BGN 2020-05-18
4 БИРЕН ПАРК ХИЛС
204754738
Бирен Парк Хилс Бирен Парк Хилс ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перущица 4225 местност Ленищата 459 Бирен Парк Хилс ООД Борислав Любомиров Минков F0DA8ABF426C[..](ПМС55|ТР) ...
Бирен Парк Хилс Бирен Парк Хилс ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перущица 4225 местност Ленищата 459 Бирен Парк Хилс ООД Борислав Любомиров Минков F0DA8ABF426CE90B24D1E843D15A1068860B819D061A60C545CFA1A80E7E4897 Александър Георгиев Страшилов 5E002677F17994DF3812C92BC2C073DDF6672D533C3E248216A97384EA2B9F8A Бирен Парк Хилс Biren Park Hils 204754738
14 1 861 лв./ BGN 15 633 лв./ BGN 2020-05-18
4 АЛФА - 3
824132356
АЛФА - 3 АЛФА - 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ГЕН. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 13 АЛФА - 3 ООД ГЕНАДИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ B559DC251414[..](ПМС55|ТР) АТАНАС ЛАКОВ АТАНАСОВ ...
АЛФА - 3 АЛФА - 3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ул. ГЕН. ВЛАДИМИР ВАЗОВ 13 АЛФА - 3 ООД ГЕНАДИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ B559DC251414151841FEE346C2FBD5B71A8CDC2551ABCEC52D17078A061B7225 АТАНАС ЛАКОВ АТАНАСОВ B3DEDFD344E0A76727103BF7967BACC0DBFBC4AD7186670866BC0C23EDD62831 ЮРИ ДАНАИЛОВ ГЕОРГИЕВ 37484441F2850615FAF76F2F61E728D092D6E1DCE5257DA9065F2F1202827DE3 АЛФА - 3 ALFA - 3 824132356
31 820 лв./ BGN 15 249 лв./ BGN 2020-05-18
4 БАНКЯ ПАЛАС
130560504
БАНКЯ ПАЛАС БАНКЯ ПАЛАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя 1320 ул. ВАРНА 70 БАНКЯ ПАЛАС ООД ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА C053106085D9[..](ПМС55|ТР) РИЧЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕАД ...
БАНКЯ ПАЛАС БАНКЯ ПАЛАС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя 1320 ул. ВАРНА 70 БАНКЯ ПАЛАС ООД ВАСИЛКА МЛАДЕНОВА ВАСИЛЕВА C053106085D9D76040191FF6C58876FF628FB728D19BEE1BB9719AD9AD7511E9 РИЧЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕАД 130555927 СЕДИАН КЪМЪРШАЛ ЛИМИТЕД КИПЪР 169D2E1C9EAA5A550C2F5ABD5282D814 СЕДИАН КЪМЪРШЪЛ ЛИМИТЕД 16C355EB974679A1540A74D8200B7CC4 Здравка Георгиева Баткова 793536498DDA0C382F99574B0B4B38BDCBFD262B77CB6062A30AE119D204F270 БАНКЯ ПАЛАС BANKYA PALAS 130560504
23 1 095 лв./ BGN 15 112 лв./ BGN 2020-05-18
4 ОЛ ЕНЕРДЖИ
201712426
ОЛ ЕНЕРДЖИ ОЛ ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Кожух планина 21 ОЛ ЕНЕРДЖИ ООД РОБЕРТО БЕРТОНЕ 3D1B179B5CA2[..](ПМС55|ТР) АНА ГУАРАЛДИ ...
