Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Търсенето за @company ^"Ъ*" намери 593 резултата / The search @company ^"Ъ*" found 593 results

IDФирма или Лице
Company or Person
ЕИК: 200763802
@Търговски регистър
@bird
А. П. ГРУП ЪФ КАМПЪНИС ЕООД
A. P. GRUP AF KAMPANIS EOOD
ЕИК: 201942612
@Търговски регистър
@bird
АВАТАР ЪФ ДЖЪСТИС ООД
AVATAR AF DZHASTIS OOD
ЕИК: 103874543
@Търговски регистър
@bird
АЙЛ ЪФ ГОЛД ООД
AYL AF GOLD OOD
ЕИК: 147053391
@Търговски регистър
@bird
АЙЛ ЪФ МАН ЛАНД ХОЛДИНГС ЛИМИТИД ООД
AYL AF MAN LAND HOLDINGS LIMITID OOD
ЕИК: 175217136
@Търговски регистър
@bird
АЛТ ЪФ СПЕЙС ЕООД
ALT AF SPEYS EOOD
ЕИК: 103913658
@Търговски регистър
@bird
АРТ ЪФ ЛИВИНГ ИН БЪЛГЕРИА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД
ART AF LIVING IN BALGERIA INVESTMANT GRUP OOD
ЕИК: 104693026
@Търговски регистър
@bird
Арт ъф Стоун ЕООД
Art af Stoun EOOD
ЕИК: 201082970
@Търговски регистър
@bird
АУТ ЪФ ДЪ БОКС ЕООД
AUT AF DA BOKS EOOD
ЕИК: 175094274
@Търговски регистър
@bird
АУТ ЪФ ХОУМ МЕДИЯ АД
AUT AF HOUM MEDIYA AD
ЕИК: 131375451
@Търговски регистър
@bird
БАК ЪФ БЕЙОНД ООД
BAK AF BEYOND OOD
ЕИК: 102887872
@Търговски регистър
@bird
Боуф ъф ас ООД
Bouf af as OOD
ЕИК: 201949069
@Търговски регистър
@bird
ГАРДИАН ЪФ ТРУТ ООД
GARDIAN AF TRUT OOD
ЕИК: 201949012
@Търговски регистър
@bird
ДЕФЕНДЪР ЪФ ФЕЙТ ООД
DEFENDAR AF FEYT OOD
ЕИК: 200690980
@Търговски регистър
@bird
ДЖОЙ ЪФ ЛАЙФ ООД
DZHOY AF LAYF OOD
ЕИК: 201251566
@Търговски регистър
@bird
ДИЗАЙН ЪФ ГЛАС ЕООД
DIZAYN AF GLAS EOOD
ЕИК: 202006648
@Търговски регистър
@bird
ДЪ ЕСЕНС ЪФ ТАЙМ ООД
DA ESENS AF TAYM OOD
ЕИК: 104692593
@Търговски регистър
@bird
ДЪ ХАУС ЪФ НИНИ БОНД ООД
DA HAUS AF NINI BOND OOD
ЕИК: 200090551
@Търговски регистър
@bird
ДЪ ХАУС ЪФ СМАЙЛ ООД
DA HAUS AF SMAYL OOD
ЕИК: 201647220
@Търговски регистър
@bird
ЕС.ЕЙЧ.СИ. ГРУП ЪФ КАМПЪНИС ЕООД
ES.EYCH.SI. GRUP AF KAMPANIS EOOD
ЕИК: 130917671
@Търговски регистър
@bird
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛОДЖИНГ ЪФ БЪЛГАРИЯ АД
INTERNESHANAL LODZHING AF BALGARIYA AD
ЕИК: 201421399
@Търговски регистър
@bird
КАИДАДЗИС - ГРУП ЪФ ГРИЙН ЕНД КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИС ЕООД
KAIDADZIS - GRUP AF GRIYN END KANSTRAKSHAN KAMPANIS EOOD
ЕИК: 201132708
@Търговски регистър
@bird
КАЛЪРС ЪФ ЛАЙФ ЕООД
KALARS AF LAYF EOOD
ЕИК: 104669121
@Търговски регистър
@bird
КОЛИНДЖ СКУЛ ЪФ ИНГЛИШ ЕООД
KOLINDZH SKUL AF INGLISH EOOD
ЕИК: 200762401
@Търговски регистър
@bird
КУИЙН ЪФ АРК ЕООД
KUIYN AF ARK EOOD
ЕИК: 175354284
@Търговски регистър
@bird
ЛЕНД ЪФ ХОУП ООД
LEND AF HOUP OOD
ЕИК: 175236706
@Търговски регистър
@bird
ЛОРД ЪФ ДЪ РОУД ЕООД
LORD AF DA ROUD EOOD
ЕИК: 200405431
@Търговски регистър
@bird
МИНИСТРИ ЪФ ФЕШЪН ЕООД
MINISTRI AF FESHAN EOOD
ЕИК: 175332291
@Търговски регистър
@bird
