Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за @published 2020-05-20 намери 1020 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА
107021444
ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. МАРИН ПОПОВ 53 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД КРАСИМИР ХРИСТОВ КОПЧЕВ ...
ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. МАРИН ПОПОВ 53 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД КРАСИМИР ХРИСТОВ КОПЧЕВ A460C30851FF56E6E25B34461CC071A25C9BB8D51DB2132B09E7BF31626D1733 ВАСИЛ КЪНЕВ НЕДЯЛКОВ 330E24CF9F27D981813EF3AE997B806CF3C113141091B9BEEDABFB0FF6F60925 КЛАУДИЯ КРЕШЦЕНЦИ 38985898D90B6E3D37C1C8E4228A3D6E ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АКУИЗИШЪН САРЛ, B131161, Люксембург, Мунбах, L5365, Парк дАктивит Сидрал 9А; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ХОЛДИНГ САРЛ, В131260, Люксембург, Мунсбах, L5365, Парк дАктивит Сидрал 9А; ИДЕАЛ СТАНДАРТ ХОЛДИНГС (БК) ФРАНЦИЯ САС,5000 ADAD40096183F2492690F93DFBDC115D БАНК ЪФ АМЕРИКА СЕКЮРИТИС ЛИМИТИД, 01009248 62B5800E3445F2FBE89192F42BA90903 ИДЕАЛ СТАНДАРТ БК БЪЛГАРИЯ ЕАД 175374461 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА АД 107021444 Валентин Атанасов Ганев 4B2DDF458261718000DA42CD0ACA67CCCE3C62C37A6C16B2E22EECA20500753D Милена Петкова Богданова DC1B4220BD7B37F0C8B010DD3FB576E5 Ярослав Дончев Дончев A5F721C6C8E78FC2FAC074647916776C23B66F902C04A3369BDFE0D572C78D6F ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ 107017737 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА 107021444 Милена Петкова Богданова 2AAD9526303E92B2FB648AD11FCEE89AF51E576600E50722CE8C3DAB044E85F7 Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по долу в поле 305, включително, без ограничение, всеки Заемополучател (Borrower), измежду който ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШНЪЛ ХОЛДИНГС С.А.Р.Л. (Ideal Standard Intern 000000000 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 8DE0572520A2A560EB8EDDABE9BB41A1 ВЕРА ТОДОРОВА ЙОВЕВА 235513A174FEF7A2E0E72624E23DDA714ED640D5B238D1DB40D4FC48FD8361A6 ЛАЗАР БОЧЕВ ЛАЗАРОВ D99F0ACD350AD0AA407BE4CAFDFAAF4D56E9485CDDD64B28C0E57E9BBC806E6B Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по-долу в поле 305, включително, без ограничение, Емитента (Issuer) на Привилегировани обезпечени облигации – ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А. (Ideal Standard Inte 000000000 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 000000000 Емил Данаилов Гатев 18B7510E5A1A65FD5F22E4AA1683B2ED3C5B4DFFC2AA856053978807168CE123 Всички Задължени лица (Debtors), както са определени в Договора между кредиторите, посочен по-долу в поле 305, включително, без ограничение, Емитента (Issuer) на Серия ААА облигации – ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А. (Ideal Standard International S.A.) и C1A2CE03CBD3AA58596C8E5EAE129F75 Уилмингтон Тръст (Лондон) Лимитид, номер 05650152 1C8D8B1F760EB326C40B8D2BCFF539C9 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА IDEAL STANDART-VIDIMA 107021444
2704 823 лв./ BGN 1 334 934 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ
108574585
ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ЮГ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД МОРДО ДАНОН FB9739873774[..](ПМС55|ТР) МОРИС ДАНОН ...
ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА-ЮГ ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ АД МОРДО ДАНОН FB9739873774A1E5FCAC5564790BCC07 МОРИС ДАНОН F1794D5EFF2BF31019911B267EE6E7D8 РАУЛ ДАНОН 1A80C64F6DAFE08926B58D7C3563C9CB МОРИС ДАНОН D763DE187AE0D71E0E13590B530C63A1 НЕБИ АНИЛ 41F7E1A8BA5D69141AE14FBB3D3C406F МОРДО ДАНОН 457F5EB17A40B4E12FB24EAEB3E4D42A ХАМИДЕ ЮНЛЮЕР 0890A273359726C74913D6562ABD17D6 САЛИХ БЕКИР СЬОНМЕЗ 67C4B3CAD54B40C774BEBDCC4F39A5C6 РАУЛ ДАНОН F16C7EC6702D15E501A0ADD62346398C ШЕФИК ГЕЛИРГИДЕР 56A0C3EA1865612A1ED747589D65A42E СЕРКАН ЧАГЛАР ЮНАЛ A61086D916FAE070CE7A1A52A1830C67 ГЬОКСЕЛ СУБАШИ DF6227D120CFFF4835A2A7DBB96B657A ФИКРЕТ АЙНИБАЛ 834D7760391A2DDF995064F88FBF7115 Теклас каучук санаи ве тиджарет 965A0CC42C907680DA6FB03AF88E8812 ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ TEKLAS - BALGARIYA 108574585
2486 793 лв./ BGN 1 182 585 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ
203850582
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2[..](ПМС55|ТР) Назлъ Зейнеп Онурсал ...
Пашабахче България Пашабахче България ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. Въбел, Индустриална зона Пашабахче България ЕАД Джемил Токел D11FA1B298E2F34F5683B02F7D02820F Назлъ Зейнеп Онурсал 1BBEB7DBDF3A9D1D5C1256E77D66C52B Ахмет Окан 0BB23B442C6348E88B233FC4126E1561 Лидия Сантова Шулева 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. AB6D9F346C1EB827A84C1310296C8C07 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Хакан Шахин 06132AF46EFAE83C222DBBFB0D0D3E46 Пашабахче Инвестмънт Б.В. 3179AEEC96A187A9D0CD7713646B9DC2 Илкер Айген B68D640B88ABB4997DB429102B625664 Хасан Деря CA81DC3813F97F8F787B401AFA89B826598B52A1C9D074FE0B01AB8B73D21AC7 Осман Йозтюрк 1AFF10E3172D988714AA9458B5B940B85037933B9B61552FE2ACD5B34D1D29F2 Муаммер Аквиран 7E14CD35E5B50261F7611C854E955C80 Серкан Индже 99207BE59532D3EA6AA8D2A71563B6C6 Бюлент Куджа A9A1D0CE730BFB44DCD250C3A0626EAFC7CD60D55EA8E49A1F010F46537E421F Хасан Нутфиев Шабанов 5D496D4C279CCC0814A9FBBA84D7AA80EF57260D4D833E0E90C72B9FF31470C6 Джошкун Гюнери 1E5607754C5D9DC8C431DB5EC284AB44 Пашабахче България Pashabahche Balgariya 203850582
1548 589 лв./ BGN 546 809 лв./ BGN 2020-05-20
4 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ
831507493
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C[..](ПМС55|ТР) ...
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C26A0C0E067FF774308B2154E11381716AAE5970B6D76F605638D Зоран Матлиевски 688216E7B2855F03E8AC91BF53327243 „СЪНФУУДС ХОЛДИНГ” БИ ВИ 2FA6EBA79DFD4C2F44BC4B7006368788 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 бул. Проф. Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ SANFUDS BALGARIYA 831507493
567 1 045 лв./ BGN 355 511 лв./ BGN 2020-05-20
4 СЕРТА БЪЛГАРИЯ
000223291
ПНЕВМАТИКА - СЕРТА ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 110 ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД ВЪЛЧО КИРИЛОВ ПЕТКОВ 6BA557C2B846[..](ПМС55|ТР) ...
ПНЕВМАТИКА - СЕРТА ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЕЛОМОРСКИ 110 ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД ВЪЛЧО КИРИЛОВ ПЕТКОВ 6BA557C2B846B3CA10D8467F5356AB63DE7ACEDC9C46D22AD8E3D124CB6301FB ПНЕВМАТИКА - СЕРТА АД 000223291 ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ 24D1098D2BE6D461C5FE6A65873D9ED0 АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ FE93DD7C6D36308EAB545690DF1CDE91163F0E68C99CB8FBA5FF59C2C045ACDA ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШАКЕВ A2D2B4275643BA13CCD9AF087B86A88F99164C33D54ECAE104499CB513E49A26 ЖАН - ЕРИК ПОЛ НУБЛАНШ 51E93BE073587CE39080DAB6873657D3 ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ, Идентификация 4800007803 CF66F81E2F6A79547E6C2D701F8AB6C6 ЖАН - ЕРИК ПОЛ НУБЛАНШ 9DC995AC2900C35D8963A0FBD7DFC5BC АРНО ЛЬО БУФАН 987B0322E9D4D9D1303D43F8B930B700 КОСТАДИН ПЛАМЕНОВ ПАСКАЛЕВ 0102D3F048A308BA2366941B5A7970F052F03168E63F96378139023B8E707342 ГИ МАКСИМ ЛАРЮ 0332CA8FA491351A20CECBE95587A94D ОДЮРО ЖАК БЕРНАР ЖАН - МАРИ CC7B1748361038E4ADBD8DAEFD0AA566 КРАСИМИР ПЛАМЕНОВ ПАСКАЛЕВ 0102D3F048A308BA2366941B5A7970F052F03168E63F96378139023B8E707342 ОПЪН ГЛОУБ 5C47E0308E51E855DE1B276F069A916A КСАВИЕ ВИНСЕНТ МАЖУРЕЛ 2125BB667615F82BF134E9B9FC18D612 БОГДАН АТАНАСОВ КОСТОВ 4C64A1F6C91C990ECC25004AA4B48D7BBDC18FEE212705F422F41D807AA16CEE ПНЕВМАТИКА - СЕРТА PNEVMATIKA - SERTA 000223291
579 984 лв./ BGN 341 924 лв./ BGN 2020-05-20
4 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
811047831
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. АНТОН ЧЕХОВ 3 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД АНГЕЛ ПАВЛОВ СТОЯНОВ ...
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. АНТОН ЧЕХОВ 3 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД АНГЕЛ ПАВЛОВ СТОЯНОВ F127AA59B58AE90A74580CFE4F32E527ACD560E3D01F5B441AE2EE1A6E0FCD5C МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 831661388 БОЖИДАР ЙОРДАНОВ СПАСОВ C3B1A50B3A0D71C2871AF905067FAF325FD7DC7456A1C7F7BC67E314DC250DA6 ПЕТЪР ИВАНОВ ТУНЕВ 5518CD2F461B689814F97D6968D3D085AA1630ABB6779DFC9CF69371C7BBAF95 РОСИЦА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА 32EC5528DF6458230D8CE544C12B74CC6C1FA3FDF43D99E88D49BD4B2599C346 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA 811047831
430 739 лв./ BGN 190 556 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ
117606893
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД АЛЕВ ЯРАМАН 1CE24662A1BB[..](ПМС55|ТР) АХМЕТ ДОГАН АРАКАН ...
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв. ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД АЛЕВ ЯРАМАН 1CE24662A1BBC901521E2F6A7773E1EC АХМЕТ ДОГАН АРАКАН 82F1694D3D8CDEC6F51A794FF0B1D1B3 УЛУКАН ЙИПОН B74A017F4E845DB8AEF6BB1B3A01AC58 ГЮЛСЮМ АЗЕРИ A52E28111C6AC700DBC7CD3FBB6CF13B ЕМИН ЙОМЕР БОЯКИОГЛУ EF2099F16E077B114DB98AA7CC123D39 РАТИП ОКТАЙ ОРМАНДЖИОГЛУ 6B7D756DB0AEDD6E6F25F4B6DCDC998A АЗМИ ТАНЕР УЗ 7B5E4CAD8C6D4C9BA3CD0B3A8D5A35CB МУСТАФА АКИФ СЙОЗЕН B6C0E78F490AEF8A2B2D08AB773D1315 ДЖАВИТ УСТАОГЛУ E6A97B02F36C4D80A2848B505C994CE9 УЛУКАН ИЙПОН B0ECC23EE7A47217B3381C6330455EFB ТРАКИЯ ДЖАМ ИНВЕСТМЪНТ Б.В., ХОЛАНДИЯ 435F69551DA19D411652295EC971A59C ХАСАН ДЕРЯ E087637E2C3A4C94A6F9B6C0D09D5B80 УЛУКАН ЙИГЮН D804B22507394AA5D1E6602D70FE870E СЕЛЧУК ДЕМИРКЪРАН BCDB02683A9E68C1129BEA7FF808653B ШЕФКЕТ АСИЛКАЗАНДЖЪ 3B3172C5D5172D43CAFC35C48CD0AAA2 АХМЕТ КЪРМАН DFA49341F40A94A530CFA489612C384C ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Търговище 7700 кв.ВЪБЕЛ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА АЙТАЧ САНИЙЕ МУТЛУГЮЛЛЕР 81920225BCE24222EF29AA7A2F1D5860 МЮФИТ ЙОЗКАРА BE696F99F51CAA0DBBECE939AA371207 СЕРКАН ШАХИН 5219FE2A75A8B7C81AF855DEAD22070E ТЕОМАН ЙЕНИГЮН 3DE8DDF3791FCA05E46B82FCBE33160A СЮЛЕЙМАН КОЧ 07395154B51B0B605D566714A9B47843 АХМЕТ ОКАН EF63780B2E7E41B6D2559B6EF2A447E9 ДЖЕМАЛ МЕЛИХ ЧОБАНЛЪ 084FCE86F32AD05DAB02A2C3D3BE4C90 ТРАКИЯ ГЛАС ЛОДЖИСТИКС 125573642 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ 117606893 МУСТАФА ГЬОРКЕМ ЕЛВЕРИДЖИ 4C7CC2A6F4FC36A99AF696F11266B8A7 МУСТАФА ЙОЗГЮР ПИШИРИДЖИ 81A1965754F761C69BC22C7D8936BF54 РЕХА АКЧАКАЯ E3C85C4CDBE8A4D28F730CF0849956E3 ДЖЕМИЛ ТОКЕЛ EBD3310D30D086A4F5627D64A7978F27 ГЮЛТЕКИН ШИМШЕК E3505247972583BE55CC0484F2A99841C5939DE45CE9864B2EFECCF0F67614D9 КАРТАЛ КАЙМАКЧЪ BA141B7A5A69F9575D6B27B17399487E БЕЙЗА ГЕНЧ 1E15C5984F2BEB9E643236268ECC601C ХАКАН ШАХИН 32EC0E0735DFC6ADEC1DB0A94D010EFE АХМЕТ АЛПЕР ДЖАН 8AD5904674E91A753EBC4D03F8753D5C ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА 792F14DADFD7ED4CECB469D0696B0A8790B5DC88C914EA9907753626A7A51D0C Шишеджам Аутомотив България 203850598 Пашабахче България 203850582 Бейза Генч 8B2BD58AB09FDEEBD35DC0DDE419F99F Гьокхан Атикан 2F56DCB9350B7443533D690BA11DC94C ТРАКИЯ ИНВЕСТМЪНТ Б.В. 7A0DAC9BEDC87E592109DA824537C1CB Гьокхан Атиккан CACFC23BCA7F58DBB5A39BE77593E9C6 Анъл Караджа DD625586FBF2A1C907C205DFF472576E Шишеджам Флат Глас Холдинг Б.В. DDB2E4D68BF6F9170F2AA5629DC27E65 ОНУР АЯЗ 5B6CF675EED81D8436A02CF53B2BFD6F Зеки Будак 47380C1F7477D86EA74FD4194527A986 Бейхан Ридван Иляз 05AF5E7F97CD22329F0CBEDB3EED240694294B8CE6A3D51F25167EF6FD2184F9 ОРХАН ДЖУМХУР МЕРДЖАН BF816F3EC5C2BA2E627B51CBC7B7BAAC ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ TRAKIYA GLAS BALGARIYA 117606893
522 584 лв./ BGN 183 016 лв./ BGN 2020-05-20
4 АБ
836014515
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E[..](ПМС55|ТР) ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ ...
АБ АБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 38 АБ АД ПЛАМЕН ПЕТКОВ ВЪНЕВ 0AFE9DB6664E27C89624725B365568CC79A15F4FBE1517E515ABB7E8BBC61412 ХРИСТО ЛАМБОВ ДЕЛИГИНЕВ 526BF75258204E5E011A9ED145036E7BFD1BF3F47DAA454BACB7398016AF1851 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАЛЕВ A10D7F5B903D2AFA9B989B15CB6B25F451203313BE5739F227B82C948F6DC465 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУЛЕВ D71B23B13A9CE5341437E76F2B91F62CFCE835CCBCC3EB9DBFE3D59EC610A742 ГЕОРГИ ХРИСТОЗОВ ГЕОРГИЕВ E2D8636878606F11735F4B257FE802AA7D7DD753C11FFAE8CD75F6E27115B384 ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖАНОВ 69DBF971228A1F44EF216A7285B8286D75CEC29522E9EBC8506A4CD8C24AC514 МИТКО ТОНЧЕВ ЦВЕТКОВ 3E703A58687D2DCF0F9B36687F1D675016E8ED1613C9271CB4F171424D6C0716 СТАНИМИР РУСИНОВ МИЛЕВ B99E9C9535D2AB6CFA24A2F8251C3908F557D33603478CC44D85DBDD455CC2DA ТЕЛЯТ САЛИ ХАСАН 640B96E6F5AA1892101E9D38CAFA4F2095D84A6918534AD859AD490BB55C61BB ЗДРАВКО СТАНИМИРОВ МИЛЕВ 7F8E152A6ED3C2ABCE630EE404A7FA8C70CF610E6824D3DB255B62442B67C4E3 ГРИША ВЕЛЧЕВ ГРОЗЕВ F15E9932B4247B03A6AD7C5115D21835BBAB5C5FE3C96673B4EE8445CC7B9DE1 ВАСИЛ КОСТОВ ВАСИЛЕВ 0DD0EB714992548A6B5310869C340882E74F3E1B1C5033D647AEEAE22063325C РОСИЦА СТАНИМИРОВА МИЛЕВА CEC321D92E63A0829FE7CB8065A383670222317F58AC492C18F0230013C6EC51 Расим Фикретов Ферхадов CBFACB3E4285A00B14A0BB2A1A20C6AD98CC8E88768B19855CADD31E6851CF45 Красен Володя Оханян 395BAD6553ED28542231D6523E31AA29390C0B6A884204F280A6B0671484645E Георги Христозов Теоргиев E2D8636878606F11735F4B257FE802AA7D7DD753C11FFAE8CD75F6E27115B384 Трифон Бонев Трифонов 99CE57CB994A66C55125394ADD229FCB7F6FEC9DD7CEEE363E1065398EEE92EA Тенчо Пасков Пасков 4BDA68E47708DBE03F007F6B39D01A002002E63063E795E105D4C0218B62D53F АБ АД 836014515 Българска банка за развитие АД 121856059 ПСК Детелина ЕООД 126627299 Радостина Йорданова Николова 769ACC59C8CFF6F135D4ED9AB7CF828568486DE0900CC9380DDFDE1E3E492FCB Димитър Адриянов Петков 5555110932E0B88B93B2EC1EFC87F159462A5D5D32174623C080DDDFCE418A60 АБ AB 836014515
254 1 198 лв./ BGN 182 620 лв./ BGN 2020-05-20
4 БУРГАСБУС
812114464
БУРГАСБУС БУРГАСБУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИНДУСТРИАЛНА 1 БУРГАСБУС ЕООД ПЕТКО ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ A9A51978DD85[..](ПМС55|ТР) ОБЩИНА БУРГАС 000056814(ПМС55|ТР) ...