ОЛ ЕНЕРДЖИ ОЛ ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Кожух планина 21 ОЛ ЕНЕРДЖИ ООД РОБЕРТО БЕРТОНЕ 3D1B179B5CA289BEAFDC6C4BD94003C0916AED874CBACF9B4CB13AFEB24D3D5C АНА ГУАРАЛДИ D340B2BC8992ACFC1FDA3D8E1E57C2E9 ДЖОРДЖО БАЛБОНИ 96D7D4EC545C6E4302AD911533F2491E ДЖУЛИО ГОВОНИ 40EE067238C000702A2951E98EBD941F ДАНИЕЛЕ ВЕРОКИО 59CBD08C4F66C212E32397139D19DD21 ГАЛИНА ЗДРАВКОВА СТОЯНОВА 4467E014FD70C3ED3B136C877FF22E1516904DEA238C3AED4A9FD4D4AAD99851 ДЖОРДЖО ГУИДОБОНИ 61C67EEF0F21B3F336CD1181CD91C90B ИВАНКА КОСТАДИНОВА КАЗАКОВА B1F29949252A6939237C9F17C05B4287C850E1976A9222BB9C476DDC70790607 „ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КЪНСАЛТИНГ“ ЕООД 201730616 СТАНКА СТАНИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА 406A3F3C75326CC19FAE009886F86AAAA8638A3228627999FD46DEAAB070523C ОЛ ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Кожух планина 21 ОЛ ЕНЕРДЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Кожух планина 15 ДЖАМПИЕРО МАРКИОНЕ 7216C50F14C8E25ED44CDA2D45F3DC33 ДЖОРЖО БАЛБОНИ 39CC83982CD289580E60E6FBC9530827 ИНЖЕНЕРИНГ ЕНД КЪНСАЛТИНГ 201730616 ДЖАМПИЕРО МАРКИОНЕ 93B503550A9F606EF5E5B1AE3D856BB3 ОЛ ЕНЕРДЖИ OL ENERDZHI 201712426
14 1 799 лв./ BGN 15 109 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТОТАЛ-М
020199809
ТОТАЛ-М ТОТАЛ-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 АНТИМ I 34Б ТОТАЛ-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛНА 32 ТОТАЛ-М ООД МИТКО ИВАНОВ ГАТЕВ ...
ТОТАЛ-М ТОТАЛ-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 АНТИМ I 34Б ТОТАЛ-М ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ИНДУСТРИАЛНА 32 ТОТАЛ-М ООД МИТКО ИВАНОВ ГАТЕВ CDD3F993C125E3BC7144ADADA8057A8ED569A6F380AF563F52AA90F4658790D2 ВАЛЕНТИНА ВЕСЕЛИНОВА ГАТЕВА 6D8D94FE4A4FDD5B48F36453C95D3B08AC5614F76C2730236018A9DD57C85EF9 ТОТАЛ-М TOTAL-M 020199809
18 1 399 лв./ BGN 15 109 лв./ BGN 2020-05-18
4 СК ТРАКИЕЦ
201039435
СК ТРАКИЕЦ СК ТРАКИЕЦ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Житница 4172 ул. 13-ТА 8 СК ТРАКИЕЦ ЕООД ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ЯКОВ 7283C98DE44A[..](ПМС55|ТР) СК ТРАКИЕЦ SK TRAKIETS 201039435(ПМС55|ТР)
СК ТРАКИЕЦ СК ТРАКИЕЦ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Житница 4172 ул. 13-ТА 8 СК ТРАКИЕЦ ЕООД ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ЯКОВ 7283C98DE44A5972B70EA29600AF3F0CC8314BE979417B8D49003338CC573981 СК ТРАКИЕЦ SK TRAKIETS 201039435
34 734 лв./ BGN 14 981 лв./ BGN 2020-05-18
4 ЕЛАНА - ХАРТ
825216921
ЕЛАНА - ХАРТ ЕЛАНА - ХАРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. Цар Освободител 14 ЕЛАНА - ХАРТ ООД РАЙНА АНДОНОВА АТАНАСОВА 0F6C7B7869E0[..](ПМС55|ТР) БЛАГОЙ ...
ЕЛАНА - ХАРТ ЕЛАНА - ХАРТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул. Цар Освободител 14 ЕЛАНА - ХАРТ ООД РАЙНА АНДОНОВА АТАНАСОВА 0F6C7B7869E0472A83F5EE433F37C267F7FFDA9661692673B34DCFA748BA506A БЛАГОЙ БОТЕВ АТАНАСОВ 9FA1F94B6E6A8BCB2DAC40C20434081A9614441634F21113C01C17B0E43AA1EB КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ 9B91BE24D001F3AE2DB938BBD65BA401942E16782C9E3856D38BCF480F79B79C ЕЛАНА - ХАРТ ELANA - HART 825216921
26 944 лв./ BGN 14 726 лв./ BGN 2020-05-18
4 БРАНД НЮ АЙДИЪС
131111149
БРАНД НЮ АЙДИЪС БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЧЕРНИ ВРЪХ бл. 32А ет.1 БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД ВАНЯ ТЕНЕВА ДИМИТРОВА 3A4A6EA91083[..](ПМС55|ТР) ...
