Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Търсенето за @company ^"И*" намери 125012 резултата / The search @company ^"И*" found 125012 results

IDФирма или Лице
Company or Person
ЕИК: 200000080
@Търговски регистър
@bird
Агенция Ню Импрес ООД
Agentsiya Nyu Impres OOD
ЕИК: 201855424
@Търговски регистър
@bird
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА-ИП-ИМПУЛС-Д-Р ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЕООД
AMBULATORIYA ZA IZVANBOLNICHNA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT - INDIVIDUALNA PRAKTIKA-IP-IMPULS-D-R DIMITAR STOYANOV EOOD
ЕИК: 131025675
@Търговски регистър
@bird
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ-Д-Р - ИРИНА ИВАНОВА ЕТ
AMBULATORIYA ZA IZVARSHVANE NA INDIVIDUALNA IZVANBOLNICHNA SPETSIALIZIRANA POMOSHT PO AKUSHERSTVO I GINEKOLOGIYA-D-R - IRINA IVANOVA ET
ЕИК: 130113414
@Търговски регистър
@bird
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРАКТИКА ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ-ИЛКА ИВАНОВА ЕТ
AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA IZVANBOLNICHNA SPETSIALIZIRANA PRAKTIKA PO DETSKI BOLESTI-ILKA IVANOVA ET
ЕИК: 131056731
@Търговски регистър
@bird
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р ИВАНИЧКА КОЙЧЕВА ЕТ
AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA DENTALNA POMOSHT - D-R IVANICHKA KOYCHEVA ET
ЕИК: 121844231
@Търговски регистър
@bird
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ДЕНТАЛНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ-ИКОНТИ - Д-Р ИЛИЯН ЦЕКОВ ЕТ
AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA DENTALNA IZVANBOLNICHNA POMOSHT-IKONTI - D-R ILIYAN TSEKOV ET
ЕИК: 175202853
@Търговски регистър
@bird
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ИВАНЧО ИВАНОВ ЕТ
AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA IZVANBOLNICHNA MEDITSINSKA POMOSHT - D-R IVANCHO IVANOV ET
ЕИК: 838134431
@Търговски регистър
@bird
АТИЛ - ИНЖЕНЕРИНГ - ИЛЧО ИЛЧЕВ ЕТ
ATIL - INZHENERING - ILCHO ILCHEV ET
ЕИК: 101146774
@Търговски регистър
@bird
Д-Р ИЛИЯ ИВАНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ЕТ
D-R ILIYA IVANOV - INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA DENTALNA POMOSHT ET
ЕИК: 202459901
@Търговски регистър
@bird
Д-Р ИЛЧО ИЛЧЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – КАРДИОЛОГИЯ ЕООД
D-R ILCHO ILCHEV - AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA MEDITSINSKA POMOSHT – KARDIOLOGIYA EOOD
ЕИК: 202391311
@Търговски регистър
@bird
