Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Търсенето за @company ^"Ш*" намери 11987 резултата / The search @company ^"Ш*" found 11987 results

IDФирма или Лице
Company or Person
ЕИК: 814160179
@Търговски регистър
@bird
БОГИ-ШУКРИ ШУКРИЕВ ЕТ
BOGI-SHUKRI SHUKRIEV ET
ЕИК: 119503582
@Търговски регистър
@bird
ВЕС-ШОП - РУСИ ШОПОВ ЕТ
VES-SHOP - RUSI SHOPOV ET
ЕИК: 101630162
@Търговски регистър
@bird
ВЕСЕЛКА МАРИНОВА - ШИК ШОП ЕТ
VESELKA MARINOVA - SHIK SHOP ET
ЕИК: 814163339
@Търговски регистър
@bird
ВЯРА-БОСИЛКА ШАЛАМАНОВА - СВЕТОСЛАВ ШАЛАМАНОВ ЕТ
VYARA-BOSILKA SHALAMANOVA - SVETOSLAV SHALAMANOV ET
ЕИК: 117609366
@Търговски регистър
@bird
ГЕОРГИ ШИШКОВ - ШИШКОВИ - РОСИЦА ШИШКОВА ЕТ
GEORGI SHISHKOV - SHISHKOVI - ROSITSA SHISHKOVA ET
ЕИК: 825169172
@Търговски регистър
@bird
ДИМИТЪР ШАРКОВ - СТАЙКА ШАРКОВА ЕТ
DIMITAR SHARKOV - STAYKA SHARKOVA ET
ЕИК: 811104727
@Търговски регистър
@bird
ЗИЗИ ШОП - ЦВЕТАН ШОПОВ ЕТ
ZIZI SHOP - TSVETAN SHOPOV ET
ЕИК: 101714650
@Търговски регистър
@bird
ЙОРДАН ШАЛАМАНОВ-ЙМШ-ШАЛАМАН - БЛАГА ШАЛАМАНОВА ЕТ
YORDAN SHALAMANOV-YMSH-SHALAMAN - BLAGA SHALAMANOVA ET
ЕИК: 108040072
@Търговски регистър
@bird
КОНАК-ШАХ - ШЕРИФ ХАСАН ЕТ
KONAK-SHAH - SHERIF HASAN ET
ЕИК: 200680153
@Търговски регистър
@bird
ЛАИВ - ЛАЗАР ШУМАНОВ - ЕВГЕНИЯ ШУМАНОВА ЕТ
LAIV - LAZAR SHUMANOV - EVGENIYA SHUMANOVA ET
ЕИК: 125546061
@Търговски регистър
@bird
МЕЛИХА ХАБИЛОВА-ШАХ - ШЕФКЕТ ХАБИЛОВ ЕТ
MELIHA HABILOVA-SHAH - SHEFKET HABILOV ET
ЕИК: 111046637
@Търговски регистър
@bird
НИКОЛА ШИШКОВ - ДАМЯНА ШИШКОВА-ШИШКОВАТА КЪЩА ЕТ
NIKOLA SHISHKOV - DAMYANA SHISHKOVA-SHISHKOVATA KASHTA ET
ЕИК: 112619730
@Търговски регистър
@bird
ПЕТЪР ШАРКОВ - МАРИЯ ШАРКОВА ЕТ
PETAR SHARKOV - MARIYA SHARKOVA ET
ЕИК: 125009403
@Търговски регистър
@bird
СПРИНТ-96-ШАБАН ШАБАНОВ - АХМЕД РЕДЖЕБОВ ЕТ
SPRINT-96-SHABAN SHABANOV - AHMED REDZHEBOV ET
ЕИК: 825300928
@Търговски регистър
@bird
ХАРД ШОП - ПЕТЪР ШОПОВ ЕТ
HARD SHOP - PETAR SHOPOV ET
ЕИК: 827177221
@Търговски регистър
@bird
ШАБАН АРИФОВ-АРИФ ШАБАНОВ ЕТ
SHABAN ARIFOV-ARIF SHABANOV ET
ЕИК: 116559635
@Търговски регистър
@bird
ШАНС - МЕХМЕД ШУКРИЕВ ЕТ
SHANS - MEHMED SHUKRIEV ET
ЕИК: 125573674
@Търговски регистър
@bird
ШАНС - ШУКРИ ШУКРИЕВ ЕТ
SHANS - SHUKRI SHUKRIEV ET
ЕИК: 124120151
@Търговски регистър
@bird
ШАНС-92 - ШЮКРЮ ШЕФКЕТ ЕТ
SHANS-92 - SHYUKRYU SHEFKET ET
ЕИК: 108032307
@Търговски регистър
@bird
ШЕН - ШАБАН ХАШИМ ЕТ
SHEN - SHABAN HASHIM ET
ЕИК: 108524828
@Търговски регистър
@bird
ШЕН-75 - ШЕНОЛ ИБРЯМ ЕТ
SHEN-75 - SHENOL IBRYAM ET
ЕИК: 108002794
@Търговски регистър
@bird
ШЕНАЙ - ШЕНОЛ ТЕФИК ЕТ
SHENAY - SHENOL TEFIK ET
ЕИК: 826046742
@Търговски регистър
@bird
ШЕНОЛ - НЕЖДЕТ ШЕРИФ ЕТ
SHENOL - NEZHDET SHERIF ET
ЕИК: 125010918
@Търговски регистър
@bird
ШЕНОЛ ШАКИРОВ - ШАНС - АБ ЕТ
