Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Помощ Help

Търсенето за 831712861 намери 2 резултата / The search 831712861 found 2 results

IDФирма или Лице
Company or Person
Публични фондове
Public funds
831712861НЮ АЙ ООД
NYU AY OOD
  • 1 776 475,00 лв. от 5 общ. поръчки
200765778НЮ АЙ АД
NYU AY AD
  • 6 886 809,00 лв. от 27 общ. поръчки