БУРГАСБУС БУРГАСБУС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИНДУСТРИАЛНА 1 БУРГАСБУС ЕООД ПЕТКО ДИМИТРОВ ДРАГНЕВ A9A51978DD8525893E0BEB80A0A615A7B8DC32B90E825F9A644BF02A2100BCB8 ОБЩИНА БУРГАС 000056814 БУРГАСБУС BURGASBUS 812114464
505 570 лв./ BGN 172 820 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО
102036786
ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ 6847EA0B8189[..](ПМС55|ТР) РАДКА ...
ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД БЪЛГАРИЯ гр. Поморие 8200 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО АД ЙОРДАН ПЕТРОВ ПАНАЙОТОВ 6847EA0B8189D9CA587923749AA42A0E4556855CCC1EBD6397DE6CD6F0B824B0 РАДКА ДИМОВА КОЕВА A41B36EF472859668A40EDF42D272DDE5FCC3AD11E6C8D595A43F604BE989E0A ХРИСТО ЯНКОВ ЯНКОВ 5515E5E7BC8A271D147DC80B5889092D3EA10B1AEB06B5ACFB97DE0D34422D6D ДОНКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА FFBD910835751E5CFEC6B89B76A2713FBDE4A3403A1C931A2435739BB6B955AD ДЖЕНДО ГЕОРГИЕВ ДЖЕНДОВ 9AA522B74383302C756054A4A8A7CCDD2778B164AE12DE2B801414DB09D601BC ФЕСТА УАЙН КЪМПАНИ 183D2A50100272DCAED08EE9A265E66D МАРИО ВАНЕВ ПОПОВ EFE30752C04B93DA246B5E29A47E76D159445E136468CAB76B9422F35086FA9F ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ФЕСТА ХОЛДИНГ АД 103123984 ФЕСТА ХОТЕЛИ ЕАД 175286794 ДИМИТЪР СВЕТЛОЗАРОВ ГРУДОВ 7E20CD992BE2E387C852FC65D565D12EC0FCF9B66FA81A21B1F54850BA2A5B98 Черноморско злато АД 102036786 Уникредит Булбанк АД 831919536 Маринела Сталинова Тодорова 822520F99E78244EDBDE0895A15F6633BDC97B364A1C6C159D225AB8EAF69147 Коста Златков Попов 3D6C1100C438E639B822161082BBF636BC618C76839105F2BDB5E19546A99E8E Васил Господинов Господинов D0526A449045DEB022645A1F78E99F6799637BE18A2DFC92D3DF894D8732B08A ГРИИН НЮЗ 203002866 ЧАЛИС 200323062 ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО CHERNOMORSKO ZLATO 102036786
193 1 125 лв./ BGN 130 248 лв./ BGN 2020-05-20
4 БОРОСПОРТ
122002603
БОРОСПОРТ БОРОСПОРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 K.K.БОРОВЕЦ БОРОСПОРТ АД ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 5063DD2D2A89[..](ПМС55|ТР) РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЕФРЕМОВ ...
БОРОСПОРТ БОРОСПОРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 K.K.БОРОВЕЦ БОРОСПОРТ АД ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 5063DD2D2A896D5CC30EF477A71D2EF047D2062BD4FAC81F29F83C8268CDE43D РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЕФРЕМОВ DF7FE278A318C498D2B32484B54BEF730C3657D7D4EF13CEFE66FDB83B52A7F5 НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EFCDEBB7F5081CB1CC4A8C7BD903C38B0E4A68FBB0B7CC220121DA БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ПАВЛОВА EBE8A033092FB581AC5010CA9E1BB2A5AC5067291E1095257831E9E91081C715 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851 БОРОСПОРТ АД 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 БОРОСПОРТ 122002603 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 131098851 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА, 15755BDF86B81C6A872F8A8CAB3ED6C8 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30133B2F1ECB4BF824A1E7 ЙОРДАНКА КРУМОВА БРЕЙЧЕВА 5FAEB92F75285EC558503732E53893FAF874C49E7A6A295D4A3B260CCAAD1D2B ДЕЯН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ E5C154AAD27ABFFC3C9AD9A68062533481AD9F7B4406DC45E3FD87B36DC0306C ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8ABC97377BB392B6FA80C697D95CC6F4E59E58D01703B3F68B65AC ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКААД 831094393 ВАСИЛИЯ ДУЧЕВА КОНСТАНТИНОВА EC9CC212925B0AB38392AC61A8EDAE91BDCF558EE3FE588B646DB38A9CC35AC9 РУМЕН ДЕЯНОВ СТОИЧКОВ E1893D3DE5229978DC34C6828EA356AA936A8FB593EC37CCDFEBDBFDF988B239 РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОЧОВ 582AFBEE033DEE3894D7107511111A0BC24F1C8257CCF1E067CF0C018BE68530 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗЕАД, чрез упълном.представител НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ 131290015 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез упълномощен представител ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 131290015 БОРОСПОРТ BOROSPORT 122002603
109 1 871 лв./ BGN 122 351 лв./ BGN 2020-05-20
4 ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/
838168266
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ПИРИН 1 ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД ГАРАНТ - 5 ООД 115149855(ПМС55|ТР) ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ...
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ПИРИН 1 ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД ГАРАНТ - 5 ООД 115149855 ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 40740D8238E63FA41BAD8CBF2D09E71662C009905DC709FEBEB4B8472B6A555B ЛОМА ЕООД 121684645 ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ ACD5653EDD6A95AB77EE10E306864961805621A401309EB1DA4159CFBEBD36E7 СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД 121227995 ПЕТЪР ДЯНКОВ БЪЧВАРОВ DB52B3DF2047A89768C8D6EC5AAD04023980C1798979FDCC45FB4952016EB100 ВЕЛЕВ ИНВЕСТ ЕООД 175064007 МАЯ-ПЛ ООД 200108608 ВЕЛЕВ ИНВЕСТ ООД 175064007 Георги Атанасов Георгиев 84E82405005FF69014DF8BDF28CE37E72F5C11299E73E93123400847E6EC2EBE СОСТРА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 175183709 ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ HIDRAVLICHNI ELEMENTI I SISTEMI /HES/ 838168266
502 322 лв./ BGN 96 925 лв./ BGN 2020-05-20
3 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН
200176203
ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 УЛ. РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД 16-18 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ ПОПОВ ...
ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 УЛ. РУСАЛИЙСКИ ПРОХОД 16-18 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ ПОПОВ 9920EDC0565D5E26518291AEF3D0DD4F8D90BAA1D2DCCEA5CA1914A6C5CC8F4E ЖИВКА ХРИСТОВА СОТИРОВА 70CDF855C76B21BD4D205A353D08D8BF0655A1056248DCC7BA561EED17BC37F8 МАРИО ВИКТОРОВ ДАВЧЕВ 391E75D1A37D98636B44EFFC7BE1FBEA41634B864F48447CF0DBBA57B0CA0A6B ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Жилищна група Южен парк 122 А КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 2AA5251C27E52DF9E6A95958A877CDD2 ГЛОБАЛ БРАНДС ДИСТРИБЮШЪН GLOBAL BRANDS DISTRIBYUSHAN 200176203
197 781 лв./ BGN 92 336 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПЪТСТРОЙ БУРГАС
102659979
ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Москва 26 ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД Райко Дамянов Калпачков 4DCF440893BC[..](ПМС55|ТР) ...
ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Карнобат 8400 Москва 26 ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ ЕООД Райко Дамянов Калпачков 4DCF440893BCD947332975BD215D864D3A860346B266BBEFE98BACC4BD7A9009 РАИСТРОЙ ЕООД 104677029 ХИДРОСТОЙ АД 103029862 ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Константин Фотинов 19 А ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Константин Фотинов 19А НЕДЬО НЕДЯЛКОВ ПЛАЧКОВ B6A648F704BCFFD96AA661333408AB26AB3649D49A57107F196BB46C84E1E98A Иван Николаев Иванов 837A9B422AE7E33A0C67343BC7F8163E6EA67191E6CEEA44AE5F26E0E84A1FF6 Живко Илиев Недев 3723C57A9127ACCDE211609C8048539B7A54FD6C600B00679B5BD6346F6B7E9B ПЪТСТРОЙ - КАРНОБАТ PATSTROY - KARNOBAT 102659979
111 1 350 лв./ BGN 89 935 лв./ BGN 2020-05-20
4 БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
000692965
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ЦАР ИВАН АСЕН II-РИ 26 БОРИСЛАВ БИСЕРОВ МИХАЙЛОВ 2B8EDA17BB58[..](ПМС55|ТР) ЙОРДАН ...
БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ЦАР ИВАН АСЕН II-РИ 26 БОРИСЛАВ БИСЕРОВ МИХАЙЛОВ 2B8EDA17BB5867B2ECA6D1F7490CA49F81BBAC8133C843DAE24B7E992791C4F1 ЙОРДАН ЛЕЧКОВ ЯНКОВ 392D812394E5D1A0A587C0ACBADB3334184689FCDBE20C5DF9263069EB940C5D ПАНАЙОТ ВАСИЛЕВ РЕЙЗИ A91E0EFBF87F2CBE9F534DD573735AF7A536B58CD1B39C5046FE492A6B021B28 ГРИША ДАНАИЛОВ ГАНЧЕВ 49492134E1BB63D84F470723A832B3B965CF52BB9346B2B3AE25BCB265A9245C ЕМИЛ ЛЮБЧОВ КОСТАДИНОВ 85D231789777EA4FE5ED7F57489A3ABFAB857E5F4E5FE5B76D89EC34AC9CEC6D КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ 30499DB95F2DD34D8CDA01DE115CE4533810BD64A94AE9C392973C5CE30CFC53 АТАНАС ИВАНОВ ФУРНАДЖИЕВ D8AF71F6D38DD03B7E3877E7B446DC9575D521E1F1720413D6664580E5D08487 КИРИЛ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ B11AA9DAF522DC52D004D7E0E0FA141F2E071493EBA2B824E77207124DCB6FA0 НАСКО ПЕТКОВ СИРАКОВ B0D25FBEE79627B98691E9929DF39486B38F7F45DD18FE197D6115D340387C5B ВЕНЦЕСЛАВ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ 2C6F40075A2770FA175DC7B0BDDF714B6B6FFEBE03FC04800ED87768AA98EE46 ПЕТЪР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ 958CDBCDB51F62E2A016E2A22A56855034AB330922D2FBFEF90B90E1872676E5 МИХАИЛ ТОДОРОВ КАСАБОВ 2D973022979EF7D66244D09E803E5D5648A8A53AAD6612F30BEA4C550B36296E НИКОЛАЙ БОРИСОВ ГИГОВ 5A0F04B550AED672DBB82DF389D43E24C86B7DDCA4369EA4C39B10D090036515 РУМЯН ЦВЕТАНОВ ВЪЛКОВ BCDC823E6BF2BABB69301F374A688919ED505B03AFA96308FBC7D4FAA39E8D05 МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ 6948F5626DD90E2404BEC2B75EB7DA0B08B3B38664923D164BF77BDF09DC3922 БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ ASSOC БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. „Витошко лале“ 18 МИХАИЛ НИКОЛАЕВ СТАТЕВ 1ECDF2BB240FD40900F759F958859101E1B4B925CDD7AF29B001053533EA3153 ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ МИХОВ 9BE31353A31BE2AC1E9AE50DE464DB60E7744B59E83951ACC8DC237EE28E7B2D ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ D86936A89630E7E0F7FE9BDCCF741DD9F3AD6C08549760F3F4DDD1F38EA9CF19 СПАС ДИМИТРОВ РУСЕВ 43136C939492829AAA8A7E64A6A1D2CEA2D9E7A27C8C90517754D92FFB13E8E6 БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ BALGARSKI FUTBOLEN SAYUZ 000692965
87 1 721 лв./ BGN 89 829 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДОМИНЕКС ПРО
117652734
ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ЕООД НИНА ЙОРДАНОВА КРУШЕВА ...
ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7009 ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД ЕООД НИНА ЙОРДАНОВА КРУШЕВА D2FF879717BD8B625AD21B38E04649C21F963598911DB9D075D99E66B714BFA5 ДОМИНЕКС ПРО - ЕООД DOMINEKS PRO - EOOD 117652734
117 1 179 лв./ BGN 82 732 лв./ BGN 2020-05-20
4 ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ
201082027
Гуала Клоужърс България Гуала Клоужърс България АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Западна индустриална зона Гуала Клоужърс България АД Танчо Димитров Михайлов ...
Гуала Клоужърс България Гуала Клоужърс България АД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 Западна индустриална зона Гуала Клоужърс България АД Танчо Димитров Михайлов D6671AEE0259A0BAE02F69EE14F140E9B4EA1A9D55F5B648005224DEA77C9D6E Николай Илиев Панайотов 0F5AB6960D7254222B83B16E8579694B5CC41EC122ACF72FB51AE870284B5B03 Наталия Анатолиева Михайлова 894B2AA3AB9F22E3C8A6C88577C8BC8626F646E3A09FF50E088862BCA5230E18 Красимира Веселинова Димитрова F7C831173C68AC26A2F782559BE1ED42545A858D9EE5C5F4E4E5346452340068 Георги Събев Събев B28501FD18776AC902C4276FBA0AF26E9ECCDB1A90864F4B63F16BA9F70C23D1 Марко Джованини D35B71266B3F5F64453AE54A891669EE Франческо Бове 8C282CBEB767EB9F6F8A9ECFDEDE4CF5 Анибал Диаз 5C7E5B226D02AAC8E1BF488137479655 Джани Ферари C73080AFA6C7C0F6B7415E3984BDDF75 Валери Борисов Петров B7D7945205E55B99593042DA264F039DF697BF9183EC33BECB8EF3ADDB8D89E1 Деляна Танчева Михайлова 35D987F91DAD7DC77190892994C3DDB77F34DC7D0B19DDC4AB355395BB37B671 Гуала Клоужърс България Guala Klouzhars Balgariya 201082027
231 592 лв./ BGN 82 119 лв./ BGN 2020-05-20
4 АЛБЕНА
834025872
АЛБЕНА АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 ККАЛБЕНА - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА АЛБЕНА АД КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ CDC1A575AA39[..](ПМС55|ТР) ИВЕЛИНА НЕНКОВА ...
АЛБЕНА АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ с. Оброчище 9630 ККАЛБЕНА - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА АЛБЕНА АД КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ CDC1A575AA39A197FD8FF07584725BE6775577591AF91DC9EA42C0391C97CF8F ИВЕЛИНА НЕНКОВА ГРОЗЕВА 921D5C3C224219BE9CC27CCB01AE642C27298DAE7E102196F18E33BB19E97838 ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ 994B97B6B84BBA875785BCD1D878C328DC06E6BD2D790AA482635BC989AA55CB ЖЕЛЬО СТАЙКОВ ЖЕЛЕВ C9B170BADADF4FBBE6B93C679821C3703A2E5A91F22095C713A43EE1BE3121D4 РАДОСВЕТ КРУМОВ РАДЕВ BD12CE28B91D2B7E2E0B55153C0462ACC5EBF40EC16107E9731075D4D910BA21 МАРГИТА ПЕТРОВА ТОДОРОВА 10FF97093F84FAEEE369D246ED06809AE784D9D634292CAF4D3BCE5DC721C91B АЛБЕНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Приморско 8290 ММЦ ПРИМОРСКО АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НИКОЛА АНГЕЛОВ ВЪЛЧАНОВ 8C0966E129147D41F0FA790355ECCACB2A68E1B4CB2EEB302F989D50AB1D8B2E АЛБЕНА 834025872 Приморско клуб 201795176 ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА 45C8B137B834661BA8BC391939C7F4A7B4AC51363179D04EA945AEFF904426AF ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ ЕООД 131211320 АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ 124044376 АЛБЕНА ALBENA 834025872
71 1 800 лв./ BGN 76 682 лв./ BGN 2020-05-20
4 АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ
123164547
АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул. 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 4 АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД НУРЕДДИН БЕСАВЕН ЙОЗХАН ...
АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул. 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 4 АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД НУРЕДДИН БЕСАВЕН ЙОЗХАН B9A038AB1CDE7D53F38FF23082DB8B91441CF889B0BFC0E4B206383B12BA0EAA ИБРАХИМ КАЛЕАЛП 9731BA06BC8996AF3B5688FF9608B425 СИРУС ЙОЗХАН B58C4FA9BA3B75B3B81C0B67B3B5D95C ЕДИОНА НАЗАЙ 620AE9FC24B79E08B0EC050A99FFF634 МЕВЛЮДЕ ГЮЛ БАЙРАМ FEEAAD5A33D5C37C46B12E6AC09C3C52 НЕДЖИП БИНГЬОЛ D4D7936643AA23CD914E25BAF20CB15B АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ARKOMAT - BALGARIYA 123164547
270 460 лв./ BGN 74 600 лв./ BGN 2020-05-20
4 ИРИМ
117623024
ИРИМ ИРИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 ул.КАП.РАЙЧО НИКОЛОВ 1А ИРИМ ЕООД ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 9940030640E9[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ ...
