Коронасубсидии по ПМС 55

by Bird Admin
Коронасубсидии по ПМС 55

Работодатели, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. Източник: НОИ

Всички / 15.04.2020 г. / 21.04.2020 г. / 24.04.2020 г. / 28.04.2020 г. / 30.04.2020 г. / 05.05.2020 г. / 08.05.2020 г. / 12.05.2020 г. / 14.05.2020 г. / 18.05.2020 г. / 20.05.2020 г. / 22.05.2020 г. / 27.05.2020 г. / 29.05.2020 г.

Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, КПКОНПИ, НАП, ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ, Футбол, Медии на властта, Казина


Начало First

Търсенето за @published 2020-05-27 намери 983 резултата

Месец
Month
Бенефициент
Beneficiary
Служители
Staff
Среден осигурителен доход
Average Income
Субсидия 60%
Subvention 60%
Публикувано на
Published
4 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ
148045472
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЛЕТИЩЕ ВАРНА ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД АНДРЕАС АЛФРЕД ХЕЛФЕР ...
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ЛЕТИЩЕ ВАРНА ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД АНДРЕАС АЛФРЕД ХЕЛФЕР A911FC7AC7CD36019667E54DB93A83A2 ТИХОМИР ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ 63F7C21F2F4928C273E69C7B3B7FA0874CD4F4BEA3DACA2970A9016659B80C5B КАРЛ РИЧАРД МАЙ 948420F21A63125A241B1343E8879C9D АНДРЕА-ДИАНА ПАЛ 7D23384161BC52101408045716DA752E БМ СТАР ЕООД 131320120 ФОЛКЕР ВЕНДЕФОЙЕР 26DA7CB228B1CFE5444C20E6B39BECCC АНДРЕЯ НИКОЛОВ АНДРЕЕВ 1319D5B814151E7020B113C9B1A773F61ADF9B67A656D114C853B98E571E81D6 КАЛИН ИВАНОВ БАРЗОВ 2F067DE6E6394476D1BA0C50E9F4B6ECA1DE60331AEF5FD38ED5360BC706A435 ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ 74FCA15F299BE6A5AF9FBE1C7B03C920493246B3AE78BC45788F7EE00A98D99D РОСЕН ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ 7EB3F7FAFAC2A7A739A588F18B0E9D0D0CA99CA0DA5858A66A3F3F6F1A8181D0 АЛЕКСАНДЪР ПАУЛ ЗИНЕЛ 1DA569FD9740ADB18B315BB3B11FE30D ДИРК ШУСДЗИАРА BEDF7AD2BACE204DF61AA6A000C9DF54 ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ 131320120 ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ 2DEE0390E0B58FE66CC8B48CEEDB6AAFBA45FBEA1D68769ACC1580AFEA3D812B УИНФРИД МАКС ГЛЕЕЗЕР 41236FBAED70FD13CC4FAB38BD1B61B3 ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ - БЪЛГАРИЯ ЕАД 175386403 НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СЕКАЛОВ 3246693333B0D390E4A5790A0EFC5D715D7486AB3403B9271F685AC5BE9BBC53 АЛЕТА ФРЕЙН ФОН МАСЕНБАХ 47D691483D057E3F6888F3BD189CDD80 ТОРСТЕН ХЕЛМУТ КОРФ E3DF18DD05BD933535B1F4F167DDC0B3 ХОЛГЪР ШЕФЕРС 291090B67E4C7CE5B45DE2BB8B37F9EA УЛРИХ ХАЙНЦ ЙОРГ ХЕППЕ A2BB7B66EEC48F32D35A9E5B48D87361 БАБЕТ ЩАПЕЛ EC649B22090B31C684A6809F35E8505A ДЕНИЦА ЛЮБОМИЛОВА ВАЙСМАНТЕЛ 9083FC0FBB096E8EF2BC02C88FA628D4 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ FRAPORT TUIN STAR EARPORT MENIDZHMANT 148045472
455 2 146 лв./ BGN 585 852 лв./ BGN 2020-05-27
4 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ
123666763
СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. НИКОЛА ПЕТКОВ 12 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД РЪФАТ КАМХИ 78E6D8124168[..](ПМС55|ТР) ХАЛИМ ГЮЛГЬОНЮЛ ...
СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. НИКОЛА ПЕТКОВ 12 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД РЪФАТ КАМХИ 78E6D8124168174669D31A7F8543D5EA ХАЛИМ ГЮЛГЬОНЮЛ 8B58D5BC1556E588944EB766D08BA6A0 ОКАН ЙЪЛМАЗ C904418135F698640FD0349BBCCFC176 МОРДО ДАНОН FB9739873774A1E5FCAC5564790BCC07 ЕРОЛ ЙЪЛМАЗ DAF3622A820AA9289DAE12C06DAF2331 ПЕТЪР РАЙКОВ АНГЕЛОВ FA5637B39EB55F2CF9ABC6234F3660EC94C116D1AE8834A07CB7C9C54DB626DB ФЕТХИ АКДЕМИР 60219286A3481EF9957C19505DC44BEE СИНАН ДАЛЛЪ 362B05A7BDC11F9D81D55C7C1B42C2EB АНДРЕАС АЛФРЕД ЕНГЕЛ B23DA2115DEE833767551FAF584C0275 „Стандард Профил Отомотив Синайи ве Тиджарет Аноним Ширкети” 885EFBCF5CE717A9816D62BF51AEC257 Стандард Профил Отомотив Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети, търговски регистрационен номер 145236, Търговска палата Истанбул DD995B0A55A6A42BA62869D61F078BF9 Акбанк Тюрк Аноним Ширкети, търговски регистрационен номер 90418, Търговска палата Истанбул 7A95EFA5F7889C3F8B5FC8F73885692F Дейв Уилям Дорнер 9EED8FDD29D28947B5D56F725EC30254 Турхан Семизер 63311D8FBC8592302BB0060043891374 Джем Кабак 496EFDA4A3A05B5D1C359F7D916AACE3 СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ STANDARD PROFIL BALGARIYA 123666763
771 1 061 лв./ BGN 490 621 лв./ BGN 2020-05-27
3 СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС
203478623
СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец Черни връх 32А СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД Дойко Чонов Дънев 611DA810C063[..](ПМС55|ТР) Христо ...
СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец Черни връх 32А СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС ООД Дойко Чонов Дънев 611DA810C06310DBB7CC93E89E85D24D081E00D2509BA219552FCC99086567C5 Христо Йорданов Христов 5BCE89718D84FE5006D68380530109C2DF24CA02466B4A3692EB47278B2440FF Чоно Дойков Дънев 347C9D57102AAE3CED8E4E631EF576905D948721D48E2942274E8D6C606E7420 СЕЙДЖ ТЕХНОЛОДЖИС SEYDZH TEHNOLODZHIS 203478623
425 1 051 лв./ BGN 267 943 лв./ BGN 2020-05-27
4 РОКА БЪЛГАРИЯ
837066162
РОКА БЪЛГАРИЯ РОКА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 ул. МАДАРСКИ КОННИК 48 РОКА БЪЛГАРИЯ АД КАРЛОС ВЕЛАСКЕС ВЕГА 2A8F04A48F71[..](ПМС55|ТР) КЕРАМИК ХОЛДИНГ АГ ЛАУФЕН ...
РОКА БЪЛГАРИЯ РОКА БЪЛГАРИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 ул. МАДАРСКИ КОННИК 48 РОКА БЪЛГАРИЯ АД КАРЛОС ВЕЛАСКЕС ВЕГА 2A8F04A48F71D4197B5F8E17E48A61D9 КЕРАМИК ХОЛДИНГ АГ ЛАУФЕН 6A04AA3EEE0090BDAF3F340B1E459B6A ЛУИС САБАНЕС 98984CF069933798EF4B8E0F82350FE2 ЮРА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА-ВЛАДИМИРОВА 5C4EDB539E8A0C5F92615C1933A9E867073CFDAB0C6FDE00F6811A156C7B3F8F ЛУИС СЕРХИО КАСТРО ЛАНДА 87403BEC98BA698E21C8CC344BE80C55 ХОСЕ САЛВАДОР КОМЕС 12F96E85A0C15F707468D87D11EBD37B ЕЛИСАВЕТА ПАНАЙОТОВА СОФТОВА B7A4C26BFA7055CDFF405789A9939A91441F63FB17B6270B28D199F04E31CD37 ДОМИНГО КОЛОМО ПРАДОС 02998E95F41342D1C02E6AD0A8CF9032 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ СИМОВ 967AAB515E76C42975BA4BB910D1AE3E359E2F7496F09C3191B3BF7F3867C260 ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ ДОЙНОВ D310DAC6D00CB47876326845CC450CE3A117C004121DE2C95BEE5203FF41B418 РАМОН АСЕНСИО АСЕНСИО 4BF5A1C759AA45C198063BD8BB36B719 ЖУАН ЖОРДА СЕГУРА 5526636DF1A83027967EF53F98592BF9 РОКА БЪЛГАРИЯ ROKA BALGARIYA 837066162
340 1 245 лв./ BGN 254 007 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЕЛДОМИНВЕСТ
103004396
ЕЛДОМИНВЕСТ ЕЛДОМИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 275 вх.А ЕЛДОМИНВЕСТ ООД ЦВЕТАН ЙОНЧЕВ ВЕЛКОВСКИ 5FB64CFDF38D[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИ ...
ЕЛДОМИНВЕСТ ЕЛДОМИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 275 вх.А ЕЛДОМИНВЕСТ ООД ЦВЕТАН ЙОНЧЕВ ВЕЛКОВСКИ 5FB64CFDF38D7B9CAD38837CBF0184D78BD8C8F5A444166A42E432BE696527D3 ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 2AE633E28EBBB86FA41EDA1BECAD3F7A00441FF705846D2369C5ED0D6F415477 РАДКА НИКОЛОВА ИВАНОВА F34AD00D97D71CB2EA4D053EE0CC94B1A9C022D8BDEE099219766EAAE634AB6B ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 71376C514ED74B18C2AC714E2623297349FBA8F4D3176FA3DDD78F8B7A2E02F5 ДОБРИНКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА 83D937275C1609BAD1BD6139DC3134A2C9F67D50B2F762C856FFF5FE9E4C8FD3 АТАНАСКА СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА 5887FF0C473B7FDF3D37ACF32F393685BAE10172F24B0C2CAB229569E815EE8B МАРИЙКА ИВАНОВА ВУГРИНЧЕВА D9C88C7040758AA0C7C07C129A0AE97C4CF376BBFB9324D1C22214B1544895DB ПАРАСКЕВА НИКОЛОВА ПЕТРОВА A59D1FC24CC717EE4AA09E7133993E73CA165901F6D384AD40C49B6131E22884 ИЛИЯ ЙОНКОВ СТЕФАНОВ CD62AA5CEB87F68648FE1B8D2FB0187B5EAFF2559A408253ADAA15712D8D8F68 ВЪЛКА ГЕРГОВА ИВАНОВА 9B938B962B7086ED42FE2EA98A6F053C50D46239D75FC04A9826AC6025AE18BC СТЕФКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА D53EAA9F9D4AED36C7F615894A0B654D9716FCB2C23092DD1369ECFF140BEC33 СИЛВА ЕРВАНТ ЕХИЯН 4DD15D2D7FFC9D35ECF594C69C718A9D0911F66746B0D909A5048F163F523473 МИРОСЛАВА МАНЕВА ХРИСТОВА 89F46EE2D851A45D88A53C3CF2F8EF531E236C2CC4204D20A4D9229B8EA22E40 НЕВЯНКА ЗЛАТЕВА ИВАНОВА C4F10BDE5F51D6ED07EF59D9AE097A9A0F1CCDFFDAC8D926C42379DE3B21CD82 МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 2EC04A8720978F071BC442E59340ED5149439D8A3E25AA71FD88D661AA58EECD БЛАГОЙ МАРИНОВ ВИТОВ 4405AEFE3ADBFAA8D199E8B23466140D7211B053BB9C3059BC60473B4F221C08 ЙОАННА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА A2F38787044AD463751950BC33BF07F8D494E253C2869247F9D8439F61E2DAAE ЯНКА МИРЧЕВА ГУБАТОВА 74408D4E88EE88B0CA6D9980666FA4460EBB8AD3982D6D6CB4E9E3164838A3DD ДОРА ПЕТРОВА ЦОЧЕВА 2FADFDE7FD252BD860927EFE4D83422F720AEB19AFE7E6FA8725445E48C09CAC АНАСТАСИЯ НЕШКОВА ПАВЛОВА 9FF340DB0687240C338F18596608763FD5CB749D8D42B8EB62AE2D4D20E281C8 ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БОРИСОВ 561056D645661272B8D76E170FCCE528B63BBC328FCA2A17BC6E172FC70AEED3 РОСИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 1187DD7BF69BC6C3A2001AE9A8A5E6525B23CB1E22B4507890FB3FF2FDF5D8FC ХАРИ МИЛАДИНОВ КИРИЛОВ 8EB28193ADC632561BEA7DA04EAF56348A11177282C35062860B4A24E9FFC1DB ВИОЛЕТКА РАЙКОВА ДОБРЕВА B2D0840A63A4A553F727D5D92D6F965F6261F6F07CD3FDEC5872122315B3E809 ДОБРОМИРА ДОБРЕВА ГРАДИНАРОВА 5AC557DEF755BD5BFEF0027291612BADBE778A940AD91A670AB69882F0C1F53C ВЕЛИЧКА ВЪЛЧЕВА СТОЯНОВА 85C7FFB66BE386E9540D65502313BC44B2C0D3CB649685184D18745DB2B8E1EC СТЕФКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА D9D38D8909D774E70278E1627050A99A8BB3F7F0E09933B689A4CC6D8514957F АНКА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА 23CC268B9B13D003449C5E8F57E6023FC8C0B0E1080264CC517D8E4C1F108A52 САРКИС НЕРСЕС ХОВСЕПЯН C8C48B4498C3712BFA714B98208BD0E611224FC05220B89666B08A49B7699967 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖАМБАЗОВ 6637E85EDA93901C411B50A33D9BD13A8BE24B4DF6FF2DDA22B238D25DF40DA3 ПЕНКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВПИСАНИ КАТО СЪДРУЖНИЦИ ПРИТЕЖАВАТ ОБЩ ДЯЛ 0EDC90D770DEDE2010CFDD8B366391CA500B9B40F0CF15180F6BD1E0F1CC7184 СВЕТОСЛАВА ДОБРИНОВА ТОДОРОВА BE957CF1AA5B5B6A9F286122368A50F4110F072A4E3D67C3FB16BAA89AE5400A ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ 0388A67E3CCC8E906E54F03705B7A9FD18AFF10016D054C1497582278F702B8C РОСЕН ЙОРДАНОВ РАЙНОВ 8958282E49809DF7FB591719D4CC5251EA5C61F9A369430AEA3EB7533849570E ДИЯН ТОШКОВ ТОДОРОВ 3B2C6B79F6E8158515A60884C827CDACD5C34BEB07712466F908AC46EE4B1F5A ИВАН ДИМИТРОВ ГЕТОВ DD5A41FECC37B72B407F66FB7051FE65B78B2099F20933E8527E13963F9CFBE9 ЙОРДАН СТОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ 2FB0390B428E51C6DF61A922B45E66A7DB695BDF3B2C9213F07416782B9B112D ИВАНКА ВЕЛИКОВА МИТЕВА 617EAE54A9A9AD323BC70B650521F4F85D16349358539E5524A541E368EDA0D6 ЕЛДОМИНВЕСТ 1 АД 103087470 РАДКА МИРКОВА ТОЧЕВА B18176BDD2E41CFCC33A3C022B1EE613DF0A3B23658A987F4488D1E96A456A2D ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА 2605A244C1A5B6714C104EEE0CE526AE7818028B348927D40D6EBC889B984539 МАРИЯНА КЪНЧЕВА МИРЧЕВА C84D8E162CE1FEB46616EF6CC0E8EF7D5F407C111639E3863C1A9C3F19DD0ABE ЮЛИЯ ХРИСТОВА МАРИНОВА 9C109E6CA03730A27FB929ED3BB2E0E465981A72D243EE0B04CD6996E74F1FEF ЙОВА НИКОЛОВА ДОЧЕВА FF622A17424512E07F15B5120765E5B1DBAB08F1ABD1C91026C4906C10B796B1 ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ 536AD760744110CB516B0D392D45E49E321292C0F2E5CB5170988A3D9BC559CA ОГНЯН ИЛИЕВ ОПРЕВ 822C1C2C84D6860D2931B6D5C8D8304E6C49DADBB12FE42BEDF0C9F6DC2D6513 ВЪРБАН ДОЙЧЕВ ДОБРЕВ 62E375E575B02FC81F7A68C7F0E1DC4B9F05E25AA9A91CDB815677AB84EB1EF9 ДОБРИ КОЛЕВ ГИНКОВ 427841648319A4FC50FB925F834C53FCEFEE2F9BC9052066453EB7F90FA36223 ИВАН ЙОРДАНОВ ГРОЗДЕВ DC1340F9E3B82F00799FDF1DA2DBDC2B79E72C81D8174A01D793CF1978C0683A ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ B602E09BC5D9A82C02D5C4E45C38BDD86DF0D889ED4416137F4D0A6EDADEFC9D ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ 5562EDC4891F2B8FD625098FFDEC62A0F633CB2B92C24AEF5BCA103EB4008AE6 АТАНАСКА СТОЙКОВА ЯНЕВА 7812BEA229ACF34F1014D6539FB12344516760D04B2AA57D76B3758FA8AAD0D7 АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ВИКУЛОВА EBB53E53B2FA08B3F42BF5522F618942847CDC6EA4D18DD5FD27A541ADCDB730 ЙОРДАНКА ИВАНОВА ХАРИПЯН 7D34B430BA01FF895D022ADA671ED79E965E58BE4C2905B791868A014FF3B4B4 СОФКА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЙСКА 5F0E562BCE33B6E3B336444DA9AD96643AC9A3FF3044A93D54E474C6590556A4 АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 1F6E944600C7DC737A2B6DFFC1CE10B9893064FF9C5C11DEDD9208C60345FC6A ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕНКОВ AAA0450888A9CF5B1FCFF12F26311B45470990085D79E8DC87C7CECDD5F08825 КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА D3076FFE0779766028BD59E264F84DF3CFBC78A0F5437506FF2F3FFF7F93C8E3 ИВАНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА 0D17A0F2D2D9716A16189F16BC44E6AB4CAFDBE27023784D6FA7AA8BF09A1669 ДОНЬО ТОДОРОВ ДОНЕВ 63E0C4A914091681A6A4418D6DEA343FF42EA7B19FB69A5F09AB7B86D26B2D0A СТОЯ ВАСИЛЕВА ТЪМНЕВА A8D9FFAB93FF7BBE5F466C99CF1C8528D73B21FD5F29101572C00EF15B6E9BE0 СВЕТЛА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА E1A2D1CCE1A3F8A5BF87D7F7D26D3ED3C13F94C9D26DB14F653CAC82C856C1BA