Д-Р ИСЛЯМ ИБРАХИМ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ЕТ
D-R ISLYAM IBRAHIM - INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA DENTALNA POMOSHT ET
ЕИК: 040803124
@Търговски регистър
@bird
ЕМЕС - ИВАНОВИ-КОМПАНИЯ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ-ИВАНОВ И С-ИЕ СД
EMES - IVANOVI-KOMPANIYA-INTERNATSIONAL-IVANOV I S-IE SD
ЕИК: 204636624
@Търговски регистър
@bird
ИВА СТИЛ - ИВАЛИНА ИЛКОВА ЕООД
IVA STIL - IVALINA ILKOVA EOOD
ЕИК: 147119717
@Търговски регистър
@bird
ИВАН КОСТОВ ИНДЖОВ - МАРИЯ ИНДЖОВА ЕТ
IVAN KOSTOV INDZHOV - MARIYA INDZHOVA ET
ЕИК: 130666308
@Търговски регистър
@bird
ИВАНОВИ-ИА-ИВАН ИВАНОВ ЕТ
IVANOVI-IA-IVAN IVANOV ET
ЕИК: 115663130
@Търговски регистър
@bird
ИВЕЛ - ИМПЕКС - ГЕОРГИЕВА - РАЛЕВ С-ИЕ СД
IVEL - IMPEKS - GEORGIEVA - RALEV S-IE SD
ЕИК: 115778378
@Търговски регистър
@bird
ИВИ КЪМПАНИ 1 - ИВАНОВИ И С-ИЕ СД
IVI KAMPANI 1 - IVANOVI I S-IE SD
ЕИК: 115760169
@Търговски регистър
@bird
ИВИ КЪМПАНИ 2 - ИВАНОВИ И С-ИЕ СД
IVI KAMPANI 2 - IVANOVI I S-IE SD
ЕИК: 040098696
@Търговски регистър
@bird
ИВИ-ИВ - ИВАН ИВАНОВ ЕТ
IVI-IV - IVAN IVANOV ET
ЕИК: 115102300
@Търговски регистър
@bird
ИВИ-КЪМПАНИ - ИВАНОВИ С-ИЕ СД
IVI-KAMPANI - IVANOVI S-IE SD
ЕИК: 200404087
@Търговски регистър
@bird
ИВОН 2006-ИРЕНА ИВАНЧЕВА ЕТ
IVON 2006-IRENA IVANCHEVA ET
ЕИК: 123122683
@Търговски регистър
@bird
ИЛ-ИНВЕСТ - ИЛИЯ ИЛИЕВ ЕТ
IL-INVEST - ILIYA ILIEV ET
ЕИК: 831055853
@Търговски регистър
@bird
ИЛИЕВИ - ИГЛИКА ИЛИЕВА ЕТ
ILIEVI - IGLIKA ILIEVA ET
ЕИК: 204350231
@Търговски регистър
@bird
ИЛИЕВИ МОБАЙЛ - ИЛИАН ИЛИЕВ ЕТ
ILIEVI MOBAYL - ILIAN ILIEV ET
ЕИК: 812186195
@Търговски регистър
@bird
ИЛИЕВИ-ИВИ - ИВАН ИЛИЕВ ЕТ
ILIEVI-IVI - IVAN ILIEV ET
ЕИК: 833154219
@Търговски регистър
@bird
ИЛИНДЕН - ИЛЧО ИЛЧЕВ ЕТ
ILINDEN - ILCHO ILCHEV ET
ЕИК: 817023011
@Търговски регистър
@bird
ИЛИНДЕН - ИЛЬО ИЛЕВ ЕТ
ILINDEN - ILXO ILEV ET
ЕИК: 104015278
@Търговски регистър
@bird
ИМПУЛС-ИИ - ИВАН ИВАНОВ ЕТ
IMPULS-II - IVAN IVANOV ET
ЕИК: 201470058
@Търговски регистър
@bird
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р ИВАН ИБРИШИМОВ ЕООД
INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA DENTALNA POMOSHT - D-R IVAN IBRISHIMOV EOOD
ЕИК: 201320635
@Търговски регистър
@bird
ИНЕС - ИН - 10 - ИНА АСЕНОВА ЕТ
INES - IN - 10 - INA ASENOVA ET
ЕИК: 200528380
@Търговски регистър
@bird
ИНС - ИБРАХИМ ИБРЯМ ЕТ
INS - IBRAHIM IBRYAM ET
ЕИК: 825335644
@Търговски регистър
@bird
ИНСТИТУТ ЗА РЕГИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ИРИС ЕООД
INSTITUT ZA REGIONALNI IZSLEDVANIYA - IRIS EOOD