ИРИМ ИРИМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7012 ул.КАП.РАЙЧО НИКОЛОВ 1А ИРИМ ЕООД ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 9940030640E9E959DB1076713ACEA7670A4C16C8C9C379C8CAE689DCD59038C5 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ EF52573629EE7A016CF71D2B07CA6777665D3A6BE9FE936A91C25B44000236DD ИРИМ IRIM 117623024
384 317 лв./ BGN 73 134 лв./ BGN 2020-05-20
4 МЕДИНА МЕД
123737210
МЕДИНА МЕД МЕДИНА МЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ХРИСТО БОТЕВ 123А МЕДИНА МЕД ООД ИВАН НИКОЛОВ ПАНЧОВ B814680D2719[..](ПМС55|ТР) ИЛИАНА ИВАНОВА ПАНЧОВА ...
МЕДИНА МЕД МЕДИНА МЕД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул.ХРИСТО БОТЕВ 123А МЕДИНА МЕД ООД ИВАН НИКОЛОВ ПАНЧОВ B814680D2719A1427A9EFF6FAE0611B391857B8D13EE05384F0E0B7EAB3FFF6E ИЛИАНА ИВАНОВА ПАНЧОВА BD893811D364E9B1DF30152BE6739C2C3EC100CAC979FB1230D2250A02850569 ЕТ ИМЕРА-ГОЛД - ИЛИАНА ПАНЧОВА 833072132 МЕДИНА МЕД ООД 123737210 МЕДИНА МЕД 123737210 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 000694959 МЕДИНА МЕД MEDINA MED 123737210
112 969 лв./ BGN 65 109 лв./ BGN 2020-05-20
3 ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД
160053297
ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул.ГЕО МИЛЕВ 1 ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД ЕАД БАГДЖЪ ГЮЛБИН 9909B4C89BF4[..](ПМС55|ТР) ЕРСОЙ ЮНУС C330388B0B39[..](ПМС55|ТР) ...
ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул.ГЕО МИЛЕВ 1 ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД ЕАД БАГДЖЪ ГЮЛБИН 9909B4C89BF4571894B3D068633B8393 ЕРСОЙ ЮНУС C330388B0B39F7FD05FBC511E5FD6C20 ШАХИН ЕРГИН 2A05E2BFE575FC93D794BA0E69FF2AF196C788A0C7DF1BACA8E0D50DB08AE8BD ДЕМИРОГЛУ НАМЪК DA8A5DE586EC4AA51E076D3F9D74066F КАВАКЛЪ МЕХМЕТ 137B3E1E5706484A490C1B242A80124E КАЛЕНДЕР МУРАТ 2E68FA3BB33F24E3502ABBEC335F36B7 КЕСКИНЕЛ ЮЛКЕР ЕЛИФ 6E730AACAEAAB2172279A58BFDDF414D УЙСАЛ ХАСИБ 9E4D345A032B83CC794F5F28D8E6013F ЯГДЖЪ АЛЯАТТИН 41B3BC4973E19F15FA586804D647D906 ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД 115010122 МУСТАФА ОГУЗ БАРАН 9E91367A958799041BB20DAB8960DB26 НАМЪК ДЕМИРОГЛУ 5D8A6F26076DEF22AD40738AF42D489D ШАХИН МАХМУТ-МЕТИН F6E9F086CFD6AA7E33009BF13DD40A9A НУРИ КАНСУ 3E87DC610CDFD9E95D8399AF0FA1CF73 ОГАН ЮЗЕЛ 967B22E9D71847D4E7DB3787C1860BE9 МУСТАФА ЙЪЛМАЗ C0F22EEC6E37B7AD895E78E25E89DC8C ВОЛКАН ТЕЗЛЕР BBD49E2795C39DA6E43D09202AE62065 РОСЕН ЛЮДМИЛОВ СОЛАКОВ 6310B99D10441DA5054A287A9144AD6188549919BE56822FAB69E62A6203471F АХМЕТ АДСОЙ 061A5CBD196D969148F4C52A3793702E ГЮНГЬОР АЙДЪН 340BFB48B0A90FECD23835C6BF2FEE54 МЕХМЕТ ТАН C0407E19D26A0F9C00720B01BB0F9D95 Осман Дуру 38D1677DCBE39B3BB402227A7438A62F ЗАФЕР ЧАКМАК 302E3D974718A6617B05A6DF8181F9DD ЛЕВЕНТ АКСОЙ 1DA28BD51A48D7278976DBB8B5EA0647 ШЕФКЕТ ЧАКЪР C4D29742E9A26C143B8BCB7F49C8FB75 ШЕВКЕТ ЧАКЪР A82923ED927EB5FD5222412FDD1D5011 КОРАЙ ЙОНШЧЪ B9303A06784D85E7E858E9D09DCC1F3D8914D68767DE21516A44A7CB34B9C63B КОРАЙ ЙОНАШЧЪ B9303A06784D85E7E858E9D09DCC1F3D8914D68767DE21516A44A7CB34B9C63B ФИКРИЕ ДИЗДАР, дата на раждане 620603 E0A526892CE2B5905646C367FC8CE43E ЗЕЙНЕЛ МУРАТ ЮЗБЕК 62B70A1A7CAB91BE26F079365BC9CF58 ЗЕЙНЕЛ МУРАТ ЙОЗБЕК AB8F59441B1E3EDA91C5CA44B40A015E МЮМТАЗ АЙДЪН 9112A09165216540380538CC0A828DD9 ХАСАН ЕРСОЙ 13BA37E84EB641D597854609E309FBB7 АЛИ РЪЗА ЙЪЛДЪРЪМ FAD83F3DC2E640ABFF373266DD7D224F ФИКРЕТ ДОГАН КЬОСЕ 2064C2E4E1AF791D031017E9FEF9D221 ВЕЛИ ДЖЕМ ЙОЗКЮТЮК CD7F0D534CB4E1BD3577E0831A2D4B05 ТАЦИАНА БАРАДАКА 64B4528C3D1C58B0BA9F1FBBB22E72BD ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД PRINTSES SVILENGRAD 160053297
179 581 лв./ BGN 62 398 лв./ BGN 2020-05-20
4 УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ - БЪЛГАРИЯ
130516109
УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ - БЪЛГАРИЯ УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 кв. ЛОЗЕНЕЦ ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ 9-А УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. ...
УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ - БЪЛГАРИЯ УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 кв. ЛОЗЕНЕЦ ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ 9-А УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София БОРОВО УЛ.БОРОВО 52Г УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ - БЪЛГАРИЯ ЕООД НИКОЛАЙ ПЕНЕВ НИКОЛОВ 6A9B32B5D18DF83859067D958DF98F6FCE9B2C9B6219B16160D60ECDD394A736 Светлин Кирилов Пешев 7ED16D6A374FC685BCCC7F1646F8586ECF77D77BF5403EA77238A877A9AD1966 УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Борово 52 Г УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ - БЪЛГАРИЯ UARLD TRANSPORT OUVARSIYZ - BALGARIYA 130516109
44 2 287 лв./ BGN 60 379 лв./ BGN 2020-05-20
3 АКТИВ-БГ
121634959
АКТИВ-БГ АКТИВ-БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 район СЕРДИКА, бул.МАРИЯ ЛУИЗА 131 АКТИВ-БГ АД КОРАЙ ЙОНАШЧЪ 20B96D62BE03[..](ПМС55|ТР) МЕХМЕТ КЕСКИНЕР ...
АКТИВ-БГ АКТИВ-БГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 район СЕРДИКА, бул.МАРИЯ ЛУИЗА 131 АКТИВ-БГ АД КОРАЙ ЙОНАШЧЪ 20B96D62BE030AF9A0829ACB07E14017 МЕХМЕТ КЕСКИНЕР F76B77CCC80FF6F37B2233CD0935F1171F43E4108802C9FEC13C84499CA0DBFA ХАЛЮК ТЕЗЛЕР 37C0E828DE35F5B08E9254F90901EE3C ЙОНАШЧЪ КОРАЙ 723EE992F58BF5455E781DAB2E0CB713 ЮКСЕЛ БИРБУДАК F15906B6EFD606CF00CC1B503787A9E1F888F39A19BE2F393A25EBADF25AC235 ХАКАН БИРСОЙ C1B6F922DAF6C5B680B6DBBE735B013E АЙКУТ СЬОНМЕЗТЕКИН 73FC87CE24956DD13A46750078AE31A975B79B0EF56FD9BD7FD76B214CD3076A ЕРСАН ДОГРУ 3A099FF32E212244975407017859A0269A5F9F13F8221F7912DE43B102255DAD СЕРДАР ДЕМИР D5B4971B49DF67735FEE32A7C891910F ВЕЛИ ДЖЕМ ЙОЗКЮТЮК CD7F0D534CB4E1BD3577E0831A2D4B05 КЕСКИНЕР МЕХМЕТ F76B77CCC80FF6F37B2233CD0935F1171F43E4108802C9FEC13C84499CA0DBFA ЧИЛИНГИР БУРАК E5493BE90F77262634619B2A07E32645 ШАХИН МАХМУТ-МЕТИН F6E9F086CFD6AA7E33009BF13DD40A9A ГЮДЖЮКШЕРБЕТЧИ БАЙРАМ 93F9B21D20C14875458538EF55EFF1BC ТЕЗЛЕР ХАЛЮК A813F7628FA2B81FB84E214EA02A51B0 БИРСОЙ ХАКАН E3C812DA8D2F9E193604DF052275192C БИРБУДАК ЮКСЕЛ F15906B6EFD606CF00CC1B503787A9E1F888F39A19BE2F393A25EBADF25AC235 МУРАТ КАРАДАГ 127033ECC67070E6CE1879883D23B1CD ОГЮН АХМЕТ ЙОЗЕР 1513FB26CC5BB33E533A4EA6C5164B88 КОРАЙ ЙОНАШЧЪ B9303A06784D85E7E858E9D09DCC1F3D8914D68767DE21516A44A7CB34B9C63B ЗЕЙНЕП БИРБУДАК A56B914925C0634716F736DB7250D381C5F8F51304474466A3CDF9B3FF296C23 АХМЕД ШЕВКИ ЙОЗЕР 3240ADBB8FAFC3616CE34CA7CE76EE99 ГЮКНАЙ КАСИМ ЕЮБ 3B4A321C6A13ABF46D151874E889D388A6741625CEFB51D59C2C0D3C21408553 АХМЕТ ШЕВКИ ЙОЗЕР ABDA403E9927A56DFF462F53DF1B5142 МУРАТ КАРАДАГ 59A89AC8CA16E0F1545FEC32343A05CF ГЬОКХАН КАЯ D795B183B1E174E95197D3EFD0068315 МЕХМЕТ ЙОЗГЮР БЮЙЮКЕР 69E92E622598341A5FC84F82AF70919C МУРАТХАН АКТАШ 822FF4B57166B27408A4064AB8B24110 ЕЙЮП МААЛУФ A1428AA64CFD26DCA221C7A77A9AC0A819F9C02DA206F4B8596F133B27042139 ТЕЗЛЕР ХАЛЮК EF65141EB277A8E655FDF9E9223C7BACDE97D97AFE1C9FBEAD3DE08CA023C432 СИНИША ЧАВИЧ B3510DBFF4B8C7890CACFCDBBF6AEC66 НУРИ БИЛГЕЧ 0119000AF6796EBDF22D3A6DD734F256EDFC636D89CBE4AA3E0EEE63836294A2 МЕХМЕТ БУРХАН ЕРГЕНЧ B9F49DCF64E64643BC71631B6D8BE9C6 МЕХМЕТ ЙОЗГЮР БЮЙЮКЕР A0C09ED465CA5A4F21F8E20C952DF869 ХАЛЮК ТЕЗЛЕР EF65141EB277A8E655FDF9E9223C7BACDE97D97AFE1C9FBEAD3DE08CA023C432 ЕРГИН ШАХИН 2A05E2BFE575FC93D794BA0E69FF2AF196C788A0C7DF1BACA8E0D50DB08AE8BD АЛИ АЙДЪН BD84ADAEA8CB7748295B293EED1DA762 ОГАН ЮЗЕЛ 55188417BD488A74C3BAB930BC91D3B91CFE820F249692954F392E0F446F86D0 АЛИ АЙДЪН 79B508CAD24506AB9BDF772AEAF3C744 АКТИВ-БГ AKTIV-BG 121634959
200 466 лв./ BGN 55 923 лв./ BGN 2020-05-20
3 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
813095472
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9007 к.к.ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 4DAB48D8EC1F[..](ПМС55|ТР) ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ...
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9007 к.к.ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 4DAB48D8EC1FC5D10F6555D0C20E046EAF7864792D85C94FDAD469FF2AF79670 ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ЧЕВАРГАНОВ 7B6A25F3EEBF47F2CA358FD4EE4F891037FA767B370DA451BBF92E5B506A9D3B МАРИЕТА АЛЕКСАНДРОВА МАНОЛОВА F1B34A15E42EFC72721AF50F619D6BD5377D47CA9221695DA3B818F3D0937D12 ДОТКО ПЕТРОВ ДОТКОВ E3B31EB9DC04ED7214CC0ED7BC7AD9232806438FD2B0C362C0673A56653B156B ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ 77318E7C63337A4C3BCE4B796CD583AED181E6A53F39CD16A1CD6FA0D7FB9877 НИКОЛАЙ НЕДКОВ НЕДКОВ 5DB36322CF7C4A2A05641B0D02FD1843CD583637D44C1962BC71D367C740A9CB СЛАВЧО БОЯНОВ ХРИСТОВ EAC611C2DC73A3C406C996366A0CD8283905C875A17A40F4A7FAB7271AA1A152 ЦВЕТАН МАРИНОВ НЕДКОВ BB7B4F7C0D82FA6C5757D0A1432147A4BB4C423C5CB003F6DE45783E3405F7AC АДРИАНА НИКОЛОВА ДИНЧЕВА 0C2F9FAAFD02D89D482E1DF9566D75EEC168C6E83D913C7671B09E49958CA927 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 УЛ.КРИЧИМ 1 ГАЛЯ ХРИСТОВА ДАСКАЛОВА 12A7E8B1805AB2AFFDA51CE3E8D1E524DCE7ADA490B470926A1826B72EB5BEAB ЕМИЛ ИВАНОВ МИНЧЕВ 46B91617D0B5521CDCB5918D704C43C8358E432229F84E1F26EBCF5782DA7FE3 СВЕТЛА НАЙДЕНОВА СПАСОВСКА 2A48AB483EA824CF821DC686DCF1363476FD49988EBB57CF4607382F4DB9C2C5 КИРИЛ ОЛЕГОВ КИРИЛОВ 6B2224CFB6EAF27B0FD08686B2D9C85C5BB900E8C9206E910C3A5CDCD38CF3D9 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ZLATNI PYASATSI 813095472
104 846 лв./ BGN 52 803 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ
114141414
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Червен бряг 5980 КОМПЛЕКС БЕТА ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД МАРТИН ЦЕНДЕР ...
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Червен бряг 5980 КОМПЛЕКС БЕТА ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД МАРТИН ЦЕНДЕР AC0B61156B73CB9ACF9513DED0800BE6 ПАЛФИНГЕР СЕРВИС УНД БЕТАЙЛИГУНГС - ГМБХ АВСТРИЯ D2CE7C4C50B9C5BFB0B7E6195B0B1DE1 СТАРЧЕВИЧ ГОРАН 4E1F7903A952383D0F3927A9F06B482D ЗИГФРИД БАУЕР 9957690144BE7002380EA1043DEF8016 ГОРАН СТАРЧЕВИЧ B1BDD822998C3A0B97D17A5EF6CD8531 ХОЛХЕР ХАРИ КЛИМАШЕВСКИ 2A37B6CB8B6CD658486569CF49D11E02 Андреас Юрген Щраух EA62D5E668A5A8A9A3DE2C8C634F35DA Бернхард Йохан Фишингер 0F7E26D96789FA34402E9D475AB487E2 ПАЛФИНГЕР СЪРВИС - УНД БЕТАЙЛИГУНГС -Гмбх FF4EDD1F3F76DBF28DABF818E040ECC3 ПАЛФИНГЕР МАРИНЕ - УНД БЕТАЙЛИГУНГС -Гмбх 888E621A69C90D0B6B505A0A2CA822A8 Райнхарт Натер 0B84E825442FC4163EB886F921DF25E0 Радостина Павлова Начева 3BE2A55E886A5D3C4D05BA5A3743F300BC872E79B92C3B96E5E2A0DC3BC5F697 Метин Юсеин Дениз C9A25A0E3BF42A06A34E6FFFEC344A6C4D11BAEBC44AF2E685BB228C43CD8330 Палфингер ЕМЕА ГмбХ CA605DB8D71D07B1D0206174F2C0C86D Петер Хорст Шулце DCA2588A7A9092BD223BAF8EAD957E48 Радославка Петкова Кръстева A96AA4B2D4EA43077B75E0A903FAB7692F0A1D54635EC056325C0E9F7B31A1B9 Филип Гръгич CB82E765B61F643A1952D7E4C229C6E2 ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ PALFINGER PRODUKTSIONSTEHNIK BALGARIYA 114141414
76 1 154 лв./ BGN 52 612 лв./ BGN 2020-05-20
4 АССА АБЛОЙ ОПЪНИНГ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ
103050098
МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. ПЕТКО СТАЙНОВ 10 МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ООД КОЛЬО МИТЕВ КОЛЕВ A292DCF1DD5C[..](ПМС55|ТР) ...
МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. ПЕТКО СТАЙНОВ 10 МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС ООД КОЛЬО МИТЕВ КОЛЕВ A292DCF1DD5C1D5C02740FAADE327FF771B2E92FE795D2E9CC05BEB7466A093F ДЖОРДЖ ВАН ЕРП С АГЕТУРЕН КОМИСИХАНДЕЛ Б.В.ХОЛАНДИЯ 491F488FD618D7CF95C99BF1D1998CD5 ХОЛДИНГОВО ООД МАУЕР ГЕРМАНИЯ F63B028CD3F164CE6EAD51F62C8092E4 КМК ЕООД 103938832 Нон Папа Б.В. C12EA65A85A8828B2461D4755C7F424B Аким Хаберщок E1217BDA05695F8D6C7A92F77CA81820 АССА АБЛОЙ Ийст Юръп АБ C68EEDBF69C1C9D1E1E37CACD69817DE Димитър Колев Колев 628332DAE22CCA92C732E6C48D90C11D72C3281668BD2D95FB8836B3224C48A4 МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС MAUER LOKING SISTEMS 103050098
141 539 лв./ BGN 45 580 лв./ BGN 2020-05-20
4 САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН
130571454
... МИХАЙЛОВ 73E3AA85FB16[..](ПМС55|ТР) САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ВАСИЛ АПРИЛОВ 20 САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул. Климент ...
САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ГОЛО БЪРДО 17 САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН ООД МАРИЙКА ПЕТРОВА СТАТЕВА DB91C62DF684D10A7CBA936FF0778F7BDA0C12DBAD9CA55F108DE54AF8DA3A8F ПАВЕЛ ЖИВКОВ СТАТЕВ DDB11245F3A2B07748629D5ABCE6CFC0C0941201E5C96A974E89A9DA15805DCB РОСИНА ЖИВКОВА ПЕНЧЕВА 0FEB0AC975510380EA144EA9CBB2900866F67E4A21C6BEAA8EA782A4BA7F80C1 МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ 73E3AA85FB16DD2E8323820362D852ED2DCD3BC6AFF416B0B18C00C2F5580FE8 САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив ВАСИЛ АПРИЛОВ 20 САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 бул. Климент Охридски 57 Камелия Захариева Попова F2168516DE544CF1E5EA009E99BF6BD9B5E3DF83F66C01519BD75EEABEB8CB46 САРАНДА ДИСТРИБЮШЪН SARANDA DISTRIBYUSHAN 130571454
52 1 422 лв./ BGN 44 356 лв./ BGN 2020-05-20
4 АВТОКОМЕРС 93
101662883
АВТОКОМЕРС 93 АВТОКОМЕРС 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН 18 АВТОКОМЕРС 93 ООД ТОДОР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ 2AC699B44688[..](ПМС55|ТР) ХРИСТО ...
АВТОКОМЕРС 93 АВТОКОМЕРС 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН 18 АВТОКОМЕРС 93 ООД ТОДОР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ 2AC699B44688D2E2B353ABA0ED05FEFA55DB5F1DC6AA850BE8D1B30AF3133FAB ХРИСТО КИРИЛОВ ТАСЕВ C9AEA030E24EE01AA68F4E928FF2B432D81FAA87CB5A3C8B7E9A201CD2656EBB АВТОКОМЕРС 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.Васил Коритаров 4 АВТОКОМЕРС 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул.Стефан Стамболов 1 АВТОКОМЕРС 93 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 ул. Софийско шосе 6 АВТОКОМЕРС 93 AVTOKOMERS 93 101662883
97 758 лв./ BGN 44 099 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТЕКРА
030432222
ТЕЛЕТЕК ТЕЛЕТЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА 1, бул. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 35 ТЕЛЕТЕК ЕООД ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ СТОИЦЕВ 5B77ACF1C23B[..](ПМС55|ТР) ПЕТЪР СТЕФАНОВ ...
ТЕЛЕТЕК ТЕЛЕТЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА 1, бул. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 35 ТЕЛЕТЕК ЕООД ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ СТОИЦЕВ 5B77ACF1C23B3985F33B5D099E5C2B8FD1DA13BAA611FC5BAEC8B020C214DCB8 ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПОЛИЛЕЕВ AFFA9B23833F9ABD9838374AFCF61A9B23162D5091D6C2FE6673594D08A959FC ТЕЛЕТЕК ГРУП АД 175140444 ТЕЛЕТЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ж.к. ДРУЖБА 1 бул. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ 35 35 Анелия Георгиева Стоянова E52D60B40AF6AAF261E58B30B2B27147525CEC5A40114FD8BD07CAC94E6EEC25 ТЕЛЕТЕК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 Дружба 1 бул. Цветан Лазаров 35 Владимир Петров Наков 62528EFFAD85AC89CDC75B5D8709B9081E30030939F5D315380E728D68A142A4 АНТОНИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 481DD563A0BF2DFF7C8FA74881944D4CC3B30A57326A68B6C8E5D1F7DD398E0F ТЕЛЕТЕК TELETEK 030432222
34 2 098 лв./ BGN 42 791 лв./ BGN 2020-05-20
4 СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
827195963
АТЛАС КОПКО ЛИФТЪН АТЛАС КОПКО ЛИФТЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. ТУТРАКАН 100 АТЛАС КОПКО ЛИФТЪН ЕООД КЕНТ БЕРНЕ РОЛАНД МАГНУСОН 834DBB9402CD[..](ПМС55|ТР) АТЛАС КОПКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В. ...
АТЛАС КОПКО ЛИФТЪН АТЛАС КОПКО ЛИФТЪН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. ТУТРАКАН 100 АТЛАС КОПКО ЛИФТЪН ЕООД КЕНТ БЕРНЕ РОЛАНД МАГНУСОН 834DBB9402CD47BC7BBBF60B8BE8D951 АТЛАС КОПКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В. ХОЛАНДИЯ 4F660B011E81712FDB7F3F2BCE0AE859 НИКОЛАС ТОМАС ЕВАНС 095FD2357A088FB6D1B073A470FE43D6 СТЕН ВЕРЕРСТРАТЕН 880B1BA8C375AFB0F8AFF487DA94E417 СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 Тутракан 100 СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЕООД ХУСКВАРНА ХОЛДИНГ АКЦИЕБУЛАГ 051D610270CBBFDE29E1ADA7ED080336 АТЛАС КОПКО ЛИФТЪН ATLAS KOPKO LIFTAN 827195963
185 370 лв./ BGN 41 039 лв./ BGN 2020-05-20
4 ИНФРАСТРОЕЖИ
107538885
ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. СТЕФАН ПЕШЕВ 89 ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ ООД СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ 0B34FFD8CC53[..](ПМС55|ТР) МОМЧИЛ ...
ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул. СТЕФАН ПЕШЕВ 89 ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ ООД СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ 0B34FFD8CC53F86742E5F00DB595F62B1B3EF5FDF4565A4919C212CC8ABB280D МОМЧИЛ ПЕТРОВ МОМЧИЛОВ A8DBB7C36BBDFB74E69F0D357B60217BB7059C3509377A1521EE77AD53CB64F0 ДАНАИЛ НЕДЯЛКОВ ДАМЯНОВ F4F605EBAF13CFF66A46AA7F9BD58F78DDB23D998EAAC9291AB804D19777219A НИКОЛАЙ ГЕНОВ АПОСТОЛОВ FC452CDA3C936A7A0F1ABF99823B695D5F9333CE841DACB1C93567BF673EC736 ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул.Братя Бъкстон 3 4 СТАНИМИР МИТЕВ СТОЯНОВ 72D9335D0350F4EDC448F139152C266226EF693AFB801EAC3F278FE27CA2F1AE ИНФРАСТРОЕЖИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул.Магистрална 2Д ИНФРАСТРОЕЖИ ООД ПАВЕЛ ХРИСТОВ ХРИСТОВ 3A93EE0545FB3631444E89B6B8B48FD6ED0CCD648743349184DDBC5DD93E77CA ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МОМЧИЛОВА FFABF7832D5198F20F38FD7D6B48A15DD079823DE1563764F405810733A2EAFF ПЕТЯ МОМЧИЛОВА МОМЧИЛОВА D1B66C7386E06FC8E7003EEDDDD5EDE31D6BEA255D675B16A13A48345C60BB40 ГЕРГАНА МОМЧИЛОВА БАЛДЖИЕВА D8131608D7F06B4A35D454A58D256F788C563B6B2DD11D0A02B9E366340FF1E4 ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ TERMOGAZSERVIZ 107538885
53 1 261 лв./ BGN 40 105 лв./ BGN 2020-05-20
4 БЕЛЧИН ПАРК
175286562
БЕЛЧИН ПАРК БЕЛЧИН ПАРК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул. ДАМЯНИЦА 3-5 БЕЛЧИН ПАРК ЕООД КАМЕН СИМЕОНОВ ПЕШОВ 82B0703AF1D4[..](ПМС55|ТР) АНДРЕЙ ИВАНОВ ЦЕКОВ ...
БЕЛЧИН ПАРК БЕЛЧИН ПАРК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул. ДАМЯНИЦА 3-5 БЕЛЧИН ПАРК ЕООД КАМЕН СИМЕОНОВ ПЕШОВ 82B0703AF1D4223313964D347EA0B939E7097B023B1FF666E61C45E48C44D200 АНДРЕЙ ИВАНОВ ЦЕКОВ 1210DE60F4EB0457908EA3E5E0E04051F9CE789D4A2B32FB7BEB5392630AE6FA ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 175020797 БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ГЪНГОВ 8C1534E1BC551E0AEBA986A0387F752D23722326DCCCD4D72A51FE126C9AF48A БЕЛЧИН ПАРК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 Дамяница 3-5 СИМЕОН СТОИЛКОВ ПЕШОВ F7B5CEF8B2B8FF0933238BCCE10F02D8AF129B325D30B043DA4C2F3A8D873EF4 БЕЛЧИН ПАРК BELCHIN PARK 175286562
58 1 137 лв./ BGN 39 572 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА
000550396
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА К БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.Д-Р АНАСТАС ЯНКОВ 37 ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА ...
ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА К БЪЛГАРИЯ гр. Силистра 7500 ул.Д-Р АНАСТАС ЯНКОВ 37 ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА К ЦВЕТАНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА 143B9E66D7EA91D828678ABA7235A1BEBE20D7F52A2E25157FB8863D2443BAA9 ВЕСЕЛКА ЛЮБЕНОВА СЪБЧЕВА DD056F12BEE9D5D2896D9A001E67CC803A1103227E639C8EEFB8BFADE7F3B6C1 ГЕОРГИ СТОЯНОВ СЪБЧЕВ DCCA210C9E93A9AA7520AA573946ADAE139F92046C9AE0C5CE16A6457493E9C5 НАДКА СТЕФАНОВА КОЛЕВА 0C6E8B83B174E651B2F84EE43C5EFEC02180FC9015276B2C035BC6CC3D915906 ТРЕНДАФИЛ МИХАЙЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ C78AFC63D8C7A64619D7899990B518D662CE065AB965408B1CCB8A47FA62EC95 СТЕФКА ТОДОРОВА ДОЧЕВА FD68B03753DEDF0C5F0AA9B0A53B5635EB85FFE9D42EA5B73BC656744B63308E ПОЛЯ ЯХОРОВА КАРАИВАНОВА 01AD5BEA9324BA14B38DDA3D0AA6B2960B9306E6271015E601088833D4C814AF НИКОЛА ХРИСТОВ СТАНЧЕВ 68807401A534D2023AEF9FFB6F63FDABBA54A892999A726C68BA9FC7D2D18F4C ТЕМЕНУЖКА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА 23888B34A2A73D54F0EB7AC9F891FCFE43ECDE253230A07BC140976132269786 ИЛИЯНА ЛАЗАРОВА БОЖКОВА 40100DDDDAE8F85F3B5B76F892A42C14BEC9511EF013D5F7614547297B6AF10A КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА 42A97D358847D30260F6FE155750FF02503D81BD22F0B1FA516EBD921E5AACEF ЦОНКА ИВАНОВА ИВАНОВА AC005A9E2AE10F67942FAE48023051B3E780E597FB9A66F16A3C45325D1D4D1C ПЛАМЕН НАЧЕВ ПЕЕВ 7BF4C1F875E87419996932E569F00B7EA867ED39D1E891C183B085CAC44641A8 ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА 8C896E643E3F99C41E121E55244EF5A926C0D07F8D21AD3407AF6F132892DD39 ПАВЛИНА НЕДЕЛЧЕВА НЕДЯЛКОВА 0BB517B60C6832D0F17D268D0BC0D4667B996B17DEABBC4A462A980AF48BE6F5 АЛБЕНА СТЕФАНОВА ДЯКОВА 1196057B1ADE239DF45E700CC100A15956EA1E52EC0ACC5401D77BEDA019B26D АНКА АЛЕКСАНДРОВА КАЛИНОВА B0BB5508AAF4192FB7DD0DD895414450C90ACDCA9424040377D173F877141211 БОРЯНА ДРУМЕВА БОБЧЕВА 74917D607062F37889B8E9B23D7E9BD4985BF339E6A2E7B70B798010272FCAA9 ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ПЕТРОВ 100C62538C32E48B5B2C619451F529A8CED653D7B7EF32059CC0E9CA79B49CDA НИНА СПАСОВА КИРКОВА A800C9CAF8053C02024D9A13F5021752E9132DBE0B7F6AD5264C073EDE54A693 ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА ИНВАЛИДИ-ДОБРУДЖАНКА TRUDOVO-PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA ZA INVALIDI-DOBRUDZHANKA 000550396
141 466 лв./ BGN 39 398 лв./ BGN 2020-05-20
4 ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ГРУП
203081707
ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ГРУП ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул. Волгоград 1 ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ГРУП ООД РОСЕН ЙОРДАНОВ КИРИШЕВ 756F9C40590B[..](ПМС55|ТР) ЕС ПИ ...
ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ГРУП ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свиленград 6500 ул. Волгоград 1 ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ГРУП ООД РОСЕН ЙОРДАНОВ КИРИШЕВ 756F9C40590BCBA1E53A9617E01BB9E6FAA2B8065AD7DCE69449298057B14D18 ЕС ПИ ТРАНС ЕООД 175141749 АСПИ ГРУП ООД 160108985 ГЛОБЪЛ ЛИНК ООД 126111119 БРИ 28 ЕАД 203105446 ГЛОБЪЛ ГЕЙМ ГРУП GLOBAL GEYM GRUP 203081707
87 755 лв./ BGN 39 398 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТРУД
117000591
ТРУД ТРУД АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7003 бул. ТУТРАКАН 19 ТРУД АД ВЕСЕЛА ДЯКОВА АКАБАЛИЕВА 6E56F38408B7[..](ПМС55|ТР) НИНА ДЯКОВА ДЯКОВА ...
ТРУД ТРУД АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7003 бул. ТУТРАКАН 19 ТРУД АД ВЕСЕЛА ДЯКОВА АКАБАЛИЕВА 6E56F38408B791AC831D307922880536BED3F3F74E0DDCC46992C432AFBB823D НИНА ДЯКОВА ДЯКОВА 680BBDBE6BC5E25AA9F7124751556C49D40D60EA5BB2D863BE143495CCBFFD64 КИРИЛ ХРИСТОВ РАЙЧЕВ 9C8375E63CCF3639CE29CFB5393868C3F1C5726837A48E2C173C671AEB578078 ТРУД АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7003 ТУТРАКАН 19 СИМЕОН КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ 9EE21716CA1B60F39E459160D26345C67443C4B6921CBE0B79AD7982B487EF98 ЙОХАНЕС РУПЕН КРИКОРЯН 1016F64200CD25B167E8CCE0BCE63139F7C0BA2643B235D9D22B015692601A31 Миряна Йорданова Крикорян F44455E2BC242003A5799B87915DC5884B29F33E316B55C603F5C1AB7419A062 ТРУД TRUD 117000591
88 746 лв./ BGN 39 396 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЖОСИ
101019182
ЖОСИ ЖОСИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хаджидимово 2933 ул. ОРЕЛЯК 9 ЖОСИ АД ДОНКА ХРИСТОВА КОМИТОВА 0ABE6584CE67[..](ПМС55|ТР) АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЕЛИМИТРЕВ ...
ЖОСИ ЖОСИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Хаджидимово 2933 ул. ОРЕЛЯК 9 ЖОСИ АД ДОНКА ХРИСТОВА КОМИТОВА 0ABE6584CE67025C1873E80D6F47A526E227F685D058BD14F983CD12B8235B3C АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДЕЛИМИТРЕВ A1296808E9BCD09F712B47E46629C93C081BC10754E14C8C0291704347A455D9 СТОИЛКА НЕДЕВА ДЯКОВА FAF2785E2AFC8D2826C84F159ED753D340CD48F54ED7C26444E50C27261702BE РАДА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА 8240E2C120790B86C549E3B7E5276BF2F46BD78ED2937FADE629E760682F4896 ЖОСИ ZHOSI 101019182
81 761 лв./ BGN 36 964 лв./ BGN 2020-05-20
4 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
825334916
СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 РАЙНА КНЯГИНЯ 3 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ КАРАЙОДОВ ...
СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 РАЙНА КНЯГИНЯ 3 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ КАРАЙОДОВ 7C8E1C9B07EA0861929CBBCC967DDFC1D607E2A7C141AE9724D558D477402FAB МАГИКА ООД 825266244 СОЛВЕКС КОЗМЕТИКС ООД 831473070 НИКОЛАЙ ДЕЛКОВ МУСТАКОВ 10642F409611DAF665815BB2EE1E2BB9BB8430AB6A08CCB16183D4E3CEBCD4F6 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ДАРВИН 2 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кричим 4220 бул. ТРАКИЯ 50 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ SOLVEKS - KOZMETICHNI PRODUKTI 825334916
126 471 лв./ BGN 35 578 лв./ BGN 2020-05-20
4 ВАЛЕНА
109600677
ВАЛЕНА ВАЛЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул.Соволски път 46 ВАЛЕНА ООД ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ЗЛАТКОВ 4D8DC486189C[..](ПМС55|ТР) ПЕТРАНКА КИРИЛОВА ЗЛАТКОВА ...
ВАЛЕНА ВАЛЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул.Соволски път 46 ВАЛЕНА ООД ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ ЗЛАТКОВ 4D8DC486189C65B5DAFD4492D299DB0D5EA0AE297F7970412189AD8058687E43 ПЕТРАНКА КИРИЛОВА ЗЛАТКОВА 490B898C7ED503AD0760D648D3E4C09744BF7E85AEF81D5B564AB156B84E739F ВАЛЕНТИН ЗЛАТКОВ - ВАЛЕНА 109030792 ВАЛЕНА 109600677 ВАЛЕНА VALENA 109600677
96 615 лв./ BGN 35 427 лв./ BGN 2020-05-20
3 МАЛЪК ГРАДСКИ ТЕАТЪР "ЗАД КАНАЛА"
000677194
61 965 лв./ BGN 35 303 лв./ BGN 2020-05-20
4 БИЛТА
203401986
Билта Билта ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Царица Йоанна 12 Билта ЕАД Иван Атанасов Биларев 135244B4063B[..](ПМС55|ТР) Атанас Иванов Биларев ...