БОРЯНА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА 6D01D0F58DB59B81F1C14B785C024B0AC96671516DDD9D4409FEABCE2BDE5C6E ПЕТЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА 56E230E9C906D773A69D6C2A54C607D8078A7B8B18AB0A510A2163AA95EDFB59 ЛЮБА ИВАНОВА ЙОШКОВА E6B3B46F6476676258F4B2767CDE64C99628FA10A9C3F83FC78FB80A6A1CB22E ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ИВАНОВА A7174EA82D4A1722763964585D6F778033F54634A5263D2DC5068BDC189FE332 СТАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА 19E047C30CAF7463DE1B0423B1972526974AE95E6F99CF435356BEE0FE40B72D РАДОСЛАВ МИЛЧЕВ САВОВ D74D9E400C3B4831A71CC5A30C901E00BDFC96A276D023740E637643AE21123C ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ 2E71DB6A822DB56808EBBB6A6E81AE29A36989E4713CCB069504299A14A7F9E8 ЖИВКО НИКОЛОВ МАРИНОВ 1B8E93C75A1D7409FFAB27BD32A0E950CF54B547BD0D6D571AA7673BAC0E2BE2 ВИКТОР ИЛИЕВ КАПИТАНОВ 05AD517A30ED26C9A17BCC8286C07827218926EC90C2F1344888B82AA84069C5 ЛАЛО СТЕФАНОВ ЛАЛОВ 4AA288E725E74100556B8873EE635B0461C792831F8097EDE8DCB3EDF7225E69 МАРИН ИВАНОВ МАРИНОВ 2874E842F0343FF95B10D5F043899C3D0D82841C2DEE99FD28DDF4D144A7AC11 НИКОЛАЙ АСПАРУХОВ БОГДАНОВ D35FD09876507D0695D9A30D0A690A8371BB5D441871A65A9774B49975AABBC1 ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 627D49E5420B8D1D051063D74732D50D8A1F82B780BDA7A3BB7BAC3A46BC736A ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА D7A41CA56FB09F3A70E504C83DDD88B7AD20772AF9F53C54CE54F6F99EB76592 ТИХОМИР ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ D4EED69031D0DACCC3720211370D8344B51678FAC461F02DF76C6C9EE983CA59 ИВАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ 2E3F66266DFC7D3DE2FBB7D9FC16A01E9D7E35142D062CF06DB321186C97CA3D ДИМИТЪР ЕЛИСЕЕВ ГОЛОДОВ C9AE73258E2C4EDCC9D6E277B12F7425DE71E7E2AA0C1607263074D04780BB5B ПАРЕСКЕВА НИКОЛОВА ПЕТРОВА A59D1FC24CC717EE4AA09E7133993E73CA165901F6D384AD40C49B6131E22884 ЮЛИЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА 9C109E6CA03730A27FB929ED3BB2E0E465981A72D243EE0B04CD6996E74F1FEF СТЕФКА КОСТАДИНОВА СТОЙНЕВА D53EAA9F9D4AED36C7F615894A0B654D9716FCB2C23092DD1369ECFF140BEC33 ВЕСКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА 71376C514ED74B18C2AC714E2623297349FBA8F4D3176FA3DDD78F8B7A2E02F5 ДОБРОМИРА ДОБРЕВА КЕРЕФЕЙСКА 5AC557DEF755BD5BFEF0027291612BADBE778A940AD91A670AB69882F0C1F53C ЕЛДОМИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 бул.Владислав Варненчик 275 А ЕЛДОМИНВЕСТ 1 103087470 АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА БОЮКЛИЕВА EBB53E53B2FA08B3F42BF5522F618942847CDC6EA4D18DD5FD27A541ADCDB730 ЦВЕТАН ЙОНЧЕВ ВЕЛКОВСКИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВПИСАНИ КАТО СЪДРУЖНИЦИ ПРИТЕЖАВАТ ОБЩ ДЯЛ 5FB64CFDF38D7B9CAD38837CBF0184D78BD8C8F5A444166A42E432BE696527D3 Георги Иавнов Георгиев 2AE633E28EBBB86FA41EDA1BECAD3F7A00441FF705846D2369C5ED0D6F415477 ЙОНКА ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВСКА-ГЕОРГИЕВА 8296BAE8D68533C1295981370C9670A350450D4BC30463D8A79EC4390ADD37B3 ЙОНКА ЦВЕТАНОВА ВЕЛКОВСКА - ГЕОРГИЕВА И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВПИСАНИ КАТО СЪДРУЖНИЦИ ПРИТЕЖАВАТ ОБЩ ДЯЛ 8296BAE8D68533C1295981370C9670A350450D4BC30463D8A79EC4390ADD37B3 Йонка Цветанова Велковска - Георгиева 8296BAE8D68533C1295981370C9670A350450D4BC30463D8A79EC4390ADD37B3 ЕЛДОМИНВЕСТ ELDOMINVEST 103004396
464 808 лв./ BGN 224 821 лв./ BGN 2020-05-27
3 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
175072185
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ E703183812AA[..](ПМС55|ТР) САУТ- ...
ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. ЕНОС 2 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ФИЛИПОВ E703183812AA2DE14EDDF130AD5ACEA0DCF74D6A11D5B1215062DBD94D56B464 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ЛИХТЕНЩАЙН 6018F72C0503A8D74284E02707556818 СОЛОФИН АД, ЛИХТЕНЩАЙН 6F6711FD7CDBFEF97B8C3D0557D50DE0 САУТ-ИЙСТ ХОЛДИНГ ЕСТАБЛИШМЪНТ, ВАДУЦ, ЛИХТЕНЩАЙН F04086BBE4F65A98DF691FEAC5D036B5 БАЛКАНТУРИСТ АД , чрез НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, чрез КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 131098851 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД, чрез БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, чрез ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A Хотел Интернационал АД 175072185 Първа Инвестиционна Банка АД 831094393 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 ул. НИКОЛА ТЕСЛА 3 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА A620168A206DB0AD4944ABB9C6CB91CA АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ HOTEL INTERNATSIONAL 175072185
349 1 056 лв./ BGN 221 173 лв./ BGN 2020-05-27
4 БИ ЕЙЧ ЕЪР
130540291
БИ ЕЙЧ ЕЪР БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ 7 БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД ЯНКО СТАНЧЕВ ИВАНОВ 7C1BCD6C7F29[..](ПМС55|ТР) БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС ООД ...
БИ ЕЙЧ ЕЪР БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ 7 БИ ЕЙЧ ЕЪР ООД ЯНКО СТАНЧЕВ ИВАНОВ 7C1BCD6C7F29D90EE0831E067F0F49B3D03B4222CA5922E333E543A28021EC32 БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС ООД 130256088 ВИЛКАНИЯ ЛИМИТЕД, КИПЪР, НИКОЗИЯ DD0F1EDF5EE4A67974E51EFC85D50BED ВИЛКАНИЯ ЛИМИТИД 521B6D82FA4DDAD4BA529861F75A95F6 ВНС АНЩАЛТ 3FAA74558C38BC595E9125CA2E68FACC САНТА МАРТА 166F24F756F040460E8083CA04F314CF БИ ЕЙЧ ЕЪР BI EYCH EAR 130540291
176 2 043 лв./ BGN 215 759 лв./ BGN 2020-05-27
3 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ
121683408
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ЖИТНИЦА 21 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД АСЕН ЛЮБОМИРОВ ДОБРАНОВ ...
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. ЖИТНИЦА 21 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД АСЕН ЛЮБОМИРОВ ДОБРАНОВ CDF0BEC444D2BC24E04812B1FA0B22A449723C77F0B2591EDE940BB68643A9BE ВАСИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ 122A359B73DBD236A63C304E0555038EFEB06A4F44BA69000FE1F425C65D3BEF ИВАН КОСТАДИНОВ ПЕНКОВ 063DAEFEE696DF7125C7CB791BA59803F697A5648159B8DAF12C2007B7117930 ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ МАНОВ 5A5E7EDFE26B08E26B67420E39B7BDE2CEF3F897728ADD829AA013C20B22A00C СТОЛИЧНА ОБЩИНА 000696327 АННА НЕДЯЛКОВА КОЛУШЕВА-МАНАХОВА EB4AAE11BA0E77DA50026F19A7C0D9471D722C6FFB09751B18F5258119083135 ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ВУТОВ 0A703AC8B07002ADDF920994EA828722956E40C68E377B955BDC2736C3BCA9BF КРАСИМИРА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА 7436C09B8C4D36D580497DF488C2CA90F145D11F9757F44B968393735DD5BFF9 Слав Йорданов Монов 616E560CC666602785A23F945C84954BB575F211F013F5400C17E9F459E42345 Илия Добромиров Гътовски E3C7E6E7F258B6CC6E95B107E16AA25470F912303BAD79101C4AD935F175E5BD СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Житница 21 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ STOLICHEN AVTOTRANSPORT 121683408
534 524 лв./ BGN 168 029 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЕВРОТЕКС
126531386
ЕВРОТЕКС ЕВРОТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 бул.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 29 Б ЕВРОТЕКС ЕООД ЯВОР ЕВГЕНИЕВ ПАНДОВ 53D714D136E3[..](ПМС55|ТР) ЕВРОТЕКС EVROTEKS ...
ЕВРОТЕКС ЕВРОТЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Димитровград 6400 бул.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 29 Б ЕВРОТЕКС ЕООД ЯВОР ЕВГЕНИЕВ ПАНДОВ 53D714D136E3FD5A59687DF5D5D8FB654E1552068CC1B4A812AC1330214B5808 ЕВРОТЕКС EVROTEKS 126531386
219 1 066 лв./ BGN 140 125 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЛЕГИЯ
115257184
ЛЕГИЯ ЛЕГИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 бул. Г.С. РАКОВСКИ 47 ЛЕГИЯ АД ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ 39436EF7BDDD[..](ПМС55|ТР) АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ - БЕЛГИЯ ...
ЛЕГИЯ ЛЕГИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Раковски 4150 бул. Г.С. РАКОВСКИ 47 ЛЕГИЯ АД ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ 39436EF7BDDD7BA3D3412E249DA947CE АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ - БЕЛГИЯ E25B610EB0761F1BDA993651C57466CF МАТО АД - БЕЛГИЯ 559B48F883B7B9895F84F35F1A019E39 БАРД ГЕРД САЛЕН - БЕЛГИЯ 8DC65009D5FC2CC02F59AF88402A123E ВАЛИММО АД - ГР. АСЕНОВГРАД 115749679 ПЕТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА-КАРАБЕЛОВА 6F6E6C6BDB63AB7FDB488BFA3C34CDBB25657563766965C82843641E08C930FF ЛИМАКО АД - БЕЛГИЯ FE38E93988C719A5EB95F3871BF5A65A МАТО АД - БЕЛГИЯ A874A9CA9ACE641C42EFD88ABB139A97 ВАЛИММО АД 115749679 СТЕФАН ПЕТРОВ ХРИСТЕВ 1C43DCA37F97AFAAA41761A32A9AF92BAD64920905F98DD962DBAEB48796C07C КАРОЛИН АД 2D42BECC6EB230D157819E22A2DDC7EE ЛИМАКО АД, БЕЛГИЯ чрез АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ 77F501F39EAAC6C1B2EDFB0BA70B2FDF ВАЛИММО 115749679 МАТО АД 9541C1944DAEC509434F3F0F1ED6AE0B БАРТ ГЕРД САЛЕН 8AE47966FFADF9E0ACDA47AA6AC22E6C ГЕРГАНА ИВАНОВА ХАЧМАНЯН 94939BD59A4FF66A523542A8A93CE2A712187A4C2E81A88E74BF2556EA61F879 ТИЛЛАНКО ООД, Идентификация 0885488155 чрез АН КРИСТИН ЖЕРАЛДИН ИРЕНЕ БУКАРТ 156168ACF57E8AED5FA9C787E7FAB7C5 ЛЕГИЯ LEGIYA 115257184
301 732 лв./ BGN 132 240 лв./ BGN 2020-05-27
3 БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ
821159088
БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД ИЛОНКА АПОСТОЛОВА СЛАВКОВА ...
БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД ИЛОНКА АПОСТОЛОВА СЛАВКОВА 1A997998956B758F76EEDA6028AC8B7A3008D2A890615D795FA01C392952E748 БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА 795ADAD3B54D7BDC4D5C6BC4BFA1EF20 ДИЕГО АРИАРАН ВИЛАР CB5FB6B057A1D6A736C818CAC05A4CFA ХАВИЕР ГИЛБЕРТ АСКУЕ 249F65C52AF232D4321DBF4833D9AA4C АЧЕСОРИОС ДЕ ТУБЕРИЯ /АТУСА/ АД 4298ACC9B9F9C2C4C12B69B44D16530C БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА, DDED4433941A42508D33D7154AD118EF ХАВИЕР ГИБЕРТ АСКУЕ 44B2C16F6114D654F0FED182688BC0DA ХОРХЕ ВИЛИС ДИЕЗ 6D2E0DB36B02ED1052F41A90169BFF42 ХОРХЕ ВИЛEС ДИЕЗ 59280C2DE71A4060EB92D8DD02C1A56E БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА 869BDFF0EB902F1316439C125D9B991E БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ BERG MONTANA FITINGI 821159088
483 426 лв./ BGN 123 585 лв./ BGN 2020-05-27
4 ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС
205105154
ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Летищен комплекс София - северен район ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД ВИКТОР ПАВЛОВ МИХАЙЛОВ ...
ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 Летищен комплекс София - северен район ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС АД ВИКТОР ПАВЛОВ МИХАЙЛОВ C03E4BD1C9E3BB1D4B1954B9B3F22399A7139C36AA27EDBE7FBDE956DF6C5616 ФИЛИП ГЕОРГИЕВ МУСТАКОВ C0AC78E1F55E7A0E74CA8F2CBD6B1B401369FE027D3355DF84DD83628E921B1F ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ FEFC52F5F367E4577A4B1A480CABC0FA1C76C2E9C96F85301C2D0AE0391D2324 ПЛЕЙН КЕЪР СОЛЮШЪНС PLEYN KEAR SOLYUSHANS 205105154
65 2 916 лв./ BGN 113 720 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЕЛТРЕЙД
832076302
ЕЛТРЕЙД ЕЛТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕЛТРЕЙД ООД НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПРОДАНОВ DA2B3590D346[..](ПМС55|ТР) ГЕО МАНОЛОВ ...
ЕЛТРЕЙД ЕЛТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА ЕЛТРЕЙД ООД НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ПРОДАНОВ DA2B3590D346891815A993DC7AA4C33A6C9ABE055F5A8A03A84C0C746E4650EB ГЕО МАНОЛОВ КАЛФОВ EE836305AEAF785D58AE84C539FBD450AF16D9E39BF725E3A4996517E77762D6 ПАВЛИН ИВАНОВ КОСТОВ 12D28373D8F9CF7F257A2903E28240884F01239221C69625B357527BD4CB80CE ЕЛТРЕЙД ООД 832076302 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД 000694959 ЕЛТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул.Гоце Делчев 102 ЕЛТРЕЙД ELTREYD 832076302
88 1 863 лв./ BGN 98 373 лв./ BGN 2020-05-27
4 ПРИМЕКС
127033207
ПРИМЕКС ПРИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 УЛ. РОПОТАМО 7 ПРИМЕКС ЕООД ГЕОРГИ КРУМОВ ПЕШЕВ D2C153215DBA[..](ПМС55|ТР) КРУМ ПЕШЕВ ХРИСТОВ ...
ПРИМЕКС ПРИМЕКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Каспичан 9930 УЛ. РОПОТАМО 7 ПРИМЕКС ЕООД ГЕОРГИ КРУМОВ ПЕШЕВ D2C153215DBA072D6E478ACFE536263F576B041DC3076663B718EEEF8A5380BE КРУМ ПЕШЕВ ХРИСТОВ A6608A1A20C9457AC1AA5E8E72651B8D9EC9165EA4B0B9A2BAD7AAEA495CFDCF ПРИМЕКС 127033207 ПРИМЕКС ИМОТИ 202679071 ПРИМЕКС PRIMEKS 127033207
228 592 лв./ BGN 80 927 лв./ BGN 2020-05-27
4 ВАЛИНА
115009084
ВАЛИНА ВАЛИНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ 12 ВАЛИНА АД ПЕТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА-КАРАБЕЛОВА 6F6E6C6BDB63[..](ПМС55|ТР) АН КРИСТИН БУКАРТ, БЕЛГИЯ ...
ВАЛИНА ВАЛИНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. РАЙКО ДАСКАЛОВ 12 ВАЛИНА АД ПЕТЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА-КАРАБЕЛОВА 6F6E6C6BDB63AB7FDB488BFA3C34CDBB25657563766965C82843641E08C930FF АН КРИСТИН БУКАРТ, БЕЛГИЯ 37B9948370DB67BAAAC6032BD3154DE0 БАРТ ГЕРД САЕЛЕН, БЕЛГИЯ B168FE74E42326A257BC6544910212D5 ВАЛИНА VALINA 115009084
150 865 лв./ BGN 77 879 лв./ BGN 2020-05-27
4 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24
123587426
ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ХРИСТО БОТЕВ 67 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ 7011DDC23D40[..](ПМС55|ТР) ...
ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ХРИСТО БОТЕВ 67 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ 7011DDC23D40B0DBCBCC2A12AFB77780EEFFEEB2F6E75F7C75E54D261E58A654 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул.Тачо Даскалов 5 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Раднево 6260 ул. ТАЧО ДАСКАЛОВ 5 ПЕТКО ПЕТКОВ - 24 PETKO PETKOV - 24 123587426
164 763 лв./ BGN 75 106 лв./ BGN 2020-05-27
4 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ
131088088
СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 16 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ 7860B8724179[..](ПМС55|ТР) ...
СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 16 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ 7860B87241793D80DD8F48E60BE55D2F35030646691521091B49259FA41DC7E4 СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС С.А. - ЛЮКСЕМБУРГ F8009C48B32D5B36D35B6A570906CF88 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД 131088088 БАНКА ОТП 12E5C2783FFFE2F75F0321C8DF5CDAEE ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ, БАНКА ДСК ЕАД 121830616 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ 131088088 ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ , БАНКА ДСК 121830616 СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТСС.А CEE55E233FF6B902AA897D2DB2BCD901 СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС С.А AF9E6F418292EB44895933E476618515 БАНКА ОТП , БАНКА ДСК 121830616 ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД A5A85D5B909869599C869840E4EC2731 ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД B9B4683DD65380BEBE0849187D27D733 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 Либена Резортс Лимитед B855DCD183F3C9D2F85085A3BA3607F9 Либена Резортс Лимитед 4C59BB9565EF398E8A55D72B85F39C6B ОТП Банк Плс 11341EE9A00F5A44B701FB4B661A9C99 Банка ДСК 121830616 ОТП Банк Плс 93344F35006425FC051D51592C90EE6C Академика Сий Палас 131084307 Сандроуз Холидейз 131065627 Съни Травел 131065520 ОТП Плс 3354966196685F1F55A3B97C58C7861D СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, Хъчинс Драйв KY1-1111 Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид 000000000 Кевин С. Бътлър 712C50A495BB6A5701909EAAF65E339A Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид A577B0D0B54ACADBFAB33B9D7DACEF4B Крейг Фултън 56D0D22034A6F9B0E36EDB3F47DAD755 Ричард Фиър 4F325FFC29F298D49E4B0AEA7F4D1A25 Алек Р. Андерсън 36C66CED35F12881554E8711F6074125 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД КИПЪР Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3 Борис Зимин 8D17425FB60E8AE51288988971D80FA9 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31 - В 32 Юлия Прохорова C382495BD39997EE55A12B73ABB60F22 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31-В32 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД ПОРТУГАЛИЯ Естрада до Ломбо 56 Борис Зимин, притежаващ 1, издадена на 21.09.2015г. в Лефкозия 28C7705CF899AFE05645B6DA9E93916A СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ SANI TRAVEL KLUB 131088088
93 1 226 лв./ BGN 68 418 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЕСТЕ ПРОПЪРТИС
175015316
ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 236 вх.4 ап.18 ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БОРИС ВАСИЛЕВ БАЛЕВ 2D5DF26482AD[..](ПМС55|ТР) ...
ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1799 ж.к. МЛАДОСТ 2 бл. 236 вх.4 ап.18 ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БОРИС ВАСИЛЕВ БАЛЕВ 2D5DF26482AD38C4FC962F7D29005B9F631DE5283F002F31395036D806EF28CB АДВАНС ПРОПЪРТИС ООД 131159471 ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 Г. М. Димитров 10 ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Николай Хайтов 3А ЕСТЕ ПРОПЪРТИС ESTE PROPARTIS 175015316
53 2 082 лв./ BGN 66 195 лв./ BGN 2020-05-27
3 УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ
103552229
УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 1 УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД РУМЕН ТОДОРОВ РАДЕВ ...
УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ 1 УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД РУМЕН ТОДОРОВ РАДЕВ 403106310E86366A00568B9D42A77A762B73C5152F69F02B24A96D5ED5909332 ЕМИЛ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ EE7E207244BE90944022C5157B0AAE911688F3D77E12C5B87E31EA5791B3B7CD ЙОРДАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ 773561CF59DF4C651DF5C1B5C15EF8F7CFCBB4B6D2F08F667F89F16D4D4548C5 ОБЩИНА ВАРНА 000093442 ПЕТЪР ИВАНОВ КАДЪНКОВ 5BEE15815978B26360C45EC47C831706AF98BACD0349D78A672EE179F0764789 ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ТРИФОНОВ 6B0A672665CD642F6DF3A100076BC7126A041B6F3F86E4DDDDC4EC600922048E ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОЦЕВ 975307145F8198CA10EE5558FC93C8980688D5996212DA1FA2163113EF99DC4F РУМЕН ИВАНОВ ПИШМАНОВ C90CFF6BFD7FA623F4D56A47388B07A64D7B184026C6D77B1E0A25A6CD0FB099 СТАНИСЛАВ ТЕМЕЛКОВ ДИМИТРОВ 2C5A76A252B4C8CB4946C122ECA3860BB73427F8360AABE4655F28833E6ACE8D Росица Петрова Ковачева 302C5CCFD6E3602EA2AAC576351670F783E73005F3CF47CEEA0143E060419F77 Мария Иванова Ангелова - Дойчева D88983285242AAE6C02EED5A86F69402742F0BD7D227FE79760053A147EF60D2 БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА 62784019974DFA1077194331F2FB00B8C2D0391BE0B06D68E0A0AF6F9EE19962 МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ДАНАИЛОВА 680A77C8A024825EEFCEBA045544D428AC2888D387E1E474C000410E9FB98DB2 ПЕТЯ ДАНЧЕВА ЖЕЛЕЗАРСКА 28BAE59C86565B2EEC164F32174A0942A4B588558C8EE15AEB4E4FFFF4F18260 УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ UCHENICHESKO I STOLOVO HRANENE 103552229
209 500 лв./ BGN 62 666 лв./ BGN 2020-05-27
4 ТРАНС ЕКСПРЕС ОЙЛ
102673555
ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 21 ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ВЪЛКАНОВ ...
ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.АЛЕКСАНДРОВСКА 21 ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ВЪЛКАНОВ F05FFBE8E9EE5660163C37FF90E8B78DF9F6CC28C6FA952EC33DC59061EB1264 ПЕТРОЛ АД 831496285 ХРИСТО АТАНАСОВ ТОНЧЕВ D51118938B2C0D46F36EB187787FBB8C0218FFE57A4F9F0FD775FDBD9C9F194D ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Черни връх 43 ТРАНС ЕКСПРЕС ЛОГИСТИК 203643060 ТРАНС ЕКСПРЕС ЛОГИСТИК ЕООД 203643060 АЛЕКО ПЕНЧЕВ АНГЕЛОВ 8260D06945FFB31024F92B131ECDC3296EEB3AD35EBDD21D0BD3D93B21FED46E ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ИНДУСТРИАЛНА 21 ТРАНС ЕКСПРЕС ОЙЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Индустриална 21 ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС PETROL TRANS EKSPRES 102673555
94 1 079 лв./ BGN 60 837 лв./ BGN 2020-05-27
3 ПЕПКО БЪЛГАРИЯ
205119149
Пепко България Пепко България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. Тодор Александров 28 Пепко България ЕООД Ананд Дираджлал Пател F84A6C48C3AF[..](ПМС55|ТР) Марчин Анджей Станико ...
Пепко България Пепко България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. Тодор Александров 28 Пепко България ЕООД Ананд Дираджлал Пател F84A6C48C3AF885175F713D0691C3317 Марчин Анджей Станико 5A30E1656CE7817617C4AB1CDCB33DC2 Лукаш Овчарек 335633CDB48B1C527686DAA140E7C07C Пепкор Юръп ГмбХ, CHE-194.732.602 DE88D983EA09AF0E49E49CC3B5AAD9D1 Пепко България Pepko Balgariya 205119149
278 363 лв./ BGN 60 626 лв./ BGN 2020-05-27
4 ВИЛИ ЕЛБЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ
203259031
Вили Елбе Аутомотив България Вили Елбе Аутомотив България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ул. „Петра” 6-8 Вили Елбе Аутомотив България ЕООД Александър Вохак 6036D766FA3E[..](ПМС55|ТР) „Вили Елбе ...
Вили Елбе Аутомотив България Вили Елбе Аутомотив България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1527 ул. „Петра” 6-8 Вили Елбе Аутомотив България ЕООД Александър Вохак 6036D766FA3E908D60D7960B6CF207A1 „Вили Елбе Геленквелен ГмбХ унд Ко.“ КГ 8231560110A4D24C71E4A4D9E131BADB Вили Елбе Аутомотив България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Куклен 4101 ул. „Асеновградско шосе“, местност „Капсида“, Индустриална и търговска зона Вили Елбе Аутомотив България Vili Elbe Automotiv Balgariya 203259031
110 891 лв./ BGN 58 831 лв./ BGN 2020-05-27
4 СЪНИ ТРАВЕЛ
131065520
СЪНИ ТРАВЕЛ СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ 16 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ 344527B0E49D[..](ПМС55|ТР) СИГМА КЕПИТЪЛ ...
СЪНИ ТРАВЕЛ СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ 16 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ 344527B0E49DBDEBB0C12E21B60F2DBC1ADB1F284C0CBFB11F61B30E6E33C4C4 СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД - ЛЮКСЕМБУРГ 765147BE1195A14CB073F6750186DC88 ЛАЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ 75EE5666A159C98C9769810418D1B89B2DBC9879C3A88BD6CD9A8681895BF512 СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД 6FB75767343F6335614C3D0813F823E2 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД 131065520 ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ ,БАНКА ДСК ЕАД 121830616 СЪНИ ТРАВЕЛ 131065520 ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ, БАНКА ДСК ЕАД 121830616 СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД 131088088 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД 131084307 САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД 131065627 ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ 7860B87241793D80DD8F48E60BE55D2F35030646691521091B49259FA41DC7E4 Артьом Николаевич Болотин E9A195F04311716E1518F8FBD698640B ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД A5A85D5B909869599C869840E4EC2731 ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД B9B4683DD65380BEBE0849187D27D733 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 ОТП Банк Плс 93344F35006425FC051D51592C90EE6C Банка ДСК ЕАД 121830616 Либена Резортс Лимитед B855DCD183F3C9D2F85085A3BA3607F9 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, Хъчинс Драйв KY1 - 1111 Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид A577B0D0B54ACADBFAB33B9D7DACEF4B Кевин С. Бътлър 712C50A495BB6A5701909EAAF65E339A Крейг Фултън 56D0D22034A6F9B0E36EDB3F47DAD755 Ричард Фиър 4F325FFC29F298D49E4B0AEA7F4D1A25 Алек Р. Андерсън 36C66CED35F12881554E8711F6074125 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3 Борис Зимин 8D17425FB60E8AE51288988971D80FA9 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31-В32 Юлия Прохорова C382495BD39997EE55A12B73ABB60F22 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В-31-В32 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД ПОРТУГАЛИЯ Естрада до Ломбо 56 Борис Зимин, притежаващ 1, издадена в Лефкозия на 21.09.2015г. 48F9F83282AE3D4C8D7EFA4BE74CB78F СЪНИ ТРАВЕЛ SANI TRAVEL 131065520
65 1 499 лв./ BGN 58 470 лв./ BGN 2020-05-27
4 БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ
821159088
БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД ИЛОНКА АПОСТОЛОВА СЛАВКОВА ...
БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Монтана 3400 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД ИЛОНКА АПОСТОЛОВА СЛАВКОВА 1A997998956B758F76EEDA6028AC8B7A3008D2A890615D795FA01C392952E748 БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА 795ADAD3B54D7BDC4D5C6BC4BFA1EF20 ДИЕГО АРИАРАН ВИЛАР CB5FB6B057A1D6A736C818CAC05A4CFA ХАВИЕР ГИЛБЕРТ АСКУЕ 249F65C52AF232D4321DBF4833D9AA4C АЧЕСОРИОС ДЕ ТУБЕРИЯ /АТУСА/ АД 4298ACC9B9F9C2C4C12B69B44D16530C БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА, DDED4433941A42508D33D7154AD118EF ХАВИЕР ГИБЕРТ АСКУЕ 44B2C16F6114D654F0FED182688BC0DA ХОРХЕ ВИЛИС ДИЕЗ 6D2E0DB36B02ED1052F41A90169BFF42 ХОРХЕ ВИЛEС ДИЕЗ 59280C2DE71A4060EB92D8DD02C1A56E БЕНИТО ГАРАЧАНА ОРОДЕА 869BDFF0EB902F1316439C125D9B991E БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ BERG MONTANA FITINGI 821159088
344 239 лв./ BGN 49 295 лв./ BGN 2020-05-27
4 КОМФОРТ КЕ
200392101
КОМФОРТ КЕ КОМФОРТ КЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 103 КОМФОРТ КЕ ЕООД ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 037061E8101F[..](ПМС55|ТР) КОМФОРТ КЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ ...
КОМФОРТ КЕ КОМФОРТ КЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 103 КОМФОРТ КЕ ЕООД ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 037061E8101F945D67332EF08C1E60FFAD4E8A714AE917E661658202DA79120D КОМФОРТ КЕ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Георги Бенковски 14 КОМФОРТ КЕ KOMFORT KE 200392101
204 356 лв./ BGN 43 630 лв./ BGN 2020-05-27
4 МОНБАТ
111028849
МОНБАТ МОНБАТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ГОЛО БЪРДО 4 МОНБАТ АД ВАЛЕНТИН БОРИСОВ МИТОВ BA5A36A43DA1[..](ПМС55|ТР) ИВАН ПЕТРОВ КАРАГЕОРГИЕВ ...
МОНБАТ МОНБАТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ГОЛО БЪРДО 4 МОНБАТ АД ВАЛЕНТИН БОРИСОВ МИТОВ BA5A36A43DA1C5BB8A43D20B2C44C291696C060A816EA3340BF592BA21636F43 ИВАН ПЕТРОВ КАРАГЕОРГИЕВ 377A809DB24080FB4EAACEE2517272EB13E7FB1EC7A8007A15B7324B7F649712 АТАНАС СТОИЛОВ БОБОКОВ B0813705EE1A3F4FF136E84AB1CB9D0542FF2B2BC8E56A87EC462A9F648E889A ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ 35494A303104C072B32C5D478009F323EEFFF5429A9E85F592CC5660DFF9170B ЧАВДАР ДОЧЕВ ДАНЕВ 7EC78B74D42521EAA9F97C0EB182131B3ED2B4DDEA30EE6F8F2C739AE679D237 ПЛАМЕН СТОИЛОВ БОБОКОВ 79F8D77C9B1D5A03FF44310124C84370E714259B4C0263BF2092C3A6C6491026 АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ЧАУШЕВ F8A6C2EC1CC6F5F3524C41E9496B9D38AA5BD559D682309EC4B2A7A92404ABAE НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТРЕНЧЕВ 7D00859938BC5506115CA9641157F4076EB8C49F2F932E99C61EFE591747A72B КРАСИМИР СТОЯНОВ КРЪЛЕВ 2E8A955832BF8D7EA7255201774BA645302E8EDE14F6E0634BF030A04CB6F12C СТОЯН ЖИВКОВ СТАЛЕВ C98584F8096579D3B177B2891746F32FE70D2A59206538C983C392FFD981A6A0 КАМЕН ЗАХАРИЕВ 050B6ED3D3AED11C55C63E783F2EA858 ПЛАМЕН СОИЛОВ БОБОКОВ 79F8D77C9B1D5A03FF44310124C84370E714259B4C0263BF2092C3A6C6491026 ФЛОРИАН ХЮТ 52F38D363DF9254112E9B967D26D7AE7 МОНБАТ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул.ЧЕРНИ ВРЪХ 32А ОЙГЕН ГЕОРГ ПЕТЕРХАНС B37D6269F3624468AFC3BEE89086F19A ЙОРДАН АТАНАСОВ КАРАБИНОВ 190B9AC8B1B1E49CDC307C1C8017EFDDB4A384A07A912B518D909ADC4BDEFE11 ПЕТЪР НИКОЛОВ БОЗАДЖИЕВ A7E0911A652D02425A1D01A17C513F622CC1B190357D93B75380889B9DAB3551 ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА СЛАВЧЕВА CDFDAB61BE08BB3987474EA4B708BA5552DD23DE33BD66F337A362E9D1244DC4 МОНБАТ MONBAT 111028849
72 1 002 лв./ BGN 43 279 лв./ BGN 2020-05-27
4 ПАРК МАРКОВО
204619678
ПАРК МАРКОВО ПАРК МАРКОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 Местност „Исака“ 44А ПАРК МАРКОВО ЕООД ИВАН ТОДОРОВ КЕСОВ B23AADB3F085[..](ПМС55|ТР) «ВАНИЧИ 2008» ЕООД ...
ПАРК МАРКОВО ПАРК МАРКОВО ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 Местност „Исака“ 44А ПАРК МАРКОВО ЕООД ИВАН ТОДОРОВ КЕСОВ B23AADB3F0850DD09F3D48565468C5A22D933A487CDE00DFCE495C39E5469223 «ВАНИЧИ 2008» ЕООД 200178097 ПАРК МАРКОВО PARK MARKOVO 204619678
88 813 лв./ BGN 42 937 лв./ BGN 2020-05-27
4 БИАНКА ВЕЛИНГРАД
112581048
БИАНКА ВЕЛИНГРАД БИАНКА ВЕЛИНГРАД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Драгиново 4642 БИАНКА ВЕЛИНГРАД ЕООД НЕНОВА ЕЛЕНА 4C1132481B6E[..](ПМС55|ТР) БИАНКА МОДЕН ГМБХ И КО.КГ, ...
