Български Търговски регистър и свързани лица

Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България до юни 2018 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки и регистъра на длъжниците на НАП / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to June 2018. Connected to the Registry of Public Procurements and the Registry of Tax Debtors

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Помощ Help

Събития с лица свързани с компанията ВИЧЕ - ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ (ЕИК: 103931371)
Events with persons connected to the company VICHE - VESELIN VLADIMIROV (ID: 103931371)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103931371)
Към 2020-10-20 12:01:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-10-20 12:01:55 we have the following data about this company:
 • Дългове към НАП Tax Debts Няма данни No data
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 293 626,20 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Фирмата е получила 0,00 лв. коронасубсидии по ПМС55
  The company got 0,00 BGN coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-09-12 16:01:16ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
VESELIN GEORGIEV VLADIMIROV
BranchManagers
2008-09-11 13:31:22ВИЧЕ - ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ ЕТ
VICHE - VESELIN VLADIMIROV ET
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2008-09-11 13:21:35ВИЧЕ - ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ
VICHE - VESELIN VLADIMIROV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-09-11 13:21:35ВИЧЕ - ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ ЕТ
VICHE - VESELIN VLADIMIROV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-09-11 13:21:35ВИЧЕ - ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ ЕТ
VICHE - VESELIN VLADIMIROV ET
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT; TЪPГOBEЦ ПPEBOЗBAЧ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ; ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COCTBEHOCT; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ, CЧETOBOДHИ, TAKCИMETPOBИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ЛИЗИHГ.
2008-09-11 13:21:35ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ
VESELIN GEORGIEV VLADIMIROV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ВИЧЕ - ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ VICHE - VESELIN VLADIMIROV (ЕИК: 103931371)
Check other registries about the company ВИЧЕ - ВЕСЕЛИН ВЛАДИМИРОВ VICHE - VESELIN VLADIMIROV (ID: 103931371)