Билта Билта ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Гоце Делчев 2900 Царица Йоанна 12 Билта ЕАД Иван Атанасов Биларев 135244B4063B76F6A1163460DF5B9C3002523AB86CC3AC270AA4202BC0790BE0 Атанас Иванов Биларев 5B62BC1F1BC473058E3912A9430DC02BEA069E9A73CC4F33AA99789F78CE1A97 Цветелина Иванова Биларева 0E98E80C3001E4674A1AFDBB4AA2B605A8266E82DC58EC2A4C565CE7AABC282A БИЛТА 101557366 Билта 203401986 Билта Bilta 203401986
71 781 лв./ BGN 33 263 лв./ BGN 2020-05-20
4 РОЛПЛАСТ ГРУП
131553893
РОЛПЛАСТ ГРУП РОЛПЛАСТ ГРУП АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 129 А РОЛПЛАСТ ГРУП АД СВЕТЛИН ВАСИЛЕВ НИКОЛЧЕВ D0EDA46D5CA6[..](ПМС55|ТР) КРЕМЕНА ПЕТРОВА ...
РОЛПЛАСТ ГРУП РОЛПЛАСТ ГРУП АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 129 А РОЛПЛАСТ ГРУП АД СВЕТЛИН ВАСИЛЕВ НИКОЛЧЕВ D0EDA46D5CA62F9B0FC574CCB805E260EEDBCA60AB8275F42C4366F073C9E190 КРЕМЕНА ПЕТРОВА НИКОЛЧЕВА 60F4460C0733485F922DB3E399F8C03BF0974DEDA5940859BE74EB43F1507EDB ВЕСЕЛА КИРИЛОВА БОРИСЛАВОВА C4E9B93DC958055A583E1327F04CE9FB5BB3346C015DBDA7EBF9CA9C3890349E РОЛПЛАСТ ГРУП АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 129 А НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛЧЕВ BC8E6A73BD4F4AB73CB4F8204927B6C1DA796ED2020C6901E79C85569C5D1BAE Ролпласт ЕООД 130355595 Уникредит Булбанк АД 831919536 РОЛПЛАСТ ГРУП ROLPLAST GRUP 131553893
62 856 лв./ BGN 31 859 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЕВРИКОМ
833051309
ЕВРИКОМ ЕВРИКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Цар Иван Асен ІІ 168 ЕВРИКОМ ЕООД НЕДЕЛЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ 77A70E399DCF[..](ПМС55|ТР) ЕВРИКОМ EVRIKOM 833051309(ПМС55|ТР)
ЕВРИКОМ ЕВРИКОМ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Цар Иван Асен ІІ 168 ЕВРИКОМ ЕООД НЕДЕЛЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ 77A70E399DCFC1145C70F92CC847C00109FA4E169867768CBD367D6D9C088932 ЕВРИКОМ EVRIKOM 833051309
60 885 лв./ BGN 31 851 лв./ BGN 2020-05-20
4 БАЛКАН СЪРВИСИС
131227851
БАЛКАН СЪРВИСИС БАЛКАН СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.БАЧО КИРО 5Б БАЛКАН СЪРВИСИС ООД ФИЛИП ТАКЕС МУТАФИС F54A4CC6E140[..](ПМС55|ТР) ВЛАДИМИР ...
БАЛКАН СЪРВИСИС БАЛКАН СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.БАЧО КИРО 5Б БАЛКАН СЪРВИСИС ООД ФИЛИП ТАКЕС МУТАФИС F54A4CC6E1403E672DC46C4CA64A745506636427DC2C359E630A08C9C87FFCC7 ВЛАДИМИР СВЕТОСЛАВОВ РАШЕВ 1443721DCD2331A3214034E73C516C7C8D049C3DE2F5BE6C2A19DC2E2628443E ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЙОТОВ 84D0DE4121CEF6B411303DA6653483AE909ECF8EE66CF001F2C67F360918D3C4 ДАРИНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА F9464E5C73B3C55EE94F2AAB312CBF4E69C8506311D2106F63D836A48884D710 ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА 08F91B7FF2425293C61F6AC5781BC590401B18D5486290A43D5174C87762CB95 ЯВОР НАЙЧОВ АТАНАСОВ 8CA8FB08C6C9BFC500D040E4AEEB3EB34F8BA41C80E1D7F46F4989FA9B7A9A3D СЛАВИ ЙОРДАНОВ СЛАВОВ D44CAAC0DC9B1D7A46850EB31C7459D8DCB45F08AAB1137B51D430D7515F4CE5 ПЕТЪР ПАВЛОВ СТАНЕВ 7F739A5B343F925C9D34CF54B3AC3EB5485C9329BB6EF297A3C8940E8D6E6C0B БАЛКАН СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ЕКЗАРХ ЙОСИФ 31 ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА БЪЛГАРАНОВА 08F91B7FF2425293C61F6AC5781BC590401B18D5486290A43D5174C87762CB95 ПАНАЙОТ СТОЯНОВ АНДРЕЕВ 32A945F0EF79C0B81CA787648447BE3829B731AE11CD12D48764D0E1666F3333 ДОБРОМИР ДИМИТРОВ МАТЕЕВ 06D058947583D8FDD734B4D2EEF6EAB0F122B107A691E23C50B1E0B410F509A3 ЯВОР НАЙЧОВ АТАНАСОВ- 1000ЛВ.; ФИЛИП ТАКЕС МУТАФИС- -600ЛВ. ;ВЛАДИМИР СВЕТОСЛАВОВ РАШЕВ- -600ЛВ ; 1443721DCD2331A3214034E73C516C7C8D049C3DE2F5BE6C2A19DC2E2628443E ФИЛИП ТАКЕС МУТАФИС- -500ЛВ.; ВЛАДИМИР СВЕТОСЛАВОВ РАШЕВ- 500ЛВ.;ДОБРОМИР ДИМИТРОВ МАТЕЕВ- -600ЛВ.; ПАНАЙОТ СТОЯНОВ АНДРЕЕВ- 600ЛВ 32A945F0EF79C0B81CA787648447BE3829B731AE11CD12D48764D0E1666F3333 БАЛКАН СЪРВИСИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ 31 Бояна Иванова Ликоманова - Димова 0D2F3BB7E727CDC9ED7FC43F80479BED3F27DC81EDAC7AC32FEEB7BFE264A01E Бояна Иванова Ликоманова- Димова 0D2F3BB7E727CDC9ED7FC43F80479BED3F27DC81EDAC7AC32FEEB7BFE264A01E Бояна Иванова Ликоманова-Димова 0D2F3BB7E727CDC9ED7FC43F80479BED3F27DC81EDAC7AC32FEEB7BFE264A01E Димитър Живков Проданов 411CD067DF6DFA8F99FDDEEC46AB78AB487B80219644854D93684C7D3051C871 Иван Николаев Гаджонов DC7030D3AA27111BA4290480D222B1AAAC4853ECE2845FD4728130C05655390F БАЛКАН СЪРВИСИС BALKAN SARVISIS 131227851
34 1 505 лв./ BGN 30 693 лв./ BGN 2020-05-20
3 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
825334916
СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 РАЙНА КНЯГИНЯ 3 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ КАРАЙОДОВ ...
СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 РАЙНА КНЯГИНЯ 3 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ КАРАЙОДОВ 7C8E1C9B07EA0861929CBBCC967DDFC1D607E2A7C141AE9724D558D477402FAB МАГИКА ООД 825266244 СОЛВЕКС КОЗМЕТИКС ООД 831473070 НИКОЛАЙ ДЕЛКОВ МУСТАКОВ 10642F409611DAF665815BB2EE1E2BB9BB8430AB6A08CCB16183D4E3CEBCD4F6 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ДАРВИН 2 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кричим 4220 бул. ТРАКИЯ 50 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ SOLVEKS - KOZMETICHNI PRODUKTI 825334916
126 405 лв./ BGN 30 607 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ
175426011
ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 5 546 A ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ B93139D8BC4A[..](ПМС55|ТР) ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ ООД ...
ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 ЛЮЛИН 5 546 A ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ ООД ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ B93139D8BC4A5242FCEA0A31B5CF5E94E56219825957CAC0875BFDF663D06AEA ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 5 546 А Владимир Рангелов Лазов DE1E3E4C03A1B118D79B4FD16E4DB90DEECCBA5660F7D2116C8C35430E189B54 Тера Инвестмънт ООД 175426011 УниКредит Булбанк АД 831919536 Марияна Николаева Добрева 0D973FC093B883F976E7CA35E1C5C3E4FCA1A07C4459F6DF61A406DB9D3256B1 ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ TERA INVESTMANT 175426011
73 698 лв./ BGN 30 555 лв./ BGN 2020-05-20
3 ВАЙС-ПРОФИЛ
131008918
ВАЙС-ПРОФИЛ ВАЙС-ПРОФИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ул. ИЛИЕНСКО ШОСЕ 8 ВАЙС-ПРОФИЛ ООД ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ ХРУСАФОВ B338D6701DC9[..](ПМС55|ТР) ХЮСЕИН МУСА КУЛОВ ...
ВАЙС-ПРОФИЛ ВАЙС-ПРОФИЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ул. ИЛИЕНСКО ШОСЕ 8 ВАЙС-ПРОФИЛ ООД ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ ХРУСАФОВ B338D6701DC9FA69996DD0D1AC6691E476AB602A400F255C205721ABC4F2A524 ХЮСЕИН МУСА КУЛОВ D45DA2E9FF4DC5B9DE0BCEE49211FD85D5A8E3DFD53D38B8162200C6A76AA1D7 ВАЙС-ПРОФИЛ VAYS-PROFIL 131008918
140 354 лв./ BGN 29 752 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТРУД МЕДИА
203021560
ТРУД МЕДИА ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 47 ТРУД МЕДИА ЕООД ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА B9DF6A01862C[..](ПМС55|ТР) МЕДИА ХОЛДИНГ ...
ТРУД МЕДИА ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 47 ТРУД МЕДИА ЕООД ВЕНЕЛИНА АТАНАСОВА ГОЧЕВА B9DF6A01862CD6156B46E62419FFEC1957117E910762BC672F2046865B4C90DE МЕДИА ХОЛДИНГ 040098365 ПЕТЬО ХРИСТОВ БЛЪСКОВ 4D1A18890A352494148D0540BAF15248A078F23CD62BB290548237259E3FB150 БЛЪСКОВ МЕДИА АД 203027104 МЕДИА ХОЛДИНГ АД 040098365 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ТРУД МЕДИА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1756 Изток ул. Лъчезар Станчев 7 ТРУД МЕДИА TRUD MEDIA 203021560
40 1 226 лв./ BGN 29 430 лв./ BGN 2020-05-20
4 ФАРКОЛ
102227154
ФАРКОЛ ФАРКОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. САН СТЕФАНО 28 ФАРКОЛ АД ГЕОРГИ ПЕТКОВ БАЗОТЕВ C4FA6E43E371[..](ПМС55|ТР) ДАНИЕЛ ЛЮБЕНОВ РАДУЛОВ ...
ФАРКОЛ ФАРКОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. САН СТЕФАНО 28 ФАРКОЛ АД ГЕОРГИ ПЕТКОВ БАЗОТЕВ C4FA6E43E3716C32E5EA4E6DEDA307DAF8323338284CB263E99C84A7E1C704EA ДАНИЕЛ ЛЮБЕНОВ РАДУЛОВ 63E7B5C2644881D58CCE302808D4505EC0FB0C80AD14C539895EAC3F793B81F5 ТАНЯ МИНЧЕВА МИНЧЕВА-БАЗОТЕВА 63041E77E4F98F682DF0AC3C4C0CC01AAA444E4C6E0F2AE9D09DABB9B072FD30 ФАРКОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.Филип Македонски 37 ФАРКОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9850 ул.Неофит Бозвели 19 ФАРКОЛ FARKOL 102227154
61 779 лв./ BGN 28 515 лв./ BGN 2020-05-20
4 СТРИМОН СПА
200271256
СТРИМОН СПА СТРИМОН СПА АД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул.ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ 24 СТРИМОН СПА АД ИВАН ПАНОВ ЛЕСЕВ 172CFB828B27[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ...
СТРИМОН СПА СТРИМОН СПА АД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 ул.ЦАР СИМЕОН ПЪРВИ 24 СТРИМОН СПА АД ИВАН ПАНОВ ЛЕСЕВ 172CFB828B27617BF1F3F8511237C293701CD9D8FE40855B8B2D72ABECF489E5 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НАЛБАНТОВ CB41486DC5695761AEBDA106FFDCD31B8A8516837D7C2D020BC9A507875357BC МИЛЕНА МИЛЕНКОВА МИЛЕНКОВА B8BB9B1F20F24FF491B04B0E0C67F63DC705F7B28D01516BEDDFBB51B7B76FE6 АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ТОШЕВ 4476B9E43B425D03C30DD2C663728C1C7594B1528272A8825E46E628A088CB63 Христинка Вълкова Лесева 684456ED07A3B420C6DB6646AF3A85D11705674D52DBCEDEB83A531CACA6658E Мариана Жекова Манолова 18171B9FBE23A1D731FAFDEA602E1EDDA7813271FD34021580B4DBECD4539C0B ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ПЪРВАНОВ 8EF9C6C4BA9AB5E39F98C27F65018C8E749BAC03A7CAEADE55DB2819222D548B МАРИЯНА НИКОЛАЕВА ДОБРЕВА 0D973FC093B883F976E7CA35E1C5C3E4FCA1A07C4459F6DF61A406DB9D3256B1 Петър Иванов Иванов B93139D8BC4A5242FCEA0A31B5CF5E94E56219825957CAC0875BFDF663D06AEA СТРИМОН СПА STRIMON SPA 200271256
68 696 лв./ BGN 28 397 лв./ BGN 2020-05-20
4 ОБЕРОН РАДИО МАКС
175104252
ОБЕРОН РАДИО МАКС ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. КРИЧИМ 69 ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД АДРИАН АЛЕКСЕЕВ ШИШМАНОВ 84C7CA809C04[..](ПМС55|ТР) ...
ОБЕРОН РАДИО МАКС ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. КРИЧИМ 69 ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД АДРИАН АЛЕКСЕЕВ ШИШМАНОВ 84C7CA809C04B85A92C6336A94EF2443661A4E5AB1E4BD3AA5C7C9E7A800A629 МАКСИНВЕСТ ООД 121236866 ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ПРОФ.НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ 6 МИЛЕН ИВАНОВ ЯМАКОВ 250637A59FC14C9FCE8F8861FF5429AB827F4273AF79BF5CF758C1E7EFD34FD3 ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Младост 1 88 А Шинто Аврам Меламед 4123F19A56B703D1EFF10BAB3404AFB6D82D977FD6B5EA61CFE8E155E212BEDA ОБЕРОН РАДИО МАКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Младост 1 Йерусалим 51 АЛМЕА ЕООД 130843720 ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 9FEB045FB44BA263A54F92250EE067BEA8E578E5431548007458F340961CA3D9 ОБЕРОН РАДИО МАКС OBERON RADIO MAKS 175104252
39 1 212 лв./ BGN 28 356 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПРИМАТЕКС
128617407
ПРИМАТЕКС ПРИМАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЯМБОЛЕН 35 ПРИМАТЕКС ООД ТИХОМИР НИКОЛОВ ХЪРСЕВ 9799403B4BFD[..](ПМС55|ТР) ХАКДЖАН МЮНЮР ...
ПРИМАТЕКС ПРИМАТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЯМБОЛЕН 35 ПРИМАТЕКС ООД ТИХОМИР НИКОЛОВ ХЪРСЕВ 9799403B4BFD90B0F3A86B39081BE85800B39807A72D17D0E1F957037A9AEA2A ХАКДЖАН МЮНЮР 5A0AFE8E1232D0E9674918691480C01834A2185C0F98F8521751B580FF5600F4 ШЕБНЕМ ХАКДЖАН 099E21FC0C55FBE51CB5AFA1A5160489 ПРИМАТЕКС PRIMATEKS 128617407
50 934 лв./ BGN 28 005 лв./ BGN 2020-05-20
3 АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ
123164547
АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул. 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 4 АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД НУРЕДДИН БЕСАВЕН ЙОЗХАН ...
АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Казанлък 6100 бул. 23-ТИ ПЕХОТЕН ШИПЧЕНСКИ ПОЛК 4 АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД НУРЕДДИН БЕСАВЕН ЙОЗХАН B9A038AB1CDE7D53F38FF23082DB8B91441CF889B0BFC0E4B206383B12BA0EAA ИБРАХИМ КАЛЕАЛП 9731BA06BC8996AF3B5688FF9608B425 СИРУС ЙОЗХАН B58C4FA9BA3B75B3B81C0B67B3B5D95C ЕДИОНА НАЗАЙ 620AE9FC24B79E08B0EC050A99FFF634 МЕВЛЮДЕ ГЮЛ БАЙРАМ FEEAAD5A33D5C37C46B12E6AC09C3C52 НЕДЖИП БИНГЬОЛ D4D7936643AA23CD914E25BAF20CB15B АРКОМАТ - БЪЛГАРИЯ ARKOMAT - BALGARIYA 123164547
221 208 лв./ BGN 27 571 лв./ BGN 2020-05-20
4 СТРОИТЕЛНА ФИРМА ЛИНЕР
115760857
СТРОИТЕЛНА ФИРМА ЛИНЕР СТРОИТЕЛНА ФИРМА ЛИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.ЦАР КАЛОЯН 14 СТРОИТЕЛНА ФИРМА ЛИНЕР ЕООД ЛЮБКА ДИМИТРОВА КЕМЕРОВА ...