БИАНКА ВЕЛИНГРАД БИАНКА ВЕЛИНГРАД ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Драгиново 4642 БИАНКА ВЕЛИНГРАД ЕООД НЕНОВА ЕЛЕНА 4C1132481B6EB415BC6BF4EA9B5647ECA14C287522EC8B240EED8BE43EC25A1E БИАНКА МОДЕН ГМБХ И КО.КГ, ГЕРМАНИЯ 6F6EFE570769999FC5D7AA8D2A72BBE8 НИКОЛАОС ЗУМБУЛИДИС 32B4804BBC94CD710A4CC8E832932D5B ЕЛЕНА НЕНОВА 4C1132481B6EB415BC6BF4EA9B5647ECA14C287522EC8B240EED8BE43EC25A1E БИАНКА ВЕЛИНГРАД BIANKA VELINGRAD 112581048
178 401 лв./ BGN 42 849 лв./ BGN 2020-05-27
4 АРДА-ТУР
126034587
АРДА-ТУР АРДА-ТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 45 АРДА-ТУР ЕООД ИСМАИЛ СЕБАХТИН ИСМАИЛ 824C5D0E1431[..](ПМС55|ТР) ЛЕЙЛЯ СЕБАХТИН ИСМАИЛ ...
АРДА-ТУР АРДА-ТУР ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 бул. СЪЕДИНЕНИЕ 45 АРДА-ТУР ЕООД ИСМАИЛ СЕБАХТИН ИСМАИЛ 824C5D0E143131BCE36A9944FC976DB50AA18E449ABAF296A9B5B539AA53CC95 ЛЕЙЛЯ СЕБАХТИН ИСМАИЛ 624E526E74C7D9B68CACAF58AA7221417432CD3C7F3D251D793FAB98FFB066FC СЕБАХТИН ИСМАИЛ ИСМАИЛ 2A9D717B355FEBA771B905E9E566CD11E805C86653C1C9BBA129CDB5D37506DA АРДА-ТУР ARDA-TUR 126034587
95 717 лв./ BGN 40 849 лв./ BGN 2020-05-27
4 ФЕСТА ХОТЕЛИ
175286794
ФЕСТА ХОТЕЛИ ФЕСТА ХОТЕЛИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 83а ФЕСТА ХОТЕЛИ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F1[..](ПМС55|ТР) ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ...
ФЕСТА ХОТЕЛИ ФЕСТА ХОТЕЛИ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 83а ФЕСТА ХОТЕЛИ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F159C79FCEA3B5031134742F77AC3FEDC689377A16769AB05DF305 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА 2ED176790CC5C61BF38D7B1208C616DF303D22A2BACF0933B61A5C0849E4D094 ФЕСТА ХОЛДИНГ АД 103123984 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 ДАРИНА ТОДОРОВА СУЛЕВА 07708CAEC8BF3CAAF6970E637594A8DCA678E5E79A8B36D79EE676C68471F51E МАГДАЛЕНА НАНЕВА КОРСАКОВА E97DE29D5945B844226F50B382A64EB03150E113F860541369CD4CF1C96EC8A4 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА- НОВИЦКИ 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА - НОВИЦКИ 2B461B5B32042B621FBA3FE4D79995D855289BB80474701FF1A1CAAD11F3B8B4 МИГЛЕНА ЯНАКИЕВА ТАЧЕВА F9A91134649DB654337479B9A61AC2216C56B38070824BEFB56D4D80D9A1761B ДЖОБ С.Р.Л. D089653052EF9138012CF34A6A6C4394 Наташа Николова Попова F7BD1136604CC7ACC67ED87EE0AD7C0F91CA739066E396E0F8BEDB262F60E2E0 Станимир Смилков Смилков DDD20E281E17EA78C1C999C8DBCA9842F5F908C5342CCD666A89241B006D1864 Ивелина Пламенова Гацева A1CB39BD440CDA21DA87D9BA3969F0D6BD2AF5AA36AB859834E3078CAA707C23 Христо Иванова Христов DFA9FAF1930AB29DE0470E1F142E56B748923F2109527819F608007BA24251E2 Христо Иванов Христов DFA9FAF1930AB29DE0470E1F142E56B748923F2109527819F608007BA24251E2 Анка Йорданова Арнаутска A419E4DEBBC179EB5E40876689751E563FAA569EC3B91BCCD9F2CF741E6E48B0 ФЕСТА ХОТЕЛИ FESTA HOTELI 175286794
61 1 112 лв./ BGN 40 691 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЗАПРЯНОВИ - 03
115816551
ЗАПРЯНОВИ - 03 ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5 ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД ВАКРИЛ ГЕОРГИЕВ ЗАПРЯНОВ BAB1129B8072[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИ ...
ЗАПРЯНОВИ - 03 ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Асеновград 4230 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5 ЗАПРЯНОВИ - 03 ООД ВАКРИЛ ГЕОРГИЕВ ЗАПРЯНОВ BAB1129B807273952D2F7CC402D7927267843FCD985C23576F8D1A59F1328342 ГЕОРГИ ВАКРИЛОВ ЗАПРЯНОВ 7344286DF56A9938B38DD90839FA1321C3FBF5F6F5EF6D737E8ED821EB8A7FFE ЗАПРЯНОВИ - 03 ZAPRYANOVI - 03 115816551
81 826 лв./ BGN 40 122 лв./ BGN 2020-05-27
4 БЪДЕЩНОСТ
833067014
БЪДЕЩНОСТ БЪДЕЩНОСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ИНДУСТРИАЛЕН БЪДЕЩНОСТ АД ПАВЕЛ ХРИСТОВ АТАНАСОВ E2099F81A7D3[..](ПМС55|ТР) ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗЪБЧЕВ ...
БЪДЕЩНОСТ БЪДЕЩНОСТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Чирпан 6200 ИНДУСТРИАЛЕН БЪДЕЩНОСТ АД ПАВЕЛ ХРИСТОВ АТАНАСОВ E2099F81A7D3CA82B79BDE9AE2D7F3778557C1672C6785746E5E5002445F8632 ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗЪБЧЕВ 316A5CF0BFD94EBBE4C602A199EC690502429122079E5769FF032A4C14CA7BC1 РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ГОЧЕВ E4824D7C89537384F51B177600B6DF31531BDB97B485E0B5D40C4EB35F07CA9B ВАНЯ ИЛИЕВА ПЕЧИКАМЪКОВА - ЗЪБЧЕВА 85AB4978F038F47915F8D3F008E7CEE02959B177F772CCA6922D22AD2AEE5637 ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИЗИЕВ 3A8294A9BDC5CF320E3923DC835DAF982F86DF074718640577203642907BDA2D БЪДЕЩНОСТ АД 833067014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 831919536 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 831919536 БЪДЕЩНОСТ BADESHTNOST 833067014
125 533 лв./ BGN 39 968 лв./ BGN 2020-05-27
4 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ
831507493
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C[..](ПМС55|ТР) ...
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД Иван Йорданов Лисиков 323A62CBAB6C26A0C0E067FF774308B2154E11381716AAE5970B6D76F605638D Зоран Матлиевски 688216E7B2855F03E8AC91BF53327243 „СЪНФУУДС ХОЛДИНГ” БИ ВИ 2FA6EBA79DFD4C2F44BC4B7006368788 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 бул. Проф. Цветан Лазаров 48 СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ SANFUDS BALGARIYA 831507493
26 2 544 лв./ BGN 39 679 лв./ BGN 2020-05-27
4 КОЛЕВ И КОЛЕВ
205365542
56 1 168 лв./ BGN 39 260 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011
201567621
ТУТИ 2011 ТУТИ 2011 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЧЕРВЕНА СТЕНА 28 ТУТИ 2011 ООД КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА-МАЧКОВА 7A8C360979F7[..](ПМС55|ТР) ДЕСИСЛАВА КРУМОВА ...
ТУТИ 2011 ТУТИ 2011 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЧЕРВЕНА СТЕНА 28 ТУТИ 2011 ООД КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА-МАЧКОВА 7A8C360979F7520CB3F76A580F5602388752881CC8386E605D744D7A31CC11A4 ДЕСИСЛАВА КРУМОВА НИКОЛОВА A4282AD60BA800D3D2E8A7C37A0FFC86D807DA828F8222D5C967DD8F52BCB415 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МАЧКОВ D05776BABB31E0FE02C73EC4923770582AFF8FCE66A74472D2C7F0C8B6097C5A ДЕА-2004 ЕООД 131190082 ТУТИ - СД ООД 121322386 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ТУТИ 2011 ООД ТУТИ 2011 TUTI 2011 201567621
42 1 549 лв./ BGN 39 034 лв./ BGN 2020-05-27
4 СОК КАМЧИЯ
102850750
СОК КАМЧИЯ СОК КАМЧИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8800 ул. ИНДУСТРИАЛНА 3 СОК КАМЧИЯ ЕАД СТАНКА ДИМИТРОВА ШОПОВА 5C56E1CF09AB[..](ПМС55|ТР) АКИМ НИКОЛАЕВИЧ ХРОМУШИН ...
СОК КАМЧИЯ СОК КАМЧИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8800 ул. ИНДУСТРИАЛНА 3 СОК КАМЧИЯ ЕАД СТАНКА ДИМИТРОВА ШОПОВА 5C56E1CF09ABEEC4D0EB1B4E66FE3CF828D717D6C470BA427FC9BD7A4626B9EA АКИМ НИКОЛАЕВИЧ ХРОМУШИН B056684B131FD6FD1C4D1B3A747BEAC4 АЛЕКСАНДЪР ЛЕОНИДОВИЧ ГЛАДКИХ CDA0A61EB88DEE53D5EB3ABC118A5EFE ЮРИ ВИКТОРОВИЧ МАРКОВ 0E4E054A3D285A9D497E3A0729472D72 ВАЛЕРИ ЮРИЕВИЧ АНУПРИЕНКО 51D2382F53A17952F7CE88540A664F55 ИГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИГНАТОВ 7C677ADE961863415193A01DFB7184C1 МАРИНА ЕВГЕНИЕВНА ОГЛОБЛИНА 2E9A2BC3392BFE80C6BC49F86F24DB86 ГРАД МОСКВА ЧРЕЗ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МОСКВА, ДЕЙСТВАЩО ЧРЕЗ СВОЯ ОРГАН ДЕПАРТАМЕНТ ПО ИМУЩЕСТВОТО НА ГР. МОСКВА FE763A53C64A2CC51DF16712E19EF652 МАРИНА ЕВГЕНИЕВНА ОГЛОБЛИНА 907B5186A5BE022EB8F7B70F72EB1313 СОК КАМЧИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИНДУСТРИАЛНА 3 АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ДЕМИН 375F6D5247464E59EE88C0DD88E9CA77 РОМАН ЕВГЕНИЕВИЧ БЕЗЗУБИК 1F1FA7772DD6EFEF61FAEA0BE3BA8A40 ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ГУСЕВА EEA5C4143A99090DF698FC44176EC190 ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ КУДРЯШОВ CB3149AA0FB5691DC603448D1FCF2A43 ИРИНА ВАСИЛИЕВНА МИРОНОВА EB1BFFC48547EFBB6B9594B69D45D1F5 ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ ПОГРЕБЕНКО 0D9F2B66F0105D972DE59A908F6E6A8B НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА КУЛИНА 623052108C953685E700BA9E6042743D Андрей Юриевич Березин 51AAC1E449E288F44017EFB1A3A2942B Юлия Валентиновна Гримальская EDE608D7EC8EE942322A2EF715983A15 ВЛАДИМИР ЕДУАРДОВИЧ ФИЛИППОВ AD6ACACF2E50A6C272532B02726162F9 АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ПОТАПОВА 7C6B64325DEE1FF904FA76ABCE9A48C0 АЛЕКСАНДЪР ОЛЕГОВИЧ БОДРОВ 1EFD07F039E7B55F5BF07DCA0A707E80 ГРИГОРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ БАРУХОВ 3DC3F24269CE91D9DD804DC800AFA4EF ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ЮСИФОВА 43214DFABD95AAFA6BA63017CFE030AB СОК КАМЧИЯ SOK KAMCHIYA 102850750
40 1 599 лв./ BGN 38 367 лв./ BGN 2020-05-27
3 РЕД СПРИНГС
200908646
РЕД СПРИНГС РЕД СПРИНГС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.”Шести септември” 222А РЕД СПРИНГС ЕООД СТЕФАН ФИЛЕВ РУПЧЕВ 0FFA388C0A10[..](ПМС55|ТР) “ТЕД КЕПИТAЛ” АД ...
РЕД СПРИНГС РЕД СПРИНГС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.”Шести септември” 222А РЕД СПРИНГС ЕООД СТЕФАН ФИЛЕВ РУПЧЕВ 0FFA388C0A1073424A5BBEBC32C93D7E48EEE6DC1F0D77D0005603215C247E5B “ТЕД КЕПИТAЛ” АД 200334074 ТЕД - ИНВЕСТ 115688333 ТЕД КЕРАМИКА 200908639 РЕД СПРИНГС 200908646 БЕНЕФИТ ТРЕЙД 200908621 ТЕД - БЕД 200908653 ВИА ЛОГИСТИК 200908614 ВИА ЛОГИСТИК ЕООД 200908614 ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ГАЛЧЕВА- МЛАДЕНОВА 778D451D2C062D922BA3002F54AB32EAFDF3DA21E4C9152EC3A316630003DFCC РЕД СПРИНГС RED SPRINGS 200908646
113 543 лв./ BGN 36 823 лв./ BGN 2020-05-27
4 ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ
202058004
ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Приморски парк, комплекс Хоризонт, пл. № 3 ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ ЕАД Благомир Рубинов Коцев ...
ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Приморски парк, комплекс Хоризонт, пл. № 3 ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ ЕАД Благомир Рубинов Коцев BBB75A195EDEA210674F71FECF498D746D3B18BBAE8BCEE4FB52F69C493CB72C Евелина Благоева Коцева 82B5F46BE994433794BDFE1A2B96D86067842378EFDAE79D1BE8E6CE32514255 Рубин Бисеров Коцев 0595969EC9BBFC216DF7F0220575B23D2BDF945D8CC4E3CF2E70ECC2A2B67CB4 ХОРИЗОНТ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ИНКОРПОРЕЙТЕД D9BF5ADD2156CD9DACD40A6C2F9634E9 ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ 103764303 ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ 202058004 ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ OVARSIYZ-HORIZONT 202058004
71 839 лв./ BGN 35 736 лв./ BGN 2020-05-27
4 БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА
200728406
БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Княз Александър Дондуков 54 БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА ООД СТАНИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ ...
БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Княз Александър Дондуков 54 БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА ООД СТАНИМИР ИВАНОВ СТОЯНОВ 9941AE38A635FE884669C0BC1C182E48CDB7186F47D62529C2E64515817D9CFF КРИМИНВЕСТ ЕООД 200697245 АРГЕНТ АД 831597462 ИВАНЧО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ BCA44E950863B1C44CCCA419E54D71CD2DE715F0FC1FF340FCBB01FDA9D69503 БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ПОДУЕВО 10 В БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. ПОДУЕВО 10 В Тодор Ботев Благоев D56F7395510A74DE33BD465DC44FED8F6FEC0D2BD4D69C8CBB2BCAC7A376BB46 МАНЧО МАРКОВ МАРКОВ C7AD3A80FDF387CD762D9D59867038D0E0EA32EAC3C560B0610BFD3A0DC13CE5 БЛАГОУСТРОЙСТВО - СТУДЕНА BLAGOUSTROYSTVO - STUDENA 200728406
29 1 962 лв./ BGN 34 146 лв./ BGN 2020-05-27
4 МЕТАЛ ТРЕЙД - 66
113551951
МЕТАЛ ТРЕЙД - 66 МЕТАЛ ТРЕЙД - 66 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул.Протожерица 25 МЕТАЛ ТРЕЙД - 66 ООД ВЕНЕЛИН КИРИЛОВ ВЕНЕВ 8C61997BAFEA[..](ПМС55|ТР) ДИМИТЪР ...
МЕТАЛ ТРЕЙД - 66 МЕТАЛ ТРЕЙД - 66 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул.Протожерица 25 МЕТАЛ ТРЕЙД - 66 ООД ВЕНЕЛИН КИРИЛОВ ВЕНЕВ 8C61997BAFEA97E975DCF5CF4547267A5A63816968B6224FA86C181383813455 ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИЛЧЕВ DEC239614F8C4258745E4D98E2C2F03CA629E2FAEE15D2CD6CD96D686DF4D588 “БУЛ КОМЕРС 66” ООД 113565278 “БУЛ АГРО 66” ООД 200857924 “БУЛ АГРО 66” ЕООД 200857924 Мартин Димитров Милчев 85C5C91F597CE3CD8C9A95D6D63187AECDBB10C025AF56BA2CFC661FACAF23B3 МЕТАЛ ТРЕЙД - 66 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перник 2300 ул. “Владайско въстание” 1 МЕТАЛ ТРЕЙД - 66 METAL TREYD - 66 113551951
40 1 389 лв./ BGN 33 342 лв./ BGN 2020-05-27
4 ТРЪБНА МЕБЕЛ
124708756
ТРЪБНА МЕБЕЛ ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.АНГЕЛ СТОЯНОВ 2 ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД ДИЯН ПАСКАЛЕВ ГОСПОДИНОВ 24A89ABAE72A[..](ПМС55|ТР) ГАЛИН ПАСКАЛЕВ ...
ТРЪБНА МЕБЕЛ ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул.АНГЕЛ СТОЯНОВ 2 ТРЪБНА МЕБЕЛ ООД ДИЯН ПАСКАЛЕВ ГОСПОДИНОВ 24A89ABAE72A6A397E6D6D0CA3A8C3EEDEA9017D1AC86F7BF05FCA740A6CF271 ГАЛИН ПАСКАЛЕВ ГОСПОДИНОВ 5E1F504EF18455BBB121E021E2097FF32FC12CF5C59F607986956188DE52A82C ГОСПОДИНОВ И СИНОВЕ 124024154 ГОСПОДИНОВИ КОМЕРС 124075496 ТРЪБНА МЕБЕЛ 124708756 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ 124708749 ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС 124024154 ТРЪБНА МЕБЕЛ TRABNA MEBEL 124708756
47 1 181 лв./ BGN 33 303 лв./ BGN 2020-05-27
4 ГРАБО МЕДИЯ
203412406
ГРАБО МЕДИЯ ГРАБО МЕДИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.Полковник Сава Муткуров 36 ГРАБО МЕДИЯ АД СРЕБРИН ЕЛИСАВЕТОВ ВАТРАЛОВ F13662D450B7[..](ПМС55|ТР) НИКОЛА ...