МОУСТ ЪФ ИВЪЛ МЮЗИК ЕООД
MOUST AF IVAL MYUZIK EOOD
ЕИК: 175000517
@Търговски регистър
@bird
МОУСТ ЪФ ИВЪЛ МЮЗИК - ГАНИ КУРШУМОВ ЕТ
MOUST AF IVAL MYUZIK - GANI KURSHUMOV ET
ЕИК: 200825093
@Търговски регистър
@bird
ПИЙС ЪФ КЕЙК ЕООД
PIYS AF KEYK EOOD
ЕИК: 200079327
@Търговски регистър
@bird
ПРОДЖЕКТ БИЛДИНГ ЪФ ТРАНСПОРТ СИСТЕМС АД
PRODZHEKT BILDING AF TRANSPORT SISTEMS AD
ЕИК: 201974204
@Търговски регистър
@bird
ПТ ПРОДУКТС ЪФ ГРИЙС ООД
PT PRODUKTS AF GRIYS OOD
ЕИК: 203243486
@Търговски регистър
@bird
Соверен Ортодокс Християн Ордър ъф Сейнт Николаос ъф Мира ЕООД
Soveren Ortodoks Hristiyan Ordar af Seynt Nikolaos af Mira EOOD
ЕИК: 175091356
@Търговски регистър
@bird
СОЛДЖЪР ЪФ ФОРЧЪН-БЪЛГАРИЯ ЕООД
SOLDZHAR AF FORCHAN-BALGARIYA EOOD
ЕИК: 201270328
@Търговски регистър
@bird
СОРС ЪФ ЛАЙФ ООД
SORS AF LAYF OOD
ЕИК: 200262556
@Търговски регистър
@bird
СПИРИТ ЪФ БУРГАС ООД
SPIRIT AF BURGAS OOD
ЕИК: 147120598
@Търговски регистър
@bird
СПИРИТ ЪФ БЪЛГЕРИА ООД
SPIRIT AF BALGERIA OOD
ЕИК: 200912388
@Търговски регистър
@bird
Спирит ъф Созопол ООД
Spirit af Sozopol OOD
ЕИК: 201028175
@Търговски регистър
@bird
СПРИНГ ЪФ ЛАЙФ ЕООД
SPRING AF LAYF EOOD
ЕИК: 202001042
@Търговски регистър
@bird
СПРИНГ ЪФ ХЕЛТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
SPRING AF HELT INTERNESHANAL EOOD
ЕИК: 121124835
@Търговски регистър
@bird
СЪН АУТ - ЪФ - ХОУМ МЕДИЯ ООД
SAN AUT - AF - HOUM MEDIYA OOD
ЕИК: 200143146
@Търговски регистър
@bird
Уърд ъф Маут ООД
Uard af Maut OOD
ЕИК: 121813474
@Търговски регистър
@bird
УЪРЛД ЪФ МЮЗИК ООД
UARLD AF MYUZIK OOD
ЕИК: 147083388
@Търговски регистър
@bird
УЪРЛД ЪФ ПРОПЪРТИ БЪЛГЕРИЯ ЕООД
UARLD AF PROPARTI BALGERIYA EOOD
ЕИК: 201975412
@Търговски регистър
@bird
ФЛЕЙВЪРС ЪФ КРЕЙТ ООД
FLEYVARS AF KREYT OOD
ЕИК: 201637799
@Търговски регистър
@bird
ФОКУС ГРУП ЪФ КЪМПАНИС ООД
FOKUS GRUP AF KAMPANIS OOD
ЕИК: 104671866
@Търговски регистър
@bird
ХАУЗ ЪФ СЕЙНТ ДЖОРДЖ ЕООД
HAUZ AF SEYNT DZHORDZH EOOD
ЕИК: 130668565
@Търговски регистър
@bird
ХАУС ЪФ ВАСИЛЕВС ЕООД
HAUS AF VASILEVS EOOD
ЕИК: 200674339
@Търговски регистър
@bird
ХАУС ЪФ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
HAUS AF ENERDZHI BALGARIYA EOOD
ЕИК: 175341172
@Търговски регистър
@bird
ШОППИНГ ЪФ СПОРТС АНД МЮЗИК ООД
SHOPPING AF SPORTS AND MYUZIK OOD

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

21.07€ 23 ноември 2020
МС

Мартина Станева-Антонова

2.28€ 23 ноември 2020
EH

Emil Hadzhiev

10.40€ 23 ноември 2020

Благодаря ви. Продължавайте все така!

T

Tatiana Christy

20.00€ 20 ноември 2020
ER

Emmanuel Ross

5.54€ 5 ноември 2020
ДМ

Димитър Механджиев

2.28€ 3 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.00€ 1 ноември 2020
ED

Emil Dimov

5.00€ 31 октомври 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 30 октомври 2020