SHENOL SHAKIROV - SHANS - AB ET
ЕИК: 115790291
@Търговски регистър
@bird
ШЕНОЛ ШЕРИФОВ - КЕЙСИ ЕТ
SHENOL SHERIFOV - KEYSI ET
ЕИК: 200964673
@Търговски регистър
@bird
ШЕНОЛ ШУКРИ ЕТ
SHENOL SHUKRI ET
ЕИК: 200020236
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИ ШЕН - ШЕРИФЕ АХМЕД ЕТ
SHERI SHEN - SHERIFE AHMED ET
ЕИК: 200076110
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИ - ШЕРИФ ДЖОРАКОВ ЕТ
SHERI - SHERIF DZHORAKOV ET
ЕИК: 827224151
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИ - ШЕРИФ КУНДАКСЪЗ ЕТ
SHERI - SHERIF KUNDAKSAZ ET
ЕИК: 831162652
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИ - ШИРИН ВАСИЛЕВА ЕТ
SHERI - SHIRIN VASILEVA ET
ЕИК: 200303227
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИ - ШИРИН ИСМАИЛ ЕТ
SHERI - SHIRIN ISMAIL ET
ЕИК: 200701957
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИ 22 - ШИРИН ИЛХАНОВА ЕТ
SHERI 22 - SHIRIN ILHANOVA ET
ЕИК: 118583764
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИ СТИЛ - ШЕРИФ ШЕРАФЕДИН ЕТ
SHERI STIL - SHERIF SHERAFEDIN ET
ЕИК: 104662917
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИ ШОП ООД
SHERI SHOP OOD
ЕИК: 101062543
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИ-47 - ВЛАДИМИР ШАРКОВ ЕТ
SHERI-47 - VLADIMIR SHARKOV ET
ЕИК: 103838390
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИ-82 - ШЕРИФ ШЕРИФОВ ЕТ
SHERI-82 - SHERIF SHERIFOV ET
ЕИК: 120028976
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИФ - АСАН ШЕРИФОВ ЕТ
SHERIF - ASAN SHERIFOV ET
ЕИК: 114062536
@Търговски регистър
@bird
ШЕРИФ ШЕРИФОВ - ШЕРИ ЕТ
SHERIF SHERIFOV - SHERI ET
ЕИК: 127055253
@Търговски регистър
@bird
ШЕРКАД - ШЕРИФ ШЕРИФОВ ЕТ
SHERKAD - SHERIF SHERIFOV ET
ЕИК: 102052000
@Търговски регистър
@bird
ШИК - ДИМИТЪР ШИКОВ ЕТ
SHIK - DIMITAR SHIKOV ET
ЕИК: 107063207
@Търговски регистър
@bird
ШИК - ДОБРИН ШИКОВ ЕТ
SHIK - DOBRIN SHIKOV ET
ЕИК: 830180117
@Търговски регистър
@bird
ШИК - МИНКО ШИКОВ ЕТ
SHIK - MINKO SHIKOV ET
ЕИК: 112104716
@Търговски регистър
@bird
ШИК - ТРЕНДАФИЛ ШИКОВ ЕТ
SHIK - TRENDAFIL SHIKOV ET
ЕИК: 120500989
@Търговски регистър
@bird
ШИК - ЮРИЙ ШИКОВ ЕТ
SHIK - YURIY SHIKOV ET
ЕИК: 102940976
@Търговски регистър
@bird
ШИК 58 - Шукри Ибрям ЕТ
SHIK 58 - SHukri Ibryam ET
ЕИК: 814248711
@Търговски регистър
@bird
ШИК 95 - ШИШМАН БАЗУНКОВ ЕТ
SHIK 95 - SHISHMAN BAZUNKOV ET
ЕИК: 825232562
@Търговски регистър
@bird
ШИК И ШАНС - ДИМИТЪР ИВАНОВ ЕТ
SHIK I SHANS - DIMITAR IVANOV ET
ЕИК: 127524238
@Търговски регистър
@bird
ШИРИН ИСМАИЛОВА - ШЕРИ ЕТ
SHIRIN ISMAILOVA - SHERI ET
ЕИК: 814225132
@Търговски регистър
@bird
ШИШО - ШИШМАН ШИШМАНОВ ЕТ
SHISHO - SHISHMAN SHISHMANOV ET
ЕИК: 104683815
@Търговски регистър
@bird
ШУШИ - ШАБАН ШАБАНОВ ЕТ
SHUSHI - SHABAN SHABANOV ET

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020