ЕИК: 040020808
@Търговски регистър
@bird
ИНТЕЛЕКТ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ /ИСИ/ - ЕВГЕНИЙ ТРИФОНОВ ЕТ
INTELEKT SISTEM INZHENERING /ISI/ - EVGENIY TRIFONOV ET
ЕИК: 200977119
@Търговски регистър
@bird
Интернешънъл индустриал инвестмънтс ЕООД
Interneshanal industrial investmants EOOD
ЕИК: 110542993
@Търговски регистър
@bird
ИПИ-ИД-ИВАН ДИКОВ - ИВАНИЧКА ДИКОВА ЕТ
IPI-ID-IVAN DIKOV - IVANICHKA DIKOVA ET
ЕИК: 127058648
@Търговски регистър
@bird
ИРА ФЛОР-ИРИНКА ГЕОРГИЕВА - ИЛИЯ ЕНЧЕВ ЕТ
IRA FLOR-IRINKA GEORGIEVA - ILIYA ENCHEV ET
ЕИК: 204342494
@Търговски регистър
@bird
Ирена и Ива Иванови ООД
Irena i Iva Ivanovi OOD
ЕИК: 123735191
@Търговски регистър
@bird
ИРИС - ИРЕНА ИЛЧЕВА ЕТ
IRIS - IRENA ILCHEVA ET
ЕИК: 204549888
@Търговски регистър
@bird
ИРИС ДЕНТ - Д-р Ирина Коларова-Петкова - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕООД
IRIS DENT - D-r Irina Kolarova-Petkova - INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA IZVANBOLNICHNA DENTALNA POMOSHT - LEKAR PO DENTALNA MEDITSINA EOOD
ЕИК: 119528895
@Търговски регистър
@bird
ИСИ - ИВАНИЧКА ИВАНОВА ЕТ
ISI - IVANICHKA IVANOVA ET
ЕИК: 203452888
@Търговски регистър
@bird
ИСИ-2015-ИСМАИЛ ИСМАИЛОВ-ИСМАИЛ РУЖДИЕВ ИСМАИЛОВ ЕТ
ISI-2015-ISMAIL ISMAILOV-ISMAIL RUZHDIEV ISMAILOV ET
ЕИК: 121407363
@Търговски регистър
@bird
ИСИ-97 - ИЛИЯ ИЛИЕВ ЕТ
ISI-97 - ILIYA ILIEV ET
ЕИК: 200879098
@Търговски регистър
@bird
ИТ ИС ИЗИ ЕООД
IT IS IZI EOOD
ЕИК: 114504011
@Търговски регистър
@bird
ИТА - ИЛИЕВИ И С-ИЕ СД
ITA - ILIEVI I S-IE SD
ЕИК: 125545906
@Търговски регистър
@bird
КИШИНЕВ-ИГНАТ ИГНАТОВ - НЕДКА ИГНАТОВА ЕТ
KISHINEV-IGNAT IGNATOV - NEDKA IGNATOVA ET
ЕИК: 200941571
@Търговски регистър
@bird
КРАСИМИР ИВАНОВ-ИРЕН - РУМЯНА ИВАНОВА - ИРЕНА РАДЕВА ЕТ
KRASIMIR IVANOV-IREN - RUMYANA IVANOVA - IRENA RADEVA ET
ЕИК: 102091359
@Търговски регистър
@bird
МЕДИКОМЕРС-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ-Д-Р ИЛИЯ ИВАНОВ ЕТ
MEDIKOMERS-INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA SPETSIALIZIRANA IZVANBOLNICHNA MEDITSINSKA POMOSHT PO NERVNI BOLESTI-D-R ILIYA IVANOV ET
ЕИК: 106060717
@Търговски регистър
@bird
МОД - ИКО - ИЛИЯ ИЛИЕВ - БОРИНКА ИЛИЕВА ЕТ
MOD - IKO - ILIYA ILIEV - BORINKA ILIEVA ET
ЕИК: 040696619
@Търговски регистър
@bird
СПЕКТЪР ИГ - ИГНАТ ИГНАТОВ ЕТ
SPEKTAR IG - IGNAT IGNATOV ET
ЕИК: 125033233
@Търговски регистър
@bird
СЮРПРИЗ-ИА-АТАНАС ИЛИЕВ - ИВАНКА ИЛИЕВА ЕТ
SYURPRIZ-IA-ATANAS ILIEV - IVANKA ILIEVA ET

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020