СТРОИТЕЛНА ФИРМА ЛИНЕР СТРОИТЕЛНА ФИРМА ЛИНЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.ЦАР КАЛОЯН 14 СТРОИТЕЛНА ФИРМА ЛИНЕР ЕООД ЛЮБКА ДИМИТРОВА КЕМЕРОВА A83D38A44B736FF8648EE7D0278205611D2024B0D179B7C7DB2E72235654DD29 АТАНАС ГЕОРГИЕВ КЕМЕРОВ D6D26094BB041CC8A1CF788308BA8B8E02B42645C64A32ED6D7CB97EE118BD00 СТРОИТЕЛНА ФИРМА ЛИНЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.Оборище 31 РАДОСТИНА АТАНАСОВА КЕМЕРОВА-РАЗСОЛКОВА EA029B7C276F7C3FD7C75FCA1FE14EB19789E771D56BCC4318D3D0BBF2C2B6BA ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАЗСОЛКОВ DA2A700D63B86A4A2BB04B4C856B68C11A835DD1831F605647F4E32875E4AC95 СТРОИТЕЛНА ФИРМА ЛИНЕР STROITELNA FIRMA LINER 115760857
39 1 163 лв./ BGN 27 220 лв./ BGN 2020-05-20
4 АРАЛДИКА БЪЛГАРИЯ
201921454
АРАЛДИКА БЪЛГАРИЯ АРАЛДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Бъкстон ул. Вихрен 43А АРАЛДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД Екатерина Стефанова Христова ...
АРАЛДИКА БЪЛГАРИЯ АРАЛДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Бъкстон ул. Вихрен 43А АРАЛДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД Екатерина Стефанова Христова D9A14E09978B17E608F0DA83C99F50D9DE218ABBE4D0849D5980BC60F7991796 Ангел Тодоров Блажев 454882AF3F67D3421436856E08E0B00FAA194C1BEF5519588911D1DC4174C3A3 Аралдика Холдингс Лимитид FE5F2C072922AC76D135B1CD02A1B452 Иван Атанасов Биларев 135244B4063B76F6A1163460DF5B9C3002523AB86CC3AC270AA4202BC0790BE0 АРАЛДИКА БЪЛГАРИЯ ARALDIKA BALGARIYA 201921454
55 789 лв./ BGN 26 032 лв./ BGN 2020-05-20
3 ПИВОВАРНИЦА КАМЕНИЦА
205121997
ПИВОВАРНИЦА КАМЕНИЦА ПИВОВАРНИЦА КАМЕНИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Източен 69 ПИВОВАРНИЦА КАМЕНИЦА ЕООД Милко Пламенов Якубов ...
ПИВОВАРНИЦА КАМЕНИЦА ПИВОВАРНИЦА КАМЕНИЦА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Източен 69 ПИВОВАРНИЦА КАМЕНИЦА ЕООД Милко Пламенов Якубов FB6959AB05BFFD5642ECC01A9A43B7EA319B27F9C15AE5DF3C19CDD9B4B3C243 КАМЕНИЦА 825347340 ПИВОВАРНИЦА КАМЕНИЦА PIVOVARNITSA KAMENITSA 205121997
38 1 045 лв./ BGN 23 837 лв./ BGN 2020-05-20
4 МАГМА ПАК
113032967
МАГМА ПАК МАГМА ПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ж.к. ТЕВА бл. 23 вх.А ет.4 ап.12 МАГМА ПАК ЕООД ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КРУМОВ 4661D41B130D[..](ПМС55|ТР) КРАСИМИР ИВАНОВ ...
МАГМА ПАК МАГМА ПАК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ж.к. ТЕВА бл. 23 вх.А ет.4 ап.12 МАГМА ПАК ЕООД ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КРУМОВ 4661D41B130D30AC89498BCC1BBE2CEFB03F11CD155FC8D10BC2D4E6F2BB5CF4 КРАСИМИР ИВАНОВ КРУМОВ 615C300C5DF9C43322D2F85D88211C0657075C71C930CFD4D9017ACA031DAB2D МАГМА ПАК MAGMA PAK 113032967
79 483 лв./ BGN 22 907 лв./ BGN 2020-05-20
3 РИЛСКА СВ.ОБИТЕЛ-РИЛСКИ МАНАСТИР
000264562
59 629 лв./ BGN 22 268 лв./ BGN 2020-05-20
4 С.Б.М.Д.
110046285
С.Б.М.Д. С.Б.М.Д. ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 к.к. Слънчев бряг, х-л Кубан С.Б.М.Д. ООД АЛЕКСАНДР БУХОЛЬЦ A231C715CD4A[..](ПМС55|ТР) АЛИАНС 102889930(ПМС55|ТР) ЯН 102890345(ПМС55|ТР) ДОМАЕВ ДМИТРИЙ ...
С.Б.М.Д. С.Б.М.Д. ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 к.к. Слънчев бряг, х-л Кубан С.Б.М.Д. ООД АЛЕКСАНДР БУХОЛЬЦ A231C715CD4AB521C48D691DD11BE50F АЛИАНС 102889930 ЯН 102890345 ДОМАЕВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 01E91278548F075E288599A75BD27D68 КУЛИКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА E16785386285B7825F957B70DA1E5A9D ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА БУХОЛЬЦ E93A59520A5BF0785BA9A6B6F786D4D5 С.Б.М.Д. S.B.M.D. 110046285
27 1 368 лв./ BGN 22 162 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЕТОН
200376054
ЕТОН ЕТОН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 Симеоново Шумака 16 ЕТОН АД Лукан Димитров Луканов A73F01FB14E6[..](ПМС55|ТР) Марийка Димитрова Андреева ...
ЕТОН ЕТОН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 Симеоново Шумака 16 ЕТОН АД Лукан Димитров Луканов A73F01FB14E69C666E23C02B9D3FD3520880595A970D79BC5FD6A6356676BCD6 Марийка Димитрова Андреева BB998C2F3EC9772F2B8A2A94D0775BE4E9538F44E0029FF7D0FAF557460861DD Димитър Луканов Луканов E6F2E80008243CB8007208263F52E29972FE09608C8F009BD6FE738D9FCE9022 Елди АД 121425801 ЕТОН ЕООД 131230413 ЕТОН 200376054 ЕТОН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1434 кв. СИМЕОНОВО ул. Шумака 16 ЕТОН ETON 200376054
32 1 145 лв./ BGN 21 991 лв./ BGN 2020-05-20
4 ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС МОНТЕСИТО
202747309
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС МОНТЕСИТО ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС МОНТЕСИТО ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Цариградско шосе 357 ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС МОНТЕСИТО ЕАД Десислава Красимирова Гръблева ...
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС МОНТЕСИТО ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС МОНТЕСИТО ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 Цариградско шосе 357 ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС МОНТЕСИТО ЕАД Десислава Красимирова Гръблева 6E63E42CEF238B72795115AFAAD50A9F1E47FA26776182A60A3A77EB0593E7ED Мария Атанасова Гръблева 5AC4A3CCD06AC81F4F35EBEE17CE1C48BD46B6B712B69F57498CADC95100A4E8 Антоанета Александрова Наумова 095FD43CAD0217849334CCFDC17C0DF10AF98B1B56B54C2F270106FF9024AA57 „МОТЕЛ ГОРУБЛЯНСКО ХАНЧЕ” ЕООД 131204856 КА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП С.А. 10D9771BECF2B9DA6C4F006ABA2F75A4 ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС МОНТЕСИТО HOTELSKI KOMPLEKS MONTESITO 202747309
49 740 лв./ BGN 21 744 лв./ BGN 2020-05-20
4 БЕРАТ
201312396
БЕРАТ БЕРАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стремци 6680 ул. АЛЕН МАК 34 БЕРАТ ЕООД РАИМ МАДЕНДЖИ A71D0E9B6F51[..](ПМС55|ТР) МЕРТ МАДЕНДЖИ 833DC5EF87F7[..](ПМС55|ТР) РАИМ МАДЕНДЖИ ...
БЕРАТ БЕРАТ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Стремци 6680 ул. АЛЕН МАК 34 БЕРАТ ЕООД РАИМ МАДЕНДЖИ A71D0E9B6F51209C825C15AA683E8419 МЕРТ МАДЕНДЖИ 833DC5EF87F7E800B2246FC155DA79B7 РАИМ МАДЕНДЖИ 753A1D646E7E43C46CA7FC78CB8D5239 РАИФ ЕФЕНДИ AB4CBBEE789F60412707EB7BCC0335F1 ЯЛЧИН ЙОЗТЮРК A89BEA238C11D1D6B6DFD7A2C90EFD1D БЕРК МАДЕНДЖИ 56050D7B498AFCE088AE76E4473821F6BA5DA85380B207A3A1CDCF09DD0585A1 РАИМ МАДЕНДЖИ D9249419DDC28F072D686743C81704399413635F4F9D03638245B5F68670FAA2 МЕРТ МАДЕНДЖИ 4C5FF2192B524C8D12247EDB56BB4996C67B78A7B7644EF088933002E5F884FD РАИМ МАДЕНДЖИ D9249419DDC28F072D686743C81704399413635F4F9D03638245B5F68670FAA2 БЕРАТ BERAT 201312396
41 873 лв./ BGN 21 480 лв./ BGN 2020-05-20
3 БУЛТЕКС
103874568
БУЛТЕКС БУЛТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК ул. АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ 24 БУЛТЕКС ООД ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ D653E6B88043[..](ПМС55|ТР) СТАНИМИР ...
БУЛТЕКС БУЛТЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК ул. АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ 24 БУЛТЕКС ООД ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ D653E6B88043C8BEEDF978039D82181F5344AA6EAEA27C4A26D7A8C4943D711C СТАНИМИР ХРИСТОВ ИВАНОВ B9BC4184E9F01EFCECD93CA2984013513A3E9C30F49990F60960FDA429AE2048 БУЛТЕКС BULTEKS 103874568
44 790 лв./ BGN 20 851 лв./ BGN 2020-05-20
3 ХЕЛЕНИКА КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ
131404732
ХЕЛЕНИКА КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ХЕЛЕНИКА КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. БОГАТИЦА 9 ХЕЛЕНИКА КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД АЛБЕРТ ЙОСИФОВ ЛЕВИ ...
ХЕЛЕНИКА КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ХЕЛЕНИКА КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. БОГАТИЦА 9 ХЕЛЕНИКА КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД АЛБЕРТ ЙОСИФОВ ЛЕВИ 9AD5B64CDBEF8E47B15AAAC1CF10A6B43C349D5D3122B6EBCFDA332290E2205E ХЕЛЕНИКА АД- РГЪРЦИЯ 209D82AD7BAD2741D4D1E2B123B15684 ХЕЛЕНИКА КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. БАНАТ 5 ХЕЛЕНИКА КОЗМЕТИКС АД- РГЪРЦИЯ 54E56552B69D0EA14237DA257A115A72 ХЕЛЕНИКА КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ HELENIKA KOZMETIKS BALGARIYA 131404732
37 928 лв./ BGN 20 599 лв./ BGN 2020-05-20
3 ХЕЛИОС
107516999
ХЕЛИОС ХЕЛИОС АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ЗОНА ИЗТОК 1 ХЕЛИОС АД ДАНИЕЛА МАРИНОВА ИВАНОВА 0FEC625FB22E[..](ПМС55|ТР) КОСТАДИН МАРИНОВ КОСТАДИНОВ ...
ХЕЛИОС ХЕЛИОС АД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ЗОНА ИЗТОК 1 ХЕЛИОС АД ДАНИЕЛА МАРИНОВА ИВАНОВА 0FEC625FB22E7DA9798EED43B1293A9D08EF45AAB3F559F4403797114F336C3B КОСТАДИН МАРИНОВ КОСТАДИНОВ 45F342953402F131FC9B3269BCDEF619D0346B2E3570749B287C800E99E898A7 МАРИЯ КОЛЕВА ЦОНКОВА 02B908EDAEA8CAA76AD086AC374771EF0106027F9A5BC14A227B65FDB94BF9E5 ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ D8536298D22133CE7321757AC85954025FFE7063FC889C6E1DF9DEDD3E274B25 ХЕЛИОС HELIOS 107516999
50 668 лв./ BGN 20 053 лв./ BGN 2020-05-20
4 БАУТЕК БЪЛГАРИЯ
200961766
БАУТЕК БЪЛГАРИЯ БАУТЕК БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 2 БАУТЕК БЪЛГАРИЯ ООД ОРЛИН ВЛАДИМИРОВ ДЖЕЛЕПОВ 70F50410C982[..](ПМС55|ТР) ЛЕОНИД ...
БАУТЕК БЪЛГАРИЯ БАУТЕК БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 УЛ. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 2 БАУТЕК БЪЛГАРИЯ ООД ОРЛИН ВЛАДИМИРОВ ДЖЕЛЕПОВ 70F50410C98238B1D8190FBB039CCB03640EBB2A49A35D6F721242CEA249BA8B ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ ДОКТОРОВ 1524EE07C8B710D2D863187E6E03726E АРМЕН ТИГРАНОВИЧ ЕСАЯН 8E9B1A73282CECEC00E89DF8A64B81A9 БАУТЕК БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 2 Б БАУТЕК БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Независимост 2А УЛЬЯНА НИКОЛАЕВНА СЬIРОЕГИНА 91CDE482B77B7C1836EB3AA892E5D145 УЛЬЯНА НИКОЛАЕВНА СЬIРОЕГИНА, ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ ДОКТОРОВ 68C3A18C9DB6F5F528C5584C1AAEE709 УЛЬЯНА НИКОЛАЕВНА СЬIРОЕГИНА, АРМЕН ТИГРАНОВИЧ ЕСАЯН 785D447CEC42D14C2E0BE8547942225D Леонид Семенович Докторов 923A8CD3BBEC5A1F1342005BE8B6FE02 Ульяна Николаевна Сыроегина DAFF37E7936532800BC17E1456CD1317 Армен Тигранович Есаян E139DD9FC73DB7581555736D90124350 АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ БРОВЦИНОВ D5ED8B83CC78B1FB4E7CFD7228F55F81 БАУТЕК БЪЛГАРИЯ BAUTEK BALGARIYA 200961766
45 739 лв./ BGN 19 955 лв./ BGN 2020-05-20
4 ВИЛАЗ ГРУП
175102842
ВИЛАЗ ГРУП ВИЛАЗ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ПИРОТСКА 18 ВИЛАЗ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 бул. ЦАРИЦА ЙОАННА 158 ВИЛАЗ ГРУП ООД ВАСИЛ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ ...
ВИЛАЗ ГРУП ВИЛАЗ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ПИРОТСКА 18 ВИЛАЗ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 бул. ЦАРИЦА ЙОАННА 158 ВИЛАЗ ГРУП ООД ВАСИЛ ИВАНОВ ЛАЗАРОВ 264476DE39F072A559A0CB9DD22EEDDC8726BB6488FBD68AC5EF01C4288E58E5 МАЯ ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА 3EAD6EF0894B8CA9EC382F340B0E05DF931851DA127AC2B26909E6E9900DE9D6 ВИЛАЗ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 бул. ЦАРИЦА ЙОАННА 168 ВИЛАЗ ГРУП VILAZ GRUP 175102842
44 753 лв./ BGN 19 868 лв./ BGN 2020-05-20
4 БУЛТЕМ
126705405
БУЛТЕМ БУЛТЕМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ГРАДСКИ ХАЛИ БУЛТЕМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. БЪЛГАРИЯ 150 БУЛТЕМ ООД ДИМИТЪР ТОНЕВ ГОЧЕВ ...
БУЛТЕМ БУЛТЕМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ГРАДСКИ ХАЛИ БУЛТЕМ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. БЪЛГАРИЯ 150 БУЛТЕМ ООД ДИМИТЪР ТОНЕВ ГОЧЕВ E487453105515A06CAF1B0A54A4E23E74BA7666350CCEE9654E099778993BBBA НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ГОЧЕВА 0301E68BCB2137B2DC309A18C1AE1304B8F38A1A4EA8F5759D6351C9A90E578F БУЛТЕМ BULTEM 126705405
49 672 лв./ BGN 19 760 лв./ BGN 2020-05-20
4 ФОКС ЛАЗЕР
131198403
ФОКС ЛАЗЕР АДВЕРТАЙЗИНГ ФОКС ЛАЗЕР АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 МЛАДОСТ 1 30А Б ФОКС ЛАЗЕР АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД ДАКО ПЕНКОВ ЛИСИЧКОВ ...
ФОКС ЛАЗЕР АДВЕРТАЙЗИНГ ФОКС ЛАЗЕР АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 МЛАДОСТ 1 30А Б ФОКС ЛАЗЕР АДВЕРТАЙЗИНГ ЕООД ДАКО ПЕНКОВ ЛИСИЧКОВ 712F80BE0EBE8F244E3AF87C16207CF8887AE1A967CC2FF88293975F1B88543F ФОКС ЛАЗЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Яков Крайков 2 ФОКС ЛАЗЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Шипченски проход 8, Бизнес център Галакси, офис 501 ФОКС ЛАЗЕР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Шипченски проход 18, Бизнес център Галакси, офис 501 ФОКС ЛАЗЕР АДВЕРТАЙЗИНГ FOKS LAZER ADVERTAYZING 131198403
59 553 лв./ BGN 19 572 лв./ BGN 2020-05-20
4 РОКОН - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР
121117171
РОКОН - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР РОКОН - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ВИТОША 21-ви ВЕК 56А РОКОН - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД ОГНЯН МАРИНОВ КЪТОВ ...
РОКОН - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР РОКОН - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ВИТОША 21-ви ВЕК 56А РОКОН - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР АД ОГНЯН МАРИНОВ КЪТОВ DA45964F504BB94527968978F4B55757195E25B1B89ED9C64640A1B0CA43A0DA ВЛАДИСЛАВ КОСТАДИНОВ ХРИСТОВ 3FC0EA68D9C63DA74771D20EE50BD34EC3519BAAE3C94CA65E7539A76E1165D5 ДИАНА МИТКОВА НИКОЛОВА 1E9D8D448178E9A5E858000366727D66AD73F8C34F3B691F89FC405C57F820D7 БОЙКО НИКОЛОВ ХРИСТОВ DDDDE60655AAF592BA9650D52716F5F9C2A343FE0BFEFDA8A5BB8082C2983026 РОКОН - ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ROKON - IZSLEDOVATELSKI TSENTAR 121117171
14 2 327 лв./ BGN 19 543 лв./ BGN 2020-05-20
3 ПЕТРОЛ
831496285
... с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС ... с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС ...