ГРАБО МЕДИЯ ГРАБО МЕДИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.Полковник Сава Муткуров 36 ГРАБО МЕДИЯ АД СРЕБРИН ЕЛИСАВЕТОВ ВАТРАЛОВ F13662D450B7FC8F6573948720FD73A8A324D8F0E8675F2C74111905F695FF2D НИКОЛА АТАНАСОВ ПАВЛОВ 6847159E1250CB5473DEA0DFDA872220733018244ED5CF776DD14105A8717929 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ B9039C5792898447AF09B53A91D0D4CC0FC18CEAE0FEB767C8308C39F4131CD8 ВЕЛИЗАР ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ B0CD2EE467BB8A40F37CF32D4A04275AA617982CD1722E163A1C5323C6F4160D АНАТОЛИ ВЛАДЕВ БЕЛЧЕВ 77357CA54A4F7A39B43FB334D30C83F5127987EC2375B71DAD7B266734DE9946 ГРАБО МЕДИЯ 201189805 ГРАБО МЕДИЯ 203412406 Дидие Жорж Филип Щосел EACDD86D3F1FC273C262C4923329849F1118E66370753599BC203DF6A50EB1B4 ГРАБО МЕДИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Източен 94 ГРАБО МЕДИЯ GRABO MEDIYA 203412406
40 1 363 лв./ BGN 32 724 лв./ BGN 2020-05-27
3 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН
121425308
ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АЛАБИН 34 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД РУМЕН МИТКОВ ТЕРЗИЙСКИ ECD83779FDA2[..](ПМС55|ТР) ИЛИЯ ...
ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АЛАБИН 34 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД РУМЕН МИТКОВ ТЕРЗИЙСКИ ECD83779FDA2B0869A821C9D58A43A669B532D6F015F8693F7CBF90B0D91BE21 ИЛИЯ ГРАДОЕВ ИЛИЕВ 1EFF1E78E80EC71B402C939B45DED1DEC26B1249BF355EF530C113D55EAA72F7 ИВАЙЛО СТОЙЧЕВ ЯНКОВ 8390DC67A9E65C97B7C11A9FB881116B68D073495C9BDB1D0D85E70F046BBC4D БОЯН НИКОЛОВ БОЯНОВ EE27775A7DB6B0D1BA654D7D533970EF4073AF9C43B2D76683621B031974A9DA ПЕНКО ИВАНОВ КУЛЕНСКИ C4DB99EE9809FDCF959069CC955D7218CD0972840BCB137F2419D6E64373C872 ЕЛИЦА НИКОЛОВА НИКОЛОВА D646F2489594398859F1A5730FEDBAE9FB98689CBB5593D5074D67216BBB1C44 АНТОН ГЕОРГИЕВ МИХОВ 0027161B6D3CA351F08DD2B9F22F506A488B19435C5907687B8AB27B89F54E1B ИВО СВЕТОСЛАВОВ ДИМИТРОВ F7BB5E8AE21E4151B8C80F66A624523F4926CDA2AD67CE1F60D3D87E285D1523 РУДИ ХРИСТОВ БАКОВ FBAFE08618783AFB4332A775E4405F0653EFDF3A0F9C6A66DF3427306D11C04E АТАНАС ГОЧЕВ АТАНАСОВ 62FD3457D079843D4E6681797CFB4F48F898A2696951CDE607F018F4348B3814 ЯВОР БОРИСОВ МИЛКОВ 6C53C85BE10988517FB4BC19B78DA30E0B2C2C6162547028B073456555384399 РОСИНА СТРАТИЕВА БОРИСОВА 80D4EAC029A569E67B35B86C5DB7AFDF1F90F12BD204742C051F444A47D2D286 МИЛО СТРАТИЕВ БОРИСОВ A59091276059F7BA679B678BC532331EE09C7A5493BA1943C7FC4E59E5FB1D33 Димитър Николаев Муховски 8A8AA515AA16BE0E876CC2F5271DE6D54B04A3307385A4863D17F362836525ED Силвия Цветанова Дончева 4167909606CE7403B3C11D4FAF063B7D958266B45B4A2C4DA4C32B03CD3010E7 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1345 ул. Кукуш 7 Магдалена Юриева Гаргова 70B7FB586ED264AE25808AF2326CFD4F35F096778973276EFD5877D7EF02D785 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН 121425308 ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО 175192081 Ирина Генадиевна Яковлева 51A1C02D6123A78F27AEAEE2F53BC8C8 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН ELDORADO KORPOREYSHAN 121425308
55 985 лв./ BGN 32 506 лв./ BGN 2020-05-27
3 ТРЕГЕР
130201405
ТРЕГЕР ТРЕГЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. РОДОПСКИ ИЗВОР 72 бл. ПАРТЕР вх.А 72 А ТРЕГЕР ООД ИСКРЕН МИЛАНОВ СТАНКОВ 9A6B64C4C26E[..](ПМС55|ТР) МИЛАН СТАНКОВ ...
ТРЕГЕР ТРЕГЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. РОДОПСКИ ИЗВОР 72 бл. ПАРТЕР вх.А 72 А ТРЕГЕР ООД ИСКРЕН МИЛАНОВ СТАНКОВ 9A6B64C4C26E35BE8B1B559AA7BF704B5A24DCC7CA47DE5DF15DAD3DAC1FCA96 МИЛАН СТАНКОВ МИЛАНОВ 32FBF5A981BAB233DE05DAF767B0BD9586D87BEE45A919561852796D1B3EE8B5 МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ 83546C3959DA763428D4154057C5F50C9317000CAC87F30578A363641691CCA3 ДРАГОМИЛА МИЛАНОВА СТАНКОВА - ВЪЛКАНОВА 8452D6CE7717BD8B1769E052F3EEAF87B16B3C19AE0B75E5BBAD0F72041764AD ДРАГОМИЛА МИЛАНОВА СТАНКОВА-ВЪЛКАНОВА 8452D6CE7717BD8B1769E052F3EEAF87B16B3C19AE0B75E5BBAD0F72041764AD ТРЕГЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Бул. Цариградско шосе 64, Метрополитън Хотел София ТРЕГЕР ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Бул. Цариградско шосе 64, Рецепция Метрополитън Хотел София ТРЕГЕР TREGER 130201405
60 881 лв./ BGN 31 717 лв./ BGN 2020-05-27
4 ДИТ ХОТЕЛИ
130162023
ДИТ ХОТЕЛИ ДИТ ХОТЕЛИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 438 Е ДИТ ХОТЕЛИ ООД РУМЕН АСЕНОВ ЧАНДЪРОВ 2E4707552134[..](ПМС55|ТР) ВАКЛИН АСЕНОВ ЧАНДЪРОВ ...
ДИТ ХОТЕЛИ ДИТ ХОТЕЛИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 МЛАДОСТ 4 438 Е ДИТ ХОТЕЛИ ООД РУМЕН АСЕНОВ ЧАНДЪРОВ 2E4707552134DC8BE368F92623B293119F9ABC5E0DB13599715DCB4784E9A7EC ВАКЛИН АСЕНОВ ЧАНДЪРОВ FA55CBE2FD5371337CDCF536182E79DA93567D3B0A324B0B48EDB124031DBA9C ДИТ ГРУП АД 121655533 ЕНЕ ЕСТАБЛИШМЕНТ 5121949BEA5BB24EDA458415144140BB ДИТ ХОТЕЛИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ВИТОША 180 ДИТ ГРУП 121655533 ДИТ ХОТЕЛИ DIT HOTELI 130162023
61 855 лв./ BGN 31 276 лв./ BGN 2020-05-27
4 АКТ ЛОДЖИСТИК
131015834
АКТ ЛОДЖИСТИК АКТ ЛОДЖИСТИК АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 38 АКТ ЛОДЖИСТИК АД ПАСКАЛ СЕРЖ ДЕРАШ 6EE12B5FEAC1[..](ПМС55|ТР) ВЕХБИ ХАКАН КЕЛЕШ C4D5B5CD55B6[..](ПМС55|ТР) ЧЕНГИЗ ...
АКТ ЛОДЖИСТИК АКТ ЛОДЖИСТИК АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ДОНДУКОВ 38 АКТ ЛОДЖИСТИК АД ПАСКАЛ СЕРЖ ДЕРАШ 6EE12B5FEAC16872351C0550089277A6 ВЕХБИ ХАКАН КЕЛЕШ C4D5B5CD55B6F453A8D044BAE112ADF9 ЧЕНГИЗ ЧЕЙЛАНДАЖ 2BB9C2C7B3D1F90145E362999C7076A7 ВАНЯ МИТЕВА ЗЛАТЕВА 5392B0FD652E05AAE1A62A45A12219600D025B525484C7FC222F32B1961B10F8 АКТ ЛОДЖИСТИК АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 УЛ.НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ 06 ПАСКАЛ СЕРЖ ДЕРАШ C62944DAF76928DF6098B32B52F1A4C2 ВЕХБИ ХАКАН КЕЛЕШ CA0E744D576B65DFECC620942B003DE8 АКТ ЛОДЖИСТИК АД БЪЛГАРИЯ с. Казичене 1532 Трети Март 1 Зоя Димитрова Маврова 21B33B6457B864B3946FF87AFDE6043557125BB1CCA6CC59F6E4A830AF86B5C3 ПАСКАЛ СЕРЖ ДЕРАШ 6F38769E65319FD25C019ADA528DD459 АКТ ЛОДЖИСТИК AKT LODZHISTIK 131015834
43 1 194 лв./ BGN 30 795 лв./ BGN 2020-05-27
4 БИС
102904211
БИС БИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ГЕОРГИ КИРКОВ 28 БИС ООД АТАНАС СТАЙКОВ СУАНСКИ 1234F7DD0FA8[..](ПМС55|ТР) ЗДРАВКО АНДРЕЕВ БАЛДЖИЕВ ...
БИС БИС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ГЕОРГИ КИРКОВ 28 БИС ООД АТАНАС СТАЙКОВ СУАНСКИ 1234F7DD0FA86969A8000AB0DCE5BE2B225DED34B05D140DBCF2466A83963CC0 ЗДРАВКО АНДРЕЕВ БАЛДЖИЕВ 508437E5E6B248CC35FB42B1EA1F36793C8BE86D1B40F457BE17E7774F818D4D БИС BIS 102904211
39 1 284 лв./ BGN 30 041 лв./ BGN 2020-05-27
4 АМИЧИ
121000823
АМИЧИ АМИЧИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 УЛ.НИКОЛА МАЛАШЕВСКИ 20 АМИЧИ ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ГРИГОРОВ 98DB3C3AB866[..](ПМС55|ТР) БОРЯНКА ЛАЗАРОВА ГРИГОРОВА ...
АМИЧИ АМИЧИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Дупница 2600 УЛ.НИКОЛА МАЛАШЕВСКИ 20 АМИЧИ ООД ГЕОРГИ ИВАНОВ ГРИГОРОВ 98DB3C3AB8669B99E711D14C683BCFA4A357CAEDAFC64DDC107E9186C7AE154C БОРЯНКА ЛАЗАРОВА ГРИГОРОВА 13B45B18CEC06DFA193465E7C5D4F6FC34E5ED6C7F8C0704E8FAB361077B8843 АМИЧИ AMICHI 121000823
65 769 лв./ BGN 29 994 лв./ BGN 2020-05-27
4 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА
813109305
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к. СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД ПОРТНИХ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ...
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к. СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД ПОРТНИХ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 4B705679A98F3BC6297A7D6821703E785431987B531D9E0F2B03CE1139CF9417 ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25F565AF7223122839B7215FE9B17D7C2F280BFC696DBA1035AC18 БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 831652492 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131290015 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА 1DFAC60DA9D3E539E89A573AF22EEE47 БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 10DE9C241EBAD9FD74BF77C7A305E39E ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF981697044B7BB4CE2EA6F1CC95F849DFCB41EE9E18DEDDEFCB58342A БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, чрез Недялка Стоева Сандалска-Генкова 131290015 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД чрез Емил Цветков Василев 121650326 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД ВАДУЦ ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА-ПАВЛОВА A9A08E957944BE9AE65A31FE586BC24C ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9006 к.к.Св.Св.Константин и Елена ИВАН НИКОЛАЕВ ПОРТНИХ 4B705679A98F3BC6297A7D6821703E785431987B531D9E0F2B03CE1139CF9417 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД 813109305 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД 128001319 БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015 ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС 65483DC9549E81E534821C660A16DBA0 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА 813109305 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 128001319 ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF022DBE3EBC9425E74D9253 АНТОН ДЕНЧЕВ ИВАНОВ DDFD8640BF4965A1FF03D4E29180C0EC648B84DB53ED0BE8B6402C81C33D5D94 РЕЛАКС КЛУБ 103090461 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393 ЖИВКА СТОЯНОВА МИХОВА 64E7C3A53D6FD0BF7DA5126A582B7A529CDE3DC6043E4155C55401C819DA2CA4 БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015 ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА GRAND HOTEL VARNA 813109305
25 1 997 лв./ BGN 29 962 лв./ BGN 2020-05-27
4 БОРА КОНСУЛТ 2002
131011832
БОРА КОНСУЛТ 2002 БОРА КОНСУЛТ 2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ТРИАДИЦА 3 БОРА КОНСУЛТ 2002 ООД ГАЛЕНА БОНЧЕВА МАЛИНОВА 43EC5DD1D101[..](ПМС55|ТР) РУМЕН ...
БОРА КОНСУЛТ 2002 БОРА КОНСУЛТ 2002 ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ТРИАДИЦА 3 БОРА КОНСУЛТ 2002 ООД ГАЛЕНА БОНЧЕВА МАЛИНОВА 43EC5DD1D10103DFE60CA61CB5EB6A3EA2809728B332B85086F6E52A1E8BE9FA РУМЕН АСЕНОВ ЧАНДЪРОВ 2E4707552134DC8BE368F92623B293119F9ABC5E0DB13599715DCB4784E9A7EC ВАКЛИН АСЕНОВ ЧАНДЪРОВ FA55CBE2FD5371337CDCF536182E79DA93567D3B0A324B0B48EDB124031DBA9C ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД 115509755 ДИТ ХОТЕЛИ ООД 130162023 ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД, ЕИК 115509755 чрез управителя му ГАЛЕНА БОНЧЕВА МАЛИНОВА 43EC5DD1D10103DFE60CA61CB5EB6A3EA2809728B332B85086F6E52A1E8BE9FA ДИТ ХОТЕЛИ ООД, ЕИК 130162023 чрез управителите РУМЕН АСЕНОВ ЧАНДЪРОВ, и/или ВАКЛИН АСЕНОВ ЧАНДЪРОВ FA55CBE2FD5371337CDCF536182E79DA93567D3B0A324B0B48EDB124031DBA9C ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 115509755 Константин Константинов Бояджиев 4F7EC79CB02629609C0E93541AC94160F921C78A54A340EA8F8FBE3D4F87EFFD БОРА КОНСУЛТ 2002 BORA KONSULT 2002 131011832
55 904 лв./ BGN 29 819 лв./ BGN 2020-05-27
4 ВАЛИРИОН
204097380
ВАЛИРИОН ВАЛИРИОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Дианабад 23 E ВАЛИРИОН ЕООД Цветан Николов Чолаков 00E62D289C30[..](ПМС55|ТР) ВИЛИАНА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА ...
ВАЛИРИОН ВАЛИРИОН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Дианабад 23 E ВАЛИРИОН ЕООД Цветан Николов Чолаков 00E62D289C306870A34AB0B39B906B046CE6D5FB7E0C611C5A7198E7E41AB2F6 ВИЛИАНА ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА CE71083B52F5F5227EC4DF0F94B9CD5703CD9E9BA9F3734C8A121FBA48E7C4A8 ВАЛИРИОН VALIRION 204097380
33 1 395 лв./ BGN 27 625 лв./ BGN 2020-05-27
4 МЕБЕЛФАБ
811160494
МЕБЕЛФАБ МЕБЕЛФАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Международно Шосе 3 МЕБЕЛФАБ АД МАЛИН АТАНАСОВ ГАДЖЕЛОВ DC7809DD0D68[..](ПМС55|ТР) ИВАН КИРОВ ПОПОВ ...
МЕБЕЛФАБ МЕБЕЛФАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 ул. Международно Шосе 3 МЕБЕЛФАБ АД МАЛИН АТАНАСОВ ГАДЖЕЛОВ DC7809DD0D68D7DCF0C21712D2027CE6C6016CAA604A854100263C7E856A818C ИВАН КИРОВ ПОПОВ 43AC6011A83F1672F1B92F50E0A466EDF6A169E82DBEFCD1D4090505B307327A ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА ПОПОВА 851221ABD16A142BED4ECBC45A8853320CB6BFDD5219F550DF33108DE671AF45 МЕБЕЛФАБ АД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 бул. СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ 3 ТАНЯ МЛАДЕНОВА ХАДЖИЙСКА 3930AB9214ECDA4F2728BCE2EA5BD368E0367F3CAAF4AA02DD6E34613D6514D3 ИВАН КИРИЛОВ ПОПОВ 43AC6011A83F1672F1B92F50E0A466EDF6A169E82DBEFCD1D4090505B307327A ДИМИТЪР ПЕТРОВ КАЗАКОВ 382191D96EF14A191A5E1F6F003BB5F48F23CCE20841A83B7508518C0E11D6C7 МЕБЕЛФАБ MEBELFAB 811160494
59 745 лв./ BGN 26 377 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ
115081888
ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул.БЪЛГАРИЯ 117 ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ АД ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ ...
ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 бул.БЪЛГАРИЯ 117 ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ АД ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ ADAEAC205E464E6ED0E2A1F393D7E0A622975A9F1B93DE4C8CD4955F828C0884 ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ АРАБАДЖИЕВ 479BACEF4FB6CB97453AF4275758480C793BA7C3DC05DB9E3D8D15413EAF40C4 СТАНЧО АНДРЕЕВ КОСТОВ FC0105A136EE59A133F9E27969343C49C22ECF3147CE864FCC36789FC718DD2D ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВАД 115081888 ЛАВАНАООД 268EF956F7171E34E0C35ABC645B4281 ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА БОЖИЛОВА 71A024D5DC77B786947C89602132DE3A24395F658D24824BBE66774406CDFA8E Мирослав Димитров Гюров F49F0F4C4A3E4323AA303BE6FA3B5694CF212253C2736FEED7D1858A331D371F ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ ZAHAREN KOMBINAT - PLOVDIV 115081888
39 1 070 лв./ BGN 25 042 лв./ BGN 2020-05-27
4 БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ РИЛСКИ СПОРТИСТ
122017487
18 2 256 лв./ BGN 24 367 лв./ BGN 2020-05-27
3 КОЛЕВ И КОЛЕВ
205365542
58 674 лв./ BGN 23 455 лв./ BGN 2020-05-27
3 БЛД ХОУМС
130486096
Атланд Инвестмънтс Атланд Инвестмънтс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 пл. БЪЛГАРИЯ 1 Атланд Инвестмънтс ЕООД ТЕОФИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 318C43489897[..](ПМС55|ТР) ЕЙ ДЖИ ...
Атланд Инвестмънтс Атланд Инвестмънтс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 пл. БЪЛГАРИЯ 1 Атланд Инвестмънтс ЕООД ТЕОФИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ 318C434898974970001F37732025C543811E2E41A51A81B69888D175ECEDB1B5 ЕЙ ДЖИ КЕПИТЪЛ АД 103225551 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИКОВ AE7D2F5D9E6C88A6DF2E2501522E93BA865930CA1B3A5D4620624AF07D7B6B7E Атланд Инвестмънтс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 бул. Цариградско шосе 47 А Димитър Бончев Савов 5DF4BAB9756F81CAD48FA3068E5FE6861C241BCFA7D42A35B91166E792E041ED Христо Теодоров Илиев 215CA016C1B5A838FF0710D42D3AE80ABBCC9E0C84A55E62312A58D4E34303BD БЛД Хоумс ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 ул. Тинтява 126 Атланд Инвестмънтс Atland Investmants 130486096
27 1 389 лв./ BGN 22 495 лв./ BGN 2020-05-27
4 ВЕЖЕН 2010
201171134
ВЕЖЕН 2010 ВЕЖЕН 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кюлевча 9972 УЛ. МАРИЦА 1 ВЕЖЕН 2010 ЕООД ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ТОДОРОВ 176D5C28C26C[..](ПМС55|ТР) ЖЕНЯ ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА ...
ВЕЖЕН 2010 ВЕЖЕН 2010 ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Кюлевча 9972 УЛ. МАРИЦА 1 ВЕЖЕН 2010 ЕООД ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ТОДОРОВ 176D5C28C26C36B9EA0FA7B40F217769DD265249D4D1269BAC3A21645A33B165 ЖЕНЯ ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА 22BB44BF9460FFDC7385B67E7352D21E1A3AFB6BCAF9E08B81E5AE4CC778AB78 ПЕТКО ЛЮБОМИРОВ ИВАНОВ 72B84DE7EAF08546549D028C2E685DDA590EDC9F5B46BA6AB91DE9FD54B1F6DA ВЕЖЕН 2010 VEZHEN 2010 201171134
59 631 лв./ BGN 22 320 лв./ BGN 2020-05-27
3 ГРАБО МЕДИЯ
203412406
ГРАБО МЕДИЯ ГРАБО МЕДИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.Полковник Сава Муткуров 36 ГРАБО МЕДИЯ АД СРЕБРИН ЕЛИСАВЕТОВ ВАТРАЛОВ F13662D450B7[..](ПМС55|ТР) НИКОЛА ...
ГРАБО МЕДИЯ ГРАБО МЕДИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4003 ул.Полковник Сава Муткуров 36 ГРАБО МЕДИЯ АД СРЕБРИН ЕЛИСАВЕТОВ ВАТРАЛОВ F13662D450B7FC8F6573948720FD73A8A324D8F0E8675F2C74111905F695FF2D НИКОЛА АТАНАСОВ ПАВЛОВ 6847159E1250CB5473DEA0DFDA872220733018244ED5CF776DD14105A8717929 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ B9039C5792898447AF09B53A91D0D4CC0FC18CEAE0FEB767C8308C39F4131CD8 ВЕЛИЗАР ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ B0CD2EE467BB8A40F37CF32D4A04275AA617982CD1722E163A1C5323C6F4160D АНАТОЛИ ВЛАДЕВ БЕЛЧЕВ 77357CA54A4F7A39B43FB334D30C83F5127987EC2375B71DAD7B266734DE9946 ГРАБО МЕДИЯ 201189805 ГРАБО МЕДИЯ 203412406 Дидие Жорж Филип Щосел EACDD86D3F1FC273C262C4923329849F1118E66370753599BC203DF6A50EB1B4 ГРАБО МЕДИЯ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Източен 94 ГРАБО МЕДИЯ GRABO MEDIYA 203412406
38 966 лв./ BGN 22 017 лв./ BGN 2020-05-27
4 ФААК БЪЛГАРИЯ
201352138
ДЖИ ЕЛ СИ ДЖИ ЕЛ СИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ВЕЛА БЛАГОЕВА 8 ДЖИ ЕЛ СИ АД СВЕТЛАНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА C29C63C3E907[..](ПМС55|ТР) НИКОЛАЙ КОЛЕВ НИКОЛОВ ...
ДЖИ ЕЛ СИ ДЖИ ЕЛ СИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ВЪЗРАЖДАНЕ ВЕЛА БЛАГОЕВА 8 ДЖИ ЕЛ СИ АД СВЕТЛАНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА C29C63C3E90739399012FC7F04F8030699D8A0AFCCD582988985EECF1533D567 НИКОЛАЙ КОЛЕВ НИКОЛОВ E1C8BBA82FA744FAC0975C97090F9702EEA07C49D885C73EFB6860B4C82EF673 ДОРОТЕЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА F4BAEF8F1C3F7AB64645AA7785FBD12429DA44D9BB4C988E5A0E5671E7380C2B ДЖИ ЕЛ СИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ул. „Цар Фердинанд” 3 Лука Червато BF6997264CB3F8DFAF1E9C37D5DD00E1 Андреа Марселан E0F011C330F2A89878C1BCAEC9B8EC3C ФААК С.П.А., вписано в регистъра на предприятията на Болоня под данъчен и регистрационен No.02169920374 45541AF40094DABC757AA5B8F6546436 Джовани Лионели 7F9E1C22C516BFB097E2F85529206BAB Енрико Минеле D84D27BBDCB658C587C56A5B4AEAA06D ДЖИ ЕЛ СИ DZHI EL SI 201352138
136 269 лв./ BGN 21 950 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЧАХОВ
123033455
ЧАХОВ ЧАХОВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Богомилово 6097 УЛ. ИВАНКА ТЕРЗИЕВА 44 ЧАХОВ ООД ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ ЧАХОВ 59D6EA7571F3[..](ПМС55|ТР) АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ЧАХОВ ...
ЧАХОВ ЧАХОВ ООД БЪЛГАРИЯ с. Богомилово 6097 УЛ. ИВАНКА ТЕРЗИЕВА 44 ЧАХОВ ООД ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ ЧАХОВ 59D6EA7571F3F8DDA87498E00628361B0141EEA4943B00319BF7D32B3526AA9D АПОСТОЛ ГЕОРГИЕВ ЧАХОВ 6768EBD6A43A5EFCD3A28353165ACD30962C241282BE398A8563D7CDCB30011C ГОСПОДИН ЖЕЧЕВ ГОСПОДИНОВ 02A5895E0DA9419430B0AC085F7470FA66B46266346A304B41B53E39BAE9F23B ЧАХОВ CHAHOV 123033455
30 1 202 лв./ BGN 21 640 лв./ BGN 2020-05-27
3 ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ
103259183
ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9007 К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, ХОТЕЛ АРАБЕЛА ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ ЕООД ГРИГОР ГЕОРГИЕВ ФИДАНОВ ...
ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9007 К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, ХОТЕЛ АРАБЕЛА ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ ЕООД ГРИГОР ГЕОРГИЕВ ФИДАНОВ F2783255A4EA08B38FD0F753AED3A30A63810136A1EFD70B264C7E6E0EAAE54E ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ HOTELSKO MENIDZHARSKA KOMPANIYA 103259183
29 1 242 лв./ BGN 21 610 лв./ BGN 2020-05-27
4 КРИС
112078755
КРИС КРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Мильо войвода 2 КРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ”Мильо войвода” 2 КРИС АД Блага Иванова Йовова ...
КРИС КРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 Мильо войвода 2 КРИС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ”Мильо войвода” 2 КРИС АД Блага Иванова Йовова A2E4C4843D5C0623F2B11CD80C467FEC9B893CF60FDFE59384470720F4B10C0B Недялка Тодорова Шопова C6AA12E0EDAB1C6E7DB4CCECD9F36B423AD3BFA0087D97B0495AC1214F7454CE Стоян Стефанов Гатов 944E6524E81A56E54FF475F75B14E5FF2D71F647CEFBB27A2D78F7884E615A1C Васил Ангелов Йовов BF7022404F3A9EEEF2FF4E2E7268AB7D215505E07514BE157DA6100ED823099A Мирослава Ангелова Тумбаркова 5C2FAEF657CFA4DB9FAB1AEADAE565B6B1BDDBE3E9208A3C51745C54D193C03A КРИС KRIS 112078755
91 389 лв./ BGN 21 221 лв./ BGN 2020-05-27
4 НАК МАШ 97
122058078
НАК МАШ 97 НАК МАШ 97 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА НАК МАШ 97 ООД АЛЕКСАНДЪР ТАШКОВ АТАНАСОВ 7AF56BC72E40[..](ПМС55|ТР) НИНА ...
НАК МАШ 97 НАК МАШ 97 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МИКРОЕЛЕКТРОНИКА НАК МАШ 97 ООД АЛЕКСАНДЪР ТАШКОВ АТАНАСОВ 7AF56BC72E4031D3C18C3BC0AADF8C6FDEDC62FCD5B8459F3A042F3341F645FC НИНА ИВАНОВА ЦОЛОВА 41CEA5A74F02E29D20D9B8F96DF9119B0FCEF30C046FB4FFE6E0F76043837D71 ИВАН ЦОЛОВ ЦОЛОВ 3A1F591A6F058555BACCB7FE36C1342818F237C0C3EBB1FBDBD08BB24CDCEEA0 СВЕТЛИНА ИВАНОВА ЦОЛОВА 2F69E708C982C6FC3CF656B72D31C7366747201F4D8F3868D0EDE89F2A26D299 НАК МАШ 97 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Ботевград 2140 ИНДУСТРИАЛНА 2Б НАК МАШ 97 NAK MASH 97 122058078
63 560 лв./ BGN 21 186 лв./ BGN 2020-05-27
4 ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР
104054085
ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 ДУНАВ 12 ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД РУМЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ DF188956A5DB[..](ПМС55|ТР) ...
ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 ДУНАВ 12 ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД РУМЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ DF188956A5DBE5972D197E4D1ACBCFD7DFC1F19778E9E5FD2478D940F08851A2 ГАНЧО ИВАНОВ КАНГАЛОВ C06D750D867F5E99EBDFD498F0E4942B536A2BEC0DC7D12E0FC9CDBFA322516E ЦЕЦА СТОЯНОВА СТОЯНОВА FD4B6B8E3F1F9E0FF92945377FF003AD10E97A94ED44986BD381043B1D3D44D8 БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА D9E92FC92B9C5C141F1B6104B00224D2A9151BA82AEDB8248EFDED86456DE30F ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР АД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 ул. Дунав 12 БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ЕКСНЕР D9E92FC92B9C5C141F1B6104B00224D2A9151BA82AEDB8248EFDED86456DE30F ПЛАМЕН ГАНЧЕВ КАНГАЛОВ A2AC9D13E65D437F6F0384FB56B2421AAD88F9C956339A72672CE1EFF0938644 ДРАГАЖЕН ФЛОТ - ИСТЪР DRAGAZHEN FLOT - ISTAR 104054085
37 946 лв./ BGN 21 010 лв./ BGN 2020-05-27
4 ХЕБЪРБУС
201309208
ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 97 ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ АД РУМЕН ПЕТРОВ МИТЕВ ...
ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 97 ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ АД РУМЕН ПЕТРОВ МИТЕВ 008B4CCBC73A42107D20E051B7E033F184892FA1FD3837624FE590B37202338E ГАЛЕНА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА F4DF6D1318234B2E9B07C5BB74D400A7A6F3AB510D78C72DBC541E5D19D4C990 ДИНЧО ГЕНЕВ ГЕНЕВ 92671908E974DFE24EBD2488A6BEA32FD49251F72E080AF950EC3733BDB3F5E0 НИКОЛА МИХАЙЛОВ ТИКОВ 4C921AE4B2626C80AAFA947C02C04E1F326D5451B2427BA49BD1E5AE8EE021F9 КАТЯ ИВАНОВА БОЕВА 7C4973A9AD34A401547EAECB3738BB1E886EE5B7693ABBA2333C5DC842B4D274 ИВАН МИХАЙЛОВ ТИКОВ 8919AD2DFCA5B2BF58C09EF1810D63E88214E93DDCE8E8A27DFE2DB2F3B15253 Михаил Янков Фолев 2C1018434DA2CCC0B7AE9FCBB3EF0AD6DD0A865988B2DA4A028681237B9B70F6 ХЕБЪРБУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул.Цар Иван Шишман 7А ХЕБЪРБУС АД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. Христо Касапвелев 5 ТРАНСПОРТ ИНВЕСТМЪНТ TRANSPORT INVESTMANT 201309208
59 579 лв./ BGN 20 500 лв./ BGN 2020-05-27
4 ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ
204454625
ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 428 1 ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ ЕООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БУНЕВ D99191267C6C[..](ПМС55|ТР) ...
ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1715 428 1 ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ ЕООД ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БУНЕВ D99191267C6CD1A1583CD1E77F57F679A94B4C6039CF1F208BCC4F6CDD199ECB ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Цариградско шосе 101 Любомир Павлов Драгоев 247E5BE7F4A3AC77C3048400D34442222F762D760CD4A400C787440366DE5526 ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ INDUSTRIALNI SUROVINI 204454625
50 681 лв./ BGN 20 423 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЕКСПО ТРАВЪЛ ГРУП
204805800
ЕКСПО ТРАВЪЛ ГРУП ЕКСПО ТРАВЪЛ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 * Средна гора 42 * * ЕКСПО ТРАВЪЛ ГРУП ООД ИЗАБЕЛ БЕДРОС ГАРАБЕДЯН 049DAE387792[..](ПМС55|ТР) ИВАН ...
ЕКСПО ТРАВЪЛ ГРУП ЕКСПО ТРАВЪЛ ГРУП ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 * Средна гора 42 * * ЕКСПО ТРАВЪЛ ГРУП ООД ИЗАБЕЛ БЕДРОС ГАРАБЕДЯН 049DAE38779227677EFA83EDA49CDE651F23FEBC016218CE01DCCDBD4320CDAE ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ЧУЧАРКОВ 60FD23748FEDF36836701C743F1AEACD8868367946EEFAB07F497F5C3D4C700B НЕЛИ ИВАНОВА ЙОРДАНОВА-БОНЖОЛОВА 0FA2B2E73AA8AB173B8DBE1D585FAD861467CF3A11B3593788973D10A20F0A0E БОЖИДАР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ AE3F09C51C4AF39FB4D7578DA87D399CC09885FD2EE099117FF902AE0CEC382F ЕКСПО ТРАВЪЛ ГРУП EKSPO TRAVAL GRUP 204805800
16 2 103 лв./ BGN 20 186 лв./ BGN 2020-05-27
4 ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ
175329295
ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1137 Самоковско шосе 10д ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ ЕООД ХОРСТ ФЕЛБЕРМАЙР 0F925D2FFEB9[..](ПМС55|ТР) ФЕЛБЕРМАЙР ГМБХ, Австрия, Махщрасе ...
ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1137 Самоковско шосе 10д ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ ЕООД ХОРСТ ФЕЛБЕРМАЙР 0F925D2FFEB97CB9A27E1C9152E46B89 ФЕЛБЕРМАЙР ГМБХ, Австрия, Махщрасе 7, 4600 Велес 61F4CDABB2B35A264E0C7010A7056A78 ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ПР. СЛАВЕЙКОВ 3 ПЕТЕР ЩЬОТИГЕР 8E34CBAE14602DD40D74E86EEC5E516B ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ 47B8DD432E077E629098446BB778DCA00F710FD7A2C5982924958A4297744609 ФЕЛБЕРМАЙР ГМБХ, АВСТРИЯ 672AC25F2F6A8C13E2C32615D406A0C0 ФЕЛБЕРМАЙР ХОЛДИНГ ГмбХ CCA357A0A6C0AD9A4D17627C2CAF86B6 ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 ул. Г.С.Раковски 8 ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Г.С.Раковски 8 ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ FELBERMAYR BALGARIYA 175329295
14 2 397 лв./ BGN 20 135 лв./ BGN 2020-05-27
4 ИНИТЕКС ИНДЪСТРИ
205299843
48 687 лв./ BGN 19 785 лв./ BGN 2020-05-27
4 ПЕРЛА ТУРИСТ ИНВЕСТ
204126475
ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 7F00A4D49FF1[..](ПМС55|ТР) Силвия Илиева Николова EDAB1F1E1AEC[..](ПМС55|ТР) Дора Георгиева Симеонова ...
ЙОРДАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ 7F00A4D49FF1ACF8676A78F3E751D7094A3E683411C2DCE0C8808690FBA8E860 Силвия Илиева Николова EDAB1F1E1AEC5654EE8BD6F0BA26D94639414E14656CB036734AEF9A47D14616 Дора Георгиева Симеонова 94B1BF59F57AA5987363D43B6E773C763D621006FA5DC3D7B3E4C5976D60ECDC ПЕРЛА ТУРИСТ 102123255 Перла турист инвест ЕАД БАНКА ДСК ЕАД 121830616 Перла турист инвест Perla turist invest 204126475
26 1 262 лв./ BGN 19 683 лв./ BGN 2020-05-27
4 ПМУ - СВИЩОВ
104605300
ПМУ - СВИЩОВ ПМУ - СВИЩОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 18 ПМУ - СВИЩОВ ООД МАРИЯНА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА 7242D5A4DA94[..](ПМС55|ТР) ИВАН ТОДОРОВ ...
ПМУ - СВИЩОВ ПМУ - СВИЩОВ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Свищов 5250 ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 18 ПМУ - СВИЩОВ ООД МАРИЯНА ВЪРБАНОВА ИВАНОВА 7242D5A4DA94E91803FB16F6C68681F00FAD92D6D44B8377A7EB58EAF9AF3A23 ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ 7BE0337219A36639A90C31EFEEBA222C89B8533A6E0D275606EDEE9754886622 ВАЛЕНТИН МАРИНОВ ЛИНКОВ C55FAD3CF287E7FE0CB7D1D969E9425091FB1E5A495607F10216DC5A915A9AFE ПМУ - СВИЩОВ PMU - SVISHTOV 104605300
29 1 111 лв./ BGN 19 337 лв./ BGN 2020-05-27
4 РОЖЕН ЕКСПРЕС
830166384
РОЖЕН ЕКСПРЕС РОЖЕН ЕКСПРЕС АД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. РОДОПИ 130 РОЖЕН ЕКСПРЕС АД НИКОЛАЙ МАНОЛОВ БОЯДЖИЕВ 93A8470EF326[..](ПМС55|ТР) ФРАЙМОНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ...
РОЖЕН ЕКСПРЕС РОЖЕН ЕКСПРЕС АД БЪЛГАРИЯ гр. Смолян 4700 ул. РОДОПИ 130 РОЖЕН ЕКСПРЕС АД НИКОЛАЙ МАНОЛОВ БОЯДЖИЕВ 93A8470EF326B4A64A0DC0DC39AB5B3361CA2E8296763B19D030C03FF14A6F59 ФРАЙМОНД БЪЛГАРИЯ ЕООД 131238367 ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЙОЧЕВ 2F259675073D5C94F65B7199B2DD4D1CFDD289D991E619CBC7EB676CE01EA1D4 ФЕСТА ХОЛДИНГ АД 103123984 КОСТАДИН ИВАНОВ АВРАМОВ 8BA58EB33D5D4AC08AF44C5FE0C368EAEF82CC66084B0AFDB5F8D0B3EB3FE0B1 ФЕСТА ХОТЕЛИ АД 175286794 РОЖЕН ЕКСПРЕС ROZHEN EKSPRES 830166384
36 874 лв./ BGN 18 879 лв./ BGN 2020-05-27
4 ИНТЕРТУР
102818972
ИНТЕРТУР ИНТЕРТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 кк СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОТЕЛ АСТОРИЯ ИНТЕРТУР ООД ТЕОДОР КРАСИМИРОВ ПАСТАРМАДЖИЕВ D7F26F148F61[..](ПМС55|ТР) ХРИСТОФОРОС ...
ИНТЕРТУР ИНТЕРТУР ООД БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 кк СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОТЕЛ АСТОРИЯ ИНТЕРТУР ООД ТЕОДОР КРАСИМИРОВ ПАСТАРМАДЖИЕВ D7F26F148F61543DD93A8CF864B721A66993EA3A1D8D209B30ED261061567171 ХРИСТОФОРОС НИКОС АМАНАТИДИС 1955A80D994A937278F0DE2C661BC39584568B6B7F009C2A9A56881ADD043007 ЕР ВИ ИНВЕСТМЪНТ ООД 147040636 ИНТЕРТУР INTERTUR 102818972
34 896 лв./ BGN 18 286 лв./ BGN 2020-05-27
4 АВИС ИНЖЕНЕРИНГ
115011904
АВИС ИНЖЕНЕРИНГ АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.6-ти СЕПТЕМВРИ 193А АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ВЕЛКА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА ...
АВИС ИНЖЕНЕРИНГ АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.6-ти СЕПТЕМВРИ 193А АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ВЕЛКА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА 41C45828A4426EB7971B2718414A6819E5EFEB3C1F00C9374B3C65CFA0201AB0 АВИС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4006 ул. Удроу Уилсън 4 АВИС ИНЖЕНЕРИНГ AVIS INZHENERING 115011904
27 1 120 лв./ BGN 18 144 лв./ BGN 2020-05-27
4 ВЕЛПА ТРЕЙД
130943036
ВЕЛПА ТРЕЙД ВЕЛПА ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 5150 ул. ГЛАДСТОН 36 ВЕЛПА ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 5150 ГЛАДСТОН 36 ВЕЛПА ТРЕЙД ЕООД САЙЕД МАХМУД САРЖУГЯН 6539CF93E793[..](ПМС55|ТР) ...
ВЕЛПА ТРЕЙД ВЕЛПА ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 5150 ул. ГЛАДСТОН 36 ВЕЛПА ТРЕЙД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Стражица 5150 ГЛАДСТОН 36 ВЕЛПА ТРЕЙД ЕООД САЙЕД МАХМУД САРЖУГЯН 6539CF93E79394E1FD62C46AAE779226 СЕЙЕД МАХМУД САРЖУГЯН 99D70ABB4AA811915D3E8AEB7D9F1D14 МАРИЯ ЯСОНОС E351DC38AD9DDC8D059B91396263DB3C АКСИКОН ИНВЕСТМЪНТС ЛТД 971F79AD94AB8E4CAFB8BC4393E7C5C9 ФЕДРА ТЕОФАНОС 1004133BC7E9111AB6459A056FAAADC8 МОЛООК КЕЙКОСРАВИ 719E09C2A868231FE783B25C4D88A1A0 ВЕЛПА ТРЕЙД VELPA TREYD 130943036
48 625 лв./ BGN 17 996 лв./ BGN 2020-05-27
4 НОВАРТО ИНВЕСТ
202536382
НОВАРТО ИНВЕСТ НОВАРТО ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.Май 5 НОВАРТО ИНВЕСТ ООД Борислав Любомиров Минков F0DA8ABF426C[..](ПМС55|ТР) Александър Георгиев ...
НОВАРТО ИНВЕСТ НОВАРТО ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул.Май 5 НОВАРТО ИНВЕСТ ООД Борислав Любомиров Минков F0DA8ABF426CE90B24D1E843D15A1068860B819D061A60C545CFA1A80E7E4897 Александър Георгиев Страшилов 5E002677F17994DF3812C92BC2C073DDF6672D533C3E248216A97384EA2B9F8A НОВАРТО ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перущица 4225 ул. ВИКТОР ЮГО 3 НОВАРТО ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Перущица 4225 местност Ленищата 459 НОВАРТО ИНВЕСТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.Шести септември 144А НОВАРТО ИНВЕСТ NOVARTO INVEST 202536382
18 1 657 лв./ BGN 17 895 лв./ BGN 2020-05-27
4 МРАМОР - БЕРКСТОН Б
203981343
МРАМОР - БЕРКСТОН Б МРАМОР - БЕРКСТОН Б ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Люлин ул. Околовръстен път 725 МРАМОР - БЕРКСТОН Б ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица Беговица МРАМОР - БЕРКСТОН Б ЕООД Лора Антониева ...
МРАМОР - БЕРКСТОН Б МРАМОР - БЕРКСТОН Б ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Люлин ул. Околовръстен път 725 МРАМОР - БЕРКСТОН Б ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Берковица Беговица МРАМОР - БЕРКСТОН Б ЕООД Лора Антониева Каварджикова 0282F3FACB509E99FD47455126C056866E3C53B7B1B9ACC10BF2482DED5CAF55 МРАМОР - БЕРКСТОН Б MRAMOR - BERKSTON B 203981343
61 486 лв./ BGN 17 802 лв./ BGN 2020-05-27
4 МЕДИНА
120063169
МЕДИНА МЕДИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул. ОБЕДИНЕНИЕ 16 МЕДИНА ЕООД ХАМДИ ХАЙРИЕВ ТАХИРОВ 5D36DA20764A[..](ПМС55|ТР) ХУСЕЙН ОДЕХ АБУ-КАЛБАЙН ...
МЕДИНА МЕДИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул. ОБЕДИНЕНИЕ 16 МЕДИНА ЕООД ХАМДИ ХАЙРИЕВ ТАХИРОВ 5D36DA20764A2D60AA508A7796738F5DDC891C30CFB5DA1DD41249FCB07B28F6 ХУСЕЙН ОДЕХ АБУ-КАЛБАЙН D5CAFC40D456BDBD51A9245C4D68AE3377FDFF28FE7A37D30D920292E396A28E МЕДИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул. Перелик 21 МЕДИНА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 Гео Милев Николай Коперник 25 ФРОСТЕКО ЕООД 203859211 МЕДИНА MEDINA 120063169
49 599 лв./ BGN 17 615 лв./ BGN 2020-05-27
4 ТАСИ
824136415
ТАСИ ТАСИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долни Дъбник 5870 ул. ИЛИЯ БЕШКОВ 24 ТАСИ ООД АНКА ЗЛАТЕВА ПЕТКОВА 0C56EA516322[..](ПМС55|ТР) ТАСИ - ДД - ПЕТКОВИ И СИЕ СД 040056245(ПМС55|ТР) ...
ТАСИ ТАСИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долни Дъбник 5870 ул. ИЛИЯ БЕШКОВ 24 ТАСИ ООД АНКА ЗЛАТЕВА ПЕТКОВА 0C56EA516322BE4E2A0814034F48D74296C104CF9ED756A5686577A70888F50C ТАСИ - ДД - ПЕТКОВИ И СИЕ СД 040056245 СВЕТЛОЗАР МИТЕВ ДИМИТРОВ 9892A1D39624669677FD20864339D08AA3FF52F88506FAA94666E6B9140C6B98 ВАЛЕРИ ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ 645BC16A8A95DD5E9D2EB16A9895F1BC2B64FE0F2ED9D033CA107224CAA0366C ТАСИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Долни Дъбник 5870 СТОЯН ЗАИМОВ 39 ТАСИ ДД ООД 202276298 ТАСИ TASI 824136415
25 1 173 лв./ BGN 17 592 лв./ BGN 2020-05-27
4 БУЛКАРТО
107523958
БУЛКАРТО БУЛКАРТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ИНДУСТРИАЛНА 18 БУЛКАРТО ЕООД ИЛИЙЧО КЪНЕВ ИЛИЕВ F97B82D4EE17[..](ПМС55|ТР) БУЛКАРТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София ...
БУЛКАРТО БУЛКАРТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Габрово 5300 ул. ИНДУСТРИАЛНА 18 БУЛКАРТО ЕООД ИЛИЙЧО КЪНЕВ ИЛИЕВ F97B82D4EE17612E9DFC361CDE846B72B8D330B6A3C2634E4316D27319E5E0F0 БУЛКАРТО ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ХЛАДИЛНИКА ул. ФИЛИП КУТЕВ 137 БУЛКАРТО BULKARTO 107523958
35 812 лв./ BGN 17 048 лв./ BGN 2020-05-27
4 ФСО
831520850
ФСО ФСО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ж.к. НАДЕЖДА, бл. 150 вх.В ап.117 ФСО ООД ЛИЛЯНА БОРИСОВА ЧЕРВЕНЯКОВА 4D620A0E5EF8[..](ПМС55|ТР) КАМЕН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ ...
ФСО ФСО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ж.к. НАДЕЖДА, бл. 150 вх.В ап.117 ФСО ООД ЛИЛЯНА БОРИСОВА ЧЕРВЕНЯКОВА 4D620A0E5EF869D77A75B2C167FA6F301E64595B808B3D67686559D60E694FD3 КАМЕН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ 59C0199E13A57B046252C2A78E6837E2E9F0A0043F48D4CE2C7E33BAD03CE709 ОРЛИН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНЯКОВ 7B83AD91C49D128C9CB9F398B45EFD8107835AAFD9541CD4F2BD8E7D2DE7FFCE ФСО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА ------------------------------------ ------- 150 В ФСО ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 ---------------------------------- Веслец 33 ------ -------- ФСО FSO 831520850
41 685 лв./ BGN 16 842 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЕЪР ВОЛТА
202785263
ЕЪР ВОЛТА ЕЪР ВОЛТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Николай Хайтов 3А ЕЪР ВОЛТА ЕООД Вълко Михайлов Михайлов 50642EF1093B[..](ПМС55|ТР) „БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009“ АД ...
ЕЪР ВОЛТА ЕЪР ВОЛТА ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Николай Хайтов 3А ЕЪР ВОЛТА ЕООД Вълко Михайлов Михайлов 50642EF1093B470A84DB6F3BE7687239ED6286D5D215F4BD22AAD632DFED22E5 „БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009“ АД 200509597 НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ 121638046 БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009 АД 200509597 НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД 121638046 Илияна Миткова Гатева-Йончева 5DFF8372EC881A75B9C7759FF909014BE7AD342F5950D31E22719B65558F2B4E ЕЪР ВОЛТА EAR VOLTA 202785263
11 2 550 лв./ BGN 16 832 лв./ BGN 2020-05-27
4 СИНИ ГРАНД
201720608
СИНИ ГРАНД СИНИ ГРАНД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СЪБОРНА 2А СИНИ ГРАНД ЕООД РАНДЖЕЕТ ПРАКАШ ТАКУР 03E957FC5B59[..](ПМС55|ТР) ИНСПАЙЪР МУЛТИПЛЕКС Б.В. 16F0CBCB5E58[..](ПМС55|ТР) АМИТАБХ ...
СИНИ ГРАНД СИНИ ГРАНД ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СЪБОРНА 2А СИНИ ГРАНД ЕООД РАНДЖЕЕТ ПРАКАШ ТАКУР 03E957FC5B597D0FF749AA18CC93B170 ИНСПАЙЪР МУЛТИПЛЕКС Б.В. 16F0CBCB5E5854A94682173BC6589653 АМИТАБХ ВАРТХАН 8D96C39F722BC8EF24B252ECE0E6C7BD СИНИ ГРАНД Б.В. 7DF6ED1BCC257AF9718D74C930F0B2FE СИНИ ГРАНД SINI GRAND 201720608
26 1 075 лв./ BGN 16 770 лв./ BGN 2020-05-27
4 КОМФОРТ - 2008
200015189
КОМФОРТ - 2008 КОМФОРТ - 2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ГЕН.СКОБЕЛЕВ 15 КОМФОРТ - 2008 ООД ГОРАН САДКОВ СИНАПОВ CDB583C6B556[..](ПМС55|ТР) РУДИ САДКОВ ...
КОМФОРТ - 2008 КОМФОРТ - 2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ГЕН.СКОБЕЛЕВ 15 КОМФОРТ - 2008 ООД ГОРАН САДКОВ СИНАПОВ CDB583C6B556AFFC26B35DBA469959C6886DAEE9082AC4CCB0B9A92B420ABAD6 РУДИ САДКОВ СИНАПОВ 07F1EDE8DC2D0D5318C51095E440122CB83504804982B5330A9217F98C36470A КОМФОРТ - 2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Батак ул.Илия Янев 8 КОМФОРТ - 2008 ООД БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ 15 КОМФОРТ - 2008 KOMFORT - 2008 200015189
31 890 лв./ BGN 16 562 лв./ BGN 2020-05-27
4 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ
175053256
ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Бреза 2 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИЯН МАНОЛОВ КАВРЪКОВ BF8ED5DCDA7E[..](ПМС55|ТР) МОШЕ ХАИМ ...
ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул.Бреза 2 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИЯН МАНОЛОВ КАВРЪКОВ BF8ED5DCDA7E2606FA6097DEE218D0E2DB131E14CE6F6C75C6766AE743DFD9C1 МОШЕ ХАИМ ЛИФШИЦ 7B90CC1B63DA66C418577ABA3342360D РАСНА ООД /RASNA Limited/ - Република КИПЪР 239A7F1BB2A9A5310ECFB7D58B89DF68 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ 175053256 АЛФА БАНКА ЛИМИТЕД DCBBFCB819C608DB9F20EF69743CFDF6 АРДИАН РИВА B507A763754DF3106E4644B49246CF50 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул.ДЖЕЙМС БАУЧЕР 103 СЛАВА ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА C0C7995B04674B864A2E363CB316CC6E0F69DD5FE90205E1F9D34013D3801FFA Христос Балтумас E6E2E573E512FC7C4883BFF530E55713 РАСНА ООД /RASNA Limited/ - Република КИПЪР 7A8B20BD70D97A432322DCB74F8322C6 БЛУХИЛ ЕООД 200781768 АЛФА БАНКА КЛОН БЪЛГАРИЯ 831694000 РАСНА ООД 67A9CB0BD4D0BE601F277042ADDCF869 РАСНА ООД 557828D83380B294110978A73B0683F1 БЛУХИЛ 200781768 „ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 88969584D7F2472FFB9839ED93CC1212 Антон Живков Ризов 0940610FABB8D35F47489D3B8BA6A76AB7295B4CC1F54D1DA46C57069E99B351 Мария Драндаки 90B6373D71C548866ED4E6A2CE461248 ГРИЙНВИЛ БЪЛГАРИЯ GRIYNVIL BALGARIYA 175053256
21 1 303 лв./ BGN 16 414 лв./ BGN 2020-05-27
4 РУДИ АН
103301173
РУДИ АН РУДИ АН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. СТУДЕНТСКА бл. 3 вх.Д ет.2 ап.21 РУДИ АН ЕООД РАДОСЛАВ РУСЕВ ХРИСТОВ 05219DE4DA32[..](ПМС55|ТР) РУДИ АН ЕООД ...
