Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Търсенето за @company ^"А*" намери 152688 резултата / The search @company ^"А*" found 152688 results

IDФирма или Лице
Company or Person
ЕИК: 175012124
@Търговски регистър
@bird
АА-АНАСТАС АНАСТАСОВ ЕТ
AA-ANASTAS ANASTASOV ET
ЕИК: 121856493
@Търговски регистър
@bird
АВ АРХ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЕТ
AV ARH - ANGEL ANGELOV ET
ЕИК: 200675551
@Търговски регистър
@bird
АВА-АУТО-АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЕТ
AVA-AUTO-ALEKSANDAR ALEKSANDROV ET
ЕИК: 040244724
@Търговски регистър
@bird
АВА-АХАТ АНТОН СТОЯНОВ И СИЕ СД
AVA-AHAT ANTON STOYANOV I SIE SD
ЕИК: 119014189
@Търговски регистър
@bird
АВРАМОВ-АВТО - АВРАМ АВРАМОВ ЕТ
AVRAMOV-AVTO - AVRAM AVRAMOV ET
ЕИК: 119020046
@Търговски регистър
@bird
АГРО-АНДИ - АТАНАСКА АНДОНОВА ЕТ
AGRO-ANDI - ATANASKA ANDONOVA ET
ЕИК: 126043248
@Търговски регистър
@bird
АДИ-5 - АДЕМ АХМЕД ЕТ
ADI-5 - ADEM AHMED ET
ЕИК: 121278580
@Търговски регистър
@bird
АДИ-73 - АНЕТА АНДРЕЕВА ЕТ
ADI-73 - ANETA ANDREEVA ET
ЕИК: 130232072
@Търговски регистър
@bird
АДИ-Д-Р АДЕЛИНА ИВАНОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕТ
ADI-D-R ADELINA IVANOVA - AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT ET
ЕИК: 125547786
@Търговски регистър
@bird
АЙ ТИ АЙ-АТАНАС АТАНАСОВ - МАРИАНА АТАНАСОВА ЕТ
AY TI AY-ATANAS ATANASOV - MARIANA ATANASOVA ET
ЕИК: 121268974
@Търговски регистър
@bird
АЛБА - АНАТОЛИ АТАНАСОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ЕТ
ALBA - ANATOLI ATANASOV - AMBULATORIYA ZA IZVANBOLNICHNA PARVICHNA DENTALNA POMOSHT ET
ЕИК: 121739320
@Търговски регистър
@bird
АЛЕКС АА - АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЕТ
ALEKS AA - ALEKSANDAR ALEKSANDROV ET
ЕИК: 126098725
@Търговски регистър
@bird
АЛЕКС-АВ - АЛЕКСЕЙ ПОТАПОВ ЕТ
ALEKS-AV - ALEKSEY POTAPOV ET
ЕИК: 102205670
@Търговски регистър
@bird
АЛЕКСА - АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ ЕТ
ALEKSA - ALEKSI ALEKSIEV ET
ЕИК: 826039210
@Търговски регистър
@bird
АЛИАНС-93-АЛИ АЛИЕВ ЕТ
ALIANS-93-ALI ALIEV ET
ЕИК: 110573469
@Търговски регистър
@bird
АЛИС - АЛЕКСИ АЛЕКСИЕВ ЕТ
ALIS - ALEKSI ALEKSIEV ET
ЕИК: 118557118
@Търговски регистър
@bird
АЛИС - АЛИ АРИФ ЕТ
ALIS - ALI ARIF ET
ЕИК: 117675537
@Търговски регистър
@bird
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-Д-Р АЙЛИН РАШИД-АКСЕЛ-ЕООД ЕООД
AMBULATORIYA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA MEDITSINSKA POMOSHT-INDIVIDUALNA PRAKTIKA-D-R AYLIN RASHID-AKSEL-EOOD EOOD
ЕИК: 175063880
@Търговски регистър
@bird
АН-ДИ - АЙХАН АЛИ ЕТ
AN-DI - AYHAN ALI ET
ЕИК: 010586056
@Търговски регистър
@bird
АНАТОЛИ АНТОВ - АНЕЛИ СД
ANATOLI ANTOV - ANELI SD
ЕИК: 126096891
@Търговски регистър
@bird
АНДИ-67 - АНДОН АНДОНОВ ЕТ
ANDI-67 - ANDON ANDONOV ET
ЕИК: 822020102
@Търговски регистър
@bird
АНДРЕЕВ-АВ - АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ЕТ
ANDREEV-AV - ANDREY ANDREEV ET
ЕИК: 201261496
@Търговски регистър
@bird
АНИ-АЙНУР АЛИЕВА ЕТ
ANI-AYNUR ALIEVA ET
ЕИК: 200773127
@Търговски регистър
@bird
АНИ-АЛДО - АНЕТА АНГЕЛОВА ЕТ
ANI-ALDO - ANETA ANGELOVA ET
ЕИК: 819407719
@Търговски регистър
@bird
АНТОАНЕТА АНЕВА-ФАРМА АПОЛОН ЕТ
ANTOANETA ANEVA-FARMA APOLON ET
ЕИК: 120525316
@Търговски регистър
@bird
АРДАТЕКС - АА - АТАНАС АТАНАСОВ ЕТ
ARDATEKS - AA - ATANAS ATANASOV ET
ЕИК: 116560311
@Търговски регистър
@bird
АРКО - АРИФ АХМЕД ЕТ
