Bulgarian Registry of Companies

Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by Magnitsky sanctioned persons, Search by Communist Agents, Search by PEPs [xyz-ics snippet=”alphabet” field=”company”][xyz-ics snippet=”trsnippet”]

***

Български Търговски регистър

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 3 януари 2022 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистър на агенти на Държавна сигурност и Регистър на политическите лица Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, Магнитски, Фирми с Агенти на ДС, Политически лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to January 3rd 2021. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by Magnitsky sanctioned persons, Search by Communist Agents, Search by PEPs

[xyz-ics snippet=”alphabet” field=”company”][xyz-ics snippet=”trsnippet”]

***