БРАНД НЮ АЙДИЪС БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ЧЕРНИ ВРЪХ бл. 32А ет.1 БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД ВАНЯ ТЕНЕВА ДИМИТРОВА 3A4A6EA9108365DCAFBED099A2E3A49A16052C40BF976AD9769061A151444BDE ХИМИМПОРТ АД 000627519 БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ДЖЕЙМС БАУЧЕР 51 ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА МИТКОВА 3231927CC377D3D07C82D230F7834D28208C82726CEDAFF07685EA00BE18A141 М.САТ ТВ ЕООД 130065275 ХИМИМПОРТАД 000627519 БЪЛГАРИЯ ОН ЕР 130065275 БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1540 БРЮКСЕЛ 1 БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1540 бул. Брюксел 1 Инвестор.бг АД 130277328 БРАНД НЮ АЙДИЪС BRAND NYU AYDIAS 131111149
25 981 лв./ BGN 14 717 лв./ BGN 2020-05-18
4 МЕГАТЕКС-88
102840520
АДАРА-К АДАРА-К ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.СЛИВНИЦА 83 АДАРА-К ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул.СЛИВНИЦА 83 АДАРА-К ЕООД КРАСИМИРА СТОЙКОВА ДИАБАНДИЕВА-ПЕЕВА ...
АДАРА-К АДАРА-К ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.СЛИВНИЦА 83 АДАРА-К ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ул.СЛИВНИЦА 83 АДАРА-К ЕООД КРАСИМИРА СТОЙКОВА ДИАБАНДИЕВА-ПЕЕВА FE931E34B4316B1EDD4BEF0F8157522AD7F47D9F7FBEC0DCC44B3E157C6C2C74 КРАСИМИРА СТОЙКОВА ДИАМАНДИЕВА-ПЕЕВА FE931E34B4316B1EDD4BEF0F8157522AD7F47D9F7FBEC0DCC44B3E157C6C2C74 МЕГАТЕКС-88 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ДЕМОКРАЦИЯ 22 ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ A395A4C5BE0F4D66A48865E9D3C5F2E5F5C1C2095E882812D460B3A13C478DC4 ДИЛЯН СТЕФАНОВ КОЧЕВ 990FB2B7FD4AAC21BC26B01E4A0538D8251340FAAFEC3AD6727AE8888AAB3B0D МЕГАТЕКС-88 КИРИЛ ДРАЖЕВ ПАПАРИНОВ 13166EEAF62BC24EE4A9243B110BE640EF9BD88EE7704AA0955B01D860C8FB9E ЯНИ ТОДОРОВ ТОРОМАНОВ 92C32F272A27E0564C752CC2B876BDFD008E31E819D6A872F261407B2AF898C3 МИРОСЛАВ ЯНКОВ НИКОЛОВ DA993D66E24C521822A3A223FB6550771FC40FE6BB75602D2D650415F72AA0AC ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, КИРИЛ ДРАЖЕВ ПАПАРИНОВ, ЯНИ ТОДОРОВ ТОРОМАНОВ 9718632F6AE1535587785A4DEBBE04CD МЕГАТЕКС-88 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Княз Александър Батенберг 2 Валентин Стефанов Димитров, Кирил Дражев Папаринов и Яни Тодоров Тороманов A395A4C5BE0F4D66A48865E9D3C5F2E5F5C1C2095E882812D460B3A13C478DC4 АДАРА-К ADARA-K 102840520
56 436 лв./ BGN 14 650 лв./ BGN 2020-05-18
4 ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД - КЛОН ВАРНА
2056774350029
77 315 лв./ BGN 14 568 лв./ BGN 2020-05-18

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 9 388 933 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More