ARKO - ARIF AHMED ET
ЕИК: 201221968
@Търговски регистър
@bird
АРЛИ АНИ-АНА АТАНАСОВА ЕТ
ARLI ANI-ANA ATANASOVA ET
ЕИК: 175068287
@Търговски регистър
@bird
АРХИТЕКТУРНА АГЕНЦИЯ АРКО ЕООД
ARHITEKTURNA AGENTSIYA ARKO EOOD
ЕИК: 835037338
@Търговски регистър
@bird
АС-МЕГА-АНДОН АНДОНОВ-МАРИЯНКА АНДОНОВА - ГЕРГАНА АНДОНОВА ЕТ
AS-MEGA-ANDON ANDONOV-MARIYANKA ANDONOVA - GERGANA ANDONOVA ET
ЕИК: 117046715
@Търговски регистър
@bird
АСЕН АСЕНОВ - АКСЕЛ ЕТ
ASEN ASENOV - AKSEL ET
ЕИК: 200960907
@Търговски регистър
@bird
АСЛАН - АНЕЛИЯ АЛИЕВА ЕТ
ASLAN - ANELIYA ALIEVA ET
ЕИК: 112606601
@Търговски регистър
@bird
АСЯ АРНАУДОВА-АСКЛЕПИЙ - ТОДОР АРНАУДОВ ЕТ
ASYA ARNAUDOVA-ASKLEPIY - TODOR ARNAUDOV ET
ЕИК: 121405088
@Търговски регистър
@bird
АТА - АЛБЕНА АНАНИЕВА ЕТ
ATA - ALBENA ANANIEVA ET
ЕИК: 200504671
@Търговски регистър
@bird
АТА-АТАН 63-АТАНАС АТАНАСОВ ЕТ
ATA-ATAN 63-ATANAS ATANASOV ET
ЕИК: 121427177
@Търговски регистър
@bird
АТЕЛИЕ АРХИТЕКТУРЕН АЛИАНС 97 ЕООД
ATELIE ARHITEKTUREN ALIANS 97 EOOD
ЕИК: 115905199
@Търговски регистър
@bird
АУТО СПИИД-АСАН АХМЕДОВ ЕТ
AUTO SPIID-ASAN AHMEDOV ET
ЕИК: 200575387
@Търговски регистър
@bird
БУФАЛО 2 - АВА - АНКА АСЕНОВА ЕТ
BUFALO 2 - AVA - ANKA ASENOVA ET
ЕИК: 113505740
@Търговски регистър
@bird
ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА - АСО - АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ЕТ
VIOLETA ALEKSANDROVA - ASO - ANTOANETA ALEKSANDROVA ET
ЕИК: 120554200
@Търговски регистър
@bird
Д-Р АСЕН ХАДЖИЙСКИ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ
D-R ASEN HADZHIYSKI-AMBULATORIYA ZA SPETSIALIZIRANA MEDITSINSKA POMOSHT PO AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA-INDIVIDUALNA PRAKTIKA ET
ЕИК: 125541413
@Търговски регистър
@bird
Д-р АЛИ АХМЕД - ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРАКТИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЕТ
D-r ALI AHMED - INDIVIDUALNA SPETSIALIZIRANA PRAKTIKA PO AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA ET
ЕИК: 115778645
@Търговски регистър
@bird
Д-р АНДРЕЯ АНДРЕЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕТ
D-r ANDREYA ANDREEV - AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA POMOSHT PO DENTALNA MEDITSINA ET
ЕИК: 200548867
@Търговски регистър
@bird
Д-Р АФРОДИТА РАДЕВА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЕТ
D-R AFRODITA RADEVA-AMBULATORIYA ZA SPETSIALIZIRANA MEDITSINSKA POMOSHT PO AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA-INDIVIDUALNA PRAKTIKA ET
ЕИК: 131067215
@Търговски регистър
@bird
ИЗДАТЕЛСКО АТЕЛИЕ АБ - КРИСТИАН АЛЕКСИЕВ ЕТ
IZDATELSKO ATELIE AB - KRISTIAN ALEKSIEV ET
ЕИК: 201283185
@Търговски регистър
@bird
КРАСИ-КРАСИМИР АРАБАДЖИЕВ-АНА АНТОНОВА ЕТ
KRASI-KRASIMIR ARABADZHIEV-ANA ANTONOVA ET
ЕИК: 201275371
@Търговски регистър
@bird
МАНЬО И АЙЛИН-АСЕН АРСОВ ЕТ
MANXO I AYLIN-ASEN ARSOV ET
ЕИК: 126735549
@Търговски регистър
@bird
МЕДА - АНТОНИЙ АНТОНИЕВ - ИЛКАЙ АДЕМОВ ЕТ
MEDA - ANTONIY ANTONIEV - ILKAY ADEMOV ET
ЕИК: 200903510
@Търговски регистър
@bird
ПЕПИ - 90- АВРАМ АВРАМОВ - БОГДАНА АВРАМОВА ЕТ
PEPI - 90- AVRAM AVRAMOV - BOGDANA AVRAMOVA ET
ЕИК: 101793651
@Търговски регистър
@bird
РУМЕН АРНАУДОВ - АЙТЕН АРНАУДОВА ЕТ
RUMEN ARNAUDOV - AYTEN ARNAUDOVA ET
ЕИК: 175096193
@Търговски регистър
@bird
ХИПО АЛПЕ-АДРИА-АУТОЛИЗИНГ ЕООД
HIPO ALPE-ADRIA-AUTOLIZING EOOD

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020