Български Търговски регистър / Bulgarian Registry of Companies

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове и Регистъра за коронасубсидии / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds and Registry of coronavirus subsidies

Търсенето за @company ^"Ю*" намери 9998 резултата / The search @company ^"Ю*" found 9998 results

IDФирма или Лице
Company or Person
ЕИК: 120618197
@Търговски регистър
@bird
АВА-2002-САЛИМ ЮРУКОВ - ЗЕКИЕ ЮРУКОВА ЕТ
AVA-2002-SALIM YURUKOV - ZEKIE YURUKOVA ET
ЕИК: 108521853
@Търговски регистър
@bird
АДНАН-92 - ЮСЕИН ЮМЕР ЕТ
ADNAN-92 - YUSEIN YUMER ET
ЕИК: 817026281
@Търговски регистър
@bird
АКЪН - ЮСУФ ЮСЕИНОВ ЕТ
AKAN - YUSUF YUSEINOV ET
ЕИК: 123691229
@Търговски регистър
@bird
АЛТАЙ - ЮЗДЖАН ЮЗЕИР ЕТ
ALTAY - YUZDZHAN YUZEIR ET
ЕИК: 816037588
@Търговски регистър
@bird
БРАТЯ ЮМЕРОВИ - ЮМЕР ЮМЕРОВ ЕТ
BRATYA YUMEROVI - YUMER YUMEROV ET
ЕИК: 126140672
@Търговски регистър
@bird
ВАЛЕНТИНА-91-ЮЛИЯН ЮЛИЯНОВ ЕТ
VALENTINA-91-YULIYAN YULIYANOV ET
ЕИК: 125041707
@Търговски регистър
@bird
ГАНЧЕВ-98 - ЮСЕИН ЮСЕИНОВ ЕТ
GANCHEV-98 - YUSEIN YUSEINOV ET
ЕИК: 200645387
@Търговски регистър
@bird
ГИМА ЮЛИЙ ЮРИЕВ ЕТ
GIMA YULIY YURIEV ET
ЕИК: 107520061
@Търговски регистър
@bird
ЗДРАВЕ - Д-Р ЮСЕИН ЮСЕИНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕТ
ZDRAVE - D-R YUSEIN YUSEINOV - INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT ET
ЕИК: 130229408
@Търговски регистър
@bird
ИВЕ-ЮГ - ЮЛИАНА ПАВЛОВА ЕТ
IVE-YUG - YULIANA PAVLOVA ET
ЕИК: 200345977
@Търговски регистър
@bird
ЙОЗГЕ 2008 - ЮКСЕЛ ЮСЕИН ЕТ
YOZGE 2008 - YUKSEL YUSEIN ET
ЕИК: 117634483
@Търговски регистър
@bird
МЕРИ-ЮСЕИН ЮМЕРОВ - ЮМЕР ЮСЕИНОВ ЕТ
MERI-YUSEIN YUMEROV - YUMER YUSEINOV ET
ЕИК: 200162837
@Търговски регистър
@bird
МЕТЛЕН КЛАС - ЮСЕИН ЮСЕИНОВ ЕТ
METLEN KLAS - YUSEIN YUSEINOV ET
ЕИК: 104020777
@Търговски регистър
@bird
ПИКО - ЮНАЛ ЮСЕИНОВ ЕТ
PIKO - YUNAL YUSEINOV ET
ЕИК: 102079307
@Търговски регистър
@bird
СИЕРА 95 А - ЮСЕИН ЮМЕР ЕТ
SIERA 95 A - YUSEIN YUMER ET
ЕИК: 112046960
@Търговски регистър
@bird
УНИТЕХ - ДЕЯН ЮРУКОВ, АННА ЮРУКОВА СД
UNITEH - DEYAN YURUKOV, ANNA YURUKOVA SD
ЕИК: 102606955
@Търговски регистър
@bird
ФАРО - ЮЗДЖАН ЮМЕР ЕТ
FARO - YUZDZHAN YUMER ET
ЕИК: 116033953
@Търговски регистър
@bird
ФИКС - ЮМЕР ЮМЕРОВ ЕТ
FIKS - YUMER YUMEROV ET
ЕИК: 831344815
@Търговски регистър
@bird
ЦУРА-ЮГ - ЮЛИ ГЕРГИЧАНОВ ЕТ
TSURA-YUG - YULI GERGICHANOV ET
ЕИК: 201200714
@Търговски регистър
@bird
ЮГ 10 - ЮЛИЙ КИРИЛОВ ЕТ
YUG 10 - YULIY KIRILOV ET
ЕИК: 108518736
@Търговски регистър
@bird
ЮГ - 84 - ЮКСЕЛ ЮМЕР ЕТ
YUG - 84 - YUKSEL YUMER ET
ЕИК: 103824063
@Търговски регистър
@bird
ЮГ - ЮЛИЯНА НОВАКОВА ЕТ
YUG - YULIYANA NOVAKOVA ET
ЕИК: 836156226
@Търговски регистър
@bird
ЮГ- ЮСЕИН ЮСЕИН ЕТ
YUG- YUSEIN YUSEIN ET
ЕИК: 837024626
@Търговски регистър
@bird
ЮГО - ЮКСЕЛ ИСМАИЛ ЕТ
YUGO - YUKSEL ISMAIL ET
ЕИК: 201811634
@Търговски регистър
@bird
ЮЗЮ - ЮМЕР ЮМЕРОВ ЕТ
YUZYU - YUMER YUMEROV ET
ЕИК: 200359489
@Търговски регистър
@bird
ЮКО-ЮКСЕЛ ЮСЕИНОВ ЕТ
YUKO-YUKSEL YUSEINOV ET
ЕИК: 125513983
@Търговски регистър
@bird
ЮКСЕЛ-2001 - ЮКСЕЛ ЮСЕИНОВ ЕТ
YUKSEL-2001 - YUKSEL YUSEINOV ET
ЕИК: 121645806
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИ - ЮЛИАН ПЕТРОВ ЕТ
YULI - YULIAN PETROV ET
ЕИК: 122019189
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИ - ЮЛИАН СВИЛЕНОВ ЕТ
YULI - YULIAN SVILENOV ET
ЕИК: 102847290
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИ - ЮЛИАНА ГЕНОВА ЕТ
