Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Търсенето за @company ^"В*" намери 100896 резултата / The search @company ^"В*" found 100896 results

IDФирма или Лице
Company or Person
ЕИК: 819391866
@Търговски регистър
@bird
БОРИСЛАВ ВЕЛКОВ-ВАРИАНТ - ВАЛЕНТИНА ВЕЛКОВА ЕТ
BORISLAV VELKOV-VARIANT - VALENTINA VELKOVA ET
ЕИК: 835048735
@Търговски регистър
@bird
ВАЛ ВАС - ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ ЕТ
VAL VAS - VALERI VASILEV ET
ЕИК: 125033429
@Търговски регистър
@bird
ВАЛ ВЕСТ-ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ ЕТ
VAL VEST-VALENTIN VELIKOV ET
ЕИК: 176211054
@Търговски регистър
@bird
ВАЛ-ВЕС-ВАЛЕРИЙ ВЕСЕЛИНОВ ЕТ
VAL-VES-VALERIY VESELINOV ET
ЕИК: 020956319
@Търговски регистър
@bird
ВАЛ-ВЕС-ВАЛЕРИЙ ВЕСЕЛИНОВ - АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЕТ
VAL-VES-VALERIY VESELINOV - ANGEL ANGELOV ET
ЕИК: 200240524
@Търговски регистър
@bird
ВАЛДЕМАР - ВВ - ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ ЕТ
VALDEMAR - VV - VLADIMIR VALCHEV ET
ЕИК: 103321208
@Търговски регистър
@bird
ВАЛЕНТИНО - ВАЛЕНТИН ВЪЛКАНОВ ЕТ
VALENTINO - VALENTIN VALKANOV ET
ЕИК: 820100418
@Търговски регистър
@bird
ВАЛЯ-ВД - ВАСИЛ ВЪТЕВ ЕТ
VALYA-VD - VASIL VATEV ET
ЕИК: 123131440
@Търговски регистър
@bird
ВАНЕСА - ВД - ВАНЯ ВЪЛЧЕВА ЕТ
VANESA - VD - VANYA VALCHEVA ET
ЕИК: 126169389
@Търговски регистър
@bird
ВАНЧО ВЪЛЕВ-ВИОЛЕТА ВАНЧЕВА ЕТ
VANCHO VALEV-VIOLETA VANCHEVA ET
ЕИК: 110049986
@Търговски регистър
@bird
ВАС-ВИТ-АГРО - ВАСКА НИНОВСКА ЕТ
VAS-VIT-AGRO - VASKA NINOVSKA ET
ЕИК: 201865532
@Търговски регистър
@bird
ВАСИ МОТО-ВЪРБАН ВЪРБАНОВ ЕТ
VASI MOTO-VARBAN VARBANOV ET
ЕИК: 131270190
@Търговски регистър
@bird
ВВ-22-ВЕРОНИКА ВЪЛЧАНОВА ЕТ
VV-22-VERONIKA VALCHANOVA ET
ЕИК: 827146585
@Търговски регистър
@bird
ВВ-935-ВАНГЕЛ ВАНГЕЛОВ ЕТ
VV-935-VANGEL VANGELOV ET
ЕИК: 115721313
@Търговски регистър
@bird
ВГ- ВЕЛЬО ВЕЛЕВ ЕТ
VG- VELXO VELEV ET
ЕИК: 831035548
@Търговски регистър
@bird
ВЕ-ВЕ - ВЕСКО ВЕЛИНОВ ЕТ
VE-VE - VESKO VELINOV ET
ЕИК: 831113438
@Търговски регистър
@bird
ВЕДА-ВМ - ВЕНЕЛИН МИНЧЕВ ЕТ
VEDA-VM - VENELIN MINCHEV ET
ЕИК: 200683765
@Търговски регистър
@bird
ВЕЛ - ВАЛ СТРОЙ 85- ВЕЛИЗАР ЯНАКИЕВ ЕТ
VEL - VAL STROY 85- VELIZAR YANAKIEV ET
ЕИК: 821170533
@Търговски регистър
@bird
ВЕЛДЕВЕ - 95 - ДЕСИСЛАВА ВЕЛИЧКОВА - ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ ЕТ
VELDEVE - 95 - DESISLAVA VELICHKOVA - VELICHKO VELICHKOV ET
ЕИК: 202073198
@Търговски регистър
@bird
ВЕЛЬО ВЕЛЕВ-ИЛИНКА ВЕЛЕВА-ЕЛИСАВЕТА ВЕЛЕВА ЕТ
VELXO VELEV-ILINKA VELEVA-ELISAVETA VELEVA ET
ЕИК: 121663252
@Търговски регистър
@bird
ВЕН ВЕСА-ВЕСЕЛИНА ВУТЕВА ЕТ
VEN VESA-VESELINA VUTEVA ET
ЕИК: 831205915
@Търговски регистър
@bird
ВЕН-1 - ВЕНЕЛИН ВАЧКОВ ЕТ
VEN-1 - VENELIN VACHKOV ET
ЕИК: 115619908
@Търговски регистър
@bird
ВЕН-68 - ВЕНЦЕСЛАВ ВЪТЕВ ЕТ
VEN-68 - VENTSESLAV VATEV ET
ЕИК: 103064607
@Търговски регистър
@bird
ВЕНИ-66 - ВЕНЕЛИН ВЕНЕВ ЕТ
VENI-66 - VENELIN VENEV ET
ЕИК: 131044202
@Търговски регистър
@bird
ВЕНИ-ВИ - ВЕНЕЛИНА ВЕНЕВА-МАТЕЕВА ЕТ
VENI-VI - VENELINA VENEVA-MATEEVA ET
