Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията ТУР ИНВЕСТМЪНТ (ЕИК: 101684805)
Events with persons connected to the company TUR INVESTMANT (ID: 101684805)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 101684805)
Към 2020-10-20 12:11:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-10-20 12:11:35 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts Няма данни No data
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 385 514,61 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-30 13:04:51ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РАДНЕВ
PETAR GEORGIEV RADNEV
БЪЛГАРИЯPartner
2018-04-30 13:04:51НЕЛИ ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
NELI TODOROVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РАДНЕВ
2018-04-30 13:04:51ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РАДНЕВ
PETAR GEORGIEV RADNEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: НЕЛИ ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
2017-02-08 16:16:22МИЛЕНА АНГЕЛОВА ЕФРЕМОВА
MILENA ANGELOVA EFREMOVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-02-08 16:16:22ТОДОР САШКОВ ВОДЕНИЧАРОВ
TODOR SASHKOV VODENICHAROV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-17 15:12:22ТУР ИНВЕСТМЪНТ ООД
TUR INVESTMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добринище 2777 ул. Гарата 16
2011-12-20 23:17:28НЕЛИ ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
NELI TODOROVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-20 23:17:28ДИНКО ИЛИЕВ ГЕРОВ
DINKO ILIEV GEROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: НЕЛИ ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
2011-12-20 23:17:28НЕЛИ ТОДОРОВА ЦВЕТКОВА
NELI TODOROVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДИНКО ИЛИЕВ ГЕРОВ
2011-11-15 08:47:28БЛАГА СТОЙОВА ВОДЕНИЧАРОВА
BLAGA STOYOVA VODENICHAROVA
BranchManagers
2009-03-10 16:34:28ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ
GEORGI VASILEV GRANCHAROV
Manager
2009-03-10 16:34:28ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ
GEORGI VASILEV GRANCHAROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-10 16:34:28САВИНА СИМЕОНОВА БОЖИНОВА
SAVINA SIMEONOVA BOZHINOVA
ShareTransfer
1700 Sell to: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ
2009-03-10 16:34:28ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГРЪНЧАРОВ
GEORGI VASILEV GRANCHAROV
ShareTransfer
1700 Buy from: САВИНА СИМЕОНОВА БОЖИНОВА
2009-03-09 17:04:54ДИНКО ИЛИЕВ ГЕРОВ
DINKO ILIEV GEROV
BranchManagers
2009-03-09 15:29:49ТУР ИНВЕСТМЪНТ
TUR INVESTMANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-03-09 15:29:49ТУР ИНВЕСТМЪНТ ООД
TUR INVESTMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ул. РОДОПИ 2
2009-03-09 15:29:49ТУР ИНВЕСТМЪНТ ООД
TUR INVESTMANT OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ И TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ; CEЛCKИ И EKO TУPИЗЪM; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO; ЛИЗИHГ.
2009-03-09 15:29:49БЛАГА СТОЙОВА ВОДЕНИЧАРОВА
BLAGA STOYOVA VODENICHAROVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-09 15:29:49ДИНКО ИЛИЕВ ГЕРОВ
DINKO ILIEV GEROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-09 15:29:49САВИНА СИМЕОНОВА БОЖИНОВА
SAVINA SIMEONOVA BOZHINOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-09 15:29:49САВИНА СИМЕОНОВА БОЖИНОВА
SAVINA SIMEONOVA BOZHINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-09 15:29:49БЛАГА СТОЙОВА ВОДЕНИЧАРОВА
BLAGA STOYOVA VODENICHAROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-09 15:29:49ДИНКО ИЛИЕВ ГЕРОВ
DINKO ILIEV GEROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-09 15:29:49ТУР ИНВЕСТМЪНТ ООД
TUR INVESTMANT OOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat

Проверки в други регистри за фирмата ТУР ИНВЕСТМЪНТ TUR INVESTMANT (ЕИК: 101684805)
Check other registries about the company ТУР ИНВЕСТМЪНТ TUR INVESTMANT (ID: 101684805)