РУДИ АН РУДИ АН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 ул. СТУДЕНТСКА бл. 3 вх.Д ет.2 ап.21 РУДИ АН ЕООД РАДОСЛАВ РУСЕВ ХРИСТОВ 05219DE4DA322B4B2DF7DA60558C2C4C80D09BB3C9FDE1BEC37DDAEE93E77687 РУДИ АН ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 Младост Атанас Стоев 5 РУДИ АН RUDI AN 103301173
65 420 лв./ BGN 16 388 лв./ BGN 2020-05-27
3 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА БРИТАНИКА
175123295
БРИТАНИКА БЪЛГАРИЯ БРИТАНИКА БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ж.к. ЛЮЛИН 027 Е БРИТАНИКА БЪЛГАРИЯ ООД ЛЮБОМИР МАРИНОВ ЛАЛОВ 97AEF1EBBD76[..](ПМС55|ТР) ...
БРИТАНИКА БЪЛГАРИЯ БРИТАНИКА БЪЛГАРИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ж.к. ЛЮЛИН 027 Е БРИТАНИКА БЪЛГАРИЯ ООД ЛЮБОМИР МАРИНОВ ЛАЛОВ 97AEF1EBBD76D383DF30CA094166F98E180F7A691A0DBE01168491E9F189BED3 ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА ЯКИМОВА-ЛАЛОВА 1AA90CF808F3C17F95608DF165A128B4EF0870C723D10C92561D8B1216253EDB ВАНЯ ДЕЛЧЕВА ИВАНОВА 2CFDB8E44F4740B7A2F4906FFF2D359665147C72DB5AAF9A45AE326F219D86FC ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗАМЪКЪТ НА ГРИФИН ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ЛЮЛИН 027 Е ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗАМЪКЪТ НА ГРИФИН ООД БРИТАНИКА БЪЛГАРИЯ BRITANIKA BALGARIYA 175123295
29 940 лв./ BGN 16 363 лв./ BGN 2020-05-27
4 С.А.Н.-ПРО
813044200
С.А.Н.-ПРО С.А.Н.-ПРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ЯНКУЛ ВОЙВОДА 30 бл. А вх.2 ателие 1 С.А.Н.-ПРО ООД ЕВЛОГИ ПЕТКОВ САВОВ 399EDD76A8D8[..](ПМС55|ТР) ...
С.А.Н.-ПРО С.А.Н.-ПРО ООД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ЯНКУЛ ВОЙВОДА 30 бл. А вх.2 ателие 1 С.А.Н.-ПРО ООД ЕВЛОГИ ПЕТКОВ САВОВ 399EDD76A8D8202E1BD5CCCBAC6B79E6B4A7CA29AD0E4B7E7B783F0A0F93DE00 ВЛАДИМИР ПЕТКОВ НЕНЧЕВ 20EBCB2D9F038551C6195C8C3993CA6AA9B4151B5879512BCAAD926750688A8E С.А.Н.-ПРО S.A.N.-PRO 813044200
13 2 092 лв./ BGN 16 315 лв./ BGN 2020-05-27
4 ТЕРМОКОМПЛЕКТ
020307302
ТЕРМОКОМПЛЕКТ ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ж.к. ЛЮЛИН бл. 628 вх.В ап.61 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ВЛАДИМИРОВ 3E535DA68BA0[..](ПМС55|ТР) ...
ТЕРМОКОМПЛЕКТ ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ж.к. ЛЮЛИН бл. 628 вх.В ап.61 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ВЛАДИМИРОВ 3E535DA68BA0F8C199BC7A5925233A0173D267DB266B039DF8F6ACD77B9DF5B4 КРАСИМИР НИКОЛОВ ХРИСТОВ E641ECB7043994207DC8D048A5629F74BCA96CA55F0949A8613ECA5B83AE0171 ИВАН КОСТАДИНОВ ЧОНКОВ 3AFC72BFF3AE45F9BF15BA77D6E7A8F6419C77C0BE056E8CC711213B4CEE9E24 ТЕРМОКОМПЛЕКТ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ЛЮЛИН ул. ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР СТАНИШЕВ 2 ТЕРМОКОМПЛЕКТ TERMOKOMPLEKT 020307302
16 1 693 лв./ BGN 16 249 лв./ BGN 2020-05-27
4 ПЛАНТАБУЛ
127076920
ПЛАНТАБУЛ ПЛАНТАБУЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. КАЛИАКРА 21 ПЛАНТАБУЛ ООД РУМЕН ДИМОВ ЙОРДАНОВ 9D3D107BFE4E[..](ПМС55|ТР) ДАНАИЛ РУМЕНОВ ДИМОВ ...
ПЛАНТАБУЛ ПЛАНТАБУЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. КАЛИАКРА 21 ПЛАНТАБУЛ ООД РУМЕН ДИМОВ ЙОРДАНОВ 9D3D107BFE4E8849A126D084C0DF52E90545FE8BFB342EF3FCDDB8742F27817C ДАНАИЛ РУМЕНОВ ДИМОВ 2C5F33579E062E37BF93916DC2D820CF75569A9FE5556BAC3D7188DE85B5F775 ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 0D8D0F50A705CE5000B3F3938E1573706336AFECC049941C0053BB5F74F47E85 ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА АНДОНОВА 7BC32AAA3F6493EC6CF581E677009833D00ABEED4B05FE22717DF3FC1D43EF5A ПЛАНТАБУЛ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул.ЦВЕТАН ЗАНГОВ 14 КАЛИН КРАСИМИРОВ СТАТКОВ 06684F078EDFD8E3B7DD741E0A958A7F4477638CD926C885288CA5C8223E8F26 ПРИМА ЛЕНД ГРУП 203710783 ПЛАНТАБУЛ PLANTABUL 127076920
38 696 лв./ BGN 15 859 лв./ BGN 2020-05-27
3 ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ
131288789
ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. ХАН ИСПЕРИХ 1 ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ ЕООД ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ ...
ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Костенец 2030 ул. ХАН ИСПЕРИХ 1 ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ ЕООД ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ 2841093B3A29FB5A98541BD26EDDA475892D7718B9EC228D85C3E82128323DB8 ТЕРЕМ ЕАД 129008074 МАРИН ИВАНОВ ИВАНОВ 1E14BCCCC979921F06D890F2599B30E5C20B6C5B08E8FA905E55F41E7BCD6420 ТЕРЕМ 129008074 ГЕОРГИ ТОДОРОВ ИВАНОВ DC5FB7A4557D7CFDF8B231F15D0FCA6E503152A0331315821B73790518F99892 ПЕТКО ДОНЧЕВ ЛАЗАРОВ 6AD8CF723F15E0EE3A4EC539519BEEA46C467FEF197B8681F990D12D758060EE ТЕРЕМ холдинг 129008074 ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ 129008074 ТЕРЕМ - ЦАР САМУИЛ TEREM - TSAR SAMUIL 131288789
50 524 лв./ BGN 15 706 лв./ BGN 2020-05-27
4 ММ-74
200256471
ММ-74 ММ-74 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул.ХРИСТО ДРАГАНОВ 6 ММ-74 ЕООД МИХО БОЯНОВ БОЕВ E6071B454B42[..](ПМС55|ТР) ММ-74 MM-74 200256471(ПМС55|ТР)
ММ-74 ММ-74 ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Севлиево 5400 ул.ХРИСТО ДРАГАНОВ 6 ММ-74 ЕООД МИХО БОЯНОВ БОЕВ E6071B454B42B19DA70E9B31B462892F67C3F76D2C4C1CC3D86269B451B710BC ММ-74 MM-74 200256471
37 698 лв./ BGN 15 490 лв./ BGN 2020-05-27
3 АЙС ТЕХНИК
130291819
АЙС ТЕХНИК АЙС ТЕХНИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 СЛАТИНА 10 АЙС ТЕХНИК ООД ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ FAC7C2018A3E[..](ПМС55|ТР) ИВАЙЛО ДИМЧОВ ОЧКОВ ...
АЙС ТЕХНИК АЙС ТЕХНИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 СЛАТИНА 10 АЙС ТЕХНИК ООД ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ FAC7C2018A3E1794A2A95ED4A83521AAD0272BFB35DCDF155479791AD91A3871 ИВАЙЛО ДИМЧОВ ОЧКОВ 8059F0B01BBFCCE1AA7A56835FAA7F570543103232EF140C782DC2E7A1776F7B АЙС ТЕХНИК ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1225 Орландовци Железопътна 61 АЙС ТЕХНИК AYS TEHNIK 130291819
50 516 лв./ BGN 15 479 лв./ BGN 2020-05-27
4 АЕРЗЕТИКС
201264802
АЕРЗЕТИКС АЕРЗЕТИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. ШИПКА 45 АЕРЗЕТИКС ЕООД МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 1C38EA69252F[..](ПМС55|ТР) АЕРЗЕТИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр ...
АЕРЗЕТИКС АЕРЗЕТИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 ул. ШИПКА 45 АЕРЗЕТИКС ЕООД МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 1C38EA69252F80A79006B5CB2DE72FF3942DE70A0919B5A50866A69FA178853C АЕРЗЕТИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 УЛ.АТ.ДИМИТРОВ 34А АЕРЗЕТИКС ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Нова Загора 8900 УЛ.ШИПКА 45 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 807C112CE9D39F38B8DDD7E3C505F159898C67E7312FFF4F2B7002336C578959 АЕРЗЕТИКС AERZETIKS 201264802
40 642 лв./ BGN 15 409 лв./ BGN 2020-05-27
4 БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ
812232530
БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИВАН БОГОРОВ 20 БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ЕООД ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ ...
БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ИВАН БОГОРОВ 20 БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ЕООД ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ D918A6701AE3A4DA0ABBD6A450E0B6D98BC13DF78FE9653C095EEE0E6AD66481 ОБЩИНА БУРГАС 000056814 КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ КОСЕВ 4D65ABBA52B9FB32FE4DF5C8C7F06734C2C8D99DFBAD221A0C2FC0922F12A1E4 ИВАН КОЛЕВ ПЕТРОВ 67D45D50CA8E1560E514677BA1315FC557E9C0DF04D08FEE02D19E73BD0EE328 ИВАН МАРИНОВ АПОСТОЛОВ 9DA09564DD78E5FCCA0DB5778D3B57723183C0DDD1E893F8B8CC7DA786D128A0 БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ BLAGOUSTROYSTVENI STROEZHI 812232530
23 1 111 лв./ BGN 15 332 лв./ BGN 2020-05-27
4 ЕВРОХОТЕЛС
130035983
ЕВРОХОТЕЛС ЕВРОХОТЕЛС АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 КОМПЛЕКС БОРОВЕЦ ХОТЕЛ ЕЛА ЕВРОХОТЕЛС АД АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ 7CEDF7F55BB9[..](ПМС55|ТР) КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ ...
ЕВРОХОТЕЛС ЕВРОХОТЕЛС АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2000 КОМПЛЕКС БОРОВЕЦ ХОТЕЛ ЕЛА ЕВРОХОТЕЛС АД АСЕН МИНЧЕВ МИНЧЕВ 7CEDF7F55BB931B0A9202004387252EF4944639C7ACA597F5C0F74A0DC0DBD9D КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ 9F59D831EAB36CE4835043AF06E4853D303806C6E8FE47475D7BE62807B59FB1 БОРИС ТОДОРОВ СТРАТИЕВ B10D534B954F680E58E2D85829F9A085CB3FCA030A345476138E3426BE0F2653 ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ 0BC59BE642DB3CE46843B05B877FC039E6BF412551E408DC2A639415ED6FA737 ИВАЙЛО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 8F1DC674813A5CEDE7AE545D230FE870EA73D0D68225FE2C9110D7BD1D847656 ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДЕМИРЕВ 437FEC497E81E7EA25CCDEC4751CC6E44099DF091080EBDA0ECA4F9592756CFA МАРГАРИТ МИТЕВ ЦОНЕВ 91365D1AD22CB1BBA3A44DD186EB428DC7E60F1442058D75268DF50330A3AFB2 ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА 407D35D604AD1DE85D353421DBA4BB01E1976F27456754EB29B5336B565981CB ЕВРОХОТЕЛС EVROHOTELS 130035983
21 1 215 лв./ BGN 15 307 лв./ BGN 2020-05-27
4 ПС ЕЛЕКТРИК
020918914
ПАВЕЛ И СИНОВЕ ПАВЕЛ И СИНОВЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. МАДАРА 12 ПАВЕЛ И СИНОВЕ ООД ПАВЕЛ МАРИНОВ ПЕТРОВ F08C22B9DA03[..](ПМС55|ТР) СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА ...
ПАВЕЛ И СИНОВЕ ПАВЕЛ И СИНОВЕ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 бул. МАДАРА 12 ПАВЕЛ И СИНОВЕ ООД ПАВЕЛ МАРИНОВ ПЕТРОВ F08C22B9DA03849377B9133E74AA645BC1DC5E176FCF31ADDDE472AC88A3BA81 СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА CDD5C84176DFD5AD3DBABA6CCB7FB5F9B9A08AE1E4D8F65DE55FF9DF6F631479 БОЖИДАР ПАВЛОВ МАРИНОВ 20A6E8C9E3AF2BE3D006945DF54E32EBADEA17A1C30A4751886CCD79C43915D3 МАРТИН ПАВЛОВ МАРИНОВ 2BA1F968C69AA3195C91DDAA58E764F8C53D4129E72F12525D60CEAEDCB8D893 ПАВЕЛ И СИНОВЕ ЕЛЕКТРИК ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВИТОША 129 ПАВЕЛ И СИНОВЕ PAVEL I SINOVE 020918914
29 868 лв./ BGN 15 098 лв./ BGN 2020-05-27
3 В С - МЕТАЛ КЪМПАНИ
110008199
В С - МЕТАЛ КЪМПАНИ В С - МЕТАЛ КЪМПАНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Луковит 5770 ГУРКО 1 В С - МЕТАЛ КЪМПАНИ АД ВЪТКО МИХАЙЛОВ ВЪТОВ D01779CFC3AE[..](ПМС55|ТР) СТАНИСЛАВ ...
В С - МЕТАЛ КЪМПАНИ В С - МЕТАЛ КЪМПАНИ АД БЪЛГАРИЯ гр. Луковит 5770 ГУРКО 1 В С - МЕТАЛ КЪМПАНИ АД ВЪТКО МИХАЙЛОВ ВЪТОВ D01779CFC3AECA24D34783885B4B745E051F0BC87E06A1767043DD2CD53351B4 СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ ВЪТОВ 6EEBADDDFC28F2E3D425041FF2EC7E9DBE6BA240F43131DC15222A3E8E840500 МИХАИЛ ВЪТОВ ЙОТОВ F35AE7703835D50EACE61E03E8B66FA5E320E85E1E73F62313C692EA8E70FFB9 В С - МЕТАЛ КЪМПАНИ V S - METAL KAMPANI 110008199
58 429 лв./ BGN 14 938 лв./ BGN 2020-05-27
4 КЕЙ ЕНД ВИ
119677914
КЕЙ ЕНД ВИ КЕЙ ЕНД ВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 7 А КЕЙ ЕНД ВИ ООД ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ EAA0D6320C93[..](ПМС55|ТР) СТОЯНКА ПЕНКОВА ...
КЕЙ ЕНД ВИ КЕЙ ЕНД ВИ ООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливен 8800 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 7 А КЕЙ ЕНД ВИ ООД ГЕОРГИ ПЕНКОВ ГЕОРГИЕВ EAA0D6320C93279AE63687B7527D5A3618260333514BD1745A52A293BF2B9297 СТОЯНКА ПЕНКОВА ДИМОВА 25510A1097E5BDEEA5F11D260ED316887A14170CDC98510334A968A8EBD57111 ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ 30A8D419378CF3B2738D8E525FA4EF64C7F4521097E1249A91A89CB1084AC831 КЕЙ ЕНД ВИ KEY END VI 119677914
33 737 лв./ BGN 14 595 лв./ BGN 2020-05-27
4 НОВА КАБЕЛ
200290331
НСКФ ТРЕЙД НСКФ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 14 НСКФ ТРЕЙД ООД КОНСТАНТИН СТОЯНОВ ПОПОВ B01EFF01C2ED[..](ПМС55|ТР) ВЕНЦЕСЛАВ СТЕФАНОВ ...
НСКФ ТРЕЙД НСКФ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 14 НСКФ ТРЕЙД ООД КОНСТАНТИН СТОЯНОВ ПОПОВ B01EFF01C2EDDA96860CD1FA833BFFC014C55C5DC5168947CB581B1D492A23EC ВЕНЦЕСЛАВ СТЕФАНОВ ЧАМУРДЖИЕВ 8C779D4CDFDE5063A5806A8CCE99F715573AB2CC91A181F56A6AA27FE44B602F ФЕНИКС ГАРАНТ ЕООД 102001988 ОСТ ООД 102123216 НУОВА ЕССЕ КАППА ЕФФЕ ООД - ИТАЛИЯ BF0771660CCE12881204DD5C3C233FAA ДОМЕНИКО ДИ ФОНСО EC8D74C381E6EF2D6AA120BEB6198369 БАЗИЛИО НЮТИ E4592389A0BB9DCC06FB1D7522FE0B70 НСКФ ТРЕЙД ООД БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ЗОНА ИНДУСТРИАЛНА ЗАВОД ЗА КАБЕЛИ НУОВА ЕССЕ КАППА ЕФФЕ ООД-ИТАЛИЯ E962AAC437FF852E0FA37A3C4EF5FB69 ПЕТЪР ПАРУШЕВ ИВАНОВ 19A4E4E99633F2A2215E822754E2A4A08A38C8FDF13FDD8DB642980CC4736DB7 ФЕНИКС ГАРАНТ ООД 102001988 ТАМПА ТРЕЙД БГ ЕООД 102860868 НСКФ ТРЕЙД NSKF TREYD 200290331
15 1 604 лв./ BGN 14 434 лв./ BGN 2020-05-27

Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 7 718 623 BGN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More