ЕИК: 121296984
@Търговски регистър
@bird
ВЕНИ-ВЛАДИ - ВЕНЕТКА ГЕОРГИЕВА ЕТ
VENI-VLADI - VENETKA GEORGIEVA ET
ЕИК: 816086763
@Търговски регистър
@bird
ВЕС-ВАЛ - ВЕСЕЛИН ВЪТОВ ЕТ
VES-VAL - VESELIN VATOV ET
ЕИК: 116553765
@Търговски регистър
@bird
ВЕС-ВЕЛ - ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ЕТ
VES-VEL - VESELIN VELKOV ET
ЕИК: 116592227
@Търговски регистър
@bird
ВЕС-ВЕЛ - СТЕФКА ВЕЛКОВА ЕТ
VES-VEL - STEFKA VELKOVA ET
ЕИК: 105037815
@Търговски регистър
@bird
ВИ ВЕСТ ПОЛИТРЕЙД - ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛКОВ ЕТ
VI VEST POLITREYD - VENTSISLAV VELKOV ET
ЕИК: 120044489
@Търговски регистър
@bird
ВИВА-ВАКЛИН ШИВАЧЕВ - ВАЛЯ ШИВАЧЕВА ЕТ
VIVA-VAKLIN SHIVACHEV - VALYA SHIVACHEVA ET
ЕИК: 030051602
@Търговски регистър
@bird
ВИКИ-ВАС - ВИКТОР ВАСИЛЕВ ЕТ
VIKI-VAS - VIKTOR VASILEV ET
ЕИК: 130554309
@Търговски регистър
@bird
ВИКТОРИЯ - ВИКТОР ВАСИЛЕВ ВИКТОРОВ ЕТ
VIKTORIYA - VIKTOR VASILEV VIKTOROV ET
ЕИК: 200623679
@Търговски регистър
@bird
ВИЛИ - 48 - ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ - ДУЧКА ВЕЛИКОВА ЕТ
VILI - 48 - VELIKO VELIKOV - DUCHKA VELIKOVA ET
ЕИК: 030440621
@Търговски регистър
@bird
ВИЛИ - 90 - ВАВ - ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ ЕТ
VILI - 90 - VAV - VELICHKO VELICHKOV ET
ЕИК: 812019144
@Търговски регистър
@bird
ВИНСЕНТ И ВИК - ВЕЛКО ВЕЛКОВ ЕТ
VINSENT I VIK - VELKO VELKOV ET
ЕИК: 147169022
@Търговски регистър
@bird
ВИП ВЕНДИНГ - ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ ЕТ
VIP VENDING - VALENTIN VELIKOV ET
ЕИК: 119011022
@Търговски регистър
@bird
ВИСТА - ВЕНЕТКА ВЪЛКОВА ЕТ
VISTA - VENETKA VALKOVA ET
ЕИК: 117102676
@Търговски регистър
@bird
ВЛАДИ - ВЛАДИМИРА ВЕЛИКОВА ЕТ
VLADI - VLADIMIRA VELIKOVA ET
ЕИК: 201596733
@Търговски регистър
@bird
ВЛАДИ – ВН - Владимир Владимиров ЕТ
VLADI – VN - Vladimir Vladimirov ET
ЕИК: 110057335
@Търговски регистър
@bird
ВЛАДИ-МИРОСЛАВ ВЛАДОВ - ДОБРИНА ВЛАДОВА ЕТ
VLADI-MIROSLAV VLADOV - DOBRINA VLADOVA ET
ЕИК: 112053912
@Търговски регистър
@bird
ВЛАДИСЛАВА - 10 - ВАСКА ВЪЛЕВА ЕТ
VLADISLAVA - 10 - VASKA VALEVA ET
ЕИК: 110572812
@Търговски регистър
@bird
ВЪЛЧЕВИ-ВПА-ВЕСКО ВЪЛЧЕВ - ХРИСТИНА ВЪЛЧЕВА ЕТ
VALCHEVI-VPA-VESKO VALCHEV - HRISTINA VALCHEVA ET
ЕИК: 106527035
@Търговски регистър
@bird
ВЪРБАН ВЪРБАНОВ - ВВ-92 ЕТ
VARBAN VARBANOV - VV-92 ET
ЕИК: 030433865
@Търговски регистър
@bird
ГЛОБУС-ВИВА - ВАЛЕНТИН ВОЙНИКОВ ЕТ
GLOBUS-VIVA - VALENTIN VOYNIKOV ET
ЕИК: 105037110
@Търговски регистър
@bird
КАМИ-ВЕЛ-ВЕЛКО ВЕЛКОВ ЕТ
KAMI-VEL-VELKO VELKOV ET
ЕИК: 202103442
@Търговски регистър
@bird
НИКОЛАЙ ВУЧЕВ - ВИКИ 5 - ВЕТКА ВУТОВА ЕТ
NIKOLAY VUCHEV - VIKI 5 - VETKA VUTOVA ET
ЕИК: 110572520
@Търговски регистър
@bird
НОВА ВИЗИЯ - ВАЛЕНТИНА ВЪТЕВА ЕТ
NOVA VIZIYA - VALENTINA VATEVA ET
ЕИК: 040282568
@Търговски регистър
@bird
ПЛАСТМАСИАНА-ВП - ВАЧЕВ, ВАЧЕВА СИЕ СД
PLASTMASIANA-VP - VACHEV, VACHEVA SIE SD
ЕИК: 837051580
@Търговски регистър
@bird
СИ-ВЕН - ВЕНЦИСЛАВ ВЕНЕВ ЕТ
SI-VEN - VENTSISLAV VENEV ET

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020