YULI - YULIANA GENOVA ET
ЕИК: 200154751
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИ - ЮЛИЯН БОЯНОВ ЕТ
YULI - YULIYAN BOYANOV ET
ЕИК: 106532880
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИ - ЮЛИЯНА КУЛЯШКА ЕТ
YULI - YULIYANA KULYASHKA ET
ЕИК: 117018228
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИ - ЮЛИЯНА НИКОЛОВА ЕТ
YULI - YULIYANA NIKOLOVA ET
ЕИК: 130117747
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИ 1 - ЮЛИЯНА ЙОРДАНОВА ЕТ
YULI 1 - YULIYANA YORDANOVA ET
ЕИК: 117590765
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИ ВЕЛ - ЮЛИЯНА ВЕЛИКОВА ЕТ
YULI VEL - YULIYANA VELIKOVA ET
ЕИК: 200143356
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИ КЛИМА - ЮЛИАН НИКОЛОВ ЕТ
YULI KLIMA - YULIAN NIKOLOV ET
ЕИК: 121469984
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИ-13 - ЮЛИЙ ИЛИЕВ ЕТ
YULI-13 - YULIY ILIEV ET
ЕИК: 200126734
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИ-ЮЛИЯНА СМИЛЕНОВА ЕТ
YULI-YULIYANA SMILENOVA ET
ЕИК: 103659487
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИЙ - ЮЛИАН ДИНЕВ ЕТ
YULIY - YULIAN DINEV ET
ЕИК: 130182467
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИЙ - ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЕТ
YULIY - YULIYAN GEORGIEV ET
ЕИК: 113516078
@Търговски регистър
@bird
ЮЛИЯНА ВЕЛИНОВА - ЮПИТЕР-2000 ЕТ
YULIYANA VELINOVA - YUPITER-2000 ET
ЕИК: 117542241
@Търговски регистър
@bird
ЮНАЛ ЮМЕРОВ - ЮНАИТ ЕТ
YUNAL YUMEROV - YUNAIT ET
ЕИК: 102862189
@Търговски регистър
@bird
ЮНИКС - ЮМЕР ЮСЕИН ЕТ
YUNIKS - YUMER YUSEIN ET
ЕИК: 103109721
@Търговски регистър
@bird
ЮПИТЕР - ЮЛИЯН ИВАНОВ ЕТ
YUPITER - YULIYAN IVANOV ET
ЕИК: 116045717
@Търговски регистър
@bird
ЮПИТЕР - ЮСЕИН ХАДЖАР ЕТ
YUPITER - YUSEIN HADZHAR ET
ЕИК: 103157157
@Търговски регистър
@bird
ЮПИТЕР-К-65 - ЮРИЙ ЙОВЧЕВ ЕТ
YUPITER-K-65 - YURIY YOVCHEV ET
ЕИК: 200714171
@Търговски регистър
@bird
ЮРИ - ЮСУФ ЮМЕР ЕТ
YURI - YUSUF YUMER ET
ЕИК: 131069272
@Търговски регистър
@bird
ЮРИ ЮНИВЪРС ЕООД
YURI YUNIVARS EOOD
ЕИК: 200820018
@Търговски регистър
@bird
ЮСЕИН ЮЗЕИР - 86 ЕТ
YUSEIN YUZEIR - 86 ET
ЕИК: 130216446
@Търговски регистър
@bird
ЮСУФ ЮСЕИН ХАСАН - ЮСИ ЕТ
YUSUF YUSEIN HASAN - YUSI ET

***

Щом сте стигнали дотук, вероятно вече си задавате въпроса как се финансира този журналистически проект. Отговорът е: Финансира се от чекмедже, в което читателите оставят по нещо, ако им е харесало съдържанието. Чекирайте се и Вие! При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Чекирай Редовно. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Eднократно/One time

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€

Ежемесечно/Monthly

You have chosen to donate 5.00€ monthly.

Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 5.00€ Monthly

MT

Mariya Tasheva

20.54€ 27 ноември 2020
NK

Nikolay Kubarelov

2.00€ 27 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.40€ 27 ноември 2020
VT

Vasil Teodosiev

2.28€ 26 ноември 2020
BB

Boryana Brankova

10.00€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

10.71€ 25 ноември 2020
KI

Konstantin Iliev

25.61€ 25 ноември 2020

Успех !!!

Anonymous User

Anonymous

20.91€ 25 ноември 2020
Anonymous User

Anonymous

5.00€ 25 ноември 2020
AT

Atanas Tchobanov

2.00€ 23 ноември 2020
GE

Georgi Enchev

10.40€ 23 ноември 2020

Страхотна работа, продължавайте да ги разобличавате.

AL

Apostol Lovchev

5.32€ 23 ноември 2020