ПЕТРОЛ ПЕТРОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 43 ПЕТРОЛ АД СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ 3FC9F271086154CB186035B1B1389D699F8FC57843F46C80842246209B0B2DC6 ЦВЕТАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ 4D9E63F2712B2752449E14D7BDF36380A74D3D53945CB45F5C9861D9BCD8EB0F ДЕНИС ЕРШОВ F00B0E970616F6E29142B83D4B3319F9 ИВАН ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ 877034CEA03ABA02656FA325ADE070AB8FCC7349C238588C510D93FF60F4B217 КАЛОЯН БОРИСОВ КЪРШЕВ 956715A14F19669851674D633AB99BE9D4E980A5AE71F0EA145872DC8D95706E МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ 8FF04058A3F63F3D7F57163D14103460A788F07972431DC0EDA847175F070704 СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ 1C1C4581B7103BB192C873732588425A7FD8CD7663A6421F36E9F79F2BB71FA5 ИВАН НЕЙКОВ НЕЙКОВ B88F082FF130D61C06EA1B9F369BFFEEE497690DA8AB92DFCD95DA124B6A2E86 НЕДЕЛЧО ПРОШКОВ ЯНАКИЕВ 99AAB8AE83C6B62ECAEC977ECECEB022605FDF96F5F2A050D98FA41AB1F032A8 ЕРШОВ ДЕНИС DB9755DAE34B2793C96D8F7A022E4EA8 СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ AE754B5791A2CD594945B2DC02CA1327212691C57A037C97E49FECE4F1306DD9 ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ ED27EBC207E943566608CCB818500E451E44B9C9F7936D282D701E1BE14EFD42 СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ - временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 10.03.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав 3FC9F271086154CB186035B1B1389D699F8FC57843F46C80842246209B0B2DC6 ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ - временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 10.03.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав ED27EBC207E943566608CCB818500E451E44B9C9F7936D282D701E1BE14EFD42 СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ- временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав 3FC9F271086154CB186035B1B1389D699F8FC57843F46C80842246209B0B2DC6 ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ- временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав ED27EBC207E943566608CCB818500E451E44B9C9F7936D282D701E1BE14EFD42 Корект Фарм ЕООД 131231668 Траян Антонов Кършутски B75DC655BDE052BD2868C191DE3D3A7A87B80C4C27151A5CE80A270888A8CF0E Алфа Капитал АД 202658967 АЛФА КЕПИТЪЛ АД 202658967 Георги Иванов Татарски 1086C5F66013040FFDBE3B48650CE9787F2A0B0E3DDEF71D6B3B1A10AAC1C6F4 Милко Константинов Димитров C462D1DFEF2B5DE529EE1E5D240C39B9E451FA87EABBA3765DEAE2F8C1F4A247 Сергей Азариевич Гиндич 0148276A978C923D8CF9716C4EA813C4FEBE21E98DB0FD6C4AE701674A714E93 Гриша Данаилов Ганчев 49492134E1BB63D84F470723A832B3B965CF52BB9346B2B3AE25BCB265A9245C ПЕТРОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 хотел Ловеч, ул. Търговска 12 ПЕТРОЛ КОРЕКТ 203177666 ИВАН АЛИПИЕВ ВОЙНОВСКИ 195B37BF51D5E16220D9BEC6115463779489EC56F1BC1F46B159B9980AD77468 ПЕТРОЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 203176781 Кирил Емилов Шилегов 2D3D5D42A57BB61E4B4162769304D7E7991F71330D9BB82F07F8C248BC370F8B Лъчезар Николов Граматиков 49285141130A24502FF66F5FE4DBD772BC786024A12AC1EEAB26EA9A89AC8AF9 ПЕТРОЛ PETROL 831496285
71 453 лв./ BGN 19 286 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЛАКИ - 99
201425497
ЛАКИ - 99 ЛАКИ - 99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХРИСТО БОТЕВ 39 ЛАКИ - 99 ЕООД ЛИ ЦЗЮН 9D3B514D2B56[..](ПМС55|ТР) СУН КСЯОЮАН ...
ЛАКИ - 99 ЛАКИ - 99 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ХРИСТО БОТЕВ 39 ЛАКИ - 99 ЕООД ЛИ ЦЗЮН 9D3B514D2B5694CB7341B2F4834334BB44DD5333A5842CEAEDB849480883DA57 СУН КСЯОЮАН 7D613365E53D9EE21AE2252893854F7F ЛИ РЕНШАН F6C521064EFD75DC3AB3DA5CD049645A ЛАКИ - 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4004 ул. АСЕН ХРИСТОФОРОВ 6 СУН СИАОЮЕН F82DE852230A7D07C15D47C75F9F1AF5 ВУ ФУДЖИ 7EDD0EBBC31239B162949873B903EC3A ЛИ ЖЕНШАН 5B0C3CECFB96F94A71BF15E2B3B9623F ВУ ФУДЖИ EFB1E88795745E0A4DA16011E0DE4662 СУН СИЯОЮЕН A3E7D4B22BC6C8D2D76F1CEA5CEC4244 ЛИН СЯОХУ 059A4A4D3ABEA68B4D3D5DF7F5ABDFD2 ЧЕН АНДЗИЕ 6C4E34E1996A8415F00788E880D9C26F ЛЮ ХУИ 7553F5AD42CEFC4A54800D08186412AD ХУАНГ ХАОМИНГ 8FF978A55795230279F450F1E8BF2CED ЛАКИ - 99 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 бул. Цариградско шосе 2 КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО 131463734 ЛАКИ - 99 ООД ЦЗЮН ЛИ 9D3B514D2B5694CB7341B2F4834334BB44DD5333A5842CEAEDB849480883DA57 ЛАКИ - 99 LAKI - 99 201425497
48 660 лв./ BGN 18 996 лв./ BGN 2020-05-20
3 САНЕКС
030001738
САНЕКС САНЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 79 САНЕКС ООД Стоян Димитров Икономов E1B89EAC0489[..](ПМС55|ТР) Николай Спасов Николов ...
САНЕКС САНЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1463 ул. ЦАР АСЕН 79 САНЕКС ООД Стоян Димитров Икономов E1B89EAC0489EFBD3E2F253F2D7D1A19AAA90454F06DE4ACC6C511DA31624111 Николай Спасов Николов 1DAFCF40E6510774DBEE7E2B8F0C3B9BC2E4421115533FFE1BFA4B84313F48B6 Румен Петков Пенчев 114DE2F4CC475C21D40E12ADE2560768D1A91DB90B7314EEEA105DFB54C6CBB5 САНЕКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 бул.Дондуков Корсаков Княз 66 АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ПЕНЧЕВ A95C3B9044A162F8CE43E2BEAFE09EE8C9E5E22327AE1EEBE835E79E4A14080A ГЕОРГИ РУМЕНОВ ПЕНЧЕВ C3B0A2DC81EDA6DE9654BDBEB1DDA95ABE692AE07B2E6DDE6711AD0E105FD5A9 САНЕКС SANEKS 030001738
54 562 лв./ BGN 18 198 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТИ ЕС БИ ГРУП
201170744
УСПЕХ КОСТИНБРОД УСПЕХ КОСТИНБРОД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ПОЛЕТО 4 УСПЕХ КОСТИНБРОД ЕООД КРЕМЕНА ПЕТРОВА НИКОЛЧЕВА 60F4460C0733[..](ПМС55|ТР) УСПЕХ ...
УСПЕХ КОСТИНБРОД УСПЕХ КОСТИНБРОД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 ПОЛЕТО 4 УСПЕХ КОСТИНБРОД ЕООД КРЕМЕНА ПЕТРОВА НИКОЛЧЕВА 60F4460C0733485F922DB3E399F8C03BF0974DEDA5940859BE74EB43F1507EDB УСПЕХ КОСТИНБРОД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Банкя 1320 Варна 19а Успех Костинброд ЕООД 201170744 Уникредит Булбанк АД 831919536 Ти Ес Би Груп ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. „Казбек“ 51 Ти Ес Би Груп ЕООД Цветан Бойков Борисов A7C2C42CF5E222BD097F9DF3F75968BEBCF37E93410FC9C9460594EB35E7E73D УСПЕХ КОСТИНБРОД USPEH KOSTINBROD 201170744
35 841 лв./ BGN 17 667 лв./ BGN 2020-05-20
4 М-ГАЗ
117655837
М-ГАЗ М-ГАЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.БОРИМЕЧКА 8А Момчил М-ГАЗ ЕООД БОРЯНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА 0DFA2DFD80E3[..](ПМС55|ТР) М-ГАЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе ...
М-ГАЗ М-ГАЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул.БОРИМЕЧКА 8А Момчил М-ГАЗ ЕООД БОРЯНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА 0DFA2DFD80E360A969D9EFF73D697786702420FE6D6911B4EE9D49A21055C32C М-ГАЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 бул. ЛИПНИК 73 А ЮЛИЯ СТЕФАНОВА ТОЛЕВА 4023CEA770296C3030F7F9F50567085025885D971BE23C9721F9F5969EFD40CA СТОЯН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ C53A218065BEF782DCE243F6ABB23CFA0EF3963EA5019E81F9229BD1D08E2B26 М-ГАЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7005 пл. ХАН КУБРАТ 1 БОРИСЛАВ АСЕНОВ САВЧЕВ 31D9C9D8F2D6FEC4B5D2C5AC5BECFC8D60A5BEA40C2795A05B59D4C0B3CB2B53 М-ГАЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 пл. Хан Кубрат 1 М-ГАЗ M-GAZ 117655837
14 2 071 лв./ BGN 17 397 лв./ BGN 2020-05-20
4 АТА-СПА
203851289
АТА-СПА АТА-СПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Вършец 3540 ул. „д-р Константин Пенев № 1А, хотел „АТА-СПА“ АТА-СПА ООД ЕМИЛ МИЛКОВ ИВАНОВ 6521A31B37BB[..](ПМС55|ТР) ...
АТА-СПА АТА-СПА ООД БЪЛГАРИЯ гр. Вършец 3540 ул. „д-р Константин Пенев № 1А, хотел „АТА-СПА“ АТА-СПА ООД ЕМИЛ МИЛКОВ ИВАНОВ 6521A31B37BB92A41A5CAC5C21B21155B7DC352FFFEE66A4459FF384343CBB3A ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВА СТАНОЕВА E4E21CC1D656BE974D99F331101AC0C14FC2519C4BA3C07E3ED31CF32A3A786E МАРИАН ИВАНОВ РИМПЕВ 3BCD67193B9A25B0A3286C0481C1ECCE3BF155DEABF6A9B29CADB6DB35E42928 „ЕС ЕС ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТИНГ” ЕООД 201734974 ИВО ДИМИТРОВ ГИГОВ 83809C61F8CF45F23AEF779DD97C4D5DBE3121009A26D09BE198411A11DEAA99 АТА 111562949 АТА-СПА 203851289 АТА-СПА ATA-SPA 203851289
39 725 лв./ BGN 16 967 лв./ BGN 2020-05-20
4 СТАНБИ
201490744
СТАНБИ СТАНБИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 Герена 171 . СТАНБИ ЕООД СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 70B3DCF0769D[..](ПМС55|ТР) СТАНБИ STANBI 201490744(ПМС55|ТР)
СТАНБИ СТАНБИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Кюстендил 2500 Герена 171 . СТАНБИ ЕООД СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 70B3DCF0769DC7A9B173CE8821D6D6EE8403DEF185C733F78D2FA392D1F4ED46 СТАНБИ STANBI 201490744
45 617 лв./ BGN 16 666 лв./ BGN 2020-05-20
3 ДЖЕЙ СИ ДЕКО ИМИДЖ
204826560
Джей Си Деко Имидж Джей Си Деко Имидж АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Московска 3А Джей Си Деко Имидж АД Владимир Любомиров Павлов 27D71FFFACCB[..](ПМС55|ТР) Тило ...
Джей Си Деко Имидж Джей Си Деко Имидж АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Московска 3А Джей Си Деко Имидж АД Владимир Любомиров Павлов 27D71FFFACCBC6B2C688C03A2E31D39CB6117AAF05852EFD2724967A139E4A02 Тило Щарке D16F5FE0F674F895D25CBEAFF93D67D6 Любомир Владимиров Павлов 15880B3761158CE316C7FEEC3DC391A1022B9E0022A20C9DC8910078618D3650 Теодора Томова Ъндъруд EBE0F7C6307C284E61091CD0C13E86C77155C9A1638DF91A03278C9A970F71B4 Джей Си Деко Имидж АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Фритьоф Нансен 37А Джей Си Деко Имидж Dzhey Si Deko Imidzh 204826560
17 1 618 лв./ BGN 16 502 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЕФЕКТ-3
831432514
ЕФЕКТ-3 ЕФЕКТ-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София СИМЕОНОВО ул. 193 2 ЕФЕКТ-3 ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦУРЕВ AFC93D41D24C[..](ПМС55|ТР) РОСЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ ...
ЕФЕКТ-3 ЕФЕКТ-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София СИМЕОНОВО ул. 193 2 ЕФЕКТ-3 ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦУРЕВ AFC93D41D24CDF3143E826465CD332AF8BAA7AD224BFE61E4E17FB491BE8F508 РОСЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ 764001BF9D1D0CAF72AF3E2EB2CDCED1B8617A0AC6C7DAD97A918436C7F6D621 ЕФЕКТ-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 КНЯГИНЯ МЯРИЯ ЛУИЗА 29 КРАСИМИРА ТОДОРОВА МАРЕКОВА E87511919FF52101A6C96F758535B6A5F0C0C56E3D56F1C4585794053E31DA9A ВАЛТРЕКС-КОМЕРС 831262827 ЕФЕКТ-3 831432514 Носетра Лимитид 27CD7B348850FF4D5E55625BBD108268 ЕФЕКТ ТРАНСПОРТ 131038523 Носетра Лимитид 5B43A8F3D0684ECC33C09741143E99C6 Куулгрей Трейдинг Лтд 64D36A544D929FDFFD89000333D100E8 ЕФЕКТ-3 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Изток ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 17 2 АНГУС КЕТЪРИНГ 204653431 ЕФЕКТ-3 EFEKT-3 831432514
26 1 050 лв./ BGN 16 376 лв./ BGN 2020-05-20
4 МЛД ТРЕЙДИНГ
131181286
МЛД ТРЕЙДИНГ МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ЛОЗЕНЕЦ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 2 МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД ВИХРА ВЛАДИМИРОВА ДАМЯНОВА-ПЕТРОВА ...
МЛД ТРЕЙДИНГ МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ЛОЗЕНЕЦ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 2 МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД ВИХРА ВЛАДИМИРОВА ДАМЯНОВА-ПЕТРОВА E2F40A5405D982DE7719A77C9FE90C22C05ED8D208497417AA0FAD2D6D07627B ЕТ ВИХРА ДАМЯНОВА 126520492 МЛД ТРЕЙДИНГ ЕООД 131181286 МЛД ТРЕЙДИНГ MLD TREYDING 131181286
14 1 922 лв./ BGN 16 144 лв./ BGN 2020-05-20
4 МЕРИКАН-2000
117111278
МЕРИКАН-2000 МЕРИКАН-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. РАКОВСКА 9 МЕРИКАН-2000 ЕООД МАРИЯ СТЕФКОВА ИВАНОВА BC3F596649DA[..](ПМС55|ТР) ЗЛАТАН ТЕРЗИЧ ...
МЕРИКАН-2000 МЕРИКАН-2000 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. РАКОВСКА 9 МЕРИКАН-2000 ЕООД МАРИЯ СТЕФКОВА ИВАНОВА BC3F596649DAC083E92FFB04CA8C8A87D5AB0FFF5EF783B43E765A312BB9F4FC ЗЛАТАН ТЕРЗИЧ EC00ED4E91908D5D707653E8791858679EC75C4721AD47D3562D4B058D69B40D МЕРИКАН-2000 MERIKAN-2000 117111278
37 726 лв./ BGN 16 109 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДЖЕЛАТО 2009
200791844
ДЖЕЛАТО 2009 ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 квартал 239 имот 3572 ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Иван Вазов Бурел 72А 72А Б ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД Димитър Йорданов Андреев ...
ДЖЕЛАТО 2009 ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 квартал 239 имот 3572 ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Иван Вазов Бурел 72А 72А Б ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД Димитър Йорданов Андреев 6276670CFE0CA49C8150F862B8EDD2A687797C1CD042AD3DDE9BB17179B481F7 ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Елин Пелин 2100 ЕКАТТЕ 27303, МЕСТНОСТ ШАОВИЦА имот 031155 - - ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Иван Вазов Янко Забунов 6 59 1 ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Център ул. Цар Самуил 7Б - - Юрдан Савов Андреев F2AD1CE014591EFBB0DEB08BB529966070BDDB870A1D670A9CD8BC06883DC00F ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Елин Пелин 2100 местност „Шеовица“ ул. „Лесновска“, ПИ № 031155, цех за сладолед - - - ДЖЕЛАТО 2009 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев ул. Николай Коперник 44 ДЖЕЛАТО 2009 DZHELATO 2009 200791844
13 2 035 лв./ BGN 15 875 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТЕАТЪР "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ"
123551647
27 979 лв./ BGN 15 856 лв./ BGN 2020-05-20
4 ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ
115147345
ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 НЕСТОР АБАДЖИЕВ 37 ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ ООД ЕМИЛ МОИС КАПОН 63EEAC07ED24[..](ПМС55|ТР) МАРИЯ ВАСИЛЕВА ...
ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4023 НЕСТОР АБАДЖИЕВ 37 ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ ООД ЕМИЛ МОИС КАПОН 63EEAC07ED2433C5C9F0A78CE5F8275440FBC41A4F671D949DCC6FE45D6C9CA4 МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН F304B96D9BD15B2EBF5EB30307726A1D618E70E481427E833564ED6C125049A3 ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ FERNET BALGARIYA 115147345
18 1 430 лв./ BGN 15 441 лв./ BGN 2020-05-20
4 БЕТА - 12 - ИВАНОВИ
040114702
БЕТА - 12 - ИВАНОВИ БЕТА - 12 - ИВАНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.ВАСИЛ АПРИЛОВ 12 БЕТА - 12 - ИВАНОВИ ООД БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ ...
БЕТА - 12 - ИВАНОВИ БЕТА - 12 - ИВАНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.ВАСИЛ АПРИЛОВ 12 БЕТА - 12 - ИВАНОВИ ООД БОРИС ИВАНОВ ИВАНОВ 099CF21916723F84ECA2F3966634DB45F1CD45464AC32C1648BB4471B78E8BAE СТОЙКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА 072219144C5DD48438688F9C2581DA9DF9B93B766A220565E7F4543239F108C1 БЕТА - 12 - ИВАНОВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ВАСИЛ АПРИЛОВ 158 Г БЕТА - 12 - ИВАНОВИ BETA - 12 - IVANOVI 040114702
59 433 лв./ BGN 15 332 лв./ BGN 2020-05-20
4 ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ
200012200
ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Съборна 2а ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ ЕООД Петер Хартман B2D05436E467[..](ПМС55|ТР) Георг Мюлер ...
ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Съборна 2а ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ ЕООД Петер Хартман B2D05436E467A5E846E4360704F2CA60 Георг Мюлер EFB625083BF1A246F7BA36F46D72BE04 Торстен Валтер Венк 34C783E5D4B70C68441802A8915A7698 Валтер Артур Нойрот A9CE99CE3D1B72EF2018F16ED6F910B2 Дайхман Шуе Сървис ГмбХ, гр.Есен, Германия 1D4FC2F4A2ED567927DEB6E955A54D1D МАРКУС ПИНГГЕРА F653199E5B1E1E8E13DBFE7C1685D3D6 ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 ул. Околовръстен път 260, БИЗНЕС ЦЕНТЪР, секция С Валтер Клайн FA11E47AE552C34749A414B0CB092F7D Владимир Стоянов Владимиров 9B07A609068EEB46B43FDB64119EF613CAA282ADE3DEE538C956E8EF6DD5FD4C Дайхман Шуе Сървис ГмбХ, гр.Есен, Германия 444163B8EB8D196A3D640F02C9B73A08 Дайхман Шуе Сървис ГмбХ 67A1EFB50AB1F979A188F173854025B1 Дайхман Шуе Сървис ГмбХ, Чуждестранно юридическо лице ED27B93DBA44F053DBEC517F80719663 Волфганг Вислшпергер C50841210B86E5EC3012928C4AB7E83D Дайхман Шуе Сървис ГмбХ, Чуждестранно юридическо лице C15D0405FE5CB42C0D78A2901796D44F ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. Цариградско шосе 115Г, бизнес сграда Мегапарк Вейт Фолкер Вайланд 6EBFC3DC0E2ED1A7F600DC58A3D91B84 ДИЛЯНА ДИМИТРОВА АСЕНОВА 63B4DB2CC0D9AF8F50D405768F35893A48AB1F629DE9200CFAEDB4CD74684561 Александър Клумецки B445CEB781E691F1FD704AB5FA551C30 ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ DAYHMAN TARGOVIYA S OBUVKI 200012200
30 821 лв./ BGN 14 770 лв./ BGN 2020-05-20
4 ФОРМОПЛАСТ
000220548
ФОРМОПЛАСТ ФОРМОПЛАСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ ФОРМОПЛАСТ АД ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА 407D35D604AD[..](ПМС55|ТР) ФОРМОПЛАСТ 98 АД 121730021(ПМС55|ТР) ...
ФОРМОПЛАСТ ФОРМОПЛАСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ ФОРМОПЛАСТ АД ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА 407D35D604AD1DE85D353421DBA4BB01E1976F27456754EB29B5336B565981CB ФОРМОПЛАСТ 98 АД 121730021 АСЕН МИЛКОВ ХРИСТОВ CF3FC6527447586D0B0DB1F4D8B392721A6CD37FBD1D17FBB4AA0583C1019944 ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА 2EB95F6C9080D24F6B567764343906ADCBF22DB8859583AAD0A307884C07B172 БОНДС АДВАЙЗЕРС ЕООД 121376462 БОНДС АДВАЙЗЕРС ЕООД чрез НАЗЪМ ХИКМЕТ АЛИОСМАН 121376462 Назъм Хикмет Алиосман DB52791B631C5823B3751EF44EF4D2B5117DF4C67EBBAE397EFAC02716517399 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 8F1DC674813A5CEDE7AE545D230FE870EA73D0D68225FE2C9110D7BD1D847656 АЙДЪН ФАИК АДЕМ D7A3022A95FB8CEC1806EB0CFEAA99BD611499CBAE4A4ABCA5C6E115B73C5B21 ЙОРДАН АНТОНОВ РАДЕНКОВ B6EF80D96F81B6998DACE104A1DEE4AB81AF1368EE1AB9D364386EB9AF3B44B5 БОНДС АДВАЙЗЕРС ЕООД чрез НАДЕЖДА НАЙДЕНОВА ПАНУШЕВА 121376462 ФОРМОПЛАСТ FORMOPLAST 000220548
29 826 лв./ BGN 14 364 лв./ BGN 2020-05-20
4 НАДЕЖДА-94
108562654
НАДЕЖДА-94 НАДЕЖДА-94 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЪЛГАРИЯ 99 НАДЕЖДА-94 ООД ТРИФОН КОЛЕВ СИДЕРОВ 1756D3E832BB[..](ПМС55|ТР) АНТОН НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ ...
НАДЕЖДА-94 НАДЕЖДА-94 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЪЛГАРИЯ 99 НАДЕЖДА-94 ООД ТРИФОН КОЛЕВ СИДЕРОВ 1756D3E832BBBBBA15EBB1840C1A7CA1E9F13DCC6029CCC513524AF47948FDA9 АНТОН НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ C7B3CD6147ED56204F220F64D9BC9BD2235A5AC9E3A325DD9E2CBC8B73DC493C АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ 000224742 НАДЕЖДА-94 108562654 НАДЕЖДА-94 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 Студен Кладенец ул.Дарец 9 НАДЕЖДА-94 NADEZHDA-94 108562654
35 666 лв./ BGN 13 977 лв./ BGN 2020-05-20
4 СТРОЙ МОНТАЖ МН
200688260
РОЛПЛАСТ СТРОЙ РОЛПЛАСТ СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 129 А РОЛПЛАСТ СТРОЙ ЕООД СВЕТЛИН ВАСИЛЕВ НИКОЛЧЕВ D0EDA46D5CA6[..](ПМС55|ТР) РОЛПЛАСТ ЕООД ...
РОЛПЛАСТ СТРОЙ РОЛПЛАСТ СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 129 А РОЛПЛАСТ СТРОЙ ЕООД СВЕТЛИН ВАСИЛЕВ НИКОЛЧЕВ D0EDA46D5CA62F9B0FC574CCB805E260EEDBCA60AB8275F42C4366F073C9E190 РОЛПЛАСТ ЕООД 130355595 РОЛПЛАСТ СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 Император Константин Велики 19 РОЛПЛАСТ СТРОЙ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд Император Константин Велики 19 Милена Веселинова Николова 344CB86F9DDF81DDE03C9107CA4B3DA284F73633AF98B64024876D4E040B20B1 СТРОЙ МОНТАЖ МН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костинброд 2230 Император Константин Велики 19 РОЛПЛАСТ СТРОЙ ROLPLAST STROY 200688260
63 368 лв./ BGN 13 919 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
205677435
40 571 лв./ BGN 13 693 лв./ BGN 2020-05-20
4 ЗИИУ СТАНДАРТ
101013592
ЗИИУ СТАНДАРТ ЗИИУ СТАНДАРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №38 ЗИИУ СТАНДАРТ АД СВЕТЛА МИЛЧЕВА МИХАЛЕВА 6985432A0218[..](ПМС55|ТР) ИВО БЕНЧЕВ ...
ЗИИУ СТАНДАРТ ЗИИУ СТАНДАРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №38 ЗИИУ СТАНДАРТ АД СВЕТЛА МИЛЧЕВА МИХАЛЕВА 6985432A021875EF83CC018592E373E80CFA5E1751CACA5FFADB26CB6EE74554 ИВО БЕНЧЕВ ГАНОВСКИ E529118CA90353D83F667B701C62A2A76696F82C23503ED67CC6987FE135764A АДВЕНА ЕООД 130253462 ИНТЕЛТРЕЙД ЕООД 130253430 РУЖА НАРЦИСОВА СМИЛКОВА B4F72D953FFD20CBB820E78484EB0868BDF2D4FDBE03C944BFFBEF7EE6162F8A АДВЕНАООД 130253462 ИНТЕЛТРЕЙДС ЕООД 204505308 АДВЕНИ ЕООД 204503428 ЗИИУ СТАНДАРТ ZIIU STANDART 101013592
22 1 034 лв./ BGN 13 651 лв./ BGN 2020-05-20
4 ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ "ЛЕДЕНИ АНГЕЛИ - ПЛОВДИВ"
115504021
ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕДЕНИ АНГЕЛИ - ПЛОВДИВ ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕДЕНИ АНГЕЛИ - ПЛОВДИВ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. СРЕДЕЦ 79 ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕДЕНИ АНГЕЛИ - ПЛОВДИВ ...
ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕДЕНИ АНГЕЛИ - ПЛОВДИВ ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕДЕНИ АНГЕЛИ - ПЛОВДИВ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул. СРЕДЕЦ 79 ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕДЕНИ АНГЕЛИ - ПЛОВДИВ АД МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА FC3C2E04FBB37294AC33D7B0233DCE2DA0489CD1395C90883D481F6F9EE3F63D АТАНАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ 8B5B148690E84EEFBAF4B675680CED15A66E3959ACEEFA07163C1D2F7F974C0C ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВИДОЛОВ EADAD1B139B3F9FCC8A375FBEA7FA292B4FB02F1CC23A65E1B5876BCA544B53B ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕДЕНИ АНГЕЛИ - ПЛОВДИВ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 61 МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПРАМАТАРОВ E3DAB9A2E53466BCA07D2F2528845F1EFCB4BC6DBA1B4E0D4CE7DF15FB6B8F27 ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕДЕНИ АНГЕЛИ - ПЛОВДИВ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.6-ти септември 264 /Стокова борса БАРТ/ ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЛЕДЕНИ АНГЕЛИ - ПЛОВДИВ PROFESIONALEN SPORTEN KLUB LEDENI ANGELI - PLOVDIV 115504021
10 2 160 лв./ BGN 12 959 лв./ BGN 2020-05-20
4 СМАРТИМАКС
204174580
СМАРТИМАКС СМАРТИМАКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. Криволак 9 СМАРТИМАКС ООД Мартин Николаев Петров B2C64A488AEB[..](ПМС55|ТР) Максим Владимирович Макаров ...
СМАРТИМАКС СМАРТИМАКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. Криволак 9 СМАРТИМАКС ООД Мартин Николаев Петров B2C64A488AEB5CDC623706193C3C6178628CFAEEE339998BFD2369F41A153C0E Максим Владимирович Макаров 6ABE8DAF6E0CAC348B88C9B45CA83109 СМАРТИМАКС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БУЛ. БЪЛГАРИЯ 118 СМАРТИМАКС SMARTIMAKS 204174580
11 1 935 лв./ BGN 12 770 лв./ BGN 2020-05-20
3 НАОС БЪЛГАРИЯ
175406222
ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА БЪЛГАРИЯ ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 10 ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД ЖАН-ИВ ПОЛ ЕТИЕН ДЕМОТ ...
ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА БЪЛГАРИЯ ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 10 ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД ЖАН-ИВ ПОЛ ЕТИЕН ДЕМОТ 6507A06B4779DF552F98C070B14D3ED7 ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА 254BC65A9254E82DA88DB81AF4E7E9F9 ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 бул. НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ 41 ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11-ти Август 1 ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА 876F688D12D7691C56DBD5C17E348C1C ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Дякон Игнатий 2 НАОС САС DF0499DD34897F12F09DC122F4F90D69 ЛАБОРАТОАР БИОДЕРМА БЪЛГАРИЯ LABORATOAR BIODERMA BALGARIYA 175406222
12 1 763 лв./ BGN 12 693 лв./ BGN 2020-05-20
3 НГ ДИЗАЙН
200750687
НГ ДИЗАЙН НГ ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ГРАДИНАРСКА 43 НГ ДИЗАЙН ООД ИРЕНА НЕШКОВА ВЪТКОВА 6A737C645A68[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ ...
НГ ДИЗАЙН НГ ДИЗАЙН ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ГРАДИНАРСКА 43 НГ ДИЗАЙН ООД ИРЕНА НЕШКОВА ВЪТКОВА 6A737C645A68D84175314C88EB67619640469F4078E6EA1B563EA68FB8660A28 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ B0DF2C8B94BADC38141D3B93020585156CB729DADF5FC6604173CF3C279C49C4 АЛБЕРТО БУТИ 6A613054FC3849578DA8F21045B2C36B ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ 131233199 ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ШУШУТЕВ 8CEE3927CA2261127E395ED031A22D164DD296AA3EC90BA0CA391906EB529951 НГ ДИЗАЙН NG DIZAYN 200750687
20 1 028 лв./ BGN 12 333 лв./ BGN 2020-05-20
4 БРЯСТ-Д
834025242
БРЯСТ-Д БРЯСТ-Д АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ПОП БОГОМИЛ 6 БРЯСТ-Д АД МАРИН КОЛЕВ СТЕФАНОВ 222207233484[..](ПМС55|ТР) АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ АД 124044376(ПМС55|ТР) ...
БРЯСТ-Д БРЯСТ-Д АД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. ПОП БОГОМИЛ 6 БРЯСТ-Д АД МАРИН КОЛЕВ СТЕФАНОВ 22220723348444F79C0BFB2BDFE59AA2579A76425A4EB235A41AE56C628B76CB АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ АД 124044376 АЛФА КОНСУЛТ 2000 ЕООД 130335258 БЕТА КОНСУЛТ 2000 ЕООД 131446699 БОЖИДАР НИКОЛОВ ШОПОВ F3A3F1C16F832631C309BA6008A8893EB30F3F485265870B68898BEA9BF08540 ИВАН КОЛЕВ КАЛИНКОВ 994B97B6B84BBA875785BCD1D878C328DC06E6BD2D790AA482635BC989AA55CB НИКОЛАЙ ИВАНОВ КАЛИНКОВ 71690C4D1E3DB87651FF09583D57D1DE3D306F19C9D1970E7E9A03D1FDEC9C8F ВЕСЕЛА АНТОНОВА ПЕТКОВА 8106DFE78BEC51915579584E07B735BFC15822849924912B3BE6CF70852F500A Наско Йорданов Петров A27226C591C8AAE1F93F5EE8A936DF3D2BE26BE721A35E94AF3BA4F4CE03D085 АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГАД 124044376 ЖУЛИЕТА ИЛИЕВА ПЕТРОВА E1F275F2AFAA3F4833449E46324A23CE954F02F0FD808089B33057F208C4F88B ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 7D5752A0843623C5266C2118DFD763CEDE785AAB6B7F87D54BA2D81962D13FE5 ГЕНОВЕНА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА-НИКОЛОВА DE222246EA20AB8D628B5C0327E626324B8ABC3AAD2896D066358B2D0189951E БРЯСТ-Д BRYAST-D 834025242
23 871 лв./ BGN 12 018 лв./ BGN 2020-05-20
4 ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КЛОН СОФИЯ
2056774350067
57 347 лв./ BGN 11 878 лв./ BGN 2020-05-20
3 ФЕШЪН АРТ
203908288
ФЕШЪН АРТ ФЕШЪН АРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Цар Борис III 225А ФЕШЪН АРТ ЕООД Артемис Матайос Зафейропулу 81DA128B0340[..](ПМС55|ТР) Константинос Спиридон Накос ...
ФЕШЪН АРТ ФЕШЪН АРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Цар Борис III 225А ФЕШЪН АРТ ЕООД Артемис Матайос Зафейропулу 81DA128B0340FB5E716B82000CCD112B Константинос Спиридон Накос F5A977264B4D2CBF4722A7B244274036 Константиност Спиридон Накос FE256014F2EE11955B36E59D96288EE6 ФЕШЪН АРТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул. Лавеле 16 ФЕШЪН АРТ FESHAN ART 203908288
28 695 лв./ BGN 11 679 лв./ BGN 2020-05-20
3 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ
175053256
ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Бреза 2 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИЯН МАНОЛОВ КАВРЪКОВ BF8ED5DCDA7E[..](ПМС55|ТР) МОШЕ ХАИМ ...
ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Бреза 2 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИЯН МАНОЛОВ КАВРЪКОВ BF8ED5DCDA7E2606FA6097DEE218D0E2DB131E14CE6F6C75C6766AE743DFD9C1 МОШЕ ХАИМ ЛИФШИЦ 7B90CC1B63DA66C418577ABA3342360D РАСНА ООД /RASNA Limited/ - Република КИПЪР 239A7F1BB2A9A5310ECFB7D58B89DF68 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ 175053256 АЛФА БАНКА ЛИМИТЕД DCBBFCB819C608DB9F20EF69743CFDF6 АРДИАН РИВА B507A763754DF3106E4644B49246CF50 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул.ДЖЕЙМС БАУЧЕР 103 СЛАВА ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА C0C7995B04674B864A2E363CB316CC6E0F69DD5FE90205E1F9D34013D3801FFA Христос Балтумас E6E2E573E512FC7C4883BFF530E55713 РАСНА ООД /RASNA Limited/ - Република КИПЪР 7A8B20BD70D97A432322DCB74F8322C6 БЛУХИЛ ЕООД 200781768 АЛФА БАНКА КЛОН БЪЛГАРИЯ 831694000 РАСНА ООД 67A9CB0BD4D0BE601F277042ADDCF869 РАСНА ООД 557828D83380B294110978A73B0683F1 БЛУХИЛ 200781768 „ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 88969584D7F2472FFB9839ED93CC1212 Антон Живков Ризов 0940610FABB8D35F47489D3B8BA6A76AB7295B4CC1F54D1DA46C57069E99B351 Мария Драндаки 90B6373D71C548866ED4E6A2CE461248 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ GRIYNVIL BALGARIYA 175053256
20 967 лв./ BGN 11 598 лв./ BGN 2020-05-20
4 МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ
204899874
МОНЕА ГРАФИК МОНЕА ГРАФИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 бул.Димитър Солунски 16 МОНЕА ГРАФИК ЕООД Мария Костадинова Петковска B56A9F317845[..](ПМС55|ТР) ШЕВО ...
МОНЕА ГРАФИК МОНЕА ГРАФИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 бул.Димитър Солунски 16 МОНЕА ГРАФИК ЕООД Мария Костадинова Петковска B56A9F31784532B1C4F58065FB65E91708C7B8E849CF1C1FB7B81F19DB5955BD ШЕВО ЖАН ФРАНСОА МАРК 4878A1D6B2FD6182B849FE951E13FDB0 МОНЕА ГРАФИК MONEA GRAFIK 204899874
14 1 376 лв./ BGN 11 560 лв./ BGN 2020-05-20

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 9 358 550 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More